FOLKÄRNA

446 arter

1216 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662790, 1528650] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682820, 1527601] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682875, 1527685] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662967, 1528869] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
S om Brovallen (artp.) (12G 2f , [6662738, 1528984] ) ,sandtallskog sand-grus ,2 m² ,2017 (Janolof Hermansson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6665865, 1521033] ) ,i vägkant öster om järnvägsövergång. ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6665871, 1521035] ) , ,1 ,2020 (Jonas Muntlin)
Polypodium vulgare    Stensöta
Utsundsbo hassellund (artp.) (12G 3f , [6666779, 1528621] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Hällbergsklack (artp.) (12G 5e , [6679845, 1523080] ) ,tallskog ,2 tuvor ,2012 (Janolof Hermansson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ) ,efter ån ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Svartån, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6666010, 1523352] ) ,svämlövskog mest asp , 2015 (Urban GunnarssonJanolof Hermansson)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66661, 15219] ) ,bäckdäld ,rikligt ,1988 (DABS)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Dryopteris dilatata    Lundbräken
Folkarbo (12G 2e , [6664, 1523] ) ,i högörtgransog ,t.rikligt ,1991 (LBr & JEd)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Utsund (artp.) (12G 3f , [6666631, 1529168] ) , , 2014 (Maud Andersson)
Picea abies    Gran
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662790, 1528650] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Isaksbo (artp.) (12G 3e , [6668599, 1523271] ) , ,1 ,2019 (Neo Stratospey)
Pinus sylvestris    Tall
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) , ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Populus tremula    Asp
Brovallen (12G 2f , [66640, 15277] ) ,åsslänt mot sjö ,rikligt, flera grova exemplar ,2012 (GHa)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662967, 1528869] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Salix cinerea    Gråvide
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Salix fragilis    Knäckepil
Svartån, S om ån (artp.) (12G 3e , [6666029, 1523334] ) , , 2015 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myrica gale    Pors
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö, strandkärr ,spridd ,2014 (LBr)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Alnus glutinosa x incana    
Kullhyddan (artp.) (12G 5g , [6676812, 1530335] ) ,barrskog / , 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Alnus incana    Gråal
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662967, 1528869] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Betula pubescens    Glasbjörk
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Corylus avellana    Hassel
Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem,samt fl.i västbranten (12G 2e , [66648, 15228] ) ,lund, samt hygge o rik gransluttning ,rikl.ofta storvuxen ,1988 (DABS)
Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ) ,örtrik granskog ,enstaka buskar ,1988 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665420, 1522610] ) ,hassellund ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Quercus robur    Ek
Högsbergets västsluttning (12G 3e , [66651, 15226] ) ,hygge o rik gransluttning ,rikl.med småplantor ,1988 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669139, 1527291] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669157, 1527080] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669160, 1527243] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669186, 1527023] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669219, 1526958] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669223, 1527118] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669253, 1527111] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669253, 1527111] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669286, 1526985] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669315, 1527114] ) ,högörtlövskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6669326, 1526974] ) , ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Storön, Kungsgårdsholmarna NR (artp.) (12G 3f , [6669446, 1526941] ) ,högörtlövskog tidigare igenplanterat med gran ,grovt träd ,2020 (Janolof Hermansson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6667743, 1522836] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Humulus lupulus    Humle
Svensbo NV Vansjön (12G 2e , [66640, 15223] ) ,klippig betesmark ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Persicaria minor    Rosenpilört
Björkvik vid Brillingens utlopp i Bäsingen (12G 4g , [66721, 15301] ) ,bar lerig jord, nyss omgrävd ,30-40 ex ,1989 (CWa)
Polygonum aviculare    Trampört
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rumex crispus    Krusskräppa
Brovallen vid Erik-Larsgården (12G 2f , [6663, 1528] ) ,strand mot gräsmatta , 1989 (JEd)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Brillingsnäs (12G 4f , [6672070, 1529980] ) ,vägslänt ,rikligt ,2010 (IPt & JEd)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Chenopodium album    Svinmålla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Högsbergets topp v.masten (12G 2e , [66649, 15234] ) ,grusplan ,t.riklig ,1988 (DABS)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ) ,torr åslänt ,rikligt ,1987 (LBr)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sonnboviken (artp.) (12G 3f , [6667871, 1527181] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Herniaria glabra    Knytling
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,grustag ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
100 m S om Kvarnbäcken (artp.) (12G 3e , [6665890, 1522790] ) , , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Sagina procumbens    Krypnarv
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Silene dioica    Rödblära
Högsbergets nordvästsida (12G 3e , [66656, 15226] ) ,vägdike vid husen ,sparsamt ,1988 (DABS)
Silene latifolia    Vitblära
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Silene vulgaris    Smällglim
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Fors (artp.) (12G 5f , [6676558, 1528083] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Spergularia rubra    Rödnarv
Högsbergets topp v.masten (12G 2e , [66649, 15234] ) ,grusplan ,t.riklig ,1988 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lokstallarna, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667080, 1523138] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Stellaria nemorum    Lundarv
Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,fuktiga partier i den örtrika granskogen , 1987 (LBr)
Lerbäckens bäckravin V om Krylbo (12G 3e , [66673, 15217] ) ,fuktig ravinbotten,granskog ,t.a ,1987 (CWa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,spridd ,2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,riklig ,2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrig grund sjö ,mycket riklig ,2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,sparsam ,2014 (LBr)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66648, 15228] ) ,lund, delvis fuktig med ask,lönn,asp m.m ,t.riklig ,1988 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalsberga (artp.) (12G 3e , [6665279, 1522662] ) ,hassellund / , 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Hästhagen (artp.) (12G 3f , [6669348, 1528655] ) ,strandskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Trollas grav (artp.) (12G 3f , [6669957, 1525290] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Isaksbo (artp.) (12G 4f , [6670504, 1525228] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66661, 15219] ) ,bäckdäld ,t.rikligt ,1988 (DABS)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalsberga (artp.) (12G 3e , [6665279, 1522662] ) ,hassellund / , 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665420, 1522610] ) ,hassellund ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utsundsbo hassellund (artp.) (12G 3f , [6666779, 1528621] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Utsundsboda (artp.) (12G 3f , [6666785, 1528649] ) ,hassellund / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Lillälven (artp.) (12G 3f , [6669577, 1526624] ) ,lövrik barrnaturskog / grova ädellövträd , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Öster Braxenmossen (artp.) (12G 3f , [6669936, 1526054] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Trollas grav (artp.) (12G 3f , [6669957, 1525290] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Isaksbo (artp.) (12G 4f , [6670504, 1525228] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Broänget (artp.) (12G 5f , [6678006, 1528188] ) ,aspskog / , 2001 ((sks), Mikael Johansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Brovallen (12G 2f , [66648, 15274] ) ,vägslänt ,rikligt ,2011 (GHa)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Utsundsbo hassellund (artp.) (12G 3f , [6666738, 1528575] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Caltha palustris    Kabbleka
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Igeltjärna v.Kärrsjöns västsida (12G 2f , [6664, 1527] ) ,trampade fästigar ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Hyttbacken (12G 4f , [6673, 1525] ) ,trädesåker ,miljoner ,1989 (TLj & LBr)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus confervoides    Hårmöja
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Ranunculus fallax    Mellansmörblomma
Efter vägen (12G 2g , [66636, 15310] ) ,rik vägkant ,fåtalig ,1989 (LBr)
Bengtsbo - söder om gårdarna. (12G 2g , [66640, 15304] ) ,I örtrik granskog. ,spars ,1989 (LBr)
Högsberget. (12G 3e , [66655, 15226] ) ,I vägkant ,sparsamt ,1988 (LBr)
Åvsta äng, 1 km fr S Åfsta, vid sidobäcken från V ca 100 m från sammanflödet. (12G 3e , [66658, 15223] ) , ängsgranskog. ,rikligt ,1988 (LBr)
Lerbäcken (12G 3e , [66675, 15212] ) ,i bäckravin , 1988 (CWa)
"Bergshyttan, 500 m NO ""B"" i Bergshyttan." (12G 3g , [66657, 15323] ) ,i skogsbacke med bl.a. vätteros, lungört och vårärt. , 1989 (PDm)
Lövsveden, nära landsvägen. (12G 3g , [66691, 15324] ) ,lundartad mark, 1943 (Lr). I frodig igenväxande trädgård, 89 , 1994 (LBr)
Buskbo, vid två gårdar även 12G4g0620 (12G 4g , [66707, 15318] ) ,frodig igenväxande trädgårdsmiljö , 1994 (Lr)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Fumaria officinalis    Jordrök
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Fumaria vaillantii    Blek jordrök
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde, jordhög , 2009 (Anna Knöppel)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Svensbo i beeshage (12G 2e , [66640, 15223] ) ,klippängar ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Konvalesenthemmet v.Högsberget (12G 2e , [66648, 15228] ) ,sandigt trädgårdsland ,ett fåtal ,1988 (DABS)
Arabis glabra    Rockentrav
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,torr vögkant ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar , 1989 (TLj & LBr)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Igeltjärna v.Kärrsjöns östsida (12G 2f , [6664, 1527] ) ,eutrof strand ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,strand , 2015 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Avesta-Krylbo stn o längs banvallen (12G 3e , [6667, 1522] ) ,banvall o gräsmatta intill ,riklligt o spridd ,1987 (JEd)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Brovallen (12G 2f , [66640, 15277] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Erophila verna    Nagelört
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,grustag ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Pellbo (12G 4g , [66744, 15303] ) ,gammal vall ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Hesperis matronalis    Hesperis
Skinnarbo, Avesta (artp.) (12G 2g , [6664330, 1533311] ) ,markslag större dike, frodig bevuxen dikeskant, omgivet av fält, gränsande mot landsväg. , 2015 (Maud Andersson)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Thlaspi arvense    Penningört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Brovallen (12G 2f , [66648, 15274] ) ,vägslänt ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sävviken (artp.) (12G 5f , [6677630, 1527460] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Reseda lutea    Gulreseda
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66670, 15227] ) ,banområde ,några ex. ,1999 (LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo ,bangården (12G 3e , [66679, 15228] ) ,plattformskant ,2 ex ,1988 (PDm)
Krylbo, Lastgatan (artp.) (12G 3e , [6666940, 1522580] ) ,ruderatmark med grushögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
spårområde i Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667930, 1522830] ) , ,noterad ,2018 (Jörgen Grahn)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Drosera anglica    Storsileshår
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sedum acre    Gul fetknopp
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,bäckkant ,sparsam ,1987 (LBr)
Svartån, kärr nedanför Knektbo (12G 3e , [66657, 15233] ) ,källpåverkad kärrmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66659, 15231] ) ,bäckdrag ,rikligt ,1987 (LBr)
Svartån, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6666010, 1523352] ) ,svämlövskog mest asp , 2015 (Urban GunnarssonJanolof Hermansson)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66658, 15223] ) ,örtrik fuktig lövblandad granskog , i källdråg ,t.rikligt ,1988 (DABS)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Igeltjärna v.f.d.konvalesenshem (12G 2f , [6664, 1527] ) ,vägslänt ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,betesmark ,några ex ,1987 (LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar , 1989 (TLj & LBr)
Ribes alpinum    Måbär
Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66648, 15228] ) ,lund, delvis fuktig med ask,lönn,asp m.m ,enstaka ,1988 (DABS)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,skogsbacke ,spridda ex ,1988 (PDm)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Krylbo v.jv-stickspår Norbergsbanan n.SJ bergrum (12G 3e , [66668, 15228] ) ,jvg-slänt ,rikl. ,1989 (IPt)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ) ,vägdike , 2010 (IPt & JEd)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ) ,vägdike , 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ) ,vägdike , 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ) ,vägdike , 2010 (IPt & JEd)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ) ,vägdike , 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ) ,lövskog invid beb. ,några buskar ,1987 (LBr)
Potentilla anserina    Gåsört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö, strand ,sparsam ,2014 (LBr)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
SO kyrkan (12G 4f , [6670, 1528] ) ,skogsbryn i strandsnår / beteshage ,1 snår ,1989 (TLj & LBr)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bollsjön Folkärna (artp.) (12G 4f , [6672070, 1528580] ) ,strandzon , 2011 (Lennart Söderström)
Bollsjön Folkärna (artp.) (12G 4f , [6672070, 1528580] ) , , 2011 (Lennart Söderström)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Folkärna vid Bäsingen Ö om kyrkogården (12G 4f , [66705, 15285] ) ,gräsmark ,ett fåtal ,1989 (B. Forslund)
Nor, ca 1920 (Lr) * Sjöviks folkhögskola vid Bäsingen (12G 4f , [66714, 15288] ) ,fårbetad sydslänt mot sjön ,sparsamt ,1989 (B. Forslund)
Fragaria moschata    Parksmultron
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,betesmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Fragaria vesca    Smultron
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Geum rivale    Humleblomster
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Geum urbanum    Nejlikrot
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,gårdstomt ,fåtalig ,1987 (LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Potentilla erecta    Blodrot
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682790, 1527564] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682863, 1527635] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Potentilla reptans    Revfingerört
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrägrässlänt mot sjön / strandbete ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Brovallen (12G 2f , [66639, 15278] ) ,åkerkanter ,rikligt ,2013 (GHa)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Prunus spinosa    Slån
L.Dicka - Mälby (12G 4f , [66748, 15272] ) ,vägkant ,en liten buske ,1987 (BDr)
Rosa dumalis    Nyponros
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Rosa glauca    Daggros
Igeltjärna på banvallen N om byn (12G 2f , [6664, 1527] ) ,torr banvall ,spridd ,1989 (TLj & LBr)
Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ) ,lövsnår ,enst, 1989 (TLj & LBr)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Rosa rugosa    Vresros
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo V bangården (artp.) (12G 3e , [6668311, 1522680] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Maud Andersson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Brovallen (12G 2f , [66640, 15277] ) ,åsslänt mot sjö ,enstaka ,2012 (GHa)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Sorbus intermedia    Oxel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Erik Larsgården (artp.) (12G 2f , [6663719, 1528082] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Iselius)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo V bangården (artp.) (12G 3e , [6668311, 1522680] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Maud Andersson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lathyrus niger    Vippärt
Svensbo 200 m NO Björnberget (12G 2e , [66643, 15221] ) ,nygallrad SO-vänd asp-gransluttning, f d betes-mark ,14 ex ,1989 (LBr & TLj)
Lathyrus palustris    Kärrvial
Utsund vid Igelåns utlopp (12G 3f , [66668, 15288] ) ,tidvis betade högstarrängar ,rikligt ,1989 (LBr & TLj)
Storgrundet (12G 3g , [6669, 1530] ) ,f d våtslåttermark ,rikligt ,1985 (WENNERH.1985)
Mestaön (12G 4g , [66715, 15334] ) ,älväng ,rikligt ,1985 (WENNERH.1985)
Bäsinge, ca 1930-t (Lr) * (12G 3g , [66678, 15309] ) ,fårbetad strandäng ,, rikligt ,1989 (TLj & LBr)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fors (artp.) (12G 5f , [6676558, 1528083] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,vägslänt,skogssluttning ,rikligt ,2015 (DABS)
Lathyrus vernus    Vårärt
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,örtrik granskog ,ställvis rikl. ,1987 (LBr)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,skogsbacke ,spridda ex ,1988 (PDm)
Dalsberga (artp.) (12G 3e , [6665279, 1522662] ) ,hassellund / , 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ) ,örtrik ängsgranskog ,t.rikligt ,1988 (DABS)
Lotus corniculatus    Käringtand
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo V bangården (artp.) (12G 3e , [6668311, 1522680] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Maud Andersson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6665290, 1521182] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
100 m S om Kvarnbäcken (artp.) (12G 3e , [6665890, 1522790] ) , , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Brovallen (artp.) (12G 3f , [6665305, 1527548] ) ,vägkant , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Medicago lupulina    Humleluzern
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Krylbo V bangården (artp.) (12G 3e , [6668311, 1522680] ) , , frekvens t.allm. , 2014 (Maud Andersson)
Trifolium arvense    Harklöver
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Lokstallarna, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667116, 1523243] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Trifolium aureum    Gullklöver
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Lokstallarna, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667116, 1523243] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium medium    Skogsklöver
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium pratense    Rödklöver
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium repens    Vitklöver
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664024, 1532161] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Vicia cracca    Kråkvicker
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo V bangården (artp.) (12G 3e , [6668311, 1522680] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Maud Andersson)
Jularbo (artp.) (12G 4f , [6671169, 1525136] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fors (artp.) (12G 5f , [6676558, 1528083] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ) ,klövervall ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Vicia sepium    Häckvicker
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,skogsbacke ,spridda ex ,1988 (PDm)
Korsning skogsväg-kraftledning N om Dammsjön (12G 5g , [66788, 15310] ) ,sydvänd kraftledningsbacke med ängsflora ,enstaka ,1987 (CWa)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,väkkanter,trädor ,ymnigt ,1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar , 1989 (TLj & LBr)
Oxalis acetosella    Harsyra
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Utsundsbo hassellund (artp.) (12G 3f , [6666738, 1528575] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Sonnbo på åsen (12G 3f , [6667, 1526] ) ,potatisland ,ymnig ,1989 (TLj & LBr)
Geranium robertianum    Stinknäva
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Acer platanoides    Lönn
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Brovallen (12G 2f , [6663490, 1528190] ) ,utmed uthusväggar ,ymnigt ,2010 (GHa)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ) ,örtrik ängsgranskog ,fuktdråg ,t.rikligt ,1988 (DABS)
Frangula alnus    Brakved
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Tilia cordata    Lind
Lerbäcken v. Krylbo (12G 3e , [66675, 15214] ) ,grund bäckravin,lövskog ,~10 st. ,1987 (CWa)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Daphne mezereum    Tibast
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667354, 1521455] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667363, 1521463] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ) ,örtrik ängsgranskog ,enstaka ,1988 (DABS)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Krylbo n.lokstallet (12G 3e , [66669, 15224] ) ,banområde ,med Carex hirta men på större area ,rikl. ,1989 (IPt)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Viola arvensis    Åkerviol
Brovallen (12G 2f , [66640, 15277] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Viola persicifolia    Strandviol
Jäder vid Kungsgårdssjön, 1910-t (Sam) * och flerstädes kring Jädersjön, ca 1930-t (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66703, 15272] ) ,strandängar med glesa alar ,enstaka ex ,1989 (LBr & TLj)
Jäder vid Kungsgårdssjön, 1910-t (Sam) * och flerstädes kring Jädersjön, ca 1930-t (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66707, 15270] ) ,strandängar med glesa alar ,enstaka ex ,1989 (LBr & TLj)
Viola riviniana    Skogsviol
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Viola rupestris    Sandviol
Brunnsjön (12G 5e , [66783, 15227] ) ,ogödslad slåtteräng ,sparsamt ,1987 (LBr)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Peplis portula    Rödlånke
Utsund efter Igelån (12G 3f , [66668, 15288] ) ,dybotten vid åker ,rikligt ,1989 (LBr & TLj)
Brillingsnäs, ca 1930-t (Lr) * Björkvik vid Brillingens utlopp i Bäsingen (12G 4g , [66721, 15301] ) ,lerig jord, nyss omgrävd ,ca 20 ex ,1989 (CWa)
Jäder vid Kungsgårdssjön, ca 1910-t (SAM.1925) * ca 1930-t (Lr) * Kungsgården mot älven (12G 3f , [66698, 15275] ) ,åkerkant nära älven ,enstaka ,1989 (LBr & TLj)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö, strand ,sparsam ,2014 (LBr)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Epilobium collinum    Backdunört
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Epilobium montanum    Bergdunört
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Oenothera biennis    Nattljus
Brovallen v.jvg korsningen (12G 2f , [6664, 1527] ) ,vägskärning ,100-tals ,1989 (TLj & LBr)
Brovallen (12G 2f , [6664740, 1527400] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cornus alba    Videkornell
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Angelica sylvestris    Strätta
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667362, 1521466] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen (artp.) (12G 3f , [6665305, 1527548] ) ,vägkant , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Carum carvi    Kummin
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Cicuta virosa    Sprängört
Brovallen vid Erik-Larsgården (12G 2f , [6663, 1528] ) ,strand , 1989 (JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myrrhis odorata    Körvel
Strandmora (12G 4g , [6672, 1533] ) ,vägkant , 1989 (TLj & LBr)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Vägen Jularbo - Dicka - Fors (12G 4f , ) ,rikligt i vägrenar rikl. o.fl. ,frekvens t.allm. , 1989 (TLj & LBr)
Vägen Jularbo - Dicka - Fors (12G 5f , ) ,rikligt i vägrenar rikl. o.fl. ,frekvens t.allm. , 1989 (TLj & LBr)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Sjögruvan (artp.) (12G 3g , [6668514, 1531387] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Maria Jons)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö, strand ,sparsam ,2014 (LBr)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sium latifolium    Vattenmärke
Jularboån (Jn o a: SAM.1925) * Jularboån mot Vanan, 1977 (RYN.1979) * vid landsvägsbron (12G 4f , [66718, 15259] ) ,i sjöfräken- och vasstarrkärr ,riklig ,1990 (LBr)
Kvarnbäcken, ca 1920 (Lr) * SO Veddarsbo (12G 4f , [66711, 15270] ) ,strandängar och vasstarrbälten ,riklig ,1989 (LBr & TLj)
Jäder i sjön, 1911 (SAM.1925) * (12G 4f , [66708, 15270] ) ,vid sjöstranden och i ett dike i hästhage ,ett 10-tal ex ,1989 (LBr & TLj)
Ön, ca 1910-t (Sam) * Norra Storön och Sandholmen (12G 3f , [6669, 1527] ) ,stränder ,mindre allmän ,1989 (CWa)
Andromeda polifolia    Rosling
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Calluna vulgaris    Ljung
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Ledum palustre    Skvattram
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662790, 1528650] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö, strand ,sparsam ,2014 (LBr)
Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift
Brovallen (artp.) (12G 3f , [6665305, 1527548] ) ,vägkant , 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Gränsen Dalaarna-Västmanland (artp.) (12G 2f , [6662457, 1528671] ) , ,noterad spridd från gränsen dalarna-västmanland till avesta i vägrenen ,2020 (Åke Berg)
Fraxinus excelsior    Ask
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,skogsbryn och åkerkanter ,enstaka mindre träd ,1987 (LBr)
Högsbergets västsluttning (12G 3e , [66651, 15226] ) ,hygge o rik gransluttning ,talrik ,1988 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667355, 1521452] ) , ,ca 5 cm och 6 meter hög ,2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667357, 1521463] ) , ,planta av ask. ,2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667364, 1521464] ) , ,plantor av ask ,2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667372, 1521470] ) , ,ca 15 cm ,2020 (Jonas Muntlin)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ) ,örtrik ängsgranskog ,t.riklig ,1988 (DABS)
Syringa vulgaris    Syrén
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Vinca minor    Vintergröna
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vincetoxicum hirundinaria    Tulkört
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667299, 1523024] ) ,stationsmiljö ,i kanten av brynet mellan lövbestång och bangården n om lokstallarna ,2018 (Henrik Weibull)
Galium album    Stormåra
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Kylbo (artp.) (12G 3e , [6667344, 1523032] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2019 (Henrik Weibull)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Galium album x verum    
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Galium aparine    Snärjmåra
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Jäder norrut (12G 4f , [6670, 1527] ) ,i havreåker ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Galium boreale    Vitmåra
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Krylbo, Folkärna camping (artp.) (12G 3f , [6667555, 1525755] ) , ,noterad ,1980 (Thomas Karlsson, Bengt Nilsson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Galium verum    Gulmåra
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6667718, 1522851] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Echium vulgare    Blåeld
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Konvalesenthemmet v.Högsberget (12G 2e , [66648, 15228] ) ,sandigt trädgårdsland ,ett fåtal ,1988 (DABS)
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,grustag ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar , 1989 (TLj & LBr)
Pulmonaria obscura    Lungört
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,örtrik granskog samt vägkant ,flera rika bestånd ,1987 (LBr)
Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,skogsbacke med gran och asp ,fl och riklig ,1988 (PDm)
Gränsviken V om gården (12G 4g , [66704, 15325] ) ,bäckravin med gran-lövblandskog ,100-tals ,1989 (CWa)
2 km S om Krylbo, ca 1920 (LOH.1938b) = ”Åvsta äng”, 1930-t (Sdn) * 1959 (Tr) * (12G 3e , [66660, 15223] ) ,fuktig örtrik gran-aspskog på mjäla ,några rika bestånd ,1988 (DABS)
Högsberget, 1930-t (Sdn) * Högsbergets N-sluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,örtrik granskog samt vägkant ,sparsamt ,1987 (LBr)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Lerbäcken v. Krylbo infart till ridhus (12G 3e , [66675, 15211] ) ,öppen mark mellanväg och åker ,allmän ,1987 (CWa)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Konvalecenthemmet v.Högsberet (12G 2e , [66648, 15228] ) ,torr gräsmatta ,ett fåtal ,1988 (DABS)
Brunnsjön (12G 5e , [66783, 15227] ) ,ogödslad slåtteräng ,några 10-tal ,1987 (LBr)
Nickarvet (12G 6f , [66805, 15260] ) ,beteshage ,några 10-tal ,1987 (LBr)
Galeopsis bifida    Toppdån
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lamium album    Vitplister
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Sonnbo på åsen (12G 3f , [6667, 1526] ) ,potatisland ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Lycopus europaeus    Strandklo
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,sparsam ,2014 (LBr)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Brillingsnäs (12G 4f , [6672070, 1529980] ) ,vägkant ,ca 0.5 m2 ,2010 (IPt & JEd)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Scutellaria galericulata    Frossört
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66649, 15228] ) ,rik lundmiljö ,t.riklig ,1988 (DABS)
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,rikare skogsbryn ,mindre bestånd ,1987 (LBr)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,örtrik granskog samt vägkant ,rikligt ,1987 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ) ,örtrik ängsgranskog ,riklig ,1988 (DABS)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,grustag ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Solanum dulcamara    Besksöta
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lokstallarna, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667068, 1523157] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Lathraea squamaria    Vätteros
500 m NO ”B” i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,gran- aspskog ,ca 50 ex ,1989 (Hans Nibon: PDm)
Dalsberga, på hasselrötter, några få ex 1915 (K.F. Eriksson: LINDMAN 1926) = nära Folkarbo, 1930-t (LOH.1938) = Högsberget, 2 lok ca 1940 (Sdn) * 1950-t (Dn&Hsn) * nära Folkarbo konva-lescenthem (12G 3e , [66650, 15228] ) ,i lundvegetation ,riklig ,1988 (DABS)
Åvsta äng S om Krylbo, på gran ca 1960 (KNÖPPEL 1962) * på sydsidan av Kvarnbäcken (12G 3e , [66660, 15223] ) ,lundartad gran-aspskog på mjäla ,ett mindre bestånd ,1988 (DABS)
Dalsberga (artp.) (12G 3e , [6665279, 1522662] ) ,hassellund , 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Linaria repens    Strimsporre
Krylbo järnvägsstation (12G 3e , [66666, 15227] ) ,bangård ,rikligt ,1987 (PDm)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ) ,vägslänt ,några m2 ,2010 (IPt & JEd)
100 m S om Kvarnbäcken (artp.) (12G 3e , [6665890, 1522790] ) , , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Krylbo, Lastgatan (artp.) (12G 3e , [6666940, 1522580] ) ,ruderatmark med grushögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo V bangården (artp.) (12G 3e , [6668311, 1522680] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Maud Andersson)
Jularbo (artp.) (12G 4f , [6671169, 1525136] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Fors (artp.) (12G 5f , [6676558, 1528083] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fors (artp.) (12G 5f , [6676558, 1528083] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662967, 1528869] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6667608, 1522913] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6684456, 1529288] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,åkerkanter ,enstaka ,1987 (LBr)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,örtrik granskog samt vägkant ,sparsamt ,1987 (LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Jularbo (artp.) (12G 4f , [6671169, 1525136] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Veronica anagallis-aquatica    Vattenveronika
Dicka (12G 4f , [6674300, 1526600] ) ,kvar på gamla lokalen ,ca 30 ex. ,2001 (TLj)
St. Dicka i vägdike 1919 (At) * 1921-48 (Lr) * 1942 (Dn) * 1957 (Dn och Hsn) * nära järnvägen (12G 4f , [66743, 15266] ) ,Anm.: anges som utdöd i DFl (1970) p g a förträngning av amerikansk dunört, 1965-68 (Lr). ,ca 50 välvuxna ex i dike ,1989 (LBr & TLj)
Dicka, (gamla lokalen) (12G 4f , [6674390, 1526960] ) , ,0 ex 1995 (hela diket dominerat av am. dunört); minst 30 ex 1997; åter blott 1 ex 2001 (diket uttorkat) ,2001 (TLj)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Veronica officinalis    Ärenpris
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Veronica verna    Vårveronika
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,grustag ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar , 1989 (TLj & LBr)
Utricularia intermedia    Dybläddra
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Plantago major    Groblad
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Riksväg 70 (artp.) (12G 2f , [6662289, 1528676] ) ,vägkant ,6 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 2f , [6662293, 1528674] ) ,vägkant ,6 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 2f , [6662514, 1528584] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 2f , [6663507, 1528667] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 2f , [6664969, 1527883] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 3e , [6669338, 1524282] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 3f , [6665825, 1527358] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Riksväg 70 (artp.) (12G 3f , [6667699, 1526360] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2019 (Kalle Källebrink)
Lonicera tatarica    Rosentry
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lonicera xylosteum    Skogstry
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,skogsbacke ,spridda ex ,1988 (PDm)
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ) ,örtrik ängsgranskog ,t.riklig ,1988 (DABS)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Knautia arvensis    Åkervädd
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Jularbo (artp.) (12G 4f , [6671169, 1525136] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682383, 1527166] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6684442, 1529269] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Campanula patula    Ängsklocka
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Jularbo (artp.) (12G 4f , [6671169, 1525136] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
100 m S om Kvarnbäcken (artp.) (12G 3e , [6665890, 1522790] ) , , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Achillea millefolium    Röllika
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Achillea ptarmica    Nysört
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Arctium minus    Liten kardborre
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Krylbo bangård (artp.) (12G 3e , [6667986, 1522849] ) ,markslag grus och sand på bangård. , 2015 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
spårområdet i Fors, Avesta (artp.) (12G 5f , [6676700, 1528200] ) ,ett blommande bestånd ,noterad ,2020 (Jörgen Grahn)
Artemisia absinthium    Malört
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bidens tripartita    Brunskära
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Carduus crispus    Krustistel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Centaurea cyanus    Blåklint
Jäder vid Kungsgården (12G 3f , [66697, 15275] ) , ,enstaka i havreåker ,1989 (LBr & TLj)
Centaurea jacea    Rödklint
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Avesta-S (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Magnus Stenmark)
Cirsium arvense    Åkertistel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Broänget (artp.) (12G 5f , [6678006, 1528188] ) ,aspskog / , 2001 ((sks), Mikael Johansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ) ,f.d.betesmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Crepis tectorum    Klofibbla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lokstallarna, Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667068, 1523157] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lactuca serriola    Taggsallat
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lapsana communis    Harkål
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta-Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667442, 1523093] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Jularbo (artp.) (12G 4f , [6671169, 1525136] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Filago arvensis    Ullört
Igeltjärna grusgrop nära.f.d.konvalesenshem (12G 2f , [6664, 1527] ) ,grusslänt ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Chamomilla recutita    Kamomill
Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ) ,klövervall ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Mycelis muralis    Skogssallat
Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66649, 15228] ) ,rik lundmiljö ,t.riklig ,1988 (DABS)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Sonnboviken (artp.) (12G 3f , [6667871, 1527181] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde ,både styvhåriga och mjukhåriga varianter ,2009 (Anna Knöppel)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Senecio jacobaea    Stånds
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,vögkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Senecio vulgaris    Korsört
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Serratula tinctoria    Ängsskära
SÖ om kyrkan nära Bäsingen, rikligt 1920-t, starkt decimerad 1940-t (Lr) = Kyrkbyn 1948 (Dn) * i aspdunge invid betesmark (12G 4f , [6670400, 1528500] ) , ,ca 50 blommande ex . på tips av Britta Forslund, Folkärna ,1989 (PDm, LBr&TLj,)
Folkärna-Ludvigsnäs (artp.) (12G 3f , [6669848, 1528656] ) , , 2014 (Åke Berglund)
Oxholmen, Folkärna, Avesta kommun (artp.) (12G 4f , [6670060, 1528570] ) ,åkerdunge mot älvängar. bete ,ej återfunnen plantor ,2008 (MFd)
Norr Oxholmen, Folkärna, Avesta kommun (artp.) (12G 4f , [6670300, 1528550] ) ,betad strandäng under stora aspar ,3 plantor ,2008 (MFd)
Aspudden, Folkärna, Avesta kommun (artp.) (12G 4f , [6670440, 1528660] ) ,strandskog öppen ,ej återfunnen plantor ,2008 (MFd)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Taraxacum vulgare    Maskros
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Paris quadrifolia    Ormbär
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667212, 1521078] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.) (12G 3e , [6667363, 1521463] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Hästhagen (artp.) (12G 3f , [6669348, 1528655] ) ,strandskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Lillälven (artp.) (12G 3f , [6669577, 1526624] ) ,lövrik barrnaturskog / grova ädellövträd , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Strandskogen (artp.) (12G 3f , [6669794, 1528696] ) ,sekundär strandskog / , 2009 ((sks), Kjell Haglund)
Öster Braxenmossen (artp.) (12G 3f , [6669936, 1526054] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Trollas grav (artp.) (12G 3f , [6669957, 1525290] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Oxholmen (artp.) (12G 4f , [6670119, 1528675] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2009 ((sks), Kjell Haglund)
Isaksbo (artp.) (12G 4f , [6670504, 1525228] ) ,sekundär lövnaturskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
”Åvsta äng”, S om Krylbo, ett mindre bestånd 1928 (LOH.1938) * bäckravin vid Kvarnbäcken (12G 3e , [66660, 15223] ) , ,12 ex ,1989 (CWa)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
100 m S om Kvarnbäcken (artp.) (12G 3e , [6665890, 1522790] ) , ,9 stänglar ,2012 (Ulf Gärdenfors)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lilium martagon    Krollilja
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682383, 1527168] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682831, 1527614] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6682878, 1527640] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Goodyera repens    Knärot
Stensänget (artp.) (12G 5e , [6679120, 1523277] ) ,blåbärsgranskog ,1 ,2020 (Andreas Öster)
Kullhyddan (artp.) (12G 5g , [6676812, 1530335] ) ,barrskog / , 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Acorus calamus    Kalmus
Brovallen vid Erik-Larsgården (12G 2f , [6663, 1528] ) ,strand , 1989 (JEd)
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,Igeltjärna v.Kärrsjöns östsida ,eutrof strand ,1989 (TLj & LBr)
Calla palustris    Missne
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lemna minor    Andmat
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Butomus umbellatus    Blomvass
Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ) ,eutrof älvstrand ,enst ,1989 (TLj & LBr)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Brovallen vid Erik Larsgården och Kärrsjön (12G 2f , [6663752, 1527991] ) ,näringsrik åsgravssjö ,spridd ,2015 (LBr)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Erik Larsgården (artp.) (12G 2f , [6663719, 1528082] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Iselius)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Brovallen vid Erik Larsgården och Kärrsjön (12G 2f , [6663752, 1527991] ) ,näringsrik åsgravssjö ,sparsamt ,2015 (LBr)
Jäder i Jädersjön (12G 4f , [6670, 1527] ) ,eutrof strand ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ) ,strandkärr v.älven ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Potamogeton natans    Gäddnate
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrig grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,spridd ,2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,mycket riklig ,2010 (LBr)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Igeltjärna v.Kärrsjön (12G 2f , [6664, 1527] ) ,eutrof strand , 1989 (TLj & LBr)
Slåtterängsån (12G 4f , [6673, 1527] ) ,strandbetesmark ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,spridd ,2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Juncus effusus    Veketåg
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Juncus filiformis    Trådtåg
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Krylbo v.jv-stickspår Norbergsbanan n.SJ bergrum (12G 3e , [66668, 15228] ) ,jvg-slänt ,rikl. ,1989 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Luzula pilosa    Vårfryle
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Utsundsbo hassellund (artp.) (12G 3f , [6666779, 1528621] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö, strand ,spridd ,2014 (LBr)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Igeltjärna v.tennisbanan (12G 2f , [6664, 1527] ) ,torrbacka m.bl.a. tjärblomsterr ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ) ,torrängbackar , 1989 (TLj & LBr)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ) ,fuktäng mot dammen ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex digitata    Vispstarr
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Utsundsbo hassellund (artp.) (12G 3f , [6666779, 1528621] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex disticha    Plattstarr
Bäsinge v.Bäsingen (12G 3g , [6667, 1530] ) ,lågstarrzon i betesstrandäng ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Carex echinata    Stjärnstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex elongata    Rankstarr
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ) ,bäckstrand ,ett 10-tal tuvor ,1987 (LBr)
Carex globularis    Klotstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex hirta    Grusstarr
Krylbo n.lokstallet (12G 3e , [6666790, 1523630] ) ,banområde ,lokalen delvis förstörd vid schaktningsarb. ,100-tals ,1989 (IPt)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex limosa    Dystarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex livida    Vitstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex loliacea    Repestarr
Högsbergets västsluttning (12G 3e , [66651, 15226] ) ,hygge i bäckdråg ,ett mindre bestånd ,1988 (DABS)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Carex ovalis    Harstarr
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex pallescens    Blekstarr
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ) ,lövskog invid beb. ,ett par tuvor ,1987 (LBr)
Carex rostrata    Flaskstarr
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex spicata    Piggstarr
SO kyrkan (12G 4f , [6670, 1528] ) ,strandbetesmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,spridd ,2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Carex vulpina    Rävstarr
Dickasjöns sydände (12G 4f , [66734, 15277] ) ,betad strandäng i högstarrvegetation ,2 tuvor ,1989 (LBr & TLj)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ) ,göl i grusgrop ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1989 (Fritz Eriksson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ) ,strand , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1989 (Fritz Eriksson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ) ,näringsrik grund sjö ,riklig ,2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,sparsam ,2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scirpus radicans    Bågsäv
Jädersjön vid Jäder - flera platser längs sjöns östra strand. (12G 3f , [66656, 15270] ) ,rik strandvegetation med bl.a. S? ,50-tal ,1989 (LBr)
Sonnboviken (12G 3f , [6667, 1526] ) , ,några ruggar ,1995 (DABS)
Jädersjön vid Kungsgården (12G 3f , [66697, 15274] ) ,långt ute i vass/starrbältet ,en tuva ,1989 (TLj & LBr)
Slåtterängsåns västsida (12G 4f , [66728, 15278] ) ,betad strand med vass och starr ,ca 25 ex ,1989 (TLj & LBr)
Slåtterängsån - västra stranden. (12G 4f , [66731, 15278] ) ,rik strandvegetation ,10-tal ,1989 (LBr)
Bollsjön mot Dickasjön 1938 (LOH.1938) * Dickasjöns sydände (12G 4f , [66734, 15277] ) ,betad strand med vass och starr ,15 ex ,1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66704, 15271] ) ,längs yttre säv/starrbältet ,spridd - riklig ,( 6 lokaler ) ,1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66705, 15269] ) ,längs yttre säv/starrbältet ,spridd - riklig ,( 6 lokaler ) ,1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66706, 15269] ) ,längs yttre säv/starrbältet ,spridd - riklig ,( 6 lokaler ) ,1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66707, 15270] ) ,längs yttre säv/starrbältet ,spridd - riklig ,( 6 lokaler ) ,1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66708, 15270] ) ,längs yttre säv/starrbältet ,spridd - riklig ,( 6 lokaler ) ,1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66709, 15270] ) ,längs yttre säv/starrbältet ,spridd - riklig ,( 6 lokaler ) ,1989 (TLj & LBr)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Agrostis canina    Brunven
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Agrostis capillaris    Rödven
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Agrostis gigantea    Storven
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bromus tectorum    Taklosta
Igeltjärna v.f.d.konvalesenshem (12G 2f , [6664, 1527] ) ,vägslänt ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Krylbo järnvägsstation (12G 3e , [66666, 15227] ) ,bangård ,några 10-tal ,1987 (PDm)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo bangård (artp.) (12G 3e , [6667986, 1522849] ) ,markslag på grus, bangården nära stationshuset. , 2015 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6668248, 1522731] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.) (12G 2g , [6664274, 1532112] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Avena sativa    Havre
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Bromus inermis    Foderlosta
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.) (12G 3e , [6667370, 1523026] ) , , 2011 (Henrik Weibull)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Calamagrostis stricta    Madrör
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Danthonia decumbens    Knägräs
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, skog SO om (artp.) (12G 2f , [6662967, 1528869] ) ,hygge i barrskog ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Festuca gigantea    Långsvingel
Krylbo stn (12G 3e , [66678, 15228] ) ,banområde ,enstaka ,1986 (PDm)
Festuca ovina    Fårsvingel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Brovallen, korsning SO om (artp.) (12G 2f , [6662887, 1528523] ) ,vändplan ,noterad ,2018 (Bo Eriksson)
Sjövik, väg W709 (artp.) (12G 4f , [6672037, 1529320] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Glyceria lithuanica    Glesgröe
Kvarnbäckens ravin med artrik flora, några få tuvor 1937 (LOH.1938) * endast på bäckens sydsida (12G 3e , [66660, 15224] ) , ,luckigt spridd längs ca 60 m, 1984 (RYN.1985b) * ca 15 tuvor ,1988 (CWa)
Glyceria maxima    Jättegröe
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,strand , 2015 (DABS)
Avenula pratensis    Ängshavre
Igeltjärna v.tennisbanan (12G 2f , [6664, 1527] ) ,torrbacka m.bl.a. tjärblomsterr ,rikl ,1989 (TLj & LBr)
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ) ,torr åslänt ,ett par kvm ,1987 (LBr)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Slåtterängsån v.kraftedningen (12G 4f , [66730, 15278] ) ,betad strandäng ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Dickasjöns V strand (12G 4f , [66736, 15274] ) ,strandbetesmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Leymus arenarius    Strandråg
Jularbo (12G 4f , [6671, 1525] ) ,vägkanter ,2 tuvor ,1989 (TLj & LBr)
Melica nutans    Bergslok
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 2e , [6664917, 1522839] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66648, 15228] ) ,lund, delvis fuktig med ask,lönn,asp m.m ,t.riklig ,1988 (DABS)
Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ) ,örtrik granskog ,t.riklig ,1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ) ,örtrik granskog ,spridd ,1987 (LBr)
Svartån, S Knektbo (12G 3e , [66661, 15233] ) ,froigt hygge ,rikligt ,1987 (LBr)
Utsund N bron (12G 3f , [6667, 1529] ) ,lundartad vägkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ) ,skogsbacke ,spridda ex ,1988 (PDm)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Folkarbo (artp.) (12G 3e , [6665039, 1522829] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kungsgårdsholmarna (artp.) (12G 3f , [6668246, 1527916] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66661, 15219] ) ,bäckdäld ,t.rikligt ,1988 (DABS)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.) (12G 2d , [6664008, 1518939] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1989 (Fritz Eriksson)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ) ,strand , 2015 (DABS)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Phragmites australis    Vass
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ) ,strand , 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ) ,näringsrik sjö ,sridd ,2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vansjön (lst. Rapp 2008:15) (12G 2e , [6662580, 1522560] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15) (12G 5f , [6678250, 1526840] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Poa annua    Vitgröe
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Poa compressa    Berggröe
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ) ,järnvägsområde , 2015 (DABS)
Poa nemoralis    Lundgröe
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Poa palustris    Sengröe
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Poa remota    Storgröe
Utsundsbodarna (12G 3f , [66667, 15286] ) ,i källdråg i lövskog ,någon m2 ,1992 (DABS)
Åvsta äng S om Krylbo, ca 1935 (LOH.1938b) * nära skogsbilvägen (12G 3e , [66659, 15234] ) ,örtrik granskog intill bäck med strut-bräken ,ett 25-tal vippor ,1990 (LBr)
Poa supina    Trampgröe
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ) ,betesmark ,fåtalig ,1987 (LBr)
Nickarvet (12G 6f , [66804, 15259] ) ,mittsträng i körväg ,rikligt ,1987 (LBr)
Poa trivialis    Kärrgröe
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)
Triticum aestivum    Vete
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ) ,grusplan , 2015 (DABS)

Uppdaterad 2021-03-21