GAGNEF

725 arter

10234 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
600 m S om Björkagården (13F 2c , [6712570, 1461640] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Holtäppsvägen (artp.) (13F 2d , [6714129, 1468567] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Charlotte Lindqvist, Matilda Elgerud)
Sifferbo (artp.) (13F 3d , [6716260, 1467950] ) ,stenskrovel , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Fläsjåsmyren (13F 0a , [67033, 14502] ) ,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
400 m SSV Björkagården, pistolskjutbana (13F 2c , [6712810, 1461600] ) ,f.d.grustag,vattensjukt område ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706231, 1451669] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67091, 14574] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Sakrisberget (13F 1c , [6708277, 1461550] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
500 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706603, 1465097] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ) , ~refl~ ,myr o kärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) ,hygge , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ) ,skogsmark ,rikligt ,2011 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
700 m S om Långsjön (13F 4c , [6723752, 1460240] ) ,skogsmark ,ymnigt ,2011 (IPt)
200 m SSO Långsjön (13F 4c , [6724192, 1460556] ) ,tallhed ,rikligt ,2012 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2012 (IPt)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711892, 1459790] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Holtäppsvägen (artp.) (13F 2d , [6714129, 1468567] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Charlotte Lindqvist, Matilda Elgerud)
Gagnef kyrka, 5,1 km O-ut (artp.) (13F 3c , [6718098, 1464064] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Amsbergs kapell, 9,0 km NV-ut (artp.) (13F 3d , [6716273, 1466999] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Sandskog (artp.) (13F 4b , [6721704, 1459968] ) , ,noterad dm² ,2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.) (13F 4b , [6721836, 1459924] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Gagnef kyrka, 5,2 km O-ut (artp.) (13F 4c , [6720497, 1464196] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 4,5 km O-ut (artp.) (13F 4c , [6720779, 1463469] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Sandskog (artp.) (13F 4c , [6722061, 1460103] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.) (13F 4c , [6722078, 1460503] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.) (13F 4c , [6722097, 1460578] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.) (13F 4c , [6722135, 1460209] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
ravinen (artp.) (13F 4c , [6722162, 1460596] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Gagnef kyrka, 6,1 km O-ut (artp.) (13F 4c , [6722717, 1462268] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,3 km O-ut, Grävsbuans NR (artp.) (13F 4c , [6723131, 1462198] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,4 km O-ut, Grävsbuans NR (artp.) (13F 4c , [6723183, 1462198] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,6 km O-ut (artp.) (13F 4c , [6723311, 1462378] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 5,9 km O-ut (artp.) (13F 4d , [6720196, 1465040] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 5,9 km O-ut (artp.) (13F 4d , [6720197, 1465011] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,0 km O-ut (artp.) (13F 4d , [6720246, 1465124] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg ,rikligt ,2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14573] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
500 m NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707855, 1462533] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
N om Väckarbodarna (13F 1c , [6707922, 1463917] ) ,vandringsled skogsmark ,rikligt spridd flera hundra m ,2011 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
400 m Norr om Lindbodarna (13F 1c , [6709443, 1464669] ) ,skogsväg , 2019 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Mon 1 km NV (13F 2b , [6714831, 1457692] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2017 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ) ,järnvägsslänt , 2014 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,slänt mot sjö , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
NV om Råmyran (13F 3c , [6718993, 1464073] ) ,vägslänt skogsbilväg , 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) ,frisk skogsmark intill ån , 1996 (JMa)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
650 m SSO Långsjöns sydspets (13F 4c , [6723761, 1460621] ) ,tallhed ,t.rilkligt ,2012 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
400 m O Långsjön nära skogsbilväg (13F 4c , [6724956, 1460968] ) ,tallhed ,t.rilkligt ,2012 (IPt)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709731, 1459508] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gagnef kyrka, 4.7 km O-ut (artp.) (13F 3c , [6718107, 1463727] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Linjan (artp.) (13F 4c , [6722078, 1460503] ) , ,noterad dm² ,2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.) (13F 4c , [6722097, 1460578] ) , ,noterad dm² ,2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.) (13F 4c , [6722135, 1460209] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
ravinen (artp.) (13F 4c , [6722162, 1460596] ) , ,noterad dm² ,2020 (Matilda Elgerud)
Gagnef kyrka, 6,6 km O-ut (artp.) (13F 4c , [6723106, 1462484] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Gästgivarbodarna,fäbod (13F 1d , [6706140, 1465470] ) ,fäbodvall ,några m2 ,2004 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712476, 1463047] ) ,skogsmark ,t.rikligt ,2010 (IPt)
N om Larssveden, mln jvg och skjutbana (13F 4c , [6722400, 1460140] ) ,tallhed ,riklgt ,2004 (IPt)
N om Larssveden, V om jvg (13F 4c , [6722860, 1460100] ) ,tallhed ,rikligt ,2004 (IPt)
1.5 km N om Larssveden (13F 4c , [6723500, 1460580] ) ,skogsmark ,rikligt på flera närliggande lokaler ,2011 (IPt)
700 m S om Långsjön (13F 4c , [6723752, 1460240] ) ,skogsmark ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [6724450, 1460370] ) ,skogssluttning mot sjö ,enstaka ,2003 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [67133, 14621] ) ,sandig skogsmark ,fåtalig ,2002 (IPt)
Trolldalen (Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [67120, 14598] ) ,skog , vid stig nära reservatets gräns ,fåtalig ,1990 (IPt)
Risåsa östra omr 39 (artp.) (12E 9j , [6699029, 1449195] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699792, 1452102] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699848, 1452183] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699926, 1452152] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Mockfjärd, öster om Tanså hytta (artp.) (13F 1a , [6706424, 1451039] ) ,hedbarrskog tall och gran. mossdomin ,noterad ,2019 (Anders Janols, Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
6 Finntorpet S (artp.) (13F 1c , [6706353, 1460599] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Långmyrberget S (artp.) (13F 1c , [6707526, 1462646] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson, Pelle Florell)
Vandringsled (artp.) (13F 4c , [6721973, 1460085] ) , ,blomning ,2013 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.) (13F 4c , [6722037, 1460109] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.) (13F 4c , [6722078, 1460503] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.) (13F 4c , [6722174, 1460239] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Matilda Elgerud)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Grådbodarna (13F 2a , [6714130, 1452320] ) ,vägdike ,sparsamt ,2003 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714520, 1453310] ) ,rikkärr ,spridd ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [6711830, 1459750] ) ,rikkärr ,t.rikl. ,2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700067, 1452487] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Mojesjön (13F 4c , [6720770, 1461000] ) ,sjö ,spridd ,2005 (IPt)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701499, 1453385] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14565] ) ,åkermark ,allmän ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714182, 1468042] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens t.allm. , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706520, 1451600] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ) ,älven , 2015 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr , 2019 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ) , ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg. , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,älvstrand , 2011 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ) ,utloppet, sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjö , 2011 (IPt)
N om Åssjön (13F 3c , [6717370, 1461470] ) , ~refl~ ,sjstrand, myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,älvstrand , 2016 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6720770, 1461000] ) ,sjö ,rikligt ,2005 (IPt)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ) , ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Mellan By och Björka (13F 2b , [67132, 14596] ) ,ås mellan älven och bäckravin ,massvis ,2002 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14595] ) ,slänt ,rikligt ,2002 (IPt)
Utby (13F 2d , [6714, 1466] ) ,sandbackar i byn o i älvslänter , 1991 (JEd)
Bäsna vid Hemtjärn NO- sidan (13F 2d , [67143, 14694] ) ,åsslänt , 1991 (JEd)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14601] ) ,i djup åsgrop m.al o. björkskog ,ymnig ,1988 (TLj)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås , 1996 (JMa)
Atlasruta (13F 4b ) ,på åssand spridd ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Knappbacken (13F 4c , [67209, 14601] ) ,sandig tallskog ,rikligt, flerst. ,2004 (IPt)
Bodarna (artp.) (13F 2c , [6713571, 1462170] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Sandskog (artp.) (13F 4b , [6721704, 1459968] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Matilda Elgerud)
Bodarna (från 34 21 till 44 27) (13F 2c , [67134, 14621] ) ,sandig skogsmark ,massvis i stora delar av byns omgivningar ,2002 (IPt)
Equisetum palustre    Kärrfräken
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr ,rikligt ,2008 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
SO om Björka "Myrpussen" (13F 2c , [67127, 14607] ) , ~refl~ ,myr med kärr och fritt vatten , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718856, 1457090] ) ,dike , 2017 (IPt)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) ,myr , 1996 (JMa)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714341, 1466726] ) ,gräsmark nära älven , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,lövdunge , 2014 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) ,lövskog , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,skogsbacke , 2020 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimmen (13F 4d , [6721918, 1468658] ) ,slänt mot sjö , 2018 (IPt)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Säls fäb. 250 m NV (artp.) (13F 1b , [6709685, 1457950] ) ,barrskog / , 2005 ((sks), Yngve Perjons)
Säls fäb. 250 m NV (artp.) (13F 1b , [6709718, 1458169] ) ,blandsumpskog / , 2005 ((sks), Yngve Perjons)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr , 2008 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703620, 1460640] ) ,skogsbilvägslänt , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705035, 1457509] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14565] ) ,skogsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714182, 1468042] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ) ,utloppet, sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721268, 1458053] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Nysäl (13F 2b , [6712160, 1457290] ) ,ängsväg ,ca 20 ex. ,2005 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14575] ) ,ängsväg ,16 ex. ,2003 (IPt)
Myrheden , nära järnvägen (13F 2c , [6712894, 1463001] ) ,gångstig längs jvgbanken ,> 20 ex ,2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712990, 1460410] ) ,torr ängsmark ,2 ex. 2003, > 10 ex ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14627] ) ,torr vägslänt ,några ex. ,1990 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713910, 1462880] ) ,vägslänt ,2 ex. ,2000 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14621] ) ,beteshage ,rikligt 1991 (IPt) ,4 ex. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67148, 14628] ) ,skogsdunge bland smultron ,5 ex. ,1992 (IPt)
Djurmo, intill järnvägsbank (13F 3d , [67151, 14654] ) ,mager torr mark med kattfotsinslag ,15 ex. ,1989 (LJn)
Älgtorpet (artp.) (12F 8b , [6694519, 1455509] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
stockgropens fäbod (artp.) (12F 9b , [6696169, 1459442] ) , , 2015 (Pelle FlorellLars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Svedjan (artp.) (13F 2c , [6714046, 1462115] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd betade älvlevéer på sand , 2015 (Tomas Ljung)
Svedjan älvbetet (artp.) (13F 2c , [6714096, 1462152] ) ,torr gräsmark med buskar ,67 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Jens Montelius Risberg)
Övre Tjärna (artp.) (13F 4b , [6721136, 1459827] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720648, 1461205] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Matilda Elgerud)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Svedjan nära älven (13F 2c , [67141, 14621] ) ,hästbete med låsbräken och höstlåsbräken ,1 ex ,1992 (DABS)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Svedjan (13F 2c , [67141, 14621] ) ,hästbete med rikligt av vanl. låsbräken , 1991 (IPt)
Bodarna (DF-70) (13F 2c , [67138, 14623] ) ,ängsmark,(hästbeteshage 75-81) ,3-5 ex. årligen till början av -80 talet ,1982 (IPt)
Bodarna (DF-70) (13F 2c , [67141, 14626] ) ,aldunge med Convallaria ,1-5 ex. årligen från början av -60 talet till början -80 talet (lokalen nu helt bortschaktad) ,1982 (IPt)
Polypodium vulgare    Stensöta
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712110, 1450150] ) ,blockig skogsmark ,sparsamt ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712393, 1463076] ) ,stort stenblock i skogsmark ,rikligt ,2010 (IPt)
300 m NNV Dunkarbacken (13F 3c , [6715970, 1460130] ) ,bergbrant , 1996 (JMa)
N om Larssveden (13F 4c , [6722110, 1461150] ) ,bergbrant ,flerst. ,2003 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ) ,rasbrant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6711981, 1460125] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Sifferbo (artp.) (13F 3d , [6716260, 1467950] ) ,stenskrovel , 2011 (Urban Gunnarsson)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703769, 1460740] ) ,skogsbilvägslänt ,rikligt ,2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14573] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706209, 1465529] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713292, 1450307] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
N om Trolldalen mot Björka (13F 2c , [67123, 14600] ) ,torra sydslänter samt vägkanter ,rikligt ,2002 (IPt)
Ö om Trolldalen mot Björka (13F 2c , [67124, 14605] ) ,glänta i skogsmark ,rikligt ,2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V om Trollmyran (13F 3b , [6716480, 1459023] ) ,skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6718020, 1459110] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) ,hygge , 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Ö om Dicksveden (13F 4c , [67209, 14630] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,slänter,diken och skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Lissjön (13F 4d , [6721018, 1468142] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2018 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712501, 1460126] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14572] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
100 m NV Nedre gårdarna (13F 3c , [6716600, 1462570] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ) ,slänt mot bäck , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Ö om Dicksveden (13F 4c , [67209, 14630] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,slänter,diken och skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711564, 1459124] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Trolldalen , "Ättestupan" (13F 2c , [6712105, 1460308] ) ,bergskreva ,2 tuvor ,2008 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [6723070, 1462120] ) ,rasbrant ,klippskrevor ,ca 10 ex ,2004 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67119, 14600] ) ,sydslänt ,sparsamt ,2001 (IPt)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ) ,SV-exp älvslänt , på sand/mjäla ! , 1991 (JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
100 m NV Nedre gårdarna (13F 3c , [6716600, 1462570] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ) ,slänt mot bäck , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6711981, 1460125] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,på flera ställen ,1996 (AJs)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1,5 km NO om Brötjärna (13F 2b , [67112, 14561] ) ,bäckkant i ravinbotten ,ett tätt bestånd ,1993 (ÖSp)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ) ,bäckravin, frodigt djungellikt ,rikl. ,2002 (IPt)
N om Björka (13F 2b , [67134, 14599] ) ,bäckkant i ravinbotten ,tätt o. stort bestånd ,1993 (ÖSp)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ) ,gammal upplagsplats ,ca 150 m2 ,2009 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ) ,bäckravin ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14600] ) ,vid bäck ,rikligt efter hela ravinen ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67144, 14645] ) ,ängsmark ,vägkant ,rikligt ,2002 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ) ,fuktig ägsmark nära ängsväg ,t.rikligt ,2006 (IPt)
V Sälbäcken (13F 2d , [67135, 14658] ) ,ravin ,1 best. ,1993 (ÖSp)
Djurmo (13F 2d , [67147, 14663] ) ,bäckkant i ravin ,1 best. ,1993 (ÖSp)
Djurmo (13F 2d , [67149, 14661] ) ,bäckkant i ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
Djurås S om Rv 70 (13F 3c , [67157, 14634] ) ,bäckkant i ravin ,några best. ,1993 (ÖSp)
Båda sidor om Rv 70 v.Flygargårdarna (13F 3c , [67181, 14624] ) ,bäckkant i ravin ,1 stort samt 1 mindre best. ,1993 (ÖSp)
S om Gröntuv (13F 3c , [67183, 14617] ) ,bäckkant i ravin ,2 små best. ,1993 (ÖSp)
Sifferboravinen uppströms Rv70 (13F 3d , [67152, 14680] ) ,ravinbotten ,ymnigt ,1987 (TLj)
V om Sifferbo Sifferbodalen, längs bäcken från Rv och hela dalen (13F 3d , [67160, 14675] ) ,bäckkant i ravin ,rikl. ,1993 (ÖSp)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [6711920, 1460000] ) ,ravin ,rikligt ,2002 (IPt)
Josefs dal (artp.) (12F 9a , [6696586, 1452080] ) ,alsumpskog / bäckdal , 1997 (Skogsstyrelsen)
Brötjärna åns nedre dalgång (artp.) (13F 2b , [6710986, 1456524] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Lögnäset (artp.) (13F 2b , [6711277, 1456026] ) ,lövskog på finsediement nära älv , 1991 (MBm)
Bröttjärnaån vid mynningen i Dalälven (artp.) (13F 2b , [6711280, 1456060] ) ,bland stenblocken , 2009 (Janolof Hermansson)
Nysäl (artp.) (13F 2b , [6711705, 1457425] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Öbäckens ravin (artp.) (13F 2b , [6712568, 1457744] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Björka By NV 200 m (artp.) (13F 2b , [6713447, 1459974] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6711926, 1460003] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Stensarängsbäcken (artp.) (13F 2c , [6713624, 1463581] ) ,ravin / brink , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Södra Gröntuv (artp.) (13F 3c , [6718004, 1462350] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferbodalen nedre delen (artp.) (13F 3d , [6715164, 1468132] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Amsbergs kapell, 7,9 km V-ut (artp.) (13F 3d , [6715300, 1467844] ) ,bäckravin ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Amsbergs kapell, 8,0 km V-ut (artp.) (13F 3d , [6715430, 1467716] ) ,bäckravin ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Sifferbodalen (artp.) (13F 3d , [6715452, 1467716] ) ,granskog i branter djup bäckravin ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson)
Sifferbodalen (artp.) (13F 3d , [6715574, 1467672] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferbodalen övre delen (artp.) (13F 3d , [6716168, 1467593] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Trolldalen, "Ättestupan" (13F 2c , [67120, 14602] ) ,skreva i bergvägg ,fåtalig ,1990 (IPt)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ) , ~refl~ ,skogskant vid källor , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Ö om Dicksveden (13F 4c , [67209, 14630] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,slänter,diken och skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711882, 1459548] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter ,t.rikligt ,2010 (IPt)
300 m NV om Lindbodarna, "Korpkojan" (13F 1c , [6709181, 1464568] ) ,skog , 2019 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ) , ~refl~ ,liten bäckravin , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713202, 1462509] ) ,skogsmark ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Dryopteris filix-mas    Träjon
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [6696637, 1452202] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,rikligt ,2010 (AJs)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2006 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707412, 1462738] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [6713430, 1450430] ) ,fäbodval ,enstaka ,2003 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713520, 1452770] ) ,örtrik sluttning i granskog , 1988 (IPt)
1,5 km NO om Brötjärna (13F 2b , [67112, 14561] ) ,ravin ,enst ,1993 (ÖSp)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14643] ) ,ravin ,enst ,1993 (ÖSp)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn 500 m SO-ut (13F 2d , [67138, 14699] ) ,lövsnår i mjälaslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714512, 1467443] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,S-vända öppna älvslänter ,flerst. ,1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt , 1991 (JEd)
NO om Svedjan (13F 3c , [67152, 14622] ) ,skuggigt läge på ravinsida ,enst ,1993 (ÖSp)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716500, 1462645] ) ,ravin ,rikligt ,2011 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens allm. , 1996 (JMa)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog , 2016 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ) ,SV-exp älvslänt ,flerst. ,1991 (JEd)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14601] ) ,på kanten av åsgrop ,enst. ,1988 (TLj)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Moje,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ) ,slänt ,några ex. ,2003 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ) ,rasbrant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466263] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Larix decidua    Europeisk lärk
Bodarna (13F 2c , [6713500, 1462150] ) ,skogsmark ,1 liten planta ca 1m högt ,2003 (IPt)
Picea abies    Gran
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Tryssberget (13F 0c , [6704300, 1460500] ) , ,1 ex ( ormgran) ,2003 (TRy)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14575] ) ,skog ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708473, 1457843] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719534, 1459545] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Pinus sylvestris    Tall
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14569] ) ,skog ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Västtjärnslindan omr. 9A (artp.) (13F 0a , [6704436, 1453517] ) , ,20 ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708473, 1457843] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
SV Hålbodarna (artp.) (13F 1c , [6705802, 1461776] ) , ,ca. äldre rätt grova träd. ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Juniperus communis ssp. communis    En
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67092, 14583] ) ,torr gräsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716460, 1454710] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Populus tremula    Asp
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,lövskog ,allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713586, 1463667] ) ,bäckravin ,stort träd , omkrets i brösthöjd 3,30 m ,2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
SO om Älvnäs (13F 3b , [6718840, 1459800] ) ,skogsbacke , 2014 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720278, 1466004] ) ,vändplan skogsbilväg ,små telningar ,2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Trolldalen S (artp.) (13F 2c , [6711811, 1460000] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Björka (artp.) (13F 2c , [6712992, 1460347] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Salix aurita    Bindvide
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr , 2008 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6712220, 1460810] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716120, 1458580] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myrkant , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) ,myrkant , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14575] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , frekvens allm. , 1996 (JMa)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Stormyran Omr. 56 (artp.) (13F 0a , [6700897, 1451968] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708521, 1465195] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Mon 1 km NV (13F 2b , [6714831, 1457692] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6711350, 1460450] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,bäckstrand, kärr , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716250, 1458410] ) ,sumpskog ca 50 m från strandentrådt , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715624, 1460574] ) ,betesmark , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,strand åkerloka , 2012 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Salix lapponum    Lappvide
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,bäckstrand, kärr , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ) ,skogsstig , 2017 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716250, 1458410] ) ,sumpskog ca 50 m från strandentrådt , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) ,hygge , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Salix pentandra    Jolster
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14572] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708521, 1465195] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6711350, 1460450] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,myr , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718762, 1463431] ) ,skogskant mot väg , 2011 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Salix phylicifolia    Grönvide
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14574] ) ,vägkant ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714110, 1469523] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ) ,skogsstig , 2017 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716250, 1458410] ) ,sumpskog ca 50 m från strandentrådt , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,våt ängsmark , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärr ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713796, 1462949] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6713920, 1461950] ) ,sandig mark nära älven ,flera ex. ,2003 (IPt)
Öv.Tjärna vid jvg o Naturminnet (13F 4b , [67211, 14598] ) ,sandslänt mot jvg ,enst. ,1992 (JEd)
Öv. Tjärna (13F 4b , [6721190, 1459840] ) ,slänt mot järnväg ,flera buskar ,2018 (IPt)
Salix triandra    Mandelpil
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,älvstrand , 2009 (IPt)
V-dalälven,Åkerängstabron (13F 3c , [6715005, 1462670] ) ,strand , 2011 (IPt)
Bodarna (Dfl.49) (13F 2c , [6714970, 1462630] ) ,älvslänt ,spridd längs älven ,2002 (IPt)
Ganefs kyrkby SO om (artp.) (13F 3b , [6719239, 1459725] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Myrica gale    Pors
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,åstrand ,allmän ,2004 (AÖg)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Dammsjön (13F 2b , [67134, 14558] ) ,sjöstrand , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714917, 1456455] ) ,bäckstrand , 2017 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr , 2019 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ) ,gungfly , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Alnus glutinosa    Klibbal
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [6696637, 1452202] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,stora resliga träd ,2010 (AJs)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,spridda ex. ,2006 (LBr & IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ) ,bäckravin ,enstaka ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14623] ) ,kärrkant ,spridda ex. ,2003 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715803, 1460832] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696397, 1451312] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696515, 1451259] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Omr. 31 Lungmyrån Väster (artp.) (12F 9a , [6696575, 1451076] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696628, 1451113] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699865, 1452450] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699911, 1452403] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699923, 1452745] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran Omr. 56 (artp.) (12F 9a , [6699935, 1452786] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699937, 1452289] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699955, 1452374] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Orrmyrorna omr. 29 D (artp.) (12F 9b , [6697268, 1455059] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Orrmyrorna omr. 29 D (artp.) (12F 9b , [6697273, 1455047] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700075, 1452314] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700083, 1452143] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700104, 1452196] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700116, 1452152] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700165, 1452380] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyra Omr.56 (artp.) (13F 0a , [6700275, 1452770] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700344, 1452235] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Grönvall omr. 8B (artp.) (13F 0b , [6703619, 1457040] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Grönvall söder om (artp.) (13F 0b , [6703781, 1456223] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Grönvall omr.8D (artp.) (13F 0b , [6703957, 1456144] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Alnus incana    Gråal
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,fuktig skog ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) ,myrkant , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalen S (artp.) (13F 2c , [6711727, 1460117] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Betula nana    Dvärgbjörk
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14565] ) ,myrmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
SO om Björka "Myrpussen" (13F 2c , [67127, 14607] ) , ~refl~ ,myr med kärr och fritt vatten , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ändlösbergssjön (artp.) (13F 1d , [6708290, 1465110] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711793, 1459259] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Betula pendula    Vårtbjörk
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Tallbacken, Stugu (13F 3c , [6719340, 1460070] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720455, 1460757] ) ,sjöstrand / ängsmark , 2020 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,gräsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719402, 1466753] ) ,fäbodvall i skogsmilö ,ett ca 3 m högt träd med flikiga blad "Ornäsbjörk" ,2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Corylus avellana    Hassel
Bodarna , 500 m SV om Myrheden (13F 2c , [6712929, 1462354] ) ,slänt järnvägsbank ,ca 10 buskar , några döda ,andra sargade vid släntrensningar ,2009 (IPt & Lars Damberg)
Quercus robur    Ek
Björka , V om bystugan (13F 2c , [6712850, 1460430] ) ,blandskog , med bl.a. lönn ,ett 3 meter högt träd ,2008 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [67132, 14626] ) ,skogsmark ,2 ex. ca 2dm höga, hotas ev. av sanduttag ,2005 (IPt)
V om Björkagården (13F 2c , [6713330, 1461840] ) ,blandskog , slänt mot älven ,1 ca 7 m högt träd ,2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713613, 1462310] ) ,älvravin ,1 planta ,2017 (IPt)
Djurås By (13F 2c , [6714350, 1463500] ) ,nära älvstrand planterat ?? ,1 ex. ,2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe ,en liten planta i skogskant,självsådd ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark ,flera små plantor ,2017 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås ,en liten planta ,1996 (JMa)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Bodarna (13F 2c , [6713520, 1462140] ) ,ravin mot älven ,1 stort träd samt några små ,2001 (IPt)
Ö om Svedjan (13F 2c , [6714520, 1462320] ) ,gråalskog i nerkant av fossil nipa ,1 ex. diam.~ 10 cm ,1993 (ÖSp ,2004 (IPt))
Cannabis sativa    Hampa
Bodarna (13F 2c , [6713890, 1463040] ) ,vägkant ,2 plantor ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgårdsland, ej i närheten av fågelbord ,1 ex. ,2003 (IPt)
Tallbacken (13F 3c , [67192, 14602] ) ,vägkant ,1 ex ,2007 (RNy)
Humulus lupulus    Humle
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14571] ) ,vägren ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720644, 1466398] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Urtica urens    Etternässla
Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ) ,trädgårdsland ,fåtalig ,1992 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård ,många ex. ,2014 (IPt)
Bistorta major    Stor ormrot
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14572] ) ,fuktig gräsmark ,tre olika bestånd med ett 20-tal på varje ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
Bröttjärna (13F 1b , [67094, 14571] ) ,gräsmark ,3 ex. ,1996 (AÖg)
Bistorta vivipara    Ormrot
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67098, 14569] ) ,gräsbevuxen vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714341, 1466726] ) ,gräsmark nära älven , 2011 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715738, 1460491] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ) , ~refl~ ,skogskärr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ) ,igenväxande ängsmark ,daggkåperik , 2011 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712540, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712021, 1460135] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Fagopyrum esculentum    Bovete
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,blomrabatt som ogräs ,1 ex ,2008 (IPt)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ) , ~refl~ ,åkervägkanter , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Fallopia japonica    Parkslide
Björka (13F 2c , [6713180, 1460150] ) ,ängsmark mellan väg och bäck ,några ex. ,2002 (IPt)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14608] ) ,myr i vattengöl ,rikligt ,2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ) ,vattenloka , 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716000, 1462290] ) ,sjö , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [67214, 14586] ) ,liten göl ,få ex ,1986 (MKp)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,rikligt ,2005 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719576, 1459459] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
By (13F 2b , [6712580, 1458910] ) ,fuktig åkerkant ,spridd ,2002 (IPt)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ) ,gårdstun , 2019 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,åker , 2011 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ) ,åkervägkanter , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14568] ) ,jordhög ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Mon (13F 2b , [67135, 14587] ) ,åker i träda ,massvis ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ) ,nedlagt grustag,på matjorshögar ,t.rikligt o flerst. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714020, 1463310] ) ,korn-åkerkant ,enstaka ,2012 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,jordhög , 2015 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
N om Larssveden (13F 4c , [6722100, 1460950] ) ,nysådd del av gräsmatta vid sommarstuga ,några ex. ,2003 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Djurås järnvägsstation (artp.) (13F 3c , [6716051, 1463419] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Polygonum aviculare    Trampört
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,väg ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,jordhög , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Rheum x cultorum    Rabarber
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Bodarna, V om Myrheden (13F 2c , [6713160, 1462510] ) ,skogsmark, nära skoterled, bruksväg ,2 ex. ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713320, 1462190] ) ,nedlagt grustag ,1 stor blommande planta ,2007 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant, utkast ,stort bestånd ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716210, 1463160] ) ,ängsmark nära järnväg , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås , 1996 (JMa)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ) ,skogsvägkant ,1 bestånd ,2004 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grusplan,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ) ,åkervägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,307 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707744, 1451490] ) ,upplagsplan i skog , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14574] ) ,torr gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714361, 1468088] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) ,ruderatmark , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [6721270, 1460550] ) , ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,140 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Myrheden (13F 2c , [6712890, 1463140] ) ,gamla lastkajen vid järnvägen ,t.rikligt ,2014 (IPt)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ) ,älvstrand ,rikligt ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67149, 14623] ) ,bäckstrand ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ) ,älvstrand , 1996 (JMa)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67094, 14575] ) ,dike ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706171, 1465512] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714770, 1465657] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716226, 1460639] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Atriplex patula    Vägmålla
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ) ,betesmark ,spridd ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14600] ) ,betesmark ,spridd ,2003 (IPt)
Chenopodium album    Svinmålla
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Vägport under Rv70 Djurås (13F 3c , [6715840, 1463450] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Bodarna (13F 2c , [6714156, 1462667] ) ,trädgård som ogräs ,3 ex. ett över 2 m ,2002 15 ex. 2003 massvis ,2001 (IPt)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ) ,nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord , fåtal ex. ,2007 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713150, 1466960] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2014 (IPt)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ) ,gårdstun ,flera ex. ,2019 (IPt)
By (13F 2b , [6712700, 1458850] ) ,tomtmark ,3 stora ex. ,2016 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714091, 1462634] ) ,trädgård ,1 stor planta som ogräs ,2014 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714120, 1462650] ) ,trädgård som ogräs ,1 stor planta ,2009 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2019 (IPt)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,åker , 2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720554, 1460403] ) ,åker , 2020 (IPt)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Bodarna (13F 2c , [6713706, 1462598] ) ,trädgårdsland som ogräs ,1 stor planta ,2020 (IPt & Pia Peters)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,1 ex. ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714330, 1462800] ) ,åker, plats för 'majbrasa' ,1 ex. ,2006 (IPt)
Montia fontana    Källört
Trolldalen ,Kärrmyren (DF) (13F 2b , [67117, 14596] ) ,källdrag i skogsmark nära kärr ,fåtalig ,2002 (IPt)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde ,rikligt ,2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462670] ) ,garageinfart, parkering , 2020 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460280] ) ,spårområde ,rikligt ,2003 (IPt)
Cerastium arvense    Fältarv
Säl (13F 1b , [67094, 14584] ) ,gräsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike , 2010 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713280, 1450130] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2004 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713350, 1450420] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2004 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714150, 1452150] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466286] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl N (artp.) (13F 1b , [6709528, 1458416] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67094, 14583] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ) , ~refl~ ,gräsmatta , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716197, 1463232] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Moje,Knappbacken (13F 4c , [6721320, 1460530] ) ,torr sandbacke ,sparsamt ,2003 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697490, 1449190] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,kvarstående ,2006 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,kvarstående, spridd ca 30 ex ,2006 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Högsveden (13F 2a , [6710900, 1453650] ) ,vägslänt ,rikligt ,2003 (IPt)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6713590, 1450570] ) ,gammal ängsmark ,några ex ,2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Kolsveden V 20 m (artp.) (13F 1b , [6709124, 1458294] ) , ,1 ,2017 (Johannes Måsviken)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14577] ) ,sandig gräsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14575] ) ,ängsväg ,rikligt ,2003 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Gruvan (13F 3c , [6717460, 1461120] ) , ~refl~ ,torrbacke, äng , frekvens m.allm. , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ) ,torra sandslänter ,spridd ,2003 (IPt)
Midsommarplatsen SÖ (artp.) (13F 1b , [6709277, 1458605] ) , ,5 ,2017 (Johannes Måsviken)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6722006, 1460775] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Herniaria glabra    Knytling
Bodarna (13F 2c , [67128, 14619] ) ,grustag ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka, nära reningsbasäng (13F 2c , [6713322, 1460361] ) ,grusplan , 2018 (IPt)
Bodarna fl! (13F 2c , [67139, 14629] ) ,vägkanter ,spridd ,2001 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Vägen mot karls knös (artp.) (13F 1b , [6709829, 1458919] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ) ,grustag , med tippmassor ,7 ex ,2008 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ) ,skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall ,10 tal ex. ,2003 (IPt)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ) ,myrkant , 2015 (IPt & JJa)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By-Ellheden (13F 2b , [67122, 14587] ) ,gammal vall ,rikligt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ) , ~refl~ ,gammal åkermark,numera betesmark , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,våt ängsmark , 2014 (IPt)
Bomsarvet - Dunkarbacken (13F 3c , [6716000, 1460480] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike ,rikligt ,2011 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,2 ,2010 (Magnus Stenmark)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Mon (13F 2b , [67141, 14589] ) ,ängsmark ,rikligt ,2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713060, 1464660] ) ,vägslänt ,fåtalig ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ) ,åkerkant ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna, "Stensarängsravinen" (13F 2c , [6713510, 1464110] ) ,sydslänt ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714000, 1462820] ) ,vägslänt ,fåtal ,2006 (IPt)
Ö om Nybrosjön (13F 2c , [6714090, 1464020] ) ,slänt mot åker ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67143, 14640] ) ,slänt ,rikligt ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67145, 14643] ) ,slänt ,sparsamt ,2002 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn NO- resp SO-sidan (13F 2d , [6714, 1469] ) ,sandängar , 1991 (JEd)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714591, 1468310] ) ,vägslänt , 2015 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ) ,ängsartad slänt , 2013 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ) ,torrslänt ,enst. ,1988 (TLj)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719910, 1460060] ) ,vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [67150, 14681] ) ,vägslänt ,riklig ,1988 (TLj)
Sifferbo ,jvg längs g:la landsvägen (13F 3d , [67153, 14676] ) ,järnvägsbank ,t.rikl. ,1987 (LJn)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter ,t.rikligt ,2019 (IPt)
Moje eft. Rv 70 (13F 4b , [67204, 14597] ) ,vägskärning ,riklig ,1988 (TLj)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713590, 1463700] ) ,ravin ,spridd ,2007 (IPt)
Svedjan nära V-Dalälven (13F 2c , [6714200, 1462250] ) ,artrik lövskog ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ) ,erosionsslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt ,enst. ,1991 (JEd)
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ) ,rasbrant ,rikligt ,2004 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67119, 14601] ) ,rasmark ,ravin ,spridd ,2001 (IPt)
Sagina procumbens    Krypnarv
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,plan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
By (13F 2b , [6712685, 1458885] ) ,gårdplan , 2017 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,grusplan , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grusplan,vägkant , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ) ,tomtmark , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ) , ~refl~ ,bergtag , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720278, 1466004] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462020] ) ,f.d.grustag, numera upplag ,t,stort bestånd ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713920, 1463000] ) ,vägkant ,byväg ,ca 10 ex. ,2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714770, 1465657] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [6722040, 1460810] ) ,upplagsplats efter skogsbilväg i kraftledningsgata ,enstaka ,2003 (IPt)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Silene dioica    Rödblära
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714182, 1468042] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ) , ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Silene latifolia    Vitblära
By (13F 2b , [67127, 14588] ) ,gammal åker,numera hästbete ,massvis ,2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ) ,nedlagt grustag med tippmassor , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,tomtmark ,rikligt som ogräs ,2010 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Silene nutans    Backglim
Svedjan (13F 2c , [6714120, 1462290] ) ,slänt mot älven ,spridd ,2002 (IPt)
Djurås By (13F 2c , [6714400, 1463490] ) ,slänt mot älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Bäsna,NV om Hemtjärn (13F 2d , [6714480, 1469100] ) ,sandig slänt ,enstaka ,2010 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,S-vända öppna älvslänter ,riklig. ,1991 (JEd)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [6715070, 1463080] ) ,torr slänt mot älven ,fåtalig ,2003 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ) ,älvstrand , 1996 (JMa)
Silene rupestris    Bergglim
NO om Mojesjön (13F 4c , [67221, 14611] ) , ~refl~ ,bergbrant , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Moje,N om Larssveden (DF-60) (13F 4c , [67219, 14613] ) ,bergbrant ,(1960 IPt,RNy) fåtalig ,2003 (IPt)
Silene vulgaris    Smällglim
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14583] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716250, 1463080] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ) , ~refl~ ,sandslänter mot vägen , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14565] ) ,åkerväg ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,åker , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ) , ~refl~ ,åkervägkanter , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ) ,åkervägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stranden, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708460, 1457631] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spergularia rubra    Rödnarv
Björka (13F 2b , [6713120, 1459930] ) ,grusplan vid stallsbyggnad ,fåtalig ,2005 (IPt)
400 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712850, 1461930] ) ,nedlagt grustag , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714120, 1462640] ) ,gräsmatta , 1-årig ,t.rikligt på några m2 ,2009 (IPt)
Kyrkogård (13F 3b , [6719460, 1459190] ) ,grusgång ,sparsamt ,2002 (IPt)
Stellaria alsine    Källarv
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
N om Lindan (13F 2b , [67143, 14598] ) ,bäckkant i ravinbotten ,enst. ,1993 (ÖSp)
Trolldalen ,SO ravinerna (13F 2c , [6711800, 1460070] ) , ~refl~ ,raviner , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Berggården, f.d. boställe (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,nu fritidshus med omgivning ,rikligt i vägdiken ,2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark i dike , 2018 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägdike , 2019 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67093, 14583] ) ,betesäng ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718762, 1463431] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14581] ) ,fuktig lövskog ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14619] ) ,slänt nära älven ,spridd ,2001 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714100, 1468567] ) ,bäckravin , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [67220, 14608] ) ,traktorväg i brant skogssluttning ,enstaka ,2003 (IPt)
Ca 400 m N om Mojesjön (13F 4c , [6722040, 1460900] ) , ~refl~ ,vägkant i kraftledningsgata samt traktorväg , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67119, 14600] ) ,raviner ,rikligt ,2001 (IPt)
Stellaria media    Våtarv
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14581] ) ,trädgård ,allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ) , ~refl~ ,tomtmark , 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Stellaria nemorum    Lundarv
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) ,örtrik slänt ,massvis ,2002 (IPt)
Strax V om Arvslindan (13F 2c , [67131, 14645] ) , ~refl~ ,bäckravin , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ) ,bäckravin ,massvis ,2002 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67118, 14600] ) ,ravin ,rikligt ,2001 (IPt)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Rista vid gamla färjstället (13F 2b , [67121, 14570] ) ,älvstrand ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67129, 14597] ) ,fuktig äng,hästbete ,rikligt (f.virens) ,2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Djurmo ,gammla färjeläget (13F 2c , [67136, 14648] ) ,älvstrand ,rikligt ,2002 (IPt)
Lindan .gamla färjstället,o fl! (13F 2c , [67138, 14602] ) ,älvstrand ,rikligt ,spridd efter älven genom hela rutan ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67149, 14626] ) ,nära älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
N om Nordbäck vid ravinmynning (13F 3b , [67189, 14590] ) ,älvstrand ,enst. ,1993 (ÖSp)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ) ,strand vattenloka , 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjö , 2011 (IPt)
V om Sörbyn,ravinmynning mot älven (13F 3c , [67185, 14607] ) ,älvstrand ,t.rikl. ,1993 (ÖSp)
Österfors (13F 4b , [67200, 14569] ) ,kärr mot älven , 1990 (JEd)
Strandkant O Gråda kraftverk (artp.) (13F 4b , [6720912, 1457160] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Nuphar lutea    Gul näckros
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ) ,älven , 2015 (IPt)
Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,sjö , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,kvarndamm ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ) ,sjö , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ) ,skogstjärn , 2004 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,älven , 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716000, 1462290] ) , ~refl~ ,sjö , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6717420, 1460250] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ) ,älven , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67088, 14570] ) ,sjö ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ) ,sjö , 2010 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ) ,skogstjärn , 2004 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Svedjan ,V-Dalälven (13F 2c , [67148, 14624] ) ,älv ,sparsamt ,2003 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716170, 1458500] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ) ,å , 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716000, 1462290] ) , ~refl~ ,sjö , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjö , 2020 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Actaea spicata    Trolldruva
Brötjärna (13F 2b , [6710720, 1456267] ) ,lövskog med dvärghäxört ,1 ex. ,2003 (IPt)
Mellan Rista och Färmsnäs (13F 2b , [67116, 14565] ) ,raviner mot älven ,rikligt ,1991 (IPt)
Mellan By & Ällheden (13F 2b , [6712070, 1458560] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712180, 1456970] ) ,slänt mot älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Bäsna v.Hemtjärn strax SV om sjön (13F 2d , [67141, 14693] ) ,skogsslänt ,enst. ,1989 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn NO- sidan (13F 2d , [67144, 14693] ) ,lövsnår ,enst. ,1991 (JEd)
Bäsna vid Hemtjärn 600 m SO-ut (13F 2e , [67138, 14700] ) ,lövsnår i mjälaslänt ,enst. ,1991 (JEd)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ) ,ravin ,spridd ,1993 (ÖSp)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) ,lövskog , 1996 (JMa)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog , 2016 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14601] ) ,i djup åsgrop m.al o. björkskog ,rikl. ,1988 (TLj)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ) ,nära älven , 1988 (IPt)
Gräv (13F 4b , [67222, 14583] ) ,älvravin ,rikligt ,1988 (ADv)
V om Gräv i flera av småravinerna (13F 4b , [67225, 14583] ) ,raviner ,t.rikl ,1993 (ÖSp)
Trolldalen (DF,Trolld.75) (13F 2c , [67118, 14601] ) ,raviner ,spridd i stora delar av dalen ,2001 (IPt)
Trolldalen (Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [67118, 14599] ) ,örtrik slänt ,spridd ,2002 (IPt)
Gässtjärnberget (artp.) (13F 0a , [6701727, 1450591] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Knusberget (artp.) (13F 2a , [6711016, 1450058] ) ,bergbrant / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Mellan Rista och Färmsnäs (artp.) (13F 2b , [6711650, 1456551] ) , ,159 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Trolldalen (artp.) (13F 2b , [6711850, 1459949] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Öbäckens ravin (artp.) (13F 2b , [6712568, 1457744] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (artp.) (13F 2c , [6711849, 1460150] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,20 plantor/tuvor ,2019 (Joachim Falck)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) , ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Grådnäs (artp.) (13F 3c , [6717903, 1461139] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67087, 14583] ) ,frodig skogsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [6714100, 1452680] ) ,nära gammal fäbodväg ,några m2 ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) ,örtrik slänt ,spridd i hela dalen ,2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67131, 14596] ) ,skogskant ,t.riklig ,2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67117, 14600] ) ,ravin ,rikligt i stora delar av dalen ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67125, 14612] ) ,blandskog ,rikligt ,2002 (IPt)
Forsbackan , Ö om Björka (13F 2c , [6712850, 1461200] ) ,järnvägsbank , även mellan rälarna ,några ex ,2008 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713380, 1464150] ) ,ravinslänt ,mkt.rikligt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14621] ) ,slänt mot älven ,sparsamt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14637] ) ,ravin ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714030, 1462560] ) ,slänt mot älven ,numera sparsamt ,2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ) ,grässlänt ,spridd ,2020 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Moje , Larssveden (13F 4c , [67218, 14609] ) ,skogsbacke i sydsluttning ,t.riklig ,2004 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722280, 1461960] ) ,rik skogssluttning ,rikligt ,2004 (IPt)
1200 m V Bastberget fäb (artp.) (12F 9a , [6695978, 1451899] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Gässtjärnberget, 300 m NO fäboden (artp.) (13F 0a , [6701727, 1450591] ) ,fuktig kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gässtjärnberget (artp.) (13F 0a , [6701727, 1450591] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Långåshålet (artp.) (13F 1a , [6705483, 1454539] ) , , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Kalkberget, omr 54 (artp.) (13F 1a , [6706306, 1451593] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Kalkberget, omr 54 (artp.) (13F 1a , [6706329, 1451639] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Stiget, kolsveden, Säl (artp.) (13F 1b , [6708925, 1458429] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Knusberget (artp.) (13F 2a , [6711016, 1450058] ) ,bergbrant / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Östra Knusberget (artp.) (13F 2a , [6711586, 1450266] ) ,barrskog / , 1998 (Skogsstyrelsen)
Grätjärnen (artp.) (13F 2a , [6712656, 1453904] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Grätjärnberget, sydvästsluttning (artp.) (13F 2a , [6712804, 1452286] ) ,avverkat rikkärr , 2009 (Janolof Hermansson)
Öbäckens ravin (artp.) (13F 2b , [6712568, 1457744] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen S (artp.) (13F 2c , [6711781, 1460073] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712021, 1460135] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6715614, 1463455] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Norr Djurås 800 m (artp.) (13F 3c , [6716806, 1462681] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715345, 1465997] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sifferbodalen (artp.) (13F 3d , [6715574, 1467672] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferbodalen övre delen (artp.) (13F 3d , [6716168, 1467593] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferboberget NO Kringelmyr (artp.) (13F 3d , [6716927, 1469026] ) ,barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Larssveden (artp.) (13F 4c , [6721930, 1460907] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Nyberg)
Larssveden (artp.) (13F 4c , [6721930, 1460907] ) , ,noterad ,2018 (Ragnar Nyberg)
Larssveden (artp.) (13F 4c , [6721930, 1460907] ) , ,20 ,2020 (Ragnar Nyberg)
600 m V Mörtbodarna (artp.) (13F 4d , [6720700, 1467350] ) , , 1980 (Skogsstyrelsen (sks))
Gimsbodarna SO 600 m (artp.) (13F 4e , [6721350, 1470933] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67094, 14583] ) ,lövskogsmark ,rikligt ,frekvens allm. , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Längs bäcken genom byn Björka 29 02-30 02 (13F 2c , [67129, 14602] ) , ~refl~ ,ängsmark, tomtmark , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna , Backarna (13F 2d , [6712780, 1466570] ) ,ängsmark,( fyllda blommor, känd som "Bäsnasippa" , planterad i Uppsala botaniska under tidigt -30 tal av Walter Östling) ,flera små lokaler med ett fåtal plantor , sporadiskt blommande med flera års mellanrum ,2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720904, 1467949] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Larssveden (artp.) (13F 4c , [6721930, 1460907] ) , ,noterad ,2018 (Ragnar Nyberg)
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ) ,på gårdsplan .ev.införd ? ,enst. ,1991 (JEd)
Moje (13F 4c , [6720876, 1460115] ) ,solexponerad sandig sluttning mot byväg , planterad för mer än 30 år sedan , nu 5 stora plantor helt naturaliserad och under spridning ,2010 (RNy)
Anemone sylvestris    Tovsippa
Björka (13F 2c , [6713036, 1460423] ) ,gammal ängsmark ,tomtmark (kvarstående) ,15-tal ex ,2009 (IPt)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Djurmo (13F 2d , [6714882, 1466895] ) ,sandig tallhed, grönområde ,5 plantor ,2005 (Gerd Sundstedt)
Utby strax V om sågbladsfabriken (13F 3d , [67150, 14670] ) ,vägkant i tallhed , 1991 (JEd)
Övre Tjärna (13F 4b , [67209, 14594] ) ,tallhed ,fåtal ex ,2005 (Karin Söderstam)
Övre Tjärna (13F 4b , [6721, 1459] ) ,sandig tallhed ,spridd, flera lokaler ,2005 (Åke Steen)
Ö om Gräv (13F 4b , [67220, 14593] ) ,tallhed ,många små bestånd här o var ,1988 (ADv)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720876, 1460115] ) , ,47 blommor ,2010 (RNy)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720880, 1460130] ) ,tallhed ,rikligt ,2004 (IPt)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720889, 1460149] ) , ,40 blommor ,2010 (RNy)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720900, 1460213] ) , ,10 blommor ,2010 (RNy)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721030, 1460320] ) ,tallhed ,sparsamt ,2004 (IPt)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721204, 1460444] ) , ,> 400 blommor ,2010 (RNy)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721256, 1460422] ) , ,22 blommor ,2010 (RNy)
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [6713430, 1462150] ) ,sandig skogsmark ,13 plantor , i avtagande ,2002 (IPt)
N om Övre Tjärna (DFl-50) (13F 4b , [6722, 1459] ) ,tallhedskog ,minst 3 lokaler ,1986 (JEd & LBr)
Moje, Knappbacken (NÖ:a dellok.) (artp.) (13F 4c , [6721035, 1460325] ) , ,400 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Moje, Knappbacken (SV:a dellok.) (artp.) (13F 4c , [6720885, 1460135] ) , ,50 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Övre Tjärna (W-Gag-0013) (artp.) (13F 4b , [6721053, 1459313] ) , ,12 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Övre Tjärna (W-Gag-0013) (artp.) (13F 4b , [6721053, 1459313] ) , ,54 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Övre Tjärna (W-Gag-0014) (artp.) (13F 4b , [6721193, 1459842] ) , ,53 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Bodarne (artp.) (13F 2c , [6713430, 1462150] ) , ,18 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Bodarne (artp.) (13F 2c , [6713430, 1462150] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Inge Palmqvist)
Djurmo, vid Granvägen 6 (artp.) (13F 2d , [6714768, 1466834] ) , ,14 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Övre Tjärna (artp.) (13F 4b , [6721060, 1459334] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gagnefs kommun, Svealand, Tjärnhedsvägen, Gagnef, Övre Tjärna, Dalarnas län (artp.) (13F 4b , [6721153, 1459830] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Rupert Tansley)
Moje naturminne V om järnvägen (artp.) (13F 4b , [6721156, 1459837] ) , ,6 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Tjärnhedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721167, 1459832] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Samuel Johnson)
Moje vid naturminnet bakom fritidshuset Ö järnvägen (artp.) (13F 4b , [6721209, 1459875] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank ,3 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank ,3 plantor/tuvor ,2010 (Urban Gunnarsson, Tomas Ljung)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , ,4 plantor/tuvor ,2013 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,längs järnväg/skog ,5 plantor/tuvor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Övre Tjärna (artp.) (13F 4b , [6721272, 1459833] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje, naturminne Ö om järnvägsspåret (artp.) (13F 4b , [6721299, 1459866] ) , ,6 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Naturminnet Moje (artp.) (13F 4b , [6721303, 1459866] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.) (13F 4b , [6721314, 1459867] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.) (13F 4b , [6721317, 1459869] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.) (13F 4b , [6721318, 1459863] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.) (13F 4b , [6721322, 1459865] ) , ,8 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Naturminnet Moje (artp.) (13F 4b , [6721327, 1459870] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje naturminne (artp.) (13F 4b , [6721330, 1459870] ) , ,9 plantor ,2012 (Uno Skog)
Moje naturminne (artp.) (13F 4b , [6721330, 1459870] ) , ,9 plantor/tuvor ,2012 (Uno Skog)
Moje, 200 m NNO naturminnet (artp.) (13F 4b , [6721501, 1459985] ) , ,38 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Gräv, Ö om (artp.) (13F 4b , [6722000, 1459300] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720878, 1460096] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720883, 1460123] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720892, 1460100] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720903, 1460131] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720904, 1460062] ) , ,10 plantor/tuvor ,2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720904, 1460062] ) , ,10 plantor ,2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720927, 1460014] ) , ,8 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,igenväxt ängsmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712017, 1457187] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713440, 1459470] ) ,vägslänt ,enstaka ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14634] ) ,vägkant ,enst. ,2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464580] ) ,bäckdal ,fåtalig ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67129, 14615] ) ,gammalt grustag, numera skjutbana ,enstaka ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712940, 1460240] ) ,ängsmark ,ca 10 m2 ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ) ,torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark ,några ex ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713280, 1463700] ) ,ängsmark i bäckravin ,några ex. ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14600] ) ,bäckravin ,enst. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ) ,ravin mot älven ,ell fåtal ,2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714640, 1468290] ) ,slänt mot vägen till gamla färjeläget , 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt ,enst. ,1991 (JEd)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ) ,älvslänt ,enst. ,1991 (JEd)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720606, 1466383] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712570, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Caltha palustris    Kabbleka
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14580] ) ,dike med rinnande vatten ,allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714110, 1469523] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark i dike , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark mot damm , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens allm. , 1996 (JMa)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,älvstrand , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen, Naturreservat (artp.) (13F 2b , [6712121, 1459952] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Västerfors (13F 3b , [6719080, 1456680] ) ,vägslänt , 2017 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719206, 1458917] ) , , 2015 (Margareta Edqvist)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719206, 1458917] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719206, 1458917] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna 500 m V (13F 4d , [6720855, 1467482] ) ,skogsbilväg/ skoterled , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720800, 1467894] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt)
Ranunculus ficaria    Svalört
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,gräsmark i trädgård ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713500, 1467260] ) ,lövdunge ,3 grupper inom 10 m2 ,2014 (IPt)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ) ,botten av nedlagt grustag, lerigt , 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,våt ängsmark , 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ) ,skogskant vid källor , 1996 (JMa)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ) , ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg. , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,älven , 2011 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,älven , 2014 (IPt)
V-dalälven , 500 m uppströms älvmötet (13F 3c , [6715060, 1462516] ) ,vatten , 2011 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,trädgårdsland ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707395, 1462745] ) ,fäbodvall ,våt sänka ,massvis ,2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714512, 1467443] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Komtillmåtta - Folkets hus (13F 3c , [6716290, 1461520] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark ,rikligt ,2012 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Brötjärna (13F 1b , [67088, 14572] ) ,sjöstrand ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6720770, 1461000] ) ,strand ,spridd ,2005 (IPt)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ) , ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ) ,botten av nedlagt grustag, lerigt , 2015 (IPt)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Trolldalen (13F 2c , [6712217, 1460210] ) ,igenväxande våt ängsmark ,t.riklig ,2012 (IPt)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Djurås by (13F 2c , [67139, 14640] ) ,ängsmark nära älven ,rikligt,lokalen helt föstörd 2003 genom plöjning ,2002 (IPt)
Svedjan mellan älven och hästbetesmark (13F 2c , [6713950, 1462060] ) ,ängsmark ,ymnig ,2003 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714203, 1469544] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Bodarna (DF60) (13F 2c , [67138, 14624] ) ,slänt mot älven ,fåtalig ,2001 (IPt)
Trollius europaeus    Smörbollar
Moje , Larssveden (13F 4c , [6721940, 1460920] ) ,ängsmark mot skogskant ,t.rikligt ,2011 (RNy)
Berberis vulgaris    Berberis
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [67186, 14603] ) ,SV-exp älvslänt ,1 ex ,1991 (JEd)
Chelidonium majus    Skelört
By (13F 2b , [67129, 14589] ) ,åkerren ,släntkrön mot älven ,rikl. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ) ,nedlagt grustag med tippmassor , 2015 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713520, 1460850] ) ,vägkant ,några ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgård som ogräs ,riklig ,2001 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6713800, 1467220] ) ,tomtmark , 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713824, 1467200] ) ,tomtmark , 2014 (IPt)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Bodarna (13F 2c , [6713370, 1461990] ) ,älvslänt, tipp för bl.a. trädgårdavfall ,sparsamt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ) ,lövdunge utanför tomtmark,spridd från trädgård ,riklig ,2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ) ,grässlänt , 2020 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [67195, 14599] ) ,slänt ,några ex. ,2003 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ) ,slänt mot älven ,spridda från trädgård ,2010 (IPt)
Kyrkbyn, nära tennisplan (13F 3c , [67193, 14600] ) ,slänt ,2 ex ,2003 (IPt)
Corydalis solida ssp. solida    Stor nunneört
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ) ,gräsmatta, bland berberisbuskar,lövdunge utanför tomtmark ,(2 ex. planterade under -60 talet) ,nu enstaka ex spridda över stor yta ,2002 (IPt)
Dicentra formosa    Fänrikshjärta
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fumaria officinalis    Jordrök
Brötjärna (13F 1b , [6709770, 1456850] ) ,Skräpmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1462800] ) ,vägkant vid gamla kvarnen ,2 ex. ,2006 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ) ,nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord ,5 ex. ,2007 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Papaver somniferum    Opievallmo
Djurås ind.omr. (artp.) (13F 3c , [6715500, 1464400] ) ,ruderatmark ,1 plantor/tuvor ,2020 (Olof Hedgren)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,30 ,2012 (Magnus Stenmark)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67098, 14568] ) ,gräsmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706171, 1465512] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
By (13F 2b , [67126, 14588] ) ,vägkanter o betesmark ,flerst. ,2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713410, 1459420] ) ,vägslänt ,enstaka ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14622] ) ,jordhög i nedlagt grustag ,enst. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14625] ) ,vägkant ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1463190] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,några ex. ,2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720440, 1460770] ) ,ängsmark nära sjö ,enstaka ,2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720455, 1460757] ) ,sjöstrand / ängsmark , 2020 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ) ,skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall ,enstaka ,2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721260, 1460540] ) ,vägkant ,enstaka ,2003 (IPt)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Nysäl (13F 2b , [67123, 14576] ) ,lövskogskärr nära älven ,rikligt ,2003 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67134, 14647] ) ,älvstrand ,rikligt ,2002 (IPt)
Svedjan, vid V-Dalälven (13F 2c , [6713800, 1461870] ) ,älvstrand samt på liten holme i älven ,riklig ,2003 (IPt)
Lindan .gamla färjstället (13F 2c , [6713870, 1460220] ) ,älvstrand ,enst. ,2002 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14568] ) ,åkermark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ) ,fäbodvall ,spridd ,2004 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Gagnefs jvgstn (13F 4c , [67204, 14602] ) , ~refl~ ,jvg-område , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Berteroa incana    Sandvita
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde ,4 stora plantor ,2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgård som ogräs ,3 ex. ,2001 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Brassica napus    Raps
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) ,betesmark , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) ,villatomt , 2002 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,våt mark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
N om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67138, 14528] ) ,bäckdrag ,allmän ,1988 (LJn)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714160, 1452270] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Mellan By och Björka (13F 2b , [67133, 14597] ) ,ravinbotten vid bäck ,spridd ,2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67134, 14599] ) ,bäckravin ,spridd ,2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67119, 14600] ) ,bäckkant i ravin ,fåtalig ,1998 (IPt)
Djurforsen, V-dalälven (13F 2c , [6713100, 1461280] ) ,källflöde ,några m2 ,2007 (IPt)
Djurforsen ,V-Dalälven (13F 2c , [6713120, 1461430] ) ,älvstrand ,några m2 ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14635] ) ,bäckravin ,spridd ,2002 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) ,skogskärr ,spridd, flerst. ,2004 (IPt)
V Prästbodarna (artp.) (12F 9b , [6698868, 1458783] ) , , 1996 (Skogsstyrelsen)
Nv Prästbodarna (artp.) (12F 9b , [6699886, 1458920] ) , , 1996 (Skogsstyrelsen)
NV Prästbodarna (artp.) (13F 0b , [6700063, 1459066] ) , , 1980 (Skogsstyrelsen (sks))
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Brötjärna (13F 1b , [67088, 14571] ) ,sjöstrand ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Mellan By och Björka (13F 2b , [67133, 14597] ) ,älvstrand ,spridd efter älven ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14622] ) ,Carex vesicaria kärr ,spridd ,2003 (IPt)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696277, 1459352] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715787, 1460871] ) ,betesmark , 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721326, 1458055] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,5 ,2019 (Joachim Falck)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Gagnef jvgstn, banvallen 1 km N (artp.) (13F 4b , [6721223, 1459842] ) , ,noterad ,1993 (Erling Jirle)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,övergiven banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Erophila verna    Nagelört
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,nedlagt grustag,tipp,jordhög ,fåtal ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713570, 1463650] ) ,släntkrön ravin (betesmark) mot åker ,ca 20 m2 ,2009 (IPt)
Bodarna , vid byns festplats (13F 2c , [6714240, 1462670] ) ,trampad gräsmark vid dansbana och korvstånd ,ca 30 m2 heltäckt yta på 3 skilda ytor ,2005 (IPt)
Kyrkogården (13F 3b , [67194, 14590] ) ,grusgång ,t.riklig ,2003 (IPt)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14566] ) ,åkermark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Lindbyn (13F 2a , [67102, 14544] ) , ~refl~ ,älvslänt o strand vid reningsverk , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hesperis matronalis    Hesperis
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,nedlagt grustag, upplag för matjord samt tippmassor , 2002 (IPt)
Vägskälet Rv71 - Östtjärna (13F 3c , [6715020, 1460470] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt ,enst. ,1991 (JEd)
Skogen (13F 3c , [6716540, 1463120] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda vid brofästet uppströms (13F 4b , [67211, 14578] ) , ,enstaka ,1989 (JNi)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Bodarna (13F 2c , [67131, 14620] ) ,gammalt grustag ,matjordsupplag ,sparsamt ( ännu -> 2008) ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713210, 1460030] ) ,havreåker ,spridd ,2003 (IPt)
Svedjan v.gården (13F 2c , [67142, 14618] ) ,åkerkanter ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,åker ,några ex ,2011 (IPt)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Nysäl (13F 2b , [6711940, 1457160] ) ,bäckstrand ,rikligt ,2011 (IPt)
Djurforsen .V-dalälven (13F 2c , [67131, 14611] ) ,älvstrand ,spridd efter forsens strand ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14633] ) ,ravinbotten med bäck,numera betesmark ,rikligt o flerst ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67145, 14635] ) ,sumpig äng nära sjö ,rikligt ,2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka ,t.rikligt ,2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor ,massvis ,2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,2 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,som ogräs i trägdårsdland ,1 stort ex. ,2004 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ) ,åkervägkanter , 1996 (JMa)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Subularia aquatica    Sylört
Vid bro över V-Dalälven Bodarna (13F 2c , [67149, 14626] ) , ~refl~ ,vägbank, älvstrand och ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Thlaspi arvense    Penningört
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,fäbodvall ,jordhög ,2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,jordhög , 2015 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67094, 14571] ) ,vägren ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Norra delen av Bodarna (13F 2c , [67144, 14629] ) , ~refl~ ,vägkanter och åkerrenar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713476, 1467219] ) ,lövdunge , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) ,ravin , 1996 (JMa)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715624, 1460574] ) ,betesmark , 2011 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Moje . Larssveden (13F 4c , [6721920, 1460900] ) ,tomtmark ,rikligt ,2009 (RNy)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720644, 1466398] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,5 plantor/tuvor ,2019 (Joachim Falck)
Larssveden (artp.) (13F 4c , [6721930, 1460907] ) , ,noterad ,2018 (Ragnar Nyberg)
Drosera anglica    Storsileshår
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ) , ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ) , ~refl~ ,myr o kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712757, 1467985] ) ,myr , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718611, 1468147] ) ,myr , 2014 (IPt)
Igeltjärn (13F 4c , [6723427, 1463267] ) ,gungflystrand , 2010 (RNy)
Igeltjärn (13F 4c , [6723450, 1463290] ) ,gungfly ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Drosera intermedia    Småsileshår
Flisjäsmyren (13F 0a , [67033, 14502] ) ,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
L.Igeltjärn (13F 0a , [67045, 14506] ) ,gungfly runt om sjön ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
L. Igeltjärnen. väster om Alten (13F 0a , [6704530, 1450550] ) ,gungfly ,foto ,2008 (IPt)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ) , ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ) , ~refl~ ,myr o kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712757, 1467985] ) ,myr , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718611, 1468147] ) ,myr , 2014 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709782, 1459784] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,stenig mark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Bodarna (13F 2c , [6713750, 1462850] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14629] ) ,vägslänt och dike mot åker ,rikligt ,2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463145] ) ,stenhäll , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ) ,torra sandslänter ,spridd ,2003 (IPt)
Björka (DF) (13F 2c , [67128, 14602] ) ,vägkant ,sparsamt ,2002 (IPt)
Björka (DF) (13F 2c , [67130, 14603] ) ,vägkant ,sparsamt ,2002 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Björka (13F 2c , [6713070, 1460440] ) ,gammal ödetomt ,hus rivet för ca 50 år sedan ,2 plantor ,2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713760, 1463060] ) ,upplag med gamla huggna stnar ,2 tuvor ,2011 (IPt)
Sedum album    Vit fetknopp
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Björka (13F 2c , [6712970, 1460430] ) ,ängsmark , förvildad ,några m2 ,2009 (IPt)
Hylotelephium spectabile x telephium ssp. maximum    Höstkärleksört
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,flera plantor ,2011 (IPt)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor ,några ex ,2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ) ,släntkrön älvravin, mot åker ,2 stora tuvor ,2003 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Sedum telephium ssp. telephium    Röd kärleksört
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6713260, 1463150] ) ,bäckslänt mot tomtmark, naturaliserad ,10-tal ,2009 (IPt)
Astilbe x arendsii    Astilbe
Bodarna (13F 2c , [6713270, 1461940] ) ,nedlagt grustag,numera upplagsplats och tipp ,ett 10-tal ex. ,2001 (IPt)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467340] ) ,ängsmark. blandskog ,rikligt på flera lokaler ,2015 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,på flera ställen ,1996 (AJs)
Säl (13F 1b , [67093, 14582] ) ,våt vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714180, 1452130] ) ,ängsbacke nära källa ,fåtalig ,2004 (IPt)
S om Färmsnäs (13F 2b , [67115, 14553] ) ,ravin ,t.rikl. ,1993 (ÖSp)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) ,ravin ,rikl.fl. ,2002 (IPt)
Strax V om Arvslindan (13F 2c , [67131, 14645] ) , ~refl~ ,bäckravin , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ) ,bäckravin ,1000-tals ,2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14642] ) ,våt ravinbotten ,rikl. ,1993 (ÖSp)
Arvslindan (13F 2c , [6713360, 1464230] ) ,ravinbotten ,rikligt ,2004 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [67148, 14663] ) ,bäckkant i ravin ,litet best. ,1993 (ÖSp)
Nordbäck 150 m V om vägen (13F 3b , [67187, 14590] ) ,ravinbotten ,rikl. ,1993 (ÖSp)
N om Nordbäck (13F 3b , [67189, 14590] ) ,ravinbotten ,rikl. ,1993 (ÖSp)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ) ,ravinbotten ,spridd ,1993 (ÖSp)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ) ,älvravin ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Sifferbodalen (13F 3d , [67155, 14677] ) ,frodig lövskog ,allmän ,1986 (LJn)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67118, 14600] ) ,ravin ,rikligt ,2002 (IPt)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67156, 14674] ) ,ravin ,t.rikl ,1993 (ÖSp)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67158, 14674] ) ,ravin ,rikl. ,1993 (ÖSp)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67160, 14675] ) ,ravin ,rikl. ,1993 (ÖSp)
Josefs dal (artp.) (12F 9a , [6696586, 1452080] ) ,alsumpskog / bäckdal , 1997 (Skogsstyrelsen)
Väster Hovänget (artp.) (13F 2b , [6713358, 1458815] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Bergmyrsbäcken (artp.) (13F 2d , [6712821, 1469231] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Bergmyrsbäcken (artp.) (13F 2d , [6713036, 1469131] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Orsbäcken nedre delen (artp.) (13F 2d , [6713235, 1468952] ) ,bäckdal / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Säl (13F 1b , [67094, 14583] ) ,gräsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714172, 1452332] ) ,fäbodvall ,8 ex ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713310, 1463040] ) ,gammal ängmark.nu betesmark ,enstaka ,2000 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720490, 1461110] ) ,betesmark samt vägkant mot tomt ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720570, 1461310] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Skallbodarna (12E 9j , [6696372, 1448304] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706474, 1451650] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453250] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Gagnefs flygplats (13F 3b , [6715279, 1459861] ) ,skogsbilväg , 2014 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) ,myr,skogsbilvägkant , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Igeltjärn (13F 4c , [6723255, 1463212] ) ,skogsbilvägkant ,flera 100 ex. ,2010 (RNy)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ) , ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709750, 1459336] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Grätjärnberget, 200 m S avfarten till Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6713136, 1452097] ) ,örtrik vägkant , 2009 (Janolof Hermansson)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ribes alpinum    Måbär
Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ) ,igenväxt ängsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Bodarna (13F 2c , [6714181, 1463182] ) ,älvravinslänt mot åkerväg ,1 stor buske ,2008 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67120, 14602] ) ,ravinslänter ,rikligt ,2002 (IPt)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott ,flera buskar i botten av brottet ,2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,fuktig skogsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
N om Björka (13F 2b , [67134, 14599] ) ,ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
V om Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ) ,ravin ,enst ,1993 (ÖSp)
Dalälven vid Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ) , ~refl~ ,vägkant.älvslänt,strand , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
V Sälbäcken (13F 2d , [67135, 14658] ) ,ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
S om Djurmo (13F 2d , [67145, 14663] ) ,lövskog f.d.odlingsmark ,enst. ,1993 (ÖSp)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) ,ravin , 1996 (JMa)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
N o Djurås. (13F 3c , [67168, 14627] ) ,ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
Gräv (13F 4b , [6721323, 1458613] ) ,sänka i åker ,flera buskar ,2013 (IPt)
By (DF) (13F 2b , [67129, 14591] ) ,slänt nära älven ,2 buskar ,2002 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Sälbäckens Ravinområde (artp.) (13F 2d , [6713304, 1466088] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Norr Djurås 800 M (artp.) (13F 3c , [6716806, 1462681] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Grådnäs (artp.) (13F 3c , [6717903, 1461139] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,snårskog ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ) ,järnvägsslänt ,2 stora buskar ,2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant ,1 stor buske ,2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721323, 1458613] ) ,sänka i åker , 2013 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460280] ) ,spårområde under lastkaj ,1 buske ,2003 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ) ,igenväxt ängsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
By (13F 2b , [67129, 14590] ) ,ravin nära älven ,spridd i älvslänter genom hela rutan ,2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog ,rikligt ,2016 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Ribes uva-crispa    Krusbär
By (13F 2b , [67129, 14590] ) ,skogskant mot åker ,1 buske ,2002 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ) , , 2017 (IPt)
400 m SO om Björkagården (13F 2c , [6712910, 1461910] ) ,grustagsslänt ,2 buskar ,2009 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ) ,slänt nära älven ,1 buske ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ) ,släntkrön ravin mot åker ,5 ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14625] ) ,brant älvslänt ,spridda ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714181, 1463182] ) ,älvravinslänt mot åkerväg , ,1 buske ,2008 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,älvslänt , 1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt , 1991 (JEd)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716482, 1462657] ) ,ravinslänt , 2011 (IPt)
100 m NV Nedre gårdarna (13F 3c , [6716600, 1462570] ) ,ravin , 1996 (JMa)
N o Djurås. (13F 3c , [67169, 14627] ) ,ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ) ,nära älven ,enst. ,1988 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721600, 1461050] ) ,gammal vall ,1 buske ,2013 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723899, 1460180] ) ,skogskant mot grustäkt, stig ,1 buske ,2012 (IPt)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Brötjärna (13F 1b , [6709570, 1457110] ) ,gräsbevuxen vägkant ,flerstädes ,frekvens allm. , 2004 (AÖg)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ) ,tomtmark fritidshus , 2006 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ) ,dikesslänt ,enstaka ,2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike , 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Rista, gamla landsvägen (13F 2b , [67122, 14569] ) ,vägkant ,enst. ,2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712330, 1456960] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Björka mot By (13F 2b , [6712740, 1459840] ) ,vägdikesslänt , 2006 (IPt)
Björka ,mot By (13F 2b , [6712890, 1459590] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712410, 1460070] ) ,ängsmark,vägkant , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67127, 14602] ) ,ängsmark , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14631] ) ,vägkant , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712880, 1460210] ) ,vägkant ,flertal ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460430] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712980, 1460330] ) ,gammal tomtmark under total igenväxning ,enstaka ,2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713087, 1460248] ) ,gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter ,fåtalig ,2004 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713451, 1460779] ) ,ängsmark, betesmark ,spridd ,2010 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67148, 14623] ) ,örtrik ravin ,flera ex. ,2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714424, 1468073] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [6717101, 1458631] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717860, 1459860] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719059, 1456763] ) ,ängsmark , 2017 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ) ,frodig slänt , 2003 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462980] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [67165, 14676] ) , tomtmark , 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Jvgstation (13F 4c , [67204, 14602] ) ,utanför spårområde ,fåtal ,2005 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720450, 1461070] ) ,vägkant ,fåtal ,2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720560, 1461190] ) ,vägkant mot häck ,fåtal ,2006 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [6721480, 1464060] ) ,skogsvägkant ,enstaka ,2004 (IPt)
500 m SO om Långsjön, nära bruksväg (13F 4c , [6724056, 1460893] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706400, 1461930] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2006 (IPt)
300 m S om Finntorpet (13F 1c , [6706720, 1460890] ) ,fäbodväg, numera vandringsled ,ca 50 ex. ,2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707530, 1464030] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall ,totalt ca 5 m2 ,2005 (IPt & JEd)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714130, 1452320] ) ,vägkant ,några ex. ,2007 (IPt)
Björka 1,5 km Söder (13F 2c , [6711480, 1460510] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Arvslindans f.d. jvgstation (13F 2c , [6712860, 1463340] ) ,vägkant , 2 ex. ,2007 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6712900, 1463050] ) ,gammal upplagsplats ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712930, 1460230] ) ,vägkant ,några ex. ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460430] ) ,vägslänt ,spridd i hela byn , många lokaler ,2009 (IPt)
Björka, Ö delen av byn (13F 2c , [6713020, 1460420] ) ,vägkant ,gräsmark ,enstaka ,2005 (IPt)
Björka ,V delen av byn (13F 2c , [6713060, 1460110] ) ,vägkant mot tomtmark med gräsmatta ,spridd ca 40 m ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713070, 1460290] ) ,gammal vall ,enstaka ,2005 (IPt)
Björka, Ö delen av byn (13F 2c , [6713080, 1460360] ) ,vägkant ,tomtmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Myrheden, 700 m V, utfart från grustag (13F 2c , [6713130, 1462300] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Arvslindan , nära gamla färjeläget (13F 2c , [6713380, 1464750] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713930, 1462990] ) ,vägkant ,2 ex ,2006 (IPt)
V om Nybrosjön ,Djurås by (13F 2c , [6714170, 1463650] ) ,vägkant, bruksväg nära älven ,10 -tal ex ,2006 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714486, 1464016] ) ,ängsartad gammal vall ,ymnigt ,2013 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714620, 1463850] ) ,vägdike ,flera ex. ,2007 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713670, 1466880] ) ,vägkant mot åker ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ) ,igenvuxen gårdsplan ,rikligt ,2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ) ,gräsplan mot uthusbyggnad ,rikligt ,2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vägkant ,rikligt ,2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [67144, 14677] ) ,gammal vall ,några 100 m2 ,2006 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714404, 1468445] ) ,gammal vall ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714424, 1468073] ) ,vägkant, åker ,ymnigt, helt dominerande kåpa på hundratals m2 ,2011 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714670, 1468250] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718856, 1457090] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719059, 1456763] ) ,ängsmark , 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,slänt ,rikligt ,2009 (IPt)
Parkeringsplats vid Gagnefs kyrkogård (13F 3b , [6719379, 1458905] ) ,vägkant ,fåtalig ,2006 (IPt)
Djurås, Öster - Dalälven (13F 3c , [6715944, 1462794] ) ,ravin mot älven , 2018 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg ,rikligt ,2007 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716715, 1462583] ) ,åker , 2011 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716992, 1462467] ) ,åkervägkant mot skogsdunge ,några m2 ,2011 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463123] ) ,vägkant ,litet bestånd ,2011 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6719046, 1460225] ) ,vägkant ,2 ex. ,2010 (IPt)
Gröntuv , Larsgårdarna (13F 3c , [6719610, 1460690] ) ,vägkant och dike ,ymnigt ,2006 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715590, 1467340] ) ,vägkant samt äldre hygge ,rikligt ,2007 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715740, 1467740] ) ,bäckravin ,stora delar av ravinen samt omgiviningar fullständigt invaderade av kåpan ,massvis inom ca 1 km2 ,2007 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715800, 1467290] ) ,vägkant samt äldre hygge ,rikligt ,2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715930, 1467770] ) ,åkerkanter mot ravin ,1000 tals ex. ,2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ) ,ängsmark, samt vägkant och tomtmark ,rikligt ,2005 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Södra Moje, Gatugårdarna (13F 4c , [6720040, 1460880] ) ,vägdike mot åker ,rikligt ,2006 (IPt)
Södra Moje vid bystugan (13F 4c , [6720410, 1460770] ) ,vägdike samt ängsmark ,rikligt ,2006 (IPt)
Södra Moje (13F 4c , [6720470, 1460520] ) ,vägkant samt dike ,massvis ,2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [67205, 14611] ) ,vall ,rikligt ,2007 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720570, 1461310] ) ,vägkant ,spridd ,2006 (IPt)
Mojeängarna , N om Dicksveden (13F 4c , [6721000, 1461330] ) ,gammal ängsväg nära fritidshus ,rikligt ,2006 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721090, 1460530] ) ,vägkant samt dike ,t rikligt ,2006 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [6721300, 1461400] ) ,gammal ängsväg ,rikligt på en sträcka av ca 200 m ,2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ) ,fritidshus, tomtmark , 2013 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Björka (13F 2c , [6712980, 1460330] ) ,gammal tomtmark under total igenväxning ,några ex ,2010 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Säl (13F 1b , [6709250, 1458300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712150, 1450318] ) ,gräsbevuxen släpväg för virke i skogsterräng ,några ex ,2004 (IPt)
Mellan Grådbodarna o Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713857, 1452409] ) ,parkering efter skogsbilväg ,2 ex ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14597] ) ,skogsstig , 2005 (IPt & RCa)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714940, 1456382] ) ,gammal körväg , 2005 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [6711997, 1460120] ) ,ravinbotten , 2008 (IPt)
Björka, ängen på vägen mot "Nistäppa" (13F 2c , [6712595, 1460147] ) ,ängsmark ,fåtalig ,2010 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712770, 1464980] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,många ex. ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712818, 1460230] ) ,vägkant ,ängsväg ,några ex. ,2004 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713100, 1462980] ) ,daggkåperik ängsmark, 9 arter inom 50 m2 , 2012 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713303, 1462258] ) ,vägslänt ,ca 4 m2 ,2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713640, 1462290] ) ,vägkant, bruksväg i älvravin , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714033, 1462932] ) ,ängsmark med ytterligare 6 arters kåpor ,enstaka ,2008 (IPt)
Djurås by, nära Nybrosjön (13F 2c , [6714310, 1464150] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Alchemilla filicaulis ssp. vestita    Vindaggkåpa
Bäsna vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grässlänt ,fåtal ,2013 (IPt) ,ej återfunnen, 2020 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697490, 1449190] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall , 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701499, 1453385] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709040, 1458610] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709210, 1458020] ) ,fuktig skogsmark nära liten damm , 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709360, 1458490] ) ,vägkant,vägdiken ,minst 5 lokaler ,2005 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall ,rikligt, dominerane kåpa på vallen ,2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707366, 1462747] ) ,fäbodvall ,spridd ,2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ) ,skogsmark , strand av å ,spridd ,2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall ,sparsamt spridd ,2005 (JEd & IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713160, 1450170] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714170, 1452260] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2004 (IPt)
N om Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714600, 1453150] ) ,skogsbilvägkant i grässlänt ,rikligt ,2004 (IPt)
Ällheden (13F 2b , [6711970, 1458370] ) ,åkerväg ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Trolldalen, N om "Nistäppa" (13F 2b , [6712170, 1459980] ) ,skogsstig , 2005 (IPt & RCa)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
By (13F 2b , [6712400, 1459010] ) ,vägdike ,rikligt ,2006 (IPt)
By (13F 2b , [6712590, 1459090] ) ,betesmark ,enstaka ,2009 (IPt)
By (13F 2b , [6712640, 1458980] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ) ,gammal körväg , 2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67129, 14647] ) ,vägdiken, tomtmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713030, 1460530] ) ,fuktig gräsmark ,rikligt ,2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67131, 14647] ) ,vägkanter och diken, tomtmark ,sparsamt ,spridd i hela byn ,2005 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713140, 1463340] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Björkagården ,österut (13F 2c , [6713230, 1461780] ) ,stig i lövskog , 2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713320, 1463080] ) ,vägdike ,ca 1 m2 ,2006 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713340, 1464750] ) ,slänt mot väg till älven ,enstaka ,2005 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713464, 1460659] ) ,ängsmark, betesmark ,rikligt ,2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713780, 1463120] ) ,dikesslänt ,trikligt ,2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714698, 1461947] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Bäsna, Backarna,vid handelsträdgården (13F 2d , [6713050, 1466870] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ) ,gammal körväg , 2005 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ) ,skogsstig , 2017 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark ,rikligt ,2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719080, 1456680] ) ,vägslänt , 2017 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14631] ) ,älvslänt , 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden ,nära parkeringen till båtbryggan (13F 3c , [67151, 14630] ) ,gräsmark, vägkant ,enstaka ,2005 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6715730, 1464060] ) ,järnvägsslänt , 2019 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ) ,igenväxande ängsmark ,daggkåperik, sarmatica, monticola, subcrenata , glabra ,rikligt, många spridda lokaler ,2011 (IPt)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719890, 1460050] ) ,vägdike och vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715710, 1467440] ) ,ravin ,t.rikligt samt spridd på flera lokaler ,2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ) ,vägdike , 2005 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721522, 1458093] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [67205, 14611] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Moje,,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ) ,vägkant ,några ex ,2004 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [6721440, 1464010] ) ,skogsvägkant ,enstaka ,2004 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [6721760, 1460880] ) ,vägkant ,ängsmark ,flerst. ,2003 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [6724030, 1462340] ) ,vändplan skogsbilväg ,enstaka ,2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ) ,vägkant skogsbilväg ,riklig ,2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ) ,f.d.fäbodvall ,rikligt på stora delar av vallen ,2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ) ,fritidshus, tomtmark , 2013 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg ,rikligt, enda kåpan på lokalen ,2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg ,rikligt (märklig lokal) ,2020 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713035, 1460393] ) ,torr sollig gräsmark ,ca 10 m2 ,2010 (IPt)
Bodarna ,O om Björkagården (13F 2c , [6713080, 1462300] ) ,vägslänt ,fåtalig ,2006 (IPt)
Bodarna vid grustag (13F 2c , [6713200, 1462360] ) ,torr slänt ,lokalen tyvärr spolierad genom utfyllnad , ( 2005, återinplanterad nära ursprungslokalen ) ,fåtalig ,1991 (IPt)
Svedjan vid älven (13F 2c , [67140, 14621] ) ,sandig betesmark , 1991 (DABS)
Svedjan (13F 2c , [6714149, 1461908] ) ,slänt mellan bruksväg och beteshage , 2011 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2020 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grässlänt ,2 ex bland hjul- och glansdaggkåpa ,2011 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [6717101, 1458631] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken ,många ex ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ) ,grässlänt ,fåtal ,2020 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [6717240, 1461350] ) ,vägkant , 1991 (IPt)
Gruvan v.Gruvsjöns N-ände (13F 3c , [67175, 14609] ) ,torr betesslänt på åsmtrl. ,enst. ,1991 (TLj & LBr)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall ,1 stor planta ,2014 (IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714600, 1453150] ) ,skogsbilvägkant i grässlänt med Alch.glabra , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14597] ) ,skogsstig , 2005 (IPt & RCa)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ) ,gammal körväg , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712809, 1460196] ) ,gräsmark, mellan jvg och ängsväg ,några stora plantor ,2018 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6713080, 1462950] ) ,ängsmark ,några m2 ,2007 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14612] ) ,fuktig ängsmark med källdråg mot älven , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713600, 1463620] ) ,bäckravin ,spridd ,2006 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717980, 1459410] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Rista efter vägen till gamla färjstället (DF) (13F 2b , [67122, 14570] ) ,örtrikt igenväxt dike , 2002 (IPt)
Trolldalen (DF60) (13F 2c , [67120, 14601] ) ,ravin , 2002 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Atlasruta ( , ) , allmän ,2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [6698000, 1449310] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ) ,gammal ohävdad fäbodvall , 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ) ,tomtmark fritidshus , 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Långåshålet (13F 1a , [6705390, 1453960] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ) ,gammal körväg i skog , 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ) ,dikesslänt , 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall , 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall ,allmän i hela rutan ,2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter ,allmän i hela rutan ,2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ) ,gammal körväg ,allmaän ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge ,allmän i hela rutan ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ) ,vägkant och gammal vall , 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713670, 1466880] ) ,vägkant mot åker , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ) ,igenvuxen gårdsplan , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ) ,gräsplan mot uthusbyggnad , 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,slänt , 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ) ,ängsmark samt vägkant , 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ) ,gräsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg , 2007 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog , 2016 (IPt)
Gröntuv (13F 3c , [6718590, 1461520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715720, 1467250] ) ,gammalt hygge , 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ) ,ängsmark, samt vägkant och tomtmark , 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker ,allmän i hela rutan ,2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ) ,fritidshus, tomtmark , 2013 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gagnef, Tallbacken NNO om minnesstugan. (artp.) (13F 3c , [6719350, 1460065] ) ,gräsmark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Skallbodarna (12E 9j , [6696040, 1448340] ) ,fäbodvall ,en stor blommande planta i utkant av fäbodtomt ,2018 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,ängsmark med jordtipp samt trädgårdsavfall ,några plantor rikligt blommande ,2007 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Atlasruta ( , ) , allmän ,2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [6698000, 1449310] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ) ,gammal ohävdad fäbodvall , 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ) ,tomtmark fritidshus , 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Långåshålet (13F 1a , [6705390, 1453960] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ) ,gammal körväg i skog , 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ) ,dikesslänt , 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike , 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall , 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall ,allmän i hela rutan ,2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter ,allmän i hela rutan ,2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ) ,gammal körväg ,allmän ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge ,allmän i hela rutan ,2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ) ,vägkant och gammal vall , 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ) ,igenvuxen gårdsplan , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ) ,gräsplan mot uthusbyggnad , 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ) ,gammal körväg , 2005 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,slänt , 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ) ,ängsmark samt vägkant , 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ) ,gräsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716226, 1460639] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg , 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ) ,älvravin ,rikligt ,2008 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [67179, 14613] ) ,ängsmark , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Gröntuv (13F 3c , [6718590, 1461520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715740, 1467740] ) ,ravin ,spridd ,2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ) ,ängsmark, samt vägkant och tomtmark , 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ) ,betesmark , 2005 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor ,allmän i hela rutan ,2003 (DABS)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ) ,vägkant skogsbilväg ,t.riklig ,2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ) ,fritidshus, tomtmark , 2013 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Harberget Norrut (13F 4d , [6723250, 1468850] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt & JEd)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709210, 1458020] ) ,fuktig skogsmark nära liten damm , 2005 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2005 (JEd & IPt)
Vägen till Flobergets fäbod (13F 2a , [6711840, 1451140] ) ,vägkant ,några ex ,2006 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [6714080, 1452270] ) ,vägkant bruksväg ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714180, 1452130] ) ,ängsbacke nära källa ,några ex ,2004 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ) ,vägkant , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) ,ravin ,spridd ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712590, 1460670] ) ,skogsväg ,flertal ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ) ,gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14612] ) ,fuktig ängsmark mot älven , 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713110, 1463370] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Öster om Björkagården (13F 2c , [6713220, 1461920] ) ,skogsstig , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713290, 1462430] ) ,vägkant gammal bruksväg i skog , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ) ,ängsmark nära älven , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14637] ) ,bäckravin , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713606, 1462387] ) ,upplagsplats ved , gräsmark ,0,5 m2 ,2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714030, 1462950] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark ,många lokaler i byn ,2017 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721680, 1461130] ) ,fuktig skogsmark ,spridd ,2004 (IPt)
Tallbacken NNO om minnesstugan (artp.) (13F 3c , [6719291, 1460122] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Trolldalen (13F 2c , [6712153, 1460174] ) ,ängsmark vid stig nära bäcken ,några m2 ,2005 (IPt & RCa)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Nysäl (13F 2b , [6712093, 1457216] ) ,gammal vall ,t.rikligt ,2011 (IPt)
By (13F 2b , [6712510, 1459000] ) ,dikesren ,fåtal ,2006 (IPt)
Björka V-ut mot By (13F 2b , [6712700, 1459670] ) ,vägkant ,några ex ,2006 (IPt)
By (13F 2b , [6712930, 1459280] ) ,vägkant ,några ex. ,2006 (IPt)
Björka NV-ut mot By (13F 2b , [6713040, 1459570] ) ,f.d.åkermark, numera betesmark ,sparsamt ,2005 (IPt)
Björka NV-ut mot By (13F 2b , [6713090, 1459820] ) ,f.d.åkermark, numera betesmark, med A.monticola ,spridd ca 2000 m2 (belägg Stefan Ericsson Umeå universitet) ,2002 (IPt)
Trolldalen, Nistäppa (13F 2c , [6712117, 1460011] ) ,gammal ängsmark som slås , 2015 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67129, 14647] ) ,vägkanter och tomtmark ,spridd ,2005 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6712900, 1463050] ) ,gammal upplagsplats ,rikligt ,2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460430] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460460] ) ,vägslänt och dike ,rikligt ,2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460240] ) ,ängsmark ,spridd ,2006 (IPt)
Björkagården ,600 m V-ut (13F 2c , [67130, 14614] ) ,vall, tillsammans med betesdaggdåpa ,spridd ,2006 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713040, 1463490] ) ,tomtmark samt i gräsmatta ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713060, 1460110] ) ,vägkanter samt ängsmark ,spridd ,2004 (IPt)
Björka, Ö delen av byn (13F 2c , [6713080, 1460360] ) ,vägkant ,tomtmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713087, 1460248] ) ,gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter ,spridd på en yta av ca 3000 m2 ,2004 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713127, 1463908] ) ,ängsvägkant , bruksväg ,enstaka ,2008 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713140, 1463340] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713160, 1460090] ) ,vägkanter ,spridd ,2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713190, 1462820] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713320, 1463080] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Arvslindan , vid byns bastu (13F 2c , [6713340, 1464740] ) ,vägkant mot åker ,enstaka ,2007 (IPt)
Bodarna - Myrheden (13F 2c , [6713640, 1463090] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Bodarna bystuga (13F 2c , [6714300, 1462730] ) ,gräsmatta ,flertal ex. spridda ,2007 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ) ,vägkant och gammal vall ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713810, 1467200] ) ,gräsmattor ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grässlänt , 2011 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714404, 1468445] ) ,gammal vall , 2015 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,slänt ,rikligt ,2009 (IPt)
Kyrkan (13F 3b , [67193, 14589] ) ,gräsmatta i ytterkamt av kyrkogården ,samt i ängsmark intill ,rikligt ,2004 (IPt)
Djurås, Öster - Dalälven vid bryggan (13F 3c , [6715899, 1462743] ) ,ravin mot älven , 2018 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718478, 1463164] ) ,gräsmatta mot vägkant ,fåtal , klippta ex ,2011 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ganefs kyrkby SO om (artp.) (13F 3b , [6719239, 1459725] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696311, 1459379] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456486] ) ,fäbodvall ,dominerand kåpa längs " fäbodgatan" ,2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd ,2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ) ,gammal körväg i skog ,spridd ,2005 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ) ,dikesslänt , 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall ,enstaka ex tillsammans med valldaggkåpa ,2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall ,sparsamt spridd ,2005 (JEd & IPt)
Mockfjärd ,Nordanbyn (13F 2a , [6710120, 1454010] ) ,vägslänt mot åker ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710440, 1453150] ) ,ängsmark ,spridda ex. ,2006 (IPt)
Gråbuan,vid vändplanen (13F 2a , [6714010, 1452210] ) ,vägkant ,flera ex ,2010 (IPt)
500 m V om Grådbodarna (13F 2a , [6714170, 1451620] ) ,vägkant skogsbilväg ,spridd på många lokaler ,2007 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710020, 1456720] ) ,dikesslänt,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712330, 1456960] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
By (13F 2b , [6712590, 1459090] ) ,betesmark ,flerstädes , spridd ,2009 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
Björka NV-ut mot By (13F 2b , [6713130, 1459700] ) ,vägkant ,några ex. ,2006 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6711350, 1460450] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Längs vägen till Trolldalen (13F 2c , [6712612, 1460202] ) ,bruksväg ,enstaka ex. tillsammans med A. subgobosa ,2007 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712860, 1460370] ) ,vägkant ,fåtal ,2006 (IPt)
Arvslindans f.d. jvgstation (13F 2c , [6712860, 1463340] ) ,vägkanter ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712912, 1464869] ) ,vägkant och dike vid infart till gammal gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2004 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67131, 14647] ) ,vägkanter ,spridd i byn ,2005 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713119, 1462601] ) ,vägdike ,fåtal ,2006 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713127, 1463908] ) ,ängsvägkant , bruksväg ,enstaka ,2008 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713230, 1462970] ) ,vägdike ,enstaka ,2006 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713245, 1460953] ) ,ängsmark, betesmark ,enstaka ,2010 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713320, 1463080] ) ,vägdike ,enstaks ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713500, 1462270] ) ,skogsstig ,2 stora plantor ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713720, 1462600] ) ,villaträdgård , gräsmatta m.m ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713870, 1462920] ) ,vägdike ,2 ex ,2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713900, 1462380] ) ,ängsmark, tidigare betesmark ,enstaka ex, 2006 (IPt)
V om Nybrosjön ,Djurås by (13F 2c , [6714030, 1463920] ) ,ängsmark mot åker , 2006 (IPt)
Djurås by , "Backmon" (13F 2c , [6714260, 1464740] ) ,ängsmark, stig ,spridd ,2008 (IPt)
Djurås by, N om Nybrosjön (13F 2c , [6714380, 1464120] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712840, 1466710] ) ,tomtmark , 2020 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713253, 1467444] ) ,ängsmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ) ,gräsplan mot uthusbyggnad , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714455, 1467072] ) ,bruksvägkant genom blandskog ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717517, 1458697] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ) ,ängsmark nära älven , 2014 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven (13F 3c , [6715832, 1462607] ) ,ängsmark nära pumpstn ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ) ,åkervägskant ,rikligt ,2011 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog , 2016 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ) ,igenväxande ängsmark ,daggkåperik, sarmatica, monticola, subcrenata , glabra ,rikligt, många spridda lokaler ,2011 (IPt)
Sifferbo , nära bystugan (13F 3d , [6715550, 1467880] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715590, 1467340] ) ,vägkant gammal bruksväg ,enstaka ,2007 (IPt)
Södra Moje vid bystugan (13F 4c , [6720410, 1460770] ) ,vägdike samt ängsmark ,spridd ,2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720520, 1461200] ) ,vägkant mot häck ,flertal ,2006 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720726, 1467949] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Björka , V delen mot By (DF) (13F 2b , [67130, 14598] ) ,ängsmark mellan väg och beteshage ,fåtal ,2005 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Atlasruta ( , ) , allmän ,2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696167, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697430, 1449090] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,rikligt ,2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ) ,gammal ohävdad fäbodvall , 2006 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ) ,tomtmark fritidshus , 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ) ,gammal körväg i skog , 2005 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ) ,dikesslänt , 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall , 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner ,almän i hela rutan ,frekvens allm. , 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr ,allmani hela rutan ,frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ) ,vägkant och gammal vall , 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713670, 1466880] ) ,vägkant mot åker , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ) ,igenvuxen gårdsplan , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ) ,gräsplan mot uthusbyggnad ,rikligt ,2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,slänt , 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ) ,ängsmark samt vägkant , 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ) ,gräsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg , 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ) ,älvravin ,t.rikl ,2008 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715740, 1467740] ) ,ravin ,rikligt ,2007 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter ,enstaka ex bland 1000-tals Al. baltica ,2019 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ) ,betesmark , 2005 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor ,allmän i hela rutan ,2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Atlasruta ( , ) , allmän ,2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [6698000, 1449310] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ) ,gammal ohävdad fäbodvall , 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ) ,fäbodvall , 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ) ,tomtmark fritidshus , 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ) ,gammal körväg i skog , 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ) ,dikesslänt , 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike , 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ) ,fäbodvall , 2005 (JEd & IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog ,1 ex. ,2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall ,allmän i hela rutan ,2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter ,allmän i hela rutan ,2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ) ,gammal körväg ,allmän ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ) ,igenvuxen gårdsplan , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ) ,gräsplan mot uthusbyggnad , 2006 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ) ,gammal körväg , 2005 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ) ,slänt , 2009 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ) ,älvslänt , 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ) ,gräsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg , 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717795, 1462580] ) ,dikesslänt mot åkerväg , 2008 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [67179, 14613] ) ,ängsmark , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ) ,betesmark , 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor ,allmän i hela rutan ,2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ) ,fritidshus, tomtmark , 2013 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Harberget Norrut (13F 4d , [6723250, 1468850] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt & JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall ,några plantor ,2018 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ) ,skogsstig , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall ,spridd på flera lokaler ,2012 (IPt)
Västtjärnlindan (13F 0b , [6704950, 1455110] ) ,fäbodvall ,ca 10 m2 ,2008 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709310, 1458260] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707392, 1462750] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707670, 1463960] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710440, 1453150] ) ,ängsmark ,rikligt ,2006 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712150, 1450318] ) ,släpväg för virke i skogsterräng ,rikligt ,2004 (IPt)
SV om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14524] ) ,kärrkant ,fåtal ,2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ) ,vägkant ,t.allmän ,2004 (IPt)
500 m SO om Trolldalen (13F 2c , [6711610, 1460510] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) ,ravin ,t.rikligt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14601] ) ,ängsväg ,rikligt ,2006 (IPt)
Björka, körväg mot 'Nistäppa' (13F 2c , [6712700, 1460190] ) ,ängsväg ,rikligt stora ex. ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ) ,gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter ,rikligt ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713060, 1460380] ) ,gammal obebyggd tomtmark,(daggkåpeäng med A.monticola,subglobosa,subcrenata,micans) ,rikligt ,2003 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713220, 1463430] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ) ,ängsmark nära älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713430, 1464340] ) ,väg till fritidshus i ravin mot älven ,t.riklig och spridd ca 100 m ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14633] ) ,ravin , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714698, 1461947] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713970, 1467900] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714341, 1466726] ) ,gräsmark nära älven , 2011 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Gagnefs Kyrkby (13F 3b , [6719740, 1459950] ) ,vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [6715080, 1463090] ) ,gräsmark ,enstaka ,2005 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716881, 1462398] ) ,ravin , 2011 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ) ,älvravin ,stora ex. ,2008 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715590, 1467340] ) ,ravin ,spridd, men svår att urskilja bland massförekomst av A.baltica ,2007 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721680, 1461130] ) ,fuktig skogsmark ,spridd på många lokaler ,2004 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [6724050, 1462340] ) ,skogsväg ,enstaka ,2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ) ,vägkant skogsbilväg ,spridd ,2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ) ,f.d.fäbodvall , 2006 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna 500 m V (13F 4d , [6720855, 1467482] ) ,skogsbilväg/ skoterled , 2018 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,gräsbevuxen gårdsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713824, 1467200] ) ,tomtmark , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Komtillmåtta - Folkets hus (13F 3c , [6716290, 1461520] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,gräsmattor, vägkanter, betesmarker ,allmän ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Myrheden (13F 2c , [6713320, 1462740] ) ,blandskog ,2 plantor ,2012 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Älvgården (13F 3c , [6715214, 1462754] ) ,slänt mot älven ,rikligt ,2011 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716300, 1463470] ) ,skogsmark, längs skogsbilväg ,stort snår, > 50 m2 ,2011 (IPt)
Minnesstugan (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbeväxt sandås , 1996 (JMa)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vattendamm , 2011 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ) ,utloppet, sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,älvstrand , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark ,rikligt ,2012 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark, förvildad , 1996 (JMa)
Potentilla fruticosa    Tok
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ) ,fuktigt dike ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,strandkant sjö , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,ängsmark, vägkanter,skogsmark , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719265, 1458977] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Komtillmåtta - Folkets hus (13F 3c , [6716290, 1461520] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ) ,åkervägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Fragaria moschata    Parksmultron
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ) , ~refl~ ,liten bäckravin , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714210, 1452140] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712930, 1460290] ) ,gammal tomtmark ,rikligt ,2003 (IPt)
Bodarna,Myrheden (13F 2c , [6713200, 1462850] ) ,ängsmark,gammal tomtmark ,t.riklig ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14624] ) ,vägkant ,fåtalig ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462650] ) , ,fåtalig ,2001 (IPt)
Bodarna vid älvbron (13F 2c , [67149, 14626] ) ,vägkant ,rikligt ,1991 (JEd)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,kulturgräsmark ovan älvslänt ,t.rikl. ,1991 (JEd)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718387, 1463121] ) ,slänt mot väg ,rikligt ,2011 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721710, 1461100] ) ,skogsmark,gammal ängsmark ,rikligt ,2003 (IPt)
Långsjön-Moje (13F 4c , [6724280, 1461030] ) ,järnvägsslänt ,rikligt,även med bär ,2003 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Björka fl. (DF) (13F 2c , [67126, 14606] ) ,glänta i skog ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka (artp.) (13F 2c , [6712992, 1460347] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fragaria vesca    Smultron
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,övergiven banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Geum coccineum    Röd nejlikrot
700 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712633, 1462100] ) ,skog ca 5 m från skogsbilväg ,1 planta ,2011 (IPt)
Geum rivale    Humleblomster
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) , ~refl~ ,ravin , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen (13F 4d , [6721918, 1468658] ) ,slänt mot sjö , 2018 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Geum urbanum    Nejlikrot
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,vägkant ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ) ,bäckravin ,enstaka ,2003 (IPt)
By (13F 2b , [67127, 14590] ) ,tomtmark ,fåtalig ,2004 (IPt)
Djur (13F 2c , [67132, 14608] ) ,slänt ,spridd ,2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67132, 14640] ) ,igenväxande odlingsmark ,10-20 ex. ,1993 (ÖSp)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ) ,slänt mot älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Lindan (13F 2c , [67138, 14602] ) ,slänt mot älven ,enstaka ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462660] ) ,lövdunge ,några få ex. ,2001 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67145, 14643] ) ,slänt ,sparsamt ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67146, 14623] ) ,örtrik blandskog ,några ex. ,2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67148, 14623] ) ,örtrik ravin ,rikligt ,2002 (IPt)
Ö om Arvslindan (13F 2d , [67131, 14650] ) ,ravin ,rikl. ,1993 (ÖSp)
V Sälbäcken (13F 2d , [67134, 14662] ) ,ravin ,spridd ,1993 (ÖSp)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719265, 1458977] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ) ,ravin ,spridd ,1993 (ÖSp)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog ,rikligt ,2016 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
S om Gråda (13F 4b , [67207, 14578] ) ,betad ravin,delvis förbuskad ,enst.-spr. ,1993 (ÖSp)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ) ,nära älven ,massvis ,1988 (IPt)
O Österdalälven, 300 m S brofästet (13F 4b , [67211, 14578] ) ,älvstrand, skuggigt läge under alsly ,10-tal ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721522, 1458093] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Malus domestica    Apel
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6713920, 1467170] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ) , ~refl~ ,bergtag , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466286] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ) ,fäbodvall ,flerst. ,2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ) ,örtrik slänt ,enstaka ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ) ,ängsmark ,rikligt ,2004 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna vid älvbron (13F 2c , [67149, 14626] ) ,vägkant , 1991 (JEd)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Potentilla erecta    Blodrot
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14573] ) ,fuktig skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716250, 1458410] ) ,sumpskog ca 50 m från strandentrådt , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myrkant , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721194, 1461641] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721234, 1461642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721941, 1461040] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Lungmyrorna 700 m N Gröna planen (12F 9a , [6699530, 1451910] ) ,plan vid skogsbilväg ,spridd ,2015 (LBr)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [6708480, 1462150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2011 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [6721270, 1460550] ) , ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1462930] ) ,vägdike ,> 50 ex. på en sträcka av ca 100 m ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713980, 1462940] ) ,tomtmark ,4 ex. ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,gammal åkermark ,1 stort ex. ,2004 (IPt)
Bodarna, Bystugan (13F 2c , [6714260, 1462760] ) ,ängsmark ,1 ex ,2008 (IPt)
Bodarna bystuga (13F 2c , [6714300, 1462730] ) ,gräsmattekant ,några ex. ,2007 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [6717240, 1461350] ) ,vägkant , 1991 (IPt)
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [67138, 14629] ) ,vägkant ,fåtalig ,2001 (IPt)
Prunus avium    Sötkörsbär
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Prunus domestica ssp. domestica    Plommon
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714182, 1468042] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rosa x suionum    Nordisk ros
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Rosa canina    Stenros
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,grustag ,1 buske ,okuleringsunderlag ,2002 (IPt)
Rosa glauca    Daggros
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall ,1 liten planta ,2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall ,1 buske kvarstående ,2012 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14622] ) ,vägslänt långt från bebyggelse ,1 buske (tyvärr överfylld vid vägbygge 2002) ,2000 (IPt)
Bodarna, öster om "Klingens" (13F 2c , [6713363, 1463658] ) ,bäckravinslänt, betesmark ,2 buskar ,2015 (IPt)
Bodarna, "Stensarängsravinen" (13F 2c , [6713560, 1463830] ) ,betesmark ,1 buske ,2009 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714180, 1462340] ) ,gammal ängs o betesmark ,1 buske ,2004 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720450, 1460770] ) ,sjöstrand ,1 stor buske ,2003 (IPt)
Kolsvaeden 5 m V, Säl (artp.) (13F 1b , [6708877, 1458296] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ) ,vägkant och slänt ,spridd från gammal trädgård ,rikligt ,2002 (IPt)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696277, 1459352] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,vägslänt , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Rosa pendulina    Bergros
Bodarna (13F 2c , [6713800, 1463140] ) ,grässlänt mot byväg ,stort bestånd, naturaliserad (ursprungligen planterad ) ,2013 (IPt)
Tomas väg, Bodarna (artp.) (13F 2c , [6713783, 1463128] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Rosa rubiginosa    Äppelros
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Rosa rugosa    Vresros
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall ,1 buske ,2012 (IPt)
Björka, ' Veslätta ' (13F 2c , [6712680, 1460590] ) ,kraftledningsgata i skogsmark ,5 buskar ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713036, 1460423] ) ,gammal ängsmark ,tomtmark (kvarstående) ,2 buskar ,2009 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
200 m O om Långsjöns sydspets, nära bruksväg (13F 4c , [6724424, 1460702] ) ,skogsmark, stor jordhög ,flera stora och små buskar ,2011 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,myr , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr , 2008 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,blötmyr , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14568] ) ,myr ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,strandkant sjö , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr , 2019 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,skogsmark , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711793, 1459259] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Karls knös (artp.) (13F 2c , [6710214, 1460086] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Rubus saxatilis    Stenbär
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14569] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714182, 1468042] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,vägslänt , 2017 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) , ~refl~ ,gräsmark , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ) ,slänt mot bäck , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Rubus idaeus    Hallon
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706069, 1451675] ) ,torr öppen skogsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14569] ) ,hygge ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,kvarstående ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,gammalt grustag ,skräphög med matjord ,sparsamt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14624] ) ,vägkant ,stort bestånd ,2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,vägkante , 2014 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,lövskog ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) , ~refl~ ,gräsmark , frekvens allm. , 1996 (JMa)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Säl N, stigen (artp.) (13F 1b , [6709594, 1458676] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sorbus intermedia    Oxel
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,älvslänt. förvildad ,1 buske ,1991 (JEd)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714210, 1462770] ) ,kvarstående , 2017 (IPt)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Bodarna , nära Dalälvens strand (13F 2c , [6714880, 1463020] ) ,buskage mellan åker och älven ,bestånd ,2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant ,rikligt kvarstående ,2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark ,sort bestånd ,2014 (IPt)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,gräsmark ,flerstädes förvildad ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [67101, 14527] ) ,gammal ängsmark i lövsly ,rikligt o flerst. ,2003 (IPt)
Ö om Lindbyn (13F 2a , [67106, 14546] ) ,skogsmark ,1 bestånd ,2003 (IPt)
Mln Färmnäs o Högsveden (13F 2a , [6711120, 1453900] ) ,skogskant ,rikligt ,2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712010, 1457200] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712820, 1464700] ) ,nedre delen av slänt järnvägsbank ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,några buskar ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713050, 1460130] ) ,gammal ängsmark ,litet bestånd ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14601] ) ,ängsmark mellan väg och bäck ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713443, 1462038] ) ,älvstrand ,3 buskar ,2003 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ) ,fuktig ägsmark nära ängsväg ,stort bestånd ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67146, 14627] ) ,älvstrand ,1 ex. ,2002 (IPt)
Bodarna,V-Dalälven (13F 2c , [6714620, 1462660] ) ,älvstrand ,3 buskar ,2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (IPt)
Bäsna, N om fotbollsplanen (13F 2d , [6714280, 1468287] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716715, 1462583] ) ,ravinslänt , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ) ,blötpartier i myrkant ,stort bestånd ,2003 (IPt)
Bodarna,vid g:la färjstället till Svedjan' (DF 60) (13F 2c , [67137, 14622] ) ,väl naturaliserad ' i lövskog ,rikligt ,2002 (IPt)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [6708480, 1462150] ) ,vändplan skogsbilväg ,rikligt efter hela vägens sträckning ,2011 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,skogsbilvägkanter mer än 2 km ,massvis ,2016 (IPt)
Björka -Arvslindan: genom rutan 28 02 -> 29 37 (13F 2c , [67128, 14615] ) , ~refl~ ,järnvägsbank , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14621] ) ,nedlagt grustag ,spridd ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714520, 1462860] ) ,vägkant ,fåtalig ,2003 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg , 2007 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3c , [6719620, 1460065] ) ,vägslänt ,massvis ,2010 (RNy)
Gimsbärke-Sifferbo (13F 3d , [6715, 1469] ) ,banvall på tallhed ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Sifferbo ,jvg längs g:la landsvägen (13F 3d , [67153, 14676] ) ,järnvägsbank ,t.rikl. ,1987 (LJn)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bästenvägen N 2m (artp.) (13F 1c , [6706859, 1461131] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Astragalus penduliflorus    Smällvedel
Öv.Tjärna vid jvg o Naturminnet (13F 4b , [67211, 14598] ) ,sandslänt mot jvg , 1992 (JEd)
Tjärnaheden (13F 4b , [67217, 14598] ) , , 1989 (RNy)
Moje (13F 4b , [6721967, 1459932] ) ,järnvägsbank , 2010 (RNy)
Tjärnaheden (13F 4b , [67220, 14598] ) , , 1989 (RNy)
Tjärnaheden (13F 4b , [67224, 14598] ) , , 1989 (RNy)
Tjärnaheden (13F 4b , [67228, 14599] ) , , 1989 (RNy)
Moje by (13F 4c , [67208, 14601] ) ,vägslänt, sådda från planterat ex ,under tydlig spridning, ca 20 ex ,1989 (RNy)
Moje by (13F 4c , [67210, 14602] ) ,tomtmark, planterad? ,1 ex ,1989 (RNy)
Moje,Larssveden (13F 4c , [67217, 14607] ) ,sandbacke ,1 ex. ,2003 (IPt)
N om Övre Tjärna, vid och i närheten av jvg. (DFl-50) (13F 4b , [67224, 14599] ) ,blottad sand , 1986 (JEd & LBr)
Nära Gagnefs station, i skogen, ca 1900 (Hd: WISTR.1905) = Tjärnaheden längs järnvägen, mest vid ett f d stickspår, 1912 (SAM.1913) (13F 4b , [67211, 14598] ) ,på ca 3 km längd längs banlinjen och det forna stickspåret, även i tallheden omkring men endast på trampad, uppgrävd eller körd mark, 1959 (At) * flera 100 ex 1976 (NILS.&GUST.1977a) ,(13F4b1148-2849), 274 fertila ex ,1989 (RNy)
Vid grustag i stickspårets andra ände 1 1/2 km NV om föregående lokal, 1920-t (P.Lis) (13F 4b , [67232, 14597] ) ,kant av grustag ,några ex ,1986 (LBr & JEd)
Övre Tjärna Gagnef (artp.) (13F 4b , [6720860, 1459920] ) , ,50 plantor ,2011 (Uno Skog)
200 m S om Naturminnet Moje (artp.) (13F 4b , [6720877, 1459918] ) , ,81 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Järnvägen, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6720931, 1459895] ) , , 2013 (Michael Tholin)
Moje, ca 100 m S om naturminnet (artp.) (13F 4b , [6720990, 1459800] ) ,vägkant ,32 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Tjärnhedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721013, 1459815] ) , ,noterad ,2019 (Samuel Johnson)
Naturminnet Moje, 100m S om längs väg och järnväg (artp.) (13F 4b , [6721041, 1459839] ) , ,59 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Naturminnet Moje, 100m S om längs väg och järnväg (artp.) (13F 4b , [6721041, 1459839] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Moje, Naturminnet, 100 m söder om. Längs väg och järnväg. (artp.) (13F 4b , [6721116, 1459840] ) ,i vägkant och i gles tallskog ,60 plantor/tuvor ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gagnef Tjärnedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721116, 1459840] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Gagnef (artp.) (13F 4b , [6721116, 1459840] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Thomas Strid)
Övre Tjärna. (artp.) (13F 4b , [6721144, 1459832] ) ,vägslänt ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moje, tomter (artp.) (13F 4b , [6721146, 1459870] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Gagnef jvgstn, banvallen 1 km N (artp.) (13F 4b , [6721223, 1459842] ) ,känd lokal. ,1 m² ,1993 (Erling Jirle, Eva Waldemarson)
Gagnef smällvedel (artp.) (13F 4b , [6721233, 1459860] ) , ,250 ,2012 (Magnus Stenmark)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,längs banvallen ,444 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , ,611 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank ,177 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Gagnef järnvägsstation (artp.) (13F 4b , [6721255, 1459855] ) , ,noterad ,1980 (Thomas Karlsson, Bengt Nilsson)
Övre Tjärna (artp.) (13F 4b , [6721261, 1459772] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Övre Tjärna (artp.) (13F 4b , [6721288, 1459758] ) , ,11 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Obevakade jv. övergången (artp.) (13F 4b , [6721604, 1459883] ) , ,11 ,2016 (Erika Stenback)
Morstugugärdet, 300 m N om (artp.) (13F 4b , [6721970, 1459930] ) , ,26 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.) (13F 4b , [6722520, 1459980] ) , ,226 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.) (13F 4b , [6722520, 1459980] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.) (13F 4b , [6722520, 1459980] ) ,järnvägsbank ,143 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.) (13F 4b , [6722520, 1459980] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.) (13F 4b , [6722520, 1459980] ) ,järnvädsbank ,300 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,övergiven banvall ,35 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,banvall ,56 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) , ,265 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) ,banvall ,14 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) , ,77 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) ,banvall ,31 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Hellkvist grus, gammla stickspåret (artp.) (13F 4b , [6723208, 1459804] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.) (13F 4b , [6723230, 1459770] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.) (13F 4b , [6723230, 1459770] ) ,sandtag, väg ,8 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.) (13F 4b , [6723230, 1459770] ) , ,17 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.) (13F 4b , [6723230, 1459770] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.) (13F 4b , [6723230, 1459770] ) ,vändplan ,11 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720886, 1460128] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720904, 1460062] ) , ,10 plantor ,2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje, N delen (artp.) (13F 4c , [6721781, 1460706] ) , ,1 ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14567] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,gles lövskog och bryn ,mindre allmän ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721652, 1458089] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721520, 1470451] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709370, 1458422] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703769, 1460740] ) ,skogsbilvägslänt , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) , ~refl~ ,järnvägsområde , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716212, 1460739] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,300 ,2010 (Magnus Stenmark)
Stigen, Säl (artp.) (13F 1b , [6708729, 1458518] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,810 ,2010 (Magnus Stenmark)
Lathyrus vernus    Vårärt
Sifferbo, ravin mot ån (13F 3d , [67155, 14676] ) ,frodig lövskog ,30-tal ,1987 (LJn)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67120, 14600] ) ,slänt mot ravin ,fåtalig ,2001 (IPt)
Knusberget (artp.) (13F 2a , [6711016, 1450058] ) ,bergbrant / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Lotus corniculatus    Käringtand
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter ,rikligt ,2016 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grässlänt , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ) ,ängsartad slänt , 2013 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721652, 1458089] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [6721270, 1460550] ) , ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720234, 1466016] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703620, 1460640] ) ,skogsbilvägslänt , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg ,massvis ,2020 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ) ,vägkant ,tämligen allmän, förvildad ,2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ) ,vägkant skogsbilväg ,spridd ,2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706110, 1465590] ) ,vägkant ,bestånd ,2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg ,rikligt ,2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant, utkast ,rikligt ,2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd station (artp.) (13F 1a , [6709066, 1453610] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Stigen, Säl (artp.) (13F 1b , [6708729, 1458518] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712880, 1460466] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719534, 1459545] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurås järnvägsstation (artp.) (13F 3c , [6716051, 1463419] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6716100, 1463110] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Medicago lupulina    Humleluzern
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6712890, 1463140] ) ,gamla lastkajen vid järnvägen , 2014 (IPt)
Bodarna , f.d. grustag (13F 2c , [67132, 14620] ) ,matjordshög ,sparsamt ,2007 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Melilotus albus    Vit sötväppling
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67091, 14587] ) ,grusmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [6708480, 1462150] ) ,vändplan skogsbilväg ,några ex ,2011 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2011 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710970, 1456390] ) ,järnvägsbank samt ängsmark intill ,rikligt ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67128, 14603] ) ,järnvägsslänt , 1989 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67129, 14623] ) ,järnväg ,spridd efter järnvägen ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460320] ) ,vägkant, ,enstaka ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14621] ) ,grustag ,spridd ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713670, 1463060] ) ,vägkant ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462680] ) ,vägkant ,fåtalig ,2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,grusplan , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,gräsplan , 2011 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat ,rikligt ,2011 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög ,riklig ,2011 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , 1996 (JMa)
Djurmo (13F 3d , [6715057, 1465851] ) ,vägkant ,rikligt ,2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460240] ) ,nära spårområde ,rikligt ,2003 (IPt)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,30 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Mockfärd ,Heden (13F 1a , [6709530, 1454000] ) ,Vägkant ,1 stort ex ,2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713140, 1462310] ) ,f.d.grustag . släntkrön ,2 stora ex ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ) ,nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord ,1 ex ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ) ,trädgård ,2 ex. ,2001 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720340, 1460350] ) ,ängsmark nära spårområde ,1 stort ex. ,2003 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Trifolium arvense    Harklöver
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14574] ) ,torr gräsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712199, 1460016] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trifolium aureum    Gullklöver
Myrheden (13F 2c , [6712890, 1462990] ) ,järnvägsbank mellan rälarna ,fåtal ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713080, 1462170] ) ,vägslänt, motsatt sida av tidigare lokal , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713140, 1462190] ) ,vägkant, samt slänt mot nedlagt grustag ,rikligt 2001,enstaka ex.2002 ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713240, 1461990] ) ,nedlagt grustag ,2 ex ,2004 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14574] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ) ,vägkant skogsbilväg ,enstaka ,2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna,byväg c:a 200 m (13F 2c , [67137, 14629] ) , ~refl~ ,vägkanter o åkerkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Trifolium medium    Skogsklöver
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67096, 14574] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714182, 1468042] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Strax S om Gagnefs Gråda (13F 4b , [67210, 14580] ) ,ogödslad hagmark, björkhage ,1 lokal ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67096, 14574] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709204, 1458575] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,55 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Trifolium repens    Vitklöver
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14574] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721520, 1470451] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,30 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
S om Myrholen (13F 1a , [6706680, 1452010] ) ,vägkant skogsbilväg ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14575] ) ,vägkant ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
1.5 km N om Högberget , "Flytta" (13F 2a , [6711730, 1452010] ) ,skogsbilvägkant , 2008 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453250] ) ,skogsbilvägkant ,sparsamt ,2004 (IPt)
S om Björka (13F 2c , [6712500, 1461050] ) ,skogsbilvägkant ,enstaka ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713450, 1462460] ) ,fuktig ängsmark, hästbete ,c:a 200 ex. tidigare 1000- tals ,2002 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter ,rikligt ,2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Bomsarvet - Dunkarbacken (13F 3c , [6716000, 1460480] ) ,vägkant , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718762, 1463431] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Säl, vändplanen 50 m N (artp.) (13F 1b , [6708812, 1458647] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Vägen mot karls knös (artp.) (13F 1b , [6709829, 1458919] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Brötbergsvägen, körväg, kraftledning (artp.) (13F 1b , [6709971, 1455859] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Anders Lindholm)
Vid vägkanterna i trevägskors (koordinater ?? ) (13F 3d , [67186, 14654] ) ,magra gruskanter ,riklig ,1989 (LJn)
Vicia cracca    Kråkvicker
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,gräsmark ,allmän3 ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stigen, Säl (artp.) (13F 1b , [6708729, 1458518] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,övergiven banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,strand åkerloka - kornåker ,rikligt ,2012 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720350, 1460740] ) ,kornåker ,enstaka ,2003 (IPt)
Vicia sepium    Häckvicker
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,gräsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Nordanholen (13F 2a , [6710440, 1453150] ) ,ängsmark ,t.rikligt , även vitblommig ,2006 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713263, 1450196] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713436, 1450463] ) ,fäbodvall,skogsbryn ,t.riklig ,2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713627, 1450460] ) ,fäbodvall,skogsbryn ,t.riklig ,2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [6714310, 1452050] ) ,skogsmark nära fäbodvall ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710020, 1456720] ) ,dikesslänt,ängsmark ,massvis ,2010 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [67125, 14612] ) ,blandskog ,sparsamt ,2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden , nära f.d. jvgstation (13F 2c , [6712890, 1463300] ) ,vägkant ,några ex. ,2009 (IPt)
Gagnef, Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ) ,lundlik lövskog , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713878, 1463140] ) ,gräsmark mellan uthus o åker , 2018 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714257, 1468543] ) ,blandskog/vägkant , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718790, 1458880] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,ängsmark , 2017 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ) ,slänt mot vattenloka , 2011 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) ,ravin , 1996 (JMa)
Dicksveden (13F 4c , [6720520, 1461200] ) ,vägkant mot häck ,t.rikligt ,2006 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [67222, 14619] ) ,rik skogssluttning ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67120, 14600] ) ,slänt mot ravin ,sparsamt ,2001 (IPt)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,igenväxt ängsmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
V om Grådbodarna (13F 2a , [6713870, 1451700] ) ,skogsmark ,båda sidor om skogsbilväg ,ca 50 m ,2004 (IPt)
Oxalis acetosella    Harsyra
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,fuktig skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720904, 1467949] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708473, 1457843] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,spridd ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgård ,i rabatter , gräsmatta, potatisland o hallonhäck ,rikligt ,2002 (IPt)
Erodium cicutarium    Skatnäva
By (13F 2b , [67127, 14588] ) ,betesmark ,fåtal ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713240, 1461970] ) ,gammalt grustag ,skräphög med matjord ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14626] ) ,morotsland ,rikligt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67140, 14628] ) ,potatisland ,fåtalig ,2001 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,kornåkrar ,1000-tals ex ,2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ) ,åkervägkant , 2016 (IPt)
Geranium pratense    Ängsnäva
Arvslindan (13F 2c , [6712970, 1464580] ) ,vägkant ,fåtalig endast vitblommig ,2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713320, 1464730] ) ,vägkanter mot åker ,rikligt endast vitblommig ,2002 (IPt)
Gagnefsbyn (13F 3b , [6718130, 1459590] ) ,vägkanter ,spridd, vitblommig ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan ,vitblommig ,2014 (IPt)
Gröntuv, Sörbyn (13F 3c , [6718470, 1461280] ) ,vägkant mot åker ,enstaka ,2007 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721704, 1460773] ) ,ängsmark nära sjö , 2019 (RNy)
Arvslindan (DF) (13F 2c , [6713140, 1464660] ) ,vägkant ,rikligt endast vitblommig ,2002 (IPt)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Gagnefs kyrka (13F 3b , [6719490, 1459150] ) ,gräsmatta ,fåtal ,2013 (IPt)
Geranium pyrenaicum    Skuggnäva
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgård ,i rabatter , gräsmatta, potatisland som ogräs ( urprungligen planterad ) ,rikligt ,2002 (IPt)
Geranium robertianum    Stinknäva
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ) ,rasbrant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Björka (artp.) (13F 2c , [6712992, 1460347] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Linum catharticum    Vildlin
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant, ( mtrl vid vägförbättring ?) ,t.rikligt ,2018 (IPt)
N om Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453250] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Björka mot By (13F 2b , [6713110, 1459690] ) ,gammal tomtmark,kvarstående ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank, slänt ,rikligt ,2004 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Euphorbia esula    Vargtörel
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [67144, 14629] ) ,i åkrar samt ängsmark ,riklig ,2001 (IPt)
2 km N Gagnefs stn. (DFl-50) (13F 4b , [67222, 14599] ) ,banvall ,tämligen rikligt ,1986 (JEd & LBr)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.) (13F 4b , [6722520, 1459980] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ) ,åker (obesprutad) ,rikl. ,2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14620] ) ,gammalt grustag ,matjordsupplag ,sparsamt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) ,åkermark ,riklig ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14601] ) ,åkermark ,riklig ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713670, 1463910] ) ,åkerkant med korn ,11 ex.(enda lokalen i Bodarne) ,2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713150, 1466960] ) ,tomtmark , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714455, 1468328] ) ,åker , 2015 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
N om Övre Tjärna,f.d.stickspåret 200 m fr. jvg (13F 4b , [67226, 14599] ) ,torrängsveg. ,50 tuvor ,1986 (JEd & LBr)
NO om Gräv , nära grustag (13F 4b , [6723210, 1459820] ) ,vägkant ,några ex ,2004 (IPt)
Öster om Lässen (artp.) (13F 4b , [6722750, 1459946] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.) (13F 4b , [6723230, 1459770] ) ,sandtag, väg , 2010 (Tomas Ljung)
Acer platanoides    Lönn
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall ,många småplantor ,2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant ,många spridda småplantor ,2018 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall ,rikligt med småplantor ,2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall ,rikligt med plantor i skogsmiljö ,2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14571] ) ,vägkant ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall ,små ex ,2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67139, 14521] ) ,skogsmark ,många små träd ,2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By , mellan järnvägen och landsvägen (13F 2b , [6712280, 1458990] ) ,skogsmark ,många små ex. ,2006 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713, 1462] ) ,älvslänt ,spridd i älvslänter genom hela atlasrutan ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ) ,lövskog ,spridda små träd ,2003 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog ,rikligt spridd ,2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ) ,älvslänt , 1991 (JEd)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716212, 1460739] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog , 2016 (IPt)
Minnesstugan (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbeväxt sandås , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Gatugårdarna (13F 4c , [6720097, 1460919] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Nysäl (13F 2b , [6712010, 1457200] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712740, 1464470] ) ,skogsmark, hygge ,massvis, (planterade ??) ,2006 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,några ex ,2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460570] ) ,jordtipp ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713270, 1462730] ) ,skogsmark , (trädgårdsavfall?) ,ca 20 ex ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713370, 1461990] ) ,älvslänt, tipp för bl.a. trädgårdavfall ,massvis ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14622] ) ,barrskog, vid foten av en tall ,1 litet ex. ,1998 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713613, 1462310] ) ,älvravin ,spridd ,2017 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant ,spridd på många lokaler i hela byn ( snart spridd som lupin ) ,2011 (IPt)
Bäsna, N om fotbollsplanen (13F 2d , [6714280, 1468287] ) ,blandskog ,stort bestånd ,2014 (IPt)
Djurås, Öster - Dalälven (13F 3c , [6715944, 1462794] ) ,ravin mot älven , 2018 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ) ,lövskog ,massvis ,2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6721690, 1460840] ) ,nära sjöstrand,förvildad ,enstaka ,2003 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6722024, 1460797] ) ,blanskog med skogsbilväg ,massvis ,2017 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [6722040, 1460810] ) ,upplagsplats efter skogsbilväg i kraftledningsgata ,enstaka (2003) , rikligt ,2007 (IPt)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.) (13F 3c , [6715143, 1462612] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Norra Moje (artp.) (13F 4c , [6721094, 1460403] ) , ,6 m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.) (13F 4c , [6722042, 1460721] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
N o Djurås hela ravinbotten från älven till 200 m ovan riksv. (13F 3c , [67166, 14626] ) ,ravinbotten ,mkt.rikl. ,1993 (ÖSp)
100 m NV Nedre gårdarna (13F 3c , [6716600, 1462570] ) ,ravin , 1996 (JMa)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67119, 14601] ) ,ravin ,rikligt ,2001 (IPt)
Frangula alnus    Brakved
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14578] ) ,lövskog ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,t.rikligt ,2006 (LBr & IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) ,vägkant, fäbodvall ,enstaka ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714422, 1467576] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ) ,skogsstig , 2017 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716003, 1459488] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ) , ~refl~ ,skogskant vid källor , 1996 (JMa)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Parthenocissus inserta    Vildvin
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Tilia cordata    Lind
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Abutilon theophrasti    Lindmalva
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,1 ex. ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,trädgårdsland, ej i närheten av fågelbord ,1 ex. ,2002 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716430, 1462110] ) ,villaträdgård, nära fågelbord ,1 ex ,2003 (IPt)
Malva moschata    Myskmalva
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ) ,grustag , med tippmassor , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460430] ) ,ängsmark ,2 ex. ,2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,t.tikligt ,2003 (IPt)
Säl, vägmötet (artp.) (13F 1b , [6709356, 1458472] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Daphne mezereum    Tibast
Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ) ,igenväxt betesmark ,flerstädes ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Ellheden (13F 2b , [6712000, 1457880] ) ,skogsmark ,enstaka ,2003 (IPt)
By - Ellheden (13F 2b , [67121, 14585] ) ,älvslänt ,övre delen mot åkerkant ,rikligt ,2003 (IPt)
By (13F 2b , [67126, 14590] ) ,gammal åkerkant ,ett stort ex. ,2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713500, 1462110] ) ,örtrik ravin mot älven ,fåtalig ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ) ,skogsdunge ,1 ex. ,2001 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714520, 1462300] ) ,slänt mellan åkrar och beteshagar ,flerst. ,2004 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67148, 14623] ) ,örtrik ravin ,spridd ,2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck V om vägen (13F 3b , [67186, 14590] ) ,ravin ,enst, 1993 (ÖSp)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715580, 1467640] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (IPt)
V om Gräv (13F 4b , [67226, 14584] ) ,ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
V om Gräv (13F 4b , [67228, 14585] ) ,ravin ,enst. ,1993 (ÖSp)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720776, 1467980] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt)
By (DF) (13F 2b , [67127, 14589] ) ,skogsdunge samt åkerkant ,spridd ,2001 (IPt)
Gässtjärnberget (artp.) (13F 0a , [6701727, 1450591] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
500m S Igeltjärn (artp.) (13F 0a , [6704379, 1450154] ) ,liten sprickdal i fasta berget / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
900m S Lövsen (artp.) (13F 1b , [6706561, 1457395] ) , , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709327, 1458063] ) , ,6 ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Nysäl (artp.) (13F 2b , [6712127, 1458397] ) ,brink / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6715614, 1463455] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67093, 14583] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6722006, 1460775] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Bodarna (13F 2c , [6714190, 1462640] ) ,vägkant, kulturmark ,spridda ex. ,2018 (IPt)
Viola arvensis    Åkerviol
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14572] ) ,åker ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vtetåker , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696311, 1459379] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14573] ) ,hagmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714203, 1469544] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalen, Naturreservat (artp.) (13F 2b , [6712121, 1459952] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14578] ) ,torr gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713268, 1450277] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2004 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720800, 1467894] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Viola epipsila    Mossviol
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14577] ) ,sumpskog ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,rikligt ,2006 (LBr & IPt)
NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707535, 1462627] ) ,bäckdråg , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) ,kärr , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Viola hirta    Buskviol
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,ett ex.planterat 1965 ,numera rikligt spridd på tomtmark och i lövdunge utanför tomt , 2001 (IPt)
Viola mirabilis    Underviol
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,igenväxt ängsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14527] ) ,örtrik sluttning i granskog , 1988 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67120, 14600] ) ,slänt mot ravin ,spridd men minskande ,2001 (IPt)
Viola palustris    Kärrviol
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärrmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706171, 1465512] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ) ,bruksvägslänt mot kärr , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718919, 1463991] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) , ~refl~ ,frisk skogsmark intill ån , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägdike , 2019 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721652, 1458089] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Viola riviniana    Skogsviol
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14576] ) ,skogsbryn ,allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456390] ) ,skogsväg , 2017 (IPt)
Gagnef, Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ) ,lundlik lövskog ,spridda ex, alla med blå sporre ,2015 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712909, 1466619] ) ,ängsmark på tomt , 2018 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) , ~refl~ ,skogsmak , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720844, 1467954] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bodarna (artp.) (13F 2c , [6713571, 1462170] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Viola rupestris    Sandviol
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713110, 1462660] ) ,vägslänt ,t.riklig ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713480, 1462160] ) ,örtrik skogsmark på sand ,numera fåtalig,ca 20 ex ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713620, 1462400] ) ,vägkant mot tomtmark ,ca 2 m2 ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714470, 1462800] ) ,tomtmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Hembygdsgården (13F 3b , [6719220, 1459980] ) ,gårdstun ,fåtalig ,2012 (IPt)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ) ,örtrika öppna röjda sandbackar ,enst. ,1991 (JEd)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ) ,åstorrslänt ,enst. ,1988 (TLj)
Öv.Tjärna vid jvg o Naturminnet (13F 4b , [67211, 14598] ) ,sandmark ,enst. ,1992 (JEd)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720880, 1460130] ) ,tallhed ,sandmark ,spridd ,2004 (IPt)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) ,banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Viola selkirkii    Skuggviol
Bodarna (13F 2c , [6713540, 1462130] ) ,örtrik ravin mot älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713580, 1462160] ) ,artrik skogsmark ,fåtal ,2012 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714110, 1462590] ) ,tomtgräns mot gräsmatta, ca 5 m från älvslänt , ~ 10-tal blommande ex. ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,lever kvar i gräsmatta på tomtmark ,ca 20 ex. ännu 2008 ,2001 (IPt)
Trolldalen (DF 70) (13F 2c , [67120, 14601] ) ,örtrik ravinslänt . m.Cirs.alpina ,t.rikl. ,2002 (IPt)
Trolldalen ,flera lok. sydostravinerna,ravinbotten nedom 'Trollkyrkan' (DF ;DBS) (13F 2c , [67117, 14600] ) ,raviner ,rasbranter ,fuktigt, skuggigt, örtrikt ,spridd, riklig blommning 2004 ,1988 (IPt)
Lögnäset (artp.) (13F 2b , [6711277, 1456026] ) ,lövskog på finsediement nära älv ,20 plantor ,1991 (MBm)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Kyrkbyn, Gagnefsgården (13F 3b , [6719741, 1459720] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ) , ~refl~ ,sandslänter mot vägen , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,640 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bodarna, Djurås (artp.) (13F 2c , [6714200, 1462935] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Djurmo klack utsikten (artp.) (13F 3d , [6715561, 1465817] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Viola x wittrockiana    Pensé
1 km SO om Myrheden ,nära kraftledningsgata (13F 2c , [6712656, 1463706] ) ,skogsbilvägsdike (utkast) ,10-tal plantor ,2012 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721310, 1460511] ) ,vägkant, sandbacke ,ca. 20 ex ,2004 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Peplis portula    Rödlånke
Gräv (13F 4b , [6721440, 1458630] ) ,vid en åkerloka ,1000-tals ex ,1994 (TLj)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Svedjan mot älven (13F 2c , [6714, 1462] ) ,kärrveg.eft.älven , 1989 (TLj & LBr)
Älvgården, V-dalälven (13F 3c , [6715214, 1462754] ) ,strand , 2011 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 1a , [6709693, 1450088] ) , ,noterad ,2017 (Peter Hambäck)
Circaea alpina    Dvärghäxört
2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,på flera ställen ,1996 (AJs)
Brötjärna (13F 2b , [6710720, 1456267] ) ,lövskog ,ca 2 m2, heltäckt yta ,2003 (IPt)
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67119, 14601] ) ,ravin ,rikligt ,2001 (IPt)
Josefs dal (artp.) (12F 9a , [6696586, 1452080] ) ,alsumpskog / bäckdal , 1997 (Skogsstyrelsen)
Trolldalen (artp.) (13F 2c , [6712090, 1460281] ) ,efter bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,dike , 2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713250, 1463030] ) ,vägdike , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713570, 1463090] ) ,vägdiken ,rikligt ,2007 (IPt)
Lindan, V-dalälven (13F 2c , [67138, 14602] ) ,älvstrand ,rikligt ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14632] ) ,vägkant vid reningsverk ,sparsamt ,2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) ,hygge , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716460, 1454710] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Komtillmåtta - Folkets hus (13F 3c , [6716290, 1461520] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,460 ,2010 (Magnus Stenmark)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6711350, 1460450] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,spridd ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ) ,nedlagt grustag ,flera ex. ,2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Färjbacken (13F 3c , [6715240, 1463500] ) ,vid växthus ,rikligt ,2002 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Epilobium collinum    Backdunört
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde ,spridd efter hela jvg genom rutan ,2015 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67111, 14565] ) ,järnvägsbank ,spridd efter järnvägsbanken genom hela rutan ,2003 (IPt)
Björka-By (13F 2b , [67125, 14597] ) ,banvall ,spridd (se ruta 13F 2c) ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67129, 14622] ) ,järnvägsbank ,efter byte av slipers och ny ballast spridd i hela atlasrutan efter jvg ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Epilobium hirsutum    Rosendunört
Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ) ,trädgård, ej planterad, troligen inkommen med frö eller plantjord ,fåtalig,även 2002-5 ,2001 (IPt)
Epilobium montanum    Bergdunört
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan , 2014 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716500, 1462645] ) ,ravin , 2011 (IPt)
Överbacka (13F 3c , [6716980, 1461860] ) , ~refl~ ,bymiljö , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ) , ~refl~ ,bergtag , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14574] ) ,dike ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6711940, 1457160] ) ,bäckstrand ,rikligt ,2011 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vattendamm , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,våt ängsmark , 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ) ,strand vattenloka , 2011 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715803, 1460832] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , 1996 (JMa)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Oenothera biennis    Nattljus
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,tomtmark ,inplanterad under 60 talet ,nu rikligt spridd på hela tomten ,2001 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721847, 1460921] ) ,tomtmark , 2020 (IPt & RNy)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Bodarna ,V-Dalälven (13F 2c , [67137, 14621] ) ,i vatten ,flerst. nära södra stranden ,2003 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ) ,älv , 1996 (JMa)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,rikligt ,2005 (IPt)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Nordanbyn (13F 2a , [67100, 14539] ) ,liten vik av älven,under vatten ,enstaka ,2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714640, 1462380] ) ,skogskärr ,rikligt ,2003 (IPt)
Cornus alba    Videkornell
Sifferboravinen ,uppstr.Rv 70 (13F 3d , [67152, 14680] ) ,djup bäckravin ,stora snår fl. ,1987 (TLj)
Mojesängarna (13F 4c , [6721580, 1461045] ) ,skogsmark nära sjön ,flera buskar ,2010 (RNy)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,1 ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2018 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall ,litet bestånd ,2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ) ,källarkulle ,ganska rikligt ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707395, 1462745] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Högberget (13F 2a , [67101, 14528] ) ,vägkanter ,rikligt o flerst. ,2003 (IPt)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ) , ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67116, 14546] ) ,vägslänter ,flerst.o rikligt ,2003 (IPt)
Vägen till Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6711820, 1451150] ) ,kant av skogsbilväg ,t.riklig ,2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714150, 1452150] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2004 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ) ,vägkant o slänt ,rikligt ,2004 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,bestånd med vitmelerade blad ,2008 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank, slänt ,massvis ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ) ,vägkant ,flera lokaler i byn ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14601] ) ,ängsmark mellan väg och bäck ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713250, 1461920] ) ,nedlagt grustag, numera upplag ,20- tal ,2003 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67143, 14637] ) ,lövskogsslänt långt från bebyggelse ,rikligt ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan ,rikligt ,2014 (IPt)
100 m S om Kyrkan (13F 3b , [67193, 14591] ) ,slänt ,massvis ,2003 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ) ,älvslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716500, 1462645] ) ,ravin ,ymnigt ,2011 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ) ,slänt mot älven ,spridda från trädgård ,2010 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ) ,åkervägkant , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ) ,vägkant ,rikligt o flerstädes ,2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [67205, 14603] ) ,vägkant,åkerren ,rikligt ,2003 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ) ,skogsvägkant ,1 bestånd ,2004 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Anethum graveolens    Dill
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Angelica sylvestris    Strätta
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14575] ) ,fuktig mark ,flerstädes ,frekvens allm. , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706456, 1465544] ) ,skogsbilsvägdike ,spridd ,2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713246, 1467376] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714512, 1467443] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Ö om Dicksveden (13F 4c , [67209, 14630] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,slänter,diken och skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712880, 1460466] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466263] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Björka (artp.) (13F 2c , [6712992, 1460347] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Astrantia major    Stjärnfloka
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Carum carvi    Kummin
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707744, 1451490] ) ,skogsvägkant , 2015 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14574] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna,byväg c:a 200 m (13F 2c , [67137, 14629] ) , ~refl~ ,vägkanter o åkerkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720278, 1466004] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Cicuta virosa    Sprängört
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) ,älvstrand ,i en liten vik ,spridd ,2003 (IPt)
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710270, 1454470] ) ,älvstrand ,enstaka ,2003 (IPt)
Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ) ,sjöstrand ,rikligt runt hela sjön ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67143, 14646] ) ,kärr ,riklig inom hela "Backmon" i kärr o sjösträder ,2002 (IPt)
Djurås by,"Backmon" (13F 2c , [67144, 14649] ) ,kärr ,riklig ,2002 (IPt)
Djurås by ,"Präst-Olles" (13F 2c , [6714650, 1463530] ) ,sjöstrand ,rikligt runt hela sjön ,2002 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjö ,rikligt ,2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,sjöstrand , 1996 (JMa)
N om Åssjön (13F 3c , [6717370, 1461470] ) ,sjöstrand , 1996 (JMa)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ) ,nära älven , 1988 (IPt)
Mojesjön ,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ) ,sjöstrand ,några ex. ,2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6721690, 1460848] ) ,sjöstrand ,spridd runt sjön ,2003 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,gräsmark ,några ex. (senare utrotad) ,2004 (AÖg)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven (13F 3c , [6715832, 1462607] ) ,nära pumpstn, på krönet av älvslänten, ( delvis utkast tipp ) ,rikligt spridd med många stora blommande plantor samt små plantor ,2012 (IPt)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ) , ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Komtillmåtta - Folkets hus (13F 3c , [6716290, 1461520] ) , ~refl~ ,vägren , 1996 (JMa)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,vägkant ,3 lokaler ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721390, 1458042] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712550, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dammen söder om Näset (artp.) (13F 3c , [6715596, 1462416] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6716100, 1463110] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Levisticum officinale    Libbsticka
Dicksveden (13F 4c , [6720610, 1461200] ) ,vägkant mot häck ,1 ex ,2006 (IPt)
Myrrhis odorata    Körvel
Bodarna (13F 2c , [6714166, 1462678] ) ,tomtmark , 2015 (IPt)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Mockfjärd , Heden ,nära jvgkorsning (13F 1a , [6709490, 1454270] ) ,vägslänt ,några ex ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713944, 1462823] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Bodarna vid älvbron (13F 2c , [67149, 14626] ) ,vägkant , 1991 (JEd)
Bodarna (13F 2c , [67149, 14627] ) ,vägkant o slänter ,riklig ,2001 (IPt)
Mjälgen ,Åkerängstabron (13F 3c , [6715166, 1462570] ) ,vägkant ,rikligt på båda sidor av älven ,2011 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall ,1 ex ,2018 (IPt)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.) (13F 3c , [6715143, 1462612] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [66959, 14484] ) ,gammal åkerkant ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ) ,f.d.fäbodvall ,rikligt ,2006 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ) ,fäbodvall ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706380, 1461890] ) ,fäbodvall ,ca 10 m2 ,2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707398, 1462788] ) ,fäbodvall ,flera lokaler ,2010 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707412, 1462738] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod ,ca 10 m2 ,2011 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ) ,fäbodval ,massvis på 4 skilda lokaler ,2003 (IPt)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6713590, 1450570] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2003 (IPt)
By (13F 2b , [67127, 14588] ) ,skogsdunge ,fåtalig,ej blommande ,2001 (IPt)
Bodarna , Myrheden, gamla affären (13F 2c , [6712880, 1463440] ) ,ödetomt ,2 bestånd ,ca 30 m2 ,2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ) ,ängsmark ,nära bäck ,stort bestånd ,2002 (IPt)
Bodarna ,Myrheden (13F 2c , [6713180, 1463100] ) ,bäckravinslänt mot åkerkant ,massvis på en sträcka av ca. 100 m ,2011 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6713260, 1463150] ) ,bäckslänt mot tomtmark ,ca 15 m2 ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,tomtmark ,rikligt ,2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712963, 1466580] ) ,tomtmark , 2018 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant ,2 bestånd på vardera 2m2 ,2011 (IPt)
Kättjarbodarna (13F 3a , [67153, 14532] ) ,i anslutning till östligaste av de f.d tre husen ,ett tätt bestånd ,1994 (ÖSp)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd ,2018 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (DF) (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall ,ymnint ,några 100 m2 heltäckt yta ,2006 (IPt)
Kolsveden 2 m V, Säl (artp.) (13F 1b , [6709097, 1458305] ) , ,4 m2 ,2017 (Johannes Måsviken)
Säl vägen 5m V (artp.) (13F 1b , [6709318, 1458509] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14570] ) ,åstrand ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2005 (IPt)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14577] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ) , ~refl~ ,liten bäckravin , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721194, 1461641] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721234, 1461642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Seseli libanotis    Säfferot
Älvnipan 300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,brant öppen nipslänt med aktiv erosion mot älven, med back-, ås- och vårstarr ,minst ett 100-tal ex ,1991 (JEd)
Andromeda polifolia    Rosling
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,myr ,rikligt ,2008 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14568] ) ,myrmark ,ganska rikligt ,frekvens allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,strandkant sjö , 2010 (IPt)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ) ,sjöstrand , gungfly , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2004 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr , 2019 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712757, 1467985] ) ,myr , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Mellan grustag och järnväg (13F 4c , [67233, 14602] ) ,vägslänter ,skogsbilväg ,rikligt ,2003 (IPt)
Calluna vulgaris    Ljung
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,myr ,rikligt ,2008 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr ,vitblommig ,2019 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720390, 1466080] ) ,fäbodvall, skogssluttning , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Chimaphila umbellata    Ryl
Bodarna skogsmark, 15 m2 heltäckt yta 1963 (IPt) * tre sterila kloner på 15 m2 1989 (13F 2c , [6713450, 1462140] ) ,sandig skogsmark ,3 kloner , 1 ex.blommande ,2002 (IPt)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67091, 14575] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,skogsmark , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) , ~refl~ ,skogsmark mot kärr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Råmyran, kraftledningsgata (13F 3c , [6718695, 1464290] ) ,myrkant , 2011 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6723081, 1459745] ) ,skogsmark , 2020 (IPt)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ) ,barrskog ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,enstaka ,2006 (LBr & IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ) ,fuktig skogsmark nära stig ,fåtalig,numera sällsynt (enda fyndet 2002) ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712515, 1460685] ) ,skogsvägkant ,3 spridda lokaler, ca 20 ex ,2004 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Moje, Klitthagen (13F 4c , [6721900, 1460960] ) ,skogsmark ,52 ex ,2014 (RNy)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) ,skogskärr ,spridd, flerst. ,2004 (IPt)
Tjärnbodarna - Svensbodarna (13F 4d , [6721023, 1465818] ) ,skogs-stig ,20-tal ex. ,2013 (RNy)
Södra Rosen (artp.) (13F 0b , [6700199, 1459227] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Ca 1200 m N Trysjöns utlopp (13F 0c , [6703900, 1460340] ) ,äldre barrblandskog ,1 ex ,1996 (C Ekenberg)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14574] ) ,tallskog ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
200 m SO Lindbodarna (13F 1c , [6708854, 1464962] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
V om Lindbodarna (13F 1c , [6708906, 1464594] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
SO om Dammyran (13F 1c , [6709890, 1461505] ) ,talldominerad skogsslänt mot myren ,fåtal ,2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706064, 1465526] ) ,skogsmark ,fåtal ,2010 (IPt)
S om Rista längs bäck (13F 2b , [67124, 14571] ) ,bäckkant i ravinbotten ,rikl. ,1993 (ÖSp)
1 km SO om Rista vid bäcksammanflöde (13F 2b , [67124, 14583] ) ,bäckkant i ravinbotten ,ett tätt best. ,1993 (ÖSp)
Myrheden (13F 2c , [6713250, 1462630] ) ,sandig skogsmark ,fåtalig ,2009 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås , 1996 (JMa)
Moje,Larssveden (13F 4c , [6721385, 1460313] ) ,tallhed ,rikt bestånd ,2009 (RNy)
Moje,Larssveden (13F 4c , [6721621, 1460526] ) ,tallhed , 2008 (RNy)
800 m S Långsjöns sydspets (13F 4c , [6723632, 1460429] ) ,tallhed ,fåtal ex ,2012 (IPt)
1 km S om Långsjön (13F 4c , [6723664, 1460487] ) ,tallskog ,enstaka ,2017 (IPt)
350 m OSO Långsjöns sydspets (13F 4c , [6724223, 1460822] ) ,tallhed ,6 ex. ,2012 (IPt)
Omr. 6 Finntorpet S (artp.) (13F 1c , [6706288, 1460271] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Moje (artp.) (13F 4b , [6720931, 1459911] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Maja Wressel)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,(OBS glatt tallört) ,1 ,2012 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,grässlänt mot skogsbilväg , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704955, 1457500] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67088, 14570] ) ,skog ,allmän ,2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
C:a 300 m S f.d.Arvslindans jvgstn (13F 2c , [67124, 14635] ) , ~refl~ ,fuktig blandskogsmark, med bäck , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , 1996 (JMa)
V om Råmyran (13F 3c , [6718919, 1463991] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719526, 1466648] ) ,gammal bruksväg , 2014 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709782, 1459784] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711952, 1459978] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Gärde (artp.) (13F 4b , [6720683, 1458312] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,övergiven banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
600 m OSO Björkagården (13F 2c , [6712960, 1462300] ) ,skogsmark nära järnväg ,sparsamt ,2013 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713430, 1462150] ) ,sandig skogsmark ,spridd ,2001 (IPt)
N om Övre Tjärna (13F 4b , [6722, 1459] ) ,tallhedskog ,m.a. ,1986 (JEd & LBr)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721770, 1460650] ) ,sandig tallskogsmark ,ca 1 m2 ,2010 (RNy)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722036, 1460594] ) ,tallhed , 2011 (RNy)
200 m SSO Långsjön (13F 4c , [6724192, 1460556] ) ,tallhed ,några m2 ,2012 (IPt)
SV om Långsjön (13F 4c , [6724372, 1460310] ) ,sandig skogsmark , 2013 (IPt)
Pyrola media    Klockpyrola
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,igenväxt ängsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Pyrola minor    Klotpyrola
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,grässlänt mot skogsbilväg , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14573] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6705854, 1465429] ) ,skogsmark ,spridd ,2010 (IPt)
N om Kättsarbomyren (13F 2a , [67146, 14532] ) , ~refl~ ,vägkanter & diken skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2004 (IPt)
C:a 300 m S f.d.Arvslindans jvgstn (13F 2c , [67124, 14635] ) , ~refl~ ,fuktig blandskogsmark, med bäck , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Hålmyran (13F 3a , [6716287, 1452572] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709750, 1459336] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712530, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,igenväxt ängsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713090, 1450400] ) ,fuktig skogsmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
C:a 300 m S f.d.Arvslindans jvgstn (13F 2c , [67124, 14635] ) , ~refl~ ,fuktig blandskogsmark, med bäck , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718825, 1463518] ) ,balndskog , 2011 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718919, 1463991] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) ,frisk skogsmark intill ån , 1996 (JMa)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720234, 1466016] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696750, 1451472] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Stiget, kolsveden, Säl (artp.) (13F 1b , [6708925, 1458429] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Ledum palustre    Skvattram
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr ,rikligt ,2008 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67090, 14572] ) ,skog ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,skogsmark , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Råmyran (13F 3c , [6718754, 1464285] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Ändlösbergssjön (artp.) (13F 1d , [6708290, 1465110] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711793, 1459259] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SO om Björka "Myrpussen" (13F 2c , [67127, 14607] ) , ~refl~ ,myr med kärr och fritt vatten , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14571] ) ,skog ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Trolldalen, Naturreservat (artp.) (13F 2b , [6712121, 1459952] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Djurmo klack utsikten (artp.) (13F 3d , [6715561, 1465817] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SO om Björka "Myrpussen" (13F 2c , [67127, 14607] ) , ~refl~ ,myr med kärr och fritt vatten , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711793, 1459259] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Karls knös (artp.) (13F 2c , [6710214, 1460086] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Vaccinium uliginosum    Odon
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,myr ,rikligt ,2008 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706069, 1451675] ) ,skogsmark , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,fuktig skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SO om Björka "Myrpussen" (13F 2c , [67127, 14607] ) , ~refl~ ,myr med kärr och fritt vatten , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,skogsmark , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711793, 1459259] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14574] ) ,hygge ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalen, Naturreservat (artp.) (13F 2b , [6712121, 1459952] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Trolldalen, gagnef (artp.) (13F 2c , [6712129, 1460350] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack utsikten (artp.) (13F 3d , [6715561, 1465817] ) , ,noterad ,2018 (Anders Lindholm)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Lysimachia nummularia    Penningblad
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ) ,grustag , med tippmassor , 2008 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank, slänt ,rikligt ,2004 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714361, 1468088] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård ,rikligt ,2014 (IPt)
Kyrkbyn, Gagnefsgården (13F 3b , [6719741, 1459720] ) , , 2014 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 2a , [6710360, 1452420] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ödefäbodstuga V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713630, 1452740] ) ,igenväxt gammal fäbodvall ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Myrheden , S om järnvägen (13F 2c , [6712870, 1462600] ) ,vägdike ,bestånd ,2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460240] ) ,lövskog ,rikligt ,2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713120, 1464550] ) ,bäckravin,spridd från trädgårdsavfall ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ) ,nedlagt grustag,tipp ,fåtal ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ) ,ravin mot älven,helt naturaliserad ,rikligt ,2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ) ,slänt mellan tomtmark och gammal vall , 2015 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,sjö , 2015 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ) ,älven , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista vid gamla färjstället (13F 2b , [67121, 14570] ) ,älvstrand , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,bäckstrand, kärr , 2011 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ) ,utloppet, sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ) ,skogskärr , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Präst-Olles (artp.) (13F 2c , [6714660, 1463510] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björka , Trolldalen (13F 2c , [6712250, 1460240] ) ,ängsmark, gammal vall ,rikligt ,2008 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67139, 14642] ) ,kärr ,rikligt ,2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14624] ) ,örtrik blandskog nära älven ,ymnig ,på stora ytor helt dominerande ,2003 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjö , 2011 (IPt)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ) , ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,grässlänt mot skogsbilväg , 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) , ~refl~ ,frisk skogsmark intill ån , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711905, 1459668] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (artp.) (13F 2c , [6713571, 1462170] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Primula farinosa    Majviva
Mojeängarna (13F 4c , [6721478, 1461458] ) ,kraftlinjegata , 2008 (RNy)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ) ,rikkärrskant i kraftledningsgata ,ca 10 ex ,2005 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [6721500, 1461400] ) ,kraftledningsgata , 1996 (RNy)
Mojesängarna (artp.) (13F 4c , [6721736, 1461252] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Ragnar Nyberg)
Primula veris    Gullviva
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ) ,torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark ,några ex ,2005 (IPt)
Bodarna,Myrheden (13F 2c , [6713170, 1463300] ) ,vägslänt ,några ex ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Djurås by, nära älven (13F 2c , [6714310, 1463620] ) ,ängsmark nedanför sommarstugor ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714570, 1462970] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714640, 1468290] ) ,slänt mot vägen till gamla färjeläget , 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ) ,ängsartad slänt , 2013 (IPt)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ) ,gräsmatta ,spontant inkommen ,1996 (JMa)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ) ,slänt mot älven ,spridda från trädgård ,2010 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 2a , [6710360, 1452420] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bodarna, Djurås (artp.) (13F 2c , [6714200, 1462935] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fraxinus excelsior    Ask
Ösjöbodarna (13F 1b , [67050, 14575] ) ,i anslutning till ett av husen i den NV gårdsklungan ,2 ex ,1994 (ÖSp)
Syringa vulgaris    Syrén
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713430, 1459470] ) ,skuggig vägslänt ,rikligt ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1463190] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) ,gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker ,164 plantor/tuvor ,2017 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) , ,117 stjälkar/strån/skott ,2019 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) ,gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker ,31 plantor/tuvor ,2016 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2019 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) ,gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker ,2 plantor/tuvor ,2014 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) ,gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker ,64 plantor/tuvor ,2015 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) , ,52 stjälkar/strån/skott ,2018 (Jens Montelius Risberg)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.) (13F 3b , [6719963, 1459754] ) ,gräs- och rismark i låglandet slåtteräng på gammal åker ,5 plantor/tuvor ,2013 (Jens Montelius Risberg)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,älvstrand , 2011 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr, sjöstrand , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718611, 1468147] ) ,myr , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720455, 1460757] ) ,sjöstrand / ängsmark , 2020 (IPt)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ändlösbergssjön (artp.) (13F 1d , [6708290, 1465110] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711793, 1459259] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Galium album    Stormåra
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14575] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Galium album x verum    
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) ,sandig sydslänt med föräldrarna ,enstaka ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713830, 1462920] ) ,vägslänt (m.föräldrarna) ,sparsamt ,2002 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720340, 1460350] ) ,ängsmark nära spårområde ,rikligt ,2003 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Galium aparine    Snärjmåra
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Galium boreale    Vitmåra
Gräsberget (13F 0a , [6701499, 1453385] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704955, 1457500] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14574] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714361, 1468088] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) , ~refl~ ,gräsmark , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716212, 1460739] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
V om Trollmyran (13F 3b , [6716480, 1459023] ) ,skogskärr , 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,strandkant sjö , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718856, 1457090] ) ,dike , 2017 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ) , ~refl~ ,gungfly , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462010] ) ,nedlagt grustag , matjordsupplag , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ) ,trädgård ,fåtal ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgårdsland ,fåtalig ,2001 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ) ,åkervägkanter , 1996 (JMa)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärr ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,gungflykant mot sjö , 1996 (JMa)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ) ,vattenhål i myrkant med Iris ,sparsamt ,2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67207, 14607] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,2005 (IPt)
Galium triflorum    Myskmåra
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" ( återbesök lokal 1996 ) (12F 9a , [6696637, 1452202] ) ,erosionsravin,i dalbotten, stenskravel , med täta bestånd av träjon ,litet bestånd ,2010 (AJs)
2 km VNV Bastbergets fäbodar ( återbesök lokal 1996 ) (12F 9a , [6696949, 1451611] ) ,bland tibast ,blåsippa o ormbär ,litet bestånd med 1 m2 gles utbredning ,2010 (AJs)
Trolldalen 1920-t (LUNELL 1928 o a) * 1950 (Tr) * (13F 2c , [67119, 14601] ) ,rasmark ,riklig 1990 (IPt o a).* riklig ,2002 (IPt)
Josefs dal (artp.) (12F 9a , [6696586, 1452080] ) ,alsumpskog / bäckdal , 1997 (Skogsstyrelsen)
Trolldalen (artp.) (13F 2c , [6711850, 1460032] ) ,översilad sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6711971, 1460076] ) , , 1991 (MBm)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6711977, 1460079] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Trolldalen (artp.) (13F 2c , [6712090, 1460281] ) ,gransumpskog i botten av kanyonliknande formation , 2014 (Janolof Hermansson)
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (gamla krd justerade 66962 , 14518) (12F 9a , [6696637, 1452202] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,på flera ställen ,1996 (AJs)
2 km VNV Bastbergets fäbodar (gamla krd justerade 66971 , 14517) (12F 9a , [6696949, 1451611] ) ,bland tibast ,blåsippa o ormbär , 1996 (AJs)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718710, 1463470] ) , ~refl~ ,äng , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Galium verum    Gulmåra
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ) ,fäbodvall ,flerst. ,2004 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67109, 14563] ) ,järnvägsbank samt ängsmark intill ,rikligt ,2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) ,sandig sydslänt o vägkanter ,rikligt o flerst. ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713200, 1460140] ) ,äng ,ca 20 m2 ,2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713830, 1462920] ) ,vägslänt,åkerren (även G.album x verum) ,sparsamt ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714080, 1461690] ) ,häck o i gräsmatta ,ca 2 m2 ,2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [6719760, 1459920] ) ,vögkant , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark ,rikligt spridd i hela byn ,2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ) ,åkerkant ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720340, 1460350] ) ,ängsmark nära spårområde ,rikligt ,2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720900, 1460210] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ) ,torra sandslänter ,rikligt ,2003 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Phlox paniculata    Höstflox
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,fåtal ,2010 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Polemonium caeruleum    Blågull
Skalbodarne (12E 9j , [66960, 14480] ) ,i fägatans kant ,t .riklig,t både blå och vita formen ,1994 (ÖSp)
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall ,spridd ,2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall ,flera lokaler ,2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,fuktig dikesren ,mindre allmän, förvildad ,2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [6710150, 1452770] ) ,ängsmark ,100-tals ,2004 (IPt)
N om Nordanholen ,nära skogsbilväg (13F 2a , [6710990, 1451980] ) ,skogsmark ,fåtal ,2004 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67120, 14572] ) ,ängsmark ,3 ex.blåblommig ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6710360, 1464260] ) ,vändplan skogsbilväg ,några ex. ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713010, 1460580] ) ,ängsvägkant ,några ex. ,2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,ängsmark, vägkanter , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462970] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg ,rikligt ,2007 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Gagnefs Gråda (13F 4b , [67211, 14578] ) ,grunt vägdike i hög vegetation, trol. kvarstående ,5 ex ,1989 (JNi)
Moje (13F 4c , [6720070, 1460930] ) ,åkerkant ,några ex. ,2003 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ) ,skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall ,10 tal ex. ,2003 (IPt)
Ö om Dicksveden vid Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,diken,skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista (artp.) (13F 2b , [6712774, 1457565] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1989 (Johan Niss)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Myrheden (13F 2c , [6713300, 1462730] ) ,skogsmark, utfyllnad , 2013 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710300, 1454450] ) ,slänt mot älven ,flera ex. ,2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712017, 1457187] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,massvis ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14619] ) ,gammalt grustag ( lokalen helt överfylld hösten 2002) ,mkt.rikl. ,2002 (IPt)
Bodarna vid reningsverket (13F 2c , [6714400, 1463210] ) ,grönyta ,några ex. ,2002 (IPt)
Bodarna,V-Dalälven (13F 2c , [6714600, 1462670] ) ,älvslänt,trädgårdsavfall ,ymnigt ,2003 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ) ,ödegård ,kvarstående , 2011 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ) ,skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall ,enstaka ,2003 (IPt)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Djurås: trädgårdstomt mellan Nässjön och Österdalälven (artp.) (13F 3c , [6716040, 1462430] ) ,trädgårdstomt ,20 dm2 ,2007 (JMa)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,nedlagt grustag med tippmassor ,fåtal ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67140, 14630] ) ,trädgård som ogräs ,fåtalig ,1992 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
Borago officinalis    Gurkört
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,3 ex. ,2003 (IPt)
Echium vulgare    Blåeld
Djurås (13F 3c , [6715730, 1464060] ) ,järnvägsslänt ,t.rikligt ,2019 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , 1996 (JMa)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,30 ,2010 (Magnus Stenmark)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Brötjärna (13F 1b , [67098, 14568] ) ,dike ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsbank ,ymnigt ,2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6713800, 1467220] ) ,tomtmark , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6715994, 1460475] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vtetåker , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall vid källa , 2018 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,våt ängsmark , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Älvgården, V-dalälven (13F 3c , [6715136, 1462877] ) ,strand , 2011 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
Djurås, Öster - Dalälven vid bryggan (13F 3c , [6715899, 1462743] ) ,ravin mot älven , 2018 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ) ,älvstrand , 1996 (JMa)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Bodarna (13F 2c , [6713252, 1461926] ) ,nedlagt grustag ,fåtal ,2008 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713330, 1463640] ) ,sandig ravinslänt ,betesmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714090, 1462630] ) ,gräsmattekant mot hallonhäck ,sparsamt ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,trädgårdsland ,sparsamt ,2004 (IPt)
Ö om Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14641] ) ,gammal vall ,rikligt ,2007 (IPt)
Kyrkogården (13F 3b , [67194, 14590] ) ,grusgång ,t.riklig ,2003 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög , 2011 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter ,rikligt ,2019 (IPt)
Moje . Larssveden (13F 4c , [6721920, 1460900] ) ,tomtmark ,rikligt ,2009 (RNy)
Gråda kraftverk (artp.) (13F 4b , [6720870, 1456810] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712810, 1464530] ) ,slänt mot järnväg ,riklig ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,tomtmark samt lövdunge ,riklig ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
100 m S om Kyrkan (13F 3b , [67193, 14591] ) ,slänt ,massvis ,2003 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ) ,slänt mot älven ,spridda från trädgård , även vitblommig ,2010 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721390, 1458042] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Nonea versicolor    Nonnea
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,trädgårdsland ,rabatter ,100-tals ,2001 (IPt)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Bodarna (13F 2c , [6713760, 1463100] ) ,vägdike mot uthus ,1 stor planta ,2013 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714440, 1463190] ) ,vid reningsverk ,2 stora bestånd ,2001 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,vägren ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bjöka (13F 2c , [6713120, 1460520] ) ,ängsmark ,stort bestånd ,2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713300, 1462730] ) ,skogsmark, utfyllnad , 2013 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713390, 1464760] ) ,slänt mot älven ,några ex. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713550, 1462380] ) ,dike , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713810, 1463750] ) ,älvravin ,2 närbelägna lokaler,totalt ca 10 m2 ,2003 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ) ,slänt mellan tomtmark och gammal vall , 2015 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,ängsmark, vägkanter ,liknar den äkta vallörten ,2014 (IPt)
Älvnäs (13F 3b , [6719090, 1459440] ) ,ängsmark ,massvis (varierande blomfärg) ,2007 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ) ,skogsvägkant ,1 bestånd ,2004 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7 (IPt,FHa)) (13F 2b , [67118, 14595] ) ,litet skogskärr,C.vesicaria-kärr ,rikligt ,2002 (IPt)
Callitriche palustris    Smålånke
Brötjärna (13F 2b , [6710950, 1456600] ) ,stig i bäckravin ,massvis ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712760, 1460510] ) ,vägkant i skog ,rikligt ,2003 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ) ,skogsbilväg,hjulspår ,riklig ,2003 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [6722290, 1460960] ) ,traktorväg i skog ,massvis ,2003 (IPt)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706390, 1461910] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707364, 1462730] ) ,fäbodvall ,spridd ,2010 (IPt)
Gästgivarbodarna,fäbod (13F 1d , [6706200, 1465488] ) ,fäbodvall ,15-tal ,2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714190, 1452250] ) ,fäbodvall ,mer än 100 ex. ,2004 (IPt)
Björka, mot By (13F 2b , [6713005, 1459570] ) ,betesmark i ravinsluttning ,sparsamt ,2005 (IPt)
Björka , mot By (13F 2b , [6713075, 1459645] ) ,betesmark i ravinsluttning ,ca 80 ex. ,2005 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6722006, 1460775] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Ajuga reptans    Revsuga
Brötjärna (13F 1b , [6709320, 1457220] ) ,gräsbevuxen tomt ,ett 50-tal ex ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
Galeopsis bifida    Toppdån
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14565] ) ,vägren ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter ,stort bestånd ,2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711882, 1459548] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712807, 1460281] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14566] ) ,åkermark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ) ,åker , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14597] ) ,havreåker (obesprutad) m.G.bifida ,G.speciosa ,enst. ,2002 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,några ex ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ) ,nedlagt grustag,på matjordshög ,några ex. ,2003 (IPt)
Glechoma hederacea    Jordreva
Björka , mot By (13F 2b , [67129, 14596] ) ,betesmark, f.d lövskog ,rikligt ,2007 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713370, 1464430] ) ,örtrik granskog i ravin mot älven ,!! märklig lokal ,rikligt, upp till 30 cm hög ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713688, 1462205] ) ,ängsväg , bruksväg ,rikligt ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713890, 1462310] ) ,ängsmark nära älven ,spridd ,2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14616] ) ,häck och i gräsmatta ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714129, 1461931] ) ,slänt mellan bruksväg och beteshage , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ) ,skogsdunge o.gräsmattekant ,rikligt ,2001 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714050, 1467540] ) ,stallbacke ,rikligt ,2006 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715803, 1460770] ) ,betesmark , 2011 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720940, 1461350] ) ,tomtmark , fritidshus ,ca 2 m2 ,2006 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Lamium confertum    Mellanplister
Bodarna (13F 2c , [6713277, 1461890] ) ,nedlagt grustag ,jordhög ,enstaka ex. ,2006 (IPt)
Lamium purpureum    Rödplister
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mentha arvensis    Åkermynta
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14575] ) ,fuktig stig ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714424, 1468073] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
O om Pellesgårdarna (13F 3c , [6717980, 1460670] ) ,bar sandmark , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Mentha x gentilis    Ädelmynta
By ,hästhage ,spridd över mer än 100 m2, flera 100 stjälkar ,2015 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven , nära pumpstn , på krönet av älvslänten,ängskant mot gammal vall , ( delvis utkast tipp ) ,ca 1 m2 med stora plantor ,2012 (IPt)
Mentha x piperita    Pepparmynta
Björka (13F 2c , [6712820, 1460170] ) ,utkast nära järnvägsdike ,t.rikligt (2009 -- ännu) ,2011 (IPt)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ) ,fäbodvall, fuktig ängsmark ,flera m2 ,2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714354, 1462775] ) ,strandkant simbassäng ,rikligt ,2019 (IPt)
Origanum vulgare    Kungsmynta
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,flåtal ,2011 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven , nära pumpstn (13F 3c , [6715832, 1462607] ) , på krönet av älvslänten,ängskant mot gammal vall , ( delvis utkast tipp ) ,några små plantor ,2012 (IPt)
Prunella vulgaris    Brunört
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704915, 1457794] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,gräsmatta ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grusplan,vägkant , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715787, 1460871] ) ,betesmark , 2011 (IPt)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ) , ~refl~ ,gräsmatta , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721652, 1458089] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Scutellaria galericulata    Frossört
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,åstrand ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,sjöstrand , 1996 (JMa)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ) ,ravin mot älven,helt naturaliserad ,10-tal ex. ,2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713500, 1467260] ) ,lövdunge ,några ex. ,2014 (IPt)
Stachys palustris    Knölsyska
By (13F 2b , [67126, 14589] ) ,åkerkant ,spridd ,2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713360, 1463640] ) ,åkerkant ,sparsamt ,2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ) ,bruksvägslänt mot kärr , 2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Bröttjärna (13F 1b , [67098, 14569] ) ,trädgårdsland ,1 ex. ,1996 (AÖg)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,1 ex. ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,villaträdgård i litet växthus ,1 ex ,2002 (IPt)
Datura stramonium var. tatula    Violett spikklubba
Bodarna (13F 2c , [6713690, 1462600] ) ,trädgårdsland ,1 ex. ,1998 (IPt)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Brötjärna (13F 1b , ) ,brandtomt 1 stort ex på utgrävd jor vid gammalt hus ,1998 (AÖg)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14569] ) ,trädgårdsland ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Lycopersicon esculentum    Tomat
400 m SO om Björkagården (13F 2c , [6712850, 1462030] ) ,grustag , upplag för jord och rötslam från reningsverk ,100-tal plantor ,2009 (IPt)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
400 m SO om Björkagården (13F 2c , [6712850, 1462030] ) ,grustag , upplag för jord och rötslam från reningsverk ,5 stora plator ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714193, 1462636] ) ,i en hallonhäck ,1 stor blommande planta ,2014 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Scopolia carniolica    Dårört
Djurås övre gårdarna ca 300 m N s:n (artp.) (13F 3c , [6716620, 1462920] ) ,s sida av lagård ,1 m2 ,2010 (Urban Gunnarsson)
Solanum dulcamara    Besksöta
Bodarna (13F 2c , [67135, 14621] ) ,skogsmark nära sommarstuga ,några ex. troligen förvildad ,2002 (IPt)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng ,enst. ,1991 (JEd)
Österfors (13F 4b , [67201, 14571] ) ,trädg.avfallshög , 1990 (JEd)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,riklig förekomst intill vattnet ,2016 (Bengt Oldhammer)
Solanum tuberosum    Potatis
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719206, 1458917] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Lungmyrorna 700 m N Gröna planen (12F 9a , [6699530, 1451910] ) ,plan vid skogsbilväg ,spridd ,2015 (LBr)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna , från gamla banvaktstugan 08 12 -> 12 16 (13F 2b , [67109, 14564] ) , ~refl~ ,del av järnvägsbank ,(ganska likvärdig flora genom hela rutan ) , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719615, 1459218] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Djurås Skinnerstavägen 13-15 (13F 3c , [6716080, 1462460] ) ,vägren ,ca 50 ex ,1996 (JMa)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460280] ) ,spårområde ,rikligt ,2003 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723960, 1460160] ) ,grustägt , 2012 (IPt)
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [67129, 14623] ) ,järnväg ,förr ymnigt,efter byte av slipers och ny ballast numera sparsamt ,2002 (IPt)
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [67132, 14620] ) ,nedlagt grustag ,sparsamt ,2003 (IPt)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713210, 1463140] ) ,bäckravin , trädgårdsflykting ,några ex. ,2009 (IPt)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713550, 1463140] ) ,vägslänt , dike mot betesmark ,t .rikligt ,2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan ,t.rikligt ,2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719701, 1457803] ) ,åker , 2014 (IPt)
Sifferbo, 600 m O campingplatsen (artp.) (13F 3d , [6715050, 1468750] ) , , 2009 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Mon 1 km NV (13F 2b , [6714831, 1457692] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [6712350, 1460200] ) , f,d.åkrar , numera ängsmark som slås varje år ,rikligt ,2008 (IPt & Erik Ljungstrand)
Björka , Trolldalen (13F 2c , [6712530, 1460230] ) ,gammal ängsmark ,t.rikligt ( kont. Erik Ljungstrand ) ,2008 (IPt)
Bodarna , vid "Klingens" (13F 2c , [6713290, 1463400] ) ,åkerväg ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ) ,vägkant skogsbilväg ,rikligt ,2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [6708480, 1462150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706171, 1465512] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ) , ~refl~ ,gammal åkermark,numera betesmark , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718710, 1463470] ) , ~refl~ ,äng , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Ö om Dicksveden (13F 4c , [6721040, 1462310] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,plan och slänt med trädgårdsavfall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720390, 1466080] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709856, 1458832] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Linaria repens    Strimsporre
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712910, 1461970] ) ,grustag , med tippmassor ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,trädgård ,fåtalig ,2001 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,2014 (IPt)
Gagnefs jvgstn , mot Insjön (13F 4c , [6720670, 1460060] ) ,järnvägsbank , 2005 (Sigrid Hammarqvist)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14574] ) ,åkerren ,allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716168, 1463197] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,vägkanter ,enstaka ,1989 (JNi)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Brötjärna, SÖ ytterkant av byn (13F 1b , [67093, 14572] ) ,skogstomt ,100-tal ,1987 (AÖg)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ) ,skogsbryn ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706064, 1465526] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716120, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Överbacka (13F 3c , [6717720, 1461750] ) , ~refl~ ,tallfröplantering , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708447, 1457721] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Kolsvaeden 5 m V, Säl (artp.) (13F 1b , [6708877, 1458296] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711905, 1459668] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gärde (artp.) (13F 4b , [6720683, 1458312] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714257, 1468543] ) ,blandskog/vägkant , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Överbacka (13F 3c , [6717720, 1461750] ) , ~refl~ ,tallfröplantering , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708447, 1457721] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711905, 1459668] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Brötjärna (13F 1b , [67088, 14570] ) ,gräsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
500 m Norr om Lindbodarna (13F 1c , [6709521, 1464611] ) ,vändplan skogsbilväg , 2019 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67100, 14540] ) ,åkerväg nära älven ,ca 1m2 ,2003 (IPt)
Högberget,nära dammen (13F 2a , [6710140, 1452680] ) ,ängsmark ,ca. 2 m2 ,2003 (IPt)
Björka NV mot By (13F 2b , [6713130, 1459760] ) ,betesmark m.Alchemilla propinqua , samt vägkant ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14634] ) ,åkerväg ,ymnigt ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ) ,hästbete ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713590, 1463600] ) ,bruksväg genom bäckravin ,rikligt ,2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [67132, 14668] ) , , 1989 (IPt)
Bodarna ,flera lok. (DF 60) (13F 2c , [67132, 14630] ) , ,massvis ,1988 (IPt)
Bodarna (DFl. tillägg 1960) (13F 2c , [67134, 14631] ) ,vägkanter över stora delar av byn ,rikligt ,2001 (IPt)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ) ,blötmyr ,sparsamt ,2004 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452360] ) ,kärr ,flerst. ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna - Björka, Djurforsen (13F 2c , [67131, 14614] ) ,älvstrand ,2 ex. ,2002 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [6724720, 1460510] ) ,sjöstrand ,enstaka ,2004 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Mojesängarna (DF =Mojesängarna (Hd:WISTR.)) (13F 4c , [6721533, 1461382] ) ,kraftledningsgata i f.d.ängsmrk ,rikligt ,2001 (IPt)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706474, 1451650] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706064, 1465526] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) ,igenvuxen linda , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6715994, 1460475] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720234, 1466016] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Vägkant Gärde - Österfors (artp.) (13F 4b , [6720336, 1457964] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721941, 1461040] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ) ,skogsbilvägkant ,några m2 ,2016 (IPt)
Scrophularia nodosa    Flenört
Bodarna (13F 2c , [6713878, 1463140] ) ,gräsmark mellan uthus o åker , 2018 (IPt)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2018 (IPt)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Mockfjärd rondellen (13F 2a , [6710210, 1453570] ) ,vägkant ,något 10-tal ,2010 (LBr)
Nordanholen (13F 2a , [6710240, 1453490] ) ,vägslänt ,2 ex ,2007 (IPt)
By (13F 2b , [6712740, 1458920] ) ,åkerkant ,2 ex ,2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713040, 1460180] ) ,ängsmark ,3 ex. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713850, 1463180] ) ,vägslänt ,(ca 100 m från trädgård där arten odlas) ,2 ex. OBS vitblommiga ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,gammal åkermark,numera hästbete .spridd från trädgård ,rikligt ,2001 (IPt)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,torr gräsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6713590, 1450577] ) ,matjordshög ,4 ex. ,2003 (IPt)
By (13F 2b , [67127, 14590] ) ,tomtmark ,6 ex ,2004 (IPt)
Björka (13F 2b , [6713050, 1459940] ) ,vägkant ,2 ex ,2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,3 ex ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14627] ) ,vägkant ,2 ex. ,1990 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713190, 1464700] ) ,vägkant mot tomtmark ,1 ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14622] ) ,gammalt grustag ,>50 ex. en del över 2 m höga ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ) ,odlad mark,grönsaksland ,2 ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713930, 1462790] ) ,gräsmatta ,1 ex. ,2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,torr slänt mot bruksväg , 2011 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ) ,erosionsslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat ,rikligt ,2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462990] ) ,vägkant ,några ex ,2007 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720250, 1460940] ) ,vägkant ,3 ex. ,2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl N (artp.) (13F 1b , [6709424, 1458463] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnefs Gråda (privat tomt) (13F 4b , [67210, 14582] ) ,självsådd i trädgård ,en lokal ,1989 (JNi)
Veronica arvensis    Fältveronika
Bodarna, Stensarängen (13F 2c , [6713460, 1463655] ) ,sandig slänt ,betesmark ,några m2 ,2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ) ,trädgårsland som ogräs ,enstaka ,2008 (IPt)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,gräsmark i dike ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720510, 1466198] ) ,fäbodvall, skogssluttning , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Veronica officinalis    Ärenpris
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709350, 1457370] ) ,skogsbryn ,allmän ,2004 (AÖg)
500 m NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707855, 1462533] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Björkbodberget (13F 2a , [6714690, 1454710] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714203, 1469544] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter ,rikligt ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463145] ) ,stenhäll , 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) ,frisk skogsmark intill ån , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721652, 1458089] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ) ,skogskant mot grustäkt, stig ,enstaka med helt vita blommor ,2012 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711882, 1459548] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Veronica scutellata    Dyveronika
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712090, 1457210] ) ,älvstrand , 2011 (IPt)
Bjöka - By (13F 2b , [6712930, 1459530] ) ,betesmark ,t.riklig ,2013 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14622] ) ,loka mellan älven o slänt , 2002 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark ,rikligt ,2012 (IPt)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718478, 1463164] ) ,gräsmatta , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721326, 1458055] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Veronica spicata    Axveronika
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720710, 1466340] ) ,f.d.fäbodvall ,spridd på några m2 ,kvarstående ? ,2006 (IPt)
Veronica verna    Vårveronika
Bodarna (13F 2c , [6713579, 1463911] ) ,torr backe, betesmark , 2016 (IPt)
Ö om Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14641] ) ,gammal vall ,rikligt ,2007 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [67217, 14605] ) ,sandig vägslänt ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Veronicastrum virginicum    Kransveronika
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,bland åkertistel, gråbo och högt gräs, nära upplagsplats för kyrkan ,stort bestånd (artbest. Erik Ljungstrand) ,2014 (IPt)
Gagnef kyrka, 250 m SV. (artp.) (13F 3b , [6719196, 1458917] ) ,kvarstående i högörtsvegetation efter tidigare trädgårdsutkast ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719206, 1458917] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719206, 1458917] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701111, 1453446] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706474, 1451650] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14574] ) ,dike ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712580, 1452030] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,sjö ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Porsmyren (13F 1c , [6709640, 1463830] ) ,torvgrop i myr ,några ex. ,2006 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ) ,blötmyr,i gölar ,t.riklig ,2004 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714470, 1453220] ) ,rikkärr i vattengölar ,flerst.t rikligt ,2004 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ) ,gungfly , 1996 (JMa)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452360] ) ,kärr i vattenhåla ,ca 2 m2 ,2004 (IPt)
Trolldalen (DF49) (13F 2b , [67119, 14599] ) ,rikkärr i bäck ,rikl. ,2002 (IPt)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjö ,rikligt ,2011 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ) ,gungfly , 1996 (JMa)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ) ,nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord ,några ex. ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713870, 1462870] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714150, 1461900] ) ,ängsmark mot åkerväg , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462670] ) ,rabatt som ogräs ,2 ex. ,2010 (IPt)
Plantago major    Groblad
Skallbodarna (12E 9j , [6696268, 1448315] ) ,skogsväg, glänta , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67091, 14572] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719526, 1466648] ) ,gammal bruksväg , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Plantago maritima    Gulkämpar
Gräv (13F 2f , [6712200, 1475049] ) ,vägkant rv70 , 2019 (SNy)
Riksväg 70 (artp.) (13F 3c , [6715295, 1464318] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Plantago media    Rödkämpar
Brötjärna (13F 1b , [67091, 14572] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike , 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713070, 1460340] ) ,vägkant ,rikligt ,2003 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714130, 1462140] ) ,betesmark ,rikligt ,2003 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ) ,ängsmark nära älven ,rikligt ,2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463123] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark ,t.rikligt ,2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Bystugan (artp.) (13F 2c , [6714276, 1462775] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Linnaea borealis    Linnéa
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701779, 1453379] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ) ,skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
800 m NV Gästgivarbodarna (13F 1c , [6706714, 1464833] ) ,vandringsled skogsmark, liten skogsbäck , 2011 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714100, 1468567] ) ,bäckravin , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716003, 1459488] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ) ,slänt mot bäck , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708473, 1457843] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Vägen mot Karls knös (artp.) (13F 1b , [6709811, 1459905] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712580, 1452030] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711582, 1459123] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Sifferbo (artp.) (13F 3d , [6716260, 1467950] ) ,stenskrovel , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714440, 1462260] ) ,slänt mellan åkrar och beteshagar ,1 buske ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67147, 14629] ) ,åkerkant mot skogsdunge ,1 buske ,1989 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714820, 1463119] ) ,ängsmark , slänt mot älven ,spridd , ca 1 km ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67149, 14628] ) ,ängsmark nära älven ,1 ex. ,2001 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721530, 1461070] ) ,fuktig ängsmark ,spridd, ca 10 ex ,2004 (IPt)
Lonicera periclymenum    Vildkaprifol
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Lonicera tatarica    Rosentry
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Trolldalen (DF) (13F 2c , [67120, 14601] ) ,ravinslänter ,t.riklig ,2002 (IPt)
Bodarna (DF) (13F 2c , [67142, 14626] ) ,älvravin.slänt ,2 ex ,2002 (IPt)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704915, 1457794] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Mittemellan Säl och Finntorpet (13F 1b , ) ,på hygge 1 ex. ,frekvens m.allm. , 1985 (MFr)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,snår ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (IPt)
Bybergets N-sluttning (13F 2b , [67109, 14592] ) ,hyggen ,flerst. ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ) ,SV-exp älvslänt ,flerst. ,1991 (JEd)
Gråda (13F 4b , [6721268, 1458053] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712199, 1460016] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.) (13F 3c , [6715143, 1462612] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,flera ex ,2016 (Bengt Oldhammer)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Myrheden 400 m V (13F 2c , [6713134, 1462528] ) ,skogsmark, gammalt utkast ,1 stor buske ,2015 (IPt)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ) , dunge vid upplagsplats för kyrkan , 1 stor buske ,2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Viburnum opulus    Olvon
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14577] ) ,skog ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ) , ~refl~ ,liten bäckravin , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
By , mellan järnvägen och landsvägen (13F 2b , [6712230, 1459030] ) ,skogsmark ,enstaka ,2006 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
V om Gagnefs flygplats (13F 3b , [6715020, 1459135] ) ,skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,ängsmark/ blandskog , 2017 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [6719390, 1459366] ) ,slänt mot älven , 2014 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) ,frisk skogsmark intill ån , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720762, 1467864] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Adoxa moschatellina    Desmeknopp
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715720, 1467250] ) ,runt björkstubbar på äldre hygge ,rikligt ,2007 (IPt)
Trolldalen (DF; Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [67118, 14599] ) ,örtrik slänt ,100-tal 1994 , flera 100-tals ,2002 (IPt)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Stockgropen (12F 9b , [6696311, 1459379] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14575] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) , ~refl~ ,ravin med rasbranter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ) ,järnvägsslänt , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718710, 1463470] ) ,äng , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Stiget, kolsveden, Säl (artp.) (13F 1b , [6708925, 1458429] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Dipsacus fullonum    Kardvädd
Moje, Knappbachen (13F 4c , [6721070, 1460500] ) ,tomtmark, troligen inkommen med fågelfrö ,1 planta ,2015 (Ann-Katrin Ek gn. Ragnar Nyberg)
Knautia arvensis    Åkervädd
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,betesmarker, vägkanter ,allmän ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466263] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,110 ,2010 (Magnus Stenmark)
Midsommarplatsen SÖ (artp.) (13F 1b , [6709277, 1458605] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712550, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,30 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Scabiosa caucasica    Höstvädd
400 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712780, 1461860] ) ,nedlagt grustag , med tippmassor ,1 stor planta ( första observation 2009 ) ,2011 (IPt)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,åstrand ,allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,strandkant sjö , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67133, 14520] ) ,vägdiken samt slänter ,rikligt ,2005 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog med bäckåtå , 2014 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,slänt mot sjö , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,bäckstrand , 2011 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718837, 1464101] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ) , ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721941, 1461040] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Campanula glomerata    Toppklocka
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697490, 1449190] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,kvarstående ,2006 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700350, 1455050] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ) ,skräpmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall ,kvarstående, spridd ,2006 (IPt)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ) , ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [6711430, 1454380] ) ,vägslänt ,enstaka ,2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna, nära f.d jvgstation (13F 2c , [6712890, 1463320] ) ,vägkant ,några ex ,2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460400] ) ,gammal ängsmark , ca 5ex ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67139, 14633] ) ,gammal åker,numera blomsteräng ,sparsamt ,2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713280, 1467172] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714770, 1465657] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Gröntuv, Sörbyn (13F 3c , [6718930, 1460930] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67202, 14609] ) ,åkerkant ,några ex. ,2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Björka (DF 60) (13F 2c , [67130, 14602] ) ,dikesrenar,vägkanter ,flerst. ,2001 (IPt)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462680] ) ,lövdunge och älvravinslänt (förvildade från trädgård ,vitblommig variant) ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Campanula patula    Ängsklocka
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701111, 1453446] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67094, 14583] ) ,ängsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707266, 1462648] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
400 m N om Trollmyran (13F 3b , [6717049, 1459274] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,vägkanter, trädgårdar och betesmark ,allmän ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466286] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,2000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Mockfjärd (artp.) (13F 2a , [6710360, 1452420] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Björka hagar (artp.) (13F 2b , [6713297, 1459930] ) , ,noterad ,2018 (Göran Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712378, 1460084] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Sifferbo camping (artp.) (13F 2d , [6714930, 1468090] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,200 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721194, 1461641] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721941, 1461040] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6722006, 1460775] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
1 km SV om Myrheden (13F 2c , [6712660, 1462010] ) ,skogsbilvägkant ,2 ex ,2007 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460400] ) ,gammal ängsmark ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,gräsmatta, samt i lövdunge utanför tomtmark ,ej inplanterad ,t.riklig ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ) ,skogsdunge ,några ex. ,1999 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714800, 1464570] ) ,vägkant ,fåtal ,2008 (IPt)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Djurås , RV 70 (13F 3c , [6716980, 1462830] ) ,vägslänt ,några ex ,2007 (IPt)
S om Gröntuv vid älven (13F 3c , [67182, 14619] ) ,oppen nipa i S-läge ,ca 20 ex.(varav några vitbl.) ,1993 (ÖSp)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [67187, 14602] ) ,SV-exp älvslänt ,enst. ,1991 (JEd)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ) ,dikesren mot åker ,fåtalig,både blå och vitblommig ,2003 (IPt)
NO om Dicksveden (13F 4c , [6720888, 1461880] ) ,kraftledningsgata ,bestånd ,2004 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722305, 1461985] ) ,gammalt hygge ,bestånd ,2004 (IPt)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67158, 14674] ) ,ravinsida luckig lövskog ,1 ex. ,1993 (ÖSp)
Kolsveden V 20 m (artp.) (13F 1b , [6709124, 1458294] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ) ,gårdstun , 2019 (IPt)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ) , ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [6711700, 1454770] ) ,vägslänter ,flerst. ,2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14595] ) ,sydvänd torr slänt ,rikligt ,2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank, slänt ,rikligt ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ) ,ängsmark ,flera lokaler i byn ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant ,spridd på många lokaler i byn ,2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ) ,SV-exp älvslänt ,helt naturaliserad ! ,flerst. ,1991 (JEd)
Gagnefs Gråda (13F 4b , [67211, 14578] ) ,på sandig mark som ansamlats vid brofästet ,1 ex ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ) ,skogskant mot grustäkt, stig ,enstaka ,2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720800, 1467894] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712378, 1460084] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67092, 14585] ) ,fädbodvall ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707266, 1462648] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grässlänt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6719150, 1463490] ) ,kraftledningsgata , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,570 ,2010 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712369, 1460087] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712378, 1460084] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712421, 1460151] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6722006, 1460775] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,rikligt ,2005 (IPt)
Achillea millefolium    Röllika
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67094, 14585] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) ,igenvuxen linda , 1996 (JMa)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,120 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,240 ,2010 (Magnus Stenmark)
Achillea ptarmica    Nysört
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705035, 1457509] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Säl (13F 1b , [67094, 14585] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna,byväg c:a 200 m (13F 2c , [67137, 14629] ) , ~refl~ ,vägkanter o åkerkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715738, 1460491] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Komtillmåtta - Folkets hus (13F 3c , [6716290, 1461520] ) , ~refl~ ,vägren , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718762, 1463431] ) ,vägslänt mot åker , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712880, 1460466] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14571] ) ,gräsmark ,några ex (tillfälligt inkommen) ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [67100, 14527] ) ,vägkant ,1 ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713277, 1461890] ) ,nedlagt grustag ,jordhög ,1 ex ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgård vid fågelbord, samt i hönsgård o trädgårdsland ,några få ex. även 2002-3 ,2000 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,2 stora ex. ,2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714330, 1462800] ) ,åker, plats för 'majbrasa' ,ca 10 ex ,2006 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721941, 1460919] ) ,vedbacken , nära fågelbord ,2 ex ,2011 (RNy)
Antennaria dioica    Kattfot
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ) ,torr mark ,sparsamt ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714197, 1452345] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
400 m SSV Björkagården, pistolskjutbana (13F 2c , [6712790, 1461500] ) ,f.d.grustag ,rrikligt på stora ytor ,2013 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712909, 1466619] ) ,ängsmark på tomt , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,vägslänt , 2017 (IPt)
Hembygdsgården (13F 3b , [6719220, 1459980] ) ,gårdstun ,fåtalig ,2012 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719910, 1460060] ) ,vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Larssveden, 1 km NV (13F 4c , [6722353, 1460355] ) ,skogsbilvägkant , 2020 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gagnef Tjärnedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721116, 1459840] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Söder om Moje naturminne (artp.) (13F 4b , [6721153, 1459866] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Tjärnhedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721167, 1459832] ) , ,noterad ,2019 (Samuel Johnson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) ,övergiven banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14572] ) ,grusmark ,ett flertal ex ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
500 m NNV om Grånsbodarna (13F 1c , [6707850, 1462529] ) ,vändplan skogsbilväg , 2010 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,skogsbilvägkanter mer än 2 km ,rikligt ,2016 (IPt)
Nordbäcksbodberget (13F 2a , [6713690, 1453750] ) ,skogsbilväg ,relativt nybruten ,fåtal ex. ,2003 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67109, 14563] ) ,järnvägsbank ,fåtalig ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6712800, 1463440] ) ,järnnväg ,spridd efter järnväg genom stor del av atlasrutan ,2001 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14622] ) ,främst vid nedlagt grustag ,massvis ,2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,grusplan , 2015 (IPt)
Djurås vid jvg (13F 3c , [6716, 1463] ) ,banvall , 1992 (JEd)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Djurås (13F 3c , [6716168, 1463197] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Sifferbo ,jvg längs g:la landsvägen (13F 3d , [67153, 14676] ) ,järnvägsbank ,allmän ,1987 (LJn)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721326, 1458055] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Moje (13F 4b , [6721967, 1459932] ) ,järnvägsbank , 2010 (RNy)
Grävsboberget V-sida, bergtag (13F 4c , [67228, 14611] ) ,vägkant ,t.riklig ,2003 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1000 ,2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stigen, Säl (artp.) (13F 1b , [6708729, 1458518] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6716100, 1463110] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,60 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.) (13F 4b , [6723280, 1459580] ) ,sandig ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Arctium lappa x minus    
Djurås (13F 3c , [6716430, 1462110] ) ,gräsmatta,tidigare plats för fågelbord ,1 stort ex. > 2 m ( cont.Erik Ljungstrand ) ,2003 (IPt)
Arctium minus    Liten kardborre
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ) , , 2017 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713960, 1462613] ) ,tomtmark ,1 ex. ,2012 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715882, 1462175] ) ,vägkant mot ängsmark ,ca 10 ex. ,2011 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ) ,tomtmark , 2011 (IPt)
Gatugårdarna (13F 4c , [6720000, 1460900] ) ,tomtmark ,1 ex ,2010 (RNy)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Larssveden (13F 4c , [6721756, 1460751] ) ,tomtmark ,1 stort ex ,2010 (RNy)
Artemisia absinthium    Malört
Björka (13F 2b , [6713070, 1459970] ) ,vägkant ,2 stora ex ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67129, 14604] ) ,nära järnväg ,2 ex. ,2001 (IPt)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ) ,vägkant skogsbilväg ,spridd ,2010 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Brötjärna , från gamla banvaktstugan 08 12 -> 12 16 (13F 2b , [67109, 14564] ) , ~refl~ ,del av järnvägsbank ,(ganska likvärdig flora genom hela rutan ) , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714490, 1468310] ) ,vägkant ,rikligt ,2013 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) , ,2 lokaler ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [6721270, 1460550] ) , ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Aster novi-belgii    Höstaster
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,flera m2 ,2011 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721720, 1460830] ) ,ängsmark ,några ex. ,2003 (IPt)
Bidens tripartita    Brunskära
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ) ,trädgårdsland som ogräs ,enst. men spridd i flera rabatter ,2001 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka ,spridd runt hela lokan ,2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [67214, 14586] ) ,liten göl ,tätt bestånd, många ,1986 (MKp)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,strand åkerloka ,ymnigt ,2012 (IPt)
Calendula officinalis    Ringblomma
Bodarna (13F 2c , [6713300, 1462160] ) ,nedlagt grustag med tippmassor ,ca 20 ex. ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1463190] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,några ex. ,2006 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Carduus crispus    Krustistel
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,bestånd ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,nedlagt grustag,på jordhög ,2 stora ex. ,2003 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Vägskälet Rv71 - Östtjärna (13F 3c , [6715020, 1460470] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat ,rikligt ,2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ) ,åkervägkant , 2016 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720280, 1460390] ) ,vägkant nära järnväg ,enstaka ,2003 (IPt)
Långsjön-Moje (13F 4c , [6724340, 1461020] ) ,gammal nedlagd järnvägsbank ,1 ex. ,2003 (IPt)
Björka vid sågen (DF) (13F 2c , [67129, 14604] ) ,vägkant ,2 ex. ,2002 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Centaurea cyanus    Blåklint
Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ) ,nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord ,10-tal ex ,2007 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Överbacka (13F 3c , [6717040, 1461800] ) ,åkerkant , 1996 (JMa)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Centaurea jacea    Rödklint
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Säl (13F 1b , [67099, 14567] ) ,vägkant ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712909, 1466619] ) ,ängsmark på tomt , 2018 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,ängsmark, vägkanter , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ) ,ängsmark nära älven , 2014 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ) ,igenväxande ängsmark ,daggkåperik , 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,betesmark (svagt gödslat-ogödslat) ,sällsynt ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721390, 1458042] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Centaurea montana    Bergklint
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14567] ) ,backe mot ån ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Högberget , vägskälet mot Västerfors (13F 2a , [67100, 14525] ) ,dikesren ,ca 1 m2 ,2007 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,10 tal ex ,2008 (IPt)
S om Björkagården (13F 2c , [6713050, 1461800] ) ,lövskogsbryn ,nära vägslänt ,1 stor tuva ,2006 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,ängsmark,skogsmark,järnvägsbank ,massvis, spridd över 1000-tals m2 ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462970] ) ,ängsmark mellan järnväg och landsväg ,ca 5 m2 ,2007 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [67218, 14607] ) ,ängsmark mot bäck,tomtmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720300, 1460370] ) ,vägkant nära järnväg ,enstaka ,2003 (IPt)
Cicerbita alpina    Torta
Trolldalen (13F 2c , [67117, 14601] ) ,i en av 'sydostravinerna' ,fåtalig ,nyinvandrad ,första fynd 1992; ,2002 (IPt)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ) ,skräpmark ,förvildad på¨flera ställen ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67127, 14590] ) ,dike mot åker ,riklig ,2004 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,10 tal ex ,2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ) ,gammal igenväxt äng o odlingsmark ,t.riklig ,2003 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ) ,fuktig ägsmark nära ängsväg ,stort bestånd ,2006 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,ängsmark,skogsmark,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog ,rikligt ,2014 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713246, 1467376] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant mellan blandskog och betesmark ,utspridd på hundratals meter ,2011 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ) ,ängsmark, vägkanter,skogsmark ,1000-tals ex över flera 1000 m2 ,2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,hela byn ,massvis ,2017 (IPt)
Täktberget (13F 3c , [6715270, 1463870] ) ,vägslänt ,rikligt ,2002 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat , 2011 (IPt)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6716100, 1463110] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Cichorium intybus    Cikoria
Skalbodarne,slänten mot våtmarken i öster (12E 9j , [66960, 14484] ) ,igenväxande fäbodtäkt ,enst. ,1994 (ÖSp)
Cirsium arvense    Åkertistel
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14570] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707266, 1462648] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda med omgivning (13F 4b , [67210, 14580] ) ,vägkanter, åkerkanter ,allmän ,1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Cirsium helenioides    Brudborste
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14578] ) ,fuktig vägren ,allmän ,2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714512, 1467443] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Brötbergsvägen, körväg, kraftledning (artp.) (13F 1b , [6709971, 1455859] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Anders Lindholm)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712580, 1452030] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gagnefs golfklubb (artp.) (13F 2b , [6712838, 1458153] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712880, 1460466] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6716100, 1463110] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gärde (artp.) (13F 4b , [6720683, 1458312] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Hålmyran (13F 3a , [6716287, 1452572] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ) ,betesmark , delvis av kärrkaraktär , 2011 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715590, 1466180] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Kolsvaeden 5 m V, Säl (artp.) (13F 1b , [6708877, 1458296] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ) ,åker,betesmark ,ca. 20 ex ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14621] ) ,nedlagt grustag ,1 ex. ,2003 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ) ,ängsmark nära älven , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,åkerkant nära loka , 2013 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens allm. , 2003 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722305, 1461985] ) ,gammalt hygge ,1 ex ,2004 (IPt)
250 m VSV Långsjöns sydspets (13F 4c , [6724295, 1460159] ) ,skogsstig ,1 ex. ,2012 (IPt)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde ,spridd ,2015 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ) ,gårdstun , 2019 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713260, 1461870] ) ,nedlagt grustag,numera upplagsplats och tipp ,flera hundra ex. på ca 100 m2 ,2007 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696311, 1459379] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,våt skogsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,rikligt ,2006 (LBr & IPt)
800 m NV Gästgivarbodarna (13F 1c , [6706714, 1464833] ) ,vandringsled skogsmark, liten skogsbäck , 2011 (IPt)
NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707535, 1462627] ) ,bäckdråg , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713700, 1452520] ) ,kärr ,rikligt ,2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67128, 14598] ) ,skog ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ) ,bäckravin ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ) ,gammal upplagsplats ,några ex. ,2009 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712931, 1466627] ) ,ängsmark på tomt , 2018 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) ,hygge , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) ,skogskärr ,spridd, flerst. ,2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6711926, 1460003] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Crepis tectorum    Klofibbla
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde ,rikligt spridd ,2015 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ) , , 2017 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716250, 1463080] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Övre gårdarna (13F 3c , [6716610, 1462860] ) , ~refl~ ,jvgmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ) , ~refl~ ,bergtag , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
700 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ) ,skogskant mot grustäkt, stig , 2012 (IPt)
Djurås (artp.) (13F 3c , [6716100, 1463110] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Doronicum columnae    Balkangemsrot
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14585] ) ,torr gräsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Norra delen av Bodarna (13F 2c , [67144, 14629] ) , ~refl~ ,vägkanter och åkerrenar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712809, 1468168] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719701, 1457803] ) ,åker , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) ,ruderatmark , 1996 (JMa)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ) , ~refl~ ,sandslänter mot vägen , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Galinsoga parviflora    Gängel
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ) ,trädgård som ogräs ,2 stora ex. (2001) , flera 100 ex. ,2004 (IPt)
Galinsoga ciliata    Hårgängel
Bodarna (13F 2c , [6714182, 1462655] ) ,tomtmark, växthus med gurka ock tomat från Torsångs handelsträdgård ,10-tal små plantor ,2009 (IPt)
Färjbacken (13F 3c , [6715240, 1463500] ) ,vid handelsträdgård som ogräs ,rikligt ,2002 (IPt)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Grävenberget (12F 9a , [6698978, 1450131] ) ,skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701111, 1453446] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ) ,skogsglänta ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter ,rikligt ,2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456390] ) ,skogsväg , 2017 (IPt)
500 m S om Björkagården (13F 2c , [6712910, 1461970] ) ,skogsbilväg ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14638] ) ,våt ängsmark i bäckravin ,spridd ,2003 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grässlänt , 2011 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [6717101, 1458631] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719701, 1457803] ) ,åker , 2014 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Djurås järnvägsstation (artp.) (13F 3c , [6716051, 1463419] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ) ,stig ,allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ) , ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,slänter och strand mot vattenloka , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ) , ~refl~ ,åkervägkanter , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ) , ~refl~ ,bergtag , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712395, 1460089] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712807, 1460281] ) , ,blomning ,2013 (Bengt Westman)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Helianthus annuus    Solros
Björka (13F 2c , [6713020, 1460570] ) ,jordtipp ,2 ex. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713140, 1462290] ) ,nedlagt grustag,tipp,jordhög ,3 ex. ,2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713220, 1463370] ) ,skogsmark, hygge ,ca 10 ex. ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713230, 1460390] ) ,åker ,1 ex. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713300, 1462160] ) ,nedlagt grustag med tippmassor ,5 ex ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ) ,åkervägkant , trädgårdsavfall ? ,1 ex. ,2006 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,jordhög , 2015 (IPt)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67094, 14584] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,dikeskanter , 2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) , ~refl~ ,gräsmark , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [6721270, 1460550] ) , ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14583] ) ,lövskog ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod ,flera underarter ,2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ) ,gammal körväg genom blandskog , 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714436, 1468535] ) ,skogsmark , 2015 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
1440 m O Djurås jvgstation (13F 3c , [6716240, 1464440] ) ,kraftledningsgata , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,grässlänt mot skogsbilväg , 2015 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14578] ) ,grusgrop ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ) , ~refl~ ,liten bäckravin , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ) , , 2017 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714287, 1468526] ) ,skogsmark , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ) ,skogsstig , 2017 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) ,vägren , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ) , ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714436, 1468535] ) ,skogsmark , 2015 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) ,gräsmark , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ) , ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719865, 1457251] ) ,sluttningar mot älven ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Bastberget (12F 9a , [66956, 14529] ) ,slåtteräng ,sparsam ,1987 (LBr)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ) ,betesmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Söder om Rista (13F 2b , [6711940, 1456787] ) ,skogsbilvägkant ,många ex ,2020 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Svedjan mot älven (13F 2c , [6713, 1461] ) ,älvbrinkar m.ängsveg. ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,torr slänt mot bruksväg , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714512, 1466230] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,S-vända öppna älvslänter ,riklig. ,1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng ,20-tal ex ,1991 (JEd)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14612] ) ,ängsmark ,spridd ,2003 (DABS)
stockgropens fäbod (artp.) (12F 9b , [6696169, 1459442] ) , , 2015 (Pelle FlorellLars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Naturminnet Moje, 100m S om längs väg och järnväg (artp.) (13F 4b , [6721041, 1459839] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gagnef Tjärnedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721116, 1459840] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Moje, Naturminnet, 100 m söder om. Längs väg och järnväg. (artp.) (13F 4b , [6721116, 1459840] ) ,i vägkant och i gles tallskog ,20 plantor/tuvor ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Tjärnhedsvägen (artp.) (13F 4b , [6721123, 1459825] ) , ,noterad ,2019 (Samuel Johnson)
Övre Tjärna (artp.) (13F 4b , [6721136, 1459827] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Gagnef jvgstn, banvallen 1 km N (artp.) (13F 4b , [6721223, 1459842] ) , ,noterad ,1993 (Erling Jirle)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Inula helenium    Ålandsrot
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,1 stor planta ,2010 (IPt)
Lapsana communis    Harkål
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14567] ) ,grässlänt ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ) ,kulturmark vid stallsbyggnad , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,enstaka ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713240, 1461990] ) ,nedlagt grustag ,flertal ex ,2004 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14644] ) ,vägkant i ravin ,ca 5 ex. ,1993 (ÖSp)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14636] ) ,vägkant ,flera lokaler ,2001 (IPt)
Lindan (13F 2c , [67138, 14603] ) ,vägkant ,enstaka ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ) ,trädgård ,fåtal 1989 ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ) ,trädgård ,sparsamt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,trädgård ,fåtal ,2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715891, 1460937] ) ,åkervägskant , 2011 (IPt)
Djurås vid jvg (13F 3c , [6716, 1463] ) ,banvall , 1992 (JEd)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ) ,i kornåker ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14586] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [67171, 14586] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14567] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707195, 1462824] ) ,fäbodvall ,jordhög ,2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704955, 1457500] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703620, 1460640] ) ,skogsbilvägslänt , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709390, 1457080] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,770 ,2010 (Magnus Stenmark)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1b , [6709967, 1455865] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Mockfjärd (artp.) (13F 2a , [6710360, 1452420] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712655, 1460642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.) (13F 4b , [6721250, 1459860] ) ,järnvägsbank , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,220 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14586] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
500 m NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707855, 1462533] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ) ,åkerkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Österfors (artp.) (13F 4b , [6720376, 1457316] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Chamomilla recutita    Kamomill
Bodarna (13F 2c , [67144, 14632] ) ,vid reningsverk ,2 ex. ,2001 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ) ,lantbruksställe ,ca:30 ex ,2014 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Mycelis muralis    Skogssallat
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ) ,bäckravin ,spridd ,2002 (IPt)
Björkbergets nordsluttning (13F 2c , [67121, 14614] ) ,hygge ,rikligt ,2004 (IPt)
Forsbackan , Ö om Björka (13F 2c , [6712850, 1461200] ) ,järnvägsbank ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [67132, 14609] ) ,slänt mot älven ,fåtalig ,2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [67132, 14625] ) ,skogsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713300, 1464400] ) ,ravin mot älven ,spridd ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ) ,bäckravin ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14636] ) ,vägslänt ,fåtalig ,2001 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714360, 1462190] ) ,slänt mellan åkrar och beteshagar ,spridd ,2004 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714315, 1468448] ) ,skogsmark , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ) ,erosionsslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ) ,S-vänd älvsllänt ,rikligt ,1991 (JEd)
Mjälgen (13F 3c , [6715438, 1462453] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ) ,ravin , 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716273, 1463425] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Österfors (13F 4b , [67201, 14571] ) ,älvslänt , 1990 (JEd)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ) ,nära älven , 1988 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
N om Larssveden (13F 4c , [6722080, 1460810] ) ,traktorväg i brant skogssluttning ,enstaka ,2003 (IPt)
Trolldalen ,S om Kärrmyren (DF) (13F 2b , [67117, 14596] ) ,örtrik fuktig slänt ,spridd ,2002 (IPt)
Petasites hybridus    Pestskråp
400 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712780, 1461860] ) ,nedlagt grustag ,massvis, ca 50 m2 ,2011 (IPt)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd över stora delar av vallen ,2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14586] ) ,gräsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Rista (13F 2a , [6710210, 1453490] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
Högsveden (13F 2a , [6710900, 1453650] ) ,vägslänt ,enstaka ,2003 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712830, 1457140] ) ,grässlänt , 2010 (IPt)
Lindan (13F 2b , [6713900, 1459820] ) ,vägslänt i ravin ,enstaka ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712810, 1460040] ) ,vägdike samt slänter ,rikligt ,2006 (IPt)
200 m O om Björkagården (13F 2c , [6713190, 1461820] ) ,stig genom lövskog ,några ex ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14629] ) ,gräsmattor, skogsdungar ,flera lokaler ,2001 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6713260, 1463150] ) ,bäckslänt mot tomtmark , 2009 (IPt)
Björka, nära reningsbasäng (13F 2c , [6713322, 1460361] ) ,vägslänt ,rikligt ,2018 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67146, 14636] ) ,vägslänt ,fåtalig ,2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712900, 1466730] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ) ,vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
S om Djurmo (13F 2d , [67145, 14663] ) ,f.d.åkerväg i igenv.odlingsmark ,ca 10 ex. ,1993 (ÖSp)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
N om Himmelslätta (13F 3b , [6715894, 1459385] ) ,vägkant ,40-tal ,2013 (Näs Olle Tranberg)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,ängsmark ,rikligt spridd ,2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) ,igenvuxen linda , 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ) ,skogsmark efter stig ,enstaka ,2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67208, 14603] ) ,vägkant mot åker ,enstaka ,2006 (RNy)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
N om Larssveden (13F 4c , [6722100, 1460950] ) ,slänt vid sommarstuga ,några ex. ,2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Björka (DF 60) (13F 2c , [67132, 14601] ) ,äng ,spridd ,2002 (IPt)
Björka (DF60) (13F 2c , [67130, 14603] ) ,ängsmark,gammal tomtmark ,flera lokaler ,2001 (IPt)
Björka ,(Kvarsveden) (13F 2c , [67129, 14612] ) ,ängsmark ,rikligt ,2002 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Dammen söder om Näset (artp.) (13F 3c , [6715596, 1462416] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gagnefs Gråda (privat tomt) (13F 4b , [67210, 14582] ) ,gles, vildvuxen och frisk gräsmatta ,enstaka ,1989 (JNi)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2003 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) , ~refl~ ,gräsmark , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Jvgstation (13F 4c , [67204, 14602] ) ,spårområde ,t.rikligt ,storvuxen styvhårig art, 2005 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720132, 1466079] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712110, 1450290] ) ,släpväg för virke i skogsterräng ,t.rikligt ,2004 (IPt)
N om Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453250] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Allium ursinum    Ramslök
Bodarna (13F 2c , [6713680, 1462460] ) ,dike mot byväg ,planterad för många år sedan , nu spridd och helt naturaliserad ,2010 (IPt)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67091, 14587] ) ,torr gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712909, 1466619] ) ,ängsmark på tomt , 2018 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716104, 1454207] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ) , ~refl~ ,sandslänter mot vägen , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nedre Österfors (artp.) (13F 3b , [6719900, 1457152] ) ,betad öppen strandbrink vid österdalälven , 2009 (Magnus Bergström)
Övre Österfors (artp.) (13F 4b , [6720695, 1457554] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ) ,f.d.grustag , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ) , ~refl~ ,sandslänter mot vägen , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2d , [6714520, 1469082] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713170, 1463100] ) ,bäckravin , trädgårdsflykting ,bestånd ,2009 (IPt)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
NV-sluttning Byberget (13F 2b , [67105, 14589] ) ,kalhygge ,rikligt ,2004 (IPt)
Trolldalen. NV delen av Nistäppa (13F 2b , [6712100, 1459980] ) ,ängsvägkant , 2012 (IPt)
2 km S om Björka (13F 2c , [67114, 14604] ) ,kalhygge ,rikligt ,2003 (IPt)
Björkbergets nordsluttning (13F 2c , [67121, 14614] ) ,kalhygge ,ymnigt ,2004 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
1440 m O Djurås jvgstation (13F 3c , [6716240, 1464440] ) ,kraftledningsgata , 1996 (JMa)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
700 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ) ,skogskant mot grustäkt, stig ,10 tal ex. ,2012 (IPt)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711582, 1459123] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14566] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Brötjärna , från gamla banvaktstugan 08 12 -> 12 16 (13F 2b , [67109, 14564] ) , ~refl~ ,del av järnvägsbank ,(ganska likvärdig flora genom hela rutan ) , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Lindbyns kraftstation, nedströms (13F 2b , [67110, 14551] ) ,övre delen av erosiosskydd ,rikligt ,2003 (IPt)
By (13F 2b , [67126, 14588] ) ,vägkant ,fåtalig ,2004 (IPt)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ) ,vägkant ,fåtalig ,2004 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ) ,jordtipp ,enstaka ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,grustag ,spridd ,2002 (IPt)
Bodarna vid reningsverket (13F 2c , [6714400, 1463210] ) ,vägkanter ,rikligt ,2002 (IPt)
Djurås by, "Präst-Olles" (13F 2c , [6714530, 1463590] ) ,grusplan vid pumpstn ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,jordhög , 2015 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ) ,lantbruksställe , 2014 (IPt)
Vägport under Rv71 Djurås (13F 3c , [6716070, 1463110] ) ,vägkant , 1996 (JMa)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,gång o cykelvägkant ,rikligt ,2012 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720420, 1461000] ) ,grusplan vid transformator ,sparsamt ,2003 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460240] ) ,spårområde ,rikligt ,2003 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Senecio vulgaris    Korsört
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ) ,skräpmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ) ,jordhög , 2015 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ) ,grusplan med jordhög , 2011 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , frekvens allm. , 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ) ,jordhög vi skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,torrbacke , 2016 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ) ,skogsbilvägkant ,litet bestånd ,2011 (IPt)
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710300, 1454450] ) ,slänt mot älven ,flera ex. ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) ,gammalt grustag ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna vid reningsverket (13F 2c , [6714400, 1463210] ) ,vägkant ,sparsamt ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714530, 1463590] ) ,kärrkant vid pumpstn. ,mindre bestånd ,2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714541, 1466031] ) ,åkerkant ,rikligt ,2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant, utkast , 2014 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ) ,järnvägsområde , 1996 (JMa)
Djurås (13F 3c , [6716250, 1463080] ) ,järnvägsområde , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant ,spridd på många lokaler ,2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721101, 1460387] ) ,vägslänter ,flerstädes ,2020 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,skogskant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6708208, 1464968] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ) ,gammal körväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14564] ) ,åker ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ) , , 2017 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ) , ~refl~ ,betesmark,åker , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,åkerkant , 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715438, 1462453] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ) , ~refl~ ,åkerkant leråker , 1996 (JMa)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Gagnefs jvgstn (13F 4c , [67204, 14602] ) , ~refl~ ,jvg-område , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Sonchus asper    Svinmolke
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14564] ) ,åker ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
By (13F 2b , [6712710, 1458880] ) ,tomtmark ,ca 5 ex ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713260, 1462180] ) ,nedlagt grustag med tippmassor ,fåtal ,2004 (IPt)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2018 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat , 2011 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven (13F 3c , [6715832, 1462607] ) ,nära pumpstn, på krönet av älvslänten, ( delvis utkast tipp ) ,några ex. ,2012 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Bodarna (13F 2c , [6713260, 1461950] ) ,nedlagt grustag,på matjordshög ,ca 15 ex. ,2003 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ) ,upplagsplats , ruderat , 2011 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Tagetes patula    Sammetsblomster
Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) ,utkast på jord och grushögar ,noterad ,2017 ( Owe Rosengren, Åke Berg, Niklas Hjort)
Tanacetum parthenium    Mattram
Hovänge (13F 2b , [6713400, 1459400] ) ,sandig vägslänt ,ca 30 ex ,2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713460, 1459550] ) ,slänt ,rikligt ,2003 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Tanacetum vulgare    Renfana
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,vägkant ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707412, 1462738] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [6712540, 1459270] ) ,landsvägskant , 2011 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,vägslänt , 2017 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
700 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ) ,skogskant mot grustäkt, stig ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 1a , [6708977, 1453461] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurås järnvägsstation (artp.) (13F 3c , [6716051, 1463419] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gagnef (artp.) (13F 4c , [6720363, 1460338] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Taraxacum vulgare    Maskros
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,grusplan,vägkant , 2011 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466286] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ) ,nedlagd handelsträdgård , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ) ,vägkant , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ) , ~refl~ ,ruderatmark , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Telekia speciosa    Strålöga
Kyrkbyn, Gagnefsgården (13F 3b , [6719741, 1459720] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
S om Myrheden , vid järnvägskorsning (13F 2c , [6712920, 1462580] ) ,vägkant ,några ex ,2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713810, 1462600] ) ,ängsmark ,riklig ,2001 (IPt)
Djurmo (13F 2c , [67149, 14644] ) ,vägkant ,fåtalig ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,2014 (IPt)
Vägskälet Rv71 - Östtjärna (13F 3c , [6715020, 1460470] ) , ~refl~ ,vägren , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718320, 1463060] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [67208, 14603] ) ,åkrar samt vägkanter ,rikligt i stora delar av byn ,2004 (IPt)
3 km N Gagnefs stn. (13F 4c , [67222, 14600] ) ,nedanför banvall ,enstaka ,1986 (JEd & LBr)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djurås järnvägsstation (artp.) (13F 3c , [6716051, 1463419] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Matricaria perforata    Baldersbrå
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ) ,gräsbevuxen vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,jordhög , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ) ,åker , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ) ,upplagsplats för kyrkan , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ) , ~refl~ ,igenvuxen linda , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.) (13F 3b , [6719197, 1458915] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.) (13F 3b , [6719237, 1458934] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Färjbacken (artp.) (13F 3c , [6715190, 1463310] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tussilago farfara    Hästhov
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701111, 1453446] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ) ,bangårdsområde , 2015 (IPt)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14571] ) ,vägkant ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ) , ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714257, 1468543] ) ,blandskog/vägkant , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,skogsbilvägkant, vändplan , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6715994, 1460475] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Xanthium strumarium    Gullfrö
Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ) ,blomrabatt ,1 ex.troligen med fågelfrö ,2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ) ,trädgård ,1 ex. troligen med fågelfrö ,2002 (IPt)
Paris quadrifolia    Ormbär
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2012 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,fuktig skogamark ,allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog , 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ) ,lövskog med gångstigar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ) , ~refl~ ,lövskog , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720844, 1467954] ) ,fäbodvall , 2019 (IPt)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700731, 1451969] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
600m NO Lungmyrorna (artp.) (13F 0a , [6701452, 1451809] ) ,lövbränna / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Gässtjärnberget (artp.) (13F 0a , [6701727, 1450591] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Stigen, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708473, 1457843] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
300 NV Säl (artp.) (13F 1b , [6709577, 1458159] ) , , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Brötjärna åns nedre dalgång (artp.) (13F 2b , [6710986, 1456524] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Älvbrink vid Lögnäset (artp.) (13F 2b , [6711280, 1455712] ) ,brink / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Färmsnäs SO 400m (artp.) (13F 2b , [6711549, 1455341] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Nysäl (artp.) (13F 2b , [6711666, 1456544] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Nysäl (artp.) (13F 2b , [6711705, 1457425] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Nysäl (artp.) (13F 2b , [6712127, 1458397] ) ,brink / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Öbäckens ravin (artp.) (13F 2b , [6712568, 1457744] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Väster Hovänget (artp.) (13F 2b , [6713358, 1458815] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Björka By NV 200 m (artp.) (13F 2b , [6713447, 1459974] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712739, 1460213] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (artp.) (13F 2c , [6713571, 1462170] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Sälbäckens ravinområde (artp.) (13F 2d , [6713304, 1466088] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Ravin vid östan Bergsgårdarn (artp.) (13F 2d , [6713587, 1466545] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Vid Mjälgen (artp.) (13F 3c , [6715114, 1462175] ) ,ravin / sekundär lövnaturskog , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Norr Djurås 800 m (artp.) (13F 3c , [6716806, 1462681] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Grådnäs (artp.) (13F 3c , [6717903, 1461139] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Grådnäs (artp.) (13F 3c , [6717997, 1461833] ) ,ravin / brink , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Södra Gröntuv (artp.) (13F 3c , [6718004, 1462350] ) ,ravin / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Amsbergs kapell, 7,9 km V-ut (artp.) (13F 3d , [6715300, 1467825] ) ,bäckravin ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715345, 1465997] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Amsbergs kapell, 8,1 km V-ut (artp.) (13F 3d , [6715542, 1467651] ) ,bäckravin ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Amsbergs kapell, 8,4 km NV-ut (artp.) (13F 3d , [6716104, 1467559] ) ,bäckravin ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Amsbergs kapell, 8,6 km NV-ut (artp.) (13F 3d , [6716264, 1467477] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Sifferboberget NO Kringelmyr (artp.) (13F 3d , [6716927, 1469026] ) ,barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14585] ) ,gräsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ) ,lövskog , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ) , ~refl~ ,gräsmark , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ) ,skogskant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Trolldalens NR östra delen (artp.) (13F 2c , [6711920, 1460022] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696004, 1459255] ) ,fäbodvägl i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703620, 1460640] ) ,skogsbilvägslänt , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ) ,fuktig skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ) ,vägslänt , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718837, 1464101] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711905, 1459668] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713331, 1467146] ) ,grässlänt , 2015 (IPt)
Polygonatum odoratum    Getrams
Bäsna vid Hemtjärn 500 m SO-ut (13F 2d , [67138, 14699] ) ,lövsnår i mjälaslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,torr slänt mot bruksväg ,rikligt ,2011 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
V om Djurås "Bingmyren" (13F 3c , [67157, 14609] ) ,ängsmark ,rikl. ,1987 (LJn)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6719040, 1460130] ) ,slänt mot älven ,massvis inom några 100 m2 ,2010 (IPt)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ) ,örtrika öppna röjda sandbackar ,några m2 ,1991 (JEd)
Sifferbo,tvär brant mot ån (13F 3d , [67157, 14677] ) ,sydvänd lövbrant ,rikl. ,1987 (LJn)
2 km N Gagnefs stn. (13F 4b , [67222, 14599] ) ,nedanför banvall ,enstaka ,1986 (JEd & LBr)
Moje, Larssveden (13F 4c , [67217, 14608] ) ,ängsmark ,fåtal ,2005 (IPt)
Hemerocallis fulva    Brunröd daglilja
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,flera blommande plantor ,2010 (IPt)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713990, 1468030] ) ,vägslänt , 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ) ,torr ängsmark ,flera grupper ,2004 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713190, 1462900] ) ,ängsmark ,ca 3 m2 ,2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ) , ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge , frekvens m.allm. , 2003 (IPt)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ) ,torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark ,riklligt ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713620, 1463620] ) ,bäckravin , betesmark ,några ex. helt naturaliserad ,2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713640, 1463600] ) ,betesmark i ravin , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ) ,lövdunge o gräsmark utanför tomt, samt ravinslänt ,t.riklig ,2003 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ) ,grässlänt , 2020 (IPt)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14574] ) ,hällar ,några ex ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
700 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712633, 1462100] ) ,skog ca 5 m från skogsbilväg ,1 ex ,2011 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713218, 1463455] ) ,ravinbotten ,litet bestånd helt naturaliserad ,2011 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Bodarna (13F 2c , [6713250, 1461920] ) ,nedlagt grustag, numera upplag ,2 ex ,2003 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ) ,slänt mellan tomtmark och gammal vall , 2015 (IPt)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Porsmyran (13F 1c , [67098, 14638] ) ,öppen blötmyr med bl.a.vitag ,sparsamt ,1988 (LBr)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ) ,öppen jord, förvildad ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ) ,fäbodvall ,kvarstående, spridd ,2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ) ,fäbodvall ,kvarstående, rikligt spridd ,2006 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713200, 1450180] ) ,fäbodvall ,> 50 ex ,2004 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452950] ) ,fäbodvall ,12 ex. ,2003 (IPt)
Ellheden (13F 2b , [6711920, 1457780] ) ,skogsmark långt från bebyggelse ,4 stora ex. ,2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14595] ) ,slänt ,enstaka ,2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ) ,järnvägsbank, slänt ,> 20 ex ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460400] ) ,gammal ängsmark ,ett fåtal ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462650] ) ,lövdunge ,några ex. ,2002 (IPt)
Björkbodarna fäbod (13F 3a , [6716070, 1454210] ) ,fäbodvall ,ca 10 ex ,2004 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant, utkast , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718387, 1463121] ) ,slänt mot väg ,några ex. ,2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Långsjön-Moje (13F 4c , [6724250, 1461040] ) ,blandskog ,> 20 ex. ,2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,1 ,1987 (Johan Niss)
Lilium martagon    Krollilja
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ) ,f.d. fäbod ,1 planta ,2011 (IPt)
Ödefäbodstuga V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713630, 1452740] ) ,igenväxt gammal fäbodvall ,flertal ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460240] ) ,lövskog ,8 ex ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713050, 1460170] ) ,ängsmark ,ett 10-tal ,2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ) ,släntkrön älvravin, mot åker ,3 stora ex ,2003 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713476, 1467219] ) ,lövdunge ,4 ex. ,2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ) ,skogsbilvägkant, utkast , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägdike/slänt ,flera lokaler i byn ,2017 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ) ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ) ,igenvuxen tomtmark , 2016 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721595, 1461153] ) ,fuktig ängsmark ,2 ex ,2004 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Iris germanica    Trädgårdsiris
Björka (13F 2c , [6713070, 1460440] ) ,gammal ödetomt ,hus rivet för ca 50 år sedan ,1 kvarstående planta ,2011 (IPt)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Mockfärd, Tansåhyttan (13F 1a , [67070, 14516] ) ,strand av å , 1988 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67139, 14619] ) ,nära älven ,spridd ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714810, 1462610] ) ,älvstrand ,fåtalig. ,2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vattendamm , 2011 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716000, 1462290] ) ,sjö , 1996 (JMa)
Österfors (13F 4b , [6720, 1457] ) ,sumpig svacka intill byvägen (ev.plant.) ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ) ,blötpartier i myrkant ,rikligt ,2003 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Iris sibirica    Strandiris
Bodarna (13F 2c , [6713760, 1463060] ) ,upplag med gamla huggna stenar ,1 stor tuva ,2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714600, 1462650] ) ,älvstrand ,ca.15 ex. ,2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ) ,vägkant mot tomtmark , 2017 (IPt)
Larsgårdarna (13F 3c , [6719436, 1460913] ) ,åkerkant ,en stor tuva ,2011 (IPt)
Mockfjärd (artp.) (13F 2a , [6710360, 1452420] ) ,vägdike, skogsväg ,4 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14580] ) ,igenväxt ängsmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter ,2 plantor ,2010 (IPt)
SV om Björka (13F 2b , [67124, 14599] ) ,skogsmark ,fåtal, lokalen förstörd genom kalavverkning ,1982 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712505, 1460836] ) ,gräsmark i skog ,3 stora ex.( 2003), 7 ex ,2004 (IPt)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
S om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713200, 1452950] ) ,kärr ,enstaka ,2003 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713510, 1452360] ) ,kärr ,spridd, flerst. ,2004 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67136, 14526] ) ,kärr , 1988 (IPt)
Trolldalen,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ) ,rikkärr ,t.rilkigt ,2002 (IPt)
Dammyren (13F 2c , [67100, 14614] ) ,myr ,sparsamt ,2002 (IPt)
Trolldalen ,nedom Ättestupan (13F 2c , [6712240, 1460290] ) ,bäckkant ,fåtal ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14608] ) ,myr ,sparsamt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14624] ) ,skogsmark ,sparsamt ,2000 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714400, 1461080] ) ,litet kärr i skog ,rikligt ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ) , ~refl~ ,skogskärr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Råmyran (13F 3c , [6718801, 1464290] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [67218, 14610] ) ,granskog ,enstaka ,2003 (DABS)
Norr Prästbodarnas naturreservat (2) (artp.) (13F 0c , [6700134, 1460263] ) , , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Norr Prästbodarnas naturreservat (3). (artp.) (12F 9c , [6699670, 1460157] ) , , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696178, 1451313] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696589, 1451048] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Stormyran Omr. 56 (artp.) (13F 0a , [6700193, 1452312] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Norr Prästbodarnas naturreservat (artp.) (13F 0c , [6700175, 1460248] ) , ,minst 40-50 ex. på mindre mosse/myr. ,2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Orrmyran (13F 0a , [67002, 14536] ) ,fastmattekärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,rar ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713510, 1452360] ) ,kärr ,1988 ,2 ex ,2004 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67138, 14525] ) ,glest bevuxen myrmark ,6 ex ,1988 (LJn)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714470, 1453220] ) ,rikkärr ,rikligt, >100 ex ,2004 (IPt)
Tvimyran (13F 2a , [6714650, 1454080] ) ,rikkärr ,10-tal ex ,2004 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ) ,kärr ,spridd över stor yta 100-200 ex. ,2002 (IPt)
Ö kanten av Slomtjärnen (13F 3d , [67186, 14656] ) ,i kanten o.på glest trädbevuxen myr ,ca 40 ex. ,1989 (LJn)
Svarttjärn (13F 3d , [6718611, 1468147] ) ,myr , 2014 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722134, 1461900] ) ,kärr ,ca 30 ex ,2004 (IPt)
Nedaför Säl (DF) (13F 1b , [67093, 14576] ) ,kärr ,massvis ,1988 (IPt)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,blötmyr , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,fuktig igenväxt ängsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ) ,skogsbilväg vändplan , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr ,rikligt ,2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713090, 1450400] ) ,fuktig skogsmark ,rikligt ,2004 (IPt)
N om Kättsarbomyren (13F 2a , [67146, 14532] ) , ~refl~ ,vägkanter & diken skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ) , ~refl~ ,myr o kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ) ,myr med vattengölar , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ) ,utloppet, sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
1440 m ONO Djurås jvgstation (13F 3c , [6716680, 1464400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata , frekvens t.allm. , 1996 (JMa)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Vägen mot karls knös (artp.) (13F 1b , [6709829, 1458919] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
sakrisberget/Finntorpet vandringsled (artp.) (13F 1c , [6707765, 1461496] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2017 (Hanna Ribjer)
Lortåns NR (artp.) (13F 1d , [6706300, 1465120] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721941, 1461040] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700430, 1451710] ) ,myrflark ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700450, 1451700] ) ,myrflark ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,3 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700490, 1451680] ) ,myrflark ,5 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700500, 1451690] ) ,myrflark ,19 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Goodyera repens    Knärot
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [67096, 14578] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,sparsamt ,2006 (LBr & IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706542, 1465142] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
S om Myrheden (13F 2c , [67124, 14631] ) ,skogsmark ,många spridda lokaler , atlasrutans vanligaste orkide ,2011 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712820, 1461680] ) ,skogsmark ,fåtal ,2008 (IPt)
Bodarna,Myrheden (13F 2c , [6713170, 1462660] ) ,tallskog ,fåtalig ,2006 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713250, 1462630] ) ,sandig skogsmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14621] ) ,tallskog ,t.riklig ,frekvens allm. , 2000 (IPt)
Moje , Knappbacken (13F 4c , [6721326, 1460295] ) ,skogsmark ,tomtmark , 2010 (RNy)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722036, 1460594] ) ,tallhed ,ca 50 ex. ,2011 (RNy)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Jonsmyren (3) (artp.) (13F 2c , [6710019, 1464739] ) , ,10 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Trolldalen (Trolldalen N 1975:7 (IPt,FHa)) (13F 2b , [6712020, 1459810] ) ,skogsmark ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Predikstolen, Tansvägga NR (artp.) (12F 8b , [6694211, 1456209] ) , , 2009 (Göran Thor, (se artportalen))
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699582, 1452005] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran omr.56 (artp.) (12F 9a , [6699837, 1452171] ) , ,2 ,2019 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (12F 9a , [6699891, 1452153] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.) (13F 0a , [6700289, 1452142] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.) (13F 0a , [6700301, 1452926] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.) (13F 0a , [6700301, 1452999] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.) (13F 0a , [6700306, 1452945] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.) (13F 0a , [6700385, 1452421] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.) (13F 0a , [6700425, 1452316] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.) (13F 0a , [6700444, 1452259] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.) (13F 0a , [6700499, 1452523] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700602, 1452525] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.) (13F 0a , [6700649, 1452486] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Gässtjärnberget (artp.) (13F 0a , [6701091, 1451372] ) ,rasbrant / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6701441, 1450880] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
600m NO Lungmyrorna (artp.) (13F 0a , [6701452, 1451809] ) ,lövbränna / , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702228, 1451055] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702251, 1451047] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702319, 1451258] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702323, 1451254] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702330, 1451246] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702367, 1451213] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702370, 1451216] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702372, 1451226] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702375, 1451214] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702396, 1451529] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702407, 1451239] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.) (13F 0a , [6702432, 1451098] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Flomyrarna (artp.) (13F 0b , [6701838, 1457522] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Tvärberget (artp.) (13F 1b , [6706516, 1457055] ) , , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Omr. 6 Finntorpet S (artp.) (13F 1c , [6706108, 1460146] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1c , [6706630, 1464810] ) , ,4 plantor ,2010 (Michael Johansson)
Östra Knusberget (artp.) (13F 2a , [6711586, 1450266] ) ,barrskog / , 1998 (Skogsstyrelsen)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712017, 1460225] ) , ,80 plantor/tuvor ,2013 (Bengt Westman)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712033, 1460244] ) , ,20 plantor/tuvor ,2013 (Bengt Westman)
Oxberget mellan (artp.) (13F 3d , [6716482, 1466897] ) ,barrskog / , 2005 ((sks), Yngve Perjons)
Sifferbodalen, Oxberget -Sifferbo (artp.) (13F 3d , [6716567, 1467147] ) ,granskog skiktad granskog intill gamla igenplanterade åkrar ,1 m² ,2019 (Janolof Hermansson)
Gagnef kyrka, 6,3 km O-ut, Grävsbuans NR (artp.) (13F 4c , [6723154, 1462164] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,5 km O-ut (artp.) (13F 4c , [6723242, 1462346] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14582] ) ,igenvuxen ängsmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ) ,rikkärrskant i kraftledningsgata ,spridd ,2003 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67117, 14596] ) ,kärr ,sparsamt men spridd på stor yta ,2001 (IPt)
Igeltjärnen (13F 4c , [6723390, 1463270] ) ,flykant mot sjö ,4 ex ,2004 (IPt)
Varggropen, Brötjärna (artp.) (13F 1b , [6709325, 1457603] ) , ,3 ,2018 (Kristina Homman)
Listera cordata    Spindelblomster
Tryssberget (13F 0c , [6704500, 1461600] ) , , 2003 (TRy)
Säl (13F 1b , [67092, 14588] ) ,källmark ,mindre allmän ,2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67123, 14593] ) ,fuktig skogsmark ,enstaka ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67124, 14635] ) ,fuktig skogsmark ,enstaka ex. ,2002 (IPt)
Norr Prästbodarnas naturreservat (3). (artp.) (12F 9c , [6699670, 1460157] ) , ,15-20 ex. minst. ,2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.) (13F 0a , [6700768, 1452424] ) , ,2 ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Norr Prästbodarnas naturreservat (artp.) (13F 0c , [6700175, 1460248] ) , ,ca. 20-30 ex. ,2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Listera ovata    Tvåblad
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ) ,fuktig ängsmark ,sällsynt ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,t.rikligt på stora ytor ,2006 (LBr & IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713510, 1462110] ) ,örtrik ravin mot älven ,fåtalig ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ) ,jvgslänt mot blandskog ,100-tals ex. ,2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog ,1 ex. ,2017 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721470, 1461500] ) ,skogsmark i närheten av kraftledning ,flerstädes ,2001 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) ,skogskärr ,rikligt ,2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ) ,fäbodvall ,15-tal stora ex ,2012 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (DF) (13F 2b , [67118, 14597] ) ,kärr ,fåtalig ,2002 (IPt)
Tvärberget (artp.) (13F 1b , [6706516, 1457055] ) , , 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Säl naturreservat (artp.) (13F 1b , [6709687, 1458258] ) ,örtrik sumpgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Östra Knusberget (artp.) (13F 2a , [6711586, 1450266] ) ,barrskog / , 1998 (Skogsstyrelsen)
Platanthera bifolia    Nattviol
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ) ,skogsmark ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6711930, 1450320] ) ,skogsmark mot hygge ,ca 20 ex ,2004 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712110, 1450220] ) ,släpväg för virke i skogsterräng ,några ex ,2004 (IPt)
Floberget fäbod (13F 2a , [6713345, 1450210] ) ,skogsmark ,1 ex. ,2003 (IPt)
Floberget fäbod (13F 2a , [6713400, 1450322] ) ,skogsmark ,1 ex. ,2003 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67138, 14525] ) ,glest bevuxen myrmark ,ett fåtal ex ,1988 (LJn)
Grådbodarna (13F 2a , [6713970, 1452200] ) ,skogsmark ,enstaka ,2008 (IPt)
Trolldalen N om Kärrmyren (13F 2b , [67119, 14597] ) ,skog ,enstaka ,2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ) ,rasmark ,enstaka ,2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14622] ) ,skogsmark ,2 ex ,2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460430] ) ,ängsmark ,1 ex ,2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713060, 1460610] ) ,skogsmark ,5 ex ,2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [67132, 14625] ) ,skogsmark ,ca 25 ex ,2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14625] ) ,skogsmark ,sparsamt ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14627] ) ,skogsmark ,sparsamt ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67144, 14645] ) ,skogsmark ,fåtalig ,2002 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ) ,sandslänt på åsen ,~10 ex. ,1988 (TLj)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) ,skogbevuxen grusås , 1996 (JMa)
Djurmo, vid väen till klacken (13F 3d , [67152, 14673] ) ,skogsmark ,ca 30 ex ,2005 (Inalill Andersson)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ) ,örtrik skogsmark ,spridd ,2003 (DABS)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [6722096, 1460623] ) , ,ca 200 ex ,2010 (RNy)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) ,skogskärr ,enstaka ,2004 (IPt)
Ca 500 m Ö om Långsjön (13F 4c , [67243, 14609] ) ,skogsmark ,fåtal ,2005 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720510, 1466198] ) ,fäbodvall, skogssluttning ,många ex. ,2012 (IPt)
Lungmyrån (artp.) (12F 9a , [6696750, 1451472] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Vägen mot karls knös (artp.) (13F 1b , [6709829, 1458919] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712540, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.) (13F 2a , [6712580, 1452020] ) ,vägkant, skogsväg ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Gamla stickspårets S del (artp.) (13F 4b , [6722600, 1459990] ) , ,2 ,2012 (Urban Gunnarsson)
Gräv, Gagnef (artp.) (13F 4b , [6722820, 1458930] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) ,banvall , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) ,banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv (artp.) (13F 4b , [6723551, 1459338] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Moje (artp.) (13F 4c , [6720904, 1460062] ) , , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Bodarna (13F 2c , [67133, 14621] ) ,skogsmark ,rikligt,stora ex (störtsa 58 cm med 30 cm lång blomställning sporre 43 mm) ,2003 (IPt)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722052, 1460587] ) ,tallhed ,15 ex. ,2011 (RNy)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722103, 1460620] ) ,tallhed ,ett hundratal ,2011 (RNy)
Calla palustris    Missne
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14595] ) ,skogskärr ,rikligt ,2002 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Djurås by, Nybrosjön (13F 2c , [6714280, 1464110] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2013 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ) ,utloppet, sumpskog med bäck ,massvis på lång sträcka ,2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716007, 1462234] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711777, 1459432] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Lemna minor    Andmat
Bodarna (13F 2c , [67135, 14623] ) ,damm ,rikligt ,2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ) ,sjö ,rikligt ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714640, 1462380] ) ,skogskärr med hästsvans ,rikligt ,2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67149, 14623] ) ,i bäck ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Grånssjön (13F 3c , [6717780, 1461280] ) ,strand , 1996 (JMa)
Österfors (13F 4b , [67201, 14570] ) ,kärr mot älven ,rikl. ,1990 (JEd)
Präst-Olles (artp.) (13F 2c , [6714660, 1463510] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ) ,damm ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Högberget, i damm (13F 2a , [6710150, 1452650] ) ,i vatten ,rikligt ,2004 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ) , ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ) ,botten av nedlagt grustag, lerigt , 2015 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14647] ) ,sjö ,rikligt ,2002 (IPt)
Djurås By (13F 2c , [67146, 14635] ) ,dike nära sjö ,rikligt ,2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714110, 1469523] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,vattenloka , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjö , 2011 (IPt)
Grånssjön Södra delen (13F 3c , [6717500, 1461380] ) ,strand , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,åkerloka , 2012 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710270, 1454470] ) ,älven ,t.rikligt ,2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ) , ~refl~ ,älv samt älvstrand , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ) , ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg. , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,åkerloka , 2012 (IPt)
Moje (13F 4c , [67204, 14608] ) ,i sjö o bäck/dike ,rikligt ,2003 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,rikligt ,2005 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Ö om Västerfors (13F 3b , [67192, 14577] ) ,vattensamling i ravinbotten ,rikl. ,1993 (ÖSp)
N om Djurås by,omedelbart S om Rv 70 (13F 3c , [67152, 14644] ) ,bäck i ravinbotten ,t.rikl. ,1993 (ÖSp)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Flottbron (artp.) (13F 3b , [6719812, 1457155] ) ,vattendragstyp på älvbotten, nära strand , 2014 (Matilda Elgerud)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Österfors torrfåra (artp.) (13F 4b , [6720679, 1456869] ) ,vattendragstyp vik in/gammal vattendragsfåra? , 2014 (Matilda Elgerud)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,gungfly ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709250, 1457610] ) ,Kärr ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,myr , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Bästens utlopp, Lortån (artp.) (13F 1c , [6706720, 1464210] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Trolldalen , Kärrmyren (13F 2b , [67117, 14597] ) ,kärr ,spridd ,2006 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712306, 1462895] ) ,sumpmark skogsväg ,enstaka tilsammans med mannagräs ,2016 (IPt)
Björka ,efter bäcken från Trolldalen (13F 2c , [6712360, 1460220] ) ,bäckkant ,spridd ,2003 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722230, 1461900] ) ,dike i skogsväg ,t.rikligt ,2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt & JEd)
Trolldalen (DF 70) (13F 2c , [67118, 14600] ) ,litet kärr i dalbotten ,enstaka ,2002 (IPt)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706433, 1465051] ) ,åbotten , 2010 (IPt)
Trolldalen,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ) ,i bäck , 2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2003 (IPt)
Björka, S om jvg (13F 2c , [67128, 14602] ) ,i bäck ,(1973 IPt) rikligt ,2003 (IPt)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Myrtjärnens N ände mot Skogtjärmen (13F 2b , [67149, 14564] ) ,i bäck ,t.rikl. ,2005 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ) , ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Potamogeton natans    Gäddnate
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6711970, 1457110] ) ,älven , 2011 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713402, 1460328] ) ,reningsbasäng , 2018 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ) , ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg. , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ) ,älven , 2011 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ) ,vattenloka , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716007, 1462234] ) ,sjö , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,åkerloka , 2012 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,rikligt ,2005 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720510, 1466198] ) ,fäbodvall, damm i bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Näset (artp.) (13F 3c , [6715834, 1462287] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Svedjan (13F 2c , [67149, 14623] ) ,bred grund bäck nära utloppet i V-Dalälven ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ) ,å ,rikligt ,2011 (IPt)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Bodarna ,V-Dalälven (13F 2c , [6713810, 1462180] ) ,i vatten ,rikligt o flerst. nära södra stranden ,2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712809, 1460272] ) ,bäck, korsning med jvg och väg ,t.rikligt ,2018 (IPt)
Bästens utlopp, Lortån (artp.) (13F 1c , [6706720, 1464210] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Svedjan , V-Dalälven (13F 2c , [6713770, 1461850] ) ,älv ,ca 50 m2 ,2007 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,spridd ,2005 (IPt)
Sparganium emersum    Igelknopp
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ) , ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg. , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,spridd ,2005 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Björka (13F 2c , [67128, 14602] ) ,i bäck o damm ,enstaka ,2003 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ) ,gungfly , 1996 (JMa)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,t.rikligt i sjöns norra del ,2005 (IPt)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen . Kärrmyren (13F 2b , [6711870, 1459830] ) ,rikkärr ,t.riklig ,2002 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ) ,gungfly , 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö ,spridd ,2005 (IPt)
Typha latifolia    Bredkaveldun
NO om L.Igeltjärnen (13F 0a , [6704650, 1450720] ) ,skogsvägdike ,några m2 ,2008 (IPt)
Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,strand , 2013 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) ,älvstrand ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Björka ,vid bäcken från trolldalen (13F 2c , [67126, 14602] ) ,i bäck o sumpig lövskog ,rikligt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713402, 1460328] ) ,strandkant reningsbasäng ,massvis ,2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14620] ) ,älvstrand ,t.riklig ,2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14623] ) ,damm ,rikligt ,2002 (IPt)
Bodarna,V-Dalälven (13F 2c , [67144, 14626] ) ,älvstrand ,flerst.o rikligt ,2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ) ,vattendamm , 2011 (IPt)
V-dalälven , 500 m uppströms älvmötet (13F 3c , [6715103, 1462560] ) ,strandkant , 2011 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ) ,vattenloka ,rikligt ,2011 (IPt)
N om Djurås ,Skogen (13F 3c , [67162, 14627] ) ,ravinmynning vid älven ,enst. ,1993 (ÖSp)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ) ,älvstrand , 1996 (JMa)
Mojesjön (13F 4c , [6721690, 1460840] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2003 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg ,1 ex ,2018 (IPt)
Dammen söder om Näset (artp.) (13F 3c , [6715596, 1462416] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,rikligt ,2016 (Bengt Oldhammer)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Tradescantia virginiana    Tremastarblomma
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ) ,grustag , med tippmassor och massor från reningsverk ,8 ex ,2008 (IPt)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701111, 1453446] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,dike , 2013 (IPt)
500 m N Finntorpet (13F 1c , [6707825, 1460951] ) ,skogsbil/vägdike , 2016 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ) , ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720390, 1466080] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Juncus articulatus    Ryltåg
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ) ,skogsstig , 2017 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ) ,skogskärr , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ) , ~refl~ ,bergtag , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ) , ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Juncus bufonius    Vägtåg
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14619] ) ,ängsmark nära älven ,rikligt ,2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712931, 1466627] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
400 m N om Trollmyran (13F 3b , [6717049, 1459274] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ) ,åkerkant , 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ) ,schaktmassor , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Ö om Dicksveden vid Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,diken,skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Juncus bulbosus    Löktåg
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [6712100, 1454770] ) ,skogsbilsvägkant ,enstaka ,2003 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens m.allm. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712920, 1460270] ) ,bäck med branddamm ,massvis ,2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ) ,sjö i vatten ,samt strand ,rikligt ,2005 (IPt)
Juncus compressus    Stubbtåg
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ) ,myrkant , 2015 (IPt & JJa)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
500 m N Finntorpet (13F 1c , [6707825, 1460951] ) ,skogsbil/vägdike , 2016 (IPt)
500 m NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707855, 1462533] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
300 m Norr om Lindbodarna (13F 1c , [6709322, 1464662] ) ,skogsväg , 2019 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706456, 1465544] ) ,skogsbilsvägdike ,spridd ,2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ) , ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg , frekvens allm. , 2003 (IPt)
S om By (13F 2b , [67106, 14588] ) ,skogsbilvägsdiken ,rikligt, spridd i hela rutan ,frekvens allm. , 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67130, 14599] ) ,äng,betesmark ,massvis ,2002 (IPt)
Dammyren (13F 2c , [67103, 14619] ) ,skogsbilväg ,rikligt,(allmän i hela rutan) ,2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6712980, 1463440] ) ,dike ,rikligt ,2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark ,rikligt ,2018 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ) , ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Juncus effusus    Veketåg
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
1 km NV om Byberget (13F 2b , [6710690, 1458880] ) ,skogsbilsvägdike ,fåtal ,2005 (IPt)
By (13F 2b , [6712910, 1459380] ) ,bäckravin ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Björkbergets NO-sluttning (13F 2c , [6711534, 1461975] ) ,dråg i skogsmark , 2012 (IPt)
SO om Trolldalen , reservatsgräns (13F 2c , [6711965, 1460355] ) ,gammal ängsväg ,flera ex. ,2008 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6712220, 1460810] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712490, 1460800] ) ,skogsvägkant ,några tuvor ,2003 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
1.5 km N om Larssveden (13F 4c , [6723470, 1460726] ) ,skogsmark i spår efer skogsmaskin ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Juncus filiformis    Trådtåg
Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
500 m N Finntorpet (13F 1c , [6707825, 1460951] ) ,skogsbil/vägdike , 2016 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712931, 1466627] ) ,ängsmark på tomt , 2018 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716250, 1458410] ) ,sumpskog ca 50 m från strandentrådt , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715624, 1460574] ) ,betesmark , 2011 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720278, 1466004] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl, vändplanen 40 m NV (artp.) (13F 1b , [6708794, 1458643] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712199, 1460016] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Juncus stygius    Dytåg
Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ) ,myr med vattengölar , 2019 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,ängsmark/ blandskog ,ca 10 ex ,2017 (IPt)
Vägskärning i Västerdalsv.v71 botom Mjälgen (13F 3c , [6715, 1461] ) ,Luzulan betydl.rikare för 10 år sedan,skärningen växer igen med bl.a.hallon ,enst. ,1987 (SNy)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704955, 1457500] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707744, 1451490] ) ,upplagsplan i skog , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707240, 1462740] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Mon 1 km NV (13F 2b , [6714831, 1457692] ) ,skogsbilväg , 2017 (IPt)
S om Björka (13F 2c , [6712470, 1460950] ) ,vägkant skogsbilväg ,spridd ,2006 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ) ,skogsbilvägkanter , 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ) ,järnvägsslänt , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [6724030, 1462340] ) ,vändplan skogsbilväg ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Västerfors (artp.) (13F 3b , [6718886, 1456528] ) , ,noterad ,2019 (Lennart Iselius)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ) , ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ) ,skogsbilsvägkant , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ) ,ängsmark/tomtmark , 2017 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ) ,gräsplan i skogsmark , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ) ,vägkanter,ängsmark , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) ,älvsluttningar ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Luzula pallescens    Blekfryle
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713654, 1450425] ) ,traktorväg ,fåtal ,2004 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ) , ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712330, 1456960] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
V om Trollmyran (13F 3b , [6716451, 1458913] ) ,stig genom skog , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717517, 1458697] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718856, 1457090] ) ,ängsmark , 2017 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ) ,ängsartad slänt , 2013 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägslänter , 2019 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ) , ~refl~ ,vägkant och åker , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Luzula pilosa    Vårfryle
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ) ,fäbodvall, vägkant , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696277, 1459352] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ) ,fäbodgata , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,ängsmark mot älven , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [6709360, 1457070] ) ,Torr skogsmark ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ) , ~refl~ ,örtrik slänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714100, 1468567] ) ,bäckravin , 2014 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ) ,mager ängsmark/gammal gårdstomt , 2017 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ) , ~refl~ ,skogbevuxen grusås , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ) , ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2b , [6711905, 1459668] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurmo klack (artp.) (13F 3d , [6715681, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Luzula sudetica    Svartfryle
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Ö om Dicksveden vid Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ) , ~refl~ ,skogsbilväg,diken,skogskanter , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Carex acuta    Vass-starr
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens t.allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ) ,ängsmark mot damm , 2014 (IPt)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ) ,strand , 2011 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ) , ~refl~ ,älvstrand , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ) ,vägdike , 2019 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,älvstrand , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,åkerloka , 2013 (IPt)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ) ,älven , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens t.allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ) ,bäckstrand, kärr , 2011 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ) ,strand , 2014 (IPt)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ) ,strand , 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjöstrand ,riklig ,2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ) ,åkerloka , 2012 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721500, 1461080] ) ,sjöstrand , 2013 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.) (13F 3b , [6719780, 1457070] ) , ,noterad ,2019 (Joachim Falck)
Carex brunnescens    Nickstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,torr plan i skogsmark , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696277, 1459352] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706069, 1451675] ) ,torr öppen skogsmark , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707398, 1462788] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ) ,vägkant ,enstaka ,2003 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453280] ) ,vägslänt skogsbilväg ,enstaka ,2008 (IPt)
N om Trolldalen ,reservatsgränsen (13F 2b , [67121, 14599] ) ,gammal körväg , 2003 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ) , ~refl~ ,älvstrand och älvslänt , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Moje (13F 4c , [6721470, 1461500] ) ,fuktig skogsmark i närheten av kraftledning ,t.rikllig ,2001 (IPt)
Carex canescens    Gråstarr
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
600m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706418, 1451794] ) ,vägkant o dike mot skog , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705035, 1457509] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ) ,gräsbevuxen stig ,allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708979, 1464727] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716120, 1458580] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712199, 1460016] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Carex capillaris    Hårstarr
Moje (13F 4c , [6721500, 1461450] ) ,kraftledningsgata ,(1980 IPt rikligt), t.rikligt ,2001 (IPt)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ) ,fäbodvall ,torr grässlänt,med pillerstarr ,enstaka ,2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [6714130, 1452080] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ) ,örtrik slänt ,sparsamt ,2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ) ,torr ängsmark ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713100, 1460310] ) ,vägkant mot uthus ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [6713146, 1460908] ) ,ängsmark nära älven ,fåtalig ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714030, 1462190] ) ,slänt mot älven ,spridd ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14623] ) ,slänt mot älven ,spridd ,2002 (IPt)
Djurås by,Backmon (13F 2c , [6714110, 1464000] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Svedjan nära V-Dalälven (13F 2c , [6714150, 1462160] ) ,blomsteräng ,rikligt ,2012 (IPt)
Bodarna, N om Bystugan (13F 2c , [6714403, 1462723] ) ,gräsmattekant , 2017 (IPt)
Djurås by, nära älven (13F 2c , [6714410, 1463480] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712910, 1466620] ) ,tomtmark ,spridd över stora ytor ,2020 (IPt)
100 m S om Kyrkan (13F 3b , [67193, 14591] ) ,slänt ,spridd ,2003 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,S-vända öppna älvslänter , 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng ,rikl. ,1991 (JEd)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6719070, 1460260] ) ,tallhed ,rikligt på spridda lokaler ,2010 (IPt)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ) ,örtrika öppna röjda sandbackar ,t.rikligt ,1991 (JEd)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719890, 1460050] ) ,vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
Moje,,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ) ,torr sandbacke med backstarr ,fåtalig ,2004 (IPt)
Moje Larssveden (13F 4c , [6721900, 1460870] ) ,grässlänt på tomtmark , 2020 (IPt)
kyrkbyn nedan Hembygdsgården (artp.) (13F 3c , [6719250, 1460050] ) ,sv-exp.åsslänt ,noterad ,1991 (Jan Edelsjö)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr, sjöstrand , 2011 (IPt)
O om Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) , ~refl~ ,lutande skogskärr nedom bergbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (IPt)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Carex demissa    Grönstarr
VNV om Säl (13F 1b , [67096, 14581] ) ,skogskärr ,spridd ,2007 (IPt)
Björkbergets NO-sluttning (13F 2c , [6711534, 1461975] ) ,dråg i skogsmark , 2012 (IPt)
Carex diandra    Trindstarr
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) ,älvstrand ,i en liten vik ,enstaka ,2003 (IPt)
Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ) ,gungfly ,riklig runt hela sjön ,2002 (IPt)
Djurmo (13F 2c , [67143, 14647] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67146, 14635] ) ,sjöstrand ,riklig ,2002 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) ,sjöstrand, myr , 1996 (JMa)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67208, 14567] ) ,nära älven ,riklig ,1988 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (DF60;Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [67118, 14594] ) ,kärr med tät lövskog (något märklig lokal) ,c:a 50 m2 ,2002 (IPt)
Carex digitata    Vispstarr
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ) ,gammalt kalkbrott , 2013 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711557, 1459126] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Gagnefs församlingshem, På en ås invid (artp.) (13F 3c , [6719373, 1460095] ) ,på glest tallbevuxen ås ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Carex dioica    Nålstarr
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ) ,myr ,rikligt ,2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
800 m NV Gästgivarbodarna (13F 1c , [6706714, 1464833] ) ,vandringsled skogsmark, liten skogsbäck ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452360] ) ,kärr ,enstaka ,2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ) ,myr o kärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr med vattengölar , 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
1400 m ONO Djurås jvgstation (13F 3c , [6716680, 1464400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata, myrmark , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Råmyran (13F 3c , [6718754, 1464285] ) ,myr , 2011 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Carex disperma    Spädstarr
Trolldalen, nedom Ättestupan (13F 2c , [6712240, 1460290] ) ,bäckkant ,fåtalig ,2003 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [6711780, 1459500] ) ,fuktik barrskog nära litet skogskärr m.C.loliacea ,t.riklig ,2003 (IPt)
Carex disticha    Plattstarr
Djurforsen (13F 2c , [6713300, 1461220] ) ,älvstrand ,c:a 10 m2 (ny art för s:n) ,2002 (IPt)
Carex echinata    Stjärnstarr
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706474, 1451650] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,rikligt ,2006 (LBr & IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716250, 1458410] ) ,sumpskog ca 50 m från strandentrådt , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718837, 1464101] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ) , ~refl~ ,frisk skogsmark intill ån , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709137, 1458560] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
vägen till Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712199, 1460016] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Carex elata    Bunkestarr
S om Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14641] ) ,kärr ,spridd ,2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14622] ) ,Carex vesicaria kärr ,spridda tuvor ,2003 (IPt)
Djurås by , "Backmon" (13F 2c , [6714444, 1464439] ) ,kärr ,rikligt ,2008 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [67246, 14604] ) ,sjöstarnd ,ymningt,helt dominerande starr ,2003 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö samt våtmark , 2005 (Therese Carlsson)
Carex elongata    Rankstarr
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) ,älvstrand ,i en liten vik ,enstaka ,2003 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) ,nära älvstrand ,2 tuvor ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713562, 1463892] ) ,våt ängsmark med bäck , 2016 (IPt)
Svedjan , Västerdalälven (13F 2c , [6714384, 1462503] ) ,älvstrand , 2011 (IPt)
S om Gagnefs k:a (13F 3b , [67191, 14590] ) ,älvstrand ,rikligt ,2004 (IPt)
Österfors (13F 4b , [67200, 14569] ) ,kärr mot älven , 1990 (JEd)
Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [67118, 14595] ) ,litet skogskärr C.vesicaria-kärr ,fåtalig ,2002 (IPt)
Carex ericetorum    Backstarr
Grådbodarna (13F 2a , [6714170, 1451990] ) ,torr sluttning på fäbodvall ,sparsamt ,2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ) ,örtrik slänt ,spridd ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14636] ) ,torr ängsmark på sand ,flerst. ,2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ) ,tomtmark ,rikl.flerst. ,2002 (IPt)
Utby (13F 2d , [6714, 1466] ) ,sandbackar i byn o i älvslänter , 1991 (JEd)
Bäsna vid Hemtjärn NO- resp SO-sidan (13F 2d , [6714, 1469] ) ,sandängar ,rikligt ,1991 (JEd)
Hembygdsgården (13F 3b , [6719220, 1459980] ) ,gårdstun ,rikligt ,2012 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ) ,S-vända öppna älvslänter , 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng ,enst. ,1991 (JEd)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [67187, 14602] ) ,SV-exp älvslänt , 1991 (JEd)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ) ,örtrika öppna röjda sandbackar ,t.rikligt ,1991 (JEd)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ) ,åstorrbacke o.tallhed ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
N om Övre Tjärna (13F 4b , [6722, 1459] ) ,sandblottor ,m.a. ,1986 (JEd & LBr)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720880, 1460130] ) ,tallhed ,sandmark ,spridd ,2004 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720950, 1460250] ) ,vägslänter sandmark , 2020 (IPt)
Moje (13F 4c , [67210, 14603] ) ,S-exp åsslänt ,riklig ,1992 (JEd)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ) ,torra sandslänter ,spridd, flerst. ,2003 (IPt)
Bodarna (DF 60) (13F 2c , [67134, 14621] ) ,örtrik skogsmark på sand ,fl. ,2002 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.) (13F 3d , [6715261, 1467471] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.) (13F 4b , [6722940, 1459950] ) ,banvall , 2010 (Tomas Ljung)
Carex flava    Knagglestarr
Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & JJa)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark i dike , 2018 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716043, 1460480] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Carex globularis    Klotstarr
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706469, 1451553] ) ,skogskant , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ) , ~refl~ ,myr med liten tjärn , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , 2002 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Råmyran, kraftledningsgata (13F 3c , [6718695, 1464290] ) ,myrkant ,rikligt ,2011 (IPt)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707206, 1462770] ) ,sjö , 2018 (IPt)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ) ,sjöstrand , gungfly , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,sjöstrand, myr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.) (13F 3c , [6716268, 1462069] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Carex limosa    Dystarr
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,gungfly ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
SV om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67136, 14523] ) , ~refl~ ,kärr med bäck , frekvens ej bedömd , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly ,rikligt ,2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Råmyran (13F 3c , [6718801, 1464290] ) ,myr , 2011 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.) (13F 0a , [6700480, 1451690] ) ,myrflark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.) (13F 1c , [6709978, 1463937] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,myr , 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,gungfly ,spridd ,2008 (IPt)
Porsmyren (13F 1c , [6709640, 1463830] ) ,myr ,rikligt ,2006 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ) ,blötmyr ,t.riklig ,2004 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714470, 1453220] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ) ,myr med vattengölar , 2019 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly ,sparsamt ,2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Igeltjärnen (13F 4c , [6723610, 1463200] ) ,kärr nära sjön ,enstaka ,2004 (IPt)
Carex loliacea    Repestarr
2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ) ,erosionsravin,i dalbotten ,på flera ställen ,1996 (AJs)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,spridd över stora ytor ,2006 (LBr & IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg , 2006 (LBr & IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67118, 14600] ) ,bäckkant mot litet kärrparti ,enstaka ,2001 (IPt)
Djurforsen, V-dalälven (13F 2c , [6713100, 1461280] ) ,källflöde ,några m2 ,2007 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ) ,sumpdråg i gammalt hygge ,enstaka ,2003 (DABS)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ) ,skogskärr ,ymnigt ,2004 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7) (13F 2b , [6711780, 1459500] ) ,fuktig skog nära litet skogskärr ,spridd över stor yta ,2002 (IPt)
Carex magellanica    Sumpstarr
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ) ,myr med bäck , 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
SV om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67136, 14523] ) , ~refl~ ,kärr med bäck , frekvens ej bedömd , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly ,sparsamt ,2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ) ,sjöstrand , 2020 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Flytta' , mln Mockfjärd o Västerfors ,nära vägen (13F 2a , [67116, 14520] ) ,myr nära å ,rikligt ,2003 (IPt)
S om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713200, 1452950] ) ,kärr ,enstaka ,2003 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2002 (IPt)
S om Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14641] ) ,kärr ,t.riklig ,2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14622] ) ,Carex vesicaria kärr ,spridda tuvor ,2003 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696025, 1459206] ) ,parkering i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr ,rikligt ,2008 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,vändplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708979, 1464727] ) ,f.d. fäbod , 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ) ,sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716120, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ) ,gammal körväg med diken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ) ,vägslänt/ blandskog , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng ,enst. (Conf. H.Harmaja) ,1991 (JEd)
Carex ovalis    Harstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67095, 14584] ) ,vägren ,allmän ,2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ) ,skogsmark,vägkanter , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706171, 1465512] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ) , ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ) , ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ) , ~refl~ ,gräsmatta , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716101, 1460500] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ) ,vändplan skogsbilväg , 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ) ,våt sänka i åkermark , 2012 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ) ,fäbodväg , 2012 (IPt)
Stranden, Löfsen (artp.) (13F 1b , [6708460, 1457631] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Västerfors (artp.) (13F 3b , [6718886, 1456528] ) , ,noterad ,2019 (Lennart Iselius)
Betad skog (artp.) (13F 4b , [6720861, 1457392] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Carex pallens    Åsstarr
Tjärnaheden, ( nära Smällvedel-lokalen) (13F 4b , [6722, 1459] ) ,gles tallhed , 1986 (JEd & LBr)
Djurmo . Utby (13F 2d , [6714560, 1466750] ) ,slänt mot älven ,rikligt ,2009 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ) ,S-exp älvslänt med gles blandskog (Conf. H.Harmaja) ,rikligt spridd åtm 300 m ,1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ) ,SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng ,riklig. (Conf. H.Harmaja) ,1991 (JEd)
Kyrkbyn vid Hembygsgården (13F 3c , [67192, 14600] ) ,SV-exp.åssluttn.med örtrik torr tallskog resp öppna röjda sandbackar mot älven ,rikligt ,1991 (JEd)
Tallbacken, Ö om Minnesstugan (13F 3c , [6719320, 1460110] ) ,slänt mot f.d.tennisplan ,rikligt ,2003 (IPt)
Utby i älvbrinken (artp.) (13F 2d , [6714600, 1466800] ) ,s-exp. örtrik älvnipa på åssand ,noterad ,1991 (Jan Edelsjö)
Tallbacken NNO om minnesstugan (artp.) (13F 3c , [6719291, 1460122] ) , ,10 plantor/tuvor ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Tallbacken öst om minnesstugan (artp.) (13F 3c , [6719320, 1460114] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Gagnef, Tallbacken NNO om minnesstugan. (artp.) (13F 3c , [6719320, 1460114] ) ,tallbevuxen grusås ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Gagnefs församlingshem, På en ås invid (artp.) (13F 3c , [6719373, 1460095] ) ,på glest tallbevuxen ås ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Carex pallescens    Blekstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ) ,stig genom blandskog , 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706378, 1465358] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ) ,bruksvägkant genom blandskog , 2011 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716003, 1459488] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ) ,fäbodvall , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,ängsmark nära älven , 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ) , ~refl~ ,kulturmark,lindor , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
Lortåns naturreservat (artp.) (13F 1d , [6706311, 1465106] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6710736, 1457281] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2b , [6711004, 1457708] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Trolldalens NR (artp.) (13F 2c , [6712021, 1460135] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712700, 1461468] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712723, 1461868] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2c , [6712753, 1462241] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3c , [6719087, 1463651] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gärde (artp.) (13F 4b , [6720683, 1458312] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.) (13F 4b , [6721040, 1458100] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6720809, 1461949] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721119, 1461730] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721234, 1461642] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721941, 1461040] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Carex panicea    Hirsstarr
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ) ,fäbodvall, ängsmark , 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14584] ) ,kärr ,allmän ,2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,enstaka ,2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ) , ~refl~ ,älvstrand o älvslänt , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ) ,fäbod , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ) ,ängsmark inom tomtmark , 2018 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718825, 1463518] ) ,vägdike , 2011 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718837, 1464101] ) ,blöt skogsmark nära bäck , 2011 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ) ,vägkanter skogsbilväg/myr , 2018 (IPt)
Gärde (artp.) (13F 4b , [6720683, 1458312] ) , ,noterad ,1990 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 4c , [6721506, 1461439] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Carex pauciflora    Taggstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ) ,myr , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,gungfly , 2008 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ) ,myr , 2015 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ) ,liten myr , 2010 (IPt)
Ändlösbergssjön (13F 1d , [6708410, 1465120] ) ,sjöstrand , gungfly , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709016, 1465930] ) ,våtmark i blandskog , 2016 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711014, 1464980] ) ,myr , 2019 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ) , ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716120, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly ,enda platsen runt hela sjön ,2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ) ,gungfly , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ) , ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ) ,torr plan i skogsmark , 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ) ,gammal fäbodvall , 2015 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713260, 1450092] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2004 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ) ,fäbodvall ,torr grässlänt,med vårstarr ,enstaka ,2003 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) ,fäbodvall ,torr gräsmark ,enstaka ,2003 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714190, 1452250] ) ,fäbodvall ,spridd ,2004 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453280] ) ,vägslänt skogsbilväg ,spridd ,2008 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ) , ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ) , ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ) ,fäbodväg , 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ) ,vändplan skogsbilväg, skogsmark , 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ) ,skogsbilvägkanter , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ) ,delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ) ,ängsmark , 2017 (IPt)
Övre gårdarna (13F 3c , [6716610, 1462860] ) , ~refl~ ,jvgmiljö , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ) , ~refl~ ,sommartorp med fin äng , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
Carex rostrata    Flaskstarr
Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ) ,myr/bäck , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ) ,gungfly , 2008 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ) ,blötmyr , 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ) ,fritidstomtmark i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706520, 1451600] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ) ,skogsbilväg/myr , 2020 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14576] ) ,kärr ,tämligen allmän ,2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ) ,myrkant , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ) ,vändplan skogsbilväg , 2016 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ) , ~refl~ ,myr,tjärn , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens t.allm. , 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714917, 1456455] ) ,bäckstrand , 2017 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ) ,järnvägsdike , 2014 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ) ,sjöstrand,gungfly , 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ) ,myr , 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ) ,bäckravin , 2008 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ) ,sjöstrand/myr , 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ) ,älvstrand , 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ) , ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike , frekvens ej bedömd , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ) ,fäbodvall, bäck , 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ) ,vändplan skogsbilväg/ myr , 2018 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.) (13F 2b , [6711713, 1459187] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Präst-Olles (artp.) (13F 2c , [6714660, 1463510] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15) (13F 3c , [6716800, 1460750] ) ,näringspåverkad sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450690] ) ,myr mot skogskant , 2008 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ) ,gammal skog med rikkärrsdråg ,rikligt ,2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707240, 1462740] ) ,fäbodvall , 2018 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ) ,vägkant , dike,ängsmark , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ) ,skogsmark , strand av å , 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens allm. , 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ) , ~refl~ ,rikkärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ) , ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr , frekvens allm. , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ) ,myr/sumpskog med bäck , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ) ,stig genom blandskog , 2017 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ) , ~refl~ ,hygge , frekvens ej bedömd , 1996 (JMa)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr , frekvens ej bedömd , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ) ,vändplan skogsbilväg , 2018 (IPt)
Säl (artp.) (13F 1b , [6709142, 1458513] ) , ,noterad ,2020 (Johannes Måsviken)
Carex vesicaria    Blåsstarr