BJURSÅS

581 arter

5894 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ) ,öppen skogsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736270, 1481690] ) ,igenväxande linda , 2008 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,grusig vägplan , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Fjällgrycksbo (13F 8h , [6744004, 1485236] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Högberget (13F 6g , [6730970, 1481300] ) ,skogsstig , 2020 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736349, 1487996] ) ,gles tallskog , 2019 (Kjell Furugård)
Atlasruta (13F 7h , [6736850, 1487990] ) ,gles tallskog , 2018 (Kjell Furugård)
Högberget (272) (artp.) (13F 6f , [6731213, 1479719] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens, Uno Skog, Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Sörskog, Bjursås (artp.) (13F 8f , [6744860, 1476298] ) , ,noterad ,2000 (Anders Wånge Kjellsson)
norr om Grövelmyrorna (artp.) (13F 9g , [6749788, 1482058] ) ,äldre barrskog ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747103, 1483723] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Sågmyra (13F 6e , [67325, 14724] ) , ~refl~ ,halvfuktig vägren i söderläge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Holen 400 m NO kyrkan (DF) (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkängsveg. i vägkanter,(m.Polygala,Pote.cra.,Linum cat.) ,rikl! även i kalkfukt-slåtteräng intill ,1988 (JEd & o.a)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,riklig ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740770, 1483700] ) ,liten skogsmyr , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481680] ) ,fuktig ängsmark , 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Ö om 'Smällingsberget' (Ljustjärnens NV-sida) (13F 6g , [67343, 14817] ) ,torrängsbacke i slåtteräng ,25 ex. ,1988 (JEd & o.a)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , , 2004 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,5 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,5 plantor ,2011 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , , 2014 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) ,vägren ,5 ,2009 (Lars Lagerqvist)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Sågmyraparken, N om vägen (13F 6e , [6733210, 1473120] ) ,släntkrön ,några ex ,1996 (ONä)
Polypodium vulgare    Stensöta
Bägge sidor om väg till reningsverk (13F 6f , [67345, 14792] ) ,mossiga stenar,blandskog ,6 lokaler ,1988 (UEr)
Mickels (13F 7e , [67377, 14745] ) ,stenig mark ,få ex ,1983 (MKp)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Ärtsjön (artp.) (13F 6f , [6734509, 1479125] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ) , ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14792] ) ,f.d.beteshagar ,rikligt ,1988 (UEr)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lurån (artp.) (13F 7i , [6737049, 1490516] ) ,(enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens    Kalksvartbräken
Smälingsbergert, ("Kalkberget") (13F 6g , [6734327, 1481494] ) ,skreva i kalkblock ,flera tuvor ,2011 (IPt & Ingvar Noren)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Råtallbergets NV-sida (13F 6g , [67340, 14818] ) ,småklippor ,1 tuva! ,1988 (JEd & o.a)
Smälingsbergert (13F 6g , [6734301, 1481442] ) ,stenblock ,några tuvor på 2 sklilda lokaler ,2011 (IPt)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Gopa (13F 6e , [67330, 14734] ) , ~refl~ ,torr igenvuxen mark, skuggigt och slyigt , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735660, 1480660] ) ,stenmur , 2009 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [6737550, 1490510] ) ,välvd stenbro ,flertal ,2015 (GHa)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Liholn (13F 7f , [6739270, 1479960] ) ,bäckravin , 2016 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ) ,fuktig mark vid bäck , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,strand,bäckmynning ,talrika ,1997 (JJa)
S om kyrkan v.Sandbäcken (DF) (13F 7g , [67354, 14806] ) ,bäcksnår ,rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Råtallbergets NV-sida (13F 6g , [67340, 14818] ) ,småklippor ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ) ,fuktig mark vid bäck , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ) ,myr , 2011 (JJa)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,sumpmark , 2010 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Smällingsberget fl!' (13F 6g , [6734, 1481] ) ,örtrik stenig skogsmark,lövsnår etc , 1988 (JEd & o.a)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Trädgård vid Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Vägkant på sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,gräskant längs gammal körväg ,flera ex ,2000 (JJa)
Bjursbergets Ö-sluttning N Baggarvet (13F 7g , [67377, 14809] ) ,granskogsklippor , 1989 (JEd)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Larix decidua    Europeisk lärk
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Picea abies    Gran
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Dalkarlsboholmarna (artp.) (13F 7g , [6735300, 1484200] ) , ,noterad ,2017 (Eskil Friberg)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Pinus sylvestris    Tall
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Dalkarlsboholmarna (artp.) (13F 7g , [6735300, 1484200] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Eskil Friberg)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,228 trädomkrets (cm) ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Populus tremula    Asp
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Salix aurita    Bindvide
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,dike , 2011 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Salix cinerea    Gråvide
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) ,våt igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Salix fragilis    Knäckepil
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) ,gräsbevuxna vägkanter ,1 ex ,2000 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735730, 1481760] ) ,vägkant , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Salix lapponum    Lappvide
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Salix pentandra    Jolster
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Salix phylicifolia    Grönvide
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ) ,torräng , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Stig från Såtjärn (13F 7g , [6738810, 1483020] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,grusig vägplan , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740770, 1483700] ) ,liten skogsmyr , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735400, 1481110] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ) , ~refl~ ,fuktig vägkant , frekvens ej bedömd , 2005 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Myrica gale    Pors
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
N om gamla Sågmyravägen,Ö om bro över Rexbäcken (13F 6f , [67347, 14789] ) ,litet kärr ,3 ex ,1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand , 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ) ,bäckkant , 2011 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ) ,strandkant ,några ,2001 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) ,våt igenväxande ängsmark ,några ex ,2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [67375, 14903] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2015 (GHa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ) ,myr , 2011 (JJa)
Alnus glutinosa x incana    
Liholn (artp.) (13F 7g , [6739073, 1480102] ) ,lövnaturskog / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Litjärn N 500m (artp.) (13F 8f , [6740895, 1479722] ) ,lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Alnus incana    Gråal
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ) ,myr , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Betula nana    Dvärgbjörk
Gopa (13F 6e , [67337, 14744] ) , ~refl~ ,torrt dike i söderläge , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Betula pendula    Vårtbjörk
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Betula pubescens    Glasbjörk
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Corylus avellana    Hassel
Rog (13F 7h , [6736146, 1487247] ) ,tomtmark ,snår, planterat på 1950-talet ,2015 (Kjell Furugård)
Quercus robur    Ek
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,lieslagen strandäng ,1 ex, ca 1,5 m ,1997 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [6742850, 1487410] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,1 träd ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal, täcker stort markområde ,2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ) ,igenväxande fäbodmiljö ,massor ,2000 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,1 träd ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Humulus lupulus    Humle
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
N Kullgärdets by, fäbod (13F 7f , [67350, 14792] ) ,vid gammal husgrund "stenröse" ,1 ex ,1988 (UEr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [6742850, 1487410] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ) ,igenväxande fäbodmark , 2000 (JJa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande åkermark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Bistorta vivipara    Ormrot
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Sidberget (13F 8f , [67428, 14769] ) ,vägren ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rällsjöbo (artp.) (13F 7e , [6739325, 1472001] ) , ,noterad ,2016 (Pär Karlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Fallopia japonica    Parkslide
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ) ,åkerkant , 2011 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
200 m från ProsOlles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ) ,halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra och svinmålla , 1996 (MBe)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsbevuxen vägkant ,enstaka ,2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Polygonum aviculare    Trampört
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Rheum x cultorum    Rabarber
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng, i kanten , 2005 (JJa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
10 m från vägen mot Tällberg mittemot vägen längs Gopens strand (13F 6e , [67324, 14731] ) ,fuktig dammkant, tapplösa och revsmörblomma ,5 ex ,1996 (MBe)
Rumex crispus    Krusskräppa
200 m från ProsOlles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67330, 14734] ) ,halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra och jordrök ,5 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Sågmyra (13F 6e , [67325, 14724] ) , ~refl~ ,halvfuktig vägren i söderläge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Atriplex patula    Vägmålla
Lisstjärn (13F 7g , [6736890, 1481640] ) ,trädgårdsodling , 2009 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Chenopodium album    Svinmålla
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
200 m från Pros Olles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ) ,halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra ,15 ex ,1996 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Rog (13F 7h , [67361, 14873] ) ,vid trädgård ,för många ,2016 (Kjell Furugård)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Bjursås Lissjön (13F 7g , [6736900, 1481650] ) ,pallkrage i trädgårdsland , 2015 (JJa)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Kallesbacken (13F 7f , [67388, 14756] ) ,i igensådd havreåker ,5 ex ,1994 (ASj)
Bodarna (13F 7g , [6735670, 1481749] ) ,trädgård, under fågelbord ,1 ex ,2013 (Birger & Gunilla Roos)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lisstjärn, vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,trädgårdsland ,några ,2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Cerastium arvense    Fältarv
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Proselins (13F 7g , [67367, 14808] ) , ~refl~ ,vägkan , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Cerastium arvense x tomentosum    Fältarv x silverarv
Bodarna (13F 7g , [6735430, 1482540] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Baggarvet Bjursås (13F 7g , [6736560, 1481380] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736770, 1480950] ) ,fuktig vägkant , 1998 (JJa)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ) ,gräsmark , 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,dikeskant och ängsmark längs vägen ,talrika ,1997 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsbevuxen vägkant ,talrik ,2000 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,många ,2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Stängseln (13F 6g , [67343, 14813] ) ,vägslänt,torrbacksveg. , 1988 (JEd & o.a)
Ö om 'Smälingsberget' (13F 6g , [67343, 14817] ) ,torrbacke i ängmark , 1988 (JEd & o.a)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Mårtsbo (13F 7f , [67361, 14790] ) ,torräng v.grusväg , 1988 (JEd)
Larsveden (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Holen mot Stortäkt (13F 7g , [67360, 14813] ) ,torrbacke.vägslänt ,rikl! (i 2 färgformer) ,1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,många ,2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Herniaria glabra    Knytling
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Sågmyra (13F 6e , [67328, 14731] ) , ~refl~ ,ganska torrt dike i klippt sluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736770, 1480950] ) ,fuktig vägkant , 1998 (JJa)
"Proselins" (13F 7g , [67377, 14808] ) ,gräsrik vägkant ,flertal ,2000 (JJa)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Smälingsberget's SO-sida ,2 lok. (13F 6g , [67342, 14817] ) ,blockig SO.sluttning o. på flyttblock , 1988 (JEd & o.a)
Bjursbergets Ö-sluttning N Baggarvet (13F 7g , [67377, 14809] ) ,granskogsklippor , 1989 (JEd)
Sagina procumbens    Krypnarv
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Scleranthus annuus ssp. polycarpos    Tuvknavel
Prosgårdarna (13F 6e , [6734075, 1474027] ) , , 2019 (JJa)
Silene dioica    Rödblära
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ) ,vägkanter öppna marker ,~10 lokaler ,frekvens allm. , 1988 (UEr)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,fuktig bdetesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Silene latifolia x dioica    
Holen mot Stortäkt (13F 7g , [67360, 14813] ) ,vägkanter m. vitblära ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Smälingsberget' Ö-sida,(2 lok) (13F 6g , [67343, 14817] ) ,ängsvägkant (m.båda föräldrarna) ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Silene latifolia    Vitblära
Kullgärdet.S sidan av bro över Rexbäcken (13F 6f , [67347, 14789] ) , ,2 ex ,1989 (UEr)
Smälingsnäset vid Rv80 (13F 6g , [67338, 14807] ) ,vägslänt mot åker ,enst. ,1989 (JEd)
Stängseln mot SO, fl! (13F 6g , [6734, 1481] ) ,vägkant resp. i åkervall , 1988 (JEd & o.a)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ) ,åkerkant , 2011 (JJa)
Holen mot Stortäkt, fl! (13F 7g , [67360, 14813] ) ,vägkanter ,fl. men fåtalig! ,1988 (JEd & o.a)
Lisstjärnssveden (13F 7g , [6736160, 1482760] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736770, 1480950] ) ,fuktig vägkant , 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsmark längs gammal byväg ,1 ex ,2000 (JJa)
Bjursmyran (13F 7g , [67373, 14818] ) ,myrmark ,talrik ,1999 (JJa)
"Proselins" (13F 7g , [67377, 14808] ) ,gräsrik vägkant ,fåtal ,2000 (JJa)
Smälingsberget' Ö-sida,(2 lok) (13F 6g , [67343, 14817] ) ,ängskant resp 'ängsvägkant' ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Silene vulgaris    Smällglim
Sågmyra (13F 6e , [67329, 14723] ) , ~refl~ ,vått dike i näringsrik mark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [6736580, 1481220] ) ,"gamal midsommarplatsen" ovanför Baggarvsvägen ,slåttrad ängsmark ,2003 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,upplag , 2011 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ) ,åkerkant , 2011 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Proselins (13F 7g , [67368, 14809] ) , ~refl~ ,gräsmark utanför ridhus , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Spergularia rubra    Rödnarv
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Stortäkt, fl! (13F 7g , [6736, 1481] ) ,grusplan o.grusig vägslänt , 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ) ,grusmark , 2015 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
20 m sydöst om korsningen Tällbergsvägen och vägen längs Gopen (13F 6e , [67327, 14746] ) ,ganska skuggigt ,10 ex ,1996 (MBe)
Mittemot vägen till sågen från Leksandsvägen, 20 m söder (13F 6e , [67329, 14717] ) ,blandskog, ganska fuktig mark ,20 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,grusig vägplan , 2011 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stellaria media    Våtarv
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Stellaria nemorum    Lundarv
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481720] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6736690, 1481600] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,vatten , 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,damm , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,vatten , 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,damm , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Actaea spicata    Trolldruva
40 m vid Gullnässtigens början norr om Leksandsvägen (13F 6e , [67332, 14735] ) ,lövsko med al, skuggig ganska fuktig mark ,2 ex ,1996 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,lövbevuxen strandkant , 2008 (JJa)
Stängseln (13F 6g , [6733920, 1481770] ) ,nära byvägen , 2013 (Gunlög Isaksson)
Stängseln (13F 6g , [6734060, 1481530] ) ,nära byvägen , 2013 (Gunlög Isaksson)
Stängseln vid "Knurp" (13F 6g , [6734400, 1481330] ) ,berg ,spridd på flera lokaler ,2013 (Gunlög Isaksson)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Stig från Såtjärn (13F 7g , [6738810, 1483020] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ) ,gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark ,riklig ,1988 (BDr)
Ljustjärnen N (13F6g01) (artp.) (13F 6g , [6734559, 1481818] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stängseln (artp.) (13F 6g , [6733921, 1481770] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stängseln (artp.) (13F 6g , [6734059, 1481530] ) , ,15 ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stängseln vid Knurp (artp.) (13F 6g , [6734400, 1481331] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Rog (artp.) (13F 7h , [6736243, 1487010] ) ,(enl.Artportalen Stora Kopparberg) ,6 plantor/tuvor ,2017 (Kjell Furugård)
Vatta fd fäbod (artp.) (13F 9g , [6745850, 1483250] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ) ,bäckkant,blandskog ,~3 lokaler ,frekvens t.allm. , 1988 (UEr)
Smälingsberget' ,fl! (13F 6g , [6734, 1481] ) ,örtrik skogsmark,ängskanter,etc. , 1988 (JEd & o.a)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkrika vägkanter , 1988 (JEd & o.a)
Stortäkt mot NO (13F 7g , [67361, 14816] ) ,örtrika lövsnår , 1988 (JEd & o.a)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,talrika, även röd variant ,2000 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärnsberget (13F 8f , [67422, 14794] ) ,genomnsilad SO-brant med granskogoch gråalruggar, 375 möh ,rätt riklig bitvis ,1987 (LBr)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng, i kanten , 2005 (JJa)
Djäkenstugan mot SO (13F 8g , [6741, 1480] ) ,örtrik gran/asp-skog ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ) ,solbelysta gläntor ,rikligt ,1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ) ,gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark ,riklig ,1988 (BDr)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,ängslövskog ,spridd i hela området ,2015 (Per Johansson)
Bjursås (artp.) (13F 7g , [6736220, 1480130] ) ,asp och sälglund , 2007 (Johan Nilsson)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736360, 1481300] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,7 plantor ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Liholn (artp.) (13F 7g , [6739073, 1480102] ) ,lövnaturskog / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Lurån (artp.) (13F 7i , [6736601, 1490946] ) ,(enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
Andersbo, Östra (artp.) (13F 8f , [6740005, 1479060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Litjärn N 500m (artp.) (13F 8f , [6740895, 1479722] ) ,lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Gammans S 300m (artp.) (13F 8g , [6740869, 1482236] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Bjursås (artp.) (13F 7g , [6736220, 1480130] ) ,asp och sälglund , 2007 (Johan Nilsson)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736360, 1481300] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa
Östra Sågmyra (13F 6e , [6733020, 1473060] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736851, 1481527] ) ,trädgårdsland , 2016 (JJa)
Anemone ranunculoides    Gulsippa
Kvarntäkt (13F 7g , [6736660, 1481550] ) ,fuktig gräsmark , 2001 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740140, 1481660] ) ,gräsrik vägkant , 2020 (JJa)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736450, 1481710] ) ,lövrik snårskog , 2001 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sidberget (13F 8f , [67428, 14769] ) ,vägren ,enstaka ,2014 (GHa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,lövbevuxen strandkant , 2008 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Consolida regalis    Riddarsporre
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Mellan Floholm och Lustebo (13F 6f , [67315, 14779] ) ,stort förvildat bestånd på gamla banvallen , 2002 (TLj)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736186, 1487354] ) ,fuktig lundmark , 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736186, 1487354] ) ,fuktig lundmark , 2019 (Kjell Furugård)
Ranunculus ficaria    Svalört
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Hanses Hällar (13F 7g , [67370, 14807] ) , ~refl~ ,gammal trädgårdstomp , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [6741630, 1486090] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
40 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna, höger om vägen upp till Prosgårdarna (13F 6e , [67342, 14741] ) ,vildvuxet dike i södersluttning med vildlin ,10 ex ,1996 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Gopa (13F 6e , [67337, 14744] ) , ~refl~ ,torrt dike i söderläge , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 7f , [67354, 14789] ) ,gammal ängsmark ,~10 ex. ,1989 (UEr)
Orrholens grustag (13F 7g , [6738590, 1482810] ) ,inäga , 2011 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,ängsrest , 1989 (JEd)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Trollius europaeus    Smörbollar
Kvarntäkt (13F 7g , [67364, 14817] ) ,fuktig igenväxande ängsmark ,1 ex, bortgrävt veckan efter ,1999 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736400, 1481710] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736445, 1481706] ) ,längs en stig , en ung planta med en blomma ,2020 (JJa)
Väg mellan Djäkenstugan och Liden (13F 8f , [6740880, 1479870] ) ,Fuktig gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Liden (artp.) (13F 8f , [6740848, 1479852] ) , ,1 ,2020 (Mattias Ahlstedt)
Chelidonium majus    Skelört
Råtallberget mot NV (13F 6g , [6734, 1481] ) ,barrskogshygge ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Smälingsberget's SO-sida (13F 6g , [67342, 14817] ) ,örtrika skogssnår mot brukn.väg o ängar (f.d. bete?) , 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481680] ) ,jordhög på gårdsplan , 1999 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,igenväxande ängsmark jordtipp ,ca 5 ex ,2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,upplag , 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Lisstjärn - Bjursen ,längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,gräsmark vid vägkanten ,enstaka ,1999 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738020, 1481300] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Papaver somniferum    Opievallmo
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2011 (JJa)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Vägkant ovanför gamla Koopen (13F 7g , [6736100, 1481150] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Arabis glabra    Rockentrav
Bodarna (13F 7g , [6735410, 1482490] ) ,grusig vägkant , 2014 (JJa)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [6737800, 1481700] ) ,igenväxande gräsmark, gammal tipplats ,talrik ,1999 (JJa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Bjursås skidbacken (13F 7g , [6738020, 1481300] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Limbo, Rv 80 (13F 7f , [67373, 14754] ) ,vägkant ,ca 30 ex. ,1989 (MKp)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736380, 1481610] ) ,utfyllnadsmark , 2020 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ) ,grusmark , 2014 (JJa)
Cardamine amara    Bäckbräsma
40 m söder om Leksandsvägen från Gullnässtigen (13F 6e , [67331, 14735] ) ,fuktig skuggig mark, trolldruva och sjöfräken ,10 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67332, 14735] ) , ~refl~ ,fuktig och skuggig skogssluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo strax V Högberget (13F 6f , [67311, 14795] ) ,skogsbäck , 1991 (JEd)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Stortäkt v.lv. (13F 7g , [67361, 14815] ) ,lv.dike ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481680] ) ,fuktig ängsmark , 1998 (JJa)
Lisstjärn badstället (13F 7g , [6736680, 1481620] ) ,bäckkant , 2015 (JJa)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ) ,fuktig mark vid bäck , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Erophila verna    Nagelört
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Hesperis matronalis    Hesperis
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Subularia aquatica    Sylört
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Thlaspi arvense    Penningört
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens ej bedömd , 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Svarthalstjärns utlopp (13F 6e , [67314, 14725] ) , ~refl~ ,fuktiga gräsängar och granskog , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,dike , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Sedum acre    Gul fetknopp
40 m in på Gullnässtigenfrån Bengtgårdsvägen (13F 6e , [67330, 14732] ) ,torr grusig sydsluttning, rödven och vildlin , 1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6731120, 1478550] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Proselins (13F 7g , [67367, 14808] ) , ~refl~ ,vägkan , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Sempervivum tectorum    Taklök
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
300 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,dike som slås en gång om året, foderlosta och darrgräs ,10 ex ,1996 (MBe)
Kullgärdet.S om g:la Sågmyrav. (13F 6f , [67347, 14789] ) ,fuktig mark ,>20 ex ,1989 (UEr)
Baggboravinen (13F 7f , [67374, 14792] ) ,bäckravin ,riklig ,1992 (JEd)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,bäckdråg /dike i byn , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,vägkant,fuktig ängsmark vid bäck ,talrika ,1997 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
Prästskogen Bjursås (artp.) (13F 7g , [6735366, 1481167] ) ,fuktig sandrik mark längs bäcken ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Bakom Postkuren, Rog (artp.) (13F 7h , [6736626, 1487164] ) ,källdrag, äng med enstaka träd (enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,40 m² ,2018 (Kjell Furugård)
Bakom posthuset (artp.) (13F 7h , [6736640, 1487186] ) ,(enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,noterad ,2018 (Karin Holm)
Saxifraga granulata    Mandelblom
30 m upp längs Bengtgårdsvägen från Leksandsvägen (13F 6e , [67328, 14731] ) ,halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra och jordrök ,10 ex ,1996 (MBe)
V. Hamberget,Baggbo (13F 7f , [67381, 14794] ) ,torräng ,1000-tals ,1989 (BCa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,ängsveg.i vägslänt ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Tellima grandiflora    Anagrambräcka
Sågmyra, Gopa (13F 6e , [6733926, 1474890] ) ,tomt, nära komposthög ,3 ex ( best. Erik Ljungstrand ) ,2006 (Irene Davidsson gm. IPt)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
NV Lurgärdet (13F 7h , [6737429, 1488996] ) ,bäcknära äng , 2019 (Kjell Furugård)
Rog, Bojonsbäcken (13F 7h , [6737430, 1488790] ) ,liten bäcknära äng , 2018 (Kjell Furugård)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant ,stor mängd ,1999 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Ribes alpinum    Måbär
Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ) , ~refl~ ,våt sjökant,vildvuxen halvslyig sumpmark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Udden vid Gopens inlopp (13F 6e , [67328, 14734] ) ,vildvuxen halslyg sumpmark ,1 ex ,1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Stängseln o 'Smälingsberget' ,fl! (13F 6g , [6734, 1481] ) ,örtrika lövsnår, block o källmarker ,fl. o t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnssveden (13F 7g , [67361, 14827] ) , ~refl~ ,ängsbryn , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Inloppet till dammen i Vrebro (13F 6e , [67325, 14728] ) ,fuktig mark med högt gräs , 1996 (MBe)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ) ,inloppet , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,lövbevuxen strandkant , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,fuktig betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740400, 1483000] ) , ~refl~ ,gammal igenväxande linda , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Lustebo strax V Högberget (13F 6f , [67311, 14795] ) ,skogsvägkant (Conf. R.Carlsson) ,sparsamt ,1991 (JEd)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ) ,vägslänter , 2006 (IPt)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ) ,ängsmark , dikeskanter , 2006 (IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734150, 1481510] ) ,vägkant , 2011 (IPt)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ) ,tomtmark,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ) ,ängsmark , 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ) ,vägkant,ängsmark ,rikligt o spridd ,2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ) ,vägdike ,massvis ,2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ) ,vägslänter , 2006 (IPt)
Sågmyra , Sågen, nära f.d. jvgstation (13F 6e , [6733570, 1471300] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [6730970, 1479620] ) ,vall , 2005 (JEd & IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734150, 1481510] ) ,vägkant ,rikligt ,2011 (IPt)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ) ,tomtmark,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ) ,ängsmark , 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ) ,vägdike , 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ) ,ängsmark , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ) ,vägslänter , 2006 (IPt)
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ) ,ängsmark , dikeskanter , 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [6730970, 1479620] ) ,vall , 2005 (JEd & IPt)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481030] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ) ,tomtmark,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ) ,ängsmark , 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ) ,vägdike , 2005 (JEd & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ) ,ängsmark , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Sågmyra , Hällgårdarna (13F 6e , [6734060, 1473750] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ) ,tomtmark,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ) ,vägkant,ängsmark ,enstaka ,2005 (IPt & JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ) ,vägslänter , 2006 (IPt)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ) ,ängsmark , dikeskanter , 2006 (IPt)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739006, 1471996] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ) ,tomtmark,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ) ,ängsmark , 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ) ,vägdike , 2005 (JEd & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ) ,ängsmark , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ) ,vägslänter , 2006 (IPt)
Sågmyra , Sågen, nära f.d. jvgstation (13F 6e , [6733570, 1471300] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ) , ~refl~ ,ängsmark som slås med lie , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ) ,ängsmark , dikeskanter , 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [6730970, 1479620] ) ,vall , 2005 (JEd & IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734150, 1481510] ) ,vägkant ,rikligt ,2011 (IPt)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739006, 1471996] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481030] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ) ,tomtmark,ängsmark , 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ) ,ängsmark , 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ) ,vägkant,ängsmark , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ) ,vägdike , 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ) ,vägkant-dike , 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ) ,ängsmark , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Gammals (13F 8g , [6741160, 1482000] ) ,ängsväg ,enstaka ,2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Potentilla anserina    Gåsört
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738400, 1478440] ) ,hävdad vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vattenssamling , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740770, 1483700] ) ,liten skogsmyr , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Potentilla rupestris    Trollsmultron
Kvarntäkt (13F 7g , [6736580, 1481450] ) ,grusig slänt , 2008 (JJa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,riklig ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,fuktig betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ) ,(förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen) ,mest kvarstående ,1997 (TLj)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Fragaria vesca    Smultron
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,flertal ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Geum rivale    Humleblomster
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Rog (13F 7h , [6736148, 1487343] ) ,ängsmark , 2015 (Kjell Furugård)
Malus domestica    Apel
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ) ,torräng , 2011 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Stängseln v. g:la lv. (13F 6g , [67344, 14812] ) ,torrängsrest i vägslänt ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkrika vägkanter o i kalkfuktäng , 1988 (JEd & o.a)
Rog (13F 7h , [6736271, 1487122] ) ,gräsmark , 2015 (Kjell Furugård)
Potentilla erecta    Blodrot
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [6738020, 1481300] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ) ,grusmark , 2014 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [6741630, 1486090] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Ärtsjön (artp.) (13F 6f , [6734144, 1479361] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Pyrus communis    Päron
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Rosa dumalis    Nyponros
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hagen (13F 7f , [67368, 14795] ) ,småklippor mot byväg ,enst. ,1992 (JEd)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Orrholens grustag (13F 7g , [6738590, 1482810] ) ,inäga , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ) ,igenväxande fäbodmark , 2000 (JJa)
Rosa glauca    Daggros
Sågmyra, Prosgårdarna (13F 6e , [6734190, 1473950] ) ,skogsbryn ,1 stor buske ,2006 (IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp ,fylld variant ,2016 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ) ,torräng , 2011 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Rosa pendulina    Bergros
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamla tomter , 2008 (JJa & IPt)
Rosa rugosa    Vresros
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ) , ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,liten myr , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Rubus arcticus    Åkerbär
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Lurån, vid vattenhjulets plats (13F 7i , [67368, 14905] ) ,stenmur ,enstaka ,2015 (GHa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Rubus idaeus    Hallon
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736270, 1481690] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Lustebo, 600 m SV, strax NO dammen (artp.) (13F 6f , [6730615, 1478209] ) ,skogsmark glänta , fd inäga, i skogsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Dalkarlsboholmarna (artp.) (13F 7g , [6735300, 1484200] ) , ,noterad ,2017 (Eskil Friberg)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Sorbus intermedia    Oxel
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [6742850, 1487410] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,1 träd ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Sågmyra (13F 6e , [6732670, 1473800] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6736900, 1479530] ) ,utkast , 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,grusmark i nedlagd grusgrop ,enstaka ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Gopa (13F 6e , ) ,längs vägkanten många ex ,1986 (MKp)
50 m mot Gopa från anslagstavlan (13F 6e , [67337, 14742] ) ,grusigt ganska soligt dike, åkervädd och käringtand ,40 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Gopa (13F 6f , ) ,längs vägkanten många ex ,1986 (MKp)
Kullgärdet,nya Sågmyravägen (13F 6f , [67347, 14791] ) ,torr vägren ,2 ex ,1988 (UEr)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bjursmyran (13F 7g , [67373, 14818] ) ,vägkant vid gränsen till myrmark ,flertal ,2000 (JJa)
Bjursens V-sida (13F 7g , [6738, 1481] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Stenmurar på väg till Knippgårdarna från Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14738] ) ,solig stenmur, olvon och rödblära , 1996 (MBe)
Parkeringsplats vid vägnedfart mot Änge (13F 7h , [6736120, 1485670] ) ,grusig, gräsbevuxen parkeringsplats ,10-tal plantor av varierande storlek ,2008 (JJa)
N om Dalkarlsbo (13F 7h , [6736120, 1486570] ) ,vägkant ,foto ,2008 (IPt)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,fuktig grusmark i nedlagd grusgrop ,enstaka ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Kvarntäkt (13F 7g , [6736460, 1481710] ) ,lövrik snårskog , 2001 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ) ,solbelysta gläntor , 1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ) ,gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark ,spridd ,1988 (BDr)
Lotus corniculatus    Käringtand
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Prosgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734246, 1474098] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
200 m från Tidstrandsfabriken mot Tällbergsvägen (13F 6e , [67327, 14724] ) ,soligt dike, högt gräs, oslaget , 1996 (MBe)
Leksandsvägen 20 m öster om infartenmot Spårudden (13F 6e , [67335, 14741] ) ,grusigt dike, strätta och flockfibblor ,20 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Leksandsvägen, viken innan Spårudden från Gopa (13F 6e , [67340, 14748] ) ,sluttning ner mot sjön, torrt högt gräs ,50 ex ,1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
200 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,soligt dike, buskigt, piprör ,20 ex ,1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ) ,ängsbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ) ,gammal tipplats , 1998 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) ,fuktig vägkant , 1997 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,grusiga slänter i avslutad grusgrop ,många ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,flertal ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Medicago lupulina    Humleluzern
Sågmyra skola (13F 6e , [6732890, 1472620] ) ,vägkant vid parkeringsplats , 2016 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 6f , [6733757, 1479634] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
40 m norr om Leksandsvägen vid Gullnässtigen (13F 6e , [67331, 14735] ) ,skogsmark, skuggigt och slyigt ,2 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67332, 14735] ) , ~refl~ ,fuktig och skuggig skogssluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Nerfarten mot Änge (13F 7h , [6736120, 1485670] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) ,gräsbevuxna vägkanter ,några ,2000 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735730, 1481760] ) ,vägkant , 2000 (JJa)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Trifolium medium    Skogsklöver
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
200 m från Tidstransfabriken mot Tällbergsvägen (13F 6e , [67327, 14724] ) ,soligt dike, högt gräs , 1996 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14790] ) ,tomtmark, gräsmatta ,1 ex ,1988 (UEr)
Stängseln (13F 6g , [6734530, 1481230] ) ,vägdike , 2013 (Gunlög Isaksson)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739460, 1477190] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [6736450, 1481710] ) ,fuktig vägkant , 2001 (JJa)
Listjärn - Bjursen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,gräsbevuxen vägkant ,flertal ,2001 (JJa)
Bjursens V-sida (13F 7g , [6738, 1481] ) ,vägkant ,enst. ,1989 (JEd)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [6738020, 1481300] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,grusmark i nedlagd grusgrop ,enstaka ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ) ,grusmark , 2014 (JJa)
Slogkärret intill Liholsån (13F 7g , [67393, 14805] ) ,f.d.slåtteräng ,spr.grupper över ängen ,1990 (PJo)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Holen fl! (400 m NO,resp SSO o.ONO kyrkan) (13F 7g , [67359, 14809] ) ,vägdiken , 1988 (JEd & o.a)
Björsberg (artp.) (13F 7g , [6737330, 1481710] ) ,vägkant ,5 ex ,2006 (Mattias Ahlstedt)
Vicia cracca    Kråkvicker
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsängängsklocka ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,fuktig skogsmark, mycket löv , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,fuktig grusmark i nedlagd grusgrop ,flertal ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) ,våt igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Mellan Gullnässtigen och Leksandsvägen, 20 m från vägarnas korsning (13F 6e , [67330, 14734] ) ,igenvuxen, skuggig och slyig mark, flenört och fibblor , 1996 (MBe)
Oxalis acetosella    Harsyra
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ) ,grusmark , 2015 (JJa)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Linum catharticum    Vildlin
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Gopa nedom Prosgårdarna (13F 6e , [67341, 14746] ) ,grusplan o vägdike , 1989 (JEd)
40 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna, till höger om vägen upp till ProsOlle (13F 6e , [67342, 14741] ) ,torr, ganska näringsfattig mark, ängsskallra ,30 ex ,1996 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ) ,kalkäng i bergskärning , 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkängsveg.i vägkanter ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant , 1999 (JJa)
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ) ,fuktig vägkant , 2000 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Bjursås skovägen 35 (artp.) (13F 7g , [6736069, 1481374] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Euphorbia peplus    Rävtörel
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2011 (JJa)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Gopa nedom Prosgårdarna (13F 6e , [67341, 14746] ) ,grusplan o vägdike , 1989 (JEd)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,dike som slås en gång om året, darrgräs och foderlosta ,30 ex ,1996 (MBe)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ) ,kalkäng i bergskärning , 2001 (TLj)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkängsveg.i vägkanter ,rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Väg mellan Djäkenstugan och Liden (13F 8f , [6740850, 1479830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Prosgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734246, 1474098] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Liden (artp.) (13F 8f , [6740848, 1479852] ) , ,noterad flera ställen i dikeskanten ,2020 (Mattias Ahlstedt)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6746968, 1483784] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,ett fåtal ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant , 1999 (JJa)
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ) ,fuktig vägkant , 2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741450, 1480520] ) ,gammal slåttervall , 1996 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738430, 1478440] ) , ,noterad ,2016 (Lars Lagerqvist)
Acer platanoides    Lönn
Vid NTO-lokalen i Sågmyra (13F 6e , [67327, 14730] ) ,soligt och lite buskigt ,2 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Stenmurar på väg till Knippgårdarna från Prosgården (13F 6e , [67343, 14738] ) ,solig stenmur,bergslok och knölklocka , 1996 (MBe)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,dikeskant i soligt lägebland enar ,1 ex ,1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,enstaka stora träd ,2000 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ) ,gammal tipplats , 1998 (JJa)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,igenväxande gräsmark, gammal tipplats ,1 ex ,1999 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ) ,igenväxande fäbodmark , 2000 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ) ,rik sydsluttning ,flera stora träd + föryngring ,1987 (LBr)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,1 träd ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Kullgärdet (13F 6f , [6734660, 1479830] ) ,vägslänt/ängsmark ,en yta på ca 5x5 meter ,2011 (GHa)
Bultbo (13F 7f , [67380, 14782] ) ,fåror i kalhygge ,rikligt ,2018 (GHa)
Lisstjärns tillopp (13F 7g , [6736680, 1481580] ) ,fuktig bäckstrand ,flertal ,2006 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ) ,inloppet , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736720, 1481550] ) ,bäcktillopp , 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Yllevägen 13 (artp.) (13F 6e , [6733309, 1471935] ) , ,bestånd ca 30 m v yllevägen 13, ca 5x5 m ,2018 (Urban Grenmyr)
Frangula alnus    Brakved
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67347, 14788] ) ,med björk o hallon ,1 ex ,1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ) ,fuktig mark vid bäck , 2010 (JJa & IPt)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,fuktig skogsmark, mycket löv , 2000 (JJa)
Strandkant vis Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ) ,fuktig strandkant , 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,lieslagen strandäng ,flera ex ,1997 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Lurån (artp.) (13F 7i , [6736972, 1490489] ) ,(enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Tilia cordata    Lind
Rog (13F 7h , [6736359, 1487292] ) ,fuktig lövskog , 2019 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736550, 1487290] ) ,fuktig lövskog , 2018 (Kjell Furugård)
Gammans S 300m (artp.) (13F 8g , [6740869, 1482236] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Malva alcea    Rosenmalva
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Malva moschata    Myskmalva
Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,utkast , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,grusmark i nedlagd grusgrop ,flertal ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,flertal ,2008 (JJa & IPt)
Rog , nedom bystugan (13F 7h , [6736540, 1487140] ) ,torra vägkanter mot ängsmark ,spridd ,2002 (TLj)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Malva pusilla    Vit kattost
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Daphne mezereum    Tibast
Korsningen vid Sågmyra k:a vid bäcken som rinner till fabriken (13F 6e , [6733050, 1472270] ) ,vått dike, näringsrik mark ,1ex ,1996 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Ö Övre Ärtsjön (13F 6f , [67343, 14792] ) ,blandskog med blåsippa ,~6 ex ,1988 (UEr)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ) ,öppen skogsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,igenväxande gammal ängsmark ,tiotal ,1997 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,bäcksnår , 1989 (JEd)
Liholen (13F 7g , [6739350, 1480000] ) ,lövrik snårskog , 2000 (JJa)
Liholn (13F 7g , [67395, 14801] ) ,våt igenväxande ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ) ,ängsmark , 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740400, 1483000] ) , ~refl~ ,gammal igenväxande linda , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Ärtsjöns Nyckelbiotoper (artp.) (13F 6f , [6734283, 1479292] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Marianne Dannbeck, Lars-Erik Nilsson)
Bjursås (artp.) (13F 7g , [6736220, 1480130] ) ,asp och sälglund ,9 buskar ,2007 (Johan Nilsson)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736360, 1481300] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,1 buskar ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Andersbo, Östra (artp.) (13F 8f , [6740005, 1479060] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736138, 1487340] ) ,fuktig ängsmark , 2019 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736138, 1487340] ) ,fuktig ängsmark , 2018 (Kjell Furugård)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Viola epipsila    Mossviol
Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Viola mirabilis    Underviol
Smälingsberget' ,fl! (13F 6g , [6734, 1481] ) ,lövlundsnår,ängsbackar,blocksluttningar i örtrik mark ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Stängslen, 100 m N Rappgården (artp.) (13F 6g , [6734120, 1481640] ) ,kalkrik jord ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Viola palustris    Kärrviol
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,sumpmark , 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Toppen av Bjursbacken (13F 7g , [6738260, 1480390] ) ,fuktig vandringsled , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Viola riviniana    Skogsviol
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ) ,öppen skogsmark , 2010 (JJa & IPt)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Viola rupestris    Sandviol
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Dalkarlsboholmarna (artp.) (13F 7g , [6735300, 1484200] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Eskil Friberg)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Rällsjöbo, i Rällåns bäckravin ca 250 m nedströms Rällsjöns utlopp (13F 7e , [6739020, 1471450] ) ,längs den tidvis översvämmade stigen ,ymnig (2000-) ,2007 (TLj)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
SV om foten av Smälingberget (SBT 87) (13F 6g , [67341, 14815] ) , ,rikligt 1979- ,1981 (Mor.,Wis.)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Dalkarlsboholmarna (artp.) (13F 7g , [6735300, 1484200] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Eskil Friberg)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Stortäkt v.lv. (13F 7g , [6736, 1481] ) ,fuktiga lv-diken , 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741, 1480] ) ,fuktäng ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Epilobium collinum    Backdunört
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Epilobium montanum    Bergdunört
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,grusiga slänter i avslutad grusgrop ,flertal ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ) ,ängsmark , 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Knippgården, 10 m söder om huset (13F 6e , [6734670, 1474860] ) ,solig näringsrik mark , 1996 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ) ,gammal tipplats , 1998 (JJa)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [67406, 14816] ) , ~refl~ ,jordtipp vid vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Angelica sylvestris    Strätta
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Carum carvi    Kummin
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Sågmyra (13F 6e , [6732710, 1472700] ) ,vägkant , 2017 (JJa)
10 m efter infarten till spårudden (13F 6e , [67335, 14741] ) ,ganska fuktigt och skuggigt dike ,10 ex ,1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdets by-Sågmyravägen (13F 6f , [67346, 14795] ) ,vägkant ,10-15 ex ,1987 (UEr)
Hammars produkter (13F 7g , [67358, 14801] ) , ~refl~ ,bäckravin , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Levisticum officinale    Libbsticka
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Myrrhis odorata    Körvel
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Baggarvet ,vid ridskolan (13F 7g , [6736670, 1480830] ) ,vägkant ,ett bestånd ,2002 (TLj)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736690, 1480860] ) ,gräsbevuxen vägkant , 1999 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ) ,(förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen) ,mest kvarstående ,1997 (TLj)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ) ,ängsmark , 2000 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ) ,igenväxande fäbodmiljö ,stora mängder ,2000 (JJa)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ) , ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vattenssamling , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calluna vulgaris    Ljung
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
200 m N om Rappsmälingen (13F 6g , [6734370, 1481480] ) ,granskog ( vintertid skoterled ) , 2013 (Gunlög Isaksson)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Bjursås/Limbo (artp.) (13F 7f , [6737037, 1475547] ) ,vägkant intill nedlagd väg, ont om sly just där , 2015 (Ingegerd Mickelz)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,14 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2014 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738450, 1478455] ) , ,blomning ,2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo skog (artp.) (13F 7f , [6738470, 1478470] ) , , 2015 (Lars Lagerqvist)
Litjärn N 500m (artp.) (13F 8f , [6740895, 1479722] ) ,lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Fjällgrycken NV (artp.) (13F 8g , [6743099, 1483440] ) ,gransumpskog / källpåverkad mark , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6737250, 1481530] ) ,skogsmark , 2020 (JJa)
Liholen S-ut vid liten väg (13F 7g , [67394, 14800] ) ,bäck / dikeskant ,10-20 ex. ,1993 (ÖSp)
Källsarvsberget (13F 7h , [6736811, 1487971] ) ,gles ung tallskog ,några ex. ,2016 (Kjell Furugård)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Efter gångvägen mellan Lurgården och Utgrycken (13F 7i , [6737087, 1490375] ) ,glänta med stora uråldriga tallar ,flera ex. under många år ,2015 (Kjell Furugård)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
norr om Grövelmyrorna (artp.) (13F 9g , [6749907, 1481523] ) ,äldre barrskog ,2 ,2019 (Olof Hedgren)
norr om Grövelmyrorna (artp.) (13F 9g , [6749946, 1481589] ) ,äldre barrskog ,3 ,2019 (Olof Hedgren)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Pyrola media    Klockpyrola
Andersbo (artp.) (13F 7f , [6739400, 1478165] ) , ,1 ,2016 (Andreas Grabs)
Pyrola minor    Klotpyrola
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [6738020, 1481300] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ) , ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ledum palustre    Skvattram
Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ) ,blöt skogsmark , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bottentjärn (13F 7g , [6736940, 1484990] ) ,fuktig strandkant , 2001 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) ,fuktig vägkant , 1997 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,dike , 2011 (JJa)
Lurån 300 m nedströms Utgrycken (13F 7i , [6737420, 1490470] ) ,gles barrskog ,enstaka ,2015 (GHa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ) ,myr , 2011 (JJa)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740770, 1483700] ) ,liten skogsmyr , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,liten myr , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Vaccinium uliginosum    Odon
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Bjursås (13F 7g , [6735730, 1480560] ) ,dikeskant , 2013 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ) ,(förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen) ,mest kvarstående ,1997 (TLj)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ) ,boulebanans omgivning , 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Larssveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736270, 1481690] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ) ,grusmark , 2015 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vattenssamling , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Strandkant vid Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) ,gräsmark , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14849] ) ,sank skogsmark vid strandkanten ,flertal ,2001 (JJa)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481400] ) , ~refl~ ,Igenväxande inäga , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Primula farinosa    Majviva
Gopa vid Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14741] ) ,lieslåttrad kalkfuktäng ,riklig ,1990 (LBr & TLj)
Bodarna (13F 7g , [6735430, 1482540] ) ,fuktig ängsmark , 2014 (JJa)
Kyrkbyn vid Gästgivarvägen (13F 7g , [67358, 14808] ) ,i dikesslänt ,ca 10 ex ,1990 (A.Berg)
Rog, ca 1910-t (Sam) — vid Sandviken (13F 7h , [67360, 14871] ) ,gräsmark vid stranden ,sparsamt ,1990 (G. Roos)
Primula veris    Gullviva
Sågmyra (13F 6e , [67325, 14724] ) , ~refl~ ,halvfuktig vägren i söderläge , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
200 m från Tidstrandsfabriken mot Tällbergsvägen (13F 6e , [67327, 14724] ) ,soligt dike, gräsmatta ,7 ex ,1996 (MBe)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Kyrkogården i Bjursås (13F 7g , [67357, 14806] ) ,gräsmark utanför kyrkogården , 1997 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736140, 1487370] ) ,tomtmark , 2015 (Kjell Furugård)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Rv 69 mellan Limbovägen och Rällsjön (13F 7f , [67372, 14751] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Fraxinus excelsior    Ask
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Bäcken upp till Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734153, 1474634] ) ,rikligt med unga plantor där kraftledning korsar prosgårdsvägen. ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Syringa vulgaris    Syrén
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ) ,igenväxande fäbodmiljö , 2000 (JJa)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734350, 1474110] ) , , 2004 (Lars Lagerqvist)
Sörskog, Bjursås (artp.) (13F 8f , [6744860, 1476298] ) , ,noterad ,2000 (Anders Wånge Kjellsson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ) ,fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana ,15 ex ,1996 (MBe)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14816] ) ,i f d hackslog ,5 ex ,1990 (LBr)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,7 ex ,2005 (JJa)
Björsberg vid ”Bränn-Mattes” (13F 8g , [67405, 14813] ) ,lieslagen äppelträdgård ,15 ex ,1990 (TLj & LBr)
Ljustjärnsberget (13F 8g , [6744700, 1483305] ) ,dikeskant ,två större grupper med upp till 50 blomställningar ,2020 (JJa)
Gruvgårdarna (artp.) (13F 8f , [6744021, 1477803] ) , ,25 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gruvgårdarna (artp.) (13F 8f , [6744069, 1477840] ) , ,42 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gruvgårdarna, Bjursås s:n (artp.) (13F 8f , [6744076, 1477833] ) ,slåttermark ,2 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Vinca minor    Vintergröna
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Galium album    Stormåra
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Galium aparine    Snärjmåra
200 m från Pros Olles hus längs stigen mot Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ) ,halvsandig foderåker i södersluttnng, jordrök och svinmålla ,15 ex ,1996 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Galium boreale    Vitmåra
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7g , [6736590, 1480140] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Lurån, vid vattenhjulets plats (13F 7i , [67368, 14905] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2015 (GHa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,strand , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Galium triflorum    Myskmåra
Ljustjärnens V-ände, 1985 (WIS.&MOR.1987) * (13F 6g , [67342, 14817] ) ,på och nedan stort flyttblock i örtrik fuktig blandskog ,minst 5 ex ,1988 (JEd o a)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,lövbevuxen strandkant , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås (13F 7g , [6736690, 1481600] ) ,sjökant , 2018 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,strand , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Andersbo (13F 7f , [6739970, 1478020] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6735650, 1480740] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735770, 1481810] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Polemonium caeruleum    Blågull
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Knippgården, 10 m söder om huset (13F 6e , [6734670, 1474860] ) ,solig näringsrik mark , 1996 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ) ,gammal tipplats , 1998 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,igenväxande gräsmark, gammal tipplats ,enstaka ,1999 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Badplatsen vid Lisstjärn (13F 7g , [67366, 14816] ) ,fukrig gräsmark , 2002 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Gårdsplan längs baggarvsvägen (13F 7g , [6737010, 1481280] ) ,gräsbevuxen strand , 1999 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67373, 14813] ) ,vid gödselstack ,några ex ,1999 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736600, 1487180] ) ,vägkant , 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736600, 1487230] ) ,vägkant, avskälpningskant , 2018 (Kjell Furugård)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Rappgården (SBT 87) (13F 6g , [67341, 14815] ) ,vid "gamla landsvägen" ,1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735670, 1481740] ) ,hallonsnår ,flera ställen ,2012 (JJa)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736890, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2012 (JJa)
Echium vulgare    Blåeld
Tallbovägen (13F 7f , [6736970, 1476850] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739400, 1476960] ) ,ängsmark, gångväg , 2020 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735430, 1482500] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736380, 1481610] ) ,utfyllnadsmark , 2020 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [67446, 14764] ) ,vägren ,rikt längs ett par meter av vägrenen ,2018 (GHa)
Vägen norr om Sörskog (13F 8f , [6744650, 1476470] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ) ,vägkant , 2000 (JJa)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,trädgårdsland ,talrik ,1999 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6736890, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2018 (JJa)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,gammal linda, inte slagen de senare åren ,flera ex ,1997 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Nonea versicolor    Nonnea
Gopa,Prosgårdarna (13F 6e , [6734, 1474] ) ,potatisland ,1 stort ex 1997 ,ej -98 ,1998 (ONä)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,gammal linda, inte slagen de senare åren ,flera ex ökande ,1997 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ) ,gammal tipplats , 1998 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,igenväxande gräsmark, gammal tipplats ,talrik ,1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6741030, 1482020] ) ,gammal tipplats , 1996 (JJa)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Callitriche palustris    Smålånke
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ) , ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
20 m väster om liten bod ovan Olle Näs (13F 6e , [67344, 14744] ) ,lite fuktig mark med mycket gräs och björkar ,4 ex ,1996 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
V. Hamberget,Baggbo (13F 7f , [67381, 14794] ) ,torräng ,ca 20 ex ,1989 (BCa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkfuktängskant i övre lite torrare delen ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67367, 14816] ) ,igenväxande linda ,flertal ,2001 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Slogkärret intill Liholsån (13F 7g , [67393, 14805] ) ,f.d.slåtteräng ,1 ex. ,1990 (PJo)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481400] ) , ~refl~ ,Igenväxande inäga , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741450, 1480520] ) ,gammal slåttervall , 1996 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738430, 1478440] ) , , 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Ajuga reptans    Revsuga
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ) ,åkerkant , 2011 (JJa)
Väster om Lisstjärn (13F 7g , [67370, 14819] ) , ~refl~ ,gammal soptipp , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737890, 1479410] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ) ,åkerkant , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Andersbo, Sotlarbacken (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ) ,igenväxande fäbodmark , 2000 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
200 m från Pros Olles hus längs stigen mot Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ) ,halvsandig foderåker i södersluttning, jordrök och svinmålla ,10 ex ,1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2008 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsbevuxen vägkant ,enstaka ,2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ) ,ängsmark , 2000 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Glechoma hederacea    Jordreva
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14790] ) ,tomtmark ,gamla stubbar,vid jordkällare ,många lokaler ,1986 (UEr)
Kalkberget (13F 6g , [6734, 1481] ) ,igenväx.fuktängar ,rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,trädgårdsland ,talrik ,1999 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Lamium album    Vitplister
Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Lamium purpureum    Rödplister
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,strandkant , 2020 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Prunella vulgaris    Brunört
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,sumpmark , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ) , ~refl~ ,våt sjökant,vildvuxen halvslyig sumpmark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [6741630, 1486090] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Stachys palustris    Knölsyska
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,bäckstrand , 2011 (JJa)
Stachys sylvatica    Stinksyska
200 m sydöst om Sågmyraparkens dansbana (13F 6e , [67332, 14734] ) ,frodig solig mark med mycket vildhallon , 1996 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736138, 1487346] ) ,ängsmark ,flera små lokaler ,2015 (Kjell Furugård)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Hedningabacken 13 (artp.) (13F 6f , [6731781, 1477876] ) , ,noterad, ( enligt brev från Sören Andersson ) ,2014 (Lennart Bratt)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Winbergs kompost, 50 m sydväst om anslagstavlan i Prosbodarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,solig näringsrik mark ,1 ex ,1996 (MBe)
Vid reningsverket vid Övre Ärtsjön (13F 6f , [67344, 14791] ) ,på schaktmassor ,1 ex ,1991 (H. Ljungqvist o a)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Gopen (13F 6e , [67330, 14734] ) ,vid stranden bland sten ,1 ex ,1986 (MKp)
Bodarna (13F 7g , [6735670, 1481749] ) ,trädgård, med fågelfrö ? ,1 ex ,2013 (Birger & Gunilla Roos)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736900, 1481630] ) ,rabatt , 2013 (JJa)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kvarntäkt Bjursås (13F 7g , [6736830, 1481530] ) ,trädgårdsland , 2016 (JJa)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [6738020, 1481300] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738400, 1478440] ) ,hävdad vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735430, 1482500] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ) ,(förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen) ,mest kvarstående ,1997 (TLj)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ) ,boulebanans omgivning , 2018 (JJa)
Gopa (13F 6e , [67337, 14744] ) , ~refl~ ,torrt dike i söderläge , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ) ,vägkanter ,allmän ,1988 (UEr)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,trädgårdsland ,talrik ,1999 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsmark längs gammal byväg ,flera ex ,2000 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ) ,öppen skogsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnssveden (13F 7g , [67361, 14827] ) , ~refl~ ,ängsbryn , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,grusig vägplan , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Prosgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734246, 1474098] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rällsjöbo (artp.) (13F 7e , [6739325, 1472001] ) , ,noterad ,2016 (Pär Karlsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ) ,fuktig vägkant , 2000 (JJa)
Scrophularia nodosa    Flenört
Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ) ,boulebanans omgivning , 2018 (JJa)
Mellan Gullnässtigen och Leksandsvägen, 20 m från vägarnas korsning (13F 6e , [67330, 14734] ) ,igenvuxen, slyig och skuggig mark, fibblor ,5 ex ,1996 (MBe)
Stortäkt v.lv (13F 7g , [67361, 14815] ) ,vägkant (i frodig veg.) ,på 1 fläck! ,1988 (JEd & o.a)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6731120, 1478550] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735430, 1482500] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) ,gräsbevuxna vägkanter ,några ,2000 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735730, 1481760] ) ,vägkant , 2000 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsbevuxen vägkant ,enstaka ,2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736160, 1487340] ) ,täppa , 2018 (Kjell Furugård)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Rog (13F 7h , [6736130, 1487340] ) ,täppa , 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736134, 1487348] ) ,täppa , 2019 (Kjell Furugård)
Veronica arvensis    Fältveronika
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Veronica filiformis    Trådveronika
Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,jordtipp ,ca 1 m2 ,2002 (JJa)
Kvarntäkt Bjursås (13F 7g , [6736830, 1481530] ) ,trädgårdsland , 2016 (JJa)
Veronica officinalis    Ärenpris
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479680] ) ,vändplan , 2020 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736810, 1481550] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6736890, 1481640] ) ,gräsmatta , 2018 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Veronica verna    Vårveronika
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Sågmyra (13F 6e , [67325, 14724] ) , ~refl~ ,halvfuktig vägren i söderläge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6746968, 1483784] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,vatten , 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Plantago major    Groblad
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Plantago media    Rödkämpar
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734526, 1474062] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rällsjöbo (artp.) (13F 7e , [6739325, 1472001] ) ,på ängen mellan vägen, härbret och ladan. ,noterad ,2016 (Pär Karlsson)
Linnaea borealis    Linnéa
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Knippgården 10 m söder om huset (13F 6e , [6734670, 1474860] ) ,solig näringsrik mark , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet-Morsveden (13F 7f , [67350, 14789] ) ,litet hygge med hallon ,1 ex ,1988 (UEr)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Tallbovägen (13F 7f , [6736970, 1476850] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ) ,gammal tipplats , 1998 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,igenväxande gräsmark, gammal tipplats ,enstaka ,1999 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67406, 14816] ) , ~refl~ ,jordtipp vid vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6741030, 1482020] ) ,gammal tipplats , 1996 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Viburnum opulus    Olvon
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kullgärdet-Morsveden (13F 7f , [67350, 14789] ) ,vid skogsväg ,asp o björk ,3-5 ex ,1988 (UEr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736168, 1487353] ) ,ängsmark nära sjön ,flera buskar ,2015 (Kjell Furugård)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [6742850, 1487410] ) ,igenvuxen fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Knautia arvensis    Åkervädd
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ) ,vägkanter ,allmän ,1988 (UEr)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgruvan (13F 7i , [67369, 14902] ) ,gammalt gruvområde ,enstaka ,2015 (GHa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rällsjöbo (artp.) (13F 7e , [6739325, 1472001] ) , ,noterad ,2016 (Pär Karlsson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ) , ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Dössberget Bjursås (13F 7g , [6736330, 1480650] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Campanula patula    Ängsklocka
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ) ,vägkanter ,allmän ,1988 (UEr)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggarvet Bjursås (13F 7g , [6736560, 1481380] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,fuktig skogsmark, mycket löv , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,gammal igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,gammal linda, inte slagen de senare åren ,talrika ,1997 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,fuktig grusmark i nedlagd grusgrop ,talrik ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734, 1479] ) ,vägkanter ,allmän ,1988 (UEr)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Andersbo, Sotlarbacken (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Achillea millefolium    Röllika
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,sumpmark , 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Bjursås (artp.) (13F 8f , [6744786, 1476339] ) , ,noterad ,2018 (Anders Waldenström)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Antennaria dioica    Kattfot
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra, Prosgårdarna (13F 6e , [6734100, 1473930] ) ,vägkant vid anslagsplats , 2016 (JJa)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Stängseln (13F 6g , [6734630, 1481170] ) ,invid byväg , 2013 (Gunlög Isaksson)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Gopa, Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734253, 1474205] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Stängseln, Bjursås (artp.) (13F 6g , [6734620, 1481140] ) , ,300 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) ,vägslänt ,450 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738430, 1478440] ) , , 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Göras Kalles täkt (artp.) (13F 7f , [6739450, 1477190] ) , ,3 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
Kvarntäkt (artp.) (13F 7g , [6736340, 1481560] ) , ,45 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) , ,1 plantor ,2011 (Mattias Ahlstedt)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Sågmyra (13F 6e , [6733060, 1471820] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Älgberget (13F 7h , [6739570, 1485910] ) ,igenväxande fäbodmiljö ,färghulla ,2000 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ) ,igenväxande fäbodmark , 2000 (JJa)
Arctium minus    Liten kardborre
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra, Tidstrands f.d. fabrik (13F 6e , [6732820, 1472170] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736060, 1481510] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågmyra, Tidstrands f.d. fabriksområde (artp.) (13F 6e , [6732820, 1472170] ) ,grusplan delvis beväxt ,noterad ,2016 (Janet Jandér)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6736900, 1479530] ) ,utkast , 2011 (JJa)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ) ,gräsmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Centaurea cyanus    Blåklint
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
300 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,dike som slås en gång om året, jungfrulin och darrgräs ,20 ex ,1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Centaurea jacea    Rödklint
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,gammal igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant , 2005 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Centaurea montana    Bergklint
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ) ,ängsmark ,gammal tomtmark , 2006 (IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734, 1481] ) ,vägkant i byn , 1988 (JEd & o.a)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsmark längs gammal byväg ,flera ex ,2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Smälingberget (SBT 87) (13F 6g , [67341, 14815] ) ,vid gamla landsvägen, 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Gopa, Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734253, 1474205] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Cicerbita alpina    Torta
Liholn S-ut vid ån (13F 7f , [67392, 14799] ) ,bäcksänka ,t.rikl. ,1989 (JEd gm C.Forsberg)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Liholen (13F 7g , [6739350, 1480000] ) ,lövrik snårskog , 2000 (JJa)
Liholn (13F 7g , [67395, 14801] ) ,våt igenväxande ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Övre Källsarvet (13F 7h , [6739550, 1487324] ) ,på stig vid kallkällan ,enstaka ex. ,2015 (Kjell Furugård)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ) ,vid en liten källa ,några ex ,1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ) ,gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark ,spridd ,1988 (BDr)
Liholn (artp.) (13F 7g , [6739073, 1480102] ) ,lövnaturskog / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Vatta, bäckdal söder om (artp.) (13F 9g , [6745648, 1483059] ) ,frodig bäckdalr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ) ,dikeskant , 2010 (JJa)
Dössberget Bjursås (13F 7g , [6736330, 1480650] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ) ,igenvuxen gammal trädgårdsmark , 2011 (JJa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ) , ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Cirsium helenioides    Brudborste
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Nässmälingen (artp.) (13F 6g , [6733444, 1481102] ) , ,noterad ,2017 (Claes Möllersten, Lars Rigbäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6736900, 1479530] ) ,utkast , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Lisstjärn, vid gamla tippen (13F 7g , [67370, 14819] ) ,igenväxande jord- och soptipp ,några ,2000 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,fuktig betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Crepis tectorum    Klofibbla
Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ) , ~refl~ ,våt sjökant,vildvuxen halvslyig sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Doronicum orientale    Gemsrot
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,grusiga slänter i avslutad grusgrop ,flertal ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Stig från Såtjärn (13F 7g , [6738810, 1483020] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Helianthus annuus    Solros
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ) ,åkerkant , 2018 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ) ,boulebanans omgivning , 2018 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Djäkenstugsvägen, "orkidevägen" (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ) ,fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana ,10 ex ,1996 (MBe)
Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ) , ~refl~ ,ängsmark som slås med lie , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,ängsrest , 1989 (JEd)
Rog (13F 7h , [6736180, 1487371] ) ,tomtmark , 2015 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Inula helenium    Ålandsrot
Baggbo (13F 7f , [6737890, 1479410] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Lactuca serriola    Taggsallat
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Lapsana communis    Harkål
Vid udden vid Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ) ,ganska fuktigt, kärrspira och mynta ,10 ex ,1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ) , ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6732533, 1471976] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,grusig vägplan , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Mycelis muralis    Skogssallat
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ) ,bäckfåra , 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Lisstjärn, vid badplatsen (13F 7g , [67368, 14816] ) ,fuktig gräsmark i strandkanten ,några ,2000 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,slyskog , 2008 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
SV om Smälingberget (SBT 87) (13F 6g , [67341, 14815] ) , ,1979- ,1981 (Mor.,Wis.)
Petasites hybridus    Pestskråp
Självbo (13F 7f , [6737400, 1476600] ) ,sank gräsmark , 2016 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735430, 1482540] ) ,fuktig ängsmark , 2014 (JJa)
Andersbo (13F 8f , [6740080, 1477990] ) ,efter bäck i byn ,stort bestånd ,1997 (TLj)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Bredvid liten bod ovan Olle Näs (13F 6e , [67344, 14744] ) ,soligt dike med högt gräs ,15 ex ,1996 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,gammal igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsmark längs gammal byväg ,flera ex ,2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,strandkant , 2020 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rällsjöbo (artp.) (13F 7e , [6739325, 1472001] ) , ,noterad ,2016 (Pär Karlsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Bjursås Coop (13F 7g , [6735820, 1480450] ) ,vägkant vid parkeringsplats , 2016 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737890, 1479410] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Stig från Såtjärn (13F 7g , [6738810, 1483020] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ) ,grusmark , 2014 (JJa)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ) ,upplagsplats , 2018 (JJa)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Senecio vulgaris    Korsört
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737890, 1479410] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Lisstjärn - Bjursen ,längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,gräsmark vid vägkanten, gammal tipplats ,stora bestånd ,1999 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ) ,liten ängsmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ) ,fuktig mark vid bäck , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,strandkant , 2020 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ) ,vägkant,korsning med å , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ) ,dikeskant , 2010 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736230, 1487320] ) ,fuktig vägren , 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736232, 1487341] ) ,fuktig vägren , 2019 (Kjell Furugård)
Sonchus asper    Svinmolke
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734380, 1474470] ) ,gräsbevuxen gräskant ,spridda ex ,2020 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Blomboa, (hasndelsträdgård) (13F 7g , [6736348, 1481592] ) ,som ogräs runt växthus och längs gamla stgar , 2020 (JJa)
Tanacetum parthenium    Mattram
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgåd , 2016 (JJa)
Tanacetum vulgare    Renfana
Sågmyra (13F 6e , [67329, 14717] ) , ~refl~ ,sandigt och grusigt dike , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Smälingarna v.landsvägen (13F 6g , [67334, 14810] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,trädgårdsland , 2008 (JJa)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ) ,åkermark i trä , 2010 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ) ,Parkeringsplats grusbelagd , 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Tussilago farfara    Hästhov
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736360, 1481300] ) , ,10 ,2018 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.) (13F 7g , [6736420, 1481220] ) ,slänten ,12 plantor ,2008 (Mattias Ahlstedt)
Paris quadrifolia    Ormbär
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Mln Övre Ärtsjön-G:a Sågmyravägen (13F 6f , [67347, 14791] ) , ,15/20 lokaler ,frekvens allm. , 1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ) ,bäckkant , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736097, 1487033] ) ,blöt aspskog ,rikligt ,2016 (Kjell Furugård)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Liholn (artp.) (13F 7g , [6739073, 1480102] ) ,lövnaturskog / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Litjärn N 500m (artp.) (13F 8f , [6740895, 1479722] ) ,lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Gammans S 300m (artp.) (13F 8g , [6740869, 1482236] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Ärtsjön (artp.) (13F 6f , [6734144, 1479361] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ) ,skogsrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Bultbo Norra (artp.) (13F 7f , [6738865, 1478365] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Rog (13F 7h , [6736163, 1487378] ) ,tomtmark , 2015 (Kjell Furugård)
Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67456, 14834] ) ,gammal fäbod,numera igenväxt,i foten avsjuttning ,10-tal skott på liten yta ,1988 (BDr)
Chionodoxa luciliae    Vårstjärna
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736680, 1481590] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736680, 1481590] ) ,bäckkant , 2012 (JJa)
Galanthus nivalis    Snödroppe
Lisstjärn (13F 7g , [6736680, 1481590] ) ,bäckkant , 2012 (JJa)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Kyrkogården i Bjursås (13F 7g , [67357, 14808] ) ,i gräsmark mellan gravar och utanför kyrkogården ,talrik ,1997 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741420, 1480520] ) ,igenväxande gräsmark , 2020 (JJa)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande åkermark , 2011 (JJa)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ) , ~refl~ ,bäck , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ) ,vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt , 2008 (JJa & IPt)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ) ,ängsmark , 2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ) ,igenväxande fäbodmiljö , 2000 (JJa)
Lilium martagon    Krollilja
SV delen av korsningen vid Sågmyra k:a, 20 m från väg (13F 6e , [67329, 14723] ) ,ganska fuktig igenvuxen mark, näringsrikt, kråkklöver och topplösa ,2 ex ,1996 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Tallbovägen (13F 7f , [6736970, 1476850] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ) ,torräng , 2011 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ) ,gräsmark , 1998 (JJa)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ) ,lövbuskar på ängsmark , 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,igenväxande gammal ängsmark ,flertal ,1997 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ) ,gräsmark längs gammal byväg ,flera ex ,2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,många ,2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ) ,vägkant nära en f.d. trädgådt , 2016 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ) ,ängsmark , 2000 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
S om Smälingberget (SBT 87) (13F 6g , [67341, 14815] ) ,inv id liten stig , 1983 (Mor.,Wis.)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Vid inloppet vid dammen i Vrebro (13F 6e , [67325, 14728] ) ,våt dammkant, sumpmåra och topplösa ,10 ex ,1996 (MBe)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ) ,bäckkant , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Strandkant vis Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ) ,fuktig strandkant , 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,sank strandkant ,flera ställen runt sjön ,1997 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Iris sibirica    Strandiris
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Corallorhiza trifida    Korallrot
N om gamla Sågmyravägen,V om bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14788] ) ,litet kärr ,3 ex ,1988 (UEr)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,liten myr , 2014 (JJa)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738471, 1478487] ) , , 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.) (13F 7f , [6738480, 1478640] ) , , 2014 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.) (13F 7f , [6738480, 1478640] ) , ,3 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738483, 1478487] ) ,myrmark ,2 ,2009 (Lars Lagerqvist)
Liholn (artp.) (13F 7g , [6739073, 1480102] ) ,lövnaturskog / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Baggarvet , ,33 ex ,1988 (FCa)
Baggarvet, ca 1940-t (Klb) * trol. = Kvarntäkt , 33 ex ,1989 (FCa)
Kvarntäkt ,fuktig igenväxande ängsmark ,1 planta, mångblommande ,2000 (JJa)
Stortäkt mot NO n.lv. (DBS) ,örtrikt lövsnår, f.d.slåtter el. betesmark ,1 rugge 'i kaninbur' ,1988 (JEd & o.a)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning , 2016 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ) ,fuktig skogsmark , 2015 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant ,stor mängd ,2005 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Vatta, bäckdal söder om (artp.) (13F 9g , [6745648, 1483059] ) ,vid vändplanen. ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ) ,gräsbevuxen sluttning ,800-1000 ex ,2016 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,våt skogsstig , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,grusig vägplan , 2011 (JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gamal slåttermark , 2005 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Goodyera repens    Knärot
Bjursmyren (13F 7g , [6737410, 1481770] ) ,fuktig skogsmark , 2013 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1483110] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Lurån 300 m nedströms Utgrycken (13F 7i , [6737350, 1490380] ) ,på mossbevuxen sten ute i fors ,ett tiotal ,2015 (GHa)
Styggborn vid Lurån (13F 7i , [6737370, 1490370] ) ,fuktig skogsmark ,hundratals ,2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Granåsen , viid Lungsjöån (13F 9g , [6748928, 1482310] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Högberget (274) (artp.) (13F 6f , [6731287, 1479777] ) , ,40 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens, Uno Skog, Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731723, 1477730] ) , ,17 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Ljustjärn (artp.) (13F 6g , [6734132, 1481888] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Lisbet Neil Stephens)
Ljustjärn (artp.) (13F 6g , [6734132, 1481888] ) , ,10 ,2017 (Lisbet Neil Stephens)
Bultbo skog (artp.) (13F 7f , [6738470, 1478470] ) ,skogsmark ,25 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo skog (artp.) (13F 7f , [6738470, 1478470] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo skog (artp.) (13F 7f , [6738470, 1478470] ) , ,40 stjälkar ,2011 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738471, 1478487] ) ,skog ,30 ,2009 (Lars Lagerqvist)
Bjursås prästskog, direkt söder om myren (artp.) (13F 7g , [6735210, 1481200] ) , ,10 plantor ,2011 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
"Bjursås prästskog ""provbrytningshögen""" (artp.) (13F 7g , [6735243, 1481259] ) , ,fullt utvecklade blad ,2013 (Pär Karlsson)
Granåsen (artp.) (13F 9g , [6748928, 1482310] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ) ,fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana , 1996 (MBe)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ) ,kalkäng i bergskärning ,515 ex i blom ,2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,ängsrest , 1989 (JEd)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,ca 130 ex ,2005 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Gopa vid Prosgårdarna, Bjursås s:n (artp.) (13F 6e , [6734210, 1474110] ) ,slåttermark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [67382, 14783] ) , , 2004 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,1000 plantor ,2011 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,1150 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,1150 plantor ,2010 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gruvgårdarna, Bjursås s:n (artp.) (13F 8f , [6744076, 1477833] ) ,slåttermark ,2 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Listera cordata    Spindelblomster
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738450, 1478455] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738467, 1478633] ) , ,3 ,2009 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738471, 1478487] ) , , 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.) (13F 7f , [6738480, 1478640] ) , ,2 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Fjällgrycken NV (artp.) (13F 8g , [6743099, 1483440] ) ,gransumpskog / källpåverkad mark , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
St Bladberget (artp.) (13F 8h , [6744453, 1486523] ) ,barrnaturskog / hällmarkskog , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Listera ovata    Tvåblad
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
40 m upp mot Prosgårdarna på vägen upp efter Gopa bystuga (13F 6e , [67340, 14746] ) ,torr, ganska näringsfattig mark, ängsskallra ,1 ex ,1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ) ,fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fjällgentiana ,15 ex ,1996 (MBe)
200 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,soligt dike, bergslok och jungfrulin ,4 ex ,1996 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,ett tiotal ,2015 (LBr)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ) ,dikeskant , 2011 (JJa)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ) ,kalkäng i bergskärning , 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkfuktäng ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Stortäkt mot NO n.lv. (13F 7g , [67361, 14816] ) ,örtrikt lövsnår, f.d.slåtter el. betesmark,resp.ängskant mot vägdike ,2 lok. men fåtalig! ,1988 (JEd & o.a)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [6736450, 1481710] ) ,fuktig vägkant , 2001 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,sank strandäng ,2 ex ,1997 (JJa)
Listjärn - Bjursen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,gräsbevuxen vägkant ,flertal ,2001 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736124, 1487341] ) ,fuktäng , 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736124, 1487341] ) ,fuktäng , 2019 (Kjell Furugård)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant ,många ,2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,ca 100 ex ,2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Gopa vid Prosgårdarna, Bjursås s:n (artp.) (13F 6e , [6734210, 1474110] ) ,slåttermark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Prosgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734246, 1474098] ) , ,2 ,2015 (Bo karlstens)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,100 ,2017 (Per Johansson)
Rällsjöbo (artp.) (13F 7e , [6739325, 1472001] ) ,på ängen mellan vägen, härbret och ladan. ,2 plantor/tuvor ,2016 (Pär Karlsson)
Bjursås, Skinnarbo (artp.) (13F 7f , [6736920, 1475980] ) ,hygge örtrikt ,5 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , ,250 plantor ,2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738240, 1478330] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo1 (artp.) (13F 7f , [6738490, 1478440] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Kalle Bergström)
Göras Kalles täkt (artp.) (13F 7f , [6739450, 1477190] ) , ,100 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gruvgårdarna, Bjursås s:n (artp.) (13F 8f , [6744080, 1477840] ) ,slåttermark ,8 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Platanthera bifolia    Nattviol
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67349, 14789] ) ,liten glänta i barrskog ,15-20 ex ,1988 (UEr)
Rappsmälingens NV-sida (13F 6g , [6734, 1481] ) ,örtrik granskog , 1988 (JEd & o.a)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,skogsbevuxen vägkant , 2008 (JJa)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738450, 1478455] ) , , 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo Norra (artp.) (13F 7f , [6738865, 1478365] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Bultbo norr (artp.) (13F 7f , [6739150, 1478220] ) , , 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
S Andersbo (artp.) (13F 7f , [6739200, 1478235] ) , , 2014 (Lars Lagerqvist)
Brännmyran, nordöstra kanten (artp.) (13F 8f , [6742130, 1477966] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2016 (Pär Karlsson)
Calla palustris    Missne
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vattenssamling , 2015 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,sumpig strandkant ,flertal ,2000 (JJa)
Lemna minor    Andmat
Gopa (13F 6e , [6733904, 1474603] ) , , 2019 (JJa)
Rappsmälingens NV-sida (13F 6g , [6734, 1481] ) ,strandkärr m.vass , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,strand , 2019 (JJa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vattensamling , 2015 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Sågdammen (13F 7g , [67372, 14823] ) ,strandkant ,flertal ,2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vattensamling , 2015 (JJa)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Bjursmyran, Bjursås (13F 7g , [6737410, 1481800] ) ,myr , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ) ,litet kärr ,4-5 ex ,1988 (UEr)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67369, 14812] ) ,liten trädgårdsdamm ,några ex ,1999 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
10 m in från Tällbergsvägen mitt emot vägen längs Gopens strand (13F 6e , [67325, 14731] ) ,väl skuggig dammkant, topplösa och vattenmåra , 1996 (MBe)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Ljustjärn (SBT 87) (13F 6g , [6734, 1482] ) , ,1979- ,1981 (Mor.,Wis.)
Potamogeton natans    Gäddnate
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,strand , 2019 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737150, 1489270] ) ,uppdämd bäck , 2010 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Lurån (artp.) (13F 7i , [6736494, 1491074] ) ,(enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
Sparganium emersum    Igelknopp
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vattensamling , 2015 (JJa)
Stigen mot Näset (13F 7h , [6736250, 1486250] ) ,liten bäck , 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ) ,bäckkant , 2018 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,bäck , 2005 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ) , ~refl~ ,fuktig vägkant , frekvens ej bedömd , 2005 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,damm , 2014 (JJa)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rappsmälingens NV-sida (13F 6g , [6734, 1481] ) ,strandkärr m.vass , 1988 (JEd & o.a)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Fjällgrycksbo (13F 8h , [6744004, 1485236] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vattenssamling , 2015 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,sparsam ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Juncus articulatus    Ryltåg
N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ) ,litet kärr ,7-8 ex ,1988 (UEr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursen, badplatsen Mårtsbo (13F 7g , [6738270, 1481884] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,fuktig grusmark i nedlagd grusgrop ,flertal ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Juncus bufonius    Vägtåg
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ) , ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ) ,fyllnadsplan , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Hästnäsvägen (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,upplagsplats , 2019 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14849] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2001 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ) ,strandkant ,några ,2001 (JJa)
"Proselins" (13F 7g , [67377, 14808] ) ,fuktig betesäng ,flertal ,1999 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,fuktig grusmark i nedlagd grusgrop ,flertal ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Öster om Gammals (13F 8g , [6741300, 1482700] ) , ~refl~ ,fuktig skogsväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Juncus bulbosus    Löktåg
N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ) ,litet kärr ,3-4 ex ,1988 (UEr)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Lurån (artp.) (13F 7i , [6736601, 1490946] ) ,(enl. Artportalen Stora Kopparberg) ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
Juncus compressus    Stubbtåg
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Vid Tidstransfabrikens västra sida, vid ån (13F 6e , [6732910, 1472100] ) ,fuktig sandig mark , 1996 (MBe)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ) ,fuktig vägkant , 1999 (JJa)
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ) ,fuktig vägkant , 2000 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Sågdammen (13F 7g , [67372, 14823] ) ,strandkant ,några ,2000 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,dike , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Juncus effusus    Veketåg
Dammkant 10 m från vägen mot Tällberg, mittemot infarten till vägen längs Gopens strand (13F 6e , [67324, 14731] ) ,våt dammkant, topplösa och vattenmåra , 1996 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
G:la Sågmyravägen,utkanten Kullgärdets by (13F 6f , [67348, 14790] ) ,dike ,1 ex ,1988 (UEr)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,sparsam ,2015 (LBr)
Rog (13F 7h , [6736175, 1487385] ) ,ängsmark nära sjön ,flera fina tuvor ,2015 (Kjell Furugård)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ) ,myr , 2011 (JJa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,fuktig skogsmark , 2012 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Juncus stygius    Dytåg
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Hästnäsvägen (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,upplagsplats , 2019 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Luzula pilosa    Vårfryle
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ) ,öppen skogsmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,skogsbryn , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Luzula sudetica    Svartfryle
Gopa (13F 6e , [67329, 14746] ) , ~refl~ ,fuktig äng somslås en gång om året , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Carex acuta    Vass-starr
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vattenssamling , 2015 (JJa)
Carex acutiformis    Brunstarr
Ljustjärn, 1892 (Jn) * björkkärr vid sjöns NV-sida (13F 6g , [67343, 14819] ) , ,riklig men mest steril ,1989 (JEd o a, kontr. ÖNi)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Ärtsjön (13F 6f , [6734020, 1479050] ) ,medelrikkärr i ledningsgata , 2002 (TLj)
Carex canescens    Gråstarr
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ) ,utfyllnad , 2012 (JJa)
Toppen av Bjursbacken (13F 7g , [6738260, 1480390] ) ,fuktig vandringsled , 2011 (JJa)
Bjursen, badplats (13F 7g , [6738823, 1481446] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ) ,dike , 2011 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Carex capillaris    Hårstarr
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkfuktäng (mkt.fin!) f.d. slåtteräng ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ) ,grässlänt , 2020 (JJa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkfuktäng i ngt. torrare del , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736900, 1481640] ) ,moränkulle , 2012 (JJa)
Väg mellan Djäkenstugan och Liden (13F 8f , [6740850, 1479830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2020 (JJa)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Öster om Gammals (13F 8g , [6741300, 1482700] ) , ~refl~ ,fuktig skogsväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Carex demissa    Grönstarr
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Carex diandra    Trindstarr
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lissjärns strand (13F 7g , [6736851, 1481641] ) ,fuktig sjöstrand , 2001 (JJa)
Carex digitata    Vispstarr
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ) ,fuktig grusmark i nedlagd grusgrop ,enstaka ,2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ) ,gammal nedlagd grusgrop , 2000 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ) ,grusmark , 2014 (JJa)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Carex dioica    Nålstarr
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Carex echinata    Stjärnstarr
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lisstjärn, vid sommarstugetomt (13F 7g , [67367, 14816] ) ,sank ängsmark vid stranden ,enstaka ,2001 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Toppen av Bjursbacken (13F 7g , [6738260, 1480390] ) ,fuktig vandringsled , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Stigen mot Näset (13F 7h , [6736250, 1486250] ) ,liten bäck , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ) , ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Carex elata    Bunkestarr
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Carex elongata    Rankstarr
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Carex flava    Knagglestarr
Sågmyra (13F 6e , [67325, 14724] ) , ~refl~ ,halvfuktig vägren i söderläge , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ) ,sumpmark vid bäck , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Bjursen, badplatsen Mårtsbo (13F 7g , [6738270, 1481884] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ) ,fuktig ravin , 2011 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Carex heleonastes    Myrstarr
'L.Smälingen' (Jn,trol.1890-talet):DF Utgången! (13F 6g , [6734, 1481] ) ,strandkärren numera täta vassar,arten trol.utg.p.g.a.eutrofiering fr. intilliggande f.d.åkrar ,0? ,1988 (JEd & o.a)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,strand, sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vattendrag , 2015 (JJa)
Carex limosa    Dystarr
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
N om väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67410, 14800] ) , ~refl~ ,myrdråg , frekvens ej bedömd , 2005 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Carex livida    Vitstarr
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ) , ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ) , ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Carex magellanica    Sumpstarr
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ) , ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735400, 1481110] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740770, 1483700] ) ,liten skogsmyr , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ) ,myr , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,liten myr , 2014 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ) ,fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana , 1996 (MBe)
Carex ovalis    Harstarr
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Toppen av Bjursbacken (13F 7g , [6738260, 1480390] ) ,fuktig vandringsled , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ) , ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Lurån, vid vattenhjulets plats (13F 7i , [67368, 14905] ) ,strandsnår , 2015 (GHa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6f , [6734186, 1479597] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Carex panicea    Hirsstarr
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Mellan Attjärnsbo och Björsberg (13F 8g , [6741000, 1482900] ) , ~refl~ ,dikeskant vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Gopa (13F 6e , [67337, 14744] ) , ~refl~ ,torrt dike i söderläge , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ) , ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ) , ~refl~ ,ängsmark som slås med lie , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Carex rostrata    Flaskstarr
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ) ,sjöstrand , 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737150, 1489270] ) ,uppdämd bäck , 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740770, 1483700] ) ,liten skogsmyr , 2011 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,liten myr , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Carex vaginata    Slidstarr
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Carex vesicaria    Blåsstarr
10 m från vägen till Tällberg, mittemot infarten till vägen längs Gpens norra strand (13F 6e , [67324, 14731] ) ,fuktig dammkant, ganska skuggigt, topplösa , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,sank strandäng ,flertal ,2001 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14849] ) ,sank skogsmark vid strandkanten ,flertal ,2001 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ) ,dyig strand ,flertal ,2001 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,fuktigt dike, darrgräs och Jungfru Marie nycklar , 1996 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Lisstjärn, vid sommarstugetomt (13F 7g , [67367, 14816] ) ,sank ängsmark vid stranden ,flertal ,2001 (JJa)
Bjursen, badplats (13F 7g , [6738823, 1481446] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Mellan Attjärnsbo och Björsberg (13F 8g , [6741000, 1482900] ) , ~refl~ ,dikeskant vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,strandkant , 2020 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Bjursen, badplats (13F 7g , [6738823, 1481446] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,strandkant , 2020 (JJa)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Svarthalstjärns utlopp (13F 6e , [67314, 14725] ) , ~refl~ ,fuktiga gräsängar och granskog , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,sparsamt ,2015 (LBr)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ) , ~refl~ ,fuktig vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Gopa (13F 6e , [67332, 14712] ) , ~refl~ ,myr och sumpmark kringväxt av gran- och tallskog , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ) , ~refl~ ,sank skogsstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ) ,myrmark , 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ) ,fuktig skogsbevuxen strand , 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ) ,skogsväg , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ) ,liten myr , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Bjursmyran (13F 7g , [67373, 14818] ) ,öppen myrmark ,flertal ,2000 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,myrmark , 2018 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ) ,utfyllnad , 2011 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ) ,dyig strand ,flertal ,2001 (JJa)
Nedre Avan (13F 7h , [6739509, 1488852] ) ,sjö ,rikligt ,2002 (IPt)
Schoenus ferrugineus    Axag
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ) ,myrmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) ,sank ängsmark vid stranden ,några ex ,2000 (JJa)
S avtagsvägen mot Sågmyra (SBT 87) (13F 6g , [67342, 14804] ) , ,1979- ,1981 (Mor.,Wis.)
Trichophorum alpinum    Snip
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6746973, 1483977] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Agrostis canina    Brunven
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,sumpmark , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Toppen av Bjursbacken (13F 7g , [6738260, 1480390] ) ,fuktig vandringsled , 2011 (JJa)
Bjursen, badplatsen Mårtsbo (13F 7g , [6738270, 1481884] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Agrostis capillaris    Rödven
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479680] ) ,vändplan , 2020 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Agrostis gigantea    Storven
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ) , ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Agrostis stolonifera    Krypven
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ) ,gräsmark kring skidanläggningen , 2016 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ) ,grusmark vid vindkraftverk , 2016 (JJa)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734526, 1474062] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479680] ) ,vändplan , 2020 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ) ,skogstig , 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734526, 1474062] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Knippgårdarna, Gopa (artp.) (13F 6e , [6734707, 1474826] ) , ,noterad ,2020 (Gustav Sjöblom)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6g , [6734660, 1480608] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Avena sativa    Havre
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ) ,gammal tipp , 2012 (JJa)
Briza media    Darrgräs
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ) ,gammal ängsmark , 2020 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Stängseln v.Rapp-Smälingen (13F 6g , [67342, 14813] ) ,strandängsrest , 1988 (JEd & o.a)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ) ,gräsmark inom bebyggelse , 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ) ,torräng , 2011 (JJa)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ) ,kalkäng i bergskärning , 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ) ,kalkängsveg. i vägkant , 1988 (JEd & o.a)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [6736450, 1481710] ) ,fuktig vägkant , 2001 (JJa)
Listjärn - Bjursen (13F 7g , [67378, 14817] ) ,gräsbevuxen vägkant ,flertal ,2001 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ) ,grusmark , 2015 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,ängsrest , 1989 (JEd)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ) ,slåtteräng ,massor ,2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ) ,gammal slåttervall , 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ) ,grösbevuxen vägkant , 1996 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ) ,skogbevuxen äng , 2005 (JJa)
Gopa, Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734253, 1474205] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet, väg W929 (artp.) (13F 6f , [6734700, 1479903] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Bultbo (artp.) (13F 7f , [6738300, 1478356] ) , , 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Göras Kalles täkt (artp.) (13F 7f , [6739450, 1477190] ) , ,100 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
Bromus inermis    Foderlosta
Atlasruta (13F 6e ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ) ,dike som slås en gång om året, jungfrulin och darrgräs , 1996 (MBe)
Bjursås Coop-butik (13F 7g , [6735861, 1480212] ) ,kanten av bilparkering , 2019 (SNy)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,lövskog , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ) ,dikeskant längs skogsväg , 2010 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743850, 1488370] ) ,fuktig skogstig , 2011 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Bjursen, badplats (13F 7g , [6738823, 1481446] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,gammalt potatisland , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ) ,sjöstrand,gräsbevuxen , 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ) ,vägkant längs gamlal tomter , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734476, 1474440] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Gopa, prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734526, 1474062] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Danthonia decumbens    Knägräs
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Stängseln v. g:la lv. strax S väg-X (13F 6g , [67344, 14812] ) ,ängsrest i vägslänt (m. Pote.cra.) ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Dössbergets hembygdsgård (13F 7g , [6736193, 1480740] ) ,ängsmark ,rikligt ,2019 (SNy)
Hanses Hällar (13F 7g , [6736992, 1480631] ) ,överkanten av beteshage ,spridd ,2002 (TLj)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ) ,hästhage , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsbevuxen strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ) ,gräsmark kring gammal bosättning , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Roegneria canina    Lundelm
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
SO reningsverket vid Övre Ärtsjön (13F 6f , [67343, 14792] ) ,stig längs Ö stranden ,riklig ,1988 (UEr)
Öv. Ärtsjön ,SO om reningsverket (13F 6f , [67343, 14792] ) ,fuktlövskog , 1992 (JEd)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
N bro över Rexbäcken,skoterled (13F 6f , [67349, 14784] ) ,bäckkant med inslag av lövträd ,20-30 ex ,1988 (UEr)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) ,lövrik fuktig ravin ,flertal ,2000 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) ,våt igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,bäckkant , 1989 (JEd)
Liholen (13F 7g , [6739350, 1480000] ) ,lövrik snårskog , 2000 (JJa)
Elytrigia repens    Kvickrot
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ) ,igenväxande fäbod , 2008 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Festuca ovina    Fårsvingel
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Hästnäsvägen (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,upplagsplats , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ) ,gräsmark vid gammalt torp , 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ) ,gräsmark längs grusväg , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Larsveden Bjursås (13F 7g , [6736590, 1480140] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ) ,ängsmark , 2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ) ,vändplan för skogsbilväg , 2008 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ) ,vägkant i skogsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ) ,grusmark, upplagsplats , 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ) ,tomtmark , 2019 (JJa)
Hästnäsvägen (13F 7g , [6736965, 1482063] ) ,upplagsplats , 2019 (JJa)
Bjursen, badplatsen Mårtsbo (13F 7g , [6738270, 1481884] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ) , ~refl~ ,våt skuggig dammkant , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ) ,strand , 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ) ,bäckkant , 2011 (JJa)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2003 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,strandäng , 2008 (JJa & IPt)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [67375, 14903] ) ,vattenbryn ,enstaka ,2015 (GHa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ) ,sänkt vattenlinje , 2020 (JJa)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Holcus mollis    Lentåtel
G:la Sågmyravägen,mitt emot infart till soptipp (13F 6f , [67346, 14785] ) ,vägkant ,2 ex ,1988 (UEr)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ) ,gammal åker ,riklig ,1989 (JEd)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ) ,åkerkant , 2011 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Melica nutans    Bergslok
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ) , ~refl~ ,fuktig ravin , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ) ,orkiderik vägkant , 2018 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ) ,stenig dammkant , 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.) (13F 6e , [6734583, 1474347] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Ärtsjön (artp.) (13F 6f , [6734205, 1479448] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.) (13F 6f , [6734333, 1479288] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Baggbo, väg W896 (artp.) (13F 7f , [6738305, 1478350] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sörskog, väg W896 (artp.) (13F 8f , [6743638, 1476929] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ) ,gammal igenväxande ängsmark ,flertal ,2000 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ) ,solbelysta gläntor ,rikligt ,1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ) ,gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark ,riklig ,1988 (BDr)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ) ,fuktig vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Bjursen, badplatsen Mårtsbo (13F 7g , [6738270, 1481884] ) ,sjöstrand , 2019 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ) ,strandkant , 2011 (JJa)
Rogsjöns strand (13F 7h , [6736095, 1487381] ) , ,enstaka ,2016 (Kjell Furugård)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ) ,dikeskant vid skogsbilväg , 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ) , ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ) ,vägbreddning , 2012 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,sjökant , 2015 (JJa)
Nardus stricta    Stagg
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ) ,intermediär myr, bäckdråg och lövskog ,spridd ,2015 (LBr)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn, vid sommarstugetomt (13F 7g , [67367, 14816] ) ,sank ängsmark vid stranden ,flertal ,2001 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479680] ) ,vändplan , 2020 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ) ,kornåker , 2015 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2014 (JJa)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Vid inloppet till dammen i Vrebro (13F 6e , [67325, 14728] ) ,vildvuxet, skuggigt, älggräs och hundäxing , 1996 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ) ,vägkant , 2018 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Stängseln, fl! (13F 6g , [6734, 1481] ) ,f.d.åkermark, vägkanter etc. ,fl. o. rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ) ,sank strandäng ,stor rugge ,2001 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ) ,utfyllnadsplan , 2012 (JJa)
Sågsbo (SBT 87) (13F 7f , [6739, 1477] ) ,övergiven trädgård, 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ) , ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,ängsmark , 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,betesmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ) , ~refl~ ,ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ) ,igenväxande ängsmark , 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng ,rikligt ,2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ) ,ängsmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ) ,strandkant , 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ) ,gräsbevuxen fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ) ,fäbodvall , 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Phragmites australis    Vass
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,sank strandkant , 2009 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ) ,utfylld sandstrand , 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ) , ~refl~ ,stränder , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ) ,sumpig sjöstrand , 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ) ,dike , 2013 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741580, 1486100] ) ,stenig strand , 2011 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ) ,myrmark , 2010 (JJa & NGu)
Poa alpina    Fjällgröe
Lustebo (13F 6f , [6731020, 1478560] ) ,på banvallen ,2 ex ,2002 (TLj)
Stängseln v.Rappsmälingens N-spets (13F 6g , [67342, 14813] ) ,kalk-berghäll ,några m2 ,1988 (JEd & o.a)
Holen 600 m ONO kyrkan (13F 7g , [67359, 14811] ) ,torr kalkpåv.vägkant resp.grusplan ,massor! ,1988 (JEd & o.a)
Poa annua    Vitgröe
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ) ,ängsmarker och kanter runt åker , 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ) ,igenväxande fäbodmark , 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ) ,ruderatmark/ängsmark , 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ) ,gräsmark, delvis igenväxt , 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ) ,gårdsmark , 2014 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ) ,gräsmark vid strandkant , 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ) ,gräsmark , 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ) ,grusupplag , 2014 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ) ,vandringsled i skogen , 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ) ,gammalt boställe , 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,torräng , 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ) ,gräsmark längs liten skogsväg , 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ) ,gammal fäbodmark , 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ) ,gräsbevuxen parkeringsplats , 2010 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ) , ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ) ,betesmark i igenväxande fäbodmiljö , 2008 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ) ,grusgrop , 2015 (JJa)
Poa nemoralis    Lundgröe
Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ) , ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ) ,liten inäga , 2011 (JJa)
Poa palustris    Sengröe
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ) ,ängsmark , 2014 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ) , ~refl~ ,våt ängsmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ) , ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ) ,grusplan , 2015 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ) ,hävdad slåtteräng , 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ) , ~refl~ ,grusgrop , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ) ,gräsäng , 2008 (JJa & IPt)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ) , ~refl~ ,frisk slåtteräng , frekvens ej bedömd , 1999 (JJa)
Poa supina    Trampgröe
Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14790] ) ,tomtmark, gles gräsmatta vid grusgång ,~10 ex ,1988 (UEr)
Kullgärde-Morsveden, skogsväg (13F 7f , [67354, 14787] ) ,mitt i vägen,gräsbevuxen,aspskog på båda sidor ,~10 ex ,1988 (UEr)
Poa trivialis    Kärrgröe
Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ) , ~refl~ ,solig sandig mark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ) ,betesmark , 2010 (JJa & IPt)

Uppdaterad 2021-03-14