BODA

613 arter

5857 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ) ,på dy o täktgropar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Nyänget (14F 4c , [67724, 14634] ) ,grov granskog längs liten bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Västanbäcksmyren (14F 4d , [67727, 14656] ) ,dy o bar mossjord nära vägen ,t.riklig ,1986 (TLj)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [6772950, 1476010] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
N om Östra Halstjärn,mot Stora Flyten (14F 3c , [67671, 14630] ) ,på höljor o nakna torvtäktytor ,riklig ,1985 (TLj)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,barrskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,sumpskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
200 m Ö Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14666] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67684, 14657] ) ,gles barrskog ,ymnigt ,2011 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,barrskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lilla Klittjärn (14F 4f , [67700, 14793] ) ,ungskog ,spridd ,2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [67741, 14851] ) ,skogsmark , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,slingrande över gammal körväg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ) ,ung tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärbäcksvägen (artp.) (14F 2d , [6764851, 1465685] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Styggforsån, uppströms fallet (14F 3d , [67658, 14664] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Ersmyråsen (14F 4d , [6771580, 1465390] ) ,skogsbryn i kraftgata ,rikligt ,2013 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,spridd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,ung barrskog ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766345, 1467946] ) , ,noterad ,1980 (Martin Bergström)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [67613, 14687] ) ,tallhed ,enstaka ,2011 (GHa)
Barrskog i kraftgata 3 km V Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14653] ) ,bland gamla tallar ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67687, 14643] ) , ~refl~ ,gallrad tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ) , ~refl~ ,mogen granskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
1 km V Snusbacken (14F 4c , [67729, 14618] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67742, 14640] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
500 m Ö reningsverket ,"Öst-å-hede" (14F 4d , [67733, 14675] ) , ~refl~ ,tallmo , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [6781450, 1482760] ) ,öppen tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , , 2015 (Anders Helander)
Brödlösberget, NO om Hålldammen (artp.) (14F 3d , [6766593, 1465905] ) ,sluttning av skiktad granskog på grusås , 2014 (Janolof Hermansson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [67604, 14691] ) ,hygge ,spridd ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [6763, 1467] ) , , frekvens allm. , 1985 (TLj)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,rikkärr,fuktig ängsmark frekvens:allmän ~10 lok. ,1985 (TLj)
Slaggvarpen vid ån väster om Styggforsen (14F 3d , [67658, 14660] ) , ~refl~ ,gammal slaggvarp , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,flera tiotal ,2016 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Kärrbacken (14F 4d , [6771950, 1465430] ) ,kanten av bilväg genom kraftgata ,rikligt ,2010 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,naken jord ,tiotals ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762043, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,1 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766345, 1467946] ) , ,noterad ,1980 (Martin Bergström)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14644] ) , ~refl~ ,vägren vid liten kalkhol ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid källa/bäck ,tiotals ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) , ~refl~ ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) , ~refl~ ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Jutjärnens SO-strand (14F 2e , [67630, 14706] ) ,tuvig starr-strandskog,kraftigt kalkpåv. ,t.riklig ,1986 (TLj)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Ensen (14F 1d , [6759400, 1467720] ) ,blöt myr/vik till sjön ,rikligt ,2011 (GHa)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,spridd ,2007 (GHa)
Rönningstjärnen (14F 2d , [67611, 14672] ) ,tjärn ,ymnigt ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,flertal ,2017 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,ymnigt ,2012 (GHa)
Silverberg, Håggåkällbätjen (14F 3d , [6767330, 1467860] ) ,dike ,enstaka ,2019 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
S Rödholsmyren. (14F 4c , [67716, 14630] ) , ~refl~ ,dike/bäck i kanten av skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2018 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,vattenfyllt dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765757, 1466765] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Änderåsen västra dammen (artp.) (14F 3d , [6768919, 1467236] ) ,damm ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärnkant i åsområde , 1989 (JEd & LBr)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,brant sandig sluttning ,fåtal ,2012 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760140, 1466890] ) ,tallhed ,enstaka ,2012 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Vid Ockerån 1 km N o Norra Ockran (14F 4d , [67730, 14698] ) , ~refl~ ,sandhed , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67739, 14705] ) , ~refl~ ,gropar i isälvsdelta ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,fuktig skog längs en å ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ) , ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
"Slogvödsgatu" (14F 4d , [67720, 14651] ) , ~refl~ ,gammal väg, i lokalen korsar vägen en liten bäck. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,fuktig lövskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,fuktig blandskog ,enstaka ,2008 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Stängslets NR (artp.) (14F 4e , [6771677, 1470452] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
800 m S Boda k:a - 600 m V Boda k:a ("Dränghagen"),(03 27 - 13 21) (14F 3d , [67653, 14677] ) ,lövlundar m kalkpåv. dråg ,riklig ,1986 (TLj)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
1,5 km SO Ovamyra, i V kanten av "Backarna" (14F 2d , [67630, 14696] ) ,källkärr-rikkärr ,riklig ,1986 (TLj)
Backarna-Jutjärn, efter bäcken (14F 2e , [67634, 14700] ) ,översilad gråalsumpskog på kalkgrund ,riklig ,1985 (TLj)
450 m Ö om Lenåsmyren, Ö om vägen Lenåsen-Backarna (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundartad ravin i brant Ö-sluttning ,t.riklig ,1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
900 m Ö Silvbergsklitten, Boda by (14F 3d , [67668, 14692] ) ,beskogad f.d. kulturmark,i rikare dråg i V-sluttning ,flerst. ,1985 (TLj)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ) ,slåtteräng i friska partier ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen vid Bysjöån nedom "Lissberget" (14F 4d , [67720, 14668] ) ,trädbevuxet extremrikkärr , 1989 (JEd & LBr)
300 m Ö om väg 301,100 m V om Bysjöån,i km N Gulleråsen (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikkärr-rikdråg i slänt mot ån ,flerst. ,1985 (TLj)
Styggforsen, strax nedstr.kvarnen (DF) (14F 3d , [67656, 14667] ) ,lundartad bäckravin ,enstaka ,1985 (TLj)
200 m SO Boda hembygdsgård,30 m V f.d. silvergruvan (DF) (14F 3d , [67672, 14680] ) ,kalkpåv.skogskärr ,riklig ,1986 (TLj)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,sankmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,kanten av myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1500 m S Halvarsbodarna vid bäck (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,surdrag i kanten av hygge , 2008 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
30 m V om f.d.kyrkvägen, 1 km SSO Boda k:a (14F 3d , [67652, 14679] ) ,kalkpåv.dråg i lundveg. ,riklig ,1985 (TLj)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,enst.grupper ,2000 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,vattenfyllt f.d.torvtag ,enst, 1999 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,ängsliknande f.d. avlägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ) ,öppen,någorlunda torr skogsmark,f.d.betesmark,granihällar,etc frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767070, 1464580] ) ,vägren ,ett tiotal ,2019 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,öppen,någorlunda torr skogsmark,f.d.betesmark,granihällar,etc frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,grässvål i bred vägren ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772760, 1463450] ) ,kalkstenshäll ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ) ,hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata ,fåtal ,2009 (GHa)
Mellan skogsbilväg o.Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,gammal körväg ,tallskog ,enst, 2000 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,avskalad kalkklippa ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen mellersta delen (artp.) (14F 2e , [6762122, 1470331] ) , ,1 ,2019 (Per Johansson)
Jutjärnsängen, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762130, 1470320] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen, övre delen (artp.) (14F 2e , [6762194, 1470334] ) ,restaurerad del av jutjärnsängen ,minst 20 spridda i området, sannolikt många fler ,2015 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärns naturreservat (artp.) (14F 2e , [6762219, 1470359] ) , ,10 ,2020 (Lennart Sundh)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767041, 1464586] ) , ,2 ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767242, 1464576] ) , ,6 ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren SV-ut (artp.) (14F 3c , [6767397, 1464306] ) , ,50 plantor/tuvor ,2011 (Joakim Ekman)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,2 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773156, 1464863] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Boda, Hansollasgården (mot Lenåsen) (14F 3d , [67663, 14688] ) ,hackslog ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
Storsveden 400 m SV Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ) ,kalkrikt f d slåtterkärr i granungskog med guckusko etc, ,1 ex ,1989 (BOr o a: STÅHL 1990)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,5 ex,varav två fertila ,1989 (Bengt Oldhammer)
Ophioglossum vulgatum    Ormtunga
Dränghagen, 1880-t (Zm) * 900 m S Boda kyrka (LJUNG 1985) (14F 3d , [67658, 14678] ) ,i kalkfuktängsrest ,, flera hundra ex 1985- ,1989 (TLj)
Polypodium vulgare    Stensöta
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,flyttblock ,några tiotal ,2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Västanå/Merberget (14F 2d , [67628, 14669] ) ,stenrösen/ungskog ,flertal ,2013 (GHa)
Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ) ,stenrösen ,väl spridd ,2008 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,hygge ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
Öst i Gålom (14F 3d , [67664, 14684] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,rikligt ,2012 (GHa)
Lenåsbäcken (14F 2d , [67635, 14699] ) ,snårskog, tidigare änge ,ymnigt ,2012 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kanten av bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
300 m NO Styggforsen (14F 3d , [67659, 14671] ) , ~refl~ ,kalkgetrygg med ogenomträngliga buskage ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,fuktig granskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,bäckravin ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,fårhage ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,mycket rikligt ,2014 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) ,bäckdråg i igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,ymnigt ,2012 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14874] ) ,f.d fäbodvall ,flertal ,2019 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Västanå (14F 2d , [67630, 14673] ) ,jordkällare ,enstaka ,2013 (GHa)
Styggforsen vid trollgrottan (14F 3d , [6765690, 1466700] ) ,bergsvägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gamla kyrkogården (14F 3d , [6766120, 1466580] ) ,stenmur ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,på stenar i bäckravin ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
800 m S Grönockran (14F 3e , [67678, 14706] ) ,bergsbrant ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) , ~refl~ ,ravin genom kalkklippa genomfluten av Kärrbäcken , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
"Lanta", Sunnanåkern, Gulleråsen (14F 4d , [6771610, 1466360] ) ,stenmur ,fåtal ,2010 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ) ,fd småskaligt kalkbrott ,enstaka ,2017 (GHa)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765729, 1466766] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Boda Kyrkogården (artp.) (14F 3d , [6766359, 1467300] ) ,kyrkogårdsmur ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Cystopteris montana    Finbräken
Jutjärn NV tjärnen (14F 2e , [67633, 14704] ) ,i källkärr i hyggeskant ,ca 10 ex 1985 (LJUNG 1985). ,1985 (TLj)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67634, 14700] ) ,intill bäcken i lundvegetation ,ymnig 1985 (LJUNG 1985) * ,1989 (SBm o a)
Dränghagen 900 m SV Boda kyrka (14F 3d , [67656, 14675] ) ,i bäckdråg i lundartad f d ängsmark ,ca 100 ex 1985-87 (LJUNG 1985). ,1987 (TLj)
Jutjärnens N-spets, 50 m V om stranden (DBS) (14F 2e , [67634, 14703] ) ,litet källkärr ,~25 ex ,1985 (TLj)
Ö Kalkbrottet (artp.) (14F 2e , [6763301, 1470088] ) ,blandsumpskog / örtrika bäckdråg , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14674] ) ,övergivna kalkbrott ,rikligt ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67646, 14662] ) ,dike/fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,snårskog längs bäck ,rikligt ,2011 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,fuktig barrskog ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,igenvuxen slog ,väl spridd ,2008 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Ersmyråsen (14F 4d , [67718, 14653] ) ,dikeskant ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,ymnigt ,2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,granskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gymnocarpium dryopteris x robertianum    
100 m NO om Osmundsbergets kalkbruk (DBS) (14F 4d , [67706, 14672] ) ,kalkskravel v.foten av brant,inga föräldaarter intill! ,4 m2 ,1985 (TLj)
Gymnocarpium robertianum    Kalkbräken
NV om Skdtjärnen, längs liten bäck (14F 2d , [6761200, 1468690] ) ,gransumpskog ,två närbelägna bestånd ,2004 (LBr)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,ca 100 bladskivor ,2007 (LBr)
Backarna 100 m NV Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14697] ) ,i kanten av extremrikkärr ,ca 20 ex ,1988 (ABj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763358, 1469955] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2011 (GHa)
Kärrbäcken (14F 3d , [6769965, 1465795] ) ,foten av kalkklippa ,några tiotal ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkklippa ,enst. ,1999 (GHa)
Osmundsberg,kalkbruket (14F 4d , [67708, 14674] ) ,stenskravel i kalkberg ,10-tals ,1999 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,brant i kalkberg ,10-tals ,1999 (GHa)
Gulleråsen på ”Lissberget”, ca 1910-t (Sam) * 1979 (RYN.1982) * östbranten (14F 4d , [67719, 14668] ) , ,riklig 1985- ,1989 (LJUNG 1985 o a)
Osmundsberg, ymnig 1823 (WAHLENB.1826, KRÖN.1843 o a) * NV-branten (14F 4d , [67705, 14672] ) , ,flera bestånd, även hybriden ,1985 (LJUNG 1985)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ) ,ravin ,ett antal "strutar" ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767350, 1468100] ) , ~refl~ ,ravin med lövsly , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) , ~refl~ ,vid dikel ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ugglas svad/Hansersängebäcken (14F 4c , [6771740, 1464140] ) ,bäckravin ,ett par "strutar" ,2011 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen.S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,gråalskärr ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
Ockerstugan (14F 4e , [67715, 14703] ) , ~refl~ ,sommarstugetomt. genom lokalen flyter en bäck i en ravin , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67667, 14645] ) ,skuggat dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
L. Klitttjärn (14F 3f , [67699, 14792] ) ,dike i barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,bäckravin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,snårskog längs bäck ,rikligt ,2011 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67674, 14692] ) , ~refl~ ,traktorväg genom fuktig barrskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,grov, gammal granskog ,flertal ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,granskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764160, 1469980] ) ,stenmur ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,enstaka ,2019 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,gammal skogsmark,beteshagar,stenrösen frekv:m.a. 5 lokaler ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Boda. Öst i gålom (14F 3d , [67664, 14687] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern, "Dalen". (14F 4d , [67714, 14663] ) , ~refl~ ,150 m lång dalgång med källor ,samt 3 dammar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid stenar i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774100, 1485040] ) ,f.d. fäbodsvall ,enstaka ,2015 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Abies alba    Silvergran
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14646] ) ,planterad inäga ,enstaka ,2008 (GHa)
Kärrbäcken,1 km V Bysjön (14F 4d , [67703, 14652] ) ,planterat hygge ,tiotals ,2008 (GHa)
Picea abies    Gran
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
200 m S Snusbacken (14F 4c , [67727, 14626] ) ,granskog ,1 ex. i detta fall en "paraplygran" ,1997 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) , , 2014 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Getskärsberget (artp.) (14F 4f , [6771944, 1478725] ) , ,en tuva ,2014 (Olof Hedgren)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ) , ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kraftgata ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,barrskog i kanten mot myr ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gamla betesmarker ,spridd ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,kanten av myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14819] ) ,hygge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Populus tremula    Asp
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,kraftgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,lövdungar ,allmän ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,kanten av betesmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f .d. fäbod ,många grova exemplar ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix aurita    Bindvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,kanten av gammal väg ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) , ~refl~ ,bland stugorna/kojorna ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Kallusbäcken (14F 4g , [67723, 14837] ) ,utmed skogsbilväg ,enstaka ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,hyggeskant , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,skogsbryn ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Silverberg 100 N silvergruvan (14F 3d , [67672, 14681] ) , ~refl~ ,åker, med omgivande stenrösen , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Salix fragilis    Knäckepil
Ensen/f.d. Ens-sågen (14F 2d , [67605, 14681] ) ,slänt inom det f.d. sågverksområdet ,ett kraftigt träd med flera stammar ,2007 (GHa)
Salix lapponum    Lappvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,enstaka ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3d , [67661, 14656] ) ,kärrtallskog ,frekvens:m.a ,1986 (TLj)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14772] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [6775250, 1477990] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,igenvuxen betesmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,liten sänka med hästskräppa mm ,enstaka ,2008 (GHa)
600 m Ö Enbärstjärn (14F 4c , [67703, 14631] ) ,utmed bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,bäckravin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67760, 14819] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,ungskog/skogsbryn , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix myrsinites    Glansvide
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig och spridd ,2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14682] ) ,rikkärr ,ett 10-tal ex ,1987 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,tiotals ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
V om Ockerån,där stigen korsar sockengränsen (14F 4d , [67746, 14698] ) ,tallskog, i övre kanten av bäxkravin ,enst. ,2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Salix pentandra    Jolster
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14682] ) ,Bäckdråg ,enstaka ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 m N Jälltjärnen (14F 4c , [67727, 14637] ) , ~refl~ ,kalk-i-dagen , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767161, 1464411] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blomsängeupplaget (artp.) (14F 4c , [6772442, 1464020] ) , ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix phylicifolia    Grönvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14643] ) ,vägrenar och diken ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
200 m Ö Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14666] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodsstigen (14F 4e , [67711, 14711] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom gammal granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getskärsberget (14F 4f , [67723, 14778] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67729, 14834] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762026, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Solberga (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktigt parti av botten på kalkbrottet ,enstaka ,2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,svad ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14818] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärnkant i åsområde ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Margaretatjärn (14F 2d , [6760060, 1468540] ) ,åsgrop ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ) ,kanten av åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,göi i åsgrop i sandbarrskog ,9 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix x rubens    Grönpil
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,övertäckt f.d. tipp ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ) ,övergivet grustag ,enstaka ,2011 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,kraftgata ,enstaka ,2019 (GHa)
Silbergsängarna (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ) ,hygge ,enstaka ,2011 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,risigt buskage i stenröse på revkalksberg ,enstaka ,2001 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67731, 14699] ) ,tallhed ,enstaka ,2011 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67739, 14705] ) , ~refl~ ,gles tallhed ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myrica gale    Pors
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,kanten av bäck ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,stenig strandkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [67713, 14640] ) ,blött körspår i kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Kärrbäcken/Ugglas svad (14F 4c , [6771790, 1464070] ) ,bäckdråg/myr ,rikligt ,2012 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14769] ) ,sankmark mellan skog och tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ) ,bäckmynning ,ofantliga mängder ,2012 (GHa)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771760, 1477300] ) , ~refl~ ,dike längs skogsbilväg ,ett fåtal små buskar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,kanten av myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandsnår ,flertal ,2018 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67729, 14834] ) , ~refl~ ,längs bäck ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [6775250, 1477990] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sparvkojan (artp.) (14F 4e , [6770063, 1470351] ) , ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Betula nana    Dvärgbjörk
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,ymnigt ,2012 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m N Goliats (14F 3g , [67682, 14829] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
vid kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67640, 14652] ) ,blandskog ,ett fåtal ,2007 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,gammal blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,hygge ,enstaka ,2019 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67681, 14670] ) , ~refl~ ,planterat hygge ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsbereget N om kalkbruket (14F 4d , [67708, 14674] ) ,brant slänt i kalkberg ,1 ex, 1999 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 4f , [67741, 14759] ) ,Hygge ,Spridd ,2007 (GHa)
Kallusbäcken (14F 4g , [67724, 14841] ) , ~refl~ ,hygge ,spridd ,2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Liden (14F 2e , [67649, 14714] ) ,kraftgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67670, 14646] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Tora (14F 3e , [67651, 14714] ) ,kraftgata ,spridd ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,lövdungar ,allmän ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,betesmark ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Corylus avellana    Hassel
Södra Lenåsen (14F 2d , [67642, 14698] ) ,stenmur ,ca fem buskar ,2012 (GHa)
Quercus robur    Ek
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,mellan hus ,ett exemplar, möjligen planterat ,2018 (GHa)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
N.Lenåsen (14F 3d , [67659, 14697] ) ,stenrösen o f.d.ängsmark ,~100 ex (små 1-4 m) ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771520, 1466300] ) ,odlingsröse ,en buske ,2013 (GHa)
Cannabis sativa    Hampa
Reningsverket mln Ovanmyra o Västanå (14F 2d , [67637, 14680] ) ,rötslambank ,1 stort ex. ,1985 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763720, 1467990] ) ,jordhög ,ett stort exemplar, 2 m högt ,2011 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14685] ) ,som ogräs i kornåker ,1 ex ,1985 (TLj)
Sunnanåkern, Gulleråsen (14F 4d , [6771480, 1466190] ) ,gårdsplan, under fågelbord ,6 små plantor ,2010 (GHa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1467990] ) ,kanten av intorkad damm ,spridd ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,flertal ,2019 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,tipp för stenkross ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
500 m SSÖ Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid uthus ,enstaka ,2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14704] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,fåtal ,2012 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,vid uthus ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Urtica urens    Etternässla
Skärmyren (14F 3d , [6766120, 1466580] ) , ~refl~ ,tipp med bland annat trädgårdsavfall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,åkerdike ,tiotals ,1999 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,stenröse vid gammal lada ,tiotals ,1999 (GHa)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Öst-i-Gålom, Hans Ollas (14F 3d , [6766330, 1468970] ) ,vägren ,ett par buskar ,2013 (GHa)
Bistorta vivipara    Ormrot
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Skedtjärnsgrustaget (14F 2d , [67609, 14690] ) ,övergivet grustag ,fåtal ,2009 (GHa)
Ovanmyra, Kvarnslätterna (14F 2d , [67637, 14678] ) ,granskog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,flera tiotal ,2018 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ) ,vägren/dike i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767070, 1464580] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,gammal körväg i kraftgata ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67679, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67728, 14713] ) , ~refl~ ,dike längs väg över hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767411, 1464552] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6769225, 1465217] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6771938, 1465425] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,längs uthusgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763770, 1468020] ) ,jordhög ,flertal ,2011 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker, insnärjd i penningört ,tiotals ,2011 (GHa)
Fallopia japonica    Parkslide
Änderåsen (14F 3d , [6769585, 1467334] ) ,lövskog , 2013 (BOr)
Sinksjön (artp.) (14F 3d , [6769579, 1467332] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Kärvsåsen vid Sågvägen (artp.) (14F 4d , [6771716, 1467667] ) ,vid gödselstack ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,grund tjärn på sand,kalkpåv. , 1989 (JEd & LBr)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,åsgropstjärn ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469080] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
300 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [6760760, 1468840] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14689] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Kvarnbrändan (14F 2d , [67622, 14679] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ) ,jordhög ,ett par mycket kraftiga exemplar ,2010 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,viltåker ,flertal ,2017 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Änderåsen västra dammen (artp.) (14F 3d , [6768919, 1467236] ) ,fyllningsjord vid kanten av damm ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14662] ) ,kanten av trädesåker ,tiotals ,1998 (GHa)
Polygonum aviculare    Trampört
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,enstaka ,2012 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,plogfåra i trädesåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Sanden ,vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,grusad infart till slamtipp ,några ex. i en liten 'matta' ,2005 (GHa)
Polygonum aviculare ssp. microspermum    Bägartrampört
Kärvsåsen, vid kiosken (14F 4d , [67707, 14670] ) ,stig ,enstaka ,2001 (GHa)
N delen av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,vägkant ,enst. ,1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Flats uppställningsplats/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,grusplan ,enst. ,1998 (GHa)
Rheum x cultorum    Rabarber
Brödlösberget (14F 3d , [6766490, 1465940] ) ,trädgårdstipp ,enstaka, har funnits där i många år ,2017 (GHa)
100 m Ö om transf.stn gulleråsen (14F 4d , [67705, 14673] ) ,tipp ,enst. ,2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen öster Reningsverket (14F 4d , [67734, 14668] ) ,grushög/tipp ,ett ex ,2019 (GHa)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ) ,ödegård ,ett bestånd, kvarstående tillsammans med jordgubbar sedan mer än 50 år ,2009 (GHa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,spridd ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,kanten av källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tallhed/vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14673] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) , ~refl~ ,äng ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,vändplan ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Ensen, kring Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ) ,kärr kring ån ,t.riklig ,1985 (TLj)
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [67620, 14677] ) ,övergivna fuktiga ängen ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,bäck genom betesmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Backarna/Jutjärns kalkbtrott (14F 2e , [67633, 14700] ) ,botten av f.d. damm ,enstaka ,2008 (GHa)
Lenåsen (14F 3d , [6765480, 1469670] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2008 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,kantan av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Änderåsens f.d. tipp i Simlesjöån (14F 3d , [67683, 14676] ) ,uppdämd å ,enstaka ,1985 (TLj)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Mindre surhål väster om Änderåsen (14F 3d , [67695, 14668] ) ,sankmark ,enstaka ,2006 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten/kanten av torrlagd damm ,tiotals ,1999 (GHa)
200 m N Stängsdiken (14F 4d , [67736, 14663] ) ,botten/kanten av torrlagd damm ,enst. ,1999 (GHa)
Gulleråsen, Sanden, Bäckdammen (14F 4d , [67739, 14664] ) ,igenslammad damm ,ett tiotal ,2018 (GHa)
Rumex crispus    Krusskräppa
Ovanmyra, 200 m S affärn (14F 2d , [67641, 14684] ) ,jordhög ,flera ex ,1985 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14681] ) ,beteshage ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67738, 14649] ) ,avlägg ,flertal ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägren/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Chenopodium album    Svinmålla
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,vid uthusvägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) ,jordhög/vägfyllning ,enst. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,potatisland ,rikl. ,1997 (GHa)
Pålsvedarna (14F 4d , [67716, 14686] ) ,åker ,rel.rikl. ,1998 (GHa)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771470, 1466210] ) ,fågelmatningsplats på villatomt ,fåtal, men mycket stora exemplar ,2013 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.) (14F 3d , [6768911, 1467196] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Montia fontana    Källört
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Cerastium arvense    Fältarv
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,periodvis vattenfylld åsgrop ,spridd ,2008 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14674] ) ,gräsmattskanter etc. i bybegyggelse ,tiotals ,2008 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,tiotals ,2012 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67737, 14706] ) , ~refl~ ,ängsliknande gles tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,grässvål vid stuga ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14689] ) ,ängsliknande gles tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ) ,grästak ,fåtal ,2012 (GHa)
Styggforsån/kraftgatan (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jugasskär (14F 3e , [6765720, 1470590] ) , ~refl~ ,liten körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Boda kyrkby (14F 3d , [67666, 14672] ) , ~refl~ ,slänter och vägrenar ,på ett antal ställen längs Björkallen ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Längs väg 301 (14F 4d , [6771, 1466] ) ,vägkant ,flerst. ,2002 (GHa)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Silvbergsängarna (14F 3d , [67679, 14669] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmark ,< 10 ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771520, 1466200] ) ,gräsbevuxen slänt ,enstaka ,2019 (GHa)
Ersmyråsen (14F 4d , [6771900, 1465360] ) ,hävdad myrlinda ,enstaka ,2014 (GHa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Västanå (14F 2d , [67629, 14674] ) ,torrbacke (f.ö. spridd i Boda) ,t.riklig ,1985 (TLj)
Boda kyrkby, norr om Bodamål (14F 3d , [67659, 14679] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ) ,källarbacke ,enstaka ,2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,spridd ,frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ) ,bäckdråg i igenväxande beteshage , 2008 (GHa)
150 m V om nya kyrkogatan (14F 3d , [67662, 14671] ) ,rika backkärr,trol.f.d.slogmark ,t.rikllig (flera övr,lokaler,dock ej noterade) ,1986 (TLj)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,väg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2017 (GHa)
Hedvägen (14F 4d , [67704, 14659] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
N.Lenåsen (14F 3e , [67658, 14701] ) ,lövskog o stenrösen ,enstaka ,1986 (TLj)
Sagina nodosa    Knutnarv
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,potatisland ,enst. ,1997 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sagina procumbens    Krypnarv
Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,botten av grustag ,flertal ,2015 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,grusplan ,spridd ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14673] ) ,mötesplats på skogsbilväg ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
kyrkan i Boda (14F 3d , [6766210, 1467750] ) , ~refl~ ,stentrappa , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67663, 14717] ) , ~refl~ ,vändplan ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Klittjärnen (14F 3f , [67699, 14792] ) ,mötesplats på skogsbilväg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,kanten av parkeringsficka , 2008 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ) ,vägkant ,fåtal ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67773, 14874] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [6777310, 1487530] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,dike ,ett relativt stort bestånd ,2012 (GHa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m V Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,åkerkant ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Silene dioica    Rödblära
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ) ,blandskog ,mängder med vita exemplar ,2012 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) ,gårdsplan i ödegård ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,vägbank ,ett antal helt vita exemplar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Älasklitten (14F 3f , [67695, 14788] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar, grässvålar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) , ~refl~ ,grässvål i vändplan ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67793, 14803] ) ,grässvål i f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763092, 1467984] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Silene latifolia    Vitblära
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ) ,kalkgrus ,enstaka (bland ryssgubbar och uppländsk vallört) ,2012 (GHa)
Västanå,flera lokaler (14F 2d , [6763, 1467] ) ,åkerrenar,vägkanter,etc (f.ö.ej sälls.i Bodabyarna) ,sparsam ,1985 (TLj)
Västanå (14F 2d , [67630, 14675] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Silene nutans    Backglim
Väg301/Jutjärnsvägen (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grusstag ,rikligt ,2010 (GHa)
Ingels grustag (14F 2d , [67600, 14687] ) ,vägren ,något tiotal ,2016 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14685] ) ,stenig slänt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Östbjörkavägen/väg 301 (14F 2d , [6761020, 1468260] ) ,vägren ,något tiotal ,2016 (GHa)
Solberga eft.v301 (14F 2d , [67621, 14685] ) ,torr vägkant ,få ex ,1986 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67629, 14703] ) ,torr vägkant med kalkgrus ,flera ex ,1986 (TLj)
Värmdalsvägen avtaget mot Jutjärn från väg 301 (artp.) (14F 2d , [6760004, 1468649] ) ,grusig vägkant ,20 plantor/tuvor ,2019 (Pär Dahlström)
Silene rupestris    Bergglim
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Silene vulgaris    Smällglim
1 km N Ingels (14F 1d , [6759870, 1468840] ) ,botten av övergivet grusstag ,flertal ,2010 (GHa)
Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Vägen mot Skedtjärn (14F 2d , [6760950, 1468370] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Ovanmyra, Backarna (14F 2d , [67641, 14689] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärn (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. änge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärn Infarten till brottet (artp.) (14F 2e , [6762779, 1470321] ) ,vägren ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Ovanmyra, vägen mot Lenåsen (14F 2d , [67646, 14691] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67633, 14714] ) ,i gruset på en relativt nybruten skogsbilväg ,ymnigt ,2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,viltåker ,rikligt ,2017 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ) ,kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Spergularia rubra    Rödnarv
Ängsberg (14F 4f , [67714, 14792] ) ,vändplan ,rikligt ,2007 (GHa)
Stellaria alsine    Källarv
Blåbergsåsen (14F 4g , [67742, 14849] ) , ~refl~ ,kallkälla ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1468000] ) ,gräsmatta ,spridd ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,spridd ,2010 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14874] ) ,f.d fäbodvall ,rikligt ,2019 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,sank sluttning ,enstaka ,2012 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,gles blandskog ,spridd ,2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) ,torrare skogsmark ,flerst. ,1986 (TLj)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) , ~refl~ ,vid dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ) , ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,bäckdråg , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Stellaria media    Våtarv
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,rikligt ,2010 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,flertal ,2019 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,gårdsplats ,flertal ,2019 (GHa)
100 m N Gissler Anders husen (14F 4c , [67724, 14646] ) , ~refl~ ,25-årig tallplantering , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Stellaria nemorum    Lundarv
Ovanmyra, Kvarnslätterna (14F 2d , [67637, 14678] ) ,längs bäck i betesmark ,fåtal ,2010 (GHa)
Kärvsåsen efter bäck (14F 4d , [67717, 14675] ) ,bäckdäld,delvis betad ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ) , ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
NO om Värmdalen (14F 2d , [67604, 14692] ) ,tidvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,1986 (TLj)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nuphar lutea    Gul näckros
Nävertjärn (14F 2d , [67600, 14669] ) ,tjärn ,fåtal ,2010 (GHa)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Värmdalen (14F 2d , [6760200, 1468800] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Grönockran (14F 3e , [6768500, 1470400] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,sjö ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Enbarstjärn". (14F 4c , [67703, 14621] ) , ~refl~ ,skogstjärn med mycket sumpiga stränder. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,tjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Mödalen (artp.) (14F 3d , [6769340, 1466250] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ) ,liten å uppdämd av traktorväg ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ) ,långsamt flytande grund å ,enst. ,1999 (GHa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,tiotals ,2012 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,tjärn ,fåtal ,2016 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,sjö ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,tjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Ovanmyra, eft.byväg (14F 3d , [67653, 14684] ) ,lummig bäckkant,naturaliserad ,~15 ex ,1985 (TLj)
Boda, 250 m V kyrkan (14F 3d , [6766150, 1467440] ) , ~refl~ ,ödetomt, kvarstående ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Osmundsberg. S om brottkanten (14F 4d , [67704, 14673] ) ,torr kalkäng,kvarstående sedan bebyggelse t.o.m. 50-talet ,flera stora bestånd ,1986 (TLj)
Bysjön f.d. sågplatsen (14F 4d , [6770980, 1466860] ) ,fuktig gräsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Actaea spicata    Trolldruva
Södra Lenåsen (14F 2d , [67642, 14698] ) ,stenmur ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m NV jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lövskog i fuktig brant ,riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg.lövskog frekvens:allmän > 10 lokaler ,1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) ,fuktdrag i blandskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [6769940, 1468190] ) ,snårskog i kanten av myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Ravin i Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) ,ravin (bäckskärning genom kalkklippa) ,enst. ,1999 (GHa)
500 SÖ Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ) ,igenvuxen slog ,enst. ,1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,övergivet kalkbrott ,enst. ,1997 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67729, 14647] ) ,brant slänt i igenvuxen slog i kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773, 1464] ) ,lundveg. ,t.riklig ,1986 (TLj)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,lövskog.liten revkalkskulle ,enst. ,2000 (GHa)
S delen av Osmundsberget (14F 4d , [67702, 14672] ) ,slänt med busksly ,1 ex. ,1997 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ) ,stenröse ,enstaka ,2011 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14671] ) ,igenvuxen slog ,enst. ,2000 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ) ,fd småskaligt kalkbrott ,enstaka ,2017 (GHa)
Ån norr om sågplatsen/reningsverket i Gulleråsen (14F 4d , [67736, 14668] ) ,igenvuxen slog ,enstaka ,2001 (GHa)
N.Ockrans Ö-sida (14F 4e , [67702, 14704] ) ,bäckflöden m.lövskog i brant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [6772, 1470] ) ,efterbäck i f.d.betesmark ,enstaka ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Getskärsberget (14F 4f , [67723, 14778] ) ,brant hygge i f.d.fäbodskog ,enstaka, ej återfunnen 2007 ,1992 (GHa)
Lenåsen (artp.) (14F 2d , [6764265, 1469881] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn, 200 m norr om (artp.) (14F 2e , [6763766, 1470135] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
NV Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763777, 1470118] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Boda, SO Wiborg (artp.) (14F 3d , [6765631, 1467405] ) , ,ej återfunnen ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765777, 1466764] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771649, 1464238] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Gisslar-Andershusen (artp.) (14F 4c , [6772326, 1464836] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772959, 1464975] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Södra Ockran, Öster om (artp.) (14F 4e , [6770287, 1470481] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Stängslets NR (artp.) (14F 4e , [6771677, 1470452] ) , ,7 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771729, 1470453] ) ,örtrik lövrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Ol-Ers Andersmyren (artp.) (14F 4f , [6772350, 1477850] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Getskärsberget (artp.) (14F 4f , [6772350, 1477850] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Skedtjärnen (14F 2d , [6760930, 1468950] ) ,gransluttning mot åsgrop ,flera tiotal ,2013 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,granskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Västanå/Merbergsvägen (14F 2d , [67628, 14670] ) ,igenväxande ängen ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,kanten av äng ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,kalktallskog ,rätt rikiligt ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,lövlundar,ängsgranskog frekvens:allmän >10 lok. ,1986 (TLj)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67684, 14661] ) ,snårig skog utmed bäck ,rikligt ,2013 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,igenvuxen ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lokarna (14F 3e , [67677, 14707] ) ,fuktig tät granskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67725, 14645] ) ,gamla ängen ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67701, 14672] ) ,skogsbryn på lalkberg ,tiotals, många helt vita exemplar ,2011 (GHa)
"Slogvödsgatu" (14F 4d , [67720, 14651] ) , ~refl~ ,gammal väg, i lokalen korsar vägen en liten bäck. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
S Solberga (artp.) (14F 2d , [6762211, 1468575] ) , , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Västanå (artp.) (14F 2d , [6762503, 1467478] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Backarna (artp.) (14F 2d , [6763065, 1469631] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762062, 1470621] ) ,skogliga småvatten / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762621, 1470794] ) ,bäckdal / kalkbarrskog , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ö Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763423, 1471013] ) ,kalkbarrskog / skogliga småvatten , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NV Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763777, 1470118] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765357, 1466902] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771729, 1470453] ) ,örtrik lövrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Skärningen Styggforsån/vägen (14F 3c , [67669, 14647] ) ,kraftledningsgata ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Bjutjärnen (14F 3e , [67655, 14743] ) , ~refl~ ,kanten av bäck ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,betesmark ,riklligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,renar etc i f.d. fäbod ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Grunan (14F 4g , [67726, 14814] ) ,kanten av å , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67793, 14803] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Väg 301 vid sockengränsen. 1km N Ingels (14F 1d , [6759860, 1468760] ) ,Stenig vägslänt ,20 st i två grupper ,2009 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14688] ) ,grusbacke på tallheden ,1 ex ,1986 (TLj)
200 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [6760760, 1468639] ) ,tallhed, brant sluttning mot åsgropstjärn ,cirkia 10 ,2012 (GHa)
Skedtjärnsvägen på hygge (14F 2d , [67608, 14686] ) ,gräsbevuxet hygge o skogsväg på isälvsand ,ymnig 70 m2 största gruppen 600 blommor ,1985 (TLj)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1469260] ) ,tallhed ,tiotal i två grupper på var sida om vägen ,2009 (GHa)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (14F 2d , [67614, 14699] ) ,sandig slänt ,2 ex ,1986 (TLj)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärn, vid nedfarten (14F 2e , [67632, 14703] ) ,tallhed ,1 ex ,1986 (TLj)
300 m SV Boda k:a (14F 3d , [67660, 14676] ) ,torrbacke som lär brännas årligen ,5 ex varav 2 sterila ,1985 (TLj)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,torrare parti av svad ,relativt rikligt inom ett område på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [6773573, 1470389] ) , ~refl~ ,gles tallskog på isälvsdelta ,ca 10 ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Väg 301 vid sockengränsen N om Ingels (artp.) (14F 1d , [6759859, 1468759] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Ensro (artp.) (14F 1d , [6759977, 1468063] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760015, 1468064] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760022, 1468058] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760025, 1468040] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760025, 1468044] ) , ,8 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760030, 1468076] ) , ,49 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Värmdalen (artp.) (14F 2d , [6760200, 1468800] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,noterad ,2010 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,8 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,10 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, 300 m OSO om (artp.) (14F 2d , [6760899, 1469259] ) , ,10 plantor/tuvor ,2009 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, 300 m OSO om (artp.) (14F 2d , [6760899, 1469259] ) , ,100 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
V Skedtjärn (artp.) (14F 2d , [6760919, 1468536] ) ,tallhed ,blomning ,2013 (Lars-olof Sarenmarik)
V Skedtjärn (artp.) (14F 2d , [6760919, 1468536] ) ,tallhed ,20 plantor/tuvor ,2013 (Lars-olof Sarenmarik)
Solberga (artp.) (14F 2d , [6760920, 1468503] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Teresia Holmberg)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,31 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,100 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,30 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,117 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,100 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (artp.) (14F 2d , [6761400, 1469900] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,2 plantor/tuvor ,2010 (Tomas Ljung, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,noterad ,2010 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,2 plantor/tuvor ,2010 (Tomas Ljung, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) ,tallskog övergång till äng ,2 plantor/tuvor ,2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) ,tallskog övergång till äng ,2 plantor/tuvor ,2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Jutjärn, vid nedfarten (artp.) (14F 2e , [6763200, 1470300] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Jutjärn, vid nedfarten (artp.) (14F 2e , [6763200, 1470300] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Boda kyrka, 300 m SV (artp.) (14F 3d , [6766000, 1467600] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Boda kyrka, 300 m SV (artp.) (14F 3d , [6766000, 1467600] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Gönockran, 500 m SSO om (artp.) (14F 3e , [6768050, 1470649] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Hagelin)
Gönockran, 500 m SSO om (artp.) (14F 3e , [6768050, 1470649] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Åhedarna (artp.) (14F 4e , [6773571, 1470389] ) , ,28 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Ovanmyra längs gamla landsvägen (14F 2d , [67634, 14684] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg,i byarna lite varstans frekvens:allmän över 10 lokaler ,1985 (TLj)
Vägen mot Styggforsen (14F 3d , [6766420, 1467190] ) ,vägren ,ett antal vita exemplar ,2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67683, 14702] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67703, 14673] ) ,lundartad sluttning ,t.riklig ,1985 (TLj)
Osmundsberg (14F 4d , [67704, 14677] ) ,tipp för kalkstensavfall ,ymnigt ,2011 (GHa)
Ö Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark på kalkmakadam ,enst. ,1998 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,buskage vid kanten av å ,enst. vita ex. ,1998 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,gräsmatta ,fåtal ,1997 (GHa)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ) ,ödegård ,enstaka ,2009 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,intill gammal fäbodstuga ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769360, 1466800] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
S änden av Nora Ockern (artp.) (14F 4e , [6770605, 1470139] ) ,fröställning och blad vid plint till fritidshus ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Caltha palustris    Kabbleka
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Jutjärnsbäcken (14F 2e , [6762890, 1470790] ) ,bäck ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,surdrag ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid damm ,tiotals ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) , ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,gles skog, f.d. änge ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762022, 1470336] ) ,mindre vattensamling ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,grusgropsskänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,i kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,gårdsplan i ödegård ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,dike/vägren , 2007 (GHa)
Ranunculus confervoides    Hårmöja
Tuvtjärn Ö om Ensen (14F 1d , [67598, 14681] ) ,i kalkoligotrof tjärn, med trådnate ,t. riklig ,1989 (JEd & LBr)
Ranunculus ficaria    Svalört
Slänt vid Sockenstugan (14F 3d , [6766200, 1467830] ) ,grässlänt ,rätt ymnigt ,2012 (GHa)
Södra ändan av Gulleråsen (14F 4d , [67715, 14654] ) ,åkerkant, detta är antagligen en rymlig från någon trädgård ,relativt rikligt ,2002 (GHa)
Sunnanåkern, 'Kvärgatu' . byväg i stark östsluttning (14F 4d , [67716, 14666] ) ,trädgårdsavfall ,relativt rikligt ,2006 (GHa)
Gulleråsen, Västabäcken (14F 4d , [6772450, 1465970] ) ,ängsmark ,tiotals ,2012 (GHa)
Gulleråsen, Västombäcken (14F 4d , [6772460, 1465970] ) ,dike ,rätt rikligt inom en 10 kvadratmeters ruta ,2014 (GHa)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Mitt i byn ,"Åsehags damm" (14F 4d , [67722, 14662] ) , ~refl~ ,damm i bäcken , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ) ,f.d.ängsmark,på reträtt p.g.a.invaderande sly ,flerst. ,1986 (TLj)
SV om Boda k:a (14F 3d , [67661, 14676] ) ,torrbackar,betade ,t.riklig ,1985 (TLj)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,kalkberg ,enst. ,1999 (GHa)
Gulleråsen,Ösluttningen (26 15-33 15) (14F 4d , [67726, 14665] ) ,björkhagar med örtveg. ,rikligt ,1985 (TLj)
Gulleråsen,Ösluttningen (26 15-33 15) (14F 4d , [67733, 14665] ) ,björkhagar med örtveg. ,rikligt ,1985 (TLj)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,flertal ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,enstaka ,2019 (GHa)
200 m N kyrkan (14F 3d , [67664, 14676] ) , ~refl~ ,hästhage , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,vägren/mötesplats ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,gångväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen.,"Strömmingsbätjön" (14F 4c , [67717, 14643] ) , ~refl~ ,traktorväg mrd omgivande sumpskog och vägslänter , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,dike/vägren , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Värmdalen (14F 2d , [6760220, 1468920] ) ,stenig strand ,enstaka ,2017 (GHa)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,gropar i för övrigt uttorkad dödisgrop ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Bysjöån, Ö om Gulleråsen (14F 4d , [6772000, 14668000] ) ,igenväxande ängsmark kring ån ,riklig ,1985 (TLj)
Södra Hedsänget, 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ) ,övergivet änge längs åstrand ,enst. ,2000 (GHa)
Hedänget eft.Bysjön (14F 4d , [67749, 14667] ) ,öppen gammal ängs o betesmark nära ån ,t.riklig ,1985 (TLj)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,kanten av grässvål ,tiotals ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762030, 1470350] ) ,ängsmark (rätt torr) ,enstaka ,2016 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67677, 14707] ) , ~refl~ ,tallskog i sluttning mot dödisgrop ,flertal ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,fuktäng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Chelidonium majus    Skelört
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,vid uthusvägg ,fåtal ,2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,ymnigt ,2012 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,jordhögar ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Änderåsen, upplaget (artp.) (14F 3d , [6768911, 1467196] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Änderåsen västra dammen (artp.) (14F 3d , [6768919, 1467236] ) ,fyllningsjord vid kanten av damm ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ) ,schakthögar på sand (matjordshögar) ,1 tuva -85/2 st -86 ,1986 (TLj)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kärvsåsen, byvägen (14F 4d , [6770850, 1467120] ) ,gårdsinfart ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) ,vägkant ,1 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Armoracia rusticana    Pepparrot
100 m O transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,trädgårdsavfall ,1 ex. ,1999 (GHa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,grusgropsskänt ,flertal ,2015 (GHa)
200 m V Värmdalen (14F 2d , [67601, 14687] ) ,åsgrop ,rikligt ,2011 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766500, 1467370] ) ,grässlänt ner mot damm ,tiotals ,2011 (GHa)
Jugasskär (14F 3e , [67659, 14707] ) , ~refl~ ,nyupptaget dike över kalhygge ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ugglas svad (14F 4c , [67721, 14649] ) ,körspår i hygge ,flertal ,2011 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,kanten av å ,enst. ,1998 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67717, 14659] ) ,dike/bäck i hästhage ,10-tals ,1998 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,dike ,enst. ,1998 (GHa)
300 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) ,vattenfyllt dike ,enst. ,1998 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67733, 14663] ) ,kanten av damm ,enst. ,1998 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Ovanmyra, vägen mot Skärbacken (14F 2d , [67641, 14680] ) ,åker ,rikligt ,2010 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,spridd ,2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Vägen mellan Bingsjövägen och Lenåsen (14F 3e , [67651, 14730] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1468030] ) ,tipp för rötslam ,ett fåtal ,2007 (GHa)
200 m N kyrkan (14F 3d , [67664, 14676] ) , ~refl~ ,hästhage , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,åker ,ymnigt ,2017 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14680] ) ,grusslänt ,relativt rikligt ,2005 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763173, 1468105] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Gulleråsen, Västabäcken (artp.) (14F 4d , [6772512, 1466066] ) ,grushög ,sex till sju exemplar ,2019 (GHa)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,bäck ,flertal ,2012 (GHa)
Lenåsbäcken. 300 m NO Backarna (14F 2d , [67635, 14698] ) ,bäckstränder,lövkärr,bitvis på hygge ,rikligt ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,bäck/dike i igenvuxen betesmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ) ,bäckravin ,rikligt ,2012 (GHa)
1 km VSV Ångstjärnen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,källpåverkade skogsängar ,t.rikligt,flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Jutjärn,50 m SV om N-spetsen (14F 2e , [67634, 14703] ) ,källkärr ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,bäck-åstränder,källflöden frekves:m.a. 5 lokaler ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) ,fuktdrag i blandskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67662, 14672] ) ,bäck i snårskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ) ,liten bäck ,tiotals ,2017 (GHa)
Brödlösbergsvägen mellan kraftledningarna (14F 3d , [6767000, 1465160] ) ,dike ,ymnigt ,2018 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,surdrag ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nära sydspetsen av S Ockran (14F 3e , [6768840, 1470140] ) ,källa ,flertal ,2017 (GHa)
Ol-Ers fäbod (14F 3e , [67695, 14740] ) ,efter bäck i hyggeskant ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Ravin i Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) ,vattenfyllda gropar i ravin ,tiotals ,1999 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,vattenfylld grop i gråalskärr ,tiotals ,1998 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67732, 14648] ) ,kanten av källa ,fåtal ,1998 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,ymnigt ,2014 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,kanten av liten bäck ,tiotals ,1999 (GHa)
Ö om Lissberg vid ån (14F 4d , [67717, 14669] ) ,vattenfyllt dike/f.d.kvarnränna ,rikl. ,1998 (GHa)
Esrsmyråsen (14F 4d , [6771910, 1465340] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,bäck/dike ,rikligt ,2001 (GHa)
Gulleråsen,ån norr om sågplatsen/reningsverket (14F 4d , [67736, 14668] ) ,bäck/dike som översilar sumpskog, väster om ån ,rikligt ,2001 (GHa)
S Hedsänget 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ) ,bäck som översilar sumpskog ,rikl. ,2000 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,dike ,rikl. ,2000 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,avsnörd meanderslinga av ån ,rikligt ,2012 (GHa)
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ) ,bäck från kallkälla ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765777, 1466764] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Värmdalen (14F 2d , [6760220, 1468920] ) ,stenig strand ,enstaka ,2017 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6769640, 1467620] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6771777, 1464805] ) ,dike i kalhygge ,ett tiotal ,2018 (GHa)
N om " Kvarnen" (14F 4d , [67717, 14669] ) , ~refl~ ,200 m av Bysjöån ,åkrar o sumpmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Lenåsvägen (14F 3d , [6765900, 1469390] ) ,dike ,cirka tio exemplar ,2013 (GHa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2012 (GHa)
Skärningen Styggforsån/vägen (14F 3c , [67669, 14647] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mellan Bingsjövägen och Lenåsen (14F 3e , [67651, 14730] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sandtaget vid Åhedarna (14F 4e , [67737, 14707] ) , ~refl~ ,sandtag , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Vid vägen till Histtomba. Ö om Boda kyrkby (14F 3d , [67669, 14688] ) , ~refl~ ,träda , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Hesperis matronalis    Hesperis
Ovanmyra vid väg 301 (14F 2d , [67636, 14683] ) ,landsvägsdike ,rikligt ,2009 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Kyrkbacken (14F 3d , [6766170, 1467730] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,jordhög , 2008 (GHa)
Västombäcken ,Bydel i Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ) ,kanten av bäck ,relativt rikligt ,2005 (GHa)
Norra Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,vägslänt ,tiotals ,1999 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763601, 1467873] ) ,naken jord ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Ovanmyra. mot Solberga (14F 2d , [6763, 1468] ) ,dikesren ,enstaka ,1985 (TLj)
Ovanmyra (14F 2d , [6764, 1468] ) ,åkerren ,t.riklig ,1985 (TLj)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ) ,vattenbryn ,färre än tio ,2012 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [6766150, 1466570] ) ,torrlagd damm ,ymnigt ,2019 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,kanten av uttorkad damm ,enst. ,1999 (GHa)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Gulleråsen, vägen mot reningsverket (14F 4d , [6773520, 1466470] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2011 (GHa)
Subularia aquatica    Sylört
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,grund tjärn på sand,kalkpåv. ,t.rikl. ,1989 (JEd & LBr)
Thlaspi arvense    Penningört
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,flertal ,2012 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsberg,S kanten av kalkbrottet (14F 4d , [67705, 14673] ) ,vägslänt utanför villatomt ,tiotals ,1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ) ,ruderatmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [67646, 14698] ) ,gårdsplatser ,ymnigt ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lokänget (14F 3e , [6768050, 1470650] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Drosera anglica    Storsileshår
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Igeltjärnen (14F 3d , [67678, 14659] ) , ~refl~ ,myrlagg i kanten av tjärnen ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Halstjärnsflyten,N om Halstjärnen (14F 3c , [67671, 14631] ) ,på strängar i myren med båda Drosera-arterna! ,rikligt ,1985 (TLj)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Nävertjärn (14F 2d , [6760120, 1466980] ) ,myr vid tjärn ,rät rikligt ,2010 (GHa)
Igeltjärnen (14F 3d , [67678, 14659] ) , ~refl~ ,gungflyn ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67701, 14703] ) , ~refl~ ,vägslänt mot vattenbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ) , ~refl~ ,dike ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,dike ,spridd ,2008 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,längs husgrund ,spridd ,2010 (GHa)
Öst i Gålom (14F 3d , [67664, 14684] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Osmundsberget, S om brottet (14F 4d , [67703, 14673] ) ,kalktorräng o kalkblottningar samt slagghögar ,rikligt ,1985 (TLj)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,kalkberg ,rikl. ,1999 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Sedum hispanicum    Blek fetknopp
Ensro (14F 2d , [6760130, 1467960] ) ,moränbacke, genomgrävd för några år sedan ,heltäckande inom en kvadratmeter ,2011 (GHa)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Björkallen (14F 3d , [6765890, 1468050] ) ,stenfot ,fåtal ,2009 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ) ,stenröse ,fåtal ,2007 (GHa)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
500 m V Lenåsmyren (14F 2d , [67636, 14690] ) ,trädgårdsutkast ,ett tiotal ,2012 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762150, 1470440] ) ,ängsliknande tallskog ,rikligt ,2010 (GHa)
Sinksjöån (14F 3d , [6766120, 1466580] ) , ~refl~ ,sumpskog på gammal tipp ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen/Solingvägen (14F 4d , [6771410, 1467900] ) ,stenig vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander, Klara Helander)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Atlasruta (14F 2d ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:allmän ,1985 (TLj)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ) ,ravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:allmän ,1985 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Silvbergsklitten (14F 3d , [67668, 14682] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3e ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Öster om Hoppesbacken (14F 3e , [67650, 14700] ) , ~refl~ ,betesmark ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67721, 14642] ) ,rotvälta ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. S om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,kanten av källa ,tiotals ,1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,igenväxande fuktig linda ,hundratals ,1997 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ) ,kanten bäck/hjulspår ,tiotals ,1999 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67729, 14649] ) ,fuktig sänka ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kärvsåsen, mln Karins livs o Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ) ,källflöde i lundveg. ,ofantliga mängder ,1985 (TLj)
Kärvsåsen/Sågvägen (14F 4d , [6771780, 1467690] ) ,fuktigt f.d. betesmark ,ymnigt ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,dikeskanter ,10-tals ,1997 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Bondbodarna (artp.) (14F 5g , [6779234, 1480486] ) ,gransumpskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Ovanmyra, 100 m NV handelsboden (14F 2d , [67644, 14684] ) ,flerårig vall o vägren ,riklig ,1986 (TLj)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ) ,grässvål/gångstig ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67648, 14656] ) ,vägrenar ,fåtal ,2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Vägskäl 800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773120, 1477220] ) ,vägren , 2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ribes alpinum    Måbär
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m NV jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundartad östbrant ,flerst. ,1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14692] ) ,kanten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2007 (GHa)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ) ,igenvuxet änge ,enstaka ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ) ,lövbuskage ,enstaka ,2007 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769920, 1467070] ) ,stenröse ,enstaka ,2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m SO Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ) ,igenvuxen slog ,enst. ,1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,bergsbrant ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn,S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,liten revkalkkulle ,tiotal ,2000 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,flertal ,2018 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,stenröse vid lada samt stenröse N knappesåkern ,enst.+ 10 tal ,1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,bergssluttning ,enst. ,1997 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ) ,stenröse ,enst. ,1997 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,stenröse vid lada ,enst. ,2000 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld o.vägkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Södar Ockern (14F 4e , [6770210, 1470430] ) ,bäckravin i brant sluttning ,enstaka ,2009 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,stenröse i igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773199, 1464987] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
1 km SO Ovanmyra, eft. vägen mot Backarna (14F 2d , [67638, 14690] ) ,lövlund-rösen ,flera buskar ,1985 (TLj)
Småkärrbäcken (14F 3c , [6766280, 1464530] ) , ~refl~ ,tippat trädgårdsavfall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
1km V Hålldammen (14F 3d , [67655, 14654] ) ,alkärr/bäckdäld ,enstaka ,1986 (TLj)
Väster om Änderåsen (14F 3d , [67697, 14666] ) , ~refl~ ,inägor, delvis övergivna , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårsplats ,några buskar ,2002 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67717, 14659] ) ,f.d.linda nära gårdsplats ,några buskar ,1998 (GHa)
200 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14655] ) ,dike i f.d.änge ,några buskar ,2000 (GHa)
200 m NO Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14659] ) ,f.d.ladvall ,några buskar ,2000 (GHa)
Gulleråsen, Kärrbacken (14F 4d , [6771890, 1465580] ) ,kalhygge ,en buske ,2014 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten av uttorkad damm,bland lövsly ,några buskar ,1999 (GHa)
Gulleråsen, ån norr om sågplatsen/reningsverket (14F 4d , [67736, 14668] ) ,stenröse i före detta änge ,några buskar ,2001 (GHa)
Klubbusheden S delen (artp.) (14F 4d , [6773454, 1467275] ) ,tallhed ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
500 m V Lenåsmyren (14F 2d , [67636, 14690] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14674] ) ,ungskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Lissgetgäcken, Änderåsen (14F 3d , [67699, 14668] ) , ~refl~ ,igenvuxen bäckravin , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmunsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,före detta gårdsplats,riven för mer än 25 år sedan ,några buskar ,2002 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårdsplats ,några buskar ,2002 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67718, 14662] ) ,brant slänt i sydläge ,några buskar ,1999 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,ett par buskar ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760590, 1469170] ) ,sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67628, 14680] ) ,snårig blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,nära f.d.gårdsplan ,några buskar ,1999 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårdsplats ,några buskar ,2002 (GHa)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6769225, 1465217] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ) ,hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata , 2009 (GHa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas ,fåtal ,2012 (IPt)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ) ,skogsbilväg , 2008 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
F.d. sågplatsen vid norra spetsen av Bysjön (14F 4d , [6770980, 1466840] ) ,gräsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ) ,igenväxande åker ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rikligt ,2010 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ) ,slåtteräng , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ) ,skogsbilväg , 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [6772680, 1464420] ) ,f.d. åker, nu skogsplanterad ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ) ,ödegård ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Sunnanåkern i Gulleråsen (14F 4d , [6771430, 1466310] ) ,åkerkant ,fåtal ,2010 (GHa)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rikligt ,2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ) ,slåtteräng , 2006 (IPt & JEd)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,spridd ,2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ) ,slåtteräng , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ) ,skogsbilväg , 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas ,rikligt ,2012 (IPt)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gulleråsen, "Filialen" (14F 4d , [6771800, 1466330] ) ,ödetomt ,< 10 buskar ,2013 (GHa)
Potentilla anserina    Gåsört
Solberga (14F 2d , [67629, 14680] ) ,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
öster om Hålldammen (14F 3d , [6766280, 1466690] ) , ~refl~ ,gammalt grustag , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67725, 14639] ) ,grusplan ,enstaka ,2008 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2009 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,enstaka ,2008 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,strandkant ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Öster Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata med hårdbacke + ett litet fuktigare parti , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,källdrag ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,3 ,2018 (Teresia Holmberg)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Gamla kyrkvägen,300 m S kyrkan (14F 3d , [6765860, 1467760] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog ,en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,stenröse ,enstaka ,2001 (GHa)
Potentilla fruticosa    Tok
Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ) , ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark med kalkmakadam ,enst. ,1998 (GHa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,dike ,väl spridd i hela rutan ,frekvens allm. , 2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Pungarna (14F 4f , [67741, 14770] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67729, 14834] ) , ~refl~ ,längs bäck ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [6775250, 1477990] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67794, 14805] ) ,f.d. fabod/igenväxande myrlindor , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,fuktäng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Fragaria moschata    Parksmultron
Södra Lenåsen (14F 2d , [67643, 14699] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
500 m S Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67624, 14703] ) ,vägkant på kalkslagg ,flera ex ,1986 (TLj)
Kyrkbyn, mitt mot sögra kyrktrappan (14F 3d , [6766180, 1467750] ) ,vägslänt ,tiotals ,2011 (GHa)
Fragaria vesca    Smultron
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760140, 1466890] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Östbjörkavägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,rikligt ,2007 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,flertal ,2017 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,flertal ,2018 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769360, 1466800] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Geum rivale    Humleblomster
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Ovanmyra, Lenåsvägen (14F 2d , [67645, 14686] ) ,vägrenar ,rikligt ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Vät strax V Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,ängsliknande kant av liten vät ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14690] ) ,botten av grustag ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,vid ladruin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1467990] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,gammal körväg i kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Silvbergsmyren (14F 3d , [67678, 14677] ) , ~refl~ ,övergiven gård , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,svad ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Ersmyråsen (14F 4d , [6772460, 1465970] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2014 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Potentilla erecta    Blodrot
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,längs tjärnens stränder ,enstaka ,2009 (GHa)
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,rikligt ,2008 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,surdrag ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Öster Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata med hårdbacke + ett litet fuktigare parti , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) , ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,kanten av vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6771938, 1465425] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6774002, 1466012] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6774056, 1465986] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Vattenverket (14F 2d , [6761000, 1469450] ) ,grusplan ,enstaka ,2015 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67671, 14706] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,stenröse ,enstaka ,2007 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
Rosa dumalis    Nyponros
Södra delen av Gulleråsen. ”Mar Eriks brevlåda”. (14F 4d , [67715, 14650] ) ,stenröse, med största sannolikhet en trädgårdsrymling ,1 ex ,2002 (GHa)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1468950] ) ,öppen tallskogssluttning ,flertal ,2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767010, 1464740] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,sluttningen i en dödisgrop ,en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid stugvägg ,ett par buskar ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
Rosa rugosa    Vresros
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [6764480, 1468180] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [6764740, 1468520] ) ,ängsmark ,10-tal småbuskar ,2008 (IPt)
Silvbergsängarna, väg 301, infarten till skjutbanan (14F 3d , [6768190, 1467660] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,en buske ,2017 (GHa)
Väg 301 vid Gulleråsens bystuga (14F 4d , [6772440, 1466300] ) ,vägren ,en buske ,2009 (GHa)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Kärvsåsen mot Sötsved (14F 4d , [67719, 14679] ) ,tipp ,enstaka ,2019 (GHa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Nävertjärn (14F 2d , [6760120, 1466980] ) ,myr vid tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Igeltjärnen (14F 3d , [67678, 14659] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Rubus arcticus    Åkerbär
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,igenväxande myrlinda ,50-100 ex. ,1998 (GHa)
Rubus saxatilis    Stenbär
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Tuvtjärnen (14F 1d , [67598, 14683] ) ,strandsnår ,spridd ,2008 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1468950] ) ,öppen tallskogssluttning ,flertal ,2009 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,liten kalkkulle i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f .d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Rubus idaeus    Hallon
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ) ,genväxande betesmark ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,hygge ,ymnigt ,2019 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ockerberget (14F 3d , [67692, 14698] ) , ~refl~ ,brant östsluttning i barrskog (mest hyggen) , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67716, 14788] ) ,hygge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
1 km SV Ovanmyra (14F 2d , [67638, 14690] ) ,vägkant v.brukningsväg över lindorna ,ymnig ,1985 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,stenröse ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gulleråsen, Nilsgatu (14F 4d , [6771480, 1466340] ) ,odlingsröse ,fåtal ,2013 (GHa)
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,övertäckt f.d. tipp ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kanten av kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,lövskog kring fäboden ,spridd ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14715] ) ,gammal slog ,enstaka ,2019 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67721, 14837] ) ,fäbod ,flertal, många grova, gamla träd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sorbus intermedia    Oxel
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Spiraea x arguta    Brudspirea
Ersmyren kraftledningen (artp.) (14F 4d , [6771926, 1465427] ) ,tippad jord ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,övertäckt f.d. tipp ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ) , ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Dunkholsbacken / Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,f.d.gårdsplats ,ett buskage ,1998 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,jordhögar ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Tuvtjärns grustag (14F 2d , [67601, 14683] ) ,grusig slänt ,ett stort bestånd ,2012 (GHa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ) ,slänt ner mot grustag ,fåtal ,2009 (GHa)
Väg 301/Enssågen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren/torr slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67622, 14680] ) ,blottat kalkberg ,riklig ,1985 (TLj)
300 m S Västanå (14F 2d , [67627, 14674] ) ,sandig morängrop i skogen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Hedvägen, lilla kraftledningen (14F 3d , [6767000, 1465160] ) ,avlägg ,ymnigt ,2018 (GHa)
Silergruvan i Silverberg (14F 3d , [6767140, 1468100] ) , ~refl~ ,slaggvarp , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Hållberget/Bingsjövägen (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Ö Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark på kalkmakadam ,tiotal ,1998 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,vägkant ,tiotals ,1997 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
Västombäcken vid transformatorn (14F 4d , [67727, 14655] ) ,grusplan/vägkant ,tiotal ,2001 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14651] ) ,naken jord i vägren ,fåtal ,2008 (GHa)
Ö om Ockransjöarna (14F 4e , [67701, 14704] ) ,vägkanter ,riklig ,1985 (TLj)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67755, 14820] ) , ~refl~ ,torra vägrenar , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Skedtjärn (grustäkt) (artp.) (14F 2d , [6760931, 1469089] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Markus Rehnberg)
Skedtjärnen (öst om) (artp.) (14F 2d , [6760910, 1469100] ) ,grustag ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Jutjärnsvägen (14F 2d , [6760190, 1468890] ) ,torr vägren ,litet bestånd ,2010 (GHa)
1 km S Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6761480, 1469940] ) ,vägslänt ,fåtal (trolig spridning från lokalen vid Jutjärn) ,2009 (GHa)
S om Jutjärns kalkbrott längs vägen och skogen omkring ,(2103-2603), (14F 2e , [67621, 14703] ) ,längs kalkgrusiga vägkanter och i torr sandig kalktallskog, ,riklig och spridande sig längs vägen ,1986 (TLj)
S om Jutjärns kalkbrott längs vägen och skogen omkring ,(2103-2603), (14F 2e , [67626, 14703] ) ,längs kalkgrusiga vägkanter och i torr sandig kalktallskog, ,riklig och spridande sig längs vägen ,1986 (TLj)
Isälvsområdet NO Rättvik, ca 1965 (BERG 1966) * ca 900 m S Jutjärn (14F 2e , [67623, 14704] ) ,käll-påverkad skogsäng i tallhed på sandfält , 1985 (ABj & TLj)
Jutjärns kalkbrott vägen (artp.) (14F 2d , [6760619, 1469465] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Ingels, Rättviks kommun (artp.) (14F 2e , [6762109, 1470338] ) , ,10 ,2019 (Helena Lager)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470326] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Lenåsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762300, 1470400] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jutjärn, 1km S om, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762370, 1470260] ) ,betesmark ,150 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Astragalus penduliflorus    Smällvedel
Skedtjärnen,grustag (14F 2d , [67609, 14691] ) ,övergiven grustagsslänt ,ca 100 ex. ,2001 (LBr)
Nära Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763290, 1468000] ) ,ny lokal i sandtagsslänt ca 1 km från klassiska lokalen ,ca 100 ex ,2004 (LBr)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762110, 1470360] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Väg 301 fr Rättvik mot Boda kyrkby. Väster 1,2 km N Ingels mot Jutjärn, därefter ca 2,7 km. lokalen ligger 200 m SO vägen. (14F 2e , [67623, 14704] ) ,en däld mellan åsryggar på isälvsfältet med gräsvegetation och kalkindikerande örter t.ex. ägggentiana, rosettjungfru ? underlag isälvsgrus. ytligt kalkrikt grundvatten. ,50 -100ex ,1989 (TLj)
Ett annat mera otillgängligt ställe”, ca 1885 (O.V.Vahlin: SAM.1913) * troligen = isälvsområdet NO om Rättvik, med fjällvedel, 1965 (BERG 1966) * 3 km NNO Ingels, ca 10 ex, 1975 (NILS.& GUST.1977a) * några få plantor 1982 (BJÖRKL.1983) (14F 2e , [67629, 14702] ) , ca 1 km S om Jutjärn, på och vid industrispår, ymnig 1985 men kraftigt decimerad genom grävning ,ca 25 ex ,1985 (LJUNG 1985 o a)
Skedtjärns grustag (artp.) (14F 2d , [6760905, 1469072] ) , ,228 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärns grustag (artp.) (14F 2d , [6760924, 1469081] ) , ,377 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Skedtjärns grustag (artp.) (14F 2d , [6760928, 1469083] ) , , 2015 (Anders Helander)
Skedtjärn, grustag nära (artp.) (14F 2d , [6760950, 1469100] ) , ,100 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762033, 1470328] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,2 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762120, 1470328] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762123, 1470336] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,7 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen, 100m norr om (artp.) (14F 2e , [6762261, 1470390] ) , ,8 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen, 100m norr om (artp.) (14F 2e , [6762261, 1470390] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
N Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762298, 1470387] ) ,flera stora plantor nära informationsskylt. ,noterad ,2020 (Joakim Andersson Hemberg, Anna Hemberg Hermansson)
Lenåsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762300, 1470400] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jutjärnsängarna (artp.) (14F 2e , [6762308, 1470449] ) ,sandtallskog ,10 plantor/tuvor ,2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6762319, 1470446] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762325, 1470448] ) , ,7 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762365, 1470435] ) , ,14 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762888, 1470792] ) ,tallhed , 1995 (Bengt Oldhammer)
Skedtjärn (grustäkt) (artp.) (14F 2d , [6760931, 1469089] ) , ,noterad ,2019 (Markus Rehnberg)
Skedtjärnen (öst om) (artp.) (14F 2d , [6760910, 1469100] ) ,grustag ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordtipp ,enstaka ,2001 (GHa)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Solberga, mot SV (14F 2d , [67619, 14682] ) ,skogsbryn,torrare mark ,enstaka ,1985 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,fårhage ,enstaka ,2019 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,skogsbtyn ,enst. ,1998 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,lövskogsbryn ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,stenrösen ,fåtal ,2009 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern/Sparvkojan (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,vid fritidshus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lathyrus vernus    Vårärt
300 m NV jutjärnens N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lövbeväxt brant ,riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg,bäckraviner,bergbranter på kalk frekvens: m.a. 7 lokaler ,1985 (TLj)
NO Sinksjön (14F 3d , [67699, 14678] ) , ~refl~ ,liten revkalkkulle , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Storsveden, S om Jälltjärnen (14F 4c , [6772, 1464] ) ,f.d.ängsmarker,idag tätnande lövlundar o björkbackar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,igenvuxen slog i östsluttning ,enst. ,1997 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,frodig granskog ,enst. ,1997 (GHa)
Osmundsberg, 50 m N kalkbruket (14F 4d , [67705, 14672] ) ,kalkbrant med lövträd ,t.riklig ,1985 (TLj)
Sunnanåkern,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,stenröse ,enst. ,1999 (GHa)
Storsveden, S om Jälltjärnen (14F 4d , [6772, 1465] ) ,f.d.ängsmarker,idag tätnande lövlundar o björkbackar(4c2-4-)-(4d2-0-) ,t.riklig ,1986 (TLj)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,stenröse/slänt ,enst. ,1999 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gulleråsen, Ö-sidan av åsen,(25 15-33 15) (14F 4d , [67726, 14665] ) ,lövängar ,flerst. ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Ö-sidan av åsen,(25 15-33 15) (14F 4d , [67733, 14665] ) ,lövängar ,flerst. ,1985 (TLj)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning,kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden NR (artp.) (14F 4c , [6773033, 1464824] ) ,lågörtblandskog kalkmarkskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Lotus corniculatus    Käringtand
NO Tranumyren (14F 1d , [6759690, 1467090] ) ,bruksväg ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget/Bingsjövägen (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Norr om Jälltjärn (14F 4c , [6774280, 1464770] ) ,vändplan ,tiotals ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sandtaget vid Åhedarna (14F 4e , [67737, 14707] ) , ~refl~ ,sandtag , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67794, 14803] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67773, 14874] ) ,vägren ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Västanå (14F 2d , [67628, 14675] ) ,diken ,spridd ,2007 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gamla landsvägen mot Änderåsen (14F 3d , [67687, 14673] ) ,vägslänt ,enstaka ,2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,diken ,enstaka ,2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,vägkant diken ,rikl. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ) ,vägslänt ,rikl. ,1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm (14F 4d , [67722, 14662] ) ,vägslänt på kalksten ,rikl. ,1998 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ) , ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Medicago lupulina    Humleluzern
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Ovanmyra,Ingelsgården (14F 2d , [67641, 14685] ) ,vall ,enstaka ,1985 (TLj)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,vägslänter,beteshagar o backar i hela byn ,riklig ,1985 (TLj)
Backåkern (14F 3d , [67662, 14678] ) ,slänten upp mot kyrkan ,enstaka ,2010 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,torra ytor på kalkbrottets botten ,ett par grupper med ett tjugotal i varje grupp ,2009 (GHa)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,torrlagd reningsverksdamm ,ett "snår" tillsammans med vit och gul Sötväppling ,2007 (GHa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Tuvtjärn,mln tjärn o sandtaget (14F 2d , [67601, 14682] ) ,vägkanter o sandhögar ,enstaka ,1985 (TLj)
Tuvtjärns grustag (14F 2d , [67601, 14683] ) ,botten av grustag ,flertal ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,torrlagd reningsverksdamm ,ett "snår" tillsammans med Blåluzern och Sötväppling ,2007 (GHa)
Sockenstugan (14F 3d , [6766210, 1467850] ) ,kanten av rabatt ,enstaka ,2010 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sanden , vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordhög ,fåtal ,2005 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,jordhögar ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,torrlagd reningsverksdamm ,ett "snår" tillsammans med Blåluzern och Vit sötväppling ,2007 (GHa)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Kvarnheden (14F 2d , [67635, 14678] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ) ,mer eller mindre naken kalkknöl ,fåtal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Trifolium medium    Skogsklöver
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14689] ) ,ängsliknande gles tallskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14716] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14874] ) ,f.d fäbodvall ,rikligt ,2019 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium repens    Vitklöver
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2009 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike/vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Solberga (14F 2d , [67618, 14680] ) ,vägkant ,enstaka ,1985 (TLj)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67649, 14655] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,fåtal ,2018 (GHa)
500 m N Åsmyren längs vägen förbi Skärbacken (14F 3d , [6765030, 1465160] ) ,vägren ,ymnigt ,2011 (GHa)
Skärbacksvägen (V om Ovanmyra) (14F 2d , [67647, 14665] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Skärbäcksvägen (artp.) (14F 2d , [6764851, 1465685] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Vicia cracca    Kråkvicker
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,enstaka ,2009 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,dike ,spridd ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,spridd ,spridd ,2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vicia sepium    Häckvicker
Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ) ,igenväxande åker ,enstaka ,2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ) ,slänt ner mot grustag ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,vändplan med kalkmakadam ,enstaka ,2017 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767350, 1471461] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Jonasbäcken, Ö om Halstjärnsflyten (14F 3c , [67669, 14644] ) ,bäckravin m.källflödesslänter ,ymnig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,öppen lundveg,både fuktig o torrare frekvens:m.a 6 lokaler ,1985 (TLj)
Lövskog NO macken i Boda (14F 3d , [67656, 14683] ) ,lövskogssluttning ,enstaka ,2006 (GHa)
Vägen/skogen väster om Brödlösberget (14F 3d , [67669, 14651] ) ,fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
Osmunsberg (14F 4d , [67706, 14677] ) ,f.d.löväng ,t.riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,lövskog ,enst. ,1998 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,liten kalkkulle med lövsly ,tiotals ,2000 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Skogsbilvägen Ö-ut från avt. till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,fuktig tallskog ,enst. ,1998 (GHa)
200 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,tallskog på kalkunderlag ,tiotals ,1997 (GHa)
Hedänget, V om Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ) ,lundveg.rikkärrdråg ,riklig ,1985 (TLj)
200 m V Hågåänget (STOR) (14F 4c , [67727, 14637] ) ,skogsbryn vid liten kalkhäll ,tiotals ,1998 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,kanten av rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
300 m V Simsänget (STOR) (14F 4c , [67733, 14649] ) ,igenvuxen slog ,tiotals ,2000 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773199, 1464987] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärbäcken väst om byn (ravinen) (14F 4d , [67734, 14661] ) ,bäckravin ,tiotals ,2001 (GHa)
Oxalis acetosella    Harsyra
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,fuktig skog längs med en å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,vid gammal kvarn ,flertal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,blandskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,granskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765689, 1466715] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Kalkberget (14F 3d , [67679, 14669] ) , ~refl~ ,hjulspår i hygge ,ett par "tuvor" ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, "Finska" (14F 4d , [6772800, 1466390] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Geranium pratense    Ängsnäva
Gulleråsen,Sunnanåkern (14F 4d , [67716, 14663] ) ,beteshage o vägkant ,enstaka ,1985 (TLj)
Gulleråsen, "Kvärgatu" (14F 4d , [6771620, 1466540] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Gulleråsen, Lantvallen (14F 4d , [6771650, 1466370] ) ,vägren ,tiotal ,2010 (GHa)
Väg 301 genom Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,dike längs riksväg samt gräsmatta ,enst. ,1997 (GHa)
Väg 301 ,100 m N avf. t. Västanbäcken (14F 4d , [67724, 14662] ) ,dike ,enst. ,1998 (GHa)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Ovanmyra ,vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ) ,gammal ängsmark/vägkant ,1 stort bestånd ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771510, 1466330] ) ,stenig slänt ,ett rätt kraftigt bestånd ,2008 (GHa)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Solberga (14F 2d , [67629, 14684] ) ,ängsmark ,rikligt, spridd i hela rutan ,2011 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,gles skog, f.d. änge ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,en stor grupp vita exemplar ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m V Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,gammal åker ,många vita exemplar ,2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67685, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar, grässvålar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ö om Ersmyren, "Hans-Ols änget" (14F 4d , [67712, 14655] ) , ~refl~ ,skogsplanterat f.d. änge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,spridd ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Linum catharticum    Vildlin
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,brottetes botten på kalklera ,riklig ,1986 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,vägkant ,tiotals ,2010 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764040, 1465260] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,traktorspår över liten kalkkulle ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,grus i vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,diken o ängsmark ,t.allmän ,1986 (TLj)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) ,jordövertäkt avstjälpningsplats. ,enstaka ,2006 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769430, 1467150] ) ,vägslänt ,rikligt ,2008 (IPt)
Änderåsen, kalkbruksvägen (14F 3d , [67699, 14671] ) ,fårhage ,enstaka ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67699, 14681] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Klittjärnen (14F 3f , [67699, 14792] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ) ,vägren , 2008 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,naken jord på vändplan ,enst. ,1999 (GHa)
300 m S Snusbacken (14F 4c , [67724, 14627] ) ,naken jord där vägfyllning schaktats ,enst. ,1999 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,naken jord vid ledningsstolpe ,enst. ,1998 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ) ,bruksväg i kraftgata ,spridd längs flera hundra meter av kraftgatan ,2010 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,naken jord i vägkant ,tiotal ,1999 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,fuktig naken jord i vägkant ,tiotal ,1998 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,fuktig naken jord i vägkant ,tiotal ,1999 (GHa)
Mellan skogsbilvägen o. Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,naken jord i vägkant ,tiotal ,2000 (GHa)
Ö-ut från avtagsväg mot Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,naken jord i vägkant ,rikl. ,1999 (GHa)
Södra Ockran, Sparv Olles koja (14F 4e , [6770060, 1470390] ) ,stugtomt ,enstaka ,2014 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Branta backen öster om Åhedarna (14F 4e , [67739, 14711] ) ,vägren till skogsbilväg ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,vändplan med kalkmakadam ,tiotals ,2017 (GHa)
Skedtjärnen, glupområde (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468877] ) ,två öppna lokar där skogen till största del avverkats ikring ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) , , 2014 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,10 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Linum grandiflorum    Blomsterlin
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,tipp för rötslam ,enstaka ,2001 (GHa)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Gulleråsen mittemot Å A Andersson (14F 4d , [67719, 14663] ) ,vägren ,ymnigt inom ett litet område ,2009 (GHa)
Euphorbia esula    Vargtörel
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,kalkskravel ,tiotals ,2008 (GHa)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,rikligt ,2012 (GHa)
Boda kyrkby, Gatugårdarna (14F 3d , [6765890, 1467770] ) ,åker ,flertal ,2011 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ) , ~refl~ ,byväg i stark östsluttning , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.) (14F 3d , [6768911, 1467196] ) ,jordhög ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Väg 301/Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,brottetes botten på kalklera ,riklig ,1986 (TLj)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470040] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2011 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,ymnigt ,2011 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14644] ) ,vägren vid liten kalkhol ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,vändplan ,flertal ,2019 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,diken o ängsmark ,t.allmän ,1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Änderåsen, gamla tippen (14F 3d , [67675, 14660] ) ,grässvål/grusplan ,spridd ,2007 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ) ,slåtteräng i torrt parti ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ) , ~refl~ ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67656, 14701] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2012 (GHa)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
500 m SSÖ Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,ganska rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,gårdsplats ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ) ,vändplan ,mycket rikligt ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,gräsbevuxen vändplan ,enst. ,1998 (GHa)
Vägen mot Snusbacken (14F 4c , [67726, 14632] ) ,vägrenar ,under kraftig spridning (kalkmakadam) ,2009 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn. v.vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,grässvål i f.d.avlägg ,tiotals ,1997 (GHa)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773250, 1463820] ) ,kalkhäll i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67733, 14637] ) ,körväg i bred kraftgata ,enstaka ,2009 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67704, 14677] ) ,ruderatmark, kalkupplag ,mycket rikligt ,2007 (GHa)
Osmundsberg n.brottet (14F 4d , [67706, 14676] ) ,kalk-sligöknen ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,grässvål ,rikl. ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid Bysjöån nedom "Lissberget" (14F 4d , [67720, 14668] ) ,öppet översilat extremrikkärr , 1989 (JEd & LBr)
Mellan skogsbilvägen och Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,grässvål i kanten av gammal väg ,rikl. ,2000 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14651] ) ,periodvis översilad grässvål i f.d. avlägg ,fåtal ,2008 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ) ,grässvål i vägkant ,tiotals ,1990 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) ,kalkblekefält , 2014 (Per Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763246, 1468120] ) , ,noterad ,2019 (Pär Dahlström)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762120, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Boda Gammlegård (artp.) (14F 3d , [6767332, 1467878] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Acer platanoides    Lönn
Ovanmyra, gamla vägen mot kyrkan (14F 2d , [67646, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Lundområde,V Boda k:a (14F 2d , [67646, 14697] ) ,ängsmark (2d4627)-(3d1221) "Dränghagen" ,etc ,riklig ,1985 (TLj)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
N.Lenåsen (14F 3d , [67659, 14697] ) ,f.d.ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Lundområden ,"Dränghagen",etc (14F 3d , [67662, 14671] ) ,ängsmark (2d4627)-(3d1221) ,riklig ,1985 (TLj)
Vägen ner till badplatsen (14F 4d , [67703, 14664] ) ,stenröse ,fåtal ungplantor ,1999 (GHa)
Ö om Bysjön,500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,vägslänt ,3.ex. ,1997 (GHa)
Gårdsplats/åkrar 100 m NV Bysjön (14F 4d , [67711, 14666] ) ,stenröse ,fåtal ungplantor ,1999 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
S om Flat Helmers Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14666] ) ,stenröse ,fåtal ungplantor ,1998 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
S änden av Nora Ockern (artp.) (14F 4e , [6770605, 1470139] ) ,snår i dike/vägkamt ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Södra Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ) ,ängsmark ,ymnigt inom 50 kvadratmeter ,2011 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767240, 1468220] ) , ~refl~ ,björkdunge ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lenåsen (14F 3e , [6765010, 1470020] ) ,gammalt änge ,tiotals ,2019 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [6771680, 1467670] ) ,dyngstack ,ett tiotal ,2014 (GHa)
Kärvsåsen, nära Sågvägen (14F 4d , [6771790, 1467750] ) ,hästhage ,fåtal ,2013 (GHa)
Södra änden av Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ) ,vägslänt ,enstaka (ännu) ,2012 (GHa)
Gulleråsen Nål på Sanden (artp.) (14F 4d , [6773971, 1466297] ) ,stor samling ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Frangula alnus    Brakved
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,sumpskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 3f , [6769490, 1477210] ) ,buskage längs å ,enstaka ,2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,vid kraftverkstrumma ,enstaka ,2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Södar Ockern (14F 4e , [6770210, 1470430] ) , ~refl~ ,bäckravin i brant sluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,snårskog vid å ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773198, 1465037] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tilia cordata    Lind
600 m S Jälltjärn (STOR,Carl von Linne,Karl Erik Forslund m.fl.) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxev slog i kalkberg ,ett träd ("detta är den välkända Storsvedsbästa") ,1997 (GHa)
Malva moschata    Myskmalva
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,längs staket ,något tiotal ,2017 (GHa)
Änderåsen, Arva (14F 3d , [6769480, 1466890] ) ,vägren ,ett tiotal ,2019 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769738, 1467047] ) ,vägkant ,ca 50 ex ,1995 (TLj)
Sunnanåkern ,Knapp-Eriks dyngstack (14F 4d , [67716, 14662] ) ,trädgårsavfall ,enstaka ,2001 (GHa)
Gulleråsen, Knappa (14F 4d , [6771640, 1466270] ) ,runt planterade buskar ,enstaka ,2018 (GHa)
Gulleråsen, Valterbacken (14F 4d , [6773780, 1466310] ) ,vägren ,något tiotal ,2016 (GHa)
Daphne mezereum    Tibast
Kärvsåsen, "attatä Gärdins" (14F 2d , [67601, 14683] ) ,sumpskog ,flertal ,2012 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kraftgata/bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,fuktig lundveg,skogsbryn frekvens:m.a. 4 lokaler ,1985 (TLj)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ) ,igenvuxet änge ,enstaka ,2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,övergivet kalkbrott ,fåtal ,1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen,S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67725, 14645] ) ,gamla ängen ,ca tio buskar ,2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67728, 14647] ) ,igenvuxen slog ,enstaka ,2006 (GHa)
Hans-Ers änge bäcken (14F 4d , [67703, 14655] ) ,slänt mot bäck ,1 ex. ,2000 (GHa)
Gulleråsen, gamla skolan (14F 4d , [6771160, 1466630] ) ,stenröse ,fåtal, men ovanligt storvuxna ,2011 (GHa)
Sunnanåkern, södra delen (14F 4d , [67712, 14660] ) ,igenvuxen slog ,1 ex. ,2000 (GHa)
Sunnaåkern,dalgång (14F 4d , [67714, 14663] ) ,fukt.slänt ,1 ex. ,1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,kalkberg ,flertal ,1999 (GHa)
400 m V Simsänget (14F 4d , [67724, 14651] ) ,igenvuxen slog ,1 ex. ,1999 (GHa)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,dike/vägslänt ,1 buske ,2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Ockerån 1 km N om Norra Ockran (14F 4d , [67730, 14698] ) ,vägdike i tallhed ,1 ex. ,2000 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ) ,strand/slänt ,1 ex. ,1999 (GHa)
500 m N om bron över Ockerån (14F 4d , [67739, 14699] ) ,bäckskärning genom tallhed ,1 ex. ,2000 (GHa)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Bysjön SV (artp.) (14F 4d , [6770180, 1465925] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Västanå (14F 2d , [67630, 14675] ) ,torr ängsmark på åkerholme ,enstaka ,1985 (TLj)
Styggforsen på Getryggen (14F 3d , [67656, 14667] ) ,torr kalkbacke m.gles tallskog ,flera ex ,1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67663, 14690] ) ,slåttrade vägrenar o dikeskanter ,enstaka ,1985 (TLj)
Oss Mors väster om Änderåsen (14F 3d , [67693, 14654] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769870, 1467880] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,ymnigt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
500 m Ö Larstäkten (14F 4e , [67728, 14712] ) , ~refl~ ,hyggeskant , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,spridd ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vändplan/avlägg , 2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sparvkojan (artp.) (14F 4e , [6770063, 1470351] ) ,vägren ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viola arvensis    Åkerviol
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,väl spridd ,2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.) (14F 3d , [6768911, 1467196] ) ,jordhög ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande f.d. åker ,enstakia ,2010 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Vägen mot Born från Jutjärnevägen (14F 2d , [6761310, 1469990] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,tiotals ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,skogsbryn/diken i f.d. fäbod ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gissler Andershusen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Viola epipsila    Mossviol
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,surdrag i kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67718, 14652] ) ,myrlindor ,rikligt ,2010 (GHa)
100 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) , ~refl~ ,sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Viola mirabilis    Underviol
Backarnas Ö-sida,nära kalkbrottet (14F 2d , [67630, 14696] ) ,lundartad f.d.ängsmark ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,f.d.ängsmark,skogsbryn ,lövdungar,(främst kring kyrkbyn) frekvens:m.a. 4 lokaler ,1985 (TLj)
NO Sinksjön (14F 3d , [67699, 14678] ) , ~refl~ ,liten revkalkkulle , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [6767320, 1471600] ) , ~refl~ ,granskog, f.d. änge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67728, 14647] ) ,igenvuxen skog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
400 m N Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,liten övervuxen revkalkskulle ,enst. ,2000 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,revkalksberg med igenväxande åkrar/slogar ,enstaka ,2001 (GHa)
Gulleråsen, åsens Ö-sida (14F 4d , [67726, 14665] ) ,björkhagar ,(2615-3315) ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Västombäcken, mln Storsveden o Simsänget (14F 4d , [67727, 14650] ) ,f.d.slåtteräng,nu rika lundar ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga, (norr om kalkbrottet) (14F 2d , [67633, 14680] ) ,snårskog på kalkberg ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
Viola palustris    Kärrviol
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Styggforsån vid Östbjörkavägen (14F 2d , [67614, 14676] ) ,igenväxt änge ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) , ~refl~ ,sankmark i kraftgata ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6767080, 1465040] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2010 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid liten damm ,enstaka ,2008 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,vid vattenbrynet ,enstaka ,2007 (GHa)
Kallusbäcken (14F 4g , [67723, 14837] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Skedtjärnen (14F 2d , [67608, 14686] ) ,tallhed ,enstaka ,2007 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14704] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,enstaka ,2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Viola rupestris    Sandviol
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14685] ) ,längs väg genom kalktallskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ) ,solexp.torräng ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762050, 1470350] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
500 m SV Jutjärn,300 m S kalkbrottet (14F 2e , [67626, 14703] ) ,bitvis torr kalktallskog ,t.riklig ,1985 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,stig genom kalktallskog ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ) ,hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata ,tiotal ,2009 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [6773730, 1465040] ) ,revkalk i dagen ,ett tiotal ,2009 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67729, 14702] ) , ~refl~ ,vändplan på grus/sandunderlag ,något tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,torr mossa på vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Viola selkirkii    Skuggviol
2 km SV Jutjärn (14F 2d , [6762, 1469] ) ,gråalskog ,rikligt inom ett begränsat område ,1996 (BOr)
Jutjärnens SV-spets (14F 2e , [67630, 14706] ) ,i strandskog efter stigen ,enstaka ,1985 (TLj)
300 m NV Jutjärnens N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lövbeväxt fuktig östbrant med bl a trolldruva och dvärghäxört ,rikligt ,1985 (TLj)
Norra Lenåsen S om Jugasskär (14F 3e , [67658, 14701] ) ,SO-sluttning med blandskog ,flerstädes ,1986 (TLj)
"Hans-Ers änge bäcken" (14F 4d , [67703, 14655] ) , ~refl~ ,del av bäcken S om vägen , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ö om Bysjön, 500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,skuggig slänt mot bäck ,tiotals ,2000 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,bland grova granar i f.d. fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Nära Styggforsen, 1880-t (N. Söderlund: OLSSON 1890, Zm: WISTR.1905 o a) * vid Kvarnbäcken (14F 3d , [67656, 14667] ) ,bäckstrand i lundvegetation ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1468000] ) ,botten av torrlagd dammVägskärning ,tämligen rikligt ,2007 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,f.d. inägor ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ) ,vägkant ,rikligt, många med avvikande färger ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,grässvål på vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,helt blå exemplar ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Cucurbita pepo    Pumpa
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ) ,jordhög ,en planta ,2010 (GHa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Tuvtjärns N-strand (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår/skog på sand ,flerst. ,1985 (TLj)
Circaea alpina    Dvärghäxört
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,fuktig lundartad Ö-brant ,ymnig ,1985 (TLj)
Dränghagen,mln kyrkbyn o Saxbäcken (14F 3d , [67653, 14677] ) ,f.d.ängsmark,nu ogenomträngliga lövsnår,i gammalt dike ,t.rikligt ,1985 (TLj)
Styggforsen, Kvarnbäcken (14F 3d , [67656, 14667] ) ,bäckstränder i lövskugga ,riklig ,1985 (TLj)
Ockerbergets östbrant vid Ockerängen (14F 4e , [67702, 14704] ) ,bäckdrag ,ett 10-tal ex ,1987 (LBr)
Styggforsen naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765659, 1466672] ) ,ravin nedanför vattenfall ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Trollhålet (artp.) (14F 3d , [6765673, 1466662] ) , ,30 plantor/tuvor ,2018 (Johan Spaedtke, Malin König)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765729, 1466766] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,bäck genom betesmark ,fåtal ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,gammal torvtäkt , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ) ,dike ,fåtal ,2008 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ) , ~refl~ ,övergiven linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ) , ~refl~ ,funtig vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,dike ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge ,rikligt ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ) ,kallkälla ,flertal ,2017 (GHa)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,vägren ,ymnigt ,2019 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67775, 14802] ) ,övergiven fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,140 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium collinum    Backdunört
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Jutjärns kalkbrott,Backmora (14F 2d , [67630, 14696] ) ,rikkällkärr ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Epilobium montanum    Bergdunört
Jutjärn efter vägen mot Lenåsen (14F 2e , [67637, 14703] ) ,hygge ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Simsänget, "Hansliss änget". (14F 4d , [67723, 14654] ) , ~refl~ ,f.d. änge + hävdad linda , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Jälltjärnen, 50 m ONO avflödet (artp.) (14F 4d , [6773615, 1465092] ) ,grusvägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,gammal torvtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67650, 14713] ) , ~refl~ ,körspår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ) , ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Knapp Lennarts dammn (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,damm ,enstaka ,2018 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,enstaka ,2018 (GHa)
1 km N Jerkerstjärn (14F 4f , [67735, 14766] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14829] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,rikligt ,2008 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,flertal ,2017 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14680] ) ,reningsdammar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Jutjärn (14F 2e , [6763200, 1470500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,damm ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767110, 1468260] ) ,damm ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silvberg - Änderåsen,nära Sinksjöån (14F 3d , [67682, 14675] ) ,jordgravar intill ån ,riklig ,1985 (TLj)
Sinksjöbadet (14F 3d , [6768970, 1467790] ) ,damm ,enorma mängder ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ) ,liten å uppdämd av traktorväg ,fåtal ,2010 (GHa)
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ) ,liten göl skapad vid vägbygge ,fåtal ,2009 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,sumpmark ,enst. ,1999 (GHa)
Kärvsåsen, Kvarnen (14F 4d , [67716, 14669] ) ,damm ,ymnigt ,2018 (GHa)
600 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773120, 1477230] ) , ~refl~ ,liten bäck som gjorts bred av traktorspår ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cornus alba    Videkornell
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,kraftiga buskar. övertäckt f.d. tipp ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,dike vid vändplan ,flertal ,2018 (GHa)
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,dike ,flertal ,2010 (GHa)
Ovanmyra, gamla fosfatfabriken (14F 2d , [6764140, 1467790] ) ,snårskog vid å ,flertal ,2018 (GHa)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ) ,diken utan för tomter ,enstaka ,2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) ,vägkanter ,enstaka ,2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67686, 14661] ) ,gammal åker ,ymnigt ,2013 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhögar i upplag frör byggavfall ,flertal ,2017 (GHa)
Gammelgården (14F 4d , [67722, 14663] ) ,tipp för trädgårdsavfall ,rikl. ,1999 (GHa)
Angelica sylvestris    Strätta
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Ovanmyra, Styggforsån (14F 2d , [67641, 14677] ) ,strandsnår ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,diken, vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,allmän ,2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägrenar ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Astrantia major    Stjärnfloka
Ahlgrenskurvan (14F 3d , [6769970, 1466980] ) ,utanför tomt ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Gamla Elimkapellet. mitt för avfarten till Västabäcken (14F 4d , [67724, 14652] ) ,igenvuxen före detta gräsmatta. övergiven för mycket länge sedan. (mer än 20 år sedan) ,tiotals ,2002 (GHa)
Carum carvi    Kummin
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,tipp för byggavfall ,enstaka ,2017 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grustäkt ,fåtal ,2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,torr slänt ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Myrrhis odorata    Körvel
Kärvsåsen Kusollas (artp.) (14F 4d , [6771148, 1467410] ) ,ett stort snår vid uthusgavel på ödegård ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gulleråsen Andreasgatu (artp.) (14F 4d , [6772871, 1466408] ) ,tätt buskage i dike. rimligen en kulturflykting. ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,ett kraftigt bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Ensen,vid Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ) ,starrkärr ,riklig ,1985 (TLj)
S om Rönningstjärn,mln tjärn o Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14672] ) ,strandskog ,riklig ,1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,djupt nerskuren bäck ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,stenig strandkant ,fåtal ,2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,strand ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dammen norr om Norra Ockran (14F 4d , [6772300, 1469990] ) ,fuktig gräsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ) , ~refl~ ,bäckmynning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Västanåvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,spridd ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Andromeda polifolia    Rosling
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14646] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67670, 14718] ) , ~refl~ ,surdrag/myr i kraftgata ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lilla Klitt-tjärn (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m N Goliats (14F 3g , [67682, 14829] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67710, 14824] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67726, 14814] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bergbodflyten (14F 5g , [67793, 14826] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , ) ,kalkrik sjö ,2006 (Therese Carlsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,tallhed ,väl spridd ,2011 (GHa)
Vägskälet väg 301/ Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14683] ) ,sandig slänt ,spridd ,2007 (GHa)
Tacksvedsberget (14F 2e , [67647, 14709] ) ,extremt brant sluttning i barrskog ,rikligt ,2007 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767890, 1470760] ) , ~refl~ ,plöjd moränslänt ,enstaka ,2008 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14828] ) , ~refl~ ,torr tallskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) , ~refl~ ,tallhed, vägskärning , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ockerberget (14F 3d , [67692, 14698] ) , ~refl~ ,brant östsluttning i barrskog (mest hyggen) , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67677, 14718] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Enbarstjärn". (14F 4c , [67703, 14621] ) , ~refl~ ,skogstjärn med mycket sumpiga stränder. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ) , ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67690, 14643] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,myrkant ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67744, 14706] ) , ~refl~ ,tallhed, isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,lite fuktigare ytor i tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,fuktig granskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Styggforsen nedan getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ) ,fuktig granskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lönnmarken (14F 3e , [6767320, 1471600] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67717, 14643] ) ,fuktig granskog ,tiotals ,1998 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ) ,igenväxt slog ,tiotals ,1998 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Mellan Gissler Anders husen o.Kalkugnssveden (14F 4c , [67724, 14645] ) ,granbevuxen f.d.slog ,mycket rikl. ,1998 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [6772870, 1464750] ) ,f.d.slog ,finns i de flesta skiftena i Storsveden ,2006 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,enstaka ,2014 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Vid Avlasstomten/Avlasskäringen (14F 4f , [67730, 14773] ) , ~refl~ ,fuktig barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762285, 1470667] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765627, 1466745] ) ,barrskog ,20 plantor ,2011 (Joakim Ekman)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765662, 1466750] ) , , 2015 (Johan Södercrantz)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen O (artp.) (14F 3d , [6765772, 1466742] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765777, 1466764] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsen (vid Jann Mors) (14F 4h , [67742, 14851] ) ,grovstammig granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Vägen mot Skedtjärn (14F 2d , [6760930, 1468380] ) ,gles ungskog ,cirka 5 exemplar ,2011 (GHa)
Heden V och NV om Skedtjärn (14F 2d , [67610, 14688] ) ,tallhed ,et flertal fläckar med stora bestånd ,2012 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14658] ) ,gles barrskog ,två grupper med 5 till 10 ex vardera ,2011 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6768760, 1465710] ) ,barrskog ,cirka tio stycken ,2017 (GHa)
1 km NV Mödalen (14F 3d , [6769310, 1465260] ) ,gles tallskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Almänget (14F 4c , [67708, 14632] ) ,gles tallskog ,4 st ,2010 (GHa)
250 m S "Tyskens vändplan" (14F 4c , [67713, 14630] ) ,barrskog ,flera små bestånd ,2017 (GHa)
100 m S "Tyskens vändplan" (14F 4c , [67714, 14629] ) ,barrskog ,ca 10 stycken ,2017 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67730, 14619] ) ,gles barrskog ,ca 20 st i en grupp ,2012 (GHa)
Kärvsåsen/Hedhagen (14F 4d , [67709, 14662] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Gärdsmyren (14F 4d , [67729, 14675] ) ,gammal barrskog ,< 10 ,2009 (GHa)
100 m V om Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) ,tallhed , isälvsdelta ,16 st nästan som i en bukett ,2006 (GHa)
300 m N Valterbacken (14F 4d , [67742, 14660] ) ,gammal barrskog ,cirka 10 stycken ,2009 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [6773450, 1470360] ) ,gles tallskog ,ett tiotal ,2019 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67739, 14709] ) ,tallhed ,spidd över stora delar av heden ,2010 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67744, 14706] ) , ~refl~ ,tallhed, isälvsdelta , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Öratjärnsbäcken (14F 4f , [6773120, 1477240] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,enstaka ,2009 (GHa)
Skogsbilväg 2 km V Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14652] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776490, 1481520] ) ,vägren ,entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ö om Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Tuvtjärn, 25 m NV tjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,enstaka ,1985 (TLj)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Enssågen (14F 2d , [6760500, 1468120] ) ,tallskogsdunge ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67718, 14662] ) ,fuktig lövskog ,enst. ,1999 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
400m SV sydänden Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6762625, 1470344] ) ,kalkrik tallskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Pyrola media    Klockpyrola
300 m NV om Kalkungssveden, "Stolplupplaget". (14F 4c , [67726, 14642] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen glänta i lövskog , i norra änden av lokalen en kalkklippa. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Kalkugnssveden (14F 4c , [67731, 14628] ) ,fuktig blandskog vid kalkklippa ,fåtal ,1998 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,vägslänt/dike ,enst. ,1999 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola minor    Klotpyrola
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,kalklera på botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacksvägen (14F 2d , [6764960, 1465500] ) ,slänt ner i liten ravin ,enstaka ,2012 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,gammalt änge ,enstaka ,2012 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Kalkugnsseden (V Gulleråsen) (14F 2d , [6763480, 1469950] ) ,gammalt övervuxet avlägg ,enstaka ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468045] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,lövskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67667, 14646] ) ,surdrag i kraftgata ,enstaka ,2019 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ) , ~refl~ ,rätt fuktigt dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1 km Ö Ockerån (14F 4e , [67738, 14712] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kalkbrottet i Solberga (artp.) (14F 2d , [6763230, 1468070] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Brödlösberget Västra (artp.) (14F 3d , [6767060, 1465020] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
En route (artp.) (14F 3e , [6765539, 1474319] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ledum palustre    Skvattram
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67652, 14724] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,tio-tals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,kanten av myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,strandzon ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,sankmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m N Goliats (14F 3g , [67682, 14829] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Uggletjärn (14F 4f , [67722, 14772] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Vaccinium uliginosum ssp. alpinum    Fjällodon
Alldeles V om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) ,myrkant ,tiotals ,1999 (GHa)
Vaccinium uliginosum    Odon
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764040, 1465260] ) ,kraftgata ,fåtal ,2019 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kanten av kraftledningsgata ,spridd ,2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,kanten av myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,strandzon ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14818] ) ,sänka i hygge ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,skogsbryn ,rätt vanlig i rutan ,2008 (GHa)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ockerberget (14F 3d , [67692, 14698] ) , ~refl~ ,brant östsluttning i barrskog (mest hyggen) , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67677, 14718] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,tipp för rötslam ,tiotals ,2001 (GHa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Solberga (14F 2d , [6762240, 1468570] ) ,vägren ,några tiotal ,2012 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dikesslänt ,några tiotal ,2012 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769740, 1466990] ) , ~refl~ ,gårdsplats (ödegård) , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2019 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ) ,upplag av schaktmassor ,något tiotal ,2011 (GHa)
Kärvsåsen, Bysjökurvan (14F 4d , [6771100, 1466720] ) ,trädgårdsutkast ,rikligt ,2007 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ) ,Utanför tomt , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ) ,strand ,rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ) ,sumpig strand ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67706, 14659] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ö om Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl skapad vid vägbygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,dödisgrop ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Tuvtjärn,N-stranden (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,t.riklig ,1985 (TLj)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67645, 14660] ) ,bäckravin ,enstaka ,2009 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,sumpskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67680, 14670] ) , ~refl~ ,granskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,blandskog vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Primula polyantha    Trädgårdsviva
S delen av Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ) ,igenvuxen odling , 2001 (GHa)
Primula farinosa    Majviva
Åsmyren (14F 2c , [67647, 14648] ) ,sankmark i bred kraftgata ,spridd längs kraftledningen, fläckvis rätt rikligt ,2010 (GHa)
300 m NO Värmdalen efter Jutjärnsvägen (14F 2d , [67605, 14693] ) ,vägdike ,enstaka ex ,1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,fåtal ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Solberga väg 301 (14F 2d , [6762980, 1468540] ) ,dike ,rikligt inom några kvadratmeter ,2012 (GHa)
Backarna nära Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14696] ) ,rikt källkärr med jämtstarr ,rikligt ,1988 (TLj)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,på kalklera i brottet ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Brödlösbergsvägen mellan kraftledningarna (14F 2d , [67640, 14651] ) ,diken ,rikligt ,2018 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) ,sankmark i kraftgata ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,liten kalkkulle i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kyrkbyn S-ut i ”Dränghagen” flerstädes (14F 3d , [67652, 14677] ) ,i kalkfuktängsrester ,t.rikligt ,1985 (TLj)
Mellan kyrkan och Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ) ,bäckkärr och f d slogängar ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14691] ) , ~refl~ ,övervuxna kalkbrott , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 m NV kyrkan vid ”Saxdammen” (14F 3d , [67664, 14674] ) ,fuktig hävdad slåtteräng ,enstaka ,1989 (TLj & LBr)
Hans-Ollasgården 1 km Ö kyrkan (14F 3d , [67665, 14688] ) ,fuktig ängsmark och dike ,riklig ,1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,ca 25 ,2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767080, 1465040] ) ,vägren/dike ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ) ,rikkärr i torvtäkt ,enstaka ,1986 (TLj)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ) ,brett, grunt vägdike ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Silvberg vid väg 301 (14F 3d , [67678, 14678] ) ,fuktig vägren ,t.riklig ,1987 (TLj)
Mellan Silvberg och Änderåsen (14F 3d , [67680, 14678] ) ,vägdike ,t.riklig ,1987 (TLj)
Vägen mellan Silverberg och Ockrarna (14F 3d , [67684, 14686] ) ,dike ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ) ,vändplan ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67717, 14643] ) ,diken i traktorväg (avskalad jord) ,hundratals ,1997 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,fuktig slänt/skogsbryn ,rikl. ,1998 (GHa)
500 m SV Jälltjärn ,vid vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,grässvål i f.d.avlägg ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
Storsveden SV Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ) ,översilad sluttning med bl a huvudstarr ,enstaka ex ,1989 (TLj o.a)
Jälltjärberget (14F 4c , [67733, 14637] ) ,körväg i bred kraftgata ,enstaka ,2009 (GHa)
V om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget (14F 4c , [67734, 14638] ) ,kanten av rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773430, 1463780] ) ,sankmark i kraftgata ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Kärvåsen efter länsvägen mot Kyrkbyn (14F 4d , [6770, 1466] ) ,vägdike ,enstaka ,1987 (L. Wikström)
S änden av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,gammal odlingsväg ,enst. ,1999 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,grässvål på hol mellan myrlindor ,enst. ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid Lissberget (14F 4d , [67720, 14668] ) ,rikt backkärr ,rikligt ,1989 (TLj, o a)
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,kanten av rikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
Bysjöån, Persegölen (14F 4d , [6772780, 1466810] ) ,myrlinda ,något tiotal ,2014 (GHa)
500 m V transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) ,rikkärr ,10-tals ,1997 (GHa)
200 m SÖ om "a" i Hemigårdarna (14F 4d , [67730, 14675] ) ,vägkant ,enst. ,2000 (GHa)
Storsveden SO Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14651] ) ,vägkant ,enstaka ex ,1989 (TLj o.a)
Skogsbilvägen Ö-ut från avtag.till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,torvgravar ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget, 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,fåtal ,2000 (GHa)
S ändan av Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67733, 14649] ) ,lerig/dyig sjökant ,enst. ,1997 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR,HSD) (14F 4c , [67732, 14648] ) , ,enst. ,1998 (GHa)
Värmdalen (artp.) (14F 2d , [6760491, 1469113] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763246, 1468120] ) , ,noterad ,2019 (Pär Dahlström)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767213, 1464580] ) , ,20 plantor/tuvor ,1996 (Peter Streith, Claes Urban Eliasson)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767221, 1464578] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767327, 1464563] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767411, 1464552] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Brödlösberget Västra (artp.) (14F 3d , [6767060, 1465020] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Silvbergsängarna (artp.) (14F 3d , [6768137, 1467558] ) ,dike ,25 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Kärvåsen (artp.) (14F 4d , [6770646, 1467532] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström, Liselotte Wetterstrand Waldenström)
Primula veris    Gullviva
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Slänt vid gamla skoldasset (14F 3d , [6766240, 1467810] ) ,grässlänt ,ett tiotal ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
Kärvsåsen ,mot Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ) ,beteshagar ,enstaka ,1986 (TLj)
Lisbergsgården i Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14657] ) ,svad ,f.d. hästhage ,tiotals ,2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,intill gammal fäbodstuga ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n) (14F 4d , [67719, 14671] ) ,betad björkhage m.enbuskar ,~5 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Väster om Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767169, 1464423] ) , ,150 ,2015 (Uno Skog)
Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift
Väg 301 söder om Solberga (14F 2d , [67619, 14684] ) ,vägren ,ca tio ,2013 (GHa)
Fraxinus excelsior    Ask
N. Lenåsen,v.vägkorset SV Jugasskär (14F 3d , [67660, 14697] ) ,almsnår ,1 ex (ca 3 m.h.) ,1985 (TLj)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Vägen Lenåsen-Ockran fl. (0004-3006), (14F 3e , [67650, 14704] ) ,torra vägkanter ,riklig ,1985 (TLj)
Osmundsberg fl. (0125, 0627, 0921) (14F 4d , [67701, 14675] ) ,kalkgrusiga vägkanter och kalktorräng ,riklig ,1988 (TLj o a)
Tuvtjärnen (14F 1d , [6759780, 1468190] ) ,hygge ,flertal, var av många ovanligt storvuxna ,2011 (GHa)
Omkring Solberga-Ovanmyra (14F 2d , ) ,vägkanter och kalkbrott tämligen allmän (minst 5 lokaler), 1986 (TLj)
V om Skedtjärn (14F 2d , [67608, 14686] ) ,sandvägkanter och omgivande kalktorräng i tallhed ,riklig ,1988 (JEd, LBr)
Vattenverket (14F 2d , [6761000, 1469450] ) ,grusplan ,flertal ,2015 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67629, 14673] ) ,vägrenar ,enstaka ,1988 (TLj & LBr)
1 km VSV Ångstjärn (14F 2e , [67620, 14703] ) ,örtrika skogsängar på sand ,t.riklig ,1986 (TLj)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ) , ~refl~ ,gammal körväg ,enstaka ,2008 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67667, 14645] ) ,övervuxen bruksväg ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67694, 14642] ) ,traktorväg, kalkmakadam ,cirka tio, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67697, 14642] ) ,vägren, kalkmakadam ,tiotals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
NV Lenåsen vid ”Hans Ollasgården” (14F 3d , [67663, 14689] ) ,torräng på gårdsplan ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Korsning väg/kraftledning V Brödlösberget (14F 3d , [6766940, 1465200] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,ca 5 ex ,2007 (LBr)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ) ,vägkant mot slåtteräng ,enstaka ,1988 (TLj)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ) ,vändplan ,rikligt ,2011 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Korsning väg/kraftledning 1 km V Änderåsen (14F 3d , [6769220, 1465210] ) ,avlägg, kalkmakadam ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767820, 1470710] ) , ~refl~ ,vägren ,ymnigt ,2008 (GHa)
SO Grönockran (14F 3e , [67684, 14706] ) ,grusvägkant ,riklig ,1991 (JEd)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67727, 14627] ) ,vägren ,tio tals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
200 m V kraftledningen i Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ) ,vägkant på kalkmakadam ,enst. ,1997 (GHa)
Vändplan 600 m NO Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14647] ) ,vägkant på kalkmakadam ,tiotals ,1997 (GHa)
1,5 km V Bysjöns S ände (14F 4d , [67704, 14653] ) ,vägkant.kalkmakadam ,enst. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern N Stängsdiken (14F 4d , [6771, 1465] ) ,grusvägkanter ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen på Lissberget (14F 4d , [67718, 14667] ) ,grusvägkant ,enstaka ,1989 (TLj & LBr)
Gulleråsen mot Storsveden (14F 4d , [6772, 1465] ) ,grusvägkanter ,riklig ,1989 (JEd o a)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,vägkant,kalkmakadam ,enst. ,1997 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,kalkmakadam i ägoväg ,tiotal ,1997 (GHa)
Vägen SO Andmyren (14F 4d , [67731, 14686] ) ,vägkanter ,100-tals ex ,1987 (LBr)
200 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67732, 14652] ) ,vägkant ,enst. ,1997 (GHa)
100 m V bron över Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) ,vägkant ,enst. ,1997 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
500 m NO reningsverket (14F 4d , [67739, 14671] ) ,vägkant ,tiotal ,1997 (GHa)
Gulleråsen N om Sanden (14F 4d , [67740, 14660] ) ,skogsbilväg ,ymnig ,1988 (TLj & LBr)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,fåtal ,2018 (GHa)
300 SO Fröndbodarna (14F 4e , [6771130, 1471160] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,2007 (GHa)
Vägen 300 m Ö om Ockran (14F 4e , [67716, 14706] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772190, 1470630] ) ,vändplan ,rikligt ,2008 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772840, 1470320] ) , ~refl~ ,vändplan (kalkmakadam) ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4e , [6773400, 1474910] ) ,vägren ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 4f , [6771800, 1478010] ) ,vägren/kalkmakadam ,ymnigt ,2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) ,vändplan ,fåtal ,2009 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4f , [67733, 14751] ) ,mötesplats vid skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam) ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Bodån strax S Luttungstjärn (14F 4f , [6774030, 1477850] ) ,vägrenar ,flertal ,2011 (GHa)
Gissslerbudär (14F 4f , [67743, 14770] ) ,vändplan, mer än 15 km från närmaste kalkförekomst i silurringen , 2002 (GHa)
V om Skedtjärn (DBS) (14F 2d , [6760, 1468] ) ,på grusväg o kanter-kalktorräng ,rikligt ,1987 (JEd)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,fuktig kalkrik grusmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763225, 1468011] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762033, 1470328] ) , ,ej återfunnen ,2019 (Leif Helldal)
Jutjärnsängarna (artp.) (14F 2e , [6762073, 1470341] ) ,slåtteräng ,noterad ,2016 (Örjan Fritz)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,3 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762115, 1470331] ) , ,500 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762115, 1470331] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762130, 1470319] ) , ,noterad ,2020 (Joakim Andersson Hemberg, Anna Hemberg Hermansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762132, 1470332] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470375] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Silverbergsklitten (artp.) (14F 3d , [6766842, 1468481] ) , ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,kalkmakadam på gammal tipp ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Långmyren 300m väster om (artp.) (14F 3e , [6766601, 1470721] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norra Hästmyren (artp.) (14F 4c , [6773299, 1463817] ) ,fuktstråk i kraftledningsgata. ,1 plantor/tuvor ,2017 (Nina Söderström)
Koja 500 m Ö Ockeränget (artp.) (14F 4e , [6770511, 1470559] ) ,kojplats med massförekomst av ängsgentianan på kalkmakadam ,100 ,2020 (Gunnar Hagelin)
S änden av Nora Ockern (artp.) (14F 4e , [6770605, 1470139] ) ,vändplan med kalkmakadam ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gentianella campestris    Fältgentiana
NO Ensen (14F 2d , [67609, 14685] ) ,gräsmark på hygge ,rikligt ,1987 (SNy)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762150, 1470420] ) ,ängsliknade tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
1 km S Jutjärn (14F 2e , [67623, 14702] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,1991 (ABj)
Fotbollsplanen (14F 3d , [67675, 14678] ) ,på slagen läktarvall ,25 ex ,1988 (TLj)
Silverberg (14F 3d , [6767544, 1467877] ) ,fritidshustomt ,enstaka ,2011 (GHa)
Osmundsberg, 200 m N kalkbruket (DBS) (14F 4d , [67709, 14671] ) ,vägkanter ,riklig ,1986 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762033, 1470328] ) , ,44 plantor/tuvor ,2018 (Leif Helldal)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6762053, 1470333] ) , ,27 plantor/tuvor ,2020 (Sarah Norling)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762054, 1470331] ) , ,22 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6762083, 1470326] ) , ,75 plantor/tuvor ,2020 (Sarah Norling)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762090, 1470322] ) , ,85 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762113, 1470317] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762115, 1470331] ) , ,66 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6762125, 1470317] ) , ,75 plantor/tuvor ,2020 (Sarah Norling)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762129, 1470320] ) , ,35 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762130, 1470319] ) , ,noterad ,2020 (Joakim Andersson Hemberg, Anna Hemberg Hermansson)
Jutjärnsängen, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762131, 1470319] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762132, 1470332] ) , ,40 ,2020 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärns naturreservat (artp.) (14F 2e , [6762219, 1470359] ) , ,20 ,2020 (Lennart Sundh)
Boda fotbollsplan (artp.) (14F 3d , [6767551, 1467880] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Boda fotbollsplan, Boda s:n (artp.) (14F 3d , [6767551, 1467880] ) ,betesmark ,22 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767508, 1471761] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Sarah Norling)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,flertal ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,rikligt ,2012 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sankmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,strand , 2008 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,bäckdråg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,sankmark längs bäck ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , ) ,grässvål frekvens allm. ,2007 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,flertal ,2012 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67669, 14647] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,f.d. besprutningsflygfält ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Galium aparine    Snärjmåra
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,bland några buskar vid grusupplag ,enstaka ,2009 (GHa)
Galium boreale    Vitmåra
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,enstaka ,2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14689] ) ,ängsliknande gles tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rikligt ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kraftgata ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ) ,dödisgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) , ~refl~ ,kanten av göl ,spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sankmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67714, 14792] ) , ~refl~ ,sankmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,kanten av å ,enstaka ,2017 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,kanten av källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Ovanmyra (14F 2d , [67649, 14685] ) ,dike utanför gödselstack ,enstaka ,2008 (GHa)
Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ) , ~refl~ ,övertäkt f.d. tipp ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen Sunnanåkern (artp.) (14F 4d , [6771484, 1466205] ) ,i svart vinbärsbuske ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2001 (GHa)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,dödisgrop ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galium uliginosum    Sumpmåra
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2009 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14689] ) ,bäckutflöde ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,kanten av åsgropstjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) , ~refl~ ,surdrag ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern/Sparvkojan (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,stenig strand ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid damm ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Galium verum    Gulmåra
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2d , [67607, 14696] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [6762970, 1467620] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ) , ~refl~ ,dike/vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,väg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67726, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen, slänten mellan Lantvallen och Nises (14F 4d , [6771660, 1466370] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Phlox paniculata    Höstflox
Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ) ,övertäkt f.d. tipp ,ett kraftigt bestånd ,2008 (GHa)
Polemonium caeruleum    Blågull
Vid vägen längst Styggforsån. Väster om stora kraftledningen (14F 3c , [67671, 14644] ) ,liten kalkkulle ,10-tals ,2005 (GHa)
Boda kyrkby, väg 301 norr vägskälet till Lenåsen (14F 3d , [67663, 14682] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,naken kalkklippa ,tiotals ,vitblommande ,1999 (GHa)
Osmundsberg , östligaste gården (14F 4d , [67705, 14682] ) ,utkanten av gårdsplan ,tiotals ,2000 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, dammen vid Nygrens (14F 4d , [67729, 14663] ) ,kanten av branddamm ,enstaka ,2018 (GHa)
Gulleråsen v. branddammen intill pumphuset (14F 4d , [67729, 14663] ) ,kulturmark sp. ,1 best. ,1988 (TLj & LBr)
1 km V Sanden (14F 4d , [6774400, 1465100] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
F.d. Sågen (14F 4d , [67735, 14668] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (GHa)
Gulleråsen, Sanden (14F 4d , [6773780, 1466310] ) ,elstolpe ,enstaka ,2016 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,klättrar på gammal schaktmaskin ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ) ,bäckdråg i igenväxande betesmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [67643, 14699] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67661, 14683] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Silverberg 100 N silvergruvan (14F 3d , [67672, 14681] ) , ~refl~ ,åker, med omgivande stenrösen , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Gotbacken (14F 4d , [67716, 14661] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
N om " Kvarnen" (14F 4d , [67717, 14669] ) , ~refl~ ,200 m av Bysjöån ,åkrar o sumpmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Silvbergsängarna (artp.) (14F 3d , [6768137, 1467558] ) ,kanten av parkering ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Lissgetgäcken, Änderåsen (14F 3d , [67699, 14668] ) , ~refl~ ,igenvuxen bäckravin , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (lst rapport W 2005:7) (14F 2d , [6763480, 1469950] ) ,snårskog längs bäcken ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (lst rapport W 2005:7) (14F 2e , [6763310, 1470110] ) ,snårskog längs bäcken ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Sunnanåkern,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,trädesåker ,tiotals ,1999 (GHa)
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ) , ~refl~ ,100 m byväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
400 m V Simsänget (14F 4d , [67724, 14651] ) ,kanten av bäck/dike ,tiotals ,1999 (GHa)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Saxdammen (14F 3d , [67666, 14672] ) , ~refl~ ,vägdike och slänt från tomt ,relativt rikligt, även vita exemplar ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Silvbergsängarna Gården (artp.) (14F 3d , [6768003, 1467698] ) ,övergiven gårdsplats. 70% vita exemplar. övriga blå. ,250 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ) ,ruderatmark/kalkslänt ,ett stort bestånd ,2007 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,jordhögar,dikeskanter,gårdsplanermtippar ,stora mängder ,1985 (TLj)
Öster Silverberg (14F 3d , [67669, 14688] ) ,åkerkant ,rikligt ,2007 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,skogsbryn,mln lövkog o.ruderatmark med kalkmakadam ,enst. ,1998 (GHa)
N stranden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
V delen av Sunnanåkern,gårdsplats (14F 4d , [67717, 14659] ) ,f.d.dyngstack ,tiotals ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,trädgårdsavfall ,enstaka ,2001 (GHa)
Gulleråsen,Sanden eft.Jällån (14F 4d , [67734, 14662] ) ,fuktig ängsmark,helt mattbildande ,1-2 ha! ,1985 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ovanmyra reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763601, 1467873] ) ,naken jord ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,övertäckt f.d. tipp ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ) ,f.d. lertag ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67648, 14682] ) ,damm ,ymnigt ,2018 (GHa)
Callitriche palustris    Smålånke
Gammelsvad (14F 3e , [67650, 14713] ) , ~refl~ ,vattenfyllda körspår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsen, Kvarnen (14F 4d , [67716, 14669] ) ,damm ,något tiotal ,2018 (GHa)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
S om "s" i Lenåsen (14F 3d , [67653, 14698] ) ,försumpad f.d.slåttermark v.bäck ,enstaka ,1985 (TLj)
N.Lenåsen (14F 3d , [67656, 14697] ) ,lövskog ,enstaka ,1985 (TLj)
Ovanmyra - Lenåsen (14F 3d , [67659, 14695] ) ,f.d.ängsmark eft.bäck ,flera ex ,1985 (TLj)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ) ,slåtteräng ,något tiotal ,2017 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,flertal ,2016 (GHa)
Jälltjärnänget (14F 4d , [6772990, 1465090] ) ,igenväxande f.d. åker ,ca 10 stycken ,2012 (GHa)
Silverbergets fäbod (14F 4e , [67710, 14726] ) ,betesmark vid källa ,enstaka ,1985 (TLj)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14829] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Fejsfinnänget (14F 2e , [67633, 14714] ) ,hygge ,fåtal ,2012 (GHa)
Jugasskär (14F 3d , [67663, 14697] ) ,vändplan/hygge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14649] ) ,plöjt kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [67736, 14651] ) ,plöjt kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
300 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ) ,hygge ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774120, 1485040] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,plöjt hygge , 2008 (GHa)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,vid uthusvägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn (14F 4c , [67726, 14639] ) ,hygge ,10-tals ,2004 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ) ,rabatt ,enstaka ,2009 (GHa)
Pålsvedarna (14F 4d , [67715, 14685] ) ,åker ,väl spridd ,2011 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [6777180, 1487440] ) ,grässvål vid jaktkoja/F.d. fäbod ,fåtal ,2013 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.) (14F 3d , [6768911, 1467196] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Boda kyrkby, Sockenstugan (14F 3d , [6766210, 1467840] ) ,rabatt ,enstaka ,2011 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,viltåker ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,åkerkant,avskalad ,enst. ,1997 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Glechoma hederacea    Jordreva
Vägen mot Born från Jutjärnevägen (14F 2d , [6761310, 1469990] ) ,ängsmark ,mycket ymnigt ,2014 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67636, 14679] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,stenmur ,ymnigt ,2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67666, 14672] ) , ~refl~ ,vägdike och slänt från tomt ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Silverberg 300 m Ö Boda gammelgård (14F 3d , [67674, 14681] ) ,vägkant o. anslutande beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,gräsmatta ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,spridd ,2008 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,gräsmatta ,tiotals ,1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,potatisland ,enst. ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,vedbacke ,10-tals ,1998 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,vid husgrunder ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hyssopus officinalis    Isop
Boda, 50 m SV kyrkan (14F 3d , [67661, 14676] ) ,torrslänt intill vägen (enl. ABj vuxit där åtm. sedan 1950!) ,1 litet best. (=1 m2) ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Lamium album    Vitplister
1 km SV Ovanmyra, eft.vägen mot "Backarna" (14F 2d , [67638, 14690] ) ,vägkant vid brukningsväg över lindorna ,riklig ,1985 (TLj)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ) ,övergiven linda ,enst. ,1997 (GHa)
Gulleråsen, vid “e” i Hemigårdarna (14F 4d , [67729, 14668] ) ,kanten av gammal odlingsväg ,enstaka ,2001 (GHa)
Lamium purpureum    Rödplister
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Mentha arvensis    Åkermynta
Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ) ,stranden av åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760590, 1469170] ) ,sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn ,mycket ymnigt ,2012 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14678] ) ,strandkant ,flertal ,2018 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,spars ,2009 (LBr)
Ersmyråsen (14F 4d , [67719, 14653] ) ,dyke mellan myrlindor ,enstaka ,2008 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6773580, 1470040] ) , ~refl~ ,stranden av ån ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mödalens N ände (artp.) (14F 3d , [6769311, 1466224] ) ,srandkant ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774388, 1470715] ) ,på botten av lok ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Glupen nedan Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6761988, 1470347] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Prunella vulgaris    Brunört
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,fåtal ,2009 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,vändplan ,ett fåtal ,2019 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Grönockran (14F 3e , [6768510, 1470450] ) , ~refl~ ,gammal körväg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,gårdsplats ,flertal ,2019 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2007 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ) ,bruksväg i kraftgata ,fåtal spridda längs vägen ,2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [6772790, 1471210] ) ,dike/vägren ,flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,vid rastkoja ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,fåtal ,2018 (GHa)
Bodån /V Getskärsberget (14F 4f , [6773160, 1477160] ) ,avlägg ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774100, 1485040] ) ,f.d. fäbodsvall ,enstaka ,2015 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67760, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,vägren ,ett antal helt vita exemplar ,2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Scutellaria galericulata    Frossört
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Klittån (14F 3f , [67688, 14783] ) ,stranden av liten å ,enstaka ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,strandsnår ,flertal ,2018 (GHa)
"Ockern" (14F 4d , [67719, 14699] ) , ~refl~ ,stranden av Norra Ockern , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) , ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,uttorkad dödisgrop ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Stachys palustris    Knölsyska
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,fuktig lövskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Boda, 250 m V kyrkan (14F 3d , [6766150, 1467440] ) , ~refl~ ,ödetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67712, 14647] ) ,sumpskog längs bäck ,tiotals ,2010 (GHa)
Osmundsberg, Ändlösslogen (14F 4d , [67708, 14686] ) ,vägkant ,något tiotal ,2019 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordhög ,enst. ,1999 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ) , ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ) ,jordhög ,ett par plantor med frukt ,2010 (GHa)
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,tipp för rötslam ,enstaka ,2001 (GHa)
Solanum dulcamara    Besksöta
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ) ,f.d. lertag ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67646, 14685] ) ,gödselhögar,etc ,t.riklig ,1986 (TLj)
Kyrkbyn, nära k:an (14F 3d , [67661, 14678] ) ,gammal kompost ,riklig ,1986 (TLj)
Solanum tuberosum    Potatis
Sanden vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,slamtipp ,enstaka ,2005 (GHa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Ensro (14F 2d , [67601, 14682] ) ,köryta i botten av grustag ,tiotals ,2009 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,vid kanten av betongfundament ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Vägen mot Jutjärn (14F 2d , [67613, 14699] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67662, 14667] ) , ~refl~ ,f.d. grustag ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,grustag ,rikligt ,2008 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 300 m Ö om Ockran (14F 4e , [67716, 14706] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägrenar ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468045] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,10 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67650, 14734] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,vägren , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,800 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,nära kalkbrott , 2008 (Gunnel Sundberg)
Melampyrum pratense    Ängskovall
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67649, 14655] ) ,vägslänt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
SV Stormyren (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,blandskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,vid ladruin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,kanten av avlägg/vändplan , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,gles blandskog , 2012 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,kanten av gammalt grustag ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,barrskog i kanten av tjärnen ,enstaka ,2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktig barrskog ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
N om Bysjön,"Bysjöån". (14F 4d , [67711, 14668] ) , ~refl~ ,100 m av ån , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Ovanmyra (14F 2d , [67645, 14686] ) ,vägkant ,1 ex ,1986 (TLj)
Pedicularis palustris    Kärrspira
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,sankmark längs ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ) ,vägbank över grund tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,väl spridd ,2018 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ) ,bäckdråg i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [67713, 14640] ) ,blött körspår i kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Blomsänget (14F 4c , [67724, 14641] ) ,rikkärr ,rikligt ,2017 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773430, 1463780] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen.. (14F 4d , [67732, 14658] ) ,rikkärr ,relativt rikligt ,2001 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,rel.rikl. ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,rel.rikl. ,2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Orränget (artp.) (14F 2d , [6764159, 1465077] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Väster om Hyttänget (artp.) (14F 3c , [6765483, 1464797] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Brödlösberget Västra (artp.) (14F 3d , [6767060, 1465020] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Styggforsån, S om Brödlösberget (14F 3d , [67662, 14656] ) ,kärrängar efter ån ,enstaka ,1986 (TLj)
500 m SV Hålgarstjärnen, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,c:a 10 ex. ,1997 (GHa)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Östbjörkavägen (14F 2d , [67610, 14682] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14674] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,väl spridd ,2010 (GHa)
500 m N Åsmyren (14F 3c , [6765090, 1464840] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Mödalen (14F 3d , [67692, 14661] ) , ~refl~ ,grässvål i bred vägren ,ganska rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,enstaka ,2008 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Öster om Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) ,hårdbacke i kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,fåtal ,2017 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4f , [67733, 14751] ) , ~refl~ ,mötesplats vid skogsbilväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6769225, 1465217] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6771938, 1465425] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Rönningen (14F 2d , [67613, 14674] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ) ,gårdsplats ,flertal ,2012 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,gammal körväg förbi liten kalkklippa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,gammal inäga ,enst. ,1999 (GHa)
V om Västabätjen, "Tranformatorn" (14F 4d , [67727, 14655] ) , ~refl~ ,grusplan , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Branta backen öster om Åhedarna (14F 4e , [67739, 14711] ) ,vägren till skogsbilväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam) ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ) ,sandiga vägkanter ,2 ex ,1986 (TLj)
Skedtjärn (14F 2d , [6761000, 1468860] ) ,strandäng/hygge ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [6773180, 1464860] ) ,plats där man bränt ris ,enstaka ,2015 (GHa)
Gulleråsen, vid Sunnanåkern (14F 4d , [6771, 1466] ) ,schaktmassor i beteshage/dike ,~10 ex ,1986 (TLj)
100 m NV Bysjöns N spets (14F 4d , [67711, 14666] ) ,åkerkant ,1 ex. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14666] ) ,f.d.dyngstack samt i stenröse ,5 + 5 ex. ,1998 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ) ,kanten av vändplan ,2 ex. ,1998 (GHa)
Väg 301 vid gamla Sandaffären (14F 4d , [6773380, 1466400] ) ,vägslänt ,fåtal ,2012 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,fåtal ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,spridd ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,2007 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ) , ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Veronica longifolia    Strandveronika
Skärmyren (14F 3d , [67676, 14665] ) , ~refl~ ,övergivna myrlindor , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Veronica officinalis    Ärenpris
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67649, 14655] ) ,vägslänt ,fåtal ,2010 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,gammalt änge ,tiotals ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14874] ) ,f.d fäbodvall ,flertal ,2019 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,tiotals ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765702, 1466729] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6769225, 1465217] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Veronica scutellata    Dyveronika
Västanå, 300 m S byn (14F 2d , [67627, 14674] ) ,morängrop ,t.riklig ,1986 (TLj)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsberg, Ändlösslogen (14F 4d , [67708, 14686] ) ,vägkant ,enstaka ,2019 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Veronica verna    Vårveronika
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,kanten av dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Pinguicula vulgaris    Tätört
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,vändplan ,ett fåtal ,2019 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14691] ) , ~refl~ ,övervuxna kalkbrott , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67739, 14713] ) ,diken ,spridd ,2017 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [6772480, 1476420] ) ,kanten av vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67734, 14828] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763230, 1468091] ) , ,25 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,50 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6771938, 1465425] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Nävertjärn (14F 1d , [6759960, 1466950] ) ,vattenbryn ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760080, 1466930] ) ,vattenbryn ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,torvtag ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [6773620, 1465020] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2016 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
200 m Ö Kärvsåsen,("Lokänget" (14F 4d , [67713, 14681] ) ,källmyr ,enstaka ,1986 (TLj)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Sinksjöån (500 m S Sinksjön, V väg 301) (14F 3d , [67683, 14676] ) , ~refl~ ,vattenfylld f.d. jordtäkt ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,avskalad revkalk ,enstaka ,2002 (GHa)
Mellan skogsbilväg och Andmyrenqgammal körväg genom tallskog (14F 4d , [67730, 14686] ) ,botten av uttorkad damm ,enst. ,2000 (GHa)
Plantago major    Groblad
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,grusplan/parkering ,flertal ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767440, 1466540] ) , ~refl~ ,grässvål i gammalt grustag ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlägg vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67737, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,stugtomt ,tiotals ,2008 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Plantago media    Rödkämpar
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,tipp för stenkross ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67679, 14706] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Linnaea borealis    Linnéa
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ) ,slänt i barrskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [67683, 14705] ) , ~refl~ ,barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [67738, 14760] ) ,tallskog ,spridd ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Tuvtjärnen (artp.) (14F 1d , [6759976, 1468348] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765689, 1466715] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765702, 1466729] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lonicera caerulea    Blåtry
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67623, 14704] ) ,fuktig lundbeväxt ravinbrant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg,odlingsrösen,lövdungar frekvens:allmän ~10 lokaler ,1985 (TLj)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769910, 1467820] ) ,kalkbrant ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ) ,lundveg,odlingsrösen,lövdungar frekvens:allmän ~10 lokaler ,1985 (TLj)
Kärvsåsen, v. Bysjöns SO-strand (14F 4d , [67702, 14667] ) ,strandskog ,~25 ex ,1986 (TLj)
S änden av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,kanten av å i sumpskog ,1 buske ,1999 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
"Hans-Ers änget" (14F 4d , [67708, 14653] ) , ~refl~ ,f.d. änge.genomfl.av Kärrbäcken.delvis i kraftgata , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,stenröse i sumpskog ,1 buske ,1997 (GHa)
N kvarnen o. Ö Lissberg (14F 4d , [67717, 14669] ) ,kanten av å i sumpskog ,1 kraftig buske ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,stenröse ,1 buske ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid damm (14F 4d , [67722, 14662] ) ,brant sluttning på ”getrygg” av kalk ,1 buske ,2001 (GHa)
Kärrbäcken i kraftl.gata (14F 4d , [67729, 14650] ) ,kanten av bäck i f.d.änge ,ett par skadade buskar ,1997 (GHa)
S Hedsänget 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ) ,kanten av å i sumpskog ,1 buske ,2000 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,kanten av å genom igenväxande änge ,1 buske ,2000 (GHa)
Ockeränget Ö om (14F 4e , [67702, 14706] ) ,lundartad bäckflödesbrant ,riklig ,1985 (TLj)
Jälltjärbäcken väst om byn (ravinen) (14F 4d , [67734, 14661] ) ,bäckravin ,1 buske ,2001 (GHa)
Lonicera tatarica    Rosentry
Kyrkbacken (14F 3d , [6766230, 1467830] ) , ~refl~ ,buskage bakom hus ,ett litet buskage ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Kalkberget (14F 2d , [6760050, 1468790] ) ,lövsly i kanten mot grustäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) ,gamla ängen. nu mest granskog ,enstaka ,2006 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14692] ) ,kanten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ) ,lövbuskage ,enstaka ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67675, 14660] ) ,bäck ,enstaka ,2007 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ) ,lövskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) ,längs bäck ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,igenvuxen ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,brant i kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,lövbevuxen revkalkskulle ,enst. ,2000 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67707, 14677] ) ,lövsly runt vattenfylld grop i kalktipp ,enst. ,1998 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ) ,dalgång,sumpig slänt ,enst. ,1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,igenvuxen slåttermark i brant sluttning på kalkberg ,massvis ,1997 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [67722, 14662] ) ,brant sluttning på ”getrygg” av kalk ,enstaka buskar ,2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Jälltjärbäckens nedre lopp (14F 4d , [67734, 14661] ) ,bäckravin ,enstaka buskar ,2001 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,igenvuxet änge ,enstaka buskar ,2001 (GHa)
500 m N bron över Ockerån (14F 4d , [67739, 14699] ) ,bäckskärning genom tallhed ,enst. ,2000 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,tiotals ,1997 (GHa)
400 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67730, 14648] ) ,brant i kalkberg ,tiotals ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765507, 1466855] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773199, 1464987] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771729, 1470453] ) ,örtrik lövrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,slänt ner mot grustag ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [6764640, 1468560] ) ,dyngstack ,några storvuxna exemplar ,2009 (GHa)
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ) ,jordhög ,enstaka ,2006 (GHa)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67663, 14691] ) ,övergivet mindre kalkbrott ,enstaka ,2017 (GHa)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ) ,igenvuxet änge ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Slogssveden (14F 4c , [67722, 14648] ) ,kalhygge ,en kraftig buske ,2018 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Ö om Bysjön,500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,stenröse ,1 buske ,2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67706, 14659] ) ,övergivna myrlindor ,enstaka ,2014 (GHa)
V om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårdsplats ,enstaka ,2002 (GHa)
Ö om Bysjön (14F 4d , [67707, 14670] ) ,stenröse i åkerholme ,1 buske ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid transformatorn (14F 4d , [67727, 14655] ) ,kanten av kraftgata ,en stor buske ,2018 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjäränget , 400 m S Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14650] ) ,odlingaröse ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ) , ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lenåsvägen (artp.) (14F 3d , [6766011, 1468870] ) ,stenröse ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Silvbergsängarna (artp.) (14F 3d , [6768137, 1467558] ) ,kanten av igenväxande hygge ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Viburnum opulus    Olvon
Kalkberget (14F 2d , [6760050, 1468790] ) ,lövsly i kanten mot grustäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
Laduänget (14F 3c , [67672, 14645] ) ,sumpskog ,ett par kraftiga buskar ,2008 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [6766410, 1467390] ) ,djungel av lövsly ,flertal ,2011 (GHa)
Hansersängebäcken (14F 4c , [6771280, 1464870] ) ,utmed bäck ,någral små buskar ,2008 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67726, 14648] ) ,utmed bäck ,flertal små buskar ,2008 (GHa)
Simsänget, "Hansliss änget". (14F 4d , [67723, 14654] ) , ~refl~ ,f.d. änge + hävdad linda , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,rikligt ,2012 (GHa)
Ockerängens Ö-sida (14F 4e , [67702, 14706] ) ,lundartad stupbrant m. bäckflöden ,riklig ,1986 (TLj)
Skärbacken (artp.) (14F 2d , [6764550, 1467223] ) ,en buske i ett lite fuktigare skogsparti ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Solberga, (norr om kalkbrottet) (14F 2d , [67633, 14680] ) ,snårskog på kalkberg ,enstaka ,2012 (GHa)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14692] ) ,kanten av dödisgrop ,flertal ,2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,flertal ,2017 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14715] ) ,gammal slog ,flertal ,2019 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,dike ,flertal ,2008 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14827] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Simsänget (14F 4c , [67725, 14639] ) ,Hårdbacke, f.d. åker ,tiotals ,2000 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67726, 14652] ) ,ihgenväxande åker ,enstaka ,2000 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67738, 14709] ) , ~refl~ ,ängsliknade område i tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Succisa pratensis    Ängsvädd
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,kanten av åsgropstjärn ,tiotals ,2011 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,kort sträcka av kraftledningsgata. litet kärr + en lite torrare kulle , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [6772950, 1476010] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Ovanmyra-Kyrkbyn, f.d.torp längs gamla vägen (14F 2d , [67649, 14680] ) ,igenvuxen tomtmark/ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
300 m SV k:an (14F 3d , [67660, 14675] ) ,betade torrängar ,riklig ,1985 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2019 (GHa)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Ovanmyra, väg 301 (14F 2d , [67644, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Vid bagarstuga i Boda kyrkby (14F 3d , [67662, 14678] ) , ~refl~ ,åkerren , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , ) ,OBS! korrigering av tidigare felaktig C.trachelium ,1988 (TLj & LBr)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,gräsmatta ,tiotal ,1997 (GHa)
Västombäcken (14F 4d , [67725, 14662] ) ,taket av jordkällare ,rikl. ,1999 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,taket av jordkällare ,rikl. ,1998 (GHa)
Campanula patula    Ängsklocka
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14702] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodsstigen (14F 4e , [67711, 14711] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom gammal granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Luttungstjärn (14F 4f , [67743, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14833] ) , ~refl~ ,längs skogsbilväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) ,vägren ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
En route (artp.) (14F 3e , [6765542, 1474315] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
300 m SV Skedtjärn (14F 2d , [6760750, 1468810] ) ,ängsliknande mark i åsgrop ,något tiotal ,2012 (GHa)
Solberga (14F 2d , [6762240, 1468580] ) ,vägslänt ,ganska många både blå och vita, möjligen trädgårdsrymlingar ,2009 (GHa)
Ca 30 m S om lilla gölen (14F 2e , [67619, 14703] ) ,skogsäng ,enst. ,1990 (ABj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67630, 14702] ) ,f.d.ängsmark längs bäck ,4 ex. ,1985 (TLj)
Jutjärn (14F 2e , [6763090, 1470380] ) ,gles tallskog ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Ö om Backarna, båda sidor om vägen (14F 2e , [67633, 14701] ) ,skogsäng ,10-tal ex. ,1990 (ABj)
Ovanmyra (14F 3d , [67652, 14683] ) ,dikeskant ,2 ex ,1985 (TLj)
750 m S Boda k:a,vändplan eft.gamla kyrkvägen (14F 3d , [67655, 14658] ) ,f.d. tomtmark,nu övervuxen sedan huset brunnit ,enstaka ,1985 (TLj)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,grässvål ,1 ex. ,1999 (GHa)
Änderåsen, (Gotgården) (14F 3d , [6769680, 1467210] ) , ~refl~ ,gårdsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,hygge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,diken,vägrenar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Macken i Boda (14F 3d , [67654, 14682] ) , ~refl~ ,Bensinmack med omgivande vägar och gräsmattor , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67721, 14641] ) ,upplag med byggavfall ,enstaka ,2017 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Ockerheden/Sågbäcken (14F 4e , [6774190, 1470430] ) , ~refl~ ,vägbank över bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,nära kalkbrott , 2008 (Gunnel Sundberg)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,fåtal ,2011 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,fåtal ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,spridd ,2010 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,vägdike ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Osmundsberg, intill brottet på S-kanten (14F 4d , [67703, 14673] ) ,bland småbjörkar i torr f.d. kalkäng ,2 ex -85/ 4 ex -86 ,1986 (TLj)
Achillea millefolium    Röllika
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [67668, 14652] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,tämligen allmän ,2008 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sandtaget vid Åhedarna (14F 4e , [67737, 14707] ) , ~refl~ ,sandtag , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,gräsmatta , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,gräsmatta , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Värmdalen (14F 2d , [67601, 14689] ) ,kanten av körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Vägen/kojan ,200 m SO Ockran (14F 4e , [67704, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg med avfarter till stuga och hyggen , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67778, 14872] ) ,grässvål ,enstaka ,2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Antennaria dioica    Kattfot
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14681] ) ,tallhed ,tiotals ,2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [67608, 14686] ) ,torr tallhed ,enstaka ,2007 (GHa)
Väg 301/Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [6765690, 1466700] ) ,längs vandringsled ,fåtal ,2017 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ) ,gårdsplats ,tiotals ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [6771710, 1464000] ) ,körväg på hårdbacke i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67725, 14639] ) ,kalkklippa ,flertal ,2015 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [67727, 14635] ) ,kalkklippa ,flertal ,2015 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Sanden (14F 4d , [6773670, 1466320] ) ,vägslänt ,några tiotal ,2011 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Värmdalen (artp.) (14F 2d , [6760491, 1469113] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765662, 1466750] ) , , 2015 (Johan Södercrantz)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2020 (Anders Helander)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,ruderatmark/grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Bod/Silverberg (14F 3d , [6766940, 1467900] ) , ~refl~ ,vägren (väg 301) ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsberg. (14F 4d , [67705, 14673] ) , ~refl~ ,S kanten av kalkbrottet , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763104, 1468213] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,15 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Arctium lappa    Stor kardborre
Klitten (14F 3d , [6766670, 1468450] ) ,fågelmatningsplats ,ett stort exemplar ,2012 (GHa)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Silverberg, Gammelgården, infarten till serveringen (14F 3d , [6767350, 1467980] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lispers gården i södra Gulleråsen (14F 4d , [67715, 14657] ) ,gårdsplats. antagligen har växten, eller dess frö, kommit med de '08-or' som huserar på tomten på somrarna ,1 ex. ,2002 (GHa)
Sunnanåkern "Tors Annas"/väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ) ,gårdsplats ,ett "buskage" ,2005 (GHa)
Artemisia absinthium    Malört
Osmundsberg,intill brottet (14F 4d , [67704, 14673] ) ,kalkhällar o torrbackar nära brottet ,t.riklig ,1986 (TLj)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,avskalad revkalk ,enstaka ,2002 (GHa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,botten av intorkade reneningsverksdammar ,spridd ,2007 (GHa)
Skärbacksvägen (14F 2d , [67642, 14681] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ) , ~refl~ ,100 m byväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Aster novi-belgii    Höstaster
Gulleråsen, Skvallervallen (14F 4d , [6771710, 1465820] ) ,tidigare festplats/dansbana nu tipp ,rikkligt inom ett par kvadratmeter ,2017 (GHa)
Bellis perennis    Tusensköna
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14672] ) ,gräsmatta ,relativt rkligt ,2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Carduus crispus    Krustistel
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km norr Boda kyrka (14F 3d , [6767390, 1467580] ) , ~refl~ ,åker , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Nissesgatu/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,stenröse ,enst. ,1998 (GHa)
Westers garageplan/Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,slänt+ garageplan ,rikl. ,1998 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Centaurea cyanus    Blåklint
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14685] ) ,gammalt potatisland ,1 ex. ,1985 (TLj)
Centaurea jacea    Rödklint
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,lövskogsbryn ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jutjärnsbrottet (14F 2e , [6763330, 1470040] ) ,vägren, torr mark på kalkberg ,flertal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,vägkanter,odlingsrösen,lövbryn frekvens:m.a. 5-10 lokaler ,1986 (TLj)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,väg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gulleråsen, Slogssveden, nya vägen (14F 4c , [67719, 14649] ) ,vägren ,några tiotal ,2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Centaurea montana    Bergklint
Styggforsvägen vid vägen mot Hålldammen (14F 3d , [6766020, 1466900] ) ,vägren ,flertal ,2019 (GHa)
Norra änden av Björkallen (14F 3d , [6766230, 1467830] ) , ~refl~ ,vägslänt ,ett stort bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Öst-i-Gålom, gamla vägen mot Lenåsen (14F 3d , [67663, 14692] ) ,trädgårdsutkast ,några tiotal ,2013 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern, Sveas stenröse (14F 4d , [6771510, 1466170] ) ,stenröse ,tiotals ,2019 (GHa)
Gulleråsen, Hemigårdarna (14F 4d , [67726, 14663] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Vägskäl N Jällthärn (artp.) (14F 4c , [6774310, 1464801] ) ,vägkant ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ) , ~refl~ ,intill fäbodstuga ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Cicerbita alpina    Torta
Laduänget (14F 4c , [6771800, 1464100] ) ,fuktig granskog ,tiotal ,2008 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6772510, 1463800] ) ,fuktig granskog ,tiotal ,2009 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772610, 1463430] ) ,bland gamla granar ,enstaka ,2009 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ) ,sänka i igenvuxen slog ,tiotals ,1997 (GHa)
200 m N Jälltjärnen (14F 4c , [67738, 14649] ) ,gråalskärr ,tiotals ,1998 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Storsveden, SV om Jälltjärnen (DF) (14F 4c , [67732, 14647] ) ,lundveg.nu i hyggeskant ,~10 bestånd ,1985 (TLj)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsvedens NR (artp.) (14F 4c , [6772945, 1464880] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Halvarsbodarna (artp.) (14F 5g , [6776200, 1481459] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bondbodarna (artp.) (14F 5g , [6779234, 1480486] ) ,gransumpskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468010] ) ,grusbädd vid husgrund ,fåtal ,2012 (GHa)
Gulleråsen, Byggmästers (14F 4d , [6772030, 1466250] ) ,vägren ,rikligt ,2019 (GHa)
Västombäcken,Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ) ,stenröse,vägdike ,rikl. ,2000 (GHa)
Herrgårdsgrustaget (14F 4d , [67726, 14656] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2010 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ) ,grässlänt vid en bäck ,ett mindre bestånd ,2012 (GHa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Ovanmyra, Styggforsån (14F 2d , [67641, 14677] ) ,jordhög ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,stugtomt ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cirsium helenioides    Brudborste
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,diken,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen.,"Strömmingsbätjön" (14F 4c , [67717, 14643] ) , ~refl~ ,traktorväg mrd omgivande sumpskog och vägslänter , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng i f.d. fäbod ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762026, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Ingels, Rättviks kommun (artp.) (14F 2e , [6762109, 1470338] ) , ,noterad ,2019 (Helena Lager)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765619, 1466785] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Cirsium palustre    Kärrtistel
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,dike ,rikligt ,2019 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,dike ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dådranvägen (14F 3g , [67673, 14838] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Flymyren (14F 4e , [67731, 14737] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,bäckdråg , frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [67693, 14662] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Osmundsberg (14F 3d , [67699, 14676] ) ,plats för risbränning i betesmark ,ett fåtal, kraftiga, exemplar ,2009 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ) ,vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,hygge ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Värmdalsvägen avtaget mot Jutjärn från väg 301 (artp.) (14F 2d , [6760004, 1468649] ) ,gammalt grustag ,50 plantor/tuvor ,2019 (Pär Dahlström)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,spridd ,2012 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,snårskog längs bäck ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ) , ~refl~ ,sumpig skog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) , ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) ,sumpskog ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,kalkgrus ,enstaka ,2008 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,10 ,2018 (Per Johansson)
Crepis tectorum    Klofibbla
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,kanten av grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ) , ~refl~ ,byväg i stark östsluttning , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ) , ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grustäkt ,tiotals ,2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ) ,slänt ner mot grustag ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67608, 14690] ) ,grustag ,några tiotal ,2015 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,torr slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,flertal ,2019 (GHa)
Silergruvan i Silverberg (14F 3d , [6767140, 1468100] ) , ~refl~ ,slaggvarp , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769870, 1467880] ) ,åker ,väl spridd ,2011 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,grustag ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,f.d. besputningsflygfält ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) , ~refl~ ,tallhed, vägskärning , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67738, 14711] ) ,sandtag ,tiotals ,2019 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67759, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,avlägg/parkering ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,6000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sockengränsen N Jälltjärn (artp.) (14F 4c , [6774466, 1464693] ) ,nybruten väg ,6 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dike vid vändplan ,rikligt ,2012 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vändplanen på Blåbergsåsvägen (14F 4g , [6773750, 1484910] ) , ~refl~ ,vändplan ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,Vägren/dike ,tiotals ,2008 (GHa)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Ovanmyra, vägen mot Lenåsen (14F 2d , [67646, 14691] ) ,fuktig åkerkant ,ymnigt ,2011 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ) ,fuktig "mista" i kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Helianthus annuus    Solros
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763770, 1468020] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67648, 14684] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 4c , [67710, 14642] ) ,slamtipp ,fåtal ,2008 (GHa)
Vid kiosken i Kärvsåsen,"Kyrklösåkern" (14F 4d , [67707, 14670] ) , ~refl~ ,åker i västsluttning. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,kalktipp ,enstaka ,2006 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Gulleråsen, vägen mot reningsverket (14F 4d , [6773520, 1466470] ) ,trädgårdsutkast ,flertal, varav några kraftiga exemplar ,2011 (GHa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,sluttningen i en dödisgrop ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Öster Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata med hårdbacke + ett litet fuktigare parti , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) , ~refl~ ,liten öppning i kalkkulle , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodsstigen (14F 4e , [67711, 14711] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom gammal granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [67738, 14760] ) ,tallskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren/dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763092, 1468080] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen, 145 m SO vägavtaget (artp.) (14F 2e , [6762101, 1470359] ) ,torr-frisk kalkpåverkad ängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jälltjärnsängen, 235 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773137, 1464963] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium gr. Prenanthea    Sallatsfibblor
Södra Ockran, Öster om (artp.) (14F 4e , [6770287, 1470481] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
"Gammelgården" (14F 4d , [67722, 14663] ) , ~refl~ ,.området runt gammalgården , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam) ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67796, 14831] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763059, 1468052] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763157, 1468199] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
V om Skedtjärn (14F 2d , [6760, 1468] ) ,kalktorräng på sand ,rikligt ,1987 (JEd)
Styggforsen (14F 3d , [67657, 14668] ) ,kanten av väg/stig ,enstaka ,2006 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Lapsana communis    Harkål
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
V301 alldeles norr om gamla landsvägen mot kyrkan (14F 2d , [67648, 14682] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Macken i Boda (14F 3d , [67654, 14682] ) , ~refl~ ,Bensinmack med omgivande vägar och gräsmattor , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg,v norra Bodaavfarten v301 (14F 3d , [67670, 14678] ) ,vägkant ,enstaka ,1986 (TLj)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2011 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ) ,upplag av schaktmassor ,fåtal ,2011 (GHa)
Kärvsåsbadet (14F 4d , [67705, 14667] ) ,stenig slänt ,enst. ,2000 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern, Nilsgatu (14F 4d , [6771420, 1466240] ) ,stenröse ,något tiotal ,2014 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [6771460, 1466250] ) ,bland hallonris i stenröse ,fåtal ,2010 (GHa)
Flats uppställningsplats/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,fordonsplan ,enst. ,1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm ,längs väg 301 (14F 4d , [67722, 14662] ) ,vägslänt ,tiotal ,1998 (GHa)
Sanden/Gulleråsen, vägen mot reningsverget (14F 4d , [67735, 14666] ) ,vägslänt ,tiotals ,1998 (GHa)
Sanden ,gamla affären (14F 4d , [67736, 14663] ) ,vägdike ,enst. ,1998 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,jordhög ,4 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14673] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,väls spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlägg vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,grusplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m NO Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14647] ) , ~refl~ ,vändplan på skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Sluttning V om NV gården i Kärvsåsen, "Flata". (14F 4d , [67719, 14672] ) , ~refl~ ,lövskog i stark lutning.kalkbemängd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,vändplan ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.) (14F 3d , [6768911, 1467196] ) ,jordhög ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,torr slänt ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Klittjärn (14F 3f , [67699, 14793] ) ,vägrenar ,spridd ,2012 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,ängsmark, f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67778, 14872] ) ,grässvål ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,22000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6769225, 1465217] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6771938, 1465425] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1468000] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,rikligt ,2019 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlägg vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,grusplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
L. Klitttjärn (14F 3f , [67699, 14792] ) ,mötesplats på skogsbilväg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772190, 1470630] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Mycelis muralis    Skogssallat
300 m NVom Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundarted östbrant ,många ex ,1985 (TLj)
Styggforsen (14F 3d , [6765610, 1466770] ) ,snår längs stig ,rikligt ,2017 (GHa)
Styggforsen, vid parkeringén (14F 3d , [67657, 14668] ) ,torrt vägdike ,enstaka ,1985 (TLj)
Utanför kyrkogårdsmuren (14F 3d , [67663, 14672] ) ,blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67679, 14669] ) ,lodrät kalkklippa samt nedanförliggande spårigt hygge ,ofantliga mängder ,2008 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67683, 14661] ) ,hyttruin ,enstaka ,2015 (GHa)
Slogssveden (14F 4c , [67722, 14648] ) ,källdrag i hygge ,enstaka ,2010 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4c , [67738, 14649] ) ,vägkant/gråalskärr ,tiotal ,1998 (GHa)
Esrsmyråsen (14F 4d , [6771910, 1465340] ) ,myrlinda ,tiotals ,2013 (GHa)
400 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14652] ) ,"gruvhål", dvs grävd grop ,flertal ,2010 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,fåtal ,2017 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Västra Boda (artp.) (14F 3d , [6765884, 1467644] ) ,vid gammal smedja ,2 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Petasites hybridus    Pestskråp
Backåkern, Boda kyrkby (14F 3d , [6766170, 1467870] ) ,dike mellan väg och gräsmatta ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,jordhög ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Ovanmyra, vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ) ,gammal ängsmark/vägkant ,enstaka ,1985 (TLj)
"Bodahus" (14F 3d , [67659, 14681] ) ,grässlänt ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [6766220, 1468360] ) ,grässvål i trevägskäl ,rikligt ,2012 (GHa)
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ) , ~refl~ ,kyrkogård , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
300 m SV Grönockran,eft.vägen till S.Ockran (14F 3e , [67682, 14703] ) ,vägkant,skogsnbilväg ,enstaka ,1985 (TLj)
Hågå-änget (14F 4c , [6772610, 1463930] ) ,jord uppbökad vid vägbygge ,enstaka ,2010 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,grässlänt nedaför övergiven sommarstuga ,1 ex. ,1999 (GHa)
Västabäcken, Skarpgatu (14F 4d , [67724, 14659] ) ,vägren ,något tiotal ,2014 (GHa)
Västabäcken (14F 4d , [67725, 14660] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2015 (GHa)
Lenåsvägen (artp.) (14F 3d , [6766011, 1468870] ) ,vägren ,15 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grustäkt ,väl spridd ,2010 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,vägrenar ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Solberga (14F 2d , [67630, 14682] ) ,Vägskärning ,tämligen rikligt ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Orsmors, Änderåsen (14F 3d , [67693, 14653] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Knappa (14F 4d , [6771640, 1466270] ) ,gräsmatta ,väl spridd ,2018 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,kanten av avlägg/vändplan , 2008 (GHa)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ) ,i sandbranterna o på sandhögar ,riklig ,1985 (TLj)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764040, 1465260] ) ,kraftgata ,spridd ,2019 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ugglas svad (14F 4c , [67721, 14649] ) ,torrare parti av kalhygge ,flertal ,2011 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,vägslänt, nyligen uppgrävd av elverket ,rikligt ,2018 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14651] ) ,plöjt kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,körspår i kalhygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
N delen av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,vägslänt ,rel.rikl. ,1999 (GHa)
Senecio vulgaris    Korsört
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge ,rikligt ,2008 (GHa)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Össtbjörkavägen/Styggforsån (14F 2d , [6761450, 1467640] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Norr om skjutbanan (14F 3d , [6766120, 1466580] ) ,f.d. tipp ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kärvsåsbadet' , 500 m S om Bysjöns norra ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,sand (ditfraktad för att skapa en badplats) ,enstaka ,2006 (GHa)
Gulleråsen, Nisesgatu (14F 4d , [6771610, 1466420] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Åsehags damm (14F 4d , [6772070, 1466250] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Silvbergsängarna, Tippen (artp.) (14F 3d , [6768554, 1467670] ) ,övertäckt f.d. tipp ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,spridd längs vägar i hela rutan ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765689, 1466715] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Ovanmyra (14F 2d , [67637, 14683] ) ,jordhög ,rikligt ,2017 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,gräsbevuxen ruderatmark ,enstaka ,2007 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ) , ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.) (14F 3d , [6767241, 1467563] ) ,jordhögar ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Sonchus asper    Svinmolke
Ovanmyra (14F 2d , [6764, 1468] ) ,vid gårdar,på komposter,jordgubbsland,etc ,flerst. ,1985 (TLj)
Västra Boda (artp.) (14F 3d , [6765884, 1467644] ) ,hage. ratas av boskapen t.o.m. getterna ,3 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tanacetum vulgare    Renfana
Vägen mot Jutjärn (14F 2d , [67605, 14694] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ) , ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67653, 14738] ) ,vägren ,enstaka spridda längs vägen ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67655, 14746] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67710, 14642] ) ,vändplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern/Sparvkojan (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2010 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [6766280, 1464530] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,flertal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6766330, 1467890] ) , ~refl~ ,gårdsplaner, vägrenar ,allmän ,2008 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,vägren/mötesplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ) ,vägkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar, grässvålar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen Sunnanåkern (artp.) (14F 4d , [6771484, 1466205] ) ,gräsmatta ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67618, 14680] ) ,torra vägrenar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Väg 301/vägen till Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763040, 1468450] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Ovanmyra, korsningen väg 301/Västanåvägen (14F 2d , [67642, 14681] ) ,vägren ,färre än tio ,2012 (GHa)
Södra änden av Björkallen i Kyrkbyn (14F 3d , [67655, 14681] ) ,vägren ,ca tio ,2011 (GHa)
Gulleråsen, gamla landsvägen (14F 4d , [67722, 14663] ) ,tomtmark ,enstaka ,2019 (GHa)
Gulleråsen, backen ner mot reningsverket (14F 4d , [67734, 14665] ) ,vägren ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14689] ) ,åker ,tämligen rikligt ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,rikligt ,2012 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,traktorspår över bred kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,ödegård ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,ymnigt ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Tussilago farfara    Hästhov
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Skärningen Styggforsån/vägen (14F 3c , [67669, 14647] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14828] ) ,vägren ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vägrenar/gårdsplatser ,rikligt ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [6771530, 1483840] ) ,vid vägtrumma ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776490, 1481520] ) ,vägren ,entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763092, 1468080] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Paris quadrifolia    Ormbär
Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ) ,kanten av igenväxande åker ,tiotals ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,fuktig skog längs med en å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67684, 14661] ) ,snårig skog utmed bäck ,enstaka ,2013 (GHa)
NV om Tora (14F 3e , [67650, 14713] ) ,blandskog i sluttning ner mot myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,tämligen rikligt ,2012 (GHa)
1 km VNV Brandstjärn (14F 4e , [67735, 14728] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod, blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Styggforsån S Västanå (artp.) (14F 2d , [6762583, 1467490] ) , , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762621, 1470794] ) ,bäckdal / kalkbarrskog , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6766901, 1471522] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Bysjön SV (artp.) (14F 4d , [6770180, 1465925] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Hållberget (f.d. fäbod) (14F 3h , [67687, 14854] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ) ,slänterna i en dödisgrop ,rikligt ,2008 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,gammalt änge ,rikligt ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,fd ängsmark ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,flertal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,lövskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14715] ) ,gammal slog ,enstaka ,2019 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tallhed ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14688] ) ,fuktigt skogsparti ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,gles blandskog ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67670, 14646] ) , ~refl~ ,fuktig skog längs ån ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,igenvuxen slog ,väl spridd ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,blandskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,skogsbryn , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765702, 1466729] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Westermark)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Polygonatum odoratum    Getrams
150 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67628, 14701] ) ,slänt m.framträngande kalkhaltigt vatten ,2 stora bestånd ,1985 (TLj)
200 m SV Nya kyrkogatan,mot Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ) ,rika källflödessluttningar,f.d.slåttermarker ,riklig ,1986 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,stenröse (möjligen odlad) ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Vid kyrkan (14F 3d , [6766240, 1467760] ) ,mycket brant slänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Björkallen vid Konsum (14F 3d , [6766330, 1467890] ) , ~refl~ ,dike/grässlänt ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771440, 1466240] ) ,videsnår i stenröse ,enstaka ,2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnnåkern "Lispers smia" (14F 4d , [6771510, 1466270] ) ,stenröse ,enstaka ,2009 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67740, 14662] ) ,landsvägsdike ,fåtal ,2007 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763601, 1467873] ) ,naken jord vid jordhögar ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Sunnanåkern ovan Helmer Flat (14F 4d , [67714, 14664] ) ,torr stenmur i betesmark/åkerren ,1 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Södra delen av Lissberg (14F 4d , [6771740, 1466640] ) ,stenröse ,enstaka ,2012 (GHa)
Valterbacken (14F 4d , [6773760, 1466300] ) ,vägslänt ,ca 10 ,2011 (GHa)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67725, 14692] ) ,rikkärr ,spridd över södra delen av myren ,2010 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,tiotals ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren (14F 4d , [67734, 14695] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Gagea lutea    Vårlök
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ) , ~refl~ ,kyrkogård , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Gulleråsen Sunnanåkern (artp.) (14F 4d , [6771484, 1466205] ) , ,noterad ,2020 (Gunnar Hagelin)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14679] ) ,brant slänt i tipp för skrotsten ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra-Kyrkbyn ,f.d. torp längs gamla vägen (14F 2d , [67649, 14680] ) ,igenväxande tomt/äng ,enstaka ,1985 (TLj)
utanför kyrkogårdsmuren (14F 3d , [67663, 14672] ) ,blandskog ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Bäckeränget (14F 3d , [6766460, 1466200] ) ,dike ,fåtal ,2012 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2016 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767880, 1468570] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lilium tigrinum    Tigerlilja
700 m V Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14651] ) ,vägslänt, med största sannolikhet trädgårdsavfall ,1 ex ,2002 (GHa)
Lilium martagon    Krollilja
Kärvsåsen, väg 301 (14F 4d , [67703, 14668] ) ,vägslänt ,enst. ,1999 (GHa)
Osmundsberg,östligaste gården (14F 4d , [67705, 14682] ) ,utkanten av gårdsplats ,enst. ,2000 (GHa)
100 m N om Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,kanten av å ,enst. ,1999 (GHa)
Gulleråsen, "Filialen" (14F 4d , [6771770, 1466340] ) ,ödetomt ,flertal, ävfen många vita exemplar ,2013 (GHa)
Osmundsberg Kalktippen (artp.) (14F 4d , [6770354, 1467661] ) ,tipp ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Gulleråsen, Byggmästers (artp.) (14F 4d , [6772024, 1466261] ) ,möjligen inplanterad men i så fall för mer än 40 år sedan ,10 ,2019 (Gunnar Hagelin)
Gulleråsen, Byggmästars (artp.) (14F 4d , [6772024, 1466261] ) ,längs bäck ,ca tio. möjligen inplanterad men i så fall för väldigt länge sedan ,2019 (GHa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,gles lundveg,gläntor,dikeskanter,stigar frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) , ~refl~ ,bäck genom sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,brant sluttni ng i barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dröggåbåckar (14F 4c , [6771480, 1464890] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67717, 14643] ) ,vägkant/dike ,enst. ,1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,vägkant ,tiotal ,1997 (GHa)
300 m V Simsänget,"Husen". (14F 4c , [67724, 14649] ) , ~refl~ ,igenväxande åkrar. I SV hörnet ett litet f.d. kalkbrott , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14642] ) ,längs stig i barrskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Ö om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget (14F 4c , [67734, 14640] ) ,kalkstenshäll ,enst. ,2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,fler än tjugo ,2014 (GHa)
700 m V Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14651] ) ,dike vägkant ,tiotals ,1997 (GHa)
300 m S "a" i Hemigårdarna (14F 4d , [67724, 14674] ) ,igenvuxen slog på små kalkkullar ,enst. ,2000 (GHa)
Sötsved (14F 4d , [67726, 14684] ) ,vägdike och gles barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,vägren ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Backarna (artp.) (14F 2d , [6763065, 1469631] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762089, 1470321] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärns naturreservat (artp.) (14F 2e , [6762219, 1470359] ) , ,6 ,2020 (Lennart Sundh)
Jutjärn, 1km S om, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762354, 1470260] ) ,betesmark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14688] ) ,fuktigt skogsparti ,20 st inom några få kvadrat decimeter ,2010 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ) ,bäckravin ,ensaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,fuktig skog,även f.d.änsmark o v'ägdiken frekvens:allmän ,1985 (TLj)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67725, 14626] ) ,liten myr ,tiotals spridda över myren ,2010 (GHa)
400 m N vägen genom Laduängert (14F 4c , [67734, 14638] ) , ~refl~ ,rikkärr väster om kraftledningen , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,några få ,2010 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67729, 14694] ) ,rikkärr ,flerstädes ii norra delen av myren ,2010 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774210, 1468080] ) ,sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
800 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ) , ~refl~ ,granskog i bäckravin ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Styggforsens naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765734, 1466782] ) ,barrskog ,3 plantor ,2011 (Joakim Ekman)
Cypripedium calceolus    Guckusko
"Gulleråsen, (Linné 1755) - ""i laduängarna""" , ,563 ex ,1986 (FCa)
220m N Gammelsvad ,örtrik fuktig glänta i gran-tallskog med guckusko ca 7ex ,enstaka ,1995 (Sarenmark Lars-Olov)
600m S Lönnmarken ,fuktig örtrik granskog med inslag av björk och sälg.ca 10 ex av guckusko. ,enstaka ,1995 (Sarenmark Lars-Olov)
Gulleråsen vid Lissberg ,i sumpskog 5 ex ,1990 (Einar Sand:FCa)
Gulleråsen, (LINNÉ 1755) * ”laduängarna” ca 1900-t (Bg: FORSSL.1922) * vid Storsveden , 2 närbe-lägna bestånd med sammanlagt 563 ex ,1986 (FCa)
Hedänget , en mindre lokal ,1986 (TRy)
Kyrkbyn vid landsvägen , ,5 ex ,1988 (Huss E.)
Kyrkbyn vid landsvägen , 5 ex ,1988 (E. Huss)
Kärvsåsen, SO Kusollas ,f.d. änge, nu sumpskog ,> 100 ,2012 (GHa)
Lönnmarken ,rikkärr ,hundratals (i spridda grupper) ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken, ca 1910-t (Bg, FLORIN 1947) , ca 4000 ex ,1987 (FCa)
Silvberg ,4 lok. i trädgårdar 34 ex ,1987 (Erik Bäck:FCa)
Silvbergsängarna , 2 bestånd med sammanlagt ca 60 ex ,1987 (FCa)
Sinksjön, ca 1900 (Iwz) , 2 bestånd med sammanlagt 15 ex ,1987 (FCa)
Solberga ,vägren/skogsbryn ,cirka tio exemplar ,2013 (GHa)
Storsveden 500 m V transf.stn ,rikkärr ,50-tal ,1997 (GHa)
Sötsved ,vägslänt ,12 stycken ,2009 (GHa)
Sötsved ,dike/vägren ,25 stycken ,2009 (GHa)
Vid Kärrbäcken V Ersmyren ,gammal slog,nu igenväxt med granskog ,1 ex. ,1997 (GHa)
Ö om prästgården ,eft V 301 (DBS) ,vägkant (upptäckt -86 av H.Huss ,Boda) ,4 plantor ,1986 (TLj)
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,ca 10 ex ,2007 (LBr)
Ovan Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14696] ) ,extremrikkärr med jämtstarr och björnbrodd ,ca 10 ex -85 , 27 ex-86 ,ca 5 ex ,1989 (TLj)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14680] ) , ,foto ,2012 (IPt)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,botten av brottet ,riklig ,1995 (ABj)
Väg 301 i Ovanmyra (14F 2d , [6763550, 1468410] ) ,vägdike ,enstaka ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763092, 1467984] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Solberga, N om (artp.) (14F 2d , [6763121, 1468143] ) , ,rikligt!! ,2013 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) ,på odlad vall , 2015 (Iris Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468149] ) , ,noterad ,2006 (Anders Helander, Klara Helander)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,fuktig kalkrik grusmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763149, 1468107] ) , ,200 plantor/tuvor ,2019 (Pär Dahlström)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763173, 1468105] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Kalkbrottet i Solberga (artp.) (14F 2d , [6763230, 1468070] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Fredrik Enoksson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763230, 1468091] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ) ,vägbank över grund tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärns V-strand (14F 2e , [67632, 14704] ) ,starrmader ,enstaka ,1985 (TLj)
Ö om Jutjärnen (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ) , ~refl~ ,körväg över sankmark ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
1600 m V Styggforsen (14F 3d , [67655, 14653] ) ,källmyrdråg ,många ex ,1986 (TLj)
Mellan Boda k:a o Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ) ,översilade f.d. slåtterängar ,enstaka ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,tiotals ,1998 (GHa)
300 m V Hålgarstjärnen, "Istmirditjen". (14F 4c , [67732, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr ,tidigare den rikaste orkidelokalen i norra Boda,nu tyvärr dikat. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr alldeles väster om tjärnen ,enst. ,1999 (GHa)
400 m V om Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ) ,översilat rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
100 m Ö om transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,rikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ) ,rikkärr ,enstaka ,1998 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Skogsbilvägen Ö-ut till Andmyren 31 37 -34-44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,vägslänt dike ,10-tals ,1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren (14F 4d , [67733, 14693] ) ,vägkant-myrkant, gödslad med kalkdamm o slåttrad ,4 ex ,1985 (TLj)
Jälltjärnens norra ”strand” (14F 4d , [67736, 14651] ) ,mycket sank myr/strand ,enstaka ,2001 (GHa)
Jälltjärnbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Hedänget eft.Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikdråg-rikkärr ,enstaka ,1985 (TLj)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Kalkugnssveden (STOR) (14F 4c , [67726, 14644] ) ,f.d.slog ,fåtal ,1998 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468045] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,20 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763150, 1470551] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl skapad vid vägbygge ,5 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Skärbacksvägen (14F 2d , [6764960, 1465500] ) ,dike ,några tiotal ,2012 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,rikkärr ,relativt frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67705, 14649] ) ,fuktigt granskog ,flertal ,2009 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67716, 14644] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,käll/fuktdrag i kanten av vändplan ,tiotals,även vita exemplar ,1997 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ) ,myr ,fåtal ,2010 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m V Hålgarstjärnen (14F 4c , [67732, 14639] ) ,sumpmark i granskog ,tiotals ,1997 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,5 jätteex ,2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Skogsbilvägen Ö-ut från avtaget till Andmyren 31 37 -34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,vägslänt,diken ,mkt.rikl. "Tusentals" ,1998 (GHa)
Blästmyren, eft.Kärvsåsvägen (14F 4d , [67733, 14693] ) ,kalkgödslade vägrenar o anslutande myrmark ,riklig ,1985 (TLj)
Hedänget, vid Bysjön (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikkärr ,flera ex ,1985 (TLj)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
1 km Ö Ockeån (14F 4e , [67738, 14712] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt inom en liten yta ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,tiotals ,1997 (GHa)
Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr ,tiotals ,1999 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,rikkärr ,sridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
700 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ) , ~refl~ ,myr ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ) ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,kanten av å , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Ovanmyra Bröttningen (artp.) (14F 2d , [6764876, 1469146] ) ,jag är ingen höjdare på blommor med jag vet åtminstone att detta är orkidé och liknar orkidégruppen fläcknycklar. eftersom att orkidéer överlag räknas som fridlysta vill jag rapportera in dessa. någon kanske kan hjälpa mig att identifiera mer specifikt? ,20 plantor /tuvor ,2020 (Irina Röjås)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767350, 1471461] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
1 km V Enbärstjärnen (14F 4c , [67705, 14600] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Blomsänget, 500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14640] ) ,extremrik-kärr ,tiotal ,frekvens m.allm. , 2004 (GHa)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ) ,rikkärr ,tiotals både vita och blå ,2001 (GHa)
Epipactis atrorubens    Purpurknipprot
Styggforsen på getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ) ,torr, öppen kalkmark ,2 blommande ex ,2015 (LBr)
Osmundsberg, 250m Ö om brottet (DF;DBS) (14F 4d , [67705, 14676] ) ,fuktig lövbväxt f.d. ängsmark ,4 ex ,1985 (TLj)
Styggforsen, ca 1830 (Krön:HARTM.1832) = ”Getryggen”, ymnigt nog ca 1830-t (KRÖN.1843 o a) * (14F 3d , [67656, 14667] ) ,på torr vegetationsfattig kalkskiffer, 1985 (TLj) * ,ca 40 ex ,1990 (FCa)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsen,Boda. (artp.) (14F 3d , [6765626, 1466746] ) , ,noterad ,1993 (Lars Bruks)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765674, 1466736] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765729, 1466766] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Styggforsens naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765734, 1466766] ) , ,2 ,2018 (Per Johansson)
Styggforsen O (artp.) (14F 3d , [6765772, 1466742] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67662, 14667] ) , ~refl~ ,på gammal körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hembygdsgården (14F 3d , [6767380, 1467900] ) ,änge ,enstaka ,2011 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769880, 1467790] ) ,mycket syumpig lövskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67716, 14644] ) ,fuktig skog längs bäck ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Blomsänget (14F 4c , [67723, 14641] ) ,rikkärr ,enstaka ,2017 (GHa)
100 m V kraftledningen i Laduänget (14F 4c , [67726, 14638] ) ,dike ,enst. ,1998 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Storsveden , 600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [6772870, 1464750] ) ,extremrik-kärr ,tiotal ,2006 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
V om Jälltjärn (14F 4c , [6773570, 1464860] ) ,översilad mark i granskog ,< 10 ex ,2006 (GHa)
Osmundsberget N om kalkbrottet (14F 4d , [67708, 14674] ) ,lövskog ,1 ex. ,1999 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ) ,sumpskog ,1 ex ,2001 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2001 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,c:a 10 ex. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,1 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773156, 1464863] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sumpig granskog ,totalt ca 20 stycken, i två grupper ,2017 (GHa)
Larstäkten, norr om Ockran (14F 4e , [6772, 1470] ) , , 1993 (I.Moberg)
Goodyera repens    Knärot
Jutjärn,NV tjärn (14F 2e , [67631, 14703] ) ,tallhed ,flerst. ,1985 (TLj)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,risig slänt ner från kalkberget ,enstaka ,2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sumpig granskog ,mycket rikligt ,2017 (GHa)
mellan Grönockran och S Ockran (14F 3e , [67686, 14704] ) ,källa ,flertal ,2017 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67705, 14643] ) ,mossa på sten i gammal granskog ,cirka tio ,2008 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [6772710, 1462430] ) ,kanten av skogsbilväg ,enstaka ,2019 (GHa)
Hedvägen, väst om lilla kraftledningen (14F 4d , [67704, 14651] ) ,fuktig granskog ,några tiotal ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67727, 14698] ) ,gammal barrskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Gärdsmyren (14F 4d , [67729, 14675] ) ,gammal barrskog ,cirka tio ,2009 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67733, 14698] ) ,gles tallskog ,15 st. i en grupp ,2010 (GHa)
Vägkorsningen vid Ockerån (14F 4d , [6773320, 1469910] ) ,gles tallskog på sandås ,fler än hundra exemplar ,2013 (GHa)
400 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14652] ) ,kalkskravel vid "gruvhål" ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67747, 14697] ) ,tallhed ,enst. ,1999 (GHa)
800 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ) , ~refl~ ,gammal granskog i bäckravin ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,grov, gammal, granskog ,tiotals ,2009 (GHa)
Ö-Ockerängen (14F4e06) (artp.) (14F 4e , [6770148, 1470396] ) , , 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Ö-Ockerängen (14F4e07) (artp.) (14F 4e , [6770567, 1470460] ) , , 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Ö-Ockranängen (14F4e08) (artp.) (14F 4e , [6770928, 1470515] ) , , 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Svinmyränget (14F 2d , [6762, 1469] ) ,dråg ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [67625, 14703] ) ,gles tallskog ,ett hundratal ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ) ,vägren/dike i kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,rikkärr,fuktiga kalkängar, diken o vägrenar frekvens:allmän, drygt 10 lokaler,varav flera mkt stora ,1985 (TLj)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ) ,lövskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) ,grässlänt ,enstaka ,2006 (GHa)
Vägen/skogen väster om Brödlösberget (14F 3d , [67669, 14651] ) ,fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,ca 100 ,2007 (LBr)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) ,väg ,enstaka ,2006 (GHa)
Hembygdsgården (14F 3d , [6767380, 1467900] ) ,änge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,översilad slänt/skogsbryn ,enst. ,1998 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen,N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,tiotals ,1997 (GHa)
Hålgarstjärn (14F 4c , [6772950, 1464220] ) ,myr/rikkärr ,ca tio ,2016 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,spars ,2009 (LBr)
I kraftledningern V Hålgarstjärn (14F 4c , [67733, 14636] ) ,fuktig äng i bred kraftl.gata ,enst. ,1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ) ,rikkärr,fuktiga kalkängar, diken o vägrenar frekvens:m.a, 5- 10 lokaler ,1985 (TLj)
Osmundsberg (14F 4d , [6770400, 1467680] ) ,kalktipp ,ett mycket kraftigt ex, höjd 50 cm, varav axet 21 cm, stjälkens diameter 20 mm. ,2010 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,buskbeväxt ruderatmark på kalkmakadam ,tiotals ,1999 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,buskbeväxt ruderatmark på kalkmakadam ,tiotals ,1998 (GHa)
Osmundsberget,norr om kalkbrottet (14F 4d , [67708, 14674] ) ,buskage vid kanten av dike med kalkvatten ,enstaka ,2001 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,enstaka ,2010 (LBr)
500 m V transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Skogsbilvägen Ö-ut från avt.t.Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,diken,vägslänt ,tiotals ,1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn Infarten till brottet (artp.) (14F 2e , [6762779, 1470321] ) ,vägren. ymnigt. ,50 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,50 ,2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Boda fotbollsplan (artp.) (14F 3d , [6767544, 1467852] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
En route (artp.) (14F 3e , [6765538, 1474323] ) , ,noterad ,2019 (Börje Andersson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Listera cordata    Spindelblomster
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ) ,gles barrskog sluttande mot myr ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Sunden (14F 4c , [67734, 14629] ) ,kanten av myr ,fåtal ,2010 (GHa)
200 m SV Stängsdiken,"Pringöllok" (14F 4d , [67715, 14656] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,kanten av sankmark ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Listera ovata    Tvåblad
Atlasruta (14F 3d ) ,skuggig lundveg.vägrenar frekvens:allmän ,1985 (TLj)
500 m N Åsmyren längs vägen förbi Skärbacken (14F 3d , [6765030, 1465160] ) ,vägren/dike ,tiotals ,2011 (GHa)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ) ,lövskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14668] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) ,gamla ängen. nu mest granskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) ,sankmark ,entaka ,2007 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67662, 14672] ) ,bäck i snårskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,flertal ,2016 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ) ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,rikkärr ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ) ,dike ,fåtal ,2008 (GHa)
Järpessvad (14F 4c , [67704, 14642] ) ,kanten av skogsbilväg ,ca 50 st ,2009 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,rikkärr ,rikl."hundratals" ,1998 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ) ,dike ,ymnigt ,2017 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,kanten av övergivet kalkbrott ,rikl. ,1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,rikl. ,1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,f.d.slog ,tiotals ,1998 (GHa)
200 m V kraftledningen i Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ) ,hjulspår i kärr ,fåtal ,1997 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m V Hålgarstjärnen (14F 4c , [67732, 14639] ) ,sumpmark i granskoig ,enst. ,2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ) ,skuggig lundveg.vägrenar frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,lövdunge på kalkberg ,enst. ,1999 (GHa)
V om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,sluttning/vägkant ,enstaka ,2002 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark på kalkmakadam.buskbeväxt tipp för kalksten ,mkt.rikl. ,1998 (GHa)
Osmundsberget NV del (14F 4d , [67708, 14674] ) ,lövdunge på kalkberg ,rikl. ,1998 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,åker samt sumpskog ,enst. ,1997 (GHa)
200 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14655] ) ,översilad granskog ,enst. ,2000 (GHa)
Kärvsåsen, NV -ligaste gården (14F 4d , [67719, 14672] ) ,lövskog i brant sluttning på kalkberg ,enst. ,2000 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,lövskog på revkalkberg ,hundratals ,1998 (GHa)
Västombäcken ,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Skogsbilväg Ö-ut från avtag.t.Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,dike/vägslänt ,tiotals ,1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,1997 (GHa)
300 m N Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ) ,kalkstensskravel vid "gruvhål" ,ett tiotal ,2012 (GHa)
Hedsänget, 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,sumpskog/rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,tiotal ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767327, 1464563] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Boda Gammlegård (artp.) (14F 3d , [6767332, 1467878] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,200 ,2018 (Per Johansson)
Boda fotbollsplan (artp.) (14F 3d , [6767544, 1467852] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng/fuktig skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,massor ,1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773156, 1464863] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Bysjön SV (artp.) (14F 4d , [6770180, 1465925] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Platanthera bifolia    Nattviol
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,brant skuggig lundveg. ,enstaka ,1985 (TLj)
Sinksjöns SO-spets (14F 3d , [67691, 14682] ) ,tidvis översvämmad skogsmosse/kärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dröggåbåckar (14F 4c , [6771480, 1464890] ) ,gles barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen-Dalbyn (14F 4d , [67749, 14661] ) ,vägrenar o fuktig mark,även nya hyggen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Torsbodarna (14F 5g , [6776020, 1483560] ) , ~refl~ ,granskog på gammal fåbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n) (14F 4d , [67719, 14671] ) ,betad björkhage m.enbuskar ,~25 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400m SV sydänden Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6762625, 1470344] ) ,kalkrik tallskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,flertal ,2009 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14681] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [67610, 14672] ) ,tallhed ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [67625, 14702] ) ,gles tallskog ,ca 30 ,2010 (GHa)
Luttmyrarna (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67699, 14681] ) , ~refl~ ,fuktig blandskog i kanten av myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gamla vägen mot Lönnmarken (14F 3e , [67652, 14705] ) , ~refl~ ,relativt ung tallskog ,35 st ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,tiotals ,1997 (GHa)
100 m N om Gissler Anders husen (14F 4c , [67724, 14646] ) ,tallplantering ,rikl. ,1997 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,litan kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
400 m V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ) ,översilat rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
1,5 km V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67704, 14653] ) ,sumpskog ,c:a 10 ex. ,1997 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,flertal ,2014 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67706, 14685] ) ,igenvuxet änge ,c:a 10 ex. ,2000 (GHa)
Ö om Ersmyrens NO hörn (14F 4d , [67712, 14655] ) ,tallplanterad åker ,c:a 5 ex. ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,skogsbryn ,c:a 5 ex. ,1997 (GHa)
Skogsbilväg Ö-ut från avt. till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,fuktig tallskog ,enst. ,1998 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2001 (GHa)
300 m N Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ) ,kalkstensskravel vid "gruvhål" ,fåtal ,2012 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,något tiotal ,2012 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr/sumpskog ,c:a 10 ex. ,2000 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762247, 1470340] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Norr om Sanden (vid 50-skylten) (14F 4d , [6771650, 1466370] ) ,tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Calla palustris    Missne
Mellan Nävertjärn och Tranumyren (14F 1d , [6759850, 1467020] ) ,bäck, delvis uppdämd avel ,rikligt ,2011 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Lemna minor    Andmat
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14679] ) ,kanten av göl ,rikligt ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,ymnigt ,2017 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sinksjön, vid f.d. Änderåsens soptipp (14F 3d , [67686, 14677] ) ,uppdämd å med leriga gölar ,riklig ,1985 (TLj)
Änderåsen ,eft.vägen mot Mödalen (14F 3d , [67694, 14669] ) ,ankdamm,eg.branddamm ,riklig , även blommander !! ,1985 (TLj)
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2001 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,vattenfylld grop i kalktipp ,rikl. ,1998 (GHa)
N änden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,sjöstrand ,fåtal ,1997 (GHa)
Gulleråsen, Knapp Lennarts dammn (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,damm ,flertal ,2018 (GHa)
Hemigårdarna - Bysjön (14F 4d , [67728, 14666] ) ,f.d. ängsmark i avskrädesfylld göl ,1 m2 ,1985 (TLj)
Bysjöån (14F 4d , [67734, 14667] ) ,försumpat änge ,ymnigt, ca 100 kvadratmeter ,2014 (GHa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,enstaka ,2008 (GHa)
Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,kanten av åsgropstjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,vattenbryn/strand , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,liten vik ,något tiotal ,2013 (GHa)
"Ockerån" (14F 4d , [67734, 14699] ) , ~refl~ ,del av ån inom rutan , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [67737, 14701] ) , ~refl~ ,meandrande å med omgivande sumpskog, delvis bäverdämd , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl skapad av vägbygge ,1 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,surhål i myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sinkmyrtjärnen (14F 3f , [67689, 14785] ) ,myr ,spridd ,2008 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,sumpig strand ,flertal ,2017 (GHa)
Vägskäl 800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773160, 1477160] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Nävertjärnen (artp.) (14F 1d , [6759940, 1466970] ) ,myr ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Ensen (14F 1d , [6759400, 1467720] ) ,blöt myr/vik till sjön ,flertal ,2011 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,strand ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,mossa etc. på botten av kalkbrottet ,mycket rikligt ,2008 (GHa)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ) ,vägbank över grund tjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766950, 1465210] ) , ~refl~ ,dike till skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
300 m S Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,kalklera i vätar på brottets botten ,många (småväxta) exemplar ,2009 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,kantan av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mitt i byn ,"Åsehags damm" (14F 4d , [67722, 14662] ) , ~refl~ ,damm i bäcken , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765757, 1466765] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,näringsrik grund damm ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Grönockran 100 m S-ut (14F 3e , [67684, 14704] ) ,åsgropgöl ,rikligt ,1991 (JEd)
Kärvsåsen (14F 4d , [67712, 14674] ) ,liten damm ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen i branddammen v.Hemisgårdarna (14F 4d , [67729, 14663] ) ,näringsrik damm ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Potamogeton filiformis    Trådnate
Lisselacksens N-sida strax N-ut (14F 2d , [67600, 14684] ) ,periodvis vattenfylld åsgrop,kalkpåv. , 1989 (JEd & LBr)
Åsgropstjärn N Lisselacksen (14F 2d , [67600, 14685] ) , ,mycket riklig ,1989 (LBr & JEd)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14689] ) , ,mycket riklig ,1989 (LBr & TLj)
Tuvtjärn, 1930-tal (LOH.1938) * (14F 1d , [67599, 14682] ) , ,sparsam och steril ,1989 (LBr & JEd)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ) ,meterdjupt vatten utanför sandstrand ,ensstaka ,2012 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långmyrloken (14F 3e , [6767000, 1471000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton lucens    Grovnate
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,sjö ,spridd ,2007 (GHa)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Jutjärn (14F 2e , [6763200, 1470500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ) ,liten damm ,fåtal ,2017 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,liten vik ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton praelongus    Långnate
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ) ,vattensamling/bäck huvudsakligen skapad av vägbygge över myr ,fåtal ,2011 (GHa)
Bysjön, Kärvsåsens badplats (14F 4d , [6770480, 1466710] ) ,näringsrik sjö ,färre än tio ,2012 (GHa)
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,långsamt flytande bäck ,tiotals ,1998 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Sparganium emersum    Igelknopp
Enssågen (14F 2d , [67607, 14678] ) ,meterdjupt vatten bland vass och natar ,enstaka ,2012 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [6767520, 1466100] ) , ~refl~ ,dikad bäck ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Mödalsån, 100 m N om bro (14F 3d , [67694, 14662] ) ,grund å i lundveg. ,1 fertilt + flera flytande ex ,1985 (TLj)
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ) ,kanten av liten holme ,tiotals ,2001 (GHa)
100 m N Bysjöns norra spets (14F 4d , [67711, 14668] ) ,långsamt flytande grund å ,tiotals ,1999 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,bäck ,flertal ,2018 (GHa)
Bysjöån 500 m SO Sanden (14F 4d , [67731, 14668] ) ,grund bred å med rasbrinkar å lövängar omkring ,få ex i blom ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Jannesdammen (14F 4d , [6773290, 1466360] ) ,grund damm ,ymnigt ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6773580, 1470040] ) , ~refl~ ,stranden av ån ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Värmdalen (14F 2d , [6760180, 1469040] ) ,bäck ,fåtal ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,rikligt ,2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ) , ~refl~ ,djupt dike ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ) ,liten å uppdämd av traktorväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,lugnt utflöde ur tjärn ,tiotals ,2016 (GHa)
Sunnanåkern, "Dalen". (14F 4d , [67714, 14663] ) , ~refl~ ,150 m lång dalgång med källor ,samt 3 dammar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2007 (GHa)
Getskärsberget nära "Avlasstomten" (14F 4f , [6773120, 1477240] ) ,vattenfyllt traktotrspår ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
S Ockrans utlopp (mot norr) (14F 4e , [67702, 14703] ) ,långsamt rinnande vattendrag ,flertal ,2017 (GHa)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Reningsverket i Ovanmyra (14F 2d , [67637, 14680] ) ,reningsverksdamm ,10-tals ,2007 (GHa)
Solberga (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,landsvägsdike ,ett hyfsat stort bestånd ,2007 (GHa)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ) , ~refl~ ,djupt dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67710, 14642] ) ,brett, sönderkört, dike ,fåtal ,2008 (GHa)
500 m SSV Gissler Anders hysen (14F 4c , [67721, 14641] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten på damm ,tiotals ,1997 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67731, 14721] ) , ~refl~ ,körspår i hygge ,några tiotal i två grupper ,2014 (GHa)
Änderåsen, eft.Sinksjöån (DF) (14F 3d , [67684, 14676] ) ,näringsrik å ,riklig ,1985 (TLj)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,dike/vägkant ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14673] ) ,botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766950, 1465210] ) , ~refl~ ,dike till skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,fåtal ,2010 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67796, 14831] ) , ~refl~ ,dike/kanten av avlägg ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763143, 1468090] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 130 m SO avflödet (artp.) (14F 4d , [6773494, 1465124] ) ,vägdike ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus articulatus    Ryltåg
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Jälltjärsbäcken (14F 4d , [67735, 14651] ) ,bäck ,enstaka ,2007 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus bufonius    Vägtåg
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ) ,dike vid vändplan ,fåtal ,2011 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ) ,fuktig "mista" i kornåker ,ymnigt ,2011 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Juncus bulbosus    Löktåg
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långmyrloken (14F 3e , [6767000, 1471000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km S Snusbacken, "Lantmirä". (14F 4c , [67720, 14631] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6774150, 1470390] ) , ~refl~ ,botten av långsamt flytande å ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,vägren ,fåtal ,2017 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,enstaka ,2018 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,dike ,rikligt ,2019 (GHa)
Vägkant S Rödholsmyren (14F 4c , [67716, 14630] ) ,dike/bäck vid vägkant ,tiotal ,1997 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67729, 14642] ) ,surdrag genomkorsat av traktorspår ,tiotal ,1999 (GHa)
200 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67732, 14652] ) ,dike ,tiotals ,1997 (GHa)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ) , ~refl~ ,funtig vändplan ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,diike vid vändplan ,fåtal ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,dike ,ymnigt ,2019 (GHa)
Silverberg, väg 301 vid Jannesvägen (14F 3d , [6767750, 1467780] ) ,fuktigt landsvägsdike ,rikligt ,2011 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,rikligt ,2018 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,vid rastkoja ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, kanten av å ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike ,rikligt ,2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,dödisgrop ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Juncus stygius    Dytåg
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,flera tiotal ,2012 (GHa)
500 m Ö Enbärstjärnen (14F 4c , [67704, 14628] ) ,naken dy vid bäck ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,moränsluttning i dödissgrop ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67737, 14650] ) ,bland kalkgrus i en utschaktad liten kulle ,enstaka ,2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen.,"Strömmingsbätjön" (14F 4c , [67717, 14643] ) , ~refl~ ,traktorväg mrd omgivande sumpskog och vägslänter , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,vägkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14714] ) , ~refl~ ,längs stig i gles barrskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ) , ~refl~ ,mogen granskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Getskärsberget vid "Avlasstomten" (14F 4f , [6773080, 1477320] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,kanten av vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Luzula pilosa    Vårfryle
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,tallskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) , ~refl~ ,barrskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,renar etc i f.d. fäbod ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,tallskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776490, 1481520] ) ,gles tallskog/hygge ,entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Luzula sudetica    Svartfryle
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,vändplan på helt nybruten väg ,enstaka ,2019 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ) , ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed , frekvens allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,några tiotal ,2018 (GHa)
1100 m V Pungarna (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,traktorväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,traktorväg , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) ,vägren ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Carex acuta    Vass-starr
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) ,enstaka i strandkant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärn, efter vägbanken/stranden (14F 2e , [67631, 14705] ) ,kalkoligotrof sjöstrand ,ca 15 tuvor ,1985 (TLj)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Lissberget i Gulleråsen mot Bysjöån (14F 4d , [67720, 14668] ) ,backkärr på östsidan av kalkberget ,ca 10 tuvor 1989 (LBr & JEd) ,1999 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Mörkret ,1 km S om Åskapen (14F 4c , [67716, 14604] ) ,göl i myr ,relativt rikl. ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Carex brunnescens    Nickstarr
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ) , ~refl~ ,kanten av äng ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Ensro (14F 2d , [6760180, 1467950] ) ,sandstrand ,enstaka ,2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärnen (14F 2e , [67631, 14705] ) ,strandkanter ,riklig ,1985 (TLj)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Södra Ockran, vid utloppet från Grönockran (14F 3e , [67685, 14704] ) ,åstrand ,t.riklig ,1985 (TLj)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14682] ) ,rikkärr ,ett par ex ,1987 (LBr)
Ockerån (14F 4e , [6774150, 1470390] ) , ~refl~ ,kanten av å ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ensens V-sida (DF) (14F 2d , [67602, 14675] ) ,strandkärr-myr ,enstaka ,1985 (TLj)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) ,enstaka i strandkant ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl skapad vid vägbygge ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex canescens    Gråstarr
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,ängsliknande f.d. avlägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,dike vid vändplan ,flertal ,2018 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,dike ,rikligt ,2019 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ) , ~refl~ ,brett, grunt vägdike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,rikligt ,2018 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid damm ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex capillaris    Hårstarr
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14693] ) ,dikeskant ,enstaka ,1985 (TLj)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,kalklera på brottets botten ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
300 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67626, 14703] ) ,kalktallskog ,t.riklig ,1985 (TLj)
Jutjärnen (14F 2e , [67631, 14705] ) ,strandkärr ,t.riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,rikare f.d.ängsmark,dråg o lundar, flera lokaler mkt vidsträckta frekvens (m.a - a) 5-10 lokaler ,1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ) , ~refl~ ,brett, grunt vägdike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) ,torr vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [6771580, 1462960] ) ,vändplan ,rikligt ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67717, 14643] ) ,traktorspår ,tiotals ,1999 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,naken översilad jord ,tiotals ,1999 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6772610, 1463890] ) ,fuktig gräsyta i väg/kraftledningskorsning ,tiotals ,2009 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Pringölbröttningen (14F 4d , [6771580, 1465390] ) ,kraftgata ,ymnigt ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,naken fuktig jord i vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
vägen mot Storsveden (14F 4d , [67728, 14653] ) ,vägren ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Mellan skogsbilvägen och Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,naken, fuktig jord i vägkant ,enstaka ,2001 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67733, 14694] ) ,mötesficka på skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikkärrs-tillflöden. översilad mark ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Solberga, N om (artp.) (14F 2d , [6763121, 1468143] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763246, 1468120] ) , ,noterad ,2019 (Pär Dahlström)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) ,gammal slåttermark på rikare mark. ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex capitata    Huvudstarr
Lisselacksens N-sida strax N-ut (14F 2d , [67600, 14684] ) ,intill periodvis vattenfylld åsgrop,kalkpåv. , 1989 (JEd & LBr)
Jutjärnens SO-spets,N om utloppet (14F 2e , [67630, 14706] ) ,strandkärr på alsocklar o starrtuvor ,riklig ,1985 (TLj)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,några tuvor ,2007 (LBr)
Mörkret , 1 km S om Åskapen (14F 4c , [67716, 14604] ) ,kärr ,enstaka ,2004 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,några tiotal ,2015 (GHa)
300 m S om Jälltjärnen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr (1987 LBr) ,tiotals ,2000 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773195, 1464835] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex caryophyllea    Vårstarr
200 m SV Boda k:a (14F 3d , [67661, 14676] ) ,betade backar ,enstaka ,1985 (TLj)
Kyrkbacken (DF) (14F 3d , [67662, 14676] ) ,torrbacke ,enstaka ,1985 (TLj)
Kyrkan ca 150m SV (artp.) (14F 3d , [6766050, 1467650] ) ,kalkpåverkad betad torrbacke ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,enstaka ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötrönningtjärnen (14F 4c , [67724, 14602] ) ,f.d.slåttermyr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67729, 14694] ) ,rikkärr ,tiotals ,2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67717, 14792] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Carex diandra    Trindstarr
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14671] ) ,myrkant ,enstaka ,1985 (TLj)
Ensens V-sida (14F 2d , [67602, 14675] ) ,strand ,t.riklig ,1985 (TLj)
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ) ,strand ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärnen (14F 2e , [67630, 14705] ) ,kalkrikt strandkärr , 1989 (JEd & LBr)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Mellan Silvbergsklitten o väg 301 (14F 3d , [67669, 14683] ) ,f.d.ängsmark i gammalt dike ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6769, 1467] ) ,stränder ,flerst. ,1989 (JEd & LBr)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,f.d.torvtäkt ,enst. ,1999 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67732, 14685] ) ,torvgrav ,ett par stora tuvor ,1987 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763150, 1470551] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Carex digitata    Vispstarr
Jutjärnsvägen (14F 2d , [6761350, 1469960] ) ,vägslänt ,enstaka ,2011 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,fåtal ,2011 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,blandskog på liten kalkkulle ,enstaka ,2007 (GHa)
Hedvägen, lilla kraftledningen (14F 3d , [6767000, 1465160] ) ,avlägg ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen O (artp.) (14F 3d , [6765772, 1466742] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Carex dioica    Nålstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ) , ~refl~ ,hjulspår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Uggletjärn (14F 4f , [67722, 14772] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67717, 14792] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Carex disperma    Spädstarr
Mellan Styggforsen o Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67636, 14677] ) ,granskog i f.d.dike ,enstaka ,1985 (TLj)
1 km SV Hålldammen (14F 3d , [67655, 14654] ) ,alkärrdråg/bäck i moränsänka ,med C.loliacea ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Saxbäcken, 700 m SV Boda k:a (14F 3d , [67655, 14674] ) ,fuktiga gropar,skuggigt nära bäcken,lundveg. ,enstaka ,1985 (TLj)
Styggforsen, efter Hållbäcken (14F 3d , [67657, 14667] ) ,intill bäcken på mossiga jordtuvor o dy, med C.loliacea ,flera tuvor ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Carex echinata    Stjärnstarr
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,ett fåtal ,2007 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ) ,bäckdråg ,flertal ,2012 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,flertal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,kanten av källdråg ,rikligt ,2009 (GHa)
Carex elata    Bunkestarr
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,åsgropstjärn ,fåtal ,2012 (GHa)
Margaretatjärn (14F 2d , [6760060, 1468540] ) ,åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,åsgropstjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761180, 1467240] ) ,grund tjärn ,riklig ,2007 (LBr)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761470, 1467210] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,ett par "ruggar" ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,dödisgrop ,tiotals ,2014 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,kanten av åsgropstjärn ,fåtal ,2011 (GHa)
Liden (14F 2e , [67635, 14707] ) ,rikkärr ,flertal ,2014 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ) , ~refl~ ,långsamt flytande å ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Tuvtjärn, Ö-sidan (DF) (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strand ,riklig ,1985 (TLj)
Jutjärnen krink utloppet (DF) (14F 2e , [67630, 14706] ) ,grund kalkoligotrof sjö ,mkt.riklig ,1986 (TLj)
Mödalsån (N Mödalen) (14F 3d , [6769370, 1466260] ) ,kanten av ån ,två kraftiga bestånd ,2008 (GHa)
Tuvtjärn, NV Lisselacksen (artp.) (14F 1d , [6759950, 1468250] ) ,tjärnstrand ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl skapad vid vägbygge ,30 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Mödalen ,S-ändan (vid Sinksjöåns utlopp) (DF) (14F 3d , [67687, 14659] ) ,sank strandmyr ,enstaka tuvor ,1985 (TLj)
Carex ericetorum    Backstarr
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2d , [6761340, 1469980] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata, slänt med karkrik morän ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6766910, 1465260] ) ,naken morän i vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen, 175 m SO vägavtaget (artp.) (14F 2e , [6762064, 1470361] ) ,torr-frisk kalkpåverkad ängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex flava    Knagglestarr
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig kalklera , 2007 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67695, 14642] ) ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ) , ~refl~ ,mogen granskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,kanten av å ,rikligt ,2017 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763153, 1468124] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765507, 1466855] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex globularis    Klotstarr
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) , ~refl~ ,sankmark i kraftgata ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [67668, 14652] ) , ~refl~ ,fuktig grässvål i kraftgata ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,fuktdrag i kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärrbäcken (14F 4d , [67700, 14652] ) ,myrkant i kraftledningsgata ,flertal ,2013 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
1 km N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67736, 14766] ) , ~refl~ ,källdråg ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gnaget (14F 5g , [67751, 14835] ) , ~refl~ ,kanten av surdrag ,ganska många ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Nävertjärn (14F 2d , [6760120, 1466980] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Rönningstjärnen (14F 2d , [67611, 14672] ) ,tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,rikligt ,2012 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Västabäcksmyren (14F 4d , [67726, 14656] ) ,sumpig myr/torvtäkt ,fåtal ,2011 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sumpig strand ,spridd ,2007 (GHa)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex jemtlandica    Jämtstarr
Myren S Brödlösberget (14F 3d , [67664, 14658] ) , ,klen form, riklig ,1990 (M. Hedrén)
Stormyrens N-del (14F 3d , [67672, 14671] ) , ,mkt resliga ex, liten population ,1990 (M. Hedrén)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67729, 14642] ) ,sumpig kant av skogsgöl ,enst. ,1999 (GHa)
100 m O transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,extremrikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
100 m V transf.stn (14F 4d , [67727, 14653] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ) ,rikkärr ,rikl. ,2001 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr (1987 LBr) ,tiotals ,2000 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67732, 14685] ) ,gammal torvtäkt ,100-tals ,1987 (LBr)
Jälltjärnens norra strand (14F 4d , [67736, 14651] ) ,sumpig sjöstrand ,enstaka ,2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren. (14F 4d , [67739, 14685] ) , ,riklig 1987 (LBr)-- ,1990 (M. Hedrén)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,mkt riklig ,2010 (LBr)
Västombäcksmyren 1983 (ABj konf. M. Hedrén) * (14F 4d , [67726, 14656] ) ,i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr ,stor population ,1990 (M. Hedrén)
Jutjärns kalkbrott,Backmora (DBS) (14F 2d , [67630, 14696] ) ,rikkällkärr ,spridd i kärret ,1988 (TLj & LBr)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.) (14F 4d , [6773643, 1465033] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Carex limosa    Dystarr
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,tiotals ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ) , ~refl~ ,blötare partier av myren runt tjärnen ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.) (14F 4d , [6773643, 1465033] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Carex loliacea    Repestarr
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14673] ) ,botten av gammalt kalkbrott ,fåtal ,2012 (GHa)
1 km SV Styggforsen (14F 3d , [67655, 14654] ) ,myr/moränland,alkärrssänka ,t.riklig ,1986 (TLj)
Styggforsen, nära Hällbäcken (14F 3d , [67657, 14667] ) ,skuggig ravin ,t.riklig ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Herrgårdskällan/Älasklitten (14F 3f , [6769210, 1478880] ) ,sönderkörd kallkälla på kalhygge ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,dike i kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Kärrbäcken (14F 4d , [67700, 14652] ) ,myrkant i kraftledningsgata ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67731, 14721] ) , ~refl~ ,körspår i hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Grönockran (artp.) (14F 3e , [6768540, 1470428] ) ,i sumpskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex magellanica    Sumpstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) , ~refl~ ,bäck genom sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ) , ~refl~ ,kanten av tjärnen ,väl spridd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ) , ~refl~ ,kanten av damm ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,ett antal tuvor ,2007 (GHa)
Öster om Brödlösberget (14F 3d , [67667, 14660] ) , ~refl~ ,sankmark/gammal väg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6768960, 1465900] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2018 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67718, 14643] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14769] ) ,sankmark mellan skog och tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,fåtal ,2009 (GHa)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig kalklera ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vät strax V Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,ängsliknande kant av liten vät ,fåtal ,2011 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,dike/vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [67668, 14652] ) , ~refl~ ,fuktig grässvål i kraftgata ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67794, 14803] ) ,kanten av å ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762022, 1470336] ) ,mindre vattensamling ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762043, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,dödisgrop ,20 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr
Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773195, 1464835] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67626, 14703] ) ,torra tallbevuxna skogsbackar ,riklig ,1985 (TLj)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SV kyrkan (14F 3d , [67660, 14675] ) ,slåtteräng ,rikl. ,1987 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467020] ) ,ängsmark , 2004 (IPt)
Slogsveden (14F 4c , [67722, 14649] ) ,kanten av gammal väg ,enstaka ,2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14675] ) ,lövskogsbryn (på kalkberg) ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67706, 14676] ) ,kalkkulle ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sötsved (14F 4d , [6772350, 1468200] ) ,torr vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Jälltjäränget (14F 4d , [67731, 14698] ) ,torr körväg ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jutjärns kalkbrott (DF) (14F 2e , [67630, 14702] ) ,torr f.d.ängsmark ,enstaka ,1986 (TLj)
300 m NV Jutjärns N-spets (DF) (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundartad brant ,enstaka ,1986 (TLj)
600 m SV Boda k:a ,"Dränghagen" (DF) (14F 3d , [67659, 14673] ) ,lundartad f.d. ängsmark ,enstaka ,1985 (TLj)
200 m SV Boda k:a (DF) (14F 3d , [67661, 14676] ) ,betade backar ,enstaka ,1985 (TLj)
Kärrbacken (N Stängsdiken) (14F 4d , [6771940, 1465500] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Boda Gammlegård (artp.) (14F 3d , [6767332, 1467878] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Carex ovalis    Harstarr
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,kanten av myr ,flertal ,2012 (GHa)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Silvbergsmyren (14F 3d , [67678, 14677] ) , ~refl~ ,övergiven gård , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ) ,dike ,en buske ,2017 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1100 m V Pungarna (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,traktorväg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14833] ) , ~refl~ ,längs stig ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex muricata ssp. lamprocarpa    Snårstarr
Silvberg vid f d silvergruvan (14F 3d , [67672, 14680] ) ,utschaktade och igenfyllda varphögar med kalkgrus, flera tuvor 1985 (uppgiven som C. pairaei ssp. borealis = C. muricata ssp. muricata, SWe:WIS.&MOR. 1987) ,* expanderande och riklig 1988-- ,1990 (TLj, JEd o a kontr. ÖNi)
Silvberg vid fd silvergruvan (artp.) (14F 2d , [6764273, 1468570] ) ,blandskog ,noterad ,1999 (Sture Westerberg)
Carex pallens    Åsstarr
1,3 km SSV Lenåsen, Tacksvedsbergets östsluttning (14F 2e , [6763811, 1470125] ) ,örtrik,torr glänta i brant,grovsedimentsluttning ,några tuvor (kontr.Harri Harmaja) ,2002 (LBr)
Carex pallescens    Blekstarr
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763480, 1469950] ) ,snårskog längs bäcken ,enstaka ,2011 (GHa)
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,ett fåtal ,2007 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,enstaka ,2018 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,längs körspår ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) ,längs traktorväg ,spridd ,2010 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ) ,igenväxande änge ,rikligt ,2011 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [6770190, 1470350] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,gammal kojplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6771938, 1465425] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex panicea    Hirsstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14685] ) ,periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767570, 1464190] ) ,sumpmark längs ån ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) , ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,enstaka ,2018 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 3d , [6766727, 1465264] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14F 4d , [6774056, 1465986] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Carex pauciflora    Taggstarr
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67690, 14643] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Uggletjärn (14F 4f , [67722, 14772] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
1 km N Uggeltjärn (14F 4f , [67733, 14768] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67734, 14828] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.) (14F 4d , [6773643, 1465033] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Carex rostrata    Flaskstarr
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,sankmark längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sumpig strand ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.) (14F 2d , [6760480, 1466790] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763150, 1470551] ) , ,noterad ,2019 (Anders Helander)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774393, 1470730] ) ,dödisgrop ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14692] ) ,kanten av dödisgrop ,fåtal ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Boda. Öst i gålom (14F 3d , [67664, 14687] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
NV om Tora (14F 3e , [67653, 14713] ) , ~refl~ ,myrkant ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Herrgårdskällan/Älasklitten (14F 3f , [6769210, 1478880] ) ,sönderkörd kallkälla på kalhygge ,fåtal ,2010 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2008 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, kanten av å ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl skapad vid vägbygge ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex vesicaria    Blåsstarr
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ) ,dödisgrop ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten ,ymnigt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762022, 1470336] ) ,mindre vattensamling ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762026, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Jutjärn 1 km S-ut (14F 2e , [67620, 14703] ) ,åsgropgöl , 1991 (JEd)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763153, 1468124] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig kalklera , 2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67667, 14646] ) ,surdrag i kraftgata ,enstaka ,2019 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,kraftgata ,enstaka ,2019 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67695, 14642] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen på getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ) ,torr, öppen kalkmark ,2 blommande ex ,2015 (LBr)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,botten av dödisgrop ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,kalklera i vätar på brottets botten ,fåtal ,2009 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [6770190, 1470350] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,fuktig kalkrik grusmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) , , 2014 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762043, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Mödalens N ände (artp.) (14F 3d , [6769311, 1466224] ) ,kanten av sjön, delvis under vatten ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,rikligt ,2008 (GHa)
N.Lenåsen, bystugedammen (14F 3d , [67654, 14697] ) ,i grund bad- o branddamm ,riklig ,1986 (TLj)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ) , ~refl~ ,djupt dike ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Enssågen (14F 2d , [6760430, 1468100] ) ,vattenbryn vid sandstrand ,enstaka ,2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig botten av gammalt kalkbrott ,rätt rikligt inom några tiotals kvadratmeter ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14680] ) , ,foto ,2012 (IPt)
Jutjärnen (14F 2e , [67630, 14705] ) ,kalkrikt strandkärr , 1989 (JEd & LBr)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763145, 1468134] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) , , 2014 (Per Johansson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,flertal ,2012 (GHa)
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67670, 14718] ) , ~refl~ ,surdrag/myr i kraftgata ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67738, 14782] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,sankmark längs bäck ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763125, 1468093] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eriophorum gracile    Kärrull
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761470, 1467210] ) ,rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,sumpig vändplan ,tiotals ,1999 (GHa)
I kraftgatan 500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,tiotals ,1999 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,f.d.torvtag ,10-tals ,1999 (GHa)
Eriophorum latifolium    Gräsull
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,riklig ,2007 (LBr)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763143, 1468090] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67638, 14652] ) ,myr ,täligen rikligt ,2010 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,sankmark ,ymnigt ,2019 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) , ~refl~ ,bäck genom sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Älasklitten (14F 3f , [67695, 14788] ) ,myrdrag ,spridd ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67732, 14771] ) , ~refl~ ,myr ,många tuvor ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,myr/sank strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763143, 1468090] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Nävertjärn (14F 1d , [6759930, 1466980] ) ,myrliknande strandzon ,enstaka ,2011 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761380, 1467270] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
St.Flyten, nära Halstjärnen (14F 3c , [67671, 14631] ) ,mosse, på strängar ,riklig,flerst. ,1985 (TLj)
Dropphus (14F 3d , [67674, 14653] ) , ~refl~ ,myrlaggar, kanten av gölen mm ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sinkmyrtjärnen (14F 3f , [67690, 14785] ) ,kanten av gungfly ,tiotals ,2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771780, 1477230] ) , ~refl~ ,myr ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ) ,myr ,ymnigt ,2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ) , ~refl~ ,blötare partier av myren runt tjärnen ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärn ,rikligt ,2009 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Ovanmyra ,reningsverket (14F 2d , [67637, 14680] ) ,reningsdammar ,enstaka ,1985 (TLj)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
N änden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,övergödd sjö ,tiotals ,1997 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Schoenus ferrugineus    Axag
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Hedsänget vid Bysjöån 1,5 km N Gulleråsen (14F 4d , [67749, 14667] ) ,rikkärr vid ån ,sparsam ,1985 (ABj & TLj)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Östbjörkavägen/Styggforsån (14F 2d , [6761420, 1467610] ) ,sumpskog längs å ,enstaka ,2011 (GHa)
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [67620, 14677] ) ,övergivna fuktiga ängen ,flertal ,2015 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn , vid vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,vägkant i rikkärr ,< 10 ex. ,1997 (GHa)
Trichophorum alpinum    Snip
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,flertal ,2012 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [6761550, 1467260] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67667, 14646] ) ,surdrag i kraftgata ,rikligt ,2019 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14646] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen. (artp.) (14F 4d , [6773580, 1465043] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,spridd ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14646] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Agrostis canina    Brunven
Solberga (14F 2d , [67631, 14680] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Boda, väg 301 (14F 3d , [6766, 1468] ) , ~refl~ ,vägrenar mm ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Agrostis capillaris    Rödven
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14679] ) ,körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ) , ~refl~ ,vändplan ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Väg 301 vid macken (14F 3d , [67654, 14682] ) , ~refl~ ,kanten av parkeringsplats , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhögar i upplag frör byggavfall ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14819] ) , ~refl~ ,längs vägar ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Agrostis gigantea    Storven
Kvarnbrändan (14F 2d , [67622, 14679] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
900 m S Boda k:a, i byn (14F 3d , [67658, 14678] ) ,åkerkant, nyare vall ,t.rikligt ,1985 (TLj)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,bland några buskar vid grusupplag ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14662] ) ,trädesåker ,tiotals ,1998 (GHa)
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordtipp ,tiotals ,2001 (GHa)
Agrostis stolonifera    Krypven
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,längs tjärnens stränder ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14678] ) ,övergiven åker ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m v Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) , ~refl~ ,gammal åker , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Kärvsåsen vid kiosken (14F 4d , [67707, 14670] ) ,kanten av parkeringsplats ,tiotals ,2001 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771480, 1466210] ) ,insnärjd i svart vinbärsbuske ,enstaka ,2011 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770070, 1470390] ) , ~refl~ ,grusplan vid stuga ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Jutjärn 1 km S-ut (14F 2e , [67620, 14703] ) ,åsgropgöl , 1991 (JEd)
Grönockran (artp.) (14F 3e , [6768540, 1470428] ) ,i sumpskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,spridd ,2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
300 m V Simsänget,"Husen". (14F 4c , [67724, 14649] ) , ~refl~ ,igenväxande åkrar. I SV hörnet ett litet f.d. kalkbrott , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
N om Bysjön,"Bysjöån". (14F 4d , [67711, 14668] ) , ~refl~ ,100 m av ån , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ) ,gårdsplats ,massvis ,2012 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,gles skog, f.d. änge ,spridd ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ) ,igenväxande änge ,rikligt ,2011 (GHa)
Södra Ockran, Sparv Olles koja (14F 4e , [6770060, 1470390] ) , ~refl~ ,stugtomt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,vändplan med kalkmakadam ,enstaka ,2017 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodsvall ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14874] ) ,f.d fäbodvall ,flertal ,2019 (GHa)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Avena sativa    Havre
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lä'ngs väg 301 .Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,trädgårdsavfall , 2001 (GHa)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
800 m S Boda k:a eft.gml.vägen mot Ovamyra (14F 3d , [67654, 14678] ) ,f.d.ängsmark, nu tätt lövbevuxen ,riklig,mest steril ,1985 (TLj)
600 m SV Boda k:a ,"Dränghagen" (14F 3d , [67657, 14676] ) ,f.d.ängsmark, nu lundveg. ,t.riklig ,1985 (TLj)
250 m SV Boda k:a ,bakom Seligsons gård (14F 3d , [67660, 14675] ) ,hävdad kalkäng ,t.riklig ,1985 (TLj)
Briza media    Darrgräs
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,kanten av övergiven åker ,tiotals ,2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Styggforsån (14F 3c , [6767070, 1464580] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,liten kalkkulle i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2016 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
300 m NO Jälltjärn (14F 4c , [6772950, 1464220] ) ,vraksten från litet kalkbrott ,enstaka ,2016 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bromus inermis    Foderlosta
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Boda. kyrkbacken (14F 3d , [67662, 14678] ) , ~refl~ ,utkanten av trädgård ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769890, 1467940] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ö delen av Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,slänt intill kalk ,rikl. ,2000 (GHa)
Västombäcken ,bydel i Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ) ,stenröse/vägdike ,10-tals ,2000 (GHa)
Gulleråsen ,vid “e” i Hemigårdarna (14F 4d , [67729, 14668] ) ,tipp med trädgårdsavfall ,tiotals. ,2001 (GHa)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14693] ) ,tallhed ,väl spridd ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gamla landsvägen från Kyrkbyn till Änderåsen (14F 3d , [67681, 14673] ) , ~refl~ ,gammal körväg omgiven av mer eller mindre övergivna odlingar , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m SO Gisslarbodbrändan, "Tyskens koja". (14F 4c , [67714, 14619] ) , ~refl~ ,gammal kolplats i frodig tall/gran skog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67721, 14837] ) , ~refl~ ,hygge ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,dike/vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärnkant i åsområde , 1989 (JEd & LBr)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14693] ) ,vägren på tallhed ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsbrottet (14F 2e , [6763330, 1470040] ) ,vägren, torr mark på kalkberg ,enstaka ,2011 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) ,kalhygge på kalkgrund ,rikl. ,1998 (GHa)
300 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) ,kanten av plöjt hygge ,rikl. ,1998 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,plöjt hygge ,rikligt ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Silverberg, Håggåkällbätjen (14F 3d , [6767330, 1467860] ) ,dike ,rikligt ,2019 (GHa)
Dropphus (14F 3d , [6767410, 1465240] ) , ~refl~ ,bäckdråg över bred kraftgata ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769740, 1466990] ) , ~refl~ ,gårdsplats (ödegård) , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,dödisgrop ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,sjöstrand ,flertal ,2019 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772710, 1463460] ) ,längs bäck ,rikligt ,2009 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ) ,dike ,flertal ,2012 (GHa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,bäck ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ) ,bäckravin ,flertal ,2012 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,gammal torvtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,blandskog ,ett litet bestånd ,2007 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,vägrenar ,enstaka ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,dödisgrop ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Älasklitten (14F 3f , [67695, 14788] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,fårhage ,flertal ,2018 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng i f.d. fäbod ,spridd ,2007 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,vid rastkoja ,enstaka ,2017 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14700] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m SO Gisslarbodbrändan, "Tyskens koja". (14F 4c , [67714, 14619] ) , ~refl~ ,gammal kolplats i frodig tall/gran skog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens allm. , 2001 (GHa)
500 m Ö Larstäkten (14F 4e , [67728, 14712] ) , ~refl~ ,hyggeskant , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Roegneria canina    Lundelm
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,flertal ,2012 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk/Styggforsån (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,kanten av å ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Boda/Styggforsen (14F 3d , [6765, 1466] ) ,längs bäckar ,vanlig längs alla vattendrag i och kring Styggforsen (Styggforsån, Saxbäcken, Hålldsammen m. fl.) ,2008 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67699, 14662] ) , ~refl~ ,övergiven odling , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Grönockran 500 m S-ut (14F 3e , [67680, 14707] ) ,skogsbryn mot vägen , 1991 (JEd)
S om Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,igenväxande änge vid ån ,enst. ,1999 (GHa)
Ö om lissberg (14F 4d , [67717, 14669] ) ,lövskog/sly längs ån ,rikl. ,1998 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,stenröse ,tiotals ,2000 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,plöjt hygge ,enst. ,1998 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld o.vägkant ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
300 m SO Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14650] ) ,igenväxande åker ,enst. ,1997 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,längs brant störtande bäck ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765619, 1466785] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsänget (artp.) (14F 4c , [6773161, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Södra Ockran, Öster om (artp.) (14F 4e , [6770287, 1470481] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Elytrigia repens    Kvickrot
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,tipp för stenkross ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ) ,gårdsplats ,flertal ,2019 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67721, 14641] ) ,upplag med byggavfall ,enstaka ,2017 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Kojruin ovanför Sparvkojan (artp.) (14F 4e , [6770109, 1470448] ) ,kanten av avlägg ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Festuca ovina    Fårsvingel
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,glest bestånd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärn (14F 4c , [67714, 14619] ) ,f.d.kojplats ,10-tals ,2004 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn (14F 4c , [67726, 14639] ) ,hygge ,10-tals ,2004 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771760, 1477290] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Torsbodarna (14F 5g , [67758, 14836] ) , ~refl~ ,avlägg/vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vändplan/avlägg ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14689] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Vid vägen till Histtomba. Ö om Boda kyrkby (14F 3d , [67669, 14688] ) , ~refl~ ,träda , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Solberga (14F 2d , [67631, 14681] ) ,vägrenar ,enstaka ,2008 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens allm. , 2001 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Glyceria fluitans    Mannagräs
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,bäck ,enstaka ,2012 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [6766120, 1466580] ) , ~refl~ ,strand vid badplats ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,kantan av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762893, 1470782] ) ,bäckdråg ,8 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.) (14F 2e , [6763640, 1470774] ) ,göl ,10 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Lenåsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762300, 1470400] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762048, 1470341] ) ,fuktig slåttermark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Hordeum vulgare var. distichon    Tvåradigt korn
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Ovanmyra, gamla småskolan (14F 2d , [6764010, 1468340] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ) , ~refl~ ,övergiven linda , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Sunnanåkern i Gulleråsen (14F 4d , [6771440, 1466390] ) ,kant mellan gräsmatta och grusplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Melica nutans    Bergslok
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,kanten av äng ,spridd ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ) , ~refl~ ,kanten av äng ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6771800, 1478010] ) , ~refl~ ,ungskog ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Ö om Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Milium effusum    Hässlebrodd
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ) ,f.d. lertag ,rikligt ,2015 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ) ,gammal ängsmark,åter slåttrad efter lång fäfot ,ymnig ,1985 (TLj)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,över hela fäboden ,rikligt ,2009 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,restaurerad äng vid bergsfot ,någon kvadratmeter ,2016 (GHa)
Ö kanten av Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,rikligt ,2018 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,kraftgata, kanten av myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766830, 1465260] ) , ~refl~ ,liten hol i myr, i kraftledningsgata , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Bodån/Luttungstjärnen (14F 4f , [6774080, 1477830] ) , ~refl~ ,sumpig skog vid bäverdamm ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763125, 1468093] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,enstaka ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,betad vall ,väl spridd ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
600 m V Snusbacken (artp.) (14F 4c , [6772906, 1461971] ) ,minst 40 tuvor längs 50 meter av vägen som här följer sträckningen av den gamla stigen från gulleråsen till ässjeåsen via åsskoppin ,40 ,2020 (Gunnar Hagelin)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
600 m S om Shell-macken v.Boda-infarten (14F 2d , [67648, 14682] ) ,bäckstränder o kring liten damm ,riklig ,1986 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [6766470, 1467370] ) , ~refl~ ,kanten av damm ,ett kraftigt bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763690, 1468000] ) ,slamtipp ,ett kraftigt bestånd ,2008 (GHa)
Ovanmyra,350 m SO Shell-macken (14F 3d , [67653, 14684] ) ,dike v. lagård intill byvägen ,1 rikt bestånd ,1985 (TLj)
700 m SO Silvbergsklitten (14F 3d , [67663, 14687] ) ,åbrinkar eft.krondiket(ån från Silvberg ,riklig ,1985 (TLj)
100 m NV om norra infarten fr.Lv301 (14F 3d , [67670, 14678] ) ,fuktängar,nu ohävdade ,t.riklig ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67701, 14678] ) ,övergiven åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Gulleråsen, dammen vid Nygrens (14F 4d , [67729, 14663] ) ,kanten av branddamm ,flertal ,2018 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten av uttorkad damm ,enst. ,1998 (GHa)
Bysjöån 400 m Ö om Gulleråsen o norrut, (25-18 - 49 17) (14F 4d , [67725, 14668] ) ,strandängar,mestadels ohävdade,bitvis snår o skogklädda ,rikligt ,1985 (TLj)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Ovanmyra - Västanå, eft.vägen (14F 2d , [67637, 14680] ) ,rötslambankar vid reningsverk ,~10 ex ,1985 (TLj)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,dike/vägkant ,enstaka ,2012 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67674, 14692] ) , ~refl~ ,traktorväg genom fuktig barrskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67757, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67728, 14713] ) , ~refl~ ,dike längs väg över hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,betesmark ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Phragmites australis    Vass
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67607, 14679] ) ,strand ,spridd ,2007 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2018 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Pungarna (14F 4f , [67741, 14770] ) ,göl ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Poa alpina    Fjällgröe
Jutjärnsvägen (14F 2d , [6761350, 1469960] ) ,vägslänt ,spridd längs hela vägen ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ) ,vägren/tipp ,flertal ,2019 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,vändplan ,flertal ,2019 (GHa)
Vägen mot Styggforsen (14F 3d , [67663, 14670] ) ,torr vägren ,relativt många ,2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467020] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Långmyren (14F 3e , [6766590, 1470700] ) , ~refl~ ,grusplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
200 m V Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ) ,vägkant ,fåtal ,1998 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,ägoväg ,rel.rikl. ,1999 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,grässvål ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [67730, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762208, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Uno Pettersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 50 m ONO avflödet (artp.) (14F 4d , [6773615, 1465092] ) ,grusvägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
SV delen av berget (från kalkbrottet till kartskarven) (14F 4d , [67702, 14672] ) ,vägkant ,enstaka ,2001 (GHa)
Poa annua    Vitgröe
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,gräsmatta ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [67689, 14678] ) , ~refl~ ,gräsmatta ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,grässvål vid stuga ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Poa compressa    Berggröe
1 km N om Ingels,v. lv.301,sandtag (14F 1d , [67599, 14686] ) ,sandig uppkörd täktbotten ,rikligt ,1986 (TLj)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14690] ) ,grustag ,spridd ,2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ) ,sprickor i kalkväggen ,tiotals ,2008 (GHa)
Sinksjöbadet v.Sinksjöåns utlopp (14F 3d , [67689, 14676] ) ,sandmark vid stranden, ev.dittransporterad ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67704, 14674] ) ,sprickor i lodrät bergvägg ,enstaka ,2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763225, 1468011] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Poa nemoralis    Lundgröe
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ) , ~refl~ ,100 m byväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Poa palustris    Sengröe
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,enstaka ,2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [6769270, 1466240] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [6771470, 1466200] ) ,insnärjd i svart vinbärsbuske ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67737, 14708] ) , ~refl~ ,sandtag ,enstaka ,2014 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod , frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,ängsliknande f.d. avlägg ,rikligt ,2010 (GHa)
Boda Kyrkby vid Konsum (14F 3d , [6766320, 1467920] ) ,vägren ,enstaka ,2019 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67727, 14638] ) ,traktorväg i kraftgata , 2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,grässvål på vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodsvall ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762143, 1470335] ) ,slåtteräng ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Poa remota    Storgröe
400 m V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ) , ~refl~ ,översilad sumpskog , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Poa supina    Trampgröe
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,ägoväg ,enst. ,1999 (GHa)
S Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ) ,gammal körväg ,enst. ,1999 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,gårdsuppfart ,enst. ,1999 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,gångstig ,enst. ,1999 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Poa trivialis    Kärrgröe
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,fuktig lövskog ,väl spridd ,2008 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14682] ) , ~refl~ ,igenväxande åkrar ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
300 m V Hålgarstjärnen, "Istmirditjen". (14F 4c , [67732, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr ,tidigare den rikaste orkidelokalen i norra Boda,nu tyvärr dikat. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodarna (14F 4e , [67712, 14709] ) , ~refl~ ,lövslybeväxt kalhygge , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,källdrag ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)

Uppdaterad 2020-12-31