FLODA

480 arter

4136 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
NO om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701170, 1445680] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704415, 1448059] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696501, 1438340] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697769, 1441429] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand ,spridd på flera lokaler ,2011 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699379, 1447746] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
O Håjstjärnarna (artp.) (12E 8i , [6694410, 1442346] ) , ,noterad m2 ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
V Norra Vålbergsmyran 500 m (artp.) (13E 0j , [6703711, 1447474] ) ,barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Björkrismossen nära Lövsjön (12E 8i , [66920, 14406] ) ,mjukmattemyr ,spridd ,1988 (LBr)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
IsoŽtes lacustris    Styvt braxengräs
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,bäck , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711864, 1445910] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Forsen vid älven (13E 1h , [6705, 1438] ) ,stenig älvstrand ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701020, 1445240] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Bastuberget (12E 7h , [6685880, 1435452] ) ,äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad, ej slagen på några år , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697769, 1441429] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [66963, 14465] ) ,slåttad fäbodvall,stagghed ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Fagerbergets fäbod (12E 9j , [66964, 14466] ) ,hävdad slåtteräng ,5 ex ,1987 (LBr)
Fagerberget, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6696308, 1446529] ) , ,5 plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fagerberget, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6696310, 1446530] ) ,slåttermark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696336, 1446541] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699628, 1447348] ) , ,7 plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699630, 1447350] ) ,slåttermark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699660, 1447356] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Polypodium vulgare    Stensöta
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Tyrsberget (12E 9i , [6697782, 1441381] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vålberget (13E 0j , [6704457, 1447859] ) ,fäbodvall ,stort bestånd ,2010 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6708361, 1444287] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod ,rikligt ,2011 (IPt)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Luxberget Söder Lövsjön (12E 7h , [6687420, 1436513] ) ,SO vänd klippbrant ,6-8 tuvor ,2012 (Lars-Erik Nilsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ) ,fuktig ravin med bäckflöde, granskog ,flera 100 kvm ,1987 (LBr)
Risåsarna (12E 9j , [6699270, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
NV Flenberget (artp.) (12E 8i , [6690542, 1442137] ) ,barrskog / , 2003 ((sks), Yngve Perjons)
V Svedjebodarna (artp.) (12E 9j , [6696040, 1446742] ) ,barrskog / ravin , 1998 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
200 m söder om Håvån, öster om landsvägen (12E 7h , [66876, 14358] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704580, 1448007] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696911, 1438457] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704415, 1448059] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Dryopteris filix-mas    Träjon
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696641, 1438728] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ) ,fuktig ravin med bäckflöde, granskog ,enstaka ,1987 (LBr)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446580] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken v.jvg (13E 0h , [67049, 14390] ) ,torr grusig jvg-bank ,flera tuvor ,1989 (TLj & LBr)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,ett fåtal på skrotstenshög ,2009 (LBr)
Vålberget (13E 0j , [6704580, 1448007] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Picea abies    Gran
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6696928, 1438256] ) ,fäbodvall ,stig genom barrskog , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Källbäcken, Björbo (artp.) (13E 0i , [6703157, 1443688] ) ,skogsmark moränmark, eventuell äldre betesmark, i stenig sluttning, bergssida mot våtmark, 260 m.ö.h. ,1 ,2020 (Bäcke Siv Anna Margareta Samuelsson)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Björbo (artp.) (13E 1i , [6705394, 1440029] ) , ,1 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Pinus sylvestris    Tall
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde ,småplantor ,2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Mälas, öster om Flen (artp.) (12E 7i , [6688215, 1444017] ) ,igenväxningsmark, produktivt, rikligt med död löv- och granved. odlingsrösen ,60 cm, ca 200 år, pansarbark. har vuxit upp under öppna förhållanden ,2018 (Lars-Ove Wikars, Matilda Elgerud, Bo karlstens)
Omr. 41 Ilnen (artp.) (12E 9h , [6697344, 1435267] ) , ,gammal tall med inristning. ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Juniperus communis ssp. communis    En
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696400, 1446680] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ) ,vägkant mot ängsmark , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Populus tremula    Asp
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,aspskog ,rikligt ,2010 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Omr. 42 Orsen N (artp.) (12E 9h , [6696513, 1436807] ) , ,3 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Salix aurita    Bindvide
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, myrkant , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714880, 1433110] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Hagen (13E 1j , [6709, 1446] ) ,dike/kant mot älv ,2-3 m högt ,2002 (BOr)
Hagen (artp.) (13E 1j , [6709062, 1446474] ) ,i dike/kant mot älven 2-3 m hög , 2003 (Bengt Oldhammer)
Salix lapponum    Lappvide
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699320, 1447470] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700550, 1445420] ) ,bäckstrand , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix pentandra    Jolster
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6711595, 1448579] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Salix phylicifolia    Grönvide
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen parkmark i gårdsmiiljö , 2000 (DABS)
Myrica gale    Pors
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ) ,myrkant mot skog , 2009 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711864, 1445910] ) , ,rikl stränder ,2015 (Bengt Oldhammer)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711928, 1446024] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alnus glutinosa    Klibbal
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Bracken S Närsen (13E 1h , [67090, 14393] ) ,skogskärr ,~15 ex. ,1989 (TLj & LBr)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg ,1 relativt stort träd ,2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke ,rikligt ,2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710635, 1448466] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
S Trappberget vid NB (artp.) (12E 8h , [6692091, 1439102] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695550, 1437563] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695636, 1437734] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695666, 1437264] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695888, 1437201] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695992, 1437368] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Tyren omr 43 (artp.) (12E 9i , [6696051, 1441919] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Flintberget (artp.) (13E 0h , [6701188, 1437902] ) ,intill bäcken. ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson, Kjell-Åke Gustavsson)
Flintberget (artp.) (13E 0h , [6701267, 1437950] ) ,ett antal lite grövre träd. ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson, Kjell-Åke Gustavsson)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711645, 1446002] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alnus glutinosa x incana    
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Alnus incana    Gråal
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699350, 1447490] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714860, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Björbo, ONO om (artp.) (13E 1i , [6706785, 1443060] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Henrik Weibull)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711928, 1446024] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Betula nana    Dvärgbjörk
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714780, 1433070] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Humulus lupulus    Humle
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696040, 1446901] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696542, 1438819] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696820, 1446630] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Bistorta vivipara    Ormrot
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall ,spridd över hela fäboden ,2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696055, 1446938] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Fallopia japonica    Parkslide
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ) ,fäbodvall, grönsaksodling , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Polygonum aviculare    Trampört
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446580] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Chenopodium album    Svinmålla
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ) ,fäbodvall, grönsaksodling , 2011 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ) ,fäbodvall, grönsaksodling ,3 ex ,2011 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ) ,fäbodvall, grönsaksodling , 2011 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Cerastium arvense    Fältarv
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697019, 1441573] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ) ,fäbodvall ,spridd ,2009 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446580] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall ,några ex. ,2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Risåsarna (12E 9j , [6699460, 1447990] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699639, 1447356] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Herniaria glabra    Knytling
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Sagina procumbens    Krypnarv
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall , litet potatisland , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Björbo, vid nya fiket (13E 1h , [67059, 14379] ) ,vägslänter ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Scleranthus perennis    Vitknavel
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Silene dioica    Rödblära
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696541, 1438773] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , gammal linda , 2010 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Silene vulgaris    Smällglim
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Risåsarna (12E 9j , [6699460, 1448020] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , gammal linda , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall , litet potatisland , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Spergularia rubra    Rödnarv
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Stellaria media    Våtarv
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall , litet potatisland , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nuphar lutea    Gul näckros
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Småtjärnarna (artp.) (13E 1g , [6708998, 1434535] ) ,småvatten i skogen ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,tjärn , 2009 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696066, 1446946] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog ,några m2 stor bestånd ,2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2010 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 1i , [6705394, 1440029] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Actaea spicata    Trolldruva
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ) ,fuktig ravin med bäckflöde, granskog ,spridd i sluttningen ,1987 (LBr)
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ) , , 1988 (IPt)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ) ,fuktig ravin med bäckflöde, granskog ,spridd i sluttningen ,1987 (LBr)
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ) , , 1988 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,spridd ,2009 (LBr)
Vålbergets fäbod (13E 0j , [67044, 14481] ) ,lövbevuxen f.d. slåtteräng ,spridd ,1987 (LBr)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog ,rikligt spridd ,2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714470, 1433230] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Mosselbodarna i SO (13E 2i , [6714, 1440] ) ,lövsnår o f.d.ängsmark ,t.rikl.fl. ,1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Fagerberget (DF) (12E 9j , [66963, 14465] ) ,slåttad fäbodvall,stagghed ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
N Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6701497, 1442310] ) ,barrskog / rasbrant , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Vålberg fäbod NR (artp.) (13E 0j , [6704609, 1448227] ) ,lågörtgranskog lövrik granskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704715, 1448223] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704730, 1448196] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704767, 1448215] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704928, 1447992] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Ö Hagmarken 1000 m (artp.) (13E 1j , [6705151, 1448067] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kläberget, nedre fäboden (artp.) (13E 2g , [6714455, 1433220] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Kläbergets Fäbod (artp.) (13E 2g , [6714489, 1433110] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna Västra delen (artp.) (13E 2h , [6714656, 1439720] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Flobergstjärn 150 m N (artp.) (13E 2j , [6713061, 1449867] ) ,aspskog / , 2002 ((sks), Yngve Perjons)
600 m SV Björnberget (artp.) (13E 3i , [6716261, 1440619] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ) ,vägkant mot ängsmark , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Björbo, V om Lilla Gravtjärnen (13E 2g , [6711248, 1432896] ) ,grusås ,35-40 plantor ,2005 (Roger Persson)
Flosjön ,Igelviken (13E 2j , [6712610, 1445460] ) ,tomtmark fritidshus, sandig bergkulle ,1 ex. ,2005 (Eva Björklund)
Sandvikens fäbod (13E 2j , [6714540, 1446160] ) ,tallmo ,ganska öppet ,5 ex. ,2005 (Kjell Norden)
Gravtjärnsåsen (artp.) (13E 2g , [6712843, 1432446] ) , ,32 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Gravtjärnsåsen (artp.) (13E 2g , [6712843, 1432446] ) , ,64 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Flosjön, Igelviken (artp.) (13E 2j , [6712615, 1445465] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714470, 1433230] ) ,fäbodvall , skogsstig ,några ex ,2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713970, 1441040] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd på hela vallen ,2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Caltha palustris    Kabbleka
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Consolida regalis    Riddarsporre
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714860, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708490, 1447370] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Fänforsen (13E 1h , [6705640, 1438240] ) ,älvstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Trollius europaeus    Smörbollar
Åshaga, Gåsholmen (artp.) (13E 0i , [6704220, 1440690] ) ,bäckfåra i trädgård ,3 plantor ,2007 (Per Hedenbo)
Fumaria officinalis    Jordrök
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696542, 1438819] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall, potatisland , 2008 (IPt)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall , litet potatisland , 2011 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Hesperis matronalis    Hesperis
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,ängsmark ,rikligt ,2020 (IPt)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall, potatisland ,fåtal ,2008 (IPt)
Floda nära hembygdsgården (13E 2j , [6710340, 1445000] ) ,veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Thlaspi arvense    Penningört
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Drosera anglica    Storsileshår
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,gungfly , 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Drosera intermedia    Småsileshår
Lomtjärnen ,på stranden runt sjön (12E 7h , [66885, 14352] ) ,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
L.Lövsjön ,500 m N Långnäset (12E 7h , [66898, 14366] ) ,strandkärr m.fläckar m.naken dy ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
L.Lövsjön ,750 m NNV Långnäset (12E 8h , [66902, 14361] ) ,strandkärr m.fläckar m.naken dy ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Björkrismossen nära Lövsjön (12E 8i , [66920, 14406] ) ,dyflarkar ,riklig ,1988 (LBr)
Ö om Ormtjärnen (12E 8i , [66928, 14420] ) ,myr,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
250 m SV Tyrsån (12E 8i , [66931, 14415] ) ,myr,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
S om Tyrsån (12E 8i , [66934, 14424] ) ,myr,lösbottenflarkar ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Bladtjärnen runt om sjön (12E 9h , [66961, 14354] ) ,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
NV Orsen (12E 9h , [66968, 14355] ) ,myr m.fläckar av dy i dråg av fastmattekärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
500 m V Stenmyren ,den SÖ av två små tjärnar (12E 9j , [66991, 14453] ) ,lösbottenkärr ("tjärnen" är i själva verket ett kärr) ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
NV Stenmyren (12E 9j , [66993, 14457] ) ,myr ,våtare partier i fastmattekärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,gungfly ,blöta flarkar , 2009 (IPt)
Norflytten (13E 1g , [67075, 14349] ) ,lösbottenkärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Nottjärnen (13E 2g , [67116, 14341] ) ,mjukmatta / gungfly ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Nottjärnen (13E 2g , [67118, 14339] ) ,mjukmatta / gungfly ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Näverbodtjärnen (13E 3g , [67165, 14336] ) ,gungfly ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,gungfly , 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Sedum acre    Gul fetknopp
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704709, 1441225] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Sedum album    Vit fetknopp
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , berghäll ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ) ,fuktig ravin med bäckflöde, granskog ,spridd längs bäcken ,1987 (LBr)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6711595, 1448579] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Ribes alpinum    Måbär
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704320, 1448244] ) ,blandskog ,flera lokaler ,2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1447890] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704580, 1448007] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ) ,vägkant mot ängsmark , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714880, 1433110] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709874, 1444024] ) ,ängsmark mot väg ,t.riklig ,2012 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ) ,vägkant ,enstaka ,2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ) ,vägkant åkerväg , 2006 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ) ,gammal ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696551, 1438800] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd över hela fäboden ,2011 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ) ,vägkant ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall ,spridd över hela fäboden ,2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ) ,fäbodvall, vägmitt-sträng ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2011 (IPt)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ) ,fäbodvall ,ca 3 m2 ,2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [6696840, 1445220] ) ,skogsbilvägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lortbron N om Fagerberget (12E 9j , [6697850, 1446510] ) ,vägkant skogsbilväg ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699339, 1447521] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall ,flera lokaler ,2009 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [6701680, 1436360] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant ,ymnigt,dominerande kåpa ,2006 (IPt & JEd)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [6704380, 1441310] ) ,gammal vall ,dominerade kåpa på ca 10000-15000 m2, massvis ,2005 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ) ,vägslänt ,diken, gräsmattor ,rikligt och spridd ,2006 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark ,rikligt ,2020 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ) ,ängsmark,vägslänt ,fåtalig ,2007 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ) ,vägkant ,stort bestånd ,2020 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709820, 1443992] ) ,ängsmark mot väg ,t.riklig ,2012 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708830, 1447531] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708905, 1447468] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ) ,ängsmark ,spridd ,2007 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714100, 1440960] ) ,fäbodvall ,ca 5 m2 ,2008 (IPt)
Floda hembygdsgård, vid utescenen ovan parkeringen (13E 2j , [6710270, 1445200] ) ,slåtteräng med smultron och trol a. sarmatica ,åtminstone ett ex ,2009 (LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Kläberget (13E 2g , [6714850, 1433170] ) ,fäbodvall ,några m2 ( belägg ) ,2007 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714940, 1433170] ) ,fäbodvall, i mästerrotbestånd vid stuga ,några ex .belägg planterat i trädgård för kontroll ,2006 (IPt & JEd)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [6701680, 1436360] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714310, 1435730] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ) ,gammal ängsmark , 2006 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696551, 1438800] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ) ,fäbodvall ,några ex ,2010 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714240, 1440820] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Risåsarna (12E 9j , [6699245, 1448054] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Flen, vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 8i , [6691530, 1441050] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [6696840, 1445220] ) ,skogsbilvägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lortbron N om Fagerberget (12E 9j , [6697850, 1446510] ) ,vägkant skogsbilväg , 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Vägskälet mot Lövberget S om Petmyran (13E 0h , [6702400, 1437510] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [6704380, 1441310] ) ,gammal vall , 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , gammal linda ,rikligt ,2010 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ) ,vägslänt ,diken, gräsmattor ,rikligt ,2006 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [6706450, 1443380] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ) ,ängsmark,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
Olsängsholen (13E 1j , [6708020, 1446520] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall ,. ,2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ) ,ängsmark och slänter ,rikligt ,2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ) ,vägkant åkerväg , 2006 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Flen, vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 8i , [6691530, 1441050] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [6696840, 1445220] ) ,skogsbilvägkant , 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [6701680, 1436360] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [6704380, 1441310] ) ,gammal vall , 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ) ,fäbodvall ,rikligt på hela vallen ,2010 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ) ,vägslänt ,diken, gräsmattor ,rikligt ,2006 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [6706450, 1443380] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ) ,ängsmark,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Olsängsholen (13E 1j , [6708020, 1446520] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ) ,ängsmark och slänter ,rikligt ,2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ) ,vägkant åkerväg , 2006 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696730, 1438163] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705403, 1438486] ) ,ängsmark ,ca 10 m2 ,2015 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709399, 1443965] ) ,ängsmark,vägslänt ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709820, 1443992] ) ,ängsmark mot väg ,t.riklig ,2012 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Lövsjön (12E 7h , [6688560, 1437950] ) ,ängsmark,nära vägskäl ,1 stor planta ,2008 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696958, 1438486] ) ,fäbodvall ,många stora plantor ,2011 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ) ,ängsmark, vägkant ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall ,massvis , helt dominerande kåpa på hela fäbodvallen ,2011 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ) ,vägkant ,rikligt,dominerande kåpa ,2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall ,rikligt över hela fäboden ,2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Salån (12E 9j , [6696840, 1445220] ) ,skogsbilvägkant , 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Vägskälet mot Lövberget S om Petmyran (13E 0h , [6702400, 1437510] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant ,spridd ,2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [6705150, 1442830] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr ,rikligt ,2020 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709874, 1444024] ) ,ängsmark mot väg ,t.riklig ,2012 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall ,spridd på stora arealer ,2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710067, 1437795] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710537, 1437930] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall ,sparsamt men flerstädes ,2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713156, 1449243] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ) ,gammal ängsmark , 2006 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall ,dominerande kåpa på vallen ,2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) , , 2015 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ) ,vägslänt ,rikligt ,2006 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [6705150, 1442830] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [6706450, 1443380] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ) ,ängsmark,vägslänt ,fåtalig ,2007 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ) ,vägkant åkerväg , 2006 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ) ,gammal ängsmark , 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ) ,vägkant ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [6705150, 1442830] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ) ,ängsmark och slänter ,rikligt ,2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Flen (12E 7i , [6689310, 1442740] ) ,gräsbevuxen gammal bruksväg , 2006 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ) ,vägkant och vägdiken , 2006 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall ,flera lokaler på vallen ,2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ) ,ängsmark,vägslänt ,fåtalig ,2007 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714240, 1440820] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,vägkant ,1 stort ex. ,2015 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla anserina    Gåsört
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Aruncus dioicus    Plymspirťa
Forsgärdet mot gamla jvgstn (13E 1i , [6708523, 1444206] ) ,vägkant ,rikligt spridd ,2020 (IPt)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699350, 1447490] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , gammal linda , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Fragaria moschata    Parksmultron
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Fragaria vesca    Smultron
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Geum rivale    Humleblomster
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696480, 1438811] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697329, 1441504] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,vägdike , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Geum urbanum    Nejlikrot
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,500 ,2010 (Magnus Stenmark)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla erecta    Blodrot
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Säljebodarna vid naturminnestall (13E 0i , [67042, 14431] ) ,sandig vägren ,några plantor ,1987 (LBr)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad , 2000 (DABS)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696641, 1438728] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Rosa dumalis    Nyponros
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall ,planterad och spridd ?? ,2011 (IPt)
Rosa glauca    Daggros
500 m SV Mönsten (13E 1i , [6705290, 1442871] ) ,vägkant ,1 liten buske ,2005 (IPt)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696542, 1438819] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Rosa rugosa    Vresros
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rubus saxatilis    Stenbär
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rubus idaeus    Hallon
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ) ,vägkant mot ängsmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ) ,jvgslänt ,flera spridda lokaler ,2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark ,100-tals m2 ,2015 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg ,stort bestånd ,2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank ,ymnigt ,2020 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda, bitvis mycket torr och utarmad , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,220 ,2010 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Lotus corniculatus    Käringtand
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Långmyrberget (artp.) (13E 0i , [6700154, 1443817] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714780, 1433070] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Länsmansgården (artp.) (13E 0i , [6704915, 1440338] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Medicago lupulina    Humleluzern
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank , 2020 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark ,stort bestånd ,2020 (IPt)
Hagen (artp.) (13E 1j , [6709062, 1446474] ) , , 2003 (Bengt Oldhammer)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ) ,ängsmark ,ca 5 m2 stort bestånd ,2013 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709218, 1444442] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709380, 1443960] ) ,vägkant ,under spridning från tomtmark ,2007 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Trifolium aureum    Gullklöver
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr ,5 ex ,2020 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Trifolium medium    Skogsklöver
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Trifolium pratense    Rödklöver
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Trifolium repens    Vitklöver
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vicia cracca    Kråkvicker
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Vicia sepium    Häckvicker
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall ,många lokaler ,2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2010 (IPt)
500 m V Mocktjärnen (13E 1i , [6706840, 1443490] ) ,vägkant skogsbilväg ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall ,flerstädes, rikligt ,2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ) , ,rikl. ,1988 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [67135, 14413] ) ,dikeskant ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Oxalis acetosella    Harsyra
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711792, 1446167] ) , ,rikligt ,2015 (Bengt Oldhammer)
Erodium cicutarium    Skatnäva
"Näbbäcksholen" v.Wåhlstedts, 1km SO Hagen (13E 1j , [67083, 14473] ) ,åker ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Floda nära hembygdsgården (13E 2j , [6710340, 1445000] ) ,veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696434, 1438278] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Acer platanoides    Lönn
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen parkmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde ,småplantor ,2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,blandskog ,100-tals småplantor ,2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ) ,jvgslänt ,många små plantor ,2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall ,många små träd ,2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Vålberg fäbod NR (artp.) (13E 0j , [6704617, 1448238] ) ,lågörtgranskog lövrik granskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711562, 1445996] ) , ,halvmeterhögt ,2015 (Bengt Oldhammer)
Frangula alnus    Brakved
200 m söder om Håvån, öster om landsvägen (12E 7h , [66876, 14358] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711864, 1445910] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Tilia cordata    Lind
Vålberget (13E 0j , [6704457, 1447980] ) ,fäbodvall ,några stora träd ,2010 (IPt)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704514, 1447992] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Malva moschata    Myskmalva
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ) ,jvgslänt , 2015 (IPt)
Daphne mezereum    Tibast
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [66889, 14424] ) ,hag o ängsmark , 1988 (THe)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,1 buske ,2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714540, 1433150] ) ,fäbodvall , skogsmark ,enstaka ,2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710456, 1442869] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713056, 1449135] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
NO Kringelmyran 500 m (artp.) (13E 0j , [6704141, 1446561] ) ,naturlig skogsbäck / barrnaturskog , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NOo Nottjärnen (artp.) (13E 2g , [6712285, 1434191] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kläberget, nedre fäboden (artp.) (13E 2g , [6714357, 1433418] ) , , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Kläbergets Fäbod (artp.) (13E 2g , [6714489, 1433110] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna Västra delen (artp.) (13E 2h , [6714656, 1439720] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711928, 1446024] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Viola arvensis    Åkerviol
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1447650] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710456, 1442869] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696400, 1446680] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699320, 1447470] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Viola epipsila    Mossviol
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699570, 1448040] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700550, 1445420] ) ,bäckstrand , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Viola mirabilis    Underviol
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ) , ,rikl. ,1988 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Viola palustris    Kärrviol
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ) ,myrkant mot skog , 2009 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714450, 1433280] ) ,fäbodvall ,skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713123, 1449274] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Viola riviniana    Skogsviol
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713123, 1449274] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,fritidstomt , 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705291, 1438513] ) ,odlad mark , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Viola x wittrockiana    Pensť
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog ,2 plantor i blom ,2015 (IPt)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Forsen vid älven (13E 1h , [6705, 1438] ) ,stenig älvstrand ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Fänforsen (13E 1h , [6705640, 1438240] ) ,älvstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,700 ,2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,320 ,2010 (Magnus Stenmark)
Länsmansgården (artp.) (13E 0i , [6704915, 1440338] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Epilobium collinum    Backdunört
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,2020 (IPt)
Epilobium montanum    Bergdunört
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall, bäckkant , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, myrkant , 2010 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Oenothera biennis    Nattljus
Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ) ,vägkant, ängsmark ,många ex. spridda över stor yta ,2013 (IPt)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Cornus alba    Videkornell
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ) ,vägkant mot ängsmark , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Björbo (artp.) (13E 1i , [6705394, 1440029] ) , ,noterad ,2016 (Bengt Oldhammer)
Angelica sylvestris    Strätta
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ) ,fäbodvall, trädgård , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696541, 1438773] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Carum carvi    Kummin
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Cicuta virosa    Sprängört
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Myrrhis odorata    Körvel
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd i hela fäboden ,2009 (IPt)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Flen (12E 7i , [66889, 14424] ) ,gammalt gårdstun ,1000 tals ex ,1988 (THe)
Flen v."mellangården" (12E 7i , [66894, 14429] ) ,vägkant / hage ,stort best. ,1989 (TLj & LBr)
Flen v.N gården (12E 7i , [66897, 14428] ) ,röse intill f.d. hackslog ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Lövberget (12E 9h , [6696995, 1438472] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697200, 1438480] ) ,fäbodvall , dike , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ) ,fäbodvall ,flera lokaler ,2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall ,stort bestånd ,2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,stort bestånd ,2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,mindre bestånd ,2011 (IPt)
Säljebodarna (13E 0i , [67035, 14434] ) ,ängskant - tomtmark ,några kvm, steril ,1987 (LBr)
Täcksberget (13E 2h , [6710098, 1437805] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Täcksberget, bruksväg (13E 2h , [6710322, 1437816] ) ,skogsmark ,10-15 m2 ,2012 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [67105, 14378] ) ,hackslåttermark på fäbodvall ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod ,>50 m2 ,2011 (IPt)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Andromeda polifolia    Rosling
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,myrkant o gungfly , 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Calluna vulgaris    Ljung
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,myrkant o gungfly , 2009 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand , 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,en fläck ,2009 (LBr)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700550, 1445420] ) ,skogsmark ,ca 10 ex ,2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445340] ) ,skogsmark ,20-tal ex ,2011 (IPt)
Omr. 42 C Orsen (artp.) (12E 9h , [6695457, 1437370] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695524, 1437239] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Gryssen (12E 9h , [6698347, 1438649] ) ,skogsbilvägslänt mot bäck , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710215, 1445806] ) ,gångväg skogsmark , 2018 (IPt)
Småtjärnarna (artp.) (13E 1g , [6708998, 1434535] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Stora myran, skogsbilväg SO om (artp.) (13E 1j , [6706805, 1447374] ) ,vägren, skogsbilväg ,20 plantor ,2011 (Joakim Ekman)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714193, 1447059] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714484, 1447013] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Pyrola media    Klockpyrola
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,10-tal ,2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699448, 1448043] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,5 ex. ,2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714310, 1435730] ) ,fäbodvall ,ca 15 ex. ,2006 (IPt & JEd)
Pyrola minor    Klotpyrola
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704402, 1448120] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Ledum palustre    Skvattram
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ) ,myrkant mot skog , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Småtjärnarna (artp.) (13E 1g , [6708998, 1434535] ) ,mosse med tall ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium uliginosum    Odon
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696480, 1438811] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714860, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) , , 2008 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ) ,fäbodvall ,litet betstånd ,2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,bäck , 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
200 m söder om Håvån (12E 7h , [66876, 14358] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Forsen vid älven (13E 1h , [6705, 1438] ) ,stenig älvstrand ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,bäck , 2015 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697329, 1441504] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710215, 1445806] ) ,gångväg skogsmark , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Primula veris    Gullviva
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709399, 1443965] ) ,ängsmark,gammal tomtmark ? , 2007 (IPt)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Risåsarna (12E 9j , [6699360, 1447710] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,flera hundratals på många spridda lokaler ,2011 (IPt)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696301, 1446527] ) , ,367 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fagerberget, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6696308, 1446527] ) ,slåttermark ,122 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa SÖ, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699343, 1447722] ) ,slåttermark ,423 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa SO (artp.) (12E 9j , [6699361, 1447722] ) , ,992 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa SÖ, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699374, 1447705] ) ,slåttermark ,39 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa SÖ, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699380, 1447738] ) ,slåttermark ,259 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa SO (artp.) (12E 9j , [6699385, 1447739] ) , ,231 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV (artp.) (12E 9j , [6699629, 1447331] ) , ,44 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699629, 1447331] ) ,slåttermark ,94 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699634, 1447320] ) ,slåttermark ,28 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Risåsa NV (artp.) (12E 9j , [6699634, 1447320] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV (artp.) (12E 9j , [6699659, 1447345] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6699659, 1447345] ) ,slåttermark ,92 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fagerberget (Ängs o betesmarkinventering) (12E 9j , [6696375, 1446571] ) ,fäbodvall , ängsmark , 2004 (Märta Ohlsson)
Risåsa (Ängs o betesmarkinventering) (12E 9j , [6699365, 1447695] ) ,fäbodvall , ängsmark , 2004 (Märta Ohlsson)
Risåsa , Spögubbgården (Ängs o betesmarkinventering) (12E 9j , [6699672, 1447333] ) ,fäbodvall , 2003 (Therese Andersson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Vinca minor    Vintergröna
Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Galium album    Stormåra
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Galium album x verum    
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall ,1 ex ,2008 (IPt)
Galium boreale    Vitmåra
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697329, 1441504] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, Prästbuo (13E 0i , [6703320, 1443060] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710098, 1437805] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) ,lite parti vid hällarna med ängsmark , 2015 (Bengt Oldhammer)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , 2000 (DABS)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall, bäckkant , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Dala-Floda Syrholen v.Flosjöns S-spets (13E 2j , [67109, 14453] ) ,blottad strand i viken ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Galium verum    Gulmåra
Salå gård (12E 9j , [6695583, 1445038] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Sunnanbyn (13E 2j , [6710260, 1445498] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Polemonium caeruleum    Blågull
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Floda nära hembygdsgården (13E 2j , [6710340, 1445000] ) ,veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ) ,fäbodvall, trädgård , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall , litet potatisland , 2011 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen park i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall ,flerst. ,2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod ,vitblommig ,t riklig ,2011 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å ,blommor som äkta vallört ,2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1447890] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714310, 1435730] ) ,fäbodvall , 2006 (IPt & JEd)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Ajuga reptans    Revsuga
Tyrsberget (12E 9i , [6697782, 1441381] ) ,fäbodvall ,flera lokaler ,2017 (IPt & SNy)
Galeopsis bifida    Toppdån
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , gammal linda , 2010 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ) ,sandig åkerväg och veteåker ,spridd ,2009 (LBr)
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Galeopsis speciosa    Hampdån
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Sälje 1 km NNV (13E 1j , [6709568, 1446998] ) ,åkerkant , 2020 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall, potatisland , 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Glechoma hederacea    Jordreva
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,igenväxande gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Lamium purpureum    Rödplister
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mentha arvensis    Åkermynta
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Prunella vulgaris    Brunört
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark ,vitblommig ,2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats vid parkering , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Scutellaria galericulata    Frossört
Fänforsen (13E 1h , [6705640, 1438240] ) ,älvstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Stachys palustris    Knölsyska
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ) ,fäbodvall, trädgård , 2011 (IPt)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696260, 1446760] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Hagen (artp.) (13E 1j , [6709001, 1446546] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710215, 1445806] ) ,gångväg skogsmark , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ) ,fuktig ängsmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Björbo v.Fanån (13E 1h , [67061, 14375] ) , , 1988 (IPt)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704251, 1448154] ) ,bruksväg på fäboden , 2010 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sälje, 1.5 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ) ,skogsbilvägkant ,några m2 ,2015 (IPt)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ) ,vägkant, ängsmark , 2013 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Hagen (artp.) (13E 1j , [6709062, 1446474] ) ,i dike , 2003 (Bengt Oldhammer)
Veronica arvensis    Fältveronika
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall ,potatisland ,enstaka ,2008 (IPt)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, Prästbuo (13E 0i , [6703320, 1443060] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Veronica officinalis    Ärenpris
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Veronica scutellata    Dyveronika
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696260, 1446760] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tyren, nordspetsen (12E 9i , [6697245, 1440417] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Utricularia intermedia    Dybläddra
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Ladvikstjärn (13E 1g , [6709310, 1434590] ) ,gungfly ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2008 (IPt)
Mosselbodarna v övre gården (13E 2i , [67143, 14409] ) ,stenig gräsmatta ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Plantago major    Groblad
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Plantago media    Rödkämpar
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Linnaea borealis    Linnťa
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Gryssen (12E 9h , [6698347, 1438649] ) ,skogsbilvägslänt mot bäck , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699570, 1448040] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6701131, 1441363] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Stora myran, skogsbilväg SO om (artp.) (13E 1j , [6707200, 1446813] ) ,vägren, skogsbilväg , 2011 (Joakim Ekman)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Viburnum opulus    Olvon
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714470, 1433230] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,fuktig ängsmark , 2011 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Knautia arvensis    Åkervädd
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696541, 1438773] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699320, 1447470] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,40 ,2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714860, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711928, 1446024] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Campanula glomerata    Toppklocka
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmar i gårdsmiljö , 2000 (DABS)
Lövbergets fäb. Finnlindorna (12E 9h , [66966, 14382] ) ,fäbodtäkt ,100-.tal ex ,1994 (ÖSp)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709399, 1443965] ) ,ängsmark,gammal tomtmark ? ,rikligt ,2007 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Campanula glomerata ssp. glomerata    Ängstoppklocka
Flosjöviken (artp.) (13E 2j , [6711004, 1445289] ) , ,noterad ,2016 (Lennart Iselius)
Campanula patula    Ängsklocka
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,40 ,2010 (Magnus Stenmark)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark igårdsmiljö , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,fritidstomt , 2017 (IPt & SNy)
S om Holsåker (13E 1i , [6708823, 1443378] ) ,åkerkant ,t.rikligt ,2020 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704492, 1448180] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant ,aven vitblommig ,2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Achillea millefolium    Röllika
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699460, 1447990] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Achillea ptarmica    Nysört
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Antennaria dioica    Kattfot
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall ,spridd på många lokaler ,2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699364, 1447743] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Tandan (13E 1i , [6706413, 1443361] ) ,järnvägsbank , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,370 ,2010 (Magnus Stenmark)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Dala-Floda, Syrholen (DF) (13E 2j , [67108, 14452] ) ,gammal vägkant ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Länsmansgården (artp.) (13E 0i , [6704915, 1440338] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Carduus crispus    Krustistel
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ) ,fäbodvall, trädgård ,1 liten planta ,2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Centaurea jacea    Rödklint
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Cicerbita alpina    Torta
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,fritidstomt , 2017 (IPt & SNy)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Cirsium arvense    Åkertistel
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Cirsium helenioides    Brudborste
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714570, 1433130] ) ,fäbodvall , gammal hackslog , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699350, 1447490] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod ,1 ex ,2011 (IPt)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Fagerberget (12E 9j , [6696400, 1446680] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699270, 1448010] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Crepis tectorum    Klofibbla
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,5 ,2010 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda, bitvis mycket torr och utmagrad , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6711322, 1448442] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696911, 1438457] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ) ,fäbodvall , gammal linda , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6696911, 1438457] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [66963, 14465] ) ,slåttad fäbodvall,stagghed , 1989 (TLj & LBr)
Fagerbergets fäbod (12E 9j , [66964, 14466] ) ,hävdad slåtteräng ,spridd i ängen ,1987 (LBr)
Risåsarna (12E 9j , [6699360, 1447710] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,1 blommande ex ,2009 (LBr)
Grimsholarna (13E 1h , [67057, 14399] ) ,div.ängsrester ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [67105, 14378] ) ,hackslåttermark på fäbodvall ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mosselbodarna i SO (13E 2i , [6714, 1440] ) ,ängsmark ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Rundberget (13E 2j , [67137, 14495] ) ,ängsmark ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696336, 1446541] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lapsana communis    Harkål
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1447890] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,stor odling av kål , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,140 ,2010 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705291, 1438513] ) , , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Mycelis muralis    Skogssallat
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.) (13E 1i , [6705134, 1440457] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Tyrsberget (12E 9i , [6697019, 1441573] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ) ,gräsmark ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447970] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699659, 1447345] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696541, 1438773] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714100, 1440960] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2008 (IPt)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Risåsarna (12E 9j , [6699460, 1447990] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,t.riklig ,2011 (IPt)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699310, 1447630] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1447890] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713080, 1449240] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Lövberget (12E 9h , [6696944, 1438481] ) ,fäbodvall ,några kraftiga ex ,2011 (IPt)
Nolbergets V-sluttning (12E 9j , [6697, 1446] ) ,vägkant mot jättehygge ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Risåsa fäbodar "Höglinda" v.triangelpunkten (12E 9j , [66997, 14479] ) ,hygge ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Senecio vulgaris    Korsört
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Tanacetum vulgare    Renfana
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710098, 1437805] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.) (13E 0i , [6704414, 1440845] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Taraxacum vulgare    Maskros
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710067, 1437795] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tussilago farfara    Hästhov
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697037, 1438475] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713056, 1449135] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Paris quadrifolia    Ormbär
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696480, 1438811] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,några få ,2009 (LBr)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6696015, 1437388] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
V Svedjebodarna (artp.) (12E 9j , [6696040, 1446742] ) ,barrskog / ravin , 1998 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Vålbergets Fäb (artp.) (13E 0j , [6704704, 1448284] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Vålberg fäbod NR (artp.) (13E 0j , [6704731, 1447840] ) ,lågörtgranskog lövrik granskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Kvistberget (artp.) (13E 1i , [6707841, 1443229] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Ö Hagmarken 1000 m (artp.) (13E 1j , [6705151, 1448067] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
V Pärrönningsberget 500 m (artp.) (13E 1j , [6705495, 1449339] ) ,barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kläbergets Fäbod (artp.) (13E 2g , [6714489, 1433110] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna Västra delen (artp.) (13E 2h , [6714656, 1439720] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna V.delen (artp.) (13E 2i , [6713703, 1440568] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna (artp.) (13E 2i , [6713954, 1440885] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Flobergstjärn 150 m N (artp.) (13E 2j , [6713061, 1449867] ) ,aspskog / , 2002 ((sks), Yngve Perjons)
900 m Ekfännsklack (artp.) (13E 3h , [6715480, 1435736] ) ,barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696600, 1446460] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699570, 1448040] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,fritidstomt , 2017 (IPt & SNy)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Brunnmyren (13E 1h , [67066, 14388] ) ,fastmatta ,1 ex. ,1992 (ÖSp)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,spridd på många lokaler över hela fäboden ,2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ) ,fäbodvall ,spridd ,2009 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704101, 1439161] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
500 m V Mocktjärnen (13E 1i , [6706840, 1443490] ) ,vägkant skogsbilväg ,några ex ,2005 (IPt)
Osängsholen (13E 1j , [6708020, 1446520] ) ,skogsmark ,några ex ,2005 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713970, 1441040] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd på hela vallen ,2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Lilium martagon    Krollilja
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699320, 1447470] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Mossel i ån intill vägen (13E 2i , [67114, 14433] ) ,å ,stort best. ,1989 (TLj & LBr)
Iris sibirica    Strandiris
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ) , , 1988 (IPt)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
N om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701220, 1445220] ) ,myrmark , 2011 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,3 ,2017 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Björkrismossen nära Lövsjön (12E 8i , [66920, 14406] ) ,mjukmattemyr ,ett 10-tal ,1988 (LBr)
S om Tyrsån (12E 8i , [66934, 14424] ) ,myr,fastmattekärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
V om Bladtjärnen (12E 9h , [66962, 14357] ) ,myr,fastmattekärr ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
750 m Ö om Ilnen (12E 9h , [66970, 14353] ) ,myr,fastmattekärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
500 m Ö Mörttjärnen (12E 9h , [66978, 14357] ) ,i kanten av lösbottenkärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
N om Rörtjärnen (12E 9h , [66981, 14398] ) ,myr,fastmattekärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Flen,östra sluttningen (artp.) (12E 7i , [6689772, 1443660] ) , ,20 ,2017 (Ulf Svensson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701020, 1445240] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696336, 1446541] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Vålberget (fäb.), Gagnefs kommun (artp.) (13E 0j , [6703327, 1448554] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Emil V. Nilsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Goodyera repens    Knärot
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445340] ) ,skogsmark ,rikligt på många lokaler ,2011 (IPt)
Svartboslogen NB (artp.) (12E 8h , [6690454, 1439530] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Svartboslogen NB (artp.) (12E 8h , [6690554, 1439337] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Svartboslogen NB (artp.) (12E 8h , [6690570, 1439694] ) , ,60 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Orsens sydspets (artp.) (12E 8h , [6692916, 1438375] ) , ,noterad ,2020 (Jenny Andersson)
Omr. 42 C Orsen (artp.) (12E 9h , [6695426, 1437422] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695524, 1437239] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.) (12E 9h , [6695728, 1437143] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Omr. 42 C Orsen (artp.) (12E 9h , [6696006, 1437450] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6701131, 1441363] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Ö Fänån (artp.) (13E 1h , [6707470, 1436379] ) ,barrskog / , 1999 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kläberget Östra branten (artp.) (13E 2g , [6714616, 1433842] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
900m NO Syrholen (artp.) (13E 2j , [6711606, 1446026] ) , , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711863, 1445971] ) , ,fl ,2015 (Bengt Oldhammer)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6713866, 1447073] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714013, 1447043] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714019, 1447161] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714036, 1447032] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714067, 1447148] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714087, 1447088] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714148, 1447087] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714245, 1447075] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714250, 1446999] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714254, 1447080] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714269, 1447082] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714489, 1447013] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.) (13E 2j , [6714510, 1447085] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Mellan Nastutjärnen och vägen (artp.) (13E 3i , [6715607, 1442154] ) ,barrnaturskog / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Fagerberget, Floda s:n (artp.) (12E 9j , [6696310, 1446530] ) ,slåttermark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696336, 1446541] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Listera cordata    Spindelblomster
Flen,östra sluttningen (artp.) (12E 7i , [6689772, 1443660] ) , ,2 ,2017 (Ulf Svensson)
Listera ovata    Tvåblad
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (artp.) (12E 9j , [6696336, 1446541] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Platanthera bifolia    Nattviol
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Floda-Orsbergets fäbod (12E 8h , [66945, 14364] ) ,hyggeskant ,1 ex ,1994 (ÖSp)
Floda-Orsbergets fäbod (12E 8h , [66947, 14363] ) ,ung granskog på igenvuxen fäbodtäkt ,1 ex ,1994 (ÖSp)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,ett 10-tal ,2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713690, 1440010] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704783, 1447928] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704868, 1448303] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Stora myran, skogsbilväg SO om (artp.) (13E 1j , [6707200, 1446813] ) ,vägren, skogsbilväg ,2 plantor ,2011 (Joakim Ekman)
Calla palustris    Missne
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,bäck , 2015 (IPt)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,myrkant o gungfly , 2009 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Potamogeton alpinus    Rostnate
200 m söder om Håvån (12E 7h , [66876, 14358] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Potamogeton natans    Gäddnate
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Juncus articulatus    Ryltåg
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Juncus bufonius    Vägtåg
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Juncus bulbosus    Löktåg
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyren, nordspetsen (12E 9i , [6697245, 1440417] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
200 m söder om Håvån, öster om landsvägen (12E 7h , [66876, 14358] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689330, 1442749] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Atlasruta (just) (13E 0h , [67011, 14392] ) ,längs traktorväg i frisk granskog ,rel.rikl. ,1992 (ULi)
Juncus effusus    Veketåg
Lövberget (12E 9h , [6696970, 1438334] ) ,fäbodvall , dike , 2011 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Juncus filiformis    Trådtåg
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704251, 1448154] ) ,bruksväg på fäboden , 2010 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Juncus stygius    Dytåg
Ladvikstjärn (13E 1g , [6709310, 1434590] ) ,gungfly ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad , 2000 (DABS)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697878, 1441564] ) ,fäbodvall,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713056, 1449135] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
NO om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701170, 1445680] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714860, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Luzula pallescens    Blekfryle
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Luzula pilosa    Vårfryle
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Carex brunnescens    Nickstarr
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall,torrpaty , 2012 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Carex canescens    Gråstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall, bäckkant , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699350, 1447490] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Carex digitata    Vispstarr
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ) ,kalkbrott med omgivande granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Carex dioica    Nålstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Carex echinata    Stjärnstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall, bäckkant , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Carex flava    Knagglestarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700550, 1445420] ) ,bäckstrand , 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex globularis    Klotstarr
Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ) , ~refl~ ,blockig blåbärsskog , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700550, 1445420] ) ,skogsmark , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,skog mot myr och sjö , 2018 (IPt)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,gungfly , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex livida    Vitstarr
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
200 m söder om Håvån, öster om vägen (12E 7h , [66876, 14358] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Carex magellanica    Sumpstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699350, 1447490] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ) ,myrkant mot skog , 2009 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ) ,vägkant skogsbilväg , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Carex ovalis    Harstarr
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697878, 1441564] ) ,fäbodvall,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Carex pallescens    Blekstarr
Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ) ,äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696430, 1446460] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Carex panicea    Hirsstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Carex pauciflora    Taggstarr
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Carex rostrata    Flaskstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Tyren, nordspetsen (12E 9i , [6697245, 1440417] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Carex vaginata    Slidstarr
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696400, 1446680] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ) ,myrkant mot skog , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,skog mot myr och sjö , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Tyren, nordspetsen (12E 9i , [6697245, 1440417] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699350, 1447490] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700290, 1441300] ) ,myrkant mot skog , 2009 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, myrkant , 2010 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Småtjärnarna (artp.) (13E 1g , [6708998, 1434535] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum latifolium    Gräsull
NV Stenmyran (12E 9j , [66993, 14457] ) ,myr ,fastmattekärr ,enst. ,1992 (ÖSp)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701270, 1445490] ) ,myr , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Rhynchospora alba    Vitag
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ) ,myrkant o gungfly , 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö ,rikligt ,2011 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Småtjärnarna (artp.) (13E 1g , [6708998, 1434535] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Rhynchospora fusca    Brunag
Nottjärnen (13E 2g , [67116, 14341] ) ,mjukmatta / gungfly ,t.rikl. ,1992 (ÖSp)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Trichophorum alpinum    Snip
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707743, 1443997] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ) ,blötmyr mot sjö , 2011 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Agrostis canina    Brunven
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall, bäckkant , 2011 (IPt)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708490, 1447370] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , skogsmark , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ) ,myr och sjö , 2018 (IPt)
Agrostis capillaris    Rödven
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.) (13E 0i , [6700008, 1443272] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Agrostis gigantea    Storven
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696944, 1438481] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696670, 1446460] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Agrostis stolonifera    Krypven
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ) ,skogsbilvägkant mot myr , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ) ,fuktdråg i skog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ) ,fäbodvall,bruksväg , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Fldavallen (13E 2i , [6711199, 1444825] ) ,gammal ängsmark , 2020 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.) (13E 1h , [6707553, 1435439] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde ,en stor tuva ,2013 (IPt)
Briza media    Darrgräs
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699364, 1447671] ) ,fäbodvall ,ängsmark ,några m2 ,2011 (IPt)
Mosselbodarna i SO (13E 2i , [67139, 14411] ) ,fuktäng ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2008 (IPt)
Rundberget (DF) (13E 2j , [67137, 14495] ) ,f.d.ängsmark i slänt ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Bromus inermis    Foderlosta
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14377] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis canescens    Grenrör
200 m söder om Håvån öster om vägen (12E 7h , [6687663, 1435838] ) ,klibbalkärr längs bäck , 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ) ,skjutbaneområde , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Säljebodarna (13E 0i , [67040, 14431] ) ,torr vägkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Sandvikens fäbodar (13E 2j , [67142, 14460] ) ,sandig sjöstrand ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446520] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Fänforsen (artp.) (13E 1h , [6705518, 1438361] ) ,äng ,noterad ,2019 (Per Darell, Sonja Darell)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis stricta    Madrör
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Danthonia decumbens    Knägräs
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696501, 1438340] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [66963, 14465] ) ,slåttad fäbodvall,stagghed ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Risåsa fäbodar (12E 9j , [66994, 14479] ) ,slåtteräng ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Risåsa fäbodar (12E 9j , [66997, 14473] ) ,f.d.ängsmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
"Näbbäcksholen" v.Wåhlstedts, 1km SO Hagen (13E 1j , [67084, 14471] ) ,frisk ängmark ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [67105, 14378] ) ,hackslåttermark på fäbodvall ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna v.översta gården (13E 2i , [67143, 14409] ) ,hackslog / gräsmatta ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Digerberget (13E 2j , [67131, 14495] ) ,hårdvallsäng ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Rundberget (13E 2j , [67137, 14495] ) ,hackslog på fäbod ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Trollebo, 350 m öster (12E 8h , [6693360, 1437015] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,bruksväg genom blandskog , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ) ,vägkant,ängsmark , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Kläberget, NNV (artp.) (13E 3g , [6715630, 1432862] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Roegneria canina    Lundelm
Näbbäcksholen i Floda, vid badplatsen (13E 1j , [6708400, 1447410] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Elytrigia repens    Kvickrot
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ) ,fäbodvall, jordhög , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710067, 1437795] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall ,1 stor tuva ,2017 (IPt & SNy)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ) ,järnvägsbank , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gryssen (12E 9h , [6698347, 1438649] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ) ,vägkant fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710215, 1445806] ) ,gångväg skogsmark , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713123, 1449274] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ) ,vägkantsdiken fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,fritidstomt , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711957, 1445923] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ) ,fäbodvall, gångväg , 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ) ,ängsmark,,strand , 2015 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, myrkant , 2010 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Glyceria maxima    Jättegröe
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Hagen (13E 1j , [6708490, 1447370] ) ,älvstrand , 2015 (IPt)
Dala-Floda Syrholen v.Flosjöns S-spets (13E 2j , [67109, 14453] ) ,blottad strand i viken ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Hagen (artp.) (13E 1j , [6709062, 1446474] ) ,älvkant , 2003 (Bengt Oldhammer)
Avenula pratensis    Ängshavre
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710067, 1437795] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Avenula pubescens    Luddhavre
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14377] ) ,dike o. f.d.ängsmark ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall ,rikligt över hela fäboden ,2017 (IPt & SNy)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ) ,vägkant åkerväg ,rikligt ,2006 (IPt)
HierochloŽ hirta    Myskgräs
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
HierochloŽ hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Holcus mollis    Lentåtel
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714570, 1433130] ) ,fäbodvall , gammal hackslog , 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [67146, 14331] ) ,2 gamla lindor ,ymnig ,1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714, 1440] ) ,gml åker ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod ,rikligt ,2011 (IPt)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ) ,badplats o nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Melica nutans    Bergslok
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ) , ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,blandskog , 2010 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ) ,vägdke , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Milium effusum    Hässlebrodd
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704615, 1447932] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.) (13E 0j , [6704783, 1447928] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Tyren, nordspetsen (12E 9i , [6697245, 1440417] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ) ,myrkant , bäckstrand , 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ) ,ängsmark, blandskog , 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ) ,myr , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ) ,stig runt sjöns utlopp , 2020 (SNy)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711864, 1445910] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Nardus stricta    Stagg
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696501, 1438340] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ) ,fäbodvall, hävdad , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Risåsa (artp.) (12E 9j , [6699369, 1447684] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark, älvstrand , 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714, 1440] ) ,linda,vägkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696928, 1438256] ) ,fäbodvall ,stig genom barrskog , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704251, 1448154] ) ,bruksväg på fäboden ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ) ,vägkanter i byn , 2013 (SNy & LNi)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ) ,fäbodvall ,ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Phragmites australis    Vass
Gryssen (12E 9h , [6698385, 1438566] ) ,sjöstrand , 2011 (IPt)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ) ,myr med liten tjärn , 2017 (IPt & SNy)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [6701820, 1436460] ) ,vägkant och vägdiken ,massvis ,2006 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ) ,myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt , 2009 (IPt)
Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ) ,vägkant,diken mot myr , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ) ,myr , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ) ,strand o vattenväxter , 2020 (SNy)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6692145, 1440233] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Småtjärnarna (artp.) (13E 1g , [6708998, 1434535] ) ,småvatten i skogen ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten 100 m O (artp.) (13E 1h , [6707381, 1435318] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Storhälla (artp.) (13E 2j , [6711928, 1446024] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Poa annua    Vitgröe
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6696911, 1438457] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ) ,vägkant skogsbilväg , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Poa compressa    Berggröe
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ) ,bruksväg mot betesmark , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Poa nemoralis    Lundgröe
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,fuktig ängsmark , 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Poa palustris    Sengröe
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ) ,ängsmark i skog , 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ) ,vägdike , 2020 (IPt)
Näbbäcksholen i Floda, vid badplatsen (13E 1j , [6708400, 1447410] ) ,älvstrand ,spridd ,2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ) , ~refl~ ,äldre torr linda , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ) ,fäbodvall , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ) ,upplagsplaner vid skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ) ,fäbodvall , 2017 (IPt & SNy)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ) ,vägkant , 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ) ,ängsmark med bäck och skogskanter , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ) ,fäbod , 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.) (13E 1h , [6706001, 1437536] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.) (13E 1h , [6706246, 1435930] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Lernefalk)
Poa supina    Trampgröe
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ) ,förvuxen trädgård i parkmiljö , 2000 (DABS)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ) ,skogsbilvägkant , 2017 (IPt & SNy)
Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14468] ) ,gårdstun ,några kvm ,1987 (LBr)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ) ,skogbilvägkant , 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ) ,fäbodvall,bruksväg , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ) ,fäbodvall , 2008 (IPt)
Poa trivialis    Kärrgröe
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ) , ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ) ,ängsmark , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ) ,fäbodvall ,fuktig ängsmark , 2011 (IPt)
Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ) ,spårområde , 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ) ,ängsmark,vägkant , 2015 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ) ,vägkant mot ängsmrk , 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ) ,betesmark med omgivning och genomfluen å , 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ) ,vägkant/ ängsmark mot strand , 2018 (IPt)
Secale cereale    Råg
Kläberget (13E 2g , [6714530, 1433320] ) ,ängsmark i skog , troligen gammal odling för utfodring av vilda djur ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Triticum aestivum    Vete
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ) ,vägkant skogsbilväg, utkast , 2010 (IPt)

Uppdaterad 2021-03-22