BY

785 arter

4476 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Fullsta (12G 4i , [66745, 15410] ) ,sumpskog ,mindre förekomst ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66823, 15298] ) ,sumpskog ,rikligt ,1985 (PDm)
Hede (12G 6g , [66811, 15327] ) ,skogskärr ,mindre förekomst ,1984 (PDm)
Fornby (12G 6g , [66842, 15346] ) ,sumpskog ,mindre förekomst ,1986 (PDm)
Smalskissen (12G 7i , [66873, 15416] ) ,sumpskog ,mindre förekomst ,1985 (PDm)
Kamhavet (12G 8f , [66909, 15281] ) ,gammal gruvinfart ,mindre förekomst ,1985 (PDm)
Sör Dalkarlssjön (12G 8h , [66931, 15357] ) ,fuktig granskog ,rikligt ,1981 (PDm)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Valla, Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15318] ) ,kärr på gungfly ,10-tal ,1986 (PDm)
Tolvmossen vid Katthavet (DF) (12G 7h , [66886, 15380] ) ,gungfly ,fåtalig ,1989 (PDm)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Atlasruta ( , ) ,alla slags skogar allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Skogsbilväg ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6685510, 1530354] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6685518, 1530379] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687254, 1532461] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687470, 1532740] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687505, 1532780] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687773, 1533089] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Ledningsgata N Sandviken (artp.) (12G 7g , [6689546, 1533317] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
V Vatebo fäbodar (artp.) (12G 7h , [6687704, 1537552] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
V Horntorpet (artp.) (12G 7h , [6688687, 1539284] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6689720, 1538182] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
S Byvalla (artp.) (12G 8g , [6691783, 1533087] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6690468, 1539708] ) , ,1 ,2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6691137, 1538174] ) ,riklig ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6691201, 1538284] ) ,riklig ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692794, 1538043] ) ,riklig ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692913, 1538717] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693035, 1539098] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693208, 1538005] ) ,riklig ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693578, 1538595] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691129, 1540390] ) , ,1 ,2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691775, 1540122] ) , ,1 ,2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691955, 1540163] ) , ,1 ,2020 (Jonas Mattsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Atlasruta ( , ) ,skogsgläntor allmän ,1995 (PDm)
Norr om Stubbsveden, Smedsbo (artp.) (12G 6i , [6681287, 1540448] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687548, 1532836] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6690709, 1539980] ) , ,1 ,2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6690722, 1539965] ) , ,1 ,2020 (Jonas Mattsson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Norr om Stubbsveden, Smedsbo (artp.) (12G 6i , [6681287, 1540448] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687765, 1533068] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Häxmossen (12G 6g , [66810, 15322] ) ,lutande kärr ,3 ex ,1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66936, 15301] ) ,skogsväg ,5 ex ,1986 (PDm)
Tolvmossen vid Katthavet (DF) (12G 7h , [66886, 15381] ) ,tuvig myrmark ,mer än 100 ex ,1993 (PDm)
L.Fornbyklint (DFl-49) (12G 6g , [66848, 15347] ) ,lutande kärr ,2 ex ,1986 (PDm)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (DFl) ( , ) ,strandzonen allmän ,1995 (PDm)
Vatebosjön (DFl) (12G 6h , [6683, 1538] ) ,strandzonen ,allmän ,1995 (PDm)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Bysjön vid Långholmen (12G 4h , [6672490, 1539330] ) ,blottlagd sandstrand , 1995 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,oerhört riklig ,2018 (LBr)
Rossen (DFl) ( , ) , allmän ,1995 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (DFl) (12G 5h , [66754, 15381] ) ,torrlagd grusbotten , 1995 (PDm)
Vatebosjön (DFl) (12G 6h , [6683, 1538] ) , , 1995 (PDm)
Vatebosjön (artp.) (12G 6h , [6683503, 1538392] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Atlasruta ( , ) ,ler o sandmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Atlasruta ( , ) ,sjöar, vattendrag och myrar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Hagbo (12G 7g , [66850, 15337] ) ,aspskog ,rikligt ,1986 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Sinken (12G 7i , [66890, 15407] ) ,sandig vägskärning ,rikligt ,1986 (PDm)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Atlasruta ( , ) ,kärr, diken och annan fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Nerbyn (artp.) (12G 5h , [6677738, 1536079] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Bergman)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Atlasruta ( , ) ,lundar spridd ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Atlasruta ( , ) ,skogar, hagar o vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Fullsta (12G 4h , [66742, 15395] ) ,betesmark ,enstaka ,1994 (PDm)
Hede (12G 5g , [66799, 15332] ) ,kraftledningsgata ,1 ex ,1984 (PDm)
Nylandet (12G 5h , [66785, 15366] ) ,betesmark ,enstaka ,1993 (LBr & TLj)
Västanhede (12G 6g , [66801, 15346] ) ,gräsmark ,ca 15 ex ,1997 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15331] ) ,kraftledningsgata ,2 ex ,1984 (PDm)
Häxmossen (12G 6g , [66817, 15318] ) ,kraftledningsgata ,2 ex ,1985 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15293] ) ,slåtteräng ,ett 10-tal ex ,1997 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15315] ) ,betesmark ,entaka ,1995 (LBr & TLj)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15316] ) ,naturbetesmarkm, stagghed m. darrgräs o.blåsuga ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark med torrare partier ,8 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.) (12G 8f , [6690240, 1529420] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Polypodium vulgare    Stensöta
Atlasruta ( , ) ,bergstup, klippor och stenar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge ,t.rikligt ,2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Atlasruta ( , ) ,torr skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Atlasruta ( , ) ,skogar, bäckstränder allmän ,1995 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Drakberget (12G 6h , [66823, 15353] ) ,bergstup ,1 ex ,1985 (PDm)
Högberget (Bodarne) (DFl-49) (12G 6h , [66815, 15369] ) ,bergstup ,ett 10-tal ,1987 (PDm)
Strandmora Lillklinten (DFl-49) (12G 4h , [66700, 15355] ) ,bergstup ,ett fåtal ,1980 (PDm)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6678802, 1544534] ) ,klippvägg i barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Högberget (vid Bärreksvägen) (DFl-49) (12G 5j , [66791, 15456] ) ,bergstup ,rikligt flerstädes ,1987 (PDm)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Lillklinten (12G 3h , [66699, 15356] ) ,bergstup ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta efter Leknäsvägen (12G 5h , [66759, 15393] ) ,klippbrant ,1 stort ex ,1987 (PDm)
Backa-Sisselbo (12G 5i , [66780, 15430] ) ,bergstup ,fåtalig ,1988 (PDm)
Drakberget (12G 6g , [66824, 15347] ) ,diabaskulle ,rikligt ,1985 (PDm)
Fornby vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15364] ) ,bergsstup ,10-tal ,1990 (PDm)
Högberget (Bodarne) (DFl-49) (12G 6h , [66815, 15370] ) ,bergstup ,rikligt flerstädes ,1987 (PDm)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Atlasruta ( , ) ,skogsmark, väg och dikeskanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Atlasruta ( , ) ,klippor o stenmurar spridd ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - på stenmur , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Vidön (12G 4i , [66729, 15407] ) ,sumpskog ,mycket stort bestånd ,1986 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66746, 15467] ) ,översvämningsmark ,rikligt ,1986 (PDm)
Årängsån vid nya kyrkogården (12G 5h , [66762, 15375] ) ,slänt mot ån ,några ex ,1997 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [66918, 15301] ) ,vid dike ,rikligt ,1986 (PDm)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Atlasruta ( , ) ,klippor, berg spridd ,1995 (PDm)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar och lundar t.allmän ,1995 (PDm)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Atlasruta ( , ) ,skogsmark, väg och dikeskanter a - ma, 26 lokaler ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Larix decidua    Europeisk lärk
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Picea abies    Gran
Atlasruta ( , ) ,skogsbildande allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta ( , ) ,skogsbildande allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6679046, 1544427] ) ,klapperfält med barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Atlasruta ( , ) ,skogar,backar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Populus tremula    Asp
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix aurita    Bindvide
Atlasruta ( , ) ,kärr i skogen allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar,vägkanter m.m allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix cinerea    Gråvide
Atlasruta ( , ) ,stränder,vägkanter m.m. allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Salix fragilis    Knäckepil
Atlasruta ( , ) ,stränder, ursprungligen förvildad spridd efrer Dalälven mrd tillhörande sjöar och tillflöden, (8 lokaler) ,1987 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Salix lapponum    Lappvide
Atlasruta ( , ) ,kärr,stränder spridd, (7 lokaler) ,1987 (PDm)
Hedesjöns V-sida (artp.) (12G 5h , [6679378, 1535361] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Atlasruta ( , ) ,ängsmark ,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Salix pentandra    Jolster
Atlasruta ( , ) ,skog, kärr o stränder allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Salix phylicifolia    Grönvide
Gåsbo vid Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ) ,kärrmark ,1 buske ,1987 (PDm)
Rossberga,vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15363] ) ,sumpig strand ,enstaka ,1994 (PDm)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Atlasruta ( , ) ,sandig mark,kärr,dikeskanter allmän, (28 lokaler) ,1987 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Skogbyn (12G 3h , [66688, 15377] ) ,igenväxande betesmark ,kontr. TKa ,1995 (PDm)
Salix triandra    Mandelpil
Ö. Strandmora (12G 4g , [66724, 15336] ) ,älvstrand ,1 buske ,1985 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66743, 15441] ) ,älvstrand ,1 stor buske ,1986 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15466] ) ,älvstrand ,1 buske ,1986 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66755, 15375] ) ,sjöstrand ,3 små ex ,1986 (PDm)
Svedbo vid Österviken (12G 5i , [66770, 15424] ) ,strandparti ,1 ex. ,1987 (PDm)
Björk,vid Östersjön (12G 5i , [66770, 15429] ) ,strand ,flera buskar ,1994 (PDm)
Sisselbo,vid Östersjön (12G 5i , [66771, 15429] ) ,strand ,flera buskar ,1994 (PDm)
Ö-sidan av Åshuvudet (artp.) (12G 5h , [6675243, 1537839] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Myrica gale    Pors
Atlasruta ( , ) ,stränder, kärr allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Alnus glutinosa    Klibbal
Atlasruta ( , ) ,stränder, kärr allmän ,1995 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Alnus glutinosa x incana    
Lurbo, Kvarnbäcken (12G 7g , [66857, 15335] ) ,bäckstrand ,ett par ex ,1994 (PDm)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta ( , ) ,skogsbryn, fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Betula nana    Dvärgbjörk
Dusmossen ( , ) , ,1995 (PDm)
Axmossen och vid Axtjärnen (12G 6i , [66822, 15442] ) , , 1995 (PDm)
Lomtjärnen (DFl) (12G 4g , [66746, 15330] ) , , 1995 (PDm)
Östersjön (DFl) (12G 6h , [66824, 15364] ) ,på gungfly runt hela sjön , 1995 (PDm)
Betula pendula    Vårtbjörk
Atlasruta ( , ) ,torr skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678680, 1543760] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6678956, 1544580] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta ( , ) ,fuktig skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Corylus avellana    Hassel
Atlasruta ( , ) ,skogsbryn,skogsbackar spridd, (16 lokaler) ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vägen öster Österviken (artp.) (12G 5i , [6678317, 1542798] ) , ,10 ,2019 (Mats Forslund)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fagus sylvatica    Bok
Grönsinka (12G 7i , [66889, 15416] ) ,planterad och kvarstående vid bäck , 1995 (PDm)
Quercus robur    Ek
Atlasruta ( , ) , spridd ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Atlasruta ( , ) , (13 lokaler) ,1987 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673535, 1537242] ) ,lövskog i gammal bruksmiljö , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Bysjöholmarna, Vidön (artp.) (12G 4i , [6672992, 1540545] ) ,lövskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Fornby, Storbyan (artp.) (12G 6h , [6683227, 1535544] ) ,askallé ,noterad 80 cm diam. toppkapad. stora skador. ,2020 (Janolof Hermansson)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Humulus lupulus    Humle
Atlasruta ( , ) , 8 lokaler ,1987 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66754, 15477] ) ,ödetomt , 1995 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15494] ) ,ödetomt , 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66826, 15309] ) ,efter ån , 1995 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684, 1533] ) ,efter ån ,både hon- och hanex. ,1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [66828, 15381] ) ,vid raserad husgrund , 1995 (PDm)
Bagghyttan (12G 7f , [6687, 1529] ) ,efter ån , 1995 (PDm)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Atlasruta ( , ) ,odlad mark, avstjälpningsplatser allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Urtica urens    Etternässla
Vadsbro (12G 5h , [66767, 15372] ) ,ogräs i handelsträdgård ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,rikligt ,1985 (PDm)
Asarum europaeum    Hasselört
Lugnet (12G 5h , [66756, 15374] ) ,lövblandskog ,rikligt ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15373] ) ,busksnår på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Horndal (12G 7g , [66857, 15335] ) ,förvildad vid vägkant ,ett stort ex ,1997 (PDm)
Bistorta vivipara    Ormrot
Atlasruta ( , ) ,ängs o betesmarker allmän ,1989 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fallopia japonica    Parkslide
Västanhede (12G 5g , [6679, 1534] ) ,f.d.avstjälpningsplats , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66868, 15328] ) ,f.d.soptipp , 1995 (PDm)
Fallopia sachalinensis    Jätteslide
Fornby (12G 6h , [6683, 1535] ) ,skogsbacke, kvarstående ,tillfällig? ,1995 (PDm)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Atlasruta ( , ) ,i vatten och på stränder och odlad mark allmän ,1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,3 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Persicaria foliosa    Ävjepilört
Långholmen,vid Bysjön (12G 4h , [66725, 15393] ) ,slamstrand ,2 ex ,1994 (PDm)
Färjan,vid Bysjön (12G 4h , [66729, 15378] ) ,torrlagd betesmark ,riklig ,1992 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,sparsam ,2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,ett 100-tal ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675350, 1537800] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,oerhört riklig ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,100-tals ,2018 (LBr)
Lugnet,vid Bysjön (12G 5h , [66757, 15370] ) ,torrlagd botten ,riklig ,1992 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,ca 25 ex ,2013 (LBr)
Ånans mynning vid Rosse (12G 5h , [6675880, 1538130] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,ett 50-tal ,2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,1000-tals ,2018 (LBr)
Bysjöns nordspets (12G 5h , [6676060, 1537010] ) ,lerblottor i betad strandäng ,ca 10 ex ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig, 100-tals ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,1000-tals ,2013 (LBr)
Sisselbo vid Österviken (12G 5i , [6677180, 1542830] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [66773, 15417] ) ,betesmark vid Österviken ,rikligt ,1987 (PDm)
Storbyn,Gåsbosjön (12G 5i , [66783, 15413] ) ,igenväxande betesmark ,ett par ex ,1994 (PDm)
Österviken nedanför Backa (12G 5i , [6678540, 1542260] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,oerhört riklig ,2013 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Fullsta vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]) (12G 4h , [66743, 15398] ) ,betesmark på översvämningsområde ,enstaka ex ,1988 (PDm)
Noret, mellan Österviken och Gåsbosjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]) (12G 5i , [66780, 15417] ) ,traktoröverfart ,många ex ,1988 (PDm)
Sisselbo vid Österviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]) (12G 5i , [66773, 15427] ) ,lerstrand ,rikligt ,1989 (PDm)
Fullsta vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]) (12G 4i , [66743, 15401] ) ,betesmark på översvämningsområde ,enstaka ex ,1988 (PDm)
Rosse vid dammen (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]) (12G 5h , [66759, 15377] ) ,blottlagd slambotten ,rikligt ,1988 (PDm)
Ånans utlopp (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]) (12G 5h , [66759, 15381] ) ,betad slamstrand ,rikligt ,1989 (PDm)
Rosse, ca 1930-t (Lr) * vid Årängsåns utlopp (12G 5h , [66753, 15378] ) ,översvämmad betesmark ,mycket riklig ,1989 (PDm, kontr S. Ekman)
Fullsta, viken i SV (artp.) (12G 4h , [6674020, 1539520] ) ,hårt betad och trampad lerstrand ,100 plantor ,2004 (LBr)
Fullsta vid Bysjön (artp.) (12G 4i , [6674300, 1540100] ) ,betad högstarr i grund vik ,ej återfunnen plantor ,2004 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,100 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,20000 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
450 m SO om Lugnet (artp.) (12G 5h , [6675363, 1537847] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Rosse, Ånans utlopp i Bysjön (artp.) (12G 5h , [6675818, 1538145] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,1000 plantor/tuvor, grov uppskattning av antal ,2018 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,25000 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,50000 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,89 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Atlasruta ( , ) ,stränder,vattengropar allmän ,1987 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört
Hagviken (12G 5h , [66754, 15377] ) ,tidvis översvämmad betesmark ,t.riklig ,1989 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66755, 15375] ) ,båthamn,strand vid lågvatten ,ett par ex (kontr.S Ekman) ,1988 (PDm)
Rosse,vid Ånans utlopp i Bysjön (12G 5h , [66757, 15383] ) ,betesmark ,t.riklig ,1989 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15369] ) ,övervämningsområde ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Sisselbo,vid Österviken (12G 5i , [66773, 15427] ) ,betesmark ,t.riklig ,1989 (PDm)
Gåsbosjön, n.bron (12G 5i , [66782, 15413] ) ,betesmark ,t.riklig ,1989 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Atlasruta ( , ) ,stränder, odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rudö (12G 4h , [66737, 15361] ) ,övervämningsområde ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Björka, vid Bysjön (12G 5h , [66758, 15367] ) ,åker , 1995 (PDm)
Noret vid Österviken (12G 5i , [66780, 15417] ) ,traktoröverfart , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [66817, 15346] ) ,obrukad åker ,ett par ex ,1994 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård , 1995 (PDm)
Persicaria minor    Rosenpilört
Långholmen,vid Bysjön (12G 4h , [66727, 15393] ) ,stenig blottlagd strand ,t.riklig ,1994 (PDm)
Suggholmen,vid Bysjön (12G 4h , [66729, 15391] ) ,stenig blottlagd strand ,t.riklig ,1994 (PDm)
Åshuvudet,vid Bysjön (12G 5h , [66754, 15376] ) ,stenig blottlagd strand ,några ex ,1992 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Ånans mynning vid Rosse (12G 5h , [6675880, 1538130] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15369] ) ,övervämningsområde ,rikligt ,1984 (PDm)
Storbyn,vid Gåsbosjön (12G 5i , [66783, 15413] ) ,igenvxande betesmark ,riklig ,1994 (PDm)
Leknäs vid älven (DALH.1989) (12G 4i , [66744, 15424] ) ,översvämningsmark ,några ex ,1988 (PDm)
Rudö vid Ruduviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 4h , [66737, 15361] ) ,översvämmad åkerkant ,massvis 1987- ,1989 (PDm)
Fullsta, strand vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 4i , [66742, 15406] ) ,översvämningsmark ,stor mängd ,1987 (PDm)
Fullsta, strand vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 4i , [66743, 15403] ) ,ägoväg ,stor mängd ,1987 (PDm)
Fullsta, strand vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 5h , [66752, 15386] ) ,nygrävt dike ,stor mängd ,1987 (PDm)
Sisselbo vid Österviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 5i , [66773, 15427] ) ,betesmark ,rikligt ,1989 (PDm)
Noret vid Österviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 5i , [66780, 15417] ) ,traktoröverfart ,i stor mängd ,1987 (PDm)
Rosse, 1910-t (Esn) * vid Ånans utlopp i Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)) (12G 5h , [66759, 15381] ) , ,rikligt ,1989 (PDm)
Fullsta, viken i SV (artp.) (12G 4h , [6674020, 1539520] ) ,hårt betad och trampad lerstrand ,100 plantor ,2004 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Rosse, Ånans utlopp i Bysjön (artp.) (12G 5h , [6675818, 1538145] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Polygonum aviculare    Trampört
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Polygonum aviculare ssp. microspermum    Bägartrampört
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Rheum x cultorum    Rabarber
Gåsbo (12G 5i , [6678730, 1540350] ) ,ödetomt ,stundom kvarstående i gamla trädgårdar ,1995 (PDm)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Atlasruta ( , ) ,berg, backar ,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Högberget i Bodarne (12G 6h , [66815, 15369] ) ,överallt på hällmark , 1995 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ) ,överallt på hällmark , 1995 (PDm)
Fornby klint (12G 7g , [66856, 15347] ) ,överallt på hällmark , 1995 (PDm)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Atlasruta ( , ) ,våta marker allmän i socknens södra del, spridd i norr ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ) ,vägdike , 2019 (JJa)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Rumex crispus    Krusskräppa
N.Strandmora (12G 4g , [66725, 15336] ) ,jordhögar ,ca 10 ex ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Åshaga (12G 6g , [66819, 15338] ) ,vägkant ,1 ex ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15317] ) ,bangården ,1 ex ,1987 (PDm)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Atlasruta ( , ) ,kulturmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,jordhög , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Kyrkbyn (12G 5h , [66762, 15383] ) ,tillfällig på brännplats vid nya kyrkogården ,fåtalig ,1998 (PDm)
Västanhede (12G 6g , [66801, 15345] ) ,skräphög på tomtmark ,2 ex. (kont.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Atriplex patula    Vägmålla
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1987 (PDm)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Chenopodium album    Svinmålla
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Chenopodium glaucum    Blåmålla
Hede (12G 6g , [66801, 15347] ) ,gödselstad ,rikligt ,1988 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15338] ) ,skrotupplag ,riklig och flerstädes ,1986 (PDm)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Västmosa (12G 5h , [66777, 15352] ) ,tillfällig på sopupplag ,flera stora ex ,1992 (PDm)
Hede (12G 6g , [66801, 15347] ) ,gödselstad ,ett 10-tal ex ,1988 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15338] ) ,skrotupplag ,4 ex ,1986 (PDm)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Smedsbo (12G 5i , [6679310, 1540980] ) ,åker , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska vid Vattjärnen (12G 8g , [66941, 15323] ) ,dynghög ,ett 10-tal (best P.Motila) ,1988 (PDm)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,potatisland,bofast sedan 10 år (ännu 1999) , 1992 (PDm)
Oxybaphus nyctagineus    Gytterblomma
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,på odlad jord, troligen inkommen med fågelfrö ,1 ex 1975 - ,1986 (PDm)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Atlasruta ( , ) ,sandig torr mark allmän, (13 lokaler) ,1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cerastium arvense    Fältarv
Atlasruta ( , ) ,vägkanter o annan torr mark spridd, 9 lokaler ,1987 (PDm)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15333] ) ,förvildad på banvall ,en mindre grupp ,1988 (PDm)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Svedbo (12G 5i , [66770, 15424] ) ,vägkanter ,förvildad eller kvarstående ,1995 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ) ,vägkanter vid bebyggelse ,förvildad eller kvarstående ,1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Tyttbo (artp.) (12G 4j , [6674540, 1546636] ) , , 2014 (Thommy ÅkerbergMichael Åkerberg)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Atlasruta ( , ) ,torr gräsmark allmän, (13 lokaler) ,1987 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Herniaria glabra    Knytling
Atlasruta ( , ) ,torr öppen mark, mest på åsar ock på järnvägs- och bruksområden spridd, (11 lokaler) ,1987 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nordöstra Horndal (artp.) (12G 7g , [6687530, 1533720] ) , ,30 plantor ,2011 (Mats H. G. Gustafsson)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Efter "AK-vägen" (12G 7f , [66894, 15284] ) ,vägkanter, gruvmtrl ,flerst. >70 ex ,1989 (PDm)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Atlasruta ( , ) ,diken och annan fuktig mark allmän, (24 lokaler) ,1987 (PDm)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Atlasruta ( , ) ,torra backar spridd,mest i socknens södra del , (8 lokaler) ,1987 (PDm)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Atlasruta ( , ) ,skog, backar allmän, (17 lokaler) ,1987 (PDm)
Sagina procumbens    Krypnarv
Atlasruta ( , ) ,öppen mark allmän ,1989 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Atlasruta ( , ) , här o var förvildad ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,beteshage , 1995 (PDm)
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15331] ) ,järnvägsbank , 1995 (PDm)
Fallet (12G 7g , [66858, 15303] ) ,vägkant , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1533] ) ,vägskärning , 1995 (PDm)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Buska (12G 6h , [66803, 15363] ) ,sandmark vid ägoväg ,ett 10-tal ex ,1994 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Scleranthus annuus ssp. polycarpos    Tuvknavel
Atlasruta ( , ) ,sandmark,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Silene dioica    Rödblära
Atlasruta ( , ) ,gräsmark,lundar spridd, (11 lokaler) ,1987 (PDm)
Silene latifolia    Vitblära
Horndal ( , ) ,bruksområde 1 lokal ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66764, 15371] ) ,åkerren ,fåtalig ,1993 (PDm)
Nordansjö, på Smalåsen (12G 8h , [66913, 15392] ) ,ängsmark ,fåtalig ,1993 (PDm)
Silene noctiflora    Nattglim
Hede (12G 6g , [66805, 15347] ) ,affärstomt,tillfällgt ,några ex ,1995 (PDm)
Silene nutans    Backglim
Lammön (12G 4h , [66740, 15384] ) ,grusmark på åsen ,ett 10-tal ,1984 (PDm)
Åshuvudet (12G 4h , [66749, 15379] ) ,tallskog på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Kyrkbyåsen (12G 5h , [66768, 15368] ) ,grusmark på åsen ,3 ex ,1986 (PDm)
Silene rupestris    Bergglim
Högberget i Bodarne (12G 6h , [66815, 15369] ) ,hällmark , 1995 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ) ,diabasknallar , 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66835, 15353] ) ,klippor efter väg , 1995 (PDm)
Hede (DF) (12G 6g , [66808, 15347] ) ,bergknalle ,riklig ,1994 (PDm)
Hälltjärnsberget (DFl) ( , ) ,hällmark ,1995 (PDm)
Fornby klint (DFl) (12G 7g , [66856, 15347] ) ,hällmark , 1995 (PDm)
Silene vulgaris    Smällglim
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,åkerren , 1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680, 1535] ) ,vägkant , 1995 (PDm)
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15331] ) ,banvall , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1533] ) ,järnvägsspår inom bruksområdet , 1995 (PDm)
Byvalla, Smalåsen (12G 8g , [66910, 15342] ) ,ängsmark efter ägoväg , 1995 (PDm)
Nordansjö (12G 8h , [66913, 15392] ) ,torrbacke efter ägoväg ,fåtalig ,1993 (PDm)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Atlasruta ( , ) ,åkrar allmän ,1989 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Spergula morisonii    Vårspergel
Berg (12G 5i , [66788, 15423] ) ,berg i dagen ,riklig ,1987 (PDm)
Bodarne (12G 6h , [66813, 15374] ) ,klippa ,10-tal ,1987 (PDm)
Strandmora (DFl-49) (12G 4h , [66705, 15357] ) ,berghällar ,ett fåtal ,1980 (PDm)
Fornby klint (DFl-49) (12G 7g , [66854, 15347] ) ,berghällar ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Högberget (vid Bärreksvägen) (DFl-49) (12G 5j , [66790, 15455] ) ,hällmark ,sparsamt flerstädes ,1987 (PDm)
Spergularia rubra    Rödnarv
Nylandet (12G 5h , [6678, 1536] ) ,vägkant , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,lastkaj vid jvg ,riklig ,1993 (PDm)
Lassebokojan (12G 6i , [6681970, 1544620] ) ,vändplan på skogsbilväg , 1995 (PDm)
Tommesbo (12G 7g , [66851, 15321] ) ,grustag , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1533] ) ,vägkant , 1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66924, 15335] ) ,vägkant , 1995 (PDm)
Vallatorpet (12G 8g , [66934, 15340] ) ,vägkant , 1995 (PDm)
Stellaria alsine    Källarv
Atlasruta ( , ) ,källor,våt skogsmark spridd, (11 lokaler) ,1987 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Atlasruta ( , ) ,något fuktig skogsmark,vägkanter spridd, 12 lokaler ,1987 (PDm)
Stellaria media    Våtarv
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,jordhög , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Atlasruta ( , ) ,strandängar,kärr, spridd, mest kring älven, (10 lokaler) ,1987 (PDm)
Nerbyn (artp.) (12G 5h , [6677738, 1536079] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Bergman)
Nuphar lutea    Gul näckros
Atlasruta ( , ) ,sjöar, åar allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nerbyn (artp.) (12G 5h , [6677738, 1536079] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Bergman)
Gåsbosjön södra (artp.) (12G 5i , [6678049, 1541341] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Hedesjön (12G 5h , [66795, 15355] ) ,i näringsrikt vatten ,en stor grupp (kontr. TKa) ,1990 (PDm)
Östersjön (12G 8g , [66948, 15314] ) ,på dybotten ,ett fåtal ,1989 (PDm)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Atlasruta ( , ) ,sjöar, tjärnar, dock ej antecknad i Dalälvenmed tillhörande sjösystem allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gåsbosjön södra (artp.) (12G 5i , [6678049, 1541341] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rudö (12G 4h , [66738, 15361] ) ,grund vik ,rikligt ,1986 (PDm)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leknäs älvvik (12G 4i , [66744, 15425] ) ,vid bäckutlopp ,en stor grupp ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15369] ) ,grund vik ,rikligt ,1986 (PDm)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ) ,f.d.trädgård ,kvarstående ,1995 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ) ,torpställe ,kvarstående ,1995 (PDm)
Actaea spicata    Trolldruva
Atlasruta ( , ) ,lundar spridd, (11 lokaler) ,dom flesta fynden kring älven och Valla ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lillklinten 100m Väst (artp.) (12G 4h , [6670056, 1535383] ) ,lövsumpskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Jugansbo (artp.) (12G 4h , [6672456, 1535032] ) ,barrnaturskog / , 2000 ((sks), Kjell Haglund)
Ö Notberget (artp.) (12G 4i , [6671938, 1540091] ) ,lövnaturskog / , 2003 ((sks), Kristin Alexandre)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar,lundar allmän, (36 lokaler) ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Jugarsbo, S om Jugaboforsen (artp.) (12G 4g , [6672437, 1534970] ) ,lågörtgranskog ,100 plantor/tuvor ,2020 (Janolof Hermansson)
Jugansbo (artp.) (12G 4h , [6672456, 1535032] ) ,barrnaturskog / , 2000 ((sks), Kjell Haglund)
Ö Notberget (artp.) (12G 4i , [6671938, 1540091] ) ,lövnaturskog / , 2003 ((sks), Kristin Alexandre)
Arnön -kullen i N delen (artp.) (12G 4i , [6673088, 1540778] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Lundin)
Storbyn (artp.) (12G 5i , [6677238, 1541264] ) ,aspskog / lövrik barrnaturskog , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678518, 1543733] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678584, 1543720] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678670, 1543704] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Atlasruta ( , ) ,skogar,lundar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anemone ranunculoides    Gulsippa
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ) ,f.d.trädgård på åsen ,kvarstående ,1995 (PDm)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Kanaperbacken (12G 5i , [66798, 15421] ) ,skogsbacke ,7 ex. ,1987 (PDm)
Smedsbo efter vägen mot Grönsinka (12G 6i , [66812, 15404] ) ,hedmark efter väg ,8 ex ,1991 (PDm)
Ö Barnkällsmossen (12G 6i , [66847, 15432] ) ,hedartad barrskog ,4 ex ,1996 (E. Johansson)
Åsvreten (12G 8g , [66927, 15341] ) ,delvis avröjd mark vid grusgrop ,12 ex ,nu dock troligen bortröjd) ,1990 (PDm , B.Johansson)
Skakelberget (DFl-49) (12G 8g , [66945, 15348] ) ,ljunghed vid järnväg ,35 ex ,1986 (PDm)
Knappbacken (artp.) (12G 5i , [6679764, 1542011] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Smedsbo efter vägen mot Grönsinka (artp.) (12G 6i , [6681200, 1540400] ) , ,6 stjälkar/strån/skott ,2015 (Lennart Bratt)
Norr om Stubbsveden, Smedsbo (artp.) (12G 6i , [6681287, 1540448] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6681608, 1540395] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Barnkällsmossen, Ö (artp.) (12G 6i , [6684700, 1543200] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Åsvreten (artp.) (12G 8g , [6692700, 1534100] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Skakelberget (artp.) (12G 8g , [6694500, 1534800] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Atlasruta ( , ) ,lundar,vägkanter förvildad, spridd, (12 lokaler) ,1987 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Caltha palustris    Kabbleka
Atlasruta ( , ) ,kärr,diken,stränder allmän ,1995 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myosurus minimus    Råttsvans
Åkersbyn (12G 5i , [66783, 15420] ) ,åsbacke o åker ,flerst. ,1992 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15302] ) ,betesmark ,rikligt ,1988 (PDm)
Fornby n.gården (12G 6g , [6683, 1534] ) ,fästigar ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66846, 15336] ) ,betesmark ,ett fåtal ,1988 (PDm)
Hede (12G 6h , [6680, 1539] ) ,betesmark ,c:a 25 ex ,1986 (PDm)
Buska (12G 6h , [66807, 15361] ) ,åkermark ,flerst.riklig ,1996 (PDm)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Atlasruta ( , ) ,ängar, backar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Norrbyn i Kyrkbybäcken (12G 5h , [66767, 15361] ) ,i bäck , 1988 (PDm)
Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ) ,i bäck i sumpäng , 1988 (PDm)
Björka, Kyrkbybäcken (DF-49) (12G 5h , [66759, 15367] ) ,bäck ,rikligt ,1987 (PDm)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Ranunculus fallax    Mellansmörblomma
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15468] ) ,urskogsartad lund i liten ravin vid älvstranden ,riklig (bestämd av Stefan Ericsson till R.fallax ssp.stipitatus) ,1994 (PDm)
Östanhede (12G 6g , [66800, 15346] ) ,åkerkant ,1 ex ,1987 (PDm)
Ranunculus ficaria    Svalört
Atlasruta ( , ) , 3 lokaler ,1987 (PDm)
Norrbyn (12G 5h , [66763, 15365] ) ,gårdsplaner ,rikligt ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,f.d. trädgård ,rikligt ,1986 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66902, 15290] ) ,sumpäng ,rikligt ,1986 (PDm)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Atlasruta ( , ) ,våtmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Sörgårds,vid Årängsån (12G 5h , [66792, 15362] ) ,dystrand ,mkt riklig ,1989 (PDm)
Årängsån (12G 5h , [66797, 15356] ) ,å ,rikligt ,1985 (PDm)
Ned Hede (12G 5h , [66798, 15355] ) ,å ,rikligt ,1982 (PDm)
Morshyttan (DFl-49) (12G 6g , [66825, 15312] ) ,å ,rikligt ,1985 (PDm)
Konnsjöbäcken (DFl-49) (12G 8g , [66918, 15300] ) ,bäck ,rikligt ,1980 (PDm)
Byvalla (DFl-49) (12G 8g , [66926, 15332] ) ,å ,rikligt ,1985 (PDm)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Atlasruta ( , ) , t.allmän, 13 lokaler ,1987 (PDm)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Fullsta (DFl-49) (12G 5h , [66752, 15385] ) ,strandäng ,20 ex ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15373] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Atlasruta ( , ) ,odlad mark, fuktiga ställen allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Atlasruta ( , ) ,stränder allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,massvis ,2018 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Leknäs vid Österviken (12G 4i , [66748, 15431] ) ,avloppsdike ,rikligt ,1988 (PDm)
Norråns utlopp i Bysjön (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Kyrkbyn, Bysjöns nordände (12G 5h , [66758, 15370] ) ,översvämningsmark ,rikllig,flerst. ,1988 (PDm)
Rosse vid dammen (12G 5h , [66760, 15377] ) ,lerstrand ,rikl. ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66761, 15368] ) ,sumpäng ,rikligt ,1986 (PDm)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Fullsta (12G 4i , [66740, 15404] ) ,sumpmark ,rikligt ,1981 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66741, 15430] ) ,strandäng vid älven ,ett stort bestånd ,1990 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66743, 15401] ) ,sumpig äng ,rikligt ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66756, 15375] ) ,sumpäng ,rikligt ,1985 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [66796, 15354] ) ,fuktig ängsmark ,rikligt ,1984 (PDm)
Björka ,vid Kyrkbybäcken (DFl) (12G 4i , [66747, 15401] ) ,översvämmad mark ,flerst.riklig ,1988 (PDm)
Valla (DFl) (12G 8g , [66942, 15323] ) ,sumpäng (f.d.betesark) ,ett par ex. ,1988 (PDm)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Hede (12G 5g , [66799, 15349] ) ,grusbank vid grustag ,1 kvm ,1986 (PDm)
Trollius europaeus    Smörbollar
Fornby (12G 6h , [66833, 15354] ) ,igenväxande odlingsmark,förvildad-naturaliserad ,ett par mindre grupper ,1990 (PDm)
Berberis vulgaris    Berberis
Fullsta (12G 5h , [66753, 15388] ) ,skogsbryn ,1 ex ,1992 (K.Bengtsgård)
Chelidonium majus    Skelört
Näsbruk (12G 4h , [66737, 15370] ) ,snår på bruksområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66804, 15349] ) ,vid ån ,rikligt ,1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66810, 15347] ) ,kalhygge ,rikligt ,1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66829, 15311] ) ,stenig vägkant ,rikligt ,1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66833, 15355] ) ,tomtgräns ,rikligt ,1985 (PDm)
Tyttbo (DFl-49) (12G 5j , [66760, 15489] ) ,vid gamla husgrunder ,rikligt ,1986 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Nylandet (12G 5h , [66784, 15358] ) ,busksnår på åsen ,tillfälligt förvildad ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,brännplats på åsen och betesmark ,tillfälligt förvildad ,1995 (PDm)
Fumaria officinalis    Jordrök
Atlasruta ( , ) ,trädgårds-och åkerogräs allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Horndal ( , ) ,soptipp tillfälligt förvildad ,1995 (PDm)
Manhem ( , ) ,soptipp tillfälligt förvildad ,1995 (PDm)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Alyssum alyssoides    Grådådra
Kyrkbyn på åsen strax S kyrkan (12G 5h , [66759, 15373] ) ,nygrävt kabeldike,tillfällig förekomst ,enstaka o.tillfällig ,1983 (PDm)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Fornbyklint (12G 7g , [66855, 15346] ) ,grusmark vid skidlift ,rikligt ,1986 (PDm)
Rosslandet (12G 7h , [66865, 15355] ) ,vägkant (skogsväg) ,rikl. (kont.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66889, 15417] ) ,slaggsten ,rikligt ,1986 (PDm)
Valla (12G 8g , [66938, 15328] ) ,vägkant ,rikligt ,1986 (PDm)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Atlasruta ( , ) , spridd, 9 lokaler ,1987 (PDm)
Fornby "Trollgärdet" (12G 6g , [6682, 1534] ) ,på flyttblock i betesmark ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Arabis glabra    Rockentrav
Atlasruta ( , ) ,backar,sandmark spridd ,1987 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Gerossbo (12G 6h , [66812, 15384] ) ,torrbacke ,25 ex. ,1987 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15324] ) ,torrbacke ,fåtalig ,1996 (PDm)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Fullsta (12G 4h , [66745, 15397] ) ,åker i träda ,rikl.flerst. ,1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66733, 15407] ) ,älvstrand ,3 ex ,1982 (PDm)
Forsön (12G 4i , [66733, 15421] ) ,översvämningsmark ,rikl. ,1988 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66754, 15375] ) ,båthamn ,ett par ex ,1985 (PDm)
Storbyn (12G 5i , [66781, 15413] ) ,vägslänt ,ett par ex ,1986 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15495] ) ,älvstrand ,2 ex ,1985 (PDm)
Valla (12G 8g , [66938, 15328] ) ,dike ,1 ex ,1986 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ) ,vi bäck ,rikligt ,1988 (PDm)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Atlasruta ( , ) ,vägkanter, skräpmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682714, 1531529] ) ,järnvägsområde ,noterad ,2019 (Bo Eriksson)
Nygårds (artp.) (12G 6g , [6683285, 1532769] ) ,banvallens sydsluttning ,noterad ,2019 (Bo Eriksson)
Barbarea vulgaris ssp vulgaris.    Bangyllen
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,bangård ,kontr.TKa ,1995 (PDm)
Berteroa incana    Sandvita
Vadsbro (12G 5h , [66766, 15370] ) ,vägren ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Tommesbo (12G 6g , [66848, 15330] ) ,grusås ,rikligt ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15373] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1985 (PDm)
Brassica napus    Raps
Fullsta (12G 4h , [6674, 1539] ) ,jordhög ,tillf.förvildad ,1995 (PDm)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Atlasruta ( , ) ,åkerogräs spridd, minskande, (13 lokaler) ,1987 (PDm)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Kyrkbyn - Hede (12G 5h , [6678, 1535] ) ,vägkanter ,flerst. i stor mängd ,1987 (PDm)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ) ,bruksområde ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15343] ) ,grusmark vid båthamn ,rikligt ,1985 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66889, 15417] ) ,vägkant ,ett fåtal ,1985 (PDm)
Morshyttan (DFl 49) (12G 6g , [66827, 15317] ) ,bangårdsområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Atlasruta ( , ) ,källor,bäckar spridd ,1987 (PDm)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,tillf. ,1995 (PDm)
Cardamine parviflora    Strandbräsma
Kyrkbäckens utlopp i Bysjön. Bäckens utlopp där jättegröet upphör och ävjan vidtar. (12G 5h , [66758, 15368] ) ,blottad strandävja ,ca 20 ,1989 (LBr)
Nedom kyrkbyn = Kyrkbybäckens utlopp i Bysjön, 1806 (Krön: WRANGEL i K.V.A. Handl.1822, WAHLENB.1824, KRÖN.1843) * nedanför Björka 1916 (Hgn) * ett par ex 1917 (Sam) * flera ex 1920 (Tj) * 1928 (K.F. Hellström) * ca 1950 (P-G Dalhielm) * (12G 5h , [66757, 15367] ) ,i bäckutloppet ,ca 5 ex 1984 (LBr) * ca 30 ex 1987 - 1989 ,1989 (PDm)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Näckenbäck ( , ) ,betesmark vid bäcken kontr.TKa ,1995 (PDm)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Atlasruta ( , ) ,öppen mark allmän ,1995 (PDm)
Rudusjön S om Rudu (artp.) (12G 4h , [6673959, 1536060] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Nylandet, sydväst om (artp.) (12G 5h , [6677932, 1535816] ) ,vägkant längs rullstensås ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682773, 1531610] ) , , 2012 (Owe Rosengren, Hans Bister)
Descurainia sophia    Stillfrö
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15373] ) ,ogräs i rabatt ,1 ex ,1986 (PDm)
Åshaga (12G 6g , [66817, 15343] ) ,f.d.gödselstad ,3 stora ex ,1987 (PDm)
Erophila verna    Nagelört
Djupvik (12G 5h , [66750, 15369] ) ,gångväg i björkbacke ,riklig ,1994 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66750, 15387] ) ,torrbacke ,riklig ,1994 (K.Bengtsgård)
Åkersbyn,vid Österviken (12G 5i , [66783, 15420] ) ,torr åsbacke ,mkt riklig ,1992 (LBr)
Rossberga (12G 6g , [66828, 15334] ) ,åsparti ,riklig ,1994 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66831, 15357] ) ,klippa vid vägen ,1 kvm ,1986 (PDm)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Atlasruta ( , ) ,åker o trädgårdsogräs allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Erysimum hieraciifolium    Bergkårel
N Hede (12G 6g , [66814, 15344] ) ,intill grusupplag ,1 ex tillfälligt ,1994 (PDm)
Hesperis matronalis    Hesperis
Atlasruta ( , ) , allmänt förvildad ,1987 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lepidium campestre    Fältkrassing
Morshyttan (12G 6g , [66826, 15316] ) ,bangården ,i varierande antal (1987-97) ,1997 (PDm)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Västmossa (12G 5h , [66782, 15351] ) ,f.d. Banvall ,3 ex ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66826, 15315] ) ,lastkaj vid jvg ,fåtalig ,1996 (PDm)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Atlasruta ( , ) ,åkerogräs spridd, minskande ,(7 lokaler) ,1987 (PDm)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Atlasruta ( , ) , a, 16 lokaler ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,0,5 kvm ,1986 (PDm)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Atlasruta ( , ) , r, 1 ex ,1987 (PDm)
Sisymbrium altissimum    Hamnsenap
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ) ,utfyllnad ,1 ex ,1986 (PDm)
Subularia aquatica    Sylört
Rossen, (12G 7g , [66884, 15342] ) ,sandstrand på pir ,rikllig ,1988 (PDm)
Byvalla,Rossen,Smalåsen (12G 8g , [66910, 15342] ) ,grusig åstrand ,1000-tals ,1988 (PDm)
Thlaspi arvense    Penningört
Atlasruta ( , ) ,ogräs på åkrar allmän ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö
Bysveden (12G 5i , [66768, 15407] ) ,ängsbacke ,rikligt ,1988 (PDm)
Östanhede (12G 6g , [66800, 15346] ) ,vägkant ,rikligt ,1986 (PDm)
Vilvallen (12G 6g , [66814, 15329] ) ,vägslänt ,rikligt ,1986 (PDm)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66846, 15336] ) ,betesmark ,rikligt ,1988 (PDm)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Atlasruta ( , ) , allmän ,1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Drosera anglica    Storsileshår
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Drosera intermedia    Småsileshår
Atlasruta ( , ) ,på gungfly spridd, (19 lokaler) ,1987 (PDm)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Atlasruta ( , ) ,myrar o annan fuktig mark allmän ,1989 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 6f , [6684594, 1529432] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Crassula aquatica    Fyrling
Långholmen (12G 4h , [66725, 15394] ) ,vid lågvatten frilagd botten ,riklig ,1994 (PDm)
Färjan (12G 4h , [66729, 15376] ) ,övervämningsområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Arnön (12G 4h , [66731, 15396] ) ,skreva i strandklippa ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ) ,blottlagd lerstrand,betesmark ,enst. ,1989 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15404] ) ,vid lågvatten frilagd botten ,riklig ,1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [66728, 15407] ) ,vid lågvatten frilagd botten ,riklig ,1994 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Österviken i Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ) ,översvämningsomr.blottlagt ,.rikligt ,1988 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,riklig ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15370] ) ,strand vid lågvatten ,riklig ,1992 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Storbyn vid bron mot Åkersbyn (12G 5i , [66781, 15413] ) ,översvämningsmark ,mkt.rikl. ,1988 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön v.Årängsåns utlopp (DF) (12G 5h , [66754, 15380] ) ,blottlagd lerstrand ,mkt.rikl. ,1989 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2018 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,100000 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,1 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
Sedum acre    Gul fetknopp
Atlasruta ( , ) ,torrbackar,berghällar spridd, (15 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Tyskbo (12G 5j , [66760, 15488] ) ,förvildad på banvall , 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sedum album    Vit fetknopp
Tyskbo (12G 7g , [66899, 15330] ) ,banvall ,2 x 0,2 kvm ,1986 (PDm)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Västanhede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,i vägskärnig ,ett par ex. ,1988 (PDm)
Sedum reflexum    Stor fetknopp
Tyskbo (12G 7g , [6685, 1533] ) ,på banvall ,en liten grupp ,1988 (PDm)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Spisbo (12G 4h , [6674, 1535] ) ,klippa efter väg , 1995 (PDm)
Storbyn (12G 5i , [66783, 15413] ) ,på klippa , 1995 (PDm)
Spisbo (DFl) (12G 4h , [6674, 1535] ) ,igenväx.f.d.trädgård , 1995 (PDm)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Drakberget (12G 6h , [66819, 15351] ) ,berghäll vid f.d.torpställe ,1 ex ,1985 (PDm)
Sedum telephium ssp. telephium    Röd kärleksört
Färjan vid Näs kraftverk (artp.) (12G 4h , [6673059, 1537488] ) , , 2014 (Thommy ÅkerbergMichael Åkerberg)
Sempervivum tectorum    Taklök
Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ) ,förvildad,kvarstående i torrbacke ,några ex. ,1986 (PDm)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Atlasruta ( , ) ,bäckar,källor,våt mark spridd, (14 lokaler) ,1987 (PDm)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Färjan (12G 4h , [66725, 15377] ) ,ängsbacke ,rikligt ,1988 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15298] ) ,berghällar ,ett 10-tal ,1984 (PDm)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66846, 15336] ) ,betesmark ,ett 10-tal ,1988 (PDm)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Atlasruta ( , ) ,fuktängar,kärrmark t.allmän, (16 lokaler) ,1987 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttan-Konnsjön (artp.) (12G 7f , [6687750, 1529600] ) ,i dike längs skogsbilväg , 2014 (Ulla-Britt Andersson)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ) ,kvarstående på åsen ,ett par buskar ,1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,på banvall , 1987 (PDm)
Ribes alpinum    Måbär
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15299] ) ,hagmark ,enstaka buskar ,1986 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15310] ) ,bergknalle ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Näckenbäck (DFl-49) (12G 4h , [66714, 15396] ) ,lund ,enstaka buskar ,1985 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66943, 15323] ) ,gammalt bruksområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Atlasruta ( , ) ,lundar,strandskogar allmant förvildad, (19 lokaler) ,1987 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Atlasruta ( , ) ,lundar ,snår allmän ,troligen mest förvildad ,1995 (PDm)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Atlasruta ( , ) ,buskmark,snår allmänt förvildad. (20 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Atlasruta ( , ) ,kulturmark spridd, (10 lokaler) ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ) ,ängsbacke , 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ) ,dikeskant mot beteshage , 2008 (IPt)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ) ,vägkant ,flera plantor ,2019 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Hede (12G 6g , [66802, 15346] ) ,vägkant ,1 ex.? (best.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Alchemilla filicaulis ssp. vestita    Vindaggkåpa
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15347] ) ,gräsmark efter vägen ,ett fåtal ,1985 (PDm)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Atlasruta ( , ) ,ängsmark spridd (9 lok.) ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & JEd)
Färnebofjärdens NP, Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675642, 1549421] ) , , 2012 (Peter Ståhl)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Kyrkbyn (12G 5h , [66759, 15373] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Buska (12G 5h , [66798, 15358] ) ,betesmark kring klippor ,t.riklig ,1994 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Morshyttan (Rennelsbo) (12G 6f , [66821, 15298] ) ,f.d. betesmark ,rikligt ,1987 (PDm)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Atlasruta ( , ) ,ängsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ) ,ängsbacke , 2010 (IPt & JEd)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ) ,torr ängsmark nära bruksväg , 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ) ,dikeskant mot beteshage , 2008 (IPt)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Atlasruta ( , ) ,hagar,ängar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ) ,ängsbacke , 2010 (IPt & JEd)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ) ,torr ängsmark nära bruksväg , 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ) ,dikeskant mot beteshage , 2008 (IPt)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ) ,dikeskant mot beteshage ,flertal ,2008 (IPt)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Ingeborgbo (12G 6g , [6684600, 1533630] ) ,beteshage ,återfunnen ,flera ex. ,2008 (IPt)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg ,kunde ej återfinnas, den gamla lokalen helt igenväxt ,2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [66847, 15337] ) ,betesmark o dike vid angränsande väg (best.Roland Carlsson) ,rikligt ,1988 (PDm , 2004 ej återfunnen IPt)
Valla (12G 8g , [66941, 15323] ) ,igenväxande betesmark (best.Roland Carlsson) ,rikligt ,1988 (PDm , 2004 ej återfunnen IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg ,ny för By socken ,2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,ängsmark ,best.Roland Carlsson ,1995 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ) ,dikeskant mot beteshage , 2008 (IPt)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Fornby (12G 6h , [66835, 15354] ) ,gräsmark vid väg ,best.TKa ,1995 (PDm)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan Österut (12G 7g , [6687624, 1530050] ) ,vägkant , 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15310] ) ,vägkant ,best.TKa ,1995 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & JEd)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Atlasruta ( , ) ,ängsbackar spridd ,1995 (PDm)
Amelanchier alnifolia    Grovsågad häggmispel
Morshyttan (12G 6g , [66828, 15317] ) ,stenbacke ,ett stort snår ,1986 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682788, 1531664] ) , , 2014 (Melica StridTiina Laantee, Thomas Strid)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
Grönsinka (12G 7i , [66888, 15417] ) ,slagghög ,> 5ex ,1987 (PDm)
Amelanchier lamarckii    Kopparröd häggmispel
Morshyttan (12G 6g , [66831, 15311] ) ,vägkant ,1 ex ,1987 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66890, 15416] ) ,skogsbacke ,1 buske ,1986 (PDm)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Atlasruta ( , ) ,lundar och backar spridd, (7 lokaler), förvildad ,1987 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Potentilla anserina    Gåsört
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Atlasruta ( , ) ,kärr allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cotoneaster divaricatus    Spärroxbär
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,i skogsbacke,troligen fröspridda från odling ,2 ex. ,1988 (PDm)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Rosse (12G 5h , [66758, 15382] ) ,hage vid dammen ,2 ex ,1989 (PDm)
Bengtsbo (12G 5i , [6679, 1542] ) ,skogsbryn,troligen fröspritt från odling ,1 ex. ,1987 (PDm)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Atlasruta ( , ) ,kärrängar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Hovnäs (12G 4i , [66743, 15444] ) ,i betad åsbrink, längs åkerväg samt i skogsbryn ,tämligen riklig ,1989 (TLj & LBr)
Leknäs (12G 4i , [6674340, 1543110] ) ,beteshage mot älven ,t.rikl. ,2008 (TLj)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15372] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Djup (DFl-49) (12G 5i , [66757, 15437] ) ,vägslänt ,ett fåtal ,1985 (PDm)
Byås, ca 1910-t (SAM.1921) * (12G 5h , [66759, 15372] ) ,ängsmark på åsen ,rätt många ex ,1988 (PDm)
Leknäs, ca 1910-t (Sam) * (12G 4i , [66743, 15433] ) ,ängsbacke efter ägoväg, rikligt 1987 (PDm) * flerstädes mot Bysjön nedom gårdarna, betade backar m fl marker, även en slåttrad ängsrest ,riklig ,1989 (TLj & LBr)
Leknäs, By, Avesta kommun (artp.) (12G 4i , [6674400, 1543360] ) ,traktorväg o äng med slåtter ,2 plantor ,2008 (Mats Forslund)
Fragaria moschata    Parksmultron
Spisbo (12G 4h , [66741, 15353] ) ,skogsbryn ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [66743, 15395] ) ,skogsbacke ,rikligt ,1986 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66751, 15396] ) ,ängsbacke vid gård ,rikl. ,1988 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15348] ) ,skogsbacke ,rikligt ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15372] ) ,buskmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fragaria vesca    Smultron
Atlasruta ( , ) ,gräsmark,hagar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Geum rivale    Humleblomster
Atlasruta ( , ) ,ängar,backar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Geum urbanum    Nejlikrot
Atlasruta ( , ) ,buskmark,odlade ställen t.allmän, (17 lokaler) ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Malus domestica    Apel
Atlasruta ( , ) ,backar, vägkanter, förvildad eller kvarstående t.allmän ,1995 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Fornby (artp.) (12G 6h , [6683732, 1535138] ) ,trädgård ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Atlasruta ( , ) ,torr öppen mark allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och runt hyttan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Atlasruta ( , ) ,ängsmark o backar t.allmän ,1995 (PDm)
Potentilla erecta    Blodrot
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686178, 1531203] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686316, 1531378] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686661, 1531824] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686788, 1531946] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687032, 1532218] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687190, 1532397] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687565, 1532818] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691206, 1540877] ) , ,100 ,2020 (Olof Rosenqvist)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ) ,banvall ,1 ex ,tillfällig ,1992 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,kulturmark allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Potentilla reptans    Revfingerört
Näsbruk (DFl-49) (12G 4h , [66738, 15362] ) ,vägdikeskant ,2 kvm ,1986 (PDm)
Morshyttan (DFl-49) (12G 6g , [66827, 15316] ) ,bangård ,3 kvm ,1986 (PDm)
Byvalla (DFl-49) (12G 8g , [66925, 15338] ) ,bangård ,5 kvm ,1985 (PDm)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ) ,vägslänt ,rikligt ,1986 (PDm)
Buska (12G 6h , [66806, 15358] ) ,vägslänt ,5 ex ,1984 (PDm)
Grossbo (12G 6h , [66812, 15384] ) ,vägkant ,ca 10 ex. ,1988 (PDm)
Bodarne (12G 6h , [66813, 15380] ) ,vägslänt ,3 ex ,1985 (PDm)
Byvalla vid jv "Kokkälla" (12G 8g , [66934, 15337] ) ,gräsmark,gammalt banvaktsboställe ,riklig ,1987 (PDm)
Grossbo (artp.) (12G 6h , [6681260, 1538415] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Prunus avium    Sötkörsbär
Gåsbo (12G 5i , [6679, 1540] ) ,skogsbacke,förvildad , 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,f.d.banvall , 1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6689, 1541] ) ,bruksområde , 1995 (PDm)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Atlasruta ( , ) ,Vid äldre bebyggelse allmänt kvarstående med vegetativ spridning ,1995 (PDm)
Prunus domestica ssp. domestica    Plommon
Vreten (12G 5j , [66753, 15478] ) ,f.d.torpställe ,stora snår,kvarstående med vegetativ spridning ,1995 (PDm)
Tyttbo (12G 5j , [66760, 15488] ) ,f.d.torpställe ,stora snår,kvarstående med vegetativ spridning ,1995 (PDm)
Markusbo (12G 6g , [6681600, 1530650] ) ,f.d.banvaktsboställe ,utbredda bestånd ,1995 (PDm)
Prunus domestica ssp. insititia    Krikon
Konnsjön (12G 8f , [66902, 15290] ) ,kvarstående vid gammal husgrund ,stora snår ,1995 (PDm)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Atlasruta ( , ) ,lundar, backar,skogsbryn allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prunus serotina    Glanshägg
Horndal (12G 7g , [66858, 15337] ) ,skogsbacke ,1 större äldre träd,kvarstående (best. ThK) ,1999 (E.Johansson)
Prunus spinosa    Slån
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pyrus communis    Päron
Fullsta (12G 4h , [6674, 1539] ) ,f.d.trädgård ,förvildad eller kvarstående ,1995 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [6674, 1543] ) ,f.d.slåtteräng ,förvildad eller kvarstående ,1995 (PDm)
Rosa x alba    Vit törnros
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1537] ) ,kvarstående i f.d. trädgård ,flera ex. (best. TKa) ,1988 (PDm)
Rosa canina    Stenros
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rosa dumalis    Nyponros
Atlasruta ( , ) ,hagar,vägkanter t.allmän, (12 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosa glauca    Daggros
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rosa x kamtschatica    Kamtjatkaros
Tomesbo (12G 7g , [6685, 1532] ) ,kvarstående i ängsmark ,1 ex. (best. TKa) ,1988 (PDm)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Spisbo (12G 4h , [6674, 1535] ) ,gårdsplan , 1995 (PDm & M.Wiklund)
Björka (12G 5h , [66759, 15365] ) ,vägslänt , 1995 (PDm)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Atlasruta ( , ) ,betesmark,vägkanter t.allmän ,1995 (PDm)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rosa pendulina    Bergros
Stadarna f.d. torpställe (12G 5j , [66757, 15495] ) ,kvarstående med vegetativ spridning ,(best. Ö. Nilsson , Uppsala) ,1995 (PDm)
Rosa rugosa    Vresros
Atlasruta ( , ) ,efter vägar o järnvägar förvildad och på spridning ,1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Atlasruta ( , ) ,vitblommig ,backar,vägkanter t.allmän, (20 lokaler) ,1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Västanhede (12G 5g , [6679, 1534] ) ,åsmark ,kvarstående ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,kalhygge ,kvarstående ,1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ) ,järnvägsmark ,kvarstående ,1995 (PDm)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Rubus arcticus    Åkerbär
Fullsta (12G 4h , [66738, 15397] ) ,fuktäng ,rikligt ,1984 (PDm)
Femmyrmossen (12G 5i , [66757, 15403] ) ,fuktig skogsmark ,rikligt ,1984 (PDm)
Fullsta (DFl-49) (12G 4i , [66738, 15406] ) ,sumpskog ,rikligt ,1985 (PDm)
Rubus saxatilis    Stenbär
Atlasruta ( , ) ,snår,stenbackar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Rubus idaeus    Hallon
Atlasruta ( , ) ,stenbackar,hyggen allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rubus subgen. Rubus    Björnbär
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Nylandet (12G 5h , [66784, 15358] ) ,på åsen ,kvarstående ,1995 (PDm)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sorbus intermedia    Oxel
Näckenbäck (12G 4i , [66712, 15400] ) ,skogsbacke ,1 fröplanta ,1985 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66757, 15375] ) , ,ett större träd ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15372] ) ,gräsmark på åsen ,1 mindre ex ,1986 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66754, 15477] ) ,ödetomt ,1 stort, 2 små ex ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15299] ) ,vid ödetomt ,1 stort ex ,1984 (PDm)
Valla (12G 8g , [66938, 15330] ) ,skogsbacke ,2 mindre ex ,1986 (PDm)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Atlasruta ( , ) , spridd ,1989 (PDm)
Hede (12G 6g , [66801, 15346] ) ,f.d. soptipp ,rikligt ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15314] ) ,vägslänt ,rikligt ,1985 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66830, 15335] ) ,vägkant ,ett stort snår ,1985 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Horndal (12G 7g , [66854, 15338] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66872, 15336] ) ,järnvägsområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ) ,f.d. bangård ,rikligt ,1985 (PDm)
Spiraea x fontenaisii    Fontenayspirea
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,på banvall ,4 buskar ,1987 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Morshyttan strax o om fd stn, norr om jv (artp.) (12G 6g , [6682770, 1531616] ) , ,1 buskar ,2012 (Bo Karlsson, Mora Aronsson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) , ,ett buskage nära järnvägen ,2014 (Melica StridTiina Laantee, Thomas Strid)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682773, 1531610] ) , ,1 ,2012 (Owe Rosengren)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Atlasruta ( , ) , spridd ,1989 (PDm)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Västmossa (12G 5h , [66771, 15353] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66854, 15338] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (PDm)
Vatebo fd fäbodar (12G 7h , [6688220, 1538400] ) ,Vändplan mm ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ) ,banvall ,rikligt ,1985 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66838, 15331] ) ,banvall och vägren ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ) ,bruksområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66872, 15336] ) ,bangård ,rikligt ,1985 (PDm)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Atlasruta ( , ) , kvarstående efter odling och avstjälpning ,i något fall dock uppenbarligen fröspridd ,1995 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673353, 1537265] ) ,vägkant i gammal bruksmiljö , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ) ,åsbacke , 1995 (PDm)
Västmossa (12G 5h , [6677, 1535] ) ,åssluttning , 1995 (PDm)
Bengtsbo (12G 5i , [66791, 15423] ) ,skogsbacke , 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,stenbacke , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66874, 15341] ) ,f.d.soptipp , 1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6688900, 1541750] ) ,slaggupplag , 1995 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Atlasruta ( , ) ,skogs-och ängsbackar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lathyrus palustris    Kärrvial
Lugnet (12G 5h , [66758, 15372] ) ,fuktäng ,rikligt ,1985 (PDm)
Norrsundet, ca 1940-t (At) * Sundsbacken (DALH.1989) (12G 5j , [66763, 15494] ) ,tuvigt strandkärr ,rikligt ,1986 (PDm)
Buskasjön (DALH.1989) (12G 6h , [66803, 15357] ) ,sumpig strand ,fåtalig ,1986 (PDm)
Kyrkbyn, ca 1850 (KRÖN.1831) * vid Bysjön, allmän 1910-t (Sam) * vid sjön (DALH.1989) (12G 5h , [66758, 15372] ) ,översvämningsområde ,rikligt ,1989 (PDm)
Tyttbo, ca 1910-t (Sam) * troligen = Stadarna (DALH.1989) (12G 5j , [66758, 15495] ) ,våtäng ,i stor mängd ,1987 (PDm)
Hedesjön, ca 1910-t (Sam) * vid sjön (DALH.1989) (12G 5h , [66797, 15352] ) ,strandäng ,, enstaka ex ,1989 (PDm)
Arnön, ca 1910-t (Sam) * öns östra del (DALH.1989) (12G 4i , [66730, 15400] ) ,fuktäng ,enstaka ex ,1986 (PDm)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Södra Fullsta. (artp.) (12G 5h , [6675663, 1538092] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägren i betesmarker och vall. ,1 ,2015 (Maud Andersson)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Bodmossen (12G 5j , [66779, 15477] ) ,vägkant ,2-3 ex ,1984 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66820, 15351] ) ,f.d. torpställe ,1 ex ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15372] ) ,åsslänt ,rikligt ,1986 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Lathyrus vernus    Vårärt
Fullsta (12G 4i , [66733, 15406] ) ,moränkulle ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta översvämningsomr. (12G 4i , [66735, 15409] ) ,skogsbacke ,riklig flerst. ,1988 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66746, 15468] ) ,lövskog ,5 ex ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66819, 15298] ) ,skogsbacke vid bäck ,10 ex ,1984 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66933, 15318] ) ,skog vid väg ,rikligt ,1984 (PDm)
Valla (12G 8g , [66945, 15323] ) ,ö i bruksdammen ,riklig ,1989 (PDm)
Vidön (DFl-49) (12G 4i , [66730, 15408] ) ,moränkulle ,c:a 15 ex ,1986 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66930, 15320] ) ,kalkbacke ,rikligt ,1984 (PDm)
Lotus corniculatus    Käringtand
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Atlasruta ( , ) ,väg- och jvgrenar,sandiga ängar på stark spridning och nu allmänt förvildad och naturaliserad,lokalt dominerande ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Byvalla (artp.) (12G 7h , [6687582, 1537344] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Byvalla (artp.) (12G 8g , [6692230, 1533712] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Byvalla (artp.) (12G 8g , [6692387, 1533552] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Byvalla (artp.) (12G 8g , [6692684, 1533348] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Västanhede (12G 6g , [66802, 15337] ) ,f.d.banvall ,riklig ,1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66828, 15315] ) ,gårdstomt ,rikligt ,1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15338] ) ,bruksområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15339] ) ,utfyllnad ,rikligt ,1985 (PDm)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ) , ,kvarstående efter odling ,1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683, 1535] ) ,åkerkant ,kvarstående efter odling ,1995 (PDm)
Melilotus albus    Vit sötväppling
N.Strandmora (12G 4g , [66725, 15336] ) ,jordhögar ,riklig ,1987 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [66733, 15373] ) ,bruksområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Rudö (12G 4h , [66738, 15363] ) ,vägkant (sandtag) ,riklig ,1987 (PDm)
Västmossa (12G 5h , [66782, 15351] ) ,f.d. banvall ,ett fåtal ,1981 (PDm)
Bengtsbo (12G 5i , [66799, 15427] ) ,grushög efter skogsväg ,riklig ,1990 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ) ,bruksområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66875, 15336] ) ,industrispår ,rikligt ,1985 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15339] ) ,utfyllnadsmark ,ett 10-tal ,1985 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66925, 15338] ) ,f.d. bangård ,rikligt ,1985 (PDm)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Hovnäs (12G 4i , [66747, 15443] ) ,landsvägsdike ,3 ex. ,1988 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15338] ) ,bruksområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66925, 15337] ) ,f.d. bangårdsområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Trifolium arvense    Harklöver
Fullsta (12G 5h , [66750, 15387] ) ,torrbacke ,enstaka ,1990 (K.Bengtsgård)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,bangård ,ett 10-tal ,1985 (PDm)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Trifolium aureum    Gullklöver
Hovnäs (12G 4i , [66748, 15443] ) ,landsvägsdike ,enstaka ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66766, 15370] ) ,vägkant ,100-tals ,1980 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66775, 15430] ) ,skogsbryn vid åker ,riklig ,1987 (PDm)
Backa (12G 5i , [66787, 15424] ) ,torrbacke ,enstaka ,1985 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ) ,ägoväg ,2 ex ,1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66825, 15360] ) ,ägoväg ,enstaka ,1985 (PDm)
Ängarna vid Vatebosjön (12G 6h , [66846, 15380] ) ,utfyllnad ,riklig ,1988 (PDm)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6681068, 1540483] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Atlasruta ( , ) ,ängar,backar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trifolium medium    Skogsklöver
Atlasruta ( , ) ,skogsbryn ,gläntor i skogen allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trifolium montanum    Backklöver
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15372] ) ,gräsmark på åsen ,enstaka ,1984 (PDm)
Trifolium pratense    Rödklöver
Atlasruta ( , ) ,kulturmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trifolium repens    Vitklöver
Atlasruta ( , ) ,kulturmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,odlad mark t.allmän, (16 lokaler) ,1987 (PDm)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674592, 1535539] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679549, 1540102] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
950 m NV om S. Sävsbo (artp.) (12G 8g , [6693541, 1530120] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Spisbo (12G 4h , [66738, 15354] ) ,kornåker ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66753, 15397] ) ,åker ,några ex ,1992 (PDm)
Åkersbyn (12G 5i , [6678, 1541] ) ,betesmark v.stranden ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gåsbo (12G 5i , [66790, 15404] ) ,åkerogräs ,rikligt ,1985 (PDm)
Drakberget (12G 6g , [66820, 15347] ) ,åkerkant ,1 ex ,1980 (PDm)
Buska (12G 6h , [66805, 15360] ) ,åkerogräs ,rikligt ,1983 (PDm)
Vicia sepium    Häckvicker
Atlasruta ( , ) ,backar,odlad mark allmän, (17 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Lillklinten (12G 3h , [66699, 15354] ) ,skogsbacke ,enstaka ,1987 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15405] ) ,skogsbacke ,fåtal ,1987 (PDm)
Västmossa (12G 5g , [66784, 15345] ) ,skogsbacke ,ett 10-tal ,1980 (PDm)
Steksbo (12G 5i , [66767, 15416] ) ,skogsglänta ,ett par ex ,1986 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66780, 15478] ) ,vid gångstig ,ett stort snår ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66819, 15297] ) ,skogsmark vid bäck ,ett 10-tal ,1984 (PDm)
Häxmossen (12G 6g , [66816, 15318] ) ,kraftledningsgata ,ett stort ex ,1984 (PDm)
Skogsbacke V Dalsjön (12G 7i , [66860, 15431] ) ,vägkant vid kalhygge ,ca 5 ex. ,1988 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod, Kullerbacken (12G 8g , [66908, 15301] ) ,gles, tämligen nyröjd skogsmark ,en stor grupp ,1991 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66935, 15301] ) ,vägkant ,rikligt ,1984 (PDm)
Västersjön (12G 8g , [66941, 15305] ) ,vid gamla gruvhål ,rikligt ,1985 (PDm)
Skakelberget (12G 9g , [66953, 15343] ) ,gräsmark vid gammalt gruvhål ,t.riklig ,1987 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66943, 15323] ) ,gammalt bruksområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Fullsta (12G 4h , [66744, 15395] ) ,torrbacke ,riklig ,1989 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66752, 15385] ) ,torrbacke vid väg ,rikligt ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66764, 15371] ) ,torrbacke vid väg ,rikligt ,1986 (PDm)
Åkersbyn (12G 5i , [66787, 15417] ) ,upplagsplats ,riklig ,1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ) ,järnvägsområde ,1 kvm ,1984 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66849, 15330] ) ,järnvägsbank ,rikligt ,1986 (PDm)
Oxalis acetosella    Harsyra
Atlasruta ( , ) ,lundar,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Hede (12G 6g , [66809, 15345] ) ,åkerkant ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Manhem (12G 7g , [66852, 15343] ) ,trädgårdsogräs ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1532] ) ,trädgårdsland , 1995 (PDm)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Fornbyklint (12G 7g , [66856, 15347] ) ,grusmark nedanför slalombacken ,mkt riklig ,1999 (PDm)
Tolvsmossen (12G 7h , [66880, 15379] ) ,dikeskant ,riklig ,1997 (N.Sahlin)
Fullsta, ca 1900 (E. Eriksson: DAHLG.1943) * Fullstaskogen, ca 1907 (G. Östl: DAHLG.1943) * (12G 4i , [66745, 15410] ) ,kalhygge ,ca 10 ex ,1987 (B. Johansson, PDm)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,3-4 ex ,1986 (PDm)
Geranium robertianum    Stinknäva
Atlasruta ( , ) ,stenig mark i skog,klippor t.allmän i socknens södra del, (13 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge ,rikligt ,2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Atlasruta ( , ) ,lundar,skogar,ängar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Linum catharticum    Vildlin
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Bengtsbo (12G 5i , [66790, 15423] ) ,ängsbacke ,kvarstående eller förvildad ,1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,f.d.stationsträdgården ,kvarstående eller förvildad ,1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ) ,vid hyttruin ,kvarstående eller förvildad ,1995 (PDm)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Atlasruta ( , ) ,åkrar,öppen mark allmän i socknens södra del ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Euphorbia peplus    Rävtörel
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,ett 10-tal ,1984 (PDm)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Djuphällarna (12G 6g , [66804, 15345] ) ,fuktig ängsmark ,rikligt ,1981 (PDm)
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15348] ) ,gräsmark vid väg ,rikligt ,1986 (PDm)
Svarttjärnen (12G 6h , [66845, 15361] ) ,myr ,rikligt ,1981 (PDm)
Acer platanoides    Lönn
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar allmän, (30 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Fornby, Storbyan (artp.) (12G 6h , [6683228, 1535549] ) ,askallé ,noterad 25 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.) (12G 6h , [6683258, 1535480] ) ,askallé ,noterad 80 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.) (12G 6h , [6683262, 1535427] ) ,allé lönnallé ,noterad 50 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Näckenbäck (12G 4h , [6671681, 1539473] ) , , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Färjan (12G 4h , [66728, 15377] ) ,avfallshög vid älven , 1995 (PDm)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Storbyn (12G 5i , [66779, 15409] ) ,vid bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Frangula alnus    Brakved
Atlasruta ( , ) ,snår,skogsbryn allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tilia cordata    Lind
Arnön (12G 4h , [66730, 15398] ) ,översvämningsmark ,ett par mindre ex ,1986 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673535, 1537242] ) ,lövskog i gammal bruksmiljö , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15406] ) ,översvämningsmark ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66752, 15478] ) ,strandsnår ,ett mindre ex ,1986 (PDm)
Drällsholmen (DFl-49) (12G 4i , [66725, 15403] ) ,översvämningsmark ,stort bestånd ,1986 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nerbyn (artp.) (12G 5h , [6677738, 1536079] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Bergman)
Tilia x vulgaris    Parklind
Manhem (12G 7g , [6685, 1534] ) ,på hög med trädgårdsavfall ,1 mindre träd ,1988 (PDm)
Malva alcea    Rosenmalva
Svedbo (12G 5i , [66770, 15424] ) ,f.d.torpställe ,kontr.TKa ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,avstjälpningsplats ,kontr.TKa ,1995 (PDm)
Malva alcea x moschata    
Sisselbo (12G 5i , [6677, 1543] ) ,i gräsmark vid tomt ,riklig (kontr. TKa) ,1987 (PDm)
Malva moschata    Myskmalva
Ingeborgbo (12G 6g , [66846, 15337] ) ,betesmark ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Daphne mezereum    Tibast
Atlasruta ( , ) , spridd, 11 lokaler ,1987 (PDm)
Bredgrind (12G 5h , [66756, 15362] ) ,skogsmark ,mer än 10 ex ,1994 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ) ,skogsbryn , 1995 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66819, 15354] ) ,nedanför bergsbrant ,15 ex ,1993 (PDm)
Västmossa (DFl) (12G 5h , [6677, 1535] ) ,skogsbacke , 1995 (PDm)
Hede (DFl) (12G 6g , [6680, 1534] ) ,åkerholme,bergfot och småskog , 1995 (PDm)
Grönsinka (DFl) (12G 7i , [66889, 15413] ) ,slagghög , 1995 (PDm)
Konnsjön (DFl) (12G 8f , [66902, 15290] ) ,lund , 1995 (PDm)
Valla (DFl) (12G 8g , [66943, 15323] ) ,gammal bruksmark , 1995 (PDm)
Hippophaë rhamnoides    Havtorn
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ) ,gammalt järnvägsspår ,ett 20 tal buskar ,1985 (PDm)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Atlasruta ( , ) ,ängar,backar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Fullsta (12G 4i , [66737, 15404] ) ,bergknalle ,riklig ,1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ) ,bangård ,1 ex ,1986 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66824, 15354] ) ,berghällar ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta (DFl-49) (12G 5h , [66752, 15384] ) ,torrbacke vid sjö ,rikligt ,1986 (PDm)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Viola arvensis    Åkerviol
Atlasruta ( , ) ,åkrar,öppen mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,jordhög , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Atlasruta ( , ) ,ängar,backar,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Viola canina ssp. canina x riviniana    
Atlasruta ( , ) , t.allmän ,1995 (PDm)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Atlasruta ( , ) ,gräsmark t.allmän ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Viola epipsila    Mossviol
Västanhede (12G 5g , [6679, 1534] ) ,vid kallkälla , 1995 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [6679, 1535] ) ,alkärr , 1995 (PDm)
Staksbo (12G 5i , [6675, 1541] ) ,sumpskog , 1995 (PDm)
Svarttjärnen (12G 6h , [66845, 15361] ) ,myr , 1995 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Sävsbo (12G 8g , [66931, 15315] ) ,dikeskant , 1995 (PDm)
Viola epipsila x palustris    
Atlasruta ( , ) ,mest i skogskärr spridd ,1995 (PDm)
Viola mirabilis    Underviol
Vidön (12G 4i , [66729, 15406] ) ,lövskog ,rikligt ,1986 (PDm)
Forsön (12G 4i , [66731, 15415] ) ,skogsbacke ,rikl. ,1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66734, 15408] ) ,lövkulle ,rikligt ,1985 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15468] ) ,lövskog ,rikligt ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66819, 15297] ) ,skogsbacke vid bäck ,rikligt ,1984 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66817, 15306] ) ,lund ,rikligt ,1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66941, 15305] ) ,vid gamla gruvhål ,rikligt ,1985 (PDm)
Näckenbäck, Notberget (DF) (12G 4h , [66720, 15398] ) ,asplund ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Västmossa (DFl-49) (12G 5g , [66785, 15346] ) ,skogsbacke ,rikligt ,1980 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66943, 15323] ) ,gammalt bruksområde ,rikligt ,1985 (PDm)
Viola odorata    Luktviol
Kyrkbyn (12G 5h , [66759, 15373] ) ,grässlänt ,åssluttning ,rikligt förvildad ,1985 (PDm)
Viola palustris    Kärrviol
Atlasruta ( , ) ,fuktig gräs o skogsmark, kärr allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Viola persicifolia    Strandviol
Fullsta (12G 4h , [6674240, 1539650] ) ,översvämningspräglad aspdunge med grenrör ,spridd ,2008 (TLj,JHn m fl.)
Fullsta (12G 4i , [66742, 15403] ) ,enstaka ,tidvis översv.strand ,1988 (PDm)
Österviken vid Björk (12G 5i , [66770, 15430] ) ,i obetad strandäng ,en begränsad lokal ,1993 (PDm)
Björk, vid Österviken (12G 5i , [66771, 15430] ) ,strandäng ,mkt riklig ,1996 (PDm)
Sisselbo, vid Österviken (12G 5i , [66773, 15428] ) ,betesmark ,mkt riklig ,1996 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66781, 15477] ) ,sumpmark ,3 ex ,1986 (PDm)
Trolltjärn, 1950-t (At) * Bodmossen (DALH.1989) (12G 5j , [66781, 15463] ) ,torrlagt kärr ,3 ex ,1986 (PDm)
Fullsta vid bäckutlopp (DALH.1989) (12G 4h , [66746, 15398] ) ,betesmark ,i stor mängd ,1988 (PDm kontr TKa [LD])
Leknäs vid älvvik (DALH.1989) (12G 4i , [66744, 15424] ) ,betesmark ,i stor mängd ,1985 (PDm)
Fullsta (DFl) (12G 4h , [66744, 15397] ) ,betesmark ,tidvis översvämmad ,rikl.flerst. ,1988 (PDm)
Fullsta, 1910-t (Esn) * vid Bysjön (DALH.1989) (12G 4h , [66739, 15398] ) ,tidvis översvämmade strandängar ,enstaka ex ,1987 (PDm)
Fullsta, 1910-t (Esn) * vid Bysjön (DALH.1989) (12G 4i , [66738, 15405] ) ,tidvis översvämmade strandängar ,enstaka ex ,1987 (PDm)
Viola riviniana    Skogsviol
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar,lundar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Bagghyttevägen (artp.) (12G 7g , [6686205, 1530143] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Atlasruta ( , ) ,ängar,vägkanter,klippor allmän ,1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Elatine hydropiper    Slamkrypa
Leknäs v Österviken (12G 4i , [66749, 15432] ) ,blottlagd lerstrand ,rikl. (kont.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66757, 15369] ) ,blottlagd lerstrand ,fåtalig ,1989 (PDm)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Storbyn vid Österviken (12G 5i , [66781, 15413] ) ,blottlagd lerstrand ,riklig (kont.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Elatine orthosperma    Nordslamkrypa
Färjan (12G 4h , [66729, 15377] ) ,betad lerstrand vid lågvatten ,rikligt ,1989 (PDm, best TKa)
Leknäs v Österviken (12G 4i , [66749, 15432] ) ,blottlagd lerstrand ,rikl. (kont.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ) ,lerigt översvämningsområde ,rikligt ,1988 (DALH.1989 best TKa [LD])
Rosse vid Bysjön (12G 5h , [66753, 15379] ) ,betesmark vid lågvatten ,rikligt ,1989 (DALH.1989 best TKa [LD])
Storbyn vid Österviken (12G 5i , [66781, 15413] ) ,blottlagd lerstrand ,rikligt ,1988 (DALH.1989 best TKa)
Bysjön nedanför kyrkan, 1901 (Sam, best UOTILA 1974) * Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15369] ) ,blottlagd lerstrand ,spridda ex ,1989 (PDm, best TKa)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Elatine triandra    Tretalig slamkrypa
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ) ,blottlagd lerstrand,betesmark ,mkt.rikl. ,1989 (PDm)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15404] ) ,vid lågvatten frilagd slamstrand utanför högstarrbältet ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [66728, 15407] ) ,vid lågvatten frilagd slamstrand utanför högstarrbältet ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Arnön (12G 4i , [66732, 15401] ) ,vid lågvatten frilagd slamstrand utanför högstarrbältet ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Österviken i Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ) ,översvämningsomr.blottlagt ,mkt.rikligt ,1988 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Storbyn vid bron mot Åkersbyn (12G 5i , [66781, 15413] ) ,översvämningsmark ,mkt.rikl. ,1988 (PDm)
Kyrkbyn, Bysjöns nordände (DFl) (12G 5h , [66758, 15370] ) ,översvämningsmark ,rikllig ,1988 (PDm)
Rosse vid dammen (DFl) (12G 5h , [66760, 15377] ) ,lerstrand,blottlagd ,t.riklig ,1988 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2018 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr , 2013 (Peter Ståhl)
Peplis portula    Rödlånke
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ) ,blottlagd lerstrand,betesmark ,mkt.rikl. ,1989 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66743, 15401] ) ,övervämningsområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675350, 1537800] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön v.Årängsåns utlopp (12G 5h , [66754, 15380] ) ,blottlagd lerstrand vid betesmark ,1000-tals ,1989 (PDm)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Ånans mynning vid Rosse (12G 5h , [6675880, 1538130] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Rosse vid dammen (12G 5h , [66760, 15377] ) ,blottlagd slamstrand ,en liten grupp ,1988 (PDm)
Fullsta (12G 5i , [66754, 15415] ) ,betesmark vid sjö ,rikligt ,1986 (PDm)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Gåsbo vid Österviken (12G 5i , [66787, 15407] ) ,betesmark ,mkt.rikligt ,1988 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,massvis ,2018 (LBr)
N Strandmora i Lissjöns utlopp (DALH.1989) (12G 4g , [66724, 15335] ) ,lerbotten ,några vattenlevande ex ,1987 (PDm)
Arnön (DALH.1989) (12G 4h , [66732, 15396] ) ,sprickor i tidvis översvämmad klippa ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Rudö, vid Rudusjön (DALH.1989) (12G 4h , [66738, 15361] ) ,lerig strand ,rikligt ,1988 (PDm)
Fullsta i naturreservatet (DALH.1989) (12G 4h , [66743, 15396] ) ,tidvis översvämmad åker och ägoväg ,100-tals ex ,1988 (PDm)
Leknäs, vid älvvik (DALH.1989) (12G 4i , [66744, 15424] ) ,blottlagda lerstränder ,mycket rikligt ,1988 (PDm)
Leknäs, vid Österviken (DALH.1989) (12G 4i , [66749, 15432] ) ,blottlagda lerstränder ,mycket rikligt ,1988 (PDm)
Sisselbo vid Österviken (DALH.1989) (12G 5i , [66773, 15426] ) ,betesmark ,flerstädes ,1989 (PDm)
Noret vid Österviken (DALH.1989) (12G 5i , [66780, 15417] ) ,traktoröverfart ,rikligt ,1989 (PDm)
Storbyn vid Gåsbosjön (DALH.1989) (12G 5i , [66781, 15413] ) ,betesmark ,i stor mängd ,1988 (PDm)
Rosse, 1910-1920-t (Esn, Lr) * Ånans och Årängsåns utlopp samt vid dammen (0931 och 1027) (DALH.1989) (12G 5h , [66759, 15381] ) , ,mycket rikligt 1988 och ,1989 (PDm)
Kyrkbyn, ca 1840 (KRÖN.1843) = vid bäcken, 1840-t (Lb) * Bysjön ca 1910-t (SAM.1921) - (DALH.1989) (12G 5h , [66757, 15368] ) ,översvämmad åker ,i massor ,1988 (PDm)
Rosse, Ånans utlopp i Bysjön (artp.) (12G 5h , [6675818, 1538145] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2018 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Atlasruta ( , ) ,stränder,diken allmän, (26 lokaler) ,1987 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Forsön (12G 4i , [66731, 15416] ) ,sumpskog ,mkt.riklig,flerst. ,1988 (PDm)
Stakbosjön (12G 4i , [66742, 15411] ) ,sumpmark vid bäck ,2 kvm ,1986 (PDm)
Stakbosjön (12G 4i , [66746, 15408] ) ,sumpskog ,1 kvm ,1985 (PDm)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Atlasruta ( , ) ,röjningar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän, (31 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Epilobium collinum    Backdunört
Morshyttan (12G 6g , [66821, 15311] ) ,på klippor , 1995 (PDm)
Högberget i Bodarne (12G 6h , [66816, 15370] ) ,hällmark , 1995 (PDm)
Epilobium montanum    Bergdunört
Atlasruta ( , ) ,mullrik mark allmän, (11 lokaler) ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Atlasruta ( , ) ,kärr,andra fuktiga ställen allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Oenothera biennis    Nattljus
Rosse (12G 5h , [66758, 15380] ) ,vägkant ,3 ex ,1987 (PDm)
Kyrkbyåsen (12G 5h , [66768, 15370] ) ,utfyllnadsmark ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15317] ) ,bangården ,ett 10-tal ex ,1997 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Oenothera rubricaulis    Pricknattljus
Horndal (12G 7g , ) ,rivningstomt ca 100 ex ,1998 (PDm)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Atlasruta ( , ) ,sjöar,åar,dammar allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rudusjön (12G 4h , [66739, 15360] ) ,översvämningsområde ,100-tal ,1986 (PDm)
Bysjön (12G 5h , [66759, 15369] ) ,översvämningsområde ,100-tal ,1986 (PDm)
Fullsta vik av Bysjön (Dalälven) (12G 4i , [66742, 15401] ) ,översvämningsområde ,100-tal ,1986 (PDm)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Atlasruta ( , ) , täml.sällsynt 5 lokaler ,1987 (PDm)
Rudö, Rudusjön (12G 4h , [66739, 15360] ) ,slamstrnd , 1995 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [6675, 1538] ) ,bäckfåra ,rikligt ,1995 (PDm)
Nylandet (12G 5h , [6678, 1536] ) , , 1995 (PDm)
Årängsåns strand (12G 5h , [66784, 15363] ) , , 1995 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Fäbodviken (12G 7g , [66883, 15339] ) ,dike efter väg , 1995 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15339] ) , , 1995 (PDm)
Västersjön (12G 8g , [66942, 15306] ) ,kärr vid gammalt gruvhål , 1995 (PDm)
Rosse (DFl) (12G 5h , [66759, 15381] ) ,torrlagd damm , 1995 (PDm)
Cornus alba    Videkornell
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,järnvägsområde ,några buskar ,1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66868, 15328] ) ,f.d. soptipp ,1 buske ,1986 (PDm)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Atlasruta ( , ) ,odlad mark,avfallsplatser allmän, (15 lokaler) ,1987 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682765, 1537995] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammi majus    Slöjsilja
Hede (12G 6g , [66801, 15346] ) ,odlad mark ,1 ex (inkommet med köksväxtfrö) ,1996 (PDm)
Angelica sylvestris    Strätta
Atlasruta ( , ) ,gräsmark lundar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vägen till mossen (artp.) (12G 5h , [6678087, 1539465] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Astrantia major    Stjärnfloka
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ) ,f,d.trädgård ,kvarstående ,1995 (PDm)
Carum carvi    Kummin
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,ängsmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cicuta virosa    Sprängört
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Färjan (12G 4h , [66729, 15376] ) ,älvstrand ,rikligt ,1986 (PDm)
Spisbo , Rudusjön (12G 4h , [66738, 15355] ) ,sjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta ,vik av Bysjön (12G 4i , [66743, 15401] ) , ,rikligt ,1982 (PDm)
Rosse (12G 5h , [66759, 15377] ) ,damm ,rikligt ,1985 (PDm)
Nässen (12G 5i , [66767, 15407] ) ,sjö ,rikligt ,1986 (PDm)
Grossbosjön (12G 6h , [66803, 15387] ) ,sjöstrand ,rikligt ,1984 (PDm)
Bodarne , Ånan (12G 6h , [66813, 15381] ) ,å ,rikligt ,1985 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Buskasjön (12G 6h , [66849, 15356] ) ,gyttjestrand ,rikligt ,1983 (PDm)
Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15318] ) ,tjärn i myr ,enstaka ex ,1986 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Conium maculatum    Odört
Morshyttans station (12G 6g , [66826, 15316] ) ,bangården på grus ,1 litet ex ,1989 (TLj,LBr & PDm)
Järnvägsstation. på ett av stationens stickspår (nära lokal för Lepidium campestre, fältkrassing) (12G 6g , [66828, 15317] ) ,ruderat?? mark vid järnvägen. ,1 litet ,1989 (LBr)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Björk (12G 5i , [66769, 15435] ) ,lagårdsbacke ,10-tal ,1987 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ) ,gräsmark vid tomt ,minst 25 ex ,1987 (PDm)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Atlasruta ( , ) ,gräsmark vägkanter spridd till allmän i kalkområdet i Valla ,1995 (PDm)
Levisticum officinale    Libbsticka
Tyttbo (12G 5j , [66760, 15489] ) ,vid gammal husgrund ,2 ex ,1986 (PDm)
Myrrhis odorata    Körvel
Skogbyn (12G 3h , [66687, 15377] ) ,ödetomt ,rikligt ,1988 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15400] ) ,ödetomt ,riklig ,1988 (PDm)
Hovnäs (12G 4j , [66746, 15450] ) ,ödetomt ,riklig ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15374] ) ,åstrand ,1 ex ,1983 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66835, 15355] ) ,lund ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66901, 15290] ) ,lund ,ett 10-tal ,1986 (PDm)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
N. Strandmora (12G 4g , [66726, 15337] ) ,sjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Fullsta , vik av Bysjön (12G 4i , [66742, 15401] ) , ,rikligt ,1986 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66755, 15375] ) ,båthamn ,rikligt ,1985 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbo (12G 5i , [66791, 15405] ) ,Herängsån ,rikligt ,1985 (PDm)
Lisselängsdammen (12G 5i , [66795, 15402] ) ,damm ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66864, 15340] ) ,damm ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15344] ) ,båthamn ,rikligt ,1985 (PDm)
vid Bysjön SV om By kyrka (artp.) (12G 5h , [6675740, 1537114] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,fabriksområden (14 lokaler). på stark spridning, i Horndalstrakten nu allmän,eljest spridd i socknens södre del ,1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Ingeborgsbo (12G 6g , [66847, 15336] ) ,vägslänt ,0,5 kvm ,1986 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [66804, 15354] ) ,vägkant ,2 kvm ,1985 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15321] ) ,ödetomt ,ett par stora best. vid kalkbrott ,1988 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Hagbo (artp.) (12G 6g , [6684771, 1533696] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, sydväst om (artp.) (12G 5h , [6677932, 1535816] ) ,vägkant längs rullstensås ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Seseli libanotis    Säfferot
Fullsta, ca 1910-t (SAM.1921) * (DALH.1989) (12G 5h , [66752, 15385] ) ,torrbacke efter väg ,minst 20 ex ,1986 (PDm)
Leknäs, ca 1910-t (Sam) * (DALH.1989) (12G 4i , [66743, 15432] ) ,ängsbacke mot älven ,ca 20 ex 1986, därefter något minskande ,1989 (PDm)
Leknäs, By, Avesta kommun (artp.) (12G 4i , [6674400, 1543360] ) ,traktorväg o äng med slåtter ,ej återfunnen plantor ,2008 (MFd)
Leknäs (artp.) (12G 4i , [6674400, 1543360] ) ,traktorväg o äng med slåtter ,3 plantor ,2007 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675222, 1538563] ) , ,43 plantor/tuvor ,2018 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675222, 1538563] ) , ,blomning ,2013 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675222, 1538563] ) , ,15 ,2016 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675222, 1538563] ) , ,blomning ,2013 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675222, 1538563] ) ,endast fem plantor i år. ,5 plantor/tuvor ,2020 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675222, 1538563] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675240, 1538510] ) ,strandskog, dikesren ,21 plantor ,2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.) (12G 5h , [6675240, 1538510] ) ,endast fem exemplar hittills. ,5 ,2020 (Mats Forslund)
Andromeda polifolia    Rosling
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Atlasruta ( , ) ,skogsbeklädda åsar,hedmark allmän ,1995 (PDm)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta ( , ) ,hedar,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Chimaphila umbellata    Ryl
Grönsinka (12G 7i , [66890, 15416] ) ,gles barrskog bland blåbärsris ,ca 10 ex på 1 m2 ,1996 (E.Johansson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Långsjön (12G 4g , [6674, 1533] ) ,skogsmark , 1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Källmossen (12G 5g , [6679, 1532] ) ,sumpskog , 1995 (PDm)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ) ,granbacke ,17 bl.ex. ,1988 (PDm)
Hede (12G 6g , [66803, 15344] ) ,sumpig beteshage ,>25 ex ,1988 (PDm)
Grossbo fäbodar (12G 7h , [6686168, 1539450] ) ,sumpig skogsväg ,några ex ,1994 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod (12G 8f , [66907, 15298] ) ,gles, något sumpig skogsmark ,ett par mindre grupper ,1991 (PDm)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Atlasruta ( , ) , m.a. 4 lokaler ,1987 (PDm)
Staksbo,Skallberg (12G 5i , [66768, 15418] ) ,granskog , 1993 (PDm)
Hede (12G 6g , [66805, 15341] ) ,f.d.beteshage ,20 ex ,1993 (PDm)
Hedeberget (12G 6g , [66806, 15317] ) ,gles barrskog ,12 ex ,1993 (PDm)
Vatebo V om sjön (12G 6h , [66837, 15383] ) ,skogsmark ,ett 10-tal ,1988 (PDm)
Maskbo (12G 7g , [66869, 15319] ) ,gammat skog ,flerst.flera grupper ,1994 (A.Lille)
Maskbo (12G 7g , [66871, 15322] ) ,gammat skog ,flerst.flera grupper ,1994 (A.Lille)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttboforsen norra stranden (artp.) (12G 5j , [6675470, 1548786] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Atlasruta ( , ) , t.a. 13 lokaler ,1987 (PDm)
300 m NO Mellansjön (artp.) (12G 3h , [6669890, 1539263] ) ,barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kjell Haglund)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6679120, 1544721] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Pyrola media    Klockpyrola
Backa (12G 5i , [66786, 15430] ) ,vägkant ,rikligt ,1980 (PDm)
Tyttbo (12G 5j , [66760, 15490] ) ,efter väg i skog ,flerstädes ,1985 (PDm)
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15348] ) ,skogsglänta ,ett 10-tal ,1984 (PDm)
SV Storby fäbodar (12G 6i , [66846, 15401] ) ,skogsbacke,kraftledningsgata ,15 blom.ex ,1987 (PDm)
Smalskissen (12G 7i , [66875, 15416] ) ,fuktig skog ,ett mindre bestånd ,1985 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15294] ) ,gles strandskog ,5 blommande ex ,1994 (PDm)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Pyrola minor    Klotpyrola
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Atlasruta ( , ) ,skogsmark t.allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Ledum palustre    Skvattram
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Bärsjön (12G 5i , [66794, 15434] ) , , 1995 (PDm)
Häxmossen (12G 6g , [66814, 15322] ) , , 1995 (PDm)
Axmossen vid Axtjärnen (12G 6i , [66822, 15442] ) , , 1995 (PDm)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Lönnmorasjön (12G 8g , [66911, 15321] ) , , 1995 (PDm)
Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15318] ) , , 1995 (PDm)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium uliginosum    Odon
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Grönsikavägen (artp.) (12G 7i , [6689075, 1541472] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Färjan vid Bysjön (12G 4h , [66728, 15379] ) ,betesmark ,förvildad och naturaliserad ,1995 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [6674, 1543] ) ,åkerrenar och vägkanter ,förvildad och naturaliserad ,1995 (PDm)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66760, 15368] ) ,busksnår ,förvildad och naturaliserad ,1995 (PDm)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15368] ) ,ängsmark ,förvildad eller kvarstående ,1995 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndal (12G 7g , [66868, 15328] ) ,f.d.soptipp ,förvildad eller kvarstående ,1995 (PDm)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Atlasruta ( , ) ,kärr, mindre vattensamlingar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) ,dike ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Atlasruta ( , ) ,stränder, kärr allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ) ,bangård ,2 ex ,1985 (PDm)
Primula veris    Gullviva
Atlasruta ( , ) ,ängar och hagar i regel förvildad från närliggande bebyggelse ,1995 (PDm)
Djupvik (12G 5h , [66751, 15368] ) ,järnåldersgravfält, möjligen ursprunglig ,några ex ,1995 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Byvalla (artp.) (12G 8g , [6692618, 1533892] ) , , 2013 (Magnus Stenmark)
Fraxinus excelsior    Ask
Atlasruta ( , ) ,kalkrik mark med rörligt grundvatten spridd, dessutom ofta förvildad i närheten av bebyggelse ,1995 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673535, 1537242] ) ,lövskog i gammal bruksmiljö , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Bysjöholmarna, Vidön (artp.) (12G 4i , [6672992, 1540545] ) ,lövskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , , 2015 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Fornby, Storbyan (artp.) (12G 6h , [6683104, 1535589] ) ,frisk gräsmark betesmark ,noterad 150 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Fornby, Storbyan (artp.) (12G 6h , [6683215, 1535577] ) ,askallé ,noterad 50 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.) (12G 6h , [6683263, 1535420] ) ,allé lönnallé ,noterad 80 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.) (12G 6h , [6683740, 1535183] ) ,askallé ,noterad 50 cm diam ,2020 (Janolof Hermansson)
Ligustrum vulgare    Liguster
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ) ,f.d.trädgård ,kvarstående ,1995 (PDm)
Syringa josikaea    Ungersk syrén
Byvalla (12G 8g , [66925, 15338] ) ,f.d.stationsområde ,kvarstående ,1995 (PDm)
Syringa vulgaris    Syrén
Atlasruta ( , ) , kvarstående ,spridd ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1530] ) ,efter skogsbilväg ,1000-tals ex ,1994 (Maria Jons)
Morshyttan (12G 6g , [66831, 15302] ) ,ängsartad skogsglänta efter stig ,mer än 20 ex ,1994 (M.Jons)
Konnsjön (12G 8f , [6690268, 1529413] ) ,ängsbacke mot sjö ,12x14 m ,65 ex ,2004 (MPn)
Konnsjön (12G 8f , [6690294, 1529391] ) ,ängsbacke mot sjö ,1 m2, 3 ex ,2004 (MPn)
Konnsjön (12G 8f , [66903, 15293] ) ,i ängsbackar mot sjön ,ca 100 ex ,1991 (A. Sundin:PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66903, 15293] ) ,slåtteräng mot sjön ,ca 100 ex ,sen form blomning augusti ,1997 (A.Sundin)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.) (12G 8f , [6690264, 1529412] ) ,betesmark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Stora Konnsjön (artp.) (12G 8f , [6690271, 1529410] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.) (12G 8f , [6690298, 1529410] ) ,betesmark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Stora Konnsjön (artp.) (12G 8f , [6690301, 1529412] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Atlasruta ( , ) ,grunt vatten allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vinca minor    Vintergröna
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15440] ) ,ödetomt ,kvarstående med vegetativ spridning ,1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,f.d. trädgård ,kvarstående med vegetativ spridning ,1995 (PDm)
Fallet (12G 7g , [66856, 15309] ) ,f.d. torpställe ,kvarstående med vegetativ spridning ,1995 (PDm)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,ödetomt ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium album    Stormåra
Atlasruta ( , ) ,ängar, vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium album x verum    
Atlasruta ( , ) , t.allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Galium aparine    Snärjmåra
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [66801, 15347] ) ,komposthög ,1 ex ,1988 (PDm)
Markusbo (12G 6g , [66818, 15318] ) ,nyanlagd vägkant efter sådd ,1 ex tillfälligt ,1993 (PDm)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Galium boreale    Vitmåra
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Atlasruta ( , ) ,kärr,diken,stränder allmän ,1995 (PDm)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium odoratum    Myskmadra
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Atlasruta ( , ) ,kärr,diken allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium pumilum    Parkmåra
Tyskbo, järnvägsbank, 1911 (Sam) * (12G 6g , [66840, 15330] ) ,torr mark efter järnvägen ,ca 10 ex 1986 (DALH. 1989, kontr TKa) * åter ,1991 (PDm)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Atlasruta ( , ) ,åkrar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Rudö (12G 4h , [66738, 15361] ) ,dystrand ,rikligt ,1986 (PDm)
Nässen ,V änden (12G 5h , [66761, 15394] ) ,betad lerstrand ,ett par ruggar ,1988 (PDm)
V Hedesjön (12G 5h , [66793, 15354] ) ,myrmark ,stort bestånd ,1988 (PDm)
Buskasjön (12G 6h , [66801, 15356] ) ,slamstrand ,1 rugge ,1986 (PDm)
Horndal vid Lumsen (12G 7g , [66870, 15335] ) ,slamstrand ,enstaka ,1988 (PDm)
Rossen.vid Smalåsens sydspets (12G 8g , [66907, 15342] ) ,grusstrand ,några ex ,1993 (PDm)
Galium triflorum    Myskmåra
Hedesjöns V-sida (artp.) (12G 5h , [6679433, 1535255] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galium verum    Gulmåra
Atlasruta ( , ) ,ängar, backar, vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Polemonium caeruleum    Blågull
Grossbo (12G 6h , [6681, 1538] ) ,åkerkant ,rikligt, till synes helt naturaliserad ,1995 (PDm)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Atlasruta ( , ) , som förvildad spridd främst på avfallshögar och liknande ,1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strandsnår ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Horndal (12G 7g , [66858, 15329] ) ,grushög ,2-3 ex ,1985 (PDm)
Fullsta (DF) (12G 4h , [66743, 15390] ) ,åkerogräs ,en tämligen stor grupp ,1994 (D.Nilsson)
Kyrkbyn (DF) (12G 5h , [66760, 15367] ) ,ogräs i åker ,ett par ex. ,1989 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ) ,tomtmark på åkertistel ,ett litet bestånd ,1986 (PDm)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66843, 15333] ) ,på nässlor å ladugårdsbacke ,riklig ,1988 (A. Lille:PDm)
Fornby (12G 6h , [66830, 15352] ) ,i vägkant ,ett mindre bestånd på nässlor ,1987 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66760, 15371] ) ,på nässlor ,0,5 m2 ,1986 (PDm)
Leknäs, 1910-t (Hgn) * flerstädes (12G 4i , [66745, 15432] ) , ,riklig ,1988 (PDm)
Kyrkbyn, ca 1850-1910-t (Lb, Sam) * (12G 5h , [66759, 15372] ) ,tämligen stort bestånd på nässlor ,riklig ,1987 (PDm)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Horndal (DBS) (12G 7g , [66875, 15336] ) ,bangård ,1 ex ,1985 (PDm)
Cynoglossum officinale    Hundtunga
Bodarne (12G 6h , [66810, 15377] ) ,jordhög vid dike ,7 bl.ex. ,1988 (PDm)
Echium vulgare    Blåeld
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndal (12G 7g , [66864, 15338] ) ,bruksområde ,20 ex ,1985 (PDm)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Tyskbo (12G 7g , [66852, 15332] ) ,banvall ,20 ex.1987 (PDm) * 0! ,1988 (PDm)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Atlasruta ( , ) ,åkrar, annan öppen mark allmän ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Atlasruta ( , ) ,stränder,diken allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Atlasruta ( , ) ,våta ställen allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Buska (12G 5h , [66798, 15358] ) ,vid klippa i betesmark ,riklig ,1994 (PDm)
Åkersbyn,vid Österviken (12G 5i , [66783, 15420] ) ,åsparti ,riklig ,1990 (LBr)
Fornby (12G 6h , [66830, 15357] ) ,klippor vid vägen ,30-40 ex ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66867, 15330] ) ,ogräs i handelsträdgård ,riklig ,1996 (PDm)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Djupvik (12G 5h , [66751, 15368] ) ,ängsmark ,förvildad eller naturaliserad ,1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,beteshage vid avstjälpningshög ,förvildad eller naturaliserad ,1995 (PDm)
Manhem (12G 7g , [66852, 15343] ) ,vägkant ,förvildad eller naturaliserad ,1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ) ,f.d.bruksmark ,förvildad eller naturaliserad ,1995 (PDm)
Pulmonaria obscura    Lungört
'Rennelsbo' nära Morshyttan, ca 1910-t (enligt uppgift: Hgn) (12G 6f , [66819, 15298] ) ,skogsdunge vid bäck, ,ca 25 ex ,1986 (PDm)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Fullsta (12G 4i , [66743, 15405] ) ,vägkant ,riklig ,1987 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66752, 15477] ) ,vägkant ,stort bestånd ,1986 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Horndal (12G 7g , [66874, 15341] ) ,f.d.soptipp ,ett större bestånd ,1994 (N.Sahlin)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Atlasruta (DFl-49) (12G 5h , [66761, 15370] ) ,buskmark ,3 kvm ,1986 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675867, 1549306] ) , ,noterad ,2017 (Matthis Kaby)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Atlasruta ( , ) ,vattensamlingar,diken spridd ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Callitriche palustris    Smålånke
Atlasruta ( , ) ,stränder,vattenpölar,fuktig jord allmän ,1995 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr , 2013 (Peter Ståhl)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Djupvik (12G 5h , [66750, 15367] ) ,grässlänt ,12 ex. ,1988 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66757, 15393] ) ,skogsbacke ,ett par ex ,1986 (PDm)
Dansarberget (12G 5j , [66788, 15452] ) ,vägkant ,1 ex. ,1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15298] ) ,f.d. gårdsplan ,1 ex ,1984 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15345] ) ,hage ,1 ex ,1986 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684650, 1533650] ) ,betesmark ,3 ex ,2004 (IPt)
Storby fäbodar (12G 6i , [66848, 15407] ) ,vägkant ,1 ex ,1985 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66903, 15293] ) ,ängsmark ,ett par ex ,1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66935, 15300] ) ,vägkant ,1 ex ,1986 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66943, 15349] ) ,vid järnvägen ,1 ex ,1986 (PDm)
Galeopsis bifida    Toppdån
Atlasruta ( , ) ,odlad mark ,särskilt kalhyggen allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Glechoma hederacea    Jordreva
Gålsbo (12G 4j , [66747, 15453] ) ,gräsmatta ,rikligt ,1985 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ) ,igenväx.gräsmark ,riklig ,1987 (PDm)
Tyttbo (12G 5j , [66759, 15489] ) ,ödetomt ,rikligt ,1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66803, 15345] ) ,betesmark ,rikligt ,1987 (PDm)
Hede (12G 6g , [66804, 15347] ) ,gårdsplan ,rikligt ,1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66834, 15352] ) ,gräsplan ,rikligt ,1985 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Lamiastrum galeobdolon    Gulplister
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682852, 1532141] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lamium album    Vitplister
Skogbyn (12G 3h , [66687, 15377] ) ,ödetomt ,rikligt ,1988 (PDm)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Atlasruta ( , ) ,odlad mark spridd ,1995 (PDm)
Lamium confertum    Mellanplister
Horndal (12G 7g , [66866, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,några ex ,1994 (PDm)
Lamium hybridum    Flikplister
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård , 1995 (PDm)
Lamium purpureum    Rödplister
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Lycopus europaeus    Strandklo
Rosse vid dammen (12G 5h , [66760, 15377] ) ,blottlagd slamstrand ,enstaka ,1988 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [66792, 15357] ) ,stranden ,rikl. ,1989 (PDm)
Sörgårds vid bron (12G 5h , [66793, 15359] ) ,i ån vid brofästet ,en stor rugge ,1989 (PDm)
Ned Hede (12G 5h , [66799, 15353] ) ,åstrand ,fåtalig ,1986 (PDm)
Buskasjön, södra stranden (12G 5h , [66799, 15358] ) ,stening dystrand ,rikl.flerst. ,1988 (PDm)
Vatebo, kvarndammen (12G 6h , [66842, 15357] ) ,södra stranden ,enstaka ,1994 (PDm)
Nässen ,V änden (DFl) (12G 5h , [66761, 15394] ) ,betad lerstrand ,riklig ,1988 (PDm)
Nässen (DFl-49) (12G 5i , [66764, 15400] ) ,strandparti ,fåtalig ,1985 (PDm)
Mentha arvensis    Åkermynta
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark, åkrar allmän ,1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Prunella vulgaris    Brunört
Atlasruta ( , ) ,ängsmark, gräsmattor allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Satureja vulgare    Bergmynta
Hede (12G 5j , [66757, 15495] ) ,stenig grusbacke ,troligen inkommen vid grävningsarbete,tillfällig ,1994 (PDm)
Scutellaria galericulata    Frossört
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Stachys palustris    Knölsyska
Atlasruta ( , ) ,åkrar,dikeskanter allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Fornby vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15364] ) ,nedom sydberg ,en stor grupp ,1990 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Hede (12G 6g , [66801, 15347] ) ,torräng på åsen (tomtmark),till synes vild ,1 grupp ,1994 (PDm)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Hede (12G 6g , [66802, 15347] ) ,komposthög ,1 ex ,1999 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66830, 15335] ) ,ogräs i blomsterrabatt ,1 ex ,1995 (PDm)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Björk N landsvägen (12G 5i , [6677, 1543] ) ,på ladugårdsbacke ,1 stort fjolårsex ,1987 (JEd & RLu)
Scopolia carniolica    Dårört
Södra strandmora (artp.) (12G 4g , [6671040, 1534560] ) , , 2015 (Bo Lindmark)
Solanum dulcamara    Besksöta
Atlasruta ( , ) ,stränder,annan fuktig mark t.allmän i socknens södra del upp till Horndal ,1995 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Hede (12G 6g , [66801, 15346] ) ,ogräs i trädgårdsland ,1 ex.tillfälligt ,1997 (PDm)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Bengtsbo (12G 5i , [66799, 15427] ) ,grushög efter skogsväg ,riklig ,1994 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Enstaka ex ,2019 (LBr&SGB)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Näs bruk (12G 4h , [6673, 1537] ) ,vägkant ,förvildad ,1995 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15440] ) ,vägslänt ,förvildad ,1995 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ) ,ödetomt ,förvildad ,1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Horndal (12G 7g , [6687, 1533] ) ,efter vägar ,förvildad ,1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6688, 1541] ) ,slaggupplag ,förvildad ,1995 (PDm)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Leknäs (12G 5i , [66755, 15423] ) ,skogsväg ,rikligt ,1986 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66773, 15430] ) ,betesmark ,rikligt ,1987 (PDm)
Buska (12G 6h , [66803, 15363] ) ,ägovägkant ,rikligt ,1987 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Buska (12G 6h , [66803, 15363] ) ,vid ägoväg ,riklig (best.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Atlasruta ( , ) ,betesmark,ägovägar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Färjan (12G 4h , [66728, 15377] ) ,betesmark ,rikligt ,1986 (PDm)
Arnön (12G 4h , [66730, 15398] ) ,vid lågvatten blottlagda stränder ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ) ,blottlagd lerstrand,betesmark ,mkt.rikl. ,1989 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Drällsholmen (12G 4i , [66726, 15402] ) ,vid lågvatten blottlagda stränder ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [6672960, 1540800] ) ,vid lågvatten blottlagda stränder ,mkt riklig ,1994 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Österviken i Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ) ,översvämningsomr.blottlagt ,rikligt ,1988 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön v.Årängsåns utlopp (12G 5h , [66754, 15380] ) ,blottlagd lerstrand vid betesmark ,1000-tals ,1989 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66754, 15384] ) ,betesmark ,rikligt ,1986 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,spridd ,2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Rosse (12G 5h , [66761, 15383] ) ,betesmark vid lågvatten ,riklig ,1992 (PDm)
Rosse vid bron (12G 5i , [66760, 15431] ) ,översvämningsmark ,ett 10-tal ex ,1988 (PDm)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Sisselbo vid Österviken (12G 5i , [66773, 15426] ) ,betad lerstrand ,ett fåtal ,1987 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66758, 15368] ) ,översvämningsområde ,fåtalig ,1986 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2018 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) , ,100000 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,100000 ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Linaria repens    Strimsporre
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,bangården ,en liten grupp ,1991 (PDm)
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15332] ) ,järnvägsbank ,mkt riklig ,1999 (N.Sahlin)
Tyskbo (12G 7g , [66858, 15338] ) ,gårdsplan ,rikligt ,1986 (PDm)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Atlasruta ( , ) ,sandig mark, vägkanter,banvallar allmän ,1995 (PDm)
Spisbo (12G 4h , [6672987, 1536552] ) , , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682773, 1531610] ) , , 2012 (Owe Rosengren, Hans Bister)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ) ,buskmark ,inplanterad och naturaliserad ,1995 (PDm)
Ängsberg (12G 5h , [66782, 15355] ) ,ängsmark vid vägen ,inplanterad och naturaliserad ,1995 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682773, 1531610] ) , , 2012 (Owe Rosengren, Hans Bister)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ) ,vägkant ,rikligt ,1986 (PDm)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Källmossen (12G 5g , [66795, 15323] ) ,skogskärr ,fåtalig (kontr. ThK) ,1990 (PDm)
Mln Källmossen o. Lisselbergsmossen (12G 6g , [66803, 15325] ) ,källdråg ,fåtalig kontr.Thomas Karlsson ,1993 (PDm)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ) ,kärrmark , 1995 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66780, 15482] ) ,myrmark , 1995 (PDm)
Horndal vi sjön Rossen (12G 7g , [6687, 1534] ) ,kärr , 1995 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [6690, 1529] ) ,strandkärr , 1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ) ,kärr vid dammen , 1995 (PDm)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Atlasruta ( , ) ,ängsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686315, 1531371] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686993, 1532166] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Atlasruta ( , ) ,odlad mark, snår allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkbyn Byås 200 m S kyrkan (12G 5h , [66759, 15373] ) ,ängsmark på åsen ,enstaka ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ) ,ängsbacke , 2010 (IPt & JEd)
Hede (12G 6g , [66813, 15343] ) ,sandmark vid grusupplag ,en liten grupp ,1997 (PDm)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Verbascum speciosum    Praktkungsljus
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ) ,sandig vägkant ,ett 10-tal ex.(best.TKa) ,1988 (PDm)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Atlasruta ( , ) ,bergsrötter, sand-och grusmark t.allmän ,1995 (PDm)
Spisbo (12G 4h , [6672987, 1536552] ) , , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan fd station (artp.) (12G 6g , [6682748, 1531557] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Kyrkbyn (12G 5h , [66762, 15366] ) ,ogräs i trädgårdsland ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,ett par ex ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66758, 15367] ) ,åkerogräs ,rikligt ,1986 (PDm)
Veronica arvensis    Fältveronika
Atlasruta ( , ) ,torrbackar,beteshagar spridd ,1995 (PDm)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
Staksbosjön (12G 4i , [66742, 15411] ) ,bäck ,rikligt ,1986 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Västmossa (12G 5h , [66769, 15351] ) ,liten bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Rönningen (12G 6g , [66825, 15319] ) ,dike ,rikligt ,1985 (PDm)
Buska, Skogarängen (12G 6h , [66818, 15365] ) ,vattenfyllt dike ,1 stor grupp ,1988 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15357] ) ,bäckkärr ,rikligt ,1987 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66828, 15362] ) ,liten bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Färjan (DF) (12G 4h , [66727, 15377] ) ,fuktdråg i beteshage ,rel.rikl. ,1989 (PDm)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nerbyn (artp.) (12G 5h , [6677738, 1536079] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Bergman)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Veronica filiformis    Trådveronika
Västanhede (12G 6g , [66801, 15344] ) ,gräsmatta som ogräs ,rikl. ,1988 (PDm)
Veronica officinalis    Ärenpris
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Veronica opaca    Luddveronika
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,3-4 ex ,1986 (PDm)
Veronica persica    Trädgårdsveronika
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,5 ex ,1988 (PDm)
Veronica scutellata    Dyveronika
Atlasruta ( , ) ,stränder, diken , kärr allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) , ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Atlasruta ( , ) ,backar,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Veronica verna    Vårveronika
Atlasruta ( , ) ,torrbackar,vägslänter spridd ,1995 (PDm)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Atlasruta ( , ) ,kärr ,diken allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Atlasruta ( , ) ,kärr allmän, (27 lokaler) ,1987 (PDm)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Badmossen (12G 5j , [66780, 15481] ) ,kärr ,rikligt ,1986 (PDm)
Rossen (12G 7g , [66893, 15336] ) ,avsnörd vik ,rikligt ,1985 (PDm)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Atlasruta ( , ) , t.a. 14 lokaler ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Mörtsjön i utloppet (12G 6f , [66814, 15296] ) , , 1995 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15338] ) ,dike , 1995 (PDm)
Fäbodviken (12G 7g , [66883, 15339] ) ,landsvägsdike , 1995 (PDm)
Rossen (12G 8g , [6690, 1534] ) ,sjö , 1995 (PDm)
Byvalla ,Vallaån vid landsvägsbron (12G 8g , [66926, 15332] ) , , 1995 (PDm)
Plantago major ssp. intermedia    Åkergroblad
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo,vid Österviken (12G 5i , [66773, 15427] ) ,sandig betesmark ,riklig (kontr. ThK) ,1989 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Plantago major    Groblad
Atlasruta ( , ) ,odlad mark,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Plantago maritima    Gulkämpar
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15317] ) ,vägkant ,enstaka ,1998 (PDm)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682900, 1532229] ) , ,noterad ,2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Plantago media    Rödkämpar
Atlasruta ( , ) , spridd, 8 lokaler ,1987 (PDm)
Littorella uniflora    Strandpryl
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Smalåsen i Rossen (12G 8g , [66910, 15342] ) ,grusig åstrand ,flerst. ,1988 (PDm)
Vatebosjön (DFl-49) (12G 6h , [66835, 15384] ) ,stenig strand ,rikligt ,1986 (PDm)
Linnaea borealis    Linnéa
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lonicera caerulea    Blåtry
Tyskbo (12G 6g , [66846, 15331] ) ,banvall ,2 buskar ,1986 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lonicera tatarica    Rosentry
Gålsbo (12G 4j , [6674, 1546] ) ,på f.d.tomtmark ,ett par kvarstående ex. ,1986 (PDm)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Hovnäs (12G 4j , [66744, 15454] ) ,hasselsnår ,flerstädes ,1986 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15467] ) ,strandsnår ,flerstädes ,1985 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15493] ) ,snår ,flerstädes ,1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66817, 15306] ) ,snårskog ,rikligt ,1985 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66890, 15417] ) ,skogsbacke ,ett par buskar ,1986 (PDm)
Näckenbäck (DFl-49) (12G 4i , [66716, 15400] ) ,skogsbryn ,enstaka ex ,1984 (PDm)
Vidön (DFl-49) (12G 4i , [66729, 15406] ) ,lövskog ,enstaka ex ,1986 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66943, 15323] ) ,snår ,rikligt ,1985 (PDm)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Atlasruta ( , ) ,kalhyggen och berg långt bort från bebyggelse allmänt förvildad (30 lokaler) ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ) ,vägren ,kvarstående ,1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [66829, 15382] ) ,vid ån ,kvarstående ,1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ) ,f.d.bangård ,kvarstående ,1995 (PDm)
Viburnum lantana    Parkolvon
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ) ,stenbacke ,kvarstående vid gammal bebyggelse efter järnvägen ,1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ) ,f.d. banvaktsboställe ,kvarstående vid gammal bebyggelse efter järnvägen ,1995 (PDm)
Viburnum opulus    Olvon
Atlasruta ( , ) ,stränder och skogsbryn allmän , (28 lokaler) ,1987 (PDm)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Atlasruta ( , ) ,våtmark,stränder allmän ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dipsacus strigosus    Sträv kardvädd
Horndal (12G 7g , [66865, 15341] ) ,bruksområdet ,stora bestånd ,1996 (PDm)
Knautia arvensis    Åkervädd
Atlasruta ( , ) ,åkerrenar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Atlasruta ( , ) ,fuktig gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Norr om Spisbo (12G 4h , [6673353, 1537265] ) ,blandskog , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Stigen (artp.) (12G 4h , [6674178, 1539686] ) , ,noterad ,2018 (Thomas Bergman)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6685584, 1530481] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Bagghyttevägen (artp.) (12G 7g , [6686205, 1530143] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6689345, 1538052] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691202, 1540880] ) , ,10 ,2020 (Olof Rosenqvist)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ) ,vägslänt ,5 ex. ,2010 (IPt & JEd)
Sisselbo,1906 (O. Östlund) (DFl-49) (12G 5i , [66780, 15431] ) ,vägren ,3 ex,(DALH. 1989). ,1984 (PDm)
Backa, ca 1910-t (Sam) (12G 5i , [66783, 15428] ) ,i sandig dikeskant ,2 ex. (DALH.1989). ,1988 (EDa)
Backa 350 m SSO (artp.) (12G 5i , [6678365, 1542786] ) ,östra vägkanten ca 300 m s om avtaget mot österfärnebo ,1 plantor/tuvor ,2020 (Ulf Johansson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Atlasruta ( , ) ,ängsbackar ,vägrenar spridd. förvildad och naturaliserad, .(17 lokaler) ,1987 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Kyrkbyn (12G 5h , [66766, 15364] ) ,vägkant ,rikligt ,1985 (PDm)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rossberga (12G 6g , [66833, 15331] ) ,ödetomt ,rikligt ,1986 (PDm)
Campanula patula    Ängsklocka
Atlasruta ( , ) ,ängar,kulturmark allmän ,1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tyttbo (artp.) (12G 5j , [6675469, 1549151] ) , ,noterad ,2017 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682773, 1531610] ) , , 2012 (Owe Rosengren, Hans Bister)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Atlasruta ( , ) ,ängar, backar t.allmän. (27 lokaler) ,1987 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen (artp.) (12G 7g , [6686205, 1530143] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Atlasruta ( , ) ,odlad mark,vägkanter t.allmän ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Vatebosjön (12G 6h , [6683, 1538] ) ,näringsfattiga sjö ,allmän ,1995 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (12G 7g , [6688, 1534] ) ,näringsfattiga sjö ,allmän ,1995 (PDm)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Achillea millefolium    Röllika
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Achillea ptarmica    Nysört
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och runt hyttan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Fullsta (12G 4i , [66743, 15404] ) ,odlad mark ,riklig ,1999 (B.Johansson)
Kyrkbyn (12G 5h , [66764, 15371] ) ,ogräs i rabatt ,1 stort ex ,1996 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15347] ) ,grusgångar o komposthögar ,flerst. 1995- ,1999 (PDm)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Villahed (12G 7g , [66860, 15327] ) ,sandig vägkant ,1 stort ex 1990- ,1997 (PDm)
Antennaria dioica    Kattfot
Atlasruta ( , ) ,torrbackar allmän ,1995 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,banvallar,sandmark (19 lok.) t.allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,ruderatmark och runt hyttan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682772, 1531620] ) ,invid järnväg ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Arctium minus    Liten kardborre
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fullsta (12G 5h , [66750, 15391] ) ,vid ekonomibyggnader ,enstaka ex ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66765, 15371] ) ,odlad mark ,enstaka ex ,1986 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66830, 15335] ) ,gårdsplan ,enstaka ex ,1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66832, 15354] ) ,beteshage ,ett stort snår ,1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683360, 1535010] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Horndal (12G 7g , [66864, 15338] ) ,bruksområde ,flerstädes ,1985 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ) ,odlad mark ,flerstädes ,1980 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Atlasruta ( , ) ,kulturmark,vägkanter spridd. (12 lokaler) ,1987 (PDm)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ) ,torr ängsmark nära bruksväg ,ca 15 ex. ,2010 (IPt & JEd)
Artemisia absinthium    Malört
Atlasruta ( , ) , täml.sällsynt 6 lokaler ,1987 (PDm)
Skogbyn (12G 3h , [66687, 15377] ) ,ödetomt , 1995 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [6674, 1543] ) ,ladugårdsbacke , 1995 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ) ,vägrenar , 1995 (PDm)
Björk (12G 5i , [66771, 15435] ) ,vid ladugård , 1995 (PDm)
Djuphällarna (12G 6g , [66804, 15345] ) ,gräsmark ,kvarstående ,1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1534] ) ,bruksområde , 1995 (PDm)
Storby fäbodar (12G 7i , [6685, 1540] ) ,vid gammal husgrund , 1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6689, 1541] ) ,f.d.bruksområde , 1995 (PDm)
Artemisia campestris    Fältmalört
Horndal (12G 7g , [66867, 15337] ) ,gammalt järnvägsspår ,3 stora ex ,1986 (PDm)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,skräpmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bidens cernua    Nickskära
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66759, 15369] ) ,översvämningsmark ,fåtalig ,1988 (PDm)
Buskasjön (12G 5h , [66799, 15358] ) ,betad lerstrand ,enstaka ,1997 (PDm)
N om Nässen (12G 5i , [66766, 15401] ) ,f.d.betesmark vid stranden ,>20 ex ,1988 (PDm)
Bidens radiata    Grönskära
Tyttbo, Vreten (artp.) (12G 5j , [6675153, 1547557] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,2 plantor/tuvor ,2018 (Peter Ståhl)
Bidens tripartita    Brunskära
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark,alla fynd vid Dalälvens vattensystem och efter åarna upp till Horndal spridd, (7 lokaler) ,1987 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carduus crispus    Krustistel
Atlasruta ( , ) ,skräpmark,vägkanter t.allmän ,1995 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673353, 1537265] ) ,vägkant i gammal bruksmiljö , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Centaurea cyanus    Blåklint
S. Åkullen ( , ) ,havreåker 5 ex ,1998 (ALe)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15446] ) ,fält med rybs ,100-tals ,1987 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15446] ) ,100-tals i fält med rybs, 1987 (PDm) * ,rikligt i havreåker ,1989 (LBr & TLj)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15428] ) , ,rikligt i kornåker ,1987 (PDm)
Backa vid Österviken (12G 5i , [66786, 15423] ) , ,rikligt i kornåker ,1989 (LBr & TLj)
Gåsbo (12G 5i , [66796, 15407] ) ,i havre-ärtåker ,rikligt ,1987 (PDm)
Vilvallen (12G 6g , [66813, 15334] ) ,åkerkant ,1 ex ,1997 (PDm)
Hede (12G 6g , [66818, 15342] ) , ,1 ex i havreåker ,1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66818, 15342] ) ,havreåker ,1 ex ,1986 (PDm)
Åshaga (12G 6g , [66818, 15343] ) ,åker i träda ,1 ex ,1997 (PDm)
Centaurea jacea    Rödklint
Atlasruta ( , ) ,ängsmark,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen (artp.) (12G 7g , [6686205, 1530143] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Centaurea montana    Bergklint
Björk (12G 5i , [66770, 15434] ) ,ängsbacke o vägkant ,enst.flerst. ,1988 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ) ,efter ägoväg ,5 ex ,1985 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndalsbyn (12G 7g , [66858, 15337] ) ,ängsmark ,rikl.flerst. ,1988 (PDm)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Tommesbo (DFl-60) (12G 6g , [66847, 15330] ) ,åsparti ,rikligt ,1986 (PDm)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Hede (12G 6g , [66804, 15335] ) ,vid husgrund ,ett mindre bestånd ,1986 (PDm)
Cichorium intybus    Cikoria
Horndal (12G 7g , [66864, 15337] ) ,bruksområde , 1985 (PDm)
Cirsium arvense    Åkertistel
Atlasruta ( , ) ,åkrar stränder,skräpmark allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cirsium helenioides    Brudborste
Atlasruta ( , ) ,ängar,skogsgläntor allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6686335, 1531398] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687014, 1532199] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6688659, 1538271] ) ,riklig ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6688687, 1538222] ) ,riklig ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6691583, 1537820] ) , ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693123, 1538517] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Hede, fälten N om (artp.) (12G 5h , [6678627, 1535610] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Maud Andersson)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Atlasruta ( , ) ,åkerrenar,betesmarker allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Horndal (12G 7g , [66864, 15328] ) ,trädgårdsogräs ,3 ex ,1990 (PDm)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Atlasruta ( , ) ,våt skogsmark spridd ,(10 lokaler) ,1987 (PDm)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15301] ) ,ängsbacke ,rikligt ,1985 (PDm)
Markusbo (12G 6h , [66817, 15356] ) ,igenväxande ängsbacke ,en liten grupp ,1997 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15294] ) ,slåtteräng ,riklig ,1997 (PDm)
Valla vid hyttdammen (12G 8g , [66943, 15323] ) ,buskmark ,ca 25 ex ,1990 (PDm)
Lönnmora (DFl-49) (12G 8g , [66906, 15328] ) ,ängsbacke , 1984 (PDm)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.) (12G 8f , [6690250, 1529410] ) ,slåttermark ,12 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Crepis tectorum    Klofibbla
Atlasruta ( , ) ,torr öppen mark allmän ,1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Atlasruta ( , ) ,torr mark spridd ,1995 (PDm)
Nylandet, sydväst om (artp.) (12G 5h , [6677932, 1535816] ) ,vägkant längs rullstensås ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Galinsoga ciliata    Hårgängel
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ) ,ogräs i handelsträdgård ,2 ex ,1985 (PDm)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Atlasruta ( , ) ,torr skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Atlasruta ( , ) ,våtmark allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Helianthus annuus    Solros
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs (artp.) (12G 5h , [6675592, 1536480] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Atlasruta ( , ) ,skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Atlasruta ( , ) ,backar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Atlasruta ( , ) ,hagar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Atlasruta ( , ) ,betesmark,skogsgläntor spridd ,(9 lokaler) ,1987 (PDm)
Lactuca serriola    Taggsallat
Stadarna (12G 5j , [66758, 15495] ) ,utfyllnadsmark ,10 ex ,1986 (PDm)
Horndal, vid Sandvikens badplats vid Rossen (12G 7g , [6688, 1534] ) ,på grusmassor , 1985 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15338] ) ,utfyllnadsmark ,ett fåtal ,1985 (PDm)
Lapsana communis    Harkål
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Atlasruta ( , ) ,gräsmark,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs (artp.) (12G 5h , [6675592, 1536480] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Atlasruta ( , ) ,kulturmark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Atlasruta ( , ) ,gräsmark,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kraftledning (artp.) (12G 6g , [6683738, 1532365] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6689304, 1538073] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Filago arvensis    Ullört
Morshyttan (DFl-49) (12G 6g , [66827, 15317] ) ,järnvägsslänt ,ett fåtal ,1984 (PDm)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Atlasruta ( , ) ,kulturmark,vägkanter,ägovägar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Chamomilla recutita    Kamomill
Atlasruta ( , ) ,åkrar allmän ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Mycelis muralis    Skogssallat
Atlasruta ( , ) , a. 24 lokaler ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Petasites hybridus    Pestskråp
Spisbo (12G 4h , [66740, 15352] ) ,vid uthus ,stort bestånd ,1985 (PDm)
Ned Hede (12G 6h , [66800, 15353] ) ,vid ån ,stort bestånd ,1986 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683349, 1535535] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Fornby (12G 6h , [66835, 15353] ) ,vid uthus ,ett mindre bestånd ,1986 (PDm)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15365] ) ,skogsbacke (inplanterad) ,3 kvm ,1986 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683349, 1535535] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Atlasruta ( , ) ,torr gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Atlasruta ( , ) ,torra backar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Skogsbilväg ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Scorzonera humilis    Svinrot
Skogsbyn (12G 3h , [66687, 15372] ) ,igenväxande betesmark ,en mindre grupp ,1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6673, 1539] ) , ,på två ställen i reservatet ,1994 (M. Forslund,PDm)
Fullsta (12G 4i , [66740, 15406] ) ,skogsglänta ,0,5 kvm ,1981 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66742, 15402] ) ,skogsbacke vid vik av Bysjön ,flerst.rikligt ,1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66744, 15404] ) ,vägslänt ,0,5 kvm ,1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66744, 15404] ) ,i skogsbryn och vägkant ,flerstädes ,1988 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [6675, 1538] ) ,betade enbuskmarker ,rikligt o ökande ,1996 (TLj)
Rosse (12G 5h , [6676, 1538] ) ,skogsbryn ,riklig ,1994 (Bengt Johansson,PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66772, 15430] ) ,betesmark vid gravfält ,riklig på flera ställen ,1994 (PDm)
Fullsta (DALH.1989) (12G 4i , [66742, 15403] ) ,i skogsbryn och vägkant ,flerstädes ,1988 (PDm)
Rosse (DF) (12G 5h , [66768, 15384] ) ,skogsbryn vid väg ,ca 1.5 m2 ,1994 (B.Johansson)
Sisselbo (DF) (12G 5i , [66773, 15429] ) ,(även 24 33),betesmark vid järnålders-gravfälten ,riklig ,1994 (PDm)
Fullstareservatet, By, Avesta kommun (artp.) (12G 4h , [6674198, 1539652] ) , ,blomning ,2013 (Mats Forslund)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Atlasruta ( , ) ,skogsmark,karaktärsväxt på kalhyggen,särskilt markberedda allmän ,1987 (PDm)
Hygge O Bromossen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Hygge ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Senecio vernalis    Vårkorsört
Horndal bruksområdet (12G 7g , [66865, 15337] ) ,skrotupplag ,fåtalig ,1988 (PDm)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,bangårdar,skräpmark allmän. (16 lokaler) ,1987 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673353, 1537265] ) ,vägkant i gammal bruksmiljö , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Senecio vulgaris    Korsört
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Atlasruta ( , ) , förvild. 4 lokaler ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671681, 1539473] ) , , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Horndal (DF) (12G 7g , [66873, 15337] ) ,ogräs i handelsträdgård ,några ex ,1997 (PDm)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sonchus asper    Svinmolke
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Atlasruta ( , ) ,odlad mark spridd i socknens södra del, (6 lokaler) ,1987 (PDm)
Tanacetum vulgare    Renfana
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,kulturmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682773, 1531610] ) , , 2012 (Owe Rosengren, Hans Bister)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Taraxacum vulgare    Maskros
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Atlasruta ( , ) ,vägkanter,banvallar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och runt hyttan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Atlasruta ( , ) ,åkrar o annan odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tussilago farfara    Hästhov
Atlasruta ( , ) ,diken,leråkrar,stränder allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Paris quadrifolia    Ormbär
Atlasruta ( , ) ,hagar,lundar allmän, (27 lokaler) ,1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678518, 1543733] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678584, 1543720] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Ledningsgata N Sandviken (artp.) (12G 7g , [6689575, 1533315] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Ledningsgata N Sandviken (artp.) (12G 7g , [6689598, 1533323] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar,hagar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, sydväst om (artp.) (12G 5h , [6677932, 1535816] ) ,vägkant längs rullstensås ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Berg (artp.) (12G 5i , [6678460, 1543742] ) ,bäckmiljö i äldre blandskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Ingeborgbo, SV om (artp.) (12G 6g , [6683910, 1533153] ) ,banvallens östra sluttning ,noterad ,2019 (Bo Eriksson)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1989 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Polygonatum odoratum    Getrams
Strandmora klint (12G 4h , [66705, 15355] ) ,klippa ,3 kvm ,1987 (PDm)
Berg (12G 5i , [66788, 15423] ) ,berg i dagen ,riklig ,1987 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66820, 15353] ) ,berg i dagen ,rikligt ,1986 (PDm)
Högberget (Bodarne) (12G 6h , [66816, 15369] ) ,berghäll ,2 kvm ,1987 (PDm)
Högberget (vid Bärreksvägen) (12G 5j , [66790, 15456] ) ,hällmark ,rikligt flerstädes ,1987 (PDm)
Chionodoxa luciliae    Vårstjärna
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ) ,f.d.soptipp ,ca 5 ex. ,1988 (PDm)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Berg (artp.) (12G 5i , [6678680, 1543760] ) ,igenväxande kulturmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Allium oleraceum    Backlök
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ) ,stening o buskbeväxt f.d. bruksmark ,riklig ,1997 (PDm)
Valla, 200 m S hyttdammen (12G 8g , [66944, 15323] ) ,stenigt buskparti, gammal bruksmark ,100-tals ,1991 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66761, 15372] ) ,förbuskat åsparti ,rikligt ,1986 (PDm)
Galanthus nivalis    Snödroppe
Buska (12G 6h , [6680, 1535] ) ,kvarstående vis ödetorp ,massor ,1988 (PDm)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
Stadarna (12G 5j , [6675790, 1549530] ) ,flerstädes kvarstående vis ödetorp , 1988 (PDm)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Manhem (12G 7g , [6685, 1534] ) ,förvildad vid skräphög i skogen ,ett stort bestånd ,1988 (PDm)
Gagea lutea    Vårlök
Bengtsbo (12G 5i , [66790, 15423] ) ,i och omkring gammal trädgård ,troligen förvildad ,1995 (PDm)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15373] ) ,gräsmark på åsen ,ett 10-tal ex ,1985 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15347] ) ,gräsmattor ,rikligt ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ) ,f.d.stationsträdgården ,rikligt ,1985 (PDm)
Manhem (12G 7g , [66855, 15342] ) ,gräsmark ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Horndal (DFl-49) (12G 7g , [66863, 15340] ) ,gräsmatta ,mycket rikligt ,1986 (PDm)
Horndal (df) (12G 7g , [66864, 15340] ) ,gräsmattor i bruksparken ,mkt riklig ,1997 (PDm)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Atlasruta ( , ) , ta ,1987 (PDm)
Lilium martagon    Krollilja
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkbyn (12G 5h , [66768, 15369] ) ,åspartier ,förvildad ,1995 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ) ,skogsbacke ,förvildad ,1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683, 1535] ) ,avstjälpningsplats i skog ,förvildad ,1995 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Atlasruta ( , ) ,stränder allmän i socknens södra del,upp till Horndal ,1987 (PDm)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Iris sibirica    Strandiris
Västanhede (12G 6g , [66802, 15346] ) ,våtmark ,en liten grupp förvildad ,1997 (PDm)
Coeloglossum viride    Grönyxne
SSO "n" i Lisselbergsmossen (12G 6g , [66802, 15331] ) ,skogsbacke vid kraftledning ,10 ex. ,1988 (PDm)
Hede (12G 6g , [66803, 15344] ) ,beteshage ,enstaka ,1988 (PDm)
Myr SO Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ) ,kalhygge ,enst.flerst. ,1989 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod, Kullerbacken (12G 8g , [66908, 15301] ) ,gles, tämligen nyröjd skogsmark ,ca 30 ex ,1991 (PDm)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Atlasruta ( , ) ,skogskärr t.allmän , (14 lokaler) ,1987 (PDm)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Konnsjön (12G 8f , [66901, 15292] ) ,kärr vid sjö ,4 ex ,1985 (PDm)
500 m SV Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ) ,lutande rikkärr ,ca 25 ex. ,1989 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ) ,tuvig myr , 1995 (PDm)
Konnsjön (12G 8g , [66926, 15302] ) ,tuvig myr ,3 ex ,1985 (PDm)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ) ,dikeskant , 1995 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66934, 15300] ) ,dikeskant ,c:a 15 ex ,1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66934, 15301] ) ,fuktg ängsmark under kraftledningsgata ,e tt 10-tal ,1988 (PDm)
Valla (12G 8g , [66939, 15327] ) ,igenväxande ängsmark ,9 ex ,1986 (PDm)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Atlasruta ( , ) ,kärr,diken allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6685527, 1530391] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687030, 1532210] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687052, 1532280] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687054, 1532244] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687487, 1532760] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687634, 1532931] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687747, 1533065] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687750, 1533062] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.) (12G 7g , [6687849, 1533189] ) , ,noterad ,2020 (Kajsa Mattsson)
Vatebo fäbodar (artp.) (12G 7h , [6688172, 1538096] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6688652, 1538474] ) ,fröställningar ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 7h , [6689515, 1537903] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6690474, 1538006] ) ,sparsam på trädklädd myr ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6690611, 1538064] ) ,sparsam på trädklädd myr ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6691211, 1538269] ) ,sparsam på trädklädd myr ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6691216, 1537899] ) ,riklig på trädklädd myr ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
S Östansjö (artp.) (12G 8h , [6691392, 1535757] ) , ,noterad ,2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692305, 1538666] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692541, 1539099] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692782, 1539205] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692793, 1539071] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692812, 1538752] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692824, 1538032] ) , ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6692869, 1538635] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693137, 1539023] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693209, 1538001] ) , ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693211, 1538811] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693364, 1538037] ) , ,1 ,2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693549, 1538567] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8h , [6693563, 1538691] ) , ,1 ,2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691209, 1540878] ) , ,10 ,2020 (Olof Rosenqvist)
Stormossen (artp.) (12G 8i , [6691218, 1540855] ) , ,10 ,2020 (Olof Rosenqvist)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Södra Fullsta (12G 4i , [66743, 15404] ) ,igenväxande ladugårdsbacke ,3 ex ,2000 (B. Johansson)
Finntunamossen (12G 5g , [66754, 15327] ) ,gles barrskog ,1 ex ,1994 (Gunnel Johansson)
Goodyera repens    Knärot
Atlasruta ( , ) ,skogsmark t.allmän, (20 lokaler) ,1987 (PDm)
SSO "n" i Lisselbergsmossen (12G 6g , [66802, 15331] ) ,skogsbacke intill kraftledning ,7 ex ,1988 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Granskogskulle ,Sparsam ,2019 (LBr&SGB)
Hästen (N om Bengtsbo) (artp.) (12G 6i , [6682750, 1543052] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Hästen (N om Bengtsbo) (artp.) (12G 6i , [6682784, 1542984] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
SO Mellanmossen (artp.) (12G 3h , [6668945, 1539284] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6678772, 1544419] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6678795, 1544765] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Kolningberget (artp.) (12G 5i , [6679124, 1544672] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Svartsjöbäcken (artp.) (12G 7f , [6687988, 1529259] ) ,lågörtgranskog svacka med lågört annars mossigt ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15293] ) , ,6 ex ,1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66931, 15315] ) ,dike ,2 ex ,1986 (PDm)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.) (12G 8f , [6690200, 1529410] ) ,slåttermark ,20 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Långsjön (12G 4g , [66749, 15336] ) ,gungfly ,2 ex ,1981 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [66785, 15327] ) ,på gungfly , 1995 (PDm)
Källmossen (12G 5g , [66798, 15325] ) ,gungfly ,4 ex ,1986 (PDm)
Östersjön (12G 6h , [66824, 15364] ) ,gungfly ,100-tals ,1985 (PDm)
Fallsjön (12G 7g , [66857, 15304] ) ,på gungfly ,minst 8 ex ,1987 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ) ,vid liten tjärn , 1995 (PDm)
Listera cordata    Spindelblomster
Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ) ,skogs o myrmark SV berget ,flerst ,1989 (PDm)
Listera ovata    Tvåblad
V Skakelberget (12G 9g , [66951, 15335] ) ,under kraftledning,sumpig mark ,4 ex. ,1987 (PDm)
Valla (DFl) (12G 8g , [66943, 15323] ) ,vi dammen ,5 ex. ,1988 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66943, 15321] ) ,snårskog ,ett fåtal ,1980 (PDm)
Dammen, Valla by, Horndal, Avesta kommun (artp.) (12G 8g , [6694530, 1532260] ) , ,160 ,2018 (Mats Forslund)
Platanthera bifolia    Nattviol
Vidön (12G 4i , [66729, 15406] ) ,ekblandskog ,2 ex ,1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15404] ) ,hagmark ,10-tal ,1987 (PDm)
Gåsbo-Glossbo efter vägen (12G 5h , [66798, 15399] ) ,buskmark ,1 ex ,1987 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66758, 15495] ) ,skogsbacke ,17 ex. ,1987 (PDm)
V Bodmossen (12G 5j , [66780, 15480] ) ,ängsmark i skog ,ett par ex. ,1988 (PDm)
Västanhede (12G 6g , [66801, 15341] ) ,ängsbacke vid väg ,3 ex ,1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15319] ) ,gammal banvall ,15 ex ,1986 (PDm)
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15347] ) ,ängsmark vid väg ,7 ex ,1986 (PDm)
Fallet (12G 7g , [66858, 15303] ) ,ängsbacke igenväxande ,4 ex ,1984 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66890, 15417] ) ,buskmark ,2 ex ,1987 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66900, 15284] ) ,skogsglänta ,2 ex ,1984 (PDm)
Acorus calamus    Kalmus
Fullsta ,Bysjön (12G 4i , [66736, 15403] ) ,vik i sjön ,5 kvm ,1986 (PDm)
Ned Hede , Årängsån (12G 5h , [66797, 15356] ) ,å ,enstaka ex ,1985 (PDm)
Ned Hede (12G 5h , [66799, 15353] ) ,gyttjebank ,2 kvm ,1986 (PDm)
Buskasjön (12G 5h , [66799, 15358] ) ,stenig strand ,stor grupp ,1994 (PDm)
Hedesjön (12G 6g , [66817, 15346] ) ,lerbank ,2 kvn ,1986 (PDm)
Hedesjön (DFl-49) (12G 5h , [66791, 15355] ) ,gungfly ,rikligt ,1984 (PDm)
Calla palustris    Missne
Atlasruta ( , ) ,våta kärr allmän ,1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Lillklinten 100m Väst (artp.) (12G 4h , [6670056, 1535383] ) ,lövsumpskog / , 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Lemna minor    Andmat
Atlasruta ( , ) ,stilla vatten allmän i södra delen av socknen ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Spirodela polyrhiza    Stor andmat
Årängssjön (12G 5h , [66783, 15362] ) ,damm ,rikligt ,1984 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [66792, 15356] ) ,sjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Butomus umbellatus    Blomvass
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ) ,lermark i dike ,ett 10-tal ,1989 (PDm)
Vadsbro, Årängsån (12G 5h , [66767, 15371] ) ,å i vatten ,rikligt ,1985 (PDm)
Nylandet , Årängsån (12G 5h , [66785, 15363] ) ,å i vatten ,rikligt ,1980 (PDm)
Rosse (DFl-49) (12G 5h , [66760, 15381] ) ,damm ,rikligt ,1985 (PDm)
Hedesjön (DFl-49) (12G 5h , [66795, 15357] ) ,dysjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Buskasjön (DFl-49) (12G 6h , [66803, 15361] ) ,gyttjestrand ,rikligt ,1983 (PDm)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Atlasruta ( , ) ,stränder,åar,diken allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.) (12G 4j , [6674875, 1546935] ) ,lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Atlasruta ( , ) ,sjöar och vattendrag allmän i Dalälven med tillhörande sjösystem ,1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Elodea canadensis    Vattenpest
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näckenbäck (12G 4h , [66714, 15394] ) ,bäck vid gammal bro ,rikligt ,1988 (PDm)
Rudö,Rudösjön, norra änden (12G 4h , [66739, 15360] ) ,dybotten ,riklig ,1988 (PDm)
Ned Hede , Årängsån (12G 5h , [66799, 15353] ) ,å ,rikligt ,1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15340] ) ,damm ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15344] ) ,båthamn ,rikligt ,1985 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rudö (12G 4h , [66739, 15360] ) ,övervämmad åkerkant ,mycket rikligt ,1986 (PDm)
Lumsen (12G 7g , [66868, 15330] ) ,sjö ,rikligt ,1997 (PDm)
Horndal vid Lumsen (12G 7g , [66870, 15335] ) ,slamstrand ,enstaka ,1988 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Atlasruta ( , ) ,sanka myrar allmän utom i kulturbygden (17 lok.) ,1995 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark spridd ,1995 (PDm)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Atlasruta ( , ) ,sjöar,vattendrag,diken spridd ,1995 (PDm)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Rudö. norra stranden av Rudusjön (12G 4h , [66738, 15361] ) ,slamstrand ,riklig ,1988 (PDm)
Fullsta,Bysjöns översvämningsomr. (12G 4h , [66743, 15398] ) ,dike ,mkt riklig ,1987 (PDm)
Staksbosjön (12G 4i , [66748, 15411] ) ,dikesutlopp i sjön ,rikligt ,1985 (PDm)
Årängsån ,vid nya kyrkogården (12G 5h , [66761, 15375] ) ,slamstrand ,3 stora grupper ,1988 (PDm)
Östersjön (12G 6h , [66824, 15363] ) ,dike ,rikligt ,1985 (PDm)
Vallatorpet (12G 8g , [66937, 15340] ) ,bäck, dike ,rikligt ,1985 (PDm)
Potamogeton crispus    Krusnate
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Atlasruta ( , ) ,stränder,diken spridd ,1995 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Potamogeton gramineus x lucens    
Storön, sjön Rossen (12G 7h , [66876, 15355] ) ,stenstrand ,ett par ex ,1986 (PDm)
Potamogeton lucens    Grovnate
Vadsbro , Årängsån (12G 5h , [66766, 15371] ) ,å ,rikligt ,1985 (PDm)
Potamogeton natans    Gäddnate
Atlasruta ( , ) ,sjöar,vattendrag,o andra vattenbryn allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rudö i Rudaviken (12G 4h , [66739, 15360] ) ,dybotten ,1 stor rugge (kont.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rudusjön S om Rudu (artp.) (12G 4h , [6673959, 1536060] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Rudsjön NV Näs bruk (i Dalälven) (artp.) (12G 4h , [6673786, 1535981] ) , ,noterad ,1989 (Tommy Knutsson, Stefan Ekman)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Atlasruta ( , ) ,sjöar,åar allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Skogbyn,Skogbysjöns utlopp (12G 3h , [66688, 15380] ) ,utgrävt dike (bäck) ,mkt riklig ,1988 (PDm)
Potamogeton praelongus    Långnate
Kyrkbyn, damm i Årängsån (12G 5h , [66762, 15374] ) ,stening ,på grund av urtappning blottlagd botten ,1 stor rugge ,1988 (PDm)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Dammsjön (12G 4h , [66702, 15393] ) ,blottlagd gyttjestrand ,flerst. (best.Th.Karlsson) ,1988 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vatebosjön (DFl) (12G 6h , [66842, 15388] ) ,blottlagd dystrand ,några ex ,1988 (PDm)
Vatebosjön (DFl-49) (12G 6h , [66833, 15390] ) ,sjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Sparganium angustifolium x gramineum    
Vatebosjön (12G 6h , [66835, 15384] ) ,sjö ,ett stort bestånd ,1986 (PDm)
Sparganium emersum    Igelknopp
Atlasruta ( , ) ,sjöar,vattendrag,diken a,llmän, (16 lokaler) ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Atlasruta ( , ) , spridd, 11 lokaler ,1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1537] ) ,i ån , 1995 (PDm)
Nedre Hede (12G 5h , [66798, 15355] ) ,åstrand , 1995 (PDm)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbo, efter Herängsån (12G 5i , [66791, 15405] ) , , 1995 (PDm)
Bodarne, i Ånan (12G 6h , [6681, 1538] ) , , 1995 (PDm)
Vatebo, i Kvarndammen (12G 6h , [6683, 1538] ) , , 1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15321] ) ,diken , 1995 (PDm)
Nässen (DF) (12G 5h , [66762, 15395] ) ,gyttjestrand ,fåtalig ,1989 (PDm)
Morshyttesjön (DF) (12G 6g , [6682, 1530] ) ,dystrand ,ett par ex ,1994 (PDm)
Rossberga (DF) (12G 6g , [66820, 15342] ) ,i ån ,rikligt ,1994 (PDm)
Vadsbro (DFl) (12G 5h , [6676, 1537] ) ,i ån vid handelsträdgård , 1995 (PDm)
Hedesjön (DFl) (12G 5h , [6679, 1535] ) ,åmynning , 1995 (PDm)
Buskasjön (DFl) (12G 6h , [66802, 15358] ) ,sjö på lerbotten , 1995 (PDm)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Atlasruta ( , ) ,diken,dammar spridd, (8 lokaler) ,1987 (PDm)
1 km SV om Åshaga (artp.) (12G 6g , [6681329, 1532910] ) ,skogsdike ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Sparganium gramineum    Flotagräs
Fullsta ,Bysjön (12G 4i , [66735, 15403] ) ,sjö ,rikligt ,1986 (PDm)
Vatebosjön (DFl) (12G 6h , [66834, 15390] ) ,näringsfattig sjö ,flerst.mkt.riklig,blommande ,1988 (PDm)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Atlasruta ( , ) ,stränder,bäckar,kärr allmän ,1995 (PDm)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Nässen (12G 5h , [66760, 15396] ) ,sumpig dystrand ,mkt riklig ,1987 (PDm)
Nylandet , Årängsån (12G 5h , [66784, 15363] ) , ,rikligt ,1980 (PDm)
Buskasjön (12G 5h , [66799, 15357] ) ,vid utloppet ,en mindre grupp ,1997 (PDm)
Hedesjön (DFl-49) (12G 5h , [66792, 15356] ) ,sjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Nässen (DFl-49) (12G 5i , [66767, 15410] ) ,sjö ,rikligt ,1986 (PDm)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Atlasruta ( , ) ,i alla slags vaten. även i traktorhjulspår allmän, (32 lokaler) ,1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näckenbäck (12G 4h , [6671681, 1539473] ) , , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Atlasruta ( , ) ,fuktiga ställen allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Juncus articulatus    Ryltåg
Atlasruta ( , ) ,diken,stränder allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) , ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Juncus bufonius    Vägtåg
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Juncus bulbosus    Löktåg
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän, (26 lokaler) ,1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vatebo fd fäbodar (12G 7h , [6688220, 1538400] ) ,Vändplan mm ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Juncus compressus    Stubbtåg
Atlasruta ( , ) ,ängsvägar,stränder spridd, (10 lokaler) ,1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Nordöstra Horndal (artp.) (12G 7g , [6687530, 1533720] ) , ,10 plantor ,2011 (Mats H. G. Gustafsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Atlasruta ( , ) ,våtmark,diken allmän ,1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Juncus effusus    Veketåg
Atlasruta ( , ) ,fuktiga ställen allmän i socknens södra del ,1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Skogsbilväg ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Juncus filiformis    Trådtåg
Atlasruta ( , ) ,mager gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Juncus minutulus    Pysslingtåg
Mellan Fornby o Bodarna (12G 6h , [66827, 15366] ) ,sumpig ägoväg ,ett 100-tal (kont.TKa) ,1987 (PDm)
Juncus stygius    Dytåg
Långsjön (12G 4g , [66748, 15335] ) ,gungfly ,2 ex ,1981 (PDm)
Tolvsmossen (12G 7h , [66884, 15379] ) ,gungfly ,3 ex ,1984 (PDm)
Juncus tenuis    Syltåg
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Luzula campestris    Knippfryle
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Atlasruta ( , ) ,gräs-o ängsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ) ,äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Luzula pallescens    Blekfryle
Näckenbäck (12G 4h , [66714, 15394] ) ,vägren mindre väg ,enstaka ,1988 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15303] ) ,vid ägoväg ,enstaka ex ,1985 (PDm)
Buska (12G 6h , [66809, 15363] ) ,vägkant ,ett fåtal ,1987 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
950 m NV om S. Sävsbo (artp.) (12G 8g , [6693541, 1530120] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Luzula sudetica    Svartfryle
Lisselbergsmossen (12G 6g , [66805, 15325] ) ,myrkant ,ett fåtal ,1987 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66934, 15301] ) ,kraftledningsgata ,kärrkant ,flerst.enstaka ,1988 (PDm)
Mellan Skakelberget och Långsjön (12G 9g , [66950, 15337] ) ,kärr i kraftledningsgata ,ett par ex ,1987 (PDm)
950 m NV om S. Sävsbo (artp.) (12G 8g , [6693541, 1530120] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Carex acuta    Vass-starr
Atlasruta ( , ) ,stränder,diken allmän,särskilt kring Dalälvens vattensystem ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.) (12G 5j , [6675249, 1547747] ) ,älvstrand, ava med branta men leriga stränder , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Carex appropinquata    Tagelstarr
SO Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ) ,soligent kärr ,ca 20 tuvor ,1989 (PDm)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Atlasruta ( , ) ,stränder t.allmän, mest vid Dalälvens vattensystem ,1987 (PDm)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
vid Bysjön SV om By kyrka (artp.) (12G 5h , [6675740, 1537114] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.) (12G 5i , [6678230, 1541303] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex brunnescens    Nickstarr
Atlasruta ( , ) ,skogs och kärrmark allmän, (11 lokaler) ,1987 (PDm)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
500 m SV Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ) ,rikkärr ,riklig ,1994 (PDm)
Vallaån (12G 8g , [66931, 15331] ) ,kärr ,riklig ,1987 (PDm)
Carex canescens    Gråstarr
Atlasruta ( , ) ,våtmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex capillaris    Hårstarr
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ) ,i gles lövskog på ö i bruksdammen ,fåtalig ,1997 (PDm)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Atlasruta ( , ) , spridd, (8 lokaler), mest i socknens södra del ,1987 (PDm)
Fornby n.gården (12G 6g , [6683, 1534] ) ,husgrunder o torrbackar ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Konnsjön (12G 8f , [6690300, 1529000] ) ,utmagrad gammal linda, m. knägräs,stagg,blåsuga etc. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675820, 1537330] ) ,betesmark, fuktig ,100-tals tuvor ,2013 (LBr)
Kyrkbyn vid bysjöns nordända (12G 5h , [66759, 15372] ) ,översvämningsområde ,100-tals tuvor ,1988 (PDm)
Björka (12G 5h , [66761, 15366] ) ,vägdike ,ca 5 ex. ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15369] ) ,översvämningsmark ,100-tals tuvor ,1986 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ) ,sankmark ,rikligt ,1985 (PDm)
Buskasjön (12G 6h , [66804, 15360] ) ,sankmark ,rikligt ,1986 (PDm)
Fornby,vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15362] ) ,kärrmark ,några tuvor ,1993 (PDm)
Bysjön (artp.) (12G 5h , [6676150, 1536950] ) ,strandäng ,noterad ,1986 (Jan Edelsjö)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Atlasruta ( , ) ,myrar spridd ,1995 (PDm)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Carex demissa    Grönstarr
Atlasruta ( , ) ,fuktig skog,diken spridd, (9 lokaler) ,1987 (PDm)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Carex demissa x flava    
Bärsjön (12G 5i , [66792, 15435] ) ,fuktig skogsstig ,best.TKa ,1995 (PDm)
Carex demissa x oederi    
Källtjärnen (12G 5i , [6679, 1544] ) ,skogsstig ,best.TKa ,1995 (PDm)
Carex diandra    Trindstarr
Rosse (12G 5h , [66760, 15377] ) ,vid damm ,rikligt ,1985 (PDm)
Vatebo vid Kvarndammen (12G 6h , [66834, 15382] ) ,sumpmark ,rikl. ,1988 (PDm)
Fallsjön (12G 7g , [66857, 15304] ) ,sjöstrand ,mkt riklig ,1987 (PDm)
Östersjön (DFl-49) (12G 6h , [66824, 15364] ) ,gungfly ,rikligt ,1985 (PDm)
Carex digitata    Vispstarr
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Carex dioica    Nålstarr
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
Carex disticha    Plattstarr
Atlasruta ( , ) ,våtmarker,översvämningsområden spridd efter Dalälven med tillhörande vattensystem ,1987 (PDm)
Carex echinata    Stjärnstarr
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex elata    Bunkestarr
Atlasruta ( , ) ,bäckar.åar,stränder allmän, (22 lokaler) ,1987 (PDm)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex elongata    Rankstarr
Atlasruta ( , ) ,våtmark spridd från Lammön i söder till Valla i Norr, (11 lokaler) ,1987 (PDm)
Carex flava    Knagglestarr
Atlasruta ( , ) ,skogskärr,diken allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
950 m NV om S. Sävsbo (artp.) (12G 8g , [6693541, 1530120] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Carex globularis    Klotstarr
Atlasruta ( , ) ,fuktig skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Atlasruta ( , ) ,myrar,stränder allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
Atlasruta ( , ) ,våta myrar allmän, (34 lokaler) ,1987 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Carex livida    Vitstarr
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stormossen (12G 5j , [6677, 1549] ) ,kärr under kraftledning , 1995 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66780, 15482] ) ,myrdråg , 1995 (PDm)
Källmossen (12G 7i , [66877, 15402] ) ,vid myrgöl , 1995 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ) ,mossgöl , 1995 (PDm)
Norr-Gårdsjön (12G 8h , [66913, 15386] ) ,myr , 1995 (PDm)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex loliacea    Repestarr
Atlasruta ( , ) ,skogskärr spridd, (9 lokaler) ,1987 (PDm)
Carex magellanica    Sumpstarr
Atlasruta ( , ) ,kärr allmän, (25 lokaler) ,1987 (PDm)
Carex montana    Lundstarr
Hede, på Årängsåns norra sida, 150 m nedströms utloppet ur Hedesjön (12G 5h , [6679270, 1535960] ) ,grässlänt mot ån ,flera tuvor ,2007 (Bo Norell)
Fornby (12G 6g , [66824, 15346] ) ,beteshage ,tämligen stort bestånd ,1989 (TLj & LBr)
Näckenbäck (DFl-49) (12G 4h , [66713, 15395] ) ,vägkant ,5 ex ,1985 (PDm)
Näckenbäck (DFl-49) (12G 4i , [66719, 15400] ) ,skogsbacke ,10-tal ex ,1985 (PDm)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Lammön (12G 4h , [66741, 15384] ) ,kärrmark , 1995 (PDm)
Lisselbergsmossen (12G 5i , [66798, 15403] ) ,myrmark ,kontr. TKa ,1995 (PDm)
Stadarna vid Norrsundet (12G 5j , [66758, 15496] ) ,översvämningsområde , 1995 (PDm)
Lönnmorasjön (12G 8g , [66910, 15315] ) ,myr ,kontr. TKa ,1995 (PDm)
Vatebosjön (artp.) (12G 6h , [6683503, 1538392] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Atlasruta ( , ) ,gräsmark,vägkanter,diken allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex ovalis    Harstarr
Atlasruta ( , ) ,gräsmarker,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex pallens    Åsstarr
Rossberga (12G 6g , [66821, 15331] ) ,skogsbryn ,ett 10-tal (kontr. H.Harmaja) ,1994 (PDm)
"Västanhede ""Vitdammsåsen"" (Möklintaåsen), västsluttningen" (12G 5h , [66793, 15351] ) ,gles blandskog ,10-tal ,1990 (PDm)
Carex pallescens    Blekstarr
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen bäck (artp.) (12G 7f , [6686275, 1529970] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex panicea    Hirsstarr
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex pauciflora    Taggstarr
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Atlasruta ( , ) ,torra skogsbackar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex rostrata    Flaskstarr
Atlasruta ( , ) ,myrar,skogstjärnar allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex spicata    Piggstarr
Skogbyn (12G 3h , [66688, 15377] ) ,f.d.betesmark ,ett par ex. ,1988 (PDm)
N.Strandmora vid Lissjön (12G 4g , [66725, 15335] ) ,strandsnår ,1 stor tuva ,1987 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66746, 15430] ) ,betesmark ,flerst. ,1993 (PDm)
Björka (12G 5h , [66757, 15367] ) ,strandsnår ,2 tuvor ,1986 (PDm)
Bodarne-Grossbo (12G 6h , [66813, 15381] ) ,torrbacke vid väg ,ett fåtal ,1987 (PDm)
Konnsjön (DFl-49 ?) (12G 8f , [66903, 15293] ) ,ängsbacke ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678573, 1536165] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex vaginata    Slidstarr
Atlasruta ( , ) ,fuktig skogsmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Atlasruta ( , ) ,kärr,stränder allmän ,1995 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Atlasruta ( , ) ,stränder,kärr,diken allmän ,1995 (PDm)
Carex vulpina    Rävstarr
Österviken, vid Leknäs (12G 4i , [66749, 15431] ) ,strandäng ,1 stor tuva ,1988 (PDm)
Österviken, vid Björk (12G 5i , [66766, 15431] ) ,högstarrzonen i betad strandäng ,enstaka ,1989 (LBr & TLj)
Björk vid Österviken (12G 5i , [66772, 15428] ) ,strandäng ,riklig ,1993 (PDm)
Storbyn vid bron,Gåsbosjön (12G 5i , [66782, 15413] ) ,igenväxande betesmark ,5 ex ,1999 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng ,spridd ,2018 (LBr)
Östervikens nordända, 1945 (Lr) * vid Backa (12G 5i , [66785, 15422] ) ,strandbetesmark med högstarrvegetation ,riklig ,1989 (LBr & TLj)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Atlasruta ( , ) ,stränder,karktärsväxt vid Dalälven med tillhörande sjösystem allmän ,1987 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.) (12G 5i , [6677293, 1542759] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr , 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.) (12G 5j , [6675693, 1549637] ) ,betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Atlasruta ( , ) ,grunda vatten spridd ,1995 (PDm)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Atlasruta ( , ) ,stränder.kärr allmän ,1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Eleocharis uniglumis    Agnsäv
Fullsta (12G 4i , [66739, 15404] ) ,fuktäng ,ett fåtal ,1986 (PDm)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Atlasruta ( , ) ,stränder.kärr allmän ,1995 (PDm)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Djuphällarna (12G 6g , [66804, 15345] ) ,skogskärr , 1995 (PDm)
L.Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15348] ) ,lutande skogskärr ,ett 10-tal ,1988 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66902, 15290] ) ,kärr vid sjön , 1995 (PDm)
Myr SO Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ) ,lutande kärrmark vid kalhygge ,rikl.fl. ,1989 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66933, 15302] ) ,kärr under kraftledning ,riklig ,1988 (PDm)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nyängesmossarnaa 9 km NO By (artp.) (12G 6i , [6681808, 1544423] ) ,svagt välvd mosse/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1984 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Atlasruta ( , ) ,våta myrar allmän ,1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678981, 1539179] ) ,tallmosse ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rhynchospora fusca    Brunag
Dammsjöns O-ände (12G 4h , [66703, 15394] ) ,strandkärr på gungfly ,riklig ,1988 (PDm)
Svarttjärnen (12G 6h , [66843, 15362] ) ,bäckutlopp ,ett 25-tal ,1984 (PDm)
Sävsen (12G 8g , [66927, 15304] ) ,gungfly ,rikligt ,1985 (PDm)
Valla Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15319] ) ,kärr ,rikligt ,1986 (PDm)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Atlasruta ( , ) ,djupare vatten allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,strandkant damm , 2019 (IPt)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Scirpus radicans    Bågsäv
Långholmen (12G 4h , [66725, 15393] ) ,vid lågvatten i Bysjöns blottlagda stränder utanför starrbältet ,rikligt med små plantor ,1994 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [66737, 15396] ) ,sjöstrand ,ett fåtal ,1984 (PDm)
Fullsta i naturreservatet (12G 4h , [66740, 15391] ) ,översvämningsområde vid Bysjön ,mindre grupper flerstädes ,1989 (PDm)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15405] ) ,vid lågvatten i Bysjöns blottlagda stränder utanför starrbältet ,rikligt med små plantor ,1994 (PDm)
Arnön (12G 4i , [66731, 15400] ) ,grunt vatten ,rikligt ,1986 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675350, 1537800] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig men hårt beatd ,2013 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ) ,lerbotten, betad strand ,riklig ,2018 (LBr)
Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15369] ) ,grund vik ,rikligt ,1986 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ) ,lerstränder, tidvis torrlagda ,riklig ,2013 (LBr)
Norråns utlopp i Bysjön (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,strand och lerbotten ,stora bestånd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ) ,grund lerbotten ,stort bestånd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,riklig ,2018 (LBr)
Österviken vid Noret (12G 5i , [6678020, 1541770] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Österviken nedanför Backa (12G 5i , [6678540, 1542370] ) ,tidvis torrlagd lerstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Leknäs älvvik och Österviken (44 24 . 49 32) (DFl) (12G 5i , [66795, 15422] ) ,översvämningsmark ,flerst.i spridda grupper ,1988 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Arnön (DALH.1989) (12G 4i , [66731, 15400] ) ,översvämningsmark vid östra stranden ,stort bestånd ,1986 (PDm)
Leknäs vid Österviken (DALH.1989) (12G 4i , [66749, 15432] ) ,betesmark ,enstaka spridda ex ,1989 (PDm)
Rosse, Ånans utlopp (DALH.1989) (12G 5h , [66760, 15381] ) ,betesmark ,en mindre grupp ,1989 (PDm)
Kyrkbyn vid Bysjöns nordände (DALH.1989[LD]) (12G 5h , [66757, 15369] ) ,översvämmad lerstrand ,flerstädes i mindre grupper ,1989 (PDm)
Fullsta vid älvvik 1944 (Lr) * Bysjön (DALH.1989) (12G 4i , [66742, 15401] ) ,tidvis torrlagd vik ,100-tals ex ,1989 (PDm)
Leknäs i bäcken 1944 (Lr) * Leknäs, vik av Dalälven (DALH.1989) (12G 4i , [66744, 15424] ) ,översvämmad betesmark ,två medelstora bestånd ,1989 (PDm)
Leknäs i bäcken 1944 (Lr) * Leknäs, vik av Dalälven (DALH.1989) (12G 4i , [66745, 15422] ) ,översvämmad betesmark ,två medelstora bestånd ,1989 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
vid Bysjön SV om By kyrka (artp.) (12G 5h , [6675740, 1537114] ) , ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation ,20 stjälkar/strån/skott ,2018 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,10 plantor/tuvor ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon , 2013 (Peter Ståhl)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Atlasruta ( , ) ,dammar ,diken allmän, (30 lokaler) ,1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Trichophorum alpinum    Snip
Atlasruta ( , ) ,myrar t.allmän, (17 lokaler) ,1987 (PDm)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Atlasruta ( , ) ,myrar spridd i socknens norra del, (12 lokaler) ,1987 (PDm)
Häxmossen (12G 6g , [66814, 15322] ) ,myr ,sydligast lokalen ,1987 (PDm)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Atlasruta ( , ) ,myrar allmän ,1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant, skogsmark , 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Agrostis capillaris    Rödven
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Agrostis gigantea    Storven
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rudö (12G 4h , [66737, 15363] ) ,strand ,rikligt ,1986 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15492] ) ,strandparti ,ett par ex ,1986 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndal (12G 7g , [66865, 15337] ) ,bruksområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66873, 15336] ) ,bangård ,ett fåtal ,1985 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Agrostis stolonifera    Krypven
Atlasruta ( , ) ,fuktig mark,stränder allmän ,1987 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ) ,vägkant skogsbilväg , 2019 (IPt)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Agrostis vinealis    Bergven
Högberget (12G 5j , [66791, 15456] ) ,hällmark ,rikligt ,1987 (PDm)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Atlasruta ( , ) ,på översvämningsmark vid Dalälven med tillhörande sjösystem spridd ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ) ,på blottlagda stränder , 1995 (PDm)
Byvalla vid Vallaån (12G 8g , [6691, 1533] ) ,sandbank , 1995 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.) (12G 4j , [6674759, 1546894] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.) (12G 4j , [6674864, 1546927] ) ,hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675121, 1547446] ) ,älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt , 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.) (12G 5j , [6675140, 1547456] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.) (12G 5j , [6675161, 1547590] ) ,blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation ,noterad ,2017 (Peter Ståhl)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Atlasruta ( , ) ,stränder. vattensjuka åkrar allmän ,1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ) ,hästbetad strand och lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ) ,vägkant mot gårdstun , 2019 (IPt)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ) ,betad strandäng, lerbotten ,spridd ,2018 (LBr)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, åker , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bromus tectorum    Taklosta
Markusbo (12G 6g , [66813, 15307] ) ,nyanlagd besådd vägslänt ,fl.o.rikl. ,1993 (PDm)
Markusbo (12G 6g , [66816, 15307] ) ,nygjord o besådd vägslänt ,flera stora bestånd,tillfälligt ,1993 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66839, 15332] ) ,banvall ,3 ex ,1993 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66839, 15332] ) ,banvall ,3 ex ,1989 (TLj)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Atlasruta ( , ) ,gräsmarker,betesmarker allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ) ,skogsbevuxen kulle med torr slänt , 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.) (12G 5i , [6679351, 1540167] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.) (12G 6h , [6682977, 1535867] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Fullsta (12G 4i , [66742, 15403] ) ,skogsbacke vid sjön ,rikl. ,1988 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66745, 15430] ) ,åkerren ,rikligt ,1986 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15448] ) ,gräsmark vid uthus ,rikligt ,1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66747, 15401] ) ,åkerkant ,myckel riklig ,1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15372] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Formby (12G 6h , [66827, 15359] ) ,åkerholme ,rikligt ,1985 (PDm)
Morshyttan (DFl-60) (12G 6g , [66827, 15318] ) ,banvall ,stort bestånd ,1985 (PDm)
Avena fatua    Flyghavre
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fullsta (12G 5h , [66758, 15390] ) ,havreåker ,några ex ,1997 (PDm)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
Valla (12G 8g , [6693, 1532] ) , ,en stor grupp. i en ö bland vårärt ,1994 (A.Sundin)
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ) ,gles lövskog på liten ö i bruksdammen ,stora bestånd ,1994 (PDm)
Briza media    Darrgräs
Atlasruta ( , ) ,ängsbackar 4 lok. minskande ,1987 (PDm)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bromus inermis    Foderlosta
Spisbo (12G 4h , [66743, 15352] ) ,vägdike ,stor grupp ,1995 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66760, 15388] ) ,vägkant ,mindre bestånd ,1986 (PDm)
Västmossa (12G 5h , [66778, 15357] ) ,efter vägen på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rossberga (12G 6g , [66825, 15335] ) ,vägkant och grustag ,mycket rikligt ,1985 (PDm)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Tyskbo (12G 6g , [66839, 15332] ) ,banvall ,enstaka ,1989 (PDm)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Atlasruta ( , ) ,kärr o stränder allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ) ,myr , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Skogbyn.vägen N om (12G 3h , [66688, 15377] ) ,vägkant ,rikligt ,1988 (PDm)
Bysveden (12G 5i , [66769, 15407] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66781, 15478] ) ,stening gräsmark ,flerst. ,1988 (PDm)
Ängarna (12G 6h , [66847, 15380] ) ,vägren ,mindre bestånd ,1984 (PDm)
Axmossen (12G 6j , [66816, 15452] ) ,vägkant ,mindre bestånd ,1980 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66874, 15336] ) ,järnvägsområde ,rikligt ,1986 (PDm)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Byvalla (12G 8g , [66931, 15330] ) ,vägkant ,riklig ,1988 (PDm)
Skakelberget (12G 9g , [66950, 15346] ) ,grusmark ,mindre bestånd ,1981 (PDm)
Västmossa (DFl-49) (12G 5h , [66778, 15358] ) ,vägren ,två mindre bestånd ,1986 (PDm)
Tyskbo (DFl-49) (12G 7g , [66854, 15331] ) ,vid järnvägen ,rikligt ,1986 (PDm)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Atlasruta ( , ) ,skogskärr,diken allmän i socknens norra del ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
1 km SV om Åshaga (artp.) (12G 6g , [6681329, 1532910] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Calamagrostis stricta    Madrör
Atlasruta ( , ) ,våtmark spridd ,1995 (PDm)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Atlasruta ( , ) ,gräsbackar,betesmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal (artp.) (12G 7g , [6686421, 1533200] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Danthonia decumbens    Knägräs
Atlasruta ( , ) ,skogs- och ägovägar,ängsbackar spridd ,1987 (PDm)
Vatebo V om sjön (12G 6h , [66835, 15383] ) ,skogsstigar ,enstaka flerst. ,1988 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Atlasruta ( , ) ,betesmark,ängar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta ( , ) ,skogar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ) ,ängsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.) (12G 5i , [6675907, 1543723] ) , ,noterad ,2017 (Per Skyllberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Roegneria canina    Lundelm
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Arnön (12G 4h , [66732, 15398] ) ,lövskog ,rikligt ,1994 (PDm)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15403] ) ,lövskog ,rikligt ,1994 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15404] ) ,strandskog nedom bergknalle ,riklig ,1987 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66740, 15406] ) ,aspskog ,rikligt ,1982 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15468] ) ,översvämningsmark ,rikligt ,1986 (PDm)
Skjutbo (12G 5h , [66774, 15377] ) ,strandsnår ,rikligt ,1983 (PDm)
Svedbo vid Österviken (12G 5i , [66770, 15424] ) ,strandsnår ,ett 10-tal ,1987 (PDm)
Skräddarbo (12G 5i , [66775, 15440] ) ,vid bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15494] ) ,strandskog vid älven ,riklig.flerst. ,1987 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15495] ) ,strandsnår ,flerst. ,1997 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Formby (12G 6h , [66828, 15363] ) ,vid bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66942, 15322] ) ,lund ,rikligt ,1985 (PDm)
Elytrigia repens    Kvickrot
Atlasruta ( , ) ,odlad mark allmän ,1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkant , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lugnet (12G 5h , [66757, 15374] ) ,grässlänt ,några tuvor ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Festuca ovina    Fårsvingel
Atlasruta ( , ) ,torra backar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ) ,Vägdiken och kärr ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Strandmora, väg W707 (artp.) (12G 4h , [6674637, 1535587] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.) (12G 5h , [6677802, 1535931] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Atlasruta ( , ) ,ängar,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ) ,ladugårdstun, betesmark , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,ungskog och körväg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Atlasruta ( , ) ,gräsmarker allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ) ,vägkanter skogsbilväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Atlasruta ( , ) ,diken,bäckar allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ) ,lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ) ,vägkant, äng/skogsmark , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Härsingen, norra stranden (artp.) (12G 4j , [6674757, 1546890] ) ,älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation , 2013 (Peter Ståhl)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) ,strand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Glyceria maxima    Jättegröe
Atlasruta ( , ) ,stränder allmän efter Dalälven och dess sjösystem ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ) ,grund lerbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Näs bruk (artp.) (12G 4h , [6673266, 1537605] ) , ,noterad ,2019 (Sven Hellqvist)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.) (12G 7f , [6689241, 1529647] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Avenula pratensis    Ängshavre
Leknäs (12G 4i , [66743, 15432] ) ,ängsbacke ,rikligt ,1986 (PDm)
Hovnäs (12G 4j , [66746, 15452] ) ,ängsbacke ,rikligt ,1986 (PDm)
Hede (12G 5g , [66799, 15349] ) ,åsparti ,ett fåtal ex ,1985 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66751, 15391] ) ,torrbacke ,rikligt ,1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66759, 15372] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Nylandet (12G 5h , [66780, 15357] ) ,grusmark på åsen ,fåtalig ,1986 (PDm)
Berg (12G 5i , [66788, 15436] ) ,igenväxande ängsmark ,rikligt ,1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15301] ) ,gräsmark efter ägoväg ,rikligt ,1985 (PDm)
Avenula pubescens    Luddhavre
Atlasruta ( , ) ,gräsmark spridd ,1995 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Fullsta (12G 4h , [66746, 15398] ) ,sumpäng,översvämningsorråde vid Bysjön (best G.Weimark) ,rikligt ,1988 (PDm)
Fullsta , Bysjön (12G 4i , [66743, 15400] ) ,sjö ,rikligt ,1985 (PDm)
Björk ,vid Österviken (12G 5i , [66771, 15429] ) ,strandäng ,mer än 100 ex ,1996 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66758, 15492] ) ,vägdike ,spridda ex ,1996 (PDm)
Hierochloë odorata ssp. baltica    Strandmyskgräs
Lisselängsdammen (ny för Dalarna!) (12G 5i , [66797, 15403] ) ,kärrmark vid bäck (best G.Weimark) ,mkt.rikligt ,1988 (PDm)
Holcus mollis    Lentåtel
Storby fäbodar (12G 6i , [66847, 15408] ) ,sandmark ,rikligt ,1985 (PDm)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Atlasruta ( , ) ,gräsmattor,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Melica nutans    Bergslok
Atlasruta ( , ) ,skogsbackar,lundar allmän ,1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ) ,skogsbilväg , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ) ,skogsbilväg , 2019 (JJa)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.) (12G 4j , [6674811, 1545764] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Skommarkällan, väg W717 (artp.) (12G 6g , [6684960, 1534639] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.) (12G 6i , [6684261, 1540591] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rossen SV (artp.) (12G 7g , [6686530, 1534390] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Milium effusum    Hässlebrodd
Näckenbäck, Notberget (12G 4h , [66720, 15398] ) ,lövhult ,stort bestånd ,1994 (PDm)
Arnön (12G 4h , [66732, 15398] ) ,lund ,riklig ,1994 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66739, 15404] ) ,sumpskog ,rikligt ,1985 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15494] ) ,örtrik granskog ,rikligt ,1985 (PDm)
Sundsbacken (12G 5j , [66763, 15494] ) ,strandskog ,rikligt ,1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66824, 15299] ) ,vid bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66816, 15306] ) ,skogsbacke ,rikligt ,1986 (PDm)
Formby (12G 6h , [66828, 15363] ) ,vid bäck ,rikligt ,1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66865, 15342] ) ,ängsmark (f.d park) ,mycket rikligt ,1987 (PDm)
Lönnmora (12G 8g , [66906, 15331] ) ,örtrik granskog ,rikligt ,1984 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod, Kullerbacken (12G 8g , [66908, 15301] ) ,gles, tämligen nyröjd skogsmark ,en mindre grupp ,1991 (PDm)
Vallmossvägen (12G 8g , [66941, 15307] ) ,vägkant ,flerst. ,1994 (PDm)
Lönnmora-Sävsbo (DF) (12G 8g , [66914, 15320] ) ,örtrik granskog ,ett 10-tal ,1987 (PDm)
Valla (DFl-49) (12G 8g , [66944, 15323] ) ,lund ,rikligt ,1986 (PDm)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Atlasruta ( , ) ,kärr, stränder allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ) ,lerig ängsmark mot vatten , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ) ,myr, bäck , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen (artp.) (12G 5h , [6678771, 1539203] ) ,sumpskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nardus stricta    Stagg
Atlasruta ( , ) ,mager gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Atlasruta ( , ) ,stränder,andra fuktiga ställen allmän ,1987 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Härsingen, nedom forsen (artp.) (12G 4j , [6674673, 1546916] ) ,strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten ,noterad ,2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15368] ) ,tuvig kärräng , 1986 (PDm)
Phleum phleoides    Flentimotej
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ) ,ängsmark , 2019 (JJa)
Kyrkbyn (DFl-49) (12G 5h , [66759, 15373] ) ,gräsmark på åsen ,rikligt ,1986 (PDm)
Byås, ca 1910-t (SAM.1921) * Kyrkbyn S kyrkan (12G 5h , [66759, 15373] ) ,gräsmark på åsen ,stort bestånd ,1989 (PDm)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ) ,Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.) (12G 5h , [6678671, 1539187] ) ,vändplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.) (12G 5i , [6675898, 1543667] ) , ,noterad ,2014 (Per Skyllberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal S (artp.) (12G 7g , [6685453, 1533116] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej
Atlasruta ( , ) , tillfällig,insådd på vägrenar flerst.t.ex vid Spisbo,Morshyttan och Fallet ,1995 (PDm)
Nylandet, öster om (artp.) (12G 5h , [6678398, 1536172] ) ,betesmark med torrare partier ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Phragmites australis    Vass
Atlasruta ( , ) ,sjöar,vattendrag allmän ,1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ) ,åkerväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ) ,tjärn , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ) ,ler- och sandbotten, strand ,spridd ,2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ) ,lerbotten, strand, nötbete ,spridd ,2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ) ,grund lerbotten ,sparsam ,2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg, strand , 2019 (IPt)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ) ,Sjöstrand med anslutande vägren ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Bagghyttevägen S (artp.) (12G 7g , [6686033, 1530266] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sävsmossen 6 km NV Horndal (artp.) (12G 8g , [6692608, 1530274] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1984 (Thomas Rafstedt)
Poa alpina    Fjällgröe
Horndal (12G 7g , [66868, 15327] ) ,igenväxande järnvägsspår ,mer än 100 ex ,1993 (PDm)
Horndal,bangården (12G 7g , [66870, 15337] ) ,igenväxande stickspår ,>100 ex. ,1993 (PDm)
Poa annua    Vitgröe
Atlasruta ( , ) ,odlad mark,ägovägar allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ) ,gårdsplan mellan uthus , 2019 (JJa)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ) ,Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Horndals bruk (artp.) (12G 7g , [6686612, 1533719] ) ,övergivet industriområde ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Poa compressa    Berggröe
Atlasruta ( , ) , allmän på jvg-stn-områden ,1987 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.) (12G 5h , [6676348, 1537253] ) ,sandås med öppna sandpartier och vägkanter ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Morshyttan (artp.) (12G 6g , [6682744, 1531593] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Poa nemoralis    Lundgröe
Atlasruta ( , ) ,lundar allmän ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Rosse hyttruin (artp.) (12G 5h , [6675980, 1537914] ) ,ruderatmark och väg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Poa palustris    Sengröe
Atlasruta ( , ) ,stränder,diken spridd, (11 lokaler(, mest i socknens södra del ,1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ) ,blockrik lövskogsdunge , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Atlasruta ( , ) ,skogs-och ängsmarker allmän ,1995 (PDm)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Atlasruta ( , ) ,gräsmark allmän ,1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ) ,vägkanter , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ) ,vägkant , 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ) ,ängsväg , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ) ,vägkant , 2019 (IPt & JJa)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ) ,Vändplan med vägkanter och skogsmark ,Spridd ,2019 (LBr&SGB)
Murhagen (artp.) (12G 5h , [6677263, 1538129] ) ,åker, väg och äng runt ladan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Poa supina    Trampgröe
Atlasruta ( , ) ,skogsstigar ,gångstigar spridd, (7 lokaler) ,1987 (PDm)
Poa trivialis    Kärrgröe
Atlasruta ( , ) ,diken,vägkanter allmän ,1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ) ,vägkant - åstrand , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ) ,ängsväg mot skog , 2019 (IPt)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Horndal bruksområdet (DFl) (12G 7g , [66865, 15337] ) ,skrotupplag ,fåtalig ,1988 (PDm)

Uppdaterad 2021-03-21