GUSTAFS

451 arter

1315 rapporter

Lycopodiella inundata    Strandlummer
Gustafsfältet vid Villsjöns V-sida (12F 9h , [66957, 14883] ) ,översvämningskärr på sand ,endast på 1 fläck ,1991 (JEd)
Lycopodium annotinum    Revlummer
S om Stabberget (12F 9h , [6696850, 1488190] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
400 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696490, 1487420] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
400 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696490, 1487420] ) ,skogsmark ,t.rikligt ,2011 (DABS)
Sörbo, strax norr om (artp.) (12F 9h , [6697965, 1486270] ) ,sandtallskog, produktionsbestånd ca 70 år, intill hygge med dålig föryngring. f.d. betesskog ,10 plantor/tuvor ,2016 (Lars-Ove Wikars)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Älgtjärnen (artp.) (12F 8i , [6693116, 1490024] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Gustafsfältet N Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ) ,sandmark,vägkanter ,flerst. ,1991 (JEd)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [6696, 1492] ) ,ravinbotten ,rikligt o flerst. ,1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Solvarbo V-ut vid lv (12F 9i , [6697, 1491] ) ,sandig vägslänt ,riklig ,1989 (JEd)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Mossby (artp.) (12F 9h , [6695060, 1489650] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Backa (artp.) (12F 9i , [6698270, 1490530] ) , ,4 ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Backa (artp.) (12F 9i , [6698270, 1490530] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Mossby (12F 9h , [66950, 14896] ) ,grässlänt på sand ,2 små ex ,1998 (SJa)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Mossbydalen, ca 1930-t (Fnd) (12F 9h , [66950, 14896] ) ,sandig slänt ,1 ex. ,1989 (SSv o a)
Polypodium vulgare    Stensöta
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant ,27 ex. ,2013 (Bonnie Nilzon)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Stabberget (12F 9h , [66970, 14884] ) ,SV-brant ,~10 ex ,1989 (SJa)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant ,23 tuvor ,2013 (Bonnie Nilzon)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant , 2013 (Bonnie Nilzon)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Solvarboravinen uppströms jvg (12F 9i , [6695, 1491] ) ,ravinbotten , 1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [66963, 14930] ) ,ravinbotten ,rikligt ,1992 (JEd & LBr)
SO Dalnäset (artp.) (12F 8i , [6694875, 1494746] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen (artp.) (12F 9i , [6696027, 1493643] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Berget S om Stabberget vid lv (12F 9h , [66961, 14886] ) ,S-exp småklippor ,enstaka ,1991 (JEd)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant ,37 ex ,2013 (Bonnie Nilzon)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Dryopteris dilatata    Lundbräken
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ) ,gammal bruksväg/blandskog , 2014 (DABS)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Dryopteris filix-mas    Träjon
S om Stabberget (12F 9h , [6696860, 1488130] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbran,t nedom branten , 2013 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Larix sibirica    Sibirisk lärk
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Picea abies    Gran
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Pinus sylvestris    Tall
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Juniperus communis ssp. communis    En
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Populus tremula    Asp
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Salix aurita    Bindvide
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Salix cinerea    Gråvide
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Salix lapponum    Lappvide
500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696560, 1487350] ) ,nästan uttorkad kärr , 2011 (DABS)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Salix phylicifolia    Grönvide
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696580, 1487510] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Alnus glutinosa    Klibbal
Lilla Gloten (artp.) (12F 7h , [6685142, 1489272] ) , ,noterad ,2016 (Anders Bertilsson, Stig-Åke Svenson)
Alnus incana    Gråal
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Betula pendula    Vårtbjörk
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
S om Stabberget (12F 9h , [6696850, 1488190] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Betula pubescens    Glasbjörk
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Quercus robur    Ek
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.) (12F 9i , [6695750, 1490380] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.) (12F 9i , [6695750, 1490380] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Gustafs fd station (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Humulus lupulus    Humle
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Ljusterbro (artp.) (12F 9i , [6695636, 1494886] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Ljusterbro (artp.) (12F 9i , [6695667, 1494793] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Bistorta vivipara    Ormrot
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ) ,betad strandkantä ,>10 ex ,1989 (SJa)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Persicaria minor    Rosenpilört
Fagerdalen ,mellan Rödmyran o Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ) ,delvis torrlagd botten ,10 ex. ,1995 (SJa)
Lintjärn (12F 9h , [66972, 14867] ) ,på torrlagd sjöbotten ,ett par m2 ,1995 (SJa)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand ,rikligt på både land och i vatten ,2011 (DABS)
Polygonum aviculare    Trampört
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Rumex crispus    Krusskräppa
Ljusterbrovägen .400 m V bron (12F 9i , [66959, 14945] ) ,vägkant i odlingsmark ,1 ex. ,1987 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Ljusterbro ,strax Ö bron,samt kreaturssigar eft.ån (EDn-rapp.) (12F 9j , [6695, 1495] ) ,beteshage,fuktig gräsmark ,rikl.i betesh. elj.spars. ,1987 (TLj)
Atriplex patula    Vägmålla
Mellan Björkled o Nedre Tosarby (13F 0h , [67010, 14890] ) ,gårdsplan ,3 ex ,1989 (SJa)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Chenopodium album    Svinmålla
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Backa (artp.) (12F 9i , [6698270, 1490530] ) ,i trädgårdsland ,2 plantor/tuvor ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Dianthus deltoides    Backnejlika
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Herniaria glabra    Knytling
V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Dragsveden (artp.) (12F 9i , [6699022, 1492619] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Svartsjön Ö-ut (12F 9h , [66960, 14879] ) ,åsterrassänt , 1991 (JEd)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Sagina procumbens    Krypnarv
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant , 2013 (Bonnie Nilzon)
Silene dioica    Rödblära
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Silene rupestris    Bergglim
Gustafsfältet vid Villsjöns N-strand (12F 9h , [66957, 14884] ) ,S-exp åsslänt ,i öppen sandig översvämnings-zon, på åsmtrl, ej berg! ,sparsamt ,1991 (JEd)
Berget S om Stabberget vid lv (12F 9h , [66961, 14886] ) ,S-exp småklippor ,enstaka ,1991 (JEd)
Hoberget mot Tosarby (13F 0h , [6702, 1488] ) ,klippor , 1987 (JEd & LBr)
Silene vulgaris    Smällglim
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Gustafsfältet vid Villsjöns N-strand (12F 9h , [66957, 14883] ) ,S-exp åsslänt ,i glänta , 1991 (JEd)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Stellaria nemorum    Lundarv
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ) ,ravinsidor ,flerst.o rikl ,1989 (JEd)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Ljusterån mot älven (12F 9j , [6696, 1495] ) ,ravinbotten , 1989 (JEd)
SO Dalnäset (artp.) (12F 8i , [6694875, 1494746] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Dalnäset (artp.) (12F 9i , [6695564, 1494229] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Fåran (13F 0h , [67017, 14868] ) ,fuktig betesmark ,>20 ex ,1989 (SJa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbran,t nedom branten , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
SO Dalnäset (artp.) (12F 8i , [6694875, 1494746] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Dalnäset (artp.) (12F 9i , [6695564, 1494229] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
S Långhagsforsen (artp.) (12F 9j , [6697131, 1495035] ) ,lövrik barrnaturskog / strandskog , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
S Långhagsforsen (artp.) (12F 9j , [6697131, 1495035] ) ,lövrik barrnaturskog / strandskog , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Anemone nemorosa    Vitsippa
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ) ,skogsmark nära grustäkt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Stabberget v.landsvägen (12F 9h , [66969, 14883] ) ,vägren på åsmtrl ,1 ex.3 blommor ,1986 (SNy)
Mossbysjön östra delen,norra stranden (12F 9i , [66959, 14905] ) ,åssluttning med gles tallskog ,1 ex. ,1986 (SNy)
Mossbysjöns NO-vik strax NO-ut (12F 9i , [66959, 14907] ) ,sliten S-exp åsslänt i kraftledningsgata på tallhed ,enstaka ,1991 (JEd)
Dammsjön, vid sjöns nordände (artp.) (12F 8i , [6694890, 1490882] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Dammsjövägen (artp.) (12F 9i , [6695235, 1491349] ) , ,2 ,2017 ((Rapportör) Uno Skog)
Mosippa Dammsjön (artp.) (12F 9i , [6695568, 1491451] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Andreas Gällerspång)
Sigfridshyttan (artp.) (12F 9i , [6695572, 1491434] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Sigfridshyttan (artp.) (12F 9i , [6695572, 1491434] ) , ,2 plantor/tuvor ,2013 (Stig-Åke Svenson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Caltha palustris    Kabbleka
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ) ,skogsmark nära grustäkt , 2011 (DABS)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ) ,ängsmark/gammal bruksväg , 2014 (DABS)
Myosurus minimus    Råttsvans
Solvarbo längs gamla landsvägen mot Ljusterbro (12F 9i , [6696320, 1494360] ) ,hästhage mot Hyttbäcken ,riklig ,2007 (TLj)
Tå (13F 0i , [67006, 14909] ) ,betesmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Ranunculus ficaria    Svalört
Ljusterbro, nu spridd hit ned (12F 9j , [6695770, 1495010] ) , ,t.rikl ,2007 (TLj)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ) ,betad strandkantä ,>15 ex ,1989 (SJa)
Corydalis intermedia    Smånunneört
Norddalen SO Ljusterbro (12F 9j , [66955, 14950] ) ,ravinslänternas övre delar ,tämligen rikligt 1987 (TLj) * ,1989 (SJa)
Ljusterbro (DBS) (12F 9j , [66954, 14950] ) ,betad ravinslänt ,~10 ex ,1989 (SJa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ) ,grustag , 1995 (SJa)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Armoracia rusticana    Pepparrot
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Erophila verna    Nagelört
Naglarby, Fridhems handelsträdgård (13F 0h , [6700090, 1487322] ) , ,rikligt ,2017 (SNy)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
Hesperis matronalis    Hesperis
150 m S om skolan (12F 9h , [66995, 14889] ) ,ravin ,rikl. ,1994 (ÖSp)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Thlaspi arvense    Penningört
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intiilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Sedum acre    Gul fetknopp
V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Sedum album    Vit fetknopp
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Svartsjön 200 m SV-ut (12F 9h , [66959, 14876] ) ,källpåv.ravinbotten , 1991 (JEd)
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ) ,ravinsidor ,flerst.o rikl ,1989 (JEd)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [6696, 1493] ) ,ravinbotten ,rikligt ,1992 (JEd & LBr)
Ljusterån mot älven (12F 9j , [6696, 1495] ) ,ravinbotten , 1989 (JEd)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Backa (artp.) (12F 9i , [6698270, 1490530] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Ribes alpinum    Måbär
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin ,rikligt ,2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ) ,skogsmark nära grustäkt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ) ,ängsmark/gammal bruksväg , 2014 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ) ,gammal bruksväg/blandskog , 2014 (DABS)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [6695410, 1495030] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS, IPt)
Ljusterbro (12F 9i , [6695730, 1494990] ) ,vägkant bruksväg i ravin , 2006 (IPt)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697520, 1494970] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [6701900, 1489190] ) ,vägkant och dike , 2006 (IPt)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskogt , 2011 (DABS, IPt)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697520, 1494970] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [6695170, 1495090] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [6695410, 1495030] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [6701900, 1489190] ) ,vägkant och dike , 2006 (IPt)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Ljusterbro (12F 9i , [6695730, 1494990] ) ,vägkant bruksväg i ravin , 2006 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Solvarbo (12F 9i , [6696723, 1492256] ) ,ängsmark ,flera ex ,2015 (IPt)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [6695170, 1495090] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [6695410, 1495030] ) ,ängsmark i ravinbotten , 2006 (IPt)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ) ,gammal bruksväg/blandskog , 2014 (DABS)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS, IPt)
Långhag (12F 9i , [6697520, 1494970] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [6701900, 1489190] ) ,vägkant och dike , 2006 (IPt)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Potentilla anserina    Gåsört
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Solvarboravinen (12F 9i , [6696408, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ) ,skogsmark nära grustäkt ,1 buske ,2011 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Fragaria vesca    Smultron
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intiilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Geum rivale    Humleblomster
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Geum urbanum    Nejlikrot
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Malus domestica    Apel
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Potentilla erecta    Blodrot
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Potentilla recta    Styv fingerört
Backa södra (artp.) (12F 9i , [6697852, 1490966] ) , , 2012 (Stig-Åke Svenson)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Prunus spinosa    Slån
Gustafs fd station (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Rosa dumalis    Nyponros
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Rosa glauca    Daggros
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Rubus saxatilis    Stenbär
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Rubus idaeus    Hallon
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (DABS)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Astragalus penduliflorus    Smällvedel
Mossbysjöns NO-sida (12F 9i , [66958, 14904] ) ,S-exp åsslänt mot sjön med gles ,ca 15 ex. ,1991 (JEd)
Nära Mossby, 1946 (At) * på åsen, 1950 (Tr) * vid Mossbysjöns östra del ovan norra stranden (12F 9i , [66959, 14905] ) ,åssluttning med gles tallskog ,ca 25 ex ,1990 (SNy o a)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.) (12F 9i , [6695750, 1490380] ) ,sandig slänt ,2 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.) (12F 9i , [6695750, 1490380] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.) (12F 9i , [6695750, 1490380] ) , ,2 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.) (12F 9i , [6695750, 1490380] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695852, 1490513] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Mossbysjän, vid eldplatsen (artp.) (12F 9i , [6695852, 1490513] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695854, 1490507] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695856, 1490521] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695861, 1490511] ) , ,totalt 13 blomstjälkar med frön ,2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695861, 1490511] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695861, 1490511] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695871, 1490536] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695884, 1490538] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solvarbo (artp.) (12F 9i , [6697267, 1492362] ) ,torr gräsmark med björk ,1 plantor/tuvor ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
300 m N om Svartsjön (12F 9h , [6696450, 1487630] ) ,skogsmark ,en stor buske ,2011 (DABS)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Stabberget (12F 9h , [66970, 14884] ) ,SV-brant ,rikligt ,1989 (SJa)
Stabberget (artp.) (12F 9h , [6697048, 1488358] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Lathyrus tuberosus    Knölvial
Solberga vid länsvägen 200 m V bron (13F 0h , [67000, 14887] ) ,vägdike ,ett 10-tal m2 ,1990 (ABe o a)
Lotus corniculatus    Käringtand
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Gustafs fd station (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Medicago lupulina    Humleluzern
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (DABS)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Trifolium arvense    Harklöver
Gustafs stn (12F 9h , [6698090, 1488580] ) ,på banvall och grusperrong ,t.riklig ,1998 (TLj)
Trifolium aureum    Gullklöver
V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ) ,gräsmark ,rikligt ,2011 (DABS)
Sörbo-Mora (12F 9h , [6697660, 1486800] ) ,vägkantert ,spridd flera km ,2011 (DABS)
Solvarbo (artp.) (12F 9i , [6696769, 1493589] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Riksväg 70, V om avfarten till Solvarbo (artp.) (12F 9i , [6696369, 1491751] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Trifolium medium    Skogsklöver
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,blandskog , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Trifolium pratense    Rödklöver
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Trifolium repens    Vitklöver
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Vicia cracca    Kråkvicker
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Stabberget (12F 9h , [66970, 14884] ) ,SV-brant ,~10 ex ,1989 (SJa)
Oxalis acetosella    Harsyra
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Solvarbo (12F 9i , [66966, 14922] ) ,potatisland,åkerkant ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intiilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Backa Gustafs (12F 9i , [66982, 14904] ) ,rabatt ,1 ex. ,1988 (SSv)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Linum catharticum    Vildlin
Sandvik (artp.) (12F 7f , [6689947, 1479689] ) , ,massor i norra vägkanten. ökning sista tio åren fram till 2012, 1986 (Bengt Oldhammer)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Sandvik (artp.) (12F 7f , [6689947, 1479689] ) , ,massor i norra vägkanten. ökning sista tio åren fram till 2012, 1986 (Bengt Oldhammer)
Acer platanoides    Lönn
S om gamla riksvägen (12F 9h , [66995, 14885] ) ,ravin ,riklig ,1994 (ÖSp)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant ,2 ex. ,2013 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Dalälven vid Solvarbo (artp.) (12F 9i , [6698109, 1492386] ) , ,flera förekomster i ravinkanten mot åker. ej funnen här tidigare. ,2015 (Stig-Åke Svenson)
Dragsveden (artp.) (12F 9i , [6698971, 1492694] ) , ,spridd i botten av bäcken ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Solvarboravinen,mot Hyttdammen (12F 9i , [66963, 14922] ) ,vägkanter ,riklig ,1986 (TLj)
Säterdalen , 350 m N Ljusterbro (12F 9j , [6696141, 1495064] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Säterdalen , 500 m N Ljusterbro (12F 9j , [6696288, 1495066] ) ,skogsmark , naturreservat , 2005 (Ville Pokela)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säterdalen (artp.) (12F 9i , [6695896, 1494877] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Säterdalen (artp.) (12F 9j , [6696141, 1495064] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Säterdalen (artp.) (12F 9j , [6696288, 1495066] ) , ,noterad ,2005 (Ville Pokela)
Frangula alnus    Brakved
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ) ,skogsmark nära grustäkt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Tilia cordata    Lind
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Tilia x vulgaris    Parklind
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,blandskog ,många unga plantor ,2015 (IPt & SNy)
Malva moschata    Myskmalva
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Viola arvensis    Åkerviol
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Viola mirabilis    Underviol
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ) ,ravinsidor , 1989 (JEd)
Viola palustris    Kärrviol
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Viola riviniana    Skogsviol
Mossby (12F 9h , [6695060, 1489680] ) ,mager ängsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Viola selkirkii    Skuggviol
Ljusterbro, 1910-t (Sam: WISTR.1905) * 1950 (Tr) * 1970-t (EDn) * (12F 9j , [66957, 14953] ) ,å blottade ravinslänter åt V ,flerstädes ,1987 (TLj o a)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Långhag vid älven (12F 9j , [6697, 1495] ) ,älvstrand , 1989 (JEd)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Svartmyrorna (artp.) (12F 9j , [6695057, 1495027] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ) ,strandkärr ,t.rikl. ,1994 (ÖSp)
Epilobium hirsutum    Rosendunört
NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ) ,grustag ,1 ex. ,1995 (SJa)
Epilobium montanum    Bergdunört
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Cornus suecica    Hönsbär
Vändplansmyren (artp.) (12F 6g , [6684521, 1481615] ) , ,50 m2 ,2017 (Bonnie Nilzon)
Aegopodium podagraria    Kirskål
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696580, 1487510] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
S om Stabberget (12F 9h , [6696860, 1488130] ) ,skogsmark ,stort bestånd ,2011 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Angelica sylvestris    Strätta
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Carum carvi    Kummin
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Cicuta virosa    Sprängört
N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ) ,strandkärr ,t.rikl. ,1994 (ÖSp)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Rasjön (13F 0i , [67004, 14943] ) ,vägkant mot gammal syrenhäck samt motsatt sida av vägen ,8 ex ,1989 (SJa)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Backa, i "Backahavet" (sumpkärr NO vägen) (12F 9i , [66979, 14908] ) ,gräsmark i kärrkanten ,~25 m2 ,1987 (TLj)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Calluna vulgaris    Ljung
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Gläcksberget (artp.) (12F 7g , [6685080, 1481949] ) , ,15 plantor/tuvor ,2016 (Bonnie Nilzon)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695725, 1490325] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695861, 1490511] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.) (12F 9i , [6695905, 1490529] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Maja Wressel)
Backa-Hearna (artp.) (12F 9i , [6696411, 1490789] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mora-Sörbo, c:a 150 m SSO vägskälet (till grustag) (12F 9h , [66975, 14872] ) ,mossig tallhed med inslag av gran /diabilder AJa/ funnen av Lisa Almén ,4 ex. f.cárnea , ljust köttröd (se Lagerberg, Vilda växter i Norden "stor sällsynthet") ,1987 (AJs)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Mossbysjön V-ut (12F 9h , [66957, 14891] ) ,S-exp åsslänt , tallhed ,enstaka ,1991 (JEd)
Gläcksberget västsluttning (artp.) (12F 6g , [6684703, 1481824] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Bonnie Nilzon)
Hedarna, Backa (artp.) (12F 9i , [6696222, 1491272] ) , ,100 ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Pyrola minor    Klotpyrola
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium uliginosum    Odon
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Solvarbo, vid reningsverket (12F 9i , [6697, 1493] ) ,åkerkant/ravinslänt ,t.rikl. ,1988 (SJa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696515, 1487570] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Primula veris    Gullviva
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Säterdalen ,n. Ljusterbro (12F 9j , [6695, 1495] ) ,flackare ravinslänter o.dalbotten påbetad mark ,enst. ,1987 (TLj)
Ljusterbro (12F 9j , [66954, 14950] ) ,betad ravinslänt ,~ 30 ex ,1989 (SJa)
Fraxinus excelsior    Ask
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Syringa vulgaris    Syrén
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Galium album    Stormåra
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Galium album x verum    
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
700 m NV Ljusterbro (12F 9i , [66962, 14945] ) ,trädesåker ,rikligt ,1991 (JEd)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark ,rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Fåran (13F 0h , [67017, 14868] ) ,fuktig betesmark ,>10 ex ,1989 (SJa)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Galium verum    Gulmåra
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,väggräsbevuxen vägkant mot blandskog ,rikligt ,2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701080, 1490780] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Polemonium caeruleum    Blågull
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Ö. Tosarby (13F 0h , [67020, 14885] ) ,gammal tomtmark / ruderatmark ,rikligt ,1989 (SJa)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Långhag, S om kraftverket (12F 9j , [6697, 1495] ) ,betesmark vid ravinkant nära f.d.bosättning ,t.riklig ,1995 (SJa)
Anchusa arvensis    Fårtunga
NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ) ,grustag , 1995 (SJa)
Anchusa officinalis    Oxtunga
NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ) ,grustag ,ca 15 ex. ,1995 (SJa)
Borago officinalis    Gurkört
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Echium vulgare    Blåeld
NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ) ,grustag , 1995 (SJa)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ) ,ängsmark/gammal bruksväg , 2014 (DABS)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Slarsboden (12F 8h , [66929, 14865] ) ,torr slänt ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Svartsjön 200 m SV-ut (12F 9h , [66959, 14876] ) ,S-exp. åsravinslänt i granskog , 1991 (JEd)
N.Dalnäset (12F 9i , [66958, 14939] ) ,gräsmark ,5 ex ,1989 (SJa)
Stabberget (artp.) (12F 9h , [6697048, 1488358] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Galeopsis bifida    Toppdån
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Solvarbo, vid reningsverket (12F 9i , [6697, 1493] ) ,åkerkant/ravinslänt ,t.rikl. ,1988 (SJa)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lamium album    Vitplister
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Lamium purpureum    Rödplister
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lycopus europaeus    Strandklo
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ) ,betad strandkantä ,>15ex ,1989 (SJa)
Naglarby (13F 0h , [6701340, 1487210] ) ,strandkant , 2012 (JJa)
Mentha arvensis    Åkermynta
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Nepeta cataria    Kattmynta
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Prunella vulgaris    Brunört
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Stachys macrantha    Praktbetonika
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark ,helt etablerad med flera plantor i barrskogsmiljö ,2011 (DABS)
Stachys palustris    Knölsyska
Backa (artp.) (12F 9i , [6697897, 1490670] ) ,i spannmålsåker , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Stachys sylvatica    Stinksyska
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ) ,gammal bruksväg/blandskog , 2014 (DABS)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Solanum dulcamara    Besksöta
N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ) ,strandkärr ,t.rikl. ,1994 (ÖSp)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarbo Ö-ut (12F 9i , [66967, 14936] ) ,åker o vägkant ,rikligt ,1991 (JEd)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Scrophularia nodosa    Flenört
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Hyttbäcken, Solvarboravinen (artp.) (12F 9i , [6696663, 1492612] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Svartsjön Ö-ut (12F 9h , [66960, 14879] ) ,åsterrassänt , 1991 (JEd)
Hyttbäcken vid gamla kraftstn (12F 9i , [66959, 14918] ) ,SO-exp. nyavverkad ravinslänt ,5 ex ,1992 (JEd & LBr)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant ,14 ex. ,2013 (Bonnie Nilzon)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Veronica arvensis    Fältveronika
700 m NV Ljusterbro (12F 9i , [66962, 14945] ) ,trädesåker ,rikligt ,1991 (JEd)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Veronica officinalis    Ärenpris
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695060, 1489680] ) ,mager ängsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Veronica scutellata    Dyveronika
500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696560, 1487350] ) ,nästan uttorkad kärr , 2011 (DABS)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2011 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Plantago major    Groblad
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Linnaea borealis    Linnéa
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lonicera caerulea    Blåtry
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Lonicera periclymenum    Vildkaprifol
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lonicera xylosteum    Skogstry
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696580, 1487510] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Adoxa moschatellina    Desmeknopp
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ) ,ravinsidor ,flerst.o rikl ,1989 (JEd)
Norddalen, kring Ljusterbro (12F 9j , [6695, 1495] ) ,ravinslänter o.dalbotten ,rikl. ,1987 (TLj)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14890] ) ,hagmark ,~1 m2 ,1989 (SJa)
Krokens (artp.) (12F 9i , [6698584, 1492692] ) , ,noterad ,2018 (Bonnie Nilzon)
Krokens (artp.) (12F 9i , [6698754, 1492784] ) , ,noterad ,2018 (Bonnie Nilzon)
Dragsveden (artp.) (12F 9i , [6698926, 1492320] ) , ,noterad ,2018 (Bonnie Nilzon)
Heseränget (artp.) (13F 0i , [6700576, 1492439] ) , ,1 m2 ,2017 (Bonnie Nilzon)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Knautia arvensis    Åkervädd
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Säterdalen (artp.) (12F 9i , [6695896, 1494877] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Campanula patula    Ängsklocka
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Bomsarvet (13F 0i , [6701310, 1490870] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Solvarbo (artp.) (12F 9i , [6696769, 1493589] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Dragsveden (artp.) (12F 9i , [6699022, 1492619] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Tisselbo (artp.) (12F 7i , [6689027, 1491242] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Achillea millefolium    Röllika
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Achillea ptarmica    Nysört
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Antennaria dioica    Kattfot
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Solvarboravinen vid jvg (12F 9i , [66963, 14921] ) ,jvg-slänt ,rikligt ,1992 (JEd & LBr)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intiilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Artemisia absinthium    Malört
NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ) ,grustag , 1995 (SJa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701310, 1490870] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Bidens tripartita    Brunskära
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ) ,betad strandkantä ,> 10 ex ,1989 (SJa)
Carduus crispus    Krustistel
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Centaurea cyanus    Blåklint
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Centaurea jacea    Rödklint
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Centaurea montana    Bergklint
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Dammsjövägen 1 km NO sjön (12F 9i , [66956, 14916] ) ,sandig betad fd. åker ,enst. ,1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen vid jvg (12F 9i , [66963, 14921] ) ,jvg-slänt ,rikligt ,1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Solvarbo V-ut vid lv (12F 9i , [6697, 1491] ) ,sandiga vägkanter , 1992 (JEd & LBr)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,vägkant , 2015 (IPt & SNy)
Gustafs fd station (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Gustafs (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ) ,skogsmark nära grustäkt , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intiilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Bodarna (12F 9i , [6699720, 1492900] ) ,ängsrest med Lotus och bockrot ,riklig ,1995 (TLj)
Bodarna (13F 0i , [67003, 14921] ) ,vägkant ,~25 ex ,1989 (SJa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ) ,bruksvägkant , 2011 (DABS)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Helianthus tuberosus    Jordärtskocka
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) , ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Backa södra (artp.) (12F 9i , [6697391, 1491378] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Lapsana communis    Harkål
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701080, 1490780] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Mycelis muralis    Skogssallat
300 m N om Svartsjön (12F 9h , [6696450, 1487630] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,sjöstrand ,fåtalig ,2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Senecio vulgaris    Korsört
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Sonchus arvensis    Åkermolke
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Sonchus asper    Svinmolke
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Taraxacum vulgare    Maskros
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Tussilago farfara    Hästhov
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Paris quadrifolia    Ormbär
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
SO Dalnäset (artp.) (12F 8i , [6694875, 1494746] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Dalnäset (artp.) (12F 9i , [6695564, 1494229] ) ,ravin / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
S Långhagsforsen (artp.) (12F 9j , [6697131, 1495035] ) ,lövrik barrnaturskog / strandskog , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö och intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Polygonatum odoratum    Getrams
Gustafsfältet 200 m Ö Villsjön (12F 9h , [66957, 14886] ) ,S-exp åsslänt , tallhed ,några m2 ,1991 (JEd)
Gagea lutea    Vårlök
Ljusterbro, 1918 (Bhz) * i dalbottnen och en sidoravin, riklig 1943 (Dn) * 1950 (Tr) - nedre slänter av fuktig sidoravin, flera ex 1970-t (Dn) * (0700-0703), (12F 9j , [66957, 14950] ) ,f d betesmarker och vägkanter i ravinbottnarna ,ymnig 1987- ,1991 (SNy, TLj o a)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lilium martagon    Krollilja
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696515, 1487570] ) ,nästan uttorkad bäckravin ,1 stor planta ,2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ) ,strandkärr ,t.rikl. ,1994 (ÖSp)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Fårans utlopp (artp.) (13F 0h , [6701500, 1487100] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Björkljustern (artp.) (12F 7h , [6685972, 1486494] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Goodyera repens    Knärot
Solvarbo,Ö om ravinen (12F 9i , [66964, 14923] ) ,granskog ,riklig ,1986 (TLj)
Mossbysjön, NV (artp.) (12F 9h , [6695709, 1489269] ) , , 2011 (Ralf Lundmark)
Listera ovata    Tvåblad
Ljusterån 700 m S Ljusterbro på V-sidan (12F 9j , [66950, 14950] ) ,kärr nära ån , 1991 (JEd)
Dammsjön (artp.) (12F 8i , [6693554, 1490962] ) ,vägkant ,230 stjälkar/strån/skott ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Svartmyrorna (artp.) (12F 9j , [6695057, 1495027] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ) ,sydvänd bergbrant ,5 ex. ,2013 (Bonnie Nilzon)
Lemna minor    Andmat
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Butomus umbellatus    Blomvass
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
St.Holmsjökanalens utlopp intill vägen (v.älven) (13F 0h , [67017, 14870] ) ,grund näringsrik kanal ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Potamogeton natans    Gäddnate
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjö , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjö , 2011 (DABS)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Juncus articulatus    Ryltåg
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Juncus bufonius    Vägtåg
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Juncus bulbosus    Löktåg
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjö , 2011 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Juncus effusus    Veketåg
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695010, 1489480] ) ,vägdike , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Juncus filiformis    Trådtåg
500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696560, 1487350] ) ,nästan uttorkad kärr ,massvis ,2011 (DABS)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695060, 1489680] ) ,mager ängsmark , 2011 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Luzula pallescens    Blekfryle
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Luzula pilosa    Vårfryle
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Blysmus compressus    Plattsäv
Ljusterbro, 50 m SO bron (12F 9j , [66956, 14950] ) ,fuktig betesmark ,ca 30 strån ,1989 (LBr)
Carex acuta    Vass-starr
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Carex canescens    Gråstarr
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Ljusterbro .100 m SV bron (12F 9i , [66957, 14949] ) ,källkärr ,>25 tuvor ,1987 (TLj)
Ljusterbro (DF) (12F 9i , [66958, 14948] ) ,fuktig dalbotten ,spritt bestånd ,1981 (EDn)
Carex diandra    Trindstarr
Ljusterån 700 m S Ljusterbro på V-sidan (12F 9j , [66950, 14950] ) ,kärr nära ån , 1991 (JEd)
Carex digitata    Vispstarr
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Carex echinata    Stjärnstarr
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Carex elongata    Rankstarr
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Carex ericetorum    Backstarr
Mossbysjöns NV-sida (12F 9h , [6695, 1489] ) ,S-exp åsslänter o sandtorräng ,flerst.o rikl. ,1991 (JEd)
Gustafsfältet N Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ) ,sandmark,vägkanter ,flerst. ,1991 (JEd)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Carex flava    Knagglestarr
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Carex ovalis    Harstarr
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Carex pallens    Åsstarr
Villsjön (12F 9h , [66958, 14883] ) ,på deltaavlagring , 1991 (JEd)
Gustafsfältet vid Villsjöns N-sida samt 400 m Ö-ut (12F 9h , [66958, 14884] ) ,S-exp åsslänt ,gles ngt örtrik barrblandskog med lövinslag ,riklig,spridd åtm. 600 m (Conf. Harmaja) ,1991 (JEd)
Carex pallescens    Blekstarr
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Carex panicea    Hirsstarr
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Carex pilulifera    Pillerstarr
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Carex rostrata    Flaskstarr
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696515, 1487570] ) ,nästan uttorkad bäckravin , 2011 (DABS)
Carex vesicaria    Blåsstarr
500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696560, 1487350] ) ,nästan uttorkad kärr ,massvis , delvis helt dominerande ,2011 (DABS)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Agrostis canina    Brunven
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ) ,ängsmark/gammal bruksväg , 2014 (DABS)
Agrostis capillaris    Rödven
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Agrostis gigantea    Storven
Solvarbo Ö-ut (12F 9i , [6696, 1493] ) ,vägkant ,rikligt ,1991 (JEd)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,åkermark , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Briza media    Darrgräs
300 m S om Våbäck (12F 9h , [66993, 14899] ) ,betade sluttningar ,enstaka ,1987 (SSv)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Gustafsfältet N Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ) ,sandmark,vägkanter ,flerst. ,1991 (JEd)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarbo V-ut vid lv (12F 9i , [6697, 1491] ) ,sandiga vägkanter , 1992 (JEd & LBr)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
S om Stabberget (12F 9h , [6696860, 1488130] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Cinna latifolia    Sötgräs
Ljusterån 200 m S Ljusterbro på Ö-sidan (12F 9i , [66956, 14949] ) ,strandsnår , 1991 (JEd)
Ljusterån 700 m S Ljusterbro på V-sidan (12F 9j , [66950, 14951] ) ,strandsnår ,riklig o spridd ,1991 (JEd)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Danthonia decumbens    Knägräs
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Säfta (artp.) (12F 9i , [6695315, 1491787] ) ,fd slåttermark i utmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Roegneria canina    Lundelm
Sörbo - Mora (12F 9h , [6697690, 1487100] ) ,vägslänt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Elytrigia repens    Kvickrot
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Festuca ovina    Fårsvingel
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Mossbysjön 100 m Ö (artp.) (12F 9i , [6695860, 1490670] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ) ,sjöstrand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ) ,ängsmark/gammal bruksväg , 2014 (DABS)
Glyceria maxima    Jättegröe
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Långhag- Ljusterån vid älven (12F 9j , [6696, 1495] ) ,älvstrand , 1989 (JEd)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Avenula pubescens    Luddhavre
Bodarna (13F 0i , [67005, 14910] ) ,vägkant ,rikligt ,1989 (SJa)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Fåran (13F 0h , [67017, 14868] ) ,fuktig betesmark ,>10 ex ,1989 (SJa)
Holcus mollis    Lentåtel
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ) ,blandskog , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ) ,skogsbilvägkant/våtäng , 2014 (DABS)
Milium effusum    Hässlebrodd
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ) ,ravinsidor ,flerst.o rikl ,1989 (JEd)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ) ,vägkant mot sjön , 2011 (DABS)
Nardus stricta    Stagg
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ) ,gammalt utkast i skogsmark , 2011 (DABS)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ) ,vägkant, ängsmark , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ) ,gräsbevuxen vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.) (12F 9i , [6696731, 1493040] ) ,gårdsmiljö med intilliggande marker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Phragmites australis    Vass
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6702020, 1490060] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Gustafs fd station (artp.) (12F 9h , [6698177, 1488403] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Poa annua    Vitgröe
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ) , , 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Poa compressa    Berggröe
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Poa palustris    Sengröe
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695010, 1489480] ) ,vägdike , 2011 (DABS)
Sörbo - Mora (12F 9h , [6697690, 1487100] ) ,vägdike , 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ) ,vägkant, älvstrand , 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ) ,vägkanter, parkeringsområde , 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ) ,vägkant o grustäkt , 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ) ,blandskog på sand , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ) ,igenvävande lövmark , 2015 (DABS)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ) ,ängsmark/ vägdike mot åker , 2014 (DABS)
Poa remota    Storgröe
Ravinkomplexet längs Ljusterå, (12F 9i , [6695, 1494] ) , ,vanlig ,1988 (SNy)
Ljusterån 200 m S Ljusterbro på Ö-sidan (12F 9i , [66956, 14949] ) ,strandsnår ,t.riklig ,1991 (JEd)
Säterdalen (artp.) (12F 9i , [6695896, 1494877] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Poa trivialis    Kärrgröe
Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ) ,sjöstrand med omgivning , 2015 (IPt & SNy)

Uppdaterad 2018-11-06