ENVIKEN

421 arter

1634 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,sandskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Harrys ravin (artp.) (14F 0j , [6754207, 1495191] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr/barrskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Vägkant 300 m S Skäfttjärnen (artp.) (14F 0j , [6753585, 1499542] ) ,vägkant liten vändplats i vägkant, torr grusig mark med gles vegetation ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Högståsen (14G 1a , [6759990, 1504860] ) ,tallskog, liten ås , 2008 (NGu)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Stormyren (artp.) (14G 1a , [6755700, 1500347] ) ,myr , 2013 (Janolof Hermansson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,skogsbilvägsdike , 2009 (Gunnel Sundberg)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,åkant , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Abborrtjärn (artp.) (13F 8j , [6743392, 1496905] ) ,strand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Strax öster om Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756920, 1501850] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,damm/strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Gamla Persgården (13F 8j , [6744288, 1497619] ) ,i torräng på gårdstomt ,riklig ,2002 (TLj)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ) ,artrik slåtteräng ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,111 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Nyfäbodarna, 330 m S vägkorset rv 50 (artp.) (14F 1i , [6757208, 1493979] ) ,utmagrad åkermark ,överblommad ,2013 (Pär Karlsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , ,mycket rik månlåsbräkenlokal, säkert tusentalet låsbräknar ,2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Grejsans fäbod (artp.) (14F 3j , [6767853, 1496200] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Sarah Lagerberg)
Polypodium vulgare    Stensöta
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Orrhäll (artp.) (14F 1i , [6756151, 1490875] ) ,på stenblock ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Grytån/Jöns Puss (artp.) (14F 1j , [6757079, 1499259] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2009 (DABS)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,fåtal ,2014 (GHa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,fuktigt dike , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog/myrkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/skugga vid sten , 2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Våckelberget, 200 m N om efter stigen (artp.) (14F 0j , [6753510, 1495850] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,grusplan, delvis gräsbevuxen , 2016 (JJa)
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myrkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,i branten , 1990 (JEd)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Dryopteris filix-mas    Träjon
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ) ,skogsbilvägkant ,1 ex ,2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Picea abies    Gran
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6749090, 1499320] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763, 1494] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Pinus sylvestris    Tall
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6749090, 1499320] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763, 1494] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Orrhäll (artp.) (14F 1i , [6756560, 1490630] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora Björnberget (artp.) (14F 1j , [6759119, 1497631] ) , ,brandstubbe ,2019 (Jakob Wallin)
Stora Björnberget (artp.) (14F 1j , [6759241, 1498142] ) , ,högstubbe ,2019 (Jakob Wallin)
Stora Björnberget (artp.) (14F 1j , [6759284, 1498034] ) , ,kolad högstubbe ,2019 (Jakob Wallin)
Stora Björnberget (artp.) (14F 1j , [6759317, 1498328] ) , ,brandstubbe 5 ljud i serie ,2019 (Jakob Wallin)
Itjarberget (artp.) (14F 2j , [6762644, 1499859] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Öratjärnsmyrarna, väster om (artp.) (14G 1a , [6757844, 1500632] ) , ,noterad 250 år ,2020 (Uno Skog)
Öratjärnsmyrarna (artp.) (14G 1a , [6757985, 1501733] ) , ,noterad borrad, minst 234 år ,2020 (Uno Skog)
Juniperus communis ssp. communis    En
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6749090, 1499320] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barr/lövskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Salix pentandra    Jolster
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Salix phylicifolia    Grönvide
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Myrica gale    Pors
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,åkant , 2016 (JJa)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,strandkant ,enstaka ,2014 (GHa)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.) (14G 1a , [6755834, 1501376] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , nära ån ,ett flertal stora träd ,2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Grytån N om (artp.) (14G 1a , [6757627, 1500412] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Öratjärnsmyrarna (artp.) (14G 1a , [6758047, 1501224] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Alnus incana    Gråal
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , nära ån , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,flertal ,2014 (GHa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Betula pubescens    Glasbjörk
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Corylus avellana    Hassel
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Bistorta vivipara    Ormrot
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,dike/vägren , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäbodarna (artp.) (14F 1i , [6757620, 1494000] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åkerkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Polygonum aviculare    Trampört
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,jordhög , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åkermark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägren , 2010 (Gunnel Sundberg)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Atriplex patula    Vägmålla
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Montia fontana    Källört
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Cerastium arvense    Fältarv
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Klockarnäs (13F 8j , [6743120, 1499860] ) ,trädgård , 2002 (TLj)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Dianthus deltoides    Backnejlika
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ) ,ängsmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägslänt , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyfäbodarna, 330 m S vägkorset rv 50 (artp.) (14F 1i , [6757208, 1493979] ) , ,blomning ,2013 (Pär Karlsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Klockars vall, Grejsan (artp.) (14F 3j , [6768039, 1496218] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Herniaria glabra    Knytling
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Sandnäsberget (14F 1j , [67587, 14953] ) ,mindre hällmark m renlavsfläckar med nejlika ,ca 50 ex ,1984 (RLu)
Sandnäsberget, hällmark klippmiljö (artp.) (14F 1j , [6758506, 1495330] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,block i branten , 1990 (JEd)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Silene dioica    Rödblära
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Silene vulgaris    Smällglim
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Spergularia rubra    Rödnarv
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Torrakberget vid Moskalven (14F 2j , [67638, 14971] ) ,nyanlagd skogsbilväg ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,enstaka ,2014 (GHa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Stellaria media    Våtarv
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Nuphar lutea    Gul näckros
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjö , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,kraftverksdamm ,enstaka ,2014 (GHa)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,damm , 2010 (Gunnel Sundberg)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.) (14G 1a , [6755834, 1501376] ) ,vattenyta i brunvattensjö liten tjärn i blandmyr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748920, 1499170] ) ,tjärn ,samt bäckinlopp , 2009 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,nedom branten , 1990 (JEd)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stora Törntjärnen V 250m (artp.) (14F 1i , [6759077, 1493111] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Spjärshällen i Ö-sluttningen (14G 0a , [67544, 15041] ) ,liten fuktsvacka , 1988 (BDr)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Lensberget NR (artp.) (14F 0i , [6752239, 1492400] ) ,blåbärsbarrskog källdrag i brandpräglad naturskog med inslag av asp och vårtbjörk ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Matsberg (artp.) (14G 2a , [6764781, 1504556] ) ,barrskog / brandfält , 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749530, 1497480] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Anemone sylvestris    Tovsippa
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Forsberget (artp.) (14F 3i , [6768706, 1494876] ) , ,20 plantor/tuvor ,2015 (Pär Karlsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Caltha palustris    Kabbleka
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/åkermark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Rönndalen (13F 8j , [67438, 14974] ) ,trädgård som ogräs ,t.rikl. ,1995 (IPt)
Fumaria officinalis    Jordrök
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Thlaspi arvense    Penningört
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Vassmyrens NO del (artp.) (14F 1j , [6758086, 1496372] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.) (14G 1a , [6755834, 1501376] ) ,blandmyr (aapamyr) i blöta delar mot tjärnen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Lekarmyren (14F 3j , [67682, 14976] ) ,dyflarkar ,riklig ,1988 (LBr)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ) ,vägdike , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Nyfäbodarna, 330 m S vägkorset rv 50 (artp.) (14F 1i , [6757208, 1493979] ) , , 2013 (Pär Karlsson)
Nyfäbodarna (artp.) (14F 1i , [6757620, 1494000] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748600, 1497850] ) ,gammal ängsmark ,1 buske långt från bebyggelse ,2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 8j , [6744804, 1497765] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Hedgårdarna (13F 8j , [6743770, 1495910] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS, IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Hedgårdarna (13F 8j , [6743770, 1495910] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS, IPt)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS, IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Hedgårdarna (13F 8j , [6743770, 1495910] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS, IPt)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Potentilla anserina    Gåsört
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand/damm , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Fragaria vesca    Smultron
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 8j , [6744804, 1497765] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Änklingens (artp.) (14G 3a , [6766295, 1501684] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749540, 1497500] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Vallbyn (13F 8j , [6743588, 1495269] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ) ,torr ängsmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant/dike , 2010 (Gunnel Sundberg)
Potentilla reptans    Revfingerört
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkan (artp.) (13F 8j , [6744402, 1495100] ) ,vägkant , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Rosa x suionum    Nordisk ros
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Rosa glauca    Daggros
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark ,flera ex. spridda ,2009 (DABS)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Rosa rugosa    Vresros
Övertänger (13F 9j , [6749570, 1497450] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,utkast vid gammal tomt , 2010 (Gunnel Sundberg)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.) (14G 1a , [6755834, 1501376] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Rubus arcticus    Åkerbär
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lemmonberget vid landsvägen (14F 1i , [67571, 14939] ) ,vägkant mot åker ,1 krypex. ,1990 (JEd)
Bingsjökvarn (14F 3i , [67682, 14936] ) ,björksumpskog o.vägkant ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ) ,fuktig ängsmark ,sparsam ,1987 (LBr)
1,5 km O Grejsans fäbod (14F 3j , [67681, 14978] ) ,fuktig skogsmark / vägkant ,sparsam ,1987 (LBr)
Öster om L.Korrtjärnen, vägkorsningen (14G 0a , [6752339, 1500449] ) ,vägkanter ,t.rikligt ,2009 (RLu & Gun Ingmarsson)
Lekarmyren vid gamla vägen (artp.) (14F 3j , [6768271, 1497789] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749570, 1497450] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Öster om L.Korrtjärnen, vägkorsningen (14G 0a , [6752339, 1500449] ) ,vägkanter , 2009 (RLu & Gun Ingmarsson)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog/myrkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Rubus idaeus    Hallon
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,enstaka ,2014 (GHa)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal trädgård , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 8j , [6744804, 1497765] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/åkermark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Våckleberget (artp.) (14F 0j , [6753071, 1496055] ) ,lågörtgranskog rörlig markyta i brant sluttning , 2015 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,nedom brant ,t.rikl. ,1990 (JEd)
Lotus corniculatus    Käringtand
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749530, 1497480] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant/dike , 2008 (Gunnel Sundberg)
Medicago lupulina    Humleluzern
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Trifolium medium    Skogsklöver
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,vägslänt , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748600, 1497850] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åkerslänt/vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Trifolium repens    Vitklöver
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Vicia cracca    Kråkvicker
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,grusplan, delvis gräsbevuxen , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Geranium robertianum    Stinknäva
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,block i branten , 1990 (JEd)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand/damm , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Acer platanoides    Lönn
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , nära ån , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Frangula alnus    Brakved
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749540, 1497500] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Tilia cordata    Lind
Yttertänger (13F 9j , [67476, 14976] ) ,längs ån ,< 10 träd ,2009 (DABS)
Lemmonberget (14F 1i , [67568, 14938] ) ,barrskog långt ner i sluttningen ,1 krypex. ,1990 (JEd)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,5 ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Malva moschata    Myskmalva
Grejsan (14F 3j , [67680, 14962] ) ,grässvål i vändplan ,något tiotal ,2014 (GHa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Daphne mezereum    Tibast
Övertänger (artp.) (13F 9j , [6749900, 1496600] ) , ,noterad ,2017 (Birgitta Rune)
Övertänger (artp.) (13F 9j , [6749900, 1496600] ) , ,2 ,2017 (Birgitta Rune)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åkerkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant/dike , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Viola epipsila    Mossviol
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Viola palustris    Kärrviol
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog/myrkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åker , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand/damm , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Epilobium montanum    Bergdunört
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Angelica sylvestris    Strätta
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägren , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,väl spridd ,2014 (GHa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Carum carvi    Kummin
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497560] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Storslätts f.d. fäbod, intill 4 husgrunder (13F 8h , [67439, 14889] ) ,igenväxt vall, på öppna ställen ,tämligen riklig ,1988 (RLu)
Storslätta, Marnäs (artp.) (13F 8h , [6744055, 1489164] ) ,fd fäbodvall ,20 m2 ,2008 (Ulf Widen)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,åkant , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Bingsjökvarn nedom forsen (14F 3i , [67681, 14937] ) ,dystrand m.C.lasiocarpa ,enst. ,1988 (TLj)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strandkanten , 2008 (Gunnel Sundberg)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,vägslänt , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748600, 1497850] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,gårdsplan ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Andromeda polifolia    Rosling
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Hämmyren 22 km NV Svartnäs (artp.) (14G 3a , [6768400, 1500269] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,rikligt ,2014 (GHa)
Calluna vulgaris    Ljung
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6748920, 1497820] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763, 1494] ) ,barrskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ) ,myr, vassdominerad , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Vägkant 300 m S Skäfttjärnen (artp.) (14F 0j , [6753585, 1499542] ) ,vägkant liten vändplats i vägkant, torr grusig mark med gles vegetation ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763, 1494] ) ,barrskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Erica tetralix    Klockljung
Eljasmyren, 350 m NNV Eljasnäset (artp.) (14F 3i , [6765845, 1493257] ) , ,blomning ,2013 (Pär Karlsson)
Eliasmyren (nära Bingsjö), 100-tals tuvor på uppskattningsvis ett tunnland 1947 (E. Månsson: ALMQ.1948) * (14F 3i , [67658, 14933] ) ,fuktig ungskog, en tuva 1986 (B. Axelsson: EDn) - ,ännu tämligen rikligt ,1990 (RLu)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr/källdråg ,3 plantor ,2010 (Gunnel Sundberg)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Björkboda, Enviken (artp.) (13F 9i , [6745939, 1492951] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2019 (Jonas Kihlgren)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Våckelberget, 200 m N om efter stigen (artp.) (14F 0j , [6753510, 1495850] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Nyckelbiotop S om Jöns Puss, Kurbergets värdetrakt (artp.) (14F 1j , [6757030, 1499521] ) ,naturskogsartad äldre tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Rolf Lundqvist)
Jöns Puss Ö om (artp.) (14F 1j , [6757168, 1499940] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Stora Björnberget, v om (artp.) (14F 1j , [6759196, 1497122] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Staktjärnen, Kurbergets värdetrakt (artp.) (14G 1a , [6758335, 1500599] ) ,naturskogsartad äldre tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Änklingens (artp.) (14G 3a , [6766295, 1501684] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749540, 1497500] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog/myrkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Änklingens (artp.) (14G 3a , [6766295, 1501684] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,mossgranskog , 1990 (JEd)
Kamhavet (14G 1a , [6757453, 1503198] ) ,barrskog, stig , 2008 (NGu)
Pyrola minor    Klotpyrola
Övertänger (13F 9j , [6749010, 1497700] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Övertänger (13F 9j , [6749010, 1497700] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägren/barrskogskant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Harrys ravin (artp.) (14F 0j , [6754207, 1495191] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Ledum palustre    Skvattram
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr , 2010 (Gunnel Sundberg)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Harrys ravin (artp.) (14F 0j , [6754260, 1495158] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
St Björnberget (artp.) (14F 1j , [6759323, 1497704] ) , ,noterad ,2019 (Jakob Wallin)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,tallmosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.) (14G 1a , [6755834, 1501376] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763, 1494] ) ,barrskog ,väl spridd ,2014 (GHa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Strax öster om Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756920, 1501850] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Hämmyren 22 km NV Svartnäs (artp.) (14G 3a , [6768400, 1500269] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Vaccinium uliginosum    Odon
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ) ,myr, vassdominerad , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,fuktäng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand/vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497730] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763, 1494] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägren , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,åkant , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,åstrand , 2009 (DABS)
Abborrtjärn (artp.) (13F 8j , [6743392, 1496905] ) ,strand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Abbortjärnens utlopp (artp.) (14F 3j , [6769045, 1499800] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strandkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Primula veris    Gullviva
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr/källdråg , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Galium album    Stormåra
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Galium boreale    Vitmåra
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium odoratum    Myskmadra
Våckelberget, 1912 (SAM.1929) * 1956 (Tr) * naturreservatet i östbranten (14F 0j , [67530, 14960] ) ,mest under lindar, 1972 (DAN.& HOFST.1973) * ,riklig på några 100 m2 ,1989 (RLu o a)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Galium triflorum    Myskmåra
Våckelberget, 1890-t (Hng: HESSELMAN 1912 o a) * 1956 (Tr) * 1972 (DAN.&HOFST. 1973) * (14F 0j , [67530, 14961] ) ,spridd på block under lindarna ,spridd 1985- ,1990 (RLu o a)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 8j , [6744804, 1497765] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Polemonium caeruleum    Blågull
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Vägkant 300 m S Skäfttjärnen (artp.) (14F 0j , [6753585, 1499542] ) ,vägkant liten vändplats i vägkant, torr grusig mark med gles vegetation ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Galeopsis bifida    Toppdån
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åkerkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åkerkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Glechoma hederacea    Jordreva
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Rönndalen (13F 8j , [6743390, 1497820] ) ,gräsmark ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Lamium purpureum    Rödplister
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Mentha arvensis    Åkermynta
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/skugga vid sten , 2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand ,3 plantor ,2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ) ,ängsmark/ liten damm , 2018 (IPt & SNy)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Solanum dulcamara    Besksöta
Abborrtjärn (artp.) (13F 8j , [6743392, 1496905] ) ,strand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,jordhög , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åkerkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Verbascum chaixii    Franskt kungsljus
Klockarnäs, strax O om (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Scrophularia nodosa    Flenört
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Hedgårdarna (13F 8j , [6743677, 1496033] ) ,vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Klockarnäs, strax öster. (artp.) (13F 8j , [6743115, 1499928] ) ,gräsmark strax utanför tomt ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark ,2 ex vitblommiga ,2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Veronica arvensis    Fältveronika
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/skugga vid sten , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749530, 1497480] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gräsmatta/trädgård , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Rotsjövägen (artp.) (14G 3a , [6766129, 1504733] ) , ,noterad ,2017 (Lena Berg)
Veronica scutellata    Dyveronika
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Pinguicula vulgaris    Tätört
O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ) ,myr, vassdominerad , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Plantago major    Groblad
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Plantago media    Rödkämpar
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Linnaea borealis    Linnéa
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
Storslättsvägen, Marnäs (artp.) (13F 9i , [6745030, 1490090] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,granskog , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Harrys ravin (artp.) (14F 0j , [6754207, 1495191] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Änklingens (artp.) (14G 3a , [6766295, 1501684] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Tängersvedstjärn (13F 8j , [6744550, 1497430] ) ,vid stranden ,enst. buske ,2002 (TLj)
I byn Rönndalen och omgränsande delar av skogsmark, stränder, holmar och åkermark samt längs Rönndalsåns stränder m.fl. ställen (DFl-49) (13F 8j , [67444, 14977] ) ,åkerholmar, skogsmark, stränder ,30-50 buskar ,1990 (RLu)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,en buske ,2014 (GHa)
Viburnum opulus    Olvon
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ) ,ängsmark/ liten damm , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,grusplan, delvis gräsbevuxen , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Forsberget (artp.) (14F 3i , [6768706, 1494876] ) , ,noterad ,2015 (Pär Karlsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Campanula glomerata    Toppklocka
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/åkermark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Campanula patula    Ängsklocka
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,grusplan, delvis gräsbevuxen , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax öster. (artp.) (13F 8j , [6743115, 1499928] ) ,gräsmark strax utanför tomt ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 8j , [6744804, 1497765] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Achillea millefolium    Röllika
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Rönndalen (13F 8j , [67444, 14977] ) ,rabatt intill fågelbord vid hus ,2 ex ,1989 (RLu)
Antennaria dioica    Kattfot
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,sandbacke ,150 plantor ,2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,sandig vägslänt ,5 dm2 ,2012 (Gunnel Sundberg)
Nyfäbodarna (artp.) (14F 1i , [6757620, 1494000] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Forsberget (artp.) (14F 3i , [6768706, 1494876] ) , ,noterad ,2015 (Pär Karlsson)
Klockars vall, Grejsan (artp.) (14F 3j , [6767942, 1496207] ) ,fäbodvall ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Bidens tripartita    Brunskära
Långnäs (13F 8j , [67449, 14984] ) ,våtäng nära Vågsjöns strand ,2-3 ex ,1986 (RLu)
Carduus crispus    Krustistel
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Carthamus tinctorius    Safflor
Rönndalen (13F 8j , [67444, 14977] ) ,rabatt intill fågelbord vid hus ,2 ex ,1986 (RLu)
Centaurea jacea    Rödklint
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Centaurea montana    Bergklint
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Cicerbita alpina    Torta
NV om Våckelberget (14F 0j , [67542, 14952] ) ,ravin med gammal granskog ,riklig ,1988 (BDr)
Spjärshällen i Ö-sluttningen (14G 0a , [67544, 15041] ) ,liten fuktsvacka ,sterilt bestånd ,1988 (BDr)
Hötjärnsåsen (14G 3a , [67650, 15045] ) ,våt del av hygge intill bäckravin ,10-20 ex ,1986 (RLu)
Storslättsvägen, Marnäs (artp.) (13F 9i , [6745030, 1490090] ) ,barrskog ,5 ex ,2008 (Gunnel Sundberg)
Harrys ravin (artp.) (14F 0j , [6754357, 1495298] ) , , 1996 (Bengt Oldhammer)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Cirsium helenioides    Brudborste
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Crepis tectorum    Klofibbla
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,vägslänt , 2018 (IPt & SNy)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,sandbacke , 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägren , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Helianthus annuus    Solros
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Forsberget (artp.) (14F 3i , [6768706, 1494876] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Pär Karlsson)
Klockars vall, Grejsan (artp.) (14F 3j , [6767915, 1496197] ) ,fäbodvall ,1 ,2016 (Jörgen Sundin)
Inula helenium    Ålandsrot
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Lapsana communis    Harkål
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,åker , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,jordhög , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/åkermark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.) (14F 1i , [6757230, 1493980] ) , , 2012 (Sofia Möller Skog)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Petasites hybridus    Pestskråp
Övertänger, vid skolan (13F 9j , [6749190, 1497090] ) ,vid stranden under planterade gamla askar , 2002 (TLj)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ) ,vägslänt , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,tomt/åkermark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ) ,ängs/slogsmark, kvarstående , 2018 (IPt & SNy)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Senecio vulgaris    Korsört
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749530, 1497480] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ) ,vägkant/ åker , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Sonchus asper    Svinmolke
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Tanacetum vulgare    Renfana
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Björkboda, norra delen (artp.) (13F 9i , [6745478, 1493741] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Taraxacum vulgare    Maskros
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,rikligt ,2014 (GHa)
Grejsan (14F 3j , [67680, 14962] ) ,grässvål i vändplan ,flertal ,2014 (GHa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,jordhög , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Tussilago farfara    Hästhov
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,flertal ,2014 (GHa)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,jordhög , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Paris quadrifolia    Ormbär
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stora TörntjärnenV 250m (artp.) (14F 1i , [6759077, 1493111] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748600, 1497850] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,vägkant , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749530, 1497480] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,barrskogsslänt , 2010 (Gunnel Sundberg)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Polygonatum odoratum    Getrams
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,nedom branten ,enst. ,1990 (JEd)
Sandnäsberget (DFl-49) (14F 1j , [67587, 14953] ) ,på block intill hällmark ,ca 20 ex ,1984 (RLu)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lilium martagon    Krollilja
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,tomtmark ,1 buskar ,2010 (Gunnel Sundberg)
Iris germanica    Trädgårdsiris
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,gammal tomtmark , 2010 (Gunnel Sundberg)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand , 2010 (Gunnel Sundberg)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Lilla Askakaren (artp.) (13F 9i , [6749580, 1494272] ) ,tallmyr / , 1992 ((sks), Gunnar Granér)
Eljasberget (artp.) (14F 2i , [6764957, 1493172] ) , ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Grytån N om (artp.) (14G 1a , [6757626, 1500391] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ) ,myr, vassdominerad , 2007 (NGu)
V. Duv-Janis tjärn (artp.) (14F 0i , [6752517, 1492655] ) ,myr ,50 plantor ,2011 (Rolf Lundqvist)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Storslättsvägen, Marnäs (artp.) (13F 9i , [6745030, 1490090] ) ,fuktig vitmossa i dike ,40 stjälkar ,2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand ,1 plantor ,2010 (Gunnel Sundberg)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Pussmyren, sumpskog i sydöstra kanten (artp.) (14G 1a , [6755502, 1501740] ) , , 2014 (Pär Karlsson)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Våckelberget, övre delen av lunden nära sista trappstegen (14F 0j , [67529, 14961] ) ,mylla under ädellövträd i roten av sydberg, bland myskmåra och ? ,10-tal ,1988 (LBr)
Våckelberget (14F 0j , [67530, 14961] ) ,lindlövsförna i lunden ,27 ex 1986 , 10 ex 1987 , 5 ex ,1988 (RLu)
Goodyera repens    Knärot
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,nedom branten , 1990 (JEd)
Grossberget (artp.) (14F 0i , [6751730, 1494098] ) , ,noterad ,2020 (Jakob Wallin)
Tängerberget Ö 200m (artp.) (14F 0j , [6750411, 1498998] ) , , 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Våckelberget, branten (artp.) (14F 0j , [6753020, 1496060] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753071, 1495908] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog, Eira Skog)
Våckelberget NR (artp.) (14F 0j , [6753170, 1496000] ) ,skog ,50 stjälkar ,2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753280, 1495955] ) , ,300 ,2020 (Brita Danielsson)
Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753317, 1495986] ) , ,100 ,2020 (Brita Danielsson)
Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753336, 1495999] ) , ,2 ,2020 (Brita Danielsson)
Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753582, 1495872] ) , ,100 ,2020 (Brita Danielsson)
målingbacken (artp.) (14F 0j , [6754126, 1496248] ) ,en i frukt resten vegetativa. ,5 ,2020 (Jakob Wallin)
Harrys ravin (artp.) (14F 0j , [6754207, 1495191] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Stora Björnberget (artp.) (14F 1j , [6758895, 1497368] ) , ,5 ,2020 (Jakob Wallin, Mattias Ahlstedt)
Stora Björnberget (artp.) (14F 1j , [6758931, 1497347] ) , ,100 ,2020 (Jakob Wallin, Mattias Ahlstedt)
Stora Björnberget norr om Resens myr (artp.) (14F 1j , [6759533, 1497205] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Itjarberget (artp.) (14F 2j , [6762642, 1499867] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Itjarberget (artp.) (14F 2j , [6762659, 1499852] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Eljasberget (artp.) (14F 3i , [6765169, 1493729] ) , ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Forsberget (artp.) (14F 3i , [6768706, 1494876] ) , ,noterad ,2015 (Pär Karlsson)
Grejsarberget (artp.) (14F 3j , [6768058, 1496412] ) , ,noterad ,2017 (Jörgen Sundin)
Grejsarberget (artp.) (14F 3j , [6768987, 1496266] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2016 (Jörgen Sundin)
Spjershällan (artp.) (14G 0a , [6754274, 1504019] ) , ,noterad ,2019 (Nicklas Gustavsson, Jonas Lägerud)
Stormyren (artp.) (14G 1a , [6755573, 1500228] ) ,tallskog som brann 2006 , 2013 (Janolof Hermansson)
Norr om Öratjärnsmyrarna (artp.) (14G 1a , [6758477, 1501882] ) , ,noterad på sandig ås nära gamla kolbottnar ,2020 (Uno Skog)
Listera ovata    Tvåblad
Lemmonberget (artp.) (14F 1i , [6757203, 1493463] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Platanthera bifolia    Nattviol
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ) ,nedom branten , 1990 (JEd)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra ,enstaka ,2007 (NGu)
Forsberget (artp.) (14F 3i , [6768706, 1494876] ) , ,5 plantor/tuvor ,2015 (Pär Karlsson)
Calla palustris    Missne
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr ,rikligt ,2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Abborrtjärn (artp.) (13F 8j , [6743392, 1496905] ) ,strand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strand/damm , 2010 (Gunnel Sundberg)
SmåGäddtjärnarna (artp.) (14F 2i , [6760941, 1492304] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Grenmyr)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ) ,ängsmark/ liten damm , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,åkant , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ) ,ängsmark/ liten damm , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjö , 2009 (DABS)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
Hämmyren 22 km NV Svartnäs (artp.) (14G 3a , [6768400, 1500269] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Potamogeton natans    Gäddnate
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjö , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,dammen , 2008 (Gunnel Sundberg)
Sparganium emersum    Igelknopp
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,åkant , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Abborrtjärn (artp.) (13F 8j , [6743392, 1496905] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Juncus effusus    Veketåg
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,strandkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Juncus filiformis    Trådtåg
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Juncus stygius    Dytåg
Lekarmyren (14F 3j , [67682, 14976] ) ,dyflarkar ,riklig ,1988 (LBr)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Luzula pilosa    Vårfryle
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749540, 1497500] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,åstrand , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Änklingens (artp.) (14G 3a , [6766295, 1501684] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Carex canescens    Gråstarr
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex digitata    Vispstarr
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Änklingens (artp.) (14G 3a , [6766295, 1501684] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Carex flava    Knagglestarr
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Myr ca 300 m SO Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756678, 1501932] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Carex limosa    Dystarr
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Carex livida    Vitstarr
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ) ,myr, vassdominerad , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Hötjärnsåsen (14G 3a , [67650, 15045] ) ,våt del av hygge intill bäckravin ,några tuvor ,1986 (RLu)
Carex magellanica    Sumpstarr
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6749010, 1499090] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Carex pallescens    Blekstarr
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Carex panicea    Hirsstarr
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Strax öster om Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756920, 1501850] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Carex rostrata    Flaskstarr
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hämmyren 22 km NV Svartnäs (artp.) (14G 3a , [6768400, 1500269] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex vaginata    Slidstarr
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748600, 1497850] ) ,gammal ängsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,kärrkant , 2009 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768437, 1497508] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Marnäsdammen N åbron (artp.) (13F 9i , [6746810, 1492180] ) ,myr , 2010 (Gunnel Sundberg)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Norra Pussmyrtjärnen med närmaste omgivningar (artp.) (14G 1a , [6755834, 1501376] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Öratjärnsmyrarna (artp.) (14G 1a , [6757543, 1502431] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Hämmyren 22 km NV Svartnäs (artp.) (14G 3a , [6768400, 1500269] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Rhynchospora alba    Vitag
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Rhynchospora fusca    Brunag
Vassmyrens NO del (artp.) (14F 1j , [6758086, 1496372] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Schoenus ferrugineus    Axag
Lekarmyren, ca 1920 (SAM.1922, At:HOLMB.1922) * nära landsvägen (14F 3j , [67682, 14976] ) , ,inom ca 10 m2, tynande pga uttorkning genom vägdike? ,1988 (LBr)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Trichophorum alpinum    Snip
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ) ,myrkant , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
N Pussmyrtjärnarna (artp.) (14G 1a , [6755938, 1501497] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Strax öster om Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756920, 1501850] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ) ,myr, sluttande , 2007 (NGu)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vassmyrens NO del (artp.) (14F 1j , [6758086, 1496372] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Öratjärnasmyrarna (artp.) (14G 1a , [6756700, 1501669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Strax öster om Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756920, 1501850] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Agrostis canina    Brunven
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Agrostis capillaris    Rödven
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Vägkant 300 m S Skäfttjärnen (artp.) (14F 0j , [6753585, 1499542] ) ,vägkant liten vändplats i vägkant, torr grusig mark med gles vegetation ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ) ,skogsbilväg , 2009 (DABS)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs (artp.) (13F 9i , [6746096, 1492651] ) ,betesmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Avena sativa    Havre
Marnäs, Kvarnåkern (artp.) (13F 9i , [6746830, 1492060] ) ,åker , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ) ,skogsmark , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ) ,sumpskog, rörligt markvatten med järnockra , 2007 (NGu)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ) ,källflöde , 2007 (NGu)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Calamagrostis stricta    Madrör
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ) ,kyrkogården med omgivning , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,grusplan, delvis gräsbevuxen , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,skogsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ) ,skogsbilvägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Roegneria canina    Lundelm
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,spridd ,2014 (GHa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,strandkant , 2009 (DABS)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (artp.) (13F 9j , [6749900, 1496600] ) , ,noterad ,2017 (Birgitta Rune)
Milium effusum    Hässlebrodd
Hötjärnsåsen (14G 3a , [67650, 15045] ) ,våt del av hygge intill bäckravin ,10-20 ex ,1986 (RLu)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ) ,slänt/buskage vid litet kraftverk ,enstaka ,2014 (GHa)
Marnäs, norr om (artp.) (13F 9i , [6748115, 1491547] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.) (14F 0j , [6753630, 1495920] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsmark , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ) ,grusplan, delvis gräsbevuxen , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda (artp.) (13F 9i , [6745910, 1493080] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Phragmites australis    Vass
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,strand , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,skogsmark , 2016 (JJa)
Tängerbergstjärn (13F 9j , [6749010, 1499090] ) ,myr med gungfly mot tjärn , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ) ,myr, vassdominerad , 2007 (NGu)
Lensberget NR (artp.) (14F 0i , [6752269, 1492797] ) ,bäck ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grytån/Jöns Puss (artp.) (14F 1j , [6756998, 1499375] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Vassmyrens NO del (artp.) (14F 1j , [6758086, 1496372] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.) (14F 3j , [6768274, 1497720] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.) (14F 3j , [6768660, 1497427] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Strax öster om Öratjärnen (artp.) (14G 1a , [6756920, 1501850] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Öratjärnsmyrarna (artp.) (14G 1a , [6758058, 1501299] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Gryfsbäcken, norr om Öratjärnsmyrarna (artp.) (14G 1a , [6758246, 1501584] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Poa annua    Vitgröe
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ) ,ängsmark , 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ) ,vägkant, gräsmark , 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.) (13F 9j , [6747659, 1497658] ) , ,noterad ,2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Poa nemoralis    Lundgröe
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Poa palustris    Sengröe
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,sjö/strand/ myr , 2018 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ) ,ängsväg , 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ) ,vägkanter/ängsmark , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ) ,tomtmark , 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.) (14F 1i , [6757228, 1493966] ) , , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ) ,äng , 2007 (NGu)
Poa trivialis    Kärrgröe
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ) ,sjö/strand , 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ) ,våt ängsmark , 2009 (DABS)
Klockarnäs, strax O om (artp.) (13F 8j , [6743154, 1499897] ) ,gräsmark vid visningsträdgård , 2014 (Hans Rydberg)
Triticum aestivum    Vete
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ) ,tomtmark, matjordshög , 2009 (DABS)

Uppdaterad 2020-12-20