ASPEBODA

390 arter

1246 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Stråtjärn, vägkant S Aspån (artp.) (13F 3g , [6716702, 1482801] ) , , 2013 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Aspeboda N-ut vid stora vägskälet (13F 3g , [67182, 14823] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (JEd)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Dryopteris cristata    Granbräken
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671462, 148454] ) ,björksumpskog och starrkärr med lappvide ,3 grupper om totalt ett 20-tal ex ,2005 (LBr)
Billingsnäs (13F 3f , [67186, 14782] ) ,myr i tät skog ,foto ,2011 (IPt)
Billingsnäs 300 m N om sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,1977 (SBm o a) * igenväxta myrodlingar med gles björkskog ,ca 35 tuvor i främst dikena ,1989 (JEd o a)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Larix sibirica    Sibirisk lärk
Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Picea abies    Gran
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Pinus sylvestris    Tall
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Populus tremula    Asp
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix aurita    Bindvide
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix cinerea    Gråvide
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix lapponum    Lappvide
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671462, 148454] ) ,björksumpskog och starrkärr ,spridd ,2005 (LBr)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix pentandra    Jolster
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Salix phylicifolia    Grönvide
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Myrica gale    Pors
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Alnus glutinosa    Klibbal
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Alnus incana    Gråal
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Betula pendula    Vårtbjörk
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Betula pubescens    Glasbjörk
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Quercus robur    Ek
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Humulus lupulus    Humle
Liljan (13F 2h , [6714276, 1488636] ) ,längs bäck i lövdäld med al o sälg samt besksöta ,riklig blommande , både han och honplantor !! ,2004 (TLj)
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Bistorta vivipara    Ormrot
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken , 1989 (JEd)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rumex crispus    Krusskräppa
Vassbo (13F 2g , [67120, 14847] ) ,gräsmark i hästhage ,1 ex. ,1987 (TLj)
Ö om lilla Aspan eft.Olsbackavägen (13F 2h , [67129, 14853] ) ,uppschaktade jordhögar int.åkerholme ,enst. ,1987 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Morbygden (13F 3g , [6719, 1484] ) ,åkerkant ,1 ex ,1995 (TLj)
Atriplex patula    Vägmålla
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,ladugårdsbackar,häckar, bärbuskland,kompost ,fl. ,1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [671238, 148467] ) ,tomtmark, skräpmark , 2006 (IPt)
Utanmyra (13F 2h , [67136, 14851] ) ,jordhöh i åkerkant ,enst. ,1987 (TLj)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,frilandsodling perenner ,enst. ,1987 (TLj)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Gypsophila muralis    Grusnejlika
Vassbo (13F 2g , [671228, 148468] ) ,handelsträdgård i grusgångar ,spridd ,2004 (IPt)
Herniaria glabra    Knytling
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Olsbacka v.f.d.jvg-stn (13F 2h , [67149, 14860] ) ,sand/grusplan ,rikl. ,1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Nedre Skog mellan slaggvarpen o.St.Aspan efter bäcken (DF) (13F 4f , [67220, 14794] ) ,sumpig gles björkskog med slagg under ,50-100 ex. ,1987 (SNy)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vägkanter norr om Nedre Skog (artp.) (13F 4f , [6722591, 1479511] ) ,vägkant grusväg i skogen ,noterad ,2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Sagina procumbens    Krypnarv
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Silene vulgaris    Smällglim
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Stellaria media    Våtarv
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Nuphar lutea    Gul näckros
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Sörbobäcken,500 m V Sörbo (13F 2g , [67134, 14836] ) ,bäckkant,sluttning mot hygge ,t.rikl ,1987 (TLj)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Stråtjärn N, vägkant (artp.) (13F 3g , [6717289, 1482598] ) ,vägkant , 2014 (Per Johansson)
Stigstart mot Kappelgrund, c 600 m V Olsbacka (artp.) (13F 3h , [6715391, 1485525] ) ,skogsmark ung tallskog i sydsluttning mot vägkanten ,4 ,2017 (Per Johansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.) (13F 2g , [6712176, 1484771] ) , , 2015 (Per Johansson)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Caltha palustris    Kabbleka
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Myosurus minimus    Råttsvans
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i plantskola ,t.rikl.fl. ,1987 (TLj)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Liljans gård (13F 2h , [67143, 14879] ) ,näringsrika gamla prydnadsdammar ,rikl. ,1987 (TLj)
Ranunculus ficaria    Svalört
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i plantskola ,ymnigt överallt! ,1987 (TLj)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.) (13F 2g , [6712176, 1484771] ) ,trädgård ,spridd i gräsmattor - buskage ,2015 (Per Johansson)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken , 1989 (JEd)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,bar lättjord i barrväxtodling ,~50 ex. ,1987 (TLj)
Arabis glabra    Rockentrav
Vassbo (13F 2g , [67121, 14846] ) ,bar lättjord i barrväxtodling ,~50 ex. ,1987 (TLj)
Hinsnoret v.f.d.jvg-stn (13F 2i , [67138, 14902] ) ,örtrik jvg-slänt ,9 ex. ,1987 (TLj)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Sörbobäcken (13F 2g , [6713, 1484] ) ,fuktiga bäckstränder ,fl. ,1987 (TLj)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,frilandsparcell i perennodling ,~25 ex ,1987 (TLj)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Erophila verna    Nagelört
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,bar jord i dvärgbarrväxtodling ,~100 m2 ,1987 (TLj)
Hesperis matronalis    Hesperis
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,bar jord i dvärgbarrväxtodling ,ca 10 ex. ,1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Drosera anglica    Storsileshår
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Sedum acre    Gul fetknopp
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Slaggen (13F 3g , [67158, 14834] ) ,slagghögar ,ymnig ,1987 (TLj)
Stråtenbo (13F 3g , [6717, 1481] ) ,på slaggvarp ,rikligt ,1987 (JEd)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Ribes alpinum    Måbär
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Vassbo (13F 2g , [671219, 148462] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Utanmyra (13F 2h , [671381, 148559] ) ,vägslänt ,spridd, (enda arten kåpor) ,2007 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [671785, 148139] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671827, 148074] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Vassbo handelsträdgård (13F 2g , [67123, 14846] ) ,grusgångar ,vägkanter ,spridd från rabatter ,2005 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Vassbo (13F 2g , [671219, 148462] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [671785, 148139] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ) ,vägslänt ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ) ,vägslänt , 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [671785, 148139] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ) ,ängamark , 2007 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Fragaria moschata    Parksmultron
500 m V Karlsvik (13F 2h , [67146, 14867] ) ,gräsbeväxt gml banvall i sydläge ,~100 m2 ,1987 (TLj)
Norsbo (13F 2h , [67148, 14893] ) ,lundveg/eft. bäck ,1 fert.best. ,1987 (TLj)
Fragaria vesca    Smultron
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Geum rivale    Humleblomster
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Potentilla erecta    Blodrot
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Nedre Grönbo (artp.) (13F 4g , [6721060, 1480640] ) , ,noterad ,2017 (Gun Ingmansson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Stråtenbo ca 250 m NV sågen (13F 3g , [6717, 1481] ) ,i åkervall mot väg ,enstaka ,1987 (JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Rubus saxatilis    Stenbär
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rubus idaeus    Hallon
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
300 m NV Vilkesbacka, gamla banvallen (artp.) (13F 3g , [6715264, 1484622] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Vassbo,Ålmyran (13F 2g , [67120, 14843] ) ,hyggeskant/skogsbryn v.f.d. tomt ,~50 m2 ,1987 (TLj)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägkanter norr om Nedre Skog (artp.) (13F 4f , [6722591, 1479511] ) ,vägkant grusväg i skogen ,50 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Kapellbergets S-sluttning (13F 3h , [67155, 14854] ) ,skogsmak i brant sluttning ,ca 30 ex ,1989 (BCa)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Vallsfors i ”backe”, 1951 (R. Olsson enligt Dn) * herrgårdens trädgård i nordänden (13F 3f , [67175, 14774] ) ,i vildvuxen äldre trädgård samt i skogsbryn intill, för att hindra igenväxning bränns marken tidigt på våren årligen ,ca 100 ex 1987 (SNy) * ,1989 (JEd o a)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) ,frisk gräsmark med björk , 2015 (Per Johansson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Lotus corniculatus    Käringtand
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Medicago lupulina    Humleluzern
Olsbacka fd stn (13F 2h , [67149, 14860] ) ,grusmark ,enstaka ,1989 (JEd)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Trifolium medium    Skogsklöver
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Trifolium pratense    Rödklöver
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Trifolium repens    Vitklöver
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vicia cracca    Kråkvicker
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Utanmyra, n.bryggan (13F 2h , [67136, 14851] ) ,kornåker ,rikl. ,1987 (TLj)
Vicia sepium    Häckvicker
Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Oxalis acetosella    Harsyra
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Olsbacka, Åkern (13F 2h , [67149, 14866] ) ,vägkant ,1-2 ex. ,1988 (GRo)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Acer platanoides    Lönn
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Slaggen 55 (artp.) (13F 3g , [6715468, 1484078] ) , , 2015 (Per Johansson)
Impatiens balsamina    Balsamin
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Frangula alnus    Brakved
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Tilia cordata    Lind
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, vägkanter längs åkerväg S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715318, 1479084] ) , , 2015 (Per Johansson)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Viola epipsila    Mossviol
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Viola palustris    Kärrviol
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Viola riviniana    Skogsviol
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Viola rupestris    Sandviol
Björsbo (13F 2h , [67144, 14857] ) ,betad,sydvänd torrbacke ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Norsbo (13F 2h , [6714, 1489] ) ,tomtmark , 1987 (JEd)
Smedsbo (13F 3g , [6716, 1480] ) ,tomtmark , 1987 (JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717, 1481] ) ,tomtmark o avstj.plats , 1987 (JEd)
Angelica sylvestris    Strätta
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Carum carvi    Kummin
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Cicuta virosa    Sprängört
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Sörbo, Sörbobäcken v.golfbanan (13F 2g , [67139, 14841] ) ,lugnparti i bäck ,enst. ,1987 (TLj)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Andromeda polifolia    Rosling
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Calluna vulgaris    Ljung
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Chimaphila umbellata    Ryl
Kapellbergets S-sida 200 m N Olsbacksvägen (13F 3h , [67155, 14856] ) ,S-sluttning med gles tallskog ,100-tals 1988 (TLj) * lokalen avverkad, sönderkörd och nedrisad ,1992 (TLj & ASj)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Pyrola minor    Klotpyrola
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Ledum palustre    Skvattram
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vaccinium uliginosum    Odon
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Primula veris    Gullviva
500 m V Karlsvik (13F 2h , [67146, 14867] ) ,gräsbeväxt gml banvall i sydläge ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Fraxinus excelsior    Ask
Slaggen 55 (artp.) (13F 3g , [6715468, 1484078] ) , ,liten askpopulation i vägkanten/skogen mittemot slaggen 55 ,2015 (Per Johansson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Vinca minor    Vintergröna
Vassbo i vägdike ovan skolan (13F 2g , [67121, 14846] ) ,vägdike,spridd på egen hand (med fåglar?) från skolan ,~1 m2 ,1988 (TLj)
Galium album    Stormåra
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Galium verum    Gulmåra
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Utanmyra (DBS) (13F 2h , [67138, 14851] ) ,i skogsdunge strax N huset ,på humle o. hallon ,3 best.varav 2 rikl. ,1987 (GRo)
Smedsbo (arten försvunnen för ca 20 år sdan enl Edit Mattsson (DF;DBS) (13F 3g , [67168, 14806] ) ,nässelbestånd vid gödselstack/kompost ,(fick nya frön av mig 1987) ,50-100 ex. ,1987 (SNy)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Olsbacka, c:a 200 m V f.d.jvg-stn (13F 3h , [67150, 14858] ) ,torrbacke på f.d. banvall ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,skräphög , 2014 (MNo)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Galeopsis bifida    Toppdån
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
Aspeboda kyrka (13F 3g , [67158, 14829] ) ,kyrkogårdsmuren o. grässlänt ,rikl. ,1988 (TLj)
Lamiastrum galeobdolon    Gulplister
Stråtjärn/Aspås N (artp.) (13F 3g , [6717184, 1482716] ) ,vägkant ,naturaliserad population på väg att sprida sig från vägkanten in i skogen ,2015 (Per Johansson)
Lycopus europaeus    Strandklo
Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [671239, 148478] ) ,sjöstrand , 2006 (IPt)
Mentha arvensis    Åkermynta
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Prunella vulgaris    Brunört
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Satureja acinos    Harmynta
Vassbo (13F 2g , [671219, 148462] ) ,vägkant ,1 stor tuva ,2006 (IPt)
Scutellaria galericulata    Frossört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,nyanlagda rabatter ,4 ex. ,1996 (TLj)
Solanum dulcamara    Besksöta
Sörbo,Sörbobäcken, bortom golfbanan (13F 2g , [6713, 1484] ) ,bäck-kanternas veg. fullst.naturaliserad ,rikl. ,1987 (TLj)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Liljan (13F 2h , [6714276, 1488636] ) ,längs bäck i lövdäld med al o sälg , 2004 (TLj)
Solanum physalifolium    Bägarnattskatta
Vassbo (Ny för Dlr!) (13F 2g , [67124, 14846] ) ,trädgårdskompost ,1 mkt stort månggrenigt ex. ,1987 (TLj)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Skolan (13F 3g , [671575, 148301] ) ,på grusplan ,enst. ,2002 (TLj)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,rabatt v.maskinhallens parkering ,1 ex. ,1987 (TLj)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Saxlindan (13F 4f , [67215, 14765] ) ,vägkant ,enstaka ,1998 (TLj)
Saxlindan 300 m Ö-ut vid vägen (13F 4f , [67216, 14765] ) ,vägkant ,tämligen riklig ,1991 (SNy & RLu)
Scrophularia nodosa    Flenört
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Aspeboda, eft. vägen mot Stråtenbo n.Rävbacken (13F 3g , [6716, 1482] ) ,vägskärning ,enst. ,1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [671963, 148141] ) ,tomtmark , 2012 (DABS)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Veronica hederifolia    Murgrönsveronika
Vassbo (13F 2g , [67121, 14848] ) ,frilandsytor ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ) ,frilandsytor ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Veronica officinalis    Ärenpris
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) ,torr gräsmark med björk , 2015 (Per Johansson)
Veronica persica    Trädgårdsveronika
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i planteringar ,enst.på flera håll ,1987 (TLj)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Plantago major    Groblad
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Linnaea borealis    Linnéa
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Vassbo, mot Ålmyran (13F 2g , [67120, 14844] ) ,fuktig lövskog, f.d.beteshagar ,många gamla stora snår ,1987 (TLj)
L.Aspan ,SO-strand (13F 2h , [67125, 14850] ) ,strandsnår ,många stora snår ,1987 (TLj)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Viburnum opulus    Olvon
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ) ,gräsmark i skogen , 2012 (DABS)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Knautia arvensis    Åkervädd
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Vägkant S Hålsjön (artp.) (13F 4f , [6721786, 1479905] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Trädgårdstorp, 100 m NO (artp.) (13F 2g , [6711564, 1484984] ) ,vägren ,plantor/tuvor blomning ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Trädgårdstorp, 100 m NO (artp.) (13F 2g , [6711564, 1484984] ) ,vägren ,32 plantor ,2011 (Crister Albinsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Campanula patula    Ängsklocka
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671963, 148141] ) ,tomtmark , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Achillea millefolium    Röllika
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, bäckstrand mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Achillea ptarmica    Nysört
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Rävbacken, korsningen landsvägen och gamla banvallen (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) ,torr vägkant , 2013 (Per Johansson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Carduus crispus    Krustistel
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Centaurea jacea    Rödklint
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Grönbo (13F 3g , [671963, 148141] ) ,tomtmark , 2012 (DABS)
Cirsium arvense    Åkertistel
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Cirsium helenioides    Brudborste
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, vägkanter längs åkerväg S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715318, 1479084] ) , , 2015 (Per Johansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Vassbo (13F 2h , [671222, 148506] ) ,skräphög , 2014 (MNo)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Vassbo (13F 2g , [671226, 148470] ) ,grusgångar i handelsträdgård ,sparsamt ,2007 (IPt)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Fränngården,Öv.grönbo (artp.) (13F 4g , [6720096, 1480703] ) , ,noterad ,1999 (Bo karlstens)
Inula helenium    Ålandsrot
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Lactuca serriola    Taggsallat
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Lapsana communis    Harkål
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Chamomilla recutita    Kamomill
Vassbo (13F 2g , [671238, 148467] ) ,tomtmark, skräpmark ,4 ex ,2006 (IPt)
Vassbo (13F 2g , [67124, 14846] ) ,trädgårdskomposten ,~25 ex. ,1987 (TLj)
Mycelis muralis    Skogssallat
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Nedre Grönbo (artp.) (13F 4g , [6721060, 1480640] ) , ,noterad ,2017 (Gun Ingmansson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ) ,beteshage , 2007 (IPt)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Senecio vulgaris    Korsört
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Vassbo (artp.) (13F 2g , [6712247, 1484986] ) , ,noterad ,2017 (Yvonne Malm)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Sonchus asper    Svinmolke
Vassbo (13F 2g , [671228, 148468] ) ,handelsträdgård i rabatter ,enstaka ,2004 (IPt)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Björsbo (artp.) (13F 2h , [6714090, 1485650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Taraxacum vulgare    Maskros
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Tussilago farfara    Hästhov
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
O Olsbacka, vägkanter (artp.) (13F 2h , [6714810, 1486721] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Gagea lutea    Vårlök
Vassbovägen i Stråtjärn (artp.) (13F 3g , [6717044, 1482781] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ) ,bar jord i plantskola ,ymnig ,1987 (TLj)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.) (13F 2g , [6712176, 1484771] ) , ,mycket - spridd på gräsmattor ,2015 (Per Johansson)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) ,gräsmatta , 2014 (Per Johansson)
Lilium martagon    Krollilja
500 m V Karlsviksbacken (13F 2h , [67146, 14867] ) ,f.d.banvall,mot bäck o.åker i gräsveg. ,rikl. ,1987 (TLj)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Liljan, bl.a. Hinsnoret-Norsbo (13F 2h , [67142, 14877] ) ,grunda vassvikar,ofta v.kulturpåv.stränder ,t.rikl.fl. ,1987 (TLj)
Liljan, bl.a. Hinsnoret-Norsbo (13F 2i , [67138, 14900] ) ,grunda vassvikar,ofta v.kulturpåv.stränder ,t.rikl.fl. ,1987 (TLj)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Calla palustris    Missne
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Falun-Borlänge golfklubb (artp.) (13F 2g , [6714629, 1484031] ) ,damm , 2015 (Lennart Iselius)
Lemna minor    Andmat
Faxen Vassbo (13F 2h , [671222, 148506] ) ,välgödslad bäck , 2014 (MNo)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ) ,igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken , 1989 (JEd)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Potamogeton natans    Gäddnate
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [671239, 148478] ) ,sjöstrand ,1 ex ,2006 (IPt)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,skogsmark skogsbilväg , 2015 (Per Johansson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Juncus bulbosus    Löktåg
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Juncus compressus    Stubbtåg
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Juncus effusus    Veketåg
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Juncus filiformis    Trådtåg
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Luzula pilosa    Vårfryle
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex acuta    Vass-starr
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Carex canescens    Gråstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex demissa    Grönstarr
N om Fågelberget,Sörbobäcken nära vägen (13F 2g , [67133, 14827] ) ,bäckkanter o.i bäcken på översilat grus ,rikl. ,1987 (TLj)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671460, 148449] ) ,björksumpskog ,spridd ,2005 (LBr)
Carex digitata    Vispstarr
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.) (13F 3g , [6715784, 1482901] ) , , 2014 (Per Johansson)
Carex dioica    Nålstarr
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex echinata    Stjärnstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex elata    Bunkestarr
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Carex elongata    Rankstarr
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Sörbo v.golfbanan (13F 2h , [6711, 1485] ) ,dikeskant n.ån , 1987 (TLj)
Carex flava    Knagglestarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex globularis    Klotstarr
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Carex limosa    Dystarr
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Carex ovalis    Harstarr
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Carex pallescens    Blekstarr
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex panicea    Hirsstarr
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Carex pauciflora    Taggstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex rostrata    Flaskstarr
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Carex vaginata    Slidstarr
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [671239, 148478] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2006 (IPt)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Rhynchospora alba    Vitag
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Trichophorum alpinum    Snip
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Agrostis canina    Brunven
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Agrostis capillaris    Rödven
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Agrostis gigantea    Storven
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Bromus tectorum    Taklosta
Olsbacka (DF 70:DBS) (13F 2h , [67149, 14860] ) ,f.d.banvall på sand ,den tills nyligen rikliga lokalen nu förstörd gm påfyllnad med matjord & insåning av gräsfrö, återstår 1 ex! ,1987 (TLj)
Olsbacka gamla stnområde (DF tillägg) (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat ,25 ex. ,1986 (SNy)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.) (13F 3g , [6716539, 1482823] ) , , 2013 (Per Johansson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Björbobanan mot Smedsbo (13F 3f , [6715682, 1479563] ) ,banvall , 2014 (SNy)
Briza media    Darrgräs
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Bromus inermis    Foderlosta
Björbobanan mot Smedsbo (13F 3f , [6715682, 1479563] ) ,banvall , 2014 (SNy)
Bomsarvet - Smedsbo (13F 3g , [671635, 148005] ) ,gammal banvall , 20014 (SNy)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,gräsbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.) (13F 4f , [6724732, 1475984] ) ,gräsbarrskog , 2015 (Per Johansson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ) ,myr och skog , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Danthonia decumbens    Knägräs
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) , , 2015 (Per Johansson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ) ,torrbacke , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brusala, björkhagen S Brusala (artp.) (13F 3f , [6715281, 1479288] ) ,frisk gräsmark med björk , 2015 (Per Johansson)
Roegneria canina    Lundelm
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Elytrigia repens    Kvickrot
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Festuca ovina    Fårsvingel
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ) ,å och åstränder ,spridd ,2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Falun-Borlänge gk (artp.) (13F 2g , [6714605, 1484024] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Glyceria maxima    Jättegröe
Faxen Vassbo (13F 2h , [671222, 148506] ) ,välgödslad bäck , 2014 (MNo)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
S om Saxlindan (13F 4f , [67215, 14765] ) ,vägkant ca 20 m ,rikligt ,1987 (GRo)
Holcus lanatus    Luddtåtel
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant ,få.ex ,2012 (DABS)
Holcus mollis    Lentåtel
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ) ,vid gården , 2014 (SNy)
Melica nutans    Bergslok
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Milium effusum    Hässlebrodd
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Nardus stricta    Stagg
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ) ,längs gammal körväg mot inäga , 2011 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Vassbo-Sörbo-Aspeboda (13F 2g , ) ,diken,vägrenar,gårdar rikl.fl. ,frekvens allm. , 1987 (TLj)
Vassbo-Sörbo-Aspeboda (13F 2h , ) ,diken,vägrenar,gårdar rikl.fl. ,frekvens allm. , 1987 (TLj)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Fågelmyra industrtipp (13F 2g , [67125, 14832] ) ,uppe på tippen ,ett par best. ,1987 (GRo)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ) ,vägkanter, längs bäck mm , 2011 (SNy)
Phragmites australis    Vass
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ) ,vägkanter och åstrand , 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ) ,strand , 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ) ,vägkanter och stränder längs ån , 2011 (SNy)
Poa annua    Vitgröe
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Poa compressa    Berggröe
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ) ,ruderat , 1986 (SNy)
Poa nemoralis    Lundgröe
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ) ,vägkantveron , 2012 (DABS)
Poa palustris    Sengröe
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ) ,igenväxande slagghögar och åstrand , 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ) ,slåttermark , 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ) ,skogsmark o sjöstrand , 2012 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ) ,vägkanter och bäckravin , 2014 (SNy)
Poa trivialis    Kärrgröe
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ) ,vägkant , 2012 (DABS)

Uppdaterad 2017-11-23