HEDEMORA

599 arter

2673 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Svarttjärn vid bäcken (12F 6j , [66816, 14985] ) ,fuktig skogsmark ,1 bestånd ,1991 (HPe)
Munkboberget (12G 5a , [66774, 15004] ) ,fuktig barrskog ,2 ex ,1988 (HPe)
NNO Nyhyttan (12G 6a , [66834, 15014] ) ,skogsdike I fuktig blandskog ,1litet bestånd ,1989 (HPe)
Lilla Entjärn (12G 6a , [66834, 15036] ) ,fuktig barrskog ,2 ex ,1988 (HPe)
NV Stora Entjärn efter f.d. jvg (12G 6a , [66835, 15029] ) ,berg ,2 mindre bestånd ,1988 (HPe)
Ö om Acktjärn intill Acktjärnsbäcken (12G 6a , [66837, 15002] ) ,fuktig barrskog ,2 ex ,1988 (HPe)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Ängarna (artp.) (12G 5a , [6679439, 1504912] ) , ,noterad ,2018 (Kristoffer Hylander)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
S Rudtjärnen (12F 6j , [66824, 14970] ) ,skogsbilvägkant ,50-tal ,1990 (HPe)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Myrar runt Trollbosjön 6 km NO Hedemora (artp.) (12G 7d , [6687845, 1515452] ) ,topogent kärr/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Equisetum hyemale    Skavfräken
1,5 km Ö om Tjärnan (12G 8a , [66900, 15042] ) ,vägkant ,ca 100 ex ,1988 (HPe)
Strax S Långtjärn (DFl-49) (12G 5c , [66778, 15129] ) ,åsmaterial ,tusentals ,1991 (HPe)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Marken (12G 4b , [6674550, 1508550] ) ,fuktig grop , 2011 (DABS)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Botrychium lunaria    Låsbräken
SV Hult (12F 5j , [66771, 14970] ) ,torr gräsmark I ledningsgata ,10-tal ,1989 (HPe)
N Stubbstäkten (12F 6j , [66809, 14995] ) ,vägkant ,ca 15 ex ,1989 (HPe)
4 km S Nyhyttan ,vägen Hyhyyan-Norn (12F 6j , [66814, 14999] ) ,torr vägkant ,7 ex. ,1988 (HPe)
N om Hyttbacken (12G 5b , [66772, 15067] ) ,berg ,5 ex ,1988 (HPe)
Ingevallsbenning (12G 6a , [66821, 15043] ) ,i liten f.d.slåtteräng/hage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Vikmanshyttan vid kolhuset (12G 7a , [66859, 15014] ) ,torr gräsmark ,10-tal ,1989 (HPe)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,100 ,2020 (Oscar Swartz)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,80 ,2016 (Oscar Swartz)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,noterad ,2016 (Oscar Swartz)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,70 ,2017 (Oscar Swartz)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Skogsbilväg S Bockberget (12G 5a , [66782, 15046] ) ,gammalt virkesavlägg ,6 ex ,1992 (HPe)
Polypodium vulgare    Stensöta
Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,stenig skogsbacke , 2019 (IPt & SNy)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Österby,Lumkullsberget,nedre partierna (12G 7b , [66893, 15083] ) ,SV-vända klippavsatser ,rikl. ,1987 (TLj)
Lilla Älgberget NR (artp.) (12G 4b , [6673242, 1507037] ) ,hällmarksmosaik med tall ,4 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674450, 1508720] ) ,dikeskant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Larix decidua    Europeisk lärk
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens t.allm. , 1989 (CGr)
Finngården (artp.) (12F 5j , [6676408, 1496980] ) , ,10 ,2017 (Matthis Kaby)
Picea abies    Gran
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Pinus sylvestris    Tall
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Populus tremula    Asp
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Salix aurita    Bindvide
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Salix cinerea    Gråvide
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Salix lapponum    Lappvide
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686845, 1499083] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Marken (12G 4b , [6674450, 1508720] ) ,dike , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Salix pentandra    Jolster
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683558, 1511823] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Stora Ljusmyran (artp.) (12F 6j , [6681865, 1498725] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Salix triandra    Mandelpil
Grådöholn eft.betesstränderna (12G 5c , [66794, 15120] ) ,fuktig sänka ,enst.buskar ,1988 (TLj & LBr)
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ) ,mjälastrand i beteshage längs högvattenlinjen ,enst.buskar ,1988 (TLj & LBr)
Sörbogrundet i Hovran (12G 7c , [6685810, 1513300] ) , ,rikligt ,1993 (TLj)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683558, 1511823] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hovran, P-platsen. (artp.) (12G 6c , [6683790, 1511692] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683792, 1511700] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hovran, p-plats till tornet (artp.) (12G 6c , [6683800, 1511717] ) , , 2014 (Ulf JohanssonRoger Kaufmann)
Hovran, Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683835, 1511701] ) , , 2014 (Dennis Nyström)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683871, 1511685] ) , , 2014 (Ulf JohanssonThomas Strid)
Salix viminalis    Korgvide
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Myrica gale    Pors
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Alnus glutinosa    Klibbal
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Söder Rudtjärn (artp.) (12F 6j , [6682470, 1497023] ) ,vägkant fuktigt vägdike ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Alnus glutinosa x incana    
Rågsvedjebäcken (artp.) (12G 6d , [6684839, 1516604] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
450 M ÖSTER DAMMSJÖN (artp.) (12G 8a , [6693105, 1504533] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Alnus incana    Gråal
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Betula pendula    Vårtbjörk
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Betula pubescens    Glasbjörk
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Corylus avellana    Hassel
Brunnsjöberget (12G 6b , [66836, 15075] ) ,bäckravin ,många ,1987 (EDn)
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ) ,skogstomt (spontan) ,10-tal ,1987 (EDn)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15020] ) ,ung barrskog ,något 10-tal ,1987 (EDn)
Viggenäs (12G 7b , [66896, 15063] ) ,skog ,2 ex ,1988 (HPe)
Brunnsjöberget (DFl-49) (12G 6b , [66835, 15075] ) ,hygge, liten bäckravin ,enstaka buskar ,1989 (HPe)
Söder om Sörbo (DFl-49) (12G 7d , [66853, 15151] ) ,litet hygge ,enstaka buskar ,1989 (HPe)
Nötterödningen (artp.) (12G 6b , [6683619, 1507375] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685478, 1511170] ) , ,1 ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Fagus sylvatica    Bok
N om Munkbosjön (12G 7b , [66854, 15093] ) ,parkmark ( Emaus herrgård ) ,2 stora ex. planterade ca 1880 ,1986 (ADv)
Quercus robur    Ek
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ) ,vägkant ,ett fåtal ,1989 (CGr)
Vikmanshyttan , berg NV samhället (12G 7a , [66868, 15007] ) ,skogsmark ,2 unga ex. ,1980 (EDn)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15020] ) ,skogsmark ,flera, endast unga ex. ,1987 (EDn)
N om Eriksdal (12G 7b , [66858, 15075] ) ,lövdunge ,flera ,1988 (MDv)
Stadsberget (12G 7b , [66858, 15092] ) ,blandskog ,>10 unga ex. ,1986 (ADv)
Boda (12G 7b , [66859, 15082] ) ,blandskog ,>10 unga ex. ,1986 (ADv)
Vikbyn (12G 7d , [66886, 15152] ) ,kanten av beteshage ,1 buske ,1988 (BBr)
Quercus rubra    Rödek
Nyhyttan (12G 6a , [6683, 1501] ) ,med annat lövsly i en dikesren (Conf BDr) ,ett fåtal ,1989 (CGr)
Cannabis sativa    Hampa
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Humulus lupulus    Humle
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Turbo n. kraftstation (12G 6a , [66814, 15028] ) ,snårskog ,spridd ,1990 (HPe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Sörbo, Hovran i strandskog utanför Uddnäs nära fågeltornet (12G 7c , [6685700, 1514210] ) , ,ymnig, 2002- ,2005 (TLj)
SV om Uddnäs-Sörbo (12G 7c , [66862, 15137] ) ,fuktig lövskog ,några ex ,1988 (MDv)
Trollbosjöns utlopp i Dalälven (12G 7c , [66883, 15146] ) ,strandskog ,några ex ,1988 (MDv)
Trollbo (12G 7d , [66879, 15161] ) ,betad lövskog ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Vikbyn,vid "Vikby Museum",ladan (12G 7d , [66887, 15150] ) ,lummig lövskog ,några ex ,1988 (BBr)
Skrasselforsen, Vikmanshyttan (DF) (12G 7a , [66862, 15017] ) ,bäckkanter ,rikligt ,1986 (HPe)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683584, 1511799] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Fågeltornet Hovran (artp.) (12G 6c , [6683750, 1511938] ) , , 2014 (Eva Johanssonkalle källebrink)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683777, 1511719] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hovran, p-plats till tornet (artp.) (12G 6c , [6683800, 1511717] ) , , 2014 (Ulf JohanssonRoger Kaufmann)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680110, 1512460] ) ,grillplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Urtica urens    Etternässla
Vikmanshyttan ,Mats-Jansvägen (12G 7a , [66866, 15014] ) ,gård ,litet best. ,1986 (EDn)
Bistorta vivipara    Ormrot
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Grådö skans (12G 6c , [66800, 15124] ) ,lövsly ,enstaka ,2012 (GHa)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,6 ,2019 (Oscar Swartz)
Fagopyrum esculentum    Bovete
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Fallopia japonica    Parkslide
Vikmanshyttan på ind omr (12G 7a , [66862, 15015] ) ,tipp ,2 bestånd ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan, i närheten av reningsverket vid Gåran (12G 7a , [66864, 15017] ) ,jord o grustipp,används ibland även för trädgårdsavfall ,10 st ,1988 (HPe)
Granbo (DF) (12G 7a , [66869, 15022] ) ,grusig vägkant (Bergsmansvägen) ,stort frodigt best. ,1987 (EDn)
Bergslagsgatan kors.Prästgatan vid äldre hus (rivningsobj.) (12G 6b , [6684550, 1509420] ) ,mln uthus o.Pästg. ,ca 30 m2 ,1993 (Kurt Svanberg)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Vikbyn (12G 7d , [66892, 15150] ) , , 1989 (BBr)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Persicaria minor    Rosenpilört
Rudpussen (12G 5c , [66779, 15127] ) ,i strandbete bland sumpfräne och hästsvans ,ca 30 ex ,1991 (HPe)
Brunnsjön (12G 6b , [66842, 15075] ) ,sjöstrand, obetad ,5 ex. Ca 1910-t (Re m fl, SAM.1923) * ,1988 (LBr & TLj, ADv)
Holmsjön (12G 7c , [66871, 15132] ) ,sankt traktorspår ,några ex ,1991 (HPe)
Trollbo vid Trollbosjön (12G 7d , [66879, 15160] ) ,betad strandäng med högstarrvegetation, även på betade vasstarr-tuvor ,riklig 1988- ,1991 (LBr & TLj)
Brunnsjön ,S delen (DBS) (12G 6b , [66837, 15079] ) ,mjälastrand i beteshage ,ett 10-tal ,1988 (TLj & LBr)
Norshyttan vid dammen, ca 1910-t (SAM.1923) * dammens sydände (12G 8b , [66930, 15066] ) ,kotrampad dystrand på mjäla ,enstaka ex ,1988 (LBr & TLj)
Polygonum aviculare    Trampört
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Rheum x cultorum    Rabarber
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex crispus    Krusskräppa
Hamre intill gård (12G 7c , [66866, 15116] ) ,f.d.svinhage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Atriplex patula    Vägmålla
Gård n.Stubersbo (12G 5b , [66767, 15098] ) ,dynghög ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66797, 15098] ) ,vid gödselstack ,fåtalig ,1988 (HPe,LBr,TLj)
Prästhyttegård (12G 6b , [66812, 15062] ) ,intill ladugård ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Hedemora stad (12G 6b , [6684, 1509] ) ,tomter,jordhögar,vägkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Lagmansgården (12G 6c , [66845, 15100] ) ,grus ,5 ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan, industriomr. (12G 7a , [66861, 15013] ) ,grusmark ,5 ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan,Smedgatan (12G 7a , [66864, 15011] ) ,gräsbevuxen vägkant ,3 ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan Skolv n kyrkan (12G 7a , [66865, 15009] ) ,kabelgrävning ,1 ex ,1991 (HPe)
Bya vid skolan (12G 7a , [66866, 15032] ) ,grusmark ,2 ex ,1988 (HPe)
Granbo (12G 7a , [66869, 15022] ) ,grusplan vid gård ,1 ex. ,1986 (EDn)
Hamre intill gård (12G 7c , [66866, 15116] ) ,f.d.svinhage enl.markäg.Ola Andersson,funnits där i alla tider svin t.o.m.1986 ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Bergbacken v.gård (12G 7c , [66880, 15101] ) ,gårdstipp ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Chenopodium album    Svinmålla
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685146, 1511079] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ) ,torrbacke , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6675530, 1507460] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Herniaria glabra    Knytling
Långtjärn (12G 5c , [66777, 15132] ) ,grusås ,fåtalig ,1988 (HPe)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ) ,spårområde ,fåtal ,1990 (HPe)
Hedemora vid Hemköp (12G 6b , [66846, 15099] ) ,grusplan ,litet bestånd ,1991 (HPe)
Backa (12G 6c , [66820, 15119] ) ,grustag ,fåtal ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan f d järnvägsstation (12G 7a , [66865, 15031] ) ,banvall ,fåtal ,1990 (HPe)
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66859, 15091] ) ,grustag ,talrik ,1987 (EDn)
Stadsberget (12G 7b , [66862, 15090] ) ,botten på gammal grustäkt ,flertal ex. ,1986 (ADv)
Västerby vid skjutbana (12G 7b , [66892, 15055] ) ,sandmark ,fåtal ,1989 (HPe)
Hamre (12G 7c , [66852, 15108] ) ,grusplan ,några tuvor ,1989 (MDv)
Hedemora nära sopstation (12G 7c , [66853, 15112] ) ,gammal väg ,ca 2 m2 ,1989 (HPe)
Hyttbäcken på åsen n.gården (12G 8b , [66909, 15063] ) ,åkerkant på åsmtrl ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
S Svensbodarne (12G 8b , [66923, 15068] ) ,grustag ,ca 0,5 m2 ,1989 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ) ,på åsens topp ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Nordansjö, Viggens N ände.vid reningsverk (12G 8b , [66924, 15068] ) ,sandmark ,litet bestånd ,1988 (HPe)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens t.allm. , 1989 (CGr)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
V Vikmanshyttesjön eft Turistv (12G 6a , [66849, 15005] ) ,vägkant ,3 ex (vitblommig) ,1990 (HPe)
Vikbyn (12G 7d , [66892, 15150] ) , , 1989 (BBr)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Rv 70/Sandsäterbro (12G 5c , [66769, 15144] ) ,vägren ,flertal ,2012 (GHa)
Sandsäterbro (12G 5c , [66778, 15136] ) ,vägslänt ,flertal ,2014 (GHa)
Rv 70/Hälla (12G 6c , [66840, 15108] ) ,vägren ,flertal ,2012 (GHa)
Hovran A (artp.) (12G 6c , [6683629, 1511786] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sagina procumbens    Krypnarv
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
S om Skråköping (12G 5a , [66798, 15024] ) ,gräsmark bland gamla äppelträd,kvarstående ,10-tal ex ,1989 (MDv)
Hedemora stad,Österbyvägen-Hedbygatan (12G 7b , [66861, 15094] ) ,gräsmarh vi transf.stn ,20-tal ex ,1989 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ) ,torrbacke , 2019 (IPt & SNy)
Söder Bryllingen (artp.) (12F 6j , [6681575, 1499678] ) ,vägkant vägkant/hygge ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Silene dioica    Rödblära
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Vikbyn (12G 7d , [66892, 15150] ) , , 1989 (BBr)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Silene nutans    Backglim
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Grådöholm (12G 6c , [66800, 15124] ) ,grusås ,1000-tals ,1989 (HPe)
Silene rupestris    Bergglim
Österby,Lumkullberget,nedre part. (12G 7b , [66893, 15083] ) ,SV-vända klippavsatser ,enst. ,1987 (TLj)
Silene vulgaris    Smällglim
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens t.allm. , 1989 (CGr)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Spergularia rubra    Rödnarv
Österby,Lumkullberget,nedre part. (12G 7b , [66893, 15083] ) ,SV-vända klippavsatser ,enst. ,1987 (TLj)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Stellaria media    Våtarv
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Stellaria nemorum    Lundarv
Brunnsjöberget (12G 6b , [66842, 15067] ) ,blandskog ,många ,1987 (EDn)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66833, 15110] ) ,åskant i ravin ,1 ex. ,1987 (EDn)
Norrhyttan (DFL) (12G 7a , [66890, 15021] ) ,ravinbottnar ,rikligt ,1987 (SJa)
Grådö-Skinnarbo ,f.d.Bergslund (DFl) (12G 5c , [66798, 15141] ) ,bäckravin ,riklig ,1988 (MDv)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ) ,åslänt ,flertal ,1988 (MDv)
Nuphar lutea    Gul näckros
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjö , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjö , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,mkt rikl ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norshyttedammen,NV-spetsen (12G 8b , [66935, 15065] ) ,näringsrik damm m.betade stränder ,enst. ,1987 (TLj)
Hönsan (DFl-49) (12G 7b , [6685, 1509] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Actaea spicata    Trolldruva
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark ,rikligt ,2011 (DABS)
Norrhyttan (12G 7a , [66892, 15021] ) ,ravinslänter ,1 ex ,1987 (SJa)
Viggesnäs (12G 7b , [66896, 15067] ) ,hägg-al-sluttning ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Katrinedal, Hedemora (artp.) (12G 6c , [6683150, 1510830] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Skallberget (artp.) (12G 5b , [6675372, 1509930] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,noterad ,2020 (Oscar Swartz)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,noterad ,2018 (Oscar Swartz)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,100 ,2017 (Oscar Swartz)
Nötterödingen (artp.) (12G 6b , [6683631, 1507527] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,lövskogsdunge ,rikligt ,2011 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Tviksta, OKQ8- macken (12G 7b , [6686630, 1509580] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (GHa)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,noterad ,2018 (Oscar Swartz)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Nötterödningen (artp.) (12G 6b , [6683619, 1507375] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hovran, stranden Backa (artp.) (12G 6c , [6682480, 1511870] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Anemone sylvestris    Tovsippa
Kasparsbo ( , ) ,vägkant 5 ex ,1987 (LBr & TLj)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Stadsberget (elljusspårets nordspets) (DFl) (12G 7b , [66866, 15089] ) ,tallskog ,3 ex, ej blommande ,1988 (ADv)
Stadsberget (elljusspårets nordspets) (artp.) (12G 7b , [6686600, 1508900] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
N Hörngården (12F 5j , [66761, 14992] ) ,dikesslänt ,ca 15 ex ,1989 (HPe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Caltha palustris    Kabbleka
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674450, 1508690] ) ,bäckkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,kanten av älven ,enstaka ,2011 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Hedemora vid AMU (12G 7b , [66856, 15099] ) ,grusplan ,10-tal ,1991 (HPe)
V om Holmsjön (12G 7c , [6687, 1512] ) ,sandig åker ,enstaka ,1991 (BDr)
Emaus (Rågv.6) (12G 7b , [66857, 15087] ) ,som ogräs i vår trädgård,bland buskar och i rabatter ,~10 ex ,1989 (MDv)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Ranunculus ficaria    Svalört
Boda (12G 7b , [66858, 15087] ) ,vägdike intill åker ,några ex. i grupp ,1987 (MDv)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Skedvibacken (12F 5j , [66770, 14968] ) ,gammal ängsmark ,30-tal ,1989 (HPe)
Skedvibacken (12F 5j , [66778, 14960] ) ,fd. torpställe som planterats igen ,SSO-sluttning ,30-50 ex ,1987 (CGr)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Marken (12G 4b , [6674550, 1508550] ) ,fuktig grop , 2011 (DABS)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Brunnsjön, stranden i SV (12G 6b , [66842, 15075] ) ,sjöstrand ,1 ex ,1988 (ADv)
Brunnsjön,stranden vid Klintgården (12G 6b , [66847, 15081] ) , ,1 ex ,1988 (ADv)
N Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15082] ) ,kotrampad starrstrandveg. ,1 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Vikmanshyttan Västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,utschaktad jord ,1 ex ,1990 (HPe)
Hamre (12G 7c , [66853, 15111] ) ,fuktig åkermark som används som snötipp ,riklig ,1989 (MDv)
Vikbyn (12G 7d , [66886, 15151] ) ,dike i en hästhage ,20-tal ex ,1988 (BBr)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Thalictrum flavum    Ängsruta
SV Pjörkhyttan nära Lustån (12G 6b , [66803, 15073] ) ,fuktig gräsmark ,20-tal ,1990 (HPe)
Håvran, fågeltornet vid Hällagrundet (12G 6c , [66837, 15122] ) ,åkant vid parkeringsplats ,rikligt ,1987 (BDr)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ) ,grässlänt intill älven ,30-tal ex ,1988 (HPe)
Hedemora Ö Hamre mot älven (12G 7c , [66866, 15127] ) ,dike efter ägoväg ,100-tal ,1990 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (DFl) (12G 6c , [66837, 15117] ) ,strand ,vanlig ,1989 (MDv)
Utah (DFl) (12G 7a , [66850, 15035] ) ,fuktigt ställe mln två åkrar ,6-7 m2 ,1988 (HPe)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Berberis vulgaris    Berberis
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Hedemora Lagmansgatan vid Hedeens tryckeri vid Vasahallen (12G 6c , [66844, 15100] ) ,grus ,ca 30 ex ,1989 (HPe)
Vikmanshyttan vid kyrkan (12G 7a , [66865, 15012] ) ,plantering ,ca 50 ex ,1989 (HPe)
Stadsberget i söder vid Sätervägen (12G 7b , [66855, 15092] ) ,lövlund f.d. mindre grustäkt ,flertal ex. ,1987 (EDn)
Hedemora stad, vid gammal stentrapp Åsgatan ner mot polishuset (DFl) (12G 6c , [66843, 15100] ) , ,5-10 ex ,1989 (MDv)
Fumaria officinalis    Jordrök
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Vikmanshyttan, Tallgatan (12G 7a , [66861, 15010] ) ,blottad jord efter grävning ,7 ex ,1990 (HPe)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Torget Vikmanshyttan (12G 7a , [66865, 15010] ) ,rosplantering ,1 ex ,1991 (HPe)
S Bältarbo Rv.70 vid Tviksta (12G 7b , [66864, 15096] ) ,nyschaktade jordhögar ,t.riklig ,1991 (JEd)
1 km N Bältarbo (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertäktområde ,enstaka ,1990 (JEd)
Alliaria petiolata    Löktrav
"Norns bruk vid ""fårhuset""" (DFl-57) (12F 5j , [66777, 14985] ) ,gräsmark ,8 st ,1990 (HPe)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Tallgatan, Vikmanshyttan (12G 7a , [66861, 15010] ) ,torr gräsmark ,ca 50 ex ,1989 (HPe)
Arabis glabra    Rockentrav
V om idrottsplatsen vid Brunnsjön (12G 6b , [66842, 15092] ) ,sluttning av utfyllnadsmassor ,flertal ,1988 (ADv)
Stadsberget i söder vid Sätervägen (12G 7b , [66855, 15092] ) ,torr backe ,1 ex. ,1987 (EDn)
Hundkullen ,mln Västerbyvägen o Rv.70 (12G 7b , [66870, 15090] ) ,åkerkant ,enstaka ,1988 (MDv)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (12F 5j , [66777, 14985] ) ,sjöstrand på slagg ,flera ,1987 (EDn)
Hyttbacken efter Dräckebäcken (12G 5b , [66772, 15068] ) ,bäckkant ,2 ex ,1988 (HPe)
Ö om Nås vid Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ) ,åkant ,10-tal ,1988 (HPe)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15118] ) ,strand ,vanlig ,1989 (MDv)
Västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,strandkant ,1 ex ,1989 (HPe)
Vikmanshyttan ,badplats (12G 7a , [66863, 15006] ) ,strandkant ,20 ex ,1988 (HPe)
Granbo, Dufströms väg (12G 7a , [66870, 15022] ) ,trädgårdsrabatt ,enstaka ex. ,1983 (EDn)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ) ,vid åkant ,10-tal ,1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66871, 15133] ) ,dystrand i traktorspår ,10-tal ,1991 (HPe)
Brassica napus    Raps
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685146, 1511079] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Hedemora stn (12G 6b , [6683, 1509] ) ,stn-område o intilliggande gräsmatta ,riklligt ,1987 (JEd)
V Sturegatans korsning med jvg (12G 6b , [66837, 15099] ) ,järnvägsområde ,10 ex. ,1989 (ADv)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ) ,spårområde ,stort bestånd ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan ,Smedgatan (12G 7a , [66862, 15011] ) ,ditkörd jord ,8 ex ,1988 (HPe)
Torget,Vikmanshyttan (12G 7a , [66865, 15011] ) ,dike ,1 ex ,1986 (HPe)
Vikmanshyttan ,Hedemoravägen vid torget (12G 7a , [66866, 15011] ) ,vägkant ,1 ex. ,1980 (EDn)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan (12G 7a , [66857, 15011] ) ,dike ,ca 50 ex ,1986 (HPe)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Hedemora stad,Åsgatan (12G 6c , [66841, 15100] ) ,vägkant ,1 ex. ,1987 (TLj)
Erophila verna    Nagelört
Hällby (12G 5b , [66765, 15064] ) ,fårhage ,fåtal ,1989 (HPe)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Hesperis matronalis    Hesperis
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15112] ) ,älvsluttning nedom tomt ,20-tal ,1991 (HPe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66833, 15110] ) ,ravinsluttning ,många ,1987 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ) ,nära skogsväg,byggd -82 ,mindre best. ,1984 (EDn)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Rudpussen (12G 5c , [66778, 15126] ) ,bete ,fåtal ,1991 (HPe)
Brunnsjön, stranden i SV (12G 6b , [66842, 15075] ) ,sjöstrand ,5 ex ,1988 (ADv)
Brunnsjön,stranden vid Klintgården (12G 6b , [66847, 15081] ) , ,rikligt ,1988 (ADv)
Brunnsjön,N stranden (12G 6b , [66847, 15086] ) ,betad strand ,rikligt ,1988 (ADv)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15117] ) ,strandäng ,glest spridd ,1989 (MDv)
Vikmanshyttan, västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,utschaktningsplats ,många ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,badplats (12G 7a , [66863, 15006] ) ,gräsplan ,många ex ,1988 (HPe)
Västanå vid Mässingsboån (12G 7a , [66863, 15026] ) ,dyig åstrand ,enstaka ,1988 (MDv)
Vikmanshyttan , mln Hedemoravägen o. torget (12G 7a , [66866, 15011] ) ,vägkant ,1 ex. ,1985 (EDn)
Norrhyttekvarn, Mässingsboån (12G 7a , [66873, 15027] ) ,åstrand ,några ex ,1990 (MDv)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ) ,dyig åstrand ,några ,1988 (MDv)
Västerby badplatsen vid Kärringsjön (12G 7b , [66885, 15066] ) , ,riklig ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,blottad dy, carexbälte ,enstaka ,1990 (HPe)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Kallas (12G 7c , [66869, 15141] ) ,strandkant ,enstaka ,1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66871, 15133] ) ,dystrand i traktorspår ,flertal ,1991 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,strand ,talrik ,1988 (HPe)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Granbo , Dufströms gård (12G 7a , [66870, 15022] ) ,trädgård ,1 ex. (ej återfunnen senare) ,1980 (EDn)
Sisymbrium officinale    Vägsenap
Hedemora vid Vasahallen (12G 6c , [66843, 15102] ) ,nyanlagd gräsmatta ,1 ex ,1990 (HPe)
Thlaspi arvense    Penningört
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Atlasruta (12G 7a ) ,vägkanter,diken frekv:a ,frekvens allm. , 1986 (HPe)
Tviksta, OKQ8- macken (12G 7b , [6686630, 1509580] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (GHa)
Norn (DF) (12F 5j , [66779, 14985] ) ,gräsmark ,rikl. ,1987 (EDn)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Drosera intermedia    Småsileshår
Ö om Stora Entjärn (12G 6a , [66834, 15030] ) ,våt mosse ,flera hundra ex ,1988 (HPe)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Stora mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Sedum acre    Gul fetknopp
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [6687, 1507] ) ,trädgårsavfall ,enstaka ,1991 (HPe)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ) ,åsmaterial (trädgårdsavfall) ,5 ex ,1991 (HPe)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ) ,gammal tomtmark ,fåtal ,1990 (HPe)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ) ,åsmaterial (trädgårdsavfall) ,10-tal ,1991 (HPe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Norrhyttan (DFL) (12G 7a , [66891, 15021] ) ,ravinbottnar ,rikligt ,1987 (SJa)
Locknäs (artp.) (12G 4a , [6672930, 1501540] ) ,blandskog , 2009 (Tom Sävström)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Trollbo mot sjön (12G 7d , [66879, 15160] ) ,torr gräs o hällmark i beteshage ,flerst. ,1989 (JEd)
Hörngården (artp.) (12F 5j , [6675299, 1499044] ) , ,7 stjälkar/strån/skott ,2019 (per linder)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
S Hörngården (12F 4j , [66748, 14992] ) ,vägkant ,fåtal ,1989 (HPe)
1,8 km SO Norns kapell (12F 5j , [66765, 14996] ) ,fuktig skogsmark ,litet best. ,1987 (EDn)
Ö om S.Tensan (12F 6j , [66826, 14990] ) ,vägkant ,20 ex. ,1988 (HPe)
N Sotbo (12G 4a , [66749, 15010] ) ,Hygge ,50-tal ,1991 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
"Hobergs trädgård" NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66864, 15001] ) ,fuktig botten avgrustag ,flera ,1987 (EDn)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,strand ,fåtalig ,1988 (HPe)
Ribes alpinum    Måbär
Hasseldalen Brunnsjöberget (12G 6b , [66836, 15074] ) , ,5-10 st. ,1989 (KJo)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nära "Hobergs trädgård", NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66862, 15000] ) ,hagmark nära väg ,enst. ,1987 (EDn)
Österby,Lumkullbeget,nedre part. (12G 7b , [66893, 15083] ) ,klipphylla ,1 ex. ,1987 (TLj)
Ribes aureum    Gullrips
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ) ,ödetomt ,1 buske ,1989 (HPe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke ,många buskar ,2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hovran, stranden Backa (artp.) (12G 6c , [6682480, 1511870] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [6677770, 1510340] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Grådö (12G 6c , [6680900, 1512540] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg ,dominerande kåpa ,2019 (IPt & SNy)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [6691070, 1502400] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Marken (12G 4b , [6674560, 1508510] ) ,ängsmark ,ca 15 m2 ,2011 (DABS,IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS,IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ) ,vägkant liten bruksväg , 2007 (IPt)
Marken (12G 4b , [6674620, 1508620] ) ,ängsmark , 2011 (DABS,IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [6677720, 1510310] ) ,torrbacke med smultron ,ca 2 m2 ,2005 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ) ,vägkant liten bruksväg , 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS,IPt)
Klämshyttan (12G 5b , [6677870, 1509890] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [6677710, 1510360] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sydspetsen av Vikmanshyttesjön , vägskäl (12G 6a , [6683670, 1501240] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Grådö (12G 6c , [6680900, 1512540] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [6691070, 1502400] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ) ,vägkant liten bruksväg , 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant , 2011 (DABS , IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [6691070, 1502400] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ) ,vägkant liten bruksväg , 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Öster om Nås nära Norbergsvägen (12G 5c , [6679170, 1510810] ) ,ängsmark, betesmark ,fåtal ,2005 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Sundsjön S om hyttan (12F 5j , [66777, 14985] ) ,slagg ,flera ,1987 (EDn)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ) ,stening skogsmark ,10-tal buskar ,1987 (EDn)
150 m SO sista a i Källhaga (12G 7a , [66872, 15017] ) ,stenig skogsmark ,flera buskar ,1986 (EDn)
Norshyttan, dammens Ö-sida ,Nom gården i S-spetsen (12G 8b , [66930, 15067] ) ,vid brukningsväg intill dammen ,1 buske ,1987 (TLj)
Norn, berg SV Hyttan (DFl-49) (12F 5j , [66776, 14984] ) ,berg ,3 ex ,1990 (HPe)
Potentilla anserina    Gåsört
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Bältarbo (artp.) (12G 7c , [6687140, 1510133] ) , ,noterad ,2017 (Jonas Ekring)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Eft.skogsvåg NV Stubersbo (12G 5b , [66766, 15094] ) ,vägkant ,~20 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark fuktig , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Potentilla fruticosa    Tok
Hedemora (artp.) (12G 6b , [6683996, 1509685] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Norns Bruk (12F 5j , [6678280, 1498330] ) ,vägdike , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Fragaria moschata    Parksmultron
NV Viggesnäs (12F 5j , [66770, 14968] ) ,vägslänt ,ca 100 ex ,1989 (HPe)
Norns bruk (12F 5j , [66780, 14985] ) ,gräsbevuxen vägkant ,fåtalig ,1988 (HPe,TLj,LBr)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ) ,ödetomt ,50-tal ,1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ) ,kvarstående , ödetomt , 2011 (DABS)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ) ,gammal tomtmark ,fåtal ,1990 (HPe)
Skråköping, Ö om Turbodammen (12G 6a , [66807, 15029] ) ,stening backe ,flertal ,1988 (MDv)
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66860, 15090] ) ,slänt i grustag ,bestånd ,1987 (EDn)
Pershyttan (12G 7b , [66895, 15060] ) ,vägkant ,2x5 m ,1989 (KJo)
Pershyttan (12G 7b , [66898, 15060] ) ,vägkant ,10x3 m ,1989 (KJo)
Königshyttan (12G 8a , [66915, 15031] ) ,vägslänt ,30-tal ,1989 (HPe)
Norshyttan, S om gården v.NO-spetsen av dammen (12G 8b , [66935, 15066] ) ,grässlänt f.d.beteshage ,rikl. ,1987 (TLj)
Fragaria vesca    Smultron
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Norn (artp.) (12F 5j , [6678015, 1498567] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Geum rivale    Humleblomster
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Geum urbanum    Nejlikrot
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ) ,torrbacke , 2019 (IPt & SNy)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Hyttbacken (12G 5b , [6675530, 1507460] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (DABS)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Prunus avium    Sötkörsbär
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hovran, stranden Backa (artp.) (12G 6c , [6682480, 1511870] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Prunus spinosa    Slån
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rosa dumalis    Nyponros
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ) ,grusig kant av ny skogsväg,byggd -82 ,1 buske ,1987 (EDn)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ) ,på åsens topp ,1 buske ,1988 (TLj & LBr)
Norshyttan, dammens Ö-sida (12G 8b , [66932, 15066] ) ,strandskog, alsnår i f.d.betesmarker ,1 buske "corrifolius" ,1987 (TLj)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rosa glauca    Daggros
Djörkhyttan (12G 6b , [66808, 15083] ) ,nära åstrand ,1 liten buske ,2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ) ,vägslänt ,2 små buskar ,2008 (IPt)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Rosa pendulina    Bergros
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685313, 1511048] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Rosa rugosa    Vresros
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685241, 1511161] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Djörkhyttan (12G 6b , [66805, 15076] ) ,vägslänt mot betesåker ,flera buskar ,1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Svensbodarne 200 m N Pungtjärn (12G 8b , [66932, 15069] ) ,igenväxande betesbackar,eft.ägoväg ,1 buske (vitblommig) ,1988 (TLj & LBr)
Rosa villosa ssp. villosa    Plommonros
N om Matsbosjön (12G 7b , [66870, 15085] ) ,vägkant på rullstensås mot skog ,1 ex ,1988 (MDv)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Stora Ljusmyran (artp.) (12F 6j , [6681865, 1498725] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Rubus arcticus    Åkerbär
Vid ladorna på Sörbogrundet (12G 6c , [6684, 1513] ) , ,rikligt ,1984 (BDr)
Hällagrundet (12G 6c , [66846, 15130] ) ,lövskog ,flertal ex. ,1986 (ADv)
Hällagrundet (DFl 60) (12G 6c , [66845, 15132] ) ,gammal hagmark ,stort best.75 x 4 m ca 100 m från älven,samt mindre best.ut mot älvfåran ,1988 (HPe)
Rubus saxatilis    Stenbär
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Rubus idaeus    Hallon
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Rubus subgen. Rubus    Björnbär
Åsgatan 156 (artp.) (12G 6c , [6683220, 1510836] ) , ,1 ,2015 (Ingmar Hellström, Kerstin Hellström)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Sorbus intermedia    Oxel
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
SSV Vikmanshyttan på Knåsberget (12G 7a , [66854, 15016] ) ,lövsly på gammalt hygge ,2 ex ,1988 (HPe)
Norrhytteberget ,O Solhaga (12G 7a , [66871, 15021] ) ,skogsmark ,1 ungt ex. ,1984 (EDn)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ) ,ödetomt ,1 stort bestånd ,1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ) ,kvarstående , ödetomt , 2011 (DABS)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15112] ) ,älvsluttning nedom tomt ,stort bestånd ,1991 (HPe)
Galega orientalis    Fodergetruta
Hamre (artp.) (12G 7c , [6687405, 1510965] ) ,åkerren mellan två åkrar ,rikligt ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Laburnum anagyroides    Sydgullregn
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ) ,spridd på obruten skogsmark kring gård (frön från gammalt planterat träd) ,talrika ex. ,1987 (EDn)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
N Nordanby (12G 7a , [66891, 15034] ) ,åkerkant ,1 ex ,1989 (HPe)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hedemora (artp.) (12G 6b , [6683996, 1509685] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vikmanshyttan (artp.) (12G 7a , [6686487, 1503168] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hamre (artp.) (12G 7c , [6687405, 1510965] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Ö Abels sjö efter väg till Matsbo fäbod (12F 5j , [66790, 14977] ) ,vägkant, klättrande I gran ,1 litet bestånd ,1989 (HPe)
Lathyrus vernus    Vårärt
Ravin söder om Karlsbo (DFl) (12G 8a , [66910, 15038] ) ,ravinslänt ,ca 50 ex ,1989 (HPe)
Lotus corniculatus    Käringtand
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Vikmanshyttan (artp.) (12G 7a , [6686487, 1503168] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ) ,gräsmark ,rikl. ,1987 (EDn)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685241, 1511161] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Hamre (artp.) (12G 7c , [6687033, 1511344] ) , ,noterad ,2017 (Niklas Westermark, Sören Bevmo)
Medicago lupulina    Humleluzern
Torget,Vikmanshyttan (12G 7a , [66865, 15011] ) ,gräsmatta ,3 lokaler ,1986 (HPe)
Hedemora vid sopstation (12G 7c , [66852, 15111] ) ,fuktig mark ,fåtal ,1991 (HPe)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ) ,spårområde ,tämligen riklig ,1990 (HPe)
Backa (12G 6c , [66820, 15119] ) ,grustag ,fåtal ,1990 (HPe)
Atlasruta (12G 7a ) ,vägkanter frekv:m.a ,frekvens t.allm. , 1986 (HPe)
Vikmanshyttan ,Industrivägen (12G 7a , [66863, 15014] ) ,vägkant ,rikt best. ,1983 (EDn)
Vikmanshyttan f d järnvägsstation (12G 7a , [66865, 15031] ) ,banvall ,fåtal ,1990 (HPe)
Stensanvägen (artp.) (12F 6j , [6681906, 1498950] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Trifolium arvense    Harklöver
S om parkeringen vid bostadsomåde + Norelund (12G 7b , [66858, 15089] ) ,torr backe ,>100 ex. ,1989 (ADv)
Trifolium aureum    Gullklöver
Grådö skans (12G 5c , [66799, 15124] ) ,rullstensås ,5x10 m ,1989 (KJo)
Ställsberget (12G 6a , [66818, 15006] ) ,vägkant ,1 ex ,1987 (CGr)
Vikmanshyttan, västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,utschaktningsplats ,20-tal ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,Smedgatan (12G 7a , [66862, 15011] ) ,dikeskant ,5 ex ,1988 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ) ,torr åsbacke,f.d.ängsmark ,ca 30 tuvor ,1988 (TLj & LBr)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Trifolium medium    Skogsklöver
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium repens    Vitklöver
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) ,gräsmatta , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ) ,äng ,3 ex ,1987 (CGr)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Acktjärn (12G 6a , [66843, 15005] ) ,vägkant ,t.riklig ,1987 (CGr)
Atlasruta (12G 7a ) ,vägkanter frekv:a ,frekvens allm. , 1986 (HPe)
Kullberget (12G 7b , [66879, 15055] ) ,vägdike o igenväxande betesmark ,ca 50 ex ,1989 (MDv)
NV om Hjulbackatjärn (12G 7b , [66894, 15054] ) ,vägkant , 1988 (MDv)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertag ,fåtal ,1991 (HPe)
Hoberget (artp.) (12G 5a , [6676898, 1504456] ) , ,2 m² ,2018 (Kristoffer Hylander)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688931, 1505795] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6689007, 1505730] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ) ,åkerkant ,10-tal ( vitblommig form ) ,1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hedemora (artp.) (12G 6b , [6683996, 1509685] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Vikmanshyttan (artp.) (12G 7a , [6686487, 1503168] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Vikmanshyttan ,Västanå v. Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,utschaktad jord ,2 ex ,1988 (HPe)
1 km N Bältarbo (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertäktområde ,enstaka ,1990 (JEd)
Vicia sepium    Häckvicker
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Hörngårdsvägen ca 800 m N Hörngården (12F 5j , [66761, 14991] ) ,vägkant+ f.d virkesuplag ,riklig ,1989 (PLi)
N Hörngården (12F 5j , [66761, 14992] ) ,skogskant nära väg ,ca 40-50 m2 ,1989 (HPe)
NNO Skedvibacken (12F 5j , [66780, 14962] ) ,vägkant ,stort bestånd ,1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
N Bodarna (12G 5a , [66763, 15008] ) ,vägslänt ,ett mindre bestånd ,1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
SO Nås efter järnväg (12G 5c , [66790, 15109] ) ,järnvägsbank ,några spridda ex ,1989 (HPe)
Söder Eriksdal efter väg Hedemora-Vikmanshyttan (12G 7b , [66851, 15075] ) ,vägkant ,ca 15 ex ,1989 (HPe)
Stadsberget (12G 7b , [66855, 15092] ) ,torrbacke,rullstensås ,1 m2 ,1989 (MDv)
N om Emaus=Norelund=Lassbovägen (12G 7b , [66859, 15088] ) ,torrbacke (rullstensås) ,0,5 m2 ,1989 (MDv)
Västerby vid skjutbana (12G 7b , [66892, 15055] ) ,sandmark ,2 ex ,1989 (HPe)
Oxalis acetosella    Harsyra
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Långgatan, Hedemora (artp.) (12G 6b , [6684805, 1509905] ) ,bakgård. i asfaltssprickor och gräskanter ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Turbo,badplstsen (12G 6a , [66805, 15029] ) ,gräsmatta ,spr.ex. ,1989 (KJo)
Skråköping, Ö om Turbodammen (12G 6a , [66807, 15029] ) ,gräsmatta ,riklig ,1988 (MDv)
Brunnsjöns SÖ strand (12G 6b , [66835, 15088] ) ,schaktmassor ,riklig ,1988 (LBr)
Brunnsjön (12G 6b , [66835, 15088] ) ,på jordtipp ,30 ex ,1988 (HPe)
Hedemora stad, Hemköpsparkeringen (12G 6b , [66848, 15098] ) ,i rabatt ,100-tal ,1988 (HPe)
Hönsans S ände (12G 6b , [66849, 15098] ) ,nysådd gräsmatta ,30-tal ,1988 (HPe)
Tjäderuthuset, Hökarg.8 (12G 6c , [66844, 15101] ) ,gräsmatta ,några spridda ex ,1988 (MDv)
Hedemora stad vid Wasahallen (12G 6c , [66845, 15101] ) ,schaktmassor ,100-tals ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,bruksmuseet (12G 7a , [66862, 15013] ) ,nysådd gräsmatta ,ca 40 ex ,1986 (HPe)
Vikmanshyttan ,Tallgatan vid lekplats (12G 7a , [66863, 15010] ) ,ditkörd jordhög ,10 ex ,1988 (HPe)
Boda (12G 7b , [66858, 15095] ) ,vägdike mot åker ,många ex ,1986 (ADv)
S Bältarbo Rv.70 vid Tviksta (12G 7b , [66864, 15096] ) ,nyschaktade jordhögar ,t.riklig ,1991 (JEd)
Svensbodarna (12G 8b , [66925, 15067] ) ,trädesåker ,några m2 ,1987 (TLj)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Ca 2 km SSO Hörngården (12F 4j , [6673, 1499] ) ,stubbrutet hygge ,enstaka ,1988 (CGr)
Gränse S-ut nära vägen NO Bjurtjärnen (12G 4a , [6673, 1504] ) ,hygge , 1987 (CGr)
Västanå v. Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,schaktplats vid sjö ,3 ex. ,1989 (HPe)
Nordansjö, vid Hälsingbergets sydvästsluttning (12G 8b , [66928, 15092] ) ,brunnet hygge ,4 blommande ex. den 29 Oktober !! ,2006 (Kerstin Johansson)
Granbo (DF ;DBS) (12G 7a , [66870, 15022] ) ,nyanlagd skogsmark ,enst. 77 o.82 ( 37-47 flera årl.) ,1982 (EDn)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Norn, prästgården (12F 5j , [66780, 14984] ) ,gräsmatta ,enst. ,1989 (KJo)
50 m SO Norns kapell. V om väg (DF 1918!) (12F 5j , [66780, 14985] ) ,platt berghäll m.Pot.argent. Sedum acre etc. ,flera ,1987 (EDn)
Nära SO Norns kapell, V om väg (DF-49) (12F 5j , [66780, 14984] ) ,platt häll ,fåtalig ,1986 (EDn)
Norns bruk vid kapellet (DFl-20) (12F 5j , [66765, 14984] ) ,gräsmatta vid häll ,40-tal ,1990 (HPe)
Geranium robertianum    Stinknäva
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,stenslänt mot ån , 2007 (IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Ställsberget (12G 6a , [66819, 15008] ) ,spricka i berghäll ,1 ex ,1987 (CGr)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hällby (12G 5b , [66765, 15064] ) ,fårhage ,1 ex ,vitblommig ,1989 (HPe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan bruket (12G 7a , [66860, 15011] ) ,vägkant ,1 ex (vitblommig) ,1990 (HPe)
Tropaeolum majus    Indiankrasse
Vikmanshyttan (12G 7a , [6686, 1501] ) ,på tipp inom industriområde,bland trädgårdsavfall ,10-tal ex. ,1991 (HPe)
Vikmanshyttan, tipp på ind omr (12G 7a , [66862, 15015] ) ,jord o grustipp används även för trädgårdsavfall ,10-tal ,1991 (HPe)
Linum catharticum    Vildlin
S Hörngården (12F 4j , [66748, 14992] ) ,vägkant ,fåtal ,1989 (HPe)
N Hörngården (12F 5j , [66761, 14992] ) ,dikeskant ,fåtal ,1989 (HPe)
Norn efter Smörjstensvägen (12F 5j , [66766, 14995] ) ,vägkant ,ca 30 st ,1988 (HPe,TLj,LBr)
700 m S Norns bruk (12F 5j , [66771, 14987] ) ,vägkant ,fåtal ,1989 (HPe)
2 km N Norns bruk (12F 5j , [66790, 14985] ) ,vägkant ,fåtal ,1989 (HPe)
Ställsberget 200 m N Grönåsvägen (12F 6j , [66814, 14999] ) ,vägkant ,riklig ,1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Knapptjärnsgruvan (12G 5a , [66763, 15002] ) ,nära gammalt gruvvarp ,fåtal ,1989 (HPe)
S.Turbo (12G 6a , [66809, 15024] ) ,vägkant ,spridd ,1991 (HPe)
Ställsberget ca 2 km S om Hyhytaan (12G 6a , [66816, 15004] ) ,vägkant ,riklig ,1988 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (DFl-49) (12G 5a , [66769, 15009] ) ,vägkant ,riklig ,1991 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ) ,gammal tomtmark ,fåtal ,1990 (HPe)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Fiskbäcken (12F 5i , [6679, 1494] ) ,torrbacke ,fåtal ,1986 (CGr)
SV Hult (12F 5j , [66770, 14968] ) ,torr vägslänt ,ca 100 ex ,1989 (HPe)
S Hult (12F 5j , [66770, 14974] ) ,vägkant ,minst 500 ,1989 (HPe)
1,5 km N Norns bruk (12F 5j , [66795, 14986] ) ,vägkant ,ca 150 ex ,1989 (HPe)
N Stubbstäkten (12F 6j , [66809, 14994] ) ,vägkant ,50-tal ,1989 (HPe)
Nyhyttan-Norn (12F5j-12G6a) (12F 5j , ) ,vägkant sällsynt ,1987 (CGr)
Marken (12G 4b , [66745, 15086] ) ,ängsmark ,spridd ,1988 (HPe,TLj,LBr)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66794, 15096] ) ,äng ,fåtalig ,1988 (HPe,LBr,TLj)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Acer platanoides    Lönn
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ) , ,t.riklig ,1986 (CGr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680110, 1512460] ) ,lövbuskage ,enstaka ,2012 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ) ,skogsmark ,talrikt, mest yngre ex. ,1987 (EDn)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Granbo (12G 7a , [66870, 15023] ) ,gård (har inte såtts av ägaren) ,1 ex. ,1985 (EDn)
S om Hönsan (12G 7b , [66898, 15050] ) ,sjöstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Tomt intill Hovran (artp.) (12G 6c , [6682251, 1513886] ) , , 2015 (Raul Vicente)
Stadssjön parkering (artp.) (12G 7c , [6685487, 1511223] ) , ,10 m² ,2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Plösön I Dalälven (12G 5c , [66766, 15126] ) ,fuktig mark ,10-tal ,1991 (HPe)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ) ,avloppsdike resp. lundgård ,10-tal ,1986 (CGr)
Skrasselforsen, Vikmanshyttan,Bruket (12G 7a , [66862, 15017] ) ,bäckkanter ,2 lokaler ,1986 (HPe)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ) ,åstrand ,många ,1988 (MDv)
S. Karlsbo istidsdal (12G 8a , [6691, 1503] ) ,bäckkant ,riklig ,1988 (HPe)
Pershyttan i bäckdälder kring ån (12G 8b , [6690, 1505] ) ,bäck- o.åstränder ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Svensbodarne N Pungtjärn (12G 8b , [66929, 15068] ) ,fukt.alskog ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Nära s "Järnverk" ii Vikmanshyttan (DF-49) (12G 7a , [6686, 1501] ) ,sandig slänt vid banvall ,botten av ravindal ,1986 (EDn)
Königshyttan (DFl) (12G 8a , [66914, 15030] ) ,lundartad veg.längs bäcken ,rikl. ,1988 (SJa)
Norhyttedalarna (artp.) (12G 7a , [6688941, 1502056] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Frangula alnus    Brakved
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Malva alcea    Rosenmalva
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685146, 1511079] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Malva moschata    Myskmalva
Vikmanshyttan ,Östra Nygatan (12G 7a , [66863, 15010] ) ,dike ,10 ex ,1988 (HPe)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ) ,nära skogsväg,byggd -82 ,1 ex. ,1986 (EDn)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Daphne mezereum    Tibast
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens t.allm. , 1989 (CGr)
Ravin söder om Karlsbo (12G 8a , [6691, 1503] ) ,ravin ,spridd ,1989 (HPe)
Hippophaë rhamnoides    Havtorn
Åsgatan 156 (artp.) (12G 6c , [6683220, 1510836] ) , , 2015 (Kerstin Hellstrom, Ingmar Hellström)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Hedemora stad,int.jvg-överg.Brunnsjögatan (12G 6b , [66841, 15095] ) ,gammal tomtmarkint.jvg o.spannmålslager ,1 stort best. ,1987 (TLj)
Vikmanshyttan ,f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15031] ) ,banvall ,25 ex ,1988 (HPe)
Viola arvensis    Åkerviol
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Viola mirabilis    Underviol
Norrhyttedalen (12G 7a , [66890, 15020] ) ,dalslänt ,ca 20 ex ,1988 (HPe)
Norrhyttedalen SO Bergdalen (DFl) (12G 7a , [66884, 15022] ) ,sydvänd ravinslänt ,ca 70 ex ,1989 (HPe)
Viola palustris    Kärrviol
Marken (12G 4b , [6674450, 1508720] ) ,dike , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Viola persicifolia    Strandviol
Trollbo vid Trollbosjön (12G 7c , [66878, 15119] ) ,obetad strand ,5 ex ,1989 (BBr)
Vid Trollbosjöns strandkant,nedanför en kohage (12G 7d , [66878, 15160] ) ,strandområde ,5 ex.utspr. på ~1-2 m2 ,1989 (BBr)
Viola riviniana    Skogsviol
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Viola selkirkii    Skuggviol
Norhyttedalarna (artp.) (12G 7a , [6688941, 1502056] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Viola x wittrockiana    Pensé
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Cucumis melo    Melon
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Peplis portula    Rödlånke
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,några ex ,2013 (LBr)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15133] ) ,i tidvis översvämmad traktorväg ,sparsam ,1991 (HPe o a)
Trollbo, ca 1930-t (At) * Trollbosjöns öststrand (12G 7d , [66880, 15160] ) ,på blottad dy invid brygga ,några ex ,1991 (HPe o a)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
N om St Dyllingen (12G 4a , [66745, 15017] ) ,bäckkant ,50-tal ex ,1990 (MDv)
Ö Sotbo bäcken m Bobodäsen o stora Dyllingen (12G 4a , [66745, 15017] ) ,bäckkant ,30-tal ,1991 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Dräcken (12G 5b , [6675, 1506] ) ,holmar,stränder och på stenblock mitt ute i sjön ,t.riklig ,1989 (CGr)
Hyttbacken vid Dräcken (12G 5b , [66768, 15067] ) ,sjö ,ca 30 ex ,1988 (HPe)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
SÖ m Nås vid Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ) ,åkant ,150 ex ,1988 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Nås ,vid dammen (12G 5c , [66792, 15105] ) ,dammkant ,ett 20-tal ,1988 (HPe)
SV Pjörkhyttan (12G 6b , [66803, 15073] ) ,I Lustån ,spridd ,1990 (HPe)
Prästhyttan, lustån (12G 6b , [66811, 15061] ) ,åstrand ,ca 50 ex ,1988 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Haganäs (12G 7a , [66869, 15047] ) ,åkant ,enstaka ,1989 (MDv)
Österby , v.Viggen (12G 7b , [66893, 15081] ) ,sjöstrand ,få ex. ,1989 (KJo)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,sjöstrand, carexbälte ,spridd ,1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,strand ,fåtal ,1991 (HPe)
Vikbyn (12G 7d , [66886, 15153] ) ,dikeskant mellan äker o beteshage ,flertal ,1988 (BBr)
Viken,Viggen (12G 8b , [66923, 15069] ) ,sjöstrand ,vanlig ,1989 (MDv)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,strand ,50-tal ,1988 (HPe)
Lilla Älvgångens NR, Hovran, Hälla (artp.) (12G 6c , [6683698, 1511760] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683779, 1511719] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Nordansjö (väg 266) (12G 8b , [66921, 15076] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan ,f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15030] ) ,banvall ,2 ex ( vitblommig f.fl.alba) ,1988 (HPe)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (12F 5j , [66777, 14985] ) ,sjöstrand på slagg ,litet best. ,1987 (EDn)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Österby vid Viggens SO strand (12G 7b , [66896, 15081] ) ,nära sjöstrand ,täta ruggar ,1987 (EDn)
Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört
Hovran, P-platsen. (artp.) (12G 6c , [6683809, 1511724] ) , ,noterad ,2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Hovran, parkering (artp.) (12G 6c , [6683811, 1511717] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Epilobium montanum    Bergdunört
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
Oenothera biennis    Nattljus
Hedemora nära Taxi (12G 6c , [66842, 15101] ) ,rosplantering ,3 ex ,1991 (HPe)
Nära föregående lokal (12G 6c , [66842, 15101] ) ,Ölandstokplantering ,2 ex ,1991 (HPe)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Cornus alba    Videkornell
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Vikmanshyttan ,Västanå vid Gåran (12G 7a , [66862, 15025] ) ,fuktig strandkant ,1 ex ( vitblommig f.fl.alba) ,1988 (HPe)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ) ,åslänt ,2-3 ex ,1988 (MDv)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ) ,fuktig snårskog ,5 ex ,1989 (HPe)
Hälla (DFl-60) (12G 6c , [66841, 15119] ) ,vägkant mot lövskog ,2 ex ,1989 (MDv)
Vikmanshyttan (artp.) (12G 7a , [6686526, 1503051] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön,,Badstigen 6 (12G 6b , [66843, 15092] ) ,övergiven tomt ,riklig ,1988 (MDv)
Munkbogatan (12G 6b , [66849, 15095] ) ,villaträdgård , 1986 (MDv)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ) ,åslänt ,riklig ,1988 (MDv)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ) ,vägslänt ,flertal ,1988 (MDv)
Anethum graveolens    Dill
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Angelica sylvestris    Strätta
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hovran A (artp.) (12G 6c , [6683629, 1511786] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Carum carvi    Kummin
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Cicuta virosa    Sprängört
Långtjärn (12G 5c , [66780, 15130] ) ,i vatten ,fåtalig ,1988 (HPe)
SO Nås vid Luståns utlopp (12G 5c , [66789, 15110] ) ,I å ,ca 15 ex ,1989 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Svedbosjön (12G 5c , [66797, 15127] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
S om Grådönäs vid liten sjö (12G 5c , [66798, 15128] ) ,sjöstrand ,några ex ,1988 (MDv)
Brunnsjön vid Broån (12G 6b , [66837, 15092] ) ,I å ,fåtal ,1989 (HPe)
Hönsans S ände (12G 6b , [66849, 15098] ) ,i vatten ,20-tal ,1988 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Ö om Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ) ,i grunt vatten ,ca 40 ex. ,1988 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66838, 15118] ) ,strand ,vanlig ,1989 (MDv)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ) ,älvstrand ,enstaka ,1989 (MDv)
Granbo vid Gåran (12G 7a , [66865, 15020] ) ,I grunt vatten ,enstaka ,1989 (HPe)
Hönsan (12G 7b , [6685, 1509] ) ,grunt vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Västerby, badplatsen vid Kärringtjärn (12G 7b , [66885, 15066] ) ,i grunt vatten ,10-tal ex ,1988 (HPe)
L Lomtjärn (12G 7b , [66888, 15064] ) ,sjökant ,tämligen riklig ,1990 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ) ,strandkant ,60-tal ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,strandkant ,riklig ,1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15132] ) ,i grunt vatten ,50-tal ex ,1988 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ) ,grunt vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,grunt vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,i vatten ,spridd ,1988 (HPe)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Brunnsjön,,Badstigen 6 (12G 6b , [66843, 15092] ) ,övergiven tomt ,flertal ,1988 (MDv)
Hedemora vid Stationsgatan (12G 6c , [66841, 15100] ) ,vägkant mot ravin ,3-4 ex. ,1987 (EDn)
Vikmanshyttan, Björkallén 5 (12G 7a , [6686411, 1500795] ) , ,stort bestånd (flera hundra ex.) ,2014 (Dan Englundh)
Vikmanshyttan ,Solhaga efter Hedemoravägen (12G 7a , [66867, 15013] ) ,gräsmark ,1 ex ,1988 (HPe)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Levisticum officinale    Libbsticka
Eriksdal (12G 7b , [66855, 15076] ) ,gödselstack ,ca 25 ex ,1988 (HPe)
Myrrhis odorata    Körvel
V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14980] ) ,gammal tomtmark ,fåtal ,1989 (HPe)
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ) ,gammal tomtmark ,riklig ,1990 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Norn (DFl) (12F 5j , [66780, 14984] ) ,trädgård,sjöstränder,vägkanter m.m ,oerhört rikl. ,1988 (SJa)
Norns bruk (DFl) (12F 5j , [66782, 14985] ) , ,riklig ,1988 (HPe,TLj,LBr)
Stensanvägen (artp.) (12F 6j , [6681906, 1498950] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Hyttbacken vid Dräcken (12G 5b , [66768, 15067] ) ,sjö ,ca 80 ex. ,1988 (HPe)
Vikmanshyttesjöns södra ände (12G 6a , [66838, 15013] ) ,I vatten ,riklig ,1990 (HPe)
SV Pjörkhyttan (12G 6b , [66803, 15073] ) ,I Lustån ,spridd ,1990 (HPe)
SO Prästhyttegård (12G 6b , [66804, 15066] ) ,I Lustån ,flertal ,1990 (HPe)
Vikmanshyttesjön (12G 7a , [66856, 15009] ) ,i vatten ,2 ex ,1988 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Hästhage v.Trollbosjön (12G 7d , [66869, 15151] ) ,sumpigt strandparti nära vatten,gräsbeväxt ,ett flertal ,1989 (BBr)
Grådöviken (DFl-49) (12G 5c , [6679, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Grådöviken (DFl-49) (12G 6c , [6680, 1512] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Grådöholn (i lagun) v. Läsveden (12G 5c , [66792, 15119] ) ,grund dybotten ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Hedemora stad, jvg-området kring stn (12G 6b , [66839, 15097] ) ,banvallsgrus ,enst. ,1987 (TLj)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ) ,spårområde ,flertal ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan ,f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15031] ) ,banvall ,20 ex ,1988 (HPe)
Västerby vid skjutbana (12G 7b , [66892, 15055] ) ,sandmark ,6 ex ,1989 (HPe)
Hedemora indostriomr.mot Hamre (12G 7c , [66853, 15104] ) ,vägkanter ,riklig ,1989 (JEd)
Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (DF 1918!) (12F 5j , [66777, 14985] ) ,slagg ,frodiga bestånd ,1987 (EDn)
400 m sso Norns kapell, nära St. Sundsj. (DF-49) (12F 5j , [6677, 1498] ) ,slaggvarp ,c:a 10 ex ,1986 (EDn)
Hedemora jnvs.-station (artp.) (12G 6b , [6683909, 1509736] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Sjulsbo,vägen mot Avesta (12G 5c , [66768, 15104] ) ,vägslänt ,5 små bestånd ,1988 (HPe)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vikmanshyttan ,Vretbo (12G 7a , [66861, 15020] ) ,gammal hagmark ,ca 30 ex ,1988 (HPe)
Norrhyttan (12G 7a , [66876, 15025] ) ,dike ,ca 30 ex. ,1988 (HPe)
Norrhyttan (DF) (12G 7a , [66876, 15026] ) ,dikeskant ,bestånd ,1980 (EDn)
V-ligaste delen av vägen till Ivarshyttan från väg 266,Mälby (DF60) (12G 7b , [66896, 15082] ) ,vägkanter ,rikligt ,1987 (EDn)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Calluna vulgaris    Ljung
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Erica tetralix    Klockljung
250 m Ö Stubbsjön (12F 5j , [66765, 14995] ) ,fuktig ungskog, en tuva 1986 (B. Axelsson: EDn) - ,2 ex ,1988 (HPe, LBr & TLj)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Luråsbergets övre V-sluttning (12F 5j , [66762, 14986] ) ,tallskog ,enstaka ,1989 (PLi)
Sundsjöberget (12F 5j , [6677300, 1499500] ) , ,minst 70 ex. ,2003 (SJa)
SO Turbodammen (12G 6a , [66803, 15029] ) ,barrskog ,20 tal ,1986 (CGr)
Moren skogen (artp.) (12G 5c , [6677683, 1513301] ) , ,70 ,2017 (Oscar Swartz)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,24 ,2019 (Oscar Swartz)
Pyrola media    Klockpyrola
200 m V nedre kanten av G i Granbo (12G 7a , [6687, 1502] ) ,barrskogsbryn ,1 bestånd ,1986 (EDn)
Granbo, NV om Dufströms väg (byggd -79) (12G 7a , [66870, 15022] ) ,täml.torr skogsmark på pinnmo ,litet best. ,1987 (EDn)
Pyrola minor    Klotpyrola
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ledum palustre    Skvattram
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Stora Ljusmyran (artp.) (12F 6j , [6681865, 1498725] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Stensanvägen (artp.) (12F 6j , [6681906, 1498950] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Vaccinium uliginosum    Odon
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Stora Ljusmyran (artp.) (12F 6j , [6681865, 1498725] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Nyhyttan (artp.) (12G 6a , [6682919, 1501074] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (artp.) (12G 6a , [6682919, 1501074] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Sörbogrundet i Håvran (12G 7c , [66859, 15127] ) ,betad albård mot älven ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Trollbosjöns utlopp i Dalälven (12G 7c , [66883, 15146] ) ,strandskog ,några ex ,1988 (MDv)
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Viken, Viggen (12G 8b , [66923, 15069] ) ,strandskog ,några ,1989 (MDv)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ) ,kvarstående , ödetomt , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
N om St Dyllingen (12G 4a , [66745, 15017] ) ,bäckkant ,10-tal ex ,1990 (MDv)
Plösön I Dalälven (12G 5c , [66766, 15126] ) ,fuktig mark ,40-tal ,1991 (HPe)
Ö om Nås ,vid Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ) ,åstrand ,100 ex ,1988 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Svedbosjön (12G 5c , [66797, 15127] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
S om Grådönäs vid liten sjö (12G 5c , [66798, 15128] ) ,sjöstrand ,riklig ,1988 (MDv)
SV Pjörkhyttan vid Lustån (12G 6b , [66803, 15073] ) ,vid åkant ,spridd ,1990 (HPe)
SO Prästhyttegård vid Lustån (12G 6b , [66804, 15066] ) ,vid åkant ,spridd ,1990 (HPe)
Prästhyttan, Lustån (12G 6b , [66811, 15061] ) ,åstrand ,50-tal ex ,1988 (HPe)
Brunnsjön, stranden i SV (12G 6b , [66842, 15075] ) ,sjöstrand ,många ex ,1988 (ADv)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15118] ) ,strand ,vanlig ,1989 (MDv)
Hällagrundet (12G 6c , [6684, 1512] ) ,diken ,vanlig ,1989 (MDv)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ) ,dyig åstrand ,några ex ,1988 (MDv)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685, 1513] ) ,vägkaner o dikesrenar ,vanlig över hela grundet ,1989 (MDv)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ) ,vid åkant ,spridd efter ån ,1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,strand ,fåtal ,1991 (HPe)
SO Holmsjön ,vid älven (12G 7c , [66870, 15135] ) ,strand ,ca 300 ex ,1988 (HPe)
Trollbosjöns utlopp i Dalälven (12G 7c , [66883, 15146] ) ,strandskog ,några ex ,1988 (MDv)
Vikbyn (12G 7c , [66884, 15148] ) ,hästhage,fuktig äng ,10-tal ,1988 (BBr)
Vid Trollbosjöns strandkant,nedanför en kohage (12G 7d , [66878, 15160] ) ,fuktig frodig strandäng ,ett 10-tal ,1989 (BBr)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683835, 1511701] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Primula farinosa    Majviva
Mot Hovran = Hamre ängar, ca 1900 (Hd, Re) — nära sopstationen, fåtalig 1940 (Dn) — Hamre ängar mot tippen (12G 7c , [66854, 15111] ) ,åkerdike ,ca 200 ex ,1988 (MDv)
Primula veris    Gullviva
V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14980] ) ,gammal tomtmark ,fåtal ,1989 (HPe)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ) ,nära skogsväg,byggd -82 ,flera ,1987 (EDn)
Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift
Österby (12G 7b , [66887, 15085] ) ,vägkant ,1 ex. ,1985 (KJo)
Fraxinus excelsior    Ask
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ) ,ödetomt ,4 gamla, många små ,1989 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan, "Skrasselforsen" (12G 7a , [6686, 1501] ) ,lövskog intill bäck ,3-4 vuxna, många små ,1989 (HPe)
Hamre efter gamla byvägen mot Hedemora (12G 7c , [66865, 15116] ) ,vägkanter m.f.d.slagna vägrenar ,enst.föryngring ,1988 (TLj & LBr)
Vikbyn (12G 7d , [66888, 15150] ) ,beteshage ,1 dunge ungträd ,1988 (TLj & LBr)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ) ,på åsens topp ,1 st 5 meters ex. ,1988 (TLj & LBr)
Granbo (DF) (12G 7a , [66869, 15022] ) ,vid vägar m.m ,talrikt (sedan gammalt) ,1985 (EDn)
Bondbo (artp.) (12G 5c , [6676459, 1514381] ) ,vägkant bakom ladugård ,1 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Hedemora central park (artp.) (12G 6b , [6684070, 1509971] ) ,ett välutvecklat träd 10 m eller högre. inga skador syntes. ,1 ,2020 (Claes Möre)
Syringa vulgaris    Syrén
Mellan Gränse och Källberga (12G 5a , [66771, 15039] ) ,gammal tomt ,2 ex ,1989 (HPe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ) ,ödetomt ,3 bestånd ,1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ) ,kvarstående , ödetomt , 2011 (DABS)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
1 km Ö om Hälltjärn (12F 4j , [66747, 14992] ) ,vägkant ,30 ex ,1989 (HPe)
Smörjstensvägen från Nornsbruk ca 1,5 km. Torr vägkant vid gammal veduppläggningsplats. (12F 5j , [66764, 14993] ) ,grusig vägkant med lite gräs. , 1988 (HPe)
500 m NO Finngården (12F 5j , [66770, 14968] ) ,vägkant ,ca 20 ex ,1989 (CGr)
Norn, ca 1910-t (Sam) * 1 resp 1,5 km SO Norns bruk (2237, 1443), (12F 5j , [66772, 14987] ) ,grusvägkanter ,tämligen rikligt ,1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Mln Norn o.Knapptjärn (12F 5j , [66772, 14987] ) ,vägkant ,8 st. ,1989 (HPe)
Marken (artp.) (12G 4b , [6674440, 1508610] ) , ,2 plantor ,2012 (Fredrik Enoksson)
Marken (artp.) (12G 4b , [6674560, 1508621] ) , ,25 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Stora mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Vinca minor    Vintergröna
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ) ,gammal tomtmark ,3-4 m2 ,1990 (HPe)
Galium album    Stormåra
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Galium album x verum    
Västanå, nära gml jvg t.Vikmanshyttan (12G 7a , [66867, 15023] ) ,gräsmark ,bestånd ,1980 (EDn)
Galium aparine    Snärjmåra
Granbo, Dufströms gård (12G 7a , [66870, 15022] ) ,blomrabatt ,1 ex. (ej återfunnen senare) ,1981 (EDn)
Bergbacken mot Bältarbo (12G 7c , [66874, 15108] ) ,havreåkerkant ,enst ,1988 (TLj & LBr)
Galium boreale    Vitmåra
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Marken (12G 4b , [6674550, 1508550] ) ,fuktig grop , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Hedemora stad,v.spannmålslager eft.jvg (12G 6b , [66841, 15095] ) ,banvall ,1 ex. ,1987 (TLj)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galium verum    Gulmåra
Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ) ,torrbacke , 2019 (IPt & SNy)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Granbo efter Hedemoravägen (12G 7a , [66867, 15023] ) ,gräsmark intill väg ,5 ex ,1989 (HPe)
Hedemora vid sopstation (12G 7c , [66852, 15111] ) ,fuktig mark ,5 ex ,1991 (HPe)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Norns kapell (12F 5j , [66780, 14985] ) ,i häck av Spirea o vid vägkant intill kanalen ,riklig ,1989 (PLi)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Strandgården (12G 5c , [66772, 15124] ) ,dikessnår ,några ex ,1988 (MDv)
S om Grådönäs vid liten sjö (12G 5c , [66798, 15128] ) ,sjöstrand,klängande på älggräs o likn. ,några ex ,1988 (MDv)
Haggårdsvägen vid Broån (12G 6b , [66835, 15098] ) ,lövskog ,~20 ex ,1990 (MDv)
Norrhyttan (12G 7a , [66883, 15027] ) ,som ogräs bland rosor i trädgård ,några ,1989 (MDv)
Hedemora stad,Åsg.12 (12G 7b , [66852, 15093] ) ,lövskogskant mot tomtmark ,spridd ,1989 (MDv)
NV om Lassbo (12G 7b , [66866, 15069] ) ,blandskog ,riklig ,1988 (MDv)
S om Hönsan (12G 7b , [66898, 15050] ) ,sjöstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Nordansjö,Viggen (12G 8b , [66921, 15071] ) ,sjöstrand ,några ,1989 (MDv)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Hedemora stad, Stora torget (DFl) (12G 6c , [66846, 15100] ) ,grusad parkering ,ca 50 ex ,1988 (HPe)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Vikbyn ,Hedgården n.fotbollsplan ,S om tennisplan (12G 7d , [66890, 15150] ) ,snår av nässlor,gräs o. tistlar, i tomtgräns ,1/2 m2, ca 10 ex. ,1989 (BBr)
Vikbyn, 1930-t (At) * (12G 7c , [66888, 15149] ) ,i en hage ,50 ex på nässlor ,1988 (BBr)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Lassbovägen, N om Emaus (12G 7b , [66861, 15088] ) ,vägdike ,några ex. ,1986 (EDn)
S Bältarbo Rv.70 vid Tviksta (12G 7b , [66864, 15096] ) ,nyschaktade jordhögar ,t.riklig även vitblommig ,1991 (JEd)
1 km N Bältarbo (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertäktområde ,enstaka ,1990 (JEd)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Norelund, N om Emaus (12G 7b , [66858, 15089] ) ,ruderatmark ,flertal ex. ,1986 (EDn)
Emaus, i vägkant, 1950 (Dn&Tr) * nära Emaus, riklig 1956 (G. Viklund) * Emaus med omnejd (12G7b0838-1039), (12G 7b , [66858, 15088] ) ,i vägkanter, slänter och ruderatmark, bl a vid ICA,1986-89 ,flera bestånd ,1989 (MDv, HPe o a)
Staden, 1882 (Ind) * ännu 1904 tämligen ymnig (Hd) * Silvattsgränd 1940-46 (Dn) * d:o bakom biblio-teket (12G 6c , [66841, 15100] ) , ,20 ex. ,1988 (Hpe)
Echium vulgare    Blåeld
Vikmanshyttans f d järnvägsstation (12G 7a , [66865, 15031] ) ,banvall ,1 ex ,1989 (HPe)
Österby , v.Viggen (12G 7b , [66891, 15083] ) ,vägkant ,1 ex. ,1989 (KJo)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Grådöholm på åsen (12G 6c , [66800, 15124] ) ,grusås ,ca 50 ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan nära Vikmansgården (12G 7a , [66860, 15009] ) ,gräsmatta vid dammkant ,ca 20 ex ,1990 (HPe)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ) ,gräsmark ,rikl.spridd ,1987 (EDn)
V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14980] ) ,gammal tomtmark ,riklig ,1989 (HPe)
"Hobergs trädgård" NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66864, 15001] ) ,gammalt grustag m.m ,talrik ,1987 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ) ,skogsmark nära gårdar (förvildad) ,rikl. ,1987 (EDn)
Pulmonaria obscura    Lungört
Hörngården (artp.) (12F 5j , [6675299, 1499044] ) , ,11 stjälkar/strån/skott ,2018 (per linder)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Hamre ,("Hamreängar") (12G 7c , [66856, 15109] ) ,åkerdike ,några ,1988 (MDv)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Turbo n. kraftstation (12G 6a , [66814, 15028] ) ,grässlänt ,10-tal ,1990 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön,,Badstigen 6 (12G 6b , [66843, 15092] ) ,övergiven tomt ,flertal ,1988 (MDv)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ) ,åslänt ,några ex ,1988 (MDv)
Emaus (12G 7b , [66856, 15091] ) ,vägkant ,enstaka ,1988 (MDv)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [66866, 15096] ) ,ruderatmark ,några ex ,1989 (MDv)
Hamre (12G 7c , [66853, 15110] ) ,soptipp ,riklig ,1989 (MDv)
Gammelgården ,strax V Hönsan (DFl) (12G 7b , [66852, 15095] ) ,slänt ,flertal ,1988 (MDv)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ) ,ruderat ,några ex ,1988 (MDv)
Hedemora central park (artp.) (12G 6b , [6684070, 1509971] ) ,uppskattning av tätt bestånd ,10 m² ,2020 (Claes Möre)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683598, 1511786] ) ,gräsbeväxt omr. intill traktorväg ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Parkeringen Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683869, 1511682] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Stadssjön, Hedemora (artp.) (12G 7b , [6686423, 1509067] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,i ån ,rikligt ,2007 (IPt)
Callitriche palustris    Smålånke
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Byttlocket (12F 4j , [6673, 1499] ) ,fd torpställe inne i skog , 1987 (CGr)
SV Hult (12F 5j , [66770, 14968] ) ,torr vägslänt ,10-tal ,1989 (HPe)
SV Hult (12F 5j , [66770, 14971] ) ,torr gräsmark vid gammalt gruvhål ,5 ex ,1989 (HPe)
700 m S Norns bruk (12F 5j , [66771, 14987] ) ,vägkant ,enstaka ,1989 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Norra Knapptjärn vid gruvan (12G 5a , [66763, 15002] ) ,fuktig gräsmark ,4 ex ,1991 (HPe)
Norra Knapptjärn (12G 5a , [66764, 15002] ) ,gräsmark ,flertal ,1991 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (12G 5a , [66769, 15009] ) ,fuktig mark nära väg ,fåtal ,1991 (HPe)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hällby vid Dräcken (12G 5b , [66765, 15065] ) ,fuktig mark nära sjö ,3 ex ,1989 (HPe)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66794, 15096] ) ,äng ,fåtalig ,1988 (HPe,LBr,TLj)
Ingevallsbenning (12G 6a , [66821, 15043] ) ,i liten f.d.slåtteräng/hage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
N om Botan (12G 6a , [66827, 15030] ) ,grustag ,5 ex ,1988 (HPe)
Lilla Entjärn (12G 6a , [66834, 15036] ) ,fuktig barrskog ,3 ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan Byn (12G 7a , [66857, 15012] ) ,gräsmatta ,10-tal ,1989 (HPe)
Vikmanshyttan ,Matsjans väg (12G 7a , [66865, 15015] ) ,dike ,12 ex ,1988 (HPe)
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ) ,vägkant nära gård ,enst. ,1987 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66871, 15021] ) ,gräsmark i skogsglänta (f.d.skjutbana) ,fåtal ,1986 (EDn)
150 m SO sista a i Källhaga (12G 7a , [66872, 15017] ) ,glänta i barrskog ,fåtaligt bestånd ,1986 (EDn)
Viggesnäs (12G 8b , [66902, 15065] ) ,ängsmark , 1985 (MDv)
Galeopsis bifida    Toppdån
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ) ,tomtmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Glechoma hederacea    Jordreva
Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2011 (DABS)
Vikmanshyttan Tallgatan nära Mojsen (12G 7a , [66861, 15010] ) ,gräsmatta ,fåtal ,1990 (HPe)
Solhaga vid Angersteinvägen (12G 7a , [66869, 15017] ) ,vägkant ,best. ,1981 (EDn)
S om Uddnäs-Sörbo (12G 7c , [66857, 15140] ) ,vid stig i luckig lövskog ,ca 20-30 ex. ,1988 (MDv)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Lamium album    Vitplister
Norn (12F 5j , ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Slänt V vägen vid hyttruinen, Norn (DF-49) (12F 5j , [6677, 1498] ) ,slänt med hög örtvegetation ,mindre beståd ,1986 (EDn)
Lamium hybridum    Flikplister
Eriksdal (12G 7b , [66853, 15074] ) ,potatisland ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Bakom gamla teatern (12G 6b , ) ,f.d.trädgård riklig ,1996 (Jam-Erik Johansson)
Lycopus europaeus    Strandklo
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,strand , 2013 (HLe)
Grycken (12G 5a , [66794, 15007] ) ,strandkant ,2 ex ,1988 (HPe)
Brunnsjön,N stranden (12G 6b , [66847, 15086] ) ,betad strand ,några ex ,1988 (ADv)
Vikmanshyttan, västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ) ,i vatten ,10-tal ,1988 (HPe)
Granbo vid Gåran (12G 7a , [66865, 15020] ) ,sjökant ,fåtal ,1989 (HPe)
Viggesnäs mot Viggen (12G 7b , [66893, 15066] ) ,strandalskog ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Viken,Viggen (12G 8b , [66923, 15069] ) ,sjöstrand ,vanlig ,1989 (MDv)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,strandkant ,spridd ,1988 (HPe)
Norshyttedammen, mitt på Ö-sidan (12G 8b , [66934, 15066] ) ,strandkant ,1 best. ,1987 (TLj)
Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (DF) (12F 5j , [66777, 14985] ) ,sjöstrand på slagg ,flera ,1987 (EDn)
Nordansjö,Viggen (DFl -60) (12G 8b , [66921, 15071] ) ,sjöstrand ,några ,1989 (MDv)
Melissa officinalis    Citronmeliss
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Mentha x piperita    Pepparmynta
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Prunella vulgaris    Brunört
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan ,badplats (12G 7a , [66863, 15006] ) ,gräsplan ,17 ex ( f.fl.alba ,vitblommiga) ,1988 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Satureja vulgare    Bergmynta
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Stachys palustris    Knölsyska
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683552, 1511736] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Vikmanshyttan, gamla jvg-stn (12G 7a , [66865, 15033] ) ,grässlänt ,2 stora tuvor ,1986 (HPe)
Bya. Väg Hedemora - Vikmanshyttan vid f.d. Vikmanshyttans järnvägsstation. (12G 7a , [66865, 15033] ) ,gräsmark i slänt mot järnväg, även växande på järnvägsvallen. ,5 tuvor ,1988 (HPe)
N järnv. S om V i Vikmanshyttan stn (DF-49) (12G 7a , [6686, 1501] ) ,sandig slänt vid banvall ,1 bestånd ,1986 (EDn)
Vikmanshyttan station, på banvall, 1920 (Sam) * 1950-t (Dn) * (12G 7a , [66865, 15033] ) ,schaktmark med bl a esparsett och pimpinell ,5 tuvor 1987- ,1991 (HPe)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Vikmanshyttan, Solhaga (12G 7a , [66868, 15007] ) ,gårdsplan ,2 ex. ,1995 (Inga-Lill Andersson, HPe)
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Hamre, ca 1930-t (Lr, Isr) * vid gård (12G 7c , [66866, 15116] ) ,i f d svinhage ,ca 25 ex ,1988 (LBr & TLj)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685146, 1511079] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Solanum dulcamara    Besksöta
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hovran A (artp.) (12G 6c , [6683629, 1511786] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683779, 1511719] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Vikmanshyttan (12G 7a , [66864, 15011] ) ,blomrabatt ,1 ex ,1986 (HPe)
Granbo vid Hedemoravägen (12G 7a , [66867, 15022] ) ,trädgårdsland ,1 ex. ,1982 (EDn)
Solanum tuberosum    Potatis
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Hedemora stad,eft.jvg v stn o.spannmålslager (12G 6b , [66841, 15095] ) ,banvall ,fl. ,1987 (TLj)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ) ,kant av skogsväg,byggd -82 ,1983 :8 blommande ,1986 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ) ,över igenlagd kabelgrav nära skogsbryn ,10-tal ,1987 (EDn)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertag (trädgårdsavfall ,3 ex ,1991 (HPe)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ) ,mjälastrand i beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Brunnsjön,N stranden (12G 6b , [66847, 15086] ) ,betad strand ,rikligt ,1988 (ADv)
Linaria repens    Strimsporre
Stambanan N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15083] ) ,banvall,grus ,1 best. ~1m2 ,1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
N om Matsbosjön (12G 7b , [66870, 15085] ) ,vägkant på rullstensås mot skog ,ca 5 ex ,1988 (MDv)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Bältarbo, 3 lokaler ( bl.a. 16 48) (12G 7b , [66866, 15096] ) ,vägkant ,10-tal ex på varje lokal ,1989 (MDv)
Dräcke (12G 5b , [66777, 15075] ) ,vägkant ,~50 ex ,1989 (MDv)
Ö om Kattkullen (12G 6b , [66803, 15062] ) ,vägkant ,riklig ,1988 (MDv)
Korsbackens såg (12G 6b , [66820, 15088] ) ,traktorväg ,~10 m ,1989 (KJo)
Hedemora vid Hemköp (12G 6b , [66846, 15099] ) ,grusplan ,fåtal ,1991 (HPe)
Vikmanshyttan, badplatsen (12G 7a , [66863, 15007] ) ,sandig gräsmatta ,riklig ,1988 (MDv)
SV om Haganäs (12G 7a , [66867, 15042] ) ,vägkant ,åtm. 50 m ,1989 (MDv)
V om Munkbosjön,cykelväg (12G 7b , [66852, 15092] ) ,vägkant ,många ex ,1988 (ADv)
Eriksdal-Boda (12G 7b , [66856, 15078] ) ,vägkant ,många ex ,1988 (ADv)
Österby,vägen mot Matsbo (12G 7b , [66869, 15080] ) ,vägkant ,vanlig ,1989 (MDv)
Västerby (12G 7b , [66875, 15056] ) ,vägkant ,~10 m ,1989 (KJo)
Österby (12G 7b , [66889, 15077] ) ,dikeskant vid väg ,bestånd ,1986 (EDn)
Sörbo efter ägoväg (12G 7c , [66858, 15145] ) ,vägkant ,tämligen riklig ,1990 (HPe)
Älvnäs (12G 7c , [6688, 1514] ) ,vägkanter ,spridd ,1991 (HPe)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertag ,spridd ,1991 (HPe)
Königshyttan (12G 8a , [66914, 15030] ) ,vägkanter/åker ,riklligt ,1988 (SJa)
Viken (12G 8b , [66923, 15069] ) ,åkerkant ,några ,1989 (MDv)
Nordansjö ,Djusmorarna (12G 8b , [66933, 15088] ) ,åker, traktorväg ,~20 m ,1989 (KJo)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Turbo, 1 km SV-ut (12G 6a , [66809, 15024] ) ,vägkant efter skogsbilväg ,ca 500 ex ,1991 (HPe)
Scrophularia nodosa    Flenört
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ) ,främst som ogräs i trädgårsland ,mindre allmän ,1989 (CGr)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Norrhyttan (12G 7a , [66889, 15022] ) ,fuktig äng/bäckkant ,ca 30 ex ,1987 (SJa)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Lundborg)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Norn (12G 5b , ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Hedemora stad,banvallen kring stn (12G 6b , [66839, 15097] ) ,torr banvall ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Österby,Lumkullberget,mot vägen (12G 7b , [66893, 15083] ) ,bergrot mot SV ,enst. ,1987 (TLj)
Viggesnäs (12G 7b , [66896, 15067] ) ,torrslänt i beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Sörbo (12G 7d , [66862, 15150] ) , , 1989 (BBr)
Hedemora jnvs.-station (artp.) (12G 6b , [6683909, 1509736] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Veronica longifolia    Strandveronika
Vikmanshyttan ,Matsjans väg (12G 7a , [66867, 15021] ) ,gräsbevuxen vägkant ,6 ex ,1988 (HPe)
Veronica officinalis    Ärenpris
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Söder Rudtjärn (artp.) (12F 6j , [6682470, 1497023] ) ,vägkant fuktigt vägdike ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Veronica verna    Vårveronika
Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ) ,torrbacke , 2019 (IPt & SNy)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
N St Ristjärn (12G 4a , [66743, 15049] ) ,blöt mosse ,flertal ,1990 (HPe)
Ö änden St Entjärn vid bäcken (DFl-49) (12G 6a , [66833, 15029] ) ,bäck ,tämligen rikligt bestånd ,1989 (HPe)
Plantago major    Groblad
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Wahlmanska huset (12G 6b , [66847, 15099] ) ,grusparkering ,4 ex (form med utvecklade blad i stället för blommor) ,1988 (HPe)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Plantago maritima    Gulkämpar
Säter - Hedemora ,Rv 70 (12G 7a , [66896, 15041] ) ,vägkant ,ända mot asfaltkanten ,1 tuva ,ca 60 ex ,1986 (HPe)
Österby ,vid Viggen (12G 7b , [66893, 15082] ) ,vägkant , 1994 (Kerstin Johansson)
Riksväg 70 (artp.) (12G 6c , [6682888, 1511413] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 6c , [6683448, 1511051] ) , ,25 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 6c , [6684796, 1510571] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7a , [6689395, 1504605] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7a , [6689751, 1503487] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7b , [6685863, 1509922] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7b , [6686878, 1509268] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7b , [6687567, 1508360] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7b , [6688340, 1507272] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 7b , [6688963, 1505967] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Plantago media    Rödkämpar
Norn (12F 5j , ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Lonicera periclymenum    Vildkaprifol
Åsgatan 156 (artp.) (12G 6c , [6683220, 1510836] ) , , 2015 (Kerstin Hellstrom, Ingmar Hellström)
Lonicera tatarica    Rosentry
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685241, 1511161] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ) ,skogsbryn ,mindre allmän ,1989 (CGr)
Sörbo efter ägoväg (12G 7c , [66858, 15145] ) ,sjöstrand, carexbälte ,spridd ,1990 (HPe)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hovran, stranden Backa (artp.) (12G 6c , [6682480, 1511870] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683584, 1511799] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Ivarshyttan (artp.) (12G 8c , [6690570, 1511276] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Åsgatan 156 (artp.) (12G 6c , [6683220, 1510836] ) , , 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685241, 1511161] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Viburnum opulus    Olvon
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683552, 1511736] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683761, 1511723] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Adoxa moschatellina    Desmeknopp
Norrhyttedalen (12G 7a , [66890, 15020] ) ,dalslänt ,ca 35 ex ,1988 (HPe)
VSV om Norrbackagården, Tjärnan (12G 7a , [66894, 15023] ) ,ravinkant nära väg o åker ,rikt bestånd ,1985 (EDn)
SV om Norrbackagården, Tjärnan (DF) (12G 7a , [66893, 15021] ) ,skuggiga o fuktiga ravinslänter o dalkanter ,rikt o spritt bestånd ,1980 (EDn)
Norrhyttedalen SO Bergdalen (DFl) (12G 7a , [66884, 15021] ) ,skuggig ravinslänt , 1989 (HPe)
Ravin söder om Karlsbo (DFl) (12G 8a , [6691, 1503] ) ,ravin ,spridd ,1989 (HPe)
Norrhyttedalen N Dalsveden (DFl-49) (12G 7a , [66889, 15022] ) ,skuggig ravindal ,riklig ,1990 (HPe)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Knautia arvensis    Åkervädd
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hedemora (artp.) (12G 6b , [6683996, 1509685] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Campanula glomerata    Toppklocka
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ) ,spårområde ,enstaka ,1990 (HPe)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Königshyttan (12G 8a , [66914, 15030] ) ,vägkant ,4 ex. ,1988 (SJa)
Campanula patula    Ängsklocka
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
N Stubbstäkten (12F 6j , [66810, 14994] ) ,vägkant ,1 ex. vitblommig form ,1989 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Norn (12G 6a , ) , ,frekvens allm. , 1989 (CGr)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
NO Nordanby efter RV 71 (12G 7a , [66899, 15042] ) ,vägkant ,1 ex ,1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hedmorgrind, N om (artp.) (12G 4b , [6672302, 1505677] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Bo Eriksson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hedemora (artp.) (12G 6b , [6683996, 1509685] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Hovran A (artp.) (12G 6c , [6683629, 1511786] ) , ,noterad ,2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Gunhild Wallén)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Hörngården (12F 5j , [66753, 14990] ) ,ängsmark ,enstaka ,1989 (PLi)
Marken (12G 4b , [66745, 15086] ) ,ängsmark ,ca 30 st ,1988 (HPe,TLj,LBr)
Marken (12G 4b , [6674610, 1508620] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2011 (DABS)
1 km S Vikmanshyttan, "Lessängarna (12G 6a , [66843, 15015] ) ,granplantering ,2 ex ,1990 (HPe)
SV Prästhyttan (12G 6b , [66800, 15050] ) ,gräsmark ,10-tal ,1989 (HPe)
SO Prästhyttegård (12G 6b , [66804, 15065] ) ,björkhage ,tämligen riklig ,1990 (HPe)
Hjulbacka gravfält (12G 7b , [66895, 15056] ) ,gräsmark ,20-tal ,1989 (HPe)
Sörbo.längs Sörbovägen (12G 7d , [66852, 15157] ) ,dikeskanter ,10-20 tal ,1988 (BBr)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,noterad ,2019 (Oscar Swartz)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Vikmanshyttan (artp.) (12G 7a , [6686487, 1503168] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Norn (12G 6a , ) , ,frekvens t.allm. , 1989 (CGr)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stensberg (n.Biskopso) (12G 5b , [66775, 15099] ) ,vägkant-åkerkant (spridda från gården) ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Jasione montana    Monke
Söder Gräsö längs vägen (artp.) (12G 5c , [6678350, 1513616] ) , ,noterad flerstädes söderut längs riksvägen. ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Sjön Dräcken (12G 5b , [6675540, 1507350] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
Lobelia erinus    Kaplobelia
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Achillea millefolium    Röllika
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Antennaria dioica    Kattfot
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2011 (DABS)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sydväst Stubbstäkten (artp.) (12F 6j , [6680554, 1498886] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Höganäs (artp.) (12G 7a , [6689785, 1504792] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Höganäs (artp.) (12G 7a , [6689987, 1504409] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Stambanan N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15081] ) ,banvall ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hyttbäcken på åsen n.gården (12G 8b , [66909, 15063] ) ,åkerkant på åsmtrl ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Arctium minus    Liten kardborre
Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ) ,gräsmark ,mindre best. ,1987 (EDn)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Prästhyttegård (12G 6b , [66812, 15062] ) ,intill ladugård ,ca 25 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Viggesnäs (12G 7b , [66896, 15067] ) ,beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Trollbo gård (12G 7d , [66879, 15161] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Norn (12G 6a , ) , ,frekvens m.allm. , 1989 (CGr)
Bergbacken v.gård (12G 7c , [66878, 15110] ) ,igenväxt tomtmark ,enst. ~10 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Norns bruk (DFl) (12F 5j , [6677, 1498] ) ,vägkanter o gräsmark ,spridd ,1988 (HPe,TLj,LBr)
Artemisia absinthium    Malört
Vikbyn (12G 7d , [66888, 15150] ) ,beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Bidens cernua    Nickskära
Brunna vid Hovran (12G 6c , [66826, 15117] ) ,dystrand ,litet bestånd ,1990 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ) ,strandkant ,100-tals ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,blottad dy, carexbälte ,fåtal ,1990 (HPe)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Åkerkant vid en vall vid Trollbosjön,nedanför en hästhage (12G 7d , [66869, 15152] ) ,magert beväxt åkerkant med mycket pilörter av olika slag ,några enstaka ,1989 (BBr)
Norshyttedammens V-sida (DF) (12G 8b , [66936, 15066] ) ,betade stränder ,fl. ,1987 (TLj)
Västerby, badplatsen vid Käringtjärn (DFl) (12G 7b , [66885, 15066] ) ,strandkant ,fåtalig ,1988 (HPe)
Norshyttedammen (DFl) (12G 8b , [66930, 15066] ) ,strand ,spridd ,1988 (HPe)
Bidens tripartita    Brunskära
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Calendula officinalis    Ringblomma
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Callistephus chinensis    Sommaraster
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. ,2 små ex. ,2002 (ASn & JEd)
Carduus crispus    Krustistel
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,gräsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hedemora jnvs.-station (artp.) (12G 6b , [6683909, 1509736] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Centaurea cyanus    Blåklint
Knåsen, Ö om Vikmanshyttan (12G 7a , [66861, 15029] ) ,rybs-fält ,4 ex ,1986 (HPe)
Koråsen O om Vikmanshyttan (12G 7a , [66861, 15029] ) , ,4 ex i rybsfält ,1986 (HPe)
Vid Trollbosjöns strandkant,nedanför en kohage (12G 7d , [66878, 15160] ) ,åkerkant ,4 ex. ,1989 (BBr)
Trollbo (12G 7d , [66878, 15171] ) , ,4 ex i åker ,1989 (BBr)
Vibberbo (12G 7d , [66885, 15164] ) ,åkerkanter o vägrenar ,5 ex ,1998 (SJa)
Centaurea jacea    Rödklint
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vikmanshyttan (artp.) (12G 7a , [6686487, 1503168] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Centaurea montana    Bergklint
Gammelgården ,strax V Hönsan (12G 7b , [66852, 15095] ) ,slänt ,flertal ,1988 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ) ,vägslänt ,flertal ,1988 (MDv)
Chrysanthemum segetum    Gullkrage
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. ,1 ex ,2002 (ASn & JEd)
Cicerbita alpina    Torta
Norhyttedalarna (artp.) (12G 7a , [6688941, 1502056] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Hedemora central park (artp.) (12G 6b , [6684070, 1509971] ) ,> 20 blommande stjälkar , 2020 (Claes Möre)
Cichorium intybus    Cikoria
Vikmanshyttan vid bankhuset (12G 7a , [66864, 15011] ) ,gräsmatta vid fågelbord ,1 ex ,1989 (HPe)
Cirsium arvense    Åkertistel
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Cirsium helenioides    Brudborste
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Mellan Hyttbacken och Hällby (12G 5b , [66767, 15064] ) ,f.d. åker ,ca 30 ex (f.fl.alba ,vitblommiga) ,1988 (HPe)
Mellan Hyttbacken och Hällby (12G 5b , [66768, 15064] ) ,gammal hage ,ca 70 ex (f.fl.alba ,vitblommiga) ,1988 (HPe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rågsvedjebäcken (artp.) (12G 6d , [6684839, 1516604] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Djörkhyttan vid handelsträdgård (12G 6b , [6681270, 1507750] ) ,rabatter ,rikligt ,2005 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [66914, 15030] ) ,lundartad veg.längs bäcken ,>100 ex ,1988 (SJa)
Köningshyttan (12G 8a , [6691400, 1503000] ) ,rik vegetation nära bäcken ,stort bestånd foto ,2008 (IPt)
Köningshyttan (12G 8a , [66915, 15020] ) ,intill trädgårdsland och ladugårdsbacke ( delvis i frodig ravinvegetation) ,drygt 100 ex. ,1989 (SJa)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark fuktig , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
V sidan Vikmanshyttesjön eft Turistvägen (12G 7a , [66854, 15004] ) ,vägkant ,2 ex (vitblommig) ,1991 (HPe)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ) ,gräsmark ,sparsamt ,2007 (IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Lagmansgården (12G 6c , [66845, 15100] ) ,grus ,13 ex ,1988 (HPe)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
VSV Skedvibacken (12F 5j , [66776, 14962] ) ,sumpskog ,20-tal ,1991 (HPe)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Skedvibacken (12F 5j , [66770, 14968] ) ,gammal ängsmark ,20-tal ,1989 (HPe)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hedemora OKmacken (12G 7b , [6686590, 1509610] ) ,torr vägkant , 2010 (JJa)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Helianthus annuus    Solros
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Helianthus tuberosus    Jordärtskocka
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Skedvibacken (12F 5j , [66778, 14960] ) , ,fåtal ,1989 (CGr)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Lactuca serriola    Taggsallat
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685170, 1511140] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Lapsana communis    Harkål
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Leucanthemum x superbum    Jätteprästkrage
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685150, 1511130] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hedemora (artp.) (12G 6b , [6683996, 1509685] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Hedemora-linje (artp.) (12G 6b , [6684768, 1508303] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Filago arvensis    Ullört
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66859, 15091] ) ,grustag ,talrik ,1987 (EDn)
Hedemora stad vid Folkets Park-parkeringen (12G 7b , [6686067, 1509408] ) ,grusplan ,ca 30 ex ,2007 (TLj)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ) ,åsmaterial ,ca 60 ex ,1991 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ) ,blottad sand i åsbranten ,1 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Norns Bruk (12F 5j , [6678280, 1498330] ) ,vägdike , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Chamomilla recutita    Kamomill
Grådöholn (12G 5c , [66793, 15123] ) ,trädesåker med baldersbrå ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Laggarbo n dammen (12G 6b , [66844, 15053] ) ,schaktat grus ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Ivarshyttan eft.ån (12G 8c , [66911, 15104] ) ,trädesåker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Mycelis muralis    Skogssallat
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [66800, 15124] ) ,lövsly ,enstaka ,2012 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Lomtjärnsberget (12G 4a , [66738, 15047] ) ,vägkant ,~20 m ,1989 (KJo)
Västkusten (12G 6b , [66833, 15087] ) ,f.d.ängsbacke ,5 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Bya, Ö om Vikmanshyttan (12G 7a , [66866, 15032] ) ,dikeskant ,8 ex ,1986 (HPe)
Nordansjö (12G 8b , [66921, 15071] ) ,vägkant,gräsmatta ,1 m2 ,1989 (KJo)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ) ,torrbacke , 2019 (IPt & SNy)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde ,mjukhårig variant ,2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683598, 1511786] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Scorzonera humilis    Svinrot
Hällbyn mellan vägen och sjöstranden (12G 5b , [66765, 15064] ) ,13 ex 1967 (Dn) * torr fårbetad hage ,23 ex på 4 m2 ,1989 (HPe)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
NV Bjurtjärn (12G 4a , [66732, 15037] ) ,kalhygge ,riklig ,1989 (HPe)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2011 (DABS)
Söder Bryllingen (artp.) (12F 6j , [6681575, 1499678] ) ,vägkant vägkant/hygge ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683710, 1511756] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Senecio vulgaris    Korsört
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Vikmanshyttan ,industriomr. (12G 7a , [66860, 15013] ) ,gräsbevuxen slänt ,ca 50 ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,i närheten av reningsverket vid Gåran (12G 7a , [66864, 15017] ) ,jord o grustipp,används ibland för trädgårdsavfall ,30 ex ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,Matsjans väg (12G 7a , [66867, 15021] ) ,gräsbevuxen vägkant ,ca 30 ex ,1988 (HPe)
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66859, 15091] ) ,grustag ,bestånd ,1987 (EDn)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Stadssjön (artp.) (12G 7c , [6685188, 1511755] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685313, 1511048] ) , , 2011 (Anders Svenson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Tanacetum parthenium    Mattram
Norn, Hörngården (12F 5j , [66753, 14990] ) ,spontant uppkommen efter grävning på gammal torptomt från 1600-talet,fröbank?? , 1997 (PLi)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Tanacetum vulgare    Renfana
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stensanvägen (artp.) (12F 6j , [6681906, 1498950] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.) (12G 7b , [6685480, 1509251] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Circle K, bensinstn (artp.) (12G 7b , [6686295, 1509561] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hedemora, macken Faluvägkorsningen (artp.) (12G 7b , [6686623, 1509625] ) ,rikligt ,noterad ,2020 (Anders Lindholm)
Taraxacum vulgare    Maskros
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Melinsgatan (artp.) (12G 7c , [6685090, 1510175] ) ,gräsmatta , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Telekia speciosa    Strålöga
Hönsan (artp.) (12G 6b , [6684997, 1509722] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Tviksta (12G 7b , [6686670, 1509610] ) ,landsvägsdike ,fåtal ,2011 (GHa)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ) ,komposthög , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,torrbacke , 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Tussilago farfara    Hästhov
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,skräphög , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Paris quadrifolia    Ormbär
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens allm. , 1989 (CGr)
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683598, 1511786] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Hedemora återvinningsanläggn (artp.) (12G 7c , [6685011, 1511247] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2011 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (artp.) (12G 6a , [6682919, 1501074] ) , , 2015 (Kerstin Hellstrom, Ingmar Hellström)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Ivarshyttan (artp.) (12G 8c , [6690570, 1511276] ) , , 2015 (Kerstin Hellstrom, Ingmar Hellström)
Polygonatum odoratum    Getrams
Grådöholm (12G 5c , [66799, 15125] ) ,tallskog ,ca 10 ex. ,1988 (MDv)
Grådöholm (12G 6c , [66800, 15124] ) ,grusås ,30-tal ,1989 (HPe)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ) ,berghällar ,litet best. ,1987 (EDn)
150 m SO sista a i Källhaga (12G 7a , [66872, 15017] ) ,stenig skogsmark ,mindre bestånd ,1986 (EDn)
Asparagus officinalis    Sparris
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ) ,gammal tomtmark ,fåtal ,1990 (HPe)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Kaplansgatan (12G 6b , [66848, 15095] ) ,vid gata angr.till "vild" trädgård ,>50 ex. ,1987 (MDv)
Eriksdal (12G 7b , [66854, 15077] ) ,vägkant utanföt tomt ,~20 ex ,1989 (MDv)
Holen-Brunnsjön (DFl) (12G 6b , [66846, 15073] ) ,åkerkant ,~50 ex ,1989 (MDv)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ) ,ödetomt ,enstaka ,1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ) ,kvarstående , ödetomt , 2011 (DABS)
Vikmanshyttan vid Smedgatan (12G 7a , [66862, 15011] ) ,gammal tomt ,6 ex ,1989 (HPe)
Vikmanshyttan efter Hedemoravägen (12G 7a , [66866, 15012] ) ,gräsmark nära väg ,3 ex ,1989 (HPe)
Lilium martagon    Krollilja
Turbo n. kraftstation (12G 6a , [66814, 15028] ) ,grässlänt ,5 ex ,1990 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hedemora stad, nära Hemköp (12G 6b , [66848, 15098] ) ,troligen gammal tomt ,10-tal ,1988 (HPe)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
Långtjärn (12G 5c , [6678, 1513] ) ,i vatten ,runt hela sjön ,1988 (HPe)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15117] ) ,älvsluttning ,40-tal ,1991 (HPe)
Brunnsjön vid Broån (12G 6b , [66837, 15092] ) ,I å ,fåtal ,1989 (HPe)
Munkbosjön (12G 6b , [66849, 15094] ) ,dyig sjöstrand , 1984 (MDv)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66832, 15109] ) ,åstrand ,flera ex. ,1987 (EDn)
SSO Holmsjön vid älven (12G 7c , [66870, 15136] ) ,älvkant ,30-tal ,1989 (HPe)
S Svensbodarne vid Lisjöns uplopp (12G 8b , [66923, 15067] ) ,sjö och å ,riklig ,1989 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,i vatten ,spridd ,1988 (HPe)
Norshyttedammen,hela V-stranden (12G 8b , [66930, 15067] ) ,betade stränder ,rikl. ,1987 (TLj)
Norshyttedammen,hela V-stranden (12G 8b , [66935, 15065] ) ,betade stränder ,rikl. ,1987 (TLj)
Gåran,Vikmanshyttan (DF) (12G 7a , [66864, 15019] ) ,sjöstrand bland vass ,5 ex ,1986 (HPe)
Nibble,Broån (DFl) (12G 6c , [66831, 15114] ) ,i ån ,några ,1989 (MDv)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ) ,i ån ,flertal ,1988 (MDv)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Goodyera repens    Knärot
Sundsjöberget, delen av Ö udden ( krd ? 13F 0j ) (12F 5j , [66768, 14999] ) ,bland mossa i grandominerad skog ,ca 10 ex ,2003 (SJa)
Sundsjöberget (12F 5j , [6677300, 1499500] ) ,grandominerad barrskog ,t.rikligt ,2003 (SJa)
Fanomaberget (12G 5a , [6678600, 1502000] ) , , 2003 (SJa)
Moren skogen (artp.) (12G 5c , [6677683, 1513301] ) , ,40 ,2017 (Oscar Swartz)
Rågsvedjebäcken (artp.) (12G 6d , [6684839, 1516604] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
450 M ÖSTER DAMMSJÖN (artp.) (12G 8a , [6693105, 1504533] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
VSV Hult (12F 5j , [66771, 14965] ) ,vägkant ,3 ex ,1989 (HPe)
Skedvibacken (12F 5j , [66778, 14960] ) ,fd. torpställe som planterats igen ,SSO-sluttning ,fåtal ,1987 (CGr)
Marken (12G 4b , [66745, 15086] ) ,ängsmark ,ett 40-tal ,1988 (HPe,TLj,LBr)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Ö om Entjärn (12G 6a , [66834, 15030] ) ,våt mosse ,20-tal ex ,1988 (HPe)
Listera ovata    Tvåblad
Norns Bruk (12F 5j , [6678280, 1498330] ) ,vägdike , 2013 (HLe)
1 km N Norns bruk (12F 5j , [66790, 14985] ) ,vägkant ,fåtal ,1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Knapptjärnsgruvorna (12G 5a , [66763, 15002] ) ,lövsly v. gruvhål ,ca 10-20 ex. ,1989 (KJo)
S om Norra Knapptjärnen (12G 5a , [66763, 15002] ) ,skogsmark vid gamla gruvhål ,några ex ,1990 (MDv)
Norra Knapptjärn, vid gruvan (12G 5a , [66764, 15002] ) ,fuktig gräsmark ,10-tal ,1991 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (12G 5a , [66769, 15009] ) ,fuktig mark nära väg ,10-tal ,1991 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Brunnsjöberget (12G 6b , [66827, 15068] ) ,blandskog ,1 ex. ,1985 (ADv)
Utah (12G 7a , [66851, 15034] ) ,gammal hagmark ,2 bestånd ,10 & 15 ex ,1988 (HPe)
Bya (12G 7a , [66865, 15032] ) ,vägslänt ,9 ex ,1988 (HPe)
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ) ,skogsmark på tomt .spontan ,något 10-tal ,1987 (EDn)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15020] ) ,täml.öppen skogsmark ,flera 10-tal ,1987 (EDn)
Norrhyttan (12G 7a , [66885, 15025] ) ,vägdike ,1 ex ,1980 (EDn)
Acorus calamus    Kalmus
Dalälven mellan Nybyn och Plösön (12G 5c , [66779, 15113] ) ,älvkant ,30-tal ,1991 (HPe)
Hönsans S ände (12G 6b , [66849, 15098] ) ,i vatten ,riklig ,1988 (HPe)
Ö Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ) ,grunt vatten ,litet bestånd ,1988 (HPe)
Broåns utlopp vid Hovran (12G 6c , [66837, 15118] ) ,i vatten ,riklig ,1988 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66838, 15118] ) ,strandäng ,vanlig ,1989 (MDv)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ) ,i vatten ,riklig ,1988 (HPe)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsan (DFl-49) (12G 7b , [6685, 1509] ) ,grunt vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Lilla Älvgångens NR, Hovran, Hälla (artp.) (12G 6c , [6683698, 1511760] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Calla palustris    Missne
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Lemna minor    Andmat
Hällatornet (artp.) (12G 6c , [6683652, 1511816] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.) (12G 7c , [6687229, 1510734] ) , ,noterad ,2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Lemna trisulca    Korsandmat
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Butomus umbellatus    Blomvass
Ö Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ) ,grunt vatten ,150 ex ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,sjöstrand, carexbälte ,fåtal ,1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15132] ) ,grunt vatten ,200-300 ex ,1988 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15133] ) ,lerslättsjö ,riklig ,1988 (MDv)
Kanten av Trollbosjön,nedanför en hästhage o. en åker (12G 7d , [66869, 15152] ) ,dyig sjökant med vass o. högt gräs ,några 10-tal ,1989 (BBr)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,grunt vatten / strand ,fåtal ,1991 (HPe)
Trollbosjön (DFl-49) (12G 7d , [6687, 1515] ) ,grunt vatten / strand ,fåtal ,1991 (HPe)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683777, 1511719] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Sjön Dräcken (12G 5b , [6675540, 1507350] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
SÖ om Nås. Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ) ,i ån ,15 ex ,1988 (HPe)
Nås (12G 5c , [66792, 15105] ) ,i damm ,20 ex ,1988 (HPe)
Ö Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ) ,grunt vatten ,50 ex ,1988 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ) ,i vatten ,ca 15 ex ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,sjöstrand, carexbälte ,spridd ,1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,i vatten ,20-tal ,1988 (HPe)
Vattenkant S om Grådö (artp.) (12G 6c , [6680477, 1512504] ) , , 2015 (Raul Vicente)
Elodea canadensis    Vattenpest
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Hedemora.tingshusparken i damm (12G 6b , [66842, 15098] ) ,fågeldamm ,rikl. ,1987 (TLj)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,I vatten ,mkt rikl ,1991 (HPe)
Västerby, badplats vid Käringtjärn (12G 7b , [66885, 15066] ) ,i vatten ,riklig ,1988 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ) ,i vatten ,spridd ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,I vatten ,riklig ,1990 (HPe)
Kallas (12G 7c , [66869, 15141] ) ,sjövatten ,täml riklig ,1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66870, 15130] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norshyttedammen,NV hörnet (12G 8b , [66935, 15065] ) ,betade stränder ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Hönsan (DFl-49) (12G 7b , [6685, 1509] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Trollbosjön (DFl-49) (12G 7d , [6687, 1515] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Elodea nuttallii    Smal vattenpest
Hönsan (12G 7b , [6685, 1509] ) ,banområde ,enstaka ,1992 (P-O Karis)
Hönsan, Hedemora (artp.) (12G 7b , [6685191, 1509721] ) , ,noterad ,2018 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Lustån nedom dammen vid Nås (12G 5c , [66792, 15106] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Munkbosjön (12G 6b , [66849, 15094] ) ,liten näringsrik sjö med dyiga stränder ,fl. ,1984 (MDv)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ) ,strandkant ,30-tal ,1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,blottad dy ,riklig ,1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15133] ) ,lerslättsjö ,riklig ,1988 (MDv)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,i vatten ,30-tal ,1988 (HPe)
Norshyttedammen,NV hörnet (12G 8b , [66935, 15065] ) ,betade stränder ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Norshyttan i ån N om dammen (12G 8b , [66940, 15065] ) ,näringsrik å ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Lilla Älvgångens NR, Hovran, Hälla (artp.) (12G 6c , [6683698, 1511760] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683779, 1511719] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ) ,strandkärr o 'vätar' i beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Prästhyttan (12G 6b , [66811, 15061] ) ,i mindre damm ,riklig ,1988 (HPe)
Laggarbo i dammen (12G 6b , [66844, 15053] ) ,näringsrik damm ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Laggarbo (12G 6b , [66844, 15054] ) ,i damm ,mindre bestånd ,1988 (HPe)
Vikmanshyttan,Industriområdet (12G 7a , [66860, 15011] ) ,i liten damm ,litet bestånd ,1988 (HPe)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertag ,fåtal ,1991 (HPe)
Ivarshyttan eft.ån (12G 8c , [66909, 15104] ) ,damm (näringsrik) ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Trollbosjön vid utloppet (DFl-49) (12G 7d , [66878, 15150] ) ,vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Potamogeton compressus    Bandnate
Viggen (12G 7b , [6689405, 1508097] ) ,sjö, i drift i sällskap med krusnate ,riklig ,2006 (LBr)
Potamogeton crispus    Krusnate
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggen, endast i södra sjöhalvan (12G 7b , [6689, 1507] ) , ,riklig och spridd ,1990 (LBr oa)
Viggen (12G 7b , [6689405, 1508097] ) ,sjö , 2006 (LBr)
Hovran, v Nibbletornet (12G 7c , [66855, 15141] ) ,grund gyttjebotten ,rikligt ,1994 (LBr)
Trollbosjöns öststrand (12G 7d , [66880, 15159] ) , ,sparsamt på grunt vatten ,1991 (LBr o a)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,1 ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Potamogeton lucens    Grovnate
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Svedbosjön (12G 5a , [66797, 15027] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,I vatten ,fåtal ,1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [66870, 15150] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Hönsan (DFl-49) (12G 7b , [6685, 1509] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Aspnäs (artp.) (12G 7c , [6687016, 1514160] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton praelongus    Långnate
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsan (DFl-49) (12G 7b , [6685, 1509] ) ,I vatten ,riklig ,1991 (HPe)
Aspnäs (artp.) (12G 7c , [6687016, 1514160] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Sparganium emersum    Igelknopp
Marken (12G 4b , [6674550, 1508550] ) ,fuktig grop , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Mellan Hytbacken o Hällby (12G 5b , [66768, 15066] ) ,i bäck ,ca 100 ex ,1988 (HPe)
Rudpussen (12G 5c , [66778, 15126] ) ,bete ,fåtal ,1991 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Utah (12G 6a , [66849, 15036] ) ,fuktigt ställe i åker ,ca 50 ex ,1988 (HPe)
SV Pjörkhyttan (12G 6b , [66803, 15073] ) ,I Lustån ,spridd ,1990 (HPe)
Stor igelknopp (12G 6b , [66804, 15066] ) ,I Lustån ,spridd ,1990 (HPe)
Prästhyttan, Lustån (12G 6b , [66812, 15062] ) ,i ån ,minst 100 ex ,1988 (HPe)
Brunnsjöns S strand (12G 6b , [66835, 15080] ) ,i sjön ,ca 50 ex ,1988 (HPe)
Laggarbo (12G 6b , [66844, 15054] ) ,i damm ,ca 40 ex ,1988 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ) ,älvstrand ,10 m2 ,1989 (MDv)
S om Vikmanshyttan i Katjärnsbäcken (12G 7a , [66850, 15014] ) ,i liten bäck ,ca 60 ex ,1988 (HPe)
Ö om Haganäs vid Mässingboån (12G 7a , [66869, 15047] ) ,i ån ,ca 15 ex ,1988 (HPe)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ) ,dyig åstrand ,några ex ,1988 (MDv)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ) ,I vatten ,fåtal ,1990 (HPe)
Bergbacken mot Bältarbo (12G 7c , [66874, 15109] ) ,dike ,några bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Norshyttedammens SV-strand (12G 8b , [66930, 15065] ) ,strandkant ,enst ,1988 (TLj & LBr)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ) ,i vatten ,spridd ,1988 (HPe)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Rudpussen (12G 5c , [66778, 15126] ) ,bete ,fåtal ,1991 (HPe)
Dalälven (12G 5c , [66780, 15110] ) ,älvkant ,här o där ef.älven ,1991 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Svedbosjön (12G 5c , [66797, 15127] ) ,I vatten ,fåtal ,1991 (HPe)
Svedbosjön (12G 5c , [66797, 15128] ) ,sjöstrand ,vanlig ,1989 (MDv)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
SO Prästhyttegård (12G 6b , [66804, 15066] ) ,I Lustån ,flertal ,1990 (HPe)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66838, 15118] ) ,strandäng ,vanlig ,1989 (MDv)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Hönsan (12G 7b , [6685, 1509] ) ,grunt vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ) ,dyig åstrand ,riklig ,1988 (MDv)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ) ,lertag ,fåtal ,1991 (HPe)
V Ryllshyttesjön vid slamdamm (12G 7d , [66869, 15182] ) ,mindre vattensamling ,50-tal ,1990 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ) ,I vatten ,spridd ,1991 (HPe)
Säter - Hedemora ,Rv 70 (DF) (12G 7a , ) ,sjöstränder,diken frekv:m.a ,frekvens t.allm. , 1986 (HPe)
Hörngården (artp.) (12F 5j , [6675299, 1499044] ) , ,7 stjälkar/strån/skott ,2019 (per linder)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,skogsbilvägdike , 2011 (DABS)
Juncus articulatus    Ryltåg
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjö , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,skogsbilvägdike , 2011 (DABS)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Juncus effusus    Veketåg
Marken (12G 4b , [6674450, 1508720] ) ,dike , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,skogsbilvägdike , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Djörkhyttan (12G 6b , [66808, 15083] ) ,åstrand , 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (IPt)
Rensboviken (12G 6c , [66825, 15144] ) ,dike i betesmarker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Juncus filiformis    Trådtåg
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Söder Bryllingen (artp.) (12F 6j , [6681575, 1499678] ) ,vägkant vägkant/hygge ,noterad ,2020 (Staffan Jansson)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Luzula pilosa    Vårfryle
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683759, 1501407] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Carex canescens    Gråstarr
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Carex capillaris    Hårstarr
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Knapptjärnsgruvan (12G 5a , [66763, 15002] ) ,nära gammalt gruvvarp ,riklig ,1989 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (12G 5a , [66769, 15009] ) ,vägkant ,många tuvor ,1991 (HPe)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Skedvibacken (12F 5j , [66770, 14968] ) ,torrbacke ,fåtal ,1989 (HPe)
Norn (12F 5j , [66782, 14984] ) ,torrbacke ,fåtal ,1989 (HPe)
S Turbo vid Håsjön nära väg (12G 5a , [66785, 15018] ) ,vägkant ,fåtal ,1990 (HPe)
Hällby (12G 5b , [66765, 15064] ) ,fårhage ,fåtal ,1989 (HPe)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66794, 15096] ) ,äng ,fåtalig ,1988 (HPe,LBr,TLj)
Grådöholm på åsen (12G 6c , [66800, 15124] ) ,grusås ,talrik ,1990 (HPe)
Västerby vid stora Hundkullen (12G 7b , [66869, 15089] ) ,torr gräsmark ,riklig ,1989 (HPe)
V Ryllshyttesjön vid slamdamm (12G 7d , [66869, 15182] ) ,torrbacke ,10-tal ,1990 (HPe)
Moren (artp.) (12G 5c , [6677096, 1513249] ) , ,200 ,2017 (Oscar Swartz)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Hamre ,("Hamreängar") (DFl) (12G 7c , [66856, 15109] ) ,åkerdike ,någon tuva ,1988 (MDv)
Strax V om V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14979] ) ,sankmark ,5 tuvor ,1989 (HPe)
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ) ,betad strandäng i bäckdråg ,vida bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (12G 6c , [6683, 1513] ) ,betesmark ,spridd ,1984 (BDr)
Ö om Nibble (12G 6c , [66838, 15117] ) ,fuktig mark i lövskog ,1 tuva ,1988 (HPe)
Hamre (DFl) (12G 7c , [66853, 15113] ) ,åkerdike ,2 tuvor ,1989 (MDv)
S Hamre vid Hamreån (DFl-49) (12G 7c , [66857, 15119] ) ,fuktig snårskog ,10-tal tuvor ,1989 (HPe)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Carex diandra    Trindstarr
Stora Entjärn (12G 6a , [66832, 15028] ) ,våtmark , 1987 (CGr)
SV Prästhyttan vid Prästhyttesjön (12G 6b , [66805, 15055] ) ,kärr ,ca 600 ex ,1989 (HPe)
Tjärnsjön (12G 7a , [66898, 15025] ) ,sjökant ,tämligen riklig ,1990 (HPe)
L Lomtjärn (12G 7b , [66888, 15064] ) ,mosse vid sjö ,riklig ,1990 (HPe)
NV Viggesnäs vid Hörngårdstjärnen (12G 8b , [66910, 15061] ) ,mosse vid sjö ,mkt talrik ,1989 (HPe)
Carex digitata    Vispstarr
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Carex disticha    Plattstarr
NO Dräcke (12G 5b , [66779, 15076] ) ,blöthål nära väg ,mycket riklig ,1989 (HPe)
SO Nås vid Luståns utlopp (12G 5c , [66789, 15110] ) ,fuktig mark nära älven ,täml riklig ,1989 (HPe)
Nås, eft.Lustån (12G 5c , [66792, 15104] ) ,efter ån på muddringsmassor etc, m.Triglochin ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Grådö, längst in i viken (12G 5c , [66799, 15131] ) ,f.d.madängar ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Hedemora vid Västkusten (12G 6b , [66838, 15078] ) ,fuktig sjöstrand ,talrik ,1989 (HPe)
Brunnsjöns N strand (12G 6b , [66847, 15084] ) ,strandbete ,vida bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Dalälven nära Grådö, Rv s brons norra fäste (12G 6c , [66802, 15123] ) ,stenig strand ,fåtal ,1991 (HPe)
"Holmbo" NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66868, 15002] ) ,vägdike ,1litet bestånd ,1989 (HPe)
Hedemora Ö Hamre mot älven (12G 7c , [66866, 15127] ) ,dike efter ägoväg ,tämligen riklig ,1990 (HPe)
S Hamre vid Hamreån (DFl-49) (12G 7c , [66857, 15119] ) ,fuktäng ,spridd ,1989 (HPe)
Carex echinata    Stjärnstarr
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex elata    Bunkestarr
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Carex elongata    Rankstarr
SV Hult (12F 5j , [66770, 14968] ) ,dike ,5 tuvor ,1989 (HPe)
Norn, hyttan vid bäcken (12F 5j , [66777, 14986] ) ,bäckkant ,3 tuvor ,1990 (HPe)
SO Prästhyttegård nära Lustån (12G 6b , [66805, 15066] ) ,Sumpskog ,spridd ,1990 (HPe)
SV Prästhyttan vid Prästhyttesjön (12G 6b , [66806, 15056] ) ,fuktig strandskog ,mkt rikligt ,1989 (HPe)
Djörkhyttan (12G 6b , [66808, 15083] ) ,åstrand , 2005 (IPt)
Strax NV Prästhyttesjön (12G 6b , [66815, 15057] ) ,fuktig lövskog ,riklig ,1989 (HPe)
Laggarbo i dammen (12G 6b , [66844, 15053] ) ,näringsrik damm ,få bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Ö stranden på dammen i Norshyttan (12G 8b , [66931, 15067] ) ,sjöstrand ,flertal ,1988 (MDv)
Carex ericetorum    Backstarr
Grådöholm (12G 5c , [66799, 15125] ) ,tallskog ,några ex glest spridd ,1988 (MDv)
Ö Tjärnan vid Höganäsvägen (12G 7a , [66897, 15047] ) ,sandig dikeskant ,100-tal ,1989 (HPe)
Västerby vid stora Hundkullen (12G 7b , [66869, 15089] ) ,torr gräsmark ,fåtal ,1989 (HPe)
Västerby vid skjutbanan (12G 7b , [66892, 15055] ) ,sandig vägslänt , 1989 (HPe)
Utmed vägen O om Solbacken (artp.) (12G 8a , [6690137, 1503948] ) ,vägkant ,15 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex flava    Knagglestarr
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex globularis    Klotstarr
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686845, 1499083] ) ,myrkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Stora mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Carex limosa    Dystarr
Stora mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Carex livida    Vitstarr
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686845, 1499083] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex magellanica    Sumpstarr
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686845, 1499083] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Carex pallescens    Blekstarr
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex panicea    Hirsstarr
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686845, 1499083] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Stora mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Carex spicata    Piggstarr
Nås, mln NV-ligaste gir o.ån (12G 5c , [66793, 15104] ) ,häll-o.klippängsbete mot ån ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Ivarshyttan (12G 8c , [66909, 15108] ) ,beteshage ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Marken (12G 4b , [6674450, 1508690] ) ,bäckkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Hyttbacken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,skogsbilvägdike , 2011 (DABS)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ) ,mjälastrand i beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Tjärnsjön eft.Rv 70 invid Sätergränsen (12G 7a , [66899, 15025] ) ,dyig sjöstrand v.brygga ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Stora mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jenny Lonnstad)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Stora Mossen 15 km SSV Säter (artp.) (12F 5i , [6677854, 1493029] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Jenny Lonnstad)
Myrar vid Bjurtjärnen 12 km N Norberg (artp.) (12G 4a , [6672431, 1504162] ) ,mossekomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora fusca    Brunag
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Scirpus radicans    Bågsäv
Sjön Hovran (12G 6c , [66829, 15117] ) ,i vatten ,25 st. ,1989 (HPe)
Hovran, nära reningsverket (12G 6c , [66829, 15117] ) ,stranden ,25 ex ,1989 (HPe)
Hovran i Smörhålet (12G 6c , [66831, 15139] ) ,strandkant ,ett mindre bestånd ,1991 (HPe o a)
Broåns=Nibbleåns utlopp i Hovran, Dalälven. Synlig från fågeltornet- Nås därifrån vid lågvatten, annars båt. (12G 6c , [66837, 15119] ) ,I utloppet på mycket näringsrik å, där slambankar bildas , 1989 (MDv)
Hovran på Sörbogrundet (12G 6c , [66845, 15136] ) ,i strandkärr med vasstarr ,sparsamt ,1991 (LBr)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd, ställvis riklig ,2013 (LBr)
Norshyttedammen (DF) (12G 8b , [66931, 15067] ) ,sjöstrand med vass ,3 ex. ,1989 (HPe)
Nibbleåns utlopp 1947, 1 löst ex, tillfälligt? (Lr) * Broåns utlopp i Hovran (12G 6c , [66837, 15119] ) ,slambankar i näringsrik å ,minst 5 st stora tuvor 1989 (MDv) * även utanför mynningen, rikligt ,1991 (LBr)
Norshyttedammen 1958 (Tr) * (12G 8b , [66931, 15067] ) ,strandbete ,3 ex ,1989 (HPe)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Agrostis canina    Brunven
Hyttbacken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,skogsbilvägdike , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Agrostis capillaris    Rödven
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Agrostis gigantea    Storven
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Agrostis stolonifera    Krypven
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ) ,strand , 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ) ,gammal industrmark , 2019 (IPt & SNy)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hälla, Parkeringen (artp.) (12G 6c , [6683780, 1511714] ) , ,noterad ,2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ) ,vägkant, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Vikmanshyttan v.Granboövergången (DF) (12G 7a , [66867, 15024] ) ,järnvägsövergång på grus/sand ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Vikmanshyttan f d järnvägsstation (DFl-49) (12G 7a , [66865, 15030] ) ,banvall ,30-tal ,1990 (HPe)
Avena fatua    Flyghavre
Eriksdal (12G 7b , [66853, 15076] ) ,havreåker ,enst.spr. i åker ,1988 (TLj & LBr)
Pershyttan (12G 8b , [66908, 15052] ) ,kornåker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Beckmannia syzigachne    Radgräs
Hedemora sopstn (12G 7c , [66853, 15112] ) ,i utkanten av rötslamtipp ,enstaka ,1988 (PLi)
Briza media    Darrgräs
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ) , ,frekvens t.allm. , 1989 (CGr)
Hörngården (artp.) (12F 5j , [6675299, 1499044] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2019 (per linder)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bromus inermis    Foderlosta
SSV Pershyttan efter RV 70 (12G 7a , [66894, 15045] ) ,dikeskant ,ca 15 m2 ,1990 (HPe)
Bältarbo vid lv. (12G 7b , [6686, 1509] ) ,vägkant ,flerst. ,1989 (JEd)
Österbyn vid väg 266 (12G 7b , [6688, 1508] ) ,vägkant ,riklig ,1989 (JEd)
Tjärnan vid RV 70 (12G 8a , [66900, 15021] ) ,vägdike ,ca 100 ex ,1989 (HPe)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Västerby W760 AV4933 (artp.) (12G 7b , [6688662, 1505866] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674610, 1508620] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Norns Bruk (12F 5j , [6678280, 1498330] ) ,vägdike , 2013 (HLe)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ) ,strandkant , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Calamagrostis stricta    Madrör
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Danthonia decumbens    Knägräs
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2011 (DABS)
Väg 270 Ö om Stormossen (12G 4c , [6674230, 1510810] ) ,gräsplan ,sparsamt ,2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Tommesmyren (artp.) (12F 7j , [6686723, 1498814] ) ,laggkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Roegneria canina    Lundelm
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Grådö skans (12G 6c , [66800, 15124] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2012 (GHa)
Håvrans SO-stränder (12G 6d , [6683, 1515] ) ,lövsnår o.alskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Sörbo efter ägoväg (12G 7c , [66858, 15145] ) ,vägkant ,litet bestånd ,1990 (HPe)
Elytrigia repens    Kvickrot
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Mln Bodarne o.Svensbodarne eft.vägen (12G 8b , [66919, 15068] ) ,sandig vägkant o. åsslänt ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Festuca ovina    Fårsvingel
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ) ,torr slänt ,ängsbacke , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.) (12F 6j , [6680372, 1498754] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ) ,gräsbevuxen skogsbilväg , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ) ,ladubacke , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,bäckstrand , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ) ,bäckravin , 2019 (IPt & SNy)
Glyceria maxima    Jättegröe
S om Grådö, Grådönäs (12G 5c , [66799, 15125] ) ,vik av älven ,100-tal ,1988 (HPe)
Ö om Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ) ,strandkant ,riklig ,1988 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15117] ) ,strandäng ,vanlig ,1989 (MDv)
Hällagrundet (12G 6c , [6684, 1512] ) ,fuktiga stränder o diken ,spridd över hela Hällagrundet ,1988 (HPe)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ) ,älvstrand ,enstaka ,1989 (MDv)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [66880, 15150] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Hovran (artp.) (12G 6c , [6683779, 1511719] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Myrar runt Trollbosjön 6 km NO Hedemora (artp.) (12G 7d , [6687845, 1515452] ) ,topogent kärr/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Avenula pratensis    Ängshavre
Hult (12F 5j , [66772, 14975] ) ,vägkant ,fåtalig ,1989 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
S Svensbodarne (12G 8b , [66923, 15068] ) ,grustag ,ca 200 ex ,1989 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ) ,torr åsbacke,f.d.ängsmark ,enst.tynande bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Avenula pubescens    Luddhavre
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Långtjärn (12G 5c , [66777, 15132] ) ,grusås ,spridd ,1988 (HPe)
Runt fågeltornet på Stockharen (12G 6c , ) , rikligt ,1984 (BDr)
Atlasruta (12G 6c , [6683, 1513] ) ,betesmark ,riklig ,1984 (BDr)
Hundkullen ,mln Västerbyvägen o Rv.70 (12G 7b , [66870, 15090] ) ,hagmark-gravkullar som slåttras ,enstaka ,1988 (MDv)
S om Uddnäs-Sörbo (12G 7c , [66857, 15140] ) ,vid stig i luckig lövskog ,riklig ,1988 (MDv)
Bergbacken mot Bältarbo (12G 7c , [66874, 15108] ) ,dike i åkerkant ,enst ,1988 (TLj & LBr)
Bergbacken (DFl) (12G 7c , [66877, 15102] ) ,vägkant ,spridd ,1989 (MDv)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Hedemora jnvs.-station (artp.) (12G 6b , [6683909, 1509736] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ) ,ängsmark, vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Melica nutans    Bergslok
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.) (12G 5c , [6675234, 1510648] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Milium effusum    Hässlebrodd
Grådöholn i mjälaslänt (12G 5c , [66794, 15121] ) ,brant NV-slänt,nyröjd ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
S om Ingvallsbenning (12G 6a , [66813, 15040] ) ,igenväxande björkdunge ,vanlig ,1989 (MDv)
SO Kartjärn I nordsluttning (12G 6a , [66848, 15022] ) ,sluttning I blandskog ,fåtal ,1991 (HPe)
SV Prästhyttan vid Kattkullen (12G 6b , [66806, 15059] ) ,hygge ,massvis ,1989 (HPe)
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66835, 15081] ) ,alhäggsnår längs ängsvägen mot hagen ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Brunnsjöberget (12G 6b , [66842, 15067] ) ,blandskog ,öppen glänta ,rikligt bestånd ,1987 (EDn)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
SSV Vikmanshyttan på Knåsberget (12G 7a , [66854, 15016] ) ,lövsly på gammalt hygge ,2 mindre bestånd ,1988 (HPe)
Norrhyttedalen (12G 7a , [6688, 1502] ) ,ravin ,spridd ,1989 (HPe)
S Pershyttan (12G 7a , [66891, 15047] ) ,lövskog ,riklig ,1989 (HPe)
Tjärnan, v.Matses (12G 7a , [66895, 15035] ) ,sloksmark ,litet bestånd ,1988 (HPe)
Stadsberget (12G 7b , [66870, 15085] ) ,lövskogsbacke ,några ex ,1990 (MDv)
Kullberget (12G 7b , [66880, 15051] ) ,igenväxande hage,björk o aspdunge mellan barrskog o äng ,vanlig ,1989 (MDv)
NV om Hjulbackatjärn,nära skjutbanan (12G 7b , [66895, 15054] ) ,gles blandskog ,flertal ,1988 (MDv)
S om Pershyttan vid Hjulbacka gravfält (12G 7b , [66896, 15055] ) ,öppen gräsmark ,riklig ,1988 (HPe)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ) ,fuktig snårskog ,fåtal ,1989 (HPe)
S. Karlsbo istidsdal (12G 8a , [6691, 1503] ) ,bäckkant ,spridd ,1988 (HPe)
Ravin söder om Karlsbo (12G 8a , [6693, 1502] ) ,allmän , 1989 (HPe)
Uvberget, Ivarshyttan (12G 8c , [66903, 15109] ) ,berg ,riklig ,1989 (HPe)
Norrhyttan (DFL) (12G 7a , [66891, 15021] ) ,ravinslänter/-bottnar ,rikligt ,1987 (SJa)
Ravin mellan Karlsbo och Rävbo (DFl) (12G 8a , [6691, 1504] ) , ,allmän ,1989 (HPe)
NV Bodarne (DFl) (12G 8b , [66910, 15073] ) ,kalkbrott ,spridd ,1989 (HPe)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Nardus stricta    Stagg
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Panicum miliaceum    Hirs
Hedemora sopstn (12G 7c , [66853, 15112] ) ,i utkanten av rötslamtipp ,enstaka ,1988 (PLi)
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Hamretippen (artp.) (12G 7c , [6685190, 1511140] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Phragmites australis    Vass
Marken (12G 4b , [6674450, 1508690] ) ,bäckkant , 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.) (12G 6c , [6684867, 1512698] ) ,kärrkomplex/mad vid vattendrag , 1984 (Thomas Rafstedt)
Poa annua    Vitgröe
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2011 (DABS)
Poa compressa    Berggröe
N Nyhyttan (12G 6a , [66837, 15012] ) ,landsvägskant ,fåtal ,1990 (HPe)
Hedemora vid Hemköp (12G 6b , [66846, 15099] ) ,grusplan ,flertal ,1991 (HPe)
Backa (12G 6c , [66820, 15119] ) ,grustag ,fåtal ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan, industritomt (12G 7a , [66861, 15007] ) ,grusplan ,fåtal ,1990 (HPe)
Vikmanshyttan, f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15031] ) ,banvall ,fåtalig ,1988 (HPe)
Bya (12G 7a , [66867, 15032] ) ,vägkant ,fåtal ,1990 (HPe)
Hedemora vid AMU (12G 7b , [66856, 15099] ) ,grusplan ,riklig ,1990 (HPe)
Poa nemoralis    Lundgröe
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Grådö vid rastplatsen (artp.) (12G 5c , [6679851, 1512561] ) ,grusmark , 2010 (Hans Rydberg)
Poa palustris    Sengröe
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ) ,diverse gräsmark , 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ) ,banområde , 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Poa remota    Storgröe
Hovran ( , ) , flera nya förekomster ,1994 (HPe)
Mellan Rensbo och Jönvik (12G 6d , [66818, 15155] ) ,gran och gråalbevuxen bäckravin i mjäla med källflöden ,mycket riklig ,1989 (LBr & JEd)
Karlsbodalarna (12G 8a , [66909, 15040] ) ,i körskador nere i ravinen ,riklig ,1994 (RLu)
Norrhyttan, 1935 (Dn) * Norrhyttedalen ,(3421-22)* (12G 7a , [66884, 15021] ) ,ravin med tät lövskog och riklig underveg ,tre näraliggande bestånd om resp. 13 ex, 2 m2 och 4 m2 1989- ,1992 (HPe)
Könighyttan, ca 1910-t (Sam) = Karlsbodalarna (12G 8a , [66910, 15040] ) ,ravin med tät lövskog ,10 m2 ,1989 (HPe o a)
Grådöravinen (artp.) (12G 5c , [6679920, 1513951] ) ,ravin / , 2003 ((sks), Kjell Haglund)
Norhyttedalarna (artp.) (12G 7a , [6688941, 1502056] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Poa trivialis    Kärrgröe
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ) ,vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål , 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ) ,vägkant,slänt mot skogsmark , 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & SNy)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Mln Nås o Davidshyttan (12G 5b , [66797, 15098] ) ,vid gödselstack ,ca 30 ex ,1988 (HPe)
Prästhyttegård (12G 6b , [66812, 15062] ) ,intill ladugård ,ymnig! ,1988 (TLj & LBr)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ) ,risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr. , 2002 (ASn & JEd)
Setaria italica    Kolvhirs
Hedemora sopstn (12G 7c , [66853, 15112] ) ,i utkanten av rötslamtipp ,enstaka ,1988 (PLi)
Setaria pumila    Grå kolvhirs
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.) (12G 7c , [6685146, 1511079] ) , , 2011 (Anders Svenson)

Uppdaterad 2021-06-15