HAMRA

290 arter

1669 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Torpberget (artp.) (15E 9i , [6849666, 1440416] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (artp.) (16E 0i , [6851787, 1441207] ) , ,1 ,2017 (Magnus Lundström)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Näverholmsmyran (artp.) (15E 9j , [6849150, 1445800] ) , , 1993 (Jens Hansen)
Svartåmyran, 350 m NO om Svartåvallens NR (artp.) (15E 9j , [6849593, 1446467] ) ,öppet kär på myr ,5 m2 ,2007 (Magnus Andersson)
Svartåmyran, 400 m N om Svartåvallens NR (artp.) (15E 9j , [6849739, 1446136] ) ,uttorkad myrhölja ,20 m2 ,2007 (Magnus Andersson)
Svartåmyran 8 km NO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849748, 1447035] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
På myren Heroso, 15 km SSO Hamra (artp.) (15F 4b , [6822768, 1459179] ) ,i uttorkat blötkärr , 2009 (Fredrik Jonsson)
På myren Heroso, 15 km SSO Hamra (artp.) (15F 4b , [6822777, 1459182] ) ,i uttorkat blötkärr , 2009 (Fredrik Jonsson)
Svartåmyrans N del, 1400 m NV om Ormtjärnens nordspets (artp.) (16E 0j , [6851200, 1445301] ) ,öppet sänkt mossekärr ,10 m2 ,2007 (Magnus Andersson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,barrskog ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847250, 1434541] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847288, 1432397] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847296, 1433164] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847258, 1436302] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847261, 1436291] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847267, 1435045] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847273, 1435189] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847847, 1439292] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847889, 1439353] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851358, 1441076] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851385, 1441086] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851897, 1441324] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6853559, 1441780] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6853570, 1441786] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6853893, 1441963] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854731, 1445907] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (artp.) (16E 0i , [6852996, 1441608] ) , ,1 ,2017 (Magnus Lundström)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Aborrsjön (artp.) (15E 6i , [6833710, 1441816] ) , ,noterad ,2020 (Maria Hindemo)
Norr om Stora Korpimäki (artp.) (15E 7g , [6839792, 1431937] ) , ,noterad ,2020 (Jenny Andersson)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847246, 1436959] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847267, 1436854] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847279, 1436166] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Finnbergsmyran, norra delen (artp.) (15E 6g , [6833800, 1430250] ) ,medelrikt källkärr i myrens överkant , 2006 (Henrik Weibull)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/obestämbart kärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Siksjön (artp.) (16E 0h , [6852555, 1437555] ) ,strand , 1994 (Staffan Åström)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851466, 1441135] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Acksjön, Ö om, vid E72 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/tjärn , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,å ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Acksjön, Ö om, vid E63 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Fågelsjö järnvägsstation (artp.) (16E 0i , [6854713, 1440756] ) ,öppen sten-/grusmark grusig mark helt nära järnvägen , 2015 (Håkan Pleijel)
Polypodium vulgare    Stensöta
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,berghäll , 2012 (Bo Eriksson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Lilla Ajtomägg (15E 6g , [6831610, 1434960] ) ,brant sydslänt ,sparsamt ,2015 (LBr)
Sandsjöån S Djupdalen (15F 4b , [68241, 14550] ) ,slänt mot ån ,sparsam ,1986 (PSt)
Sandsjöån vid Långholmen (15F 5a , [68282, 14520] ) ,vattenomsluten ö ,sparsam ,1986 (PSt)
Sandsjöån SV Örnberget (15F 5a , [68288, 14510] ) ,åstrand , 1987 (PSt)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Källmyran (15F 4a , [6822850, 1450290] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,på en fördämning ,strandsnår ,2009 (GHa)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848509, 1436173] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,åkant , 2012 (Bo Eriksson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Fågelsjö (16E 0h , [6854310, 1438660] ) ,kant av kyrkogård , 2012 (IPt)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Källmyran (15F 4a , [6822850, 1450290] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2012 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,fuktig granskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Gönsjöknättarna (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 15E8g (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848494, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,dikeskant , 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Blechnum spicant    Kambräken
Stora Korpimäki Gävleborg (artp.) (15E 7h , [6836340, 1436897] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Pilularia globulifera    Klotgräs
Malungens västra strand (15F 6c , [68346, 14644] ) ,i djup dy tillsammans med gropnate ,flera 10-tals m2 1984 och senare ,1986 (DELIN 1986)
Larix sibirica    Sibirisk lärk
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Picea abies    Gran
Trollgraven (15E 4i , [6820, 1441] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Lilla Sildakorvamägg (15E 4j , [6821, 1445] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Vassjön (15E 6j , [68313, 14455] ) ,moränmark ,allmän i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (15F 5a ) , skogsbildande ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Gönsjöknättarna (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Pinus contorta    Contortatall
Stora Korpimäki Gävleborg (artp.) (15E 7h , [6836028, 1436684] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Pinus sylvestris    Tall
Trollgraven (15E 4i , [6820, 1441] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Lilla Sildakorvamägg (15E 4j , [6821, 1445] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Vassjön (15E 6j , [68313, 14455] ) ,moränmark ,allmän i hela rutan ,2012 (GHa)
Atlasruta (15F 5a ) , skogsbildande ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Gönsjöknättarna (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Bergmyran (artp.) (15E 8j , [6842200, 1447770] ) , , 2001 (Fynd Jens Hansen)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Råbergs kvarn (15F 5a , [68257, 14539] ) ,brant ås med tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Gönsjöknättarna (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [68492, 14458] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [68230, 14546] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [68429, 14548] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Populus tremula    Asp
Älvho (15E 4i , [68207, 14437] ) ,bybeggelse ,flertal ,2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [6822190, 1445480] ) ,kyrkogård ,enstaka ,2014 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Salix aurita    Bindvide
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Vassjön (15E 6j , [6831420, 1445610] ) ,vid f.d. kojplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Hälsingborg (15F 4b , [6820130, 1455190] ) ,älvbrink ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850, 1438] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2012 (GHa)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant ,skott ,2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E65 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Salix cinerea    Gråvide
Gryssjöån (16E 0h , ) ,allmän åstrand ,1987 (PSt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Svansjöbäcken (16E 0j , [68542, 14453] ) ,åstrand , 1987 (PSt)
Björnån (16E 1j , ) ,allmän åstrand ,1987 (PSt)
Sandsjöån och Kvarnån (47 27) (15F 5a , [68285, 14513] ) ,åstrand ,allmän längs åarna ,1987 (PSt)
Acksjön, Ö om, vid E50 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Salix lapponum    Lappvide
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,kanten av damm ,flertal ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,strand av å , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix myrtilloides    Odonvide
Slipstenstjärn ,vid Sundsjöån (15E 6j , [68345, 14480] ) ,strandkärr , 1981 (PSt)
300 m V Västbacka 9 km VSV Hamra (artp.) (15E 6j , [68345, 14480] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Salix phylicifolia    Grönvide
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myrica gale    Pors
NO Kroksjön (artp.) (15F 7a , [68382, 14548] ) ,topogent till svagt sluttande kärr ,dominant ,1982 (JAs)
Alnus glutinosa x incana    
Bergmyran (artp.) (15E 8j , [6842200, 1447770] ) , , 2001 (Fynd Jens Hansen)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Våtmark S Svansjön, inom Hamra nationalpark (artp.) (16E 0i , [6850469, 1444344] ) ,soligent kärr , 2009 (Jens Hansen)
Alnus incana    Gråal
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,skogsbryn ,flertal ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825680, 1453940] ) ,kanten av å ,spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,diken ,rikligt ,2014 (GHa)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Betula nana    Dvärgbjörk
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Långtjärnen (artp.) (15E 7g , [6837555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Gönsjöknättarna (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 15E8g (artp.) (15E 8g , [6842555, 1432555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Ruta 15E9g (artp.) (15E 9g , [6847555, 1432555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Pörvallen (artp.) (15E 9g , [6847555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Kontoret (artp.) (16E 0g , [6852555, 1432555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Ruta 16E0g (artp.) (16E 0g , [6852555, 1432555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Hamra nationalpark (artp.) (16E 0j , [6850674, 1445213] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Hamra NP (artp.) (16E 0j , [6850680, 1445322] ) , ,noterad ,2020 (Matthis Kaby)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ruta 16E1h (artp.) (16E 1h , [6857555, 1437555] ) ,skogsmark ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Blåsut (artp.) (16E 1h , [6857555, 1437555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Betula pendula    Vårtbjörk
Sjöändan (16E 0h , [6850, 1438] ) ,hyggeskant ,enstaka ,2012 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848509, 1436173] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant ,buskar ,2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825680, 1453940] ) ,kanten av å ,väl spridd i hela rutan ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848509, 1436173] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E46 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,fåtal ,2014 (GHa)
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,fåtal ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,fåtal ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Acksjön, Ö om, vid E77 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E62 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851962, 1441315] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Sagina procumbens    Krypnarv
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Silene dioica    Rödblära
Tandsjöborg (15E 8i , [68430, 14434] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjön (artp.) (16E 0h , [6854233, 1438411] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Hans Elleby)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E76 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Silene rupestris    Bergglim
Noppikoski,nedstr.bron (15E 4j , [68203, 14493] ) ,berghällar mot älven,sydexponerade , 1986 (PSt)
Ahomäki (15E 7i , [68368, 14449] ) ,lodbrant , 1982 (PSt)
Silene vulgaris    Smällglim
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,potatisland , 2012 (IPt)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Stellaria media    Våtarv
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,potatisland , 2012 (IPt)
Nuphar lutea    Gul näckros
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/tjärn , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/tjärn , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån (artp.) (16E 1i , [6856269, 1440408] ) , ,noterad ,2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,kyrkogård ,rikligt ,2012 (GHa)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Voxnan vid tjärnen 400 m SSO Ormsjökojan (16E 1j , [68553, 14458] ) ,hed (tidigare ansedd utgången ur Hamra!) ,sparsamt ,1988 (PSt)
Voxnan vid tjärnen 400 m SSO Ormsjökojan (artp.) (16E 1j , [6855350, 1445850] ) ,hed (tidigare ansedd utgången ur hamra!) ,noterad ,1988 (Peter Ståhl)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Acksjön, Ö om, vid E70 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
E45, rastplats vid Sandsjön (artp.) (15E 6j , [6832243, 1447940] ) , ,noterad ,2019 (Martin Westberg)
Arabidopsis suecica    Grustrav
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjön (artp.) (16E 0h , [6854189, 1438330] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Hans Elleby)
Fågelsjö (artp.) (16E 0h , [6854286, 1438751] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Pilkalampinoppis topp (artp.) (15E 6i , [6831187, 1443445] ) ,vid vändplan på högsta toppen av berg , 1993 (MBm)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Vässinjärvidammen (15E 4i , [6820, 1441] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Vassjön (15E 6j , [6830690, 1445960] ) ,banvall ,rikligt ,2012 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Subularia aquatica    Sylört
Sandsjön (15E 6j , [6831, 1448] ) , ,rikligt ,1987 (PSt)
Thlaspi arvense    Penningört
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Drosera anglica    Storsileshår
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Hamra NP (artp.) (16E 0j , [6850680, 1445322] ) , ,5 ,2020 (Matthis Kaby)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hamra NP (artp.) (16E 0j , [6850680, 1445322] ) , ,30 ,2020 (Matthis Kaby)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Fågelsjö (16E 0h , [6854310, 1438660] ) ,kant av kyrkogård , 2012 (IPt)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (artp.) (16E 0i , [6852552, 1441482] ) , ,1 ,2017 (Magnus Lundström)
Ribes alpinum    Måbär
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,kyrkogård ,väl spridd ,2012 (GHa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [6831600, 1461150] ) ,vägdikeslänt , 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [6831920, 1461110] ) ,vägdikeslänt , 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Fågelsjö , Hembygdsgården (16E 0h , [6854130, 1438250] ) ,gammal åker , ängsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,gammal vall ,ymnigt, helt dominerande ,2012 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
V om Sjöändan (16E 0h , [6850480, 1438580] ) ,skogsmark ,fåtal ,2005 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Björkberg (15F 6c , [6831600, 1461150] ) ,tomtmark , mossrik gräsmatta ,rikligt ,2005 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Sjöändan (15E 9h , [6849960, 1439840] ) ,ängsmark, kant mot gräsmatta ,ca 15 ex ,2008 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854281, 1438435] ) ,vägslänt, ängsmark ,många ex. inom ca. 1 m2 ,2012 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [6831600, 1461150] ) ,vägdikeslänt , 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark ,fåtal ,2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848509, 1436173] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
E45,Tivlamm,Ljusdal (artp.) (15E 9i , [6846559, 1441183] ) ,i kanten på tjärnen. ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [68230, 14546] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,åkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Fragaria vesca    Smultron
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848494, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Geum rivale    Humleblomster
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,fåtal ,2014 (GHa)
Fågelsjö (16E 0h , [6854370, 1438590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,tiotals ,2014 (GHa)
Potentilla erecta    Blodrot
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,dike ,fåtal ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,längs stig genom fuktig granskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,Delobjekt 5: Sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847733, 1438939] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848494, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851434, 1441120] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Acksjön, Ö om, vid E59 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Älvho (15E 4i , [68207, 14437] ) ,på gammal jordkällare ,enstaka ,2014 (GHa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,åkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,kärr , 2012 (Bo Eriksson)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hamra NP (artp.) (16E 0i , [6850390, 1444520] ) , , 2005 (Lars Erik Norbäck)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Rubus saxatilis    Stenbär
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,Delobjekt 2: Sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848500, 1436177] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Rubus idaeus    Hallon
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Källmyran (15F 4a , [6822850, 1450290] ) ,vägren ,väl spridd ,2012 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848512, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E73 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Korea (15E 4i , [68209, 14441] ) ,mellan stugor ,flertal ,2014 (GHa)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825680, 1453940] ) ,kanten av å ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848500, 1436177] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant ,skott ,2012 (Bo Eriksson)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E64 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Avfart mot Los på väg 45, 100 m O (artp.) (16E 0i , [6853770, 1441540] ) ,utfyllnad vid vägren , 2008 (Crister Albinsson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851907, 1441332] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851950, 1441319] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
NV Ransjö, korsning Knippelbergstjärn (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Lotus corniculatus    Käringtand
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Älvho (15E 4i , [68206, 14435] ) ,vägren ,rikligt ,2014 (GHa)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Trifolium pratense    Rödklöver
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Trifolium repens    Vitklöver
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [6822190, 1445480] ) ,kyrkogård ,flertal ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vicia cracca    Kråkvicker
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vicia sepium    Häckvicker
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Oxalis acetosella    Harsyra
Källmyran (15F 4a , [6822850, 1450290] ) ,bäckdråg ,rikligt ,2012 (GHa)
Näverheden (16E 0h , [68503, 14386] ) ,fuktig barrskog ,rikligt ,2015 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847215, 1436351] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848494, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,flertal ,2014 (GHa)
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,rikligt ,2012 (GHa)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Pilkalampinoppis topp (artp.) (15E 6i , [6831187, 1443445] ) ,vid vändplan på högsta toppen av berg , 1993 (MBm)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848512, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Hällbergsklack (artp.) (15E 9h , [6848591, 1436169] ) ,granskog , 2012 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [68230, 14546] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E74 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Frangula alnus    Brakved
Hägenlammsmyren (15F 8a , [6843, 1454] ) ,på strängarna i flarkkomplexen ,flerst. ,1981 (PSt)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Daphne mezereum    Tibast
Tallsjöbäcken (artp.) (15E 4j , [6822793, 1447962] ) ,naturlig skogsbäck / liten sprickdal i fasta berget , 2005 ((sks), Sofia Österdahl)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Viola palustris    Kärrviol
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Viola riviniana    Skogsviol
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Vässinjärvidammen (15E 4i , [6820, 1441] ) ,vändplan ,allmän ,2014 (GHa)
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,allmän ,2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [6822190, 1445480] ) ,kyrkogård ,enstaka ,2014 (GHa)
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,hygge ,rikligt ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E45 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Oresjön (artp.) (15E 7g , [6839032, 1431909] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Angelica archangelica    Kvanne
Hållberget Tandsjöborg (artp.) (15E 9i , [6847171, 1442441] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Benny Mattsson)
Angelica sylvestris    Strätta
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825680, 1453940] ) ,kanten av å ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439750] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E71 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Korea (15E 4i , [68209, 14441] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Andromeda polifolia    Rosling
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Calluna vulgaris    Ljung
Trollgraven (15E 4i , [6820, 1441] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lilla Sildakorvamägg (15E 4j , [6821, 1445] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,kyrkogård ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68257, 14539] ) ,brant ås med tallskog ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Acksjön, Ö om, vid E51 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Trollgraven (15E 4i , [6820, 1441] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lilla Sildakorvamägg (15E 4j , [6821, 1445] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848509, 1436173] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E52 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Norr om Stora Korpimäki (artp.) (15E 8g , [6840019, 1432673] ) , ,noterad ,2020 (Jenny Andersson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848606, 1436154] ) ,granskog , 2012 (Hans Sundström)
Fågelsjö (artp.) (16E 0h , [6850241, 1439145] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848509, 1436173] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Acksjön, Ö om, vid E53 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Sjöändan (16E 0h , [6850, 1438] ) ,vägren ,några tiotal ,2012 (GHa)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Trollgraven (15E 4i , [6820, 1441] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lilla Sildakorvamägg (15E 4j , [6821, 1445] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68257, 14539] ) ,granskog ,ymnigt ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Hamra NP (artp.) (16E 0i , [6850390, 1444520] ) , , 2005 (Lars Erik Norbäck)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Vaccinium uliginosum    Odon
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,kanten av damm ,tiotals ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Trollgraven (15E 4i , [6820, 1441] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Lilla Sildakorvamägg (15E 4j , [6821, 1445] ) ,barrskog ,allmän ,2014 (GHa)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,barrskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68257, 14539] ) ,brant ås med tallskog ,rikligt ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Hamra NP (artp.) (16E 0i , [6850390, 1444520] ) , , 2005 (Lars Erik Norbäck)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848494, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E58 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,kanten av damm ,rikligt ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,strand av å , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Hållplats vid Sandsjön. (artp.) (15E 6j , [6831855, 1447776] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847272, 1433810] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847282, 1433882] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847263, 1435442] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847266, 1435335] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847279, 1435014] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,åkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Galium album    Stormåra
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Galium boreale    Vitmåra
Hälsingborg (15F 4b , [6820130, 1455190] ) ,älvbrink ,enstaka ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Omphalodes verna    Ormöga
Björkberg (15F 6c , [6831600, 1461150] ) ,vägdikesslänt mot tomtmark, förvildad (fanns inte i närheten) ,ca 1m2 ,2005 (IPt)
Galeopsis bifida    Toppdån
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,potatisland , 2012 (IPt)
Prunella vulgaris    Brunört
Heros (15E 4j , [6822190, 1445480] ) ,kyrkogård ,flertal ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Scutellaria galericulata    Frossört
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439750] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854370, 1438590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848519, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Acksjön, Ö om, vid E68 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854370, 1438590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Skogssjöån vid Ore älv (15E 5h , [68271, 14389] ) ,strand , 1986 (PSt)
Sundsjöån (15E 7i , [6837, 1444] ) ,åstrand resp vändplan vid skogsväg ovan ån ,15 ex resp >100 ex vid vägen ,1981 (PSt)
Svartån i Svartåmyran (15E 9j , [68484, 14488] ) ,f.d.strandslåtterkärr ,sparsamt ,1986 (PSt)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,dike/vägren ,fåtal ,2009 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Veronica officinalis    Ärenpris
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847237, 1434995] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847258, 1434943] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847282, 1433882] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9i , [6849445, 1440325] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851506, 1441149] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6853631, 1441827] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6854103, 1444176] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6854124, 1444102] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854225, 1445055] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854233, 1445031] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854408, 1445386] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854577, 1445620] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854595, 1445661] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854650, 1445722] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854701, 1445825] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854721, 1445846] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Plantago major ssp. intermedia    Åkergroblad
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar ,noterad ,2010 (Hans Sundström)
Plantago major    Groblad
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Fågelsjö (16E 0h , [6854370, 1438590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Linnaea borealis    Linnťa
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847259, 1436174] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848519, 1436175] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [68230, 14546] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Kroksjösågen (artp.) (15F 7a , [6836990, 1454780] ) ,skog ,20 plantor ,2007 (Minna Kinnunen)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,längs stig genom fuktig granskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825680, 1453940] ) ,kanten av å ,fåtal ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Campanula glomerata    Toppklocka
Älvho (15E 4i , [68206, 14435] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854310, 1438660] ) ,kant av kyrkogård , 2012 (IPt)
Campanula patula    Ängsklocka
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,vägren/mötesplats ,fåtal ,2009 (GHa)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851902, 1441328] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
E45, rastplats vid Sandsjön (artp.) (15E 6j , [6832243, 1447940] ) , ,noterad ,2019 (Martin Westberg)
Achillea millefolium    Röllika
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,allmän ,2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [6822190, 1445480] ) ,kyrkogård ,enstaka ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,vägren/mötesplats ,rikligt ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E48 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Achillea ptarmica    Nysört
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Antennaria dioica    Kattfot
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,kyrkogård ,flertal ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850150, 1439530] ) ,tomtmark , 2008 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Pilkalampinoppis topp (artp.) (15E 6i , [6831187, 1443445] ) ,vid vändplan på högsta toppen av berg , 1993 (MBm)
Börningsberget (artp.) (15E 9h , [6847907, 1437346] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6848215, 1439858] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Sjöändan, S om, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848710, 1439750] ) , ,3 kolonier ,2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Sjöändan, öster om ån (artp.) (16E 0h , [6850160, 1439866] ) , ,35 kolonier ,2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjö (artp.) (16E 0h , [6850241, 1439145] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6853635, 1441806] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Cicerbita alpina    Torta
Kvarnberget granskog (artp.) (15E 6j , [6831217, 1449753] ) ,barrnaturskog / , 2005 ((sks), Sofia Österdahl)
Cirsium helenioides    Brudborste
Korea (15E 4i , [68209, 14441] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Acksjön, Ö om, vid E75 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
STENBERGET (15F6c05) (artp.) (15F 6c , [6830322, 1462299] ) , ,noterad ,1997 (Kjell Nilsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,enstaka ,2014 (GHa)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Finnberget (15E 6g , [68343, 14307] ) ,ängsmark,f.d.bosättning , 1981 (PSt)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439750] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Acksjön, Ö om, vid E55 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Vässinjärvidammen (15E 4i , [6820, 1441] ) ,sprängsten/kraftverksdamm ,flertal ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Svansjöbäcken SV Rörsjön (16E 0j , [68542, 14453] ) ,blockrika genomspolade stränder , 1988 (PSt)
Björnån,fallet uppströms Voxnavägen (16E 1i , [68580, 14431] ) ,strand ,tidigare känd lokal vid Noppikoski spolierad ,1988 (PSt)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Vässinjärvidammen (15E 4i , [6820, 1441] ) ,vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,potatisland , 2012 (IPt)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,rikligt ,2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [68222, 14453] ) ,vägren nära stuga ,flertal ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E67 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,vägren/mötesplats ,flertal ,2009 (GHa)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ) ,potatisland , 2012 (IPt)
Petasites japonicus    Bitterskråp
Bäcksveden (15F 6b , [6833470, 1459600] ) ,ängsmark ,massor ,2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850190, 1439713] ) ,nära strand ,meddelare Erland o Lilian Lindholm (foto) ,2020 (IPt)
Saussurea alpina    Fjällskära
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68395, 14370] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,flertal ,2014 (GHa)
Hälsingborg (15F 4b , [6820130, 1455190] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,vid gammal kvarn ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848524, 1436171] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Acksjön, Ö om, vid E69 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ) ,stationsområde ,rikligt ,2014 (GHa)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Acksjön, Ö om, vid E47 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Sjöändan, pkt 435, 900 m NV (artp.) (16E 0h , [6850164, 1438973] ) ,vägren , 2012 (Crister Albinsson)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Tussilago farfara    Hästhov
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Paris quadrifolia    Ormbär
Källmyran (15F 4a , [6822850, 1450290] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,på en fördämning ,enstaka ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847310, 1432392] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847215, 1436351] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847236, 1436482] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847270, 1435185] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848628, 1437015] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,fuktig granskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854370, 1438590] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.) (15E 9h , [6848500, 1436177] ) ,barrskog, vägkanter, parkering, stigar , 2010 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Acksjön, Ö om, vid E66 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Svansjöbäcken SV Rörsjön (16E 0j , [68542, 14453] ) ,blockrika genomspolade strandkanter , 1988 (PSt)
Björnån vid landsvägen till Sveg (16E 1i , [68563, 14405] ) ,strandsnår , öar i forsen , 1988 (PSt)
Gryssjöån vid Fågelsjön (DFl 1949) (16E 0h , [68524, 14375] ) ,forsöar i ån , 1988 (PSt)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Finnbergsmyran, norra delen (artp.) (15E 6g , [6833800, 1430250] ) ,medelrikt källkärr i myrens överkant , 2006 (Henrik Weibull)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/obestämbart kärr , 1991 (Johan Abenius)
Mackaralammsmyrorna 8 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68368, 14372] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68395, 14370] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [68230, 14546] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.) (15F 7a , [68366, 14545] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [68429, 14548] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Korea (15E 4i , [68209, 14441] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Heros (15E 4j , [68222, 14453] ) ,vägren nära stuga ,tiotal ,2014 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Lilium martagon    Krollilja
Sjöändan (15E 9h , [6849960, 1439780] ) ,skogskant ,kvarstående bestånd ,2012 (IPt)
Calypso bulbosa    Norna
I närheten av Fågelsjö ,i fuktstråk i talldominerad barrblandskog,bland vispstarr,ormbär och kattfot ( upptäckt 1985 av två skogsarbetare ), sparsam ,1992 (Jan Hedman)
Sjöändan ,skogsmark ,ca: 80 ex. , ( 2005 ca 100 ex) ,2002 (IPt)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Hamra kronopark (artp.) (15E 8i , [6842053, 1444078] ) , ,noterad ,2009 ((Rapportör) Ulf Lindenbaum)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Norr om Stora Korpimäki (artp.) (15E 8g , [6840016, 1432664] ) , ,noterad ,2020 (Jenny Andersson)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847236, 1434928] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6848498, 1439934] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6848501, 1439942] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6851936, 1441361] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Kraftledningsgata, Fågelsjö (16E 0i , [6852685, 1441521] ) , ,10 ,2017 (Magnus Lundström)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [68429, 14548] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852536, 1441518] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852551, 1441530] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852655, 1441551] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852672, 1441544] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852685, 1441565] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852688, 1441545] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852694, 1441553] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852696, 1441571] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852708, 1441578] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852709, 1441574] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852724, 1441573] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6854113, 1444160] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Hamra kronopark (artp.) (15E 8j , [6844989, 1448166] ) , ,noterad ,2009 ((Rapportör) Ulf Lindenbaum)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [6839253, 1438746] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847233, 1434938] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847252, 1434919] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847256, 1434908] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847266, 1434475] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847284, 1434862] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847259, 1435005] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847262, 1435783] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847263, 1435826] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848633, 1437074] ) ,granskog , 2012 (Hans Sundström)
Torpberget (artp.) (15E 9i , [6849444, 1440325] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9i , [6849472, 1440355] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [68230, 14546] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hamra (artp.) (15F 8a , [6841936, 1453918] ) , ,inv. Lina Bergquist ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Rullbo (artp.) (15F 9a , [6846930, 1452199] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852380, 1441494] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852411, 1441490] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6854034, 1443544] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854409, 1445364] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854426, 1445374] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854558, 1445571] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854684, 1445854] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854718, 1445863] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [68429, 14548] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Svartåmyran, NV-delen, N Lågbuslåttan, 7-9 km SO Fågelsjö kapell (artp.) (16E 0j , [6850662, 1446398] ) ,på myr , 2009 (Fredrik Jonsson)
Goodyera repens    Knärot
Tallsjöbäcken (artp.) (15E 4j , [6822793, 1447962] ) ,naturlig skogsbäck / liten sprickdal i fasta berget , 2005 ((sks), Sofia Österdahl)
Kvarnberget (artp.) (15E 6j , [6832190, 1449114] ) , ,noterad ,2019 (Jenny Andersson)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Ö Stenslåsjön (artp.) (15F 5c , [6825148, 1462839] ) ,barrnaturskog / , 2005 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Örnberget (artp.) (15F 6a , [6830081, 1451348] ) , ,noterad ,2019 (Jenny Andersson)
Örnberget (artp.) (15F 6a , [6831555, 1450491] ) , ,noterad ,2019 (Jenny Andersson)
Svartåns sydsida 500 m S om Muslickbergets topp (artp.) (15F 9a , [6847691, 1452048] ) ,senvuxen granskog , 2007 (Magnus Andersson)
Näverheden, Sjöändan (artp.) (16E 0h , [6850410, 1438600] ) , ,30 ,2011 (Michael Johansson)
Hamra NP (artp.) (16E 0i , [6850390, 1444520] ) , , 2005 (Lars Erik Norbäck)
Hamra nationalpark (artp.) (16E 0i , [6850511, 1444829] ) ,barrblandskog , 2010 (Kjell Store)
Hamra nationalpark (artp.) (16E 0i , [6850542, 1444898] ) ,barrblandskog , 2010 (Kjell Store)
Hamra NP: Gamla parken (artp.) (16E 0i , [6850585, 1444697] ) , , 2012 (Andreas Garpebring)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ) ,rikkärr i sluttning , 1981 (PSt)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14545] ) ,i kanten av flarkarna ,ganska allmänt ,1982 (PSt)
Hägenlammsmyren (15F 8a , [6843, 1454] ) ,flarkkärr ,t.sparsam ,1981 (PSt)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Listera cordata    Spindelblomster
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847286, 1433007] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847299, 1433259] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget i öster, pkt 464, 400 m SSO (artp.) (15E 9h , [6848491, 1437435] ) ,fuktig barrnaturskog , 2012 (Crister Albinsson)
Näverheden (artp.) (16E 0h , [6850418, 1438596] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Karin Wiklund)
Listera ovata    Tvåblad
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,övergiven gårdsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Platanthera bifolia    Nattviol
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847279, 1436352] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Potamogeton natans    Gäddnate
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,dike ,rikligt ,2014 (GHa)
Juncus bulbosus    Löktåg
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Acksjön (16E 2h , [68619, 14389] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Acksjön, Ö om, vid E56 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Juncus stygius    Dytåg
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68395, 14370] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.) (15F 7a , [68366, 14545] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Hamra NP, O om Svansjön (artp.) (16E 0i , [6850650, 1444720] ) ,myr ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ) ,f.d. kojplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850, 1438] ) ,barrskog ,enstaka ,2012 (GHa)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,skog , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E54 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Carex acuta    Vass-starr
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,sjökant , 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,åkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
800 m N Kasomäki,mot Nyslåttån (15E 7h , [68396, 14368] ) ,övergång backkärr-strand , 1982 (PSt)
Svartåmyran vid Svartån (15E 9j , [68486, 14481] ) ,strandkärr , 1980 (PSt)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14545] ) ,i kanten av flarkarna , 1982 (PSt)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68395, 14370] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.) (15F 7a , [68366, 14545] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Hamra nationalpark (artp.) (16E 0i , [6850312, 1444644] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ) ,i blött rikkärrdråg , 1981 (PSt)
Sundsjöån SV Hakomägg (15E 7i , [68372, 14438] ) ,åstrand,strandhällar , 1988 (PSt)
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Carex canescens    Gråstarr
Vässinjärvidammen (15E 4i , [6820, 1441] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,åkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Carex capillaris    Hårstarr
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex digitata    Vispstarr
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Carex dioica    Nålstarr
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Carex disperma    Spädstarr
Kringelströmmen vid Voxcnan (15F 8b , [68448, 14556] ) , , 1986 (PSt)
Carex echinata    Stjärnstarr
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2009 (GHa)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Acksjön, Ö om, vid E61 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Carex flava    Knagglestarr
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,åkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Carex globularis    Klotstarr
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/tjärn , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex limosa    Dystarr
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [6856100, 1437200] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [6857400, 1438000] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex livida    Vitstarr
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [68492, 14458] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran, ca 6 km nordväst om Hamra kapell (artp.) (15F 8a , [6843458, 1453955] ) ,på glest tallbevuxen sträng/ flarkmyr av rikkärrstyp med vattensamlingar ,noterad ,2016 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex magellanica    Sumpstarr
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Carex norvegica ssp. inferalpina    Taigastarr
Kringelströmmen vid Voxcnan (15F 8b , [68448, 14556] ) ,översilad berghäll mot åker , 1986 (PSt)
Fågelsjö, Orsa Finnmark (16E 0h , [68505, 14386] ) ,barrskog , 1992 (Jan Hedman)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Björnån,fallet uppströms Voxnavägen (ny för Hamra) (16E 1i , [68580, 14431] ) ,strand , 1988 (PSt)
Carex panicea    Hirsstarr
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex pauciflora    Taggstarr
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Hamra NP (artp.) (16E 0i , [6850390, 1444520] ) , , 2005 (Lars Erik Norbäck)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Carex rostrata    Flaskstarr
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,strand av å , 2008 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,sjökant , 2012 (Bo Eriksson)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Fågelsjö station (artp.) (16E 0i , [6854710, 1440770] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,å ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Carex vaginata    Slidstarr
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Börningsberget i öster, pkt 464, 400 m SSO (artp.) (15E 9h , [6848491, 1437435] ) ,fuktig barrnaturskog , 2012 (Crister Albinsson)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ) ,i blött rikkärrdråg , 1981 (PSt)
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,strandsnår ,fåtal ,2009 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [68348, 14314] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Svartåmyran, NV-delen, N Lågbuslåttan, 7-9 km SO Fågelsjö kapell (artp.) (16E 0j , [6850391, 1446399] ) ,i blött kärr , 2009 (Fredrik Jonsson)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Eriophorum gracile    Kärrull
Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ) ,i blött rikkärrdråg , 1981 (PSt)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14544] ) ,i blött högstarrstråk efter vänstra kanten , 1982 (PSt)
Hamra NP vid Svansjön (16E 0i , [68506, 14445] ) ,lösbotten-samhällen vid stranden , 1980 (PSt)
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.) (15F 7a , [68366, 14545] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [68331, 14308] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Mackaralammsmyrorna 8 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68368, 14372] ) , ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7h , [68395, 14370] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.) (15F 7a , [68366, 14545] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [6836200, 1432400] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/obestämbart kärr , 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,dike , 2012 (Bo Eriksson)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Rhynchospora alba    Vitag
Herostjärn (15E 4j , [68219, 14459] ) ,myr runt tjärn ,rikligt ,2014 (GHa)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Rhynchospora fusca    Brunag
SV Långholmen i Sandsjöån (15F 5a , [68276, 14520] ) ,myr,i kanten av vattenfylld flark i kärr,knappt åtkomlig ,riklig men mkt lokalt ,1986 (PSt)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14545] ) ,blött,i flark , 1982 (PSt)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.) (15F 7a , [68366, 14545] ) ,kärr ,antal ej bedömt ,1985 (JAs)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Slipstenstjärn ,vid Sundsjöån (15E 6j , [68345, 14480] ) ,i ån/tjärnen , 1981 (PSt)
Schoenus ferrugineus    Axag
Näverholmsmyren 2 km NV Svartåvallen (15E 9j , [6849, 1445] ) ,rikkärr ,rikligt ,1993 (Jan Hedman)
Voxnan vid Brännslåtthedarna (15F 7c , [6837, 1461] ) , ,litet bestånd ,1984 (GÄBS 1988)
Voxnan vid Storlugnet (15F 8b , [68437, 14587] ) ,i myrkant mot älven ,några få tuvor ,1990 (PSt)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran (artp.) (15E 9j , [6849150, 1445800] ) , , 1993 (Jens Hansen)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Trichophorum alpinum    Snip
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847277, 1434930] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847281, 1433883] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9g , [6847286, 1433302] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847248, 1435523] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847260, 1435782] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9h , [6847730, 1438923] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (15E 9i , [6849969, 1440514] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6852666, 1441543] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0i , [6854128, 1444141] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854233, 1445031] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854239, 1445050] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854485, 1445457] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.) (16E 0j , [6854666, 1445735] ) , ,noterad ,2019 (Erland Lindblad)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [6856100, 1437200] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Oreälven (artp.) (15E 6g , [68333, 14329] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,riklig förekomst, dominant ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,backkärr ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/backkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855464, 1439201] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68574, 14380] ) ,strängblandmyr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Agrostis canina    Brunven
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Agrostis capillaris    Rödven
Råbergs kvarn (15F 5a , [68255, 14539] ) ,vägren/mötesplats ,väl spridd ,2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E49 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Agrostis mertensii    Fjällven
Björnån ,vid Svegvägen (16E 1i , [68563, 14404] ) , , 1987 (PSt)
Björnån ,vid stora fallet (16E 1i , [68580, 14431] ) , , 1987 (PSt)
Björnån uppströms vägen längs Voxna (16E 1i , [68583, 14432] ) , , 1987 (PSt)
Sandsjöån SV Hakomägg (ny för Hamra) (15E 7i , [68372, 14438] ) ,åstrand fors på strandhällar , 1987 (PSt)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Älvho (15E 4i , [68206, 14435] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ) ,sjöstrand, myr , 2012 (IPt)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ) ,övergiven gårdsplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Oreälv vid Noppikoski (15E 4j , [68203, 14486] ) ,skogsmark nära stranden ,flerst. ej sedd högre upp efter älven ,1986 (PSt)
Sandsjöån S Djupdalen (15F 4b , [6824, 1455] ) ,skogsmark o stränder ,allmän längs ån ,1986 (PSt)
Sandsjöån (15F 5a , [68293, 14507] ) ,åstrand ,allmän efter ån.åtm. i den nedre delen ,1987 (PSt)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [68336, 14342] ) ,Delobjekt 2: Sumpskog ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sumpskog , 1991 (Johan Abenius)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Nyslåttån (15E 7h , [68396, 14368] ) ,backkärr,starkt sluttande torvmark , 1982 (PSt)
Sundsjöån SV Hakomägg (15E 7i , [68372, 14438] ) ,strand , 1988 (PSt)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Cinna latifolia    Sötgräs
Hamra kronopark (artp.) (15E 9j , [6845767, 1447334] ) , ,noterad ,2009 ((Rapportör) Ulf Lindenbaum)
Hamra (artp.) (15E 9j , [6845768, 1447334] ) , ,ej återfunnen ,2013 (Tomas Troschke)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Vässinjärvidammen (15E 4i , [6820, 1441] ) ,vändplan ,enstaka ,2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Tandsjödammen (artp.) (15E 9h , [6848697, 1439797] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E57 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/fukthed , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Sandsjöns rastplats (artp.) (15E 6j , [6832092, 1447906] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Tandsjöborg (artp.) (15E 8i , [6844204, 1442736] ) , , 2015 (Lars Bruks)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Acksjön, Ö om, vid E60 (artp.) (16E 2h , [6861709, 1438791] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856226, 1440435] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Sandsjöån SV Hakomägg (ny för Hamra) (15E 7i , [68372, 14438] ) ,strand ,något 10-tal ,1987 (PSt)
Glyceria maxima    Jättegröe
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,sjö , 2012 (IPt)
HierochloŽ hirta    Myskgräs
Hornsjöbäcken vid Hornsjön (15E 7h , [68360, 14360] ) ,bäckstrand , 1980 (PSt)
Melica nutans    Bergslok
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ) ,skogsmark , 2008 (IPt)
Milium effusum    Hässlebrodd
Sandsjöån SV Hakomägg (ny för Hamra) (15E 7i , [68372, 14438] ) ,hygge ,måttligt ,1987 (PSt)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Hälsingborg (15F 4b , [6820130, 1455190] ) ,älvbrink ,flertal ,2014 (GHa)
Råbergs kvarn (15F 5a , [6825790, 1453960] ) ,kanten av damm ,fåtal ,2009 (GHa)
Oreälven (artp.) (15E 6g , [6833300, 1432900] ) ,våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr ,enstaka förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.) (15E 6g , [6833600, 1434200] ) ,backkärr ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833655, 1433975] ) ,soligent kärr/sträng-flarkkärr , 1991 (Johan Abenius)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6833673, 1432998] ) ,våtmarkskomplex/strand vid vattendrag , 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 6g , [6834732, 1431483] ) ,våtmarkskomplex/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.) (15E 6g , [6834800, 1431400] ) ,fukthed ock kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.) (15E 7g , [68362, 14324] ) ,kärr och sumpskog ,riklig förekomst ,1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.) (15E 7g , [6836325, 1432308] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.) (15E 9j , [6849137, 1445796] ) ,kärrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.) (15E 9j , [6849200, 1445800] ) ,sträng-flarkkärr ,riklig förekomst ,1993 (JAs)
Törensojenso (artp.) (15F 4a , [6823000, 1454600] ) ,soligent kärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.) (15F 4a , [6823122, 1454547] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.) (16E 1h , [6855995, 1437196] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.) (16E 1h , [68561, 14372] ) ,tjärn ,allmän förekomst ,1991 (JAs)
Björnån, vid E45 (artp.) (16E 1i , [6856266, 1440406] ) ,åkant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Nardus stricta    Stagg
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Orsa finnmark (artp.) (15E 7h , [6839618, 1439727] ) , ,noterad ,1992 (Per Skyllberg)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848628, 1437015] ) , , 2012 (Hans Sundström)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848730, 1437292] ) , , 2012 (Hans Sundström)
Hemsjön N (artp.) (15F 7a , [6835451, 1451110] ) ,tallskog, strand, lägerplats , 2010 (Hans Sundström)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Phragmites australis    Vass
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854190, 1438420] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Västersjömyran (artp.) (15F 8a , [6842900, 1454800] ) ,sträng-flarkkärr ,allmän förekomst ,1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.) (15F 8a , [6843473, 1454689] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1992 (Johan Abenius)
Poa alpina    Fjällgröe
Älvho (15E 4i , [6820590, 1443260] ) ,järnvägskajen , 2005 (IPt)
Poa glauca    Blågröe
Noppikoski, nedströms bron (15E 4j , [68203, 14493] ) ,berghällar mot älven,sydexponerade ,t.riklig ,1986 (PSt)
Ahomäki (15E 7i , [68368, 14449] ) ,lodbrant , 1982 (PSt)
Poa nemoralis    Lundgröe
Börningsberget NR (artp.) (15E 9h , [6848679, 1436119] ) ,blandskog , 2012 (Hans Sundström)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ) ,ängsmark, tomtmark , 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ) ,ängsmark, gammal vall , 2012 (IPt)
Poa supina    Trampgröe
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.) (15E 9h , [6848688, 1439792] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Poa trivialis    Kärrgröe
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)

Uppdaterad 2021-03-14