ASPEBODA

493 arter

2452 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Stråtjärn, vägkant S Aspån (artp.) (13F 3g , [6716702, 1482801] ) , , 2013 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Öster omTundammen (13F 4f , [6724352, 1477309] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Öster omTundammen (13F 4f , [6724793, 1475705] ) ,myr , 2020 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) ,vattenstrand ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Aspeboda N-ut vid stora vägskälet (13F 3g , [67182, 14823] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (JEd)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vögkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgatan V Olsbacka ca 50 m söder om vägen (artp.) (13F 3h , [6715317, 1485490] ) ,torr gräsmark längs stig i kraftledningsgata ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Dryopteris cristata    Granbräken
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714620, 1484540] ) ,björksumpskog och starrkärr med lappvide ,3 grupper om totalt ett 20-tal ex ,2005 (LBr)
Billingsnäs 300 m N om sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,1977 (SBm o a) * igenväxta myrodlingar med gles björkskog ,ca 35 tuvor i främst dikena ,1989 (JEd o a)
Billingsnäs (13F 3f , [67186, 14782] ) ,myr i tät skog ,foto ,2011 (IPt)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714766, 1486657] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Larix sibirica    Sibirisk lärk
Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Picea abies    Gran
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723182, 1476578] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723235, 1476604] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6724517, 1475797] ) , ,noterad 176 år ,2020 (Uno Skog)
Pinus sylvestris    Tall
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723324, 1476411] ) , ,noterad 161år ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6724468, 1475677] ) , ,noterad 164 år tjäderbetad ,2020 (Uno Skog)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6724794, 1475751] ) , ,noterad borrad, mer än 157 år ,2020 (Uno Skog)
Juniperus communis ssp. communis    En
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Populus tremula    Asp
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix fragilis    Knäckepil
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Salix lapponum    Lappvide
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714620, 1484540] ) ,björksumpskog och starrkärr ,spridd ,2005 (LBr)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Salix triandra    Mandelpil
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Myrica gale    Pors
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) ,vattenstrand ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) ,vattenstrand ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723735, 1475955] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Alnus incana    Gråal
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Betula pendula    Vårtbjörk
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Betula pubescens    Glasbjörk
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Quercus robur    Ek
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Humulus lupulus    Humle
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Liljan (13F 2h , [6714276, 1488636] ) ,längs bäck i lövdäld med al o sälg samt besksöta ,riklig blommande , både han och honplantor !! ,2004 (TLj)
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Bistorta vivipara    Ormrot
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Fallopia sachalinensis    Jätteslide
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken , 1989 (JEd)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Rumex crispus    Krusskräppa
Vassbo (13F 2g , [67120, 14847] ) ,gräsmark i hästhage ,1 ex. ,1987 (TLj)
Ö om lilla Aspan eft.Olsbackavägen (13F 2h , [67129, 14853] ) ,uppschaktade jordhögar int.åkerholme ,enst. ,1987 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Morbygden (13F 3g , [6719, 1484] ) ,åkerkant ,1 ex ,1995 (TLj)
Atriplex patula    Vägmålla
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,ladugårdsbackar,häckar, bärbuskland,kompost ,fl. ,1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [6712380, 1484670] ) ,tomtmark, skräpmark , 2006 (IPt)
Utanmyra (13F 2h , [67136, 14851] ) ,jordhöh i åkerkant ,enst. ,1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714437, 1488062] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Kavelmora (13F 3g , [6718474, 1480398] ) ,ogräs , 2018 (SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Cerastium arvense    Fältarv
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,frilandsodling perenner ,enst. ,1987 (TLj)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Gypsophila muralis    Grusnejlika
Vassbo (13F 2g , [6712280, 1484680] ) ,handelsträdgård i grusgångar ,spridd ,2004 (IPt)
Herniaria glabra    Knytling
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Olsbacka v.f.d.jvg-stn (13F 2h , [67149, 14860] ) ,sand/grusplan ,rikl. ,1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Nedre Skog mellan slaggvarpen o.St.Aspan efter bäcken (DF) (13F 4f , [67220, 14794] ) ,sumpig gles björkskog med slagg under ,50-100 ex. ,1987 (SNy)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkanter norr om Nedre Skog (artp.) (13F 4f , [6722591, 1479511] ) ,vägkant grusväg i skogen ,noterad ,2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Sagina procumbens    Krypnarv
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Silene dioica    Rödblära
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ) ,ån , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Silene latifolia    Vitblära
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Silene vulgaris    Smällglim
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478503] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spergularia rubra    Rödnarv
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Stellaria media    Våtarv
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Nuphar lutea    Gul näckros
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ) ,ån , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Actaea spicata    Trolldruva
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Sörbobäcken,500 m V Sörbo (13F 2g , [67134, 14836] ) ,bäckkant,sluttning mot hygge ,t.rikl ,1987 (TLj)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Stråtjärn N, vägkant (artp.) (13F 3g , [6717289, 1482598] ) ,vägkant , 2014 (Per Johansson)
Stigstart mot Kappelgrund, c 600 m V Olsbacka (artp.) (13F 3h , [6715391, 1485525] ) ,skogsmark ung tallskog i sydsluttning mot vägkanten ,4 ,2017 (Per Johansson)
Kapellbergsstigen, Falu kommun, Svealand, Vällgården, Falun (artp.) (13F 3h , [6716061, 1485097] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.) (13F 2g , [6712176, 1484771] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Caltha palustris    Kabbleka
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i plantskola ,t.rikl.fl. ,1987 (TLj)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Liljans gård (13F 2h , [67143, 14879] ) ,näringsrika gamla prydnadsdammar ,rikl. ,1987 (TLj)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Ranunculus ficaria    Svalört
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i plantskola ,ymnigt överallt! ,1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.) (13F 2g , [6712176, 1484771] ) ,trädgård ,spridd i gräsmattor - buskage ,2015 (Per Johansson)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.) (13F 2g , [6712388, 1484631] ) ,ruderat- och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken , 1989 (JEd)
Chelidonium majus    Skelört
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Fumaria officinalis    Jordrök
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Alliaria petiolata    Löktrav
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,bar lättjord i barrväxtodling ,~50 ex. ,1987 (TLj)
Arabis glabra    Rockentrav
Vassbo (13F 2g , [67121, 14846] ) ,bar lättjord i barrväxtodling ,~50 ex. ,1987 (TLj)
Hinsnoret v.f.d.jvg-stn (13F 2i , [67138, 14902] ) ,örtrik jvg-slänt ,9 ex. ,1987 (TLj)
Vassbo, vid parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712109, 1484640] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Sörbobäcken (13F 2g , [6713, 1484] ) ,fuktiga bäckstränder ,fl. ,1987 (TLj)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ) ,ån , 2018 (SNy)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,frilandsparcell i perennodling ,~25 ex ,1987 (TLj)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Erophila verna    Nagelört
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,bar jord i dvärgbarrväxtodling ,~100 m2 ,1987 (TLj)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hesperis matronalis    Hesperis
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714766, 1486657] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,bar jord i dvärgbarrväxtodling ,ca 10 ex. ,1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Thlaspi arvense    Penningört
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Drosera intermedia    Småsileshår
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
S Hålsjön, liten myr (artp.) (13F 4f , [6721957, 1479982] ) ,myr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Slaggen (13F 3g , [67158, 14834] ) ,slagghögar ,ymnig ,1987 (TLj)
Stråtenbo (13F 3g , [6717, 1481] ) ,på slaggvarp ,rikligt ,1987 (JEd)
Vassbo, vid parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712109, 1484640] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Sempervivum tectorum    Taklök
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ribes alpinum    Måbär
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Vassbo (13F 2g , [6712190, 1484620] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Utanmyra (13F 2h , [6713810, 1485590] ) ,vägslänt ,spridd, (enda arten kåpor) ,2007 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717850, 1481390] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718270, 1480740] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Vassbo handelsträdgård (13F 2g , [67123, 14846] ) ,grusgångar ,vägkanter ,spridd från rabatter ,2005 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Vassbo (13F 2g , [6712190, 1484620] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717850, 1481390] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ) ,vägslänt ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717850, 1481390] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Potentilla anserina    Gåsört
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.) (13F 2g , [6712388, 1484631] ) ,ruderat- och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
500 m V Karlsvik (13F 2h , [67146, 14867] ) ,gräsbeväxt gml banvall i sydläge ,~100 m2 ,1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norsbo (13F 2h , [67148, 14893] ) ,lundveg/eft. bäck ,1 fert.best. ,1987 (TLj)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Fragaria vesca    Smultron
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Geum rivale    Humleblomster
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Geum urbanum    Nejlikrot
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla erecta    Blodrot
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715224, 1485399] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Stråtenbo (13F 3g , [6717849, 1481427] ) ,vägkant vid slaggvarpen , 2019 (SNy)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Nedre Grönbo (artp.) (13F 4g , [6721060, 1480640] ) , ,noterad ,2017 (Gun Ingmansson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Stråtenbo ca 250 m NV sågen (13F 3g , [6717, 1481] ) ,i åkervall mot väg ,enstaka ,1987 (JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rosa glauca    Daggros
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
S Hålsjön, liten myr (artp.) (13F 4f , [6721957, 1479982] ) ,myr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rubus idaeus    Hallon
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
300 m NV Vilkesbacka, gamla banvallen (artp.) (13F 3g , [6715264, 1484622] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Vassbo,Ålmyran (13F 2g , [67120, 14843] ) ,hyggeskant/skogsbryn v.f.d. tomt ,~50 m2 ,1987 (TLj)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägkanter norr om Nedre Skog (artp.) (13F 4f , [6722591, 1479511] ) ,vägkant grusväg i skogen ,50 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Kapellbergets S-sluttning (13F 3h , [67155, 14854] ) ,skogsmak i brant sluttning ,ca 30 ex ,1989 (BCa)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Vallsfors i ”backe”, 1951 (R. Olsson enligt Dn) * herrgårdens trädgård i nordänden (13F 3f , [67175, 14774] ) ,i vildvuxen äldre trädgård samt i skogsbryn intill, för att hindra igenväxning bränns marken tidigt på våren årligen ,ca 100 ex 1987 (SNy) * ,1989 (JEd o a)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) ,frisk gräsmark med björk , 2015 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.) (13F 2g , [6712388, 1484631] ) ,ruderat- och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Medicago lupulina    Humleluzern
Olsbacka fd stn (13F 2h , [67149, 14860] ) ,grusmark ,enstaka ,1989 (JEd)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Medicago falcata    Gullusern
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.) (13F 2g , [6712388, 1484631] ) ,ruderat- och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Trifolium medium    Skogsklöver
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Utanmyra, n.bryggan (13F 2h , [67136, 14851] ) ,kornåker ,rikl. ,1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Vicia sepium    Häckvicker
Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Oxalis acetosella    Harsyra
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Olsbacka, Åkern (13F 2h , [67149, 14866] ) ,vägkant ,1-2 ex. ,1988 (GRo)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Linum catharticum    Vildlin
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Acer platanoides    Lönn
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Slaggen 55 (artp.) (13F 3g , [6715468, 1484078] ) , , 2015 (Per Johansson)
Acer pseudoplatanus    Tysklönn
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aesculus hippocastanum    Hästkastanj
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Impatiens balsamina    Balsamin
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Frangula alnus    Brakved
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Tilia cordata    Lind
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, vägkanter längs åkerväg S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715318, 1479084] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715571, 1485866] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola epipsila    Mossviol
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Viola palustris    Kärrviol
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Viola riviniana    Skogsviol
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kraftledningsgatan V Olsbacka ca 50 m söder om vägen (artp.) (13F 3h , [6715317, 1485490] ) ,torr gräsmark längs stig i kraftledningsgata ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Viola rupestris    Sandviol
Björsbo (13F 2h , [67144, 14857] ) ,betad,sydvänd torrbacke ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Epilobium montanum    Bergdunört
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ) ,ån , 2018 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Cornus alba    Videkornell
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Cornus sanguinea    Skogskornell
Vassbo, S om Lilla Aspan, vid bron (artp.) (13F 2g , [6712197, 1484991] ) ,strandkanten av å ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norsbo (13F 2h , [6714, 1489] ) ,tomtmark , 1987 (JEd)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716, 1480] ) ,tomtmark , 1987 (JEd)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717, 1481] ) ,tomtmark o avstj.plats , 1987 (JEd)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Angelica sylvestris    Strätta
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carum carvi    Kummin
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Conium maculatum    Odört
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714437, 1488062] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myrrhis odorata    Körvel
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.) (13F 2g , [6712388, 1484631] ) ,ruderat- och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Sörbo, Sörbobäcken v.golfbanan (13F 2g , [67139, 14841] ) ,lugnparti i bäck ,enst. ,1987 (TLj)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478503] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
S Hålsjön, liten myr (artp.) (13F 4f , [6721957, 1479982] ) ,myr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Calluna vulgaris    Ljung
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Chimaphila umbellata    Ryl
Kapellbergets S-sida 200 m N Olsbacksvägen (13F 3h , [67155, 14856] ) ,S-sluttning med gles tallskog ,100-tals 1988 (TLj) * lokalen avverkad, sönderkörd och nedrisad ,1992 (TLj & ASj)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
S Hålsjön, liten myr (artp.) (13F 4f , [6721957, 1479982] ) ,myr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723202, 1476807] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ledum palustre    Skvattram
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S Hålsjön, liten myr (artp.) (13F 4f , [6721957, 1479982] ) ,myr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) ,vattenstrand ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Primula veris    Gullviva
500 m V Karlsvik (13F 2h , [67146, 14867] ) ,gräsbeväxt gml banvall i sydläge ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Fraxinus excelsior    Ask
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Slaggen 55 (artp.) (13F 3g , [6715468, 1484078] ) , ,liten askpopulation i vägkanten/skogen mittemot slaggen 55 ,2015 (Per Johansson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Vinca minor    Vintergröna
Vassbo i vägdike ovan skolan (13F 2g , [67121, 14846] ) ,vägdike,spridd på egen hand (med fåglar?) från skolan ,~1 m2 ,1988 (TLj)
Galium album    Stormåra
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478503] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Utanmyra (DBS) (13F 2h , [67138, 14851] ) ,i skogsdunge strax N huset ,på humle o. hallon ,3 best.varav 2 rikl. ,1987 (GRo)
Smedsbo (arten försvunnen för ca 20 år sdan enl Edit Mattsson (DF;DBS) (13F 3g , [67168, 14806] ) ,nässelbestånd vid gödselstack/kompost ,(fick nya frön av mig 1987) ,50-100 ex. ,1987 (SNy)
Echium vulgare    Blåeld
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Olsbacka, c:a 200 m V f.d.jvg-stn (13F 3h , [67150, 14858] ) ,torrbacke på f.d. banvall ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.) (13F 2g , [6712388, 1484631] ) ,ruderat- och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,skräphög , 2014 (MNo)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714766, 1486657] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Callitriche palustris    Smålånke
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Galeopsis bifida    Toppdån
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Aspeboda kyrka (13F 3g , [67158, 14829] ) ,kyrkogårdsmuren o. grässlänt ,rikl. ,1988 (TLj)
Lamiastrum galeobdolon    Gulplister
Stråtjärn/Aspås N (artp.) (13F 3g , [6717184, 1482716] ) ,vägkant ,naturaliserad population på väg att sprida sig från vägkanten in i skogen ,2015 (Per Johansson)
Lamium album    Vitplister
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lamium confertum    Mellanplister
Smedsbo (13F 3g , [6716892, 1480398] ) ,ogräs i trädgårdsland ,1 ex ,2020 (SNy)
Lamium purpureum    Rödplister
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Lycopus europaeus    Strandklo
Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [6712390, 1484780] ) ,sjöstrand , 2006 (IPt)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Mentha arvensis    Åkermynta
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Nepeta cataria    Kattmynta
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712248, 1484682] ) , ,10 ,2019 (Bengt Oldhammer)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Prunella vulgaris    Brunört
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Satureja acinos    Harmynta
Vassbo (13F 2g , [6712190, 1484620] ) ,vägkant ,1 stor tuva ,2006 (IPt)
Scutellaria galericulata    Frossört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Vassbo, vid parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712109, 1484640] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,nyanlagda rabatter ,4 ex. ,1996 (TLj)
Solanum dulcamara    Besksöta
Sörbo,Sörbobäcken, bortom golfbanan (13F 2g , [6713, 1484] ) ,bäck-kanternas veg. fullst.naturaliserad ,rikl. ,1987 (TLj)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Liljan (13F 2h , [6714276, 1488636] ) ,längs bäck i lövdäld med al o sälg , 2004 (TLj)
Solanum physalifolium    Bägarnattskatta
Vassbo (Ny för Dlr!) (13F 2g , [67124, 14846] ) ,trädgårdskompost ,1 mkt stort månggrenigt ex. ,1987 (TLj)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Skolan (13F 3g , [6715750, 1483010] ) ,på grusplan ,enst. ,2002 (TLj)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Linaria repens    Strimsporre
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,rabatt v.maskinhallens parkering ,1 ex. ,1987 (TLj)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715224, 1485399] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715571, 1485866] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Saxlindan (13F 4f , [67215, 14765] ) ,vägkant ,enstaka ,1998 (TLj)
Saxlindan 300 m Ö-ut vid vägen (13F 4f , [67216, 14765] ) ,vägkant ,tämligen riklig ,1991 (SNy & RLu)
Scrophularia nodosa    Flenört
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Aspeboda, eft. vägen mot Stråtenbo n.Rävbacken (13F 3g , [6716, 1482] ) ,vägskärning ,enst. ,1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [6719630, 1481410] ) ,tomtmark , 2012 (DABS)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica hederifolia    Murgrönsveronika
Vassbo (13F 2g , [67121, 14848] ) ,frilandsytor ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,frilandsytor ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Veronica officinalis    Ärenpris
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) ,torr gräsmark med björk , 2015 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica persica    Trädgårdsveronika
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i planteringar ,enst.på flera håll ,1987 (TLj)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Plantago major    Groblad
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Linnaea borealis    Linnéa
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) , , 2015 (Per Johansson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Vassbo, mot Ålmyran (13F 2g , [67120, 14844] ) ,fuktig lövskog, f.d.beteshagar ,många gamla stora snår ,1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
L.Aspan ,SO-strand (13F 2h , [67125, 14850] ) ,strandsnår ,många stora snår ,1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Viburnum opulus    Olvon
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Vassbo, vid parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712109, 1484640] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Vägkant S Hålsjön (artp.) (13F 4f , [6721786, 1479905] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Trädgårdstorp, 100 m NO (artp.) (13F 2g , [6711564, 1484984] ) ,vägren ,plantor/tuvor blomning ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Trädgårdstorp, 100 m NO (artp.) (13F 2g , [6711564, 1484984] ) ,vägren ,32 plantor ,2011 (Crister Albinsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716327, 1477955] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Campanula patula    Ängsklocka
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715224, 1485399] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715571, 1485866] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Vägkant norr om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712514, 1484554] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719630, 1481410] ) ,tomtmark , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715224, 1485399] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea millefolium    Röllika
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, bäckstrand mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Antennaria dioica    Kattfot
Kraftledningsgatan V Olsbacka ca 50 m söder om vägen (artp.) (13F 3h , [6715317, 1485490] ) ,torr gräsmark längs stig i kraftledningsgata ,50 stjälkar/strån/skott ,2018 (Per Johansson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Rävbacken, korsningen landsvägen och gamla banvallen (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) ,torr vägkant , 2013 (Per Johansson)
Arctium minus    Liten kardborre
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carduus crispus    Krustistel
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Centaurea jacea    Rödklint
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Centaurea montana    Bergklint
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719630, 1481410] ) ,tomtmark , 2012 (DABS)
Cirsium arvense    Åkertistel
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Cirsium helenioides    Brudborste
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, vägkanter längs åkerväg S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715318, 1479084] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo (13F 2h , [6712220, 1485060] ) ,skräphög , 2014 (MNo)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Vassbo (13F 2g , [6712260, 1484700] ) ,grusgångar i handelsträdgård ,sparsamt ,2007 (IPt)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Crepis tectorum    Klofibbla
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721770, 1476073] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Öster omTundammen (13F 4f , [6724352, 1477309] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Fränngården,Öv.grönbo (artp.) (13F 4g , [6720096, 1480703] ) , ,noterad ,1999 (Bo karlstens)
Inula helenium    Ålandsrot
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Lactuca serriola    Taggsallat
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Lapsana communis    Harkål
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478503] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715224, 1485399] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Chamomilla recutita    Kamomill
Vassbo (13F 2g , [6712380, 1484670] ) ,tomtmark, skräpmark ,4 ex ,2006 (IPt)
Vassbo (13F 2g , [67124, 14846] ) ,trädgårdskomposten ,~25 ex. ,1987 (TLj)
Mycelis muralis    Skogssallat
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Nedre Grönbo (artp.) (13F 4g , [6721060, 1480640] ) , ,noterad ,2017 (Gun Ingmansson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ) ,gamla j-vägen , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716239, 1479537] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Senecio vulgaris    Korsört
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716327, 1477955] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.) (13F 2g , [6712223, 1484706] ) ,vägkant och gårdsmiljö ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Sonchus asper    Svinmolke
Vassbo (13F 2g , [6712280, 1484680] ) ,handelsträdgård i rabatter ,enstaka ,2004 (IPt)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Björsbo (artp.) (13F 2h , [6714090, 1485650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ) ,åkerkant , 2018 (SNy)
Tanacetum vulgare    Renfana
Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ) ,vägkanter i byn , 2020 (SNy)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Tragopogon pratensis ssp. minor    Småhaverrot
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ) ,ruderatyta , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ) ,inäga med spannmålsodling , 2019 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478503] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tussilago farfara    Hästhov
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ) ,matjordshögar , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, N (artp.) (13F 2g , [6712454, 1484581] ) ,grusplan och vägkant ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
O Olsbacka, vägkanter (artp.) (13F 2h , [6714810, 1486721] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Gagea lutea    Vårlök
Vassbovägen i Stråtjärn (artp.) (13F 3g , [6717044, 1482781] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i plantskola ,ymnig ,1987 (TLj)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.) (13F 2g , [6712176, 1484771] ) , ,mycket - spridd på gräsmattor ,2015 (Per Johansson)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) ,gräsmatta , 2014 (Per Johansson)
Lilium martagon    Krollilja
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
500 m V Karlsviksbacken (13F 2h , [67146, 14867] ) ,f.d.banvall,mot bäck o.åker i gräsveg. ,rikl. ,1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716327, 1477955] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Fågelmyravägen (artp.) (13F 2g , [6711734, 1483740] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Sandin)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Liljan, bl.a. Hinsnoret-Norsbo (13F 2h , [67142, 14877] ) ,grunda vassvikar,ofta v.kulturpåv.stränder ,t.rikl.fl. ,1987 (TLj)
Liljan, bl.a. Hinsnoret-Norsbo (13F 2i , [67138, 14900] ) ,grunda vassvikar,ofta v.kulturpåv.stränder ,t.rikl.fl. ,1987 (TLj)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Skogvägen (artp.) (13F 3g , [6718615, 1482048] ) , ,50 stjälkar/strån/skott ,2018 (Matilda Elgerud)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Goodyera repens    Knärot
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723162, 1476730] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723195, 1476649] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723230, 1476606] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723231, 1476689] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6723797, 1475954] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6724381, 1475910] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6724510, 1475796] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.) (13F 4f , [6724574, 1475793] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Listera ovata    Tvåblad
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Calla palustris    Missne
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Falun-Borlänge golfklubb (artp.) (13F 2g , [6714629, 1484031] ) ,damm , 2015 (Lennart Iselius)
Lemna minor    Andmat
Faxen Vassbo (13F 2h , [6712220, 1485060] ) ,välgödslad bäck , 2014 (MNo)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ) ,ån , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Elodea canadensis    Vattenpest
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken , 1989 (JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Potamogeton natans    Gäddnate
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Kavelmora (13F 3g , [6718474, 1480398] ) ,liten våtmark , 2018 (SNy)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [6712390, 1484780] ) ,sjöstrand ,1 ex ,2006 (IPt)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,skogsmark skogsbilväg , 2015 (Per Johansson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Juncus bulbosus    Löktåg
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Juncus compressus    Stubbtåg
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Juncus effusus    Veketåg
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Juncus filiformis    Trådtåg
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Juncus minutulus    Pysslingtåg
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex acuta    Vass-starr
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex canescens    Gråstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex demissa    Grönstarr
N om Fågelberget,Sörbobäcken nära vägen (13F 2g , [67133, 14827] ) ,bäckkanter o.i bäcken på översilat grus ,rikl. ,1987 (TLj)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714600, 1484490] ) ,björksumpskog ,spridd ,2005 (LBr)
Carex diandra    Trindstarr
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Carex digitata    Vispstarr
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Carex dioica    Nålstarr
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Öster omTundammen (13F 4f , [6724793, 1475705] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex echinata    Stjärnstarr
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720675, 1477623] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex elata    Bunkestarr
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Carex elongata    Rankstarr
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Sörbo v.golfbanan (13F 2h , [6711, 1485] ) ,dikeskant n.ån , 1987 (TLj)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Carex flava    Knagglestarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Tundammen (13F 4f , [6724616, 1475211] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex globularis    Klotstarr
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720675, 1477623] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) ,vattenstrand ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Carex limosa    Dystarr
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex livida    Vitstarr
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr ,sparsamt ,2020 (SNy)
Öster omTundammen (13F 4f , [6724793, 1475705] ) ,myr , 2020 (SNy)
Carex magellanica    Sumpstarr
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720675, 1477623] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Carex ovalis    Harstarr
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716239, 1479537] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720332, 1477804] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Tundammen (13F 4f , [6724616, 1475211] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Carex pauciflora    Taggstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,skogsmark ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Carex rostrata    Flaskstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ) ,källdråg , 2020 (SNy)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ) ,marker nära Hedbäcken , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [6712390, 1484780] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2006 (IPt)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ) ,liten myr , 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721671, 1480196] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Myr V om Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712297, 1484373] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
S Hålsjön, liten myr (artp.) (13F 4f , [6721957, 1479982] ) ,myr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Rhynchospora alba    Vitag
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ) ,liten damm , 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Trichophorum alpinum    Snip
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Agrostis canina    Brunven
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Agrostis capillaris    Rödven
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ) ,kulturmarker vid bebyggelsen , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Agrostis gigantea    Storven
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ) ,ogräsåker , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Agrostis stolonifera    Krypven
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ) ,myrmarker , 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Bromus tectorum    Taklosta
Olsbacka (DF 70:DBS) (13F 2h , [67149, 14860] ) ,f.d.banvall på sand ,den tills nyligen rikliga lokalen nu förstörd gm påfyllnad med matjord & insåning av gräsfrö, återstår 1 ex! ,1987 (TLj)
Olsbacka gamla stnområde (DF tillägg) (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat ,25 ex. ,1986 (SNy)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6715341, 1485514] ) ,torräng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skog W910 AV4924 (artp.) (13F 4f , [6721801, 1479748] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Björbobanan mot Smedsbo (13F 3f , [6715682, 1479563] ) ,banvall , 2014 (SNy)
Briza media    Darrgräs
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Bromus inermis    Foderlosta
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Björbobanan mot Smedsbo (13F 3f , [6715682, 1479563] ) ,banvall , 2014 (SNy)
Bomsarvet - Smedsbo (13F 3g , [6716350, 1480050] ) ,gammal banvall , 2014 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,gräsbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,gräsbarrskog , 2015 (Per Johansson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Calamagrostis stricta    Madrör
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, skogen (artp.) (13F 2g , [6712518, 1484658] ) ,blandskog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) ,frisk gräsmark med björk , 2015 (Per Johansson)
Roegneria canina    Lundelm
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vassbo, vid parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712109, 1484640] ) ,grusplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Elytrigia repens    Kvickrot
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Festuca ovina    Fårsvingel
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,strand , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ) ,skog och våtmark mot sjön , 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo, vid parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712109, 1484640] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.) (13F 2g , [6712169, 1484671] ) ,gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720675, 1477623] ) ,myrmarker kring några småsjöar , 2018 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Falun-Borlänge gk (artp.) (13F 2g , [6714605, 1484024] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Glyceria maxima    Jättegröe
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,Faxån , 2018 (SNy)
Faxen Vassbo (13F 2h , [6712220, 1485060] ) ,välgödslad bäck , 2014 (MNo)
Vassbo, S om Lilla Aspan, vid bron (artp.) (13F 2g , [6712197, 1484991] ) ,litet vattendrag ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
S om Saxlindan (13F 4f , [67215, 14765] ) ,vägkant ca 20 m ,rikligt ,1987 (GRo)
Holcus lanatus    Luddtåtel
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant ,få.ex ,2012 (DABS)
Holcus mollis    Lentåtel
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ) ,tomtmark med odlingar , 2019 (SNy)
Melica nutans    Bergslok
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.) (13F 3g , [6718960, 1481761] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Nardus stricta    Stagg
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ) ,stränder v N. Valsan , 2018 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Vassbo-Sörbo-Aspeboda (13F 2g , ) ,diken,vägrenar,gårdar rikl.fl. ,frekvens allm. , 1987 (TLj)
Vassbo-Sörbo-Aspeboda (13F 2h , ) ,diken,vägrenar,gårdar rikl.fl. ,frekvens allm. , 1987 (TLj)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Fågelmyra industrtipp (13F 2g , [67125, 14832] ) ,uppe på tippen ,ett par best. ,1987 (GRo)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Phragmites australis    Vass
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ) ,bäckutloppet , 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ) ,sjö och strand vid Billingen , 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ) ,strand , 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ) ,sjöstrand med angränsande myr , 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ) ,myr , 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.) (13F 2g , [6712555, 1484707] ) ,strandzon och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hålsjöns utlopp (artp.) (13F 4f , [6721981, 1479931] ) ,vattenstrand ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Kamphavet (artp.) (13F 4f , [6724686, 1475926] ) , ,noterad ,2020 (Uno Skog)
Poa annua    Vitgröe
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ) ,gårdsplan och hästbeten , 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Poa compressa    Berggröe
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Poa nemoralis    Lundgröe
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ) ,kulturmarker , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Vassbo, 100 m SV (artp.) (13F 2g , [6711996, 1484606] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Poa palustris    Sengröe
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ) ,lövdunge , 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Poa supina    Trampgröe
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vassbo parkeringen (artp.) (13F 2g , [6712115, 1484637] ) ,grusplan, vägkant, skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Poa trivialis    Kärrgröe
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ) ,strand och vatten v Lilla Aspan , 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ) ,mindre myr , 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724616, 1475211] ) ,källdråg , 2020 (SNy)

Uppdaterad 2020-12-20