BODA

600 arter

5486 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ) ,på dy o täktgropar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Nyänget (14F 4c , [67724, 14634] ) ,grov granskog längs liten bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Västanbäcksmyren (14F 4d , [67727, 14656] ) ,dy o bar mossjord nära vägen ,t.riklig ,1986 (TLj)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [6772950, 1476010] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
N om Östra Halstjärn,mot Stora Flyten (14F 3c , [67671, 14630] ) ,på höljor o nakna torvtäktytor ,riklig ,1985 (TLj)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,barrskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,sumpskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
200 m Ö Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14666] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67684, 14657] ) ,gles barrskog ,ymnigt ,2011 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,barrskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lilla Klittjärn (14F 4f , [67700, 14793] ) ,ungskog ,spridd ,2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [67741, 14851] ) ,skogsmark , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,slingrande över gammal körväg ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ) ,ung tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Styggforsån, uppströms fallet (14F 3d , [67658, 14664] ) , ~refl~ ,barrskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Ersmyråsen (14F 4d , [6771580, 1465390] ) ,skogsbryn i kraftgata ,rikligt ,2013 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,spridd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,ung barrskog ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ) ,gles tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766345, 1467946] ) , ,noterad ,1980 (Martin Bergström)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [67613, 14687] ) ,tallhed ,enstaka ,2011 (GHa)
Barrskog i kraftgata 3 km V Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14653] ) ,bland gamla tallar ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67687, 14643] ) , ~refl~ ,gallrad tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ) , ~refl~ ,mogen granskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
1 km V Snusbacken (14F 4c , [67729, 14618] ) ,gles barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67742, 14640] ) ,gles barrskog ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
500 m Ö reningsverket ,"Öst-å-hede" (14F 4d , [67733, 14675] ) , ~refl~ ,tallmo , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [6781450, 1482760] ) ,öppen tallskog ,enstaka ,2014 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , , 2015 (Anders Helander)
Brödlösberget, NO om Hålldammen (artp.) (14F 3d , [6766593, 1465905] ) ,sluttning av skiktad granskog på grusås , 2014 (Janolof Hermansson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [67604, 14691] ) ,hygge ,spridd ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [6763, 1467] ) , , frekvens allm. , 1985 (TLj)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,rikkärr,fuktig ängsmark frekvens:allmän ~10 lok. ,1985 (TLj)
Slaggvarpen vid ån väster om Styggforsen (14F 3d , [67658, 14660] ) , ~refl~ ,gammal slaggvarp , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,flera tiotal ,2016 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Kärrbacken (14F 4d , [6771950, 1465430] ) ,kanten av bilväg genom kraftgata ,rikligt ,2010 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,naken jord ,tiotals ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762043, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,1 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766345, 1467946] ) , ,noterad ,1980 (Martin Bergström)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,dike ,tiotals ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14644] ) , ~refl~ ,vägren vid liten kalkhol ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid källa/bäck ,tiotals ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) , ~refl~ ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) , ~refl~ ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Jutjärnens SO-strand (14F 2e , [67630, 14706] ) ,tuvig starr-strandskog,kraftigt kalkpåv. ,t.riklig ,1986 (TLj)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Ensen (14F 1d , [6759400, 1467720] ) ,blöt myr/vik till sjön ,rikligt ,2011 (GHa)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,spridd ,2007 (GHa)
Rönningstjärnen (14F 2d , [67611, 14672] ) ,tjärn ,ymnigt ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,flertal ,2017 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,ymnigt ,2012 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
S Rödholsmyren. (14F 4c , [67716, 14630] ) , ~refl~ ,dike/bäck i kanten av skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2018 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,vattenfyllt dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765757, 1466765] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärnkant i åsområde , 1989 (JEd & LBr)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,brant sandig sluttning ,fåtal ,2012 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760140, 1466890] ) ,tallhed ,enstaka ,2012 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Vid Ockerån 1 km N o Norra Ockran (14F 4d , [67730, 14698] ) , ~refl~ ,sandhed , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67739, 14705] ) , ~refl~ ,gropar i isälvsdelta ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,fuktig skog längs en å ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ) , ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
"Slogvödsgatu" (14F 4d , [67720, 14651] ) , ~refl~ ,gammal väg, i lokalen korsar vägen en liten bäck. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,fuktig lövskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,fuktig blandskog ,enstaka ,2008 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
800 m S Boda k:a - 600 m V Boda k:a ("Dränghagen"),(03 27 - 13 21) (14F 3d , [67653, 14677] ) ,lövlundar m kalkpåv. dråg ,riklig ,1986 (TLj)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
1,5 km SO Ovamyra, i V kanten av "Backarna" (14F 2d , [67630, 14696] ) ,källkärr-rikkärr ,riklig ,1986 (TLj)
Backarna-Jutjärn, efter bäcken (14F 2e , [67634, 14700] ) ,översilad gråalsumpskog på kalkgrund ,riklig ,1985 (TLj)
450 m Ö om Lenåsmyren, Ö om vägen Lenåsen-Backarna (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundartad ravin i brant Ö-sluttning ,t.riklig ,1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
900 m Ö Silvbergsklitten, Boda by (14F 3d , [67668, 14692] ) ,beskogad f.d. kulturmark,i rikare dråg i V-sluttning ,flerst. ,1985 (TLj)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ) ,slåtteräng i friska partier ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen vid Bysjöån nedom "Lissberget" (14F 4d , [67720, 14668] ) ,trädbevuxet extremrikkärr , 1989 (JEd & LBr)
300 m Ö om väg 301,100 m V om Bysjöån,i km N Gulleråsen (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikkärr-rikdråg i slänt mot ån ,flerst. ,1985 (TLj)
Styggforsen, strax nedstr.kvarnen (DF) (14F 3d , [67656, 14667] ) ,lundartad bäckravin ,enstaka ,1985 (TLj)
200 m SO Boda hembygdsgård,30 m V f.d. silvergruvan (DF) (14F 3d , [67672, 14680] ) ,kalkpåv.skogskärr ,riklig ,1986 (TLj)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,sankmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,kanten av myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1500 m S Halvarsbodarna vid bäck (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,surdrag i kanten av hygge , 2008 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
30 m V om f.d.kyrkvägen, 1 km SSO Boda k:a (14F 3d , [67652, 14679] ) ,kalkpåv.dråg i lundveg. ,riklig ,1985 (TLj)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,enst.grupper ,2000 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,vattenfyllt f.d.torvtag ,enst, 1999 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,ängsliknande f.d. avlägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ) ,öppen,någorlunda torr skogsmark,f.d.betesmark,granihällar,etc frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,öppen,någorlunda torr skogsmark,f.d.betesmark,granihällar,etc frekvens:m.a. ,1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,grässvål i bred vägren ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772760, 1463450] ) ,kalkstenshäll ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ) ,hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata ,fåtal ,2009 (GHa)
Mellan skogsbilväg o.Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,gammal körväg ,tallskog ,enst, 2000 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,avskalad kalkklippa ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762130, 1470320] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen, övre delen (artp.) (14F 2e , [6762194, 1470334] ) ,restaurerad del av jutjärnsängen ,minst 20 spridda i området, sannolikt många fler ,2015 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767041, 1464586] ) , ,2 ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767242, 1464576] ) , ,6 ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren SV-ut (artp.) (14F 3c , [6767397, 1464306] ) , ,50 plantor/tuvor ,2011 (Joakim Ekman)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,2 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773156, 1464863] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Boda, Hansollasgården (mot Lenåsen) (14F 3d , [67663, 14688] ) ,hackslog ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
Storsveden 400 m SV Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ) ,kalkrikt f d slåtterkärr i granungskog med guckusko etc, ,1 ex ,1989 (BOr o a: STÅHL 1990)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,5 ex,varav två fertila ,1989 (Bengt Oldhammer)
Ophioglossum vulgatum    Ormtunga
Dränghagen, 1880-t (Zm) * 900 m S Boda kyrka (LJUNG 1985) (14F 3d , [67658, 14678] ) ,i kalkfuktängsrest ,, flera hundra ex 1985- ,1989 (TLj)
Polypodium vulgare    Stensöta
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,flyttblock ,några tiotal ,2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Västanå/Merberget (14F 2d , [67628, 14669] ) ,stenrösen/ungskog ,flertal ,2013 (GHa)
Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ) ,stenrösen ,väl spridd ,2008 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,hygge ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
Öst i Gålom (14F 3d , [67664, 14684] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,rikligt ,2012 (GHa)
Lenåsbäcken (14F 2d , [67635, 14699] ) ,snårskog, tidigare änge ,ymnigt ,2012 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kanten av bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
300 m NO Styggforsen (14F 3d , [67659, 14671] ) , ~refl~ ,kalkgetrygg med ogenomträngliga buskage ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,fuktig granskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,bäckravin ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,fårhage ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,mycket rikligt ,2014 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) ,bäckdråg i igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,ymnigt ,2012 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Västanå (14F 2d , [67630, 14673] ) ,jordkällare ,enstaka ,2013 (GHa)
Styggforsen vid trollgrottan (14F 3d , [6765690, 1466700] ) ,bergsvägg ,enstaka ,2017 (GHa)
Gamla kyrkogården (14F 3d , [6766120, 1466580] ) ,stenmur ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,på stenar i bäckravin ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
800 m S Grönockran (14F 3e , [67678, 14706] ) ,bergsbrant ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) , ~refl~ ,ravin genom kalkklippa genomfluten av Kärrbäcken , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
"Lanta", Sunnanåkern, Gulleråsen (14F 4d , [6771610, 1466360] ) ,stenmur ,fåtal ,2010 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ) ,fd småskaligt kalkbrott ,enstaka ,2017 (GHa)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Cystopteris montana    Finbräken
Jutjärn NV tjärnen (14F 2e , [67633, 14704] ) ,i källkärr i hyggeskant ,ca 10 ex 1985 (LJUNG 1985). ,1985 (TLj)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67634, 14700] ) ,intill bäcken i lundvegetation ,ymnig 1985 (LJUNG 1985) * ,1989 (SBm o a)
Dränghagen 900 m SV Boda kyrka (14F 3d , [67656, 14675] ) ,i bäckdråg i lundartad f d ängsmark ,ca 100 ex 1985-87 (LJUNG 1985). ,1987 (TLj)
Jutjärnens N-spets, 50 m V om stranden (DBS) (14F 2e , [67634, 14703] ) ,litet källkärr ,~25 ex ,1985 (TLj)
Ö Kalkbrottet (artp.) (14F 2e , [6763301, 1470088] ) ,blandsumpskog / örtrika bäckdråg , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14674] ) ,övergivna kalkbrott ,rikligt ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67646, 14662] ) ,dike/fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,snårskog längs bäck ,rikligt ,2011 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,fuktig barrskog ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,igenvuxen slog ,väl spridd ,2008 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Ersmyråsen (14F 4d , [67718, 14653] ) ,dikeskant ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,ymnigt ,2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,granskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gymnocarpium dryopteris x robertianum    
100 m NO om Osmundsbergets kalkbruk (DBS) (14F 4d , [67706, 14672] ) ,kalkskravel v.foten av brant,inga föräldaarter intill! ,4 m2 ,1985 (TLj)
Gymnocarpium robertianum    Kalkbräken
NV om Skdtjärnen, längs liten bäck (14F 2d , [6761200, 1468690] ) ,gransumpskog ,två närbelägna bestånd ,2004 (LBr)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,ca 100 bladskivor ,2007 (LBr)
Backarna 100 m NV Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14697] ) ,i kanten av extremrikkärr ,ca 20 ex ,1988 (ABj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763358, 1469955] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2011 (GHa)
Kärrbäcken (14F 3d , [6769965, 1465795] ) ,foten av kalkklippa ,några tiotal ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkklippa ,enst. ,1999 (GHa)
Osmundsberg,kalkbruket (14F 4d , [67708, 14674] ) ,stenskravel i kalkberg ,10-tals ,1999 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,brant i kalkberg ,10-tals ,1999 (GHa)
Gulleråsen på ”Lissberget”, ca 1910-t (Sam) * 1979 (RYN.1982) * östbranten (14F 4d , [67719, 14668] ) , ,riklig 1985- ,1989 (LJUNG 1985 o a)
Osmundsberg, ymnig 1823 (WAHLENB.1826, KRÖN.1843 o a) * NV-branten (14F 4d , [67705, 14672] ) , ,flera bestånd, även hybriden ,1985 (LJUNG 1985)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ) ,ravin ,ett antal "strutar" ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767350, 1468100] ) , ~refl~ ,ravin med lövsly , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) , ~refl~ ,vid dikel ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ugglas svad/Hansersängebäcken (14F 4c , [6771740, 1464140] ) ,bäckravin ,ett par "strutar" ,2011 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen.S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,gråalskärr ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
Ockerstugan (14F 4e , [67715, 14703] ) , ~refl~ ,sommarstugetomt. genom lokalen flyter en bäck i en ravin , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,sankmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67667, 14645] ) ,skuggat dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
L. Klitttjärn (14F 3f , [67699, 14792] ) ,dike i barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,bäckravin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,snårskog längs bäck ,rikligt ,2011 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67674, 14692] ) , ~refl~ ,traktorväg genom fuktig barrskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,grov, gammal granskog ,flertal ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,granskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764160, 1469980] ) ,stenmur ,enstaka ,2012 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,gammal skogsmark,beteshagar,stenrösen frekv:m.a. 5 lokaler ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Boda. Öst i gålom (14F 3d , [67664, 14687] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern, "Dalen". (14F 4d , [67714, 14663] ) , ~refl~ ,150 m lång dalgång med källor ,samt 3 dammar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid stenar i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774100, 1485040] ) ,f.d. fäbodsvall ,enstaka ,2015 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Abies alba    Silvergran
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14646] ) ,planterad inäga ,enstaka ,2008 (GHa)
Kärrbäcken,1 km V Bysjön (14F 4d , [67703, 14652] ) ,planterat hygge ,tiotals ,2008 (GHa)
Picea abies    Gran
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
200 m S Snusbacken (14F 4c , [67727, 14626] ) ,granskog ,1 ex. i detta fall en "paraplygran" ,1997 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) , , 2014 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Getskärsberget (artp.) (14F 4f , [6771944, 1478725] ) , ,en tuva ,2014 (Olof Hedgren)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Pinus sylvestris    Tall
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3c ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ) , ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kraftgata ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,barrskog i kanten mot myr ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gamla betesmarker ,spridd ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,kanten av myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,strandskog ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14819] ) ,hygge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Populus tremula    Asp
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,kraftgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,lövdungar ,allmän ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,kanten av betesmark ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f .d. fäbod ,många grova exemplar ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix aurita    Bindvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,kanten av gammal väg ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) , ~refl~ ,bland stugorna/kojorna ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Kallusbäcken (14F 4g , [67723, 14837] ) ,utmed skogsbilväg ,enstaka ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,hyggeskant , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,skogsbryn ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Silverberg 100 N silvergruvan (14F 3d , [67672, 14681] ) , ~refl~ ,åker, med omgivande stenrösen , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Salix fragilis    Knäckepil
Ensen/f.d. Ens-sågen (14F 2d , [67605, 14681] ) ,slänt inom det f.d. sågverksområdet ,ett kraftigt träd med flera stammar ,2007 (GHa)
Salix lapponum    Lappvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,enstaka ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3d , [67661, 14656] ) ,kärrtallskog ,frekvens:m.a ,1986 (TLj)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14772] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [6775250, 1477990] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,igenvuxen betesmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [67695, 14667] ) , ~refl~ ,liten sänka med hästskräppa mm ,enstaka ,2008 (GHa)
600 m Ö Enbärstjärn (14F 4c , [67703, 14631] ) ,utmed bäck ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,bäckravin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67760, 14819] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,ungskog/skogsbryn , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix myrsinites    Glansvide
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig och spridd ,2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14682] ) ,rikkärr ,ett 10-tal ex ,1987 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,tiotals ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
V om Ockerån,där stigen korsar sockengränsen (14F 4d , [67746, 14698] ) ,tallskog, i övre kanten av bäxkravin ,enst. ,2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Salix pentandra    Jolster
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14682] ) ,Bäckdråg ,enstaka ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 m N Jälltjärnen (14F 4c , [67727, 14637] ) , ~refl~ ,kalk-i-dagen , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix phylicifolia    Grönvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14643] ) ,vägrenar och diken ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
200 m Ö Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14666] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodsstigen (14F 4e , [67711, 14711] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom gammal granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Getskärsberget (14F 4f , [67723, 14778] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67729, 14834] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762026, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Solberga (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktigt parti av botten på kalkbrottet ,enstaka ,2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,svad ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14818] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärnkant i åsområde ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Margaretatjärn (14F 2d , [6760060, 1468540] ) ,åsgrop ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ) ,kanten av åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ) ,övergivet grustag ,enstaka ,2011 (GHa)
Silbergsängarna (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ) ,hygge ,enstaka ,2011 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,risigt buskage i stenröse på revkalksberg ,enstaka ,2001 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67731, 14699] ) ,tallhed ,enstaka ,2011 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67739, 14705] ) , ~refl~ ,gles tallhed ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myrica gale    Pors
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,kanten av bäck ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,stenig strandkant ,rikligt ,2016 (GHa)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [67713, 14640] ) ,blött körspår i kraftgata ,rikligt ,2017 (GHa)
Kärrbäcken/Ugglas svad (14F 4c , [6771790, 1464070] ) ,bäckdråg/myr ,rikligt ,2012 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14769] ) ,sankmark mellan skog och tjärn ,rikligt ,2017 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ) ,bäckmynning ,ofantliga mängder ,2012 (GHa)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771760, 1477300] ) , ~refl~ ,dike längs skogsbilväg ,ett fåtal små buskar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Alnus incana    Gråal
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,kanten av myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandsnår ,flertal ,2018 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67729, 14834] ) , ~refl~ ,längs bäck ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [6775250, 1477990] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Betula nana    Dvärgbjörk
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,ymnigt ,2012 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m N Goliats (14F 3g , [67682, 14829] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
vid kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67640, 14652] ) ,blandskog ,ett fåtal ,2007 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,gammal blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67681, 14670] ) , ~refl~ ,planterat hygge ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsbereget N om kalkbruket (14F 4d , [67708, 14674] ) ,brant slänt i kalkberg ,1 ex, 1999 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 4f , [67741, 14759] ) ,Hygge ,Spridd ,2007 (GHa)
Kallusbäcken (14F 4g , [67724, 14841] ) , ~refl~ ,hygge ,spridd ,2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Liden (14F 2e , [67649, 14714] ) ,kraftgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67670, 14646] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Tora (14F 3e , [67651, 14714] ) ,kraftgata ,spridd ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,lövdungar ,allmän ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,betesmark ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Corylus avellana    Hassel
Södra Lenåsen (14F 2d , [67642, 14698] ) ,stenmur ,ca fem buskar ,2012 (GHa)
Quercus robur    Ek
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,mellan hus ,ett exemplar, möjligen planterat ,2018 (GHa)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
N.Lenåsen (14F 3d , [67659, 14697] ) ,stenrösen o f.d.ängsmark ,~100 ex (små 1-4 m) ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771520, 1466300] ) ,odlingsröse ,en buske ,2013 (GHa)
Cannabis sativa    Hampa
Reningsverket mln Ovanmyra o Västanå (14F 2d , [67637, 14680] ) ,rötslambank ,1 stort ex. ,1985 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763720, 1467990] ) ,jordhög ,ett stort exemplar, 2 m högt ,2011 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14685] ) ,som ogräs i kornåker ,1 ex ,1985 (TLj)
Sunnanåkern, Gulleråsen (14F 4d , [6771480, 1466190] ) ,gårdsplan, under fågelbord ,6 små plantor ,2010 (GHa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1467990] ) ,kanten av intorkad damm ,spridd ,2007 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,tipp för stenkross ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
500 m SSÖ Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid uthus ,enstaka ,2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14704] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,fåtal ,2012 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,vid uthus ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Urtica urens    Etternässla
Skärmyren (14F 3d , [6766120, 1466580] ) , ~refl~ ,tipp med bland annat trädgårdsavfall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,åkerdike ,tiotals ,1999 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,stenröse vid gammal lada ,tiotals ,1999 (GHa)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Öst-i-Gålom, Hans Ollas (14F 3d , [6766330, 1468970] ) ,vägren ,ett par buskar ,2013 (GHa)
Bistorta vivipara    Ormrot
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Skedtjärnsgrustaget (14F 2d , [67609, 14690] ) ,övergivet grustag ,fåtal ,2009 (GHa)
Ovanmyra, Kvarnslätterna (14F 2d , [67637, 14678] ) ,granskog ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,flera tiotal ,2018 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ) ,vägren/dike i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,gammal körväg i kraftgata ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67679, 14706] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67728, 14713] ) , ~refl~ ,dike längs väg över hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767411, 1464552] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,längs uthusgrund ,enstaka ,2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763770, 1468020] ) ,jordhög ,flertal ,2011 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker, insnärjd i penningört ,tiotals ,2011 (GHa)
Fallopia japonica    Parkslide
Änderåsen (14F 3d , [6769585, 1467334] ) ,lövskog , 2013 (BOr)
Sinksjön (artp.) (14F 3d , [6769579, 1467332] ) , , 2013 (Bengt Oldhammer)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,grund tjärn på sand,kalkpåv. , 1989 (JEd & LBr)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,åsgropstjärn ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469080] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
300 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [6760760, 1468840] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14689] ) ,åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Kvarnbrändan (14F 2d , [67622, 14679] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ) ,jordhög ,ett par mycket kraftiga exemplar ,2010 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,viltåker ,flertal ,2017 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14662] ) ,kanten av trädesåker ,tiotals ,1998 (GHa)
Polygonum aviculare    Trampört
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,enstaka ,2012 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,plogfåra i trädesåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Sanden ,vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,grusad infart till slamtipp ,några ex. i en liten 'matta' ,2005 (GHa)
Polygonum aviculare ssp. microspermum    Bägartrampört
Kärvsåsen, vid kiosken (14F 4d , [67707, 14670] ) ,stig ,enstaka ,2001 (GHa)
N delen av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,vägkant ,enst. ,1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Flats uppställningsplats/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,grusplan ,enst. ,1998 (GHa)
Rheum x cultorum    Rabarber
Brödlösberget (14F 3d , [6766490, 1465940] ) ,trädgårdstipp ,enstaka, har funnits där i många år ,2017 (GHa)
100 m Ö om transf.stn gulleråsen (14F 4d , [67705, 14673] ) ,tipp ,enst. ,2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ) ,ödegård ,ett bestånd, kvarstående tillsammans med jordgubbar sedan mer än 50 år ,2009 (GHa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,spridd ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,kanten av källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tallhed/vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14673] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) , ~refl~ ,äng ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,vändplan ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Ensen, kring Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ) ,kärr kring ån ,t.riklig ,1985 (TLj)
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [67620, 14677] ) ,övergivna fuktiga ängen ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,bäck genom betesmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Backarna/Jutjärns kalkbtrott (14F 2e , [67633, 14700] ) ,botten av f.d. damm ,enstaka ,2008 (GHa)
Lenåsen (14F 3d , [6765480, 1469670] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2008 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,kantan av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Änderåsens f.d. tipp i Simlesjöån (14F 3d , [67683, 14676] ) ,uppdämd å ,enstaka ,1985 (TLj)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Mindre surhål väster om Änderåsen (14F 3d , [67695, 14668] ) ,sankmark ,enstaka ,2006 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten/kanten av torrlagd damm ,tiotals ,1999 (GHa)
200 m N Stängsdiken (14F 4d , [67736, 14663] ) ,botten/kanten av torrlagd damm ,enst. ,1999 (GHa)
Gulleråsen, Sanden, Bäckdammen (14F 4d , [67739, 14664] ) ,igenslammad damm ,ett tiotal ,2018 (GHa)
Rumex crispus    Krusskräppa
Ovanmyra, 200 m S affärn (14F 2d , [67641, 14684] ) ,jordhög ,flera ex ,1985 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14681] ) ,beteshage ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67738, 14649] ) ,avlägg ,flertal ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägren/avlägg ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Chenopodium album    Svinmålla
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,vid uthusvägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) ,jordhög/vägfyllning ,enst. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,potatisland ,rikl. ,1997 (GHa)
Pålsvedarna (14F 4d , [67716, 14686] ) ,åker ,rel.rikl. ,1998 (GHa)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771470, 1466210] ) ,fågelmatningsplats på villatomt ,fåtal, men mycket stora exemplar ,2013 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Montia fontana    Källört
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Cerastium arvense    Fältarv
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,periodvis vattenfylld åsgrop ,spridd ,2008 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14674] ) ,gräsmattskanter etc. i bybegyggelse ,tiotals ,2008 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,tiotals ,2012 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67737, 14706] ) , ~refl~ ,ängsliknande gles tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,grässvål vid stuga ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14689] ) ,ängsliknande gles tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ) ,grästak ,fåtal ,2012 (GHa)
Styggforsån/kraftgatan (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jugasskär (14F 3e , [6765720, 1470590] ) , ~refl~ ,liten körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Boda kyrkby (14F 3d , [67666, 14672] ) , ~refl~ ,slänter och vägrenar ,på ett antal ställen längs Björkallen ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Längs väg 301 (14F 4d , [6771, 1466] ) ,vägkant ,flerst. ,2002 (GHa)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Silvbergsängarna (14F 3d , [67679, 14669] ) , ~refl~ ,igenväxande betesmark ,< 10 ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ersmyråsen (14F 4d , [6771900, 1465360] ) ,hävdad myrlinda ,enstaka ,2014 (GHa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Västanå (14F 2d , [67629, 14674] ) ,torrbacke (f.ö. spridd i Boda) ,t.riklig ,1985 (TLj)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ) ,källarbacke ,enstaka ,2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,spridd ,frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ) ,bäckdråg i igenväxande beteshage , 2008 (GHa)
150 m V om nya kyrkogatan (14F 3d , [67662, 14671] ) ,rika backkärr,trol.f.d.slogmark ,t.rikllig (flera övr,lokaler,dock ej noterade) ,1986 (TLj)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,väg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2017 (GHa)
Hedvägen (14F 4d , [67704, 14659] ) ,vägren ,tiotals ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
N.Lenåsen (14F 3e , [67658, 14701] ) ,lövskog o stenrösen ,enstaka ,1986 (TLj)
Sagina nodosa    Knutnarv
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,potatisland ,enst. ,1997 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sagina procumbens    Krypnarv
Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,botten av grustag ,flertal ,2015 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,grusplan ,spridd ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14673] ) ,mötesplats på skogsbilväg ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
kyrkan i Boda (14F 3d , [6766210, 1467750] ) , ~refl~ ,stentrappa , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67663, 14717] ) , ~refl~ ,vändplan ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Klittjärnen (14F 3f , [67699, 14792] ) ,mötesplats på skogsbilväg ,enstaka ,2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,kanten av parkeringsficka , 2008 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ) ,vägkant ,fåtal ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67773, 14874] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,dike ,ett relativt stort bestånd ,2012 (GHa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m V Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,åkerkant ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Silene dioica    Rödblära
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ) ,blandskog ,mängder med vita exemplar ,2012 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) ,gårdsplan i ödegård ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,vägbank ,ett antal helt vita exemplar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Älasklitten (14F 3f , [67695, 14788] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar, grässvålar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) , ~refl~ ,grässvål i vändplan ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67793, 14803] ) ,grässvål i f.d. fäbodtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763092, 1467984] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Silene latifolia    Vitblära
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ) ,kalkgrus ,enstaka (bland ryssgubbar och uppländsk vallört) ,2012 (GHa)
Västanå,flera lokaler (14F 2d , [6763, 1467] ) ,åkerrenar,vägkanter,etc (f.ö.ej sälls.i Bodabyarna) ,sparsam ,1985 (TLj)
Västanå (14F 2d , [67630, 14675] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Silene nutans    Backglim
Väg301/Jutjärnsvägen (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grusstag ,rikligt ,2010 (GHa)
Ingels grustag (14F 2d , [67600, 14687] ) ,vägren ,något tiotal ,2016 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14685] ) ,stenig slänt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Östbjörkavägen/väg 301 (14F 2d , [6761020, 1468260] ) ,vägren ,något tiotal ,2016 (GHa)
Solberga eft.v301 (14F 2d , [67621, 14685] ) ,torr vägkant ,få ex ,1986 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67629, 14703] ) ,torr vägkant med kalkgrus ,flera ex ,1986 (TLj)
Silene rupestris    Bergglim
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Silene vulgaris    Smällglim
1 km N Ingels (14F 1d , [6759870, 1468840] ) ,botten av övergivet grusstag ,flertal ,2010 (GHa)
Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Vägen mot Skedtjärn (14F 2d , [6760950, 1468370] ) ,vägren ,tiotals ,2011 (GHa)
Ovanmyra, Backarna (14F 2d , [67641, 14689] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärn (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. änge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Ovanmyra, vägen mot Lenåsen (14F 2d , [67646, 14691] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67633, 14714] ) ,i gruset på en relativt nybruten skogsbilväg ,ymnigt ,2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,viltåker ,rikligt ,2017 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ) ,kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Spergularia rubra    Rödnarv
Ängsberg (14F 4f , [67714, 14792] ) ,vändplan ,rikligt ,2007 (GHa)
Stellaria alsine    Källarv
Blåbergsåsen (14F 4g , [67742, 14849] ) , ~refl~ ,kallkälla ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1468000] ) ,gräsmatta ,spridd ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,spridd ,2010 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,sank sluttning ,enstaka ,2012 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,gles blandskog ,spridd ,2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) ,torrare skogsmark ,flerst. ,1986 (TLj)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) , ~refl~ ,vid dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ) , ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,bäckdråg , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Stellaria media    Våtarv
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,rikligt ,2010 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
100 m N Gissler Anders husen (14F 4c , [67724, 14646] ) , ~refl~ ,25-årig tallplantering , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Stellaria nemorum    Lundarv
Ovanmyra, Kvarnslätterna (14F 2d , [67637, 14678] ) ,längs bäck i betesmark ,fåtal ,2010 (GHa)
Kärvsåsen efter bäck (14F 4d , [67717, 14675] ) ,bäckdäld,delvis betad ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ) , ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
NO om Värmdalen (14F 2d , [67604, 14692] ) ,tidvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,1986 (TLj)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nuphar lutea    Gul näckros
Nävertjärn (14F 2d , [67600, 14669] ) ,tjärn ,fåtal ,2010 (GHa)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Värmdalen (14F 2d , [6760200, 1468800] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Grönockran (14F 3e , [6768500, 1470400] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,sjö ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Enbarstjärn". (14F 4c , [67703, 14621] ) , ~refl~ ,skogstjärn med mycket sumpiga stränder. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,tjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mödalen (artp.) (14F 3d , [6769340, 1466250] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ) ,liten å uppdämd av traktorväg ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ) ,långsamt flytande grund å ,enst. ,1999 (GHa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,tiotals ,2012 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,tjärn ,fåtal ,2016 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,sjö ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ) ,långsamt flytande å ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,tjärn ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Ovanmyra, eft.byväg (14F 3d , [67653, 14684] ) ,lummig bäckkant,naturaliserad ,~15 ex ,1985 (TLj)
Boda, 250 m V kyrkan (14F 3d , [6766150, 1467440] ) , ~refl~ ,ödetomt, kvarstående ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Osmundsberg. S om brottkanten (14F 4d , [67704, 14673] ) ,torr kalkäng,kvarstående sedan bebyggelse t.o.m. 50-talet ,flera stora bestånd ,1986 (TLj)
Bysjön f.d. sågplatsen (14F 4d , [6770980, 1466860] ) ,fuktig gräsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Actaea spicata    Trolldruva
Södra Lenåsen (14F 2d , [67642, 14698] ) ,stenmur ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m NV jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lövskog i fuktig brant ,riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg.lövskog frekvens:allmän > 10 lokaler ,1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) ,fuktdrag i blandskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [6769940, 1468190] ) ,snårskog i kanten av myr ,enstaka ,2011 (GHa)
Ravin i Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) ,ravin (bäckskärning genom kalkklippa) ,enst. ,1999 (GHa)
500 SÖ Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ) ,igenvuxen slog ,enst. ,1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,övergivet kalkbrott ,enst. ,1997 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67729, 14647] ) ,brant slänt i igenvuxen slog i kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773, 1464] ) ,lundveg. ,t.riklig ,1986 (TLj)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,lövskog.liten revkalkskulle ,enst. ,2000 (GHa)
S delen av Osmundsberget (14F 4d , [67702, 14672] ) ,slänt med busksly ,1 ex. ,1997 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ) ,stenröse ,enstaka ,2011 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14671] ) ,igenvuxen slog ,enst. ,2000 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ) ,fd småskaligt kalkbrott ,enstaka ,2017 (GHa)
Ån norr om sågplatsen/reningsverket i Gulleråsen (14F 4d , [67736, 14668] ) ,igenvuxen slog ,enstaka ,2001 (GHa)
N.Ockrans Ö-sida (14F 4e , [67702, 14704] ) ,bäckflöden m.lövskog i brant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [6772, 1470] ) ,efterbäck i f.d.betesmark ,enstaka ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Getskärsberget (14F 4f , [67723, 14778] ) ,brant hygge i f.d.fäbodskog ,enstaka, ej återfunnen 2007 ,1992 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
NV Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763777, 1470118] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765777, 1466764] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771649, 1464238] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Gisslar-Andershusen (artp.) (14F 4c , [6772326, 1464836] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772959, 1464975] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771729, 1470453] ) ,örtrik lövrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Ol-Ers Andersmyren (artp.) (14F 4f , [6772350, 1477850] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Getskärsberget (artp.) (14F 4f , [6772350, 1477850] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Skedtjärnen (14F 2d , [6760930, 1468950] ) ,gransluttning mot åsgrop ,flera tiotal ,2013 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,granskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Västanå/Merbergsvägen (14F 2d , [67628, 14670] ) ,igenväxande ängen ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,kanten av äng ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,kalktallskog ,rätt rikiligt ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,lövlundar,ängsgranskog frekvens:allmän >10 lok. ,1986 (TLj)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67684, 14661] ) ,snårig skog utmed bäck ,rikligt ,2013 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,igenvuxen ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lokarna (14F 3e , [67677, 14707] ) ,fuktig tät granskog ,rikligt ,2012 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67725, 14645] ) ,gamla ängen ,rätt rikligt ,2013 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67701, 14672] ) ,skogsbryn på lalkberg ,tiotals, många helt vita exemplar ,2011 (GHa)
"Slogvödsgatu" (14F 4d , [67720, 14651] ) , ~refl~ ,gammal väg, i lokalen korsar vägen en liten bäck. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
S Solberga (artp.) (14F 2d , [6762211, 1468575] ) , , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Västanå (artp.) (14F 2d , [6762503, 1467478] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Backarna (artp.) (14F 2d , [6763065, 1469631] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762062, 1470621] ) ,skogliga småvatten / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762621, 1470794] ) ,bäckdal / kalkbarrskog , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ö Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763423, 1471013] ) ,kalkbarrskog / skogliga småvatten , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NV Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6763777, 1470118] ) ,kalkbarrskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765357, 1466902] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771729, 1470453] ) ,örtrik lövrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Skärningen Styggforsån/vägen (14F 3c , [67669, 14647] ) ,kraftledningsgata ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Bjutjärnen (14F 3e , [67655, 14743] ) , ~refl~ ,kanten av bäck ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,betesmark ,riklligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,renar etc i f.d. fäbod ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Grunan (14F 4g , [67726, 14814] ) ,kanten av å , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67793, 14803] ) , ~refl~ ,blandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Väg 301 vid sockengränsen. 1km N Ingels (14F 1d , [6759860, 1468760] ) ,Stenig vägslänt ,20 st i två grupper ,2009 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14688] ) ,grusbacke på tallheden ,1 ex ,1986 (TLj)
200 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [6760760, 1468639] ) ,tallhed, brant sluttning mot åsgropstjärn ,cirkia 10 ,2012 (GHa)
Skedtjärnsvägen på hygge (14F 2d , [67608, 14686] ) ,gräsbevuxet hygge o skogsväg på isälvsand ,ymnig 70 m2 största gruppen 600 blommor ,1985 (TLj)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1469260] ) ,tallhed ,tiotal i två grupper på var sida om vägen ,2009 (GHa)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (14F 2d , [67614, 14699] ) ,sandig slänt ,2 ex ,1986 (TLj)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärn, vid nedfarten (14F 2e , [67632, 14703] ) ,tallhed ,1 ex ,1986 (TLj)
300 m SV Boda k:a (14F 3d , [67660, 14676] ) ,torrbacke som lär brännas årligen ,5 ex varav 2 sterila ,1985 (TLj)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,torrare parti av svad ,relativt rikligt inom ett område på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [6773573, 1470389] ) , ~refl~ ,gles tallskog på isälvsdelta ,ca 10 ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Väg 301 vid sockengränsen N om Ingels (artp.) (14F 1d , [6759859, 1468759] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760015, 1468064] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760022, 1468058] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760025, 1468040] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760025, 1468044] ) , ,8 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.) (14F 2d , [6760030, 1468076] ) , ,49 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Värmdalen (artp.) (14F 2d , [6760200, 1468800] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,8 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,10 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.) (14F 2d , [6760800, 1468700] ) , ,noterad ,2010 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, 300 m OSO om (artp.) (14F 2d , [6760899, 1469259] ) , ,10 plantor/tuvor ,2009 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, 300 m OSO om (artp.) (14F 2d , [6760899, 1469259] ) , ,100 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
V Skedtjärn (artp.) (14F 2d , [6760919, 1468536] ) ,tallhed ,blomning ,2013 (Lars-olof Sarenmarik)
V Skedtjärn (artp.) (14F 2d , [6760919, 1468536] ) ,tallhed ,20 plantor/tuvor ,2013 (Lars-olof Sarenmarik)
Solberga (artp.) (14F 2d , [6760920, 1468503] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Teresia Holmberg)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,100 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,31 ,2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,30 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,100 ,2010 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468537] ) , ,117 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (artp.) (14F 2d , [6761400, 1469900] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,noterad ,2010 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,2 plantor/tuvor ,2010 (Tomas Ljung, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470338] ) , ,2 plantor/tuvor ,2010 (Tomas Ljung, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) ,tallskog övergång till äng ,2 plantor/tuvor ,2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) ,tallskog övergång till äng ,2 plantor/tuvor ,2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Jutjärn, vid nedfarten (artp.) (14F 2e , [6763200, 1470300] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Jutjärn, vid nedfarten (artp.) (14F 2e , [6763200, 1470300] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Boda kyrka, 300 m SV (artp.) (14F 3d , [6766000, 1467600] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Boda kyrka, 300 m SV (artp.) (14F 3d , [6766000, 1467600] ) , ,noterad ,2011 (Gunnar Hagelin)
Gönockran, 500 m SSO om (artp.) (14F 3e , [6768050, 1470649] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Kristin Persdotter)
Gönockran, 500 m SSO om (artp.) (14F 3e , [6768050, 1470649] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Hagelin)
Åhedarna (artp.) (14F 4e , [6773571, 1470389] ) , ,28 plantor/tuvor ,2017 (Kristin Persdotter)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Ovanmyra längs gamla landsvägen (14F 2d , [67634, 14684] ) ,dike ,fåtal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg,i byarna lite varstans frekvens:allmän över 10 lokaler ,1985 (TLj)
Vägen mot Styggforsen (14F 3d , [6766420, 1467190] ) ,vägren ,ett antal vita exemplar ,2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67683, 14702] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67703, 14673] ) ,lundartad sluttning ,t.riklig ,1985 (TLj)
Osmundsberg (14F 4d , [67704, 14677] ) ,tipp för kalkstensavfall ,ymnigt ,2011 (GHa)
Ö Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark på kalkmakadam ,enst. ,1998 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,buskage vid kanten av å ,enst. vita ex. ,1998 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,gräsmatta ,fåtal ,1997 (GHa)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ) ,ödegård ,enstaka ,2009 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,intill gammal fäbodstuga ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769360, 1466800] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Caltha palustris    Kabbleka
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Jutjärnsbäcken (14F 2e , [6762890, 1470790] ) ,bäck ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,surdrag ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid damm ,tiotals ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,gles skog, f.d. änge ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,grusgropsskänt ,enstaka ,2015 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,i kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,gårdsplan i ödegård ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,dike/vägren , 2007 (GHa)
Ranunculus confervoides    Hårmöja
Tuvtjärn Ö om Ensen (14F 1d , [67598, 14681] ) ,i kalkoligotrof tjärn, med trådnate ,t. riklig ,1989 (JEd & LBr)
Ranunculus ficaria    Svalört
Slänt vid Sockenstugan (14F 3d , [6766200, 1467830] ) ,grässlänt ,rätt ymnigt ,2012 (GHa)
Södra ändan av Gulleråsen (14F 4d , [67715, 14654] ) ,åkerkant, detta är antagligen en rymlig från någon trädgård ,relativt rikligt ,2002 (GHa)
Sunnanåkern, 'Kvärgatu' . byväg i stark östsluttning (14F 4d , [67716, 14666] ) ,trädgårdsavfall ,relativt rikligt ,2006 (GHa)
Gulleråsen, Västabäcken (14F 4d , [6772450, 1465970] ) ,ängsmark ,tiotals ,2012 (GHa)
Gulleråsen, Västombäcken (14F 4d , [6772460, 1465970] ) ,dike ,rätt rikligt inom en 10 kvadratmeters ruta ,2014 (GHa)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Mitt i byn ,"Åsehags damm" (14F 4d , [67722, 14662] ) , ~refl~ ,damm i bäcken , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ) ,f.d.ängsmark,på reträtt p.g.a.invaderande sly ,flerst. ,1986 (TLj)
SV om Boda k:a (14F 3d , [67661, 14676] ) ,torrbackar,betade ,t.riklig ,1985 (TLj)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,kalkberg ,enst. ,1999 (GHa)
Gulleråsen,Ösluttningen (26 15-33 15) (14F 4d , [67726, 14665] ) ,björkhagar med örtveg. ,rikligt ,1985 (TLj)
Gulleråsen,Ösluttningen (26 15-33 15) (14F 4d , [67733, 14665] ) ,björkhagar med örtveg. ,rikligt ,1985 (TLj)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,flertal ,2012 (GHa)
200 m N kyrkan (14F 3d , [67664, 14676] ) , ~refl~ ,hästhage , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,vägren/mötesplats ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,gångväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen.,"Strömmingsbätjön" (14F 4c , [67717, 14643] ) , ~refl~ ,traktorväg mrd omgivande sumpskog och vägslänter , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,dike/vägren , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Värmdalen (14F 2d , [6760220, 1468920] ) ,stenig strand ,enstaka ,2017 (GHa)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Bysjöån, Ö om Gulleråsen (14F 4d , [6772000, 14668000] ) ,igenväxande ängsmark kring ån ,riklig ,1985 (TLj)
Södra Hedsänget, 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ) ,övergivet änge längs åstrand ,enst. ,2000 (GHa)
Hedänget eft.Bysjön (14F 4d , [67749, 14667] ) ,öppen gammal ängs o betesmark nära ån ,t.riklig ,1985 (TLj)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,kanten av grässvål ,tiotals ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762030, 1470350] ) ,ängsmark (rätt torr) ,enstaka ,2016 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67677, 14707] ) , ~refl~ ,tallskog i sluttning mot dödisgrop ,flertal ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,fuktäng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Chelidonium majus    Skelört
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,enstaka ,2017 (GHa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,vid uthusvägg ,fåtal ,2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,ymnigt ,2012 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ) ,schakthögar på sand (matjordshögar) ,1 tuva -85/2 st -86 ,1986 (TLj)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kärvsåsen, byvägen (14F 4d , [6770850, 1467120] ) ,gårdsinfart ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) ,vägkant ,1 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Armoracia rusticana    Pepparrot
100 m O transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,trädgårdsavfall ,1 ex. ,1999 (GHa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,grusgropsskänt ,flertal ,2015 (GHa)
200 m V Värmdalen (14F 2d , [67601, 14687] ) ,åsgrop ,rikligt ,2011 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766500, 1467370] ) ,grässlänt ner mot damm ,tiotals ,2011 (GHa)
Jugasskär (14F 3e , [67659, 14707] ) , ~refl~ ,nyupptaget dike över kalhygge ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ugglas svad (14F 4c , [67721, 14649] ) ,körspår i hygge ,flertal ,2011 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,kanten av å ,enst. ,1998 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67717, 14659] ) ,dike/bäck i hästhage ,10-tals ,1998 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,dike ,enst. ,1998 (GHa)
300 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) ,vattenfyllt dike ,enst. ,1998 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67733, 14663] ) ,kanten av damm ,enst. ,1998 (GHa)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Ovanmyra, vägen mot Skärbacken (14F 2d , [67641, 14680] ) ,åker ,rikligt ,2010 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,spridd ,2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Vägen mellan Bingsjövägen och Lenåsen (14F 3e , [67651, 14730] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1468030] ) ,tipp för rötslam ,ett fåtal ,2007 (GHa)
200 m N kyrkan (14F 3d , [67664, 14676] ) , ~refl~ ,hästhage , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,åker ,ymnigt ,2017 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14680] ) ,grusslänt ,relativt rikligt ,2005 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763173, 1468105] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,bäck ,flertal ,2012 (GHa)
Lenåsbäcken. 300 m NO Backarna (14F 2d , [67635, 14698] ) ,bäckstränder,lövkärr,bitvis på hygge ,rikligt ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,bäck/dike i igenvuxen betesmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ) ,bäckravin ,rikligt ,2012 (GHa)
1 km VSV Ångstjärnen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,källpåverkade skogsängar ,t.rikligt,flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Jutjärn,50 m SV om N-spetsen (14F 2e , [67634, 14703] ) ,källkärr ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,bäck-åstränder,källflöden frekves:m.a. 5 lokaler ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) ,fuktdrag i blandskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67662, 14672] ) ,bäck i snårskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ) ,liten bäck ,tiotals ,2017 (GHa)
Brödlösbergsvägen mellan kraftledningarna (14F 3d , [6767000, 1465160] ) ,dike ,ymnigt ,2018 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,surdrag ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nära sydspetsen av S Ockran (14F 3e , [6768840, 1470140] ) ,källa ,flertal ,2017 (GHa)
Ol-Ers fäbod (14F 3e , [67695, 14740] ) ,efter bäck i hyggeskant ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Ravin i Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) ,vattenfyllda gropar i ravin ,tiotals ,1999 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,vattenfylld grop i gråalskärr ,tiotals ,1998 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67732, 14648] ) ,kanten av källa ,fåtal ,1998 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,ymnigt ,2014 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,kanten av liten bäck ,tiotals ,1999 (GHa)
Ö om Lissberg vid ån (14F 4d , [67717, 14669] ) ,vattenfyllt dike/f.d.kvarnränna ,rikl. ,1998 (GHa)
Esrsmyråsen (14F 4d , [6771910, 1465340] ) ,dike ,enstaka ,2013 (GHa)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,bäck/dike ,rikligt ,2001 (GHa)
Gulleråsen,ån norr om sågplatsen/reningsverket (14F 4d , [67736, 14668] ) ,bäck/dike som översilar sumpskog, väster om ån ,rikligt ,2001 (GHa)
S Hedsänget 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ) ,bäck som översilar sumpskog ,rikl. ,2000 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,dike ,rikl. ,2000 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,avsnörd meanderslinga av ån ,rikligt ,2012 (GHa)
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ) ,bäck från kallkälla ,enstaka ,2017 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765777, 1466764] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Värmdalen (14F 2d , [6760220, 1468920] ) ,stenig strand ,enstaka ,2017 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6769640, 1467620] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6771777, 1464805] ) ,dike i kalhygge ,ett tiotal ,2018 (GHa)
N om " Kvarnen" (14F 4d , [67717, 14669] ) , ~refl~ ,200 m av Bysjöån ,åkrar o sumpmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Lenåsvägen (14F 3d , [6765900, 1469390] ) ,dike ,cirka tio exemplar ,2013 (GHa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2012 (GHa)
Skärningen Styggforsån/vägen (14F 3c , [67669, 14647] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mellan Bingsjövägen och Lenåsen (14F 3e , [67651, 14730] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sandtaget vid Åhedarna (14F 4e , [67737, 14707] ) , ~refl~ ,sandtag , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Vid vägen till Histtomba. Ö om Boda kyrkby (14F 3d , [67669, 14688] ) , ~refl~ ,träda , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Hesperis matronalis    Hesperis
Ovanmyra vid väg 301 (14F 2d , [67636, 14683] ) ,landsvägsdike ,rikligt ,2009 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Kyrkbacken (14F 3d , [6766170, 1467730] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,jordhög , 2008 (GHa)
Västombäcken ,Bydel i Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ) ,kanten av bäck ,relativt rikligt ,2005 (GHa)
Norra Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,vägslänt ,tiotals ,1999 (GHa)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Ovanmyra. mot Solberga (14F 2d , [6763, 1468] ) ,dikesren ,enstaka ,1985 (TLj)
Ovanmyra (14F 2d , [6764, 1468] ) ,åkerren ,t.riklig ,1985 (TLj)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ) ,vattenbryn ,färre än tio ,2012 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,kanten av uttorkad damm ,enst. ,1999 (GHa)
Sinapis arvensis    Åkersenap
Gulleråsen, vägen mot reningsverket (14F 4d , [6773520, 1466470] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2011 (GHa)
Subularia aquatica    Sylört
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,grund tjärn på sand,kalkpåv. ,t.rikl. ,1989 (JEd & LBr)
Thlaspi arvense    Penningört
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,flertal ,2012 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,åker ,rikligt ,2017 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsberg,S kanten av kalkbrottet (14F 4d , [67705, 14673] ) ,vägslänt utanför villatomt ,tiotals ,1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ) ,ruderatmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [67646, 14698] ) ,gårdsplatser ,ymnigt ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lokänget (14F 3e , [6768050, 1470650] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,tiotals ,2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Drosera anglica    Storsileshår
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Igeltjärnen (14F 3d , [67678, 14659] ) , ~refl~ ,myrlagg i kanten av tjärnen ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Halstjärnsflyten,N om Halstjärnen (14F 3c , [67671, 14631] ) ,på strängar i myren med båda Drosera-arterna! ,rikligt ,1985 (TLj)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Nävertjärn (14F 2d , [6760120, 1466980] ) ,myr vid tjärn ,rät rikligt ,2010 (GHa)
Igeltjärnen (14F 3d , [67678, 14659] ) , ~refl~ ,gungflyn ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67701, 14703] ) , ~refl~ ,vägslänt mot vattenbryn ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ) , ~refl~ ,dike ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,dike ,spridd ,2008 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,längs husgrund ,spridd ,2010 (GHa)
Öst i Gålom (14F 3d , [67664, 14684] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Osmundsberget, S om brottet (14F 4d , [67703, 14673] ) ,kalktorräng o kalkblottningar samt slagghögar ,rikligt ,1985 (TLj)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,kalkberg ,rikl. ,1999 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Sedum hispanicum    Blek fetknopp
Ensro (14F 2d , [6760130, 1467960] ) ,moränbacke, genomgrävd för några år sedan ,heltäckande inom en kvadratmeter ,2011 (GHa)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Björkallen (14F 3d , [6765890, 1468050] ) ,stenfot ,fåtal ,2009 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ) ,stenröse ,fåtal ,2007 (GHa)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
500 m V Lenåsmyren (14F 2d , [67636, 14690] ) ,trädgårdsutkast ,ett tiotal ,2012 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762150, 1470440] ) ,ängsliknande tallskog ,rikligt ,2010 (GHa)
Sinksjöån (14F 3d , [6766120, 1466580] ) , ~refl~ ,sumpskog på gammal tipp ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen/Solingvägen (14F 4d , [6771410, 1467900] ) ,stenig vägren ,tiotals ,2009 (GHa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Atlasruta (14F 2d ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:allmän ,1985 (TLj)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ) ,ravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:allmän ,1985 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Silvbergsklitten (14F 3d , [67668, 14682] ) ,gammalt kalkbrott ,enstaka ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3e ) ,källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Öster om Hoppesbacken (14F 3e , [67650, 14700] ) , ~refl~ ,betesmark ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67721, 14642] ) ,rotvälta ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. S om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,kanten av källa ,tiotals ,1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,igenväxande fuktig linda ,hundratals ,1997 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ) ,kanten bäck/hjulspår ,tiotals ,1999 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67729, 14649] ) ,fuktig sänka ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kärvsåsen, mln Karins livs o Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ) ,källflöde i lundveg. ,ofantliga mängder ,1985 (TLj)
Kärvsåsen/Sågvägen (14F 4d , [6771780, 1467690] ) ,fuktigt f.d. betesmark ,ymnigt ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,dikeskanter ,10-tals ,1997 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Bondbodarna (artp.) (14F 5g , [6779234, 1480486] ) ,gransumpskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Ovanmyra, 100 m NV handelsboden (14F 2d , [67644, 14684] ) ,flerårig vall o vägren ,riklig ,1986 (TLj)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ) ,grässvål/gångstig ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67648, 14656] ) ,vägrenar ,fåtal ,2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Vägskäl 800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773120, 1477220] ) ,vägren , 2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ribes alpinum    Måbär
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m NV jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundartad östbrant ,flerst. ,1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14692] ) ,kanten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2007 (GHa)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ) ,igenvuxet änge ,enstaka ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ) ,lövbuskage ,enstaka ,2007 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769920, 1467070] ) ,stenröse ,enstaka ,2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m SO Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ) ,igenvuxen slog ,enst. ,1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,bergsbrant ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn,S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,liten revkalkkulle ,tiotal ,2000 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,flertal ,2018 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,stenröse vid lada samt stenröse N knappesåkern ,enst.+ 10 tal ,1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,bergssluttning ,enst. ,1997 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ) ,stenröse ,enst. ,1997 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,stenröse vid lada ,enst. ,2000 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld o.vägkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Södar Ockern (14F 4e , [6770210, 1470430] ) ,bäckravin i brant sluttning ,enstaka ,2009 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,stenröse i igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773199, 1464987] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
1 km SO Ovanmyra, eft. vägen mot Backarna (14F 2d , [67638, 14690] ) ,lövlund-rösen ,flera buskar ,1985 (TLj)
Småkärrbäcken (14F 3c , [6766280, 1464530] ) , ~refl~ ,tippat trädgårdsavfall ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
1km V Hålldammen (14F 3d , [67655, 14654] ) ,alkärr/bäckdäld ,enstaka ,1986 (TLj)
Väster om Änderåsen (14F 3d , [67697, 14666] ) , ~refl~ ,inägor, delvis övergivna , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårsplats ,några buskar ,2002 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67717, 14659] ) ,f.d.linda nära gårdsplats ,några buskar ,1998 (GHa)
200 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14655] ) ,dike i f.d.änge ,några buskar ,2000 (GHa)
200 m NO Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14659] ) ,f.d.ladvall ,några buskar ,2000 (GHa)
Gulleråsen, Kärrbacken (14F 4d , [6771890, 1465580] ) ,kalhygge ,en buske ,2014 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten av uttorkad damm,bland lövsly ,några buskar ,1999 (GHa)
Gulleråsen, ån norr om sågplatsen/reningsverket (14F 4d , [67736, 14668] ) ,stenröse i före detta änge ,några buskar ,2001 (GHa)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
500 m V Lenåsmyren (14F 2d , [67636, 14690] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14674] ) ,ungskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Lissgetgäcken, Änderåsen (14F 3d , [67699, 14668] ) , ~refl~ ,igenvuxen bäckravin , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmunsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,före detta gårdsplats,riven för mer än 25 år sedan ,några buskar ,2002 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårdsplats ,några buskar ,2002 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67718, 14662] ) ,brant slänt i sydläge ,några buskar ,1999 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,ett par buskar ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760590, 1469170] ) ,sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67628, 14680] ) ,snårig blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,nära f.d.gårdsplan ,några buskar ,1999 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårdsplats ,några buskar ,2002 (GHa)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ) ,hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata , 2009 (GHa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas ,fåtal ,2012 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ) ,skogsbilväg , 2008 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
F.d. sågplatsen vid norra spetsen av Bysjön (14F 4d , [6770980, 1466840] ) ,gräsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ) ,igenväxande åker ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rikligt ,2010 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ) ,slåtteräng , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ) ,skogsbilväg , 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [6772680, 1464420] ) ,f.d. åker, nu skogsplanterad ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ) ,ödegård ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Sunnanåkern i Gulleråsen (14F 4d , [6771430, 1466310] ) ,åkerkant ,fåtal ,2010 (GHa)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rikligt ,2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ) ,slåtteräng , 2006 (IPt & JEd)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,spridd ,2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ) ,slåtteräng , 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ) ,skogsbilväg , 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas , 2012 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ) ,gammal ängsmark som fortfarande hävdas ,rikligt ,2012 (IPt)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gulleråsen, "Filialen" (14F 4d , [6771800, 1466330] ) ,ödetomt ,< 10 buskar ,2013 (GHa)
Potentilla anserina    Gåsört
Solberga (14F 2d , [67629, 14680] ) ,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
öster om Hålldammen (14F 3d , [6766280, 1466690] ) , ~refl~ ,gammalt grustag , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67725, 14639] ) ,grusplan ,enstaka ,2008 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2009 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,enstaka ,2008 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,strandkant ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Öster Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata med hårdbacke + ett litet fuktigare parti , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,källdrag ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,3 ,2018 (Teresia Holmberg)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Gamla kyrkvägen,300 m S kyrkan (14F 3d , [6765860, 1467760] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog ,en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,stenröse ,enstaka ,2001 (GHa)
Potentilla fruticosa    Tok
Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ) , ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark med kalkmakadam ,enst. ,1998 (GHa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,dike ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,dike ,väl spridd i hela rutan ,frekvens allm. , 2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Pungarna (14F 4f , [67741, 14770] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67729, 14834] ) , ~refl~ ,längs bäck ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [6775250, 1477990] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67794, 14805] ) ,f.d. fabod/igenväxande myrlindor , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,fuktäng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Fragaria moschata    Parksmultron
Södra Lenåsen (14F 2d , [67643, 14699] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
500 m S Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67624, 14703] ) ,vägkant på kalkslagg ,flera ex ,1986 (TLj)
Kyrkbyn, mitt mot sögra kyrktrappan (14F 3d , [6766180, 1467750] ) ,vägslänt ,tiotals ,2011 (GHa)
Fragaria vesca    Smultron
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760140, 1466890] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Östbjörkavägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,rikligt ,2007 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,flertal ,2017 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,flertal ,2018 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769360, 1466800] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Geum rivale    Humleblomster
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,fåtal ,2011 (GHa)
Ovanmyra, Lenåsvägen (14F 2d , [67645, 14686] ) ,vägrenar ,rikligt ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Vät strax V Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,ängsliknande kant av liten vät ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14690] ) ,botten av grustag ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,vid ladruin ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1467990] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,rikligt ,2011 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,gammal körväg i kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Silvbergsmyren (14F 3d , [67678, 14677] ) , ~refl~ ,övergiven gård , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,svad ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Ersmyråsen (14F 4d , [6772460, 1465970] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2014 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Potentilla erecta    Blodrot
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,längs tjärnens stränder ,enstaka ,2009 (GHa)
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,rikligt ,2008 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,surdrag ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Öster Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata med hårdbacke + ett litet fuktigare parti , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) , ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,kanten av vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Vattenverket (14F 2d , [6761000, 1469450] ) ,grusplan ,enstaka ,2015 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67671, 14706] ) ,fuktig blandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,stenröse ,enstaka ,2007 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
Rosa dumalis    Nyponros
Södra delen av Gulleråsen. ”Mar Eriks brevlåda”. (14F 4d , [67715, 14650] ) ,stenröse, med största sannolikhet en trädgårdsrymling ,1 ex ,2002 (GHa)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1468950] ) ,öppen tallskogssluttning ,flertal ,2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767010, 1464740] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,sluttningen i en dödisgrop ,en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid stugvägg ,ett par buskar ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
Rosa rugosa    Vresros
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [6764480, 1468180] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [6764740, 1468520] ) ,ängsmark ,10-tal småbuskar ,2008 (IPt)
Silvbergsängarna, väg 301, infarten till skjutbanan (14F 3d , [6768190, 1467660] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,en buske ,2017 (GHa)
Väg 301 vid Gulleråsens bystuga (14F 4d , [6772440, 1466300] ) ,vägren ,en buske ,2009 (GHa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Nävertjärn (14F 2d , [6760120, 1466980] ) ,myr vid tjärn ,enstaka ,2010 (GHa)
Igeltjärnen (14F 3d , [67678, 14659] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Rubus arcticus    Åkerbär
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,igenväxande myrlinda ,50-100 ex. ,1998 (GHa)
Rubus saxatilis    Stenbär
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Tuvtjärnen (14F 1d , [67598, 14683] ) ,strandsnår ,spridd ,2008 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1468950] ) ,öppen tallskogssluttning ,flertal ,2009 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,liten kalkkulle i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, stenrösen ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f .d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Rubus idaeus    Hallon
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ) ,genväxande betesmark ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ockerberget (14F 3d , [67692, 14698] ) , ~refl~ ,brant östsluttning i barrskog (mest hyggen) , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67716, 14788] ) ,hygge , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
1 km SV Ovanmyra (14F 2d , [67638, 14690] ) ,vägkant v.brukningsväg över lindorna ,ymnig ,1985 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,stenröse ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gulleråsen, Nilsgatu (14F 4d , [6771480, 1466340] ) ,odlingsröse ,fåtal ,2013 (GHa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kanten av kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,lövskog kring fäboden ,spridd ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67721, 14837] ) ,fäbod ,flertal, många grova, gamla träd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sorbus intermedia    Oxel
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ) , ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Dunkholsbacken / Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,f.d.gårdsplats ,ett buskage ,1998 (GHa)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Tuvtjärns grustag (14F 2d , [67601, 14683] ) ,grusig slänt ,ett stort bestånd ,2012 (GHa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ) ,slänt ner mot grustag ,fåtal ,2009 (GHa)
Väg 301/Enssågen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren/torr slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67622, 14680] ) ,blottat kalkberg ,riklig ,1985 (TLj)
300 m S Västanå (14F 2d , [67627, 14674] ) ,sandig morängrop i skogen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Hedvägen, lilla kraftledningen (14F 3d , [6767000, 1465160] ) ,avlägg ,ymnigt ,2018 (GHa)
Silergruvan i Silverberg (14F 3d , [6767140, 1468100] ) , ~refl~ ,slaggvarp , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Hållberget/Bingsjövägen (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
Ö Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark på kalkmakadam ,tiotal ,1998 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,vägkant ,tiotals ,1997 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
Västombäcken vid transformatorn (14F 4d , [67727, 14655] ) ,grusplan/vägkant ,tiotal ,2001 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14651] ) ,naken jord i vägren ,fåtal ,2008 (GHa)
Ö om Ockransjöarna (14F 4e , [67701, 14704] ) ,vägkanter ,riklig ,1985 (TLj)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67755, 14820] ) , ~refl~ ,torra vägrenar , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Jutjärnsvägen (14F 2d , [6760190, 1468890] ) ,torr vägren ,litet bestånd ,2010 (GHa)
1 km S Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6761480, 1469940] ) ,vägslänt ,fåtal (trolig spridning från lokalen vid Jutjärn) ,2009 (GHa)
S om Jutjärns kalkbrott längs vägen och skogen omkring ,(2103-2603), (14F 2e , [67621, 14703] ) ,längs kalkgrusiga vägkanter och i torr sandig kalktallskog, ,riklig och spridande sig längs vägen ,1986 (TLj)
S om Jutjärns kalkbrott längs vägen och skogen omkring ,(2103-2603), (14F 2e , [67626, 14703] ) ,längs kalkgrusiga vägkanter och i torr sandig kalktallskog, ,riklig och spridande sig längs vägen ,1986 (TLj)
Isälvsområdet NO Rättvik, ca 1965 (BERG 1966) * ca 900 m S Jutjärn (14F 2e , [67623, 14704] ) ,käll-påverkad skogsäng i tallhed på sandfält , 1985 (ABj & TLj)
Jutjärns kalkbrott vägen (artp.) (14F 2d , [6760619, 1469465] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470326] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Lenåsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762300, 1470400] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jutjärn, 1km S om, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762370, 1470260] ) ,betesmark ,150 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Astragalus penduliflorus    Smällvedel
Skedtjärnen,grustag (14F 2d , [67609, 14691] ) ,övergiven grustagsslänt ,ca 100 ex. ,2001 (LBr)
Nära Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763290, 1468000] ) ,ny lokal i sandtagsslänt ca 1 km från klassiska lokalen ,ca 100 ex ,2004 (LBr)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762110, 1470360] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Väg 301 fr Rättvik mot Boda kyrkby. Väster 1,2 km N Ingels mot Jutjärn, därefter ca 2,7 km. lokalen ligger 200 m SO vägen. (14F 2e , [67623, 14704] ) ,en däld mellan åsryggar på isälvsfältet med gräsvegetation och kalkindikerande örter t.ex. ägggentiana, rosettjungfru ? underlag isälvsgrus. ytligt kalkrikt grundvatten. ,50 -100ex ,1989 (TLj)
Ett annat mera otillgängligt ställe”, ca 1885 (O.V.Vahlin: SAM.1913) * troligen = isälvsområdet NO om Rättvik, med fjällvedel, 1965 (BERG 1966) * 3 km NNO Ingels, ca 10 ex, 1975 (NILS.& GUST.1977a) * några få plantor 1982 (BJÖRKL.1983) (14F 2e , [67629, 14702] ) , ca 1 km S om Jutjärn, på och vid industrispår, ymnig 1985 men kraftigt decimerad genom grävning ,ca 25 ex ,1985 (LJUNG 1985 o a)
Skedtjärns grustag (artp.) (14F 2d , [6760905, 1469072] ) , ,228 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärns grustag (artp.) (14F 2d , [6760924, 1469081] ) , ,377 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Skedtjärns grustag (artp.) (14F 2d , [6760928, 1469083] ) , , 2015 (Anders Helander)
Skedtjärn, grustag nära (artp.) (14F 2d , [6760950, 1469100] ) , ,100 ,2012 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762033, 1470328] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,2 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762120, 1470328] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762123, 1470336] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,7 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen, 100m norr om (artp.) (14F 2e , [6762261, 1470390] ) , ,8 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen, 100m norr om (artp.) (14F 2e , [6762261, 1470390] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lenåsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762300, 1470400] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jutjärnsängarna (artp.) (14F 2e , [6762308, 1470449] ) ,sandtallskog ,10 plantor/tuvor ,2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
Jutjärn (artp.) (14F 2e , [6762319, 1470446] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762325, 1470448] ) , ,7 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762365, 1470435] ) , ,14 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762888, 1470792] ) ,tallhed , 1995 (Bengt Oldhammer)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordtipp ,enstaka ,2001 (GHa)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Solberga, mot SV (14F 2d , [67619, 14682] ) ,skogsbryn,torrare mark ,enstaka ,1985 (TLj)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,skogsbtyn ,enst. ,1998 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,lövskogsbryn ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,stenrösen ,fåtal ,2009 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern/Sparvkojan (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,vid fritidshus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lathyrus vernus    Vårärt
300 m NV jutjärnens N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lövbeväxt brant ,riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg,bäckraviner,bergbranter på kalk frekvens: m.a. 7 lokaler ,1985 (TLj)
NO Sinksjön (14F 3d , [67699, 14678] ) , ~refl~ ,liten revkalkkulle , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Storsveden, S om Jälltjärnen (14F 4c , [6772, 1464] ) ,f.d.ängsmarker,idag tätnande lövlundar o björkbackar ,t.riklig ,1986 (TLj)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,igenvuxen slog i östsluttning ,enst. ,1997 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,frodig granskog ,enst. ,1997 (GHa)
Osmundsberg, 50 m N kalkbruket (14F 4d , [67705, 14672] ) ,kalkbrant med lövträd ,t.riklig ,1985 (TLj)
Sunnanåkern,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,stenröse ,enst. ,1999 (GHa)
Storsveden, S om Jälltjärnen (14F 4d , [6772, 1465] ) ,f.d.ängsmarker,idag tätnande lövlundar o björkbackar(4c2-4-)-(4d2-0-) ,t.riklig ,1986 (TLj)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,stenröse/slänt ,enst. ,1999 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gulleråsen, Ö-sidan av åsen,(25 15-33 15) (14F 4d , [67726, 14665] ) ,lövängar ,flerst. ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Ö-sidan av åsen,(25 15-33 15) (14F 4d , [67733, 14665] ) ,lövängar ,flerst. ,1985 (TLj)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning,kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden NR (artp.) (14F 4c , [6773033, 1464824] ) ,lågörtblandskog kalkmarkskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Lotus corniculatus    Käringtand
NO Tranumyren (14F 1d , [6759690, 1467090] ) ,bruksväg ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget/Bingsjövägen (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
Norr om Jälltjärn (14F 4c , [6774280, 1464770] ) ,vändplan ,tiotals ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sandtaget vid Åhedarna (14F 4e , [67737, 14707] ) , ~refl~ ,sandtag , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67794, 14803] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67773, 14874] ) ,vägren ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Västanå (14F 2d , [67628, 14675] ) ,diken ,spridd ,2007 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gamla landsvägen mot Änderåsen (14F 3d , [67687, 14673] ) ,vägslänt ,enstaka ,2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,diken ,enstaka ,2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,vägkant diken ,rikl. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ) ,vägslänt ,rikl. ,1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm (14F 4d , [67722, 14662] ) ,vägslänt på kalksten ,rikl. ,1998 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ) , ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Medicago lupulina    Humleluzern
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Ovanmyra,Ingelsgården (14F 2d , [67641, 14685] ) ,vall ,enstaka ,1985 (TLj)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,vägslänter,beteshagar o backar i hela byn ,riklig ,1985 (TLj)
Backåkern (14F 3d , [67662, 14678] ) ,slänten upp mot kyrkan ,enstaka ,2010 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,torra ytor på kalkbrottets botten ,ett par grupper med ett tjugotal i varje grupp ,2009 (GHa)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,torrlagd reningsverksdamm ,ett "snår" tillsammans med vit och gul Sötväppling ,2007 (GHa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Tuvtjärn,mln tjärn o sandtaget (14F 2d , [67601, 14682] ) ,vägkanter o sandhögar ,enstaka ,1985 (TLj)
Tuvtjärns grustag (14F 2d , [67601, 14683] ) ,botten av grustag ,flertal ,2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,torrlagd reningsverksdamm ,ett "snår" tillsammans med Blåluzern och Sötväppling ,2007 (GHa)
Sockenstugan (14F 3d , [6766210, 1467850] ) ,kanten av rabatt ,enstaka ,2010 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sanden , vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordhög ,fåtal ,2005 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,torrlagd reningsverksdamm ,ett "snår" tillsammans med Blåluzern och Vit sötväppling ,2007 (GHa)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Kvarnheden (14F 2d , [67635, 14678] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ) ,mer eller mindre naken kalkknöl ,fåtal ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Trifolium medium    Skogsklöver
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14689] ) ,ängsliknande gles tallskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14716] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium repens    Vitklöver
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2009 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike/vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Solberga (14F 2d , [67618, 14680] ) ,vägkant ,enstaka ,1985 (TLj)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67649, 14655] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,fåtal ,2018 (GHa)
500 m N Åsmyren längs vägen förbi Skärbacken (14F 3d , [6765030, 1465160] ) ,vägren ,ymnigt ,2011 (GHa)
Skärbacksvägen (V om Ovanmyra) (14F 2d , [67647, 14665] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Vicia cracca    Kråkvicker
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,enstaka ,2009 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ) ,dike ,spridd ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,spridd ,spridd ,2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vicia sepium    Häckvicker
Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ) ,igenväxande åker ,enstaka ,2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ) ,slänt ner mot grustag ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,vändplan med kalkmakadam ,enstaka ,2017 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767350, 1471461] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Jonasbäcken, Ö om Halstjärnsflyten (14F 3c , [67669, 14644] ) ,bäckravin m.källflödesslänter ,ymnig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,öppen lundveg,både fuktig o torrare frekvens:m.a 6 lokaler ,1985 (TLj)
Lövskog NO macken i Boda (14F 3d , [67656, 14683] ) ,lövskogssluttning ,enstaka ,2006 (GHa)
Vägen/skogen väster om Brödlösberget (14F 3d , [67669, 14651] ) ,fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
Osmunsberg (14F 4d , [67706, 14677] ) ,f.d.löväng ,t.riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,lövskog ,enst. ,1998 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,liten kalkkulle med lövsly ,tiotals ,2000 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Skogsbilvägen Ö-ut från avt. till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,fuktig tallskog ,enst. ,1998 (GHa)
200 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,tallskog på kalkunderlag ,tiotals ,1997 (GHa)
Hedänget, V om Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ) ,lundveg.rikkärrdråg ,riklig ,1985 (TLj)
200 m V Hågåänget (STOR) (14F 4c , [67727, 14637] ) ,skogsbryn vid liten kalkhäll ,tiotals ,1998 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,kanten av rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
300 m V Simsänget (STOR) (14F 4c , [67733, 14649] ) ,igenvuxen slog ,tiotals ,2000 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773199, 1464987] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärbäcken väst om byn (ravinen) (14F 4d , [67734, 14661] ) ,bäckravin ,tiotals ,2001 (GHa)
Oxalis acetosella    Harsyra
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,barrskog ,spridd ,2007 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,fuktig skog längs med en å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,vid gammal kvarn ,flertal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,blandskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,granskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod blandskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765689, 1466715] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Kalkberget (14F 3d , [67679, 14669] ) , ~refl~ ,hjulspår i hygge ,ett par "tuvor" ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, "Finska" (14F 4d , [6772800, 1466390] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2018 (GHa)
Geranium pratense    Ängsnäva
Gulleråsen,Sunnanåkern (14F 4d , [67716, 14663] ) ,beteshage o vägkant ,enstaka ,1985 (TLj)
Gulleråsen, "Kvärgatu" (14F 4d , [6771620, 1466540] ) ,vägren ,fåtal ,2011 (GHa)
Gulleråsen, Lantvallen (14F 4d , [6771650, 1466370] ) ,vägren ,tiotal ,2010 (GHa)
Väg 301 genom Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,dike längs riksväg samt gräsmatta ,enst. ,1997 (GHa)
Väg 301 ,100 m N avf. t. Västanbäcken (14F 4d , [67724, 14662] ) ,dike ,enst. ,1998 (GHa)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Ovanmyra ,vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ) ,gammal ängsmark/vägkant ,1 stort bestånd ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771510, 1466330] ) ,stenig slänt ,ett rätt kraftigt bestånd ,2008 (GHa)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Solberga (14F 2d , [67629, 14684] ) ,ängsmark ,rikligt, spridd i hela rutan ,2011 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,gles skog, f.d. änge ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren/dike ,en stor grupp vita exemplar ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m V Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,gammal åker ,många vita exemplar ,2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67685, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar, grässvålar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ö om Ersmyren, "Hans-Ols änget" (14F 4d , [67712, 14655] ) , ~refl~ ,skogsplanterat f.d. änge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,spridd ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Linum catharticum    Vildlin
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,brottetes botten på kalklera ,riklig ,1986 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,vägkant ,tiotals ,2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,traktorspår över liten kalkkulle ,enstaka ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,grus i vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,diken o ängsmark ,t.allmän ,1986 (TLj)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) ,jordövertäkt avstjälpningsplats. ,enstaka ,2006 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769430, 1467150] ) ,vägslänt ,rikligt ,2008 (IPt)
Änderåsen, kalkbruksvägen (14F 3d , [67699, 14671] ) ,fårhage ,enstaka ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67699, 14681] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Klittjärnen (14F 3f , [67699, 14792] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ) ,vägren , 2008 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,naken jord på vändplan ,enst. ,1999 (GHa)
300 m S Snusbacken (14F 4c , [67724, 14627] ) ,naken jord där vägfyllning schaktats ,enst. ,1999 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,naken jord vid ledningsstolpe ,enst. ,1998 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ) ,bruksväg i kraftgata ,spridd längs flera hundra meter av kraftgatan ,2010 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,naken jord i vägkant ,tiotal ,1999 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,fuktig naken jord i vägkant ,tiotal ,1998 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,fuktig naken jord i vägkant ,tiotal ,1999 (GHa)
Mellan skogsbilvägen o. Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,naken jord i vägkant ,tiotal ,2000 (GHa)
Ö-ut från avtagsväg mot Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,naken jord i vägkant ,rikl. ,1999 (GHa)
Södra Ockran, Sparv Olles koja (14F 4e , [6770060, 1470390] ) ,stugtomt ,enstaka ,2014 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Branta backen öster om Åhedarna (14F 4e , [67739, 14711] ) ,vägren till skogsbilväg ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,vändplan med kalkmakadam ,tiotals ,2017 (GHa)
Skedtjärnen, glupområde (artp.) (14F 2d , [6760927, 1468877] ) ,två öppna lokar där skogen till största del avverkats ikring ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) , , 2014 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,10 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762189, 1470305] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Linum grandiflorum    Blomsterlin
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,tipp för rötslam ,enstaka ,2001 (GHa)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Gulleråsen mittemot Å A Andersson (14F 4d , [67719, 14663] ) ,vägren ,ymnigt inom ett litet område ,2009 (GHa)
Euphorbia esula    Vargtörel
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,kalkskravel ,tiotals ,2008 (GHa)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,rikligt ,2012 (GHa)
Boda kyrkby, Gatugårdarna (14F 3d , [6765890, 1467770] ) ,åker ,flertal ,2011 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,åker ,flertal ,2017 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ) , ~refl~ ,byväg i stark östsluttning , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Väg 301/Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,brottetes botten på kalklera ,riklig ,1986 (TLj)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470040] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2011 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,ymnigt ,2011 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14644] ) ,vägren vid liten kalkhol ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata ,relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,diken o ängsmark ,t.allmän ,1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Änderåsen, gamla tippen (14F 3d , [67675, 14660] ) ,grässvål/grusplan ,spridd ,2007 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ) ,slåtteräng i torrt parti ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ) , ~refl~ ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67656, 14701] ) ,ängsmark ,tämligen rikligt ,2012 (GHa)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ) ,vägren ,väl spridd ,2010 (GHa)
500 m SSÖ Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,ganska rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,gårdsplats ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ) ,vändplan ,mycket rikligt ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,gräsbevuxen vändplan ,enst. ,1998 (GHa)
Vägen mot Snusbacken (14F 4c , [67726, 14632] ) ,vägrenar ,under kraftig spridning (kalkmakadam) ,2009 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn. v.vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,grässvål i f.d.avlägg ,tiotals ,1997 (GHa)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773250, 1463820] ) ,kalkhäll i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67733, 14637] ) ,körväg i bred kraftgata ,enstaka ,2009 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67704, 14677] ) ,ruderatmark, kalkupplag ,mycket rikligt ,2007 (GHa)
Osmundsberg n.brottet (14F 4d , [67706, 14676] ) ,kalk-sligöknen ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,grässvål ,rikl. ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid Bysjöån nedom "Lissberget" (14F 4d , [67720, 14668] ) ,öppet översilat extremrikkärr , 1989 (JEd & LBr)
Mellan skogsbilvägen och Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,grässvål i kanten av gammal väg ,rikl. ,2000 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14651] ) ,periodvis översilad grässvål i f.d. avlägg ,fåtal ,2008 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ) ,grässvål i vägkant ,tiotals ,1990 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) ,kalkblekefält , 2014 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762120, 1470324] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Acer platanoides    Lönn
Ovanmyra, gamla vägen mot kyrkan (14F 2d , [67646, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Lundområde,V Boda k:a (14F 2d , [67646, 14697] ) ,ängsmark (2d4627)-(3d1221) "Dränghagen" ,etc ,riklig ,1985 (TLj)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
N.Lenåsen (14F 3d , [67659, 14697] ) ,f.d.ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
Lundområden ,"Dränghagen",etc (14F 3d , [67662, 14671] ) ,ängsmark (2d4627)-(3d1221) ,riklig ,1985 (TLj)
Vägen ner till badplatsen (14F 4d , [67703, 14664] ) ,stenröse ,fåtal ungplantor ,1999 (GHa)
Ö om Bysjön,500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,vägslänt ,3.ex. ,1997 (GHa)
Gårdsplats/åkrar 100 m NV Bysjön (14F 4d , [67711, 14666] ) ,stenröse ,fåtal ungplantor ,1999 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
S om Flat Helmers Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14666] ) ,stenröse ,fåtal ungplantor ,1998 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Södra Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ) ,ängsmark ,ymnigt inom 50 kvadratmeter ,2011 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767240, 1468220] ) , ~refl~ ,björkdunge ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [6771680, 1467670] ) ,dyngstack ,ett tiotal ,2014 (GHa)
Kärvsåsen, nära Sågvägen (14F 4d , [6771790, 1467750] ) ,hästhage ,fåtal ,2013 (GHa)
Södra änden av Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ) ,vägslänt ,enstaka (ännu) ,2012 (GHa)
Frangula alnus    Brakved
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,sumpskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 3f , [6769490, 1477210] ) ,buskage längs å ,enstaka ,2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,vid kraftverkstrumma ,enstaka ,2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Södar Ockern (14F 4e , [6770210, 1470430] ) , ~refl~ ,bäckravin i brant sluttning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,snårskog vid å ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773198, 1465037] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tilia cordata    Lind
600 m S Jälltjärn (STOR,Carl von Linne,Karl Erik Forslund m.fl.) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxev slog i kalkberg ,ett träd ("detta är den välkända Storsvedsbästa") ,1997 (GHa)
Malva moschata    Myskmalva
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,längs staket ,något tiotal ,2017 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769738, 1467047] ) ,vägkant ,ca 50 ex ,1995 (TLj)
Sunnanåkern ,Knapp-Eriks dyngstack (14F 4d , [67716, 14662] ) ,trädgårsavfall ,enstaka ,2001 (GHa)
Gulleråsen, Knappa (14F 4d , [6771640, 1466270] ) ,runt planterade buskar ,enstaka ,2018 (GHa)
Gulleråsen, Valterbacken (14F 4d , [6773780, 1466310] ) ,vägren ,något tiotal ,2016 (GHa)
Daphne mezereum    Tibast
Kärvsåsen, "attatä Gärdins" (14F 2d , [67601, 14683] ) ,sumpskog ,flertal ,2012 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kraftgata/bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,fuktig lundveg,skogsbryn frekvens:m.a. 4 lokaler ,1985 (TLj)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ) ,igenvuxet änge ,enstaka ,2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,övergivet kalkbrott ,fåtal ,1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen,S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,liten kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67725, 14645] ) ,gamla ängen ,ca tio buskar ,2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67728, 14647] ) ,igenvuxen slog ,enstaka ,2006 (GHa)
Hans-Ers änge bäcken (14F 4d , [67703, 14655] ) ,slänt mot bäck ,1 ex. ,2000 (GHa)
Gulleråsen, gamla skolan (14F 4d , [6771160, 1466630] ) ,stenröse ,fåtal, men ovanligt storvuxna ,2011 (GHa)
Sunnanåkern, södra delen (14F 4d , [67712, 14660] ) ,igenvuxen slog ,1 ex. ,2000 (GHa)
Sunnaåkern,dalgång (14F 4d , [67714, 14663] ) ,fukt.slänt ,1 ex. ,1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,kalkberg ,flertal ,1999 (GHa)
400 m V Simsänget (14F 4d , [67724, 14651] ) ,igenvuxen slog ,1 ex. ,1999 (GHa)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,dike/vägslänt ,1 buske ,2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Ockerån 1 km N om Norra Ockran (14F 4d , [67730, 14698] ) ,vägdike i tallhed ,1 ex. ,2000 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ) ,strand/slänt ,1 ex. ,1999 (GHa)
500 m N om bron över Ockerån (14F 4d , [67739, 14699] ) ,bäckskärning genom tallhed ,1 ex. ,2000 (GHa)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Bysjön SV (artp.) (14F 4d , [6770180, 1465925] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Västanå (14F 2d , [67630, 14675] ) ,torr ängsmark på åkerholme ,enstaka ,1985 (TLj)
Styggforsen på Getryggen (14F 3d , [67656, 14667] ) ,torr kalkbacke m.gles tallskog ,flera ex ,1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67663, 14690] ) ,slåttrade vägrenar o dikeskanter ,enstaka ,1985 (TLj)
Oss Mors väster om Änderåsen (14F 3d , [67693, 14654] ) ,gammal gårdsplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769870, 1467880] ) ,åker ,rikligt ,2011 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,ymnigt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
500 m Ö Larstäkten (14F 4e , [67728, 14712] ) , ~refl~ ,hyggeskant , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ) , ~refl~ ,grässvål ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,spridd ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vändplan/avlägg , 2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Viola arvensis    Åkerviol
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,väl spridd ,2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande f.d. åker ,enstakia ,2010 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Vägen mot Born från Jutjärnevägen (14F 2d , [6761310, 1469990] ) ,ängsmark ,flertal ,2014 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,tiotals ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,skogsbryn/diken i f.d. fäbod ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gissler Andershusen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Viola epipsila    Mossviol
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,surdrag i kraftgata ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67718, 14652] ) ,myrlindor ,rikligt ,2010 (GHa)
100 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) , ~refl~ ,sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Viola mirabilis    Underviol
Backarnas Ö-sida,nära kalkbrottet (14F 2d , [67630, 14696] ) ,lundartad f.d.ängsmark ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,f.d.ängsmark,skogsbryn ,lövdungar,(främst kring kyrkbyn) frekvens:m.a. 4 lokaler ,1985 (TLj)
NO Sinksjön (14F 3d , [67699, 14678] ) , ~refl~ ,liten revkalkkulle , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [6767320, 1471600] ) , ~refl~ ,granskog, f.d. änge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67728, 14647] ) ,igenvuxen skog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
400 m N Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,liten övervuxen revkalkskulle ,enst. ,2000 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,revkalksberg med igenväxande åkrar/slogar ,enstaka ,2001 (GHa)
Gulleråsen, åsens Ö-sida (14F 4d , [67726, 14665] ) ,björkhagar ,(2615-3315) ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Västombäcken, mln Storsveden o Simsänget (14F 4d , [67727, 14650] ) ,f.d.slåtteräng,nu rika lundar ,riklig,flerst. ,1986 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga, (norr om kalkbrottet) (14F 2d , [67633, 14680] ) ,snårskog på kalkberg ,fläckvis ymnigt ,2012 (GHa)
Viola palustris    Kärrviol
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Styggforsån vid Östbjörkavägen (14F 2d , [67614, 14676] ) ,igenväxt änge ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) , ~refl~ ,sankmark i kraftgata ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6767080, 1465040] ) ,vägren/dike ,rikligt ,2010 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vid liten damm ,enstaka ,2008 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,vid vattenbrynet ,enstaka ,2007 (GHa)
Kallusbäcken (14F 4g , [67723, 14837] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Skedtjärnen (14F 2d , [67608, 14686] ) ,tallhed ,enstaka ,2007 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ) , ~refl~ ,igenvuxet änge , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14704] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,enstaka ,2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Viola rupestris    Sandviol
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14685] ) ,längs väg genom kalktallskog ,tiotals ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ) ,solexp.torräng ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,fåtal ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762050, 1470350] ) ,ängsmark ,enstaka ,2016 (GHa)
500 m SV Jutjärn,300 m S kalkbrottet (14F 2e , [67626, 14703] ) ,bitvis torr kalktallskog ,t.riklig ,1985 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,stig genom kalktallskog ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ) ,hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata ,tiotal ,2009 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [6773730, 1465040] ) ,revkalk i dagen ,ett tiotal ,2009 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67729, 14702] ) , ~refl~ ,vändplan på grus/sandunderlag ,något tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,torr mossa på vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Viola selkirkii    Skuggviol
2 km SV Jutjärn (14F 2d , [6762, 1469] ) ,gråalskog ,rikligt inom ett begränsat område ,1996 (BOr)
Jutjärnens SV-spets (14F 2e , [67630, 14706] ) ,i strandskog efter stigen ,enstaka ,1985 (TLj)
300 m NV Jutjärnens N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lövbeväxt fuktig östbrant med bl a trolldruva och dvärghäxört ,rikligt ,1985 (TLj)
Norra Lenåsen S om Jugasskär (14F 3e , [67658, 14701] ) ,SO-sluttning med blandskog ,flerstädes ,1986 (TLj)
"Hans-Ers änge bäcken" (14F 4d , [67703, 14655] ) , ~refl~ ,del av bäcken S om vägen , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ö om Bysjön, 500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,skuggig slänt mot bäck ,tiotals ,2000 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,bland grova granar i f.d. fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Nära Styggforsen, 1880-t (N. Söderlund: OLSSON 1890, Zm: WISTR.1905 o a) * vid Kvarnbäcken (14F 3d , [67656, 14667] ) ,bäckstrand i lundvegetation ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1468000] ) ,botten av torrlagd dammVägskärning ,tämligen rikligt ,2007 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,f.d. inägor ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ) ,vägkant ,rikligt, många med avvikande färger ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,grässvål på vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Cucurbita pepo    Pumpa
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ) ,jordhög ,en planta ,2010 (GHa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Tuvtjärns N-strand (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår/skog på sand ,flerst. ,1985 (TLj)
Circaea alpina    Dvärghäxört
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,fuktig lundartad Ö-brant ,ymnig ,1985 (TLj)
Dränghagen,mln kyrkbyn o Saxbäcken (14F 3d , [67653, 14677] ) ,f.d.ängsmark,nu ogenomträngliga lövsnår,i gammalt dike ,t.rikligt ,1985 (TLj)
Styggforsen, Kvarnbäcken (14F 3d , [67656, 14667] ) ,bäckstränder i lövskugga ,riklig ,1985 (TLj)
Ockerbergets östbrant vid Ockerängen (14F 4e , [67702, 14704] ) ,bäckdrag ,ett 10-tal ex ,1987 (LBr)
Styggforsen naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765659, 1466672] ) ,ravin nedanför vattenfall ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Trollhålet (artp.) (14F 3d , [6765673, 1466662] ) , ,30 plantor/tuvor ,2018 (Johan Spaedtke, Malin König)
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,bäck genom betesmark ,fåtal ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,gammal torvtäkt , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ) ,dike ,fåtal ,2008 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ) , ~refl~ ,övergiven linda , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ) , ~refl~ ,funtig vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,dike ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge ,rikligt ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ) ,kallkälla ,flertal ,2017 (GHa)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67775, 14802] ) ,övergiven fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,140 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium collinum    Backdunört
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Jutjärns kalkbrott,Backmora (14F 2d , [67630, 14696] ) ,rikkällkärr ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Epilobium montanum    Bergdunört
Jutjärn efter vägen mot Lenåsen (14F 2e , [67637, 14703] ) ,hygge ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Simsänget, "Hansliss änget". (14F 4d , [67723, 14654] ) , ~refl~ ,f.d. änge + hävdad linda , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Jälltjärnen, 50 m ONO avflödet (artp.) (14F 4d , [6773615, 1465092] ) ,grusvägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,kanten av damm ,flertal ,2018 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,gammal torvtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67650, 14713] ) , ~refl~ ,körspår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ) , ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Knapp Lennarts dammn (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,damm ,enstaka ,2018 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,enstaka ,2018 (GHa)
1 km N Jerkerstjärn (14F 4f , [67735, 14766] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14829] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,rikligt ,2008 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,flertal ,2017 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14680] ) ,reningsdammar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Jutjärn (14F 2e , [6763200, 1470500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,damm ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767110, 1468260] ) ,damm ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silvberg - Änderåsen,nära Sinksjöån (14F 3d , [67682, 14675] ) ,jordgravar intill ån ,riklig ,1985 (TLj)
Sinksjöbadet (14F 3d , [6768970, 1467790] ) ,damm ,enorma mängder ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ) ,liten å uppdämd av traktorväg ,fåtal ,2010 (GHa)
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ) ,liten göl skapad vid vägbygge ,fåtal ,2009 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,sumpmark ,enst. ,1999 (GHa)
Kärvsåsen, Kvarnen (14F 4d , [67716, 14669] ) ,damm ,ymnigt ,2018 (GHa)
600 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773120, 1477230] ) , ~refl~ ,liten bäck som gjorts bred av traktorspår ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,dike vid vändplan ,flertal ,2018 (GHa)
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,dike ,flertal ,2010 (GHa)
Ovanmyra, gamla fosfatfabriken (14F 2d , [6764140, 1467790] ) ,snårskog vid å ,flertal ,2018 (GHa)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ) ,diken utan för tomter ,enstaka ,2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) ,vägkanter ,enstaka ,2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67686, 14661] ) ,gammal åker ,ymnigt ,2013 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhögar i upplag frör byggavfall ,flertal ,2017 (GHa)
Gammelgården (14F 4d , [67722, 14663] ) ,tipp för trädgårdsavfall ,rikl. ,1999 (GHa)
Angelica sylvestris    Strätta
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Ovanmyra, Styggforsån (14F 2d , [67641, 14677] ) ,strandsnår ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,diken, vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,allmän ,2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sågbäcken (14F 4e , [67743, 14713] ) , ~refl~ ,skogsbilväg som korsar en liten bäck , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägrenar ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Astrantia major    Stjärnfloka
Ahlgrenskurvan (14F 3d , [6769970, 1466980] ) ,utanför tomt ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Gamla Elimkapellet. mitt för avfarten till Västabäcken (14F 4d , [67724, 14652] ) ,igenvuxen före detta gräsmatta. övergiven för mycket länge sedan. (mer än 20 år sedan) ,tiotals ,2002 (GHa)
Carum carvi    Kummin
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,tipp för byggavfall ,enstaka ,2017 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grustäkt ,fåtal ,2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,torr slänt ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägrenar/diken ,spridd ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,betesmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,ett kraftigt bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Ensen,vid Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ) ,starrkärr ,riklig ,1985 (TLj)
S om Rönningstjärn,mln tjärn o Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14672] ) ,strandskog ,riklig ,1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,djupt nerskuren bäck ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,stenig strandkant ,fåtal ,2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,strand ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dammen norr om Norra Ockran (14F 4d , [6772300, 1469990] ) ,fuktig gräsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ) , ~refl~ ,bäckmynning ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Västanåvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,spridd ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Andromeda polifolia    Rosling
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14646] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67670, 14718] ) , ~refl~ ,surdrag/myr i kraftgata ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lilla Klitt-tjärn (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m N Goliats (14F 3g , [67682, 14829] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67710, 14824] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67726, 14814] ) ,myr ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bergbodflyten (14F 5g , [67793, 14826] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , ) ,kalkrik sjö ,2006 (Therese Carlsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,tallhed ,väl spridd ,2011 (GHa)
Vägskälet väg 301/ Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14683] ) ,sandig slänt ,spridd ,2007 (GHa)
Tacksvedsberget (14F 2e , [67647, 14709] ) ,extremt brant sluttning i barrskog ,rikligt ,2007 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767890, 1470760] ) , ~refl~ ,plöjd moränslänt ,enstaka ,2008 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14828] ) , ~refl~ ,torr tallskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) , ~refl~ ,tallhed, vägskärning , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calluna vulgaris    Ljung
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ockerberget (14F 3d , [67692, 14698] ) , ~refl~ ,brant östsluttning i barrskog (mest hyggen) , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67677, 14718] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Enbarstjärn". (14F 4c , [67703, 14621] ) , ~refl~ ,skogstjärn med mycket sumpiga stränder. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ) , ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67690, 14643] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,myrkant ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67744, 14706] ) , ~refl~ ,tallhed, isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,lite fuktigare ytor i tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,fuktig granskog ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Styggforsen nedan getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ) ,fuktig granskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lönnmarken (14F 3e , [6767320, 1471600] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67717, 14643] ) ,fuktig granskog ,tiotals ,1998 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,surdrag ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ) ,igenväxt slog ,tiotals ,1998 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Mellan Gissler Anders husen o.Kalkugnssveden (14F 4c , [67724, 14645] ) ,granbevuxen f.d.slog ,mycket rikl. ,1998 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [6772870, 1464750] ) ,f.d.slog ,finns i de flesta skiftena i Storsveden ,2006 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,enstaka ,2014 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Vid Avlasstomten/Avlasskäringen (14F 4f , [67730, 14773] ) , ~refl~ ,fuktig barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762285, 1470667] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765627, 1466745] ) ,barrskog ,20 plantor ,2011 (Joakim Ekman)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765662, 1466750] ) , , 2015 (Johan Södercrantz)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen O (artp.) (14F 3d , [6765772, 1466742] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765777, 1466764] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsen (vid Jann Mors) (14F 4h , [67742, 14851] ) ,grovstammig granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Vägen mot Skedtjärn (14F 2d , [6760930, 1468380] ) ,gles ungskog ,cirka 5 exemplar ,2011 (GHa)
Heden V och NV om Skedtjärn (14F 2d , [67610, 14688] ) ,tallhed ,et flertal fläckar med stora bestånd ,2012 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14658] ) ,gles barrskog ,två grupper med 5 till 10 ex vardera ,2011 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6768760, 1465710] ) ,barrskog ,cirka tio stycken ,2017 (GHa)
1 km NV Mödalen (14F 3d , [6769310, 1465260] ) ,gles tallskog ,fåtal ,2009 (GHa)
Almänget (14F 4c , [67708, 14632] ) ,gles tallskog ,4 st ,2010 (GHa)
250 m S "Tyskens vändplan" (14F 4c , [67713, 14630] ) ,barrskog ,flera små bestånd ,2017 (GHa)
100 m S "Tyskens vändplan" (14F 4c , [67714, 14629] ) ,barrskog ,ca 10 stycken ,2017 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67730, 14619] ) ,gles barrskog ,ca 20 st i en grupp ,2012 (GHa)
Kärvsåsen/Hedhagen (14F 4d , [67709, 14662] ) ,tallskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Gärdsmyren (14F 4d , [67729, 14675] ) ,gammal barrskog ,< 10 ,2009 (GHa)
100 m V om Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) ,tallhed , isälvsdelta ,16 st nästan som i en bukett ,2006 (GHa)
300 m N Valterbacken (14F 4d , [67742, 14660] ) ,gammal barrskog ,cirka 10 stycken ,2009 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67739, 14709] ) ,tallhed ,spidd över stora delar av heden ,2010 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67744, 14706] ) , ~refl~ ,tallhed, isälvsdelta , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Öratjärnsbäcken (14F 4f , [6773120, 1477240] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,enstaka ,2009 (GHa)
Skogsbilväg 2 km V Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14652] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776490, 1481520] ) ,vägren ,entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ö om Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Tuvtjärn, 25 m NV tjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,enstaka ,1985 (TLj)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Enssågen (14F 2d , [6760500, 1468120] ) ,tallskogsdunge ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67718, 14662] ) ,fuktig lövskog ,enst. ,1999 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
400m SV sydänden Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6762625, 1470344] ) ,kalkrik tallskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Pyrola media    Klockpyrola
300 m NV om Kalkungssveden, "Stolplupplaget". (14F 4c , [67726, 14642] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen glänta i lövskog , i norra änden av lokalen en kalkklippa. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Kalkugnssveden (14F 4c , [67731, 14628] ) ,fuktig blandskog vid kalkklippa ,fåtal ,1998 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,vägslänt/dike ,enst. ,1999 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola minor    Klotpyrola
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,kalklera på botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacksvägen (14F 2d , [6764960, 1465500] ) ,slänt ner i liten ravin ,enstaka ,2012 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,gammalt änge ,enstaka ,2012 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Kalkugnsseden (V Gulleråsen) (14F 2d , [6763480, 1469950] ) ,gammalt övervuxet avlägg ,enstaka ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468045] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,lövskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ) , ~refl~ ,rätt fuktigt dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1 km Ö Ockerån (14F 4e , [67738, 14712] ) , ~refl~ ,fuktig granskog , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kalkbrottet i Solberga (artp.) (14F 2d , [6763230, 1468070] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Brödlösberget Västra (artp.) (14F 3d , [6767060, 1465020] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ledum palustre    Skvattram
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67652, 14724] ) ,myr ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,myr ,tio-tals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,kanten av myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,strandzon ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,sankmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m N Goliats (14F 3g , [67682, 14829] ) , ~refl~ ,myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Uggletjärn (14F 4f , [67722, 14772] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Vaccinium uliginosum ssp. alpinum    Fjällodon
Alldeles V om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) ,myrkant ,tiotals ,1999 (GHa)
Vaccinium uliginosum    Odon
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,relativt rikligt ,2009 (GHa)
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kanten av kraftledningsgata ,spridd ,2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,kanten av myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ) , ~refl~ ,strandzon ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14818] ) ,sänka i hygge ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,skogsbryn ,rätt vanlig i rutan ,2008 (GHa)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Ockerberget (14F 3d , [67692, 14698] ) , ~refl~ ,brant östsluttning i barrskog (mest hyggen) , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67677, 14718] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3h ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67731, 14702] ) , ~refl~ ,tallhed. Isälvsdelta , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (LBr)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,tipp för rötslam ,tiotals ,2001 (GHa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Solberga (14F 2d , [6762240, 1468570] ) ,vägren ,några tiotal ,2012 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dikesslänt ,några tiotal ,2012 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769740, 1466990] ) , ~refl~ ,gårdsplats (ödegård) , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ) ,upplag av schaktmassor ,något tiotal ,2011 (GHa)
Kärvsåsen, Bysjökurvan (14F 4d , [6771100, 1466720] ) ,trädgårdsutkast ,rikligt ,2007 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ) ,Utanför tomt , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,flertal ,2017 (GHa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ) ,strand ,rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ) ,sumpig strand ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67706, 14659] ) ,torvtäkt ,enstaka ,2014 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ö om Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Tuvtjärn,N-stranden (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,t.riklig ,1985 (TLj)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67645, 14660] ) ,bäckravin ,enstaka ,2009 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,sumpskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67680, 14670] ) , ~refl~ ,granskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,blandskog vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Primula polyantha    Trädgårdsviva
S delen av Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ) ,igenvuxen odling , 2001 (GHa)
Primula farinosa    Majviva
Åsmyren (14F 2c , [67647, 14648] ) ,sankmark i bred kraftgata ,spridd längs kraftledningen, fläckvis rätt rikligt ,2010 (GHa)
300 m NO Värmdalen efter Jutjärnsvägen (14F 2d , [67605, 14693] ) ,vägdike ,enstaka ex ,1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,fåtal ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Solberga väg 301 (14F 2d , [6762980, 1468540] ) ,dike ,rikligt inom några kvadratmeter ,2012 (GHa)
Backarna nära Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14696] ) ,rikt källkärr med jämtstarr ,rikligt ,1988 (TLj)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,på kalklera i brottet ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Brödlösbergsvägen mellan kraftledningarna (14F 2d , [67640, 14651] ) ,diken ,rikligt ,2018 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) ,sankmark i kraftgata ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,liten kalkkulle i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kyrkbyn S-ut i ”Dränghagen” flerstädes (14F 3d , [67652, 14677] ) ,i kalkfuktängsrester ,t.rikligt ,1985 (TLj)
Mellan kyrkan och Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ) ,bäckkärr och f d slogängar ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14691] ) , ~refl~ ,övervuxna kalkbrott , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
200 m NV kyrkan vid ”Saxdammen” (14F 3d , [67664, 14674] ) ,fuktig hävdad slåtteräng ,enstaka ,1989 (TLj & LBr)
Hans-Ollasgården 1 km Ö kyrkan (14F 3d , [67665, 14688] ) ,fuktig ängsmark och dike ,riklig ,1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,ca 25 ,2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767080, 1465040] ) ,vägren/dike ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ) ,rikkärr i torvtäkt ,enstaka ,1986 (TLj)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ) ,brett, grunt vägdike ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Silvberg vid väg 301 (14F 3d , [67678, 14678] ) ,fuktig vägren ,t.riklig ,1987 (TLj)
Mellan Silvberg och Änderåsen (14F 3d , [67680, 14678] ) ,vägdike ,t.riklig ,1987 (TLj)
Vägen mellan Silverberg och Ockrarna (14F 3d , [67684, 14686] ) ,dike ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ) ,vändplan ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67717, 14643] ) ,diken i traktorväg (avskalad jord) ,hundratals ,1997 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,fuktig slänt/skogsbryn ,rikl. ,1998 (GHa)
500 m SV Jälltjärn ,vid vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,grässvål i f.d.avlägg ,rel.rikl. ,1997 (GHa)
Storsveden SV Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ) ,översilad sluttning med bl a huvudstarr ,enstaka ex ,1989 (TLj o.a)
Jälltjärberget (14F 4c , [67733, 14637] ) ,körväg i bred kraftgata ,enstaka ,2009 (GHa)
V om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget (14F 4c , [67734, 14638] ) ,kanten av rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773430, 1463780] ) ,sankmark i kraftgata ,flera tiotal ,2017 (GHa)
Kärvåsen efter länsvägen mot Kyrkbyn (14F 4d , [6770, 1466] ) ,vägdike ,enstaka ,1987 (L. Wikström)
S änden av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,gammal odlingsväg ,enst. ,1999 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,grässvål på hol mellan myrlindor ,enst. ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid Lissberget (14F 4d , [67720, 14668] ) ,rikt backkärr ,rikligt ,1989 (TLj, o a)
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,kanten av rikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
Bysjöån, Persegölen (14F 4d , [6772780, 1466810] ) ,myrlinda ,något tiotal ,2014 (GHa)
500 m V transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) ,rikkärr ,10-tals ,1997 (GHa)
200 m SÖ om "a" i Hemigårdarna (14F 4d , [67730, 14675] ) ,vägkant ,enst. ,2000 (GHa)
Storsveden SO Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14651] ) ,vägkant ,enstaka ex ,1989 (TLj o.a)
Skogsbilvägen Ö-ut från avtag.till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,torvgravar ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget, 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,fåtal ,2000 (GHa)
S ändan av Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67733, 14649] ) ,lerig/dyig sjökant ,enst. ,1997 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR,HSD) (14F 4c , [67732, 14648] ) , ,enst. ,1998 (GHa)
Värmdalen (artp.) (14F 2d , [6760491, 1469113] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767213, 1464580] ) , ,20 plantor/tuvor ,1996 (Peter Streith, Claes Urban Eliasson)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767221, 1464578] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767327, 1464563] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767411, 1464552] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Brödlösberget Västra (artp.) (14F 3d , [6767060, 1465020] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Kärvåsen (artp.) (14F 4d , [6770646, 1467532] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström, Liselotte Wetterstrand Waldenström)
Primula veris    Gullviva
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Slänt vid gamla skoldasset (14F 3d , [6766240, 1467810] ) ,grässlänt ,ett tiotal ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2008 (GHa)
Kärvsåsen ,mot Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ) ,beteshagar ,enstaka ,1986 (TLj)
Lisbergsgården i Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14657] ) ,svad ,f.d. hästhage ,tiotals ,2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,intill gammal fäbodstuga ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n) (14F 4d , [67719, 14671] ) ,betad björkhage m.enbuskar ,~5 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Väster om Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767169, 1464423] ) , ,150 ,2015 (Uno Skog)
Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift
Väg 301 söder om Solberga (14F 2d , [67619, 14684] ) ,vägren ,ca tio ,2013 (GHa)
Fraxinus excelsior    Ask
N. Lenåsen,v.vägkorset SV Jugasskär (14F 3d , [67660, 14697] ) ,almsnår ,1 ex (ca 3 m.h.) ,1985 (TLj)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Vägen Lenåsen-Ockran fl. (0004-3006), (14F 3e , [67650, 14704] ) ,torra vägkanter ,riklig ,1985 (TLj)
Osmundsberg fl. (0125, 0627, 0921) (14F 4d , [67701, 14675] ) ,kalkgrusiga vägkanter och kalktorräng ,riklig ,1988 (TLj o a)
Tuvtjärnen (14F 1d , [6759780, 1468190] ) ,hygge ,flertal, var av många ovanligt storvuxna ,2011 (GHa)
Omkring Solberga-Ovanmyra (14F 2d , ) ,vägkanter och kalkbrott tämligen allmän (minst 5 lokaler), 1986 (TLj)
V om Skedtjärn (14F 2d , [67608, 14686] ) ,sandvägkanter och omgivande kalktorräng i tallhed ,riklig ,1988 (JEd, LBr)
Vattenverket (14F 2d , [6761000, 1469450] ) ,grusplan ,flertal ,2015 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67629, 14673] ) ,vägrenar ,enstaka ,1988 (TLj & LBr)
1 km VSV Ångstjärn (14F 2e , [67620, 14703] ) ,örtrika skogsängar på sand ,t.riklig ,1986 (TLj)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ) , ~refl~ ,gammal körväg ,enstaka ,2008 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67667, 14645] ) ,övervuxen bruksväg ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67694, 14642] ) ,traktorväg, kalkmakadam ,cirka tio, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67697, 14642] ) ,vägren, kalkmakadam ,tiotals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
NV Lenåsen vid ”Hans Ollasgården” (14F 3d , [67663, 14689] ) ,torräng på gårdsplan ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Korsning väg/kraftledning V Brödlösberget (14F 3d , [6766940, 1465200] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,ca 5 ex ,2007 (LBr)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ) ,vägkant mot slåtteräng ,enstaka ,1988 (TLj)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ) ,vändplan ,rikligt ,2011 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Korsning väg/kraftledning 1 km V Änderåsen (14F 3d , [6769220, 1465210] ) ,avlägg, kalkmakadam ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767820, 1470710] ) , ~refl~ ,vägren ,ymnigt ,2008 (GHa)
SO Grönockran (14F 3e , [67684, 14706] ) ,grusvägkant ,riklig ,1991 (JEd)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67727, 14627] ) ,vägren ,tio tals, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
200 m V kraftledningen i Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ) ,vägkant på kalkmakadam ,enst. ,1997 (GHa)
Vändplan 600 m NO Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14647] ) ,vägkant på kalkmakadam ,tiotals ,1997 (GHa)
1,5 km V Bysjöns S ände (14F 4d , [67704, 14653] ) ,vägkant.kalkmakadam ,enst. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern N Stängsdiken (14F 4d , [6771, 1465] ) ,grusvägkanter ,riklig ,1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen på Lissberget (14F 4d , [67718, 14667] ) ,grusvägkant ,enstaka ,1989 (TLj & LBr)
Gulleråsen mot Storsveden (14F 4d , [6772, 1465] ) ,grusvägkanter ,riklig ,1989 (JEd o a)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,vägkant,kalkmakadam ,enst. ,1997 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,kalkmakadam i ägoväg ,tiotal ,1997 (GHa)
Vägen SO Andmyren (14F 4d , [67731, 14686] ) ,vägkanter ,100-tals ex ,1987 (LBr)
200 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67732, 14652] ) ,vägkant ,enst. ,1997 (GHa)
100 m V bron över Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) ,vägkant ,enst. ,1997 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,vägren ,flertal ,2010 (GHa)
500 m NO reningsverket (14F 4d , [67739, 14671] ) ,vägkant ,tiotal ,1997 (GHa)
Gulleråsen N om Sanden (14F 4d , [67740, 14660] ) ,skogsbilväg ,ymnig ,1988 (TLj & LBr)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,fåtal ,2018 (GHa)
300 SO Fröndbodarna (14F 4e , [6771130, 1471160] ) ,vägren, kalkmakadam ,enstaka ,2007 (GHa)
Vägen 300 m Ö om Ockran (14F 4e , [67716, 14706] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772190, 1470630] ) ,vändplan ,rikligt ,2008 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772840, 1470320] ) , ~refl~ ,vändplan (kalkmakadam) ,enstaka ,2009 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4e , [6773400, 1474910] ) ,vägren ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 4f , [6771800, 1478010] ) ,vägren/kalkmakadam ,ymnigt ,2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) ,vändplan ,fåtal ,2009 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4f , [67733, 14751] ) ,mötesplats vid skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam) ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Bodån strax S Luttungstjärn (14F 4f , [6774030, 1477850] ) ,vägrenar ,flertal ,2011 (GHa)
Gissslerbudär (14F 4f , [67743, 14770] ) ,vändplan, mer än 15 km från närmaste kalkförekomst i silurringen , 2002 (GHa)
V om Skedtjärn (DBS) (14F 2d , [6760, 1468] ) ,på grusväg o kanter-kalktorräng ,rikligt ,1987 (JEd)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,fuktig kalkrik grusmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763225, 1468011] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängarna (artp.) (14F 2e , [6762073, 1470341] ) ,slåtteräng ,noterad ,2016 (Örjan Fritz)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,3 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762115, 1470331] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762115, 1470331] ) , ,500 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470370] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762230, 1470375] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Silverbergsklitten (artp.) (14F 3d , [6766842, 1468481] ) , ,noterad ,2016 (Sarah Lagerberg)
Långmyren 300m väster om (artp.) (14F 3e , [6766601, 1470721] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norra Hästmyren (artp.) (14F 4c , [6773299, 1463817] ) ,fuktstråk i kraftledningsgata. ,1 plantor/tuvor ,2017 (Nina Söderström)
Gentianella campestris    Fältgentiana
NO Ensen (14F 2d , [67609, 14685] ) ,gräsmark på hygge ,rikligt ,1987 (SNy)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762150, 1470420] ) ,ängsliknade tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
1 km S Jutjärn (14F 2e , [67623, 14702] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,1991 (ABj)
Fotbollsplanen (14F 3d , [67675, 14678] ) ,på slagen läktarvall ,25 ex ,1988 (TLj)
Silverberg (14F 3d , [6767544, 1467877] ) ,fritidshustomt ,enstaka ,2011 (GHa)
Osmundsberg, 200 m N kalkbruket (DBS) (14F 4d , [67709, 14671] ) ,vägkanter ,riklig ,1986 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762033, 1470328] ) , ,44 plantor/tuvor ,2018 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762054, 1470331] ) , ,22 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762090, 1470322] ) , ,85 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762113, 1470317] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762115, 1470331] ) , ,66 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762129, 1470320] ) , ,35 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762131, 1470319] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2015 (Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda fotbollsplan, Boda s:n (artp.) (14F 3d , [6767551, 1467880] ) ,betesmark ,22 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Boda fotbollsplan (artp.) (14F 3d , [6767551, 1467880] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,flertal ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,rikligt ,2012 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sankmark ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,strand , 2008 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,bäckdråg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,sankmark längs bäck ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , ) ,grässvål frekvens allm. ,2007 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,flertal ,2012 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67669, 14647] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,f.d. besprutningsflygfält ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Galium aparine    Snärjmåra
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,bland några buskar vid grusupplag ,enstaka ,2009 (GHa)
Galium boreale    Vitmåra
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,enstaka ,2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14689] ) ,ängsliknande gles tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,rikligt ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,kraftgata ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ) ,dödisgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) , ~refl~ ,kanten av göl ,spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sankmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67714, 14792] ) , ~refl~ ,sankmark ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,kanten av å ,enstaka ,2017 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,kanten av källdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Ovanmyra (14F 2d , [67649, 14685] ) ,dike utanför gödselstack ,enstaka ,2008 (GHa)
Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ) , ~refl~ ,övertäkt f.d. tipp ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2001 (GHa)
Galium uliginosum    Sumpmåra
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,vattenbryn ,tiotals ,2009 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14689] ) ,bäckutflöde ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,kanten av åsgropstjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) , ~refl~ ,surdrag ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern/Sparvkojan (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,stenig strand ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid damm ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Galium verum    Gulmåra
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2d , [67607, 14696] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [6762970, 1467620] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ) , ~refl~ ,dike/vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,väg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,ängsmark ,flertal ,2018 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67726, 14629] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen, slänten mellan Lantvallen och Nises (14F 4d , [6771660, 1466370] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Phlox paniculata    Höstflox
Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ) ,övertäkt f.d. tipp ,ett kraftigt bestånd ,2008 (GHa)
Polemonium caeruleum    Blågull
Vid vägen längst Styggforsån. Väster om stora kraftledningen (14F 3c , [67671, 14644] ) ,liten kalkkulle ,10-tals ,2005 (GHa)
Boda kyrkby, väg 301 norr vägskälet till Lenåsen (14F 3d , [67663, 14682] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ) ,bäckravin ,enstaka ,2007 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,naken kalkklippa ,tiotals ,vitblommande ,1999 (GHa)
Osmundsberg , östligaste gården (14F 4d , [67705, 14682] ) ,utkanten av gårdsplan ,tiotals ,2000 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, dammen vid Nygrens (14F 4d , [67729, 14663] ) ,kanten av branddamm ,enstaka ,2018 (GHa)
Gulleråsen v. branddammen intill pumphuset (14F 4d , [67729, 14663] ) ,kulturmark sp. ,1 best. ,1988 (TLj & LBr)
1 km V Sanden (14F 4d , [6774400, 1465100] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
F.d. Sågen (14F 4d , [67735, 14668] ) ,jordhög ,rikligt ,2010 (GHa)
Gulleråsen, Sanden (14F 4d , [6773780, 1466310] ) ,elstolpe ,enstaka ,2016 (GHa)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ) ,bäckdråg i igenväxande betesmark ,enstaka ,2007 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [67643, 14699] ) ,gårdsplats ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67661, 14683] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Silverberg 100 N silvergruvan (14F 3d , [67672, 14681] ) , ~refl~ ,åker, med omgivande stenrösen , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Gotbacken (14F 4d , [67716, 14661] ) ,bäckdråg ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
N om " Kvarnen" (14F 4d , [67717, 14669] ) , ~refl~ ,200 m av Bysjöån ,åkrar o sumpmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ) ,dike ,rikligt ,2012 (GHa)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Lissgetgäcken, Änderåsen (14F 3d , [67699, 14668] ) , ~refl~ ,igenvuxen bäckravin , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (lst rapport W 2005:7) (14F 2d , [6763480, 1469950] ) ,snårskog längs bäcken ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (lst rapport W 2005:7) (14F 2e , [6763310, 1470110] ) ,snårskog längs bäcken ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Sunnanåkern,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,trädesåker ,tiotals ,1999 (GHa)
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ) , ~refl~ ,100 m byväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
400 m V Simsänget (14F 4d , [67724, 14651] ) ,kanten av bäck/dike ,tiotals ,1999 (GHa)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Saxdammen (14F 3d , [67666, 14672] ) , ~refl~ ,vägdike och slänt från tomt ,relativt rikligt, även vita exemplar ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ) ,ruderatmark/kalkslänt ,ett stort bestånd ,2007 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ) ,jordhögar,dikeskanter,gårdsplanermtippar ,stora mängder ,1985 (TLj)
Öster Silverberg (14F 3d , [67669, 14688] ) ,åkerkant ,rikligt ,2007 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,skogsbryn,mln lövkog o.ruderatmark med kalkmakadam ,enst. ,1998 (GHa)
N stranden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
V delen av Sunnanåkern,gårdsplats (14F 4d , [67717, 14659] ) ,f.d.dyngstack ,tiotals ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,trädgårdsavfall ,enstaka ,2001 (GHa)
Gulleråsen,Sanden eft.Jällån (14F 4d , [67734, 14662] ) ,fuktig ängsmark,helt mattbildande ,1-2 ha! ,1985 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ) ,f.d. lertag ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67648, 14682] ) ,damm ,ymnigt ,2018 (GHa)
Callitriche palustris    Smålånke
Gammelsvad (14F 3e , [67650, 14713] ) , ~refl~ ,vattenfyllda körspår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Kärvsåsen, Kvarnen (14F 4d , [67716, 14669] ) ,damm ,något tiotal ,2018 (GHa)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
S om "s" i Lenåsen (14F 3d , [67653, 14698] ) ,försumpad f.d.slåttermark v.bäck ,enstaka ,1985 (TLj)
N.Lenåsen (14F 3d , [67656, 14697] ) ,lövskog ,enstaka ,1985 (TLj)
Ovanmyra - Lenåsen (14F 3d , [67659, 14695] ) ,f.d.ängsmark eft.bäck ,flera ex ,1985 (TLj)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ) ,slåtteräng ,något tiotal ,2017 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ) ,gårdsplats ,enstaka ,2010 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,flertal ,2016 (GHa)
Jälltjärnänget (14F 4d , [6772990, 1465090] ) ,igenväxande f.d. åker ,ca 10 stycken ,2012 (GHa)
Silverbergets fäbod (14F 4e , [67710, 14726] ) ,betesmark vid källa ,enstaka ,1985 (TLj)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14829] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Fejsfinnänget (14F 2e , [67633, 14714] ) ,hygge ,fåtal ,2012 (GHa)
Jugasskär (14F 3d , [67663, 14697] ) ,vändplan/hygge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14649] ) ,plöjt kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [67736, 14651] ) ,plöjt kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
300 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ) ,hygge ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774120, 1485040] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,plöjt hygge , 2008 (GHa)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ) ,vid uthusvägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn (14F 4c , [67726, 14639] ) ,hygge ,10-tals ,2004 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ) ,rabatt ,enstaka ,2009 (GHa)
Pålsvedarna (14F 4d , [67715, 14685] ) ,åker ,väl spridd ,2011 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [6777180, 1487440] ) ,grässvål vid jaktkoja/F.d. fäbod ,fåtal ,2013 (GHa)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Boda kyrkby, Sockenstugan (14F 3d , [6766210, 1467840] ) ,rabatt ,enstaka ,2011 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) ,viltåker ,enstaka ,2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ) ,åkerkant,avskalad ,enst. ,1997 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Glechoma hederacea    Jordreva
Vägen mot Born från Jutjärnevägen (14F 2d , [6761310, 1469990] ) ,ängsmark ,mycket ymnigt ,2014 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67636, 14679] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,stenmur ,ymnigt ,2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67666, 14672] ) , ~refl~ ,vägdike och slänt från tomt ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Silverberg 300 m Ö Boda gammelgård (14F 3d , [67674, 14681] ) ,vägkant o. anslutande beteshage ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,gräsmatta ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,gräsmatta ,spridd ,2008 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,gräsmatta ,tiotals ,1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,potatisland ,enst. ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,vedbacke ,10-tals ,1998 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,vid husgrunder ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hyssopus officinalis    Isop
Boda, 50 m SV kyrkan (14F 3d , [67661, 14676] ) ,torrslänt intill vägen (enl. ABj vuxit där åtm. sedan 1950!) ,1 litet best. (=1 m2) ,1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Lamium album    Vitplister
1 km SV Ovanmyra, eft.vägen mot "Backarna" (14F 2d , [67638, 14690] ) ,vägkant vid brukningsväg över lindorna ,riklig ,1985 (TLj)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ) ,övergiven linda ,enst. ,1997 (GHa)
Gulleråsen, vid “e” i Hemigårdarna (14F 4d , [67729, 14668] ) ,kanten av gammal odlingsväg ,enstaka ,2001 (GHa)
Lamium purpureum    Rödplister
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Mentha arvensis    Åkermynta
Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ) ,stranden av åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760590, 1469170] ) ,sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn ,mycket ymnigt ,2012 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14678] ) ,strandkant ,flertal ,2018 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,spars ,2009 (LBr)
Ersmyråsen (14F 4d , [67719, 14653] ) ,dyke mellan myrlindor ,enstaka ,2008 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6773580, 1470040] ) , ~refl~ ,stranden av ån ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Äsplok (artp.) (14F 4e , [6774388, 1470715] ) ,på botten av lok ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Prunella vulgaris    Brunört
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,upptrampad "fiskeplats" ,fåtal ,2009 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ) ,sluttning runt åsgropstjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Grönockran (14F 3e , [6768510, 1470450] ) , ~refl~ ,gammal körväg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2007 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ) ,bruksväg i kraftgata ,fåtal spridda längs vägen ,2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [6772790, 1471210] ) ,dike/vägren ,flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,vid rastkoja ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,fåtal ,2018 (GHa)
Bodån /V Getskärsberget (14F 4f , [6773160, 1477160] ) ,avlägg ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774100, 1485040] ) ,f.d. fäbodsvall ,enstaka ,2015 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67760, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,vägren ,ett antal helt vita exemplar ,2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Scutellaria galericulata    Frossört
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Klittån (14F 3f , [67688, 14783] ) ,stranden av liten å ,enstaka ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,strandsnår ,flertal ,2018 (GHa)
"Ockern" (14F 4d , [67719, 14699] ) , ~refl~ ,stranden av Norra Ockern , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Stachys palustris    Knölsyska
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,fuktig lövskog ,enstaka ,2008 (GHa)
Boda, 250 m V kyrkan (14F 3d , [6766150, 1467440] ) , ~refl~ ,ödetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67712, 14647] ) ,sumpskog längs bäck ,tiotals ,2010 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordhög ,enst. ,1999 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ) , ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ) ,jordhög ,ett par plantor med frukt ,2010 (GHa)
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,tipp för rötslam ,enstaka ,2001 (GHa)
Solanum dulcamara    Besksöta
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ) ,f.d. lertag ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67646, 14685] ) ,gödselhögar,etc ,t.riklig ,1986 (TLj)
Kyrkbyn, nära k:an (14F 3d , [67661, 14678] ) ,gammal kompost ,riklig ,1986 (TLj)
Solanum tuberosum    Potatis
Sanden vid Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,slamtipp ,enstaka ,2005 (GHa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Ensro (14F 2d , [67601, 14682] ) ,köryta i botten av grustag ,tiotals ,2009 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,vid kanten av betongfundament ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Vägen mot Jutjärn (14F 2d , [67613, 14699] ) ,vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67662, 14667] ) , ~refl~ ,f.d. grustag ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,grustag ,rikligt ,2008 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 300 m Ö om Ockran (14F 4e , [67716, 14706] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd längs vägar ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägrenar ,spridd i hela rutan ,2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468045] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,10 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67650, 14734] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,vägren , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,800 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,nära kalkbrott , 2008 (Gunnel Sundberg)
Melampyrum pratense    Ängskovall
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67649, 14655] ) ,vägslänt ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
SV Stormyren (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,blandskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,vid ladruin ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,kanten av avlägg/vändplan , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,gles blandskog , 2012 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,kanten av gammalt grustag ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,barrskog i kanten av tjärnen ,enstaka ,2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktig barrskog ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ) , ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja , frekvens allm. , 2000 (GHa)
N om Bysjön,"Bysjöån". (14F 4d , [67711, 14668] ) , ~refl~ ,100 m av ån , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Ovanmyra (14F 2d , [67645, 14686] ) ,vägkant ,1 ex ,1986 (TLj)
Pedicularis palustris    Kärrspira
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,sankmark längs ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ) ,vägbank över grund tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,väl spridd ,2018 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ) ,bäckdråg i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [67713, 14640] ) ,blött körspår i kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Blomsänget (14F 4c , [67724, 14641] ) ,rikkärr ,rikligt ,2017 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773430, 1463780] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen.. (14F 4d , [67732, 14658] ) ,rikkärr ,relativt rikligt ,2001 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,rel.rikl. ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,rel.rikl. ,2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Orränget (artp.) (14F 2d , [6764159, 1465077] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Väster om Hyttänget (artp.) (14F 3c , [6765483, 1464797] ) ,friskäng ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Brödlösberget Västra (artp.) (14F 3d , [6767060, 1465020] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Styggforsån, S om Brödlösberget (14F 3d , [67662, 14656] ) ,kärrängar efter ån ,enstaka ,1986 (TLj)
500 m SV Hålgarstjärnen, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,c:a 10 ex. ,1997 (GHa)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Blomsänget (artp.) (14F 4c , [6772616, 1463906] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Östbjörkavägen (14F 2d , [67610, 14682] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14674] ) ,vägslänt ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,väl spridd ,2010 (GHa)
500 m N Åsmyren (14F 3c , [6765090, 1464840] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Mödalen (14F 3d , [67692, 14661] ) , ~refl~ ,grässvål i bred vägren ,ganska rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,enstaka ,2008 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Öster om Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) ,hårdbacke i kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,fåtal ,2017 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4f , [67733, 14751] ) , ~refl~ ,mötesplats vid skogsbilväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Rönningen (14F 2d , [67613, 14674] ) ,vägslänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ) ,gårdsplats ,flertal ,2012 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,gammal körväg förbi liten kalkklippa ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,gammal inäga ,enst. ,1999 (GHa)
V om Västabätjen, "Tranformatorn" (14F 4d , [67727, 14655] ) , ~refl~ ,grusplan , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Branta backen öster om Åhedarna (14F 4e , [67739, 14711] ) ,vägren till skogsbilväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam) ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ) ,sandiga vägkanter ,2 ex ,1986 (TLj)
Skedtjärn (14F 2d , [6761000, 1468860] ) ,strandäng/hygge ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [6773180, 1464860] ) ,plats där man bränt ris ,enstaka ,2015 (GHa)
Gulleråsen, vid Sunnanåkern (14F 4d , [6771, 1466] ) ,schaktmassor i beteshage/dike ,~10 ex ,1986 (TLj)
100 m NV Bysjöns N spets (14F 4d , [67711, 14666] ) ,åkerkant ,1 ex. ,1997 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14666] ) ,f.d.dyngstack samt i stenröse ,5 + 5 ex. ,1998 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ) ,kanten av vändplan ,2 ex. ,1998 (GHa)
Väg 301 vid gamla Sandaffären (14F 4d , [6773380, 1466400] ) ,vägslänt ,fåtal ,2012 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ) ,grässvål ,fåtal ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,spridd ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,enstaka ,2007 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ) , ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Veronica longifolia    Strandveronika
Skärmyren (14F 3d , [67676, 14665] ) , ~refl~ ,övergivna myrlindor , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Veronica officinalis    Ärenpris
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67649, 14655] ) ,vägslänt ,fåtal ,2010 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,gammalt änge ,tiotals ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,tiotals ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Veronica scutellata    Dyveronika
Västanå, 300 m S byn (14F 2d , [67627, 14674] ) ,morängrop ,t.riklig ,1986 (TLj)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Veronica verna    Vårveronika
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,kanten av dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Pinguicula vulgaris    Tätört
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14691] ) , ~refl~ ,övervuxna kalkbrott , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67739, 14713] ) ,diken ,spridd ,2017 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [6772480, 1476420] ) ,kanten av vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67734, 14828] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,50 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Nävertjärn (14F 1d , [6759960, 1466950] ) ,vattenbryn ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760080, 1466930] ) ,vattenbryn ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,torvtag ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [6773620, 1465020] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2016 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
200 m Ö Kärvsåsen,("Lokänget" (14F 4d , [67713, 14681] ) ,källmyr ,enstaka ,1986 (TLj)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Sinksjöån (500 m S Sinksjön, V väg 301) (14F 3d , [67683, 14676] ) , ~refl~ ,vattenfylld f.d. jordtäkt ,rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,avskalad revkalk ,enstaka ,2002 (GHa)
Mellan skogsbilväg och Andmyrenqgammal körväg genom tallskog (14F 4d , [67730, 14686] ) ,botten av uttorkad damm ,enst. ,2000 (GHa)
Plantago major    Groblad
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,grusplan/parkering ,flertal ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767440, 1466540] ) , ~refl~ ,grässvål i gammalt grustag ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlägg vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67737, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,vägren , frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,stugtomt ,tiotals ,2008 (GHa)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Plantago media    Rödkämpar
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,tipp för stenkross ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67679, 14706] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Linnaea borealis    Linnéa
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ) ,slänt i barrskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [67683, 14705] ) , ~refl~ ,barrskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [67738, 14760] ) ,tallskog ,spridd ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Tuvtjärnen (artp.) (14F 1d , [6759976, 1468348] ) , ,noterad ,2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765689, 1466715] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lonicera caerulea    Blåtry
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67623, 14704] ) ,fuktig lundbeväxt ravinbrant ,t.riklig ,1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,lundveg,odlingsrösen,lövdungar frekvens:allmän ~10 lokaler ,1985 (TLj)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769910, 1467820] ) ,kalkbrant ,enstaka ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ) ,lundveg,odlingsrösen,lövdungar frekvens:allmän ~10 lokaler ,1985 (TLj)
Kärvsåsen, v. Bysjöns SO-strand (14F 4d , [67702, 14667] ) ,strandskog ,~25 ex ,1986 (TLj)
S änden av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,kanten av å i sumpskog ,1 buske ,1999 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
"Hans-Ers änget" (14F 4d , [67708, 14653] ) , ~refl~ ,f.d. änge.genomfl.av Kärrbäcken.delvis i kraftgata , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,stenröse i sumpskog ,1 buske ,1997 (GHa)
N kvarnen o. Ö Lissberg (14F 4d , [67717, 14669] ) ,kanten av å i sumpskog ,1 kraftig buske ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,stenröse ,1 buske ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid damm (14F 4d , [67722, 14662] ) ,brant sluttning på ”getrygg” av kalk ,1 buske ,2001 (GHa)
Kärrbäcken i kraftl.gata (14F 4d , [67729, 14650] ) ,kanten av bäck i f.d.änge ,ett par skadade buskar ,1997 (GHa)
S Hedsänget 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ) ,kanten av å i sumpskog ,1 buske ,2000 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,kanten av å genom igenväxande änge ,1 buske ,2000 (GHa)
Ockeränget Ö om (14F 4e , [67702, 14706] ) ,lundartad bäckflödesbrant ,riklig ,1985 (TLj)
Jälltjärbäcken väst om byn (ravinen) (14F 4d , [67734, 14661] ) ,bäckravin ,1 buske ,2001 (GHa)
Lonicera tatarica    Rosentry
Kyrkbacken (14F 3d , [6766230, 1467830] ) , ~refl~ ,buskage bakom hus ,ett litet buskage ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Kalkberget (14F 2d , [6760050, 1468790] ) ,lövsly i kanten mot grustäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) ,gamla ängen. nu mest granskog ,enstaka ,2006 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14692] ) ,kanten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ) ,lövbuskage ,enstaka ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67675, 14660] ) ,bäck ,enstaka ,2007 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ) ,lövskog ,enstaka ,2012 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ) ,längs bäck ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,igenvuxen ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,brant i kalkberg ,rikl. ,1997 (GHa)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ) ,lövbevuxen revkalkskulle ,enst. ,2000 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67707, 14677] ) ,lövsly runt vattenfylld grop i kalktipp ,enst. ,1998 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ) ,dalgång,sumpig slänt ,enst. ,1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,igenvuxen slåttermark i brant sluttning på kalkberg ,massvis ,1997 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [67722, 14662] ) ,brant sluttning på ”getrygg” av kalk ,enstaka buskar ,2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Jälltjärbäckens nedre lopp (14F 4d , [67734, 14661] ) ,bäckravin ,enstaka buskar ,2001 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,igenvuxet änge ,enstaka buskar ,2001 (GHa)
500 m N bron över Ockerån (14F 4d , [67739, 14699] ) ,bäckskärning genom tallhed ,enst. ,2000 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,tiotals ,1997 (GHa)
400 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67730, 14648] ) ,brant i kalkberg ,tiotals ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765507, 1466855] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773199, 1464987] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771729, 1470453] ) ,örtrik lövrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ) ,slänt ner mot grustag ,rätt rikligt ,2009 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [6764640, 1468560] ) ,dyngstack ,några storvuxna exemplar ,2009 (GHa)
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ) ,jordhög ,enstaka ,2006 (GHa)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67663, 14691] ) ,övergivet mindre kalkbrott ,enstaka ,2017 (GHa)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ) ,igenvuxet änge ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,hygge ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Slogssveden (14F 4c , [67722, 14648] ) ,kalhygge ,en kraftig buske ,2018 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ) ,åkerholme ,enstaka ,2018 (GHa)
Ö om Bysjön,500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,stenröse ,1 buske ,2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67706, 14659] ) ,övergivna myrlindor ,enstaka ,2014 (GHa)
V om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,före detta gårdsplats ,enstaka ,2002 (GHa)
Ö om Bysjön (14F 4d , [67707, 14670] ) ,stenröse i åkerholme ,1 buske ,1997 (GHa)
Gulleråsen vid transformatorn (14F 4d , [67727, 14655] ) ,kanten av kraftgata ,en stor buske ,2018 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Jälltjäränget , 400 m S Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14650] ) ,odlingaröse ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ) , ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Viburnum opulus    Olvon
Kalkberget (14F 2d , [6760050, 1468790] ) ,lövsly i kanten mot grustäkt ,enstaka ,2010 (GHa)
Laduänget (14F 3c , [67672, 14645] ) ,sumpskog ,ett par kraftiga buskar ,2008 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [6766410, 1467390] ) ,djungel av lövsly ,flertal ,2011 (GHa)
Hansersängebäcken (14F 4c , [6771280, 1464870] ) ,utmed bäck ,någral små buskar ,2008 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67726, 14648] ) ,utmed bäck ,flertal små buskar ,2008 (GHa)
Simsänget, "Hansliss änget". (14F 4d , [67723, 14654] ) , ~refl~ ,f.d. änge + hävdad linda , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,rikligt ,2012 (GHa)
Ockerängens Ö-sida (14F 4e , [67702, 14706] ) ,lundartad stupbrant m. bäckflöden ,riklig ,1986 (TLj)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Solberga, (norr om kalkbrottet) (14F 2d , [67633, 14680] ) ,snårskog på kalkberg ,enstaka ,2012 (GHa)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14692] ) ,kanten av dödisgrop ,flertal ,2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,flertal ,2017 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,dike ,flertal ,2008 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Knautia arvensis    Åkervädd
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14827] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Simsänget (14F 4c , [67725, 14639] ) ,Hårdbacke, f.d. åker ,tiotals ,2000 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67726, 14652] ) ,ihgenväxande åker ,enstaka ,2000 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67738, 14709] ) , ~refl~ ,ängsliknade område i tallskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Succisa pratensis    Ängsvädd
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,kanten av åsgropstjärn ,tiotals ,2011 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,kort sträcka av kraftledningsgata. litet kärr + en lite torrare kulle , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [6772950, 1476010] ) , ~refl~ ,utmed bäck ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Ovanmyra-Kyrkbyn, f.d.torp längs gamla vägen (14F 2d , [67649, 14680] ) ,igenvuxen tomtmark/ängsmark ,riklig ,1985 (TLj)
300 m SV k:an (14F 3d , [67660, 14675] ) ,betade torrängar ,riklig ,1985 (TLj)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Ovanmyra, väg 301 (14F 2d , [67644, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Vid bagarstuga i Boda kyrkby (14F 3d , [67662, 14678] ) , ~refl~ ,åkerren , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , ) ,OBS! korrigering av tidigare felaktig C.trachelium ,1988 (TLj & LBr)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,gräsmatta ,tiotal ,1997 (GHa)
Västombäcken (14F 4d , [67725, 14662] ) ,taket av jordkällare ,rikl. ,1999 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,taket av jordkällare ,rikl. ,1998 (GHa)
Campanula patula    Ängsklocka
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14702] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodsstigen (14F 4e , [67711, 14711] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom gammal granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Luttungstjärn (14F 4f , [67743, 14774] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14833] ) , ~refl~ ,längs skogsbilväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
300 m SV Skedtjärn (14F 2d , [6760750, 1468810] ) ,ängsliknande mark i åsgrop ,något tiotal ,2012 (GHa)
Solberga (14F 2d , [6762240, 1468580] ) ,vägslänt ,ganska många både blå och vita, möjligen trädgårdsrymlingar ,2009 (GHa)
Ca 30 m S om lilla gölen (14F 2e , [67619, 14703] ) ,skogsäng ,enst. ,1990 (ABj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67630, 14702] ) ,f.d.ängsmark längs bäck ,4 ex. ,1985 (TLj)
Jutjärn (14F 2e , [6763090, 1470380] ) ,gles tallskog ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Ö om Backarna, båda sidor om vägen (14F 2e , [67633, 14701] ) ,skogsäng ,10-tal ex. ,1990 (ABj)
Ovanmyra (14F 3d , [67652, 14683] ) ,dikeskant ,2 ex ,1985 (TLj)
750 m S Boda k:a,vändplan eft.gamla kyrkvägen (14F 3d , [67655, 14658] ) ,f.d. tomtmark,nu övervuxen sedan huset brunnit ,enstaka ,1985 (TLj)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,grässvål ,1 ex. ,1999 (GHa)
Änderåsen, (Gotgården) (14F 3d , [6769680, 1467210] ) , ~refl~ ,gårdsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,diken,vägrenar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Macken i Boda (14F 3d , [67654, 14682] ) , ~refl~ ,Bensinmack med omgivande vägar och gräsmattor , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67721, 14641] ) ,upplag med byggavfall ,enstaka ,2017 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2017 (GHa)
Ockerheden/Sågbäcken (14F 4e , [6774190, 1470430] ) , ~refl~ ,vägbank över bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,nära kalkbrott , 2008 (Gunnel Sundberg)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,fåtal ,2011 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,fåtal ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,spridd ,2010 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,ängsmark ,fåtal ,2009 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,vägdike ,enstaka ,2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,vid husgrund i övergiven fäbod ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Tora (artp.) (14F 3e , [6765000, 1471540] ) ,vägkant , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Osmundsberg, intill brottet på S-kanten (14F 4d , [67703, 14673] ) ,bland småbjörkar i torr f.d. kalkäng ,2 ex -85/ 4 ex -86 ,1986 (TLj)
Achillea millefolium    Röllika
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [67668, 14652] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,tämligen allmän ,2008 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,diken, vägrenar ,rikligt ,2009 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sandtaget vid Åhedarna (14F 4e , [67737, 14707] ) , ~refl~ ,sandtag , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,gräsmatta , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,gräsmatta , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Värmdalen (14F 2d , [67601, 14689] ) ,kanten av körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,ängsmark ,enstaka ,2018 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,rätt rikligt ,2017 (GHa)
Vägen/kojan ,200 m SO Ockran (14F 4e , [67704, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg med avfarter till stuga och hyggen , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67778, 14872] ) ,grässvål ,enstaka ,2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Antennaria dioica    Kattfot
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14681] ) ,tallhed ,tiotals ,2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [67608, 14686] ) ,torr tallhed ,enstaka ,2007 (GHa)
Väg 301/Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ) ,vägren ,rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [6765690, 1466700] ) ,längs vandringsled ,fåtal ,2017 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ) ,gårdsplats ,tiotals ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [6771710, 1464000] ) ,körväg på hårdbacke i kraftgata ,enstaka ,2017 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67725, 14639] ) ,kalkklippa ,flertal ,2015 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [67727, 14635] ) ,kalkklippa ,flertal ,2015 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Sanden (14F 4d , [6773670, 1466320] ) ,vägslänt ,några tiotal ,2011 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Värmdalen (artp.) (14F 2d , [6760491, 1469113] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765662, 1466750] ) , , 2015 (Johan Södercrantz)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,ruderatmark/grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Bod/Silverberg (14F 3d , [6766940, 1467900] ) , ~refl~ ,vägren (väg 301) ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Osmundsberg. (14F 4d , [67705, 14673] ) , ~refl~ ,S kanten av kalkbrottet , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763104, 1468213] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,15 ,2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Arctium lappa    Stor kardborre
Klitten (14F 3d , [6766670, 1468450] ) ,fågelmatningsplats ,ett stort exemplar ,2012 (GHa)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Silverberg, Gammelgården, infarten till serveringen (14F 3d , [6767350, 1467980] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
Lispers gården i södra Gulleråsen (14F 4d , [67715, 14657] ) ,gårdsplats. antagligen har växten, eller dess frö, kommit med de '08-or' som huserar på tomten på somrarna ,1 ex. ,2002 (GHa)
Sunnanåkern "Tors Annas"/väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ) ,gårdsplats ,ett "buskage" ,2005 (GHa)
Artemisia absinthium    Malört
Osmundsberg,intill brottet (14F 4d , [67704, 14673] ) ,kalkhällar o torrbackar nära brottet ,t.riklig ,1986 (TLj)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,avskalad revkalk ,enstaka ,2002 (GHa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,botten av intorkade reneningsverksdammar ,spridd ,2007 (GHa)
Skärbacksvägen (14F 2d , [67642, 14681] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ) , ~refl~ ,100 m byväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Aster novi-belgii    Höstaster
Gulleråsen, Skvallervallen (14F 4d , [6771710, 1465820] ) ,tidigare festplats/dansbana nu tipp ,rikkligt inom ett par kvadratmeter ,2017 (GHa)
Bellis perennis    Tusensköna
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14672] ) ,gräsmatta ,relativt rkligt ,2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Carduus crispus    Krustistel
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km norr Boda kyrka (14F 3d , [6767390, 1467580] ) , ~refl~ ,åker , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Nissesgatu/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,stenröse ,enst. ,1998 (GHa)
Westers garageplan/Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ) ,slänt+ garageplan ,rikl. ,1998 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Centaurea cyanus    Blåklint
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14685] ) ,gammalt potatisland ,1 ex. ,1985 (TLj)
Centaurea jacea    Rödklint
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,lövskogsbryn ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jutjärnsbrottet (14F 2e , [6763330, 1470040] ) ,vägren, torr mark på kalkberg ,flertal ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,vägkanter,odlingsrösen,lövbryn frekvens:m.a. 5-10 lokaler ,1986 (TLj)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,väg , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gulleråsen, Slogssveden, nya vägen (14F 4c , [67719, 14649] ) ,vägren ,några tiotal ,2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Centaurea montana    Bergklint
Norra änden av Björkallen (14F 3d , [6766230, 1467830] ) , ~refl~ ,vägslänt ,ett stort bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Öst-i-Gålom, gamla vägen mot Lenåsen (14F 3d , [67663, 14692] ) ,trädgårdsutkast ,några tiotal ,2013 (GHa)
Gulleråsen, Hemigårdarna (14F 4d , [67726, 14663] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ) , ~refl~ ,intill fäbodstuga ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Cicerbita alpina    Torta
Laduänget (14F 4c , [6771800, 1464100] ) ,fuktig granskog ,tiotal ,2008 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6772510, 1463800] ) ,fuktig granskog ,tiotal ,2009 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772610, 1463430] ) ,bland gamla granar ,enstaka ,2009 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ) ,sänka i igenvuxen slog ,tiotals ,1997 (GHa)
200 m N Jälltjärnen (14F 4c , [67738, 14649] ) ,gråalskärr ,tiotals ,1998 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Storsveden, SV om Jälltjärnen (DF) (14F 4c , [67732, 14647] ) ,lundveg.nu i hyggeskant ,~10 bestånd ,1985 (TLj)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsvedens NR (artp.) (14F 4c , [6772945, 1464880] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Halvarsbodarna (artp.) (14F 5g , [6776200, 1481459] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bondbodarna (artp.) (14F 5g , [6779234, 1480486] ) ,gransumpskog / , 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468010] ) ,grusbädd vid husgrund ,fåtal ,2012 (GHa)
Västombäcken,Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ) ,stenröse,vägdike ,rikl. ,2000 (GHa)
Herrgårdsgrustaget (14F 4d , [67726, 14656] ) ,trädgårdsutkast ,enstaka ,2010 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ) ,trädgårdstipp ,enstaka ,2017 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ) ,grässlänt vid en bäck ,ett mindre bestånd ,2012 (GHa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Ovanmyra, Styggforsån (14F 2d , [67641, 14677] ) ,jordhög ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,stugtomt ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cirsium helenioides    Brudborste
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,diken,vägrenar ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen.,"Strömmingsbätjön" (14F 4c , [67717, 14643] ) , ~refl~ ,traktorväg mrd omgivande sumpskog och vägslänter , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng i f.d. fäbod ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762026, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765619, 1466785] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Cirsium palustre    Kärrtistel
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,väl spridd ,2011 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,dike ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Dådranvägen (14F 3g , [67673, 14838] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Flymyren (14F 4e , [67731, 14737] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ) , ~refl~ ,bäckdråg , frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [67693, 14662] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Osmundsberg (14F 3d , [67699, 14676] ) ,plats för risbränning i betesmark ,ett fåtal, kraftiga, exemplar ,2009 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ) ,vägkant ,enstaka ,2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,spridd ,2012 (GHa)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,snårskog längs bäck ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ) , ~refl~ ,sumpig skog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) , ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,kalkgrus ,enstaka ,2008 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,vägren ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,10 ,2018 (Per Johansson)
Crepis tectorum    Klofibbla
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,kanten av grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ) , ~refl~ ,byväg i stark östsluttning , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ) , ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grustäkt ,tiotals ,2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ) ,slänt ner mot grustag ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67608, 14690] ) ,grustag ,några tiotal ,2015 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ) ,torr slänt ,enstaka ,2007 (GHa)
Silergruvan i Silverberg (14F 3d , [6767140, 1468100] ) , ~refl~ ,slaggvarp , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769870, 1467880] ) ,åker ,väl spridd ,2011 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,grustag ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,f.d. besputningsflygfält ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ) , ~refl~ ,tallhed, vägskärning , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67759, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,avlägg/parkering ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,6000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dike vid vändplan ,rikligt ,2012 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ) , ~refl~ ,vägren ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vändplanen på Blåbergsåsvägen (14F 4g , [6773750, 1484910] ) , ~refl~ ,vändplan ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,Vägren/dike ,tiotals ,2008 (GHa)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Ovanmyra, vägen mot Lenåsen (14F 2d , [67646, 14691] ) ,fuktig åkerkant ,ymnigt ,2011 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ) ,fuktig "mista" i kornåker ,rikligt ,2011 (GHa)
Helianthus annuus    Solros
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763770, 1468020] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67648, 14684] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 4c , [67710, 14642] ) ,slamtipp ,fåtal ,2008 (GHa)
Vid kiosken i Kärvsåsen,"Kyrklösåkern" (14F 4d , [67707, 14670] ) , ~refl~ ,åker i västsluttning. , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,kalktipp ,enstaka ,2006 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Gulleråsen, vägen mot reningsverket (14F 4d , [6773520, 1466470] ) ,trädgårdsutkast ,flertal, varav några kraftiga exemplar ,2011 (GHa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,granskog ,enstaka ,2010 (GHa)
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,sluttningen i en dödisgrop ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Öster Norra Hästmyren (14F 4c , [67733, 14636] ) , ~refl~ ,kraftledningsgata med hårdbacke + ett litet fuktigare parti , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) , ~refl~ ,liten öppning i kalkkulle , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodsstigen (14F 4e , [67711, 14711] ) , ~refl~ ,skogsbilväg genom gammal granskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [67738, 14760] ) ,tallskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,granskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren/dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763092, 1468080] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen, 145 m SO vägavtaget (artp.) (14F 2e , [6762101, 1470359] ) ,torr-frisk kalkpåverkad ängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jälltjärnsängen, 235 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773137, 1464963] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
"Gammelgården" (14F 4d , [67722, 14663] ) , ~refl~ ,.området runt gammalgården , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,spridd ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt , 2008 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam) ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67796, 14831] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763059, 1468052] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763157, 1468199] ) ,kalkgrusmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
V om Skedtjärn (14F 2d , [6760, 1468] ) ,kalktorräng på sand ,rikligt ,1987 (JEd)
Styggforsen (14F 3d , [67657, 14668] ) ,kanten av väg/stig ,enstaka ,2006 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Lapsana communis    Harkål
Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
V301 alldeles norr om gamla landsvägen mot kyrkan (14F 2d , [67648, 14682] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Macken i Boda (14F 3d , [67654, 14682] ) , ~refl~ ,Bensinmack med omgivande vägar och gräsmattor , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg,v norra Bodaavfarten v301 (14F 3d , [67670, 14678] ) ,vägkant ,enstaka ,1986 (TLj)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2011 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ) ,upplag av schaktmassor ,fåtal ,2011 (GHa)
Kärvsåsbadet (14F 4d , [67705, 14667] ) ,stenig slänt ,enst. ,2000 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern, Nilsgatu (14F 4d , [6771420, 1466240] ) ,stenröse ,något tiotal ,2014 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [6771460, 1466250] ) ,bland hallonris i stenröse ,fåtal ,2010 (GHa)
Flats uppställningsplats/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,fordonsplan ,enst. ,1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm ,längs väg 301 (14F 4d , [67722, 14662] ) ,vägslänt ,tiotal ,1998 (GHa)
Sanden/Gulleråsen, vägen mot reningsverget (14F 4d , [67735, 14666] ) ,vägslänt ,tiotals ,1998 (GHa)
Sanden ,gamla affären (14F 4d , [67736, 14663] ) ,vägdike ,enst. ,1998 (GHa)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14673] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,väls spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlägg vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,grusplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m NO Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14647] ) , ~refl~ ,vändplan på skogsbilväg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Sluttning V om NV gården i Kärvsåsen, "Flata". (14F 4d , [67719, 14672] ) , ~refl~ ,lövskog i stark lutning.kalkbemängd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,vändplan ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,torr slänt ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14648] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Klittjärn (14F 3f , [67699, 14793] ) ,vägrenar ,spridd ,2012 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,grässlänt ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,ängsmark, f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67778, 14872] ) ,grässvål ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,22000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1468000] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlägg vid Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67655, 14743] ) ,grusplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
L. Klitttjärn (14F 3f , [67699, 14792] ) ,mötesplats på skogsbilväg ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772190, 1470630] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Mycelis muralis    Skogssallat
300 m NVom Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundarted östbrant ,många ex ,1985 (TLj)
Styggforsen (14F 3d , [6765610, 1466770] ) ,snår längs stig ,rikligt ,2017 (GHa)
Styggforsen, vid parkeringén (14F 3d , [67657, 14668] ) ,torrt vägdike ,enstaka ,1985 (TLj)
Utanför kyrkogårdsmuren (14F 3d , [67663, 14672] ) ,blandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Kalkberget (14F 3d , [67679, 14669] ) ,lodrät kalkklippa samt nedanförliggande spårigt hygge ,ofantliga mängder ,2008 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67683, 14661] ) ,hyttruin ,enstaka ,2015 (GHa)
Slogssveden (14F 4c , [67722, 14648] ) ,källdrag i hygge ,enstaka ,2010 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4c , [67738, 14649] ) ,vägkant/gråalskärr ,tiotal ,1998 (GHa)
Esrsmyråsen (14F 4d , [6771910, 1465340] ) ,myrlinda ,tiotals ,2013 (GHa)
400 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14652] ) ,"gruvhål", dvs grävd grop ,flertal ,2010 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ) ,sommarstugetomt ,fåtal ,2017 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2009 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765776, 1466804] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Petasites hybridus    Pestskråp
Backåkern, Boda kyrkby (14F 3d , [6766170, 1467870] ) ,dike mellan väg och gräsmatta ,flera tiotal ,2011 (GHa)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Ovanmyra, vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ) ,gammal ängsmark/vägkant ,enstaka ,1985 (TLj)
"Bodahus" (14F 3d , [67659, 14681] ) ,grässlänt ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [6766220, 1468360] ) ,grässvål i trevägskäl ,rikligt ,2012 (GHa)
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ) , ~refl~ ,kyrkogård , frekvens ej bedömd , 2006 (GHa)
300 m SV Grönockran,eft.vägen till S.Ockran (14F 3e , [67682, 14703] ) ,vägkant,skogsnbilväg ,enstaka ,1985 (TLj)
Hågå-änget (14F 4c , [6772610, 1463930] ) ,jord uppbökad vid vägbygge ,enstaka ,2010 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,grässlänt nedaför övergiven sommarstuga ,1 ex. ,1999 (GHa)
Västabäcken, Skarpgatu (14F 4d , [67724, 14659] ) ,vägren ,något tiotal ,2014 (GHa)
Västabäcken (14F 4d , [67725, 14660] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2015 (GHa)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ) ,f.d. grustäkt ,väl spridd ,2010 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,vägrenar ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium lactucella    Revfibbla
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Solberga (14F 2d , [67630, 14682] ) ,Vägskärning ,tämligen rikligt ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Knappa (14F 4d , [6771640, 1466270] ) ,gräsmatta ,väl spridd ,2018 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,kanten av avlägg/vändplan , 2008 (GHa)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ) , ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen. , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ) ,i sandbranterna o på sandhögar ,riklig ,1985 (TLj)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ugglas svad (14F 4c , [67721, 14649] ) ,torrare parti av kalhygge ,flertal ,2011 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,vägslänt, nyligen uppgrävd av elverket ,rikligt ,2018 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14651] ) ,plöjt kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,körspår i kalhygge ,rikligt ,2009 (GHa)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
N delen av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,vägslänt ,rel.rikl. ,1999 (GHa)
Senecio vulgaris    Korsört
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,grusplan ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ) , ~refl~ ,jordhög , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge ,rikligt ,2008 (GHa)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Össtbjörkavägen/Styggforsån (14F 2d , [6761450, 1467640] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ) , ~refl~ ,väg genom bebyggelse , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Norr om skjutbanan (14F 3d , [6766120, 1466580] ) ,f.d. tipp ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kärvsåsbadet' , 500 m S om Bysjöns norra ände (14F 4d , [67705, 14667] ) ,sand (ditfraktad för att skapa en badplats) ,enstaka ,2006 (GHa)
Gulleråsen, Nisesgatu (14F 4d , [6771610, 1466420] ) ,vägren ,enstaka ,2016 (GHa)
Åsehags damm (14F 4d , [6772070, 1466250] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,spridd längs vägar i hela rutan ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762118, 1470340] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765689, 1466715] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Ovanmyra (14F 2d , [67637, 14683] ) ,jordhög ,rikligt ,2017 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,gräsbevuxen ruderatmark ,enstaka ,2007 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ) ,vägren ,rikligt ,2017 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ) , ~refl~ ,Ö delen av åkrarna , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ) , ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sonchus asper    Svinmolke
Ovanmyra (14F 2d , [6764, 1468] ) ,vid gårdar,på komposter,jordgubbsland,etc ,flerst. ,1985 (TLj)
Tanacetum vulgare    Renfana
Vägen mot Jutjärn (14F 2d , [67605, 14694] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ) , ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67653, 14738] ) ,vägren ,enstaka spridda längs vägen ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3e , [67655, 14746] ) ,vägren ,spridd längs vägen ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen (14F 3h , [67683, 14860] ) ,vägren ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67710, 14642] ) ,vändplan ,enstaka ,2008 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern/Sparvkojan (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763010, 1468055] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2010 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [6766280, 1464530] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,flertal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6766330, 1467890] ) , ~refl~ ,gårdsplaner, vägrenar ,allmän ,2008 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,vägren/mötesplats ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,vägren ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ) ,vägkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 2e , [67649, 14713] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Vägen mot Tora (14F 3e , [67650, 14714] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,vägrenar, grässvålar ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) ,vändplan ,enstaka ,2007 (GHa)
Söder om Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67618, 14680] ) ,torra vägrenar ,t.riklig ,1985 (TLj)
Väg 301/vägen till Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763040, 1468450] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,vägren ,enstaka ,2017 (GHa)
Ovanmyra, korsningen väg 301/Västanåvägen (14F 2d , [67642, 14681] ) ,vägren ,färre än tio ,2012 (GHa)
Södra änden av Björkallen i Kyrkbyn (14F 3d , [67655, 14681] ) ,vägren ,ca tio ,2011 (GHa)
Gulleråsen, backen ner mot reningsverket (14F 4d , [67734, 14665] ) ,vägren ,ett tiotal ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14689] ) ,åker ,tämligen rikligt ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,rikligt ,2012 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,traktorspår över bred kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,ödegård ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,ymnigt ,2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Västanå, reningsverk (artp.) (14F 2d , [6763731, 1468000] ) ,näringsrik ruderatmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Tussilago farfara    Hästhov
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Skärningen Styggforsån/vägen (14F 3c , [67669, 14647] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14828] ) ,vägren ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,vägrenar/gårdsplatser ,rikligt ,2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [6772750, 1476420] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [6771530, 1483840] ) ,vid vägtrumma ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776490, 1481520] ) ,vägren ,entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.) (14F 2d , [6763092, 1468080] ) ,grusslänt, kalkbrott ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Paris quadrifolia    Ormbär
Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ) ,kanten av igenväxande åker ,tiotals ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,fuktig skog längs med en å ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67684, 14661] ) ,snårig skog utmed bäck ,enstaka ,2013 (GHa)
NV om Tora (14F 3e , [67650, 14713] ) ,blandskog i sluttning ner mot myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,f.d. ängsmark ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,spridd ,2010 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ) ,igenväxt slåttermark i stark västsluttning ,tämligen rikligt ,2012 (GHa)
1 km VNV Brandstjärn (14F 4e , [67735, 14728] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod, blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,skogsbryn ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Styggforsån S Västanå (artp.) (14F 2d , [6762583, 1467490] ) , , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Dammängena (artp.) (14F 2e , [6762621, 1470794] ) ,bäckdal / kalkbarrskog , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765663, 1466670] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6766901, 1471522] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6772935, 1464862] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773085, 1464837] ) ,kalkbarrskog / kalklövskog , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bysjön SV (artp.) (14F 4d , [6770180, 1465925] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Hållberget (f.d. fäbod) (14F 3h , [67687, 14854] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ) ,slänterna i en dödisgrop ,rikligt ,2008 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ) ,gammalt änge ,rikligt ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,fd ängsmark ,rikligt, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,flertal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,lövskog ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,f.d. fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tallhed ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14688] ) ,fuktigt skogsparti ,tämligen rikligt ,2010 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,gles blandskog ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67670, 14646] ) , ~refl~ ,fuktig skog längs ån ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,igenvuxen slog ,väl spridd ,2008 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,blandskog , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ) , ~refl~ ,grovstammig, gles gammal fäbodskog ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,ungskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,skogsbryn , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769060, 1466670] ) ,igenväxande linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,lundartad skog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Polygonatum odoratum    Getrams
150 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67628, 14701] ) ,slänt m.framträngande kalkhaltigt vatten ,2 stora bestånd ,1985 (TLj)
200 m SV Nya kyrkogatan,mot Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ) ,rika källflödessluttningar,f.d.slåttermarker ,riklig ,1986 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,stenröse (möjligen odlad) ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Vid kyrkan (14F 3d , [6766240, 1467760] ) ,mycket brant slänt ,rikligt ,2009 (GHa)
Björkallen vid Konsum (14F 3d , [6766330, 1467890] ) , ~refl~ ,dike/grässlänt ,tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771440, 1466240] ) ,videsnår i stenröse ,enstaka ,2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnnåkern "Lispers smia" (14F 4d , [6771510, 1466270] ) ,stenröse ,enstaka ,2009 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67740, 14662] ) ,landsvägsdike ,fåtal ,2007 (GHa)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Sunnanåkern ovan Helmer Flat (14F 4d , [67714, 14664] ) ,torr stenmur i betesmark/åkerren ,1 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Södra delen av Lissberg (14F 4d , [6771740, 1466640] ) ,stenröse ,enstaka ,2012 (GHa)
Valterbacken (14F 4d , [6773760, 1466300] ) ,vägslänt ,ca 10 ,2011 (GHa)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67725, 14692] ) ,rikkärr ,spridd över södra delen av myren ,2010 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,tiotals ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren (14F 4d , [67734, 14695] ) ,vägren ,fåtal ,2010 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Gagea lutea    Vårlök
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ) , ~refl~ ,kyrkogård , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14679] ) ,brant slänt i tipp för skrotsten ,enstaka ,2015 (GHa)
Ovanmyra-Kyrkbyn ,f.d. torp längs gamla vägen (14F 2d , [67649, 14680] ) ,igenväxande tomt/äng ,enstaka ,1985 (TLj)
utanför kyrkogårdsmuren (14F 3d , [67663, 14672] ) ,blandskog ,ett tiotal ,2017 (GHa)
Bäckeränget (14F 3d , [6766460, 1466200] ) ,dike ,fåtal ,2012 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2016 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [6767880, 1468570] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lilium tigrinum    Tigerlilja
700 m V Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14651] ) ,vägslänt, med största sannolikhet trädgårdsavfall ,1 ex ,2002 (GHa)
Lilium martagon    Krollilja
Kärvsåsen, väg 301 (14F 4d , [67703, 14668] ) ,vägslänt ,enst. ,1999 (GHa)
Osmundsberg,östligaste gården (14F 4d , [67705, 14682] ) ,utkanten av gårdsplats ,enst. ,2000 (GHa)
100 m N om Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ) ,kanten av å ,enst. ,1999 (GHa)
Gulleråsen, "Filialen" (14F 4d , [6771770, 1466340] ) ,ödetomt ,flertal, ävfen många vita exemplar ,2013 (GHa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2010 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,gles lundveg,gläntor,dikeskanter,stigar frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) , ~refl~ ,bäck genom sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ) , ~refl~ ,brant sluttni ng i barrskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dröggåbåckar (14F 4c , [6771480, 1464890] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67717, 14643] ) ,vägkant/dike ,enst. ,1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,vägkant ,tiotal ,1997 (GHa)
300 m V Simsänget,"Husen". (14F 4c , [67724, 14649] ) , ~refl~ ,igenväxande åkrar. I SV hörnet ett litet f.d. kalkbrott , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14642] ) ,längs stig i barrskog ,fåtal ,2010 (GHa)
Ö om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget (14F 4c , [67734, 14640] ) ,kalkstenshäll ,enst. ,2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,fler än tjugo ,2014 (GHa)
700 m V Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14651] ) ,dike vägkant ,tiotals ,1997 (GHa)
300 m S "a" i Hemigårdarna (14F 4d , [67724, 14674] ) ,igenvuxen slog på små kalkkullar ,enst. ,2000 (GHa)
Sötsved (14F 4d , [67726, 14684] ) ,vägdike och gles barrskog ,enstaka ,2011 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,vägren ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ) , ~refl~ ,skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Backarna (artp.) (14F 2d , [6763065, 1469631] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762089, 1470321] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762158, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn, 1km S om, Boda s:n (artp.) (14F 2e , [6762354, 1470260] ) ,betesmark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14688] ) ,fuktigt skogsparti ,20 st inom några få kvadrat decimeter ,2010 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ) ,bäckravin ,ensaka ,2012 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,fuktig skog,även f.d.änsmark o v'ägdiken frekvens:allmän ,1985 (TLj)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67725, 14626] ) ,liten myr ,tiotals spridda över myren ,2010 (GHa)
400 m N vägen genom Laduängert (14F 4c , [67734, 14638] ) , ~refl~ ,rikkärr väster om kraftledningen , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,några få ,2010 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67729, 14694] ) ,rikkärr ,flerstädes ii norra delen av myren ,2010 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774210, 1468080] ) ,sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
800 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ) , ~refl~ ,granskog i bäckravin ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Styggforsens naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765734, 1466782] ) ,barrskog ,3 plantor ,2011 (Joakim Ekman)
Cypripedium calceolus    Guckusko
"Gulleråsen, (Linné 1755) - ""i laduängarna""" , ,563 ex ,1986 (FCa)
220m N Gammelsvad ,örtrik fuktig glänta i gran-tallskog med guckusko ca 7ex ,enstaka ,1995 (Sarenmark Lars-Olov)
600m S Lönnmarken ,fuktig örtrik granskog med inslag av björk och sälg.ca 10 ex av guckusko. ,enstaka ,1995 (Sarenmark Lars-Olov)
Gulleråsen vid Lissberg ,i sumpskog 5 ex ,1990 (Einar Sand:FCa)
Gulleråsen, (LINNÉ 1755) * ”laduängarna” ca 1900-t (Bg: FORSSL.1922) * vid Storsveden , 2 närbe-lägna bestånd med sammanlagt 563 ex ,1986 (FCa)
Hedänget , en mindre lokal ,1986 (TRy)
Kyrkbyn vid landsvägen , 5 ex ,1988 (E. Huss)
Kyrkbyn vid landsvägen , ,5 ex ,1988 (Huss E.)
Kärvsåsen, SO Kusollas ,f.d. änge, nu sumpskog ,> 100 ,2012 (GHa)
Lönnmarken ,rikkärr ,hundratals (i spridda grupper) ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken, ca 1910-t (Bg, FLORIN 1947) , ca 4000 ex ,1987 (FCa)
Silvberg ,4 lok. i trädgårdar 34 ex ,1987 (Erik Bäck:FCa)
Silvbergsängarna , 2 bestånd med sammanlagt ca 60 ex ,1987 (FCa)
Sinksjön, ca 1900 (Iwz) , 2 bestånd med sammanlagt 15 ex ,1987 (FCa)
Solberga ,vägren/skogsbryn ,cirka tio exemplar ,2013 (GHa)
Storsveden 500 m V transf.stn ,rikkärr ,50-tal ,1997 (GHa)
Sötsved ,vägslänt ,12 stycken ,2009 (GHa)
Sötsved ,dike/vägren ,25 stycken ,2009 (GHa)
Vid Kärrbäcken V Ersmyren ,gammal slog,nu igenväxt med granskog ,1 ex. ,1997 (GHa)
Ö om prästgården ,eft V 301 (DBS) ,vägkant (upptäckt -86 av H.Huss ,Boda) ,4 plantor ,1986 (TLj)
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,ca 10 ex ,2007 (LBr)
Ovan Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14696] ) ,extremrikkärr med jämtstarr och björnbrodd ,ca 10 ex -85 , 27 ex-86 ,ca 5 ex ,1989 (TLj)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14680] ) , ,foto ,2012 (IPt)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,botten av brottet ,riklig ,1995 (ABj)
Väg 301 i Ovanmyra (14F 2d , [6763550, 1468410] ) ,vägdike ,enstaka ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763092, 1467984] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Solberga, N om (artp.) (14F 2d , [6763121, 1468143] ) , ,rikligt!! ,2013 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) ,på odlad vall , 2015 (Iris Johansson)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.) (14F 2d , [6763135, 1468088] ) , , 2015 (Iris Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468149] ) , ,noterad ,2006 (Anders Helander, Klara Helander)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,fuktig kalkrik grusmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763173, 1468105] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Kalkbrottet i Solberga (artp.) (14F 2d , [6763230, 1468070] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Fredrik Enoksson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ) ,vägbank över grund tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärns V-strand (14F 2e , [67632, 14704] ) ,starrmader ,enstaka ,1985 (TLj)
Ö om Jutjärnen (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ) , ~refl~ ,körväg över sankmark ,ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
1600 m V Styggforsen (14F 3d , [67655, 14653] ) ,källmyrdråg ,många ex ,1986 (TLj)
Mellan Boda k:a o Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ) ,översilade f.d. slåtterängar ,enstaka ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,tiotals ,1998 (GHa)
300 m V Hålgarstjärnen, "Istmirditjen". (14F 4c , [67732, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr ,tidigare den rikaste orkidelokalen i norra Boda,nu tyvärr dikat. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr alldeles väster om tjärnen ,enst. ,1999 (GHa)
400 m V om Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ) ,översilat rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
100 m Ö om transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,rikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ) ,rikkärr ,enstaka ,1998 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Skogsbilvägen Ö-ut till Andmyren 31 37 -34-44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,vägslänt dike ,10-tals ,1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren (14F 4d , [67733, 14693] ) ,vägkant-myrkant, gödslad med kalkdamm o slåttrad ,4 ex ,1985 (TLj)
Jälltjärnens norra ”strand” (14F 4d , [67736, 14651] ) ,mycket sank myr/strand ,enstaka ,2001 (GHa)
Jälltjärnbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Hedänget eft.Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikdråg-rikkärr ,enstaka ,1985 (TLj)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Kalkugnssveden (STOR) (14F 4c , [67726, 14644] ) ,f.d.slog ,fåtal ,1998 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763136, 1468045] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,20 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Skärbacksvägen (14F 2d , [6764960, 1465500] ) ,dike ,några tiotal ,2012 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ) , ~refl~ ,vägren/dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,rikkärr ,relativt frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67705, 14649] ) ,fuktigt granskog ,flertal ,2009 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67716, 14644] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,käll/fuktdrag i kanten av vändplan ,tiotals,även vita exemplar ,1997 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ) ,myr ,fåtal ,2010 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m V Hålgarstjärnen (14F 4c , [67732, 14639] ) ,sumpmark i granskog ,tiotals ,1997 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,5 jätteex ,2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Skogsbilvägen Ö-ut från avtaget till Andmyren 31 37 -34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,vägslänt,diken ,mkt.rikl. "Tusentals" ,1998 (GHa)
Blästmyren, eft.Kärvsåsvägen (14F 4d , [67733, 14693] ) ,kalkgödslade vägrenar o anslutande myrmark ,riklig ,1985 (TLj)
Hedänget, vid Bysjön (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikkärr ,flera ex ,1985 (TLj)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
1 km Ö Ockeån (14F 4e , [67738, 14712] ) ,fuktig granskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt inom en liten yta ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,tiotals ,1997 (GHa)
Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr ,tiotals ,1999 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,rikkärr ,sridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
700 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ) , ~refl~ ,myr ,< 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ) ,dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,kanten av å , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767350, 1471461] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
1 km V Enbärstjärnen (14F 4c , [67705, 14600] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Blomsänget, 500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14640] ) ,extremrik-kärr ,tiotal ,frekvens m.allm. , 2004 (GHa)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ) ,rikkärr ,tiotals både vita och blå ,2001 (GHa)
Epipactis atrorubens    Purpurknipprot
Styggforsen på getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ) ,torr, öppen kalkmark ,2 blommande ex ,2015 (LBr)
Osmundsberg, 250m Ö om brottet (DF;DBS) (14F 4d , [67705, 14676] ) ,fuktig lövbväxt f.d. ängsmark ,4 ex ,1985 (TLj)
Styggforsen, ca 1830 (Krön:HARTM.1832) = ”Getryggen”, ymnigt nog ca 1830-t (KRÖN.1843 o a) * (14F 3d , [67656, 14667] ) ,på torr vegetationsfattig kalkskiffer, 1985 (TLj) * ,ca 40 ex ,1990 (FCa)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsen,Boda. (artp.) (14F 3d , [6765626, 1466746] ) , ,noterad ,1993 (Lars Bruks)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765674, 1466736] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsens naturreservat (artp.) (14F 3d , [6765734, 1466766] ) , ,2 ,2018 (Per Johansson)
Styggforsen O (artp.) (14F 3d , [6765772, 1466742] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Styggforsen, Rättvik (artp.) (14F 3d , [6765826, 1466798] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,flertal ,2010 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67662, 14667] ) , ~refl~ ,på gammal körväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hembygdsgården (14F 3d , [6767380, 1467900] ) ,änge ,enstaka ,2011 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769880, 1467790] ) ,mycket syumpig lövskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sumpig granskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67716, 14644] ) ,fuktig skog längs bäck ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Blomsänget (14F 4c , [67723, 14641] ) ,rikkärr ,enstaka ,2017 (GHa)
100 m V kraftledningen i Laduänget (14F 4c , [67726, 14638] ) ,dike ,enst. ,1998 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Storsveden , 600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [6772870, 1464750] ) ,extremrik-kärr ,tiotal ,2006 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
V om Jälltjärn (14F 4c , [6773570, 1464860] ) ,översilad mark i granskog ,< 10 ex ,2006 (GHa)
Osmundsberget N om kalkbrottet (14F 4d , [67708, 14674] ) ,lövskog ,1 ex. ,1999 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ) ,sumpskog ,1 ex ,2001 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2001 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,c:a 10 ex. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,1 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773156, 1464863] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sumpig granskog ,totalt ca 20 stycken, i två grupper ,2017 (GHa)
Larstäkten, norr om Ockran (14F 4e , [6772, 1470] ) , , 1993 (I.Moberg)
Goodyera repens    Knärot
Jutjärn,NV tjärn (14F 2e , [67631, 14703] ) ,tallhed ,flerst. ,1985 (TLj)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ) ,risig slänt ner från kalkberget ,enstaka ,2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,sumpig granskog ,mycket rikligt ,2017 (GHa)
mellan Grönockran och S Ockran (14F 3e , [67686, 14704] ) ,källa ,flertal ,2017 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67705, 14643] ) ,mossa på sten i gammal granskog ,cirka tio ,2008 (GHa)
Hedvägen, väst om lilla kraftledningen (14F 4d , [67704, 14651] ) ,fuktig granskog ,några tiotal ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67727, 14698] ) ,gammal barrskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Gärdsmyren (14F 4d , [67729, 14675] ) ,gammal barrskog ,cirka tio ,2009 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67733, 14698] ) ,gles tallskog ,15 st. i en grupp ,2010 (GHa)
Vägkorsningen vid Ockerån (14F 4d , [6773320, 1469910] ) ,gles tallskog på sandås ,fler än hundra exemplar ,2013 (GHa)
400 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14652] ) ,kalkskravel vid "gruvhål" ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67747, 14697] ) ,tallhed ,enst. ,1999 (GHa)
800 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ) , ~refl~ ,gammal granskog i bäckravin ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,grov, gammal, granskog ,tiotals ,2009 (GHa)
Ö-Ockerängen (14F4e06) (artp.) (14F 4e , [6770148, 1470396] ) , , 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Ö-Ockerängen (14F4e07) (artp.) (14F 4e , [6770567, 1470460] ) , , 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Ö-Ockranängen (14F4e08) (artp.) (14F 4e , [6770928, 1470515] ) , , 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Skedtjärnen (artp.) (14F 2d , [6760900, 1468600] ) , , 2005 (Margareta Edqvist)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771542, 1470508] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.) (14F 4e , [6771872, 1470534] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Svinmyränget (14F 2d , [6762, 1469] ) ,dråg ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [67625, 14703] ) ,gles tallskog ,ett hundratal ,2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ) ,vägren/dike i kraftgata ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ) ,rikkärr,fuktiga kalkängar, diken o vägrenar frekvens:allmän, drygt 10 lokaler,varav flera mkt stora ,1985 (TLj)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ) ,lövskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) ,grässlänt ,enstaka ,2006 (GHa)
Vägen/skogen väster om Brödlösberget (14F 3d , [67669, 14651] ) ,fuktdrag i barrskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,ca 100 ,2007 (LBr)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ) ,väg ,enstaka ,2006 (GHa)
Hembygdsgården (14F 3d , [6767380, 1467900] ) ,änge ,ymnigt ,2011 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,rätt rikligt ,2016 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,översilad slänt/skogsbryn ,enst. ,1998 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen,N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,tiotals ,1997 (GHa)
Hålgarstjärn (14F 4c , [6772950, 1464220] ) ,myr/rikkärr ,ca tio ,2016 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,spars ,2009 (LBr)
I kraftledningern V Hålgarstjärn (14F 4c , [67733, 14636] ) ,fuktig äng i bred kraftl.gata ,enst. ,1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ) ,rikkärr,fuktiga kalkängar, diken o vägrenar frekvens:m.a, 5- 10 lokaler ,1985 (TLj)
Osmundsberg (14F 4d , [6770400, 1467680] ) ,kalktipp ,ett mycket kraftigt ex, höjd 50 cm, varav axet 21 cm, stjälkens diameter 20 mm. ,2010 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,buskbeväxt ruderatmark på kalkmakadam ,tiotals ,1999 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,buskbeväxt ruderatmark på kalkmakadam ,tiotals ,1998 (GHa)
Osmundsberget,norr om kalkbrottet (14F 4d , [67708, 14674] ) ,buskage vid kanten av dike med kalkvatten ,enstaka ,2001 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,enstaka ,2010 (LBr)
500 m V transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Skogsbilvägen Ö-ut från avt.t.Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,diken,vägslänt ,tiotals ,1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brödlösberget (artp.) (14F 3c , [6767043, 1464591] ) , ,noterad ,2014 (Anders Helander)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,50 ,2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Boda fotbollsplan (artp.) (14F 3d , [6767544, 1467852] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng , 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Listera cordata    Spindelblomster
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ) ,gles barrskog sluttande mot myr ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Sunden (14F 4c , [67734, 14629] ) ,kanten av myr ,fåtal ,2010 (GHa)
200 m SV Stängsdiken,"Pringöllok" (14F 4d , [67715, 14656] ) , ~refl~ ,sankmark , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,kanten av sankmark ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Listera ovata    Tvåblad
Atlasruta (14F 3d ) ,skuggig lundveg.vägrenar frekvens:allmän ,1985 (TLj)
500 m N Åsmyren längs vägen förbi Skärbacken (14F 3d , [6765030, 1465160] ) ,vägren/dike ,tiotals ,2011 (GHa)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ) ,lövskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14668] ) ,sumpig skog ,enstaka ,2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) ,gamla ängen. nu mest granskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) ,sankmark ,entaka ,2007 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67662, 14672] ) ,bäck i snårskog ,enstaka ,2006 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,flertal ,2016 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ) ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ) ,rikkärr ,frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ) ,dike ,fåtal ,2008 (GHa)
Järpessvad (14F 4c , [67704, 14642] ) ,kanten av skogsbilväg ,ca 50 st ,2009 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ) ,rikkärr ,rikl."hundratals" ,1998 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ) ,dike ,ymnigt ,2017 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,kanten av övergivet kalkbrott ,rikl. ,1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,rikl. ,1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,f.d.slog ,tiotals ,1998 (GHa)
200 m V kraftledningen i Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ) ,hjulspår i kärr ,fåtal ,1997 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m V Hålgarstjärnen (14F 4c , [67732, 14639] ) ,sumpmark i granskoig ,enst. ,2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ) ,skuggig lundveg.vägrenar frekvens:m.a ,1985 (TLj)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,rikligt ,2014 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ) ,lövdunge på kalkberg ,enst. ,1999 (GHa)
V om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ) ,sluttning/vägkant ,enstaka ,2002 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,ruderatmark på kalkmakadam.buskbeväxt tipp för kalksten ,mkt.rikl. ,1998 (GHa)
Osmundsberget NV del (14F 4d , [67708, 14674] ) ,lövdunge på kalkberg ,rikl. ,1998 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ) ,fuktlövskog o ängsartad granskog ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ) ,åker samt sumpskog ,enst. ,1997 (GHa)
200 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14655] ) ,översilad granskog ,enst. ,2000 (GHa)
Kärvsåsen, NV -ligaste gården (14F 4d , [67719, 14672] ) ,lövskog i brant sluttning på kalkberg ,enst. ,2000 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,lövskog på revkalkberg ,hundratals ,1998 (GHa)
Västombäcken ,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
Skogsbilväg Ö-ut från avtag.t.Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,dike/vägslänt ,tiotals ,1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr ,enstaka ,2001 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ) ,vägren ,rikligt ,2010 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,1997 (GHa)
300 m N Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ) ,kalkstensskravel vid "gruvhål" ,ett tiotal ,2012 (GHa)
Hedsänget, 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,sumpskog/rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67729, 14647] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,tiotal ,1997 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bodmyren (artp.) (14F 3c , [6767327, 1464563] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Boda gammelgård (artp.) (14F 3d , [6767360, 1467880] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,200 ,2018 (Per Johansson)
Boda fotbollsplan (artp.) (14F 3d , [6767544, 1467852] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
N Gammelsvad (artp.) (14F 3e , [6766665, 1471457] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,äng/fuktig skogsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767450, 1471690] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Laduänget (artp.) (14F 4c , [6771780, 1464204] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , ,massor ,1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.) (14F 4c , [6773156, 1464863] ) ,rikkärr/kalkkärr / , 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bysjön SV (artp.) (14F 4d , [6770180, 1465925] ) , , 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Platanthera bifolia    Nattviol
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ) ,brant skuggig lundveg. ,enstaka ,1985 (TLj)
Sinksjöns SO-spets (14F 3d , [67691, 14682] ) ,tidvis översvämmad skogsmosse/kärr ,t.riklig ,1985 (TLj)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dröggåbåckar (14F 4c , [6771480, 1464890] ) ,gles barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen-Dalbyn (14F 4d , [67749, 14661] ) ,vägrenar o fuktig mark,även nya hyggen ,t.riklig ,1985 (TLj)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ) , ~refl~ ,gles barrskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Torsbodarna (14F 5g , [6776020, 1483560] ) , ~refl~ ,granskog på gammal fåbodtäkt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n) (14F 4d , [67719, 14671] ) ,betad björkhage m.enbuskar ,~25 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400m SV sydänden Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6762625, 1470344] ) ,kalkrik tallskog ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,barrskog/vägren , 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken NR (artp.) (14F 3e , [6767410, 1471660] ) ,fuktig barrskog , 2008 (Gunnel Sundberg)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,tallhed ,flertal ,2009 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14681] ) ,tallhed ,rikligt ,2009 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [67610, 14672] ) ,tallhed ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ) ,gles tallskog ,flera tiotal ,2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [67625, 14702] ) ,gles tallskog ,ca 30 ,2010 (GHa)
Luttmyrarna (14F 3c , [67685, 14643] ) , ~refl~ ,gles tallskog ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67699, 14681] ) , ~refl~ ,fuktig blandskog i kanten av myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gamla vägen mot Lönnmarken (14F 3e , [67652, 14705] ) , ~refl~ ,relativt ung tallskog ,35 st ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ) ,igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg ,tiotals ,1997 (GHa)
100 m N om Gissler Anders husen (14F 4c , [67724, 14646] ) ,tallplantering ,rikl. ,1997 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ) ,litan kalkkulle i bred kraftledningsgata ,enst. ,1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
400 m V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ) ,översilat rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
1,5 km V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67704, 14653] ) ,sumpskog ,c:a 10 ex. ,1997 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,dike/bäckdråg ,flertal ,2014 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67706, 14685] ) ,igenvuxet änge ,c:a 10 ex. ,2000 (GHa)
Ö om Ersmyrens NO hörn (14F 4d , [67712, 14655] ) ,tallplanterad åker ,c:a 5 ex. ,1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,skogsbryn ,c:a 5 ex. ,1997 (GHa)
Skogsbilväg Ö-ut från avt. till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ) ,fuktig tallskog ,enst. ,1998 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ) ,sumpskog ,enstaka ,2001 (GHa)
300 m N Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ) ,kalkstensskravel vid "gruvhål" ,fåtal ,2012 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr/sumpskog ,c:a 10 ex. ,2000 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ) ,snårskog längs ån ,något tiotal ,2012 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR) (14F 4c , [67732, 14648] ) ,rikkärr ,enst. ,1997 (GHa)
Norr om Sanden (vid 50-skylten) (14F 4d , [6771650, 1466370] ) ,tallskog ,enstaka ,2010 (GHa)
Calla palustris    Missne
Mellan Nävertjärn och Tranumyren (14F 1d , [6759850, 1467020] ) ,bäck, delvis uppdämd avel ,rikligt ,2011 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Lemna minor    Andmat
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14679] ) ,kanten av göl ,rikligt ,2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,ymnigt ,2017 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,damm ,rikligt ,2018 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sinksjön, vid f.d. Änderåsens soptipp (14F 3d , [67686, 14677] ) ,uppdämd å med leriga gölar ,riklig ,1985 (TLj)
Änderåsen ,eft.vägen mot Mödalen (14F 3d , [67694, 14669] ) ,ankdamm,eg.branddamm ,riklig , även blommander !! ,1985 (TLj)
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2001 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,vattenfylld grop i kalktipp ,rikl. ,1998 (GHa)
N änden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,sjöstrand ,fåtal ,1997 (GHa)
Gulleråsen, Knapp Lennarts dammn (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,damm ,flertal ,2018 (GHa)
Hemigårdarna - Bysjön (14F 4d , [67728, 14666] ) ,f.d. ängsmark i avskrädesfylld göl ,1 m2 ,1985 (TLj)
Bysjöån (14F 4d , [67734, 14667] ) ,försumpat änge ,ymnigt, ca 100 kvadratmeter ,2014 (GHa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,enstaka ,2008 (GHa)
Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,kanten av åsgropstjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ) , ~refl~ ,vattenbryn/strand , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,liten vik ,något tiotal ,2013 (GHa)
"Ockerån" (14F 4d , [67734, 14699] ) , ~refl~ ,del av ån inom rutan , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [67737, 14701] ) , ~refl~ ,meandrande å med omgivande sumpskog, delvis bäverdämd , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,surhål i myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sinkmyrtjärnen (14F 3f , [67689, 14785] ) ,myr ,spridd ,2008 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,sumpig strand ,flertal ,2017 (GHa)
Vägskäl 800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773160, 1477160] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ) ,myr ,rikligt ,2012 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sankmark runt en tjärn ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Ensen (14F 1d , [6759400, 1467720] ) ,blöt myr/vik till sjön ,flertal ,2011 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,strand ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,mossa etc. på botten av kalkbrottet ,mycket rikligt ,2008 (GHa)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ) ,vägbank över grund tjärn ,rikligt ,2012 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766950, 1465210] ) , ~refl~ ,dike till skogsbilväg , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
300 m S Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,kalklera i vätar på brottets botten ,många (småväxta) exemplar ,2009 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,kantan av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mitt i byn ,"Åsehags damm" (14F 4d , [67722, 14662] ) , ~refl~ ,damm i bäcken , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765757, 1466765] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,näringsrik grund damm ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Grönockran 100 m S-ut (14F 3e , [67684, 14704] ) ,åsgropgöl ,rikligt ,1991 (JEd)
Kärvsåsen (14F 4d , [67712, 14674] ) ,liten damm ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen i branddammen v.Hemisgårdarna (14F 4d , [67729, 14663] ) ,näringsrik damm ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Potamogeton filiformis    Trådnate
Lisselacksens N-sida strax N-ut (14F 2d , [67600, 14684] ) ,periodvis vattenfylld åsgrop,kalkpåv. , 1989 (JEd & LBr)
Åsgropstjärn N Lisselacksen (14F 2d , [67600, 14685] ) , ,mycket riklig ,1989 (LBr & JEd)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14689] ) , ,mycket riklig ,1989 (LBr & TLj)
Tuvtjärn, 1930-tal (LOH.1938) * (14F 1d , [67599, 14682] ) , ,sparsam och steril ,1989 (LBr & JEd)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ) ,meterdjupt vatten utanför sandstrand ,ensstaka ,2012 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långmyrloken (14F 3e , [6767000, 1471000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton lucens    Grovnate
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,sjö ,spridd ,2007 (GHa)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ) ,damm ,enstaka ,2017 (GHa)
Jutjärn (14F 2e , [6763200, 1470500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ) ,liten damm ,fåtal ,2017 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,liten vik ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ) , ~refl~ ,sjö med strand , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton praelongus    Långnate
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ) ,vattensamling/bäck huvudsakligen skapad av vägbygge över myr ,fåtal ,2011 (GHa)
Bysjön, Kärvsåsens badplats (14F 4d , [6770480, 1466710] ) ,näringsrik sjö ,färre än tio ,2012 (GHa)
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,långsamt flytande bäck ,tiotals ,1998 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765748, 1466799] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Sparganium emersum    Igelknopp
Enssågen (14F 2d , [67607, 14678] ) ,meterdjupt vatten bland vass och natar ,enstaka ,2012 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [6767520, 1466100] ) , ~refl~ ,dikad bäck ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Mödalsån, 100 m N om bro (14F 3d , [67694, 14662] ) ,grund å i lundveg. ,1 fertilt + flera flytande ex ,1985 (TLj)
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ) ,kanten av liten holme ,tiotals ,2001 (GHa)
100 m N Bysjöns norra spets (14F 4d , [67711, 14668] ) ,långsamt flytande grund å ,tiotals ,1999 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,bäck ,flertal ,2018 (GHa)
Bysjöån 500 m SO Sanden (14F 4d , [67731, 14668] ) ,grund bred å med rasbrinkar å lövängar omkring ,få ex i blom ,1985 (TLj)
Gulleråsen, Jannesdammen (14F 4d , [6773290, 1466360] ) ,grund damm ,ymnigt ,2013 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6773580, 1470040] ) , ~refl~ ,stranden av ån ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Värmdalen (14F 2d , [6760180, 1469040] ) ,bäck ,fåtal ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,rikligt ,2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ) , ~refl~ ,djupt dike ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ) ,liten å uppdämd av traktorväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ) ,lugnt utflöde ur tjärn ,tiotals ,2016 (GHa)
Sunnanåkern, "Dalen". (14F 4d , [67714, 14663] ) , ~refl~ ,150 m lång dalgång med källor ,samt 3 dammar , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2007 (GHa)
Getskärsberget nära "Avlasstomten" (14F 4f , [6773120, 1477240] ) ,vattenfyllt traktotrspår ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
S Ockrans utlopp (mot norr) (14F 4e , [67702, 14703] ) ,långsamt rinnande vattendrag ,flertal ,2017 (GHa)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Reningsverket i Ovanmyra (14F 2d , [67637, 14680] ) ,reningsverksdamm ,10-tals ,2007 (GHa)
Solberga (14F 2d , [6763730, 1467990] ) ,landsvägsdike ,ett hyfsat stort bestånd ,2007 (GHa)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ) , ~refl~ ,djupt dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67710, 14642] ) ,brett, sönderkört, dike ,fåtal ,2008 (GHa)
500 m SSV Gissler Anders hysen (14F 4c , [67721, 14641] ) ,dike ,enstaka ,2017 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten på damm ,tiotals ,1997 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67731, 14721] ) , ~refl~ ,körspår i hygge ,några tiotal i två grupper ,2014 (GHa)
Änderåsen, eft.Sinksjöån (DF) (14F 3d , [67684, 14676] ) ,näringsrik å ,riklig ,1985 (TLj)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,dike/vägkant ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14673] ) ,botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766950, 1465210] ) , ~refl~ ,dike till skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,fåtal ,2010 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67796, 14831] ) , ~refl~ ,dike/kanten av avlägg ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,dike ,enstaka ,2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763143, 1468090] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 130 m SO avflödet (artp.) (14F 4d , [6773494, 1465124] ) ,vägdike ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus articulatus    Ryltåg
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Jälltjärsbäcken (14F 4d , [67735, 14651] ) ,bäck ,enstaka ,2007 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus bufonius    Vägtåg
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ) ,dike vid vändplan ,fåtal ,2011 (GHa)
Gulleråsen, intill Bönhuset (14F 4d , [6771460, 1466410] ) ,fuktig "mista" i kornåker ,ymnigt ,2011 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Juncus bulbosus    Löktåg
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långmyrloken (14F 3e , [6767000, 1471000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km S Snusbacken, "Lantmirä". (14F 4c , [67720, 14631] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockerån (14F 4e , [6774150, 1470390] ) , ~refl~ ,botten av långsamt flytande å ,ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ) ,vägren ,fåtal ,2017 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,enstaka ,2018 (GHa)
Vägkant S Rödholsmyren (14F 4c , [67716, 14630] ) ,dike/bäck vid vägkant ,tiotal ,1997 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67729, 14642] ) ,surdrag genomkorsat av traktorspår ,tiotal ,1999 (GHa)
200 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67732, 14652] ) ,dike ,tiotals ,1997 (GHa)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ) , ~refl~ ,funtig vändplan ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,diike vid vändplan ,fåtal ,2012 (GHa)
Silverberg, väg 301 vid Jannesvägen (14F 3d , [6767750, 1467780] ) ,fuktigt landsvägsdike ,rikligt ,2011 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,kanten av myr ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,rikligt ,2018 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,vid rastkoja ,enstaka ,2017 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, kanten av å ,enstaka ,2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike ,rikligt ,2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juncus stygius    Dytåg
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,flera tiotal ,2012 (GHa)
500 m Ö Enbärstjärnen (14F 4c , [67704, 14628] ) ,naken dy vid bäck ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,moränsluttning i dödissgrop ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67737, 14650] ) ,bland kalkgrus i en utschaktad liten kulle ,enstaka ,2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen.,"Strömmingsbätjön" (14F 4c , [67717, 14643] ) , ~refl~ ,traktorväg mrd omgivande sumpskog och vägslänter , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,sommarstugetomt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Luzula pallescens    Blekfryle
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ) ,vägkant ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,äng ,enstaka ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14714] ) , ~refl~ ,längs stig i gles barrskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ) , ~refl~ ,mogen granskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Getskärsberget vid "Avlasstomten" (14F 4f , [6773080, 1477320] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,grässvål i fäbod ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ) ,kanten av vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Luzula pilosa    Vårfryle
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tallhed ,enstaka ,2009 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,tallskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ) ,gles blandskog ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,blandskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) , ~refl~ ,barrskog ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ) ,renar etc i f.d. fäbod ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ) , ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14766] ) ,tallskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,ungskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776490, 1481520] ) ,gles tallskog/hygge ,entaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Luzula sudetica    Svartfryle
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,vändplan ,enstaka ,2012 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,vändplan , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ) , ~refl~ ,vändplan på traktorväg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ) , ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed , frekvens allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,några tiotal ,2018 (GHa)
1100 m V Pungarna (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,traktorväg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,traktorväg , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren ,enstaka ,2008 (GHa)
Carex acuta    Vass-starr
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärn, efter vägbanken/stranden (14F 2e , [67631, 14705] ) ,kalkoligotrof sjöstrand ,ca 15 tuvor ,1985 (TLj)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Lissberget i Gulleråsen mot Bysjöån (14F 4d , [67720, 14668] ) ,backkärr på östsidan av kalkberget ,ca 10 tuvor 1989 (LBr & JEd) ,1999 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Mörkret ,1 km S om Åskapen (14F 4c , [67716, 14604] ) ,göl i myr ,relativt rikl. ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Carex brunnescens    Nickstarr
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ) , ~refl~ ,kanten av äng ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ) , ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Ensro (14F 2d , [6760180, 1467950] ) ,sandstrand ,enstaka ,2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,vattenbryn ,rikligt ,2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Jutjärnen (14F 2e , [67631, 14705] ) ,strandkanter ,riklig ,1985 (TLj)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Södra Ockran, vid utloppet från Grönockran (14F 3e , [67685, 14704] ) ,åstrand ,t.riklig ,1985 (TLj)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14682] ) ,rikkärr ,ett par ex ,1987 (LBr)
Ockerån (14F 4e , [6774150, 1470390] ) , ~refl~ ,kanten av å ,rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ensens V-sida (DF) (14F 2d , [67602, 14675] ) ,strandkärr-myr ,enstaka ,1985 (TLj)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex canescens    Gråstarr
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,ängsliknande f.d. avlägg ,enstaka ,2010 (GHa)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,dike vid vändplan ,flertal ,2018 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ) , ~refl~ ,brett, grunt vägdike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14718] ) ,fuktig barrskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,rikligt ,2018 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,vid damm ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,bäckdråg i sumpskog ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763144, 1468133] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex capillaris    Hårstarr
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14693] ) ,dikeskant ,enstaka ,1985 (TLj)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ) ,kalklera på brottets botten ,enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
300 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67626, 14703] ) ,kalktallskog ,t.riklig ,1985 (TLj)
Jutjärnen (14F 2e , [67631, 14705] ) ,strandkärr ,t.riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ) ,rikare f.d.ängsmark,dråg o lundar, flera lokaler mkt vidsträckta frekvens (m.a - a) 5-10 lokaler ,1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ) , ~refl~ ,brett, grunt vägdike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ) ,torr vägkant ,enstaka ,2016 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [6771580, 1462960] ) ,vändplan ,rikligt ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67717, 14643] ) ,traktorspår ,tiotals ,1999 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,naken översilad jord ,tiotals ,1999 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6772610, 1463890] ) ,fuktig gräsyta i väg/kraftledningskorsning ,tiotals ,2009 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ) ,vägren ,tiotals ,2014 (GHa)
Pringölbröttningen (14F 4d , [6771580, 1465390] ) ,kraftgata ,ymnigt ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,naken fuktig jord i vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
vägen mot Storsveden (14F 4d , [67728, 14653] ) ,vägren ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Mellan skogsbilvägen och Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ) ,naken, fuktig jord i vägkant ,enstaka ,2001 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67733, 14694] ) ,mötesficka på skogsbilväg ,enstaka ,2010 (GHa)
Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ) ,rikkärrs-tillflöden. översilad mark ,riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Solberga, N om (artp.) (14F 2d , [6763121, 1468143] ) , , 2013 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) ,gammal slåttermark på rikare mark. ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex capitata    Huvudstarr
Lisselacksens N-sida strax N-ut (14F 2d , [67600, 14684] ) ,intill periodvis vattenfylld åsgrop,kalkpåv. , 1989 (JEd & LBr)
Jutjärnens SO-spets,N om utloppet (14F 2e , [67630, 14706] ) ,strandkärr på alsocklar o starrtuvor ,riklig ,1985 (TLj)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,några tuvor ,2007 (LBr)
Mörkret , 1 km S om Åskapen (14F 4c , [67716, 14604] ) ,kärr ,enstaka ,2004 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,några tiotal ,2015 (GHa)
300 m S om Jälltjärnen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,rikkärr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,rikkärr (1987 LBr) ,tiotals ,2000 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [6771600, 1464800] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4c , [67731, 14648] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773195, 1464835] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex caryophyllea    Vårstarr
200 m SV Boda k:a (14F 3d , [67661, 14676] ) ,betade backar ,enstaka ,1985 (TLj)
Kyrkbacken (DF) (14F 3d , [67662, 14676] ) ,torrbacke ,enstaka ,1985 (TLj)
Kyrkan ca 150m SV (artp.) (14F 3d , [6766050, 1467650] ) ,kalkpåverkad betad torrbacke ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,enstaka ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67679, 14677] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötrönningtjärnen (14F 4c , [67724, 14602] ) ,f.d.slåttermyr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67729, 14694] ) ,rikkärr ,tiotals ,2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67717, 14792] ) , ~refl~ ,myr ,spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Carex diandra    Trindstarr
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14671] ) ,myrkant ,enstaka ,1985 (TLj)
Ensens V-sida (14F 2d , [67602, 14675] ) ,strand ,t.riklig ,1985 (TLj)
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ) ,strand ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Jutjärnen (14F 2e , [67630, 14705] ) ,kalkrikt strandkärr , 1989 (JEd & LBr)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Mellan Silvbergsklitten o väg 301 (14F 3d , [67669, 14683] ) ,f.d.ängsmark i gammalt dike ,t.riklig ,1985 (TLj)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6769, 1467] ) ,stränder ,flerst. ,1989 (JEd & LBr)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,f.d.torvtäkt ,enst. ,1999 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67732, 14685] ) ,torvgrav ,ett par stora tuvor ,1987 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Carex digitata    Vispstarr
Jutjärnsvägen (14F 2d , [6761350, 1469960] ) ,vägslänt ,enstaka ,2011 (GHa)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,fåtal ,2011 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,blandskog på liten kalkkulle ,enstaka ,2007 (GHa)
Hedvägen, lilla kraftledningen (14F 3d , [6767000, 1465160] ) ,avlägg ,enstaka ,2018 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ) ,f.d.ängsmark ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen (artp.) (14F 3d , [6765600, 1466820] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen O (artp.) (14F 3d , [6765772, 1466742] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Carex dioica    Nålstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ) , ~refl~ ,hjulspår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Uggletjärn (14F 4f , [67722, 14772] ) ,myr ,enstaka ,2017 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67717, 14792] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Carex disperma    Spädstarr
Mellan Styggforsen o Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67636, 14677] ) ,granskog i f.d.dike ,enstaka ,1985 (TLj)
1 km SV Hålldammen (14F 3d , [67655, 14654] ) ,alkärrdråg/bäck i moränsänka ,med C.loliacea ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Saxbäcken, 700 m SV Boda k:a (14F 3d , [67655, 14674] ) ,fuktiga gropar,skuggigt nära bäcken,lundveg. ,enstaka ,1985 (TLj)
Styggforsen, efter Hållbäcken (14F 3d , [67657, 14667] ) ,intill bäcken på mossiga jordtuvor o dy, med C.loliacea ,flera tuvor ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Carex echinata    Stjärnstarr
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,ett fåtal ,2007 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,kanten av myr ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ) ,bäckdråg ,flertal ,2012 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,flertal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ) , ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ) ,kanten av källdråg ,rikligt ,2009 (GHa)
Carex elata    Bunkestarr
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,åsgropstjärn ,fåtal ,2012 (GHa)
Margaretatjärn (14F 2d , [6760060, 1468540] ) ,åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ) ,åsgropstjärn ,enstaka ,2011 (GHa)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761180, 1467240] ) ,grund tjärn ,riklig ,2007 (LBr)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761470, 1467210] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,ett par "ruggar" ,2008 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,dödisgrop ,tiotals ,2014 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,kanten av åsgropstjärn ,fåtal ,2011 (GHa)
Liden (14F 2e , [67635, 14707] ) ,rikkärr ,flertal ,2014 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ) , ~refl~ ,långsamt flytande å ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Tuvtjärn, Ö-sidan (DF) (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strand ,riklig ,1985 (TLj)
Jutjärnen krink utloppet (DF) (14F 2e , [67630, 14706] ) ,grund kalkoligotrof sjö ,mkt.riklig ,1986 (TLj)
Mödalsån (N Mödalen) (14F 3d , [6769370, 1466260] ) ,kanten av ån ,två kraftiga bestånd ,2008 (GHa)
Tuvtjärn, NV Lisselacksen (artp.) (14F 1d , [6759950, 1468250] ) ,tjärnstrand ,noterad ,1985 (Jan Edelsjö)
Mödalen ,S-ändan (vid Sinksjöåns utlopp) (DF) (14F 3d , [67687, 14659] ) ,sank strandmyr ,enstaka tuvor ,1985 (TLj)
Carex ericetorum    Backstarr
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2d , [6761340, 1469980] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ) ,torr ängsmark ,enstaka ,2011 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata, slänt med karkrik morän ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6766910, 1465260] ) ,naken morän i vägslänt ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsängen, 175 m SO vägavtaget (artp.) (14F 2e , [6762064, 1470361] ) ,torr-frisk kalkpåverkad ängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex flava    Knagglestarr
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig kalklera , 2007 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67695, 14642] ) ,kanten av myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ) , ~refl~ ,gårdsplatser , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ) , ~refl~ ,mogen granskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,kanten av å ,rikligt ,2017 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763153, 1468124] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765507, 1466855] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex globularis    Klotstarr
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ) , ~refl~ ,sankmark i kraftgata ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [67668, 14652] ) , ~refl~ ,fuktig grässvål i kraftgata ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,fuktdrag i kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärrbäcken (14F 4d , [67700, 14652] ) ,myrkant i kraftledningsgata ,flertal ,2013 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
1 km N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67736, 14766] ) , ~refl~ ,källdråg ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gnaget (14F 5g , [67751, 14835] ) , ~refl~ ,kanten av surdrag ,ganska många ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Nävertjärn (14F 2d , [6760120, 1466980] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2010 (GHa)
Rönningstjärnen (14F 2d , [67611, 14672] ) ,tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,rikligt ,2012 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Västabäcksmyren (14F 4d , [67726, 14656] ) ,sumpig myr/torvtäkt ,fåtal ,2011 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sumpig strand ,spridd ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex jemtlandica    Jämtstarr
Myren S Brödlösberget (14F 3d , [67664, 14658] ) , ,klen form, riklig ,1990 (M. Hedrén)
Stormyrens N-del (14F 3d , [67672, 14671] ) , ,mkt resliga ex, liten population ,1990 (M. Hedrén)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67729, 14642] ) ,sumpig kant av skogsgöl ,enst. ,1999 (GHa)
100 m O transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ) ,extremrikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
100 m V transf.stn (14F 4d , [67727, 14653] ) ,rikkärr ,enst. ,1999 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ) ,rikkärr ,rikl. ,2001 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ) ,i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr (1987 LBr) ,tiotals ,2000 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67732, 14685] ) ,gammal torvtäkt ,100-tals ,1987 (LBr)
Jälltjärnens norra strand (14F 4d , [67736, 14651] ) ,sumpig sjöstrand ,enstaka ,2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren. (14F 4d , [67739, 14685] ) , ,riklig 1987 (LBr)-- ,1990 (M. Hedrén)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,mkt riklig ,2010 (LBr)
Västombäcksmyren 1983 (ABj konf. M. Hedrén) * (14F 4d , [67726, 14656] ) ,i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr ,stor population ,1990 (M. Hedrén)
Jutjärns kalkbrott,Backmora (DBS) (14F 2d , [67630, 14696] ) ,rikkällkärr ,spridd i kärret ,1988 (TLj & LBr)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.) (14F 4d , [6773643, 1465033] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Carex limosa    Dystarr
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,tiotals ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lilla Klitt-tjärnen (14F 3f , [67698, 14792] ) ,sumpig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ) , ~refl~ ,blötare partier av myren runt tjärnen ,tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.) (14F 4d , [6773643, 1465033] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex livida    Vitstarr
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Carex loliacea    Repestarr
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14673] ) ,botten av gammalt kalkbrott ,fåtal ,2012 (GHa)
1 km SV Styggforsen (14F 3d , [67655, 14654] ) ,myr/moränland,alkärrssänka ,t.riklig ,1986 (TLj)
Styggforsen, nära Hällbäcken (14F 3d , [67657, 14667] ) ,skuggig ravin ,t.riklig ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Herrgårdskällan/Älasklitten (14F 3f , [6769210, 1478880] ) ,sönderkörd kallkälla på kalhygge ,enstaka ,2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,dike i kraftledningsgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Kärrbäcken (14F 4d , [67700, 14652] ) ,myrkant i kraftledningsgata ,enstaka ,2013 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67731, 14721] ) , ~refl~ ,körspår i hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Grönockran (artp.) (14F 3e , [6768540, 1470428] ) ,i sumpskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex magellanica    Sumpstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ) ,dike ,enstaka ,2012 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) , ~refl~ ,bäck genom sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ) , ~refl~ ,liten grund göl , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ) , ~refl~ ,kanten av tjärnen ,väl spridd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ) , ~refl~ ,kanten av damm ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,ett antal tuvor ,2007 (GHa)
Öster om Brödlösberget (14F 3d , [67667, 14660] ) , ~refl~ ,sankmark/gammal väg , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6768960, 1465900] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2018 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67718, 14643] ) ,fuktig skog längs bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ) , ~refl~ ,revkalksberg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14769] ) ,sankmark mellan skog och tjärn ,enstaka ,2017 (GHa)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,strandsnår ,fåtal ,2009 (GHa)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig kalklera ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Vät strax V Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ) ,ängsliknande kant av liten vät ,fåtal ,2011 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,dike/vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [67668, 14652] ) , ~refl~ ,fuktig grässvål i kraftgata ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Bingsjövägen öster om Bjutjärnsmyren (14F 3e , [67654, 14740] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ) , ~refl~ ,torr tallhed , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodskog ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67794, 14803] ) ,kanten av å ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762043, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr
Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773195, 1464835] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig botten av gammalt kalkbrott ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67626, 14703] ) ,torra tallbevuxna skogsbackar ,riklig ,1985 (TLj)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ) ,f.d. ängsmark, nu gles tallskog ,enstaka ,2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SV kyrkan (14F 3d , [67660, 14675] ) ,slåtteräng ,rikl. ,1987 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467020] ) ,ängsmark , 2004 (IPt)
Slogsveden (14F 4c , [67722, 14649] ) ,kanten av gammal väg ,enstaka ,2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14675] ) ,lövskogsbryn (på kalkberg) ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67706, 14676] ) ,kalkkulle ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Sötsved (14F 4d , [6772350, 1468200] ) ,torr vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Jälltjäränget (14F 4d , [67731, 14698] ) ,torr körväg ,frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Jutjärns kalkbrott (DF) (14F 2e , [67630, 14702] ) ,torr f.d.ängsmark ,enstaka ,1986 (TLj)
300 m NV Jutjärns N-spets (DF) (14F 2e , [67637, 14702] ) ,lundartad brant ,enstaka ,1986 (TLj)
600 m SV Boda k:a ,"Dränghagen" (DF) (14F 3d , [67659, 14673] ) ,lundartad f.d. ängsmark ,enstaka ,1985 (TLj)
200 m SV Boda k:a (DF) (14F 3d , [67661, 14676] ) ,betade backar ,enstaka ,1985 (TLj)
Kärrbacken (N Stängsdiken) (14F 4d , [6771940, 1465500] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex ovalis    Harstarr
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67639, 14652] ) ,kanten av myr ,flertal ,2012 (GHa)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67692, 14643] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ) ,trädesåker ,enstaka ,2011 (GHa)
Silvbergsmyren (14F 3d , [67678, 14677] ) , ~refl~ ,övergiven gård , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,längs körväg ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ) ,dike ,en buske ,2017 (GHa)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) , ~refl~ ,surdrag i tallskog , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1100 m V Pungarna (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,traktorväg ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14833] ) , ~refl~ ,längs stig ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,hjulspår i hygge , 2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex muricata ssp. lamprocarpa    Snårstarr
Silvberg vid f d silvergruvan (14F 3d , [67672, 14680] ) ,utschaktade och igenfyllda varphögar med kalkgrus, flera tuvor 1985 (uppgiven som C. pairaei ssp. borealis = C. muricata ssp. muricata, SWe:WIS.&MOR. 1987) ,* expanderande och riklig 1988-- ,1990 (TLj, JEd o a kontr. ÖNi)
Silvberg vid fd silvergruvan (artp.) (14F 2d , [6764273, 1468570] ) ,blandskog ,noterad ,1999 (Sture Westerberg)
Carex pallens    Åsstarr
1,3 km SSV Lenåsen, Tacksvedsbergets östsluttning (14F 2e , [6763811, 1470125] ) ,örtrik,torr glänta i brant,grovsedimentsluttning ,några tuvor (kontr.Harri Harmaja) ,2002 (LBr)
Carex pallescens    Blekstarr
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763480, 1469950] ) ,snårskog längs bäcken ,enstaka ,2011 (GHa)
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,ett fåtal ,2007 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,enstaka ,2018 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ) ,bäck ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ) , ~refl~ ,längs körspår ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ) ,längs traktorväg ,spridd ,2010 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ) ,igenväxande änge ,rikligt ,2011 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [6770190, 1470350] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ) ,gammal kojplats ,enstaka ,2017 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex panicea    Hirsstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14685] ) ,periodvis vattenfylld dödisgrop ,enstaka ,2008 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ) , ~refl~ ,kraftgata ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767570, 1464190] ) ,sumpmark längs ån ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,blandskog ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ) , ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,enstaka ,2018 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex pauciflora    Taggstarr
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67690, 14643] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Uggletjärn (14F 4f , [67722, 14772] ) ,myr ,rikligt ,2017 (GHa)
1 km N Uggeltjärn (14F 4f , [67733, 14768] ) , ~refl~ ,myr ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67734, 14828] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.) (14F 4d , [6773643, 1465033] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Carex rostrata    Flaskstarr
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ) ,dike vid vändplan ,enstaka ,2018 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,stenig strand ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) , ~refl~ ,ruderatmark , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,sankmark längs bäck ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sumpig strand ,spridd ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Ensens badplats (artp.) (14F 1d , [6759900, 1467905] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,strandsnår ,enstaka ,2009 (GHa)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14692] ) ,kanten av dödisgrop ,fåtal ,2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,ängsmark ,enstaka ,2014 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ) ,sankmark i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Boda. Öst i gålom (14F 3d , [67664, 14687] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
NV om Tora (14F 3e , [67653, 14713] ) , ~refl~ ,myrkant ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Herrgårdskällan/Älasklitten (14F 3f , [6769210, 1478880] ) ,sönderkörd kallkälla på kalhygge ,fåtal ,2010 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2008 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ) , ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ) , ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, kanten av å ,enstaka ,2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården (artp.) (14F 3d , [6767375, 1467889] ) , ,noterad ,2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex vesicaria    Blåsstarr
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ) ,dödisgrop ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten ,ymnigt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762026, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Jutjärn 1 km S-ut (14F 2e , [67620, 14703] ) ,åsgropgöl , 1991 (JEd)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763153, 1468124] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens ej bedömd , 2000 (GHa)
Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig kalklera , 2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67695, 14642] ) ,dike ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen på getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ) ,torr, öppen kalkmark ,2 blommande ex ,2015 (LBr)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ) , ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,botten av dödisgrop ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ) , ~refl~ ,fuktigt dike ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,kalklera i vätar på brottets botten ,fåtal ,2009 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [6770190, 1470350] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763140, 1468100] ) ,fuktig kalkrik grusmark ,noterad ,2016 (Olof Hedgren)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) , , 2014 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762043, 1470344] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762084, 1470338] ) , ,noterad ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,rikligt ,2008 (GHa)
N.Lenåsen, bystugedammen (14F 3d , [67654, 14697] ) ,i grund bad- o branddamm ,riklig ,1986 (TLj)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ) , ~refl~ ,djupt dike ,rikligt ,2008 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Enssågen (14F 2d , [6760430, 1468100] ) ,vattenbryn vid sandstrand ,enstaka ,2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ) ,fuktig botten av gammalt kalkbrott ,rätt rikligt inom några tiotals kvadratmeter ,2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14680] ) , ,foto ,2012 (IPt)
Jutjärnen (14F 2e , [67630, 14705] ) ,kalkrikt strandkärr , 1989 (JEd & LBr)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.) (14F 2d , [6763245, 1468000] ) , , 2014 (Per Johansson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,myr ,flertal ,2012 (GHa)
Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67670, 14718] ) , ~refl~ ,surdrag/myr i kraftgata ,fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ) , ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67738, 14782] ) ,myr ,enstaka ,2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ) , ~refl~ ,sankmark längs bäck ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763125, 1468093] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15) (14F 2e , [6763060, 1470640] ) ,kalkrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eriophorum gracile    Kärrull
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761470, 1467210] ) ,rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ) ,sumpig vändplan ,tiotals ,1999 (GHa)
I kraftgatan 500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,rikkärr ,tiotals ,1999 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ) ,f.d.torvtag ,10-tals ,1999 (GHa)
Eriophorum latifolium    Gräsull
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ) ,kärr ,enstaka ,2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67672, 14645] ) , ~refl~ ,myr ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ) ,rikkärr med björk ,spridd ,2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ) ,rik vägkant och vägdike ,riklig ,2007 (LBr)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) , ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,sparsam ,2010 (LBr)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763143, 1468090] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [67638, 14652] ) ,myr ,täligen rikligt ,2010 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ) , ~refl~ ,bäck genom sumpskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ) , ~refl~ ,myr ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Älasklitten (14F 3f , [67695, 14788] ) ,myrdrag ,spridd ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) ,sumpig strand ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ) , ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ) , ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67732, 14771] ) , ~refl~ ,myr ,många tuvor ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Kungsholmsmyren (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,myr ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,myr/sank strand ,spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763143, 1468090] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myr 200 m V Källasvägens början 12 km VNV BIngsjö (artp.) (14F 3g , [6768169, 1482485] ) , ,noterad ,2018 (Michael Löfroth)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.) (14F 4d , [6773639, 1465034] ) ,mosse, gölstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Nävertjärn (14F 1d , [6759930, 1466980] ) ,myrliknande strandzon ,enstaka ,2011 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,fläckvis rikligt ,2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761380, 1467270] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
St.Flyten, nära Halstjärnen (14F 3c , [67671, 14631] ) ,mosse, på strängar ,riklig,flerst. ,1985 (TLj)
Dropphus (14F 3d , [67674, 14653] ) , ~refl~ ,myrlaggar, kanten av gölen mm ,rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sinkmyrtjärnen (14F 3f , [67690, 14785] ) ,kanten av gungfly ,tiotals ,2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771780, 1477230] ) , ~refl~ ,myr ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ) ,myr ,ymnigt ,2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ) ,sumpig strand ,enstaka ,2007 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ) , ~refl~ ,blötare partier av myren runt tjärnen ,tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärn ,rikligt ,2009 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ) ,strand ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,periodvis vattenfylld hölja/försänkning ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
Ovanmyra ,reningsverket (14F 2d , [67637, 14680] ) ,reningsdammar ,enstaka ,1985 (TLj)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
N änden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ) ,övergödd sjö ,tiotals ,1997 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Schoenus ferrugineus    Axag
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,2000 (GHa)
Hedsänget vid Bysjöån 1,5 km N Gulleråsen (14F 4d , [67749, 14667] ) ,rikkärr vid ån ,sparsam ,1985 (ABj & TLj)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ) ,kanten av ån ,enstaka ,2012 (GHa)
Östbjörkavägen/Styggforsån (14F 2d , [6761420, 1467610] ) ,sumpskog längs å ,enstaka ,2011 (GHa)
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [67620, 14677] ) ,övergivna fuktiga ängen ,flertal ,2015 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn , vid vägen (14F 4c , [67726, 14639] ) ,vägkant i rikkärr ,< 10 ex. ,1997 (GHa)
Trichophorum alpinum    Snip
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,flertal ,2012 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [6761550, 1467260] ) ,myr ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ) ,öpper rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14646] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ) , ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ) , ~refl~ ,bäckdråg ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ) ,rik skogsmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ) ,rikkärr ,riklig ,2010 (LBr)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ) , ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
800 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [6773850, 1478200] ) ,myr , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ) ,brett dike , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen (artp.) (14F 4d , [6773600, 1465030] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ) ,myr i kanten av tjärn ,spridd ,2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67693, 14646] ) ,myr ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ) , ~refl~ ,"Säödra Ersmyren".Ersmyren , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ) ,fattigmyr - kärr , 2007 (DABS)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 5h , [6775883, 1485702] ) ,delvis trädbevuxen , 2010 (Urban Gunnarsson)
Agrostis canina    Brunven
Solberga (14F 2d , [67631, 14680] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Boda, väg 301 (14F 3d , [6766, 1468] ) , ~refl~ ,vägrenar mm ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ) , ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr. , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Agrostis capillaris    Rödven
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14679] ) ,körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ) , ~refl~ ,vändplan ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Väg 301 vid macken (14F 3d , [67654, 14682] ) , ~refl~ ,kanten av parkeringsplats , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhögar i upplag frör byggavfall ,flertal ,2017 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14819] ) , ~refl~ ,längs vägar ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ) ,vägren , 2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Agrostis gigantea    Storven
Kvarnbrändan (14F 2d , [67622, 14679] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
900 m S Boda k:a, i byn (14F 3d , [67658, 14678] ) ,åkerkant, nyare vall ,t.rikligt ,1985 (TLj)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ) ,bland några buskar vid grusupplag ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14662] ) ,trädesåker ,tiotals ,1998 (GHa)
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,jordtipp ,tiotals ,2001 (GHa)
Agrostis stolonifera    Krypven
Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ) ,längs tjärnens stränder ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14678] ) ,övergiven åker ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m v Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ) , ~refl~ ,gammal åker , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Laduänget/Blomsänget, V Gulleråsen (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,enstaka ,2011 (GHa)
Kärvsåsen vid kiosken (14F 4d , [67707, 14670] ) ,kanten av parkeringsplats ,tiotals ,2001 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771480, 1466210] ) ,insnärjd i svart vinbärsbuske ,enstaka ,2011 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770070, 1470390] ) , ~refl~ ,grusplan vid stuga ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Jutjärn 1 km S-ut (14F 2e , [67620, 14703] ) ,åsgropgöl , 1991 (JEd)
Grönockran (artp.) (14F 3e , [6768540, 1470428] ) ,i sumpskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ) ,tipp för höbalar mm ,spridd ,2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ) , ~refl~ ,upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ) ,trädesåker ,flertal ,2011 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ) , ~refl~ ,ängsmark ,flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
300 m V Simsänget,"Husen". (14F 4c , [67724, 14649] ) , ~refl~ ,igenväxande åkrar. I SV hörnet ett litet f.d. kalkbrott , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
N om Bysjön,"Bysjöån". (14F 4d , [67711, 14668] ) , ~refl~ ,100 m av ån , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ) ,gårdsplats ,massvis ,2012 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ) ,gles skog, f.d. änge ,spridd ,2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ) ,f.d. ängsmark ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ) ,igenväxande änge ,rikligt ,2011 (GHa)
Södra Ockran, Sparv Olles koja (14F 4e , [6770060, 1470390] ) , ~refl~ ,stugtomt ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng vid f.d. fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ) ,vändplan med kalkmakadam ,enstaka ,2017 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodsvall ,tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ) ,grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Avena sativa    Havre
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lä'ngs väg 301 .Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ) ,trädgårdsavfall , 2001 (GHa)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
800 m S Boda k:a eft.gml.vägen mot Ovamyra (14F 3d , [67654, 14678] ) ,f.d.ängsmark, nu tätt lövbevuxen ,riklig,mest steril ,1985 (TLj)
600 m SV Boda k:a ,"Dränghagen" (14F 3d , [67657, 14676] ) ,f.d.ängsmark, nu lundveg. ,t.riklig ,1985 (TLj)
250 m SV Boda k:a ,bakom Seligsons gård (14F 3d , [67660, 14675] ) ,hävdad kalkäng ,t.riklig ,1985 (TLj)
Briza media    Darrgräs
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ) ,kanten av övergiven åker ,tiotals ,2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ) ,öpper rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ) ,liten kalkkulle i kraftgata ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ) ,fuktig kalkslåtteräng , 1989 (TLj & LBr)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ) ,hävdad äng ,rikligt ,2016 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ) ,hävdad äng ,flertal ,2017 (GHa)
300 m NO Jälltjärn (14F 4c , [6772950, 1464220] ) ,vraksten från litet kalkbrott ,enstaka ,2016 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ) ,rikkärr i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården Boda (artp.) (14F 3d , [6767364, 1467887] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769330, 1466780] ) ,ängsmark , 2014 (Håkan Gustafson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bromus inermis    Foderlosta
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Boda. kyrkbacken (14F 3d , [67662, 14678] ) , ~refl~ ,utkanten av trädgård ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769890, 1467940] ) ,vägren ,enstaka ,2011 (GHa)
Ö delen av Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ) ,slänt intill kalk ,rikl. ,2000 (GHa)
Västombäcken ,bydel i Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ) ,stenröse/vägdike ,10-tals ,2000 (GHa)
Gulleråsen ,vid “e” i Hemigårdarna (14F 4d , [67729, 14668] ) ,tipp med trädgårdsavfall ,tiotals. ,2001 (GHa)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14693] ) ,tallhed ,väl spridd ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Gamla landsvägen från Kyrkbyn till Änderåsen (14F 3d , [67681, 14673] ) , ~refl~ ,gammal körväg omgiven av mer eller mindre övergivna odlingar , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67675, 14719] ) ,kraftledningsgata ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m SO Gisslarbodbrändan, "Tyskens koja". (14F 4c , [67714, 14619] ) , ~refl~ ,gammal kolplats i frodig tall/gran skog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ) , ~refl~ ,tipp,damm i ån , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Ockermyren (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,myr/mosse , frekvens allm. , 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,rikligt ,2018 (GHa)
Blästbäcken (14F 4g , [67721, 14837] ) , ~refl~ ,hygge ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ) ,dike/vägren , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765684, 1466741] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.) (14F 3d , [6765695, 1466724] ) ,granravin , 2014 (Hans Rydberg)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ) ,slåtteräng , 2011 (Kajsa Andersson)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ) ,tjärnkant i åsområde , 1989 (JEd & LBr)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14693] ) ,vägren på tallhed ,enstaka ,2010 (GHa)
Jutjärnsbrottet (14F 2e , [6763330, 1470040] ) ,vägren, torr mark på kalkberg ,enstaka ,2011 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ) , ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ) ,kalhygge på kalkgrund ,rikl. ,1998 (GHa)
300 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ) ,kanten av plöjt hygge ,rikl. ,1998 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ) ,plöjt hygge ,rikligt ,2008 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,dike ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Dropphus (14F 3d , [6767410, 1465240] ) , ~refl~ ,bäckdråg över bred kraftgata ,relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769740, 1466990] ) , ~refl~ ,gårdsplats (ödegård) , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,dödisgrop ,väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772710, 1463460] ) ,längs bäck ,rikligt ,2009 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ) ,dike ,flertal ,2012 (GHa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,bäck ,enstaka ,2012 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ) ,bäckravin ,flertal ,2012 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ) , ~refl~ ,gammal torvtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ) ,blandskog ,ett litet bestånd ,2007 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ) ,vägrenar ,enstaka ,2007 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,grund damm , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ) , ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke , frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ) , ~refl~ ,"Morfars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad , frekvens allm. , 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ) ,vägren/dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ) ,dike ,enstaka ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ) , ~refl~ ,dödisgrop ,ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Älasklitten (14F 3f , [67695, 14788] ) ,vägren ,spridd ,2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ) ,fårhage ,flertal ,2018 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ) , ~refl~ ,hävdad linda , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ) ,jordhög ,tiotals ,2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,äng i f.d. fäbod ,spridd ,2007 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ) ,vid rastkoja ,enstaka ,2017 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) ,övergiven fäbod ,enstaka ,2007 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773177, 1464845] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (Magnus Martinsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14700] ) ,hygge ,frekvens allm. ,2007 (GHa)
500 m SO Gisslarbodbrändan, "Tyskens koja". (14F 4c , [67714, 14619] ) , ~refl~ ,gammal kolplats i frodig tall/gran skog , frekvens allm. , 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ) , ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda , frekvens allm. , 2001 (GHa)
500 m Ö Larstäkten (14F 4e , [67728, 14712] ) , ~refl~ ,hyggeskant , frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4f ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Atlasruta (14F 5g ) , ,frekvens allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Roegneria canina    Lundelm
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,flertal ,2012 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk/Styggforsån (14F 2d , [6763750, 1467790] ) ,kanten av å ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ) ,bäckdråg ,enstaka ,2012 (GHa)
Boda/Styggforsen (14F 3d , [6765, 1466] ) ,längs bäckar ,vanlig längs alla vattendrag i och kring Styggforsen (Styggforsån, Saxbäcken, Hålldsammen m. fl.) ,2008 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67699, 14662] ) , ~refl~ ,övergiven odling , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Grönockran 500 m S-ut (14F 3e , [67680, 14707] ) ,skogsbryn mot vägen , 1991 (JEd)
S om Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ) ,igenväxande änge vid ån ,enst. ,1999 (GHa)
Ö om lissberg (14F 4d , [67717, 14669] ) ,lövskog/sly längs ån ,rikl. ,1998 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,stenröse ,tiotals ,2000 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ) ,plöjt hygge ,enst. ,1998 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ) ,lunddäld o.vägkant ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
300 m SO Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14650] ) ,igenväxande åker ,enst. ,1997 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770210, 1470390] ) , ~refl~ ,längs brant störtande bäck ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsen NR (artp.) (14F 3d , [6765619, 1466785] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4c , [6773105, 1464863] ) ,torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Elytrigia repens    Kvickrot
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ) , ~refl~ ,tipp för stenkross ,tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,igenväxande änge ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ) , ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67721, 14641] ) ,upplag med byggavfall ,enstaka ,2017 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,vid uthus ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Festuca ovina    Fårsvingel
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2012 (GHa)
1 km m N Åsmyren (14F 3c , [6765340, 1464290] ) , ~refl~ ,fuktig vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ) , ~refl~ ,fördämningsvall ,glest bestånd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärn (14F 4c , [67714, 14619] ) ,f.d.kojplats ,10-tals ,2004 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn (14F 4c , [67726, 14639] ) ,hygge ,10-tals ,2004 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ) , ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771760, 1477290] ) , ~refl~ ,vändplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Torsbodarna (14F 5g , [67758, 14836] ) , ~refl~ ,avlägg/vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ) ,vändplan/avlägg ,relativt rikligt ,2008 (GHa)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14689] ) ,åker ,enstaka ,2012 (GHa)
Vid vägen till Histtomba. Ö om Boda kyrkby (14F 3d , [67669, 14688] ) , ~refl~ ,träda , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Solberga (14F 2d , [67631, 14681] ) ,vägrenar ,enstaka ,2008 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,sjöutlopp samt en å. , frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ) , ~refl~ ,diken , frekvens allm. , 2001 (GHa)
500 m SV Pungarna (14F 4f , [67735, 14765] ) , ~refl~ ,traktorväg , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Glyceria fluitans    Mannagräs
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ) ,åsgropstjärn ,enstaka ,2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ) ,bäck ,enstaka ,2012 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [6766120, 1466580] ) , ~refl~ ,strand vid badplats ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ) ,kanten av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ) ,kantan av damm ,enstaka ,2018 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ) , ~refl~ ,liten damm , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,hävdad äng ,enstaka ,2015 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2010 (LBr)
Lenåsbäcken (artp.) (14F 2e , [6762300, 1470400] ) , ,sbf, botanikdagarna, exkursion ,1993 (Lennart Karlén)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hordeum vulgare var. distichon    Tvåradigt korn
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ) , ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Ovanmyra, gamla småskolan (14F 2d , [6764010, 1468340] ) ,kanten av gräsmatta ,enstaka ,2012 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ) , ~refl~ ,övergiven linda , frekvens ej bedömd , 2001 (GHa)
Sunnanåkern i Gulleråsen (14F 4d , [6771440, 1466390] ) ,kant mellan gräsmatta och grusplan ,enstaka ,2011 (GHa)
Melica nutans    Bergslok
300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ) ,moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop ,tämligen rikligt ,2008 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ) ,utmed en liten bäck ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ) ,kanten av äng ,spridd ,2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ) , ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ) , ~refl~ ,kanten av äng ,rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ) , ~refl~ ,igenväxande åker , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Lad-hygget (14F 4e , [67724, 14706] ) , ~refl~ ,hygge i barrskog. mitt på hygget finns en lada , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6771800, 1478010] ) , ~refl~ ,ungskog ,fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,f.d. fäbod, grässvål ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6763140, 1470490] ) ,ängsmark , 2008 (Gunnel Sundberg)
Ö om Jutjärnen (artp.) (14F 2e , [6763430, 1470920] ) ,vägkanter, diken ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Lönnmarken (artp.) (14F 3e , [6767280, 1471100] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Milium effusum    Hässlebrodd
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ) ,f.d. lertag ,rikligt ,2015 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14716] ) ,gammal ängsmark,åter slåttrad efter lång fäfot ,ymnig ,1985 (TLj)
Hållbergets fäbodar (14F 3h , [67688, 14855] ) ,över hela fäboden ,rikligt ,2009 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ) ,restaurerad äng vid bergsfot ,någon kvadratmeter ,2016 (GHa)
Ö kanten av Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ) ,rikkärr ,enst. ,1998 (GHa)
Husmyren (14F 4g , [67737, 14843] ) , ~refl~ ,dike ,rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,igenväxande fäbodvall ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ) ,myr/f.d. torvtäkt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ) ,kraftgata ,rikligt ,2018 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ) ,kraftgata, kanten av myr ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766830, 1465260] ) , ~refl~ ,liten hol i myr, i kraftledningsgata , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ) , ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning , frekvens allm. , 2000 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2010 (LBr)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ) , ~refl~ ,parti av skogsbilväg , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ) ,rikkärr mer eller mindre tallbevuxet ,riklig ,2007 (LBr)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2018 (GHa)
Bodån/Luttungstjärnen (14F 4f , [6774080, 1477830] ) , ~refl~ ,sumpig skog vid bäverdamm ,tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763125, 1468093] ) ,kalkkärr ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Långmyren (artp.) (14F 3e , [6766881, 1471010] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773213, 1465045] ) ,kalkpåverkad granskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ) , ~refl~ ,större damm, i tallskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
"Söndä", kallas Sunden på topokartan. (14F 4c , [67735, 14629] ) , ~refl~ ,myr , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,strandäng/båtlänning ,enstaka ,2018 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,betad vall ,väl spridd ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
600 m S om Shell-macken v.Boda-infarten (14F 2d , [67648, 14682] ) ,bäckstränder o kring liten damm ,riklig ,1986 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [6766470, 1467370] ) , ~refl~ ,kanten av damm ,ett kraftigt bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763690, 1468000] ) ,slamtipp ,ett kraftigt bestånd ,2008 (GHa)
Ovanmyra,350 m SO Shell-macken (14F 3d , [67653, 14684] ) ,dike v. lagård intill byvägen ,1 rikt bestånd ,1985 (TLj)
700 m SO Silvbergsklitten (14F 3d , [67663, 14687] ) ,åbrinkar eft.krondiket(ån från Silvberg ,riklig ,1985 (TLj)
100 m NV om norra infarten fr.Lv301 (14F 3d , [67670, 14678] ) ,fuktängar,nu ohävdade ,t.riklig ,1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ) , ~refl~ ,väg över bäck , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67701, 14678] ) ,övergiven åker ,rikligt ,2011 (GHa)
Gulleråsen, dammen vid Nygrens (14F 4d , [67729, 14663] ) ,kanten av branddamm ,flertal ,2018 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ) ,botten av uttorkad damm ,enst. ,1998 (GHa)
Bysjöån 400 m Ö om Gulleråsen o norrut, (25-18 - 49 17) (14F 4d , [67725, 14668] ) ,strandängar,mestadels ohävdade,bitvis snår o skogklädda ,rikligt ,1985 (TLj)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Ovanmyra - Västanå, eft.vägen (14F 2d , [67637, 14680] ) ,rötslambankar vid reningsverk ,~10 ex ,1985 (TLj)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ) ,dike/vägkant ,enstaka ,2012 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67674, 14692] ) , ~refl~ ,traktorväg genom fuktig barrskog , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ) , ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67757, 14819] ) , ~refl~ ,vägren ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Atlasruta (14F 2d ) , frekvens allm. ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ) , ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å. , frekvens allm. , 2006 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Dådranvägen (14F 3g , [67678, 14836] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ) , ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ) , ~refl~ ,dunge med sumpskog , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67728, 14713] ) , ~refl~ ,dike längs väg över hygge ,spridd ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ) , ~refl~ ,grässvål i vägslut ,tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67723, 14837] ) , ~refl~ ,betesmark ,spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Ensen (artp.) (14F 2d , [6760177, 1468474] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Änderåsen (artp.) (14F 3d , [6769100, 1466670] ) ,linda , 2014 (Håkan Gustafson)
Phragmites australis    Vass
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67607, 14679] ) ,strand ,spridd ,2007 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ) , ~refl~ ,bad och campingplats , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67688, 14701] ) ,stranden av sjö ,spridd, frekvens t. allm. ,2007 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ) , ~refl~ ,liten tjärn. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ) , , 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ) , ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg , frekvens t.allm. , 2001 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ) , ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning , frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2018 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Pungarna (14F 4f , [67741, 14770] ) ,göl ,enstaka ,2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.) (14F 4h , [6774790, 1485649] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1993 (LBr)
Poa alpina    Fjällgröe
Jutjärnsvägen (14F 2d , [6761350, 1469960] ) ,vägslänt ,spridd längs hela vägen ,2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Vägen mot Styggforsen (14F 3d , [67663, 14670] ) ,torr vägren ,relativt många ,2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467020] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Långmyren (14F 3e , [6766590, 1470700] ) , ~refl~ ,grusplan ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ) , ~refl~ ,vägren , 2008 (GHa)
200 m V Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ) ,vägkant ,fåtal ,1998 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ) ,ägoväg ,rel.rikl. ,1999 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,vägkant ,enst. ,1998 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) ,grässvål ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [67730, 14772] ) , ~refl~ ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.) (14F 2d , [6762946, 1468094] ) ,gräsmark, överväxt grusplan ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763241, 1468000] ) , ,5 ,2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda (artp.) (14F 3d , [6766282, 1468170] ) , ,noterad ,1983 (Ulf Gärdenfors)
Osmundsberg (artp.) (14F 4d , [6770386, 1467668] ) ,kalkrik grusmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 50 m ONO avflödet (artp.) (14F 4d , [6773615, 1465092] ) ,grusvägkant ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
SV delen av berget (från kalkbrottet till kartskarven) (14F 4d , [67702, 14672] ) ,vägkant ,enstaka ,2001 (GHa)
Poa annua    Vitgröe
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ) ,gräsmatta ,rätt rikligt ,2010 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [67689, 14678] ) , ~refl~ ,gräsmatta ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ) , ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg , frekvens allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ) , ~refl~ ,stugtomt , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ) , ~refl~ ,grässvål vid stuga ,fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) ,fäbodstäkt ,enstaka ,2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,vägren ,enstaka ,2007 (GHa)
Poa compressa    Berggröe
1 km N om Ingels,v. lv.301,sandtag (14F 1d , [67599, 14686] ) ,sandig uppkörd täktbotten ,rikligt ,1986 (TLj)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14690] ) ,grustag ,spridd ,2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ) ,sprickor i kalkväggen ,tiotals ,2008 (GHa)
Sinksjöbadet v.Sinksjöåns utlopp (14F 3d , [67689, 14676] ) ,sandmark vid stranden, ev.dittransporterad ,t.rikligt ,1986 (TLj)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67704, 14674] ) ,sprickor i lodrät bergvägg ,enstaka ,2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763225, 1468011] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Poa nemoralis    Lundgröe
Sunnanåkern, "Gotbacken" (14F 4d , [67717, 14659] ) , ~refl~ ,100 m byväg , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Poa palustris    Sengröe
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ) ,bäckravin ,enstaka ,2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [6769270, 1466240] ) , ~refl~ ,strandsnår ,enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [6771470, 1466200] ) ,insnärjd i svart vinbärsbuske ,enstaka ,2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67737, 14708] ) , ~refl~ ,sandtag ,enstaka ,2014 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ) ,grässvål ,enstaka ,2007 (GHa)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ) ,f.d. änge, nu barrskog ,rätt rikligt ,2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ) , ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å. , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ) , ~refl~ ,f.d. fäbod , frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ) ,ängsliknande f.d. avlägg ,rikligt ,2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ) , ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge , frekvens allm. , 2006 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ) ,vägren ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67727, 14638] ) ,traktorväg i kraftgata , 2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,grässvål på vändplan ,enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ) , ~refl~ ,fäbodsvall ,väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ) ,fäbodvall , 2007 (DABS)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Poa remota    Storgröe
400 m V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ) , ~refl~ ,översilad sumpskog , frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Poa supina    Trampgröe
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ) ,ägoväg ,enst. ,1999 (GHa)
S Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ) ,gammal körväg ,enst. ,1999 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ) ,gårdsuppfart ,enst. ,1999 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ) ,gångstig ,enst. ,1999 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.) (14F 2e , [6762170, 1470339] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Poa trivialis    Kärrgröe
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ) ,fuktig lövskog ,väl spridd ,2008 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ) ,vägren ,spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14682] ) , ~refl~ ,igenväxande åkrar ,spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
300 m V Hålgarstjärnen, "Istmirditjen". (14F 4c , [67732, 14639] ) , ~refl~ ,rik-kärr ,tidigare den rikaste orkidelokalen i norra Boda,nu tyvärr dikat. , frekvens t.allm. , 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ) , ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd , frekvens allm. , 2001 (GHa)
Fröndbodarna (14F 4e , [67712, 14709] ) , ~refl~ ,lövslybeväxt kalhygge , frekvens ej bedömd , 2007 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ) , ~refl~ ,källdrag ,enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.) (14F 2d , [6763129, 1468140] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.) (14F 3h , [6767891, 1486922] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Magnus Martinsson)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.) (14F 4d , [6773280, 1465131] ) ,örtrik vägkant, kalkpåverkad ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)

Uppdaterad 2018-11-06