GARPENBERG

485 arter

1067 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688074, 1522769] ) , ,noterad ,1997 (Ola Elleström)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,kalkpåv.vägdike , 1989 (JEd & BDr)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, på östra stranden (12G 7d , [66857, 15190] ) ,strandkärr ,t.allmän ,1987 (LNo)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ) ,kalkpåv.vägdike ,enstaka ,1989 (JEd)
Risfallsbergets SV-sida (12G 8e , [66918, 15228] ) ,våröversvämmad öppen skogsfuktterräng , 1991 (JEd)
Ö om Högtjärnssjön (12G 8f , [66914, 15278] ) ,vägdike ,100-tal ex ,1990 (MDv)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ) ,täml.oligotrof sjö på sandbotten ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog ,enstaka ,1989 (JEd & BDr)
Fransbo 150 m S-ut (12G 6e , [66847, 15229] ) ,igenväx. betesmark ,enstaka ,1992 (JEd)
Brattfors (artp.) (12G 6e , [6683324, 1522568] ) ,blåbärsgranskog efter meandrande bäck ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i kant mot skog ,sparsamt ,1991 (JEd)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i ängsartad skog ,enstaka ,1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,på block vid kalkbrott i kattfotsmatta ,enstaka ,1989 (JEd)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägdike ,>10 ex ,1989 (PDm)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter ,sparsamt ,1989 (JEd)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fransbo, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6684527, 1522753] ) ,slåttermark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Polypodium vulgare    Stensöta
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,ängsmark skog , 2016 (DABS)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Thelypteris palustris    Kärrbräken
Atlasruta (12G 6e , [66842, 15201] ) ,rikkärr ,utplanterad för undervisning ,1989 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66846, 15204] ) ,rikkärr ,utplanterad för undervisning ,1989 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,klippor vid kalkbrott ,20-tal ex ,1989 (JEd)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,klippor vid kalkbrott , 1989 (JEd)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Dryopteris cristata    Granbräken
500 m SSO Botbenning (12G 6d , [66842, 15190] ) ,mitt i spåren av traktorkörväg i örtrik sumpig gran-al-björkskog ,1 ex 1987 (BDr) * ,1989 (JEd & BDr)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) , , 2014 (Per Johansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Larix decidua    Europeisk lärk
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Picea abies    Gran
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark,mot skogskant , 2016 (DABS)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Pinus sylvestris    Tall
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Juniperus communis ssp. communis    En
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Populus tremula    Asp
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Salix aurita    Bindvide
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,vägkant mot åker , 2019 (IPt & SNy)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Salix cinerea    Gråvide
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Salix pentandra    Jolster
Jönvik (12G 6d , [6682882, 1516153] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Salix phylicifolia    Grönvide
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Skogshögskolan 500 m N-ut efter Finnhyttevägen (12G 7e , [66854, 15221] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Salix triandra    Mandelpil
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Myrica gale    Pors
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Alnus glutinosa    Klibbal
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.) (12G 6e , [6681903, 1524327] ) , ,noterad ganska många va de stora klibbalarna är i dåligt skick. torra och glesa kronor. bör kollas när träden står i full grönska. ,2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Alnus glutinosa x incana    
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Alnus incana    Gråal
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Betula pubescens    Glasbjörk
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Corylus avellana    Hassel
Jönvik v. gårdarna (12G 6d , [66828, 15165] ) ,beteshage ,enst.buskar ,1988 (TLj & LBr)
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Realsbo hage (12G 6e , [66818, 15244] ) ,hagmark ,vanlig ,1989 (MDv)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog ,enstaka ,1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Hässlen, domänreservat (DFl) (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,flertal ,1988 (MDv)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66862, 15270] ) ,skogsglänta ,1mindre buske ,1989 (PDm)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Väster Eskilstjärnen, Hässlen, Garpenberg (artp.) (12G 6e , [6682786, 1524574] ) , ,16 plantor/tuvor ,2019 (Mats Forslund)
Hässlen, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683485, 1524488] ) , , 2015 (Raul Vicente)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683491, 1524491] ) , ,noterad ,2019 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683491, 1524491] ) , ,noterad ,2020 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683491, 1524491] ) , ,noterad ,2017 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683491, 1524491] ) , ,noterad ,2019 (Mats Forslund)
Hässlen NR (artp.) (12G 6e , [6683535, 1524626] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Rörsjön 200m söder om (artp.) (12G 8c , [6692051, 1514025] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Humulus lupulus    Humle
S om Vikhyttesjön (12G 8d , [66906, 15183] ) ,fuktig lövskog ,några ,1988 (MDv)
Dormsjö ,vid bäcken ovan Tapphusdammen (12G 8e , [66945, 15217] ) ,bäcksänka vid gml.dammanläggn. , 1991 (JEd)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Bistorta vivipara    Ormrot
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,vägkant mot åker , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Polygonum aviculare    Trampört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Atriplex patula    Vägmålla
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Skogshögskolan i Herrgårdsparken (12G 6e , [66849, 15220] ) ,på grusgångar , 1989 (JEd)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Skogshögskolan NO Herrgårdsdammen (12G 7e , [66851, 15222] ) ,grusvägkant ,sparsamt ,1990 (JEd)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ) ,torrängar , 1989 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Herniaria glabra    Knytling
Årängen nära Pålsbenning (12G 6d , [6681, 1517] ) ,torrbackar o vägkanter ,t.rikl ,1989 (TLj & LBr)
Pålsbenning mln sjön o Kyrkberget (12G 6d , [66823, 15185] ) ,torr sandig gräsmark ,enstaka ,1989 (JEd)
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ) ,grusplan ,rikligt ,1990 (JEd)
Botbenning (12G 6d , [66846, 15188] ) ,sandig åkerträda , 1990 (JEd)
Skommarbo mot lv. (12G 6e , [66844, 15203] ) ,på grusväg ,enstaka ,1989 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Skogshögskolan mot Gruvsjön (12G 7e , [66857, 15218] ) ,grusväg på fd.järnväg på gruvvarp ,sparsamt ,1989 (JEd)
Pålsbenning (DFl) (12G 6d , [66823, 15185] ) ,sandig gräsmark vid badplats ,några ,1989 (MDv)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Ryllshyttan (12G 7d , [66868, 15195] ) ,slaggvarpmark , 1990 (JEd)
Skogshögskolan mot Gruvsjön, flerst. även 0- 2- (12G 7e , [6685, 1521] ) ,gruvvarphögar,vägslänter,stränder etc ,flerst.p mkt riklig ,1989 (JEd)
Gruvsjön vid Vaktarbo (12G 7e , [66859, 15208] ) ,strand , 1989 (JEd)
Rafshytte- Dammsjöns SV sida (12G 7e , [66859, 15237] ) ,vägkant mot strand ,rikligt ,1992 (JEd)
Gruvsjön, N Hässhyttan (12G 7e , [66863, 15220] ) ,strand ,t.riklig ,1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Gruvsjön,N om Hässhyttan (DFl) (12G 7e , [66867, 15222] ) ,slagghögar o likn. ,vanlig ,1989 (MDv)
Garpenberg gård (artp.) (12G 7e , [6685387, 1522028] ) ,slaggdeponi/varphög slaggfält ,100 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Garpenbergs herrgård (artp.) (12G 7e , [6685000, 1522000] ) ,i vägkanten mot dammen, ruderatmark s om vägen. troligen spridd från herrgården på andra sidan vägen. , 2014 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ) ,torrängar , 1989 (JEd)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ) ,på två övervuxna kalkbottnar , 1991 (JEd)
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ) ,klipphyllor o på block ,sparsamt ,1991 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Silene rupestris    Bergglim
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ) ,klipphyllor o på block ,sparsamt ,1991 (JEd)
Spergularia rubra    Rödnarv
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15219] ) ,stig i gräsmatta ,enstaka ,1991 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Nuphar lutea    Gul näckros
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,vatten, å , 2016 (DABS)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,vatten, å , 2016 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Atlasruta (12G 6e , [66844, 15203] ) ,grusig vägkant vid kalkgruva ,riklig ,1989 (BDr)
Långsjön N-ut vid gamla gruvhål (12G 7d , [66861, 15188] ) , , 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6d , [6683585, 1519552] ) ,gruvområde ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge , 1988 (LBr)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682244, 1517581] ) ,lågörtgranskog på stor gammal varphög ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Holmgruvan (artp.) (12G 6d , [6683700, 1519640] ) ,lågörtgranskog kalkmarkskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681887, 1524485] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Barnkällsmossen (artp.) (12G 6e , [6684789, 1524893] ) ,fuktig örtrik blandbarrskog på kalkmark , 2009 (Janolof Hermansson)
Benåsgruvan (artp.) (12G 8f , [6690890, 1528060] ) ,lågörtgranskog gruvområde ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692302, 1525620] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Högtjärnssjön (artp.) (12G 8f , [6692468, 1527165] ) ,barrskog / kalkbarrskog , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681887, 1524485] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681969, 1524275] ) ,8 st vitsippor med violetta kronblad. ståndare, pistill och kronblad olik vanlig vitsippa.. se foto. ,8 ,2020 (Lennart Söderström)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Botbenning (1) (artp.) (12G 7d , [6685000, 1518900] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Pålsbenning (12G 6d , [66824, 15184] ) ,tallskog ,3 ex. ,1989 (KJo)
Botbenning (12G 7d , [66850, 15189] ) ,tallskog ,ca 10 ex. ,1989 (KJo)
Botbenning,på liila åsen SV Dammsjön (12G 7d , [66851, 15187] ) ,V-exp liten åssluttning i ljungdominerad tallhed ,ca 40 ex varav 20 i blom ,1989 (JEd)
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (DF-49) (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo (Stenbecks triangel) (artp.) (12G 6e , [6684655, 1522755] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6682400, 1518400] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Botbenning, på lilla åsen SV Dammsjön (artp.) (12G 7d , [6685155, 1518755] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Risfallsbergets SV-sida (12G 8e , [66918, 15228] ) ,våröversvämmad öppen skogsfuktterräng , 1991 (JEd)
Caltha palustris    Kabbleka
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Consolida regalis    Riddarsporre
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) ,frisk gräsmark , 2014 (Per Johansson)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Dormsjö mot NV (12G 8e , [66943, 15215] ) ,torräng i fd hagmark,ledn.gata ,minst 10-tal ex ,1991 (JEd & CHe)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,fåtalig ,1986 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66841, 15200] ) ,rikkärr ,sterila ex ,1987 (BDr)
Stenbecks triangel (12G 6e , [66845, 15226] ) ,kalkfuktäng , 1987 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i ängsartad skog , 1990 (JEd)
300 m S Fransbo i "Stenbecks triangel" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng f.d.beteshage ,enstaka ,1989 (BDr)
SV Vaktarbo (12G 7e , [6685, 1520] ) ,ängskant , 1989 (JEd)
Stora Gransjön (12G 8e , [66915, 15232] ) ,igenväxande f.d.kulturmark ,riklig ,1987 (BDr)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Trollius europaeus    Smörbollar
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Berberis vulgaris    Berberis
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Fumaria officinalis    Jordrök
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15218] ) ,torr gräsmatta mot vägg , 1989 (JEd)
Arabis glabra    Rockentrav
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke , 1989 (JEd)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,kalkbrott på klippor ,riklig ,1989 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Hesperis matronalis    Hesperis
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Subularia aquatica    Sylört
Skogshögskolan på ön i Herrgårdsdammen (12G 6e , [66848, 15220] ) ,strand , 1990 (JEd)
Thlaspi arvense    Penningört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kalkgruvehagen (artp.) (12G 7e , [6689280, 1522083] ) , ,noterad ,2020 (Martin Westberg, Stefan Ekman, Måns Svensson)
Drosera anglica    Storsileshår
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Drosera intermedia    Småsileshår
Botbennings - Dammsjön, på östra stranden (12G 7d , [66857, 15190] ) ,strandkärr ,t.riklig ,1987 (LNo)
Sedum acre    Gul fetknopp
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ) ,grusplan , 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,stanmur , 2019 (IPt & SNy)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,stanmur , 2019 (IPt & SNy)
Sedum album    Vit fetknopp
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll ,1 ex 1995 ,2000 (TLj)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Eskiltjärnsbäcken (artp.) (12G 6e , [6682639, 1524809] ) , ,2 dm² ,2018 (Andreas Öster)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Ribes alpinum    Måbär
Jönvik 700 m Ö-ut vid gruvhål (12G 6d , [66828, 15172] ) ,örtrik skog , 1991 (JEd)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,ängslövskog blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng ,enstaka ,1990 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog ,enstaka ,1989 (JEd)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66919, 15225] ) ,skogsstig , 1991 (JEd)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Holmgruvan mot landsvägen (12G 6e , [6684, 1520] ) ,torräng invid vägen , 1994 (JEd)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ) ,fuktig skogsvägkant ,conf R.Carlsson ,1991 (JEd)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66919, 15225] ) ,vägkant , 1991 (JEd)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & JEd)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Långviksgruvan, landsvägen vid Skommarbo (12G 6e , [66844, 15203] ) ,gräsmark vid gamla gruvhål , 1990 (JEd)
Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ) ,fuktig skogsvägkant , 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,i busksnår o torräng ,rikligt ,1989 (JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,ängsmark , 1994 (JEd)
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66918, 15226] ) ,fuktig skogstraktorväg , 1991 (JEd)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Potentilla anserina    Gåsört
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter/ slänter , 2019 (IPt & SNy)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Fransbo, tynande 1961 (Sj) * 150 m S Fransbo gård (12G 6e , [66847, 15229] ) ,igenväxande hagmark ,några m2, sparsamt blommande ,1992 (BDr o a)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Fragaria vesca    Smultron
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693975, 1522069] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Geum rivale    Humleblomster
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,ängslövskog blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Geum urbanum    Nejlikrot
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15217] ) ,buskrabatt ,enstaka ,1989 (JEd)
Malus domestica    Apel
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Potentilla erecta    Blodrot
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693975, 1522069] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Potentilla reptans    Revfingerört
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ) ,torrbacke hävdad ,sparsamt ,1992 (JEd)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Jönvik (12G 6d , [6682882, 1516153] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Rosa dumalis    Nyponros
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Bensåsen (12G 8f , [66904, 15271] ) ,kanten av gammal ägoväg ,2 buskar ,1988 (TLj & LBr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägkant ,1 buske (kalbladig) ,1989 (PDm)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter/ slänter , 2019 (IPt & SNy)
Rosa villosa ssp. villosa    Plommonros
Fransbo (12G 6e , [66848, 15227] ) ,vägkant mot hage ,enstaka ,1991 (JEd)
300m SV Vaktarbo (12G 7e , [66855, 15205] ) ,örtfuktdråg på berget , 1992 (JEd)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Rubus arcticus    Åkerbär
Skogshögskolan NO Herrgårdsdammen (12G 7e , [66850, 15222] ) ,grusvägkant ,sparsamt ,1990 (JEd)
Rubus saxatilis    Stenbär
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Rubus idaeus    Hallon
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter/ slänter , 2019 (IPt & SNy)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693975, 1522069] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägren ,ca 5 ex ,1989 (PDm)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ) ,relativt nygrävt vägdike , 1996 (ALe & PDm)
Lathyrus vernus    Vårärt
Hässlen, domänreservat (DFl) (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,enstaka ,1988 (MDv)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) ,frisk gräsmark , 2014 (Per Johansson)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692302, 1525620] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Lotus corniculatus    Käringtand
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,vägkant mot åker , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15217] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Trifolium arvense    Harklöver
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium medium    Skogsklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium pratense    Rödklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium repens    Vitklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng ,enstaka ,1990 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [6685, 1520] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683446, 1524469] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Vicia sepium    Häckvicker
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) ,frisk gräsmark , 2014 (Per Johansson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ) ,gles granskog vid gruvhål , 1989 (BDr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägren ,ett par ex ,1989 (PDm)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682286, 1517501] ) ,blåbärsgranskog med stråk av lågörtgranskog på kalkamrk ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Oxalis acetosella    Harsyra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Hässlen i domänreservatet (12G 6e , [66836, 15245] ) ,på brännfläckar ,ca 5 ex 1986- ,1988 (M. Forslund)
Geranium robertianum    Stinknäva
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Linum catharticum    Vildlin
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng ,rikligt ,1990 (JEd)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ) ,kraftledn.gata ,riklig ,1989 (BDr)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ) ,relativt nygrävt vägdike ,massvis ,1996 (ALe & PDm)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66860, 15276] ) ,vögdike ,ett fåtal ,1989 (PDm)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Ljusfallet (12G 7f , [66860, 15276] ) ,skogsbryn ,riklig,flerst. ,1989 (PDm)
Bensåsen (12G 8f , [66905, 15272] ) ,vägkant ,flertal ,1988 (MDv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Acer platanoides    Lönn
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog ,1 liten dunge samt riklig föryngring ,1989 (JEd)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Vibberbo (12G 7d , [66890, 15164] ) ,kärrstränder längs ån ,ymnig! ,1988 (TLj & LBr)
Frangula alnus    Brakved
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Tilia cordata    Lind
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66861, 15274] ) ,skogsbacke ,1 stort träd ,1989 (PDm)
Daphne mezereum    Tibast
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog , 1989 (JEd)
Svartfjällens N-sida (12G 6e , [66841, 15200] ) ,kalkpåv.fuktsänka , 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ) ,gammal körväg ,enstaka ,1980 (BDr)
Finnhyttan i "Kalkgruvehopen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692363, 1525639] ) ,barrskog / , 2007 ((sks), Kjell Haglund)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693975, 1522069] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Viola epipsila    Mossviol
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Viola mirabilis    Underviol
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66833, 15245] ) ,hassellund ,spridd ,1990 (MDv)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66834, 15245] ) ,hassellund ,vanlig ,1989 (MDv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Viola palustris    Kärrviol
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Viola riviniana    Skogsviol
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Viola rupestris    Sandviol
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ) ,torrbacke vid kalkförande gruva ,sparsam ,1987 (LNo)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö vid Dormen (12G 8e , [66936, 15220] ) ,sjöstrand ,enstaka ,1989 (MDv)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,dike , 2016 (DABS)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,ängsmark skog , 2016 (DABS)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,vägkanter , 1989 (JEd)
Lissjön N-ut. o flerst omkr. (12G 8e , [6691, 1520] ) , , 1991 (JEd)
Epilobium collinum    Backdunört
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium hirsutum    Rosendunört
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Angelica sylvestris    Strätta
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carum carvi    Kummin
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cicuta virosa    Sprängört
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Myrrhis odorata    Körvel
100 m NO Finnhytte-Dammsjöns NO-spets (12G 7e , [66897, 15231] ) ,vägkant/lövsnår ,1 stort bestånd ,1988 (TLj & LBr)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Dormsjö i Tapphusdammen (12G 8e , [6694, 1521] ) ,damm , 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,vatten, å , 2016 (DABS)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Buskbo (12G 7e , [66858, 15228] ) ,vägkant + snår i byn ,rikligt ,1992 (JEd)
Kasperbo (12G 7e , [66898, 15229] ) ,vid ödegård intill hackslog ,1 fert.best. ,1988 (TLj & LBr)
Bensåsen (12G 8f , [66903, 15272] ) ,vägkant v.f.d.torp,numera hembygdsslåtteräng ,1 fert.best. ,1988 (TLj & LBr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Sanicula europaea    Sårläka
Högtjärnsklacks sydsluttning (12G 8f , [6691, 1525] ) ,kalkrikt hygge med nyplanterad gran ,ett tiotal ex. ,1995 (A.Sundin,A.Lille,PDm)
Vaktabo (DF-49) (12G 7e , [6685, 1520] ) ,blandskog ,riklig ,1986 (BDr)
Andromeda polifolia    Rosling
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Calluna vulgaris    Ljung
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ) ,gammal-skog , 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Dormsjöbergets V-sida (12G 8e , [6694, 1521] ) , , 1991 (JEd)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Ca 1.5 km NO Pålsbenning (12G 6d , [6683, 1519] ) ,barrblandskog , 1989 (JEd)
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ) ,gammal-skog , 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Pyrola media    Klockpyrola
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ) ,gles granskog vid gruvhål , 1989 (BDr)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Pyrola minor    Klotpyrola
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Vaccinium uliginosum    Odon
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Kättsbo (12G 8e , [6694560, 1523220] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Primula farinosa    Majviva
Långviken på 2 ställen, ca 1920 (Lr) = Skommarbo ”förr”, 1950-t (Sj) — Skommarbo mot länsvägen (12G 6e , [66846, 15204] ) ,i f d betad kalkkärräng och vägdike ,riklig ,1986 (BDr o a)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Primula veris    Gullviva
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,flertal ,1988 (MDv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Fraxinus excelsior    Ask
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,hagmark ,flera vuxna dungar samt riklig föryngring i omgivn. ,1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,riklig föryngring ,1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [6690, 1522] ) ,f.d. slåttermark, nu ask-asp-björkhagar och lundar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hummelbo (12G 8e , [6693610, 1524620] ) ,vägkant , 2016 (DABS)
Fänsjö (artp.) (12G 6e , [6680687, 1520939] ) ,friska ,20 -tal ,2020 (Andreas Öster)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.) (12G 6e , [6681903, 1524327] ) ,ca hälften av askarna i det nö hörnet av realsbo hage har dött och fallit omkull. resten står men är hårt angripna av askskottsjukan och kommer snart att dö. ,30 ,2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.) (12G 6e , [6681903, 1524327] ) , ,noterad ,2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.) (12G 6e , [6681903, 1524327] ) ,större delen av de stora askarna nu döda eller döende på grund av aspskottsjukan..de yngre askarna under 5 cm i diameter lever och är fina. ,noterad ,2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dammen (artp.) (12G 7e , [6688144, 1520227] ) , ,2 ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Realsbo hage (domänreservat (12G 6e , [66818, 15244] ) ,gammal hagmark ,vanlig i området ,1985 (MDv)
Syringa vulgaris    Syrén
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter/ slänter , 2019 (IPt & SNy)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Holmgruvan mot lv (12G 6e , [66844, 15203] ) ,vägkant med kalkgrus ,ca 100 ex ,1989 (BDr, JEd)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Gruvsjön S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ) ,grusvägkant med bl a fältgentiana ,riklig ,1989 (JEd)
Finnhyttan, 1910-t (En, Lr) * i Kalkgruvehagen (12G 7e , [66892, 15221] ) ,torräng i kalkbrottbotten ,ca 100 ex ,1990 (JEd, A. Lille)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Hässlen (12G 6e , [66836, 15244] ) ,i torr slåttermark ,ca 50 ex ,1989 (CHe)
Fransbo vid ”Stenbecks triangel” (12G 6e , [6684, 1522] ) ,i igenväxande svinrotäng ,enstaka 1986- ,1990 (BDr o a)
Gruvsjöns sydsida öster om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ) ,i kalkpåverkad vägren med bl a ängsgentiana ,ca 70 ex ,1989 (JEd)
Ljusfallet, längs stig (12G 7f , [66861, 15274] ) ,i f d hagmark ,enstaka ,1990 (MDv, PDm o a)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ) ,relativt nygrävt vägdike ,riklig ,1996 (ALe & PDm)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683620, 1524523] ) , ,593 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683642, 1524490] ) , ,137 plantor/tuvor ,2020 (Leif Helldal)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683655, 1524514] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Leif Helldal)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683655, 1524514] ) , ,147 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683669, 1524482] ) ,slåttermark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683669, 1524482] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Fransbo äng (artp.) (12G 6e , [6684527, 1522836] ) , ,121 plantor/tuvor ,2020 (Leif Helldal)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Vincetoxicum hirundinaria    Tulkört
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Galium album    Stormåra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Galium album x verum    
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693975, 1522069] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Dormsjö nedom skolan mot sjön (12G 8e , [66936, 15218] ) ,betad strandäng eft.dike ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Galium verum    Gulmåra
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Finnhyttan ,100m NV kyrkan (12G 7e , [66887, 15219] ) ,gräsmark nära vägen ,riklig ,1989 (JEd)
Echium vulgare    Blåeld
Fänsjö (12G 6e , [66806, 15208] ) ,vägdike mot åker ,flertal ex. ,1985 (MDv)
Holmgruvan eft. Persbovägen (12G 6e , [66845, 15203] ) ,torra vägkanter o.gruvvarp ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter 0 gruvvarphögar ,rikligt o spridd ,1989 (JEd)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Pulmonaria obscura    Lungört
Hässlen, ca 1910-t (Sam) * (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,riklig ,1988 (MDv)
Hässeln naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683431, 1524520] ) ,öppen mark med hassel hassellund som hävdas ,spridda plantor bland vitsippor ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Jönvik (12G 6d , [6682882, 1516153] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,t.rikl. ,1988 (LBr)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,vanlig ,1988 (MDv)
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ) ,torrbacke hävdad ,sparsamt ,1992 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ) ,torrbacke vid kalkförande gruva ,sparsam ,1987 (LNo)
Buskbo - Rafshytte Dammsjön (12G 7e , [66858, 15235] ) ,torräng vid vägen ,enstaka ,1992 (JEd)
Nygårdsbjärnen, nära östra stranden (12G 7e , [66867, 15202] ) ,frisk ängsmark,något kalkgynnad ,sparsam ,1987 (LNo)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Galeopsis bifida    Toppdån
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Glechoma hederacea    Jordreva
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Skogshögskolan i Herrgårdsparken (12G 6e , [66849, 15220] ) ,på grusgångar mot herrgårdsvägg , 1989 (JEd)
Lamium purpureum    Rödplister
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Lycopus europaeus    Strandklo
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö nedom skolan mot sjön (12G 8e , [66936, 15218] ) ,betad strandäng eft.dike ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Mentha arvensis    Åkermynta
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Prunella vulgaris    Brunört
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Satureja acinos    Harmynta
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter nära gruvhål ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Scutellaria galericulata    Frossört
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Finnhyttan i "Kalkgruvehopen"" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,rikligt ,1989 (JEd)
Solanum dulcamara    Besksöta
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ) ,skogsbilväg , 1991 (JEd)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Linaria repens    Strimsporre
Pålsbenning (12G 6d , [66821, 15185] ) ,torra vägslänter o vägskärning ,ymnig ,1988 (TLj & LBr)
2 km NO Pålsbenning vid vägen (12G 6e , [66832, 15203] ) ,grushög -tillf! ,ca 30ex ,1989 (JEd)
Trollbo 600 m Ö-ut vid vägen (12G 6e , [66841, 15232] ) ,vägkant ,rikligt ,1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66848, 15232] ) ,timmeravlägg vid väg ,enstaka ,1989 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Linaria repens x vulgaris    
Trollbo 600 m Ö-ut vid vägen (12G 6e , [66841, 15232] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) , , 2014 (Per Johansson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Vikbyn (12G 7d , [66850, 15187] ) ,småvägar längs åkrar o hagar ,rikligt ,1988 (BBr)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Verbascum thapsus    Kungsljus
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng , 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
Veronica arvensis    Fältveronika
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693975, 1522069] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Veronica officinalis    Ärenpris
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Veronica scutellata    Dyveronika
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Veronica verna    Vårveronika
Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15218] ) ,torr gräsmatta mot vägg , 1989 (JEd)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Skogshögskolan i kärret på S-sidan (12G 6e , [66848, 15218] ) ,blött gungfly ,t.riklig (uppt. BDr) ,1989 (JEd)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ) ,torrbacke hävdad , 1992 (JEd)
Hummelbo fäbod (12G 8e , [66923, 15242] ) ,vändplan ,mågon tuva ,1989 (MDv)
Plantago major    Groblad
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Plantago media    Rödkämpar
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Littorella uniflora    Strandpryl
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Linnaea borealis    Linnéa
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Jönvik 700 m Ö-ut vid gruvhål (12G 6d , [66828, 15172] ) ,örtrik skog , 1991 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66833, 15245] ) ,hassellund ,enstaka ,1990 (MDv)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66834, 15245] ) ,hassellund ,några ,1989 (MDv)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,i busksnår ,t.rikligt ,1989 (JEd & BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Dipsacus fullonum    Kardvädd
Nära kyrkan (12G 7e , [66886, 15220] ) ,trol.från utkastade frön från kyrkogården ,5 ex. ,1996 (SJa)
Knautia arvensis    Åkervädd
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Campanula glomerata    Toppklocka
Jönvik (12G 6d , [6682882, 1516153] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Bensåsen (12G 8f , [66903, 15274] ) ,äng vid husruin ,flertal ,1988 (MDv)
Campanula patula    Ängsklocka
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,vägkant mot åker , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
V.gårdarna SO Sollboviken (12G 5e , [6678, 1521] ) ,vägkanter ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,vägkant mot åker , 2019 (IPt & SNy)
Fänsjö (12G 6e , [6680, 1520] ) ,vägkanter ,spr. ,1988 (TLj & LBr)
Hagbo (12G 6e , [6684, 1521] ) ,skogsglänta , 1989 (JEd)
Långsjön N-ut vid gamla gruvhål (12G 7d , [66861, 15188] ) , , 1990 (JEd)
Dormsjö 200 m N om Tapphusdammen (12G 8e , [66947, 15216] ) ,fd. hagmark , 1991 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66833, 15245] ) ,hassellund ,glest spridd ,1990 (MDv)
Hässlen (DFl) (12G 6e , [66834, 15245] ) ,hassellund ,glest spridd ,1989 (MDv)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,500 ,2017 (Mats Forslund)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.) (12G 6e , [6683491, 1524491] ) , ,noterad ,2019 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,500 ,2017 (Mats Forslund)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bosjöns SV-vik (12G 8e , [66949, 15215] ) ,sjö , 1991 (JEd)
Achillea millefolium    Röllika
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Achillea ptarmica    Nysört
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Antennaria dioica    Kattfot
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ) ,grusplan , 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Arctium minus    Liten kardborre
Vikbyn (12G 7d , [66851, 15187] ) ,hästhage,torr o stenig med buskar o träd ,1 ex ,1988 (BBr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Fänsjö (12G 6e , [66805, 15212] ) ,vid gård ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Arnica montana    Slåttergubbe
Ljusfallet, 1910-t (En, Sam) * tynande, 1960-t (Sj) (12G 7f , [66862, 15270] ) ,skogsglänta, f d slåttermark ,ett par grupper ,1989 (PDm)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Calendula officinalis    Ringblomma
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Carduus crispus    Krustistel
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Centaurea cyanus    Blåklint
Fänsjö (12G 6e , [66806, 15213] ) ,kornåker ,2 ex ,1995 (TLj)
Olshyttan (12G 7d , [66893, 15168] ) ,kornåkerrenar krng byn ,flerst. ,1998 (SJa)
Centaurea jacea    Rödklint
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Centaurea montana    Bergklint
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Pålsbenning (12G 6d , [6682, 1518] ) ,vägkanter på sand ,rikl, 1988 (TLj & LBr)
Pålsbenning mln sjön o Kyrkberget (12G 6d , [66823, 15185] ) ,torr sandig gräsmark ,rikligt ,1989 (JEd)
Botbenning på åsen N-ut resp 300 m S-ut (12G 6d , [6684, 1518] ) ,vägkanter , 1990 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter ,rikligt ,1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Cirsium arvense    Åkertistel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Trehörningen (artp.) (12G 8f , [6692302, 1525620] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Ljusfallet (12G 7f , [66862, 15273] ) ,vägdike ,3 ex ,1990 (MDv)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683617, 1524504] ) , ,7 plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng , 1990 (JEd)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ) ,ängsmark skog , 2016 (DABS)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ) ,gamla slåttermarker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Lapsana communis    Harkål
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Chamomilla recutita    Kamomill
Skogshögskolan framför "Malmen" (12G 7e , [66850, 15218] ) ,grusad p-plats ,sparsamt ,1992 (JEd)
Mycelis muralis    Skogssallat
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Fransbo (12G 6e , [66847, 15226] ) ,beteshage ,50-tal ex ,1990 (MDv)
Hieracium lactucella    Revfibbla
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Scorzonera humilis    Svinrot
Fransbo, 300 m S därom i ”Stenbeckstriangeln” (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i beteshage ,riklig ,1989 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark ,t.riklig, minst 50-tal ,1990 (JEd)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Holmgruvan N-ut (12G 6d , [66846, 15199] ) ,nyupptaget hygge , 1990 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66847, 15232] ) ,granskogshygge , 1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Senecio vulgaris    Korsört
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,vägkant mot åker , 2019 (IPt & SNy)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,kulturmark vid gödselstack , 2018 (SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682266, 1517520] ) ,blåbärsgranskog med stråk av lågörtsgranskog och fuktig typ ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Pålsbenning (artp.) (12G 6d , [6681844, 1518721] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.) (12G 6d , [6682266, 1517520] ) ,blåbärsgranskog med stråk av lågörtsgranskog och fuktig typ ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Hässlens Naturreservat (artp.) (12G 6e , [6683473, 1524508] ) , , 2014 (Per Johansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg /skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ) ,klipphyllor ,t.sparsamt ,1991 (JEd)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15181] ) ,kalkpåverkad grusväg ,1 ex. ,1990 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ) ,torrbacke vid kalkförande gruva ,sparsam ,1987 (LNo)
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ) ,gles granskog vid gruvhål , 1989 (BDr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägdike ,4 ex ,1989 (PDm)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Ca 1.5 km NO Pålsbenning (12G 6d , [6683, 1519] ) ,sumpskog , 1989 (JEd)
Intrånget v.slamdamm (12G 7d , [66895, 15193] ) ,lövskog i kanten av slamdammen ,5 ex. ,1989 (ADv)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Intrånget v.slamdamm (12G 7d , [66895, 15193] ) ,fuktäng i kanten av slamdammen ,~200 ex. ,1989 (ADv)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ) ,vägdike ,1 ex ,1989 (PDm)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696925, 1524164] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter nära gruvhål ,t.rikligt ,1989 (JEd & BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Goodyera repens    Knärot
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , ) , frekvens :allmän ,1987 (BDr)
Svartfjällens N-sida (12G 6e , [66841, 15200] ) ,blåbärsgranskog ,rikligt ,1989 (JEd)
Vibberbo Ö-ut (12G 7d , [6688, 1517] ) ,granskog , 1989 (JEd)
Pålsbennings NR (artp.) (12G 6d , [6683580, 1519815] ) ,naturskogsartad barrskog ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696402, 1521617] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6696925, 1524164] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697047, 1523969] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697092, 1523932] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.) (12G 9e , [6697095, 1524001] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6697668, 1524863] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.) (12G 9e , [6698075, 1524458] ) , ,inv. Ingrid Thomasson ,2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Hässlen (12G 6e , [66835, 15245] ) ,slåtteräng ,enstaka ,1990 (MDv)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ) ,kraftledn.gata ,4 ex ,1989 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd & BDr)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ) ,gamla slåttermarker ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66860, 15276] ) ,vägdike ,riklig ,1989 (PDm)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683618, 1524506] ) ,slåttermark ,73 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Fransbo, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6684520, 1522750] ) ,slåttermark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Skogshögskolan i kärret på S-sidan (12G 6e , [66848, 15218] ) ,blött gungfly ,t.riklig (uppt. BDr) ,1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Listera cordata    Spindelblomster
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ) ,gammal-skog , 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Listera ovata    Tvåblad
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog , 1989 (JEd)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66836, 15244] ) ,hassellund ,flertal ,1988 (MDv)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd)
Intrånget längs bäcken mot Örntjärnen (12G 7d , [66894, 15194] ) ,bäckravin med äldre granskog mest ,100-tals ,1989 (ADv)
Nygårdsbjärnen, nära SÖ-stranden (12G 7e , [66867, 15202] ) ,kalkpåverkat kärr( litet) ,sparsam ,1987 (LNo)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott ,riklig ,1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ) ,ask-björkdunge i f.d. slåttermark ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl) (12G 7f , [66860, 15276] ) ,skogsbacke ,riklig,flerst. ,1989 (PDm)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,10 ,2017 (Mats Forslund)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ) ,örtrik skog , 1989 (JEd)
Intrånget längs bäcken mot Örntjärnen (12G 7d , [66894, 15194] ) ,bäckravin med äldre granskog mest ,10 ex. ,1989 (ADv)
Ljusfallet (12G 7f , [66861, 15274] ) ,skogsbacke ,riklig,flerst. ,1989 (PDm)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Realsbo hage (domänreservat) (12G 6e , [66818, 15244] ) ,gammal hagmark ,enst. ,1985 (MDv)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Hässlen (12G 6e , [6683, 1524] ) ,slåtteräng bland hassel ,9 ex. ,1995 (B.Sundin, M.Ingvar-Nilsson)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.) (12G 6e , [6683560, 1524490] ) , ,2 ,2017 (Mats Forslund)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.) (12G 6e , [6683669, 1524482] ) ,slåttermark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Calla palustris    Missne
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ) ,täml.oligotrof sjö på sandbotten ,sparsam ,1988 (TLj & LBr)
Elodea canadensis    Vattenpest
Vikhyttesjön (12G 8d , [66908, 15187] ) ,oligotrof sjö ,enstaka ,1990 (MDv)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ) ,täml.oligotrof sjö på sandbotten ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,sjö , 2016 (DABS)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Vikhyttesjön (12G 8d , [66907, 15182] ) ,oligotrof sjö ,enstaka ,1990 (MDv)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Håvrans strandkant N om Jönvik (12G 6d , [66835, 15156] ) ,dyig frodig strandveg.m.vass o.gräs ,ett fåtal ,1989 (BBr)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Juncus articulatus    Ryltåg
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikhyttesjön (12G 8d , [66909, 15185] ) ,oligotrof sjö ,vanlig ,1990 (MDv)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus compressus    Stubbtåg
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Juncus effusus    Veketåg
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ) ,skogsstig , 2016 (DABS)
Juncus filiformis    Trådtåg
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula pallescens    Blekfryle
Atlasruta (12G 6d , [66842, 15190] ) ,sumpskog örtrikt ,enstaka ,1989 (BDr)
Luzula pilosa    Vårfryle
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.) (12G 6e , [6681907, 1524144] ) ,blandlövskog i bäckdal , 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Blysmus compressus    Plattsäv
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex acuta    Vass-starr
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Atlasruta (12G 6e , [6684, 1522] ) ,kalkpåverkad hage ,rikligt ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng i fd betesmark , 1990 (JEd)
Carex canescens    Gråstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex capillaris    Hårstarr
Nedanför korsningen Skomnarsbov.-Hedemorav. (12G 6e , [6684, 1520] ) ,kalkpåverkad kärräng ,spridd ,1986 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ) ,kraftledn.gata ,sparsamt ,1989 (BDr)
SV Skommarbo (12G 6e , [66846, 15204] ) ,igenväxt kalkfuktäng, vägdike ,enstaka ,1989 (JEd)
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ) ,gammal körväg ,riklig ,1980 (BDr)
300m SV Vaktarbo (12G 7e , [66855, 15205] ) ,örtfuktdråg på berget , 1992 (JEd)
Nygårdsbjärnen, ca 100 m N-ut (12G 7e , [66869, 15202] ) ,sligområde ,t.riklig ,1987 (LNo)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex demissa    Grönstarr
Fransbo 300 m SSV (12G 6e , [66845, 15227] ) ,vägdike ,sparsamt ,1992 (JEd)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ) ,skogsbrukningsväg , 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Carex diandra    Trindstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex digitata    Vispstarr
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Realsbo hage (artp.) (12G 6e , [6681913, 1524243] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex dioica    Nålstarr
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex disticha    Plattstarr
Jönnk vid Horran (12G 6d , [66835, 15155] ) ,strand ,spridd ,1991 (HPe)
Carex echinata    Stjärnstarr
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex elata    Bunkestarr
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Carex flava    Knagglestarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex globularis    Klotstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex limosa    Dystarr
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex loliacea    Repestarr
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,örtrik blandskog , 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 6d , [66849, 15185] ) ,sönderkörda hyggen ,riklig ,1987 (BDr)
Atlasruta (12G 7e , [66858, 15207] ) ,mogen fuktig granskog ,riklig ,1987 (BDr)
Atlasruta (12G 7e , [66865, 15249] ) ,sönderkörda hyggen ,riklig ,1987 (BDr)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
V om Finnhytte - Dammsjön, N kalkbrottet (12G 7e , [66892, 15221] ) ,frisk ängsmark i kalkbrott ,sparsam ,1987 (LNo)
Carex ovalis    Harstarr
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex pallescens    Blekstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6694011, 1522732] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Carex panicea    Hirsstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Carex pauciflora    Taggstarr
Sotbo fly, V om (artp.) (12G 6f , [6684787, 1526413] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,tomtmark / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Atlasruta (12G 6e , [66846, 15204] ) ,rikkärr ,utplanterad för undervisning ,1989 (BDr)
Skommarbo (artp.) (12G 7e , [6685100, 1520700] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex rostrata    Flaskstarr
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Carex spicata    Piggstarr
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ) ,torrbacke ,1 tuva ,1980 (BDr)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Carex vaginata    Slidstarr
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Carex vesicaria    Blåsstarr
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (DABS)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge ,sparsamt ,1989 (JEd)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ) ,kalkpåv.vägdike ,rikligt ,1989 (JEd & BDr)
300 m S Fransbo i "Stenbecks triangel" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,kalkfuktäng f.d.beteshage , 1989 (BDr)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Högtjärn (12G 8f , [66920, 15271] ) ,översilningsmark ,ett par ex ,1989 (PDm)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Rhynchospora alba    Vitag
Igeltjärn (artp.) (12G 6e , [6682100, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Agrostis canina    Brunven
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Agrostis capillaris    Rödven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Agrostis gigantea    Storven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, åstrand , 2016 (DABS)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8d , [6693640, 1519813] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 8e , [6693936, 1522458] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,öppen mark genom slyrensning ,spridd ,1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ) ,i kant mot skog samt i vägkant ,rikligt ,1990 (JEd)
Strax S Hagbo (12G 6e , [66848, 15214] ) ,granplanterad f.d. hagmark ,endast steril på några m2 ,1991 (JEd)
Vaktarbo 250m mot SSV (12G 7e , [66856, 15206] ) ,örtrikt lövsnår nära vägen ,riklig,mest steril ,1991 (JEd)
Briza media    Darrgräs
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,kalkpåverkad torräng , 1990 (JEd)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ) ,skogsbrukningsväg , 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ) ,litet örtrikt kärr på hygge , 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ) ,kalkhällar,etc , 1989 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar ,t.rikligt ,1989 (JEd)
Hässlen NR (artp.) (12G 6e , [6683578, 1524589] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Hässlen (artp.) (12G 6e , [6683622, 1524515] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Bromus inermis    Foderlosta
Finnhyttan ,100m NV kyrkan (12G 7e , [66887, 15219] ) ,vägdike , 1989 (JEd)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15218] ) ,torr gräsmatta ,enstaka ,1990 (JEd & BDr)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ) ,ängsmark, vägkant , 2016 (DABS)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Danthonia decumbens    Knägräs
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,sparsamt ,1988 (LBr)
Nygårdsbjärnen, nåra östra stranden (12G 7e , [66867, 15202] ) ,frisk ängsmark,något kalkgynnad ,sparsam ,1987 (LNo)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6687932, 1521819] ) , ,noterad ,1985 (Per Hansson)
Roegneria canina    Lundelm
800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ) ,fuktsnår i vägkant , 1990 (JEd)
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ) ,ängsmark , 2019 (IPt & SNy)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott , 1989 (JEd)
Lissjön N-ut (12G 8e , [66912, 15207] ) ,skogsbilväg ,sparsamt ,1991 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ) ,skogsglänta med rik vegetation , 2016 (DABS)
Bensåsen (12G 8f , [66905, 15272] ) ,vägkant mot skog ,flertal ,1988 (MDv)
Elytrigia repens    Kvickrot
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Festuca ovina    Fårsvingel
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,ängsmark,slänt med slagginslag mot ån , 2016 (DABS)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Laggarbov-vändplan (artp.) (12G 7e , [6687630, 1522994] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ) ,åstrand , 2016 (DABS)
Avenula pratensis    Ängshavre
Botbenning på åsen N-ut (12G 6d , [6684, 1518] ) ,vägkanter ,enstaka ,1990 (JEd)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,sparsamt ,1988 (LBr)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15227] ) ,gamla slåttermarker ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Avenula pubescens    Luddhavre
Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ) ,torrängar , 1989 (JEd)
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ) ,torräng , 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ) ,örtrika vägkanter , 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ) ,igenvuxet kalkbrott,torrbacke ,enstaka ,1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Holcus mollis    Lentåtel
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ) ,ängsväg / åkerkant , 2019 (IPt & SNy)
Fransbo 300 m SSV (12G 6e , [66845, 15227] ) ,vägdike ,sparsamt ,1992 (JEd)
Skogshögskolan V-ut (12G 7e , [66850, 15216] ) ,vägkant ,enstaka ,1992 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66858, 15206] ) ,vägkant ,enstaka ,1992 (JEd)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15218] ) ,torr gräsmatta , 1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ) ,ängsmark,kulturmark , 2016 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Milium effusum    Hässlebrodd
Brudhällarna o Ö-ut flerst.(1- 1-) (12G 8e , [6691, 1520] ) ,skog , 1991 (JEd)
Eft.vägen Jönvik-Pålsbenning (12G 6d , [6682, 1517] ) ,vägkanter/granskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ) ,hävdat hasselänge ,riklig ,1988 (LBr)
Hässlen (12G 6e , [66835, 15245] ) ,slåttrad mark ,rikligt ,1987 (BDr)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ) ,hassellund ,vanlig ,1988 (MDv)
Skogshögskolan V-ut flerst. (12G 7e , [6685, 1521] ) ,granskog , 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ) ,örtrik skog , 1989 (JEd)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ) ,på två övervuxna kalkbottnar , 1991 (JEd)
Dormsjö mot NV (12G 8e , [66943, 15215] ) ,torräng i fd hagmark,ledn.gata , 1991 (JEd)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Garpenberg (artp.) (12G 7e , [6688500, 1521300] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Nardus stricta    Stagg
Hässlen NR (artp.) (12G 6e , [6683578, 1524589] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ) ,sjöstrand , 2019 (IPt & SNy)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Phragmites australis    Vass
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ) ,ängsmark,sjöstrand , 2016 (DABS)
Poa alpina    Fjällgröe
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ) ,kalkhäll , 2000 (TLj)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ) ,kalkgrusvägkanter ,sparsamt ,1989 (JEd & BDr)
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Poa annua    Vitgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Poa compressa    Berggröe
Holmgruvan (artp.) (12G 6e , [6684250, 1520000] ) , , 1992 (Henrik Weibull)
Poa nemoralis    Lundgröe
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ) ,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ) ,bergbrant , 2016 (DABS)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark,mot skogskant , 2016 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Poa supina    Trampgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Poa trivialis    Kärrgröe
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ) ,ängsmark, kulturmark , 2016 (DABS)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & SNy)

Uppdaterad 2020-11-01