GRYTNÄS

413 arter

887 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs gärde (artp.) (12G 4e , [6670983, 1522055] ) , ,noterad ,2017 (Anton Gårdman)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grytnäs gärde (artp.) (12G 4e , [6671022, 1521927] ) , ,noterad ,2017 (Anton Gårdman)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ) ,skogbilväg ,upplagsplats , 2011 (IPt & SJa)
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ) ,bäckravin , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Klintboån mln kvarnen o.älven (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäbkravin i mjäla ,rikl. ,1987 (LBr)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Picea abies    Gran
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Pinus sylvestris    Tall
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Juniperus communis ssp. communis    En
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Populus tremula    Asp
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix aurita    Bindvide
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Salix pentandra    Jolster
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Salix triandra    Mandelpil
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Krylbo, mittemot Isakboholmen (artp.) (12G 3e , [6669327, 1522611] ) ,lerstrand vid sötvatten ,3 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Alnus incana    Gråal
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Betula pendula    Vårtbjörk
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Betula pubescens    Glasbjörk
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Corylus avellana    Hassel
S.om väg vid Askösjön (12G 4d , [66728, 15168] ) ,granskog ,mindre allmän ,1983 (CWa)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ) ,mjälaslänter ,enst.buskar ,1987 (LBr)
Nipor vid Dalälven Ö. och V. om Rv 68(70) (12G 4e , [66702, 15216] ) ,nipor och raviner med lövskog ,m.a ,1980 (CWa)
Quercus robur    Ek
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Quercus rubra    Rödek
Nyhyttan (12G 4d , [6673, 1515] ) , , 1983 (CGr)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Cannabis sativa    Hampa
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Humulus lupulus    Humle
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,sparsam ,1987 (LBr)
Hyttan (12G 4e , [6672698, 1522714] ) ,dälja på båda sidor av ån ,massor ,2008 (Henrik Holmström)
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ) ,bäckravin , 2016 (DABS)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ) ,potatisland , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Polygonum aviculare    Trampört
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ) ,bäckravin , 2016 (DABS)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Chenopodium album    Svinmålla
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Portulaca oleracea ssp. sativa    Trädgårdsportlak
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,1 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ) ,potatisland , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Herniaria glabra    Knytling
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand ,sparsamt ,1988 (DABS)
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,riklig ,2015 (LBr)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,längs väg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand ,mkt.rikligt ,1988 (DABS)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ) ,potatisland , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Spergularia rubra    Rödnarv
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand ,sparsamt ,1988 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stellaria media    Våtarv
Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ) ,potatisland , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stellaria nemorum    Lundarv
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,rikligt ,1987 (LBr)
Askö, norr om järnväg (12G 4d , [66730, 15163] ) ,fuktiga raviner med gråal ,allmän ,1980 (CWa)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ) ,mjälaslänter ,ställvis rikl. ,1987 (LBr)
Nuphar lutea    Gul näckros
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Actaea spicata    Trolldruva
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,rikligt ,1987 (LBr)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ) ,ravinslänterna ,spr. ,1987 (LBr)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 4d , [6672023, 1517901] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 4d , [6672274, 1518063] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Asköforsen (artp.) (12G 4d , [6673649, 1516869] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
Anemone nemorosa    Vitsippa
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Caltha palustris    Kabbleka
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbäck , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Myosurus minimus    Råttsvans
Knallasbenning (12G 4c , [6672, 1514] ) ,fästigar ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,sparsam ,1987 (LBr)
Fumaria officinalis    Jordrök
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Arabis glabra    Rockentrav
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand ,enstaka ,1988 (DABS)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank , 2011 (IPt & SJa)
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Snickarbo v.jvg (12G 4c , [6674, 1513] ) , ,rikl. ,1987 (LBr)
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank , 2011 (IPt & SJa)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,rikligt ,1987 (LBr)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Raphanus sativus var. sativus    Rädisa
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Thlaspi arvense    Penningört
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Sedum acre    Gul fetknopp
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Sedum album    Vit fetknopp
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,rikligt ,1987 (LBr)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ) ,fuktik lövskog i älvravin ,rikl. i de nedre delarna ,1987 (LBr)
Askö (artp.) (12G 4d , [6672942, 1516670] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank ,både röda och vita vinbär ,2011 (IPt & SJa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Stusshyttan (12G 5d , [6679080, 1518110] ) ,vägdike , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ) ,vägdikesslänt ,flera ex ,2011 (IPt & SJa)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Potentilla anserina    Gåsört
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,ladugårdsplan , 2011 (IPt & SJa)
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.) (12G 5d , [6676477, 1517222] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Rembo (artp.) (12G 4d , [6674412, 1517528] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fragaria vesca    Smultron
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Geum rivale    Humleblomster
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Geum urbanum    Nejlikrot
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,sparsam ,1987 (LBr)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Malus x purpurea    Purpurapel
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Potentilla erecta    Blodrot
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 4d , [6673360, 1519936] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 4e , [6674497, 1520872] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6675115, 1521170] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6676790, 1522538] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Forsbo (artp.) (12G 4d , [6674228, 1515573] ) , ,noterad ,2015 (Martin Sjödahl)
Rosa dumalis    Nyponros
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosa foetida    Turkisk gulros
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,1 stor buske ,2002 (ASn & JEd)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Rosa rubiginosa    Äppelros
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rosa rugosa    Vresros
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand , 1988 (DABS)
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rubus chamaemorus    Hjortron
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,myrkant , 2011 (IPt & SJa)
Rubus saxatilis    Stenbär
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rubus idaeus    Hallon
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rubus plicatus    Sötbjörnbär
Knutsbo (12G 5e , [6676, 1520] ) ,i beteshage ,ett stort snår ,1990 (LBr & TLj)
Sanguisorba minor ssp. minor    Pimpinell
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Högbo,nedanför parkeringsplats för Gränges Aluminium (12G 4e , [66702, 15206] ) ,sydvänd gräsbeväxt nipa i moigt material ,allmän ,1987 (CWa)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Lotus corniculatus    Käringtand
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Knallasbenning (12G 4c , [6672090, 1514677] ) ,ladugårdsplan ,rikligt ,2011 (IPt & SJa)
Högbo,vid Dalälven (12G 4e , [66701, 15208] ) ,upplagda muddringsmassor (grus) ,m.a ,1987 (CWa)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Phaseolus vulgaris    Böna
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Trifolium aureum    Gullklöver
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Trifolium medium    Skogsklöver
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Trifolium pratense    Rödklöver
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Trifolium repens    Vitklöver
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vicia cracca    Kråkvicker
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ogräs i veteåker , 2019 (SNy)
Vicia sepium    Häckvicker
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,riklig ,2015 (LBr)
Oxalis acetosella    Harsyra
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grytnäs gärde (artp.) (12G 4e , [6670976, 1522125] ) , ,noterad ,2019 (Anton Gårdman)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,ett stort blommande ex ,2015 (LBr)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Tropaeolum majus    Indiankrasse
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Linum usitatissimum    Lin
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Citrus sinensis    Apelsin
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Acer platanoides    Lönn
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,plantor spridda ,1987 (LBr)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Acer pseudoplatanus    Tysklönn
Nipslänt norr om Storforsen och Månsbo kraftverk (12G 4e , [66703, 15202] ) ,sydvänd nipa,gräsbevuxen med spridd björk och skogslönn ,10 st.unga ,1981 (CWa)
Aesculus hippocastanum    Hästkastanj
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Impatiens balsamina    Balsamin
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,1 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Rembo (12G 4d , [66739, 15178] ) ,vägren ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Grytnäs (artp.) (12G 4e , [6672173, 1522989] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,rikligt ,1987 (LBr)
Frangula alnus    Brakved
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Parthenocissus inserta    Vildvin
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Daphne mezereum    Tibast
Hyttan (12G 4e , [6672698, 1522714] ) ,dälja på båda sidor av ån ,enstaka buskar ,2008 (Henrik Holmström)
Askö (artp.) (12G 4d , [6673104, 1516407] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Fredrik Enoksson)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Viola arvensis    Åkerviol
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Viola palustris    Kärrviol
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.) (12G 5d , [6676477, 1517222] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Viola persicifolia    Strandviol
Hyttbäcken vid Vanan (12G 4e , [66735, 15247] ) ,fuktig, glest albeväxt strandäng, förmodligen rätt nyligen betad, inkl. troliga hybrider med ängsviol ,50-100 ex ,1989 (LBr & TLj)
Viola riviniana    Skogsviol
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Citrullus lanatus    Vattenmelon
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Cucumis melo    Melon
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Cucurbita pepo    Pumpa
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ) ,vägdike , 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Epilobium montanum    Bergdunört
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Oenothera biennis    Nattljus
Avesta dalahästen (12G 4e , [6670430, 1522030] ) ,gräsmark , 2017 (JJa)
Oenothera rubricaulis    Pricknattljus
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,ladugårdsplan ,10 -tal ex ,2011 (IPt & SJa)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Anethum graveolens    Dill
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Angelica sylvestris    Strätta
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Cicuta virosa    Sprängört
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank , 2011 (IPt & SJa)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.) (12G 5d , [6676477, 1517222] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Knallasbenning (12G 4c , [6672160, 1514630] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Calluna vulgaris    Ljung
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676445, 1521343] ) ,skogsväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Orthilia secunda    Björkpyrola
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Ledum palustre    Skvattram
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,myrkant , 2011 (IPt & SJa)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,myrkant , 2011 (IPt & SJa)
Vaccinium uliginosum    Odon
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.) (12G 5d , [6676477, 1517222] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Rv 70, avfarten mot Avesta, vid Dalahästen (12G 4e , [6670480, 1522200] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Fraxinus excelsior    Ask
S. om väg vid Askösjön (12G 4d , [66728, 15168] ) ,granskog ,m.a ,1983 (CWa)
Hyttan (12G 4e , [6672698, 1522714] ) ,dälja på båda sidor av ån ,massvis , men det mesta som sly ,2008 (Henrik Holmström)
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ) ,bäckravin , 2016 (DABS)
Galium album    Stormåra
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium boreale    Vitmåra
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Galium verum    Gulmåra
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6677402, 1523038] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank , 2011 (IPt & SJa)
Cuscuta campestris    Amerikansk grovsnärja
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,ca 1 m2, klängande på tomatplantor ,2002 (ASn & JEd)
Grytnäs socken, Karlslunds avfallsanläggning, Avesta (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,soptipp, på rötslam och gallerrens , 2002 (Anders Svenson)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,på ca 1/2 m2, på tomater på rötslam ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Echium vulgare    Blåeld
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand , 1988 (DABS)
Ingevallsbo Islandshästar, Avesta. (artp.) (12G 4e , [6673089, 1521482] ) ,markslag vid vägkanten till sandig ridbana. ,vid vägkant till ridbanan ,2015 (Maud Andersson)
Pulmonaria obscura    Lungört
Åsbo, ca 1900 (Kng o a) * ca 1920 (LOH.1942) * ”Jämtsveden”, 1930-t (Sdn) * ”Jämt-sveden” vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ) ,mjälaslänter med gråal, hägg och gran ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Åsbo, Ö om norra brofästet (12G 4e , [66700, 15220] ) ,lövskogsbryn mot öppen mark ,m.a ,1987 (CWa)
Ajuga genevensis    Kritsuga
Avesta Storfors (artp.) (12G 4e , [6670213, 1520603] ) ,artificiell miljö steniga/grusiga utfyllnadsmassor där ängsfrön såtts ut ett 10-tal år tidigare. ,100 plantor/tuvor ,2020 (Peter Klintberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670216, 1520591] ) ,vid stig genom ängsmark ,100 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Galeopsis bifida    Toppdån
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,ladugårdsplan , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Lamium purpureum    Rödplister
Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ) ,potatisland , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Lycopus europaeus    Strandklo
Nävden i Sörängsviken (12G 4d , [6674, 1519] ) ,sjöstrand , 1990 (JEd)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Mentha arvensis    Åkermynta
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Prunella vulgaris    Brunört
Knallasbenning (12G 4c , [6672160, 1514630] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ) ,bäckravin ,rikligt ,1987 (LBr)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ) ,mjälaslänter ,ställvis rikl. ,1987 (LBr)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Avesta storfors (artp.) (12G 4e , [6670300, 1520469] ) ,utfyllnad torr, stenig mark ,50 plantor/tuvor ,2016 (Peter Klintberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Capsicum annuum    Paprika
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Datura innoxia    Mexikansk spikklubba
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,1 litet ex. ,2002 (ASn & JEd)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,på rötslam. ,1 plantor/tuvor ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Datura stramonium var. tatula    Violett spikklubba
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,några få ex. ,2002 (ASn & JEd)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,på rötslam ,3 plantor/tuvor ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Physalis philadelphica    Tomatillo
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,minst 25 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,rikl. på rötslam. ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Solanum dulcamara    Besksöta
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ) ,skogbilväg ,upplagsplats , 2011 (IPt & SJa)
Knallasbenning (12G 4c , [6672090, 1514677] ) ,ladugårdsplan , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Linaria repens    Strimsporre
Knallasbenning (12G 4c , [6672090, 1514677] ) ,ladugårdsplan , 2011 (IPt & SJa)
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ) ,skogbilväg ,upplagsplats , 2011 (IPt & SJa)
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Dalahästen bensinstation (artp.) (12G 4e , [6670469, 1522007] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ingevallsbo Islandshästar, Avesta. (artp.) (12G 4e , [6673089, 1521482] ) , , 2015 (Maud Andersson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Scrophularia nodosa    Flenört
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Verbascum speciosum    Praktkungsljus
Rembo (12G 4d , [66739, 15178] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Veronica officinalis    Ärenpris
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Veronica persica    Trädgårdsveronika
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Veronica scutellata    Dyveronika
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Veronica verna    Vårveronika
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand , 1988 (DABS)
Veronicastrum virginicum    Kransveronika
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,riklig ,2015 (LBr)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago major    Groblad
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Plantago maritima    Gulkämpar
Riksväg 70 (artp.) (12G 4d , [6671432, 1519840] ) , ,fler än hundra plantor. ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 4e , [6670326, 1522653] ) , ,flera hundra plantor- ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 4e , [6670853, 1521010] ) , ,fler än hundra plantor. ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 5d , [6675162, 1516762] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Linnaea borealis    Linnéa
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grytnäs gärde (artp.) (12G 4e , [6670976, 1522125] ) , ,noterad ,2019 (Anton Gårdman)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676029, 1521796] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Viburnum lantana    Parkolvon
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Viburnum opulus    Olvon
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Forsbo (artp.) (12G 4d , [6674228, 1515573] ) , ,noterad ,2015 (Martin Sjödahl)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Knautia arvensis    Åkervädd
2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ) ,skogbilväg ,upplagsplats , 2011 (IPt & SJa)
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6676792, 1522542] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Campanula patula    Ängsklocka
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6676785, 1522527] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6677401, 1523038] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Snickarbo (artp.) (12G 4c , [6674760, 1513937] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jasione montana    Monke
Längs riks-70 mellan Skogsbo och Rembo (12G 4d , [6671460, 1519830] ) ,sandiga vägslänter ,oerhört riklig ,2012 (LBr)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Achillea millefolium    Röllika
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bidens tripartita    Brunskära
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carduus crispus    Krustistel
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & SJa)
Centaurea jacea    Rödklint
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676029, 1521796] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Glebionis coronaria    Kranskrage
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,några få ex. ,2002 (ASn & JEd)
Cichorium intybus    Cikoria
Avesta storfors (artp.) (12G 4e , [6670301, 1520466] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Peter Klintberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jysk (artp.) (12G 4e , [6670414, 1521871] ) , ,blomning ,2013 (Sten MY Widhe)
Cirsium arvense    Åkertistel
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Cirsium helenioides    Brudborste
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6675800, 1521769] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6675942, 1521807] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ) ,skogbilväg ,upplagsplats , 2011 (IPt & SJa)
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Helianthus annuus    Solros
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676029, 1521796] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Lactuca serriola    Taggsallat
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,riklig ,2015 (LBr)
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lapsana communis    Harkål
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Leucanthemum x superbum    Jätteprästkrage
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6676780, 1522542] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6676788, 1522523] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 5e , [6677442, 1523085] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Mycelis muralis    Skogssallat
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ) ,skogbilväg ,upplagsplats , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Senecio vulgaris    Korsört
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Sonchus asper    Svinmolke
Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ) ,vägdike ,enstaka ,2011 (IPt & SJa)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2011 (IPt & SJa)
Tanacetum vulgare    Renfana
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ) ,vägkant,grusmark , 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Storforsen, älvpromenaden (artp.) (12G 4e , [6670386, 1520458] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Tussilago farfara    Hästhov
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Paris quadrifolia    Ormbär
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 4d , [6672328, 1518019] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Lilium martagon    Krollilja
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ) ,gårdssamling , 2016 (DABS)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Goodyera repens    Knärot
Skogen (artp.) (12G 4e , [6670617, 1522766] ) , ,17 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.) (12G 4e , [6670838, 1522901] ) , ,22 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.) (12G 4e , [6670852, 1522886] ) , ,9 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
I skogen (artp.) (12G 4e , [6670926, 1522167] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.) (12G 4e , [6670947, 1522152] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.) (12G 4e , [6670965, 1521918] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.) (12G 4e , [6670979, 1521901] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anton Gårdman)
Calla palustris    Missne
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Lemna minor    Andmat
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Butomus umbellatus    Blomvass
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Grytnäs kyrka SV (artp.) (12G 4e , [6672023, 1523039] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Elodea canadensis    Vattenpest
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Potamogeton crispus    Krusnate
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Nävden i Sörängsviken (12G 4d , [6674, 1519] ) ,vassvik , 1990 (JEd)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Sparganium emersum    Igelknopp
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbäck , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Nybyn (12G 4c , [6672790, 1514610] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Juncus compressus    Stubbtåg
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Juncus effusus    Veketåg
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Luzula pilosa    Vårfryle
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carex acuta    Vass-starr
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carex canescens    Gråstarr
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Carex diandra    Trindstarr
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Carex digitata    Vispstarr
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carex disticha    Plattstarr
Klintboån (12G 4c , [6672, 1514] ) , , 1989 (TLj & LBr)
Carex ericetorum    Backstarr
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ) ,torr exp.vägslänt på sand ,ett 10-tal ,1988 (DABS)
Carex flava    Knagglestarr
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.) (12G 5d , [6676477, 1517222] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carex ovalis    Harstarr
Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ) ,ladugårdsplan , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Carex pallens    Åsstarr
Hyttbäcken 500 m S gården (12G 4f , [66730, 15250] ) ,V-vänd blockig lövskogssluttning (Conf H.Harmaja) ,t.riklig ,1992 (JEd)
Carex pallescens    Blekstarr
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carex rostrata    Flaskstarr
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,myrkant , 2011 (IPt & SJa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Knallasbenning (12G 4c , [6672140, 1514660] ) ,åstrand , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676445, 1521343] ) ,skogsväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Agrostis capillaris    Rödven
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Agrostis gigantea    Storven
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Agrostis stolonifera    Krypven
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ) ,gårdstun - åkerkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,rikligt ,2015 (LBr)
Avena sativa    Havre
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bromus inermis    Foderlosta
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,riklig ,2015 (LBr)
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ) ,skogsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Echinochloa esculenta    Japansk hönshirs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,5 tuvor ,2002 (ASn & JEd)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,rötslam på soptipp ,5 plantor/tuvor ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Roegneria canina    Lundelm
Nävden i Sörängsviken (12G 4d , [6674, 1519] ) ,sjöstrand , 1990 (JEd)
Elytrigia repens    Kvickrot
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ) ,schaktplan samt slänter mot älven ,spridd ,2015 (LBr)
Festuca ovina    Fårsvingel
Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ) ,berghäll , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ) ,vägsluttning, torr gräsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ) ,ån jämte stränder , 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Hordeum vulgare var. distichon    Tvåradigt korn
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676029, 1521796] ) ,skogs - åkerväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Milium effusum    Hässlebrodd
Klintboån vid älven (12G 4d , [66741, 15150] ) ,alsnår ,rikl. ,1987 (LBr)
Molinia caerulea    Blåtåtel
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Panicum miliaceum    Hirs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ) ,källområde i odlingsmark , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Uppsjötippen (artp.) (12G 4d , [6670930, 1518640] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Phragmites australis    Vass
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,2011 (IPt & SJa)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ) ,utfyllnad vid sjöstrand , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.) (12G 5d , [6676477, 1517222] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1984 (Thomas Rafstedt)
Poa annua    Vitgröe
Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ) ,vägkant i blandskog , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Poa compressa    Berggröe
Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ) ,gräsplan , järnvägsområde , 2011 (IPt & SJa)
Poa nemoralis    Lundgröe
400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ) ,skogsbilvägkant, korsning med bäck , 2011 (IPt & SJa)
Poa palustris    Sengröe
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Väg 70 mitt emellan Avesta och Hedemora (artp.) (12G 5c , [6676725, 1514746] ) ,gräskant utanför rastplats vid vägen, omgiven av skog. frisk eller nästan torr mark ,noterad ,2015 (Ola Löfgren)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ) ,vägbank i skogsdunge , 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ) ,badplats , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grönvallen vid väg 70 (artp.) (12G 4d , [6674218, 1517548] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Poa supina    Trampgröe
Klintboån vid älven (12G 4d , [66741, 15150] ) ,tomtmark ,några m2 ,1987 (LBr)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Setaria italica    Kolvhirs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Setaria pumila    Grå kolvhirs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam ,1 litet ex. ,2002 (ASn & JEd)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.) (12G 4e , [6673155, 1520755] ) ,soptipp ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Triticum aestivum    Vete
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Zea mays    Majs
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ) ,jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)

Uppdaterad 2020-12-20