GARPENBERG

455 arter

893 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688074, 1522769] ) , ,noterad ,1997 (Ola Elleström)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,kalkpåv.vägdike , 1989 (JEd & BDr)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, på östra stranden (12G 7d , [66857, 15190] ) ,strandkärr ,t.allmän ,1987 (LNo)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ) ,kalkpåv.vägdike ,enstaka ,1989 (JEd)
Risfallsbergets SV-sida (12G 8e , [66918, 15228] ) ,våröversvämmad öppen skogsfuktterräng , 1991 (JEd)
Ö om Högtjärnssjön (12G 8f , [66914, 15278] ) ,vägdike ,100-tal ex ,1990 (MDv)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ) ,täml.oligotrof sjö på sandbotten ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog ,enstaka ,1989 (JEd & BDr)
Fransbo 150 m S-ut (12G 6e , [66847, 15229] ) ,igenväx. betesmark ,enstaka ,1992 (JEd)
Brattfors (artp.) (12G 6e , [6683324, 1522568] ) ,blåbärsgranskog efter meandrande bäck ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i kant mot skog ,sparsamt ,1991 (JEd)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i ängsartad skog ,enstaka ,1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,på block vid kalkbrott i kattfotsmatta ,enstaka ,1989 (JEd)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägdike ,>10 ex ,1989 (PDm)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter ,sparsamt ,1989 (JEd)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fransbo, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6684527, 1522753] ) ,slåttermark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Polypodium vulgare    Stensöta
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,ängsmark skog , 2016 (DABS)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Thelypteris palustris    Kärrbräken
Atlasruta (12G 6e , [66842, 15201] ) ,rikkärr ,utplanterad för undervisning ,1989 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66846, 15204] ) ,rikkärr ,utplanterad för undervisning ,1989 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,klippor vid kalkbrott ,20-tal ex ,1989 (JEd)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,klippor vid kalkbrott , 1989 (JEd)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Dryopteris cristata    Granbräken
500 m SSO Botbenning (12G 6d , [66842, 15190] ) ,mitt i spåren av traktorkörväg i örtrik sumpig gran-al-björkskog ,1 ex 1987 (BDr) * ,1989 (JEd & BDr)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) , , 2014 (Per Johansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Larix decidua    Europeisk lärk
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Picea abies    Gran
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark,mot skogskant , 2016 (DABS)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Pinus sylvestris    Tall
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Juniperus communis ssp. communis    En
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Populus tremula    Asp
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Salix aurita    Bindvide
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Salix cinerea    Gråvide
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Salix pentandra    Jolster
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Skogshögskolan 500 m N-ut efter Finnhyttevägen (12G 7e , [66854, 15221] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Salix triandra    Mandelpil
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Myrica gale    Pors
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Alnus glutinosa    Klibbal
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Alnus glutinosa x incana    
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Alnus incana    Gråal
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Betula pubescens    Glasbjörk
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Corylus avellana    Hassel
Jönvik v. gårdarna (12G 6d , [66828, 15165] ) ,beteshage ,enst.buskar ,1988 (TLj & LBr)
Realsbo hage (12G 6e , [66818, 15244] ) ,hagmark ,vanlig ,1989 (MDv)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog ,enstaka ,1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Hässlen, domänreservat (DFl) (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,flertal ,1988 (MDv)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66862, 15270] ) ,skogsglänta ,1mindre buske ,1989 (PDm)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hässlen, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683485, 1524488] ) , , 2015 (Raul Vicente)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683491, 1524491] ) , ,noterad ,2017 (Mats Forslund)
Hässlen NR (artp.) (12G 6e , [6683535, 1524626] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Humulus lupulus    Humle
S om Vikhyttesjön (12G 8d , [66906, 15183] ) ,fuktig lövskog ,några ,1988 (MDv)
Dormsjö ,vid bäcken ovan Tapphusdammen (12G 8e , [66945, 15217] ) ,bäcksänka vid gml.dammanläggn. , 1991 (JEd)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Bistorta vivipara    Ormrot
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Polygonum aviculare    Trampört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Atriplex patula    Vägmålla
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Skogshögskolan i Herrgårdsparken (12G 6e , [66849, 15220] ) ,på grusgångar , 1989 (JEd)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Skogshögskolan NO Herrgårdsdammen (12G 7e , [66851, 15222] ) ,grusvägkant ,sparsamt ,1990 (JEd)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ) ,torrängar , 1989 (JEd)
Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Herniaria glabra    Knytling
Årängen nära Pålsbenning (12G 6d , [6681, 1517] ) ,torrbackar o vägkanter ,t.rikl ,1989 (TLj & LBr)
Pålsbenning mln sjön o Kyrkberget (12G 6d , [66823, 15185] ) ,torr sandig gräsmark ,enstaka ,1989 (JEd)
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ) ,grusplan ,rikligt ,1990 (JEd)
Botbenning (12G 6d , [66846, 15188] ) ,sandig åkerträda , 1990 (JEd)
Skommarbo mot lv. (12G 6e , [66844, 15203] ) ,på grusväg ,enstaka ,1989 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Skogshögskolan mot Gruvsjön (12G 7e , [66857, 15218] ) ,grusväg på fd.järnväg på gruvvarp ,sparsamt ,1989 (JEd)
Pålsbenning (DFl) (12G 6d , [66823, 15185] ) ,sandig gräsmark vid badplats ,några ,1989 (MDv)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Ryllshyttan (12G 7d , [66868, 15195] ) ,slaggvarpmark , 1990 (JEd)
Skogshögskolan mot Gruvsjön, flerst. även 0- 2- (12G 7e , [6685, 1521] ) ,gruvvarphögar,vägslänter,stränder etc ,flerst.p mkt riklig ,1989 (JEd)
Gruvsjön vid Vaktarbo (12G 7e , [66859, 15208] ) ,strand , 1989 (JEd)
Rafshytte- Dammsjöns SV sida (12G 7e , [66859, 15237] ) ,vägkant mot strand ,rikligt ,1992 (JEd)
Gruvsjön, N Hässhyttan (12G 7e , [66863, 15220] ) ,strand ,t.riklig ,1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Gruvsjön,N om Hässhyttan (DFl) (12G 7e , [66867, 15222] ) ,slagghögar o likn. ,vanlig ,1989 (MDv)
Garpenberg gård (artp.) (12G 7e , [6685387, 1522028] ) ,slaggdeponi/varphög slaggfält ,100 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Garpenbergs herrgård (artp.) (12G 7e , [6685000, 1522000] ) ,i vägkanten mot dammen, ruderatmark s om vägen. troligen spridd från herrgården på andra sidan vägen. , 2014 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ) ,torrängar , 1989 (JEd)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ) ,på två övervuxna kalkbottnar , 1991 (JEd)
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ) ,klipphyllor o på block ,sparsamt ,1991 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Silene rupestris    Bergglim
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ) ,klipphyllor o på block ,sparsamt ,1991 (JEd)
Spergularia rubra    Rödnarv
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15219] ) ,stig i gräsmatta ,enstaka ,1991 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Nuphar lutea    Gul näckros
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,vatten, å , 2016 (DABS)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,vatten, å , 2016 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Atlasruta (12G 6e , [66844, 15203] ) ,grusig vägkant vid kalkgruva ,riklig ,1989 (BDr)
Långsjön N-ut vid gamla gruvhål (12G 7d , [66861, 15188] ) , , 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge , 1988 (LBr)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682244, 1517581] ) ,lågörtgranskog på stor gammal varphög ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Holmgruvan (artp.) (12G 6d , [6683700, 1519640] ) ,lågörtgranskog kalkmarkskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Barnkällsmossen (artp.) (12G 6e , [6684789, 1524893] ) ,fuktig örtrik blandbarrskog på kalkmark , 2009 (Janolof Hermansson)
Benåsgruvan (artp.) (12G 8f , [6690890, 1528060] ) ,lågörtgranskog gruvområde ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692302, 1525620] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Högtjärnssjön (artp.) (12G 8f , [6692468, 1527165] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Botbenning (1) (artp.) (12G 7d , [6685000, 1518900] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Pålsbenning (12G 6d , [66824, 15184] ) ,tallskog ,3 ex. ,1989 (KJo)
Botbenning (12G 7d , [66850, 15189] ) ,tallskog ,ca 10 ex. ,1989 (KJo)
Botbenning,på liila åsen SV Dammsjön (12G 7d , [66851, 15187] ) ,V-exp liten åssluttning i ljungdominerad tallhed ,ca 40 ex varav 20 i blom ,1989 (JEd)
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (DF-49) (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo (Stenbecks triangel) (artp.) (12G 6e , [6684655, 1522755] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6682400, 1518400] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Botbenning, på lilla åsen SV Dammsjön (artp.) (12G 7d , [6685155, 1518755] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Risfallsbergets SV-sida (12G 8e , [66918, 15228] ) ,våröversvämmad öppen skogsfuktterräng , 1991 (JEd)
Caltha palustris    Kabbleka
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Consolida regalis    Riddarsporre
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) ,frisk gräsmark , 2014 (Per Johansson)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Dormsjö mot NV (12G 8e , [66943, 15215] ) ,torräng i fd hagmark,ledn.gata ,minst 10-tal ex ,1991 (JEd & CHe)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,fåtalig ,1986 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66841, 15200] ) ,rikkärr ,sterila ex ,1987 (BDr)
Stenbecks triangel (12G 6e , [66845, 15226] ) ,kalkfuktäng , 1987 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i ängsartad skog , 1990 (JEd)
300 m S Fransbo i "Stenbecks triangel" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng f.d.beteshage ,enstaka ,1989 (BDr)
SV Vaktarbo (12G 7e , [6685, 1520] ) ,ängskant , 1989 (JEd)
Stora Gransjön (12G 8e , [66915, 15232] ) ,igenväxande f.d.kulturmark ,riklig ,1987 (BDr)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Trollius europaeus    Smörbollar
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Berberis vulgaris    Berberis
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Fumaria officinalis    Jordrök
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15218] ) ,torr gräsmatta mot vägg , 1989 (JEd)
Arabis glabra    Rockentrav
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke , 1989 (JEd)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,kalkbrott på klippor ,riklig ,1989 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Hesperis matronalis    Hesperis
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Subularia aquatica    Sylört
Skogshögskolan på ön i Herrgårdsdammen (12G 6e , [66848, 15220] ) ,strand , 1990 (JEd)
Thlaspi arvense    Penningört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Drosera anglica    Storsileshår
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Drosera intermedia    Småsileshår
Botbennings - Dammsjön, på östra stranden (12G 7d , [66857, 15190] ) ,strandkärr ,t.riklig ,1987 (LNo)
Sedum acre    Gul fetknopp
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ) ,grusplan , 1990 (JEd)
Sedum album    Vit fetknopp
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll ,1 ex 1995 ,2000 (TLj)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Eskiltjärnsbäcken (artp.) (12G 6e , [6682639, 1524809] ) , ,2 dm² ,2018 (Andreas Öster)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Ribes alpinum    Måbär
Jönvik 700 m Ö-ut vid gruvhål (12G 6d , [66828, 15172] ) ,örtrik skog , 1991 (JEd)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,ängslövskog blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng ,enstaka ,1990 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog ,enstaka ,1989 (JEd)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66919, 15225] ) ,skogsstig , 1991 (JEd)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Holmgruvan mot landsvägen (12G 6e , [6684, 1520] ) ,torräng invid vägen , 1994 (JEd)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ) ,fuktig skogsvägkant ,conf R.Carlsson ,1991 (JEd)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66919, 15225] ) ,vägkant , 1991 (JEd)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & JEd)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Långviksgruvan, landsvägen vid Skommarbo (12G 6e , [66844, 15203] ) ,gräsmark vid gamla gruvhål , 1990 (JEd)
Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ) ,fuktig skogsvägkant , 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,i busksnår o torräng ,rikligt ,1989 (JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,ängsmark , 1994 (JEd)
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66918, 15226] ) ,fuktig skogstraktorväg , 1991 (JEd)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Potentilla anserina    Gåsört
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Fransbo, tynande 1961 (Sj) * 150 m S Fransbo gård (12G 6e , [66847, 15229] ) ,igenväxande hagmark ,några m2, sparsamt blommande ,1992 (BDr o a)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Fragaria vesca    Smultron
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,ängslövskog blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Geum urbanum    Nejlikrot
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15217] ) ,buskrabatt ,enstaka ,1989 (JEd)
Malus domestica    Apel
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Potentilla erecta    Blodrot
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Potentilla reptans    Revfingerört
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ) ,torrbacke hävdad ,sparsamt ,1992 (JEd)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Rosa dumalis    Nyponros
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Bensåsen (12G 8f , [66904, 15271] ) ,kanten av gammal ägoväg ,2 buskar ,1988 (TLj & LBr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägkant ,1 buske (kalbladig) ,1989 (PDm)
Rosa villosa ssp. villosa    Plommonros
Fransbo (12G 6e , [66848, 15227] ) ,vägkant mot hage ,enstaka ,1991 (JEd)
300m SV Vaktarbo (12G 7e , [66855, 15205] ) ,örtfuktdråg på berget , 1992 (JEd)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Rubus arcticus    Åkerbär
Skogshögskolan NO Herrgårdsdammen (12G 7e , [66850, 15222] ) ,grusvägkant ,sparsamt ,1990 (JEd)
Rubus saxatilis    Stenbär
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Rubus idaeus    Hallon
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägren ,ca 5 ex ,1989 (PDm)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ) ,relativt nygrävt vägdike , 1996 (ALe & PDm)
Lathyrus vernus    Vårärt
Hässlen, domänreservat (DFl) (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,enstaka ,1988 (MDv)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) ,frisk gräsmark , 2014 (Per Johansson)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692302, 1525620] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Lotus corniculatus    Käringtand
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15217] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Trifolium arvense    Harklöver
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium medium    Skogsklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium pratense    Rödklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium repens    Vitklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng ,enstaka ,1990 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [6685, 1520] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Vicia sepium    Häckvicker
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) ,frisk gräsmark , 2014 (Per Johansson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ) ,gles granskog vid gruvhål , 1989 (BDr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägren ,ett par ex ,1989 (PDm)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682286, 1517501] ) ,blåbärsgranskog med stråk av lågörtgranskog på kalkamrk ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Hässlen i domänreservatet (12G 6e , [66836, 15245] ) ,på brännfläckar ,ca 5 ex 1986- ,1988 (M. Forslund)
Geranium robertianum    Stinknäva
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Linum catharticum    Vildlin
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng ,rikligt ,1990 (JEd)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ) ,kraftledn.gata ,riklig ,1989 (BDr)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ) ,relativt nygrävt vägdike ,massvis ,1996 (ALe & PDm)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66860, 15276] ) ,vögdike ,ett fåtal ,1989 (PDm)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Ljusfallet (12G 7f , [66860, 15276] ) ,skogsbryn ,riklig,flerst. ,1989 (PDm)
Bensåsen (12G 8f , [66905, 15272] ) ,vägkant ,flertal ,1988 (MDv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Acer platanoides    Lönn
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog ,1 liten dunge samt riklig föryngring ,1989 (JEd)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Vibberbo (12G 7d , [66890, 15164] ) ,kärrstränder längs ån ,ymnig! ,1988 (TLj & LBr)
Frangula alnus    Brakved
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Tilia cordata    Lind
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66861, 15274] ) ,skogsbacke ,1 stort träd ,1989 (PDm)
Daphne mezereum    Tibast
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog , 1989 (JEd)
Svartfjällens N-sida (12G 6e , [66841, 15200] ) ,kalkpåv.fuktsänka , 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ) ,gammal körväg ,enstaka ,1980 (BDr)
Finnhyttan i "Kalkgruvehopen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692363, 1525639] ) ,barrskog / , 2007 ((sks), Kjell Haglund)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Viola epipsila    Mossviol
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Viola mirabilis    Underviol
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66833, 15245] ) ,hassellund ,spridd ,1990 (MDv)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66834, 15245] ) ,hassellund ,vanlig ,1989 (MDv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Viola palustris    Kärrviol
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Viola riviniana    Skogsviol
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Viola rupestris    Sandviol
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ) ,torrbacke vid kalkförande gruva ,sparsam ,1987 (LNo)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Dormsjö vid Dormen (12G 8e , [66936, 15220] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (MDv)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,dike , 2016 (DABS)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,ängsmark skog , 2016 (DABS)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,vägkanter , 1989 (JEd)
Lissjön N-ut. o flerst omkr. (12G 8e , [6691, 1520] ) , , 1991 (JEd)
Epilobium hirsutum    Rosendunört
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Angelica sylvestris    Strätta
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carum carvi    Kummin
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Myrrhis odorata    Körvel
100 m NO Finnhytte-Dammsjöns NO-spets (12G 7e , [66897, 15231] ) ,vägkant/lövsnår ,1 stort bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Dormsjö i Tapphusdammen (12G 8e , [6694, 1521] ) ,damm , 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,vatten, å , 2016 (DABS)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Buskbo (12G 7e , [66858, 15228] ) ,vägkant + snår i byn ,rikligt ,1992 (JEd)
Kasperbo (12G 7e , [66898, 15229] ) ,vid ödegård intill hackslog ,1 fert.best. ,1988 (TLj & LBr)
Bensåsen (12G 8f , [66903, 15272] ) ,vägkant v.f.d.torp,numera hembygdsslåtteräng ,1 fert.best. ,1988 (TLj & LBr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Sanicula europaea    Sårläka
Högtjärnsklacks sydsluttning (12G 8f , [6691, 1525] ) ,kalkrikt hygge med nyplanterad gran ,ett tiotal ex. ,1995 (A.Sundin,A.Lille,PDm)
Vaktabo (DF-49) (12G 7e , [6685, 1520] ) ,blandskog ,riklig ,1986 (BDr)
Andromeda polifolia    Rosling
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Calluna vulgaris    Ljung
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ) ,gammal-skog , 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Dormsjöbergets V-sida (12G 8e , [6694, 1521] ) , , 1991 (JEd)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Ca 1.5 km NO Pålsbenning (12G 6d , [6683, 1519] ) ,barrblandskog , 1989 (JEd)
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ) ,gammal-skog , 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Pyrola media    Klockpyrola
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ) ,gles granskog vid gruvhål , 1989 (BDr)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Pyrola minor    Klotpyrola
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Vaccinium uliginosum    Odon
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Kättsbo (12G 8e , [6694560, 1523220] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Primula farinosa    Majviva
Långviken på 2 ställen, ca 1920 (Lr) = Skommarbo ”förr”, 1950-t (Sj) — Skommarbo mot länsvägen (12G 6e , [66846, 15204] ) ,i f d betad kalkkärräng och vägdike ,riklig ,1986 (BDr o a)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Primula veris    Gullviva
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,flertal ,1988 (MDv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Fraxinus excelsior    Ask
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,hagmark ,flera vuxna dungar samt riklig föryngring i omgivn. ,1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,riklig föryngring ,1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [6690, 1522] ) ,f.d. slåttermark, nu ask-asp-björkhagar och lundar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hummelbo (12G 8e , [6693610, 1524620] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Realsbo hage (domänreservat (12G 6e , [66818, 15244] ) ,gammal hagmark ,vanlig i området ,1985 (MDv)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Holmgruvan mot lv (12G 6e , [66844, 15203] ) ,vägkant med kalkgrus ,ca 100 ex ,1989 (BDr, JEd)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Gruvsjön S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ) ,grusvägkant med bl a fältgentiana ,riklig ,1989 (JEd)
Finnhyttan, 1910-t (En, Lr) * i Kalkgruvehagen (12G 7e , [66892, 15221] ) ,torräng i kalkbrottbotten ,ca 100 ex ,1990 (JEd, A. Lille)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Hässlen (12G 6e , [66836, 15244] ) ,i torr slåttermark ,ca 50 ex ,1989 (CHe)
Fransbo vid ”Stenbecks triangel” (12G 6e , [6684, 1522] ) ,i igenväxande svinrotäng ,enstaka 1986- ,1990 (BDr o a)
Gruvsjöns sydsida öster om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ) ,i kalkpåverkad vägren med bl a ängsgentiana ,ca 70 ex ,1989 (JEd)
Ljusfallet, längs stig (12G 7f , [66861, 15274] ) ,i f d hagmark ,enstaka ,1990 (MDv, PDm o a)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ) ,relativt nygrävt vägdike ,riklig ,1996 (ALe & PDm)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683620, 1524523] ) , ,593 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683655, 1524514] ) , ,147 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683669, 1524482] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683669, 1524482] ) ,slåttermark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Vincetoxicum hirundinaria    Tulkört
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Galium album    Stormåra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Galium album x verum    
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Dormsjö nedom skolan mot sjön (12G 8e , [66936, 15218] ) ,betad strandäng eft.dike ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Galium verum    Gulmåra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Finnhyttan ,100m NV kyrkan (12G 7e , [66887, 15219] ) ,gräsmark nära vägen ,riklig ,1989 (JEd)
Echium vulgare    Blåeld
Fänsjö (12G 6e , [66806, 15208] ) ,vägdike mot åker ,flertal ex. ,1985 (MDv)
Holmgruvan eft. Persbovägen (12G 6e , [66845, 15203] ) ,torra vägkanter o.gruvvarp ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter 0 gruvvarphögar ,rikligt o spridd ,1989 (JEd)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Pulmonaria obscura    Lungört
Hässlen, ca 1910-t (Sam) * (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,riklig ,1988 (MDv)
Hässeln naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683431, 1524520] ) ,öppen mark med hassel hassellund som hävdas ,spridda plantor bland vitsippor ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,t.rikl. ,1988 (LBr)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,vanlig ,1988 (MDv)
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ) ,torrbacke hävdad ,sparsamt ,1992 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ) ,torrbacke vid kalkförande gruva ,sparsam ,1987 (LNo)
Buskbo - Rafshytte Dammsjön (12G 7e , [66858, 15235] ) ,torräng vid vägen ,enstaka ,1992 (JEd)
Nygårdsbjärnen, nära östra stranden (12G 7e , [66867, 15202] ) ,frisk ängsmark,något kalkgynnad ,sparsam ,1987 (LNo)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Galeopsis bifida    Toppdån
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Skogshögskolan i Herrgårdsparken (12G 6e , [66849, 15220] ) ,på grusgångar mot herrgårdsvägg , 1989 (JEd)
Lycopus europaeus    Strandklo
Dormsjö nedom skolan mot sjön (12G 8e , [66936, 15218] ) ,betad strandäng eft.dike ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Mentha arvensis    Åkermynta
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Prunella vulgaris    Brunört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Satureja acinos    Harmynta
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter nära gruvhål ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Scutellaria galericulata    Frossört
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Finnhyttan i "Kalkgruvehopen"" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ) ,skogsbilväg , 1991 (JEd)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Linaria repens    Strimsporre
Pålsbenning (12G 6d , [66821, 15185] ) ,torra vägslänter o vägskärning ,ymnig ,1988 (TLj & LBr)
2 km NO Pålsbenning vid vägen (12G 6e , [66832, 15203] ) ,grushög -tillf! ,ca 30ex ,1989 (JEd)
Trollbo 600 m Ö-ut vid vägen (12G 6e , [66841, 15232] ) ,vägkant ,rikligt ,1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66848, 15232] ) ,timmeravlägg vid väg ,enstaka ,1989 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Linaria repens x vulgaris    
Trollbo 600 m Ö-ut vid vägen (12G 6e , [66841, 15232] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) , , 2014 (Per Johansson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Vikbyn (12G 7d , [66850, 15187] ) ,småvägar längs åkrar o hagar ,rikligt ,1988 (BBr)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Verbascum thapsus    Kungsljus
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng , 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Veronica officinalis    Ärenpris
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Veronica scutellata    Dyveronika
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Veronica verna    Vårveronika
Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15218] ) ,torr gräsmatta mot vägg , 1989 (JEd)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Skogshögskolan i kärret på S-sidan (12G 6e , [66848, 15218] ) ,blött gungfly ,t.riklig (uppt. BDr) ,1989 (JEd)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ) ,torrbacke hävdad , 1992 (JEd)
Hummelbo fäbod (12G 8e , [66923, 15242] ) ,vändplan ,mågon tuva ,1989 (MDv)
Plantago major    Groblad
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Plantago media    Rödkämpar
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Littorella uniflora    Strandpryl
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Linnaea borealis    Linnéa
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Jönvik 700 m Ö-ut vid gruvhål (12G 6d , [66828, 15172] ) ,örtrik skog , 1991 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66833, 15245] ) ,hassellund ,enstaka ,1990 (MDv)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66834, 15245] ) ,hassellund ,några ,1989 (MDv)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,i busksnår ,t.rikligt ,1989 (JEd & BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Dipsacus fullonum    Kardvädd
Nära kyrkan (12G 7e , [66886, 15220] ) ,trol.från utkastade frön från kyrkogården ,5 ex. ,1996 (SJa)
Knautia arvensis    Åkervädd
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Campanula glomerata    Toppklocka
Bensåsen (12G 8f , [66903, 15274] ) ,äng vid husruin ,flertal ,1988 (MDv)
Campanula patula    Ängsklocka
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
V.gårdarna SO Sollboviken (12G 5e , [6678, 1521] ) ,vägkanter ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Fänsjö (12G 6e , [6680, 1520] ) ,vägkanter ,spr. ,1988 (TLj & LBr)
Hagbo (12G 6e , [6684, 1521] ) ,skogsglänta , 1989 (JEd)
Långsjön N-ut vid gamla gruvhål (12G 7d , [66861, 15188] ) , , 1990 (JEd)
Dormsjö 200 m N om Tapphusdammen (12G 8e , [66947, 15216] ) ,fd. hagmark , 1991 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66833, 15245] ) ,hassellund ,glest spridd ,1990 (MDv)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66834, 15245] ) ,hassellund ,glest spridd ,1989 (MDv)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,500 ,2017 (Mats Forslund)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,500 ,2017 (Mats Forslund)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bosjöns SV-vik (12G 8e , [66949, 15215] ) ,sjö , 1991 (JEd)
Achillea millefolium    Röllika
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Achillea ptarmica    Nysört
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ) ,grusplan , 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Arctium minus    Liten kardborre
Vikbyn (12G 7d , [66851, 15187] ) ,hästhage,torr o stenig med buskar o träd ,1 ex ,1988 (BBr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Fänsjö (12G 6e , [66805, 15212] ) ,vid gård ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Arnica montana    Slåttergubbe
Ljusfallet, 1910-t (En, Sam) * tynande, 1960-t (Sj) (12G 7f , [66862, 15270] ) ,skogsglänta, f d slåttermark ,ett par grupper ,1989 (PDm)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Calendula officinalis    Ringblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Centaurea cyanus    Blåklint
Fänsjö (12G 6e , [66806, 15213] ) ,kornåker ,2 ex ,1995 (TLj)
Olshyttan (12G 7d , [66893, 15168] ) ,kornåkerrenar krng byn ,flerst. ,1998 (SJa)
Centaurea jacea    Rödklint
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Centaurea montana    Bergklint
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Pålsbenning (12G 6d , [6682, 1518] ) ,vägkanter på sand ,rikl, 1988 (TLj & LBr)
Pålsbenning mln sjön o Kyrkberget (12G 6d , [66823, 15185] ) ,torr sandig gräsmark ,rikligt ,1989 (JEd)
Botbenning på åsen N-ut resp 300 m S-ut (12G 6d , [6684, 1518] ) ,vägkanter , 1990 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter ,rikligt ,1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Cirsium arvense    Åkertistel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692302, 1525620] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Ljusfallet (12G 7f , [66862, 15273] ) ,vägdike ,3 ex ,1990 (MDv)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683617, 1524504] ) , ,7 plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng , 1990 (JEd)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,ängsmark skog , 2016 (DABS)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ) ,gamla slåttermarker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Lapsana communis    Harkål
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Chamomilla recutita    Kamomill
Skogshögskolan framför "Malmen" (12G 7e , [66850, 15218] ) ,grusad p-plats ,sparsamt ,1992 (JEd)
Mycelis muralis    Skogssallat
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Fransbo (12G 6e , [66847, 15226] ) ,beteshage ,50-tal ex ,1990 (MDv)
Hieracium lactucella    Revfibbla
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Scorzonera humilis    Svinrot
Fransbo, 300 m S därom i ”Stenbeckstriangeln” (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i beteshage ,riklig ,1989 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark ,t.riklig, minst 50-tal ,1990 (JEd)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Holmgruvan N-ut (12G 6d , [66846, 15199] ) ,nyupptaget hygge , 1990 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66847, 15232] ) ,granskogshygge , 1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Senecio vulgaris    Korsört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682266, 1517520] ) ,blåbärsgranskog med stråk av lågörtsgranskog och fuktig typ ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682266, 1517520] ) ,blåbärsgranskog med stråk av lågörtsgranskog och fuktig typ ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) , , 2014 (Per Johansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ) ,klipphyllor ,t.sparsamt ,1991 (JEd)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15181] ) ,kalkpåverkad grusväg ,1 ex. ,1990 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ) ,torrbacke vid kalkförande gruva ,sparsam ,1987 (LNo)
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ) ,gles granskog vid gruvhål , 1989 (BDr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägdike ,4 ex ,1989 (PDm)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Ca 1.5 km NO Pålsbenning (12G 6d , [6683, 1519] ) ,sumpskog , 1989 (JEd)
Intrånget v.slamdamm (12G 7d , [66895, 15193] ) ,lövskog i kanten av slamdammen ,5 ex. ,1989 (ADv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Intrånget v.slamdamm (12G 7d , [66895, 15193] ) ,fuktäng i kanten av slamdammen ,~200 ex. ,1989 (ADv)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägdike ,1 ex ,1989 (PDm)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696925, 1524164] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter nära gruvhål ,t.rikligt ,1989 (JEd & BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Goodyera repens    Knärot
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , ) , frekvens :allmän ,1987 (BDr)
Svartfjällens N-sida (12G 6e , [66841, 15200] ) ,blåbärsgranskog ,rikligt ,1989 (JEd)
Vibberbo Ö-ut (12G 7d , [6688, 1517] ) ,granskog , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696402, 1521617] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696925, 1524164] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697047, 1523969] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697092, 1523932] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697095, 1524001] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6697668, 1524863] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698075, 1524458] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Hässlen (12G 6e , [66835, 15245] ) ,slåtteräng ,enstaka ,1990 (MDv)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ) ,kraftledn.gata ,4 ex ,1989 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd & BDr)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ) ,gamla slåttermarker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66860, 15276] ) ,vägdike ,riklig ,1989 (PDm)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Fransbo, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6684520, 1522750] ) ,slåttermark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Skogshögskolan i kärret på S-sidan (12G 6e , [66848, 15218] ) ,blött gungfly ,t.riklig (uppt. BDr) ,1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Listera cordata    Spindelblomster
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ) ,gammal-skog , 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Listera ovata    Tvåblad
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog , 1989 (JEd)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66836, 15244] ) ,hassellund ,flertal ,1988 (MDv)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd)
Intrånget längs bäcken mot Örntjärnen (12G 7d , [66894, 15194] ) ,bäckravin med äldre granskog mest ,100-tals ,1989 (ADv)
Nygårdsbjärnen, nära SÖ-stranden (12G 7e , [66867, 15202] ) ,kalkpåverkat kärr( litet) ,sparsam ,1987 (LNo)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,riklig ,1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ) ,ask-björkdunge i f.d. slåttermark ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66860, 15276] ) ,skogsbacke ,riklig,flerst. ,1989 (PDm)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,10 ,2017 (Mats Forslund)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ) ,örtrik skog , 1989 (JEd)
Intrånget längs bäcken mot Örntjärnen (12G 7d , [66894, 15194] ) ,bäckravin med äldre granskog mest ,10 ex. ,1989 (ADv)
Ljusfallet (12G 7f , [66861, 15274] ) ,skogsbacke ,riklig,flerst. ,1989 (PDm)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Realsbo hage (domänreservat) (12G 6e , [66818, 15244] ) ,gammal hagmark ,enst. ,1985 (MDv)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Hässlen (12G 6e , [6683, 1524] ) ,slåtteräng bland hassel ,9 ex. ,1995 (B.Sundin, M.Ingvar-Nilsson)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,2 ,2017 (Mats Forslund)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683669, 1524482] ) ,slåttermark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Calla palustris    Missne
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ) ,täml.oligotrof sjö på sandbotten ,sparsam ,1988 (TLj & LBr)
Elodea canadensis    Vattenpest
Vikhyttesjön (12G 8d , [66908, 15187] ) ,oligotrof sjö ,enstaka ,1990 (MDv)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ) ,täml.oligotrof sjö på sandbotten ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,sjö , 2016 (DABS)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Vikhyttesjön (12G 8d , [66907, 15182] ) ,oligotrof sjö ,enstaka ,1990 (MDv)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus articulatus    Ryltåg
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikhyttesjön (12G 8d , [66909, 15185] ) ,oligotrof sjö ,vanlig ,1990 (MDv)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus compressus    Stubbtåg
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Juncus effusus    Veketåg
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Juncus filiformis    Trådtåg
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Luzula pallescens    Blekfryle
Atlasruta (12G 6d , [66842, 15190] ) ,sumpskog örtrikt ,enstaka ,1989 (BDr)
Luzula pilosa    Vårfryle
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Blysmus compressus    Plattsäv
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Atlasruta (12G 6e , [6684, 1522] ) ,kalkpåverkad hage ,rikligt ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd)
Carex canescens    Gråstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex capillaris    Hårstarr
Nedanför korsningen Skomnarsbov.-Hedemorav. (12G 6e , [6684, 1520] ) ,kalkpåverkad kärräng ,spridd ,1986 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ) ,kraftledn.gata ,sparsamt ,1989 (BDr)
SV Skommarbo (12G 6e , [66846, 15204] ) ,igenväxt kalkfuktäng, vägdike ,enstaka ,1989 (JEd)
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ) ,gammal körväg ,riklig ,1980 (BDr)
300m SV Vaktarbo (12G 7e , [66855, 15205] ) ,örtfuktdråg på berget , 1992 (JEd)
Nygårdsbjärnen, ca 100 m N-ut (12G 7e , [66869, 15202] ) ,sligområde ,t.riklig ,1987 (LNo)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex demissa    Grönstarr
Fransbo 300 m SSV (12G 6e , [66845, 15227] ) ,vägdike ,sparsamt ,1992 (JEd)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ) ,skogsbrukningsväg , 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Carex diandra    Trindstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex digitata    Vispstarr
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex dioica    Nålstarr
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex disticha    Plattstarr
Jönnk vid Horran (12G 6d , [66835, 15155] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Carex echinata    Stjärnstarr
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex elata    Bunkestarr
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Carex flava    Knagglestarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex globularis    Klotstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex limosa    Dystarr
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex loliacea    Repestarr
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog , 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 6d , [66849, 15185] ) ,sönderkörda hyggen ,riklig ,1987 (BDr)
Atlasruta (12G 7e , [66858, 15207] ) ,mogen fuktig granskog ,riklig ,1987 (BDr)
Atlasruta (12G 7e , [66865, 15249] ) ,sönderkörda hyggen ,riklig ,1987 (BDr)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
V om Finnhytte - Dammsjön, N kalkbrottet (12G 7e , [66892, 15221] ) ,frisk ängsmark i kalkbrott ,sparsam ,1987 (LNo)
Carex ovalis    Harstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex pallescens    Blekstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Carex panicea    Hirsstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Atlasruta (12G 6e , [66846, 15204] ) ,rikkärr ,utplanterad för undervisning ,1989 (BDr)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex rostrata    Flaskstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Carex spicata    Piggstarr
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ) ,torrbacke ,1 tuva ,1980 (BDr)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Carex vaginata    Slidstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex vesicaria    Blåsstarr
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge ,sparsamt ,1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,kalkpåv.vägdike ,rikligt ,1989 (JEd & BDr)
300 m S Fransbo i "Stenbecks triangel" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng f.d.beteshage , 1989 (BDr)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Högtjärn (12G 8f , [66920, 15271] ) ,översilningsmark ,ett par ex ,1989 (PDm)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Rhynchospora alba    Vitag
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Agrostis canina    Brunven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Agrostis capillaris    Rödven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Agrostis gigantea    Storven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i kant mot skog samt i vägkant ,rikligt ,1990 (JEd)
Strax S Hagbo (12G 6e , [66848, 15214] ) ,granplanterad f.d. hagmark ,endast steril på några m2 ,1991 (JEd)
Vaktarbo 250m mot SSV (12G 7e , [66856, 15206] ) ,örtrikt lövsnår nära vägen ,riklig,mest steril ,1991 (JEd)
Briza media    Darrgräs
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng , 1990 (JEd)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ) ,skogsbrukningsväg , 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Hässlen NR (artp.) (12G 6e , [6683578, 1524589] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Bromus inermis    Foderlosta
Finnhyttan ,100m NV kyrkan (12G 7e , [66887, 15219] ) ,vägdike , 1989 (JEd)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15218] ) ,torr gräsmatta ,enstaka ,1990 (JEd & BDr)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Danthonia decumbens    Knägräs
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,sparsamt ,1988 (LBr)
Nygårdsbjärnen, nåra östra stranden (12G 7e , [66867, 15202] ) ,frisk ängsmark,något kalkgynnad ,sparsam ,1987 (LNo)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Roegneria canina    Lundelm
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,fuktsnår i vägkant , 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Lissjön N-ut (12G 8e , [66912, 15207] ) ,skogsbilväg ,sparsamt ,1991 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Bensåsen (12G 8f , [66905, 15272] ) ,vägkant mot skog ,flertal ,1988 (MDv)
Elytrigia repens    Kvickrot
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Festuca ovina    Fårsvingel
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Avenula pratensis    Ängshavre
Botbenning på åsen N-ut (12G 6d , [6684, 1518] ) ,vägkanter ,enstaka ,1990 (JEd)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,sparsamt ,1988 (LBr)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15227] ) ,gamla slåttermarker ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Avenula pubescens    Luddhavre
Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ) ,torrängar , 1989 (JEd)
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,torräng , 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Holcus mollis    Lentåtel
Fransbo 300 m SSV (12G 6e , [66845, 15227] ) ,vägdike ,sparsamt ,1992 (JEd)
Skogshögskolan V-ut (12G 7e , [66850, 15216] ) ,vägkant ,enstaka ,1992 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66858, 15206] ) ,vägkant ,enstaka ,1992 (JEd)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15218] ) ,torr gräsmatta , 1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Milium effusum    Hässlebrodd
Brudhällarna o Ö-ut flerst.(1- 1-) (12G 8e , [6691, 1520] ) ,skog , 1991 (JEd)
Eft.vägen Jönvik-Pålsbenning (12G 6d , [6682, 1517] ) ,vägkanter/granskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,riklig ,1988 (LBr)
Hässlen (12G 6e , [66835, 15245] ) ,slåttrad mark ,rikligt ,1987 (BDr)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,vanlig ,1988 (MDv)
Skogshögskolan V-ut flerst. (12G 7e , [6685, 1521] ) ,granskog , 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog , 1989 (JEd)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ) ,på två övervuxna kalkbottnar , 1991 (JEd)
Dormsjö mot NV (12G 8e , [66943, 15215] ) ,torräng i fd hagmark,ledn.gata , 1991 (JEd)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Nardus stricta    Stagg
Hässlen NR (artp.) (12G 6e , [6683578, 1524589] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Phragmites australis    Vass
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Poa alpina    Fjällgröe
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter ,sparsamt ,1989 (JEd & BDr)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Poa annua    Vitgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Poa compressa    Berggröe
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Poa nemoralis    Lundgröe
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark,mot skogskant , 2016 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Poa supina    Trampgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Poa trivialis    Kärrgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)

Uppdaterad 2018-11-06