IDRE

540 arter

11814 rapporter

Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ) , , 1996 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,enstaka ,2018 (LBr)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ) ,mager fjällhed ,rikligt ,2007 (MNo)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr ,(ff ej heltigenom typisk, snarast utgörande mellanff mot ssp. selago, dock genomgående rikligt utstyrd med groddknoppar) , 2003 (TLj)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,kalkklippor , 2013 (MNo)
Bälgen (artp.) (16C 7f , [6887298, 1326856] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Blåkläppen, skrevan (artp.) (16C 8d , [6891178, 1319683] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6894288, 1319253] ) , ,noterad ,2018 (Jan Kuylenstierna, Albin Kuylenstierna)
Huperzia selago    Lopplumer
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ) ,rikkärr i sluttning ,sparsamt ,2008 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,sparsamt ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850260, 1336260] ) ,källmark i skog ,sparsamt ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ) ,klippor vid vattenfall ,spridd ,2019 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Knallkölen S Kluttjärn (16C 7j , [6887480, 1346750] ) ,källkärr , 2003 (TLj)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,ett fåtal ,2018 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,hed tämligen allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,hed tämligen allmän ,1990 (LAr)
Storvätteshågna topplatå (16C 8f , [6894290, 1325040] ) ,fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Lillfjäten (16D 5a , ) , mindre allmän (åtm 3 lok) ,1987 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Härjehågna (artp.) (16C 0b , [6850970, 1307110] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stenloken S (artp.) (16C 3h , [6865893, 1338568] ) , ,noterad ,2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,2 ,2016 (Matthis Kaby)
NV Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6879467, 1344159] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Sluttning nedanför Hästvrån (artp.) (16C 5j , [6876278, 1345102] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Djupgravstöten (artp.) (16C 6f , [6884473, 1325717] ) , , 2015 (Göran Toss)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889306, 1316648] ) ,granskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887760, 1322631] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lillvätteshågna nordsluttning, dalgång (artp.) (16C 7e , [6888084, 1323659] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Yttre Fosksjön 12 km OSO (artp.) (16C 7f , [6888613, 1326548] ) ,rished ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Ole Tryggeson)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8c , [6892224, 1314450] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890309, 1318877] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.) (16C 8e , [6893944, 1324673] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.) (17C 1d , [6908984, 1318834] ) ,nedanför 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Brattbäcksvålens topp (artp.) (17C 1f , [6905592, 1327365] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Laketjärnen (Idre) (artp.) (16C 2h , [6861022, 1337282] ) , ,noterad ,2016 (Katja Osterloh)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ) ,fjällhed allmän ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ) , , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed och bäckmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Lillvätteshogna NV-sidan (16C 7e , [6889, 1323] ) ,fjällhed , 1990 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,hed tämligen allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,hed tämligen allmän ,1990 (LAr)
Långfjället (16C 8d , [6893, 1318] ) ,kalfjäll-hed ,även (4- 3- ,4- 4-) ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
Storvätteshogna o mot Foskros (16C 8e , ) ,fjällhed minst 10 lokaler ,1990 (DABS)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället (16C 8e , [6894, 1320] ) ,kalfjäll-hed ,även (4- 1- ,4- 3- ,4- 4-) ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ) ,mager fjällhed ,rikligt ,2007 (MNo)
Storvätteshogna SO-sidan (16C 8f , [6893, 1326] ) ,fjällhed , 1990 (DABS)
Långfjället (16C 8f , [6894, 1325] ) ,kalfjäll-hed , frekvens ej bedömd , 1987 (JEd)
Storvätteshågna topplatå (16C 8f , [6894290, 1325040] ) ,fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Sjöhöjdens SV-topp, under klippan men lägre än block bandet (16C 9d , [68951, 13152] ) ,fjällsluttning ,4-5 ex ,1999 (JPo)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Långfjället (16C 9e , [6896, 1320] ) ,kalfjäll-hed , frekvens ej bedömd , 1987 (JEd)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Slugufjället (17C 1e , [6905, 1324] ) ,kalfjäll-hed , 1987 (JEd)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,fjällhed , 2013 (MNo)
Brattbäckvålens Ö-sida (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Härjehågna (artp.) (16C 0b , [6850970, 1307110] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6874840, 1344305] ) , ,noterad ,1987 (Johan Abenius)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 4i , [6874925, 1344035] ) ,kalfjäll. , 2014 (Gillis Aronsson)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,västsluttningen, kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875370, 1344850] ) , , 2015 (Leif ÖstmanKersti Östman)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Lillnipen (artp.) (16C 5i , [6876027, 1344832] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
NV Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6879467, 1344159] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6877431, 1345032] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6878090, 1345452] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Djupgravstöten (artp.) (16C 6f , [6884473, 1325717] ) , , 2015 (Göran Toss)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887535, 1322679] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887760, 1322631] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891974, 1317666] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6893335, 1318251] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Långfjället (artp.) (16C 8d , [6893479, 1318871] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6894313, 1318805] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.) (16C 8e , [6893944, 1324673] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Jakobshöjden, 1700 m N om toppen (artp.) (16C 9d , [6895995, 1319080] ) ,kulle på fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Präahta, 950 m SO om Grötvallsjön (artp.) (17C 0d , [6901592, 1318853] ) ,fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Hävlingskläppen, 550 m O om Grötvallsjön (artp.) (17C 0d , [6902562, 1319027] ) ,större stenblock på fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
S om Tjärnet, (även N om) (16C 9d , [68959, 13189] ) ,fuktigt stråk ,några ex ,1997 (JPo)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.) (16C 4i , [6874970, 1344130] ) ,torr fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Lycopodium annotinum ssp. alpestre    Nordlummer
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ) , , 1996 (DABS)
Nipfjället, 1 km V Bolagsvallen (16C 4j , [6874, 1345] ) ,fjällrished ,sparsamt ,1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen 300 m SV toppen (16D 4a , [6872, 1350] ) ,torr fjällhed nedanför klippbrant ,sparsamt ,1994 (DABS)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
O om Häggesundet (16C 2i , [68615, 13428] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäckskojan åt norr (16C 5i , [6878320, 1342770] ) ,fjällbjörkskog ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,granskog vid åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888490, 1335450] ) ,skog vid ån ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern åt NO (16C 7i , [6887470, 1340990] ) ,bäckdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,lövrik sluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Atlasruta (16C 9d ) , ,frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Stenloken S (artp.) (16C 3h , [6865893, 1338568] ) , ,noterad ,2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16C 3j , [6867516, 1347750] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16C 3j , [6867604, 1347857] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16C 3j , [6867683, 1347958] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873515, 1343662] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Nipstugan, 300m NV (artp.) (16C 4i , [6873916, 1343248] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Djupgravstöten (artp.) (16C 6f , [6884473, 1325717] ) , , 2015 (Göran Toss)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887760, 1322631] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897555, 1327206] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Västra Fjätdalen (artp.) (16C 9j , [6897555, 1347555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6868981, 1351400] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16D 4a , [6871747, 1352659] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16D 4a , [6872708, 1352668] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,granskog vid åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen (16C 7f , [6888100, 1329320] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6866960, 1344520] ) ,körväg/skidspår i äldre tallskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,1 ,2016 (Matthis Kaby)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,västsluttningen, kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Buruåsens NR (artp.) (16C 5h , [6875396, 1335370] ) ,vägkant, i barrskog. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Lillnipen (artp.) (16C 5i , [6876027, 1344832] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6878090, 1345452] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889577, 1319069] ) ,blåbärsgranskog skoterled genom skogen ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895609, 1315356] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Präahta, 550 m N om toppen (artp.) (16C 9d , [6899626, 1318219] ) ,fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16D 4a , [6872317, 1352690] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Präahta, 950 m SO om Grötvallsjön (artp.) (17C 0d , [6901592, 1318853] ) ,fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon    Riplummer
Nipfjällets södra utlöpare (16C 4i , [6874710, 1342910] ) ,fjällhed ,enstaka ,2018 (LBr)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ) ,mager fjällhed ,rikligt ,2007 (MNo)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 4i , [6874980, 1344100] ) ,kalfjäll. , frekvens m.allm. , 2014 (Gillis Aronsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,moränbacke med berglod ,enstaka ,2018 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Gjoten åt SO (16C 6d , [68813, 13170] ) ,skogsväg i tallskog ,sparsamt ,2020 (LBr)
Foskan 1 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,nipbrant med tallhed ovan ,spridd ,2020 (LBr)
Strax S om Grundagssätern (16C 7h , [68865, 13399] ) ,sandgrop nära"flyg-sandfält" ,1 ex ,2008 (RCa)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,tallskog ,spridd ,2020 (LBr)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ) , ~refl~ ,fjällhed , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Ikornåsen vid Gösjön (artp.) (16C 1j , [6859090, 1345240] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
Idre, vid Sörälven (artp.) (16C 2h , [6863734, 1336160] ) ,40-årig tallskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16C 3j , [6867624, 1347875] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.) (16C 3j , [6867673, 1347946] ) , ,noterad ,2018 (Kirsi Jokinen)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Buruåsens NR (artp.) (16C 5h , [6875396, 1335370] ) ,vägkant, i barrskog. ,3 dm˛ ,2018 (Gillis Aronsson)
Lövåsen, Långfjället (artp.) (16C 7e , [6886608, 1321630] ) ,blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Gröveldalen (artp.) (16C 7e , [6887677, 1320951] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Bälgen (artp.) (16C 7f , [6887298, 1326856] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891974, 1317666] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Hängberget (artp.) (16C 8h , [6890256, 1337550] ) ,blockrasmark med enstaka tallar , 2014 (Janolof Hermansson)
Näskilvålen (artp.) (16C 9j , [6895585, 1348595] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Västra Fjätdalen (artp.) (16C 9j , [6897555, 1347555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Slagusjön, 300 m öster om (artp.) (17C 0f , [6904890, 1326523] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Storvätteshognas SO-sida ( höjdlokal 950 m.ö.h. ) (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida , 1990 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ) ,intermediär myr ,spridd ,2012 (LBr)
Väster om Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853650, 1328850] ) ,örtrika fläckar i tallhed ,riklig ,2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,källdråg intill skogsväg ,spridd ,2013 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,lodväggar och branter ,spridd ,2009 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,revel i ån ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ) ,rikmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,klippängar , 1999 (TLj)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ) , ~refl~ ,gräsmyr , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,riklig ,2008 (LBr)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.) (16C 0g , [6850747, 1334747] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.) (16C 1f , [6857550, 1327417] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Sjöändan, Ö om (artp.) (16C 2j , [6860951, 1345745] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865907, 1339581] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873009, 1319941] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873179, 1319792] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6870954, 1324492] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871377, 1323659] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872525, 1320871] ) ,öppen myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872546, 1320844] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4e , [6872868, 1320129] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6873065, 1321024] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873307, 1324000] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894605, 1322264] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Hällsjövålen, Ö om (artp.) (16C 8g , [6891811, 1333638] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.) (16D 4b , [6872599, 1355390] ) ,å-/älvstrand. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Fjätsjöriet (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
ca 1km S Klutsjön (16C 8j , [68905, 13451] ) , ~refl~ ,liten skogssjö , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6898130, 1335160] ) ,strandområde ,spridd ,2017 (LBr)
Löskessjöns sydände (16D 6a , [6881660, 1354280] ) ,grund fjällsjö ,riklig ,2013 (LBr)
Hävlingens sydände (17C 0e , [6901250, 1323260] ) ,sandbotten, funnen i drift ,riklig ,2013 (LBr)
Grövelsjöns Ö-sida n. riksgränsen (DF) (16C 9d , [6898, 1315] ) ,grund vik , 1988 (JEd)
Grövlan N, Sågliden S (artp.) (16C 6e , [6882748, 1320297] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ) , ~refl~ ,gungfly och tjärn , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,ängs- och gårdsmark ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Stenloken N (artp.) (16C 3h , [6866019, 1338464] ) , ,noterad ,2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ) ,strand, örtrikt och stenigt ,sparsamt ,1995 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ) ,rikkärr, i fastmattor (m.E hyemale,dock utan E.var.synbarliga närhet) ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Idre campingen (artp.) (16C 2h , [6863901, 1338190] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848410, 1308650] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68617, 13379] ) , ~refl~ ,öppen myr, delvis lösbotten , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskessjöns sydände (16D 6a , [6881660, 1354280] ) ,grund fjällsjö ,riklig ,2013 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 741 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897655, 1326497] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Ruta 16D6a (artp.) (16D 6a , [6882555, 1352555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Lill-Fjätan (artp.) (16D 6a , [6882555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ) ,intermediär myr ,spridd ,2012 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,rikkärr o dråg i granskog ,flerst. ,1989 (DABS)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68575, 13396] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
1 km SO Gammelsätern ,skogsväg (16C 1h , [68576, 13396] ) ,vägkant ,sparsamt ,1995 (DABS)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
SV.Storbo, Kvarnbäcken (16C 2c , [6862, 1312] ) ,bäckdrag i rikkärr , 1986 (DABS)
SV Söräng (16C 2c , [6863, 1311] ) ,örtrikt fuktdråg i granskog ,spars! ,1988 (LNo & JEd)
Storbosjöns SO-strand, fl! (16C 2c , [6863, 1313] ) ,sjöstränder , 1988 (JEd & ANi)
Storbosjöns SO-strand, fl! (16C 2c , [6863, 1314] ) ,sjöstränder , 1988 (JEd & ANi)
Storbosjön N om Hylerviken (16C 2c , [6864, 1313] ) ,sjöstränder , 1988 (JEd & ANi)
500 m V Långtjärnen,vid småtjärnar (16C 2h , [68612, 13380] ) ,myrkant ,fåtalig ,1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ) ,örtrik torrbacke, tidigare bete ,spridd ,2020 (LBr)
Storhån (16C 3f , [6869, 1325] ) ,sjöstrand ,sparsam ,1990 (CAl)
Diftalsbergets NO-sluttnig (16C 3g , [68679, 13306] ) ,rika bäckdråg , 1988 (DABS)
Hösthådammen vid älvkanalen (16C 3g , [68686, 13304] ) ,älvslänt , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ) ,rikkärr, i fastmattor(blockigt).(samt vägkant) ,rikl! ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
300 m Ö Skärbo S om vägen (16C 4d , [68701, 13189] ) ,rikkärrkant , 1988 (DABS)
Nipfjället, ca 900 m VSV Bolagsvallen (16C 4j , [68738, 13454] ) ,videsnår mot fastmark ,fåtalig ,1994 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68759, 13324] ) ,rikkärr i körspår på hygge ,1 ex ,1990 (DABS)
Valdalsbygget 1.3 km mot NO (16C 7c , [68880, 13137] ) ,rikkärr vid bäck ,sparsamt ,1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,sparsamt ,2015 (LBr)
Vid Grövlan 500 m V om Grövelsjögården (16C 8d , [68919, 13169] ) ,sandig mark, glest björk- och videbeståmd ,glest på ett par 100 m2 ,1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8f , [68918, 13297] ) ,fuktig äng längs bäcken ,enstaka ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Storån, VNV Siljanskojan (16C 8g , [68939, 13324] ) ,på sand i strandängsveg. ,tämligen rikligt ,1985 (JEd)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Lillfjäten N-ut längs ån fl! (16D 5a , [6877, 1352] ) ,t.rika strandkärr , 1987 (DABS)
Lillfjäten N-ut längs ån fl! (16D 5a , [6878, 1352] ) ,t.rika strandkärr , 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut fl! (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rikkärr o stränder , 1987 (DABS)
Strömmen N-ut vid ån (16D 6a , [6880, 1351] ) ,åstrand , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut ,flerst. (16D 6a , [6882, 1351] ) ,rikkärr.etc ,riklig ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ) ,rikkärrkant ,sparsamt ,1994 (DABS)
Slugusjöns V-sida (17C 1e , [69051, 13249] ) ,örtrikt källdråg , 1987 (JEd)
N.Röskåsen (DFl-50) (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikkärr ,enstaka ,1986 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869972, 1325588] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872741, 1323686] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889589, 1318818] ) ,källkärr sluttande och trädfri ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Hängberget (artp.) (16C 8h , [6890827, 1337605] ) , , 2014 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,rikkärrskanter ,t.riklig ,1995 (DABS)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa ,spridd ,2017 (LBr)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13378] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog samt diabasblock , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Grövelsjön (16C 8d , [68929, 13151] ) ,fuktdråg på kalfjället ,rikligt ,2009 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr , 2013 (Crister Albinsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,några ex ,2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Långfjället (artp.) (16C 6f , [6882555, 1327555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 16D6a (artp.) (16D 6a , [6882555, 1352555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6862, 1312] ) ,rika bäckstränder o. skogskärr m.bl.a. smalfräken , 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen (16C 2c , [68626, 13128] ) ,skuggigt källdrag ,några kvdm ,1987 (LBr)
N.Tranubergets NÖ-sida (16C 3f , [68664, 13254] ) ,skogs-rikkärr ,mkt.rikl! ,1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttnig (16C 3g , [68679, 13306] ) ,i bäckdråg på tuvor (m. Equi.var.) , 1988 (DABS)
S om Guttusjön strax Ö Lomtjärnsbäcken på ca 600 m-nivån (16C 4d , [68732, 13198] ) ,skogsrikkärr i fastmattor (m.Equi.var.) ,rikl! ,1988 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ) ,rikkärr ,riklig ,1990 (DABS)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892053, 1314516] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894605, 1322264] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6847380, 1309040] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851280, 1327210] ) ,moränbacke ,spridd ,2018 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13378] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog samt diabasblock , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
O om Häggesundet (16C 2i , [68615, 13428] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ) ,granskogsomgiven källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,granskog vid åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,20 ,2017 (Frederic Turin)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897555, 1327206] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910634, 1318277] ) ,blockig brant med björk och asp , 2013 (Janolof Hermansson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
NV Veksjön (16C 0i , [6852, 1342] ) ,bäckstrand ,ej sparsam ,1990 (CAl)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr och källor ,sparsam ,2007 (LBr)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ) ,översilningsmark vid bäck ,sparsam ,1990 (CAl)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6862, 1312] ) ,rika bäckstränder o. skogskärr , m.bl.a. trådfräken (DABS 1986) , 1988 (JEd & ANi)
V om Storgjotkolen, fl! (16C 2c , [68621, 13112] ) ,rikkärr i fastmattor o i översiln.mark ,fl.o.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets Ö-sluttning (16C 3f , [68661, 13259] ) ,skogs-rikkärr vid göl , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttnig (16C 3g , [68679, 13306] ) ,i bäckdråg på tuvor ,rikl.o. fl! ,1988 (DABS)
Hösthådammen v.älven (16C 3g , [68686, 13304] ) ,källflöden i älvbrinken , 1988 (DABS)
300 m Ö Skärbo S om vägen (16C 4d , [68701, 13189] ) ,rikkärrkant ,riikl! ,1988 (DABS)
Skärbo 200 m mot NNV - båda sidor vägen (16C 4d , [68704, 13186] ) ,rikkärr-källdråg-på fastmattor ,riikl! ,1988 (DABS)
S om Guttusjön strax Ö Lomtjärnsbäcken på ca 600 m-nivån (16C 4d , [68732, 13198] ) ,skogsrikkärr i fastmattor ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen mot SV (16C 4e , [68702, 13204] ) ,kärrkant ,rikl! ,1988 (DABS)
700 m N om Knallarna (16C 4e , [68728, 13204] ) ,rik kärrkant , 1988 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,kalkrikt källflöde på öppen myr ,rikligt ,2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr ,riklig på en fläck intill c. approp. ,2018 (LBr)
Hällsjövålens N-sluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ) ,kärr vid bäck ,många ,1987 (HLe & UGn)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
V stranden av Kluttjärnen (16C 8j , [68903, 13478] ) ,myrmark ,flertal ,2000 (BCa)
1,5 km SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1349] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ) , ~refl~ ,gräsmyr , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Storfjätan 500 m SO Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13483] ) ,rikkärrkupol vid källa ,rikligt ,1994 (DABS)
SV om Strömmen (16D 5a , [68778, 13515] ) ,rikkärr , 1987 (DABS)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rikkärr , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68825, 13516] ) ,rikkärr , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna båda sidor om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ) ,rikkärrkant ,rikligt och spridd ,1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,sparsam ,2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,sparsamt ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2003 (TLj)
Nära Röskåsen (DFl-50) (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikkärr ,rikligt ,1986 (DABS)
SV: Storbo, bäck (DFl-50) (16C 2c , [6862, 1313] ) ,rikkärr och bäckkant ,rikligt ,1986 (DABS)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.) (16C 0g , [6850747, 1334747] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stenloken S (artp.) (16C 3h , [6865893, 1338568] ) , ,noterad ,2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873362, 1320309] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Fjätbodarna, kärrdråg 2,4 km S-ut (artp.) (16D 6a , [6882547, 1351661] ) ,rikt kärrdråg ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,rikkärr, källor ,t.riklig ,1995 (DABS)
Botrychium boreale    Nordlåsbräken
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341850] ) ,ängsbacke ,18 ex ,2019 (LBr)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall, på torr gräskulle ,5 ex ,2018 (LBr)
Nipvallen (16C 4i , [6874231, 1341864] ) ,i torrbacke på fäbodvallen ,50 ex bland lunaria + ca 10 sannolika hybridex ,1996 (TLj)
Lilla Olån (16C 7c , [68885, 13147] ) ,örtrik gräsmark ,1 ex ,1994 (TLj)
Norr om Valdalsbygget (16C 7c , [6888720, 1314110] ) ,i temporärt vattenförande bäckdälder , 1996 (TLj)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349650] ) ,på torrbacke bland rik förekomst av B. lunaria, fjällgröe m.m. , 1996 (TLj)
Stora Olån vid stigen 600 m OSO Silverfallet (16C 8c , [68917, 13149] ) ,gräsmark ,ca 20 ex ,1989 (L-E Aronsson)
S om St.Olån (DFL) (16C 8c , [6891, 1314] ) ,hällmark i ängsgranskog , 1983 (HWm)
Nipvallen (artp.) (16C 4i , [6874213, 1341867] ) , ,5 plantor/tuvor ,2011 (Dennis Nyström)
Nipvallen (artp.) (16C 4i , [6874217, 1341851] ) , ,18 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt)
Nipvallen (artp.) (16C 4i , [6874220, 1341870] ) ,torrbacke på fäbodvall ,60 stänglar ,1996 (Tomas Ljung)
Nipvallen (artp.) (16C 4i , [6874231, 1341865] ) ,alpin gräsmark med buskar , 2014 (Tomas Ljung)
N Valdalsbygget (artp.) (16C 7c , [6888542, 1314211] ) ,alpin gräsmark med björk , 2014 (Tomas Ljung)
Lilla Olån (artp.) (16C 7c , [6888555, 1314755] ) , , 2009 (Berndt Carrington)
Naturliga ängar N om Valdalsbygget (artp.) (16C 7c , [6888700, 1314430] ) ,lågvuxen gräsmark temporärt översvämmad ,1 stänglar ,1996 (Tomas Ljung)
Bäckebo (artp.) (16C 7j , [6889549, 1349666] ) , , 2014 (Tomas Ljung)
Bäckebo (artp.) (16C 7j , [6889570, 1349610] ) ,torr örtbacke på fd fäbodvall ,2 stänglar ,1996 (Tomas Ljung)
Stora Olån vid stigen 600 m OSO om Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891755, 1314955] ) , ,1 ,2010 (Berndt Carrington)
Stora Olån vid stigen 600 m OSO om Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891755, 1314955] ) , , 2009 (Berndt Carrington)
Stora Olån fjälläng (artp.) (16C 8d , [6891818, 1315074] ) , ,29 stjälkar/strån/skott ,2019 (Sofia Möller Skog)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,kant av mager linda ,1 stort ex. ,1995 (DABS)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [68934, 13263] ) ,i örtrikt tidvis uttorkat bäckdråg bland höstlåsbräken ,1 ex ,1990 (DABS)
Västra Fjätvallen (16C 9j , [68979, 13454] ) ,mager gräshed på hårt renbetad fäbodvall ,riklig ,1996 (BCa)
Västerfjäten (16C 9j , [6897950, 1345470] ) ,på torr renbetad gräsvall och intill källbäck ,enst. ,1996 (TLj)
Häggesundet (artp.) (16C 2i , [6861728, 1342514] ) ,vall åkerkanter, igenväxande ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Häggesundet (artp.) (16C 2i , [6861755, 1342555] ) , , 2009 (Berndt Carrington)
Häggesundet (artp.) (16C 2i , [6861755, 1342555] ) , ,ej återfunnen ,2019 (Lennart Bratt)
Västra Fjätvallen (artp.) (16C 9j , [6897938, 1345488] ) , ,101 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Västra Fjätvallen (artp.) (16C 9j , [6897950, 1345470] ) ,renbetad örtrik fd fäbodvall ,13 stänglar ,1996 (Tomas Ljung)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Atlasruta (15C 9b , [6849270, 1308480] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,rikkärr o dråg i granskog ,1 ex ,1989 (DABS)
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,mager gräsmatta med bl.a.stagg ,~10 ex ,1995 (DABS)
Kvarnbäckens Ö-sida ca 600 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,lågörtäng i granskog, m.bl.a.Tibast ,enst! ,1988 (JEd & ANi)
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ) ,övergivet bete ,3 ex ,1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,vägren, lindkant ,~10 ex spridda ,1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ) ,igenväxande linda med torrbackskanter ,13 stora ex ,2019 (LBr)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrebyn,fl! (16C 3h , [68650, 13372] ) ,frisk ängsbacke ,2+2 wx! ,1988 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,torrbacke under överhäng ,1 ex ,1989 (DABS)
Gränjåsvallen (16C 3j , [68688, 13454] ) ,svagt betad fäbodvall ,1 ex ,1989 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nipfjället, vid Bolagsvallen (16C 4j , [68743, 13462] ) ,örtrikt terrängfragment på fäbodvall ,rikligt ,1994 (DABS)
Gröveldalsvallen (16C 5f , [68763, 13295] ) ,torra backar på vallen ,10 ex ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,82 ex på liten fläck nära ladugården ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillnipen (16C 5j , [68753, 13484] ) ,örtrik gräshed med bl.a fjällkåpa ,riklig på ett par platser ,1994 (DABS)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall, på liten kulle, två platser ,60+5 ex ,2020 (LBr)
Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13133] ) ,fäbodvall vid stuga ,3 ex ,1990 (DABS)
Övre Storsätern, Grövelsjön (16C 7d , [68891, 13174] ) ,gräsmark , 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68863, 13218] ) ,renbetad gräshed på f.d.fjällgård ,enstaka ,1990 (DABS)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349660] ) ,fäbodvall ,88 ex ,2018 (LBr)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,30-tal ex ,1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,ett hundratal! ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,5 ex ,2020 (LBr)
Storån, NV Hällsjöberget (16C 8g , ) ,fuktig moränblotta enstaka ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Storfjätan 500 m SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,intil kalkblock resp.örtrik enbacke ,enstaka ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Atlasruta (16D 5a ) ,kalkpåv.moränsluttningar med gles örtängsveg. frekv.m.a (åtm.4 lok) ,på varje lok. fåtalig ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68823, 13517] ) ,örtrik skogsäng vid vägen ,sparsamt ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,1 ex ,2020 (LBr)
Storvätteshognas SO-sluttning (DF70) (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fuktäng (ca 940 m.höjd) ,t.rikligt ,1987 (JEd)
Slugufjällets Ö-sida (DF70) (17C 1e , [69051, 13244] ) ,kalkpåv.'klippäng' (ca 1020 m.höjd) ,enstaka ,1987 (JEd)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Fjällfotens stugby (artp.) (16C 3h , [6866010, 1338635] ) , ,15 ,2012 (Ralf Lundmark)
Vassbo gruva, SO om f d gruvan (artp.) (16C 4f , [6874262, 1327778] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Grundöjan (artp.) (16C 7i , [6889953, 1340550] ) ,öppen gräsmark ,40 stjälkar/strån/skott ,2020 (Olof Hedgren)
Västra Fjätvallen (artp.) (16C 9j , [6897938, 1345488] ) , ,20 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Storbo, fl! (åtm 3 lok) (16C 2c , [6863, 1314] ) ,torr ängmark,vägkanter ,fl.o rikl! ,1988 (JEd & ANi)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,mager gräsmatta med bl.a.stagg ,3 ex ,1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ) ,örtrik torrbacke, tidigare bete ,5 fertila ex ,2020 (LBr)
Gundagssätern 500 m N om (16C 7h , [6887410, 1339950] ) ,gammal grustagsbotten ,8 fertila ex ,2020 (LBr)
Fjätåns O sida, ca 750 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13485] ) , ~refl~ ,renbetad slåtteräng , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Västra Fjätvallen (16C 9j , [68979, 13454] ) ,mager gräshed på hårt renbetad fäbodvall ,få ex. ,1996 (BCa)
Strömmen strax Ö nedre bron (16D 5a , [68789, 13520] ) ,torrbacke på tomt, fd slåttermark ,2 ex. ,1987 (DABS)
Strömmen strax SO övre bron Ö om landsvägen (16D 5a , [68794, 13520] ) ,mager f d beteshage ,2 ex. ,1987 (DABS)
Västra Fjätvallen (artp.) (16C 9j , [6897938, 1345488] ) ,sur alpin gräsmark med enbuskar gammal slåttertäkt vid fjällgård/fäbod ,5 ,2016 (Tomas Ljung)
Cryptogramma crispa    Krusbräken
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ) , , 1996 (DABS)
Molnets S-brant på ca 1000 m.h (16C 5j , [68770, 13457] ) ,fuktig rasbrant ,spridd ,1983 (TLj)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,spridd och ställvis mycket riklig ,2018 (LBr)
Storvätteshogna 1 km SSV Santesonstjärn (16C 8e , [68931, 13242] ) ,blockmark i O-sluttning ,1 tuva ,1990 (DABS)
Storvätteshogna 400 m SSV Santesonstjärn 1150 m.ö.h. (16C 8e , [68936, 13245] ) ,blockmark i S-exp fjällsluttning ,rikligt ,1990 (DABS)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ) ,blockig bergsbrant ,rikligt ,2014 (MNo)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället) (16C 9d , [68951, 13154] ) ,SO-vända klippor ,t.rikl! ,1988 (JEd)
Härjehogna (DFl-50) (16C 0b , [68508, 13064] ) ,blockbrant ,rikligt ,1986 (DABS)
Polypodium vulgare    Stensöta
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,riklig ,2008 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ) , ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6880580, 1314370] ) ,jätteblock ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Guttan, NO om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6869104, 1326648] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870877, 1323320] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.) (17C 1d , [6908984, 1318834] ) ,under överhäng i 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsens sydbrant (16C 1h , [68590, 13383] ) ,örtrik skog längs bäck i sydläge ,några 10-tal ,1995 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ) ,rasmark ,en mindre fläck ,1995 (DABS)
Brösterhån (16C 3f , [6869503, 1325717] ) ,bäckstrand , 2004 (RLu)
Guttuån (16C 4e , [6872341, 1322487] ) , , 2004 (RLu)
Storhån (16C 4e , [6873333, 1323575] ) ,rikflora , 2004 (RLu)
500 m NV Häggesundet (DF) (16C 2i , [68620, 13420] ) ,rikfläck i tallskog ,ca 200 m2 ,1995 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869495, 1325712] ) ,bäckdråg , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6870821, 1323819] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 700 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872341, 1322487] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,i flottdamm ,ett bestånd ,2018 (LBr)
Vägen mot Knittvallen (16C 0f , [6852870, 1327290] ) ,skogsväg ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ) , ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ) ,örtrik granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871203, 1322124] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872380, 1322517] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.) (16C 4i , [6872587, 1343492] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897902, 1325832] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Slagufjället västsluttning (artp.) (17C 1e , [6907607, 1322453] ) ,källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ) ,klippskreva i bergklack ,några ex. ,1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,S-exp. klippstup med kalkinslag ,ca.10 ex! ,1988 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (DF) (16C 2i , [68623, 13430] ) ,klippspringor ,sparsamt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ) ,klippspringor i diabasled ,sparsamt ,1995 (DABS)
Häggesundet (artp.) (16C 2i , [6862161, 1342539] ) , ,4 ,2017 (Andreas Öster)
Asplenium viride    Grönbräken
Gethammaren (16C 0g , [6850008, 1331699] ) ,lodytor , 2004 (RLu)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,diabasbrant ,något 10-tal ex ,1987 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ) ,klippspringor ,~25 ex. ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Storfjätan ca 500 m nedströms landsvägsbron vid Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13482] ) ,kalkstensblock / hällar ,ca 50 ex på flera block ,1994 (DABS)
Fjätåns O sida, ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13482] ) , ~refl~ ,fjällbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,kalkklippor ,enstaka ,2013 (MNo)
Slugufjällets Ö-sida ned. '1059'-toppen (DF) (17C 1e , [69051, 13244] ) ,kalkklippor ,riklig ,1987 (JEd)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ) ,klippspringor i diabasled ,~40 ex ,1995 (DABS)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Athyrium distentifolium    Fjällbräken
Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ) , , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,sparsam ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,raviner tämligen allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,raviner tämligen allmän ,1990 (LAr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Ö-sidan av sjön (16C 9d , [68951, 13174] ) , ~refl~ ,sluttning , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Härjehogna (DFl-50) (16C 0b , ) ,fuktsvackor o kalfjäll m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875688, 1344879] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875748, 1344982] ) ,fuktig bergskreva , 2014 (Lennart Iselius)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6878017, 1345851] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6878120, 1346117] ) ,fattig fjällhed ,10 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891974, 1317666] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
400 m V om hängbron över Grövlan (artp.) (16C 8d , [6893040, 1316139] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.) (17C 1d , [6908984, 1318834] ) ,nedanför 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Slagufjället västsluttning (artp.) (17C 1e , [6907607, 1322453] ) ,källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Klusjövålens sydsida (16C 8j , [68907, 13479] ) , ~refl~ ,brant , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Ö-sidan av sjön (16C 9d , [68951, 13174] ) , ~refl~ ,sluttning , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.) (16C 4i , [6872587, 1343492] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,diabasbrant , 1987 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ) ,rotvältor och branta brinkar vid bäck - på mineraljord ! ,t.riklig ,1989 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ) , ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ) ,klippot vid vattenfall ,spridd ,2019 (LBr)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ) ,klippor ,sparsamt ,2015 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,enstaka ,2007 (MNo)
Storvätteshågna sydostsluttning (16C 8f , [6893340, 1326130] ) ,bland block i fjälläng ,riklig ,2020 (LBr)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,enstaka ,1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,kalkklippor , 2013 (MNo)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.) (17C 1d , [6908984, 1318834] ) ,i springor på 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,moränbacke med berglod ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
O om Häggesundet (16C 2i , [68615, 13428] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ) ,granskogsomgiven källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,revel i ån ,spridd ,2020 (LBr)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,lövrik sluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862555, 1328588] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Hemmeråsen (artp.) (16C 3i , [6869136, 1341836] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan, 300m NV (artp.) (16C 4i , [6873916, 1343248] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889312, 1316653] ) ,granskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Bälgen (artp.) (16C 7f , [6887298, 1326856] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890687, 1318224] ) ,granskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
V Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894577, 1315458] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Hängberget (artp.) (16C 8h , [6892089, 1337509] ) ,tallskog i branter tall-björkskog med klippor och block i brant , 2014 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897471, 1326985] ) ,fjällnära gles tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.) (17C 1d , [6908984, 1318834] ) ,fuktig mark nedanför 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ) ,å vid bäverdämme ,riklig ,2009 (LBr)
Byggningaån (16C 0i , [6854320, 1340710] ) ,å i sumpskpg ,riklig ,2009 (LBr)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ) ,kärr längs ån-sumpskog ,t.riklig ,1989 (DABS)
Idrebyn bakom 'Idregården' (16C 2h , [68642, 13384] ) ,bäckdråg,kvannebestånd ,möjl.förvildad men lika gärna inhemsk ,dock ej med i DF! ,några m2 ,1988 (DABS)
Grövlan nära Gröveldalsvallen (16C 5f , [68766, 13295] ) ,strandskog mot ån ,rikligt ,1990 (DABS)
Grövlan 500 m NO Grövelsdalsvallen (16C 5f , [68766, 13299] ) ,strandkärrskog efter ån ,ymniga bestånd ,1990 (DABS)
Grövlan 400 m NO Gröveldalsvallen (16C 5g , [68767, 13301] ) ,starrdråg mot ån ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Töfsingsån- flera ställen (16C 9f , [68979, 13278] ) ,högörtängar intill ån,ofta dominerande ,spridd o lok.riklig ,1987 (JEd)
Töfsingsån- flera ställen (17C 0f , [6900, 1326] ) ,högörtängar intill ån,ofta dominerande ,spridd o lok.riklig (0- 1-,-4- 2-) ,1987 (JEd)
Foskflot (artp.) (16C 1j , [6858919, 1346901] ) ,åstrand , 2013 (Janolof Hermansson)
Woodsia alpina    Fjällhällebräken
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,S-exp. klippstup med kalkinslag ,ca.åtm.30-tal ex! (Blg.) ,1988 (DABS)
Storhån (16C 3f , [6869720, 1326648] ) ,storblock , 2004 (RLu)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,kalkklippor ,enstaka ,2013 (MNo)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (DF) (16C 1i , [68580, 13438] ) ,klippstup ,riklig ,1995 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (DF) (16C 2i , [68623, 13430] ) ,klippspringor ,t.riklig ,1995 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (DF60) (16C 3j , [68679, 13463] ) ,lodytor ,spridd ,1989 (DABS)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,diabasbrant , 1987 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,lodväggar och branter ,spridd ,2009 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ) ,klipphyllor i sydstup ,rikligt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ) ,klipphyllor ,rikligt ,1995 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ) ,diabasklippor vid bäck ,sparsamt ,1995 (DABS)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ) ,på flera block , i sprickor på sluttningar och lodytor , 2006 (ADe)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ) , ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,lodytor ,spridd ,1989 (DABS)
Naddens SV-sluttning , 600 m.ö.h. (16C 5g , [68766, 13315] ) ,klippor ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ) ,klippot vid vattenfall ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ) ,klippspringor i diabasled samt rasmark ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Guttan, NO om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6869104, 1326648] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Grövlans dalgång. Grövelsjön-Storsätern (16C 7d , ) ,skog tämligen allmän ,1990 (LAr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Grövlans dalgång. Grövelsjön-Storsätern (16C 8d , ) ,skog tämligen allmän ,1990 (LAr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Atlasruta (15C 9b , [6848340, 1308830] ) , , 1996 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,rasmark nedom stupet ,rikligt ,1989 (DABS)
Töfsingsån (16C 9f , [6899, 1327] ) ,lundartad ängs/högört-granskog ,2 små ex ,1987 (JEd)
N omTöfsingen (17C 0f , [6901, 1326] ) ,källdråg i högört-granskog (ca 750 m höjd) ,t.riklig ,1987 (JEd)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [69041, 13436] ) ,strax nedom branten i sydväxtberg ,1 ex. ,1988 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida i slukrännan 2 km NNV Jakobshöjden (DF) (16C 9d , [6896, 1317] ) ,frodig bäcksänka i fjällbjörkskog ,rikl-snårbildande! ,1988 (JEd)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Polystichum lonchitis    Taggbräken
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Falkhammaren (16C 0g , [6850611, 1330655] ) ,i talus , 2004 (RLu)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrikt bäckdråg nedom branten,mellan block i den torra bäckfåran ,riklig ,1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,rikligt ,1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng i skreva ,ett litet bestånd ,2020 (LBr)
Härjehogna (DFl-50) (16C 0b , [68512, 13062] ) ,blocksluttning ,1 litet ex. ,1986 (DABS)
Blechnum spicant    Kambräken
St.Olån, ca 700 m uppströms sammanflödet med Fjätan (16C 7d , [68896, 13169] ) ,kanten av en källa, mot fastmatta ,en tuva,steril ,1990 (DABS)
Hällsjövålas N-sluttning, strax V om bäcken (16C 8g , [6894, 1330] ) ,blåbärsgranskog,OBS på liten älgstig ,2 små ex ,1987 (JEd)
Ö brant Brattbäcksilen (17C 1f , [69054, 13275] ) ,bergsluttning med bärris , 1987 (HLe & UGn)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Abies nordmanniana    Nordmansgran
Klutsjön (artp.) (16C 8j , [6891981, 1345611] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Picea abies    Gran
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,allmän ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,fåtal ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,enstaka ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände, nära sjöstugan (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,myr och skogsmark ,spridd ,2018 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,dominant ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,någon enda ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Klutsjövålens västsida (16C 8j , [68913, 13469] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855635, 1321583] ) ,fuktig blandskog , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855875, 1321799] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6878090, 1345452] ) ,fattig fjällhed ,1 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Småsjöarna (artp.) (16C 6j , [6883301, 1346217] ) , ,noterad ,2012 (Andreas Öster)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Grövelsjön, stranden (artp.) (16C 9d , [6896050, 1316558] ) , ,1 ,2017 (Billy Lindblom)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 703 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897546, 1327365] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Pinus contorta    Contortatall
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Pinus sylvestris    Tall
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851200, 1308280] ) ,smålokar och intilliggande hed , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,allmän ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällhed ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,enstaka ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,småträd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855743, 1321714] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855931, 1321828] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6856050, 1322021] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6856145, 1321983] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6856172, 1321794] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Hjällsflon 9 km NV Idre (artp.) (16C 4g , [6871118, 1331328] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Ångermyran (artp.) (16C 5g , [6875439, 1331002] ) , ,en 200 årig hänsynstall ,2011 (Malin SahlinHans Sundström)
Ångermyran (artp.) (16C 5g , [6875439, 1331002] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Sluttning nedanför Hästvrån (artp.) (16C 5j , [6876278, 1345102] ) , ,5 ,2016 (Björn Klevemark)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Långfjällets NR, Mellersta Fosksjön S, 904 m ö h (artp.) (16C 8e , [6894517, 1322036] ) ,kalfjäll ,5 plantor/tuvor ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens nat.park, leden i öster (artp.) (16C 9f , [6898417, 1329903] ) , ,noterad ,2020 (Lisel Hamring)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875820, 1334180] ) ,örtfläck i tallskog ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6883120, 1345800] ) ,barrskog och myr ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens ej bedömd , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,spridd ,2017 (LBr)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862567, 1328575] ) ,tallnaturskog , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869972, 1325588] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874523, 1324753] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Lövåsen, Långfjället (artp.) (16C 7e , [6886608, 1321630] ) ,blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Fjätsjöriet (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910634, 1318277] ) ,blockig brant med björk och asp , 2013 (Janolof Hermansson)
Juniperus communis ssp. alpina    Fjäll-en
Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ) , , 1996 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ) ,kalfjäll ,rikligt ,2008 (MNo)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,riklig ,2015 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens ej bedömd , 1999 (JPo)
Fosksjökläpparna vid leden (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervålen 1 km S toppen (16D 4a , [6871, 1350] ) ,sänka med stenskravel i fjällhed ,sparsamt ,1994 (DABS)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875748, 1344982] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Lillnipen (artp.) (16C 5i , [6876027, 1344832] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Populus tremula    Asp
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851280, 1327210] ) ,moränbacke ,ett litet ex ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,sparsam ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68617, 13379] ) , ~refl~ ,öppen myr, delvis lösbotten , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Foskan 1 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,nipbrant med tallhed ovan ,spridd ,2020 (LBr)
C:a 1 km NO Valdalsbygget (16C 7c , [68872, 13141] ) ,blandskog ,5 ex ,1997 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,lövrik sluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Klusjövålens sydsida (16C 8j , [68907, 13479] ) , ~refl~ ,brant , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället, sydsluttning (artp.) (16C 4i , [6873997, 1343078] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Salix arbuscula    Risvide
Lövåsen, 500 m S Lappvallen (16C 7d , [6888320, 1319748] ) ,öppet rikkärr ,spridd aug. ,2015 (LBr)
Lill-Fjätan 2 km SO Klutsjön (16C 7j , [6889908, 1349286] ) ,rikkärr mot skogskant ,fåtalig ,2018 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890940, 1330530] ) ,rik fjällmyr längs bäck, bäckens början ,ett litet, krypande ex ,2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890940, 1330530] ) ,rik fjällmyr längs bäck, bäckens början ,ett litet, krypande ex ,2020 (Lennart Bratt)
Salix aurita    Bindvide
Snöåsen, flerst omkring ( 1- 1-) (16C 0h , [6851, 1335] ) ,myrkanter,fuktskogar,vägkanter , 1994 (JEd)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken,fl! (16C 3h , [68659, 13399] ) ,rikkärrkant ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen mot SV (16C 4e , [68702, 13204] ) ,kärrkant -ej sedd i trakten i övrigt! , 1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
O Nadden (16C 5g , [6876130, 1334340] ) ,myrkant ,spridd ,2019 (LBr)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,moränbacke med berglod ,enstaka ,2018 (LBr)
Mellan Stensjön och byn Åsen (16C 1d , [6855030, 1318610] ) ,tallskog och fattigmyr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,enstaka ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886240, 1317420] ) ,hyggeskant ,ett träd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Klusjövålens sydsida (16C 8j , [68907, 13479] ) , ~refl~ ,brant , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855760, 1321784] ) ,myrkant , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Gl ÖSÖ om Gammelsätern, skog ca 150 m norrut (artp.) (16C 1h , [6857250, 1339549] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Idre fjäll (artp.) (16C 3i , [6866801, 1344716] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Gränjåsvålens västsluttning (artp.) (16C 3i , [6866966, 1344536] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Hemmeråsen (artp.) (16C 3i , [6869136, 1341836] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910863, 1317939] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) ,sydvästbranten , 1993 (Bengt Oldhammer)
Salix cinerea    Gråvide
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Salix glauca    Ripvide
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,enstaka ,2020 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
100 m SO om Valdalsbygget (16C 7c , [6886740, 1313470] ) ,i öppen terräng,kärrkant , 1998 (JPo)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ) , ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Västanåt, Idre (artp.) (16C 2h , [6863664, 1336765] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nedre parkering Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343481] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884865, 1320859] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Långfjällets naturreservat, Digerbäcken (artp.) (16C 8d , [6894280, 1315718] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr ,i frukt ,2013 (Crister Albinsson)
Salix hastata    Blekvide
Storfjätan SO Fjätvallen ,Ö om ån (16C 8j , [68936, 13483] ) ,rikkärrstuva,krypande ,ca 1 m2 ,1994 (DABS)
Fjätåns O sida, ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13484] ) , ~refl~ ,kant mot rikkärr , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
NV Strömmen (16D 5a , [68795, 13516] ) ,rikmark i åsgrop ,2 ex ,1994 (DABS)
2 km S om Fjätbodarna (16D 6a , [6882, 1351] ) ,rikkärr ,2 ex ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [68833, 13517] ) ,rik skogsmark ,1 buske (belägg) ,1994 (DABS)
Salix herbacea    Dvärgvide
Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ) , , 1996 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,spridd ,2018 (LBr)
Nipjället på Lillnipens östsluttning vid Hästvrån (16C 5j , [6876610, 1345320] ) ,fjällhed med örtparti ,sparsam ,2018 (LBr)
Valdalsbygget strax N-ut (16C 7c , [68868, 13133] ) ,ej kalk,på mager jordblotta , 1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ) ,klippor ,få ,2015 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,hed tämligen allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,hed tämligen allmän ,1990 (LAr)
Storvätteshogna i S-sluttning (16C 8e , [6893, 1324] ) ,kring klippor i snölega ,riklig ,1990 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,ett tiotal på flytjord ,2007 (MNo)
Storvätteshogna i S-sluttning (16C 8f , [6893, 1325] ) ,översilningsmark kring snölegor ,riklig flerst ,1990 (DABS)
1,2 km N Grötvallsjön v. liten tjärn (17C 0d , [6904, 1318] ) ,uppfrysn-mark intill tjärn på kalfjället , 1988 (JEd)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,kalkklippor , 2013 (MNo)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället) (16C 9d , [68951, 13154] ) ,SÖ-exp.klippor o. vindexp.mark , 1988 (JEd)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , ) ,kalfjäll m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Näsfjället (artp.) (17C 0g , [6904330, 1333330] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Salix lanata    Ullvide
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikkärrkant ,mindre bestånd ,1986 (DABS)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ) ,kant av örtrikt fuktdråg i granskog (ca 700 m höjd) ,1 buske! ,1988 (LNo & JEd)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Hällsjövålens NO-sluttn. (16C 8g , ) , 1 ex. ,1987 (HLe & UGn)
Nipfjället vid bäcken SO Lillnipen (DF49) (16C 4j , [68738, 13454] ) ,gråvidesnår ,rikligt inom ca 50x100m ,1994 (DABS)
Salix lapponum    Lappvide
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851320, 1309020] ) ,frodig bäckzon , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,gräsmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Kungsledens korsning med vägen Storsätern-Elgå (16C 7c , [68885, 13141] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Dyllenleden (16C 7d , [6887690, 1317010] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 4i , [6873578, 1343442] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Sågliden, parkeringen NÖ (artp.) (16C 7e , [6886349, 1321642] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Lövåsen (artp.) (16C 7e , [6886357, 1321711] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8c , [6892138, 1314459] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891974, 1317666] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr , 2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ) ,älvstrand och äng ,en hög buske ,2015 (LBr)
Huskläppen åt ONO (16C 7d , [6889840, 1318770] ) ,örtrik granskog ,ett trädformigt ex, diam ca 15 cm ,2017 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Långfjället, Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893388, 1316068] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Salix myrsinites    Glansvide
Diftalsbergets NO-sluttning (1 lok) (16C 3g , [68679, 13306] ) ,rikt bäckdråg m.bl.a.Cypripedium ,enst! ,1988 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen, ca 200 m österut (16C 0b , [6850970, 1308160] ) ,litet rikt backkärr ,sparsamt ,2011 (LBr)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikkärr , 1986 (DABS)
V om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1311] ) ,rikkärr i fastmattor ,fl.o.mkt.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ) ,rikkärr ,spridd och rikligt ,1986 (DABS)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen (16C 2c , [68623, 13121] ) ,örtrikt bäckdråg ,spars! ,1988 (LNo & JEd)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13115] ) ,rikkärrkant ,t.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ) ,rikkärr ,rikl! ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870010, 1318930] ) ,rikkärr, rik sumpskog ,riklig ,2007 (LBr)
Skärbo , ca 200 m mot NNV (16C 4d , [68704, 13187] ) ,rika fastmattekärr (i barrskog) , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ) ,rikkärr i skogskant ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckkölen - 1 ställe! (16C 4e , [68706, 13207] ) ,ockrakärr , 1988 (DABS)
Myr NO Kölsmyran (16C 4e , [6874740, 1324700] ) ,källflöde i rikmyr ,lokalt riklig ,2008 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888130, 1319820] ) ,sluttande, fast rikkärr med källflöden. lustig rundbladig form ,en fläck ,2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,kalkrikt källflöde på öppen myr ,rikligt ,2008 (LBr)
2 km S om Fjätbodarna (16D 6a , [6882, 1351] ) ,rikkärr ,mkt riklig ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ) ,rik skogsmark ,spridd och rikligt ,1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,lokalt riklig ,2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,sparsam ,2009 (LBr)
Storgjotkölen, SO-delen (artp.) (16C 2c , [6861975, 1312105] ) ,vid göl i rikkärr ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.) (16D 6a , [6883302, 1351803] ) ,rikkärrskant ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Salix pentandra    Jolster
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,rikt strandkärr , 1987 (DABS)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Salix phylicifolia    Grönvide
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Grövlan utloppet (artp.) (16C 8d , [6893090, 1316710] ) ,åbotten , 2007 (David Göransson)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Salix reticulata    Nätvide
Kvarnbäcken SV om Storbo, ca 300 m nedom dammen (16C 2c , [68624, 13121] ) ,rik bäckstrand, i stänkzonen v. litet 'fall' ,på 1 fläck! ,1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen (16C 2c , [68625, 13126] ) ,skuggiga fuktiga ytor ,lokalt rikligt ,1987 (LBr)
NV omStrömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,tidvis översilad rikkärr.äng ,t.riklig (på 1 äng) ,1987 (DABS)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg ,enstaka ,1989 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen (16C 1h , [68591, 13380] ) ,örtdråg i tallskog ,några ex ,1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856240, 1348140] ) ,tallhed ,sparsamt ,2008 (LBr)
500 m NV Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ) ,torr tallskog intill linda ,1 stor buske ,1995 (DABS)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ) ,sydvästsluttningar ,spridd ,2006 (ADe)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,en buske ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ) ,örtdråg i tallskog ,riklig inom litet område, typisk ,2019 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,en buske ,2015 (LBr)
Strömmen, 300 m S södra bron vid landsvägen (16D 5a , [6878, 1351] ) ,vägkant ,1 buske ,1994 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,rik sumpskog ,riklig ,1995 (DABS)
Myrica gale    Pors
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Alnus glutinosa x incana    
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Alnus incana    Gråal
Röskåsen (16C 0b , [6851320, 1309020] ) ,frodig bäckzon , 1996 (DABS)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ) ,å vid bäverdämme ,riklig ,2009 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,yttorkad lok ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,sparsam ,2019 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,nipbrant med tallhed ovan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,få grova ex ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätåns O sida, ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13482] ) , ~refl~ ,fjällbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Guttan, mellan Storhån - Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868244, 1325761] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870837, 1323414] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871973, 1324811] ) ,gråalkärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 300 m S om bron V om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872980, 1320935] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Storån (artp.) (16C 4g , [6873192, 1334888] ) ,hedbarrskog ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Sognstupet (artp.) (16C 4g , [6874937, 1334988] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897555, 1327206] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Betula nana    Dvärgbjörk
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1i ) , ,frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa och myr ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13378] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog samt diabasblock , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,sparsam ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,riklig ,2015 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Gjotenstigen (16C 7d , [6886820, 1317050] ) ,liten sluttningsmyr ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevfjllens naturreservat (artp.) (16C 0b , [6853059, 1308213] ) , ,noterad ,2015 (Lars Salomon)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850547, 1329437] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6856021, 1321608] ) ,myr , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Hjällsflon 9 km NV Idre (artp.) (16C 4g , [6871118, 1331328] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället, Övre parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875359, 1344874] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, Barbro Hellström, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället, Idre (artp.) (16C 5i , [6876870, 1344260] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875439, 1345249] ) , ,noterad ,2018 (Elsie-Britt Bäckstrand)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875632, 1345253] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889693, 1318619] ) ,källkärr sluttande och trädfri ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887535, 1322679] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Längs leden mellan fjällstationen och Storvätteshågna. (artp.) (16C 8d , [6892404, 1318884] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8d , [6893329, 1316206] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Västra Fjätdalen (artp.) (16C 9j , [6897555, 1347555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Näsfjället (artp.) (17C 0g , [6904330, 1333330] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Fjätsjöriet (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Betula nana x pubescens    
Atlasruta (16C 1i ) , ,frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Intill Kungsleden (16C 7c , [68873, 13135] ) , ~refl~ ,fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Betula pendula    Vårtbjörk
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,grustag ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,enstaka ,2016 (LBr)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855706, 1321501] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ) ,mellan granskogen och kalfjället ,rikligt ,2008 (MNo)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,ett enda litet träd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873659, 1343631] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Nippfjället (artp.) (16C 5i , [6876292, 1344300] ) , ,noterad ,2014 (Christoffer Sjöholm)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894824, 1316478] ) , ,noterad ,2017 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Betula pubescens    Glasbjörk
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,grustag ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,allmän ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,sparsam ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315420] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
SO Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893390, 1317060] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8d , [6894317, 1318803] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Västra Fjätdalen (artp.) (16C 9j , [6897555, 1347555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Hävlingestugorna (17C 0e , [69018, 13222] ) ,backveg. ,enst. ,1989 (CHu)
Hävlingen (17C 0e , [69020, 13220] ) ,ängsveg. längs bäck , 1989 (CHu)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2013 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ) , ~refl~ ,rikdråg / källa vid stig , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,spridd ,2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
V om Kungsleden (16C 7c , [6888040, 1313850] ) , ~refl~ ,vid en ridå av fjällbjörk och enar , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850457, 1329384] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850483, 1329353] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855577, 1319843] ) , ,15 ,2017 (Frederic Turin)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873179, 1319792] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipstugan, Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343417] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 4i , [6873578, 1343442] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) ,frisk gräsmark , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Parkeringen Valdalsbygget (artp.) (16C 7c , [6888487, 1314186] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Ollarsliden (artp.) (16C 7d , [6888891, 1317047] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891218, 1318199] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894605, 1322264] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Idrebyn mot NV, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,trädesåker ,spars! ,1988 (DABS)
Oxyria digyna    Fjällsyra
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ) ,klippor ,sparsamt ,2015 (LBr)
Olån ,ca 500 m ovan Grövlan (16C 7d , [6889, 1317] ) ,granbevuxen åstrand ,sparsam ,1990 (DABS)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Övre Fosksjön-Mellersta Fosksjön (artp.) (16C 8e , [6894617, 1322274] ) ,alpin hed vid vattendrag ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Hävlingskläppen nordostluttning, V om sjön Klacken (artp.) (17C 1d , [6905813, 1319675] ) ,blockig källrik björkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Polygonum aviculare    Trampört
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [6894970, 1324270] ) ,bäckravin , 2014 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,spridd ,2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,ängs- och gårdsmark ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Idre (artp.) (16C 2h , [6864320, 1337711] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
intill vägskälet mellan Pråaktastigen o Kungsleden (16C 9d , [68957, 13192] ) , ~refl~ ,liten tjärn , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Björnliden Södra (artp.) (16C 6e , [6884960, 1320424] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Atriplex patula    Vägmålla
Idrebyn tillfällig! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,på gödselhög i åkerkant ,1 stort ex! ,1988 (DABS)
Chenopodium album    Svinmålla
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ) ,grusmark vid affären ,enst. o småväxta ,1990 (DABS)
Montia fontana    Källört
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
S.om Röskåsskarven (16C 0b , [6851, 1307] ) ,källbäcksdrag , 1986 (DABS)
Hötjärnen åt väster (16C 0h , [6852610, 1339280] ) ,källa nära fastmarken ,riklig ,2009 (LBr)
Drevdags-åsen (16C 1d , [6855, 1319] ) ,blött vägdike , 1988 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,vid källa , 2006 (NGu)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Bolagsvallens SV-hörn (16C 4j , [68743, 13462] ) ,käll-/bäckdråg ,sparsamt ,1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,sparsam ,2019 (LBr)
Slagebäckshållan (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,källdråg i myr ,spridd ,2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppen åt ONO (16C 7d , [6889840, 1318770] ) ,örtrik granskog, källdråg ,spridd ,2017 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern, myr 200 m N om (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjön åt O (16C 7h , [6887770, 1337780] ) ,källartad bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349660] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ) ,källa ,någon m2 ,1990 (LAr)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890570, 1348130] ) ,källdråg ,spridd ,2018 (LBr)
Storfjätan SO Fjätvallen,båda sidor (16C 8j , [6893, 1348] ) ,källor ,rikligt ,1994 (DABS)
2 km NNV Fjätbodarna (16D 7a , [6886, 1350] ) ,källkupol ,rikligt ,1994 (DABS)
2 km N Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1351] ) ,källa ,sparsamt ,1994 (DABS)
Fululiden (artp.) (16C 0g , [6853188, 1330783] ) , , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Fululiden (artp.) (16C 0g , [6853188, 1330783] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867689, 1342688] ) ,tallskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867689, 1342688] ) ,tallskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Slättvåla (artp.) (16C 3j , [6865876, 1346202] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889396, 1317063] ) ,gles sumpgranskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Grövelsjön, led till Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891996, 1314674] ) ,alpin hed enbuskar ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Cerastium alpinum    Fjällarv
Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ) , , 1996 (DABS)
Gethammaren (15C 9g , [6849855, 1331699] ) ,lodytor , 2004 (RLu)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ) , , 1996 (DABS)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,diabasbrant ,rikligt ,1987 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,lodväggar och branter ,spridd ,2009 (LBr)
Gränjesåsens SV-brant (16C 3j , [68679, 13463] ) , , 1989 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng ,t.riklig ,1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida , 1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Sjöhöjdens SV-topp,klippa Ö-ut (16C 9d , [68951, 13154] ) ,under klippan på en liten hylla/grop i sluttningen ,1 ex ,1999 (JPo)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ) ,fl.på klipphyllorna i branten ,flertal ,1988 (BCa)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850119, 1331717] ) ,granskog i branter hög kalkig diabas klippa ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Cerastium arvense    Fältarv
Strömmen (16D 5a , [6879, 1352] ) ,i äldre vall ,1 fläck! ,1987 (DABS)
Cerastium cerastoides    Lapparv
Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
S om Röskåsskarven (16C 0b , [6851, 1307] ) ,källbäcksdrag , 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6851260, 1307040] ) , , 1996 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Grövelsjön (16C 8d , [68930, 13159] ) ,i kanten av en liten bäck ,rikligt ,2009 (MNo)
Storvätteshognas i S-sluttn. (16C 8e , [6893, 1324] ) ,klippor i snölega ,riklig o flerst. ,1990 (DABS)
Foskbäcken (16C 8e , [68932, 13202] ) ,bäckstrand ,rikligt ,2013 (MNo)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,3 ,2007 (MNo)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [6894970, 1324270] ) ,bäckravin , 2014 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng ,t.riklig ,1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,t.riklig ,1990 (DABS)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck, uppfrysningsmark ,ett fåtal ,2020 (LBr)
Långfjällets naturreservat, stig nära silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892065, 1314509] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck, uppfrysningsmark ,ett fåtal ,2020 (Lennart Bratt)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Cerastium fontanum ssp. scandicum    Riparv
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld ,?? ,1994 (DABS)
Valdalsbygget 1. km mot NNO vid g:la fäbodstigen 805 m.ö.h. (16C 7c , [68880, 13138] ) ,kalkpåv. uttorkade fuktsänkor ,riklig ,1990 (DABS)
Stora Olån (16C 7d , ) ,gräsmark längs ån spridd ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Stora Olån (16C 8d , ) ,gräsmark längs ån spridd ,1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Söder Sylen (artp.) (16C 9d , [6897600, 1315500] ) ,fjällbjörkskog , 2007 (David Göransson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,grustag ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13376] ) , ~refl~ ,kulturmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,ängs- och gårdsmark ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stig vid Hågån (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,sump längs stigen ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,östexponerad diabasbrant ,rikligt ,1987 (LBr)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp,sydöstsidan ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ) ,torr stenig mark,kalfjäll ,30-40 ? ,1988 (HLe & UGn)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ) ,fl.på klipphyllorna i branten o.nedom hammaren ,flertal ,1988 (BCa)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850119, 1331717] ) ,granskog i branter hög kalkig diabas klippa ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,litet bestånd ,2015 (LBr)
Sagina procumbens    Krypnarv
Vägen mot Knittvallen (16C 0f , [6852870, 1327290] ) ,skogsväg ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,gräsbacke o grusplan ,t.riklig ,1990 (DABS)
Grövelsjön (16C 8d , [68936, 13159] ) ,stig ,enstaka ,2009 (MNo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Sagina saginoides    Stennarv
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
NO. Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,grusblotta i granskog , 1986 (DABS)
Flötningssundet v. bron (16C 3c , [68654, 13116] ) ,kulturskapad grusslänt, m. Sagi.procumbens! , 1988 (JEd & ANi)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ) ,uttorkad bäckfåra ,sparsamt ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ) ,torrslänt i gräsmatta , 1990 (DABS)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,gräsbacke o grusplan ,t.riklg ,1990 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,i bäcken , 2014 (MNo)
Grövelsjön (16C 8d , [68938, 13157] ) ,stenig stig ,1 tuva ,2012 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,enstaka ,1990 (DABS)
Grövelsjöns Ö-sida i slukränna ca 2 km NNV Jakobshöjden (16C 9d , [6896, 1317] ) ,bäcksänka i fjällkåpe-äng strax ovan fjällbjörkskogen , 1988 (JEd)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68823, 13517] ) ,örtrik skogsäng vid vägen , 1994 (JEd)
Slugufjällets Ö-sluttning (17C 1e , [69051, 13244] ) ,örtäng vid snölega , 1987 (JEd)
Silene dioica    Rödblära
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,sparsam ,2017 (LBr)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ) , ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grövlans dalgång (16C 8d , ) ,björkskog, ängar allmän ,1990 (LAr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Storån (16C 8g , ) ,fuktig granskog enst. ,1989 (CHu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,vid stugan (16C 9d , [68959, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Atlasruta (16D 5a ) ,som inhemsk i högörtgranskog,bäcksnår,annars fl. i vallar olängs vägar frekv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850457, 1329384] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850463, 1329389] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,15 ,2017 (Frederic Turin)
Lägerplats (artp.) (16C 2h , [6863637, 1339698] ) , ,noterad ,2017 (Jesper Villaume)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873515, 1343662] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 4i , [6873578, 1343442] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Nipstugan, Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873638, 1343467] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Nipstugan, 300m NV (artp.) (16C 4i , [6873916, 1343248] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Parkeringen Valdalsbygget (artp.) (16C 7c , [6888487, 1314186] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Silene latifolia x dioica    
NV Idre, vid broarna (16C 3h , [6869, 1337] ) ,ruderat o skogsbryn ,ej ovanlig ,1990 (CAl)
Silene latifolia    Vitblära
NV Idre, vid broarna (16C 2h , [6864, 1337] ) ,ruderat o skogsbryn ,ej ovanlig ,1990 (CAl)
Silene rupestris    Bergglim
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,lodväggar och branter ,spridd ,2009 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ) ,sydstup, klipphyllor ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ) ,klipphyllor ,t.rikligt ,1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ) , ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,sv-klippor , 1990 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,klippor samt rasmark ,sparsamt ,1989 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp , ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ) ,torrt (på klippor),kalfjäll ,mindre allmän ,1988 (HLe & UGn)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ) ,blockig bergsbrant , 2014 (MNo)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället) (16C 9d , [68951, 13153] ) ,S-vända klippor ,t.rikl! ,1988 (JEd)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ) ,klippspringor i diabasled samt rasmark och hyllor ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.) (16C 4j , [6870562, 1346405] ) ,kalfjäll. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Städjan, SO om toppen (artp.) (16C 4j , [6870805, 1346271] ) , , 2015 (Kirsi Jokinen, Samuel Johnson)
Silene vulgaris    Smällglim
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,enstaka ,2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ) ,gammal åkermark mln vägen o ån ,sparsam ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Näsets camping (artp.) (16C 2h , [6863960, 1338197] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Idre. äng bredvid huvudvägen (artp.) (16C 2h , [6864298, 1337581] ) , ,10 ,2017 (Frederic Turin)
Idre (artp.) (16C 2h , [6864780, 1338627] ) , ,noterad ,2016 (Rickard Jonsson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13376] ) , ~refl~ ,kulturmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Spergularia rubra    Rödnarv
O om Vegaråskölen ,vid skogsbilvägskorsning (16C 1i , [68557, 13420] ) ,sandig skogsväg ,ett par m2 ,1989 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ) ,grusplan ,rikligt ,1994 (DABS)
Stellaria alsine    Källarv
väster om Gråhön (16C 0b , [6850060, 1307760] ) , , 1996 (DABS)
Drevdags-åsen (16C 1d , [6855, 1319] ) ,blött vägdike , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
50-100 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68866, 13135] ) ,vattensamling i myrkanten , 1999 (JPo)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ) ,källa ,tämligen riklig ,1990 (LAr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
S om Strömmen (16D 5a , [6878, 1352] ) ,källkärr/bäck bland Epilobium , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Grövelsjöns Ö-sida i slukränna ca 2 km NNV Jakobshöjden (DF) (16C 9d , [6896, 1317] ) ,bäckdråg , 1988 (JEd)
Sågliden Ö (artp.) (16C 7e , [6886308, 1322035] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892260, 1317050] ) ,växte i ett litet källflöde, ca 30 m v om stigen mellan grövelsjögården och sjöstugan, i anslutning till område med utstakade tomter för sportstugebyggnation. läget för växtplatsen är ungefärligt angivet, i efterhand från karta. , 2011 (Lillemor Svedin)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892260, 1317050] ) , ,4 plantor ,2011 (Lillemor Svedin)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Karmoåsen (16C 2f , [6863010, 1327930] ) ,granurskog ,på våt mark vid bäck , 2006 (ADe)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,vid källa , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886240, 1317420] ) ,hyggeskant med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ) ,frisk bäckstrand , 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862466, 1312762] ) ,rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Långfjällets naturreservat, källdråg nära Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891979, 1314687] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Stellaria crassifolia    Sumparv
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,gammal linda ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850457, 1329384] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ) ,örtrik björksok ,sparsamt ,1994 (DABS)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
N Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,f.d.myrodling ,rikligt ,1994 (DABS)
Lövåsen, Långfjället (artp.) (16C 7e , [6886608, 1321630] ) ,blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Stellaria media    Våtarv
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,ängs- och gårdsmark ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,potatisland ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855602, 1319935] ) , ,5 ,2017 (Frederic Turin)
Stellaria nemorum    Lundarv
Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjåhognas Ö-sida (16C 0b , ) ,källdrag m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ) ,sumpskog längs ån ,sparsam ,1989 (DABS)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 600 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,källkärr i ängsgranskog ,t.rikl! ,1988 (JEd & ANi)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ) ,frodig bäcksänka ,sparsam ,1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,vid källa , 2006 (ADe)
S om Guttusjön v. Lomtjärnsbäcken (16C 4d , [68730, 13196] ) ,örtrikt bäckdråg , 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,revel i ån ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 7d , ) ,skog vid källor och bäcker allmän ,1990 (LAr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ) ,frisk bäckstrand , 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,skog vid källor och bäcker allmän ,1990 (LAr)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,källdrag ,100-tals ,1989 (BCa)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 3 km N Sjöstugan (16C 9d , [6896, 1317] ) ,bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida 3 km n.riksgränsen (16C 9d , [6898, 1315] ) ,bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Töfsingsån flera lok. till 9f 4- 2- (16C 9f , [68979, 13278] ) ,källdråg, högörtängar etc ,riklig ,1987 (JEd)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,bäckkant vid landsväg , 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ) ,högört/ängsgranskog,källkärr ,fl. ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Storsätern (16D 6b , [6880611, 1359208] ) ,liten källbäck ,spridd ,2020 (LBr)
Hävlingens S-sida (17C 0e , [6901, 1321] ) ,källdråg i björkskog , 1987 (JEd)
Hävlingen (17C 0e , [69020, 13220] ) ,ängsveg. längs bäck , 1989 (CHu)
Töfsingen N-ut (17C 0f , [6901, 1326] ) ,källdråg i högörtgranskog ,riklig ,1987 (JEd)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.) (16C 2j , [6862682, 1347137] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873033, 1319921] ) ,källbäck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6872410, 1343505] ) ,bäck i gammal barrnaturskog. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889307, 1316669] ) ,granskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889412, 1316974] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,örtrika stränder ,rikligt ,1994 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1352] ) ,rika strandkärrängar ,fl.längs ån ,rikllig (styvt upprätt blågrön form) ,1987 (DABS)
Strömmen S-ut längs ån (16D 5a , [6878, 1352] ) ,rika strandkärrängar , 1987 (DABS)
Nuphar lutea    Gul näckros
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Tjärn V Nadden (16C 4g , [6874210, 1332990] ) ,tjärn ,spridd ,2019 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Stenloken (16C 5h , [6879180, 1336780] ) ,tjärn ,sparsamt ,2019 (LBr)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Nuphar lutea x pumila    Mellannäckros
Liten tjärn 1,5 kn S Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6875260, 1346900] ) ,tjärn ,spridd ,2018 (LBr)
2 km NNV Fjätbodarna ,SO Djupjärnen (16D 7a , [68866, 13502] ) ,grund tjärn ,rikligt ,1994 (DABS)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Röskåsbäcken (16C 0b , [6853380, 1309630] ) ,myr och sandig bäck , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Storbosjön S.Storbo (16C 2c , [68631, 13145] ) ,grund vik , 1986 (DABS)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Liten tjärn NO Kölsmyran (16C 4e , [6874640, 1324390] ) ,liten klarvattentjärn ,sparsam ,2008 (LBr)
Tovvalltjärnen (16C 5h , [6878630, 1337090] ) ,liten tjärn ,sparsamt ,2019 (LBr)
Barkebäckstjärnen (16C 6h , [6880300, 1336820] ) ,gungfly och tjärn ,spridd ,2019 (LBr)
Småsjöarna N Harundsjön (16C 6j , [6884100, 1345700] ) ,grund fjällsjö ,sparsamt ,2008 (LBr)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myrgöl ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Ångermyran o Hemtjärn ( minst 4 lokaler i kmrutan) (16C 5g , [6875, 1330] ) ,tjärnar , 1990 (DABS)
500 m NO Häggesundet (16C 2i , [68620, 13429] ) ,grund tjärn ,sparsamt ,1995 (DABS)
Tjärn SO Skärbo (16C 3d , [68698, 13190] ) ,liten tjärn , 1988 (DABS)
Hösthåns NO-sida (16C 3g , [68691, 13301] ) ,sjövik , 1988 (DABS)
600 m ONO Skärbo (16C 4d , [68705, 13180] ) ,liten tjärn , 1988 (DABS)
2 km O om Gröveldalsvallen 540 m.ö.h. (16C 5g , [68758, 13319] ) ,tjärn ,rikligt ,1990 (DABS)
2 km O om Gröveldalsvallen 540 m.ö.h. (16C 5g , [68762, 13315] ) ,tjärn ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Svarttjärnen' v.landsvägen S om Gröveldalsvallen ,i sjöns N ände (DF ?) (16C 5g , [6875, 1330] ) ,vattenveg.rik skogstjärn ,enst! ,1988 (JEd)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871500, 1324050] ) ,tjärn , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871641, 1323589] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Hemmosjön, mindre sjö i Ö (artp.) (16C 5g , [6875144, 1330040] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Kvarnbäcken NO.Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,högörtsgranskog ,spridd och rikligt ,1986 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Nära Röskåsen (DFl-50) (16C 0b , [68512, 13079] ) ,högörtsgranskog , 1986 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Actaea spicata    Trolldruva
100 m V Nedre Byggningen (16C 1i , [68558, 13430] ) ,ängsgranskog ,riklig ,1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ) ,rik granskog i brant ,~5 ex ,1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,rasmark i sydväxtberg ,20-tal ex! ,1988 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,rasmark ,t.riklig ,1989 (DABS)
Nedre Byggningen (artp.) (16C 1i , [6855836, 1343019] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Nedre Byggningen (artp.) (16C 1i , [6855857, 1343057] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Gränjåsen (artp.) (16C 3j , [6867913, 1346364] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Mellan Sjöstugan och Grövelsjön (16C 8d , [68932, 13169] ) ,björkskog ,några m2 ,1988 (LAr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ) ,torr tallskog i sydbrant ,sparsamt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen samt uppåt branten (16C 1h , [68591, 13380] ) ,örtdråg i tallskog ,riklig ,1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ) ,rasmark och torr tallskog i bergbrant ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,fem ex ,2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,riklig och spridd ,2017 (LBr)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858260, 1344210] ) ,rik sumpskog och riksänkor på hygge ,riklig, 1000-tals ,2007 (LBr)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856330, 1348100] ) ,tallhed ,10+25 ex ,2008 (LBr)
Trysslingbäcken (16C 2h , [6862, 1338] ) ,bäckklippor ,sparsamt ,1995 (DABS)
Middagsdammen SV-ut efter skogsvägen (16C 2h , [68624, 13374] ) ,östexp.tallskogsbacke ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,örtrik vägslänt ,t.sparsamt ,1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ) ,torra slänter med tall och en ,minst 13 ex ,2019 (LBr)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ) ,sydvästsluttningar med tunt täcke av ris, mossa och lav ,talrik ,2006 (ADe)
Höstets NO-sida (16C 3g , [68692, 13339] ) ,tidvis fuktigt dråg i tallskog, i t.örtrik kattfot-matta ,enst! ,1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v.landsvägen (16C 3h , [68661, 13396] ) ,lv.kant i tallhed mot kalktallskog , 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark ,sparsamt men flerst. ,1990 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,ett kraftigt ex vid stigen ,2018 (LBr)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp , sydöst sidan ,ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ) ,torr stenig mark,kalfjäll ,100-200 ex ,1988 (HLe & UGn)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ) ,örtdråg i tallskog ,48 plantor ,2019 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,2 plantor på olika platser ,2013 (LBr)
SO om Fjätervålen, S on Föreningen (16D 4a , [6871, 1354] ) ,tallskog,hygge och älvkant ,> 1000 ex ,1995 (BOr)
NV Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1351] ) ,tallhed o örtrik moränsluttning , 1987 (DABS)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rel.torr rikkärr-äng i ängsgranskog , 1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ) ,rel.torr rikkärr-äng i ängsgranskog samt hygge ,riklig ,1987 (DABS)
Mellebron (Foskrosvägen) (artp.) (16C 4g , [6873263, 1334796] ) ,tallhed med eninslag samt bärris. lavförekomsten påverkad av renbete. ,7 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Smörtjärnsåsen, SO-toppen (artp.) (16C 1h , [6859055, 1338755] ) , ,13 ,2010 (Berndt Carrington)
Smörtjärnsåsen, vid vägen intill Smörtjärnen samt uppåt branten (artp.) (16C 1h , [6859155, 1338055] ) , ,184 ,2010 (Berndt Carrington)
Galttjärnen, 500 m N (artp.) (16C 1h , [6859955, 1338955] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
Nedre Byggningen, ca 650 m NV om fäboden (artp.) (16C 1i , [6856321, 1342572] ) , ,15 plantor/tuvor ,2004 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Nedre Byggningen, ca 650 m NV om fäboden (artp.) (16C 1i , [6856384, 1342636] ) , ,noterad ,2004 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Gösjöåsen, åt väster (artp.) (16C 1i , [6856414, 1342905] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Gösjöåsen, åt väster (artp.) (16C 1i , [6856687, 1342709] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Älvros (artp.) (16C 1i , [6857216, 1343882] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Älvros (artp.) (16C 1i , [6857477, 1344111] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Gösjöåsen (artp.) (16C 1i , [6857985, 1343847] ) , ,noterad ,2004 (Johan Nitare)
Gösjöåsen, vid vändplanen i öster (artp.) (16C 1i , [6858555, 1344555] ) , ,1 ,2009 (Berndt Carrington)
Gösjöåsen, vid vändplanen i öster (artp.) (16C 1i , [6858555, 1344555] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
Älvros (artp.) (16C 1i , [6858739, 1343701] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.) (16C 1j , [6856000, 1348000] ) , ,52 ,2010 (Berndt Carrington)
Foskflot (artp.) (16C 1j , [6858911, 1346870] ) ,efter och i väg i sandbarrskog ,50 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Trysslingen (artp.) (16C 2h , [6861771, 1337981] ) , ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Billy Lindblom)
Middagsdammen SV-ut efter skogsvägen (artp.) (16C 2h , [6862455, 1337455] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
Trysslingbäcken (artp.) (16C 2h , [6862555, 1338555] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
Häggesundet vid Idresjön (artp.) (16C 2i , [6861755, 1342555] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
Häggesundet vid Idresjön (artp.) (16C 2i , [6861755, 1342555] ) , ,13 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt)
Vålberget (artp.) (16C 2i , [6861916, 1342382] ) , ,15 plantor/tuvor ,2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Häggesundet (artp.) (16C 2i , [6861922, 1342648] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Andreas Öster)
Vålberget (artp.) (16C 2i , [6861923, 1342351] ) , ,12 plantor/tuvor ,2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålberget (artp.) (16C 2i , [6861931, 1342358] ) , ,40 plantor/tuvor ,2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
N, Häggesundet, Idre (artp.) (16C 2i , [6861940, 1342336] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Vålberget (artp.) (16C 2i , [6861944, 1342348] ) , ,15 plantor/tuvor ,2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålberget (artp.) (16C 2i , [6861948, 1342347] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålåberget S om (artp.) (16C 2i , [6861965, 1342380] ) , ,6 plantor/tuvor ,2018 (Bo karlstens, Uno Skog)
Vålåbergets naturreservat (artp.) (16C 2i , [6862096, 1342734] ) , ,4 ,2019 (Jonas Eriksson)
Vålåbergets naturreservat (artp.) (16C 2i , [6862096, 1342734] ) , ,1 ,2019 (Jonas Eriksson)
Häggesundet (artp.) (16C 2i , [6862134, 1342495] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Öster)
Vålåbeget NO om kraftledn (artp.) (16C 2i , [6862224, 1342614] ) ,sandtallskog ,9 ,2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Idre soptipp, N om (artp.) (16C 2i , [6863415, 1340427] ) , ,7 plantor/tuvor ,2018 (Stefan Hamreus)
Älvros (artp.) (16C 2j , [6860342, 1345849] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865997, 1339479] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6866085, 1339819] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,3 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Idrebyn, 2,5 km NO vid landsvägen (artp.) (16C 3h , [6866100, 1339600] ) , , 2010 (Berndt Carrington)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6866101, 1339818] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6866130, 1339797] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,4 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6866140, 1339787] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,10 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6866155, 1339750] ) ,vägkant/tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6866158, 1339771] ) ,vägkant/tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,20 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
avk2019MITT418 (artp.) (16C 3h , [6866166, 1339763] ) ,ytterslänt ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Ivarvägen Hemmeråsen (artp.) (16C 3h , [6868618, 1339631] ) ,traktorväg på gammalt hygge. ,81 plantor/tuvor ,2018 (John Halvarsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866010, 1340206] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866043, 1340162] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,7 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866064, 1340189] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866076, 1340147] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,10 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866079, 1340084] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866083, 1340072] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866116, 1340047] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,3 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866141, 1340024] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866152, 1340064] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866156, 1340042] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866159, 1340080] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866160, 1340001] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866178, 1340065] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866180, 1340097] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866181, 1340240] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,5 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866184, 1340050] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866195, 1340242] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866199, 1340052] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,3 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866214, 1340010] ) ,tallskog med gamla spår efter skogsbrand. ,20 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Toppheden (artp.) (16C 3i , [6866807, 1340223] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Gränjåsvålen (artp.) (16C 3j , [6865098, 1348325] ) , ,noterad ,2010 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Grövelnäset (artp.) (16C 4g , [6873220, 1334755] ) , ,noterad ,2018 (Andreas Öster)
Höstsätern (artp.) (16C 4g , [6873247, 1334791] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Höstsätern (artp.) (16C 4g , [6873259, 1334438] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Grövelnäset (artp.) (16C 4g , [6873268, 1334769] ) , ,noterad ,2018 (Andreas Öster)
Höstsätern (artp.) (16C 4g , [6873280, 1334797] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Höstsätern (artp.) (16C 4g , [6873476, 1334574] ) , ,noterad ,2017 (Malin Norderman)
Grövelnäset (artp.) (16C 4g , [6873485, 1334539] ) , ,noterad ,2018 (Andreas Öster)
Klingforsen i Storån (artp.) (16C 4h , [6870941, 1335472] ) ,blockrik tallskog. ,20 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) ,fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället, sydvästsluttning (artp.) (16C 4i , [6874192, 1342808] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870318, 1346496] ) , ,noterad ,2009 (Emil Larsson)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.) (16C 4j , [6870562, 1346405] ) ,kalfjäll. ,20 stjälkar/strån/skott ,2018 (Gillis Aronsson)
Städjan, SO om toppen (artp.) (16C 4j , [6870805, 1346271] ) , ,noterad ,2015 (Samuel Johnson, Kirsi Jokinen)
Skärbäckhedarna (artp.) (16C 5h , [6876071, 1335506] ) , ,48 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt)
Vinfageråsen (artp.) (16D 3b , [6869648, 1357131] ) , ,4 ,2018 (Andreas Öster)
Fjätervålen (artp.) (16D 3b , [6869653, 1357150] ) , ,noterad ,2018 (Malin Norderman)
Fjätervålen (artp.) (16D 4a , [6874075, 1352543] ) , ,noterad ,2018 (Olov Tranberg)
Lillfjäten (artp.) (16D 4a , [6874872, 1352379] ) , ,noterad ,2018 (Olov Tranberg)
Lillfjäten (artp.) (16D 4a , [6874873, 1352401] ) , ,noterad ,2018 (Olov Tranberg)
Fjätälven vid Föreningen (artp.) (16D 4b , [6871725, 1355075] ) , ,1000 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Städjans topp, SO-sidan (ca 1100 möh.) (artp.) (16C 4j , [6870600, 1346400] ) , ,124 ,2010 (Berndt Carrington)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,klipphyllor,örtdråg ,riklig ,1995 (DABS)
Caltha palustris    Kabbleka
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Byggningaån (16C 0h , [6853580, 1339200] ) ,frodig vattenveg i grund å ,riklig ,2009 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855577, 1319843] ) , ,5 ,2017 (Frederic Turin)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6887303, 1329867] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Caltha palustris ssp.radicans    Revkabbleka
Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13133] ) ,litet bäckdråg på fäbodvallen (conf.Ö. Nilsson) , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ) ,källflöde, strax nedom trädgränsen (conf.Ö. Nilsson) ,t.riklig ,1990 (DABS)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,spridd ,1983 (HWk)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [6894970, 1324270] ) ,bäckravin , 2014 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
V sidan av den större tjärnen (16C 9d , [68983, 13184] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivning , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
macken, Idre (artp.) (16C 2h , [6864353, 1337816] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sågliden Ö (artp.) (16C 7e , [6886308, 1322035] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 741 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897655, 1326497] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, Barbro Hellström, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus confervoides    Hårmöja
Nordsjöns N strand (15C 9b , [68487, 13080] ) ,i stranddriftvallarna ,t.riklig ,1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Mellan Röskåsen och Nordsjön (DFl 60) (15C 9b , [6849, 1308] ) ,vattensamling i myr (1958 G.& H.Eriksson) , 1996 (DABS)
Ranunculus hyperboreus    Jordranunkel
Hötjärnen åt väster (16C 0h , [6852690, 1339220] ) ,källa nära fastmarken ,sparsam ,2009 (LBr)
Kvarnbäcken NO Storgjotkölen ca 500 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,rikt källdråg i bäcksänkan ,rikl! ,1988 (JEd & ANi)
SV Guttuån (16C 3f , [6869456, 1325063] ) ,ådelta , 2004 (RLu)
SÖ Storhån (16C 3f , [6869720, 1326215] ) ,kallkälla , 2004 (RLu)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Gräsbäckstjärnarna (16C 5h , [6877980, 1337410] ) ,källa i myrkant ,sparsamt ,2019 (LBr)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen strax SO om gården (16C 7e , [68863, 13216] ) ,bäverdämd bäck , på torvdy ,enstaka ,1990 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,blöt rotvälta ,fåtalig ,2020 (LBr)
Stora Olån (16C 8d , [6890, 1315] ) ,källflöde längs ån ,sparsamt ,1990 (DABS)
Storvätteshognas ca 1 km S om Santesonstjärn 990 m.ö.h. (16C 8e , [68926, 13246] ) ,källbäck på kalfjäll ,sparsamt ,1990 (DABS)
ca 1 km SSO Klutsjön (16C 8j , [68907, 13459] ) , ~refl~ ,liten bäck i fjällbjörkskog , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,Ö sidan ca 200 m från ån (16C 8j , [68935, 13485] ) ,källa ,sparsamt ,1994 (DABS)
Västerfjäten vid Fjätan (16C 9i , [6898280, 1344890] ) ,i källor , 2005 (TLj)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,källkärr-gölar i högörtgranskog ,t.riklig på litet område ,1987 (DABS)
2 km N resp.NNV Fjätbodarna (2- 1-) (16D 7a , [6886, 1350] ) ,källkupoler ,t.rikligt ,1994 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862466, 1312762] ) ,rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867643, 1342654] ) ,fattigkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867643, 1342654] ) ,källkärr i tallskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889378, 1317065] ) ,gles sumpgranskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
SO Tranuberget v. Skäråsgrubben,fl! (spr.ca 2 km!) (16C 2f , [6863, 1326] ) ,bäck i granskog ,äv.i rinnande vatten! ,mkt.rikl.o.fl! ,1988 (DABS)
SO Tranuberget v. Skäråsgrubben,fl! (spr.ca 2 km!) (16C 2f , [6864, 1325] ) ,bäck i granskog, äv.i rinnande vatten! ,mkt.rikl.o.fl! ,1988 (DABS)
SO Tranuberget v. Skäråsgrubben,fl! (spr.ca 2 km!) (16C 2f , [6864, 1326] ) ,bäck i granskog ,äv.i rinnande vatten! ,mkt.rikl.o.fl! ,1988 (DABS)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Stor-Fjätan V om Näskilsvålen ( 2- 0- till 0- 2-) (16C 9j , [6896, 1346] ) ,sakta rinnande vatten ,spridd ,1989 (BCa)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Foskan 1,7 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,litet sidoflöde ,sparsam ,2020 (LBr)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888430, 1335900] ) ,sjöstrand ,riklig ,2020 (LBr)
Stor-Fjätan 2 km SObron i Fjätvallen (16C 8j , [68929, 13497] ) ,sakta rinnande vatten ,ca 10 ex ,1989 (BCa)
Storån, c 2 km S Ängessildret (artp.) (16C 7h , [6889652, 1335093] ) ,å på grunda grusbanka i ån ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Lillfjätan ca 1 km N Fjätbodarna (även 1- 1-) (16D 7a , [6885, 1351] ) ,strömmande vatten ,sparsamt ,1994 (DABS)
Ranunculus platanifolius    Vitsippsranunkel
Töfsingån nära ”Stora fallet”, ca 1925 (FORSSL.1926, ARW.1934) * både ovan, nedan och strax V fallet (16C 9f , [68979, 13278] ) ,bäckstränder och öppen friskäng i högörtgranskog ,ca 50 ex ,1987 (JEd)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m ,bara ett blommande exemplar. sannolikt samma lokal som beskrivits av Forsslund 1926 (30-tal), Arwidsson 1934 och Edelsjö 1987 (ca 50 ex). ,2016 (Magnus Bergström)
Ranunculus pygmaeus    Dvärgranunkel
Storvätteshognas 700 m SVS om Santesonstjärn 1090 m.ö.h. (16C 8e , [68933, 13243] ) ,s-exp snölega i översilad grusmark ,t.riklig ,1990 (DABS)
Slugufjällets Ö-sluttning, nedan '1059"-toppen (DF) (17C 1e , [69051, 13244] ) ,i kalkklippskrevor vid snölega,oftast på naken jord ,t.riklig ,1987 (JEd)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,spridd ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ) , ~refl~ ,gungfly och tjärn , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,2 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,granskog vid bäckutlopp ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,30 ,2017 (Frederic Turin)
Hängberget (artp.) (16C 8h , [6890101, 1337386] ) ,gransumpskog källrikt och örtrikt , 2014 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ) ,strandkanter längs ån ,spridd ,1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,uttorkad lok ,riklig ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,spridd ,2008 (LBr)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ) ,grunda stränder ,spridd ,2020 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ) ,långgrund sandstrand och å ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,vattebdrag ,spridd ,2019 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,riklig ,2015 (LBr)
Hällsjön åt NO (16C 7h , [6888390, 1335960] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Häggberget (16D 6b , [6883056, 1358665] ) ,uttorkad lok i skog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.) (16C 1i , [6856381, 1342647] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Grövlan N, Sågliden S (artp.) (16C 6e , [6882748, 1320297] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Thalictrum alpinum    Fjällruta
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ) , , 2001 (TLj)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ) ,kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed ,flerst.o rikligt ,1990 (DABS)
Kungsledens korning med Lilla Olån, nära bron (16C 7c , [68890, 13144] ) ,bäckkant i fjällbjörkskog ,>10 ex ,1998 (JPo)
Stora Olån (16C 7d , [6889, 1316] ) ,örtrika grässänkor längs ån ,rikligt ,1990 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,rikt källflöde ,riklig ,2008 (LBr)
Stora Olån (16C 8d , [6890, 1316] ) ,örtrika grässänkor längs ån ,rikligt ,1990 (DABS)
Grövelsjögården (16C 8d , [68917, 13174] ) ,gräsmark ,tämligen riklig ,1990 (LAr)
Hällsjövålens syddsluttning längs bäcken (16C 8g , ) ,tillsammans med C.capillaris mindre allmän ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ) ,rikkärr i trädgränsen ,riklig ,1987 (JEd)
Hällsjövålens NO-sluttning (16C 8g , [6893, 1331] ) ,längs bäck i tallregionen ,rikligt ,1985 (JEd)
Storån nära Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1332] ) ,längs småbäckar , 1987 (JEd)
Hällsjövålens nordsluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ) ,sunpmark vid bäck ,riklig ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ) ,bäckkanter i granskog ,riklig ,1987 (JEd)
Hällsjövålens N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ) ,intill källa ,enstaka ,1983 (TLj)
Storån NO Hällsjövåla (16C 8g , [6894, 1331] ) ,strandängar , 1987 (JEd)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,sparsamt ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2003 (TLj)
NV stranden av Yttre Fjätsjön (17C 0i , [69038, 13418] ) ,strandkant ,ca 50 ex ,1989 (BCa)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Storbo n.bron (16C 2c , [68633, 13147] ) ,torr ängsmark ,på 1 fläck! ,1988 (JEd & ANi)
Idrebyn mot Västanå (16C 2h , [6864, 1337] ) ,vägkant , 1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,torr gräsmark vid gård ,sparsamt ,1995 (DABS)
Idrebyn, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,torr ängsmark ,fl.o.rikl! ,1988 (DABS)
Trollius europaeus    Smörbollar
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,hackslogsrest intill stor ladugård ,~25 ex ,1995 (DABS)
Kvarnbäcken NO Storgjotkölen strax nedom dammen (16C 2c , [68623, 13121] ) ,intill bäcken i örtrik 'friskäng' ,på 1 fläck, ca 1 m2 ,1988 (JEd & ANi)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Fumaria officinalis    Jordrök
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ) ,i trädesåker ,spars! ,1988 (DABS)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Barbarea stricta    Strandgyllen
500 m O Smörtjärnen (16C 1h , [68589, 13383] ) ,liten lok både i skog och på hygge ,rikligt ,1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,2 ex ,2008 (LBr)
Idresjön 300 m O Trysslingbäckens utlopp (16C 2h , [68630, 13386] ) ,örtrik sjöstrand ,fåtalig ,1995 (DABS)
Idrebyn , nära bron över Storån (16C 2h , [6864, 1337] ) ,schaktad vägkant , 1990 (DABS)
Idrebyn vid Gläntvägen (16C 2h , [68644, 13379] ) ,vägdike med bäckvegetation ,sparsamt ,1995 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,vägkanter o diken ,fl. o riklig ,1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,vägkanter o diken ,även i granskogssluttning ,fl. o riklig ,1987 (DABS)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Foskan 1,7 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,litet sidoflöde ,sparsam ,2020 (LBr)
Foskros,vid Foskan (16C 6h , [68816, 13353] ) ,strandkärr ,t.riklig ,1983 (TLj)
Storån nära Siljanskojan (16C 8g , [6894, 1332] ) ,strandkärr , 1987 (JEd)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m S bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,källdrag ,spridd ,1989 (BCa)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten o Strömmen (16D 5a , [6878, 1352] ) ,bäckdråg ,källkärr ,flerstädes ,1987 (DABS)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889714, 1318603] ) ,källkärr i kanten mot granskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Sågliden Ö (artp.) (16C 7e , [6886308, 1322035] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ) ,frodig bäcksänka ,några ex ,1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,vid källa , 2006 (TBe)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13320] ) ,källdråg ,t.sparsamt' ,1990 (DABS)
1 km N om Gröveldalsvallen (16C 6f , [68812, 13255] ) ,vid källa i skogen ,fåtal ,1984 (LAr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,fuktig källmark i björkskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ) ,källbäck ,riklig ,1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ) , , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,grustag ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället vid sommarparkeringen (16C 5i , [6875450, 1344870] ) ,fjällhed och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Näsets camping (artp.) (16C 2h , [6863960, 1338197] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 4i , [6873578, 1343442] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Ollarsliden (artp.) (16C 7d , [6889009, 1317166] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Lövåsen (artp.) (16C 7e , [6886357, 1321711] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892737, 1317053] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Erophila verna    Nagelört
Idre (artp.) (16C 2h , [6864320, 1337711] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ) ,i trädesåker ,enst! ,1988 (DABS)
Rorippa palustris    Sumpfräne
300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ) ,blöthåla ,riklig ,1990 (CAl)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,grusplan- trol.tillf! ,enstaka ,1987 (DABS)
Subularia aquatica    Sylört
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,grund strand ,sparsamt ,1995 (DABS)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ) ,grunt vatten och sandstrand ,sparsam ,2020 (LBr)
Thlaspi arvense    Penningört
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,kulturmark ,sparsamt ,1994 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Storbo (16C 2c , [6863, 1314] ) ,f.d.åkervall , 1988 (JEd & ANi)
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ) ,vägkanter ,sparsam ,1990 (CAl)
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,i äldre vallar ,vägkanter ,flerst. ,1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1352] ) ,i äldre vallar ,vägkanter ,flerst. ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Röskåsen (16C 0b , [6851200, 1308280] ) ,smålokar och intilliggande hed , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1,3 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850820, 1328400] ) ,grund ockramyr ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68617, 13379] ) , ~refl~ ,öppen myr, delvis lösbotten , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Guttuån (16C 3e , [6869700, 1321800] ) ,på myrflark , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875550, 1334410] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna, myr nära Burån (16C 5h , [6877150, 1335980] ) ,blöt, öppen fattigmyr ,spridd ,2019 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Myren nedanför Grövelsjöns fjällstation (DFl-49) (16C 8d , [68923, 13174] ) , , 1986 (LAr)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Röskåsen (16C 0b , [6851200, 1308280] ) ,smålokar och intilliggande hed , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875550, 1334410] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 800 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,stor fattigmyr ovan stigen ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,barrskog och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i O (16C 7i , [6887110, 1341030] ) ,stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Guttakojan (artp.) (16C 5d , [6875952, 1317218] ) , ,rundsileshår vid lilla tjärnen bakom kojan ,2014 (Pontus Wickberg)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,östexponerad diabasbrant ,rikligt ,1987 (LBr)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ) ,fl.på klipphyllorna i branten ,flertal ,1988 (BCa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ) ,källdråg längs bäck ,sparsamt ,1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
V stranden av Kluttjärnen (16C 8j , [68903, 13478] ) ,myrmark ,flertal ,2000 (BCa)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m S bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,källdrag ,spridd ,1989 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68935, 13483] ) , ,sparsamt ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ) ,bäckdråg , 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,bäckdråg , 1987 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Saxifraga cespitosa    Tuvbräcka
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,östexponerad diabasbrant ,några ex ,1987 (LBr)
Saxifraga nivalis    Fjällbräcka
Gethammaren (16C 0g , [68500, 13317] ) ,östvänt diabasstup ,rikligt ,1987 (LBr)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Saxifraga stellaris    Stjärnbräcka
Stora Olån (16C 7d , ) ,källflöden längs ån ,1990 (DABS)
Storsätern, fallet i Grövlan (16C 7d , [6887830, 1317560] ) ,fuktig klippa vid fallet (sedd på håll, oåtkomlig) ,något tiotal ,2015 (LBr)
Stora Olån (16C 8c , ) ,källflöden längs ån ,1990 (DABS)
Stora Olån (16C 8d , ) ,källflöden längs ån ,1990 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,nära bäcken , 2014 (MNo)
Digerbäcken,Grövelsjön (16C 8d , [6894, 1315] ) ,bäck på fjällhed ,rikligt ,1991 (BOr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,rikligt ,2007 (MNo)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [6894970, 1324270] ) ,bäckravin , 2014 (MNo)
Storvätteshågna SO-ut vid bäck (16C 8f , [68932, 13270] ) ,bäckdråg , 1987 (JEd)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Sjöhöjdens Ö-sluttning (16C 9d , [68954, 13159] ) ,bäckkant ,mer än 5 ex ,1999 (JPo)
Sjöhöjden (16C 9d , [68955, 13156] ) ,bäckkant,översilningsmark , 1999 (JPo)
Ö om Kungsleden (16C 9d , [68958, 13194] ) ,översilad mark,myr ,10- tal ,2001 (JPo)
2 km NNV Jakobshöjden i slukrännan mot Grövelsjön (16C 9d , [6896, 1317] ) ,bäckdråg i fjällbjörkskog o. upp på kalfjället ,fl.o. rikl! ,1988 (JEd)
Grövelsjöns Ö strand,bäck bakom 1:a huset från söder (16C 9d , [68967, 13172] ) ,i bäckfåran o kanterna ,50-tal ,2001 (JPo)
Särsjöbäcken (16C 9e , [68991, 13230] ) ,översilad bäckstrand , 2013 (MNo)
Slugufjällets Ö-sluttning (DF) (17C 1e , [69051, 13244] ) ,kalk-klippskreva ,enstaka ,1987 (JEd)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889189, 1316873] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889200, 1316890] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889410, 1316982] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892053, 1314516] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, Digerbäcken (artp.) (16C 8d , [6893137, 1315817] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Storvätteshågna (artp.) (16C 9f , [6895271, 1326759] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Digerbäcken nedom Sjöhöjden (trol.=DF Salfjället) (16C 8d , [6894, 1315] ) ,bäckdråg på kalfjället , 1988 (JEd)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,källdråg intill skogsväg ,spridd ,2013 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,lodväggar och branter ,spridd ,2009 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,gräsmyr ,spridd ,2020 (LBr)
C:a 50 m Ö om gränsstaketet vid Valan (16C 7c , [68852, 13130] ) , ~refl~ ,torrmark , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,riklig ,2013 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,rikkärr på stormyr ,riklig ,2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,riklig ,2008 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850463, 1329389] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850483, 1329353] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.) (16C 1f , [6857550, 1327417] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Vegaråsen, pöl i SV (artp.) (16C 1i , [6856233, 1341293] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.) (16C 3j , [6866880, 1348456] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872224, 1324986] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4e , [6872868, 1320129] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873166, 1320237] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Rybäckskojan S (artp.) (16C 4j , [6871164, 1348392] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6887458, 1317884] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Storsäter, längs Grövlan (artp.) (16C 7d , [6887550, 1317850] ) ,strandäng som slåttras ,30 plantor ,2014 (Ulla-Britt Andersson)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Myren nedan Lövåsgården (artp.) (16C 7e , [6886663, 1321337] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Klutsjön SO (artp.) (16C 7j , [6889780, 1347224] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Fjätsjöriet (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,strandsnår ,sparsamt ,1994 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ) ,örtrik granskog etc ,flerst. ,1994 (JEd)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ) ,å vid bäverdämme ,riklig ,2009 (LBr)
Byggningaån (16C 0i , [6854320, 1340710] ) ,å i sumpskpg ,riklig ,2009 (LBr)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ) ,frodig strandveg. längs bäck - å ,rikligt på flera lokaler ,1989 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13321] ) ,nära vattenfallet ,sparsamt ,1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ) ,rik högört-sluttning (inhemsk) ,enstaka ,1987 (DABS)
Strömmen mot NV (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rik högörtgranskog (inhemsk) , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna båda sidor om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ) ,rik skogsmark ,sparsamt ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggbergvallen åt NNV (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,örtrik granskog ,några buskar ,2020 (LBr)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850453, 1329389] ) ,gammal fäbod ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Alchemilla alpina    Fjällkåpa
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ) ,fuktäng, bäckkanter a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Gränjåsvallen (16C 3j , [68687, 13455] ) ,vägskärning ,10 stora tuvor ,2008 (MNo)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ) , , 2001 (TLj)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,revel i ån ,spridd ,2020 (LBr)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ) , ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet, Grövlans dalgång (16C 8c , ) , allmän ,1990 (LAr)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,klippängar , 1999 (TLj)
Långfjället, SO om Salsfjellet, Grövlans dalgång (16C 8d , ) , allmän ,1990 (LAr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,spridd ,2017 (LBr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,rikligt ,2007 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 4i , [6873578, 1343442] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873620, 1343291] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipstugan, 300m NV (artp.) (16C 4i , [6873916, 1343248] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 5i , [6875260, 1344715] ) ,vägkant på kalfjäll. ,noterad litet bestånd intill väg. ,2018 (Gillis Aronsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875471, 1344963] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Livallens säter (artp.) (16C 7f , [6887335, 1329415] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Foskdalens fäbodvall (artp.) (16C 7f , [6888024, 1329437] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6889825, 1325558] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891992, 1314722] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8c , [6892141, 1314445] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890929, 1318004] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891128, 1318240] ) ,fattig fjällhed , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6893335, 1318251] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Långfjället (artp.) (16C 8d , [6893673, 1317964] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
V Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894577, 1315458] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 930 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895624, 1324412] ) ,vid minimal bäckfåra på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ) ,igenväxande linda med torrbackskanter ,spridd ,2019 (LBr)
S om Storhån, vid vägeb (16C 3f , [6868, 1325] ) ,fuktig strandskog ,sparsam ,1990 (CAl)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Valdalsbygget , 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ) ,tidvis grundvattenpåverkad Nardus-hed (ca 805 möh) , 1991 (JEd)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagen vid bron över Grundöjan (16C 7i , [6889920, 1340490] ) ,stig ,sparsam ,2017 (LBr)
Grundöjan (16C 7i , [6889930, 1340490] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,spridd ,2017 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,strandsnår ,spridd ,1994 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ) ,sänkor ,bäck eller fuktiga platser ,spridd ,2008 (RCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ) ,örtrika skogsängar o fuktdråg ,riklig ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) ,öppet örtdråg ,sparsamt ,1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Atlasruta (15C 9b , [6848670, 1308490] ) , , 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) ,högörtgranskog ,sparsamt ,1994 (DABS)
Gammelsätervallen, N (artp.) (16C 4i , [6872587, 1343492] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6872850, 1343520] ) ,gammal barrnaturskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Grövlan (artp.) (16C 7d , [6889324, 1317347] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,myr och skogsmark ,spridd ,2018 (LBr)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern, myr 200 m N om (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6897630, 1335030] ) ,strandområde ,spridd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ) ,sänkor ,bäck eller fuktiga platser ,spridd ,2008 (RCa)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,1 ,2016 (Matthis Kaby)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ) ,sänkor ,bäck eller fuktiga platser ,spridd ,2008 (RCa)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikfläck vid myr ,få ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,enstaka ,2020 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ) ,sänkor ,bäck eller fuktiga platser ,spridd ,2008 (RCa)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,f.d.slåttervall ,sparsamt ,1994 (DABS)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,f.d.slåttervall ,t.rikligt ,1994 (DABS)
Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6866962, 1344348] ) ,vägslänt. , 2014 (Gillis Aronsson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13387] ) , ~refl~ ,grustag och torra vägkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ) ,sänkor ,bäck eller fuktiga platser ,spridd ,2008 (RCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ) ,vägslänt ,t.riklig ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,f.d.slåttervall ,sparsamt ,1994 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,2 ,2016 (Matthis Kaby)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,lagårdsnedfart ,sparsamt ,1994 (DABS)
Potentilla anserina    Gåsört
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ) ,vägkant ,på 1 fläck! ,1988 (DABS)
Idre (artp.) (16C 2h , [6864320, 1337711] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Byggningaån (16C 0h , [6853580, 1339200] ) ,strand av å ,riklig ,2009 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,uttorkad lok ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68617, 13379] ) , ~refl~ ,öppen myr, delvis lösbotten , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
intill vägskälet mellan Pråaktastigen o Kungsleden (16C 9d , [68957, 13192] ) , ~refl~ ,liten tjärn , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Vegaråsen, pöl i SV (artp.) (16C 1i , [6856233, 1341293] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Sågliden Ö (artp.) (16C 7e , [6886308, 1322035] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897471, 1326985] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Cotoneaster scandinavicus    Rött oxbär
800 m Ö. Storgjotkölen (16C 2c , [68621, 13128] ) , , 1986 (LBr)
Kvarnbäcken NO om Storgjotkölen, ca 1 km längs bäcken. (16C 2c , [68623, 13124] ) ,örtrik bäcksänka delvis i högörtgranskog. ,riklig ,1988 (JEd)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
SV Guttuån (16C 3f , [6869391, 1325073] ) ,bäckstråk , 2004 (RLu)
Storhån, 3 lokaler bl.a. (16C 3f , [6869475, 1325688] ) ,bäckstråk , 2004 (RLu)
Kölsmyran, 3 lokaler bl.a. (16C 4e , [6870954, 1324492] ) ,bäckstrand och bäcksump , 2004 (RLu)
Dikesmyran vid en bäck, 10-tal ex 1922 (Bgs & Sam) * troligen = Kvarnbäcken NO om Storgjot-kölen (16C2c2321-2628), (16C 2c , [68623, 13121] ) ,spridd ca 1 km längs bäcken, örtrik bäcksänka delvis i högörtgranskog, 1986 (DABS) * ,riklig ,1988 (JEd & ANi)
Trunneberget, 1948 (Bgs) * S Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,kalkklippor och örtrik rasmark i sydberg ,30-tal buskar ,1988 (DABS)
Sv om Storbo v.'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (DBS) (16C 2c , [68632, 13136] ) ,örtrika bäcksnår ,t.rikl! ,1988 (JEd & ANi)
Kvarnbäcken (DFl-50) (16C 2c , [68626, 13128] ) ,kalkfuktängsveg. ,10-tal ex. ,1986 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 600m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862474, 1312707] ) ,kalkpåverkad mark vid bäck ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 400m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862478, 1312432] ) ,kalkpåverkad mark vid bäck ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869391, 1325073] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869475, 1325698] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869972, 1325588] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870774, 1323820] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6870821, 1323819] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6870954, 1324492] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871819, 1324803] ) ,bäck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände, nära sjöstugan (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,myr och skogsmark ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869456, 1325063] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Guttan, mellan Frönhån - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6872234, 1322997] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897902, 1325832] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Hävlingstugorna (artp.) (17C 0e , [6901760, 1322204] ) , ,noterad ,2020 (Lisel Hamring)
Fragaria vesca    Smultron
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg , 1989 (DABS)
Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13399] ) ,strandsnår ,sparsamt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ) ,klipphyllor ,sparsamt ,1995 (DABS)
300 m uppströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68556, 13428] ) ,rik sumpskog genomdragen av skogskörväg ,rikligt ,1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Mellan Storgjotkölen o.Söräng (16C 2c , [6863, 1311] ) ,örtrik granskog , 1988 (JEd & ANi)
SO Tranuberget i Skäråsgrubben (16C 2f , [6863, 1326] ) ,örtrikt bäckdråg ,t.rikl.o.bärande! ,1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,grässlänter i kulturmark ,rikligt, även bär ,1995 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ) ,klipphyllor ,sparsamt ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ) ,örtrik svacka (m, guckusko o fågetstarr) ,t.rikl o bärande! på hygge ,1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark ,riklig o flerst. ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,frodig rasmark under hammaren ,t.riklig ,1989 (DABS)
2 km S Städjan-stigen upp (16C 3j , [68690, 13464] ) ,skogsmark ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Gröveldalsvallen (16C 5f , [68763, 13295] ) ,på fäbodvallen & efter stigar ,t.riklig ,1990 (DABS)
Naddena SV-sluttning 600 m.ö.h. (16C 5g , [68766, 13315] ) ,klippor samt rik skogsmark ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ) ,örtrik björkskog ,sparsamt ,1994 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Strömmen, Lillfjäten (16D 5a , ) ,kalkpåv.ängsgranskogar-sluttningar etc frekv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Himmeråsen (6870) (16C 4i , [1340, 5000] ) ,fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan , 1993 (Bengt Oldhammer)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ) ,klippspringor i diabasled samt rasmark och hyllor ,sparsamt ,1995 (DABS)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6870880, 1323802] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
S.Tranubergets SV-brant (ca 710 m höjd) (16C 3e , [68652, 13247] ) ,klipphyllor i örtrik rasmark i sydväxtberg ,med bär! ,1988 (DABS)
Geum rivale    Humleblomster
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Byggningaån (16C 0h , [6853580, 1339200] ) ,strand av å ,riklig ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Slagetjärnen norr om Nipfjället (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,källbäck och starrkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,öppen myrkant ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4f , [6874465, 1325058] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Nedre parkering Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343481] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Idrebyn i slänt mot landsvägen (DF) (16C 2h , [6864, 1337] ) ,torr sandslänt , 1988 (JEd)
Potentilla atrisanguinea    Blod-fingerört
Hösthådammen v.övre grinden (conf,T.Karlsson Lund) (Ny för Dlr!) (16C 3g , [68686, 13303] ) ,grusplan Tillf? trol.inkommen med mtrl till kraftstationen ,3 ex. varav 2 blom. ,1988 (DABS)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrebyn, fl! (16C 2h , [6864, 1337] ) ,torrängar,vägslänter , 1988 (DABS)
Idrebyn, fl! (16C 2h , [6864, 1338] ) ,torrängar,vägslänter , 1988 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,gammal linda ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågna SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng , 1987 (JEd)
Lillfjäten (16D 5a , [68769, 13522] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [68795, 13518] ) ,gårdsplan , 1987 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,gräsmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68889, 13144] ) ,bäckkant i fjällbjörkskogen , 1998 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,tämligen riklig ,1983 (HWk)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,riklig ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Halvorsjömyrorna 11 km S Flötningen (artp.) (16C 1c , [6855430, 1311121] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Idre fjäll (artp.) (16C 3i , [6866801, 1344716] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,2 ,2016 (Matthis Kaby)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890687, 1318224] ) ,granskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Fjätsjöriet (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll , 1994 (Staffan Åström)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13376] ) , ~refl~ ,kulturmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idre vid Konsum (16C 2h , [6864330, 1337720] ) ,grundkant ,några ex ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Stenloken (16C 5h , [6879180, 1336780] ) ,intill jaktsuga ,sparsamt ,2019 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,grusigt vägdike , 1987 (DABS)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Häggesundet vid Idresjön, strax N om gården (16C 2i , [68617, 13425] ) ,vägslänt ,sparsamt ,1995 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ) ,å vid bäverdämme ,riklig ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,ett stort träd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868374, 1325970] ) ,strandäng , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, O om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6868770, 1326965] ) ,grandunge , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869000, 1325144] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, NO om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6869025, 1326459] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Hangedan (artp.) (16C 4e , [6870068, 1324344] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870774, 1323820] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 850 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872367, 1322780] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872380, 1322517] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,2 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,rika örtsnår ,sparsamt ,1995 (DABS)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68580, 13393] ) ,åstrand ,sparsamt ,1995 (DABS)
400 m Ö Smörtjärnen (16C 1h , [68590, 13383] ) ,örtrikt bäckdråg ,några ex. ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ) ,kanten av liten lok ,spridd ,2008 (LBr)
SO Tranuberget i Skäråsgrubben (16C 2f , [6863, 1326] ) ,örtrikt bäckdråg ,med nypon! ,1988 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [6863, 1338] ) ,örtrika bäckstränder ,sparsamt ,1995 (DABS)
Idrebyn mot Västanå (16C 2h , [6864, 1337] ) ,vägkant , 1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,gräsmark och slänter vid kulturmark ,rikligt och spridd ,1995 (DABS)
Sörälven nedom Hösthån,fl! (16C 3g , [6868, 1330] ) ,strandsnår , 1988 (DABS)
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ) ,örtrik ängsmark i vägkant , 1988 (DABS)
2 km S om Foskros (16C 5h , [6879, 1335] ) ,vägkant och strandsnår ,t.riklig ,1990 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ) ,rik högörtsluttning , 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rik ängsgranskog,strandsnår ,flerstädes ,1987 (DABS)
Storån Idre flygplats (artp.) (16C 2h , [6864897, 1336599] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Guttan, S om Hangedan (artp.) (16C 3e , [6869558, 1324247] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868279, 1325838] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, NO om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6869025, 1326459] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 3f , [6869503, 1325717] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871301, 1323781] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872380, 1322517] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897992, 1325924] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,5 ,2016 (Magnus Bergström)
S.Tranubergets SV-brant (ca 710 m.s höjd!) (16C 3e , [68652, 13247] ) ,örtrik rasmark i sydväxtberg ,rikl! ,1988 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,rika örtsnår ,t.riklig ,1995 (DABS)
Rosa rugosa    Vresros
Storån Idre flygplats (artp.) (16C 2h , [6864897, 1336599] ) , ,10 m˛ ,2018 (Bengt Oldhammer)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa och myr ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864910, 1344270] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Dyllenleden (16C 7d , [6887690, 1317010] ) ,bäck med källdråg ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,riklig ,1983 (HWk)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i S (16C 7i , [6886030, 1340020] ) ,fattigkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
V sidan av den större tjärnen (16C 9d , [68983, 13184] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivning , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850457, 1329384] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862557, 1328591] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.) (16C 2j , [6862682, 1347137] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Idrefjäll, skog nedanför backarna (artp.) (16C 3i , [6866961, 1342414] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Gränjestjärnen (artp.) (16C 3i , [6869342, 1344225] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Hjällsflon 9 km NV Idre (artp.) (16C 4g , [6871118, 1331328] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2011 (Per Gustafsson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön, stig mot Silverfallet (artp.) (16C 8d , [6892295, 1315280] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Västra Fjätdalen (artp.) (16C 9j , [6897555, 1347555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Stor-Fjätan (artp.) (16D 7a , [6887555, 1352555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Storrödtjärn (artp.) (17C 0f , [6904970, 1327776] ) , ,noterad ,2020 (Lisel Hamring)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Rubus arcticus    Åkerbär
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Stor-Fjätan 1,5 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68932, 13491] ) ,strandkant ,ca 250 ex ,1989 (BCa)
Fjätåns V strand, N bron i Fjätvallen (16C 8j , [68944, 13480] ) ,strandsnår ,ca 5 ex ,2000 (BCa)
Stor-Fjätan 400 m SV om V. Fjätvallen (16C 9j , [68975, 13452] ) ,strandkant ,2 ex ,1989 (BCa)
Lillfjätan 2 km uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1350] ) ,videstrandkärr ,sparsamt ,1994 (DABS)
Rubus saxatilis    Stenbär
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Kungsledens korsning med vägen Storsätern-Elgå (16C 7c , [68885, 13141] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Ö-sidan av sjön (16C 9d , [68951, 13174] ) , ~refl~ ,sluttning , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Vålåbergets naturreservat (artp.) (16C 2i , [6862422, 1343028] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873307, 1324000] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897555, 1327206] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Rubus idaeus    Hallon
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,hygge ,spridd ,2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Sibbaldia procumbens    Dvärgfingerört
Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6851260, 1307040] ) , , 1996 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ) ,uttorkad bäckfåra ,~10 ex ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ) , , 2001 (TLj)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Olån ,vid Silverfallet och nedströms (16C 8c , [6891, 1314] ) ,klippsprång och ravinslänter ,rikligt ,1990 (DABS)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,klippängar , 1999 (TLj)
Storvätteshognas S o SV om Santesonstjärn 3 lokaler (16C 8e , [6893, 1324] ) ,snölega , klippor o blockmark ,rikligt ,1990 (DABS)
Storvätteshågna NV tjärnen (16C 8e , [68944, 13242] ) ,v snölega (ca 1100 m h.) , 1987 (JEd)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,enstaka ,2007 (MNo)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [6894970, 1324270] ) ,bäckravin , 2014 (MNo)
Storvätteshågna SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng , 1987 (JEd)
Sjöhöjden, Grövelsjön (16C 9d , [6895, 1315] ) ,fjälläng ,flera ex ,1991 (BOr)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ) ,blockig bergsbrant , 2014 (MNo)
Slugufjällets Ö-sluttning fl! (17C 1e , [6905, 1324] ) ,örtrika källdråg o fjällängar,kalkklippor ,riklig ,1987 (JEd)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället) (16C 9d , [68951, 13154] ) ,SO-exp.klippor ,rikl! ,1988 (JEd)
Härjåhognas S-sida (DFl-50) (16C 0b , [6850, 1306] ) ,källdrag på kalfjället ,enstaka ,1986 (DABS)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891211, 1319693] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällhed ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875820, 1334180] ) ,örtfläck i tallskog ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ) ,örtdråg i tallskog ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäckskojan åt norr (16C 5i , [6878320, 1342770] ) ,fjällbjörkskog ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6883120, 1345800] ) ,barrskog och myr ,spridd ,2018 (LBr)
250 m Ö om riksröset 140A (16C 7c , [6886210, 1313370] ) ,fjällbjörkskog ,ett riktigt träd ,1998 (JPo)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,1 ,2017 (Frederic Turin)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862557, 1328591] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Nipfjället, sydsluttning (artp.) (16C 4i , [6873997, 1343078] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6878120, 1346117] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Foskdalen (artp.) (16C 7f , [6888111, 1328570] ) , ,1 ,2013 (Göran Toss)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 703 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897546, 1327365] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897555, 1327206] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Slagufjället västsluttning (artp.) (17C 1e , [6907607, 1322453] ) ,källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Storåns V-sida 400 m VNV Siljanskojan (16C 8g , [68939, 13324] ) ,örtrik grusig strandäng, ,t. riklig 1985 (JEd, BOr & PJn) * ,1987 (JEd)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865951, 1339608] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,spridd ,2018 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,ängs- och gårdsmark ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten,Strömmen, fl. (16D 5a , ) ,äldre vallar,vägkanter frefv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Björnliden (artp.) (16C 6e , [6884877, 1320493] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Lotus corniculatus    Käringtand
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13387] ) , ~refl~ ,grustag och torra vägkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ) ,sydvästsluttningar ,enstaka ,2006 (ADe)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark ,rikligt ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Naddena SV-sluttning 600 m.ö.h. (16C 5g , [6876, 1331] ) ,klippor samt rikdråg ,rikligt ,1990 (DABS)
Naddena SV-sluttning 600 m.ö.h. (16C 5g , [68760, 13325] ) ,rikkärr ,flera ex ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,vägkant ,1 lokal ,1 ex , tillf? ,1987 (DABS)
D41. Höstsätern (artp.) (16C 3g , [6868630, 1330427] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872045, 1324884] ) ,sydbrant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnliden (artp.) (16C 6e , [6884894, 1320725] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Älvdalens kommun, Svealand, Björnliden Fjällby, Dalarnas län (artp.) (16C 6e , [6884845, 1320808] ) ,i en fjällby, troligen planterade o sprider sig ,4 ,2020 (Ola Granath)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Trifolium medium    Skogsklöver
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Trifolium pratense    Rödklöver
Atlasruta (16C 1h ) , ,frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,30 ,2017 (Frederic Turin)
macken, Idre (artp.) (16C 2h , [6864353, 1337816] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884901, 1320840] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Spångkojan (artp.) (16C 9g , [6895626, 1331056] ) ,gräs- och rismark i låglandet ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Trifolium repens    Vitklöver
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h ) , ,frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvalltrif ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ) ,älvstrand och äng ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,15 ,2017 (Frederic Turin)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884901, 1320840] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
1 km NNV Veksjöns västspets (16C 0i , [6853, 1341] ) ,vägkant ,ej sparsam ,1990 (CAl)
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,dikeskant / åkerren ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Skärbo, 700 m V-ut (16C 4d , [68703, 13180] ) ,vägkant ,t.rikl! ,1988 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) ,vägslänter ,sparsamt ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6867632, 1343625] ) ,vägkant. , 2014 (Gillis Aronsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,enstaka ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,20 ,2017 (Frederic Turin)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884901, 1320840] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Vicia sepium    Häckvicker
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,dikeskant / åkerren ,sparsamt ,1995 (DABS)
500 m NV Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ) ,kant av linda ,sparsamt ,1995 (DABS)
Idrebyn,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,väg- o. åkerkanter ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ) ,åkervall i kanten , 1988 (DABS)
Huskläppens by (16C 7d , [68896, 13184] ) ,skogsbryn vid betes/slåtteräng ,enstaka ,1990 (LAr)
Björnliden, vid affären (16C 7e , [68853, 13210] ) ,insådd gräskant ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,i äldre vall , 1987 (DABS)
Oxalis acetosella    Harsyra
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
O om Häggesundet (16C 2i , [68615, 13428] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
S om Valdalsbygget vid Kungsleden (16C 7c , [68862, 13134] ) , ~refl~ ,bäckfåra i tallblandskog , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Atlasruta (16C 9d ) , ,frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggbergvallen åt NNV (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,örtrik granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ) , , 1996 (DABS)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ) ,örtdråg i tallskog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
V om Kungsleden (16C 7c , [6888040, 1313850] ) ,vid en ridå av fjällbjörk och enar , 1998 (JPo)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,enstaka ,1983 (HWk)
Foskvallen (16C 7f , [6888100, 1329320] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,sparsam ,2013 (LBr)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888490, 1335450] ) ,skog vid ån ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862574, 1328593] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Parkeringen Valdalsbygget (artp.) (16C 7c , [6888487, 1314186] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890687, 1318224] ) ,granskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897000, 1335464] ) ,kvarstående vid den gammal stuggrunden , 1996 (TLj)
Frangula alnus    Brakved
Nedre Byggningen (16C 1i , [6856228, 1344382] ) ,sjökant , 2004 (TLj)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ) ,rikdråg i sumpskog ,sparsamt ,1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,lokalt riklig ,2007 (LBr)
Trysslingbäcken, nära utloppet i Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ) ,örtdråg vid bäck ,rikligt,stora ex. ,1995 (DABS)
Brösterhån/Storhån, flera lokaler bl.a. (16C 3f , [6869503, 1325717] ) ,bäckstrand och strängar mellan flarkar , 2004 (TLj)
SV Guttuån, 2 lokaler bl.a. (16C 4e , [6870883, 1323590] ) ,sträng mellan flarkar och bäckutlopp , 2004 (TLj)
500 m NO Häggesundet (DF) (16C 2i , [68620, 13429] ) ,bäckutlopp vid tjärn ,sparsamt ,1995 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (RAFST) (16C 3h , [68657, 13398] ) ,örtrikt bäckdråg ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Atlasruta (Som INHEMSK:) 2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68657, 13398] ) ,örtrikt bäckdråg , 1988 (DABS)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869391, 1325073] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869456, 1325063] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869495, 1325712] ) ,bäckdråg , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869508, 1325652] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869640, 1325602] ) ,bäckdråg , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870883, 1323390] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871471, 1323524] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Daphne mezereum    Tibast
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,östexponerad diabasbrant ,rikligt ,1987 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg ,t.riklig ,1989 (DABS)
Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13399] ) ,strandsnår ,sparsamt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsens syddel ,S om tjärnen (16C 1h , [68591, 13384] ) ,bäckdråg o sumpskog ,sparsamt ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
300 m uppströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68556, 13428] ) ,rik sumpskog genomdragen av skogskörväg ,sparsam ,1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13439] ) ,rikdråg i sumpskog ,sparsamt ,1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ) ,rikdråg i sumpskog ,sparsamt ,1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858260, 1344210] ) ,rik sumpskog ,ett fåtal ,2007 (LBr)
NO. Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,högörtgranskog , 1986 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ) ,örtdråg vid bäck ,fåtalig ,1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,örtrikt rasmark i sydväxtberg ,enst! ,1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ) ,örtrik skogssänka , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ) ,örtrika fuktdråg i gransluttning ,rikl! ,1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark ,sparsamt ,1990 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,rasmark ,sparsamt ,1989 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ) ,örtrik granskog ,en buske ,2020 (LBr)
Hällsjövålas Ö-sluttning (16C 8g , ) ,örtrik granskog m.a. ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ) ,örtrik björkskog ,sparsamt ,1994 (DABS)
Ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) ,frodig björkskog ,3 ex ,1989 (BCa)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Hågååns kanjon 2 km Yttre Hågådalen (16C 9h , [6895330, 1336060] ) ,kärr Ö om ån , 1996 (TLj)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,stränder,örtrika ,4 buskar ,1994 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ) ,örtrik granskog , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) ,rik skogsmark ,spridd,enstaka ,1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,3 buskar ,2020 (LBr)
Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868374, 1325970] ) ,strandäng , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869456, 1325063] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Guttan, S om Hangedan (artp.) (16C 4e , [6870068, 1324344] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870581, 1323135] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870910, 1322242] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871301, 1323781] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871383, 1324215] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872045, 1324884] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872214, 1324853] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Frönhån - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6872234, 1322997] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872380, 1322517] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873307, 1324000] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Töfsingens NV sida (artp.) (17C 0f , [6900984, 1326668] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
500 m NV Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ) ,kant av linda ,sparsamt ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ) ,åkervall i kanten , 1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Grövelsjöns Ö-sida v. en stuga 3 km N Sjöstugan (16C 9d , [6896, 1317] ) ,gräsmark v.stuga (införd!) , 1988 (JEd)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen), två närbel.lok. (16C 1h , [68593, 13380] ) ,rasmark i sydbrant samt sydexp.markberett hygge ,~10 ex ,1995 (DABS)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892737, 1317053] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Viola biflora    Fjällviol
Atlasruta (15C 9b , [6847380, 1309040] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
N om Elgåvägen ,tvärs över Kungsleden (16C 7c , [68887, 13142] ) ,vid en bäckfåra i fjällbjörkskogen ,>50 ex ,1997 (JPo)
Vid Kungsleden N om Elgåvägen, bredvid lilla Olån (16C 7c , [68890, 13144] ) ,björkskog intill en bäck ,1 ex ,1998 (JPo)
Stora Olån (16C 7d , ) ,källflöden längs ån ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Grövelsjön, Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,gräsmark ,några bestånd ,2009 (MNo)
Stora Olån (16C 8d , ) ,källflöden längs ån ,1990 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,frodig grässlänt , 2014 (MNo)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,rikligt ,2007 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålens O sluttning kalfjället (16C 8g , [68922, 13308] ) ,fuktig sluttning-framsilande vatten ,10-15 ex ,1987 (HLe & UGn)
Töfsingsån, SO '702-tjärn' (16C 9f , [6899, 1327] ) ,örtrikt videkärr , 1987 (JEd)
Töfsingens N-sida (17C 0f , [6901, 1326] ) ,bäckdråg i högörtgranskog , 1987 (JEd)
Slugusjöns S-sida (17C 0f , [6904, 1325] ) ,strandäng , 1987 (JEd)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Slugusjöns V-sida (17C 1e , [6905, 1324] ) ,örtrika fuktängar,videsnår,etc , 1987 (JEd)
Härjåhognas Ö-sida (DFl-50) (16C 0b , [6851, 1307] ) ,källdrag och Salixkärr ,spridd och rikligt ,1986 (DABS)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875471, 1344963] ) ,fattig fjällhed ,1 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875688, 1344879] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892294, 1314857] ) , ,5 ,2017 (Göran Toss)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6896427, 1315949] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd, riklig ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ) ,kanten av liten lok ,spridd ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
V om Kungsleden (16C 7c , [6888040, 1313850] ) , ~refl~ ,vid en ridå av fjällbjörk och enar , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,kalfjällslokal ca 950 m.h ,örtrik fjälläng (med snölega) , 1987 (JEd)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Viola epipsila    Mossviol
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,sparsamt ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppens by (16C 7d , [68896, 13185] ) ,myr , 1990 (LAr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Viola palustris    Kärrviol
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Byggningaån (16C 0h , [6853580, 1339200] ) ,strand av å ,riklig ,2009 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäckshållan (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,källdråg i myr ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvalltrif ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Gränjåsvallen (artp.) (16C 3j , [6868813, 1345344] ) ,intill v-drag ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Grövelnäset (artp.) (16C 4g , [6872573, 1334502] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Grövelsjön (artp.) (16C 7e , [6889837, 1323172] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Livallens säter (artp.) (16C 7f , [6887335, 1329415] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892294, 1314857] ) , ,10 ,2017 (Göran Toss)
Övre Fosksjön-Mellersta Fosksjön (artp.) (16C 8e , [6894617, 1322274] ) ,alpin hed vid vattendrag ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Viola riviniana    Skogsviol
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
100 m V Nedre Byggningen (16C 1i , [68558, 13430] ) ,ängsgranskog ,t.riklig ,1989 (DABS)
N.Tranubergets SO-sida (16C 3f , [68659, 13259] ) ,örtrika gläntor i granskog (med frö!) ,rikl! ,1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ) ,örtrika sänkor i barrskog , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ) ,örtrika fuktdråg i gransluttning ,spars! ,1988 (DABS)
Skärbo,ca 200 m NNV-ut (16C 4d , [68704, 13186] ) ,örtrik sänka i barrskogskulle , 1988 (DABS)
Storådalen ,ca 1,5 km SO Siljanskojan,längs Hågådals-stigen (16C 8g , [68931, 13340] ) ,örtrik skogsbäcksänka , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [68833, 13517] ) ,rik skogsmark ,enstaka ,1994 (DABS)
Kvarnbäcken (DFl-50) (16C 2c , [68626, 13128] ) ,torr kalkängsveg ,enstaka ,1986 (DABS)
Viola selkirkii    Skuggviol
Töfsingån, 1925 (FOR.1926) * åns översta och nedersta lopp, lunddälder, 1933 (ARW.1934) * 2 lok.: Töfsingån strax nedan ”Stora fallet” (16C 9f , [68979, 13278] ) ,högörtäng mellan och på kanterna av block, strandsnår under strutbräken, t. riklig 1987 (JEd); Töfsingån vid underjordiska delens N-del (16C9f4-2-), bland block mot den solöppna ”torra” bäckfåran ,riklig och spridd ,1987 (JEd)
Gränjesåsen, 1950-t (H.& G. En) * Gränjesåsens SV-stup (16C 3j , [68679, 13463] ) ,örtrik frodig halvöppen rasmark under bergstup med kalkinslag, ,, rikligt inom 10 m2 ,1989 (LBr, JEd & LNo)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ) , ~refl~ ,gungfly och tjärn , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,gammal linda ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889773, 1318948] ) ,källa källa i örtrik granskog med källbäckar ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889804, 1318848] ) ,lågörtgranskog örtrik granskog med källbäckar ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889935, 1318561] ) ,bäck örtrik bäck i granskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,riklig ,2018 (LBr)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ) ,källdråg vid bäck ,ett par m2 ,1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ) ,översilningsmark vid bäck ,riklig ,1990 (CAl)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Stora Olån (16C 7d , [68894, 13169] ) ,källflöde ,sparsamt ,1990 (DABS)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68935, 13483] ) ,källbäck med Montia , 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889773, 1318948] ) ,källa källa i örtrik granskog med källbäckar ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Sågliden Ö (artp.) (16C 7e , [6886308, 1322035] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
dike vid väg, SSO Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892538, 1317167] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Epilobium anagallidifolium    Dvärgdunört
Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Olån (16C 7d , [6889, 1317] ) ,källflöde ,sparsamt , flerst. ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Stora Olån (16C 8c , [6891, 1314] ) ,källflöde ,sparsamt , flerst. ,1990 (DABS)
M Sjöstugan o. Jakobshöjden (16C 8d , [6893, 1317] ) ,översilad mark v.bäckdråg i fjällbjörksluttning ,rikl! ,1988 (JEd)
Grövelsjön (16C 8d , [68930, 13159] ) ,i kanten av en liten bäck ,rikligt ,2009 (MNo)
Digerbäcken nedom Sjöhöjden (16C 8d , [6894, 1315] ) ,bäckdråg på kalfjället , 1988 (JEd)
Storvätteshognas 700 m SVS om Santesonstjärn 1090 m.ö.h. (16C 8e , [68933, 13243] ) ,s-exp snölega i översilad grusmark , 1990 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,rikligt ,2007 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng-bäcksnår (ca 950 m.h) , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,enst ,1990 (DABS)
Stig upp på Hällsjövåla O sida (16C 8g , [68917, 13325] ) ,kärr ,5 ex ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 3 km N Sjöstugan (16C 9d , [6896, 1317] ) ,bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida n. riksgränsen (16C 9d , [6898, 1315] ) ,bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde ,tre ,2007 (NGu)
Fjätervålas SO-sluttning ,500 m V vägslut (16D 4a , [68713, 13516] ) ,bäckkant i örtrik granskog/hygge ,1 ex ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , [6851, 1307] ) ,källdrag , 1986 (DABS)
Långfjällets NR, Nedersthån S 700 m, 800 m ö h (artp.) (16C 9e , [6896995, 1324987] ) ,liten källa i gles fjällbjörkskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån Ö, 768 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897708, 1325758] ) ,liten källa i fjällnära gles tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,moränbacke med berglod ,enstaka ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Kungsledens korsning med vägen Storsätern-Elgå (16C 7c , [68885, 13141] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Ö-sidan av sjön (16C 9d , [68951, 13174] ) , ~refl~ ,sluttning , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862575, 1328598] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Idre fjäll (artp.) (16C 3i , [6866801, 1344716] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället, sydsluttning (artp.) (16C 4i , [6873997, 1343078] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910634, 1318277] ) ,blockig brant med björk och asp , 2013 (Janolof Hermansson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ) ,kärr längs ån-sumpskog ,sparsam ,1989 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ) ,vägdike ,rikligt ,1994 (DABS)
Epilobium collinum    Backdunört
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ) ,östexponerad diabasbrant ,rikligt ,1987 (LBr)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ) ,klipphyllor ,t.sparsamt ,1995 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,klipphyllor ,t.riklig ,1989 (DABS)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,lokalt riklig ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg ,enstaka ,1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ) ,källdråg i rikkärr ,sparsamt ,1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig i s ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,ett fåtal ,2009 (LBr)
Kvarnbäcken ned.Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,kalkpåv.källkärr , 1988 (JEd & ANi)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68621, 13112] ) ,dyfläck i rikkärrkant ,enst! ,1988 (LNo & JEd)
200 m N Långtjärnen (16C 2h , [68614, 13387] ) ,källdrag vid stig ,~10 ex ,1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ) ,rika källdråg , 1988 (DABS)
Sörälven nedom Höstådammen (16C 3g , [68686, 13304] ) ,källdråg v.älven , 1988 (DABS)
Skärbo,300 m Ö-ut (16C 4d , [68701, 13189] ) ,rikkärr-blött , 1988 (DABS)
Skärbo,ca 200 m NNV-ut (16C 4d , [68704, 13186] ) ,rikkärr-blötdråg , 1988 (DABS)
S om Guttusjön 600 m N Lomtjärnen,fl! (16C 4d , [68732, 13198] ) ,rikkärr o källdråg , 1988 (DABS)
Myr NO Kölsmyran (16C 4e , [6874740, 1324700] ) ,källflöde i rikmyr ,lokalt riklig ,2008 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Naddena SV-sluttning 600 m.ö.h. (16C 5g , [68760, 13325] ) ,rikkärr ,sparsam ,1990 (DABS)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888130, 1319820] ) ,sluttande, fast rikkärr med källflöden. ,ett par ex ,2015 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68937, 13481] ) ,tagelstarr-rikkärr ,sparsamt ,1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6882900, 1351650] ) ,rik källa ,riklig ,2008 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [68833, 13516] ) ,rik källmark ,sparsamt ,1994 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , [6851, 1307] ) ,källdrag , 1986 (DABS)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849270, 1308480] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ) ,källdrag a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Hötjärnen åt väster (16C 0h , [6852610, 1339280] ) ,källa nära fastmarken ,riklig ,2009 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,vid källa , 2006 (NGu)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäckshållan (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,källdråg i myr ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68865, 13136] ) , ~refl~ ,kärr med omgivning i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppen åt ONO (16C 7d , [6889840, 1318770] ) ,örtrik granskog, källdråg ,spridd ,2017 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern, myr 200 m N om (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349660] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,i bäcken , 2014 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890570, 1348130] ) ,källdråg ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Nedre parkering Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343481] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby, bäcken (artp.) (16C 6e , [6884959, 1320810] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjön (artp.) (16C 7e , [6889837, 1323172] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört
Atlasruta (15C 9b , [6849270, 1308480] ) , , 1996 (DABS)
Kvarnbäcken ned.Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,kalkpåv.källkärr , 1988 (JEd & ANi)
1 km SO S Tranuberget (16C 2f , [6864, 1325] ) ,bäckdråg i granskog , 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ) ,uttorkad bäckfåra ,enstaka ,1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,nära bäcken , 2014 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng-bäcksnår (ca 950 m.h) , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,enstaka ,1990 (DABS)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , ,ett ex bredvid husgrunden ,2015 (Per Johansson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,rasmark ,t.riklig ,1989 (DABS)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849230, 1308100] ) , , 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ) , ~refl~ ,mindre tjärn samt myrkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892737, 1317053] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Röskåsen (16C 0b , [6851320, 1309020] ) ,frodig bäckzon , 1996 (DABS)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,å och åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ) ,långgrund sandstrand och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,vattendrag ,spridd ,2019 (LBr)
Lillfjätan vid Kluttjärnen (16C 8j , [6890040, 1347720] ) ,å , 2018 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,rinnande vatten ,rikligt ,1994 (DABS)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Rensjön (16C 9h , [6898500, 1336730] ) ,strandområde i drift ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,grunt strömmande vatten ,rikligt ,1994 (DABS)
Löskessjöns sydände (16D 6a , [6881660, 1354280] ) ,grund fjällsjö ,riklig ,2013 (LBr)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,videstrandkärr ,flerst.rikligt ,1994 (DABS)
Flötningssundet (DFl-50) (16C 3c , [68655, 13116] ) ,grunt kalkpåv. vatten , 1986 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Nedre parkering Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343481] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Grövlan N, Sågliden S (artp.) (16C 6e , [6882748, 1320297] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ) , , 1996 (DABS)
Byggningaån (16C 0h , [6853580, 1339200] ) ,frodig vattenveg på åbotten ,riklig ,2009 (LBr)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vegån nedom Gammelsätern (16C 1h , [68580, 13393] ) ,lugnvatten i å ,sparsamt ,1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,uttorkad lok ,riklig ,2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ) ,liten myrbäck ,sparsamt ,1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ) ,liten lok ,spridd ,2008 (LBr)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68623, 13112] ) ,vät i rikkärrkant (m.fjälligenknopp) , 1988 (LNo & JEd)
Sv Storbo v.'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ) ,liten bäck på rikare mark , 1988 (JEd & ANi)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13112] ) ,skogsvät i granskog (m.rostnate) , 1988 (LNo & JEd)
Karmoråsen v. Skäråsgrubban (16C 2f , [6863, 1328] ) ,bäckhå , 1988 (DABS)
1 km SO S Tranuberget (16C 2f , [6864, 1325] ) ,i skogstjärn (m.fjälligelknopp o jordrnanunkel) , 1988 (DABS)
Deltanäset (16C 2h , [68639, 13373] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ) ,blöthåla ,riklig ,1990 (CAl)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mellan Gränjåsen och Brunnan 680 m.ö.h. (16C 3j , [68678, 13461] ) ,grunt vatten i liten lok ,sparsamt ,1989 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ) ,långgrund sandstrand och å ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Lomtjärnen N om Gröveldalsvallen 540 m.ö.h. (16C 5f , [68769, 13298] ) ,strand ,rikligt ,1990 (DABS)
2 km SO Floåsen vid skjutbana (16C 5f , [68798, 13265] ) ,stranden av göl ,t.riklig ,1990 (DABS)
Svarttjärnen' v.landsvägen S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [6875, 1330] ) ,vattenveg.rik skogstjärn ,rikl! ,1988 (JEd)
1 km NO Grövelvallen (16C 5g , [68768, 13306] ) ,dylok ,riklig ,1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Ca 600 m SO Juttulsjön, i bäck (16C 8i , [68930, 13410] ) ,sakta rinnande vatten ,10-tal ex ,1989 (BCa)
Bäcken från Klutsjön (16C 8j , [6890, 1345] ) ,fl. i sakta rinnande bäck ,100-tals ,1988 (BCa)
Lillfjätan vid Kluttjärnen (16C 8j , [6890040, 1347720] ) ,å , 2018 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,rinnande vatten ,t.rikligt ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,grunt strömmande vatten ,rikligt ,1994 (DABS)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,videstrandkärr ,rikligt ,1994 (DABS)
Vegaråsen, pöl i SV (artp.) (16C 1i , [6856233, 1341293] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.) (16C 1i , [6856381, 1342647] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867643, 1342654] ) ,källkärr i tallskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867643, 1342654] ) ,fattigkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Klingforsen (artp.) (16C 4h , [6870294, 1335696] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Nedre parkering Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343481] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Grövlan N, Sågliden S (artp.) (16C 6e , [6882748, 1320297] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Lillfjäten, 600 m NV byn (korsvägen) (16D 5a , [68770, 13519] ) ,vattengrop i fjällsluttningen ,rikl. ,1987 (TLj)
Cornus suecica    Hönsbär
Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ) ,strandsnår ,rikligt ,1995 (DABS)
500 m SO Häggesundet (16C 2i , [68615, 13429] ) ,fuktig granskog ,översvämningspåverkad ,rikligt ,1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861500, 1343050] ) ,fuktig granskog ,spridd ,2009 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Sydänden av Grövelsjön (16C 8d , [68931, 13166] ) ,fuktig mark, grus och sten, lite torv, björkar ,10 m2 ,1990 (LAr)
Storvätteshognas SV om Santesontjärn (16C 8e , [6893, 1324] ) ,fjällhedsluttning intill snölega ,sparsamt ,1990 (DABS)
Storvätteshognas SV om Santesontjärn (16C 8f , [6893, 1325] ) ,fjällhedsluttning intill snölega ,sparsamt ,1990 (DABS)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng-bäcksnår (ca 950 m.h) , 1987 (JEd)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålens NO-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ) ,bäckdrag gm. björkkärr , 1985 (JEd)
Grövelsjöns Ö-sida, fl! (16C 9d , [6895, 1317] ) ,fjällbjörkhed nära sjön,v. bäck i ängsbjörkskog ,fl.o.rikl! ,1988 (JEd)
Grövelsjöns Ö strand (16C 9d , [68952, 13175] ) ,tät blandskog ovan sjöstranden ,massvis ,2000 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,vid stugan (16C 9d , [68959, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Grövelsjöns V strand, bakom en stuga (16C 9d , [68960, 13166] ) ,fjäll-björkskog ,1-2 m2 ,1999 (JPo)
Grövelsjöns NO-sida (16C 9d , [6898, 1316] ) ,björkskog n.stranden , 1988 (JEd)
Idresjön (artp.) (16C 2i , [6862158, 1340779] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hällsjön (artp.) (16C 7h , [6888465, 1335810] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Storån (artp.) (16C 9g , [6896359, 1330205] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Huskläppen vid elcentralen (16C 7d , [6889610, 1318270] ) ,trädgårdstipp i skogen ,riklig ,2017 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Angelica archangelica    Kvanne
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ) ,klippor ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , m.allmän ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Särsjöbäcken (16C 9e , [68991, 13230] ) ,översilad bäckstrand , 2013 (MNo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Längs vägen, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855609, 1319802] ) , ,1 ,2017 (Frederic Turin)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872893, 1321002] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6888843, 1317641] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Fjällhotellet (artp.) (16C 7d , [6888940, 1317344] ) , ,noterad ,2020 (Peter Strandvik)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889412, 1316974] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Storsätern N, 712 m ö h (artp.) (16C 7d , [6889786, 1317451] ) ,dike vid mindre asfaltväg ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Storsätern N, 712 m ö h (artp.) (16C 7d , [6889786, 1317451] ) ,dike vid mindre asfaltväg ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6887303, 1329867] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Klutsjön SO (artp.) (16C 7j , [6889780, 1347224] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Stora Olån (artp.) (16C 8d , [6891524, 1315327] ) , ,noterad ,2020 (Brita Danielsson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891851, 1315207] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
V Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894577, 1315458] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Blockbranter väster om Grävelsjön (artp.) (16C 9d , [6895534, 1315836] ) , ,noterad ,2015 (Fredrik Larsson)
Långfjället (artp.) (16C 9d , [6896689, 1317559] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Särsjön (artp.) (16C 9e , [6899839, 1323163] ) , ,noterad ,2019 (John Halvarsson)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån Ö, 768 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897708, 1325758] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,5 ,2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån Ö, 768 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897818, 1325796] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,5 ,2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897902, 1325832] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,5 plantor/tuvor ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,5 ,2016 (Magnus Bergström)
Storån (artp.) (16C 9f , [6898070, 1325153] ) , ,noterad ,2008 (Anders Helander)
Töfsingen, norr om på leden (artp.) (17C 0f , [6901560, 1327026] ) , ,noterad ,2020 (Lisel Hamring)
Angelica sylvestris    Strätta
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,sparsam ,2017 (LBr)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäckshållan (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,källdråg i myr ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869456, 1325063] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Guttan, S om Hangedan (artp.) (16C 4e , [6870068, 1324344] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873166, 1320237] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873362, 1320309] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Myren nedan Lövåsgården (artp.) (16C 7e , [6886663, 1321337] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,parkeringsyta och husgrund ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ) ,älvstrand och äng ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carum carvi    Kummin
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Grövlesjön (artp.) (16C 9d , [6896265, 1315460] ) , ,noterad ,2016 (Martin Pajus)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,ett ex ,2015 (LBr)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.) (16C 1f , [6857550, 1327417] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Andromeda polifolia    Rosling
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa och myr ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864910, 1344270] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875550, 1334410] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Liten tjärn 1,5 kn S Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6875260, 1346900] ) ,tjärn ,spridd ,2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 800 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,stor fattigmyr ovan stigen ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände, nära sjöstugan (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,myr och skogsmark ,spridd ,2018 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Gjotenstigen (16C 7d , [6886820, 1317050] ) ,liten sluttningsmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,riklig ,1983 (HWk)
Ulvsätern, myr 200 m N om (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i S (16C 7i , [6886030, 1340020] ) ,fattigkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Gränjåsvallen (artp.) (16C 3j , [6868813, 1345344] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjällets naturreservat, Sågliden NÖ (artp.) (16C 7e , [6886710, 1322409] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
V Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894577, 1315458] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Hällsjövålen, Ö om (artp.) (16C 8g , [6891811, 1333638] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, stigen åt väster (16C 4j , [6874930, 1345890] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,fjällhed allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,fjällhed allmän ,1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Klutsjövålens topp (16C 8j , [6891190, 1348030] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ) , ~refl~ ,fjällhed , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen åt SO (16D 4a , [6872140, 1351530] ) ,fjällhed ,riklig ,2017 (LBr)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , ) ,rished a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Valdalsbygget 1.6 km mot NNO (NV om Dylten) (16C 7c , [68882, 13139] ) ,rished med gles tall / björk-skog , 1990 (DABS)
Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6867484, 1343495] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Idrefjäll (artp.) (16C 3j , [6867435, 1345160] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Nipstugan, Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873826, 1343581] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 4i , [6874980, 1344100] ) ,kalfjäll. , 2014 (Gillis Aronsson)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,västsluttningen, kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
V Nipfjället (artp.) (16C 4j , [6874696, 1345775] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället, Övre parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875359, 1344874] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876770, 1344752] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876901, 1344736] ) , ,noterad ,2016 (Rickard Jonsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875632, 1345253] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6877931, 1346000] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Ollarsliden (artp.) (16C 7d , [6888891, 1317047] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Västra barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6889101, 1320535] ) , ,noterad ,2016 (Göran Toss)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895207, 1315288] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.) (16C 4i , [6874970, 1344130] ) ,torr fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,grustag ,riklig ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895207, 1315288] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Calluna vulgaris    Ljung
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,riklig ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864910, 1344270] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,allmän ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Liten tjärn 1,5 kn S Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6875260, 1346900] ) ,tjärn med anslutande myr ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,riklig ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,riklig ,1983 (HWk)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevfjllens naturreservat (artp.) (16C 0b , [6853059, 1308213] ) , ,noterad ,2015 (Lars Salomon)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Foskbäcken (artp.) (16C 8e , [6893261, 1320286] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 703 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897546, 1327365] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Cassiope hypnoides    Mossljung
Storvätteshågna, 500 m NV tjärnen (16C 8e , [68944, 13242] ) ,rished mot snölega vid bäck (ca 1100 m.h) , 1987 (JEd)
Storvätteshågna, Ö-sluttning vid bäcken (16C 8f , [68945, 13256] ) ,snölega (ca 1110 m.h) , 1987 (JEd)
Storvätteshågna, 500 m NNO tjärnen (16C 8f , [68946, 13250] ) ,snölega (ca 1070 m.h) , 1987 (JEd)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.) (16C 8e , [6893944, 1324673] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864910, 1344270] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,riklig ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,tämligen riklig ,1983 (HWk)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888490, 1335450] ) ,skog vid ån ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevfjllens naturreservat (artp.) (16C 0b , [6853059, 1308213] ) , ,noterad ,2015 (Lars Salomon)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Hjällsflon 9 km NV Idre (artp.) (16C 4g , [6871118, 1331328] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället, Övre parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875359, 1344874] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887535, 1322679] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Längs leden mellan fjällstationen och Storvätteshågna. (artp.) (16C 8d , [6892404, 1318884] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 703 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897546, 1327365] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.) (16C 4i , [6874970, 1344130] ) ,torr fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Loiseleuria procumbens    Krypljung
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ) , , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjan (16C 4j , [68706, 13463] ) ,blockmark på kalfjäll ,2 tuvor ,2008 (MNo)
Sven-Foskdalsvallen, stigen åt väster (16C 4j , [6874930, 1345890] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed och bäckmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder vid tall ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjället (16C 8c , ) ,hed allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjället (16C 8d , ) ,hed allmän ,1990 (LAr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ) ,mager fjällhed ,rikligt ,2007 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Klutsjövålens topp (16C 8j , [6891190, 1348030] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ) , ~refl~ ,fjällhed , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen åt SO (16D 4a , [6872140, 1351530] ) ,fjällhed ,spridd ,2017 (LBr)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , ) ,rished m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Valdalsbygget 1.6 km mot NNO (NV om Dylten) (16C 7c , [68882, 13139] ) ,rished med gles tall / björk-skog mot hällmark , 1990 (DABS)
Gråhöa (artp.) (16C 0b , [6850165, 1308331] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6867484, 1343495] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Idrefjäll (artp.) (16C 3j , [6867435, 1345160] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Städjans södra sluttning, mellan trädgränsen och branten (artp.) (16C 3j , [6869951, 1346024] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873597, 1343563] ) , ,noterad ,2013 (Gunnar Bäck)
Nipfjället, sydsluttning (artp.) (16C 4i , [6873997, 1343078] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,västsluttningen, kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875318, 1344962] ) , ,noterad ,2015 (Tomas Lundqvist)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875370, 1344850] ) , , 2015 (Leif ÖstmanKersti Östman)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren)
Nipfjällsparkeringen (artp.) (16C 5i , [6875555, 1344802] ) , ,noterad ,2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875756, 1344866] ) , ,i frukt ,2013 (Stephen Manktelow)
Lillnipen (artp.) (16C 5i , [6876066, 1344767] ) , ,noterad ,2017 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876770, 1344752] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876831, 1344662] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipfjället, Idre (artp.) (16C 5i , [6876870, 1344260] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6877431, 1345032] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Djupgravstöten (artp.) (16C 6f , [6884473, 1325717] ) , ,noterad ,2016 (Göran Toss)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887535, 1322679] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887760, 1322631] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Bälgen (artp.) (16C 7f , [6887298, 1326856] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8c , [6892141, 1314445] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Långfjället (artp.) (16C 8d , [6894320, 1317842] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jakobshöjden, toppen (artp.) (16C 8d , [6894396, 1318819] ) ,fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Storvätteshogna (artp.) (16C 8f , [6894313, 1325005] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895207, 1315288] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Jakobshöjden, vid tjärn 1,3 km NNO om toppen (artp.) (16C 9d , [6895649, 1319066] ) ,grusig kulle på fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Juttulslätten, östra delen (artp.) (16C 9h , [6897794, 1338952] ) , ,blomning ,2013 (Urban Gunnarsson)
Hävlingskläppen, 925 m O om Grötvallsjön (artp.) (17C 0d , [6902789, 1319407] ) ,fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Hävlingskläppen nordsluttning (artp.) (17C 0d , [6904268, 1319572] ) ,fjällhed , 2013 (Janolof Hermansson)
Brattbäcksvålens topp (artp.) (17C 1f , [6905592, 1327365] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.) (16C 4i , [6874970, 1344130] ) ,torr fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ) ,rikkärr i sluttning ,sparsamt ,2008 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ) ,granskogsomgiven källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,sparsam ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,i fuktig granskog , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäcken (16C 4e , [6871160, 1322300] ) ,på mysträng , 2006 (TBe)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ) ,klippor vid vattenfall ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Grövlans dalgång (16C 7d , ) ,skog m allmän-täml. allm. ,1990 (LAr)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,riklig ,2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ) ,dike vägkant , 2014 (MNo)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grövlans dalgång (16C 8d , ) ,skog m allmän-täml. allm. ,1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Klutsjövålens västsida (16C 8j , [68913, 13469] ) , ~refl~ ,granskog , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Älvros (artp.) (16C 1i , [6855589, 1342016] ) , ,2 ,2015 (Malin Norderman)
Idre, vid Sörälven (artp.) (16C 2h , [6863712, 1336185] ) ,40-årig tallskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Guttan, O om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6868770, 1326965] ) ,grandunge , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, O om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6868773, 1326894] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6868959, 1325188] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869000, 1325144] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869023, 1325147] ) , ,100 plantor ,2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869718, 1326211] ) ,källa/vät , 2004 (Rolf Lundqvist)
Idre Fjäll S (artp.) (16C 3i , [6867167, 1343791] ) ,barrskog ,noterad ,2013 (Joakim Andersson Hemberg)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.) (16C 3j , [6869015, 1345935] ) ,äldre, grandominerad barrskog. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6872958, 1319972] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873009, 1319941] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871203, 1322124] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871978, 1324386] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 700 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872341, 1322487] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna (artp.) (16C 4e , [6872458, 1320868] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna (artp.) (16C 4e , [6872520, 1320237] ) ,bäck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, 500 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872722, 1320994] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6872827, 1320352] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873166, 1320237] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Vassbo (artp.) (16C 4e , [6873325, 1324709] ) , ,5 ,2015 (Malin Norderman)
Höstsätern (artp.) (16C 4g , [6872499, 1334717] ) , ,1 ,2015 (Malin Norderman)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6872212, 1343536] ) ,gammal barrnaturskog. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Gammelsätervallen, N (artp.) (16C 4i , [6872587, 1343492] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Frönberget (artp.) (16C 5e , [6877792, 1324697] ) ,lågörtgranskog mycket fin naturskog ,50 plantor/tuvor ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884865, 1320859] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Storsätern, nyckelbiotop öster om byn (artp.) (16C 7d , [6888001, 1317925] ) ,barrskog mix av olika typer ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
granblandskog (artp.) (16C 7d , [6888065, 1316576] ) , ,15 ,2020 (Göran Toss)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889199, 1316870] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889201, 1316907] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889204, 1316921] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889237, 1316742] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889254, 1316686] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889306, 1316648] ) ,granskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889307, 1316669] ) ,granskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889412, 1316974] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889773, 1318948] ) ,källa källa i örtrik granskog med källbäckar ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889935, 1318561] ) ,bäck örtrik bäck i granskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889956, 1318522] ) ,blåbärsbarrskog naturskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889974, 1318907] ) ,lågörtgranskog örtrik granskog med källbäckar ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
N Björnliden (artp.) (16C 7e , [68857, 13208] ) , , 1987 (Bengt Hallberg)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2011 (Per Gustafsson)
Eländesgraven (artp.) (16C 7h , [6885990, 1337168] ) ,spridd längs bäcken ,noterad ,2020 (Roger Gran)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.) (16C 8d , [6891816, 1317173] ) , ,flera exemplar av ögonpyrola växte längs bäcken nedströms grövelsjögården ,2014 (Pontus Wickberg)
Hällsjövålen, Ö om (artp.) (16C 8g , [6891695, 1332679] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,3 ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, litet biflöde till Töfsingån, 679 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897917, 1327839] ) ,fjällnära granurskog, glänta i högörtgranskog vid bäck ,1 ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,moränbacke med berglod ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ) ,granskogsomgiven källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,spridd ,2018 (LBr)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ) ,örtrik granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862555, 1328588] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871146, 1322483] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884865, 1320859] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889201, 1316907] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6894313, 1318805] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 703 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897546, 1327365] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Phyllodoce caerulea    Lappljung
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ) , , 1996 (DABS)
Kvarnbäcken S.Storbo (16C 2c , [68625, 13126] ) ,bland ljung ,fåtalig ,1987 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Städjan (16C 4j , [68706, 13463] ) ,blockmark på kalfjäll ,rikligt ,2008 (MNo)
Sven-Foskdalsvallen, stigen åt väster (16C 4j , [6874930, 1345890] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886240, 1317420] ) ,blockig tallskog ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,hed allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,hed allmän ,1990 (LAr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,flera ex ,2017 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ) , ~refl~ ,fjällhed , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , ) ,rished a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Trysslingen (artp.) (16C 2h , [6862455, 1337890] ) , ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873597, 1343563] ) , ,noterad ,2013 (Gunnar Bäck)
Nipfjället, sydsluttning (artp.) (16C 4i , [6873997, 1343078] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875135, 1344697] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875370, 1344850] ) , , 2015 (Leif ÖstmanKersti Östman)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875371, 1344861] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, Barbro Hellström, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 5i , [6875377, 1344798] ) ,kalfjäll. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Lillnipen, Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875692, 1344871] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875756, 1344866] ) , , 2013 (Stephen Manktelow)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.) (16C 5i , [6875761, 1344882] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Lillnipen (artp.) (16C 5i , [6876066, 1344767] ) , ,noterad ,2017 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876770, 1344752] ) ,fattig fjällhed , 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876831, 1344662] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Nipfjället, Idre (artp.) (16C 5i , [6876870, 1344260] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876901, 1344736] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889327, 1316856] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887535, 1322679] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887760, 1322631] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lillvätteshågna nordsluttning, dalgång (artp.) (16C 7e , [6888084, 1323659] ) , , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Bälgen (artp.) (16C 7f , [6887298, 1326856] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890309, 1318877] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891974, 1317666] ) , ,noterad ,1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8d , [6894317, 1318803] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Långfjället (artp.) (16C 8d , [6894320, 1317842] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jakobshöjden, toppen (artp.) (16C 8d , [6894396, 1318819] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Fosksjökläpparna (artp.) (16C 8e , [6893356, 1321422] ) , ,noterad ,2019 (Filip Robertsson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8e , [6894732, 1320452] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Storvätteshogna (artp.) (16C 8f , [6894313, 1325005] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Brattbäcksvålens topp (artp.) (17C 1f , [6905592, 1327365] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.) (16C 5i , [6875200, 1343900] ) ,vid bäck på fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Trysslingbäcken (även 2- 3-) (16C 2h , [6863, 1338] ) ,vid blockbranter längs bäck ,t.riklig ,1995 (DABS)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ) ,torr tallskog i sydbrant ,~10 ex ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68591, 13387] ) , ~refl~ ,grandråg och diabasbrant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,ett mindre bestånd ,2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,ett fåtal ,2017 (LBr)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ) ,bergroten i tallskog ,ca 10 ex ,1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,sydberg,i lingon-tallskog ,spars! ,1988 (DABS)
Vålåberget S om (artp.) (16C 2i , [6861883, 1342404] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens, Helena Björnström)
Vålberget (artp.) (16C 2i , [6861889, 1342407] ) , ,noterad ,2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) ,västbranten , 1993 (Bengt Oldhammer)
Pyrola media    Klockpyrola
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,örtfläck i brant ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen (16C 1h , [68591, 13380] ) ,örtdråg i tallskog / vägkant ,2 ex ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ) ,frodig bäcksänka , 1989 (DABS)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8c , [6892224, 1314450] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891851, 1315207] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Pyrola minor    Klotpyrola
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,uttorkad lok ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ) , ~refl~ ,rikdråg / källa vid stig , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
C:a 200 m Ö om Valdalsbygget S om stigen (16C 7c , [68868, 13135] ) , ~refl~ ,litet kärr , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,öppen myrkant ,få ,2015 (LBr)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,10 ,2016 (Matthis Kaby)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884865, 1320859] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889200, 1316890] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889205, 1316905] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894001, 1332572] ) , ,1 ,2018 (Per Johansson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingens NV sida (artp.) (17C 0f , [6900984, 1326668] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Ledum palustre    Skvattram
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa och myr ,spridd ,2017 (LBr)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Liten tjärn 1,5 kn S Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6875260, 1346900] ) ,tjärn med anslutande myr ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 800 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,stor fattigmyr ovan stigen ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände, nära sjöstugan (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,myr och skogsmark ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Gjotenstigen (16C 7d , [6886820, 1317050] ) ,liten sluttningsmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern, myr i S (16C 7i , [6886030, 1340020] ) ,fattigkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ) , ~refl~ ,gräsmyr , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,allmän ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällhed ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,riklig ,1983 (HWk)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Drevfjllens naturreservat (artp.) (16C 0b , [6853059, 1308213] ) , ,noterad ,2015 (Lars Salomon)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Foskbäcken (artp.) (16C 8e , [6893261, 1320286] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 703 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897546, 1327365] ) ,fjällnära granurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.) (16C 4i , [6874970, 1344130] ) ,torr fjällhed ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ) , ~refl~ ,mindre tjärn samt myrkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Vaccinium uliginosum ssp. alpinum    Fjällodon
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Vaccinium uliginosum    Odon
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällhed ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Dyllenleden (16C 7d , [6887690, 1317010] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,tämligen riklig ,1983 (HWk)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855961, 1321981] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862567, 1328575] ) ,tallnaturskog , 2010 (Hans Sundström)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869391, 1325073] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873128, 1319834] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873179, 1319792] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Hjällsflon 9 km NV Idre (artp.) (16C 4g , [6871118, 1331328] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Nipfjället, sydsluttning (artp.) (16C 4i , [6873997, 1343078] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Foskan, c 300 m V vändplan Lia (artp.) (16C 6g , [6882804, 1333805] ) ,å i strandkant till fos´kan ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
V Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894577, 1315458] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Foskbäcken (artp.) (16C 8e , [6893261, 1320286] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.) (16C 8e , [6893944, 1324673] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Hällsjövålen, Ö om (artp.) (16C 8g , [6891811, 1333638] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Storåns dalgång nära Siljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894710, 1331969] ) , ,noterad ,2005 (Lars Erik Norbäck)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13378] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog samt diabasblock , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,allmän ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällhed ,enstaka ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ) ,fjällhed ,spridd ,2015 (LBr)
Foskan vid vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,vändplan och angränsande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ) , ~refl~ ,kalfjäll , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ) ,liten kalfjällsplatå ,spridd ,2013 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Borgarberget O (artp.) (16C 1e , [6855694, 1321494] ) , , 2010 (Naturskyddsföreningen ., Jenny Olsson)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Buruåsens naturreservat (artp.) (16C 5h , [6875927, 1337787] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875632, 1345253] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Lövåsen, Långfjället (artp.) (16C 7e , [6886608, 1321630] ) ,blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.) (16C 8e , [6893944, 1324673] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Storåns dalgång nära Siljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894710, 1331969] ) , ,noterad ,2005 (Lars Erik Norbäck)
Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6895300, 1315100] ) ,mager fjällhed , 2007 (David Göransson)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,bland stenblock i strandzonen , 2013 (Janolof Hermansson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ångermyran S-ut o Svarttjärn (16C 5g , [6875, 1330] ) ,skogskärr tjärn ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Stenloken (16C 5h , [6879180, 1336780] ) ,tjärn ,sparsamt ,2019 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ) , ~refl~ ,litet fattigkärr , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,5 ,2017 (Frederic Turin)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Städjan (artp.) (16C 4j , [6870437, 1346280] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875632, 1345253] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Sluttning nedanför Hästvrån (artp.) (16C 5j , [6876278, 1345102] ) , ,25 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Långfjällets naturreservat, nära Digerbäcken (artp.) (16C 8c , [6894478, 1314997] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897471, 1326985] ) ,fjällnära gles tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Lill Fjätån (artp.) (16D 5a , [6879603, 1351948] ) , ,noterad ,2017 (Jesper Villaume)
Slagufjället västsluttning (artp.) (17C 1e , [6907607, 1322453] ) ,källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,ett 10-tal på två platser ,2020 (LBr)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
S om Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68866, 13133] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i O (16C 7i , [6886860, 1341000] ) ,stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,i sjön ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ) , ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Laketjärnen (Idre) (artp.) (16C 2h , [6861022, 1337282] ) , ,noterad ,2016 (Katja Osterloh)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.) (16C 1f , [6857550, 1327417] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myrgöl ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869644, 1325691] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Idrefjällens golfklubb (artp.) (16C 3h , [6866708, 1336386] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Dalsflon 12 km O Idre (artp.) (16C 3i , [6865602, 1343612] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890009, 1318738] ) ,gransumpskog örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 741 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897655, 1326497] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Galium album    Stormåra
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ) , ~refl~ ,gungfly och tjärn , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Idrefjäll ovanför receptionshuset vid tennisbanorna (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Näsets camping (artp.) (16C 2h , [6863960, 1338197] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Galium boreale    Vitmåra
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6870880, 1323802] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851320, 1309020] ) ,frodig bäckzon , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,uttorkad lok ,sparsam ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ) ,långgrund sandstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Atlasruta (15C 9b , [6848970, 1307960] ) , , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Stordrevdagssjöns NV-sida (16C 1d , [68550, 13196] ) ,källflöde mot sjön , 1988 (DABS)
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,källa i dike ,sparsamt ,1995 (DABS)
Galium triflorum    Myskmåra
Nedre Byggningen, Ca 1910-t (Sam) * vid Byggningån 100 m V om gården (16C 1i , [68558, 13430] ) ,örtrik ängsgranskog ,t. riklig och spridd på flera 100 m2 ,1989 (DABS)
Byggningaån NR (artp.) (16C 1i , [6855851, 1343065] ) ,äldre barrskog, grandominerad ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Nedre Byggningen, Byggningsån 100 m V om gården (artp.) (16C 1i , [6855855, 1343055] ) , ,1 ,2009 (Berndt Carrington)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856420, 1342970] ) ,källa ,spridd ,2017 (LBr)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Sågliden, parkeringen NÖ (artp.) (16C 7e , [6886349, 1321642] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr ,blomning ,2013 (Crister Albinsson)
Galium verum    Gulmåra
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,vägslänt ,sparsamt ,1995 (DABS)
Idrebyn mot NV, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,torr,frisk ängsmark ,fl! ,1988 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,f.d.slåttervall ,torräng ,sparsamt ,1994 (DABS)
Polemonium caeruleum    Blågull
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ) ,övergivet bete ,sparsamt ,1990 (CAl)
Lomviken (16C 3b , [68654, 13098] ) ,i äldre vall , 1986 (DABS)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd inom stort område uppe vid stugorna ,2018 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,grusig gräsmatta -spridd från odlade ex. i närheten ,enstaka ungplantor ,1990 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ) ,gammal åkermark mln vägen o ån ,sparsam ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,1 ,2016 (Matthis Kaby)
Mertensia sibirica    Storfjärva
Strådalens fäbod, nu övergiven (16C 0f , [6850463, 1329380] ) ,strax intill en förfallen fäbodbyggnad, möjligen den gamla ladugården ,c:a 50 blommande stänglar på några kvadrartmeter ,2016 (LBr)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850453, 1329389] ) ,gammal fäbod ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850457, 1329384] ) , ,2 m˛ ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Strådalens fäbodvall (artp.) (16C 0f , [6850457, 1329387] ) ,fäbodvall ,2 m˛ ,2020 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Strådalsvallen, Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850458, 1329388] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Strådalens f.d. fäbod (artp.) (16C 0f , [6850458, 1329388] ) , ,noterad ,2018 (Ola Elleström, Erling Jirle)
Strådalens f.d. fäbod (artp.) (16C 0f , [6850459, 1329386] ) , ,noterad ,2019 (Michael Åkerberg, Thommy Åkerberg)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850459, 1329386] ) ,intill raserad fäbolada ,100 stjälkar/strån/skott ,2017 (Mora Aronsson)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850461, 1329406] ) , ,100 stjälkar/strån/skott ,2017 (Åke Berg)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850463, 1329389] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850467, 1329386] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Margareta Edqvist)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,grusig gräsmatta ,sparsamt ,1990 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.) (16C 0b , [6850970, 1308100] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Björnliden (artp.) (16C 6e , [6884877, 1320493] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Myosotis decumbens    Fjällförgätmigej
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ) ,rasmark ,t.riklig ,1989 (DABS)
250 m O om Lomtjärnen v Grövelvallen (16C 5g , [68770, 13303] ) ,bäckstränder ,enstaka ,1990 (DABS)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ) ,frisk bäckstrand , 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ) ,källbäck-videsnår ,sparsamt ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Storfjätan nedströms Fjätvallen V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ) ,källdråg i björkskog ,sparsamt ,1994 (DABS)
Ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) ,frodig björkskog ,100-tal ex ,1989 (BCa)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Töfsingsån fl! (16C 9f , [6898, 1327] ) ,öppna kärrängar,översilad mark i högörtgranskog , 1987 (JEd)
Töfsingsån fl! (16C 9f , [6899, 1327] ) ,öppna kärrängar,översilad mark i högörtgranskog , 1987 (JEd)
Töfsingdalen N om Särsjön (17C 0e , [69020, 13220] ) ,ängsveg. längs bäck , 1989 (CHu)
Nära Röskåsen (DFl-50) (16C 0b , [68512, 13079] ) ,högörtgran/björk-skog ,tämligen rikligt ,1986 (DABS)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ) ,blöthåla , 1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,1995 (DABS)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,spridd ,2008 (LBr)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,1995 (DABS)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,i vattnet, stora ruggar ,mkt riklig ,1994 (DABS)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Callitriche hamulata    Klolånke
Stor- och Lillfjätan ( , ) ,grunt vatten riklig på flera platser ,1994 (DABS)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ) ,grunt vatten ,riklig ,2020 (LBr)
Lillfjäten, längs Lillfjätån S Klutsjön (16C 7j , [6889770, 1347130] ) ,i f.d. slåtterdamm ,enst. ,1996 (TLj)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,grunt strömmande vatten ,riklig ,1994 (DABS)
Grövlan utloppet (artp.) (16C 8d , [6893090, 1316710] ) ,åbotten , 2007 (David Göransson)
Callitriche palustris    Smålånke
Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Galeopsis bifida    Toppdån
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ) ,grusmark vid affären , 1990 (DABS)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Öv.Hågådalen (17C 0h , [69020, 13353] ) ,gammal bebyggelse - lagårdsbacke ,enst. ,1989 (CHu)
Glechoma hederacea    Jordreva
Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ) ,åkervall ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Lamium album    Vitplister
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,vägslänt / lindkant i kulturmark ,sparsamt ,1995 (DABS)
Mentha arvensis    Åkermynta
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,spridd ,2008 (LBr)
Prunella vulgaris    Brunört
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,spridd ,2008 (LBr)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ) ,gransumpskog ,t.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
Storbosjöns S strand vid Svartviken (16C 2c , [6864, 1313] ) , , 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Storådalen ,ca 1,5 km SO Siljanskojan,längs Hågådals-stigen (16C 8g , [68931, 13340] ) ,längs stig, troligen kulturspridd ,litet bestånd ,1994 (JEd)
5000 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13482] ) ,strandkant ,1 ex ,1989 (BCa)
Fjätåns O sida, ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13482] ) , ~refl~ ,fjällbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Storfjätan Fjätvallen vid landsvägsbron (16C 8j , [68939, 13481] ) ,strandskog vid stig ,rikligt inom 1 m2 ,1994 (DABS)
Bartsia alpina    Svarthö
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
SV om Storbosjön,fl! (16C 2c , [6863, 1313] ) ,örtrikare bäckar,kärr o. sjöstränder , 1988 (JEd & ANi)
Sörälven nedom Höstådammen (16C 3g , [68686, 13304] ) ,stränder o rika källdråg , 1988 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Valdalsbygget strax N-ut (16C 7c , [68868, 13133] ) ,kalkpåv.uttorkade fuktsvackor , 1990 (DABS)
C:a 200 m Ö om Valdalsbygget S om stigen (16C 7c , [68868, 13135] ) , ~refl~ ,litet kärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ) ,kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed , 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
Huskläppen åt O (16C 7d , [6889560, 1318770] ) ,sluttande, rikt kärr ,sparsam ,2017 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ) ,fuktigt dike , 2014 (MNo)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,enstaka ,1983 (HWk)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6889530, 1329710] ) ,granskog med källdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,klippängar , 1999 (TLj)
Storvätteshågna - Hällsjövåla (16C 8f , [6893, 1327] ) ,björkkärr , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,enstaka ,1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Storån fl! fr.Ängessillret till NO Hällsjövåla (16C 8g , [6892, 1333] ) ,strandsnår o -ängar , 1987 (JEd)
Hällsjövålas N-sluttning fl! (16C 8g , [6893, 1330] ) ,rikkärrängar,bäckkanter etc , 1987 (JEd)
Hällsjövålas N-sluttning fl! (16C 8g , [6894, 1330] ) ,rikkärrängar,bäckkanter etc , 1987 (JEd)
Storån fl! fr.Ängessillret till NO Hällsjövåla (16C 8g , [6894, 1331] ) ,strandsnår o -ängar , 1987 (JEd)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,stränder och rikkärr ,rikligt ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 2 km N Sjöstugan (16C 9d , [6895, 1317] ) ,sjöstrand , 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida, fl! (16C 9d , [6897, 1316] ) ,sjöstrand , 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida, fl! (16C 9d , [6898, 1315] ) ,sjöstrand , 1988 (JEd)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6897630, 1335030] ) ,strandområde ,spridd ,2017 (LBr)
Längs Stor-Fjätan V om Näskilsvålen till Yttre Fjätsjön (16C 9j , [6896, 1346] ) ,stränder ,spridd ,1989 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Lillfjätan 2 km uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1350] ) ,strandkant ,sparsamt ,1994 (DABS)
Slagufjällets östsluttning (17C 0e , [69011, 13232] ) ,sjöstrand , 2013 (MNo)
Töfsingen - Slugusjön (17C 0f , [6903, 1326] ) ,källdråg på kalfjället , 1987 (JEd)
Slugusjöns S-sida (17C 0f , [6904, 1325] ) ,fuktängar,videsnår , 1987 (JEd)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Slugusjöns V-sida (17C 1e , [6905, 1324] ) ,fuktängar,videsnår , 1987 (JEd)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,fuktstråk nedom kalkklippor , 2013 (MNo)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , [6851, 1307] ) ,källdrag, fuktängar ,spridd ,1986 (DABS)
Röskåsen (artp.) (16C 0b , [6850927, 1309065] ) , ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Härjehågna (artp.) (16C 0b , [6850970, 1307110] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.) (16C 0g , [6850747, 1334747] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen (artp.) (16C 0g , [6851179, 1334714] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) ,backmyr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Ollarsliden (artp.) (16C 7d , [6888891, 1317047] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
N Björnliden (artp.) (16C 7e , [68857, 13208] ) , , 1987 (Bengt Hallberg)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891992, 1314722] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892053, 1314516] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Långfjällets naturreservat, stig nära silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892091, 1314485] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890132, 1318055] ) ,blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890177, 1317999] ) ,blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890309, 1318877] ) ,källkärr med granskog omkring ,50 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890330, 1318901] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891218, 1318199] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894001, 1332572] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Euphrasia frigida    Fjällögontröst
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna ( även 2- 0-) (16D 7a , [6886, 1351] ) ,strandsnår o dyligt ,rikligt ,1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,frodigt, tuvigt strandkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrebyn v.'Idregården' (16C 2h , [68642, 13384] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1988 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Sörälven nedom Hösthån, fl! (16C 3g , [6868, 1330] ) ,rika stränder, vägkant,etc. ,rikl. o fl! ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ) ,örtrik sänka i granskog ,t.rikligt ,1989 (DABS)
1,5 km S Städjan (16C 3j , [68697, 13463] ) ,i kanten på myrmark ,m.allmän ,1988 (HLe & UGn)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ) ,uttorkad bäckfåra ,m.allmän ,1988 (HLe & UGn)
Nipfjället, 1 km V Bolagsvallen (16C 4j , [6874, 1345] ) ,fjällrished ,t.rikligt ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld ,t.rikligt ,1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Valdalsbygget strax N-ut (16C 7c , [68868, 13133] ) ,kalkpåv.uttorkade fuktsvackor ,flerst. o riklig ,1990 (DABS)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [6888, 1313] ) ,kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed ,flerst. o riklig ,1990 (DABS)
Stora Olån (16C 7d , ) ,sträner längs ån mkt.rikligt ,1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,spridd ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ) ,fuktigt dike , 2014 (MNo)
Lövåsen, flerstädes (16C 7e , [6886, 1321] ) ,gräsängar vid f.d.fjällgård ,rikligt ,1990 (DABS)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6889530, 1329710] ) ,granskog med källdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Olån (16C 8c , ) ,sträner längs ån mkt.rikligt ,1990 (DABS)
Stora Olån (16C 8d , ) ,sträner längs ån mkt.rikligt ,1990 (DABS)
M. Sjöstugan o Jakobshöjden (16C 8d , [6893, 1317] ) ,bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Sjöhöjdens S-sida (16C 8d , [6894, 1315] ) ,fuktsvackor i fjällsluttning, m.fjällkåpa , 1988 (JEd)
Storvätteshognas SV-ut flerst ~ 10 lokaler (16C 8e , ) ,gräsängar i fjällsluttning o längs fjällbäckar rikligt ,1990 (DABS)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,örtrik fjälläng , 1987 (JEd)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , m.allmän ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ) ,rikkärr,ängsmark,bäckkanter , 1987 (JEd)
Storån, fl! (16C 8g , [6893, 1332] ) ,strandängar , 1987 (JEd)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ) ,rikkärr,ängsmark,bäckkanter , 1987 (JEd)
Storån, fl! (16C 8g , [6894, 1331] ) ,strandängar , 1987 (JEd)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,stränder och skogsängar ,rikligt ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida mot Långfjället - frekv:t.a! (16C 9d , ) ,sjöstränder,bäckdråg,fjällkåpe-ängar fl. o.rikl! ,1988 (JEd)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Främst omkr.Strömmen (16D 5a , ) ,ängsgranskog,rikkärr,åns strandängar frekv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) ,örtrika kärrdråg ,sparsamt ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Grötvallsjön (17C 0d , [6903, 1317] ) ,sjöstrand resp bäckkant på kalfjället , 1988 (JEd)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ) ,gräsmark nedom kalkklippor , 2013 (MNo)
Härjåhogna (DFl-50) (16C 0b , ) ,källdrag, fuktängar m.a. ,1986 (DABS)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892737, 1317053] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Euphrasia frigida x stricta    
Grövlan strax S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [68767, 13303] ) ,strandkant vid ån (Conf. TKa) , 1990 (JEd)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld ,sparsamt ,1994 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Gundagssätern 500 m N om (16C 7h , [6887410, 1339950] ) ,gammal grustagsbotten ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Idrebyn vid Uttergränd (16C 2h , [68644, 13379] ) ,vägkanter ,flerst. ,1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd längs stigen ,2018 (LBr)
C:a 160 m N om Elgåvägen intill Kungsleden (16C 7c , [68886, 13142] ) , ~refl~ ,liten bäckfåra i fjällskogen , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ) ,grunt vatten och sandstrand ,riklig ,2020 (LBr)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Foskros-gården (16C 6h , [6881, 1335] ) ,vägkant , 1990 (DABS)
S om Storsätern längs landsvägen (16C 7d , [6887, 1317] ) ,vägkanter ,sparsamt ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,kulturmark, grusiga gräsmattor ,sparsamt ,1990 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
macken, Idre (artp.) (16C 2h , [6864353, 1337816] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände, nära sjöstugan (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,myr och skogsmark ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen (16C 7f , [6888100, 1329320] ) ,myr med källa ,spridd ,2020 (LBr)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Sjöhöjden (16C 9d , [68955, 13156] ) ,fjällhed , 1999 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,15 ,2017 (Frederic Turin)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) ,även rödblommig , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884865, 1320859] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ) , ~refl~ ,rikdråg / källa vid stig , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
C:a 700 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68869, 13136] ) , ~refl~ ,stig , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884865, 1320859] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Pedicularis lapponica    Lappspira
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsbäcken (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , [6851, 1306] ) ,rished ,spridd ,1986 (DABS)
SV Storbo v.'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ) ,örtrika bäck-'kärrängar' i barrskog (ca 665 m höjd), överblommad,märklig lokal! , 1988 (JEd & ANi)
Silverfallet (16C 8c , [68919, 13146] ) ,rished mot bäckdrog ,c:a 50 ,2012 (MNo)
Vid Håbäcken 1,1 km SV om Grövelsjöns SV spets (16C 8d , [68924, 13156] ) ,hed med ljung, bärris ,tämligen allmän ,1990 (LAr)
Norr om Fosksjökläpparna, Grövelsjön (16C 8e , [68940, 13211] ) ,fjällhed ,flerstädes och rikligt ,2014 (MNo)
Hällsjövålen fjällsluttningar på västsidan (16C 8f , ) , sällsynt ,1987 (HLe & UGn)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,rished mot örtäng ,enstaka ,1987 (JEd)
Nedom Storvätteshognas SO-ut (16C 8f , [6893, 1327] ) ,björkkärr ,enstaka ,1987 (JEd)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Storfjätan nedströms Fjätvallen V sidan (16C 8j , [68934, 13484] ) ,mossrikt klippblck i björkskog ,ca 5 ex ,1994 (DABS)
Pråathas N-sluttning (16C 9d , [68978, 13196] ) ,flällhed med grus o torv ,>10 ex ,2000 (JPo)
Pråaktas N-sluttning (16C 9d , [68994, 13179] ) , ~refl~ ,fjällsluttning , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Långfjället SO S.Hävlingskläppen (16C 9e , [6899, 1321] ) ,rished mot bäckdråg ,enstaka ,1987 (JEd)
Hällsjövålens N-sluttning,nära Storån vid Spångkojan (16C 9g , [6895, 1330] ) ,backkärr , 1983 (TLj)
Längs Stor-Fjätan V om Näskilsvålen till Yttre Fjätsjön (16C 9j , [6896, 1346] ) ,stränder ,spridd ,1989 (BCa)
Slugusjöns V-sida (17C 9e , [6945, 1324] ) ,rished v.källkärr , 1987 (JEd)
Röskåsen (artp.) (16C 0b , [6850196, 1307773] ) , ,noterad ,2018 (John Halvarsson)
Härjehågna (artp.) (16C 0b , [6850970, 1307110] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892294, 1314857] ) , ,5 ,2017 (Göran Toss)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Långfjället (artp.) (16C 9d , [6896998, 1317918] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Fredrik Enoksson)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ) ,öppet medelrikkärr med källbäckar ,spridd ,2018 (LBr)
Storhån (16C 3f , [6869, 1325] ) ,sjöstrand ,vanlig ,1990 (CAl)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd, mest vitblommig ,2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,rikkärr på stormyr ,riklig ,2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,riklig ,2008 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68617, 13379] ) , ~refl~ ,öppen myr, delvis lösbotten , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
S om Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68866, 13133] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,enstaka ,1983 (HWk)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ) , ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen, kärr 200m N om (artp.) (16C 0b , [6851190, 1308020] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869127, 1325127] ) ,öppet våta kärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869644, 1325691] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckkölen (artp.) (16C 4e , [6871392, 1320697] ) ,myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874523, 1324753] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Grövlan N, Sågliden S (artp.) (16C 6e , [6882747, 1320316] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889693, 1318619] ) ,källkärr sluttande och trädfri ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Myren nedan Lövåsgården (artp.) (16C 7e , [6886663, 1321337] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr ,blomning ,2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ) ,strand av å ,riklig ,2009 (LBr)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,5 ex ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ) ,långgrund sandstrand och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,gräsmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Vid Grundöjan nära Storfallet (16C 6h , [6881030, 1338750] ) ,fuktig granskog ,sparsamt ,2019 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [6886540, 1313610] ) ,kärrkant , 1998 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68892, 13177] ) ,nära bäcken , 2014 (MNo)
Huskläppen åt O (16C 7d , [6889560, 1318770] ) ,sluttande, rikt kärr ,ett tiotal ,2017 (LBr)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,enstaka ,1983 (HWk)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,kalkrikt källflöde på öppen myr ,sparsamt ,2008 (LBr)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,klippängar , 1999 (TLj)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,rikkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Hågååns kanjon 2 km Yttre Hågådalen (16C 9h , [6895330, 1336060] ) ,kärr Ö om ån , 1996 (TLj)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6897630, 1335030] ) ,strandområde ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Vid Slagusjöns strand (17C 0f , [69047, 13251] ) ,sjöstrand , 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Idre campingen (artp.) (16C 2h , [6863901, 1338190] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Flötningensjön (artp.) (16C 3b , [6865990, 1309330] ) , , 2009 (Jonas Örnborg)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869127, 1325127] ) ,öppet våta kärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Storån (artp.) (16C 3h , [6866799, 1335793] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871661, 1324163] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Burusjöns utlopp (artp.) (16C 4i , [6872160, 1341663] ) , ,noterad ,2016 (Ralf Lundmark)
Burusjön (artp.) (16C 4i , [6873441, 1340708] ) , ,noterad ,2013 (Gunnar Bäck)
Burusjön (artp.) (16C 4i , [6874095, 1340570] ) , ,noterad ,2017 (Krister Fredriksson)
Slåttbäcken (artp.) (16C 5e , [6879882, 1324865] ) , ,20 ,2018 (Marcus Arnesson)
Floåsen vid Grövlan (artp.) (16C 5e , [6879982, 1324369] ) ,strandkant intill å/älv. ,10 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Björnliden (artp.) (16C 6e , [6884759, 1320594] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Foskros (artp.) (16C 6h , [6881671, 1336060] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6887458, 1317884] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889279, 1317491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Myren nedan Lövåsgården (artp.) (16C 7e , [6886663, 1321337] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6887303, 1329867] ) , ,noterad bladrosetter ,2020 (Moa Pettersson)
Foskdalens fäbodvall (artp.) (16C 7f , [6888024, 1329437] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6889825, 1325558] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891992, 1314722] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892053, 1314516] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890054, 1317836] ) ,i kratledningsgata ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Långfjällets naturreservat, nedströms Silverfallet (artp.) (16C 8d , [6891929, 1315156] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894001, 1332572] ) , ,2 ,2018 (Per Johansson)
Hängberget (artp.) (16C 8h , [6890827, 1337605] ) ,å strand till å , 2014 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lilla Fjätfallen, södra sidan, 50-100 m uppströms bron (artp.) (16D 4b , [6872606, 1355427] ) ,vattenstrand ,10 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr ,blomknopp ,2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten SO (artp.) (16D 5a , [6876520, 1352570] ) ,lövrik myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Grötvallsjön, NV om (artp.) (17C 0d , [6903629, 1316862] ) , ,1 ,2017 (Billy Lindblom)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Deltanäset (16C 2h , [68639, 13373] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ) ,älvstrand och äng ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,äldre slåttermark vid f.d.fjällgård , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6889825, 1325558] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rhinanthus groenlandicus    Fjällskallra
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna ( även 2- 0-) (16D 7a , [6886, 1351] ) ,strandsnår o dyligt ,t.rikligt ,1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stordrevdagssjöns NV-sida (16C 1d , [68550, 13198] ) ,strandäng , 1988 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856240, 1348140] ) ,örtrik sänka intill sjön ,sparsamt ,2008 (LBr)
Storbo strax N om bron , 2 lok (16C 2c , [68633, 13147] ) ,strandäng ,enst! ,1988 (JEd & ANi)
Storbo strax N om bron , 2 lok (16C 2c , [68633, 13149] ) ,f.d.slåtteräng ,enst! ,1988 (JEd & ANi)
Idrebyn vid Kvarnvägen / Gläntvägen (16C 2h , [68645, 13379] ) ,vägdike ,sparsamt ,1995 (DABS)
NO om Skäråsen (16C 3e , [6869, 1320] ) ,vägkant , 1988 (DABS)
Hösthåns N-sida (16C 3f , [68698, 13294] ) ,stränder ,rikl! ,1988 (DABS)
Sörälven 600 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68680, 13309] ) ,strandäng (m.Euph.frig.) ,rikl! ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ) ,vägkant ,enst! ,1988 (DABS)
Nära Kungsleden (16C 7c , [68880, 13139] ) ,öppen torrhed ,ca 5 ex ,1997 (JPo)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ) ,fuktigt dike , 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,äldre slåttermark vid f.d.fjällgård ,sparsamt ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
1.5 km N Storbäcktjärnen (16C 8f , [68933, 13285] ) ,gles ängsartad skog ,1 ex. ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,strandsnår ,rikligt ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ) ,vägkant ,flerst.(conf Örjan Nilsson) ,1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6878, 1351] ) ,vgkkant, ängsmark,strandsnår ,flerst. ,1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,väkkant, ängsmark,strandsnår ,flerst. ,1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ) ,vägkant, ängsmark,strandsnår ,flerst. ,1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ) ,örtrik granskog , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) ,örtrika kärrdråg ,sparsamt ,1994 (DABS)
Grövelsjögården, vid hus Aspen (artp.) (16C 8d , [6891950, 1317438] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
SV om Storbo (conf. Ö-Nilsson,Uppsala) (16C 2c , [68630, 13141] ) ,kant av äldre åkervall,nu ängsmark (äv.Rhin.min. i ängen!) ,t.rikl! ,1988 (JEd & ANi)
Drevdagen, fl! (conf.Ö.Nilsson,Uppsala) (16C 1e , [6855, 1320] ) ,vägkanter, stränder ,fl. o. rikl! ,1988 (DABS)
Grövelsjöns Ö-sida v.stuga 3 km N Sjöstugan (det.Ö.Nilsson Uppsala) (16C 9d , [6896, 1317] ) ,gräsmark v.stuga , 1988 (JEd)
Veronica alpina    Fjällveronika
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld ,t.rikligt & spridd ,1994 (DABS)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ) , , 2001 (TLj)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Olån, upp till Silverfallet (16C 7d , ) ,rikpartier längs ån eller i klippsprång sparsamt ,1990 (DABS)
Stora Olån, upp till Silverfallet (16C 8c , ) ,rikpartier längs ån eller i klippsprång sparsamt ,1990 (DABS)
Stora Olån, upp till Silverfallet (16C 8d , ) ,rikpartier längs ån eller i klippsprång sparsamt ,1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ) ,fjälläng , 2014 (MNo)
Slugufjällets Ö-sluttning (17C 1e , [69051, 13249] ) ,rika källkärrängar,videsnår , 1987 (JEd)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889191, 1316879] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889200, 1316890] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ) ,gårsplatser ,sparsamt ,1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrebyn mot NV,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,åkerkant o.vägkant ,rikl! ,1988 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ) ,gammal åkermark mln vägen o ån ,sparsam ,1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,torrkulle i f.d.slåttervall ,några m2 ,1994 (DABS)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Veronica officinalis    Ärenpris
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg , 1989 (DABS)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ) ,örtrik sänka i granskog ,sparsamt ,1989 (DABS)
Strax N leden upp till Städjan (16C 3j , [68691, 13458] ) ,granskog ,2 m2 ,1988 (HLe & UGn)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,örtrik fläck i tallskog ,spridd ,2020 (LBr)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,örtbacke i skog ,rikligt inom 1 m2 ,1994 (DABS)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ) ,fl.på klipphyllorna i branten o.nedom hammaren ,flertal ,1988 (BCa)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ) ,gransumpskog, i uttorkade dypölar , 1988 (LNo & JEd)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ) ,grunda stränder ,spridd ,2020 (LBr)
300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ) ,blöthåla , 1990 (CAl)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Flötningssundet n.bron (16C 3c , [68654, 13116] ) ,sjöstrand , 1988 (JEd & ANi)
Lagun v.Sörälven 700 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68679, 13309] ) ,översvämn.kärr (m.bl.a. C.vesicaria) ,rikl! ,1988 (DABS)
Mellan Gränjåsen och Brunnan 680 m.ö.h. (16C 3j , [68678, 13461] ) ,liten lok,dystrand ,sparsamt ,1989 (DABS)
Grövlan 500 m NO om Grövelvallen (16C 5g , [68766, 13300] ) ,stenbank i ån ,enstaka ,1990 (DABS)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ) ,stor bäcklok med torrlagda dystränder , 2020 (LBr)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,uttorkad svacka i skog ,rikligt ,1994 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Atlasruta (16C 1h , [68591, 13387] ) , ~refl~ ,grandråg och diabasbrant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,5 ,2017 (Frederic Turin)
Pinguicula villosa    Dvärgtätört
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68621, 13116] ) ,på tuvor i rikkärrkant bland 'rikmossor' ,enst! ,1988 (LNo & JEd)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13115] ) ,på tuvor i rikkärrkant bland 'rikmossor' ,enst! ,1988 (LNo & JEd)
Guttuån (16C 3e , [6869700, 1321800] ) ,på mysträng , 2006 (Eva Olsson)
Tranuberget mln.topparna (16C 3f , [68658, 13252] ) ,tuvor i rikkärr ,enst! ,1988 (DABS)
700 m N Knallarna -2 lok. (16C 4e , [68728, 13204] ) ,på tuvor i rikkärr ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871180, 1348700] ) ,fattigkärr (det. ADe ) , 2006 (Eva Olsson)
Grundagsån,2 km SO Höstet (16C 6h , [68822, 13395] ) ,vitmosstuvor vid tjärn ,enstaka ,1983 (TLj)
Strax Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68868, 13135] ) ,fuktig mossmark i kanten av kärret ,>10 ex ,1998 (JPo)
Myr vid Håbäcken (16C 8d , [68924, 13158] ) ,myr ,tämligen riklig ,1990 (LAr)
Ängessillret N-ut, V om ån (16C 8g , [6892, 1333] ) ,kärrkant bland ris ,enstaka ,1987 (JEd)
Ca 600 m S Juttulsjön ,längs bäcken (16C 8i , [68930, 13410] ) ,myrmark ,1 ex ,1989 (BCa)
S-ändan av Juttulsjön vid bäckens utlopp (16C 8i , [68934, 13408] ) ,myrmark ,ca 25 ex ,1989 (BCa)
Ö sidan av Juttulsjön (16C 8i , [68939, 13407] ) ,myrmark ,5 ex ,1989 (BCa)
NO Klutsjön (16C 8j , [68931, 13462] ) , ~refl~ ,hjortronmyr , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
N Klutsjön (16C 8j , [68934, 13458] ) ,myrmark ,4 ex ,2000 (BCa)
Kärr nedanför Brattbäcksilen (17C 1f , [69054, 13277] ) ,kärr ,~25 ex ,1987 (HLe & UGn)
Ca 750 m SO Klutsjön (Klutsjövålens V-sida) (DFl-49) (16C 8j , [68912, 13461] ) ,myrmark ,ca 10 ex ,1989 (BCa)
Eksjöbergets NR (artp.) (16C 1g , [6859615, 1331580] ) ,kärr. , frekvens m.allm. , 2014 (Gillis Aronsson)
Storgjotkölen, NO-sidan (artp.) (16C 2c , [6862213, 1311986] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865907, 1339581] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Hällsjövålen, Ö om (artp.) (16C 8g , [6891627, 1331499] ) ,kalfjäll eller gles björkskog , 2015 (Henrik Weibull)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Slagetjärnen norr om Nipfjället (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,källbäck och starrkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten åt SO (16C 6d , [68813, 13170] ) ,skogsväg i tallskog ,sparsamt ,2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,gräsmyr ,spridd ,2020 (LBr)
S om Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68866, 13133] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Myr vid Gjotenstigen (16C 7d , [6886820, 1317050] ) ,liten sluttningsmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,spridd ,1983 (HWk)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,sparsam ,2013 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,rikkärr på stormyr ,riklig ,2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ) , ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,riklig ,2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Röskåsen, kärr 200m N om (artp.) (16C 0b , [6851190, 1308020] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.) (16C 0g , [6850747, 1334747] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1e , [6855390, 1320289] ) , ,15 ,2017 (Frederic Turin)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Trysslingen (artp.) (16C 2h , [6861771, 1337981] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Diftalsberget, vändplats i öster (artp.) (16C 3g , [6865850, 1331322] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Idre fjäll (artp.) (16C 3i , [6866801, 1344716] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873128, 1319834] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873584, 1323895] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874535, 1324775] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Foskan, c 300 m V vändplan Lia (artp.) (16C 6g , [6882804, 1333805] ) ,å i strandkant till fos´kan ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Huskläppen, O om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889877, 1318604] ) ,blåbärsgranskog källa i skog med inslag av kärr och örtrika bäckdråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6887303, 1329867] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6889825, 1325558] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890158, 1318058] ) ,blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6894255, 1315907] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Brattbäcksvålens SO-sluttning (artp.) (17C 1f , [6905445, 1327459] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Våndsjögusten (artp.) (17C 2d , [6910582, 1318241] ) ,blottad torv på stenblock i stranden , 2013 (Janolof Hermansson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Lomtjärnen (16C 0b , [6854400, 1309710] ) ,gungfly och sjöstrand , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1,5 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851020, 1328040] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Smörtjärnåsens syddel ,vid tjärn (16C 1h , [68591, 13384] ) ,grund tjärn/ bäck ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Galttjärnen Ö om Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68595, 13390] ) ,bäck,myr och tjärn ,rikligt ,1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring Lamtjärnen (16C 1i , [6859, 1343] ) ,små myrbäckar , 1990 (CAl)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ) , ~refl~ ,mindre tjärn samt myrkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Vegaråskölen (16C 1i , [68558, 13418] ) ,bäckgenomflutet mjukmattekärr , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i O (16C 7i , [6886860, 1341000] ) ,stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Idresjöns N-del (16C 2h , [6863, 1337] ) ,oligotrof sjö , 1990 (CAl)
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ) , ~refl~ ,gungfly och tjärn , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Skärvagen v.Storstensviken (16C 3d , [68694, 13181] ) ,å-kant , 1988 (DABS)
Ångermyrans N-ände (16C 5g , [68755, 13308] ) ,grunt rinnande vatten i kärr ,t.riklig ,1990 (DABS)
Plantago major    Groblad
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Idre (artp.) (16C 2h , [6864320, 1337711] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
macken, Idre (artp.) (16C 2h , [6864353, 1337816] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Plantago media    Rödkämpar
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 2h , [6864, 1336] ) ,torräng,gräsmatta,vägkanter , 1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,torr gräsmark vid gård ,t.sparsamt ,1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ) ,igenväxande linda med torrbackskanter ,riklig ,2019 (LBr)
Hösthådammen (16C 3g , [68686, 13303] ) ,grusmark,vägkant , 1988 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,torräng,gräsmatta,vägkanter , 1988 (DABS)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Littorella uniflora    Strandpryl
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stenloken N (artp.) (16C 3h , [6866019, 1338464] ) , ,noterad ,2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Linnaea borealis    Linnéa
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,granskog vid åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6883120, 1345800] ) ,barrskog och myr ,spridd ,2018 (LBr)
S om Valdalsbygget vid Kungsleden (16C 7c , [6886260, 1313470] ) ,vid bäckfåra i tallblandskog , 1998 (JPo)
C:a 700 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68869, 13136] ) , ~refl~ ,stig , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ) ,lövrik sluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Tranuberget (artp.) (16C 3e , [6865125, 1324847] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Tranuberget (artp.) (16C 3f , [6865131, 1325623] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869640, 1325602] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsberget (artp.) (16C 3g , [6866301, 1331475] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Diftalsberget (artp.) (16C 3g , [6866691, 1331475] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Nedre parkering Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873574, 1343481] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Nipstugan, 300m NV (artp.) (16C 4i , [6873916, 1343248] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Bälgen (artp.) (16C 7f , [6887298, 1326856] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2011 (Per Gustafsson)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.) (16C 9d , [6896270, 1315747] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Söder Sylen (artp.) (16C 9d , [6897600, 1315500] ) ,fjällbjörkskog ,rikligt ,2007 (David Göransson)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Slagetjärnen norr om Nipfjället (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,källbäck och starrkärr ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ) ,örtrikt bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan strax ovan vändplanen (16C 6g , [6882820, 1334150] ) ,liten fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Vegaråsen, pöl i SV (artp.) (16C 1i , [6856233, 1341293] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Guttan, mellan Storhån - Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868244, 1325761] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869456, 1325063] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873307, 1324000] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874645, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Foskan, c 300 m V vändplan Lia (artp.) (16C 6g , [6882804, 1333805] ) ,å i strandkant till fos´kan ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Parkeringen Valdalsbygget (artp.) (16C 7c , [6888487, 1314186] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897902, 1325832] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897943, 1327884] ) ,fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Grövelsdalsvallen (16C 5f , [68763, 13295] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Näsets camping (artp.) (16C 2h , [6863960, 1338197] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Idre. äng bredvid huvudvägen (artp.) (16C 2h , [6864298, 1337581] ) , ,5 ,2017 (Frederic Turin)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ) ,stenstrand ,spridd ,2008 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850463, 1329389] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850483, 1329353] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) ,backmyr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.) (16C 1f , [6857550, 1327417] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Tallån vid Lomviken (artp.) (16C 2c , [6864567, 1310069] ) ,vattendrag större å ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
D41. Höstsätern (artp.) (16C 3g , [6868630, 1330427] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872224, 1324986] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 850 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872367, 1322780] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,buskrikt medelrikkärr , 2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876529, 1352564] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ) ,ängs- och gårdsmark ,sparsamt ,2015 (LBr)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ) ,gammal åkermark mln vägen o ån ,sparsam ,1994 (JEd)
Hävlingestugorna (17C 0e , [69018, 13222] ) ,bebyggelse frö antagligen från maskburkar,det finns fler 'ogräs' här ,enst. ,1989 (CHu)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6888843, 1317641] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,odlingsmark och gårdaplan ,spridd ,2020 (LBr)
Campanula patula    Ängsklocka
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855413, 1319593] ) , ,2 ,2017 (Frederic Turin)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892737, 1317053] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ) ,åkerkant o.potatisland ,spars! dock i blom! ,1988 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall, på torr gräskulle ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13476] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (Som INHEMSK:) 2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68657, 13398] ) ,örtrikt bäckdråg (m.bl.a.Frangula) ,spars! ,1988 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hösthåns N-sida (16C 3g , [68693, 13300] ) ,strand , 1988 (DABS)
Storbosjöns S-sida, i flera vikar (DF) (16C 2c , [6863, 1313] ) ,grunda vikar ,fl.o rikl! ,1988 (JEd & ANi)
Storbosjöns S-sida, i flera vikar (DF) (16C 2c , [6863, 1314] ) ,grunda vikar ,fl.o rikl! ,1988 (JEd & ANi)
Storbosjöns S-sida, i flera vikar (DF) (16C 2c , [6864, 1313] ) ,grunda vikar ,fl.o rikl! ,1988 (JEd & ANi)
Lobelia erinus    Kaplobelia
Ca 1 km NNO Fjätvallen (16C 8j , [6894, 1347] ) ,i vägkantinsåning ,1 extremt förkrympt ex (best. TKa) ,1986 (DABS)
Achillea millefolium    Röllika
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd längs stig ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skogoch å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,revel i ån ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,straänder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ) , ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,riklig ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855674, 1319748] ) , ,10 ,2017 (Frederic Turin)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Idre. äng bredvid huvudvägen (artp.) (16C 2h , [6864298, 1337581] ) , ,15 ,2017 (Frederic Turin)
Idre (artp.) (16C 2h , [6864320, 1337711] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Guttan, mellan Storhån - Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868244, 1325761] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Spångkojan (artp.) (16C 9g , [6895626, 1331056] ) ,gräs- och rismark i låglandet ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ) ,kulturpåv-fuktängar vid f.d.fjällgård ,enstaka ,1990 (DABS)
Ca 200 m SV södra bron i Strömmen (16D 5a , [6878, 1351] ) ,f.d.åker ,rikligt ,1994 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,vägkantsnår ,sparsamt ,1994 (DABS)
Sommarstuga S om gården Klutsjön (koordinat justerad 16 14 till 16 04) (16C 8j , [68916, 13454] ) ,i kanten av nyanlagd gårdsplan ,10-tal ,1988 (BCa)
Antennaria alpina    Fjällkattfot
Slugufjällets Ö-sluttning,nedom '1059'-toppen (DF70) (17C 1e , [69051, 13244] ) ,kalkklippor v.snölega (ca 1000 m h) , 1987 (JEd)
Nipfjället Parkeringen (artp.) (16C 5i , [6875364, 1344897] ) , , 2015 (Håkan PerssonAnders Carlberg)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875688, 1344879] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Antennaria dioica    Kattfot
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ) , , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd, riklig ,2018 (LBr)
Väster om Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853650, 1328850] ) ,örtrika fläckar i tallhed ,riklig ,2008 (LBr)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,lodväggar och branter ,spridd ,2009 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850260, 1336260] ) ,källmark i skog ,rikligt ,2018 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,riklig och spridd ,2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ) ,örtrik torrbacke, tidigare bete ,spridd ,2020 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ) ,igenväxande linda med torrbackskanter ,riklig ,2019 (LBr)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ) ,sydvästsluttningar ,spridd ,2006 (ADe)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ) ,kalfjäll ,rikligt ,2008 (MNo)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ) ,örtdråg i tallskog ,spridd ,2019 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
V om Kungsleden (16C 7c , [6888040, 1313850] ) ,vid en ridå av fjällbjörk och enar , 1998 (JPo)
Kungsledens korsning med vägen Storsätern-Elgå (16C 7c , [68885, 13141] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Myr nära Grövlan (16C 7d , [6886430, 1317860] ) ,myrkant och blocksänka ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd ,2015 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,riklig ,2013 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,örtrik fläck i tallskog ,spridd ,2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850483, 1329353] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850186, 1331630] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6863487, 1326311] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Sundin)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869508, 1325652] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, V om Stortjärnen (artp.) (16C 3f , [6869596, 1326812] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869972, 1325588] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsberget, vändplats i öster (artp.) (16C 3g , [6865850, 1331322] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Sundbäcken (artp.) (16C 3h , [6865702, 1339780] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Sundbäcken (artp.) (16C 3h , [6865702, 1339780] ) ,örtrik tallskog , 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865907, 1339581] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Storån (artp.) (16C 3h , [6866799, 1335793] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Himmelfjäll (artp.) (16C 3i , [6867750, 1340974] ) , ,noterad ,2018 (Rickard Jonsson)
Gränjåsen (artp.) (16C 3j , [6868107, 1346222] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Knallarna (artp.) (16C 4e , [6872016, 1321252] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, SO om toppen (artp.) (16C 4j , [6870805, 1346271] ) , , 2015 (Kirsi Jokinen, Samuel Johnson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876831, 1344662] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875918, 1345319] ) ,fattig fjällhed ,7 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876496, 1352507] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.) (16D 5a , [6876505, 1352582] ) ,vägren ,blomning ,2013 (Crister Albinsson)
Strömmen, S om (artp.) (16D 5a , [6878682, 1351927] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Idre, bakom snabbköpet ICA parkeringsplatsen (artp.) (16C 2h , [6864372, 1337725] ) , ,5 ,2017 (Frederic Turin)
Carduus crispus    Krustistel
1 km NNV Veksjöns västspets (16C 0i , [6853, 1341] ) ,glänta nära vägen ,fåtalig ,1990 (CAl)
Idrebyn , längs vägen mot Storå-bron (16C 2h , [6864, 1337] ) ,schaktmark ,rikt bestånd ,1990 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,här och var ,2016 (LBr)
Gränjåsvallen (16C 3j , [68687, 13455] ) ,vägskärning ,många ex utefter vägen ,2008 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,grusiga gräsmattor ,enstaka ,1990 (DABS)
Grövelsjöns fjällstation (16C 8d , [68922, 13176] ) ,vägkant ,1 ,2007 (MNo)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 7e , [6885371, 1321026] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Cicerbita alpina    Torta
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68591, 13387] ) , ~refl~ ,grandråg och diabasbrant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storsätern S-ut (16C 7d , [6886870, 1317520] ) ,källdråg i granskog ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886400, 1321700] ) ,brant sluttning i öppen ängsmark ,>20 ex ,1986 (HWk)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,granskog med källdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
S om stängslet vid Stättan (16C 9d , [68951, 13165] ) ,fjällbjörkskog nära sjöstrand ,10-20 ex ,1999 (JPo)
Grövelsjöns Ö strandsluttning,S om ön (16C 9d , [68952, 13175] ) ,fjällbjörkskog ,t.riklig ,2001 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.) (16C 3j , [6866880, 1348456] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.) (16C 4i , [6872587, 1343492] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Nipfjället (artp.) (16C 4i , [6873659, 1343631] ) , ,4 ,2018 (Rickard Jonsson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889935, 1318561] ) ,bäck örtrik bäck i granskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889956, 1318522] ) ,blåbärsbarrskog naturskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Västerbäcken, Grövlan (artp.) (16C 8d , [6890000, 1317345] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890935, 1317933] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890989, 1318089] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891128, 1318240] ) ,fattig fjällhed , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjön, stranden (artp.) (16C 9d , [6896050, 1316558] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Norra Fjätervålen (artp.) (16D 5a , [6877266, 1351527] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 2004 ((sks), Ulf Tegnér)
Cirsium arvense    Åkertistel
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Cirsium helenioides    Brudborste
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand ,sparsamt ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h ) , ,frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ) ,gräsmark ,enstaka ,1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Strådalen (artp.) (16C 0f , [6850463, 1329389] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Strådalens fäbod (artp.) (16C 0f , [6850483, 1329353] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Guttan, S om Hangedan (artp.) (16C 3e , [6869783, 1324456] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869718, 1326211] ) ,källa/vät , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870774, 1323820] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872214, 1324853] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872546, 1320844] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, 500 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872722, 1320994] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6887458, 1317884] ) , ,noterad ,2019 (Tomas Lundqvist)
vägkant (artp.) (16C 7d , [6888458, 1316210] ) , ,noterad ,2020 (Göran Toss)
Storsätra fjällhotell, Grövelån (artp.) (16C 7d , [6889031, 1317376] ) , ,1 ,2015 (Tomas Järnetun)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889205, 1316905] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889412, 1316974] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891193, 1318217] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Olåsen (artp.) (17C 0f , [6902527, 1325241] ) , ,7 plantor/tuvor ,2019 (John Halvarsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
O Nadden (16C 5g , [6876260, 1334240] ) ,bäckdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ) ,bäckstränder ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikkärr och rika, öppna myrkanter ,spridd ,2015 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873179, 1319792] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6872914, 1320162] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Sågliden, parkeringen NÖ (artp.) (16C 7e , [6886349, 1321642] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Foskan (artp.) (16C 7f , [6887303, 1329867] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) , , 2006 (EGö)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871820, 1349520] ) , , 2006 (EGö)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
C:a 200 m Ö om Valdalsbygget S om stigen (16C 7c , [68868, 13135] ) , ~refl~ ,litet kärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,spridd ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ) ,kärr ,riklig ,1990 (LAr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ) ,kärrartad gräsmark och björkskog ,riklig ,1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873179, 1319792] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872546, 1320844] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6872914, 1320162] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.) (16C 4i , [6872587, 1343492] ) , , 2012 (Ralf Lundmark)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889412, 1316974] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, O om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889877, 1318604] ) ,blåbärsgranskog källa i skog med inslag av kärr och örtrika bäckdråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891193, 1318217] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897911, 1327905] ) ,fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Norra Fjätervålen (artp.) (16D 5a , [6877266, 1351527] ) ,barrskog / örtrika bäckdråg , 2004 ((sks), Ulf Tegnér)
Crepis tectorum    Klofibbla
Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ) ,åkerträda ,spars! ,1988 (DABS)
2 km NNO Fjätbodarna vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ) ,väginsåning ,sparsamt ,1994 (DABS)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,torr gräsmark vid gård ,sparsamt ,1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Storfjätan nedströms Fjätvallen Ö sidan (16C 8j , [68937, 13482] ) ,kalkklippblock ,sparsamt ,1994 (DABS)
Strömmen S-ut (16D 5a , [6878, 1351] ) ,grusplan ,mellanform m. ssp.acer och ssp politus (conf Ö Nilsson) ,1987 (DABS)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,örtfläck i brant ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [6869210, 1345780] ) ,i fuktig granskog , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ) ,revel i ån ,spridd ,2020 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,spridd ,2017 (LBr)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,frodig grässlänt , 2014 (MNo)
Grövelsjön, Sjöstugan (16C 8d , [68931, 13168] ) ,diken och vägkanter ,rikligt ,2009 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,sparsam ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855577, 1319843] ) , ,1 ,2017 (Frederic Turin)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället, parkeringen (artp.) (16C 4i , [6873578, 1343442] ) , ,noterad ,2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873620, 1343291] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6876847, 1344674] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891974, 1317666] ) , , 1995 (Krister Wahlström)
400 m V om hängbron över Grövlan (artp.) (16C 8d , [6893040, 1316139] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893163, 1316599] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894001, 1332572] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Gnaphalium supinum    Fjällnoppa
Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ) , , 1996 (DABS)
Lekåsen, Kungsleden intill fäboden (15C 9e , [6847, 1320] ) ,stig ,ett litet bestånd ,1996 (TLj)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , [6851, 1306] ) ,fuktäng ,enstaka ,1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6851260, 1307040] ) , , 1996 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld ,rikligt ,1994 (DABS)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ) , ,sparsamt ,2001 (TLj)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ) ,blockmark med insprängd gräshed ,sparsam ,2018 (LBr)
Stora Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68921, 13145] ) ,ravinslänter o klippor vid ån ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Storvätteshognas ca 1 km SV om Santesonstjärn (16C 8e , [6893, 1324] ) ,klippor vid snölegor ,riklig ,1990 (DABS)
Storvätteshogna ca 500 m NV tjärnen (16C 8e , [68944, 13242] ) ,bar jord vid snölega (ca 1100 m h) , 1987 (JEd)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,rikligt ,2007 (MNo)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ) ,rikt bäckdråg nedom snölega , 1987 (JEd)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ) ,fjälläng , 2014 (MNo)
Slugufjällets Ö-sluttning,fl! (17C 1e , [6905, 1324] ) ,översiln.mark,kalkfuktängar , 1987 (JEd)
Brattbäckvålens Ö-sida (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället) (16C 9d , [68951, 13154] ) ,SO-exp. klippor , 1988 (JEd)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Blåkläppen, skrevan (artp.) (16C 8d , [6891178, 1319683] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891211, 1319693] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Norr om Storvätteshågna (artp.) (16C 9e , [6895637, 1324337] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ) ,örtrik torrbacke, tidigare bete ,spridd ,2020 (LBr)
1 km O Skäråsen (16C 3e , [6869370, 1321860] ) ,frodigt vägdike och slänt ,riklig ,2007 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
2 km O om Grövelvallen (16C 5g , [6876, 1331] ) ,nybruten vägkant ,1 ex ,1990 (DABS)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ) ,älvstrand och äng ,få ,2015 (LBr)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ) ,vägslänt ,enstaka ,1990 (DABS)
Övre Storsätern vid Älgåvägen (16C 7d , [68890, 13172] ) ,vägkant ,sparsamt ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ) ,hedartad gräsmark intill gård ,enstaka ,1990 (DABS)
Gundagssätern 500 m N om (16C 7h , [6887410, 1339950] ) ,gammal grustagsbotten ,spridd ,2020 (LBr)
S om stängslet vid Stättan (16C 9d , [68951, 13165] ) ,fjällbjörkskog nära sjöstrand ,5-10 ex ,1999 (JPo)
Strömmen S-ut (16D 5a , [6878, 1351] ) ,grusplan , 1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ) ,grusplan , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ) ,vägkanter , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873599, 1343435] ) , ,noterad ,2020 (Ulf Persson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, Barbro Hellström, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Långfjället NR (artp.) (16C 7c , [6887983, 1313863] ) , ,noterad ,2012 (Lars Salomon)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6892737, 1317053] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Hieracium gr. Alpina    Fjällfibblor
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,öppen myrkant ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ) ,hed allmän ,1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ) ,hed allmän ,1990 (LAr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,ett tiotal ,2007 (MNo)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ) ,fjälläng , 2014 (MNo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Skäret i Knittarna (artp.) (16C 0f , [6853943, 1329014] ) ,barrskog i branter blockmark med diabasblock nedanför klippor ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850119, 1331717] ) ,granskog i branter hög kalkig diabas klippa ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Städjan, S toppen (artp.) (16C 4j , [6870450, 1346430] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 5i , [6875370, 1344850] ) ,kalfjäll. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.) (16C 5i , [6875761, 1344882] ) ,alpin hed , 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6875439, 1345249] ) , ,noterad ,2018 (Elsie-Britt Bäckstrand)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Långfjällets naturreservat, nära Digerbäcken (artp.) (16C 8c , [6894478, 1314997] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893061, 1316758] ) ,fjällbjörkskog, intill myrmark och strand. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6893335, 1318251] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Jakobshöjden (artp.) (16C 8d , [6893335, 1318251] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893650, 1318464] ) , , 2015 (Anders Haglund)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ) , ~refl~ ,mindre tjärn samt myrkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Intill Kungsleden (16C 7c , [68873, 13135] ) , ~refl~ ,fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ) ,örtrik granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890687, 1318224] ) ,granskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Hieracium gr. Prenanthea    Sallatsfibblor
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6889530, 1329710] ) ,granskog med källdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.) (16C 1i , [6856381, 1342647] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Hieracium gr. Nigrescentia    Svartfibblor
Vid Grövlan nära utloppet ur Grövelsjön (16C 8d , [68931, 13166] ) ,sandmark ,ett par m2 ,1990 (LAr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ) ,ravin med bäck och små vattenfall ,ett tiotal ,2007 (MNo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13476] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd längs stig ,2018 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ) ,örtfläck i brant ,spridd ,2009 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68591, 13387] ) , ~refl~ ,grandråg och diabasbrant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ) , ~refl~ ,bäckutlopp / sjöstrand (vägkant) , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan vid koja nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884460, 1332600] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,spridd ,2013 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,örtrikt dråg ,sparsam ,2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,riklig och spridd ,2017 (LBr)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,örtrik rasmark i sydväxtberg (ca 710 m.höjd) ,mkt.rikl! ,1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13395] ) ,kalktallskog ,spars! ,1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark ,sparsamt men spridd ,1990 (DABS)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ) ,kalkpåv.ängsgranskog , 1987 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,f.d.slåttervall ,sparsamt ,1994 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865856, 1339700] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd längs stig ,2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,riklig ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ) ,Storåns stran och strandkärr ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
Intill Kungsleden (16C 7c , [68873, 13135] ) , ~refl~ ,fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ) ,älvstrand och äng ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,öppet fast rikkärr eller fuktäng, möjl. var. asperior (stor, fåblommig med svarthåriga holkar) ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,öppen fd ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Grövelsjön, Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ) ,gräsmark ,mycket ,2009 (MNo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. taraxaci    Svart höstfibbla
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,äng , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Vägkanten, Drevdagen, Åsen (artp.) (16C 1d , [6855602, 1319935] ) , ,1 ,2017 (Frederic Turin)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ) , ~refl~ ,rikdråg / källa vid stig , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Foskan vid koja nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884460, 1332600] ) ,litet sidoflöde ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13476] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,öppen stagghed, fd slåttermark? ,spridd ,2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ) ,övergiven slåtteräng i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Västerbäcken, Grövlan (artp.) (16C 8d , [6890027, 1317374] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Idrebyn mot Västanå (16C 2h , [6864, 1337] ) ,vägkant , 1988 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idre nära Gulf (16C 2h , [6864330, 1337720] ) ,grusplan ,spridd ,2019 (LBr)
Hösthådammen (16C 3g , [68686, 13303] ) ,vägkant-grusplaner , 1988 (DABS)
Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ) ,tomtmark o. på åkerträda ,spars! ,1988 (DABS)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Foskros-gården (16C 6h , [6881, 1335] ) ,vägkant , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,grusiga gräsmattor,grusplan ,sparsamt ,1990 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ) ,grusplan ,sparsamt ,1994 (DABS)
macken, Idre (artp.) (16C 2h , [6864353, 1337816] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Chamomilla recutita    Kamomill
2 km NNO Fjätbodarna vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ) ,väginsåning ,ca 5 ex ,1994 (DABS)
Petasites frigidus    Fjällskråp
Atlasruta (15C 9b , [6847380, 1309040] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikärr , 1986 (DABS)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ) ,frodig strandveg. längs bäck - å ,rikligt på flera lokaler ,1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,sparsam ,2017 (LBr)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 500 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,rikt källkärr i bäcksänka , 1988 (JEd & ANi)
Karmoåsen v. Skäråsgrubben ,åtm. 3 lok! (16C 2f , [6863, 1326] ) ,bäck i sumpgranskog ,fl.o.rikl! ,1988 (DABS)
Karmoåsen v. Skäråsgrubben ,åtm. 3 lok! (16C 2f , [6864, 1325] ) ,bäck i sumpgranskog ,fl.o.rikl! ,1988 (DABS)
Karmoåsen v. Skäråsgrubben ,åtm. 3 lok! (16C 2f , [6864, 1326] ) ,bäck i sumpgranskog ,fl.o.rikl! ,1988 (DABS)
S om Stockbäckdalen (16C 3e , [68697, 13206] ) ,fuktsvacka i granskog ,t.rikl! ,1988 (DABS)
N.Tranuberget mot SO (16C 3f , [68659, 13262] ) ,gransumpskog ,spars! ,1988 (DABS)
N om Hösthån (16C 3f , [68698, 13298] ) ,gransumpskog , 1988 (DABS)
Skärbo ca 300 m Ö-ut (16C 4d , [68701, 13189] ) ,rikkärr ,enst! ,1988 (DABS)
Skärbo ca 300 m NV (16C 4d , [68704, 13185] ) ,rikt skogskärr ,enst! ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ) ,gransumpskog ,riklig ,2007 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ) ,myrar med källbäckar och granskog ,spridd ,2018 (LBr)
50-100 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68866, 13135] ) ,vattenpöl i kärret ,>10 ex ,1999 (JPo)
Valdalsbygget 1. km mot NNO vid g:la fäbodstigen 805 m.ö.h. (16C 7c , [68880, 13137] ) ,örtrik bäcksänka , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikkärr och rika, öppna myrkanter ,spridd ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,fuktäng intill källbäck , 1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätälven S om Föreningen (16D 4a , [6871, 1354] ) ,bäckdråg , 1995 (BOr)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ) ,rikt strandkärr , 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rikkärr ,flerst. ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggberget (16D 6b , [6882842, 1358848] ) ,källflöde i skog ,spridd ,2020 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ) ,litet rikområde i och i kanten av stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
S Slugusjön (17C 0f , [6904, 1325] ) ,kärräng ,t.riklig ,1983 (TLj)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862466, 1312762] ) ,rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862, 1327] ) ,längs bäck , 1994 (Bengt Oldhammer)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862382, 1328700] ) ,gransumpskog , 2010 (Hans Sundström)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869127, 1325127] ) ,öppet våta kärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Söder Gränjesåvallen (artp.) (16C 3j , [68681, 13458] ) ,söder om gränjesåvallen , 1994 (Bengt Oldhammer)
Knallarna, N om Lomtjärnen, N om vändplan (artp.) (16C 4d , [6873050, 1319777] ) ,vät , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871978, 1324386] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873205, 1323952] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874645, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4f , [6874465, 1325058] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) ,fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan , 1993 (Bengt Oldhammer)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889410, 1316982] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889412, 1316974] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891211, 1319693] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.) (16D 6a , [6883367, 1351829] ) ,källflöde i myrkant ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (många lok!) (16C 2c , [6862, 1311] ) ,sumpgranskog,källkärr,bäckflöden,etc. ,fl. o.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (många lok!) (16C 2c , [6863, 1311] ) ,sumpgranskog,källkärr,bäckflöden,etc. ,fl. o.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ) , ~refl~ ,kulturmark med åkrar , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Storbo, fl! (16C 2c , [6863, 1314] ) ,ängsmark,vägkanter o tomtmark (trol.spridd från odling i byn!) , 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ) , ~refl~ ,mindre tjärn samt myrkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrebyn vid Gläntvägen (16C 2h , [68644, 13379] ) ,torrslänt mot byväg , 1995 (DABS)
Lomviken (16C 3b , [68654, 13098] ) ,i gräsmatta ,tämligen rikligt ,1986 (DABS)
Flötningen, fl! (16C 3c , [6866, 1310] ) ,ängsmark,vägkanter o tomtmark (trol.spridd från odling i byn!) , 1988 (JEd & ANi)
Floåsen (16C 6e , [6880, 1324] ) ,landsvägskant i byn , 1990 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Björnliden, vid affären (16C 7e , [68853, 13210] ) ,insådd gräskant ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ) ,kulturpåv.gräsmark vid f.d.fjällgård ,riklig ,1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886500, 1321530] ) ,öppen frisk grässlänt ,>20 ex ,1986 (HWk)
Idre (artp.) (16C 2h , [6864780, 1338627] ) , ,noterad ,2016 (Rickard Jonsson)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnliden (artp.) (16C 6e , [6884894, 1320725] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Storsäterns kapell (artp.) (16C 7d , [6888316, 1317804] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889095, 1317284] ) ,annan människoskapad , 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Storsätern, S om Grövelsjön (artp.) (16C 7d , [6889095, 1317411] ) ,blomrik vägkant. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889279, 1317491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Sågliden, parkeringen NÖ (artp.) (16C 7e , [6886349, 1321642] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Ollarsliden (artp.) (16C 7d , [6888891, 1317047] ) , ,noterad ,2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Svens-Foskvallen (16C 4j , [68746, 13470] ) ,fäbodvall , 1994 (DABS)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ) ,vägkanter och gräsmarker vid hus ,sparsamt ,2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,gamla lindor ,spridd ,2020 (LBr)
Hieracium lactucella    Revfibbla
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ) ,vägslänt , 1990 (DABS)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ) ,dike vägkant , 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ) ,f.d.slåtteräng vid f.d.fjällgård ,t.riklig ,1990 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.) (16D 5a , [6877067, 1352232] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Sjöhöjdens SV-topp, under klippan men ovanför block band (16C 9d , [68951, 13152] ) ,fjällsluttning ,4-5 ex ,1999 (JPo)
S om Tjärnet, (även N om) (16C 9d , [68959, 13189] ) ,torr hed ,flera ex ,1997 (JPo)
Saussurea alpina    Fjällskära
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ) ,rikkärr i sluttning ,spridd ,2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1i ) , ,1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Karmoåsen (16C 2f , [6863010, 1327930] ) ,i myrkant nedom åsen , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 2h ) , ,1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ) ,gransumpskog ,riklig ,2007 (LBr)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871685, 1349529] ) ,rikkärr , 2006 (JHn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,spridd ,2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,sparsam ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,spridd ,2020 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68865, 13136] ) , ~refl~ ,kärr med omgivning i fjällbjörkskog , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,spridd ,2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikkärr och rika, öppna myrkanter ,spridd ,2015 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,spridd ,2013 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ) ,i bäcken , 2014 (MNo)
Grövelsjön, Digerbäcken (16C 8d , [68947, 13150] ) ,bäckstrand ,några ,2009 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,riklig ,2008 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.) (16C 0g , [6850747, 1334747] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Fululiden (artp.) (16C 0g , [6853188, 1330783] ) ,kärrdråg i ravin i contortaplantering , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Fululiden (artp.) (16C 0g , [6853188, 1330783] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868279, 1325838] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.) (16C 3f , [6869000, 1325144] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869972, 1325588] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870837, 1323414] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6870880, 1323802] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872224, 1324986] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872546, 1320844] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872741, 1323686] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 300 m S om bron V om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872980, 1320935] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873166, 1320237] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873307, 1324000] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889200, 1316890] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889279, 1317491] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.) (16C 8c , [6891992, 1314722] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891128, 1318240] ) ,fattig fjällhed , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6891729, 1315122] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897902, 1325832] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,30 plantor/tuvor ,2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Slagufjället västsluttning (artp.) (17C 1e , [6907607, 1322453] ) ,källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Nipfjällets sommarparkering (artp.) (16C 5i , [6875400, 1344912] ) , ,noterad ,2017 (Lars Leonardson)
Senecio vulgaris    Korsört
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 2h , [6864, 1337] ) ,åkerträda,rabatt etc. , 1988 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ) ,åkerträda,rabatt etc. , 1988 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ) ,potatisland ,spridd ,2020 (LBr)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället kärlväxter (artp.) (16C 5i , [6877389, 1344715] ) , ,noterad ,2018 (Henrik Jakenberg)
Solidago virgaurea ssp. alpestris    Lappgullris
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ) ,frisk bäckstrand , 2014 (MNo)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ) ,blockig bergsbrant , 2014 (MNo)
Sjöhöjdens Ö-sluttning (16C 9d , [68954, 13159] ) ,öppen fjällhed i trädgränsen ,10-tal ,1999 (JPo)
Sjöhöjden (16C 9d , [68955, 13156] ) ,fjällsluttning vid trädgränsen , 1999 (JPo)
V om Tjärnet (16C 9d , [68983, 13184] ) ,fukthed ,5 ex ,1997 (JPo)
Lillnipen, S (artp.) (16C 5i , [6875655, 1344630] ) , ,noterad ,2020 (Ralf Lundmark)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ) , ~refl~ ,torr tallmark / vägkant , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll ovanför receptionshuset vid tennisbanorna (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,en buske ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ) ,fjällhed ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,2 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,granskog vid bäckutlopp ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,spridd ,1983 (HWk)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka , 2007 (NGu)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning , 2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862575, 1328598] ) , , 2010 (Hans Sundström)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6870954, 1324492] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.) (16C 4i , [6873589, 1343438] ) , , 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.) (16C 4i , [6873649, 1343457] ) , ,noterad ,2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Nipstugan, 300m NV (artp.) (16C 4i , [6873916, 1343248] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.) (16C 4j , [6874900, 1345130] ) ,kalfjäll , 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.) (16C 5i , [6875370, 1344850] ) ,vägkant på kalfjäll. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Övre parkering Nipjället (artp.) (16C 5i , [6875488, 1344168] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.) (16C 7d , [6889400, 1317229] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Lövåsen, Långfjället (artp.) (16C 7e , [6886608, 1321630] ) ,blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6890687, 1318224] ) ,granskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6892891, 1315383] ) ,alpin hed ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.) (16C 9e , [6895626, 1324278] ) ,liten äng vid mindre bäck på kalfjäll ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Fjätervålen (artp.) (16D 3a , [6869327, 1352710] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Lillfjäten syd (artp.) (16D 5a , [6876498, 1352582] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Tanacetum vulgare    Renfana
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ) ,vägkanter o tomtmark (tydl. förvildad!) , 1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ) ,vägkanter och ängsmark ,spridd ,2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Taraxacum vulgare    Maskros
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ) , ~refl~ ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NV om Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ) , ~refl~ ,liten linda vid väg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ) ,mager fäbodvall ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 1,2 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ) ,granskog vid bäckutlopp ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,fäbodvall och sjöstrand ,spridd ,2018 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ) , ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,få ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,myrlindor ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ) ,strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ) ,bäck med våtmark ,spridd ,2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Gården Klutsjön (16C 8j , [68917, 13454] ) ,på gårdsplan invid en södervägg ,10-tal ,1988 (BCa)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ) ,fäbodvall, på liten kulle efter husgrund ,spridd ,2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ) ,fäbodvall med anslutande skog och å ,spridd ,2018 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Yttre Hågådalens gamla tomt (artp.) (16C 9h , [6896982, 1335427] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum sekt. Crocea    Fjällmaskrosor
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,spridd ,2018 (LBr)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892294, 1314857] ) , ,5 ,2020 (Göran Toss)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ) , ~refl~ ,vägkant ,tomtmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6887470, 1340990] ) ,vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,källdråg intill skogsväg ,spridd ,2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ) ,barrblandskog i örtrikt dråg ,mindre bestånd ,1989 (DABS)
1 km O Skäråsen (16C 3e , [6869370, 1321860] ) ,frodigt vägdike och slänt ,riklig ,2007 (LBr)
N.Tranubergets N-sida (16C 3f , [68664, 13253] ) ,gransumpskog ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Skärbo ca 200 m NV-ut (16C 4d , [68704, 13186] ) ,vägkant-fuktdråg , 1988 (DABS)
S om Guttusjön längs Lomtjärnsbäcken (16C 4d , [68730, 13196] ) ,örtrikt bäckdråg i granskog (inhemsk!) ,rikl! ,1988 (DABS)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Olån (16C 7d , [6889, 1317] ) ,källflöden och stränder, ca, 5 lok upp till 840 m.ö.h. ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Huskläppen åt O (16C 7d , [6889560, 1318770] ) ,bäckkant ,spridd ,2017 (LBr)
Stora Olån (16C 8c , [6891, 1314] ) ,källflöden och stränder, ca, 5 lok upp till 840 m.ö.h. ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Storfjätan nedströms Fjätvallen V sidan (16C 8j , [68937, 13481] ) ,översilningsmark vid stugstig ,ev.kulturspridd ,några m2 ,1994 (DABS)
Röskåstjärnen (artp.) (16C 0b , [6850122, 1307967] ) ,fjällbjörkskog ,40 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867643, 1342654] ) ,fattigkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.) (16C 3i , [6867643, 1342654] ) ,källkärr i tallskog , 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889935, 1318561] ) ,bäck örtrik bäck i granskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Paris quadrifolia    Ormbär
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ) ,källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog , 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ) , ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,enstaka ,2013 (LBr)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ) ,örtrik granskog ,spridd ,2020 (LBr)
N om Grövelsjöns fjällstation (16C 8d , ) ,skog mindre allmän ,1990 (LAr)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Grövesjöns Ö-sida, åtm 2 lok. (16C 9d , [6896, 1317] ) ,rikare bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Grövesjöns Ö-sida, åtm 2 lok. (16C 9d , [6898, 1315] ) ,rikare bäckdråg i fjällbjörkskog , 1988 (JEd)
Strömmen, NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rikkärr o ängsgranskog , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Häggbergvallen åt NNV (16D 6b , [6883424, 1358876] ) ,örtrik granskog ,sparsam ,2020 (LBr)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6872958, 1319972] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
S om Gammelsätervallen (artp.) (16C 4i , [6871045, 1343745] ) , ,noterad ,2016 (Billy Lindblom)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Röskåsen (16C 0b , [6851320, 1309020] ) ,frodig bäckzon , 1996 (DABS)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ) ,örtrika stråk och myrkanter ,spridd ,2018 (LBr)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ) ,klipphyllor och lodväggar ,sparsam ,2008 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,å och åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ) ,å vid bäverdämme ,riklig ,2009 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ) , ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.) (16C 1i , [6856381, 1342647] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Sörälven (artp.) (16C 3f , [6868279, 1325838] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869972, 1325588] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870837, 1323414] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871301, 1323781] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6871383, 1324215] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872214, 1324853] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872380, 1322517] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873307, 1324000] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4f , [6872391, 1325076] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848670, 1308490] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ) ,örtdråg i tallskog ,spridd ,2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,granskog vid åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ) ,älvstrand ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens allm. , 1999 (BCa)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ) ,skogsäng , 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Karmoråsens naturreservat (artp.) (16C 2f , [6862686, 1327701] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Johan Abenius)
Idre fjäll (artp.) (16C 3i , [6866801, 1344716] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897471, 1326985] ) ,fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Polygonatum odoratum    Getrams
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
200 m nedstöms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ) ,rik sumpskog ,sparsamt ,1989 (DABS)
Kvarnbäcken SV. Storbo (16C 2c , [6862, 1312] ) ,högörtgranskog ,tämligen rikligt ,1986 (DABS)
N.Tranuberget 1 km OSO toppen (16C 3f , [68659, 13262] ) ,tidvis uttorkat örtrikt fuktdråg i granskog ,sparsamt! ,1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ) ,örtrikt fuktdråg i gransluttning ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ) ,örtrik sänka i granskog ,sparsamt ,1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) , , 2006 (ADe)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871685, 1349529] ) ,rikkärr ,50-tal ex ,2006 (PGJ)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68892, 13177] ) ,nära bäcken , 2014 (MNo)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ) ,kalkpåv.frisk ängsgranskog ,enst. ,1987 (JEd)
Töfsingsån (16C 9f , [6898, 1327] ) ,högörtsgranskog,strandsnår ,åtm.2 lokaler (4- 2-) ,1987 (JEd)
Strömmen, NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ) ,rikkärr-kanter o högörtgranskog , 1987 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 600m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862474, 1312707] ) ,kalkpåverkad mark vid bäck ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Gränjåsen (artp.) (16C 3j , [6867913, 1346364] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
N Björnliden (artp.) (16C 7e , [68857, 13208] ) , , 1987 (Bengt Hallberg)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ) ,grusplan,igenväxande,utkommen från odling ,riklig ,1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,torr gräsmark vid gård. förvildad ,rikligt och spridd ,1995 (DABS)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ) ,rikkärr och källa, sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ) ,intermediär myr ,spridd ,2012 (LBr)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ) ,rikkärr i sluttning ,spridd ,2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,spridd ,2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ) ,rikkärr med fattiginslag ,spridd ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ) , ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ) ,åstrand och rika strandkärr ,spridd ,2020 (LBr)
100 m SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,riklig ,2015 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ) ,myr ,tämligen allmän ,1990 (LAr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ) ,rikmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,spridd ,1983 (HWk)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,rikkärr på stormyr ,riklig ,2008 (LBr)
Knallkölen S Kluttjärn (16C 7j , [6887480, 1346750] ) ,källkärr , 2003 (TLj)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,spridd ,2018 (LBr)
Hällsjösilen (16C 8g , ) ,myr allmän ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Atlasruta (16D 5a ) ,rikkärr,vägdiken frekv m.a (åtm.3 lok) ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1 km syd Lillfjäten (16D 5a , [68762, 13529] ) ,rikkärr, f.d.slåtter ,sparsamt ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ) ,rikkärr, källdråg och sumpskog ,riklig ,2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.) (16C 0g , [6850747, 1334747] ) ,rikfläck , 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) ,backmyr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.) (16C 1f , [6857550, 1327417] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.) (16C 2c , [6861140, 1311515] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Storgjotkölen V-ut (artp.) (16C 2c , [6862061, 1311523] ) ,rikare kärrkant ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Guttan, S om Hangedan (artp.) (16C 3e , [6869783, 1324456] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869484, 1325560] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, V om Stortjärnen (artp.) (16C 3f , [6869596, 1326812] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869644, 1325691] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Brösterhåkojan (artp.) (16C 3f , [6869664, 1326675] ) ,myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865907, 1339581] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Skurflon 2 km N Idre (artp.) (16C 3h , [6866771, 1338469] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.) (16C 3i , [6865931, 1340258] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866280, 1340105] ) ,myrmark. ,noterad ,2018 (Gillis Aronsson)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873128, 1319834] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870633, 1323403] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870990, 1323506] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871155, 1323415] ) , ,25 plantor ,2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871175, 1323575] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6872398, 1324932] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872525, 1320871] ) ,öppen myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872604, 1323628] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6873065, 1321024] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873362, 1320309] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873584, 1323895] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873626, 1324077] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874523, 1324753] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874535, 1324775] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
N Björnliden (artp.) (16C 7e , [68857, 13208] ) , , 1987 (Bengt Hallberg)
Lillvätteshogna, norrsluttningen (artp.) (16C 7f , [6889364, 1326006] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Silverfallet (artp.) (16C 8c , [6892000, 1314500] ) ,bäckravin , 2007 (David Göransson)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Ruta 17C0i (artp.) (17C 0i , [6902555, 1342555] ) ,kalfjäll ,noterad ,1994 (Thomas Rafstedt)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ) , , 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ) ,fuktängsveg på kalfjäll m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ) ,rikkärr i sluttning ,2 ex ,2008 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [6850, 1332] ) ,rikkärr o dråg i granskog samt rikkärr ,enstaka ,1989 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,ca 5 ex ,2013 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,ca fem ex ,2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ) ,rik källpåv.skogsmark ,~10 ex ,1995 (DABS)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1311] ) ,örtrika fuktdråg, rikkärr-fastmattor,örtrik gransumpskog ,fl.spars! ,1988 (LNo & JEd)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6863, 1311] ) ,örtrika fuktdråg, rikkärr-fastmattor,örtrik gransumpskog ,fl.spars! ,1988 (LNo & JEd)
SV om Storbo v. 'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ) ,örtrik bäckdråg ,enst! ,1988 (JEd & ANi)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban,fl! (16C 2f , [6863, 1326] ) ,gransumpskog längs bäck , 1988 (DABS)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban ,fl! (16C 2f , [6864, 1326] ) ,gransumpskog längs bäck , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ) ,bergrot i sydväxtberg ,enst! ,1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ) ,rika bäckdråg , 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ) ,kalkpåv.ängs-granskog ,enst. ,1990 (DABS)
Städjans S-sida (16C 3j , ) , ( enl X-lista )JEd ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ) ,frodig bäcksänka ,några ex. ,1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) , , 2006 (EGö)
Skärbo , Ö-ut (16C 4d , [6870, 1318] ) ,rikt skogskärr , 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ) ,gransumpskog ,3 ex ,2007 (LBr)
1 km NV Knallarna (16C 4e , [6873, 1320] ) ,rikkärr ,enst! ,1988 (DABS)
Städjans Ö-sida (16C 4j , ) , ( enl X-lista )JEd ,1988 (HLe & UGn)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871820, 1349520] ) , , 2006 (EGö)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ) ,fjällhed, i örtrika sänkor ,4 och 2 ex ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ) ,örtrik bäckdäld ,enstaka ,2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,1 ex ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,enstaka ,2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ) ,bäckdråg över skogsbilväg ,ca 15 ex ,2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880330, 1344930] ) ,fjällbjörksomgiven källbäck ,ca 20 ex ,2018 (LBr)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ) ,kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed ,enstaka ,1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,spridd, kanske 50 ex ,2015 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ) ,rikkärr och rik fastmarkskant ,flera ex ,2018 (LBr)
Grövlans dalgång (16C 8d , ) ,gräsmark i björkskog mindre allmän ,1990 (LAr)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ) ,örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida ,enst ,1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ) ,fjälläng ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , mindre allmän ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka ,två ,2007 (NGu)
Storfjätan SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,örtrik skog / rikkärr ,spridd ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten o Strömmen (16D 5a , ) ,rikkärr,ängsgranskog frekv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ) ,rik skogsmark ,några ex ,1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Slugusjöns SV-sida (17C 0f , [6904, 1325] ) ,friskäng ,enstaka ,1987 (JEd)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ) ,frodig fjällsida , 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ) ,rikkärr med källflöden ,sparsamt ,2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Slugufjällets Ö-sida (DF) (17C 1e , [6905, 1324] ) ,rika fuktängar o kalkklippängar (ca 1000 m höjd) ,flerst.enstaka ,1987 (JEd)
N.Tranuberget (NO-sida o SV-sluttning),fl! (16C 3f , [6865, 1326] ) ,skogsrikkärr o örtrik fuktsänka , 1988 (DABS)
N.Tranuberget (NO-sida o SV-sluttning),fl! (16C 3f , [6866, 1325] ) ,skogsrikkärr o örtrik fuktsänka , 1988 (DABS)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.) (16C 3j , [6869015, 1345935] ) ,äldre, grandominerad barrskog. ,4 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874650, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884918, 1320816] ) , ,5 ,2018 (Johannes Måsviken)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889199, 1316870] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889200, 1316898] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889203, 1316928] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889204, 1316921] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889205, 1316905] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890309, 1318877] ) ,källkärr med granskog omkring ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Leden mot Olån (artp.) (16C 8d , [6891893, 1315109] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Strax norr om Skäret i Knittarna (16C 0f , [6854468, 1328297] ) ,litet bäckdråg 780 möh ,2 ex ,2008 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13387] ) , ~refl~ ,björkbevuxen bäcksänka , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ) ,sumpskog längs bäcken ,enstaka spridda ex. ,1989 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ) ,granskogsomgiven källbäck ,3 ex ,2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,3 ex ,2018 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Fallkölen (16C 4d , [6873625, 1316282] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,ett stort ex ,2019 (LBr)
Vid Grundöjan nära Storfallet (16C 6h , [6881100, 1338550] ) ,fuktig granskog ,tre ex ,2019 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ) ,kärr ,något 10-tal ,1990 (LAr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Sjöändan, Ö om (artp.) (16C 2j , [6860951, 1345745] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Guttan, 500 m S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872722, 1320994] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6872827, 1320352] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6871440, 1343275] ) ,sumpskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889655, 1318955] ) ,blåbärsgranskog källkärr ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.) (16C 7d , [6889812, 1318507] ) ,fuktig gräsmark f d betes- och slåttermark ,50 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889836, 1317898] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, O om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889842, 1318837] ) ,kärr med gran ,25 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Björnliden (artp.) (16C 7e , [6885203, 1321601] ) , ,19 ,2017 (Göran Toss)
N Björnliden (artp.) (16C 7e , [68857, 13208] ) , , 1987 (Bengt Hallberg)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.) (16C 8d , [6891816, 1317173] ) , ,ett exemplar hittades där ca 10 meter ovanför där bäcken rinner under en liten skogsväg. ,2014 (Pontus Wickberg)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.) (16D 4b , [6872651, 1355321] ) ,vägkant. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Diftalsberget ,rikkärrsdråg i sluttning på diabas ,275 ex ,1990 (Bgs)
Diftalsberget, 1985 (P-A. Ingebro) ,rikkärrsdråg i sluttning på diabas 275 ex ,1990 (FCa , o a)
Diftalsbergets NO-sluttning (DBS) ,örtrika sänkor i barrskog-bäckdråg;huvuddelen på hygge o. starkt sönderkört! ,flera 100 individer! 200 x 50 m i yta ,1988 (DABS)
Gäsjöåsen, här 5 á 6 lokaler, 1920-t (Bgs) , 49 ex ,1990 (FCa)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster ,rik sumpskog ,~5 ex ,1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster ,rik sumpskog ,~30 ex ,1995 (DABS)
Gösjöåsen ,verkar sällan besökt , 2010 (Bengt Westman)
Gösjöåsens sydvästsluttning ,grandäld med källor och liten bäck ,ca 300 blommande samt många sterila blad ,2017 (LBr)
Höstsätern ,verkar sällan besökt , 2010 (Bengt Westman)
Myr NO Gäsjöåsen ,rik sumpskog ,ett 10-tal ,2007 (LBr)
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar
Storgjotkölen 500 m V-ut (16C 2c , [68621, 13112] ) ,öppet extremrikkärr med axag och jämtstarr i närheten ,fåtalig ,1988 (JEd & LNo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,!00-tals ,2015 (LBr)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 200 m nedom dammen (DBS) (16C 2c , [68624, 13121] ) ,örtrik bäckstrand m.brudsporre ,1 blom. ex! ,1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 500m nedströms dammen (artp.) (16C 2c , [6862520, 1312608] ) ,kalkpåverkad mark vid bäck ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865907, 1339581] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Nära Stråfulan, 1,5 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851020, 1328040] ) ,måttligt rik myr med anslutande marker ,spridd ,2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ) ,intermediär myr ,spridd ,2012 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Galttjärnen Ö om Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68595, 13390] ) ,myr,bäckstrand ,några 10-tal ,1995 (DABS)
Vegaråskölen (16C 1i , [68558, 13418] ) ,bäckgenomflutet mjukmattekärr , 1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,spridd ,2009 (LBr)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ) ,rikkärr ,enstaka ,1986 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68618, 13379] ) ,rikkärr,täml.torrt ,~10 ex ,1995 (DABS)
Skärbo , mot SO (16C 3d , [68697, 13189] ) ,kärr ,enst! ,1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ) ,rikkärr ,enst! ,1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ) ,rikkärr i fastmattor ,spars! ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Skärbo , ca 700 m V-ut (16C 4d , [68703, 13180] ) ,fastmattor i kärr , 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen,fl! (16C 4e , [6870, 1320] ) , , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen,fl! (16C 4e , [6870, 1321] ) , , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ) ,rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
SO Hemtjärn vid Svarttjärnen (16C 5g , [68752, 13301] ) ,tjärnkant ,enst. ,1990 (DABS)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890940, 1330530] ) ,rik fjällmyr längs bäck, högt upp ,spridd ,2020 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ) ,rikkärr , 2002 (TLj)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869484, 1325560] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869644, 1325691] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Brösterhåkojan (artp.) (16C 3f , [6869664, 1326675] ) ,myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870875, 1323166] ) ,myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Fisksillret (artp.) (16C 4e , [6871471, 1323524] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873584, 1323895] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6873626, 1324077] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874328, 1324974] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890940, 1330530] ) ,rik fjällmyr längs bäck, högt upp ,spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Dactylorhiza lapponica    Lappnycklar
Guttan (artp.) (16C 4f , [6870779, 1325049] ) , , 2012 (Ulf Lindenbaum)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) ,fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan , 1993 (Bengt Oldhammer)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ) , ~refl~ ,vägkant,tallhed resp örtsänka i tallhed , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen (16C 1h , [68591, 13380] ) ,örtdråg i tallskog ,rikligt ,1995 (DABS)
Smörtjärnåsens syddel ,vid tjärn (16C 1h , [68591, 13384] ) ,örtrik sumpskog längs bäck ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,riklig och spridd ,2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
500 m N Häggesundet (16C 2i , [68623, 13414] ) ,fuktdråg med rikpåverkan i granskog ,sparsamt ,1995 (DABS)
N.Tranuberget,fl! (16C 3f , [6866, 1325] ) ,örtrik granskog o skogsrikkärr , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ) ,örtrikt bäckdråg på fastmark ,sparsamt ,1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ) ,örtrika fuktdråg i gransluttning ,t.rikl! ,1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [6865, 1339] ) ,örtrika fuktdråg i kalktallskog,rikkärrkanter,etc. ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ) ,granskogsomgiven källbäck ,2 ex ,2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ) ,grankäl med källbäck ,2 ex ,2018 (LBr)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ) ,örtrik sänka i granskog ,sparsamt ,1989 (DABS)
Skärbo , ca 300 m NNV-ut (16C 4d , [68704, 13187] ) ,örtrika kärrkanter ,enst! ,1988 (DABS)
S om Guttusjön 600 m N Lomtjärnen (16C 4d , [68732, 13198] ) ,skogsrikkärr ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
1 km NNV Knallarna (16C 4e , [68725, 13204] ) ,rikkärr-kant ,enst! ,1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,1990 (DABS)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13321] ) ,efter bäcken ,enstaka ,1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,enstaka ,2020 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikkärr och rika, öppna myrkanter ,få ,2015 (LBr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ) ,rikmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ) ,liten örtrik glänta i fjällgranskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hällsjövålens östsluttning (16C 8g , ) ,granskog flera ,1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Frönberget (artp.) (16C 5e , [6877792, 1324697] ) ,lågörtgranskog mycket fin naturskog ,noterad ,2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Trysslingbäcken (även 2- 3-) (16C 2h , [6863, 1338] ) ,rikkärr och bäckkanter ,fåtalig men spridd ,1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ) ,rik sumpskog ,sparsamt men spridd ,1995 (DABS)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851200, 1308280] ) ,smålokar och intilliggande hed , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,riklig och spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ) ,granskog längs stig ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ) ,källdråg ,spridd ,2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
100 m SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13134] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens m.allm. , 1999 (JPo)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ) ,rikmyr ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ) ,öppen myr ,spridd ,1983 (HWk)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ) ,granskog med källdråg ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ) ,fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ) ,myr , 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
avk2019MITT243 (artp.) (16C 3h , [6866200, 1339831] ) , ,1, 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,10 ,2016 (Matthis Kaby)
Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6867110, 1344200] ) ,vägdike. , frekvens m.allm. , 2014 (Gillis Aronsson)
Nipfjället (artp.) (16C 5j , [6876120, 1345261] ) , ,noterad ,2020 (Tomas Björkesten)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890009, 1318738] ) ,gransumpskog örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890132, 1318055] ) ,blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890158, 1318058] ) ,blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.) (16C 8d , [6890337, 1318955] ) ,källkärr med granskog omkring ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.) (16C 8d , [6893, 1315] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön, 600m NNV om Sjöstugan (artp.) (16C 8d , [6893737, 1316451] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.) (16C 8g , [6894001, 1332572] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Grövelsjön, stranden (artp.) (16C 9d , [6896050, 1316558] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897902, 1325832] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Storgjotkölens Ö-sida i S-kanten ( conf.Ö.Nilsson Uppsala) (16C 2c , [68619, 13120] ) ,rikkärr ,i år minst 5 blom.ex. ( rapporterad 1986) ,1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ) ,rikkärr ,1 ex. ,1986 (DABS)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
SV om Söräng (16C 2c , [68633, 13113] ) ,örtrik sumpgranskog ,2 ex ,1988 (JEd & LNo)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ) ,gransumpskog ,7 ex ,2007 (LBr)
Goodyera repens    Knärot
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ) ,mossig granskog i brant ,riklig ,1995 (DABS)
Karmoråsen (16C 2f , [6861500, 1327030] ) ,granskog vid liten tjärn ,1 fertilt ex ,2020 (LBr)
Karmoåsen (16C 2f , [6863010, 1327930] ) ,granurskog längs en bäck , 2006 (LDe)
Ca 1 km SO, S.Tranuberget (16C 2f , [68643, 13256] ) ,mossklätt block i granskogsbäck ,enst! ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
N.Tranubergets N-sida (16C 3f , [68663, 13252] ) ,på block i gransluttning ,enst! ,1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ) ,blåbärsgranskog i örtrikt berg ,enst! ,1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13395] ) ,blåbärsgranskog ,enst! ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6863750, 1327343] ) ,örtrik granskog ,m2 ,2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6863750, 1327343] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
bäck S om Hamrarna (artp.) (16C 5e , [6876068, 1322110] ) , , 2011 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
bäck S om Hamrarna (artp.) (16C 5e , [6876070, 1322112] ) ,örtrik luckig granskog , 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
1,2 km NNV Storgjotkölen (mot Söräng) (16C 2c , [68633, 13113] ) ,örtrik granskog ,enst! ,1988 (LNo & JEd)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikkärr , 1986 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ) ,rikkärr i sluttning ,5 ex ,2008 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [6850, 1332] ) ,rikkärr o dråg i granskog samt rikkärr ,t.riklig ,1989 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,rikdråg i skog ,ca 25 ex ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Galttjärnen Ö om Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68595, 13390] ) ,myr ,3 ex. ,1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,sparsam ,2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ) ,rikkärr ,rikligt och spridd ,1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ) ,översilningsmark vid bäck ,3 ex ,1990 (CAl)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ) ,rikkärr med källflöden ,ett fåtal ,2009 (LBr)
V om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1311] ) ,rikkärr,örtrik kärräng ,fl! ,1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen och Kvarnbäcken (16C 2c , [6862, 1312] ) ,rikkärr, längs bäckar ,rikligt ,1986 (DABS)
500 m NO Häggesundet (16C 2i , [68620, 13429] ) ,rikmyrsfragment ,1 ex ,1995 (DABS)
Skärbo S-ut , fl! (16C 3d , [6869, 1318] ) ,rikkärr,etc. ,rikl! ,1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ) ,rikkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Tranuberget m. topparna (16C 3f , [68658, 13252] ) ,rikkärr ,enst! ,1988 (DABS)
N.Tranubergets NO-sida, fl! (16C 3f , [68664, 13254] ) ,rikkärr ,spars! ,1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning,fl! (16C 3g , [68679, 13306] ) ,rikkärr m.m. ,rikl.o.fl! ,1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken,fl! (16C 3h , [6865, 1339] ) ,rikkärr,fuktdråg i kalktallskog,etc. ,fl.o.rikl! ,1988 (DABS)
Skärbo , fl! (16C 4d , [6870, 1318] ) ,rikkärr,etc. ,rikl! ,1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stockbäckkölen mot SO (16C 4e , [68700, 13212] ) ,rikkärr ,t.rikl! ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1990 (DABS)
S om stigen mot Dyllen, ca 200 m från Valdalsbygget (16C 7c , [68868, 13134] ) ,blandskogs-glänta ovanför ett kärr ,>10 ex ,1997 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ) ,rikmyr och rik öppen myrkant ,flera 100 ,2015 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,5 ex ,2015 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,rika källdråg i granskog ,spridd ,2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ) ,rikfläck i hälltallskog ,ett 10-tal ,2013 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ) ,rikkärr på stormyr ,fåtalig ,2008 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (LBr)
Storåns Ö-sida mln Siljanskojan o Ängessillret (16C 8g , [68929, 13337] ) ,vägkant,kalkängsveg. ,enstaka ,1987 (JEd)
Hällsjövålens N-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ) ,rikkärr i trädgränsen , 1987 (JEd)
Storån n Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1332] ) ,rika strandängar o längs småbäckar ,flerst. ,1987 (JEd)
Hällsjövålens N sluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ) ,sankmark vid bäck ,~10 ex ,1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ) ,barrskog, gles, fuktig sänka ,10-tals ,2007 (NGu)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ) ,myrmark ,rikligt ,1989 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.) (16C 0g , [6851496, 1334787] ) ,backmyr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869644, 1325691] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3h , [6865864, 1339758] ) ,vinterled över myrmark/tallskog. ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.) (16C 3i , [6866001, 1340096] ) ,myrmark. ,1 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Gränjesvålen (artp.) (16C 3j , [6867055, 1345176] ) , ,1 ,2020 (Brita Danielsson)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873128, 1319834] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870624, 1323610] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870633, 1323403] ) , ,30 plantor ,2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870875, 1323166] ) ,myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870910, 1322242] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871155, 1323415] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871175, 1323575] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckkölen (artp.) (16C 4e , [6871392, 1320697] ) ,myr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.) (16C 4e , [6872398, 1324932] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.) (16C 4e , [6872604, 1323628] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6872893, 1321002] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6873065, 1321024] ) , ,35 plantor ,2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6873120, 1321040] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873166, 1320237] ) ,gransumpskog , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6873362, 1320309] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874523, 1324753] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.) (16C 4e , [6874645, 1324899] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipfjället (artp.) (16C 5i , [6875861, 1343685] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Hällsjövålen åt söder (artp.) (16C 8g , [6890810, 1330470] ) ,rik fjällmyr längs bäck ,riklig och spridd ,2020 (Lennart Bratt)
Trysslingbäcken (även 2- 3-) (16C 2h , [6863, 1338] ) ,rikkärr och bäckkanter ,fåtalig men spridd ,1995 (DABS)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , ,noterad ,2011 (Per Gustafsson)
Listera cordata    Spindelblomster
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ) ,rikkärr och källdråg i björkskog , 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ) ,grandäld med källor och liten bäck ,spridd ,2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ) , ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Karmoråsen 1900 m NV Stora Karmortjärnen (16C 2f , [6862887, 1328020] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ) , , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ) ,i fuktig granskog , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ) ,källdråg och myr ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ) ,källbäck i granskog ,spridd ,2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ) ,granskog med källa ,riklig ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,rikt bäckdråg med omgivande tallhed ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ) ,källa och källflöde , 2007 (NGu)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ) ,örtrik granskog, översilning ,spridd ,2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850000, 1331710] ) ,sydvänd bergbrant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Gethammaren (artp.) (16C 0g , [6850186, 1331630] ) , , 2013 (Jens Johannesson)
Älvros (artp.) (16C 1i , [6855588, 1341976] ) , ,5 ,2015 (Malin Norderman)
Karmoråsen (artp.) (16C 2f , [6862887, 1328020] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.) (16C 2j , [6862682, 1347137] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Idrefjäll, skog nedanför backarna (artp.) (16C 3i , [6866961, 1342414] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Gränjåstjärnen N om Idrefjäll (artp.) (16C 3i , [6868945, 1344925] ) ,bäckravin i äldre barrskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.) (16C 3j , [6866880, 1348456] ) , ,noterad ,2017 (Anders Malmsten)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.) (16C 4d , [6873175, 1319746] ) ,sluttningskärr , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871146, 1322483] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871198, 1321888] ) ,lågörtgranskog mix fuktig gräsigt och mossigt ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Himmeråsen (artp.) (16C 4i , [6870, 1340] ) , , 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6871440, 1343275] ) ,sumpskog. , 2014 (Gillis Aronsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6872235, 1343708] ) ,gammal barrnaturskog. ,5 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.) (16C 4i , [6872310, 1343600] ) ,gammal barrnaturskog. ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Floåsen vid Grövlan (artp.) (16C 5e , [6879870, 1324375] ) ,äldre barrskog. ,2 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889191, 1316879] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889200, 1316890] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889216, 1316751] ) ,blandskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.) (16C 7d , [6889306, 1316648] ) ,granskog , 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.) (16C 7d , [6889841, 1317890] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsens fjällgård 1360 m VNV (artp.) (16C 7e , [6887158, 1320136] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Ole Tryggeson)
Eländesgravens naturreservat (artp.) (16C 7h , [6885800, 1337500] ) , , 2011 (Per Gustafsson)
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891218, 1318199] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.) (16C 8d , [6891816, 1317173] ) , ,flera spindelblomster hittades längs bäcken nedströms grövelsjögården. ,2014 (Pontus Wickberg)
Hällsjövålen, Ö om (artp.) (16C 8g , [6891695, 1332679] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Grövelsjön, stranden (artp.) (16C 9d , [6896050, 1316558] ) , ,1 ,2017 (Billy Lindblom)
Idrefjäll (artp.) (16D 3a , [6867762, 1350117] ) , ,3 ,2015 (Malin Norderman)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.) (16D 4b , [6872601, 1355416] ) ,äldre, fuktig barrskog. ,4 plantor/tuvor ,2018 (Gillis Aronsson)
Listera ovata    Tvåblad
Huskläppen (artp.) (16C 8d , [6891218, 1318199] ) ,triviallövskog , 2005 (Rolf Lundqvist)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ) ,tallskog av lavristyp ,ett fåtal, typiska ,2017 (LBr)
Calla palustris    Missne
Knallarna, ca 700 m SV bron över Guttan (artp.) (16C 4e , [6872849, 1320366] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Röskåsbäcken (16C 0b , [6851610, 1309070] ) ,myr vid bäck , 1996 (DABS)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ) ,fattigmyr och tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
V o. N om Storgjotkolen, fl! (16C 2c , [6862, 1311] ) ,fattigkärr i gölkanter ,fl.o.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
V o. N om Storgjotkolen, fl! (16C 2c , [6863, 1311] ) ,fattigkärr i gölkanter ,fl.o.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ) , ~refl~ ,bäckdråg i tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
S om Skärbo, fl! (16C 3d , [6869, 1318] ) ,blöta fattigkärr , 1988 (DABS)
Hösthån mot NV (16C 3g , [6869, 1330] ) ,fattigmyr i gölkanter , 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875550, 1334410] ) ,öppen fattigmyr ,spridd ,2019 (LBr)
Skärbäckhedarna, myr nära Burån (16C 5h , [6877150, 1335980] ) ,blöt, öppen fattigmyr ,spridd ,2019 (LBr)
Foskan 800 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ) ,stor fattigmyr ovan stigen ,dominerande ,2020 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6883120, 1345800] ) ,barrskog och myr ,spridd ,2018 (LBr)
Ståltjärnarna vid sundet (16C 7g , [6889570, 1331630] ) ,fattigmyr ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i O (16C 7i , [6886860, 1341000] ) ,stormyr ,spridd ,2020 (LBr)
Töfsingsån (16C 9f , [6895, 1329] ) ,fattigkärr , 1987 (JEd)
Laketjärnen (Idre) (artp.) (16C 2h , [6861022, 1337282] ) , ,noterad ,2016 (Katja Osterloh)
Piptjärnen (artp.) (16C 1i , [6856450, 1343910] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.) (16C 2d , [6864840, 1318077] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,rikkärrartade bäckstränder , 1988 (JEd & ANi)
V om Storgjotkolen (16C 2c , [68621, 13116] ) ,rikkärr i fastmattor ,enst! ,1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ) ,skogsrikkärr ,enst! ,1988 (DABS)
Hällsjövålen längst åt söder (16C 7f , [6889530, 1329710] ) ,rik naturlig kärräng längs bäck ,fåtalig i öppen flytjord ,2020 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Smörtjärnåsens syddel (16C 1h , [68591, 13384] ) ,grund tjärn ,sparsamt ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ) , ~refl~ ,tjärn med gungfly,bäckdråg,örtrik skog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Galttjärnen vid Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68594, 13390] ) ,myrbäck ,sparsamt ,1995 (DABS)
Byggningen 500 m nedstöms Nedre Byggningen (16C 1i , [68555, 13435] ) ,å ,t.riklig ,1989 (DABS)
NV om Storgjotkolen 800 m SV Söräng (16C 2c , [68634, 13112] ) ,m.bl.a.Hippuris ,t.rikl! ,1988 (LNo & JEd)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svarttjärnen' v.landsvägen S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [6875, 1330] ) ,vattenveg.rik skogstjärn , 1988 (JEd)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ) ,vattendrag ,spridd ,2020 (LBr)
Lillfjätan vid Kluttjärnen (16C 8j , [6890040, 1347720] ) ,å ,riklig ,2018 (LBr)
Storfjätan ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ) ,lugnvatten ,sparsamt ,1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ) , ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ) ,grunt strömmande vatten ,sparsamt ,1994 (DABS)
Lillfjätan ,omedelbart uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,strömmande vatten ,rikligt ,1994 (DABS)
Guttan, O om Storsillret (artp.) (16C 3f , [6868773, 1326894] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ) , ~refl~ ,gungfly och tjärn , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ) , ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Storfjätan ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13483] ) ,lugnvatten ,sparsamt ,1994 (DABS)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Stordrevdagssjöns utlopp (16C 1e , [6855, 1320] ) ,grunt vatten-strömmande ,fl.o.rikl! ,1988 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Storbosjön SV om Storbo (16C 2c , [6863, 1313] ) ,rikkärrartade bäckstränder , 1988 (JEd & ANi)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ) ,grund sjöstrand ,sparsamt ,1995 (DABS)
Stor-Fjätan, 2 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68929, 13497] ) ,sakta rinnande vatten ,1 ex ,1989 (BCa)
Vegån vid Gammelsätern (DF) (16C 1h , [68580, 13393] ) ,grund å ,t.rikligt ,1995 (DABS)
Flötningsjöns utlopp (DFl-50) (16C 3c , [68655, 13116] ) ,grunt vatten ,rikligt ,1986 (DABS)
Potamogeton natans    Gäddnate
Ångermyran o Hemtjärn ( minst 3 lokaler i kmrutan) (16C 5g , [6875, 1330] ) ,tjärnar ,flerst.o rikligt ,1990 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ) ,å, vid fd flottdamm ,ett bestånd ,2018 (LBr)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ) ,liten lok ,spridd ,2008 (LBr)
500 m NO Häggesundet (16C 2i , [68620, 13429] ) ,grund tjärn ,sparsamt ,1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Tjärn V Nadden (16C 4g , [6874210, 1332990] ) ,tjärn ,spridd ,2019 (LBr)
1,5 km O om Gröveldalsvallen (16C 5g , [68763, 13311] ) ,liten tjärn ,rikligt ,1990 (DABS)
Barkebäckstjärnen (16C 6h , [6880300, 1336820] ) ,gungfly och tjärn ,spridd ,2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ) , ~refl~ ,gräsmyr , frekvens m.allm. , 1999 (BCa)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869644, 1325691] ) ,strandkant , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869951, 1325680] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6871175, 1323575] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Idresjön, N.delen (16C 2h , [6863, 1337] ) ,sjö ,ej ovanlig ,1990 (CAl)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton praelongus    Långnate
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km N O Grövelvallen (16C 5g , [68768, 13306] ) ,dyloka ,sparsamt ,1990 (DABS)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ) ,stor bäcklok med torrlagda dystränder ,riklig ,2020 (LBr)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ) ,rinnande vatten & "håar" ,rikligt och spridd ,1994 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ) ,grund klarvattensjö med stenstränder ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ) ,grunt vatten ,riklig ,2020 (LBr)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Atlasruta (15C 9b , [6848410, 1308650] ) , , 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ) , ~refl~ ,å, strand ,strandkärr , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68623, 13112] ) ,myrgöl (m.Hippuris), i rikkärrkant , 1988 (LNo & JEd)
SV om S.Tranuberget (16C 2f , [68644, 13253] ) ,skogstjärn (m.Hippuris) ,spars! ,1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ) , ,1988 (DABS)
Stockbäckkölen (16C 4e , [68709, 13207] ) ,dyflark i rikare kärr -rinnande vatten , 1988 (DABS)
200 m SV Svens-Foskdalen (16C 4j , [68745, 13467] ) ,dystrand vid tjärn ,fåtalig ,1994 (DABS)
Ångermyran S-ut (16C 5g , [68750, 13304] ) ,skogsbäck ,rikligt ,1990 (DABS)
1 km N O Grövelvallen (16C 5g , [68768, 13306] ) ,dyloka ,sparsamt ,1990 (DABS)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886270, 1317840] ) ,liten lok ,riklig ,2015 (LBr)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ) ,stor bäcklok med torrlagda dystränder ,riklig ,2020 (LBr)
Liten göl SV Storbäckstjärnen (16C 8f , [6891, 1328] ) ,stillastående vatten ,~10 ,1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
NV om Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1351] ) ,i liten tjärn , 1987 (DABS)
Grövelsjön (artp.) (16C 7c , [6886306, 1313241] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Westman)
Lillfjäten, 600 m NV byn (korsvägen) (16D 5a , [68770, 13519] ) ,vattengrop i fjällsluttningen ,rikl. ,1987 (TLj)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ) ,å ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ) ,lok mm ,spridd ,2020 (LBr)
Bäcken från Klutsjön (16C 8j , [6890, 1345] ) ,fl. i sakta rinnande bäck ,100-tals ,1988 (BCa)
Lillfjätan ca 1 km S Klutsjön (16C 8j , [68909, 13456] ) , ~refl~ ,sakta rinnande bäck , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
Stor-Fjätan, 2 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68929, 13497] ) ,sakta rinnande vatten ,1 ex ,1989 (BCa)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Guttan, vid Storhån (artp.) (16C 3f , [6869409, 1325108] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.) (16C 4e , [6870581, 1323135] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.) (16C 4e , [6873120, 1321040] ) , , 2004 (Rolf Lundqvist)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ) ,källdråg intill skogsväg ,spridd ,2013 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ) , ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ) , ~refl~ ,rikdråg / källa vid stig , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ) ,grunda stränder ,spridd ,2020 (LBr)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll nedanför Pernilla Wigren hotell (16C 3i , [6867110, 1343780] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ) ,fjällbjörkskog och granskog, stig ,spridd ,2018 (LBr)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ) ,sluttningskärr med anslutande skog ,spridd ,2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ) ,källa och rikmyr nedströms ,spridd ,2020 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ) ,vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus ,spridd ,2015 (LBr)
Juncus arcticus    Fjälltåg
Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ) ,extremrikkärr i zon mellan fastmark o flark ,(kontr. ÖNi & S.Snogerup) ,1988 (JEd)
Storgjotkölen (16C 2c , [6862060, 1311500] ) ,skuggig kant av rikkärr ,några m2 ,2009 (LBr)
Storgjotkölen V-ut (artp.) (16C 2c , [6862055, 1311455] ) ,kant av extremrikkärr i örtrik fastmatta med huvudstarr och smalfräken ,noterad ,1988 (Jan Edelsjö)
Storgjotkölen V-ut (artp.) (16C 2c , [6862061, 1311523] ) ,rikare kärrkant ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Juncus arcticus x filiformis    
Röskåsbäcken (16C 0b , [6850480, 1307770] ) ,skogsvegetation längs bäck , 1996 (DABS)
V om Storgjotkolen (16C 2c , [68620, 13114] ) ,rikkärrkant i örtrik fastmatta (m.huvudstarr o smalfräken) ,t.rikl. på 10 m2 ,1988 (LNo & JEd)
Juncus bufonius    Vägtåg
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ) ,fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Idrefjäll ovanför receptionshuset vid tennisbanorna (16C 3i , [6867420, 1344020] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ) ,grusplan ,mkt riklig ,1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
2 km NNO Fjätbodarna,vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ) ,gräsinsåning i lv-diket ,sparsamt ,1994 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ) ,grunda stränder ,oerhört riklig ,2020 (LBr)
Hösthåns N-sida (16C 3f , [68696, 13294] ) ,grunt vatten , 1988 (DABS)
Juncus castaneus    Bruntåg
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ) ,rik sluttningsmyr i björkskog , 1996 (DABS)
Härjehogna i barrskogsregionen vid Rösk-åsen 1920 (Lr) * strax N om Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ) ,rikkärr i högörtgranskog ,enstaka ex ,1986 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Storåns dalgång, c:a 1 km S. Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1333] ) ,skogsvägkant ,en kraftig tuva ,1985 (JEd)
Juncus effusus    Veketåg
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ) ,slänter och öppen naturmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Slagufjället västsluttning (artp.) (17C 1e , [6907607, 1322453] ) ,klippspringa i 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ) , , 1994 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848410, 1308650] ) , , 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ) , ,1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ) ,fäbodvall , 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ) ,intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ) , ~refl~ ,lokar på hygge , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ) ,uttorkad lok ,spridd ,2017 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ) , ~refl~ ,rikdråg / källa vid stig , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ) ,strandkärr ,spridd ,2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ) , ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ) , ,1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ) , ,1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ) ,vägslänter och öppen naturmark ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ) , , 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ) , ,1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ) , ,1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ) , ,1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ) , , 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ) , ,1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ) , ,1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ) ,gårdsplan och ängsmark ,spridd ,2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ) ,gungflyn och anslutande kärr och skog ,spridd ,2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ) ,fjällhed och strandmiljöer ,spridd ,2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ) ,örtrik bäckdäld , 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ) ,fuktiga partier i fjällsluttning ,spridd ,2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ) ,kärr och sumpskog längs bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ) ,längs å ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ) ,sluttningsmyr och sumpskog ,spridd ,2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ) ,stränder och vändplan ,spridd ,2018 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68865, 13136] ) , ~refl~ ,kärr med omgivning i fjällbjörkskog , frekvens t.allm. , 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ) , ,1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ) ,bäck med källdråg ,sparsamt ,2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ) , , 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ) ,fäbodvall ,spridd ,2020 (LBr)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ) ,åstrand och stig ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ) ,örtrik strand ,spridd ,2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ) , ,1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ) ,strand och vatten ,spridd ,2020 (LBr)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ) ,mager fjällhed ,spridd ,2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ) , ,1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ) , ~refl~ ,igenväxande ängsmark , frekvens ej bedömd , 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ) , ,1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ) , ,1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ) ,övergiven fäbodvall ,spridd ,2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ) , , 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ) , , 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ) , , 1987 (HLe & UGn)
Idrefjäll byn (artp.) (16C 3i , [6867085, 1343915] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Björnliden, Grövelsjön (artp.) (16C 6e , [6884841, 1321352] ) , , 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.) (16C 6e , [6884901, 1320840] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
gles tallskog (artp.) (16C 7d , [6887963, 1315389] ) , ,noterad ,2020 (Göran Toss)
Öster om Östra Barfredshågna (artp.) (16C 7e , [6887515, 1323138] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Östra Barfredhågna (artp.) (16C 7e , [6887535, 1322679] ) ,snölega , 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.) (16C 8d , [6891699, 1317458] ) , , 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjällets naturreservat (artp.) (16C 8e , [6891422, 1322917] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Foskbäcken (artp.) (16C 8e , [6893261, 1320286] ) , , 2014 (Måns Svensson)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.) (16C 9f , [6897848, 1326260] ) ,liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Juncus stygius    Dytåg
Nära Stråfulan, 1,3 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850820, 1328400] ) ,grund ockramyr ,spridd ,2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ) ,åstrand i ockrakärr ,riklig ,2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ) , ~refl~ ,tjärn,gungflyn,myr och bäck , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ) ,översilningsmark vid bäck ,ganska sparsam ,1990 (CAl)
SV om Storbosjön,fl! (16C 2c , [6863, 1313] ) ,blöta kärr på dy , 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ) , ~refl~ ,mindre tjärn samt myrkanter , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ) , ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt , frekvens ej bedömd , 1995 (DABS)
S om Skärbo, 3 lok! (16C 3d , [6869, 1318] ) ,dyig lösbotten i rikare kärr , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen, S-ut, fl! (16C 3e , [6869, 1320] ) ,dyiga flarkar i rikare kärr ,rikl. fl! ,1988 (DABS)
700 m SO Hösthådammen (16C 3g , [68679, 13309] ) ,dyflark i källdråg , 198