HUSBY

606 arter

3625 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67034, 15191] ) ,hällmark ,riklig ,1991 (SJa)
Skyberget N (artp.) (13G 1d , [6707827, 1518070] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Skyberget N (artp.) (13G 1d , [6707827, 1518070] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710336, 1523672] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710338, 1523665] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714190, 1517430] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Färjkarlsbo (artp.) (12G 9f , [6697563, 1526114] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.) (13G 0e , [6701679, 1523362] ) , ,noterad ,2016 (Johan Södercrantz)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Grycks vik i Grycken, vid Grycksbo fäbodar (13G 1e , [6707810, 1522450] ) , ~refl~ ,sjöbotten, hård , 2004 (NGu)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Husby, vid älven Husby värdshus (artp.) (12G 9c , [6697044, 1510518] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698663, 1511593] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog ,spridda ex på en sträcka av flera hundra meter ,2014 (DABS)
Polypodium vulgare    Stensöta
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkantl , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Kloster naturreservat (artp.) (12G 8d , [6694226, 1517607] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Klosters NR, Starbotornet (artp.) (12G 8d , [6694547, 1517079] ) ,lövskog med huvudsakligen asp ,noterad ,2020 (Kersti Östman, Leif Östman)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695200, 1508869] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704745, 1513342] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707762, 1513694] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Korsgrensgården 200m nö (artp.) (12G 9b , [6695671, 1507340] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skyberget N (artp.) (13G 1d , [6707541, 1518194] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Skyberget N (artp.) (13G 1d , [6707827, 1518070] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Thelypteris palustris    Kärrbräken
Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ) ,myrkant vid bäck ,ett bestånd ,1996 (O.Lövgren)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) ,S.exp bergssluttning ,ca 10 ex ,1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ) , ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd , 2004 (NGu)
Åsbotten (DFl) (13G 3d , [67173, 15197] ) ,sydbrant o block (kalhugget!) ,2 tuvor ,1989 (JEd & LBr)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,källa i betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,noterad ,2020 (Fingal Gyllang)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,mur , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,i stenparti ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707540, 1520636] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707762, 1513694] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Borgarhyttan, Rutbobäcken (artp.) (12G 8d , [6693510, 1518801] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) ,S.exp bergssluttning , 1990 (JEd)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707639, 1510792] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Dennis Nyström)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706689, 1513025] ) ,skogsmark , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714180, 1517540] ) ,vägdikesslänt , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704745, 1513342] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris cristata    Granbräken
Långshyttan vid "Ålderdomshemsmyran" (13G 0c , [67043, 15132] ) ,sumpskog berikad med gräsklipp o dyl ,ca 10 ex ,1992 (AJa)
Intill sjön Rällingens NV-ände (13G 1c , [67057, 15121] ) ,i fuktig björkskog som vuxit upp på ett gammalt kolupplag ,några spridda tuvor ,1992 (Peter Andreasson)
200 m NV Lövnäs intill väg 270 vid Nybobäcken (13G 1c , [67062, 15147] ) ,björkbevuxen f d myrodling ,ca 25 tuvor ,1991 (P. Andreasson o a)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ) , ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd , 2004 (NGu)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706689, 1513025] ) ,skogsmark , 2017 (IPt)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ) , ~refl~ ,alsumpskog , 2008 (NGu)
Larix decidua    Europeisk lärk
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Larix sibirica    Sibirisk lärk
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Picea abies    Gran
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockig blandskog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707628, 1510829] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Pinus sylvestris    Tall
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockig blandskog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6703740, 1525160] ) ,skogsmark , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707628, 1510829] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
O Staktjärns fäbodar (artp.) (13G 3d , [6717014, 1518115] ) ,gammal barrblandskog , 1991 (MBm)
Juniperus communis ssp. communis    En
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockig blandskog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6703740, 1525160] ) ,skogsmark , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Salix aurita    Bindvide
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockig blandskog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704835, 1513263] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Salix cinerea    Gråvide
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707762, 1513694] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix fragilis    Knäckepil
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,vid älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn , 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695847, 1508234] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Salix triandra    Mandelpil
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Myrica gale    Pors
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704342, 1513210] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704342, 1513210] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Stjärnsund, Sandviken (artp.) (13G 0e , [6701509, 1523377] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.) (13G 2c , [6711624, 1514706] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Alnus glutinosa    Klibbal
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704308, 1513224] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Alnus glutinosa x incana    
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Alnus incana    Gråal
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Betula pendula    Vårtbjörk
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Betula pubescens    Glasbjörk
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Corylus avellana    Hassel
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ) ,nedom sydbrant ,minst 15 ex i dunge ,1990 (JEd & TLj)
Quercus robur    Ek
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,lundartad veg.i anslutning till klipphällar ,>20 ex ,1987 (SJa)
Långsåsen (13G 0d , [67043, 15160] ) ,gammal jvgbank/sjöstrand ,2 ex ,1988 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Cannabis sativa    Hampa
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) ,fröspridda från fågelmatning. ,2 plantor/tuvor ,2020 (Dennis Nyström)
Humulus lupulus    Humle
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ) ,strandkärr , 1989 (JEd)
Klosterån nära utloppet i Flinesjön (12G 8d , [66946, 15184] ) ,strandskog ,många ,1988 (MDv)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark omgivande herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,dammkant , 2013 (JJa)
N om Berga vid älven (12G 9b , [66996, 15088] ) ,strandskog ,några ,1988 (MDv)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Holmar' i Flinssjöns vassar (12G 9d , [66967, 15154] ) ,lövskog ,ymnig! ,1988 (TLj & LBr)
N om Flinssjön mot vägen (12G 9d , [6697, 1515] ) ,lövdungar,bryn,ledningsgata ,riklig, endast 5 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Hansbyn (12G 9d , [66974, 15164] ) ,strandskog , 1989 (MDv)
Bysjön,Västerby (13G 0d , [67029, 15188] ) ,strandskog ,enstaka ,1990 (MDv)
Kloster (artp.) (12G 8d , [6694900, 1519788] ) ,utmed ån , 2014 (Ralf Lundmark)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Aconogonon x fennicum    Finnslide
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdsutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,noterad ,2020 (Fingal Gyllang)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Fallopia japonica    Parkslide
Myckelbo, Dala-Husby (artp.) (13G 0b , [6700088, 1508740] ) , ,3 m² ,2017 (Pentti Korhonen)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flimesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,blöt gräsmark , 2013 (DABS)
Amungen (artp.) (13G 0b , [6700383, 1508441] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persicaria minor    Rosenpilört
Fatburens sydsida (12G 8c , [66935, 15136] ) ,betad lerstrand ,rikligr ,1991 (LBr)
Svinssjön mot Svinö (12G 9c , [66983, 15136] ) ,betad fuktäng med bl a rödlånke ,några ex ,1991 (LBr)
Flinssjöns NO-strand vid Hovhällarna (12G 9d , [66966, 15163] ) ,lerig blockstrand ,några ex ,1990 (LBr o a)
Flinssjön mot Lisselsjön (DBS) (12G 9d , [66966, 15152] ) ,översvämningspåverkad vall ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Polygonum aviculare    Trampört
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,noterad ,2020 (Fingal Gyllang)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714100, 1517960] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Atriplex patula    Vägmålla
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Smedby (konsumaffärens blivande gräsmatta) (12G 9c , [66969, 15106] ) ,ruderatmark ,t.riklig ,1988 (SJa)
Chenopodium album    Svinmålla
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695920, 1508702] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Päronbo trädgård (artp.) (13G 0e , [6701547, 1522480] ) ,i trädgårdsland ,1 plantor/tuvor ,2018 (Claes Hellqvist)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Cerastium arvense    Fältarv
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Långshyttan, Backliden (artp.) (13G 0c , [6704511, 1512606] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällrik gräsmark ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Nordviks fäbod (13G 2d , [67120, 15166] ) ,f.d. ängsmark ,>15 ex ,1987 (SJa)
Jönsbo (artp.) (12G 9f , [6696763, 1526847] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herniaria glabra    Knytling
Husby kyrka (12G 9c , [6696810, 1510730] ) ,trottoar , 2014 (IPt)
F.d.banvallen S Kvännsen (12G 9f , [66959, 15289] ) ,sandig f.d. banvall ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (13G 0c , [67038, 15128] ) ,grusplan , 1990 (JEd)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15129] ) ,sandstrand + gammal jvgbank ,<2 m2 ,1988 (SJa)
Kallbäck (13G 0e , [67041, 15202] ) ,sandtag ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl) (13G 0c , [67042, 15129] ) ,badstrand med sand ,vanlig ,1989 (MDv)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15193] ) ,stigkant ,1 ex. ,1987 (SJa)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Rörshyttan ,efter vägen mot Kallbäck (13G 0d , [67032, 15197] ) ,åkerkant ,rikligt ,1987 (SJa)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ) ,klippa i branten , 1990 (JEd & TLj)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) ,S.exp bergssluttning , 1990 (JEd)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ) ,nedom sydbrant , 1990 (JEd & TLj)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2007 (NGu)
Pingstabergets S-sida (13G 3d , [6716, 1518] ) ,bergsluttning o hygge ,t.riklig ,1989 (JEd)
Åsbotten (DFl) (13G 3d , [67173, 15197] ) ,sydbrant o block (kalhugget!) ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Karlgrensgården (artp.) (12G 9b , [6695439, 1507246] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Silene dioica    Rödblära
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6714100, 1517960] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Silene noctiflora    Nattglim
Husby v.nya Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ) ,ruderataktig plantering vid affären ,~20 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Smedby (konsumaffärens blivande gräsmatta) (12G 9c , [66969, 15106] ) ,ruderatmark ,14 ex ,1988 (SJa)
Silene nutans    Backglim
Ytternora mot v.270 (12G 8c , [66930, 15131] ) ,beteshage med torr hällmark ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Silene rupestris    Bergglim
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ) ,sydbrant ,flerst.o rikligt ,1990 (JEd & TLj)
Österby , S Hällsjön (DFL) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark ,t.rikl. ,1987 (SJa)
Åsbotten (DFl) (13G 3d , [67173, 15197] ) ,sydbrant o block (kalhugget!) ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Spergularia rubra    Rödnarv
Älgsjöberget mot SO (13G 1c , [67072, 15111] ) ,grustag , 1990 (JEd)
Stellaria alsine    Källarv
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,källa i betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ) , ~refl~ ,alsumpskog , 2008 (NGu)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695808, 1507312] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Stellaria media    Våtarv
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67048, 15131] ) ,åkant ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Långshyttan, Lillforsån (artp.) (13G 0c , [6704835, 1513136] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Nuphar lutea    Gul näckros
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,sjö , 2014 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,å , 2013 (IPt)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.) (13G 0e , [6701679, 1523362] ) , ,noterad ,2016 (Johan Södercrantz)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704225, 1512855] ) , , 2011 (Dennis Nyström)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,ymnig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Svinösjöns östra vik (artp.) (12G 9c , [6696764, 1513934] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Lissjön (artp.) (12G 9c , [6697309, 1512539] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693500, 1513700] ) ,sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696160, 1507320] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö ,rikligt ,2006 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15260] ) ,skogsbryn , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67040, 15131] ) ,frodig sluttning mot kanal ,3 ex ,1987 (SJa)
Rånkholmen (artp.) (12G 8d , [6694712, 1516455] ) ,blockig blandskog, gott om bäver- och vindfällen ,noterad ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704455, 1513042] ) ,lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) ,S.exp bergssluttning , 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ) , ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad , 2007 (NGu)
Dalkarlsberget 1 km N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ) ,omkring kalkbrott på hygge,flerst. , 1989 (JEd)
Flinsjön (artp.) (12G 8d , [6694103, 1515789] ) ,granskog ,10 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697060, 1521378] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698316, 1523644] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698869, 1523469] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Sindertäkten (artp.) (12G 9f , [6696237, 1527846] ) ,aspskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sindertäkten (artp.) (12G 9f , [6696255, 1527485] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Myckelby (artp.) (13G 0b , [6701880, 1506547] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Stigsbo (artp.) (13G 0f , [6703897, 1526380] ) ,aspskog / betad hagmark , 1994 (Skogsstyrelsen)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6707235, 1510414] ) ,lågörtgranskog källdråg ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Österby, Daniels hage, Hedemora kommun (artp.) (13G 1d , [6706747, 1518455] ) , ,noterad ,2019 (Lars Tidemalm)
Gettjärnsberget (artp.) (13G 1d , [6708475, 1515326] ) , ,noterad ,2020 (Patric Engfeldt)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710153, 1523485] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6707235, 1510414] ) ,lågörtgranskog källdråg ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710893, 1517653] ) ,källa källdråg i blåbärsgranskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Caltha palustris    Kabbleka
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,blöt gräsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Långshyttan, Tyllingboån (artp.) (13G 0c , [6704664, 1513154] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710795, 1517426] ) ,källdråg i blåbärsgranskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Fatburens NO-sida (12G 8c , [66944, 15137] ) ,öppen torr beteshage i trampslitna markblottor ,t.rikligt ,1990 (JEd)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2007 (NGu)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,vatten , 2017 (JJa)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67039, 15129] ) ,kanal , vid dammluckor ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Berga (artp.) (12G 9b , [6699840, 1508591] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark/lundmiljö ,> 5 ex ,1991 (SJa)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Rånkholmen (12G 8d , [66939, 15165] ) ,strandäng,tidvis översvämmad ,vanlig ,1989 (MDv)
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ) ,fuktig mark ,talrik ,1989 (HPe)
S om Lisselsjön, N om Duvåker (12G 9c , [66961, 15148] ) ,längs åkerväg ,10 ex ,1990 (MDv)
Flinssjön NV (12G 9d , [6696, 1515] ) ,strand-starrängar ,spr.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15262] ) ,igenväxande kalkpåv.ängsmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Chelidonium majus    Skelört
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,dammkant , 2013 (JJa)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [67065, 15127] ) ,vägkant ,enst. ,1985 (MDv)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15262] ) ,örtrik fd hagmark,förvildad ,t.riklig ,1989 (JEd)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Dicentra formosa    Fänrikshjärta
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,grönsaksland , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695920, 1508702] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ) ,älvstrand ,några ,1988 (MDv)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Ratholmen,Amungen (13G 0b , [67015, 15090] ) ,sjöstrand ,glest spridd ,1989 (MDv)
Stjärnsund (13G 0e , [6701530, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Berteroa incana    Sandvita
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant ,t.rikligt ,2014 (IPt)
Brassica napus    Raps
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Björktjärn19 (artp.) (12G 9e , [6697946, 1521425] ) , ,noterad ,2017 (Philipp Weiss)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705350, 1523930] ) , ~refl~ ,barrskog , 2007 (NGu)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704294, 1512941] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Erophila verna    Nagelört
Stjärnsunds herrgård (artp.) (13G 0e , [6701665, 1522460] ) , ,40 m2 ,2017 (Bonnie Nilzon)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Erysimum hieraciifolium    Bergkårel
Väg 270 vid infotavla f.Hedemora,vid Edsken nära korsning med R80 (13G 2d , [67114, 15167] ) ,grusslänt mot parkeringen ,2 ex. ,1992 (ASj)
Hesperis matronalis    Hesperis
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15262] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å ,flera lokaler ,2017 (IPt)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ) ,älvstrand ,enstaka ,1989 (MDv)
Husby kyrka (12G 9c , [66967, 15107] ) ,älvstrand ,~10 ex ,1988 (SJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Ratholmen,Amungen (13G 0b , [67015, 15090] ) ,sjöstrand ,glest spridd ,1989 (MDv)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ) ,slaggtipp vid sjöstrand ,~20 ex ,1988 (SJa)
Långshyttan, Solhemsv.6 (13G 0c , [67045, 15132] ) ,trädgårdsland ,3 ex ,1988 (SJa)
Bergboön i Dalälven (även 37 42 & 39 41) (12G 9b , [66990, 15091] ) ,älvstrand ,några ,1988 (MDv)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Thlaspi arvense    Penningört
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,grönsaksland , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långshyttan, Trollbo (artp.) (13G 0c , [6704117, 1513357] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Drosera anglica    Storsileshår
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Drosera intermedia    Småsileshår
Valla mosse (12G 8g , [66949, 15301] ) ,göl i trädlös myr ,rikligt ,1991 (PDm)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,2 plantor/tuvor ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.) (13G 2c , [6711624, 1514706] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Sedum acre    Gul fetknopp
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant ,rikligt ,2014 (IPt)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,klippskrevor ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) ,f.d. slaggdeponi ,noterad ,2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark ,> 10 ex ,1991 (SJa)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ) ,bäckdråg o fuktskog ,riklig ,1989 (JEd)
Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ) ,på en rotvälta ,sparsamt ,1996 (Ola Löfgren)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ) ,blötkärr , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,källa i betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15260] ) ,torräng mot vägen , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ) ,slaggtipp vid sjöstrand ,rikligt ,1988 (SJa)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Ribes alpinum    Måbär
Dalkarlsbo ikm N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ) ,omkring kalkbrott på hygge , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Ribes aureum    Gullrips
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Kloster (artp.) (12G 8d , [6694900, 1519788] ) ,ruinområde utmed ån , 2014 (Ralf Lundmark)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695714, 1531319] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS & IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS, IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockiig blandskog , 2014 (DABS & IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Myckelby (12G 9b , [6699873, 1506989] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS & IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Arkhyttan-Långshyttan (13G 0b , [6701960, 1506830] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Kallbäck (13G 0e , [6704090, 1520200] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS, IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS & IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Arkhyttan-Långshyttan (13G 0b , [6701960, 1506830] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt)
Kallbäck (13G 0e , [6704090, 1520200] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog ,många ex ,2014 (DABS & IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,kanten av ängsmark mot å ,emstaka ,2013 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS & IPt)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS, IPt)
Kallbäck (13G 0e , [6704090, 1520200] ) ,vägkant ,sparsamt ,2006 (IPt)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ) ,vägkant ,enstaka ,2013 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695200, 1508869] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704455, 1513042] ) ,skogsbryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,lagårdsmark,blöt , 2017 (JJa)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,spridd ,2013 (LBr)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707528, 1520534] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fragaria vesca    Smultron
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710036, 1523454] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710039, 1523438] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710045, 1523438] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710085, 1523434] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710101, 1523477] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710103, 1523449] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710116, 1523494] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710132, 1523505] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710133, 1523502] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710150, 1523522] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710152, 1523483] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710160, 1523542] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710169, 1523535] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710171, 1523539] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710173, 1523533] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710174, 1523548] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710175, 1523541] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710180, 1523503] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710184, 1523520] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Geum rivale    Humleblomster
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707490, 1520390] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Geum urbanum    Nejlikrot
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrandi engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704745, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Potentilla erecta    Blodrot
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Starbotornet Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694230, 1517570] ) ,dikeskant ,noterad dikeskant intill parkeringen ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ) , ~refl~ ,vägkant, dikeslös , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla reptans    Revfingerört
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
500 m V Grycksbo fäbod (13G 1e , [67079, 15225] ) ,kulturmark, f.d. slåtterängar ,några ex ,1988 (LBr)
Ängelsfors (13G 2d , [6713973, 1518053] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rosa canina    Stenros
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Rosa dumalis    Nyponros
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,vägkant ,stor buske ,2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosa glauca    Daggros
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Långshyttan, Tyllingbo (artp.) (13G 0c , [6704569, 1513118] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707528, 1520534] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Dennis Nyström)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rosa rugosa    Vresros
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704687, 1513256] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Samuelsdal N, fd soptipp (artp.) (13G 0c , [6702357, 1513514] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698413, 1522346] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704316, 1513304] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Skyberget (artp.) (13G 1d , [6706958, 1518166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Rubus saxatilis    Stenbär
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698413, 1522346] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707628, 1510829] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Karlgrensgården (artp.) (12G 9b , [6695439, 1507246] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spiraea japonica    Praktspirea
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704455, 1513042] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Starbotornet Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694230, 1517570] ) ,dikeskant ,noterad dikeskant ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695808, 1507312] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710001, 1523480] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710117, 1523457] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710132, 1523505] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710133, 1523507] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710155, 1523485] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710190, 1523496] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Lathyrus palustris    Kärrvial
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ) ,våt myr med spridda tallar ,en stor grupp ,1991 (PDm)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,diken , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Sindertäkten (artp.) (12G 9f , [6696237, 1527846] ) ,aspskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sindertäkten (artp.) (12G 9f , [6696255, 1527485] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Lotus corniculatus    Käringtand
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Hedemora (artp.) (12G 9f , [6695458, 1525857] ) , ,20 m² ,2020 (Marie Ternström)
Medicago lupulina    Humleluzern
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [67017, 15222] ) ,ruderatmark ,t.rikl. ,1988 (SJa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713920, 1518190] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Långshyttan (DFL 1923-46) (13G 0c , [6704, 1512] ) ,ruderatplatser , 1987 (SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl) (13G 0c , [67042, 15129] ) ,sandig badstrand ,glest spridd ,1989 (MDv)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695200, 1508869] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Långshyttan (DF) (13G 0c , [6702, 1513] ) ,vägkanter o inne på bruksomr.varifrån den väl spridits ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (DFL 1923-46) (13G 0c , [6704, 1512] ) ,ruderatplatser ,rikligt ,1987 (SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl) (13G 0c , [67042, 15129] ) ,sandig badstrand ,glest spridd ,1989 (MDv)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Trifolium medium    Skogsklöver
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,dike , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Trifolium repens    Vitklöver
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Djusa (12G 9b , [66967, 15082] ) ,vägkant ,20-tal ex ,1990 (MDv)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter ,t.rikligt ,2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15193] ) ,stigkant ,t.rikl. ,1987 (SJa)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ) ,vägkanter , 1988 (TLj & LBr)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697096, 1508798] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pålsbo äng (artp.) (13G 1c , [6706251, 1514971] ) , ,25 stjälkar/strån/skott ,2019 (Lennart Bratt)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,4 ,2020 (Fingal Gyllang)
Vicia cracca    Kråkvicker
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714180, 1517540] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Österby (13G 0d , [67032, 15188] ) ,potatisland ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Rörshyttan (DFl) (13G 0d , [67027, 15195] ) ,åkerkanter ,spridd ,1990 (MDv)
Vicia sepium    Häckvicker
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) ,S.exp bergssluttning , 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Valla mosse, Vallmossvägen (12G 8g , [66943, 15303] ) ,vägkanter ,flerstädes ,1991 (PDm)
Spjutbo (12G 9f , [6699942, 1527521] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Skällingberget, skogsväg vid V-sluttningen (13G 1e , [6707, 1524] ) ,vägkanter ,rikligt ,1988 (LBr)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Dalkarlsberget 1 km N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ) ,omkring kalkbrott på hygge,flerst. , 1989 (JEd)
Oxalis acetosella    Harsyra
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Långshyttan, Solhemsvägen (artp.) (13G 0c , [6704594, 1513318] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Nära Spjutbo kalkbrott (12G 9f , [66998, 15275] ) ,kalhygge ,2 ex. ,1989 (HPe)
Geranium robertianum    Stinknäva
Flinssjön NV (12G 9d , [66966, 15155] ) ,stenblock i lövskog ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
N om Flinssjön (12G 9d , [66974, 15154] ) ,gamla hagar m,björkmal,asp o hägg ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ) ,nedom sydbrant , 1990 (JEd & TLj)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Åsbotten (DFl) (13G 3d , [67173, 15197] ) ,sydbrant o block (kalhugget!) ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Klosters NR, Starbotornet (artp.) (12G 8d , [6694547, 1517079] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Kersti Östman, Leif Östman)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Starbotornet Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694230, 1517570] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704605, 1513318] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,noterad ,2020 (Fingal Gyllang)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707490, 1520390] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Linum catharticum    Vildlin
Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (12G 9f , [66999, 15275] ) ,f.d.infartsv. till brottet ,mkt.rikl. ,1993 (PDm)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,blandskog , 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Glänsbo (13G 1e , [6708475, 1524943] ) ,vägkant vid ödetomt ,10^3 ,2003 (NGu)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15262] ) ,igenväxande kalkpåv.ängsmark ,några m2 ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Acer platanoides    Lönn
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,lundartad vegetation i anslutning till klipphällar ,>20 ex ,1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,örtrik lövskog i fd hagmark ,småplantot + 1 stort träd ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Aesculus hippocastanum    Hästkastanj
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdsdeponi/utkast ,1 plantor/tuvor ,2020 (Dennis Nyström)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Övernora gamla Haas 381, Hedemora (artp.) (12G 8c , [6694174, 1512663] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Johan welchermill)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sundfiske (artp.) (12G 9c , [6696213, 1512496] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704455, 1513042] ) ,lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Långshyttan, Häggliden (artp.) (13G 0c , [6704461, 1513033] ) ,trädgårdsdeponi/utkast ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Frangula alnus    Brakved
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tilia cordata    Lind
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Lerhyttan (12G 9f , [66962, 15289] ) ,odl.röse m. krusbär ,1 rugge ,1988 (TLj & LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Malva moschata    Myskmalva
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Daphne mezereum    Tibast
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,örtrik lövskog i fd hagmark ,flerst. o rikl. ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695847, 1508234] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Långsåsen (13G 0d , [67044, 15160] ) ,hällmark ,riklig ,1988 (SJa)
Viola arvensis    Åkerviol
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699946, 1527417] ) ,blandskog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Viola epipsila    Mossviol
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Viola mirabilis    Underviol
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ) ,örtrik lövskog i fd hage ,flerst.o rikl. ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Sindertäkten (artp.) (12G 9f , [6696237, 1527846] ) ,aspskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sindertäkten (artp.) (12G 9f , [6696255, 1527485] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Viola palustris    Kärrviol
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkantl , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Viola persicifolia    Strandviol
Rankholmen, 1940-t (S Mellquist) * Rankholmen i Flinesjön (12G 8d , [66942, 15165] ) ,buskig lövskog på fuktig mark och öppna strandängar ,spridd ,1989 (HPe)
Viola riviniana    Skogsviol
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709969, 1523498] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709998, 1523484] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710124, 1523454] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710154, 1523480] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710155, 1523482] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Viola rupestris    Sandviol
Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (12G 9f , [66999, 15275] ) ,hyllor i btottets väggar ,fl.i små grupper ,1993 (PDm)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695766, 1507228] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Viola x wittrockiana    Pensé
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdsdeponi/utkast ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Elatine triandra    Tretalig slamkrypa
Fatburen (12G 8c , [6694320, 1513535] ) ,sjö.grund botten , 1988 (LBr)
Fatburens östra strand (12G 8c , [66944, 15135] ) ,betad gyttjestrandesmark ,riklig ,1988 (LBr)
Peplis portula    Rödlånke
Svinö mot Svinssjön (12G 9c , [66983, 15136] ) ,hårdbetad, tidvis översvämmad lerig hage ,mycket rikligt ,1991 (LBr)
Flinssjön mot Lisselsjön (12G 9d , [66966, 15152] ) ,översvämningspåverkad vall ,t. rikligt ,1988 (TLj & LBr)
Amungen mot Myckelby (13G 0b , [67008, 15081] ) ,blottad gyttjestrand ,ca 50 ex ,1992 (LBr o a)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ) ,strandkärr , 1989 (JEd)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ) ,dyig sjöstrand ,sparsam ,1990 (MDv)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ) ,älvstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Kloster (12G 9d , [66958, 15197] ) ,åkant ,några ,1989 (MDv)
Amungen,Myckelby (13G 0b , [67003, 15083] ) ,sjöstrand ,några ,1988 (MDv)
Amungen,Ratholmen (13G 0b , [67014, 15090] ) ,sjöstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (13G 0c , [67042, 15129] ) ,sjöstrand ,några ,1989 (MDv)
Långshyttan ,vid Långens utlopp (13G 0c , [67044, 15137] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1988 (MDv)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hinshytteån (13G 1c , [67063, 15127] ) ,bäckstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Dammsjön. vid utloppet (13G 1c , [67069, 15129] ) ,sjöstrand ,flertal ,1988 (MDv)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt ,enstaka ,2002 (NGu)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ) ,åstrand ,t.rikl ,1988 (LBr)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myckelby badplats (artp.) (13G 0b , [6700352, 1508245] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd)
Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ) ,på en rotvälta , 1996 (Ola Löfgren)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter ,rikligt ,2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Epilobium collinum    Backdunört
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Epilobium montanum    Bergdunört
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,grönsaksland , 2013 (DABS)
Karlgrensgården (artp.) (12G 9b , [6695439, 1507246] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,noterad ,2020 (Fingal Gyllang)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,spridd ,2013 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Gryckens strand NO Mörkmossen (13G 1e , [6705990, 1521250] ) , ~refl~ ,sjöbotten , 2007 (NGu)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,ymnig ,2013 (LBr)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ) ,strandkärr , 1989 (JEd)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,sparsam ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Cornus alba    Videkornell
Kloster (artp.) (12G 8d , [6694900, 1519788] ) ,utmed ån , 2014 (Ralf Lundmark)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704124, 1512783] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Angelica sylvestris    Strätta
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695714, 1531319] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704650, 1513288] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707490, 1520390] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Astrantia major    Stjärnfloka
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdsdeponi/utkast ,1 plantor/tuvor ,2019 (Dennis Nyström)
Carum carvi    Kummin
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Fatburen (12G 8c , [66935, 15137] ) ,sjöstrand ,spridd ,1989 (MDv)
Fatburen (12G 8c , [66942, 15133] ) ,sjöstrand ,spridd ,1989 (MDv)
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ) ,älvstrand ,enstaka ,1989 (MDv)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ) ,dyig sjöstrand ,vanlig ,1990 (MDv)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,spridd ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (13G 0c , [67042, 15129] ) ,sjöstrand ,glest spridd ,1989 (MDv)
Bysjön,Västerby (13G 0d , [67029, 15185] ) ,dyig sjöstrand ,spridd ,1990 (MDv)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt ,ett ex ,2002 (NGu)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67040, 15131] ) ,åstrand ,rikligt ,1987 (SJa)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,lagårdsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster museiebyggnaden (artp.) (12G 8d , [6694968, 1519666] ) ,på vallen mot dammen ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myrrhis odorata    Körvel
N Eret (12G 9f , [66954, 15261] ) ,gård mot väg ,1 best. ,1988 (TLj & LBr)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ) ,strandkärr , 1989 (JEd)
Kloster (12G 8e , [6694, 1520] ) ,i dammen o bäcken ,flerst o rikligt ,1989 (JEd)
Flinssjön mot Lisselsjön (12G 9d , [66965, 15153] ) ,åkerdike ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Flinssjöns NV-strand (12G 9d , [66973, 15164] ) ,dystrand/gamla strandbeten ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan ,ån mln Rällingen o Tyllingen (13G 0c , [67044, 15131] ) ,näringsrik åstrand ,~5 ex ,1988 (SJa)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [66960, 15130] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Långshyttan (13G 0c , [6704, 1512] ) ,vägkant/skärning ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (DFl) (13G 0c , [67041, 15127] ) ,mellan lövskog o kolonilott ,riklig ,1989 (MDv)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Nordbäcksbo (12G 9f , [66986, 15274] ) ,vägkant v.gård ,1 fert. best. ,1988 (TLj & LBr)
Nordviks fäbod (13G 2d , [67120, 15166] ) ,ängsmark/gräsmatta ,t.rikl. ~4 m2 ,1987 (SJa)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,dammkant , 2013 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Långshyttan (13G 0c , [67046, 15131] ) ,gammal jvgbank ,~10 ex (form med smalflikiga blad m.m) ,1988 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714180, 1517540] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Andromeda polifolia    Rosling
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Calluna vulgaris    Ljung
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,dikeskant , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714180, 1517540] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707628, 1510829] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694775, 1530428] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.) (13G 2c , [6711624, 1514706] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ) , ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad , 2007 (NGu)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Österby, Daniels hage, Hedemora kommun (artp.) (13G 1d , [6706962, 1518441] ) , ,11 stjälkar/strån/skott ,2019 (Lars Tidemalm)
O Staktjärns fäbodar (artp.) (13G 3d , [6717014, 1518115] ) ,gammal barrblandskog , 1991 (MBm)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705200, 1523830] ) , ~refl~ ,sumpskog, översilad , 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Mörttjärnsberget SO-sida (13G 1d , [67065, 15150] ) , , 1990 (JEd)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705410, 1523850] ) , ~refl~ ,barrskog , 2007 (NGu)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Pyrola minor    Klotpyrola
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ledum palustre    Skvattram
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,dikeskant , 2013 (DABS)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694775, 1530428] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694775, 1530428] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704342, 1513210] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704342, 1513210] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Skyberget (artp.) (13G 1d , [6706958, 1518166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.) (13G 2c , [6711624, 1514706] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.) (13G 2c , [6711772, 1514824] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694775, 1530428] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698413, 1522346] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707628, 1510829] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Skyberget (artp.) (13G 1d , [6706958, 1518166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,dikeskant , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704342, 1513210] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704342, 1513210] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Vaccinium uliginosum    Odon
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,dikeskant , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694775, 1530428] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694775, 1530428] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skyberget (artp.) (13G 1d , [6706958, 1518166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget (artp.) (13G 1c , [6707628, 1510829] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Skyberget (artp.) (13G 1d , [6706958, 1518166] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Ratholmen,Amungen (13G 0b , [67015, 15090] ) ,sjöstrand ,något ex ,1989 (MDv)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Bergboön i Dalälven (även 40 41 & 37 42) (12G 9b , [66989, 15091] ) ,älvstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,slänt , 2013 (IPt)
Bron, Flinesjövägen (artp.) (12G 8d , [6694600, 1518373] ) ,norra sidan ån, höger om bron ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,dike , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.) (13G 0e , [6701679, 1523362] ) , ,noterad ,2016 (Johan Södercrantz)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ) ,strandskog,strandkant ,vanlig ,1989 (MDv)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ) ,älvstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Amungen,Myckelby (13G 0b , [67003, 15083] ) ,gräsmark-strandskog ,riklig ,1988 (MDv)
Amungen,Ratholmen (13G 0b , [67014, 15090] ) ,sjöstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Långshyttan (13G 0c , [67048, 15131] ) ,åkant ,~10 ex ,1987 (SJa)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myckelby badplats (artp.) (13G 0b , [6700352, 1508245] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Starbotornet Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694230, 1517570] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Primula farinosa    Majviva
Stigsbo, ca 1850 (A.J. Samuelsson enl. Lb) — ca 1920 (Lr) — Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,kalkrikt översilningskärr i sydsluttande f d betesmark ,50-tal ex ,1989 (CHe, BPe ,JEd)
Primula veris    Gullviva
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ) ,glänta i lövskog ,t. rikl. ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Fraxinus excelsior    Ask
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66989, 15091] ) ,strandskog ,några ,1988 (MDv)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,lundartad veg.i anslutning till klipphällar ,>10 ex ,1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Dalkarlsberget ca 1 km Ö Furuåsen (13G 2e , [67105, 15229] ) ,ngt örtrikare kärr i skog (nu hygge) o omgiv.fastmark ,sparsam ,1989 (JEd)
Dalkarlsberget 1 km N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ) ,omkring kalkbrott på hygge,flerst. ,mest ungplantor flerst. ,1989 (JEd)
Borkvarnen (artp.) (12G 9g , [6696569, 1530186] ) , ,omkrets 470 cm i brösthöjd ,2016 (Staffan Müller, Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Syringa vulgaris    Syrén
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående ,rikligt ,2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Kloster (artp.) (12G 8d , [6694900, 1519788] ) , , 2014 (Ralf Lundmark)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Spjutbo kalkbrott (12G 9f , [66998, 15275] ) ,vägkant ,100-tals ex ,1989 (HPe o a)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog ,spridda ex på en sträcka av flera hundra meter ,2014 (DABS)
Skogsbilvägen till kalkbrottet (artp.) (12G 9f , [6699938, 1527412] ) , ,ca. 15 ex. ,2016 (Maja Wressel)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Pålsbo hage (1) (artp.) (13G 1c , [6706276, 1514995] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Lennart Bratt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706287, 1514858] ) , ,48 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706287, 1514858] ) ,fint hävdad yta. ser ut som om extra hävd är insatt precis i området för gentianorna. räknade till 22 ex vid snabbt besök. missade säkert några plantor i utkanten av området. ,22 plantor/tuvor ,2020 (Maja Wressel)
Pålsbo hage, Husby förs. (artp.) (13G 1c , [6706298, 1514856] ) ,betesmark ,61 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706306, 1514880] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706306, 1514881] ) , , 2015 (Lennart Bratt)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694325, 1517545] ) ,sjö , 2015 (A Martin FranssonSören Franceen, Patrick Fritzson, Owe Rosengren)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704308, 1513224] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium album x verum    
Stjärnsund (13G 0e , [6701530, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Galium boreale    Vitmåra
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695920, 1508702] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695714, 1531319] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,dike , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Österby (13G 0d , [67032, 15188] ) ,potatisland ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Sjön Fatburens NO-strand (12G 8c , [66942, 15137] ) ,på betade starrtuvor ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Svinösjön (12G 9c , [66966, 15138] ) ,dystrand ,fåtal ,1991 (HPe)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ) ,dyig sjöstrand ,10 ex ,1990 (MDv)
Galium triflorum    Myskmåra
Åsbotten, ca 1920 (At) * (13G 3d , [67173, 15197] ) ,bakom block i rasmark vid sydbrant på hygge ,10 ex ,1989 (LBr)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,blöt gräsmark , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ) , ~refl~ ,strandäng , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695200, 1508869] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockiig blandskog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Polemonium caeruleum    Blågull
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704124, 1512783] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Husby kyrka (DFl) (12G 9c , [66967, 15107] ) ,älvstrand ,~2 m2 ,1988 (SJa)
Långshyttan, apoteksdammen (DFl) (13G 0c , [67040, 15127] ) ,strandkant ,t. rikl. ,1988 (SJa)
Långshyttan ,Solhemsvägen 6 (DFl) (13G 0c , [67045, 15132] ) ,trädgårdsland ,t. rikl. ,1988 (SJa)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Österby (13G 0d , [67032, 15188] ) ,åkerholme m.trädg.tipp ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Västerby (DBS) (13G 0d , [67031, 15182] ) ,nässlor på gård mot åker o vägkant,ruggar även på annat ,flera bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Västerby (DBS) (13G 0d , [67034, 15181] ) ,nässlor på gård mot åker o vägkant ,1 stort bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Rävbo, ca 1910-t (Sam) * kring St Rävbo gård (12G 9c , [66978, 15128] ) , ,ymnig på nässlor ,1988 (TLj & LBr)
Echium vulgare    Blåeld
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt ,ca 20 ,2002 (NGu)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,källa i betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Fatburens NO-sida (12G 8c , [66944, 15137] ) ,öppen torr beteshage i trampslitna markblottor , 1990 (JEd)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Symphytum asperum    Fodervallört
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Långshyttan ,vid Långens utlopp (13G 0c , [67044, 15137] ) ,sjöstrand ,några ,1988 (MDv)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704650, 1513288] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Callitriche palustris    Smålånke
Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ) , ~refl~ ,alsumpskog , 2008 (NGu)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockig blandskog , 2014 (DABS)
Nedre Stigsbo (13G 0f , [67043, 15255] ) ,hästhage ,enstaka ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark ,1 ,2013 (HLe)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ) , ~refl~ ,vägkant, dikeslös ,11 st ,2003 (NGu)
Nordviks fäbod (13G 2d , [67120, 15166] ) ,f.d. ängsmark ,~3 ex ,1987 (SJa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Karlgrensgården (artp.) (12G 9b , [6695439, 1507246] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695766, 1507228] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Glechoma hederacea    Jordreva
Fatburens NO-sida (12G 8c , [6694, 1513] ) ,beteshage , 1989 (JEd)
N om Klosteråns utlopp i Flinesjön (12G 8d , [66946, 15182] ) ,betesmark ,flertal ,1988 (MDv)
N om Flinssjön (12G 9d , [6697, 1515] ) ,gamla hagar m,björkmal,asp o hägg ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Lamium album    Vitplister
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15261] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Lamium purpureum    Rödplister
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,grönsaksland , 2013 (DABS)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Västerby. Övre delen av beteshagen, nära staket. (13G 0d , [67032, 15183] ) ,torrt, skräpigt parti i beteshage med bl.a. kungsljus och nässelsnärja. ,2 ruggar ,1988 (LBr)
Västerby, 1870-t (IND.1879) * (13G 0d , [67031, 15182] ) ,i beteshage ,ca 10 ex ,1988 (TLj & LBr)
1830-t (Kd:HARTM.1838) * längs bäcken mellan klosterruinen och klosterträdgården (12G 8d , [66949, 15194] ) , ,1 bestånd ,1988 (R. Widerström o a)
Lycopus europaeus    Strandklo
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ) ,dyig sjöstrand ,vanlig ,1990 (MDv)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ) ,dyig sjöstrand ,enstaka ,1990 (MDv)
Långsbyn (13G 0c , [67042, 15138] ) ,ruderatmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ) ,slaggtipp vid sjöstrand ,rikligt ,1988 (SJa)
Långshyttan ,vid Långens utlopp (13G 0c , [67044, 15137] ) ,sjöstrand ,några ,1988 (MDv)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand, i tuvor av bunkestarr ,10^2 ,2003 (NGu)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ) ,åstrand ,sparsamt ,1988 (LBr)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67040, 15131] ) ,åstrand ,~5 ex ,1987 (SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl) (13G 0c , [67042, 15129] ) ,sjöstrand ,några ,1989 (MDv)
Bysjön,Västerby (DFl) (13G 0d , [67029, 15185] ) ,dyig sjöstrand ,enstaka ,1990 (MDv)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67035, 15190] ) ,näringsrik, betad strandkant ,ca 15 ex ,1991 (SJa)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Mentha arvensis    Åkermynta
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Prunella vulgaris    Brunört
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Satureja acinos    Harmynta
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark ,t.riklig ,1987 (SJa)
Scutellaria galericulata    Frossört
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö, strand ,spridd ,2013 (LBr)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Stachys palustris    Knölsyska
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd)
Efter vägen mln.Långsåsen ö.Lången (13G 0d , [6704, 1516] ) ,ängsgranskog-vägkanter ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ) ,örtrik lövskog i fd hage ,flerst.o rikl. ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Solanum dulcamara    Besksöta
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,spridd ,2013 (LBr)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Långens N-strand (13G 0c , [67046, 15144] ) ,stenig strand ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67040, 15131] ) ,åstrand ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter ,enstaka ,2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Flinsberget ,torpet V-ut vid vägen (12G 8d , [66936, 15165] ) ,vägkant ,conf T.Karlsson ,1989 (JEd)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Älgsjöberget mot SO (13G 1c , [67073, 15111] ) ,grustag , 1990 (JEd)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713920, 1518090] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66987, 15092] ) ,älvstrand ,några ,1988 (MDv)
Näsgårdsön (12G 9c , [66953, 15141] ) ,kobetad strand på sediment ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Långshyttan, vid gamla järnvägen norr om Tillingen (13G 0c , [67043, 15129] ) ,ruderatmark- gammalt rälsupplag vid f.d. järnväg (BLJ) ,11 ex ,1991 (SJa)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,myr , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695847, 1508234] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695200, 1508869] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695847, 1508234] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Kloster (12G 9d , [66959, 15197] ) ,vägkant ,riklig ,1989 (MDv)
Långsbyn (13G 0c , [67042, 15138] ) ,ruderatmark ,~150 ex ,1989 (SJa)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ) ,slaggtipp vid sjöstrand ,~1 m2 ,1988 (SJa)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn , 2007 (NGu)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Scrophularia nodosa    Flenört
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2007 (NGu)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Västerby (13G 0d , [67031, 15182] ) ,betad sydvästhage (f.d.gödselbacke) ,5 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Västerby mot Bro (13G 0d , [67034, 15181] ) ,vägkant ,enst ,1988 (TLj & LBr)
Kallbäck (13G 0e , [67041, 15202] ) ,sandtag ,1 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Österby , S Hällsjön (DFL) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällrik gräsmark ,~50 ex ,1987 (SJa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Österby (13G 0d , [6702, 1519] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Österbyn -->Västerbyn (13G 0d , [67033, 15187] ) ,ängsliknande vägkant ,>20 ex ,1989 (SJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark ,~ 5 ex ,1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Kallbäck (13G 0e , [67041, 15202] ) ,sandtag ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Mörttjärnsberget (13G 1d , [67065, 15150] ) ,kalhygge ,3 ex ,1987 (SJa)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,slänt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Dennis Nyström)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Veronica arvensis    Fältveronika
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Veronica officinalis    Ärenpris
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ballsberget (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Veronica scutellata    Dyveronika
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,5 ,2020 (Fingal Gyllang)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn , 2007 (NGu)
Utricularia stygia    Sumpbläddra
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn , 2007 (NGu)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,spridd ,2013 (LBr)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ) ,dyig grund strandkant ,~20 ex ,1988 (SJa)
Långshyttan (13G 0c , [67044, 15131] ) ,näringsrik å ,1 ex ,1987 (SJa)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15262] ) ,S-exp. torräng , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark/lundmiljö ,> 10 ex ,1991 (SJa)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707490, 1520390] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Plantago major    Groblad
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,diken , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Skogsbilvägen till kalkbrottet (artp.) (12G 9f , [6699938, 1527412] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707528, 1520534] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Littorella uniflora    Strandpryl
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Linnaea borealis    Linnéa
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,blandskog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ) , ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd , 2004 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Lonicera caerulea    Blåtry
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Lonicera tatarica    Rosentry
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Lerhyttan (12G 9f , [66963, 15290] ) ,beteshagar/lövsnår ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,örtrik lövskog i fd hagmark o flerst omkring ,enstaka ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Dalkarlsbo ikm N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ) ,omkring kalkbrott på hygge , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,lagårdsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Viburnum opulus    Olvon
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ) ,lundartad vegetation i anslutning till klipphällar ,t.rikligt ,1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,slänt , 2013 (IPt)
Knautia arvensis    Åkervädd
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,kanten av ängsmark mot å , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,kanten av ängsmark mot å , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Bengtsbo (artp.) (12G 9b , [6697280, 1507980] ) ,vägkant , 2009 (Stig-åke Svenson)
Bengtsbo (artp.) (12G 9b , [6697341, 1508061] ) ,vägkanter ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Campanula glomerata ssp. glomerata    Ängstoppklocka
Bengtsbo längs väg 764 (12G 9b , [6697300, 1507950] ) ,längs 100 m på båda sidor i torra vägkanter , 2001 (TLj)
Husby kungsgård (artp.) (12G 9b , [6696564, 1509829] ) ,längs vägen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Klosters herrgård i parken (12G 8d , [6694960, 1519510] ) , ,ca 50 vita ex ,2007 (TLj)
Smedby (12G 9c , [66968, 15107] ) ,älvbrink ,27 ex ,1988 (SJa)
Campanula patula    Ängsklocka
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Hedemora, Fågeltornet vid Fatburen (artp.) (12G 8c , [6693483, 1513728] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695714, 1531319] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skyberget N (artp.) (13G 1d , [6707643, 1518360] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Skyberget N (artp.) (13G 1d , [6707643, 1518360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.) (13G 1d , [6709408, 1516927] ) , ,noterad ,2020 (Fingal Gyllang)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Ytternora mot v.270 (12G 8c , [66930, 15131] ) ,beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Ö om Flinssjön, S om Kallmossberget (12G 9d , [66957, 15189] ) ,i skogsbryn o. vägkanter intill odlingsmark ,flertalex. ,1989 (PJo)
Eret-Åsbo-Lerhyttan (12G 9f , [6695, 1526] ) ,vägkanter o.banvallskanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Eret-Åsbo-Lerhyttan (12G 9f , [6696, 1527] ) ,vägkanter o.banvallskanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Lerhyttan (12G 9f , [6696, 1528] ) ,beteshagar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Myckelby (13G 0b , [67011, 15072] ) ,igenväxt hagmark v.gård ,1 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Nordviken mot Solbacka (13G 0c , [67047, 15145] ) ,betad torräng ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Österby , vid bygdegården (13G 0d , [67033, 15191] ) ,ängs/skogsmark ,~10 ex ,1987 (SJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Laggarbo (13G 1c , [67064, 15116] ) ,f.d.ängsmark ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Mörttjärnsberget SO-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) , ,enstaka ,1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten ,riklig ,1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ) , ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad , 2007 (NGu)
500 m V Grycksbo fäbod (13G 1e , [67079, 15223] ) ,kulturmark, f.d. slåtterängar ,sparsamt ,1988 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695920, 1508702] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704620, 1513231] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704455, 1513042] ) ,trädgårdutkast i lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Långshyttan, Rönnliden (artp.) (13G 0c , [6704506, 1513081] ) ,trädgårdsdeponi/utkast ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Grycks vik i Grycken, vid Grycksbo fäbodar (13G 1e , [6707810, 1522450] ) , ~refl~ ,sjöbotten, hård , 2004 (NGu)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.) (13G 0e , [6701679, 1523362] ) , ,noterad ,2016 (Johan Södercrantz)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Achillea millefolium    Röllika
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710089, 1523472] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710095, 1523490] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,blöt gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Hedemora, Fågeltornet vid Fatburen (artp.) (12G 8c , [6693483, 1513728] ) ,åkermark , 2014 (Lennart Iselius)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Myckelby badplats (artp.) (13G 0b , [6700352, 1508245] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Västerby (artp.) (13G 0d , [6703861, 1517507] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Antennaria dioica    Kattfot
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockiig blandskog ,rikligt ,2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark ,1 kvadratmeter ,2013 (HLe)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706298, 1514856] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Rörshyttan ,efter vägen mot Kallbäck (13G 0d , [67032, 15197] ) ,åkerkant ,rikligt ,1987 (SJa)
Arctium lappa    Stor kardborre
Kloster (12G 8d , [6694, 1519] ) ,intill laduvägg ,1 ex (kontr. Per Lessen LD) ,1989 (MDv)
Kloster (12G 8d , [6694940, 1519750] ) ,herrgården vid ladugården ,ett par stora ex ,2000 (TLj)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ) ,igenväxt gräsmark och bäcksluttning , 2017 (JJa)
Arctium minus    Liten kardborre
Smedby,älvbrons norra fäste (12G 9c , [66967, 15107] ) ,älvbrink ,3 ex ,1988 (SJa)
Kloster (12G 9d , [66959, 15197] ) ,vid ladugård ,några ,1989 (MDv)
Långsbro skola (13G 0c , [67043, 15137] ) ,strandsnår ,4 ex ,1989 (SJa)
Västerby (13G 0d , [67031, 15182] ) ,beteshage ,flera bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Långshyttan, Backliden (artp.) (13G 0c , [6704511, 1512606] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Rävbo 3 km NO Husby k:a (12G 9c , [66977, 15128] ) ,kant av beteshage mot gård ,~20 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Artemisia absinthium    Malört
Västerby (DBS) (13G 0d , [67031, 15182] ) ,beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704381, 1512986] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695920, 1508702] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Bidens cernua    Nickskära
Fatburens östra strand (12G 8c , [66944, 15135] ) ,betad gyttjestrandesmark ,sparsamt ,1988 (LBr)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ) ,fuktig mark ,fåtal ,1991 (HPe)
Lången vid Långsbyn (DFl) (13G 0c , [67040, 15141] ) ,dyig sjöstrand ,10 ex ,1990 (MDv)
Bidens tripartita    Brunskära
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrandi engelska parken , 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Långsbyn , Lången (13G 0c , [67042, 15138] ) ,strandkant / ruderatmark ,>25 ex ,1989 (SJa)
Carduus crispus    Krustistel
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Centaurea cyanus    Blåklint
Smedby Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ) ,affärens nysådda gräsmatta ,1 ex. ,1988 (SJa)
Husby v.nya Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ) ,ruderataktig plantering vid affären ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Centaurea jacea    Rödklint
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs Kungsgård (artp.) (12G 9c , [6695499, 1513377] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704607, 1513294] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Långshyttan, kyrkogården (artp.) (13G 0c , [6704680, 1513437] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Centaurea montana    Bergklint
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [67012, 15233] ) ,bäckdäld nära tomter ,1 stort best. ,1988 (TLj & LBr)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Långshyttan ,V om hyttan (13G 0c , [67040, 15128] ) ,torr vägslänt ,enstaka ,1990 (JEd)
Lövnäs ca 200 m N-ut (13G 1c , [67062, 15147] ) ,vägkant mod fd.åker , 1991 (JEd,LBr,TLj)
Cicerbita alpina    Torta
Gettjärnsberget (12G 9f , [6696, 1526] ) , ,rikligt ,1993 (RLu)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.) (13G 0c , [6704455, 1513042] ) ,lövskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Rällingsbergs gruva (artp.) (13G 1c , [6705518, 1513102] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
Cirsium arvense    Åkertistel
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704650, 1513288] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Cirsium helenioides    Brudborste
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695714, 1531319] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518100] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Crepis biennis    Skånefibbla
Näs kungsgård, väg 763 från Näs till väg 270 (12G 8c , [6694930, 1513820] ) ,vägkanter ,ymnig 1997- ,2004 (TLj)
Näs kungsgård --> länsväg 270 (12G 9c , [66950, 15138] ) ,vägkant ,rikligt ,1989 (SJa)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695847, 1508234] ) ,i anslutning till tomt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15260] ) ,torräng mot vägen , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ) ,gammal beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Crepis tectorum    Klofibbla
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Erigeron acer ssp. brachycephalus    Östbinka
Liten höjd mellan lv 270 o.myren Ö om Gettjärnsbergsklack (13G 1d , [67073, 15164] ) ,torr mark på bränt hygge ,3 ex. ,1995 (SJa)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långshyttan, Häggliden (artp.) (13G 0c , [6704473, 1512954] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Helianthus annuus    Solros
Långshyttan, kyrkogården (artp.) (13G 0c , [6704634, 1513438] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ) ,vägkant / bruksväg , 2017 (IPt)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ) , ~refl~ ,vägkant, dikeslös , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Inula salicina    Krissla
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön ,rikligt ,2018 (IPt & SJa)
På en holme i Amungen = Ratholmen, 1861 (An: HARTMAN 1864) * ytterst talrik 1917 (Sam) * (13G 0b , [67014, 15090] ) , ,talrik 1988- ,1992 (MDv)
Amungen,Ratholmen (DFl) (13G 0b , [67014, 15090] ) ,sjöstrand ,riklig ,1988 (MDv)
Lapsana communis    Harkål
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713973, 1518053] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709914, 1523524] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709935, 1523511] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709949, 1523512] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709986, 1523489] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710080, 1523417] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Chamomilla recutita    Kamomill
Husby v.nya Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ) ,ruderataktig plantering vid affären ,~10 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Långsbyn (13G 0c , [67042, 15140] ) ,vägkant ,~20 ex ,1989 (SJa)
Smedby (konsumaffärens blivande gräsmatta) (DFl) (12G 9c , [66969, 15106] ) ,ruderatmark ,3 ex ,1988 (SJa)
Mycelis muralis    Skogssallat
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710793, 1517377] ) ,källdråg i blåbärsgranskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ) , ~refl~ ,vägkant, dikeslös , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockiig blandskog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709926, 1523519] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 1e , [6709927, 1523521] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.) (13G 2e , [6710055, 1523427] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Scorzonera humilis    Svinrot
Svenstorp, ca 150 m SSO om (svinrot) (artp.) (12G 9d , [6699395, 1519450] ) ,aspdunge intill landsväg ,6 m² ,2015 (Henrik Berg)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Älgsjöberget mot SO (13G 1c , [67072, 15111] ) ,grustag , 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67070, 15155] ) ,rivningsväg , 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ) , ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd , 2004 (NGu)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695808, 1507312] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Senecio vulgaris    Korsört
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704607, 1513294] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704620, 1513231] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704620, 1513231] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,kanten av ängsmark mot å , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långshyttan, Nordviken (artp.) (13G 1c , [6705018, 1513683] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
Sonchus asper    Svinmolke
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,grönsaksland , 2013 (DABS)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Kloster, längs Klosterån nedströms parken (12G 8d , [6694700, 1518840] ) ,gräsmark/åkerkant , OBS f. crispum , Munkrenfana ,ett bestånd ,1999 (TLj)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1d , [6706218, 1515075] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Tussilago farfara    Hästhov
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kyrkberget (artp.) (12G 9c , [6698472, 1511416] ) , ,noterad ,2018 (Niklas Hjort)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710801, 1517461] ) ,källdråg i blåbärsgranskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710893, 1517653] ) ,källa källdråg i blåbärsgranskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ) , ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad , 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn ,rikligt ,2013 (IPt)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710793, 1517377] ) ,källdråg i blåbärsgranskog ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ) ,igenväxt ö , 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.) (12G 8d , [6694999, 1516534] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1984 (Thomas Rafstedt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6706859, 1510122] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ballsberget väg (artp.) (13G 1f , [6705386, 1525247] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Polygonatum odoratum    Getrams
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockiig blandskog , 2014 (DABS)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15149] ) ,S.exp bergssluttning , 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten ,flerst. o t.rikl. ,1990 (JEd)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Gagea lutea    Vårlök
Kloster vid Smedjan (12G 8d , [66947, 15199] ) ,lövlund ,riklig ,2007 (TLj)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Lilium martagon    Krollilja
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å ,fåtal ,2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704610, 1513336] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Skällingsberget (13G 1e , [6706490, 1524790] ) ,granskog, kalkpåverkad , 2008 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ) , ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad , 2007 (NGu)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Valla myr (12G 8g , [66943, 15303] ) ,våt myr med spridda träd ,tämligen riklig ,1991 (PDm)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694987, 1530285] ) , ,noterad ,2020 (Tommy Löfgren)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ) ,våt myr med spridda träd ,tämligen riklig ,1991 (PDm)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten ,t.riklgt ,2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524770] ) , ~refl~ ,alsumpskog , 2008 (NGu)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698074, 1523470] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9f , [6697434, 1525076] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kasttjärnsberget NR (artp.) (13G 2d , [6710793, 1517377] ) ,källdråg i blåbärsgranskog ,2 plantor/tuvor ,2019 (Janolof Hermansson)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ) ,våt myr med spridda träd ,tämligen riklig ,1991 (PDm)
Goodyera repens    Knärot
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ) ,granskog , 1990 (JEd)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ) ,mossgranskog , 1990 (JEd & TLj)
Ballsmossen (13G 1f , [6706100, 1525900] ) , ,spridd ,2003 (SJa)
Husby (artp.) (12G 9c , [6696273, 1511650] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696939, 1521837] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697060, 1521378] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697491, 1521591] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Björktjärn14 (artp.) (12G 9e , [6697687, 1521338] ) , ,noterad ,2017 (Philipp Weiss)
Björktjärn16 (artp.) (12G 9e , [6697699, 1521199] ) , ,noterad ,2017 (Philipp Weiss)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697969, 1521656] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698274, 1524020] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698316, 1523644] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698869, 1523469] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9f , [6696767, 1525643] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9f , [6696823, 1526686] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9f , [6696889, 1526071] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9f , [6697051, 1525329] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9f , [6697434, 1525076] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9f , [6697563, 1526148] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Gräsbacksmossen Stigsbo (artp.) (13G 0f , [6702229, 1527606] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Lina Lejonberg)
Gräsbacksmossen Stigsbo (artp.) (13G 0f , [6702241, 1527597] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Lina Lejonberg)
Gräsbacksmossen Stigsbo (artp.) (13G 0f , [6702254, 1527589] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Lina Lejonberg)
Älgsjöberget NR (artp.) (13G 1c , [6707259, 1510381] ) ,blåbärsbarrskog blockig/mossig ,1 m² ,2019 (Janolof Hermansson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage, Husby förs. (artp.) (13G 1c , [6706290, 1514860] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt ,10^2 ,2002 (NGu)
Listera ovata    Tvåblad
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Valla mosse (12G 8g , [66942, 15303] ) ,vår myr och sumpig skogsmark ,rikligt flerstädes ,1991 (PDm)
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ) ,vår myr och sumpig skogsmark ,rikligt flerstädes ,1991 (PDm)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten ,rikligt ,2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, fuktäng ,ca 5 ,2002 (NGu)
Neottia nidus-avis    Nästrot
Kloster (artp.) , ,2 ex. (inv. Ingrid Thomasson) ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Platanthera bifolia    Nattviol
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ) ,klippsluttning,delvis grönsten , 1990 (JEd)
Calla palustris    Missne
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,dike , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand ,rikligt ,2018 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713750, 1518060] ) ,kärr nära bäck , 2013 (IPt)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lemna minor    Andmat
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,dike , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,blöt gräsmark , 2013 (DABS)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lemna trisulca    Korsandmat
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,några få ,2013 (LBr)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [66966, 15138] ) ,I vatten ,täml riklig ,1991 (HPe)
Svinösjöns sydöstra strand (artp.) (12G 9c , [6696630, 1513858] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Butomus umbellatus    Blomvass
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ) ,i bäckutflöde till älven ,2 ruggar ,1989 (MDv)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långsbyn, Lången (13G 0c , [67041, 15141] ) ,strandkant ,>30 ex ,1989 (SJa)
Långshyttan, apoteksdammen (DFl) (13G 0c , [67040, 15127] ) ,näringsrik strandkant ,~100 ex ,1988 (SJa)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [6696, 1513] ) ,grunt vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Hedemora, Fågeltornet vid Fatburen (artp.) (12G 8c , [6693483, 1513728] ) ,vattenyta i bäck dike nära åkermark , 2014 (Lennart Iselius)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693500, 1513700] ) ,sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,lagårdsmark,blöt , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Kloster, Engelska parken (artp.) (12G 9d , [6695049, 1519524] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långshyttan (13G 0c , [6704, 1513] ) ,strandkant vid näringsrik å ,~15 ex ,1987 (SJa)
Brovall (artp.) (12G 8c , [6694390, 1514550] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Brovall (artp.) (12G 8c , [6694394, 1514520] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hällsjön vid Österby (13G 0d , [67036, 15190] ) , ,troligen riklig ,1991 (SJa)
Mörttjärnn, NO Långshyttan (13G 1d , [67059, 15153] ) ,näringsrik å ,rikligt ,1988 (LBr)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Lissjöns östra strand (artp.) (12G 9c , [6697308, 1512536] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.) (13G 0e , [6701679, 1523362] ) , ,noterad ,2016 (Johan Södercrantz)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,sparsamt ,2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (DFl) (12G 9b , [66968, 15080] ) ,dyig sjöstrand ,sparsam ,1990 (MDv)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Stratiotes aloides    Vattenaloe
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,mycket riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [66966, 15138] ) ,I vatten ,täml riklig ,1991 (HPe)
Lissjöns östra strand (artp.) (12G 9c , [6697308, 1512536] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Lissjön (artp.) (12G 9c , [6697309, 1512539] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö ,enstaka ex ,2006 (Therese Carlsson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,2 ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton compressus    Bandnate
Fatburen (12G 8c , [6693776, 1513608] ) ,sjö ,ymnig ,2006 (LBr)
Svinösjön (12G 9c , [6696880, 1513085] ) ,sjö.i ett artrikare vattenväxtsamhälle ,sparsam ,2007 (LBr)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693500, 1513700] ) ,sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton crispus    Krusnate
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen mot Myckelby (13G 0b , [67015, 15085] ) ,på grund gyttjebotten ,sparsam och småvuxen ,1992 (LBr, HPe & MDv)
Potamogeton friesii    Uddnate
Fatburen (12G 8c , [6694320, 1513535] ) ,sjö.grund botten med bl.a.tretåig slamkrypa ,fåtalig ,1988 (LBr)
Fatburens östra strand (12G 8c , [66944, 15135] ) ,grund botten med bl a tretalig slamkrypa och nål-säv ,sparsam ,1988 (LBr, det. TKa)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,damm , 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn , 2007 (NGu)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.) (13G 0e , [6701679, 1523362] ) , ,noterad ,2016 (Johan Södercrantz)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Sjön Fatburens NO-strand (12G 8c , [66942, 15137] ) ,långgrund dystrand , 1988 (TLj & LBr)
Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ) ,grund sjövik ,flerst.o mkt rikblommig ,1989 (JEd)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Svinösjön (DFl-49) (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Svinösjöns östra vik (artp.) (12G 9c , [6696764, 1513934] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Potamogeton praelongus    Långnate
Grycks vik i Grycken, vid Grycksbo fäbodar (13G 1e , [6707810, 1522450] ) , ~refl~ ,sjöbotten, hård , 2004 (NGu)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [67042, 15134] ) ,näringsrik å ,t.rikl, 1987 (SJa)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Berga v.Amungen i viken (13G 0b , [67002, 15090] ) ,betad strand,utanför starrbältet på dy ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Kallbäcken (13G 0e , [67040, 15202] ) ,damm ,1 stort best. ,1988 (TLj & LBr)
Mörttjärn NO Långshyttan (13G 1d , [67059, 15153] ) ,åkant ,t.riklig ,1988 (LBr)
SV Mörkmossen (13G 1e , [6705340, 1520720] ) ,dike, näringsrikt ,fyra ,2002 (NGu)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt ,ca 20 ,2002 (NGu)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ) ,åstrand ,sparsamt ,1988 (LBr)
Långshyttan (DFL) (13G 0c , [6704, 1513] ) ,strandkant vid näringsrik å ,t.riklig. ,1987 (SJa)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
SV om Rankholmen (12G 8d , [66941, 15162] ) ,strandkärr ,enstaka ,1989 (JEd)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,lagårdsmark,blöt , 2017 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ) ,dyig sjöstrand ,vanlig ,1990 (MDv)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,spridd ,2013 (LBr)
Flimesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ) ,dyig sjöstrand ,vanlig ,1990 (MDv)
Fullen ,N om Silvhytteå (13G 1e , [67077, 15206] ) ,sjöstrand ,10-20 ex ,1990 (MDv)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Rv.80 n.Edsken (13G 2e , [6713, 1520] ) ,vägdike , 1988 (JEd)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,källa i betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Juncus bufonius    Vägtåg
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Juncus effusus    Veketåg
Flinssjön vid Klosterns utlopp (12G 8d , [66944, 15181] ) ,dikeskant ,1 best. ,1988 (TLj & LBr)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,kanalkant , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sörbotjärnen 500m SSO (artp.) (13G 0e , [6700394, 1522148] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Luzula pilosa    Vårfryle
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699942, 1527521] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695200, 1508869] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695847, 1508234] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ) ,dammkant , 2013 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714310, 1517690] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Husby, vid älven Husby värdshus (artp.) (12G 9c , [6697044, 1510518] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Spjutbo kalkbrott (DF) (12G 9f , [66999, 15275] ) ,buskig myr ,7 stora tuvor ,1989 (HPe)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Berga (artp.) (12G 9b , [6699840, 1508591] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Valla mosse vid Västersjön (12G 8g , [66943, 15304] ) ,våt myr ,en rel. stor grupp ,1991 (PDm)
Mörttjärn NO Långshyttan (13G 1d , [67061, 15150] ) ,strandkärr,betat ,t.riklig ,1988 (LBr)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn ,10^2 ,2007 (NGu)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand ,10^3 ,2003 (NGu)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ) ,rikt trådstarrkärr ,t.riklig ,1988 (LBr)
Carex canescens    Gråstarr
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex capillaris    Hårstarr
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark ,t.rikligt ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (DF) (12G 9f , [66999, 15275] ) ,våtmark i själva brottet ,rikl. ,1993 (PDm)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Ytternora mot v.270 (12G 8c , [66930, 15131] ) ,beteshage med torr hällmark ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Djusa (12G 9b , [66963, 15082] ) ,stenig beteshage ,enstaka ,1990 (MDv)
Nordviken mot Solbacka (13G 0c , [67047, 15145] ) ,betad torräng ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ) ,glänta i lövskog , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Carex diandra    Trindstarr
Långshyttan, Tyllingens norra strand (13G 0c , [67043, 15130] ) ,strandkant , 1988 (SJa)
Carex digitata    Vispstarr
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,blockrik myrkant , 2014 (DABS)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ) , ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad , 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Carex dioica    Nålstarr
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex disperma    Spädstarr
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705200, 1523830] ) , ~refl~ ,sumpskog, översilad , 2007 (NGu)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705350, 1523930] ) , ~refl~ ,barrskog , 2007 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524680] ) ,sumpskog, översilad , 2008 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524770] ) , ~refl~ ,alsumpskog , 2008 (NGu)
Carex disticha    Plattstarr
Flinssjön vid Klosterns utlopp (12G 8d , [66945, 15180] ) ,starrmarker mot fastnark ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Hansbyn (12G 9d , [66975, 15167] ) ,vått vägdike ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Carex echinata    Stjärnstarr
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ) , ~refl~ ,strandäng , 2003 (NGu)
Carex elata    Bunkestarr
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ) , ~refl~ ,åstrand , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Carex elongata    Rankstarr
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ) ,fuktig mark ,riklig ,1989 (HPe)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67035, 15190] ) ,näringsrik, betad strandkant ,enstaka tuvor ,1991 (SJa)
Carex flava    Knagglestarr
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex globularis    Klotstarr
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ) , ~refl~ ,vägkant, dikeslös , 2003 (NGu)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705200, 1523830] ) , ~refl~ ,sumpskog, översilad , 2007 (NGu)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,sumpskog, vid bäck , 2003 (NGu)
Carex magellanica    Sumpstarr
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706310, 1514868] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,blöt gräsmark , 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ) ,skogsbilväg , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714180, 1517540] ) ,vägdikesslänt , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ) ,alkärr , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Nordviken mot Solbacka (13G 0c , [67047, 15145] ) ,betad torräng ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ) ,bäckstrand , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,dikeskant , 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex spicata    Piggstarr
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Kloster (12G 9e , [66952, 15249] ) ,beteshage ,några ex ,1989 (MDv)
Västerby (13G 0d , [67031, 15182] ) ,torräng i beteshage ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark/lundmiljö ,tämligen tiklig ,1991 (SJa)
Carex vaginata    Slidstarr
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ) , ~refl~ ,strandäng , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark, strand av å , 2013 (IPt)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,kalkbrottets botten , 2014 (DABS)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ) ,våt gräsmyr med spridda träd ,mycket rikligt ,1991 (PDm)
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15304] ) ,våt gräsmyr med spridda träd ,mycket rikligt ,1991 (PDm)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ) ,öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,dikeskant , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.) (13G 1f , [6706160, 1525940] ) ,svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Rhynchospora alba    Vitag
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Rhynchospora fusca    Brunag
Valla mosse (12G 8g , [66949, 15301] ) ,göl i trädlös myr ,rikligt i en begränsad grupp ,1991 (PDm)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,riklig ,2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,strand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ) , ~refl~ ,strandäng , 2003 (NGu)
Långshyttan, Tyllingboån (artp.) (13G 0c , [6704664, 1513154] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15) (12G 8c , [6693700, 1513700] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Scirpus radicans    Bågsäv
Fatburen (12G 8c , [66939, 15131] ) ,i näringsrikt dike ,bland stor igelknopp m fl eutrofarter, t.rikl ,1991 (LBr & MDv)
Fatburen (12G 8c , [66939, 15134] ) ,sjöstrand ,bland stor igelknopp m fl eutrofarter, t.rikl ,1991 (LBr & MDv)
Dalälven vid Guntjärn (12G 8c , [66942, 15144] ) ,i älvkanten i grunt vatten med bl a säv ,ca 20 ex ,1992 (HPe)
Svinösjön vid utloppet (12G 9c , [66964, 15136] ) ,eutroft gungfly ,rikligt ,1991 (LBr,HPe & MDv)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum alpinum    Snip
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701120, 1524070] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ) , ~refl~ ,myr, blöt , 2002 (NGu)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Riskebo, Grävlingsberget (artp.) (13G 2c , [6711624, 1514706] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.) (12G 8g , [6694918, 1530387] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ) ,myr , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Agrostis capillaris    Rödven
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Agrostis gigantea    Storven
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Agrostis stolonifera    Krypven
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ) , ~refl~ ,alsumpskog , 2008 (NGu)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693746, 1520798] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsbo, väg W764 (artp.) (12G 9b , [6697114, 1508752] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9g , [6695710, 1531108] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (12G 9f , [66999, 15275] ) ,kalkhällar runt kalkbrottet ,flera utbredda förekomster ,1993 (PDm)
Briza media    Darrgräs
Spjutbo (12G 9f , [6699946, 1527417] ) ,blandskog , 2014 (DABS)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ) ,gammal beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Mörttjärnn, NO Långshyttan (13G 1d , [67062, 15150] ) ,betesmark , 1988 (LBr)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,beteshage ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ) , ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd , 2004 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6714180, 1517540] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ) , ~refl~ ,vägkant , 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Korsgrensgården 200m nö (artp.) (12G 9b , [6695671, 1507340] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
500 m V Grycksbo fäbod (13G 1e , [67079, 15225] ) ,kulturmark, f.d. slåtterängar ,riklig ,1988 (LBr)
Dalkarlsberget ca 1 km Ö Furuåsen (13G 2e , [6710, 1522] ) ,dikat skogskärr , 1989 (JEd)
Bengtsbo, V om (artp.) (12G 9b , [6697236, 1508412] ) ,längs vägen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ) , ~refl~ ,strandäng , 2003 (NGu)
Calamagrostis stricta    Madrör
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ) ,igenväxande gräsmark , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Klosters herrgård. (artp.) (12G 8d , [6694815, 1519638] ) ,markslag fuktig ruderatmark intill damm. , 2015 (Maud Andersson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Roegneria canina    Lundelm
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ) ,lövskog , 1989 (JEd)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ) , , 1988 (MDv)
N om Flinssjön (12G 9d , [6697, 1515] ) ,gamla hagar m,björkmal,asp o hägg ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ) ,blockiig blandskog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elytrigia repens    Kvickrot
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.) (12G 9c , [6695955, 1512464] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge , 2003 (NGu)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ) ,slänt mot älven med vägkant , 2014 (IPt)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ) ,dikeskant vid myrmark , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ) ,grusplan , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 150m NO (artp.) (12G 9b , [6695699, 1507212] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,lagårdsmark,blöt , 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,bäckstrand , 2016 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ) ,sumpskog/åkerkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ) , ~refl~ ,dike, näringsrikt , 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Kloster, Engelska parken (artp.) (12G 9d , [6695049, 1519524] ) ,vattendrag ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Glyceria lithuanica    Glesgröe
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524680] ) ,sumpskog, översilad ,ett 100-tal strån ,2008 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706720, 1524440] ) ,sumpskog (foto) , 2012 (IPt)
Glyceria maxima    Jättegröe
Stjärnsund ("engelska parken") (13G 0e , [6701950, 1522370] ) ,stränder o sankmark ,oerhört rikl. ,1988 (SJa)
Fatburen vid utloppet (12G 8c , [66935, 15137] ) ,sjöstrand ,20-30 ex ,1989 (MDv)
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ) ,strandkant ,glest spridd ,1989 (MDv)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,bäckstrand i engelska parken , 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66987, 15092] ) ,älvstrand ,stort bestånd ,1988 (MDv)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Aspans utlopp i Dalälven (12G 9c , [66962, 15114] ) ,älvstrand ,spridd ,1990 (MDv)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6714310, 1517690] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2013 (IPt)
Klosters herrgård. (artp.) (12G 8d , [6694815, 1519638] ) ,markslag i strandkanten till en damm. , 2015 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Kloster, Engelska parken (artp.) (12G 8d , [6694977, 1519634] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Avenula pratensis    Ängshavre
Hansbyn vid vägskälet (12G 9d , [66976, 15167] ) ,torr hällmarksäng v.vägen ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Vikarbyn vid vägskälet/kraftl. (12G 9d , [66978, 15157] ) ,torr betad backe ,t.sparsam ,1988 (TLj & LBr)
500 m N Haråker n.gård (12G 9d , [66984, 15154] ) ,torra backar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker ,rikligt ,2017 (IPt)
Lövnäs ca 250 m NV-ut (13G 1c , [67062, 15146] ) ,igenvuxen fuktäng ,sparsamt ,1991 (JEd,LBr,TLj)
Nordviken mot Solbacka (13G 1d , [67060, 15165] ) ,betad torräng ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Avenula pubescens    Luddhavre
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ) ,klostergrund , 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15260] ) ,S-exp. torräng , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ) ,gammal beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ) ,ängsmark ,rikligt ,2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ) ,hällmark/lundmiljö ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Rånkholmen (12G 8d , [66939, 15165] ) ,strandäng,tidvis översvämmad ,riklig ,1989 (MDv)
N om Klosteråns utlopp i Flinesjön (12G 8d , [66946, 15183] ) ,betesmark ,några ,1988 (MDv)
S om Lisselsjön, N om Duvåker (12G 9c , [66961, 15148] ) ,längs åkerväg ,sparsam ,1990 (MDv)
Amungen,Myckelby (13G 0b , [67003, 15083] ) ,gräsmark ,flertal ,1988 (MDv)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ) ,dyig sjöstrand ,spridd ,1990 (MDv)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Flinssjön (artp.) (12G 9d , [6695914, 1516796] ) , ,noterad ,1987 (Uno Unger)
Holcus mollis    Lentåtel
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Leymus arenarius    Strandråg
Efter vägen mln.Långsåsen ö.Lången (13G 0d , [6704, 1516] ) ,ängsgranskog-vägkanter ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Melica nutans    Bergslok
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ) ,gräsmark i engelska parken , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ) ,bergskrevor , 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ) , ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark , 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,skogsbryn , 2013 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinesjön (artp.) (12G 9d , [6695379, 1515742] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704590, 1513360] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (artp.) (13G 1e , [6707579, 1520574] ) ,gammal hyttmiljö, ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Djusboberget,vid gammalt kalkbrott (12G 8b , [66948, 15074] ) ,hygge ,riklig ,1989 (MDv)
S om Rånkholmen (12G 8d , [66937, 15165] ) ,luckig granskog ,vanlig ,1989 (MDv)
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ) ,fuktig mark ,talrik ,1989 (HPe)
Lerhyttan (12G 9f , [66963, 15290] ) ,beteshagar/lövsnår ,spr. ,1988 (TLj & LBr)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ) ,örtrik lövskog i fd hage ,flerst.o rikl. ,1989 (JEd & CHe & BPe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ) , ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge ,ca 10 ,2003 (NGu)
Kloster (DFl 60) (12G 9e , [66952, 15200] ) ,f.d.hage ,vanlig ,1989 (MDv)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695808, 1507312] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706324, 1514965] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nardus stricta    Stagg
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
N om Mörkmossen (13G 1e , [6705900, 1520950] ) , ~refl~ ,stig , 2007 (NGu)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706295, 1514859] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ) ,strandkärr ,riklig ,1989 (JEd)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ) ,ängsmark, kvarstående , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Djusa (artp.) (12G 9b , [6695926, 1508275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Berga, infotavlan (artp.) (12G 9b , [6699824, 1508639] ) ,efter älven ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ) ,dammvall gräsmark , 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696202, 1509234] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704650, 1513288] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Phragmites australis    Vass
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,spridd ,2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ) ,näringsrik, grund sjö ,några bestånd ,2013 (LBr)
Flimesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,riklig ,2011 (LBr)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,strand , 2013 (DABS)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ) ,myr , 2014 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,sjö/strand , 2017 (IPt)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ) , ~refl~ ,myr, vid tjärn , 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ) , ~refl~ ,myr, skvattramdominerad , 2003 (NGu)
Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694325, 1517545] ) ,sjö , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.) (12G 9g , [6695145, 1530461] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Långshyttan, Tyllingen (artp.) (13G 0c , [6704290, 1512953] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Tyllingen, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704308, 1513224] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6707517, 1524263] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.) (13G 1e , [6708459, 1521587] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1988 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696440, 1507680] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 9c , [6697350, 1512360] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0c , [6704130, 1514180] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15) (13G 0d , [6703130, 1517630] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Gamla järnvägsbanken öster om lillforsen (DFl-49) (13G 0c , [67045, 15131] ) ,torr slänt ,> 4 tuvor ,1991 (SJa)
Poa annua    Vitgröe
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ) ,gräsmark i anslutning till herrgården , 2016 (JJa)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ) ,gammal körväg i skog , 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ) ,väg / dikeskanter , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ) ,lövskog , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ) , ~refl~ ,vägkant , 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.) (13G 0c , [6704660, 1513342] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström)
Poa compressa    Berggröe
Långshyttan (13G 0c , [67046, 15131] ) ,gammal järnvägsbank ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Poa nemoralis    Lundgröe
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ) ,vägkant, igenvuxen tomtmark , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
S om Starbotornet, Flinesjön (artp.) (12G 8d , [6694165, 1517625] ) ,skogsmark/vägdike , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Poa palustris    Sengröe
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ) ,gräsmark vid tjärn , 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ) ,vägkant, sjöstrand , 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ) ,igenväxande mark mot å , 2017 (IPt)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.) (12G 9b , [6695572, 1507596] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ) ,vägkanter , 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ) ,åkermark/vägkant , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ) , ~refl~ ,äng , 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)
Pålsbo hage (artp.) (13G 1c , [6706235, 1514934] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt)
Poa trivialis    Kärrgröe
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ) ,liten holme i sjön , 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ) ,gräsmark/strand/sjö , 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ) ,sjöstrand , 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ) ,gammal vall, ängsväg , 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ) ,vägkant/slänt mot åker , 2017 (IPt)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ) , ~refl~ ,skogsväg , 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ) ,vägkant,slänter , 2013 (IPt)

Uppdaterad 2021-03-14