AVESTA

261 arter

385 rapporter

Equisetum arvense    Åkerfräken
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Polypodium vulgare    Stensöta
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Larix decidua    Europeisk lärk
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Picea abies    Gran
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Pinus sylvestris    Tall
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Juniperus communis ssp. communis    En
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Salix fragilis    Knäckepil
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Salix pentandra    Jolster
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Alnus incana    Gråal
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Corylus avellana    Hassel
Kolerabacken-Sågbo, strax söder om järnväg (12G 3e , [66697, 15208] ) ,gammal älvbrink,lövlund,starkt sluttande,mjäla ,~11 st ,1987 (CWa)
Lindsnäs, Ö om riksväg (70) 68 (12G 3e , [66695, 15219] ) ,blandskog,f.d hagmark ,~10 st ,1981 (CWa)
Fagus sylvatica    Bok
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Quercus robur    Ek
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Strömsnäs,strax norr om Krylbo,S om järnvägen (12G 3e , [66687, 15224] ) ,lövskog:björk,rönn,hägg,lönn m.m ,~20 st ,1987 (CWa)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Kolerabacken-Sågbo strax S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15208] ) ,gammal älvbrink med lövskog ,mjäla ,t.a ,1987 (CWa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Polygonum aviculare    Trampört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,strand , 2015 (DABS)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ) , , 2015 (DABS)
Chenopodium album    Svinmålla
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Herniaria glabra    Knytling
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Avesta -Bjurfors vid vägskälet mot Djäknehyttan (12G 3d , [66690, 15182] ) ,gammalt bruksområde ,rikligt ,men efter några år helt borta ,1995 (Axel Ingmar)
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Sagina procumbens    Krypnarv
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Silene vulgaris    Smällglim
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Spergularia rubra    Rödnarv
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Stellaria nemorum    Lundarv
Lindsnäs,Ö.om lasarett (12G 3e , [66691, 15221] ) ,lövskog,sluttning,mläla-mo ,ställvis allmän ,1987 (CWa)
Sågbo S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15209] ) ,gammal älvbrink lövlund ,mjäla ,ställvis allmän ,1987 (CWa)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Caltha palustris    Kabbleka
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Fumaria officinalis    Jordrök
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Arabis glabra    Rockentrav
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ) ,ruderatmark , 1984 (MDv)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.) (12G 3e , [6669863, 1520183] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hesperis matronalis    Hesperis
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sågbo S om järnväg (12G 3e , [66697, 15210] ) ,sluttning med lövskog ,m.a ,1987 (CWa)
Iberis sempervirens    Vinteriberis
Döda fallet (12G 3e , [66699, 15210] ) ,slaggutfyllnad vid älven ,1 stort ex ,1991 (PDm)
Thlaspi arvense    Penningört
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Reseda lutea    Gulreseda
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.) (12G 3e , [6669863, 1520183] ) , ,6 plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ) ,vägslänt ,rikligt ,2005 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS & IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Potentilla anserina    Gåsört
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Fragaria vesca    Smultron
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Geum rivale    Humleblomster
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Geum urbanum    Nejlikrot
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Potentilla erecta    Blodrot
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ) , , 2015 (DABS)
Prunus domestica ssp. insititia    Krikon
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Rosa glauca    Daggros
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rubus saxatilis    Stenbär
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Rubus idaeus    Hallon
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sanguisorba minor ssp. polygama    Vingpimpinell
Lindsnäs-Döda fallen V om Rv (68) 70 (12G 3e , [66698, 15207] ) ,slaggsten,muddringsgrus ,m.a. (best.TKa) ,1987 (CWa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sorbus intermedia    Oxel
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ) , , 2015 (DABS)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.) (12G 3e , [6669863, 1520183] ) , ,riklig på banvallar ,2016 (Henry Gudmundson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lotus corniculatus    Käringtand
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Medicago lupulina    Humleluzern
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ) ,ruderatmark ,flertal ,1984 (MDv)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Lindsnäs-Dödafallen V.om Rv 68 (70) (12G 3e , [66697, 15218] ) ,slaggsten-grusmark ,enstaka ,1987 (CWa)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ) ,ruderatmark ,flertal ,1984 (MDv)
Onobrychis viciifolia    Esparsett
Döda fallet (12G 3e , [66699, 15210] ) ,"utfyllnad nedanför ""fallet""" ,1 stort ex ,1990 (PDm)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Trifolium medium    Skogsklöver
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Trifolium pratense    Rödklöver
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Trifolium repens    Vitklöver
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ) ,ruderatmark , 1984 (MDv)
Vicia cracca    Kråkvicker
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Vicia sepium    Häckvicker
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Oxalis acetosella    Harsyra
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Geranium robertianum    Stinknäva
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Acer platanoides    Lönn
Djäknehyttan,Bjurforsbäckens ravin (12G 3d , [66694, 15184] ) ,lövskog i ravin,mjäla,tillsammans med gråal,hägg,rönn,druvfläder ,allmän ,1980 (CWa)
Linsnäs,Ö om lasarett (12G 3e , [66693, 15221] ) ,älvbrink,starkt lutande,mjäla,(bestånd om c:a 2 ha) ,allmän ,1981 (CWa)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Lindsnäs Ö. om Rv 68 (70) (12G 3e , [66695, 15219] ) ,igenväxt hagmark,blandskog ,några mindre grupper ,1981 (CWa)
Frangula alnus    Brakved
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Tilia cordata    Lind
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Sågbo,S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15208] ) ,gammal älvbrink,lövlund ,3 stora, 3 små ,1987 (CWa)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ) , , 2015 (DABS)
Lindnäs-Döda fallen V om Rv(70) 68 (12G 3e , [66697, 15218] ) ,slaggsten/grus ,enstaka ,1987 (CWa)
Viola arvensis    Åkerviol
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Viola palustris    Kärrviol
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ) , , 2015 (DABS)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Epilobium montanum    Bergdunört
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Oenothera rubricaulis    Pricknattljus
Trafikplats vid Rv 70 nära Dalahästen och i åkerkant söderut (12G 4e , [6670, 1522] ) , , 1998 (LBr)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ) ,strand , 2015 (DABS)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Kolerabacken-Sågbo (12G 3e , [66697, 15208] ) ,gammal älvbrink,lövlund ,ställvis allmän ,1987 (CWa)
Angelica sylvestris    Strätta
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Myrrhis odorata    Körvel
Avesta staden fl. kring j-verket (12G 3e , [6669, 1520] ) ,vägkanter,slänter ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Sågbo S. om järnväg (12G 3e , [66697, 15210] ) ,ödetomt, vid jordkällare ,2 st ,1987 (CWa)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ) ,ruderatmark , 1984 (MDv)
Lindsnäs,väg 68(70).påfart (12G 3e , [66696, 15215] ) ,vägkanter ,mindre allmän ,1987 (CWa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Calluna vulgaris    Ljung
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Pyrola minor    Klotpyrola
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Vaccinium uliginosum    Odon
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Lindsnäs, Ö om lasarett (12G 3e , [66692, 15221] ) ,älvstrand ,t.a. ,1981 (CWa)
Primula veris    Gullviva
Rv 68 vid Bilmetro (artp.) (12G 3e , [6669130, 1521370] ) ,vägkant ,1 ,2008 (ADv)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Rv 68 vid Bilmetro (artp.) (12G 3e , [6669130, 1521370] ) ,vägkant ,1 plantor ,2008 (ADv)
Galium album    Stormåra
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Galium verum    Gulmåra
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Echium vulgare    Blåeld
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.) (12G 3e , [6669863, 1520183] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Myosotis ramosissima    Backförgätmigej
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,berghäll -stenblock , 2015 (DABS)
Ajuga reptans    Revsuga
Sågbo S. om järnväg (12G 3e , [66697, 15210] ) ,skuggig lövskog ,m.a. ,1987 (CWa)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lamiastrum galeobdolon    Gulplister
Avesta ,Södra älvbrinken strax N om Krylbobron (12G 3e , [6668730, 1522720] ) ,rik lövskog , med konkurens av bl.a. kirskål ,spridd ca 100 m2 ,bitvis marktäckande ,2007 (Peter Klintberg)
Prunella vulgaris    Brunört
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Nedom Döda fallen (12G 3e , [66699, 15210] ) ,schaktmark med bl a esparsett och pimpinell ,på 1/4 m2 ,1990 (BPe)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Scrophularia nodosa    Flenört
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Verbascum phlomoides    Läkekungsljus
Döda fallet (12G 3e , [66699, 15210] ) ,"utfyllnad nedanför ""fallet""" ,2 blommande ex. 5 ettårsplantor ,1990 (PDm)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Veronica officinalis    Ärenpris
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Plantago major    Groblad
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Kolerabacken-Sågbo S om järnväg (12G 3e , [66697, 15208] ) ,gammal älvbrink,lövskog ,t.a. ,1987 (CWa)
Lindsnäs, Ö om Rv 68 (70) (12G 3e , [66695, 15219] ) ,igenvuxen hagmark,blandskog ,allmän ,1981 (CWa)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Viburnum lantana    Parkolvon
Lindsnäs, Ö om lasarett (12G 3e , [66694, 15221] ) ,lövskog i sluttning mot älven ,2 st ,1987 (CWa)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Knautia arvensis    Åkervädd
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Campanula patula    Ängsklocka
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Achillea millefolium    Röllika
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Achillea ptarmica    Nysört
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Arctium minus    Liten kardborre
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Carduus crispus    Krustistel
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Centaurea jacea    Rödklint
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Cirsium arvense    Åkertistel
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Crepis tectorum    Klofibbla
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ) , , 2015 (DABS)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669817, 1521694] ) , , 2015 (DABS)
Lactuca serriola    Taggsallat
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Lapsana communis    Harkål
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Filago arvensis    Ullört
Gamla bruksområdet framför myntmuseet (12G 4e , [6670110, 1520300] ) ,grusplaner ,riklig ,2015 (LBr)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Mycelis muralis    Skogssallat
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Senecio vulgaris    Korsört
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Tanacetum vulgare    Renfana
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.) (12G 3e , [6669863, 1520183] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Lerbäcken v. Krylbo söder om ridhus (12G 3e , [66673, 15203] ) ,grund bäckravin,lövskog:gråal,hägg,björk m.m ,ett bestånd om 15 m2 ,1985 (CWa)
Lilium martagon    Krollilja
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Älvpromenaden, vid Högbo (artp.) (12G 4e , [6670274, 1521204] ) ,ängsblandskog foten av älvbrink, intill stig ,20 plantor/tuvor ,2016 (Peter Klintberg)
Spirodela polyrhiza    Stor andmat
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Potamogeton natans    Gäddnate
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Juncus compressus    Stubbtåg
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Juncus effusus    Veketåg
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Luzula pilosa    Vårfryle
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ) ,strand , 2015 (DABS)
Carex acuta    Vass-starr
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ) ,strand , 2015 (DABS)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Carex ovalis    Harstarr
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Carex pallescens    Blekstarr
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Agrostis capillaris    Rödven
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Agrostis gigantea    Storven
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avena sativa    Havre
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bromus inermis    Foderlosta
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.) (12G 3e , [6669863, 1520183] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Gamla bruksområdet framför myntmuseet (12G 4e , [6670110, 1520300] ) ,grusplaner ,något tiotal strån ,2015 (LBr)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Roegneria canina    Lundelm
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,upplagsplats , 2015 (DABS)
Elytrigia repens    Kvickrot
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ) ,skogsmark längs promenadväg , 2015 (DABS)
Festuca ovina    Fårsvingel
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avenula pratensis    Ängshavre
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ) ,torrbacke , 2015 (DABS)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Milium effusum    Hässlebrodd
Lindsnäs, Ö om riksväg (70) 68 (12G 3e , [66695, 15219] ) ,igenvuxen hagmark,lövskog björk,gran,rönn hägg m.m ,t.a ,1987 (CWa)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Poa annua    Vitgröe
Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Poa nemoralis    Lundgröe
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ) ,vägkant , 2015 (DABS)

Uppdaterad 2018-11-06