ÄLVDALEN

609 arter

10872 rapporter

Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Gammbögen (artp.) (15D 4e , [6823757, 1371288] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Huperzia selago    Lopplumer
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsam ,2017 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.) (14D 5j , [6777719, 1397082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Skålmyr V om (artp.) (14D 6i , [6780642, 1393086] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hackstensklitt (artp.) (14D 7j , [6787434, 1398360] ) ,klippbrant i barrskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Räppen, V om (artp.) (15D 2i , [6814694, 1394482] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lillbodtjärn, O om (artp.) (15D 3i , [6819653, 1392811] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Järvfljoten (artp.) (15D 4h , [6824584, 1387464] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802318, 1403964] ) ,liten göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803247, 1401023] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,skogsbäck och kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Vasslens utlopp (14D 6g , [6782690, 1384910] ) ,skogsbilvägsdike ,spridd ,2017 (LBr)
4 km NV Eversberg (14E 6a , [6784630, 1403450] ) ,blöt mineraljord , 2015 (MNo)
Kälkåns V-sida, 1 km nedströms Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,grusbotten i lagunkärr till Kälkån ,ett par m2 ,1989 (LBr & JEd)
Gutängtjärnen N om (artp.) (14D 5h , [6777057, 1389165] ) ,dråg i fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Drittrännhäden (15E 6a , [68336, 14037] ) ,vard, kalfjällshed , 1986 (BOr)
Lycopodium annotinum ssp. alpestre    Nordlummer
Rödhällhäden N (artp.) (15D 4e , [6821796, 1373829] ) ,vägkant i torr tallskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ) ,klippbrant i skogsmark ,få ex ,2017 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 9 (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382731] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775202, 1385567] ) ,björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.) (14D 5j , [6777477, 1397708] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Mattisbodarna (artp.) (14D 6g , [6783021, 1381381] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788803, 1396065] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783851, 1409906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.) (14E 7a , [6786387, 1401554] ) ,skogsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfljotbodarna norra delen (artp.) (15D 1e , [6806453, 1370859] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.) (15D 5g , [6828710, 1383070] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828244, 1394893] ) ,skog i bäckravin ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
NO om Eldhusblinken (15D 4j , [68239, 13954] ) ,tallhed med tjärn , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Risberg V om (artp.) (14D 5h , [6776255, 1389320] ) ,skogsväg i tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vändplan ONO om Gamttjärn (artp.) (14D 5j , [6776555, 1397846] ) ,grusplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mattisbodarna (artp.) (14D 6g , [6783021, 1381381] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788703, 1396120] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg, 2km SO Rämma (artp.) (14E 7a , [6787942, 1400537] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Tallok söder om (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Järvfljotbäcken (artp.) (15D 4h , [6823333, 1386931] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storbergsbäcken, N om (artp.) (15D 5h , [6826624, 1386254] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Risbergskogen, 750 m NV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803450, 1401368] ) ,skärning vid skogsbilväg ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.) (15E 1a , [6806478, 1400305] ) ,fattigmyr och igenväxt myrodling ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon    Riplummer
Rödhällhäden N (artp.) (15D 4e , [6821796, 1373829] ) ,vägkant i torr tallskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ) ,torr barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Väsa (14E 7b , [6786540, 1406330] ) ,granplantering ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , ) ,lavtallskog ,2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [6818920, 1384900] ) ,kal topplatå ,spridd ,2016 (LBr)
Risberg V om (artp.) (14D 5h , [6776255, 1389320] ) ,skogsväg i tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Vändplan ONO om Gamttjärn (artp.) (14D 5j , [6776555, 1397846] ) ,grusplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vägen mot Mattis- och Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782575, 1380622] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hållberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6786958, 1396411] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Trängslet, flygplatsen (artp.) (15D 1h , [6809958, 1387517] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rendalsknaxarna, V om (artp.) (15D 3h , [6819769, 1387582] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rödhällhäden N (artp.) (15D 4e , [6821796, 1373829] ) ,vägkant i torr tallskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Tjytjysbliks nordsida (artp.) (15D 4j , [6822393, 1396189] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mellan Blästås och Storberget (artp.) (15D 5h , [6826231, 1386223] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck, N om (artp.) (15D 6i , [6833372, 1392673] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gumskär (artp.) (15E 0a , [6802755, 1403162] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Risberg, nära bergets topp (artp.) (15E 0a , [6802811, 1402244] ) ,torr barrskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
"Vägåmålsskär, 100 m S om; V om Rotälven" (artp.) (15E 0a , [6803998, 1404687] ) ,torr slänt invid grusväg ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ) ,intermediaärt sluttningskärr ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,sluttande myr ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,blötmyr, källa ,spridd ,2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [6805480, 1382030] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.) (14D 5j , [6777719, 1397082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
vid Selavägen (artp.) (14D 6i , [6780431, 1394476] ) ,blöt myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783369, 1394562] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, västra delen (artp.) (14D 6j , [6784716, 1395601] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.) (14D 7j , [6786166, 1396429] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.) (14E 7a , [6786387, 1401554] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786570, 1409635] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stops fäbodar, vattenfall (artp.) (15D 0j , [6801980, 1397060] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6811310, 1379382] ) ,moränstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Trängslet, V flygplatsen (artp.) (15D 2h , [6810005, 1387402] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Flogbäck (artp.) (15D 2i , [6814965, 1391360] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817775, 1389685] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Navarnäsberget södra del (artp.) (15D 3j , [6817735, 1399386] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström)
Rassaku, S om (artp.) (15D 4g , [6823925, 1381389] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rassakufjäll, O om (artp.) (15D 4g , [6824290, 1383770] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.) (15D 5g , [6828235, 1382993] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Väster Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828240, 1382978] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen N Lånus (artp.) (15D 6i , [6833933, 1391927] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834153, 1391789] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Risberg Fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803035, 1402045] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Skärbergs brant, nedanför (artp.) (15E 4a , [6824075, 1401992] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830135, 1401445] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ) ,vändplan ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,ogräs i täppa ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776104, 1385175] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,sandig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.) (14D 6g , [6782763, 1381834] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Åsen hockeybanan (artp.) (14D 9i , [6797121, 1393509] ) ,stadsmiljö torr mark på hockeyplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gammbögen (artp.) (15D 4e , [6823757, 1371288] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) ,ängsmark och gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791880, 1397950] ) ,tjärn ,spridd ,2017 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788864, 1396092] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786519, 1409577] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802605, 1377920] ) ,myrdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [6776380, 1384830] ) ,åslänt ,spridd ,2016 (LBr)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,sluttande myr ,spridd ,2020 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,sparsam ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,blötmyr, källa ,spridd ,2017 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
SO om Skarptäkt (15D 5j , [68290, 13974] ) ,brukningsväg , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,strandskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotälven (artp.) (14E 9a , [6797683, 1404764] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
ÅmotkojanSO om (artp.) (15D 0g , [6804167, 1384057] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817814, 1389917] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Lånan (artp.) (15D 6h , [6833024, 1389027] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 22 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Gutängtjärnen SSO om (artp.) (14D 5h , [6776514, 1389246] ) ,igenväxt mossodling ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.) (14D 5j , [6777477, 1397708] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,rik granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Staffan Jansson (artp.) (14E 7a , [6787135, 1404763] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800236, 1377543] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6802892, 1382297] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark (på ön). ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkanter intill bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805819, 1367066] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rotälven, V om, mitt emot Långön (artp.) (15E 0a , [6800135, 1404873] ) ,vägkant och blockig brant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Spångtjärnen (artp.) (14E 6a , [6781623, 1403582] ) , ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800236, 1377543] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Hållstugan V om (artp.) (15D 0g , [6803548, 1380292] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Botrychium boreale    Nordlåsbräken
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825563, 1396687] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [6792960, 1399670] ) ,fäbodvall med torrbackar ,sparsamt ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,f.d slåtteräng ,10 ex ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ) ,hävdad slåttermark ,rikligt ,1987 (LBr)
Balzers fäbod (15E 4a , [68237, 14038] ) ,hävdad slåttermark ,5 ex. ,1987 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall, S om vägen (artp.) (14D 7j , [6785883, 1396222] ) ,slåtteräng ,1 plantor/tuvor ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Floj (artp.) (14D 9f , [6797317, 1377277] ) ,5-10 på stig på denna märkliga fäbodvall , 2002 (Bengt Oldhammer)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,3 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Solvaldbergs fäbodar, Älvdalen förs. (artp.) (14E 6a , [6784680, 1401430] ) ,betesmark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg Fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803035, 1402045] ) , ,1 ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800114, 1405146] ) , ,7 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800115, 1405148] ) , ,5 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800141, 1405158] ) , ,40 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800189, 1405146] ) , ,40 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800209, 1405152] ) , ,10 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800221, 1405214] ) , ,45 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Sågen, Rot (artp.) (14E 9b , [6795431, 1405206] ) ,övergivet industriområde sandig grusväg nära ett gammalt sågverk ,noterad ,2017 (Lars Woxberg)
Älåsbäcken, korsning med grusväg (artp.) (15E 5a , [6825823, 1404287] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ) ,klippbrant i skogsmark ,få ex ,2017 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6783940, 1411730] ) ,bergsbrant , 2008 (DABS)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsam ,2017 (LBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Rensjöbliks östbrant (15D 3h , [6818960, 1385880] ) ,klippbrant ,spridd ,2016 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Gutängtjärnen NNV om (artp.) (14D 5h , [6777151, 1388972] ) ,klippbrant i barrskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.) (14D 5j , [6779716, 1399596] ) ,lodrät klippvägg ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783226, 1394490] ) ,klippbrant i granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringberg (artp.) (14D 6j , [6784577, 1395292] ) ,bergbrant med granskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hackstensklitt (artp.) (14D 7j , [6787434, 1398360] ) ,klippbrant i barrskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,på ett block i bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Stationsvägarnas korsning ovan Gåsvarv (14E 7b , [6787240, 1408300] ) ,skogsslänt ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Hackstensklitt SSV om (artp.) (14D 7j , [6786737, 1398631] ) , ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,sumpskog/vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,fuktig skogssluttning ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778304, 1387644] ) ,frisk granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) , ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Stenbrott Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813091, 1376048] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, lodväggar ,enstaka ,1985 (LBr)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Väst-Trollgrav (15D 5g , [6828700, 1382991] ) ,klippvägg trol. kalkhaltig ,20-tal tuvor ,2008 (JHn)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, lodväggar ,enstaka ,1985 (LBr)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Asplenium viride    Grönbräken
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant ,2 ex ,2015 (MNo)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ) ,ruderat och dike ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776104, 1385175] ) ,dikeskant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
S om Ljustjärn, intill tjärn vid vägen (artp.) (14D 5j , [6777699, 1397071] ) ,gransumoskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,bäck genom hygge ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris brandtorn (artp.) (15D 2f , [6814891, 1375477] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsamt ,2017 (LBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Gutängtjärnen NNV om (artp.) (14D 5h , [6777269, 1389005] ) ,klippbrant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.) (14D 5j , [6779716, 1399596] ) ,skuggig klippbas ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6833937, 1393773] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkanter intill bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.) (14E 7c , [6787462, 1413846] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Stenbrott Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813091, 1376048] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828244, 1394893] ) ,skog i bäckravin ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ) ,skogsbacke,sumpskog , 1981 (SSv)
Gessi (14D 4j , [6772730, 1396065] ) ,skogsmark,bördig bäck , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Dalbäcken (15D 7i , [6837820, 1390950] ) ,granurskog , 2008 (JHn)
Gessibäck (artp.) (14D 4i , [6773317, 1394544] ) ,barrnaturskog / bäckdal , 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Storbergtjärnbäcken (artp.) (15D 4h , [6823353, 1385978] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storbergtjärnbäcken (artp.) (15D 4h , [6823513, 1385969] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,sydbrant , 2004 (RBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.) (14D 5j , [6779637, 1399350] ) ,fuktig skogsmarkväg ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.) (14D 6j , [6784617, 1395746] ) ,hygge vid skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Havfljotbodarna norra delen (artp.) (15D 1e , [6806453, 1370859] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.) (15E 1a , [6806478, 1400305] ) ,fattigmyr och igenväxt myrodling ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ) ,frodigt hygge ,spridd ,2017 (LBr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,fuktig skogssluttning ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
S om Ljustjärn, intill tjärn vid vägen (artp.) (14D 5j , [6777699, 1397071] ) ,gransumoskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.) (14D 6g , [6784506, 1383924] ) ,källdråg ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.) (14D 7j , [6786245, 1396222] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens reningsverk (artp.) (14D 9i , [6796888, 1394288] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Granskog öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6814934, 1375612] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön N delen (artp.) (15D 5d , [6825142, 1367685] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ribbåsravinen (artp.) (15E 0b , [6802351, 1405899] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Lövåsbäcken (artp.) (15E 1a , [6809848, 1404058] ) ,bäck ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,En tuva ,2019 (LBr)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsam ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Torrlid (15E 0c , [68008, 14124] ) ,odlingsröse ,ett par plantor ,1987 (LBr)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775202, 1385567] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) , ,fl ställen ,2005 (Bengt Oldhammer)
Blechnum spicant    Kambräken
Granberg, V om Rämma fäbodar (14D 7i , [67897, 13947] ) ,i traktorspår i fuktig brant sluttande granskog ,1 ex ,2004 (LBr)
Blyberg, längs stigen mot Nya brottet (14E 6c , [6783640, 1411960] ) ,dikesslänt ,en mindre tuva ,2018 (LBr)
Larix decidua    Europeisk lärk
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Picea abies    Gran
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.) (14D 7j , [6786245, 1396222] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,skogsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkanter intill bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-rune Sandberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Stop (artp.) (15D 0j , [68018, 13971] ) ,ormgran , 1988 (Bengt Oldhammer)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Pinus contorta    Contortatall
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.) (14D 5j , [6779637, 1399350] ) ,förvildad vid fuktig skogsmarkväg ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.) (15E 1a , [6806478, 1400305] ) ,fattigmyr och igenväxt myrodling ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Pinus sylvestris    Tall
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna mot Glåmstjärnen (artp.) (14D 5g , [6775921, 1384513] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Mångsbodarna mot Glåmstjärnen (artp.) (14D 5g , [6776102, 1384367] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 9 (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382731] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Sågheden (artp.) (14D 5j , [6777395, 1395499] ) ,gles, äldre olikåldrig tallskog, småkuperat med myrinslag ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Sågheden (artp.) (14D 5j , [6777395, 1395499] ) ,gles, äldre olikåldrig tallskog, småkuperat med myrinslag ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Sågheden (artp.) (14D 5j , [6777412, 1395501] ) ,gles, äldre olikåldrig tallskog, småkuperat med myrinslag ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Sågheden (artp.) (14D 5j , [6777538, 1395418] ) ,gles, äldre olikåldrig tallskog, småkuperat med myrinslag ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784406, 1382175] ) ,gles tallskog, olikåldrig, myrmosaiker ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784411, 1382210] ) ,gles tallskog, olikåldrig, myrmosaiker ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Dyppelrod, söder Vasselbodarna, nyckelbiotop & NV-avtal (artp.) (14D 6h , [6781254, 1387579] ) ,gammal gles tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Dyppelrod, söder Vasselbodarna (artp.) (14D 6h , [6781484, 1387956] ) ,gammal gles tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Gnistran (artp.) (14D 7e , [6787075, 1371719] ) ,äldre olikåldrig, gles tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Gnistran (artp.) (14D 7e , [6787120, 1371749] ) ,äldre olikåldrig, gles tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hädbodarna (artp.) (14D 8f , [6791026, 1377699] ) ,gles tallskog på svag sydvästsluttning, delvis försumpad ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Uno Skog, Bo karlstens)
Hädbodarna (artp.) (14D 8f , [6791141, 1377778] ) ,gles tallskog på svag sydvästsluttning, delvis försumpad ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars, Uno Skog, Bo karlstens)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkanter intill bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-rune Sandberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västängs badplats (artp.) (14E 7b , [6789135, 1405607] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Populus laurifolia    Lagerpoppel
Långö Bruk (artp.) (15E 0b , [6800150, 1405190] ) ,mycket grovt träd i gammal trädgård ,1 ,2019 (Olof Hedgren)
Populus tremula    Asp
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 3 (artp.) (14D 5g , [6777127, 1382876] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777297, 1382782] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Salix aurita    Bindvide
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drittitjärnen NO om (artp.) (14D 7j , [6787000, 1398274] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800236, 1377543] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åmotstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6804089, 1384129] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805819, 1367066] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Myr utanför Bunkris (artp.) (15D 2f , [6810488, 1377217] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802367, 1404369] ) ,skogstjärn ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 3 (artp.) (14D 5g , [6777127, 1382876] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 17 (artp.) (14D 5g , [6777314, 1382560] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 18 (artp.) (14D 5g , [6777366, 1382615] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Nabban 200 m söder om (artp.) (14E 8c , [6794388, 1411990] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummas naturreservat, öster om (artp.) (15D 0f , [6802936, 1378869] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Havtjärn S om (artp.) (15D 0f , [6803524, 1376148] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.) (15D 6j , [6830640, 1396390] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix cinerea    Gråvide
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ) ,liten tjärn med gungflyn ,sparsam ,2017 (LBr)
Vid telemast (artp.) (14D 5h , [6775889, 1389428] ) ,grusutfyllnad ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.) (14D 5i , [6775465, 1393562] ) ,övrsilningsmark, skogsbäck ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal 750 m SO om (artp.) (14D 7h , [6787757, 1386901] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Risbergsheden, 1,8 km SO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6801971, 1403505] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802328, 1404144] ) ,göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Salix glauca    Ripvide
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,sumpskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Salix lapponum    Lappvide
Skärmyr (14D 5g , [6778330, 1382560] ) ,liten bäck med anslutande juncellaäng ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,grund, klar tjärn ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [6818690, 1384880] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Kvarntjärnen (artp.) (14D 5g , [6775584, 1381623] ) ,blöt fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,sankmark utmed ån ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämmasjön i V (artp.) (14D 7j , [6789696, 1397557] ) ,myrkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.) (14E 7a , [6787746, 1402076] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,stranden till lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Öster om sjön (artp.) (15D 2f , [6811010, 1379157] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815598, 1384037] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,skogsbäck och kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Vålberg V om (artp.) (14D 7j , [6787483, 1399505] ) ,granbryn ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,strandkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Havtjärn S om (artp.) (15D 0f , [6803524, 1376148] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Salix myrsinifolia x phylicifolia    
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Salix myrtilloides    Odonvide
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,en buske vid västra, övre kanten ,2016 (LBr)
Salix pentandra    Jolster
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,enstaka ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Tennänget NV om (artp.) (14D 5h , [6775571, 1385467] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.) (14D 6g , [6782763, 1381834] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Salix phylicifolia    Grönvide
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vid telemast (artp.) (14D 5h , [6775889, 1389428] ) ,grusutfyllnad ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815289, 1375330] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gammbögen (artp.) (15D 4e , [6823757, 1371288] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,skogsbäck och kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,en buske ,2017 (LBr)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Gutängtjärnen (artp.) (14D 5h , [6776779, 1389137] ) ,gölkantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.) (14D 5j , [6777719, 1397082] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,strandkant ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6811310, 1379382] ) ,moränstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation ,en stor buske ,2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Kvarntjärnen (artp.) (14D 5g , [6775584, 1381623] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.) (14D 5j , [6779496, 1397287] ) ,landsvägssluttning ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vasslan, uppströms inflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782764, 1384883] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,sankmark utmed ån ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.) (14E 7a , [6787746, 1402076] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ) ,skogsbacke,sumpskog , 1981 (SSv)
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Enstaka träd ,2019 (LBr)
Gessi (artp.) (14D 4j , [6773110, 1395686] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gäddtjärn (artp.) (14E 7a , [6786544, 1402808] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa x incana    
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand och vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,sparsamt ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbäck, översilad mark ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,sandig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787116, 1385815] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.) (14E 7a , [6786387, 1401554] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Sjurby (artp.) (14E 9b , [6795255, 1408632] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [6818690, 1384880] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drittitjärnen NO om (artp.) (14D 7j , [6787000, 1398274] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattigt till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) , ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
där bäcken rinner upp vid Storskär (artp.) (14E 7a , [6785268, 1400688] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Billingstjärnarna (artp.) (15D 0g , [6803256, 1384004] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815598, 1384037] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Dalabäcken (artp.) (15D 7i , [6837555, 1392555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr, påverkad av dikning? ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Betula nana x pubescens    
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818880, 1386260] ) ,gårdsplan och skogsbilväg med kanter ,sparsam ,2016 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) , ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Storskär (artp.) (14E 7a , [6785489, 1400887] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Myr (artp.) (15D 2f , [6810914, 1379385] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergskogen, 1 km NNO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804065, 1402642] ) ,vägkant med bäck och dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Havtjärn S om (artp.) (15D 0f , [6803524, 1376148] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Corylus avellana    Hassel
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ) , ,säkert 100 ex. 6-7 cm de grövtsa ,2005 (BOr)
Uvskär (DFl) (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,två grupper om ett tiotal stammar ,2017 (LBr)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) ,säkert 100 ex, grövsta 6-7 cm i diameter. 1950 sågs 12 ex. ingen nöt hittades. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6782818, 1412716] ) , ,1 ,2018 (Sarah Lagerberg)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Humulus lupulus    Humle
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [6782830, 1412630] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6779231, 1395065] ) ,mossodling ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.) (14D 6i , [6783815, 1390627] ) ,utfyllnadsmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Risberg fäbod, N delen (närmast grind) (artp.) (15E 0a , [6802968, 1402020] ) ,hage, betad och gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Aconogonon alpinum    Alpslide
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Aconogoron divaricatum    Vippslide
Fljoten (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Havfljotbodarna norra delen (artp.) (15D 1e , [6806453, 1370859] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bistorta major    Stor ormrot
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790443, 1399131] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787924, 1400546] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (15D 1h , [6806537, 1388360] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Polygonum aviculare    Trampört
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6787135, 1404763] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fridhult (artp.) (15D 4e , [6823698, 1371337] ) ,vägkant och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rheum x cultorum    Rabarber
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,ohävdad mark vid gård ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6787135, 1404763] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,rished på liten halvö ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dasan (artp.) (15D 6h , [6832550, 1387800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rumex crispus    Krusskräppa
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Blybergs kraftstation, N (artp.) (14E 6c , [6782424, 1410621] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Ålderberg (14D 4i , [6774140, 1391780] ) ,Ängsartad fuktsvacka längs basväg ,Spridd ,2019 (LBr)
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gård, i hästhage ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bössbod (artp.) (15E 1a , [6809555, 1404224] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Atriplex patula    Vägmålla
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,trädgård ,2 ,2017 (Staffan Jansson)
Chenopodium album    Svinmålla
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fridhult (artp.) (15D 4e , [6823698, 1371337] ) ,vägkant och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,trädgård ,4 ,2017 (Staffan Jansson)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Montia fontana    Källört
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,riklig i källa ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800236, 1377543] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817497, 1393651] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Cerastium arvense    Fältarv
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Gåsvarv invid dammbygget (14E 7b , [6785, 1407] ) ,torr gräsmark ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Vilan S om (artp.) (14D 5h , [6775421, 1385798] ) ,skogsbryn ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Spjärrmyr SO om (artp.) (14D 5h , [6776485, 1385033] ) ,f.d. grustag ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Cerastium arvense x tomentosum    Fältarv x silverarv
Furubodarna (artp.) (15E 0a , [6801426, 1401934] ) ,gräsmark i fäbodområde ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Väsa (14E 7b , [6787270, 1406520] ) ,vägren ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng , 1987 (LBr)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Andersbodarna (15D 0j , [68020, 13990] ) ,slåtteräng ,fåtalig ,1987 (LBr)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,slåtterängsrest ,fåtalig ,1987 (LBr)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Myckeln-flygfältet (artp.) (14E 8b , [6790015, 1405380] ) , ,1 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Vanån 500 m VSV Gåstjärn Norr Tennäng (14D 6f , [67820, 13797] ) , , 1981 (SSv)
Gnistran (14D 7e , [6786, 1374] ) , , 1981 (SSv)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vilan SSO om (artp.) (14D 5h , [6775628, 1385905] ) ,markvägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Sagina procumbens    Krypnarv
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797430, 1394520] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,ogräs i täppa ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nabban, 400m VSV (artp.) (14E 8c , [6794481, 1411506] ) ,vägkant/dike ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.) (15E 1a , [6807921, 1401410] ) ,sluttande kärr och fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Blyberg sågverk (artp.) (14E 6c , [6782964, 1410353] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Silene dioica    Rödblära
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dasan (artp.) (15D 6h , [6832550, 1387800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Silene latifolia    Vitblära
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Silene nutans    Backglim
Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ) ,bergbrant,sydvänd och torr , 1981 (SSv)
Silene rupestris    Bergglim
Rämna fäbod,hygget i väster (14D 8j , [67909, 13984] ) ,klippavsatser på det sydexp.hygget ,några tuvor ,1987 (LBr)
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, klipphyllor ,spridd ,1985 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Silene vulgaris    Smällglim
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Tennänget VSV om (artp.) (14D 5h , [6775284, 1385658] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,vägslänt ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg sågverk (artp.) (14E 6c , [6782964, 1410353] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Månstabanan (artp.) (14E 8a , [6793900, 1404587] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Billingstjärnarna S om (artp.) (15D 0g , [6803011, 1384077] ) ,torr vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rotälven, V om, mitt emot Långön (artp.) (15E 0a , [6800135, 1404873] ) ,vägkant och blockig brant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall, på grusplan ,en fläck ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797430, 1394520] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
Väsa (14E 7b , [6787270, 1406520] ) ,vägren ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Evertsberg (artp.) (14D 6j , [6781480, 1399724] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hackstensklitt V om (artp.) (14D 7j , [6787373, 1398285] ) , ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsen rastplats rv70 (artp.) (14D 9i , [6796486, 1393713] ) ,ruderatmark öppen torr-frisk grusmark vid rastplats ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris brandtorn (artp.) (15D 2f , [6814891, 1375477] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Stellaria alsine    Källarv
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Spjärrmyr SO om (artp.) (14D 5h , [6776485, 1385033] ) ,f.d. grustag ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbäck, översilad mark ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,bäck genom hygge ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817497, 1393651] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, myr vid (artp.) (15E 7a , [6835553, 1400851] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [6786770, 1406350] ) ,vägkant, skogsdike/kärr ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Stor- Nästjärnen SO om (artp.) (14D 5h , [6779699, 1385899] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.) (14D 5i , [6775465, 1393562] ) ,övrsilningsmark, skogsbäck ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Granskog öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6814934, 1375612] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.) (15E 1a , [6809963, 1401672] ) ,bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Skjutbana Ö om Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6778973, 1395749] ) ,grusplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängs- och hagmark, delvis hävdad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stellaria media    Våtarv
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gård vid ladugårdsvägg ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.) (15D 4e , [6822840, 1371230] ) ,gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Stellaria nemorum    Lundarv
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbäck, översilad mark ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788803, 1396065] ) ,källdråg ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Grundloksbäck (artp.) (14D 8g , [6794673, 1382872] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykjeberg (artp.) (14E 9c , [6796078, 1412968] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Kärringbäcken (artp.) (15E 1a , [6806295, 1402045] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.) (15E 1a , [6809963, 1401672] ) ,bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Storhädens V-sida (artp.) (15E 7a , [6835558, 1400968] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Nuphar lutea    Gul näckros
Vanån (14D 5g , [6778880, 1382330] ) ,å ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794730, 1399140] ) ,liten tjärn ,spridd ,2020 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Gutängtjärnen (artp.) (14D 5h , [6776779, 1389137] ) ,göl ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
vid Kvarnkrok (artp.) (14D 6i , [6781052, 1392819] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,flytvattenvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787116, 1385815] ) ,skogsbäck och utlopp i sjön ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drittitjärnen NO om (artp.) (14D 7j , [6787000, 1398274] ) ,göl ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.) (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,småvatten i jordbrukslandskapet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,i en lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Billingstjärnarna (artp.) (15D 0g , [6803256, 1384004] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Sjö utanför Bunkris (artp.) (15D 2f , [6810375, 1378895] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,5 km SO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6801237, 1404097] ) ,skogstjärn ,1 ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storjölltjärn (artp.) (15E 1a , [6808826, 1404482] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Lill-Ugsi (14D 8i , [6794330, 1390470] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,grund, klar tjärn ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.) (14D 5j , [6779496, 1397287] ) ,näringsfattig sjö ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
vid Selavägen (artp.) (14D 6i , [6780431, 1394476] ) ,göl ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lill-ugsi (artp.) (14D 8i , [6794496, 1390916] ) , ,noterad ,2015 (Magdalena Chatziantonis)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
tjärnen Ö om vägen upp mot Vålberget (artp.) (14E 7a , [6786397, 1401554] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 2,5 km SO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6801237, 1404097] ) ,skogstjärn ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802367, 1404369] ) ,skogstjärn ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,halv hektar ,2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,ett femtiotal ,2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [6794660, 1413690] ) , , 2004 (RBr)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787056, 1414616] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,100-tals på en halv hektar. 1,5 till 2 m höga fröställningar. ,2005 (Bengt Oldhammer)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen, Tre Björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) , ,noterad ,2017 (Dennis Nyström)
Actaea spicata    Trolldruva
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [6787, 1413] ) ,fuktig örtrik granskog, nu hygge ,riklig ,1991 (BDr)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsam ,2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Käringberg (artp.) (14D 6j , [6784577, 1395292] ) ,bergbrant med granskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Blyberg (artp.) (14E 6b , [6783840, 1409910] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Väsagnupen (artp.) (14E 6b , [6784822, 1407222] ) ,bergbrant / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787050, 1414588] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) ,rikligt ,rikligt ,2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787801, 1413852] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817617, 1389370] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Ribbåsravinen (artp.) (15E 0b , [6802351, 1405899] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Ribbåsbäcken (artp.) (15E 0b , [6802367, 1405864] ) ,ravin / vattenfall , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824210, 1402560] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,rikligt ,2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.) (14D 5j , [6779687, 1399517] ) ,fuktig granskogssluttning ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Väsagnupen (artp.) (14E 6b , [6784822, 1407222] ) ,bergbrant / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,rikligt-mycket rikligt ,2005 (Bengt Oldhammer)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,strandskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängs- och hagmark, delvis hävdad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Loka , N om Långsjön (14E 9a , [6797574, 1403134] ) ,gammal äng ,15-20 plantor ,2005 (Eva-Britt Andersson)
4 km upp efter Rotälven ,Söder om Råbäcken (14E 9a , [6799481, 1404745] ) ,hygge ,på båda sidor om vägen ,2005 (Eva-Britt Andersson)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ) ,tallhed med inslag av gräsveg. o grus ,flertal ,1986 (PJo)
Trängslets kanjon (15D 1h , [68070, 13891] ) ,flerstädes påklipphällar ,spridda ex ,1986 (PJo)
Tjyttjysbäck (15D 4j , [6821, 1397] ) , , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Aspvasslan vid Mossiberg (15D 4j , [6824, 1396] ) , ,enormt mycet mosippor på båda sidor om Aspvasslan ,2005 (Eva-Britt Andersson)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,flera 100 m2 ,2012 (LBr)
Mossibrändan (15D 5i , [6829, 1393] ) , ,många lokaler ,2005 (Eva-Britt Andersson)
Efter Rotälven mot Lånhus (15D 6i , [6833, 1392] ) , , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778206, 1387710] ) ,torr öppning i tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778322, 1387659] ) ,torr vägslänt ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Marddal, 750 m S om (artp.) (14D 7h , [6787573, 1385957] ) ,torr sluttning invid skogsbilväg ,60 plantor/tuvor ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal, 1 km SSV om (artp.) (14D 7h , [6787574, 1385962] ) , ,32 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sturmas gården (artp.) (14D 9i , [6796639, 1394290] ) , ,11 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Stor-Matsänget (artp.) (14D 9i , [6797106, 1394411] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.) (14D 9i , [6798597, 1394509] ) , ,17 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.) (14D 9i , [6798602, 1394513] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.) (14D 9i , [6798604, 1394498] ) , ,11 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.) (14D 9i , [6798606, 1394511] ) , ,18 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6782515, 1413492] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6782544, 1413484] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Brandstationen (artp.) (14E 8a , [6791282, 1404863] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Åmotstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6804089, 1384129] ) ,torr vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Trängslets kanjon (artp.) (15D 1h , [6807050, 1389150] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Trängslet V om Björntjärn (artp.) (15D 1h , [6807369, 1388942] ) ,diabasklippa i granskog ,20 plantor/tuvor ,2009 (Janolof Hermansson)
Rensjöblik, längs stigen i öster (artp.) (15D 3h , [6818638, 1386054] ) , ,100 plantor/tuvor ,2016 (Lennart Bratt)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6817003, 1390385] ) , ,200 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6817004, 1390392] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Källmorbäcken, V om (artp.) (15D 3i , [6817767, 1392635] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Källmorbäcken (artp.) (15D 3i , [6817767, 1392636] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6818197, 1391066] ) , ,600 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Åbäcktjärn, N om, vid vägen (artp.) (15D 3i , [6818271, 1391093] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäckskojan (artp.) (15D 3i , [6818400, 1391649] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Maja Wressel)
Åbäckskojeavfarten (artp.) (15D 3i , [6818401, 1391648] ) , ,noterad ,1997 (Leif Ekblom)
Storbergtjärnsbäcken (artp.) (15D 4h , [6822458, 1385385] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820272, 1390428] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820272, 1390440] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820280, 1390432] ) , ,9 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn, V om (artp.) (15D 4i , [6820283, 1390435] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820313, 1390431] ) , ,6 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820317, 1390431] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820329, 1390425] ) , ,12 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Rivsjön (artp.) (15D 4i , [6821702, 1390061] ) , ,27 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt, Tora Bratt)
Trängslet (artp.) (15D 4j , [6821482, 1395496] ) , ,200 plantor/tuvor ,2018 (Ola Borin, Bo Karlsson, Anna Sjövall)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821498, 1395518] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Väster Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828166, 1383006] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.) (15D 5g , [6828167, 1383016] ) ,betesmark ,38 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828182, 1383003] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Storstranden, Granån, längs stigen mot S Trollegrav, 500 m N p-platsen (artp.) (15D 5g , [6828220, 1382983] ) ,skogsmark öppen, intill litet översilad kärr ,200 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.) (15D 5g , [6828235, 1382993] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Väster Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828240, 1382978] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Västra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828499, 1382991] ) , ,10-20 kvadratmeter, en del nedbetade ,1989 (Bengt Oldhammer)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826015, 1386976] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mellan Blästås och Storberget (artp.) (15D 5h , [6826017, 1386963] ) , ,800 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kasbäck, O om (artp.) (15D 6h , [6834841, 1388923] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen S Lånus (artp.) (15D 6i , [6832518, 1392786] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.) (15D 6i , [6832800, 1393295] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6833432, 1393116] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6833737, 1392109] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833739, 1392109] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833828, 1391931] ) , ,25 ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833828, 1392503] ) , ,8 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Permatsbodarna (artp.) (15D 6i , [6833839, 1392411] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833869, 1392339] ) , ,12 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833878, 1391815] ) , ,70 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6833880, 1391961] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Lånhus (artp.) (15D 6i , [6833921, 1391943] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (John Halvarsson)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833926, 1391810] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Rotnen N Lånus (artp.) (15D 6i , [6833933, 1391927] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833963, 1391793] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833995, 1391789] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6834026, 1391917] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834037, 1391754] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834100, 1391783] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånhus (artp.) (15D 6i , [6834102, 1391906] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (John Halvarsson)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834111, 1391874] ) , ,6 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834182, 1391692] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834212, 1391691] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834225, 1391712] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834256, 1391817] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834261, 1391713] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834326, 1391740] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Rotnen (artp.) (15D 7i , [6836621, 1391319] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Norra Trollegrav (artp.) (15D 7i , [6836809, 1391234] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (John Halvarsson)
Södra (väster på kartan) Trollegrav n,Granan (15D 5g , [68285, 13828] ) ,stig intill å,öppet , 1988 (BOr)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Väsa (14E 7b , [6787270, 1406520] ) ,vägren ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nopa, 30 m NO (artp.) (14E 4a , [6774250, 1401205] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Caltha palustris    Kabbleka
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,sparsam ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,spridd ,2017 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.) (14D 9j , [6797508, 1398592] ) ,avsnörd älvfåra med dyig botten. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerrödhällan (artp.) (15D 4e , [6821801, 1373706] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Långö Bruk (artp.) (15E 0b , [6800150, 1405190] ) ,gammal trädgård ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,fåtalig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) , ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dasan (artp.) (15D 6h , [6832550, 1387800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,fuktig björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6779231, 1395065] ) ,mossodling ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån vid Smörhatt (artp.) (14D 6g , [6780470, 1380606] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,mjukbotten i älv ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Ranunculus hyperboreus    Jordranunkel
1 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801417, 1378418] ) ,källa i sumpskog ,sparsam ,2011 (LBr)
Nyängena vid Fännänglokarna (15D 1e , [6809540, 1370860] ) ,stor källa ,riklig och blommande ,2009 (LBr)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Björnån ,invid reservatet (15D 1c , [6809340, 1364660] ) ,lugnflytande edor i ån ,rikl. ,1999 (TLj)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån vid Smörhatt (artp.) (14D 6g , [6780470, 1380606] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,i älvfåran. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gårdsplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
pöl vid vägen Ö Urdlok (artp.) (14D 5g , [6777871, 1382420] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775202, 1385567] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,mjukbotten i älv ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,strandkanten av lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802318, 1403964] ) ,liten göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802328, 1404144] ) ,göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Myckeläng (14E 7b , [6789, 1405] ) ,låglänt älvstrand ,??? om arten se rapportbladet ,möjligen förväxlad med backruta ,1981 (SSv)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng , 1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,på stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön N delen (artp.) (15D 5d , [6825142, 1367685] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,hästbetesmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Trollbacken (artp.) (15E 6a , [6833280, 1401081] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Chelidonium majus    Skelört
Älvdalen (14E 8b , [67902, 14062] ) ,stenparti i trädgård ,1 ex. ,1981 (SSv)
Fumaria officinalis    Jordrök
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg södra, busshållplats (artp.) (14D 6j , [6783261, 1399390] ) ,ohävdad gammal slåttermark ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786021, 1401193] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Arabis alpina    Fjälltrav
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vilan SSO om (artp.) (14D 5h , [6775628, 1385905] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,5 ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Käringberg (artp.) (15E 1a , [6805567, 1403006] ) ,gårdsmiljö och övergivna ängsmarker ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Vid telemast (artp.) (14D 5h , [6775889, 1389428] ) ,grusutfyllnad ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Käringberg (artp.) (15E 1a , [6805567, 1403006] ) ,gårdsmiljö och övergivna ängsmarker ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Brassica napus    Raps
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Rot ,Rv 70 (14E 8a , [67944, 14048] ) ,vägkant ,1 ex ,1991 (BOr)
Älvdalen (artp.) (14E 8a , [6793671, 1404895] ) ,riksvägen där man svänger mot porfyrgården , 1991 (Bengt Oldhammer)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.) (14D 5i , [6775465, 1393562] ) ,övrsilningsmark, skogsbäck ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.) (14D 9j , [6797508, 1398592] ) ,avsnörd älvfåra med dyig botten. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lill-Flogtjärn (artp.) (15D 3i , [6816171, 1391585] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Lill-Flogtjärn (artp.) (15D 3i , [6816258, 1391472] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.) (15E 1a , [6809963, 1401672] ) ,bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Cardamine parviflora    Strandbräsma
Rällan, grusig revel mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6828287, 1402444] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Stor Nästjärnen OSO om (artp.) (14D 5h , [6779735, 1385902] ) ,åkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.) (14D 6i , [6783815, 1390627] ) ,dämme vid vattenmagasin ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Romundvasslan (artp.) (15D 2i , [6814900, 1390800] ) , ,noterad ,1995 (Leif Ekblom)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Spjärrmyr SO om (artp.) (14D 5h , [6776485, 1385033] ) ,f.d. grustag ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens reningsverk (artp.) (14D 9i , [6796888, 1394288] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Älvdalen, vid hotellet (artp.) (14E 8b , [6791629, 1405081] ) ,rabatt invid husvägg ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Ulf Swenson)
Älvdalen, 250 m NNV kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791655, 1405104] ) ,gata ,noterad ,2019 (Kerstin Frostberg)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Subularia aquatica    Sylört
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,på dy i stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Thlaspi arvense    Penningört
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
På alla fäbodar, c:a 20 lokaler ( , ) ,betesmark rikligt ,1987 (LBr)
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [6782830, 1412630] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Månsta (artp.) (14E 9a , [6795590, 1402960] ) , ,10 ,2019 (Magdalena Chatziantonis)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) ,ängsmark och gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Drosera anglica    Storsileshår
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Våtmark vid Vasslen (14D 6h , [6783700, 1385610] ) ,dymyr ,spridd ,2017 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Gutängtjärnen N om (artp.) (14D 5h , [6777057, 1389165] ) ,dråg i fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.) (14D 5j , [6779496, 1397287] ) ,gungflystrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,gungfly ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.) (14D 7j , [6786166, 1396429] ) ,rikkärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Gäddtjärn (artp.) (14E 7a , [6786544, 1402808] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryveldammen S om (artp.) (15D 0g , [6800470, 1381439] ) ,blöt myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,skogsbäck och kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.) (15E 1a , [6806478, 1400305] ) ,fattigmyr och igenväxt myrodling ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica x rotundifolia    Storsileshår x Rundsileshår
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (15E 0a , [6802367, 1404369] ) ,skogstjärn ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Tombodmyren, nordväst (artp.) (14E 6a , [6783208, 1402612] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Finnerklittjärn (14E 8c , [67927, 14134] ) , ~refl~ ,skogstjärn , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Sväsodlingen, myr 100 m sydost (artp.) (14D 5g , [6776653, 1384111] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776164, 1385275] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,dyig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Fisklöstjärn (artp.) (14D 6g , [6784621, 1381947] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,gungfly ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.) (14D 7j , [6786166, 1396429] ) ,rikkärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rutumyr, västra delen (artp.) (14E 6a , [6780360, 1403700] ) ,myr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Orsa STF vandrarhem. (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) , , 2014 (Maud Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sempervivum tectorum    Taklök
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Storbäcken (Rotnen) (artp.) (15D 6j , [6830400, 1397850] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,bäck genom hygge ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hykjeberg (artp.) (14E 9c , [6796078, 1412968] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Manmyren (artp.) (14E 9c , [6798611, 1412539] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärgraven (artp.) (15D 0j , [6800797, 1399641] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kärringbäcken (artp.) (15E 1a , [6806295, 1402045] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Tennbodarna (artp.) (15E 4a , [6820216, 1400155] ) , ,5 m˛ ,2018 (Andreas Öster)
Skärbergs brant, nedanför (artp.) (15E 4a , [6824057, 1401972] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.) (14D 5i , [6776103, 1390227] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflotten (14E 8c , [67901, 14106] ) ,myrkant , 2004 (RBr)
Björnbergsstigen, Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Karintjärnarna NO om (artp.) (14D 5h , [6778765, 1387069] ) ,vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Skålmyr V om (artp.) (14D 6i , [6780642, 1393086] ) ,vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.) (14D 7j , [6786166, 1396429] ) ,rikkärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (14D 9h , [6799034, 1388958] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783847, 1409923] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786219, 1401610] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786570, 1409635] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.) (14E 7c , [6787462, 1413846] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Rämyrbäck, väst mot Hed (artp.) (14E 9a , [6797751, 1400577] ) ,blommar rikligt i kant av grusvägen ,10 ,2020 (Anders Malmsten)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
ÅmotkojanSO om (artp.) (15D 0g , [6804167, 1384057] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805819, 1367066] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kraftledningsgata (artp.) (15D 1h , [6806537, 1388360] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (15D 1h , [6807349, 1388351] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6811310, 1379382] ) ,moränstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Navardalen, nära utloppet av sjön (artp.) (15D 3j , [6816845, 1397097] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rotensugnets NR, Rotnendammen, södra sidan (artp.) (15E 5a , [6825062, 1402515] ) ,vattenstrand i strandkant nedanför dammvallen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Väsa vid Källmossadajk (14E 7b , [6787790, 1405260] ) ,ohävdad gräsmark ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blybergsån (artp.) (14E 6c , [6781919, 1413730] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Ribes x pallidum    Survinbär
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Granskog öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6814934, 1375612] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Åsen (14D 9i , [6796790, 1393210] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,ängsmark nära vägslänt ,3 ex ,2009 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,Kapellet (14D 9i , [6797060, 1393730] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783350, 1411990] ) ,ängsmark ,ca 10 ex ,2008 (IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818880, 1386260] ) ,gårdsplan och skogsbilväg med kanter ,sparsam ,2016 (LBr)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Tennänget NV om (artp.) (14D 5h , [6775513, 1385460] ) ,åkerren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Åsen (14D 9i , [6797510, 1394597] ) ,vägdikesslänt ,1 planta ,2010 (IPt)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 350 m N om Vägomålsskär (andra sidan älven) (artp.) (15E 0a , [6804434, 1404736] ) ,strandkant av älv ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson, Lars Fröberg, Karin Martinsson)
Vanån, SV Stamsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Lennart Persson, Karin Martinsson)
Näsbodarna, NV om (artp.) (14D 6g , [6782763, 1381834] ) ,vägdike ,noterad ,2017 (Lennart Persson, Karin Martinsson)
Kuntmått SO vid älven (artp.) (14E 9a , [6796691, 1402000] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Käringberg (artp.) (15E 1a , [6805567, 1403006] ) ,gårdsmiljö och övergivna ängsmarker ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.) (15E 1a , [6807921, 1401410] ) ,sluttande kärr och fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan , 2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget V om (artp.) (14D 5h , [6775373, 1385639] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6787135, 1404763] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gräsmark på fäbod ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Ålderberg (14D 4i , [6774140, 1391780] ) ,Ängsartad fuktsvacka längs basväg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan , 2008 (IPt)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,riklig och spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,sandig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) ,ängsmark och gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [6792960, 1399670] ) ,fäbodvall med torrbackar ,sparsamt ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Åsen (14D 9i , [6797510, 1394597] ) ,vägdikesslänt , 2010 (IPt)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
NV om Blyberg (14E 6b , [6783830, 1409920] ) ,örtrik skogsmark ,några ex ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan ,enstaka ,2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [6794570, 1404900] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark ,spridd på flera lokaler ,2009 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Kuntmått SO vid älven (artp.) (14E 9a , [6796691, 1402000] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan ,några ex. ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6783200, 1412300] ) ,ängsmark ,några ex ,2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,vägdike ,några stora ex. ,2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,sparsamt ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rotälven, Ö stranden, 350 m N om Vägomålsskär (andra sidan älven) (artp.) (15E 0a , [6804434, 1404736] ) ,strandkant till älv ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson, Lars Fröberg, Karin Martinsson)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,gräsmark vid strand ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson, Lars Fröberg, Karin Martinsson)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [6792960, 1399670] ) ,fäbodvall med torrbackar ,sparsamt ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782930, 1412360] ) ,stig ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783310, 1411870] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,ängsmark o vägkanter ,rikligt spridd ,2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,oerhört riklig och spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark ,massvis ,2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt ,rikligt med stora kraftiga plantor ,2010 (IPt & RCa)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,vid jordhög på tomt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Karin Martinsson, Lars Fröberg, Lennart Persson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Risberg Fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803035, 1402045] ) ,gräsmark på fäbod ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan , 2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783310, 1411870] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,sparsam ,2017 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776104, 1385175] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Skepphusssjön, N om (artp.) (14D 7h , [6785179, 1385970] ) ,tomtmark vid stuga ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,fuktig gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783310, 1411870] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Risberg Fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803035, 1402045] ) ,gräsmark vid strand ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
NV om Blyberg (14E 6b , [6783830, 1409920] ) ,örtrik skogsmark ,spridd ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan ,några ex. ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6783200, 1412300] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Potentilla anserina    Gåsört
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Åsens kapell (artp.) (14D 9i , [6797090, 1393749] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Grundsands badplats (artp.) (14E 9b , [6795300, 1406151] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,blötmyr, källa ,spridd ,2017 (LBr)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,fåtalig ,2012 (LBr)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Rödberget (15D 6j , [6830630, 1397410] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 22 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,strandkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,sumpskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,fuktig gräsmark vägkanter vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800151, 1377507] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803256, 1401128] ) ,myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,enstaka ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen SSO om (artp.) (14D 6i , [6782408, 1393495] ) ,sumpskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.) (15D 1d , [6808794, 1369209] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön N delen (artp.) (15D 5d , [6825142, 1367685] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803247, 1401023] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ) ,vägkant ,några kvm ,1987 (LBr)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fragaria vesca    Smultron
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsamt ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring bäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Oxberg, rastplatsen vid Österdalälven (artp.) (14E 6c , [6780817, 1412078] ) , , 2015 (Per Johansson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Geum coccineum    Röd nejlikrot
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,fåtalig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,fuktig björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Skålmyr SV om (artp.) (14D 6i , [6780374, 1393181] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,hästbetesmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.) (15D 1d , [6808794, 1369209] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerrödhällan (artp.) (15D 4e , [6821801, 1373706] ) ,fuktig granskog med bäck ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng , 1987 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Vilan S om (artp.) (14D 5h , [6775421, 1385798] ) ,torr vägslänt ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Skjutbana Ö om Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6778973, 1395749] ) ,grusplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Åsen hockeybanan (artp.) (14D 9i , [6797121, 1393509] ) ,stadsmiljö torr mark på hockeyplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
På 7 fäbodar ( , ) ,torra ängspartier rikligt ,1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Tennänget NV om (artp.) (14D 5h , [6775513, 1385460] ) ,åkerren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815598, 1384037] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Potentilla erecta    Blodrot
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,riklig ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,rished på liten halvö ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (14D 9h , [6799034, 1388958] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786219, 1401610] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.) (14E 7c , [6787462, 1413846] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (15D 1h , [6806537, 1388360] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
OMALMYREN OCH LJUSSILDER 6 KM OSO TRÄNGSLET (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815598, 1384037] ) , ,noterad ,2020 (Lennart Sundh)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergs vasaloppskontroll (artp.) (14D 5i , [6776583, 1391388] ) ,grusyta ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,sandig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.) (14D 6i , [6783815, 1390627] ) ,dämme vid vattenmagasin ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Åsen hockeybanan (artp.) (14D 9i , [6797121, 1393509] ) ,stadsmiljö torr mark på hockeyplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Digerberg (artp.) (14D 9i , [6797487, 1394581] ) ,frisk gräsmark gräsmark vid rastplats ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Gåsvarv invid dammbygget (14E 7b , [6785, 1407] ) ,torr gräsmark ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Blybergsdammen´, vägkant/bergbrant (artp.) (14E 6c , [6782420, 1410661] ) ,vägkant torr vägkant mot bergbrant, sydläge ,4 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sjurby (artp.) (14E 9b , [6795255, 1408632] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Granskog öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6814934, 1375612] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rosa dumalis    Nyponros
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Rosa glauca    Daggros
Blybergs kraftstation, N (artp.) (14E 6c , [6782424, 1410621] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Tennänget V om (artp.) (14D 5h , [6775373, 1385639] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,vägslänt ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.) (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,frisk gräsmark vägkant vid dammen ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Campingen Älvdalen (artp.) (14E 8a , [6791704, 1404537] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rosa rugosa    Vresros
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Campingen Älvdalen (artp.) (14E 8a , [6791704, 1404537] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788864, 1396092] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rutumyr, västra delen (artp.) (14E 6a , [6780360, 1403700] ) ,myr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Billingstjärnarna (artp.) (15D 0g , [6803256, 1384004] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rubus arcticus    Åkerbär
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbäck, översilad mark ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.) (14D 5j , [6777477, 1397708] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.) (14D 6g , [6782763, 1381834] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) , ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Sjurby (artp.) (14E 9b , [6795255, 1408632] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Öster om sjön (artp.) (15D 2f , [6811010, 1379157] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Tallok söder om (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828244, 1394893] ) ,skog i bäckravin ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rubus idaeus    Hallon
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Hygge ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blybergs kraftstation, N (artp.) (14E 6c , [6782424, 1410621] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris brandtorn (artp.) (15D 2f , [6814891, 1375477] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.) (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,frisk gräsmark vägkant ovanför dammen ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Campingen Älvdalen (artp.) (14E 8a , [6791704, 1404537] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Långö Bruk (artp.) (15E 0b , [6800150, 1405190] ) ,gammal trädgård ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 4 (artp.) (14D 5g , [6777136, 1382854] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Åsen (artp.) (14D 9i , [6797096, 1393209] ) , ,2 ,2019 (Göran Toss)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,strandkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Blyberg sågverk (artp.) (14E 6c , [6782964, 1410353] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Stenbrott Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813091, 1376048] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rivsjövägen N Stor-Flogtjärn (artp.) (15D 3i , [6816722, 1392121] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Riksvägen vid Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823270, 1371781] ) ,vägkant med jordhög ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Rämma-Svarttjärnsåsen (artp.) (14D 8j , [6791013, 1395971] ) , ,12 plantor/tuvor ,2020 (Bengt Oldhammer)
längs vägen mot Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787346, 1400630] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Evertsberg (14E 6a , [67801, 14009] ) ,i aspbevuxet odlingsröse intill åkermark, sägs ha funnits här åtmin-stone sedan 1950-t * ,5 meterhöga ex ,1987 (EFe, LBr)
Evertsberg. sydligaste delen av byn. (14E 6a , [67803, 14009] ) ,odlingsröse med lövträd, piprör och konvalj. ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Tvåråbergs fäbod (14D 6i , [67806, 13920] ) ,torr mager ängskant ,sparsam ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,torr ängsrest ,sparsam ,1987 (LBr)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg södra, busshållplats (artp.) (14D 6j , [6783261, 1399390] ) ,ohävdad gammal slåttermark ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget V om (artp.) (14D 5h , [6775373, 1385639] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6779231, 1395065] ) ,mossodling ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris brandtorn (artp.) (15D 2f , [6814891, 1375477] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget V om (artp.) (14D 5h , [6775373, 1385639] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Blyberg sågverk (artp.) (14E 6c , [6782964, 1410353] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786219, 1401610] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Blyberg (14E 6c , [6782790, 1412990] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ) ,ruderat och dike ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Spjärrmyr SO om (artp.) (14D 5h , [6776485, 1385033] ) ,f.d. grustag ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6791315, 1398112] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fridhult (artp.) (15D 4e , [6823698, 1371337] ) ,vägkant och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringberg (artp.) (15E 1a , [6805567, 1403006] ) ,gårdsmiljö och övergivna ängsmarker ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.) (14D 5i , [6776103, 1390227] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Trifolium medium    Skogsklöver
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [6792960, 1399670] ) ,fäbodvall med torrbackar ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ) ,grusvägkant , 1989 (JEd & LBr)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,sparsamt ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,en fläck ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Trifolium repens    Vitklöver
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Havtjärn S om (artp.) (15D 0f , [6803524, 1376148] ) ,väg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Vicia cracca    Kråkvicker
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vicia sepium    Häckvicker
Mångsbodarna (14D 5g , [6775, 1382] ) ,byvägkant ,enstaka ,1986 (JEd)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ) ,ruderat och dike ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Bunkris (15D 2f , [6814, 1375] ) ,ängsmark nära gård ,enstaka ,1986 (JEd)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Käringberg fäbod (15E 1a , [68055, 14030] ) ,torr hedartad ängsmark ,4 kvm ,1987 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) , ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ) ,frodigt hygge ,spridd ,2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
S om Ljustjärn, intill tjärn vid vägen (artp.) (14D 5j , [6777699, 1397071] ) ,gransumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.) (14D 7j , [6786245, 1396222] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6802892, 1382297] ) ,vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerrödhällan (artp.) (15D 4e , [6821801, 1373706] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Geranium robertianum    Stinknäva
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ) , ,rikligt ,2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,sparsamt på en plats ,2017 (LBr)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) , ,rikl, även blommande ,2005 (Bengt Oldhammer)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med källdråg ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ) ,sumpskog och bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778304, 1387644] ) ,frisk granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.) (14D 5j , [6777477, 1397708] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828244, 1394893] ) ,skog i bäckravin ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark och dike ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Acer platanoides    Lönn
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,fäbodmiljö ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) , ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Frangula alnus    Brakved
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ) ,uttorkad tjärn, vid kanten ,riklig ,2013 (LBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,rikkärrkanter ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787116, 1385815] ) ,skogsbäck och utlopp i sjön ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Gäddtjärn (artp.) (14E 7a , [6786544, 1402808] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nystamnet S om Rot (fel krd) (14E 8b , [6793, 1407] ) , , 1981 (SSv)
Tilia cordata    Lind
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ) , ,två lokaler, de två grövsta 12 cm i diameter ,2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) ,de två grövsta 12 cm i diameter. lind på två ställen sågs. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Malva moschata    Myskmalva
Blyberg (14E 6c , [6782790, 1412990] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Daphne mezereum    Tibast
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [6797500, 1397370] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,några ex ,2013 (LBr)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,ett ex ,2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [6794660, 1413690] ) , , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalen , 100 m NV Vridutjärn (15D 2j , [6814590, 1395825] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Björngravsbäcken (15D 3h , [6817660, 1389397] ) ,örtrik fuktig granskog , 2008 (JHn)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängena (artp.) (15D 1e , [6809789, 1371464] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (John Halvarsson)
Flogbäck (artp.) (15D 2i , [6814902, 1391301] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817629, 1389391] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Navardalen, nära utloppet av sjön (artp.) (15D 3j , [6816845, 1397097] ) , ,noterad ,2017 (Tomas Hallingbäck)
Navardalen (artp.) (15D 3j , [6816926, 1397091] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821405, 1397627] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828244, 1394893] ) ,skog i bäckravin ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6834183, 1394994] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 7i , [6836033, 1391303] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärbergs brant, SO om (artp.) (15E 4a , [6823089, 1402141] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824203, 1402621] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824360, 1400753] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,fuktig björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån vid Smörhatt (artp.) (14D 6g , [6780470, 1380606] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens reningsverk (artp.) (14D 9i , [6796888, 1394288] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rastplats Spjutmosjön (artp.) (14E 5d , [6777896, 1417516] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Viola arvensis    Åkerviol
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant med omgivning ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,kyrkogård ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [6776380, 1384830] ) ,åslänt ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,sumpblandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Viola epipsila    Mossviol
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ) ,sumpskog och bäck ,spridd ,2020 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Karintjärnarna NO om (artp.) (14D 5h , [6778765, 1387069] ) ,vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,sumpskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, västra delen (artp.) (14D 6j , [6784716, 1395601] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.) (15D 1d , [6808794, 1369209] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Furubodarna (artp.) (15E 0a , [6801426, 1401934] ) ,gräsmark i fäbodområde ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803256, 1401128] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig gräsmark och dike ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Viola mirabilis    Underviol
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824210, 1402560] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Viola palustris    Kärrviol
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,sparsamt ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Borgtjärns utlopp i Mellansjön (artp.) (14D 5j , [6779307, 1397173] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Oxberg, rastplatsen vid Österdalälven (artp.) (14E 6c , [6780817, 1412078] ) , , 2015 (Per Johansson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Viola riviniana    Skogsviol
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ) ,frodigt hygge ,sparsam ,2017 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,sumpblandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Viola selkirkii    Skuggviol
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783847, 1409923] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Ålderberg (14D 4i , [6774040, 1391490] ) ,Granskog och sidotag ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [6786770, 1406350] ) ,vägkant, skogsdike/kärr ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.) (14D 5i , [6775465, 1393562] ) ,övrsilningsmark, skogsbäck ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.) (14D 6i , [6783815, 1390627] ) ,utfyllnadsmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788703, 1396120] ) ,blöt skogsväg ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) ,ängsmark och gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbäcken, vid vägtrumman i norr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ) ,häll i sluttning ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klitten (artp.) (14E 9b , [6797225, 1408713] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.) (15D 1d , [6808794, 1369209] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Epilobium collinum    Backdunört
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,källa i sumpskog ,sparsam ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ) ,intermediaärt sluttningskärr, i källa ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,blötmyr, källa ,spridd ,2017 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon, vid källa ,sparsam ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,sparsam ,2012 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788803, 1396065] ) ,källdråg ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803256, 1401128] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.) (15E 1a , [6809963, 1401672] ) ,bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.) (14D 6j , [6784617, 1395746] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Skärmyrlok, strax öster om (14D 5g , [6776810, 1382930] ) ,liten lok och sumpskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,riklig i källa ,2020 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Väsa vid Källmossadajk (14E 7b , [6787790, 1405260] ) ,ohävdad gräsmark ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jofsmyr (artp.) (14D 9i , [6799309, 1392833] ) ,fuktig gräsmark f.d. myrodling ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800236, 1377543] ) ,källkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6802892, 1382297] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815289, 1375330] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.) (15E 1a , [6806478, 1400305] ) ,fattigmyr och igenväxt myrodling ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan V om (artp.) (15D 0g , [6803548, 1380292] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ) ,bäck , 1995 (DABS)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
pöl vid vägen Ö Urdlok (artp.) (14D 5g , [6777871, 1382420] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,i lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan V om (artp.) (15D 0g , [6803548, 1380292] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802318, 1403964] ) ,liten göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Cornus alba    Videkornell
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6787135, 1404763] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ) ,tomt med nyanlagda jordytor ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) , ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Glysjön N delen (artp.) (15D 5d , [6825142, 1367685] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Angelica archangelica    Kvanne
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [6797500, 1397370] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,ett ex i älvstranden ,2013 (LBr)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,sparsamt ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Spjärrmyr SO om (artp.) (14D 5h , [6776485, 1385033] ) ,f.d. grustag ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövnäsvägen, 250 söder om (artp.) (15D 1f , [6805092, 1376540] ) , ,noterad ,2019 (Lisel Hamring)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.) (15D 1h , [6808299, 1388789] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.) (15D 4e , [6822840, 1371230] ) ,gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.) (14D 5i , [6776103, 1390227] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Angelica sylvestris    Strätta
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ) ,sumpskog och bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,enstaka ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr utanför Bunkris (artp.) (15D 2f , [6810488, 1377217] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängs- och hagmark, delvis hävdad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Carum carvi    Kummin
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ) ,ruderat och dike ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) ,dammkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Cicuta virosa    Sprängört
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Björnån (15D 1c , [6809870, 1364670] ) ,längs ån ,spridd ,1999 (TLj)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Stor-Nästjärnen (artp.) (14D 5h , [6779772, 1385671] ) ,sjökant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.) (14D 5i , [6775465, 1393562] ) ,övrsilningsmark, skogsbäck ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gryveldammen S om (artp.) (15D 0g , [6800470, 1381439] ) ,sjökant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ) ,ruderat och dike ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Nabban, 400m VSV (artp.) (14E 8c , [6794481, 1411506] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Levisticum officinale    Libbsticka
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,fäbodvall ,några kvm ,1987 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,ett bestånd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skord fäbodar (14E 6d , [67839, 14160] ) ,igenväxande fäbodvall ,1 kvm ,1985 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Rymnäsbodarna (15E 2b , [68121, 14097] ) ,igenväxande fäbodmark ,någon m2,i blom ,1987 (LBr)
Balser (15E 4a , [6823, 1403] ) ,fäbodvall,välskött med slåtter ,ca 5-10 m2 ,1986 (BOr,Pär Johansson)
Balzers fäbod (15E 4a , [68237, 14038] ) ,fäbodvall ,10 kvm ,1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rälldalen (15E 5a , [6828, 1403] ) ,fäbodmark ,flera m2 ,1986 (BOr,Pär Johansson)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
längs vägen mot Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787346, 1400630] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Skarptäkt, ängsmark längst i söder (artp.) (15D 5j , [6828890, 1397320] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Vanån, NNV Tennäng (14D 5g , [6776380, 1384830] ) ,översvämningskärr ,spridd ,2016 (LBr)
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2017 (LBr)
Lill-Ugsi (14D 8i , [6794330, 1390470] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Spjutmosjön (14E 5d , [67787, 14151] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2009 (GHa)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ) ,sjöstrand , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Karintjärnarna NO om (artp.) (14D 5h , [6778765, 1387069] ) ,vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.) (14D 6i , [6783815, 1390627] ) ,sjökant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Risberg VSV om (artp.) (14D 5h , [6776039, 1389561] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån, vägen öster om (artp.) (14D 6g , [6780271, 1380854] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Åsens reningsverk (artp.) (14D 9i , [6796888, 1394288] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Åmotstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6804089, 1384129] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Andromeda polifolia    Rosling
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776164, 1385275] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,dyig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788864, 1396092] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattigt till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rutumyr, västra delen (artp.) (14E 6a , [6780360, 1403700] ) ,myr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Spångtjärnen (artp.) (14E 6a , [6781623, 1403582] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.) (14E 7a , [6786387, 1401554] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,sjökant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Krokfljotblik (15D 3g , [6815620, 1381460] ) ,hällar på toppen , 1999 (TLj)
Rensjöbliks topp (15D 3g , [6818920, 1384900] ) ,kal topplatå ,spridd ,2016 (LBr)
Långsjöbliks topp (15D 3j , [68191, 13953] ) ,gles tallhed , 2003 (LBr)
Drittrännhäden (15E 6a , [68336, 14037] ) ,vard, kalfjällshed , 1986 (BOr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,riklig ,2017 (LBr)
Rensjöblik östbranten (15D 3h , [6818960, 1385880] ) ,kal topplatå ,spridd ,2016 (LBr)
Skinnarback-kvarnen (artp.) (14D 9j , [6799439, 1397705] ) ,uppströms dammen ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Nabban, 400m VSV (artp.) (14E 8c , [6794481, 1411506] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Calluna vulgaris    Ljung
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lokgnup, västsluttningen (artp.) (14E 9a , [6799542, 1401126] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) , , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Vargfljot, öster (artp.) (15E 4b , [6823850, 1405851] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Sväsodlingen, myr 100 m sydost (artp.) (14D 5g , [6776653, 1384111] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 11 (artp.) (14D 5g , [6777210, 1382710] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 600 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775321, 1390489] ) ,barrskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
tjärnen Ö om vägen upp mot Vålberget (artp.) (14E 7a , [6786397, 1401554] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris brandtorn (artp.) (15D 2f , [6814891, 1375477] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris brandtorn (artp.) (15D 2f , [6814891, 1375477] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,sparsam ,2017 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,en fläck i kärret (!) ,2012 (LBr)
500 m SO Gummas NR (15D 0f , [6802093, 1378315] ) ,källdråg i granskog ,lokalt ,2011 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,sparsam ,2012 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,riklig ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna nr 4 (artp.) (14D 5g , [6777136, 1382854] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777629, 1382005] ) ,bäckdråg ,noterad ,2012 (Jörgen Sundin)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778128, 1381626] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778163, 1381609] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776104, 1385175] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778304, 1387644] ) ,frisk granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbäck, översilad mark ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,strandskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.) (14D 6g , [6784506, 1383924] ) ,källdråg ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Käringberg (artp.) (14D 6j , [6784577, 1395292] ) ,bergsluttning med granskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärklitt (artp.) (14E 8b , [6790238, 1409580] ) , , 2015 (Jenny Sander)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817622, 1389360] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Navarnäsberget (artp.) (15D 3j , [6817683, 1399271] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström, Fredrik Jonsson)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rassakufjäll söder (artp.) (15D 4g , [6823052, 1382290] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803247, 1401023] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824179, 1402469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829329, 1402106] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829649, 1400764] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Starrisbäcken, biflöde till (artp.) (15E 5b , [6828889, 1405381] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Storhädens östsluttning, källa (artp.) (15E 7a , [6835406, 1401403] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Upperud, 250 m SSV punkt 87.58 (artp.) (15D 2g , [6810789, 1383636] ) ,granskog ,11 stänglar ,2008 (Stina Eriksson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,vägkant ,sparsamt ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 600 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775321, 1390489] ) ,barrskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.) (14D 5j , [6779496, 1397287] ) ,landsvägssluttning ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsen rastplats rv70 (artp.) (14D 9i , [6796486, 1393713] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Afstadalen (artp.) (15D 2h , [6812520, 1388210] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.) (15D 5g , [6828710, 1383070] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ) ,torr skogsmark ,få ex ,2017 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Gutängtjärnen NNV om (artp.) (14D 5h , [6777151, 1388972] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.) (14D 5j , [6779716, 1399596] ) ,skuggig klippbas ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Öster Gässelknaxen (artp.) (14D 9i , [6796469, 1391493] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Åsen rastplats rv70 (artp.) (14D 9i , [6796486, 1393713] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Högåsbäck (artp.) (14D 9i , [6797899, 1392783] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Uvskär (artp.) (14E 9c , [6796020, 1410923] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Pyrola media    Klockpyrola
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Krokfljotblik i Rensjöreservatet (15D 3g , [68153, 13815] ) ,tallhed ,enst. ,1999 (TLj)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [6815590, 1383780] ) ,rikdråg i barrskog ,en planta ,2013 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786519, 1409577] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nabban, 400m VSV (artp.) (14E 8c , [6794481, 1411506] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,strandskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Härbröstet SSV om (artp.) (14D 6i , [6781297, 1393926] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785966, 1396297] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsen rastplats rv70 (artp.) (14D 9i , [6796486, 1393713] ) ,lågörtblandskog ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Ålderberg (14D 4i , [6774040, 1391490] ) ,Granskog och sidotag ,Spridd ,2019 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd i kärret ,2012 (LBr)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon, öppet parti ,sparsam ,2012 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Stor-Nästjärnen SO om (artp.) (14D 5h , [6779837, 1385881] ) ,skogskärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,rik granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785801, 1396296] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783851, 1409906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.) (15E 1a , [6807921, 1401410] ) ,sluttande kärr och fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Ledum palustre    Skvattram
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,blötmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Sväsodlingen, myr 100 m sydost (artp.) (14D 5g , [6776653, 1384111] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämmasjön i V (artp.) (14D 7j , [6789696, 1397557] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rutumyr, västra delen (artp.) (14E 6a , [6780360, 1403700] ) ,myr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rämyrbäck, väst mot Hed (artp.) (14E 9a , [6797751, 1400577] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Rämyrbäck, väst mot Hed (artp.) (14E 9a , [6797751, 1400577] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Lokgnup, västsluttningen (artp.) (14E 9a , [6799542, 1401126] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Sjurby (artp.) (14E 9b , [6795255, 1408632] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Vargfljot, öster (artp.) (15E 4b , [6823850, 1405851] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennänget NV om (artp.) (14D 5h , [6775571, 1385467] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,dyig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rutumyr, västra delen (artp.) (14E 6a , [6780360, 1403700] ) ,myr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.) (14E 7a , [6786387, 1401554] ) , ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kronstugan, myr 700 m norr om (artp.) (15D 0f , [6800151, 1377507] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.) (15E 1a , [6808195, 1404153] ) ,intermediär myr och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,fattigmyr ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803214, 1401124] ) ,tallmyr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Vargfljot, öster (artp.) (15E 4b , [6823850, 1405851] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig gräsmark och dike ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,skogsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Vargfljot, öster (artp.) (15E 4b , [6823850, 1405851] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787116, 1385815] ) ,skogsbäck och utlopp i sjön ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.) (14D 9j , [6797508, 1398592] ) ,avsnörd älvfåra med dyig botten. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myckeln-flygfältet (artp.) (14E 8b , [6790015, 1405380] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.) (14D 5i , [6776103, 1390227] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ) ,frodigt hygge ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,sumpblandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6816991, 1390388] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Primula farinosa    Majviva
Åsen nära älven (14D 9i , [67967, 13933] ) ,kärr och vägdike ,sparsamt ,1990 (T. Strömne: LBr)
Primula veris    Gullviva
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Syringa vulgaris    Syrén
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Dysberg (14D 6j , [67828, 13994] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Dysberg, Almgården (14D 6j , [67828, 13994] ) ,i slogbacke ,ca 100 ex ,1990 (TLj)
Dysberg, vid busshållplatsen (14D 6j , [67832, 13993] ) ,i hackslogremsa ,ca 150 ex ,1990 (TLj)
Dysberg (14D 6j , [67832, 13993] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,i hackslog ,ca 15 ex ,1987 (LBr)
Rämma fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ) ,betesmark och hackslog ,ca 15 ex ,1987 (LBr o.a)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand ,2 ex ,2005 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,f d slåtteräng, ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Åsen vid Strömnes gård (14D 9i , [67968, 13934] ) ,i gräsmatta ,5 ex ,1990 (LBr & TLj)
Evertsberg (14E 6a , [67817, 14003] ) ,i hackslog ,ca 100 ex ,1990 (TLj)
Evertsberg (14E 6a , [6781775, 1400336] ) ,f.d.slåttermark ,1 x 1m , 1 ex ,2004 (MPn)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ) ,betesmark och hackslog ,flera hundra ex 1987- ,1990 (LBr o a)
Sovaldsbergs fäbod (14E 6a , [6784543, 1401499] ) ,slåttermark ,10 x 5m , 66 ex ,2004 (MPn)
Sovaldsbergs fäbod. (14E 6a , [6784562, 1401469] ) ,slåttermark ,20 x 15m ,392 ex ,2004 (MPn)
Vålberg (14E 7a , [67878, 14004] ) ,i hackslog ,ca 50 ex ,1990 (LBr)
Vålberg (14E 7a , [6787859, 1400469] ) ,hackslog vid vändplan ,10 x 11m , 99 ex. varav 12 spridda ,2004 (MPn)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803695, 1399736] ) ,slåttermark ,22 x 14 m , 146 ex ,2004 (MPn)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [68037, 13998] ) ,i slåtterängar ,ca 200 ex ,1990 (LBr & TLj)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ) ,små ängspartier ,rikligt ,1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,ca 20 fröstänglar ,2012 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [68285, 13828] ) ,på stig ,ca 50 ex ,1988 (BOr)
Almgården (artp.) (14D 6j , [6782909, 1399453] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Almgården, Dysberg. Älvdalen (artp.) (14D 6j , [6782916, 1399451] ) ,ängs- och betesmark ,4 plantor ,2012 (Bo Norell)
Dysberg södra, busshållplats (artp.) (14D 6j , [6783261, 1399390] ) ,ohävdad gammal slåttermark ,3 plantor/tuvor ,2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Dysberg, vid busshållsplatsen (artp.) (14D 6j , [6783267, 1399425] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall, S om vägen (artp.) (14D 7j , [6785852, 1396215] ) ,slåtteräng ,16 plantor/tuvor ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785873, 1396221] ) , ,138 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbod (artp.) (14D 7j , [6785883, 1396218] ) , ,208 ,2020 (Patric Engfeldt)
Hållbergs fäbodvall, S om vägen (artp.) (14D 7j , [6785883, 1396222] ) ,slåtteräng ,40 plantor/tuvor ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785980, 1396116] ) , ,32 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall, N om vägen (artp.) (14D 7j , [6785982, 1396114] ) ,slåtteräng ,13 plantor/tuvor ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790425, 1399163] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Rämma fäb., Älvdalen förs. (artp.) (14D 8j , [6790431, 1399135] ) ,betesmark ,95 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790454, 1399110] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Rämma fäb., Älvdalen förs. (artp.) (14D 8j , [6790454, 1399110] ) ,betesmark ,24 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Sovaldberg (artp.) (14E 6a , [6784476, 1401516] ) , ,64 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (artp.) (14E 6a , [6784483, 1401517] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784516, 1401493] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldberg (artp.) (14E 6a , [6784532, 1401505] ) , ,130 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (artp.) (14E 6a , [6784533, 1401462] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784537, 1401500] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784670, 1401423] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Solvaldbergs fäbodar, Älvdalen förs. (artp.) (14E 6a , [6784670, 1401423] ) ,betesmark ,29 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787835, 1400454] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg, Älvdalen förs. (artp.) (14E 7a , [6787857, 1400468] ) ,betesmark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787859, 1400464] ) , ,22 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg, Älvdalen förs. (artp.) (14E 7a , [6787886, 1400522] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787924, 1400544] ) , ,53 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Brindsberg, Älvdalen förs. (artp.) (15D 0j , [6803676, 1399724] ) ,betesmark ,25 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803692, 1399730] ) , ,1115 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Brindsberg, Älvdalen förs. (artp.) (15D 0j , [6803693, 1399733] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hindberg fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803755, 1399755] ) ,stenig hackslått vid fäbodar ,50 plantor ,1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828167, 1383016] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.) (15D 5g , [6828167, 1383016] ) ,betesmark ,38 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.) (15D 5g , [6828235, 1382993] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828499, 1382991] ) , ,100-tals plantor här och var längs stigen upp ,1989 (Bengt Oldhammer)
Rämna fäbod, (även 6790453,1399116) (14D 8j , [6790453, 1399116] ) ,slåttermark ,1m2 , 83 ex + 1 m2 , 6 ex ,2004 (MPn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ) ,tallskog, tjärn ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [6818690, 1384880] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skärlokmyren (artp.) (14D 5f , [6775010, 1378679] ) ,blandmyr (aapamyr) ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,strandkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,fuktig gräsmark vägkant/dike vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rututjärn (artp.) (14E 6a , [6780567, 1404573] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786234, 1401540] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
tjärnen Ö om vägen upp mot Vålberget (artp.) (14E 7a , [6786397, 1401554] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myr söder om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6813082, 1376182] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802367, 1404369] ) ,skogstjärn ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Galium album    Stormåra
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775202, 1385567] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Furubodarna (artp.) (15E 0a , [6801426, 1401934] ) ,gräsmark i fäbodområde ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåsbäcken (artp.) (15E 1a , [6809848, 1404058] ) ,bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Galium album x verum    
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Galium boreale    Vitmåra
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,spridd ,2010 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,fuktig björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens reningsverk (artp.) (14D 9i , [6796888, 1394288] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 200 m Ö om (artp.) (15D 4e , [6822940, 1370420] ) ,gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Rämnasjöv. x Hållbergsv. N om (artp.) (14D 7j , [6786107, 1399421] ) ,åkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,stranden till lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802318, 1403964] ) ,liten göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.) (14D 6g , [6784893, 1381015] ) ,strandkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [67946, 14137] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6779231, 1395065] ) ,mossodling ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr (artp.) (14D 9i , [6799309, 1392833] ) ,fuktig gräsmark f.d. myrodling ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,hästbetesmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galium verum    Gulmåra
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Gåsmyr (14D 5j , [67757, 13990] ) ,myrodling ,10 ex ,1985 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Rämma, vid soptunnorna (artp.) (14D 8j , [6790555, 1399852] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Echium vulgare    Blåeld
Källtjärn, väg O om (artp.) (15D 4i , [6822731, 1391804] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gård, ogräsland ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786021, 1401193] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringberg (artp.) (15E 1a , [6805567, 1403006] ) ,gårdsmiljö och övergivna ängsmarker ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Åsens kapell (artp.) (14D 9i , [6797090, 1393749] ) ,troligen förvildad från kyrkogården ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Symphytum asperum    Fodervallört
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,vägslänt vid gård ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775202, 1385567] ) ,åkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,vatten i älv ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.) (14D 9j , [6797508, 1398592] ) ,avsnörd älvfåra med dyig botten. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållstugan V om (artp.) (15D 0g , [6803548, 1380292] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802318, 1403964] ) ,liten göl ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Callitriche hamulata    Klolånke
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,nedsänkt vattenväxt ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Gummas naturreservat, öster om (artp.) (15D 0f , [6802936, 1378869] ) ,fattigmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Callitriche palustris    Smålånke
Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,slåttermark ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ) ,betad ängsmark ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [6791600, 1410380] ) , , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,ett tiotal ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,slåtterängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Bössbo fäbod (15E 1a , [68095, 14042] ) ,betesmark ,några ex ,1987 (LBr)
Rymnäsbodarna (15E 2b , [68121, 14097] ) ,ängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Svartbergs fäbod (15E 3b , [68188, 14060] ) ,ängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6783276, 1399437] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Sturmas gården (artp.) (14D 9i , [6796650, 1394298] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783851, 1409906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Sexan-Gönans sammanflöde (artp.) (15D 2h , [6812570, 1389245] ) ,strand ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg, N stolpmarkerad husgrund (artp.) (15E 4a , [6824426, 1400860] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Galeopsis bifida    Toppdån
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Väsa vid Källmossadajk (14E 7b , [6787790, 1405260] ) ,ohävdad gräsmark ,spridd ,2017 (Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr (artp.) (14D 9i , [6799309, 1392833] ) ,frisk gräsmark f.d. myrodling ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Nopa, 20 m SO (artp.) (14E 4a , [6774220, 1401205] ) ,hygge ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rånäs, 200 m Ö om (artp.) (15D 4e , [6822940, 1370420] ) ,gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg södra, busshållplats (artp.) (14D 6j , [6783261, 1399390] ) ,ohävdad gammal slåttermark ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr (artp.) (14D 9i , [6799309, 1392833] ) ,frisk gräsmark f.d. myrodling ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784539, 1401477] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.) (15D 4e , [6822840, 1371230] ) ,gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön N delen (artp.) (15D 5d , [6825142, 1367685] ) ,gårdsmiljöer och gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ) ,frodigt hygge ,spridd ,2017 (LBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [6791600, 1410380] ) , , 2004 (RBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gård, ruderat ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Jofsmyr (artp.) (14D 9i , [6799309, 1392833] ) ,frisk gräsmark f.d. myrodling ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Rambelås (artp.) (14D 9j , [6798159, 1398700] ) ,ohävdad högörtsfuktäng ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.) (14E 7a , [6786021, 1401193] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) ,ängsmark och gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.) (15D 4e , [6822840, 1371230] ) ,gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Lamium purpureum    Rödplister
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Älvdalen, vid hotellet (artp.) (14E 8b , [6791629, 1405081] ) ,rabatt invid husvägg ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Ulf Swenson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Prunella vulgaris    Brunört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Spjärrmyr SO om (artp.) (14D 5h , [6776485, 1385033] ) ,f.d. grustag ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vilan SSO om (artp.) (14D 5h , [6775628, 1385905] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.) (15D 4e , [6822840, 1371230] ) ,gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [67879, 14138] ) ,fuktig örtrik granskog, nu hygge ,riklig ,1991 (BDr)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Estenbergs gård i Väsa (14E 7b , [6787, 1406] ) ,rabatt ,ett stort ex, trol.med fågelfrö ,2004 (Ingrid Estenberg genom Inga-Britt Pettersson)
Bartsia alpina    Svarthö
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,längs bäck ,rikligt ,2005 (LBr)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ) ,gräsmark ,flertal ,1986 (PJo)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
ÅmotkojanSO om (artp.) (15D 0g , [6804167, 1384057] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Blyberg sågverk (artp.) (14E 6c , [6782964, 1410353] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Mångsbodarna, vid kontrollen (artp.) (14D 5g , [6775664, 1382048] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Euphrasia frigida    Fjällögontröst
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Skinnarbodsfljoten, bilväg Ö om (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,örtrik sidoficka ,spridd ,2017 (LBr)
Brindberg fäbodar, (15D 0j , [6803590, 1399850] ) ,gräsmark vid brukningsväg nära ladugård ,några 10-tal exemplar, kontrollerad av Thomas Karlsson ,2016 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vid telemast (artp.) (14D 5h , [6775889, 1389428] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Nabberg NNO om (artp.) (14D 7j , [6788703, 1396120] ) ,skogsbilvägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Hållstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6802818, 1382122] ) ,dämme vid kraftverksdamm ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Åsen hockeybanan (artp.) (14D 9i , [6797121, 1393509] ) ,stadsmiljö torr mark på hockeyplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen nära kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Fridhult (artp.) (15D 4e , [6823698, 1371337] ) ,vägkant och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ) ,Öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Havtjärn (artp.) (15D 0f , [6803977, 1376023] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,gammal tallskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,sumpskog/vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778304, 1387644] ) ,frisk granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.) (14D 5j , [6779496, 1397287] ) ,landsvägssluttning ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbodskog (artp.) (14D 7h , [6788638, 1386220] ) ,barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare. ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,frisk gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 150 m V raststugan (artp.) (15D 3g , [6815603, 1383811] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,rikkärr , 1995 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
SO om Rödberget (15D 6j , [6830630, 1397410] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Tennänget NV om (artp.) (14D 5h , [6775571, 1385467] ) ,fattigkärr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
vid Selavägen (artp.) (14D 6i , [6780431, 1394476] ) ,blöt myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.) (14D 6i , [6783113, 1392904] ) ,myr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, strandvegetation (artp.) (14D 6j , [6782664, 1399737] ) ,strandvegetation ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.) (14D 7j , [6786166, 1396429] ) ,rikkärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Spångtjärnen (artp.) (14E 6a , [6781623, 1403582] ) ,tjärn ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,strandkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.) (15D 4d , [6823039, 1369993] ) ,strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6802367, 1404369] ) ,skogstjärn ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.) (15E 1a , [6806478, 1400305] ) ,fattigmyr och igenväxt myrodling ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,myr, längs bäck ,spridd ,2005 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,ett litet bestånd ,2012 (LBr)
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rotälven (artp.) (14E 9a , [6796654, 1404848] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Rotälven (artp.) (14E 9a , [6797683, 1404764] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Rotälven (artp.) (14E 9a , [6798473, 1404726] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hållstugan V om (artp.) (15D 0g , [6803548, 1380292] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Vid sjön Van i Lövnäs samhälle (artp.) (15D 1d , [6806000, 1369300] ) ,vägbank mot sjö ,1 plantor ,2007 (Torbjörn Tyler)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rotnen S Lånus (artp.) (15D 6i , [6832531, 1392802] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6833855, 1392019] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6828167, 1402654] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
ÅmotkojanSO om (artp.) (15D 0g , [6804167, 1384057] ) ,torr vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myr (artp.) (15D 1d , [6805788, 1367891] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (15D 1h , [6806537, 1388360] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.) (15D 4e , [6823262, 1370888] ) ,dike, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.) (14D 6g , [6782763, 1381834] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Älvdalen längs riks-70 (14E 8b , [6790010, 1405840] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2013 (LBr)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Brunnmyrvägen dammen (artp.) (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,frisk gräsmark vägkant vid dammen ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Nopa, 20 m SO (artp.) (14E 4a , [6774220, 1401205] ) ,hygge ,noterad ,2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6779231, 1395065] ) ,mossodling ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,fuktig gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775710, 1382440] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,björkskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Kattmåir (artp.) (14D 9i , [6798905, 1392961] ) ,kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786219, 1401610] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.) (14E 7c , [6787462, 1413846] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) ,ängsmark och gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68093, 13710] ) ,strand av liten loka , 1995 (DABS)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,å ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,bäck genom hygge ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.) (14D 9j , [6797508, 1398592] ) ,avsnörd älvfåra med dyig botten. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,stranden till lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gårdsplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Österdalälven (artp.) (14D 9j , [6797508, 1398592] ) ,avsnörd älvfåra med dyig botten. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
där bäcken rinner upp vid Storskär (artp.) (14E 7a , [6785268, 1400688] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Pinguicula villosa    Dvärgtätört
Nyängena , V om Fännängslokarna (15D 1e , [68095, 13703] ) ,i kanten av några vitmossetuvor , 1995 (DABS)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,vägkant ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796760, 1393180] ) ,fuktig gräsmark i hällkar vid älven , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Risberg VSV om (artp.) (14D 5h , [6776039, 1389561] ) ,fuktigt vägdike ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.) (14D 5i , [6778156, 1391203] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,sandig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.) (14D 6g , [6782763, 1381834] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg nyckelbiotop (artp.) (14D 6j , [6782863, 1399610] ) ,barrsumpskog med småglupar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (14D 9h , [6799034, 1388958] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen (artp.) (14D 9i , [6798634, 1393246] ) ,fuktig gräsmark vägkant ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783851, 1409906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.) (14E 7a , [6786181, 1401599] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.) (14E 7a , [6786387, 1401554] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786519, 1409577] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nabban, 400m VSV (artp.) (14E 8c , [6794481, 1411506] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,strandkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
ÅmotkojanSO om (artp.) (15D 0g , [6804167, 1384057] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815218, 1375343] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat, 40 m S raststugan (artp.) (15D 3g , [6815545, 1383965] ) ,insjöstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mellan Blästås och Storberget (artp.) (15D 5h , [6826247, 1386186] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,skogsbäck och kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Vasselbodarna, vid Bergssjöns nordände (14D 6h , [6784350, 1386740] ) ,sjöstrand ,spridd ,2017 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,grund, klar tjärn ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ) ,blötmyr, källa ,spridd ,2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,lösbottnar i rikkärr ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Tjärnmyr, Risberg (artp.) (14D 5i , [6775560, 1390182] ) ,fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.) (14D 5j , [6779590, 1397280] ) ,dyig sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.) (14D 6g , [6780359, 1380557] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,bland starr i strandkanten ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787116, 1385815] ) ,skogsbäck och utlopp i sjön ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Drittitjärnen NO om (artp.) (14D 7j , [6787000, 1398274] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.) (14D 9j , [6795142, 1396134] ) ,fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Tombodmyren, nordväst (artp.) (14E 6a , [6783208, 1402612] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Gäddtjärn (artp.) (14E 7a , [6786544, 1402808] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802605, 1377920] ) ,myrdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Myr (artp.) (15D 2f , [6810914, 1379385] ) ,myr ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Storjölltjärn (artp.) (15E 1a , [6808826, 1404482] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ) ,intermediaärt sluttningskärr ,spridd ,2017 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,lösbottnar i rikkärr ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,bland starr i strandkanten ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämnasjöv. x Hållbergsv. N om (artp.) (14D 7j , [6786107, 1399421] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Tombodmyren, nordväst (artp.) (14E 6a , [6783208, 1402612] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.) (14E 7a , [6787746, 1402076] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.) (14E 7b , [6786403, 1409581] ) ,myr ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.) (15D 2f , [6811310, 1379382] ) ,moränstrand vid sötvatten ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823272, 1371737] ) ,tjärn med myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Utricularia ochroleuca    Blekbläddra
Skepphussjön, norra spets (artp.) (14D 6j , [6780107, 1397905] ) ,bland starr i litet flak med vatten ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,å ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,i strömmande vatten ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Gäddtjärn (artp.) (14E 7a , [6786544, 1402808] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Storjölltjärn (artp.) (15E 1a , [6808826, 1404482] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Plantago ovata    Vitt loppfrö
Tennänget VSV vid hästuppstallningsplats (artp.) (14D 5h , [6775277, 1385665] ) ,grusmark ,noterad ,2017 (Lennart Persson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Tennänget VSV om (artp.) (14D 5h , [6775284, 1385658] ) ,hästfålla ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Plantago major    Groblad
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall vid dyngstack ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Skepphusssjön, N om (artp.) (14D 7h , [6785179, 1385970] ) ,tomtmark vid stuga ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Havtjärn S om (artp.) (15D 0f , [6803524, 1376148] ) ,väg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Weddesågen Blyberg (artp.) (14E 6c , [6782773, 1410357] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Plantago media    Rödkämpar
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,torr betesmark ,spridd ,1987 (LBr)
Gåsvarv,åskulle vid älven (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng med femfingerört,backruta,mm ,riklig ,1987 (LBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Åsmyrens fäbod (15D 0j , [68024, 13957] ) ,betesmark ,fåtalig ,1987 (LBr)
Vilan S om (artp.) (14D 5h , [6775421, 1385798] ) ,torr vägslänt ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Brunnsberg södra (artp.) (14D 9j , [6797576, 1398432] ) ,tomtmark ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Linnaea borealis    Linnéa
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ) ,Källa, sumpskog och öppen fattigmyr ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,sumpskog/vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ) ,vägslänter, backar och älvstrand ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ) ,sumpgranskog ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776104, 1385175] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 600 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775321, 1390489] ) ,barrskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.) (14D 5j , [6777719, 1397082] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.) (14D 6g , [6782681, 1381918] ) ,skogsbryn ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Jofsmyr (artp.) (14D 9i , [6799309, 1392833] ) ,frisk gräsmark f.d. myrodling ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.) (14E 7c , [6787462, 1413846] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Nabban, söder om (artp.) (14E 8c , [6794510, 1412055] ) ,brant granskogssluttning ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Rämyrbäck, väst mot Hed (artp.) (14E 9a , [6797751, 1400577] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Klitten, väster (artp.) (14E 9b , [6797308, 1407208] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802601, 1378127] ) ,stranden till lok ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.) (15E 0a , [6802256, 1402059] ) ,barrskog betad av fjällkor ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Lonicera caerulea    Blåtry
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ) ,granbevuxen brant med klippor ,ett ex ,2017 (LBr)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Björngravsbäcken (15D 3h , [6817660, 1389397] ) ,örtrik fuktig granskog , 2008 (JHn)
Viburnum opulus    Olvon
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ) ,skogsbäck med stränder ,flera buskar ,2017 (LBr)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.) (15E 1a , [6806230, 1400266] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ) ,Granskog med översilningsmark ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen SSO om (artp.) (14D 6i , [6782408, 1393495] ) ,sumpskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.) (14D 6j , [6784617, 1395746] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,på grusig gårdsplan ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.) (15D 0g , [6803368, 1381260] ) ,sjökantzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.) (15D 1d , [6808794, 1369209] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kvarnbäcken (artp.) (15D 3c , [6816283, 1363198] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 1,8 km SO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6801971, 1403505] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803247, 1401023] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig gräsmark och dike ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ) ,källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,sumpig översikad sjöstrand ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [6805480, 1382030] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [6809830, 1382870] ) ,åstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,riklig ,2010 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778206, 1387710] ) ,torr öppning i tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,rikligt i skogen, på små myrar, på stigar ,2020 (Anders Malmsten)
Tennan vid Tennbo (artp.) (14D 6g , [6784915, 1382803] ) ,åstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783369, 1394562] ) ,myr ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,blandsumpskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.) (14D 7h , [6787678, 1385731] ) ,myrdråg och sjökant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kraftledningsgata (artp.) (14D 9h , [6799034, 1388958] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.) (14E 6a , [6781554, 1402947] ) ,skogsbäck och sluttande intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786219, 1401610] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Gummastjärn (artp.) (15D 0f , [6802365, 1377795] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.) (15D 1d , [6808975, 1368794] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kraftledningsgata (artp.) (15D 1h , [6807349, 1388351] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rotensugnets NR, Rotnendammen, södra sidan (artp.) (15E 5a , [6825062, 1402515] ) ,vattenstrand i strandkant nedanför dammvallen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna åt SV (14E 7c , [6788270, 1412250] ) ,vägren ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.) (15E 0a , [6802781, 1402102] ) ,gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Brunnmyrvägen, dammen (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,vägkant vid dammen, frisk gräsmark , 2017 (Staffan Jansson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Blyberg (14E 6c , [6782790, 1412990] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Campanula patula    Ängsklocka
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget NV om (artp.) (14D 5h , [6775513, 1385460] ) ,åkerren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.) (14D 6g , [6781162, 1380100] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) , ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,kyrkogård ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.) (15D 4e , [6822840, 1371230] ) ,gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775710, 1382440] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Gessi fäbodar (artp.) (14D 9f , [6799589, 1378121] ) ,betad fäbodtäkt ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Achillea millefolium    Röllika
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ) ,älvstrand ,spridd ,2018 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.) (14D 5h , [6775171, 1385335] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kuntmåtts grustag (artp.) (14E 9a , [6797317, 1401192] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hållstugan (artp.) (15D 0g , [6803572, 1381185] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m. ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Achillea ptarmica    Nysört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2017 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån vid Smörhatt (artp.) (14D 6g , [6780470, 1380606] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.) (14E 6a , [6781778, 1400688] ) ,vägkant vid bebyggelse ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816215, 1363787] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs N (artp.) (15D 4e , [6823073, 1370171] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.) (14D 5i , [6776103, 1390227] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Väg ovan Nybolsbäcken (14E 7c , [6789790, 1412200] ) ,rikare skogsbacke ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ) ,sydväxtberg, i bergsroten ,spridd ,2017 (LBr)
1,5 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801169, 1378481] ) ,rikfläck i granskog ,sparsam ,2011 (LBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Kälkån nära Korvbäckkojan (15D 1f , [6809660, 1379820] ) ,vägkant vid gammalt timmerlägg ,sparsam ,2007 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [6815590, 1383780] ) ,rikdråg i barrskog ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382403] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna No . om (artp.) (14D 5g , [6777264, 1382739] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson, m.fl.)
Risberg, 200 m V om (artp.) (14D 5h , [6776078, 1389763] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Gutängtjärnen SSO om (artp.) (14D 5h , [6776514, 1389246] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778206, 1387710] ) ,torr öppning i tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6783276, 1399437] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.) (14D 7h , [6786414, 1386363] ) ,översilad blandskog, dike och vägren ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790443, 1399131] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rämma-Svarttjärnsåsen (artp.) (14D 8j , [6790911, 1395558] ) ,mycket rikligt i vägkanten/vägslänten en sträcka ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Rämma-Svarttjärnsåsen (artp.) (14D 8j , [6791013, 1395971] ) , ,noterad ,2020 (Bengt Oldhammer)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6791315, 1398112] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Digerberg (artp.) (14D 9i , [6797487, 1394581] ) ,torr gräsmark vägkanter ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787924, 1400546] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg, 2km SO Rämma (artp.) (14E 7a , [6787942, 1400537] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Gummas, liten vät S om den stora väten (artp.) (15D 0f , [6802811, 1378101] ) ,vät i gammal granskog, extrem svämning på gran , 2009 (Henrik Weibull)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.) (15D 1d , [6806781, 1365332] ) ,kyrkogård ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815598, 1384037] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6817004, 1390392] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6817009, 1390395] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Navarnäsberget södra del (artp.) (15D 3j , [6817735, 1399386] ) ,vägkant vägslänt ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820313, 1390431] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.) (15D 4i , [6820330, 1390427] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821309, 1396835] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828233, 1382990] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Väster Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828240, 1382978] ) , ,noterad ,2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mellan Blästås och Storberget (artp.) (15D 5h , [6826229, 1386212] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Gammelhästtjärn, N om (artp.) (15D 5h , [6827286, 1387290] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarpås, hed S om (artp.) (15D 6h , [6834750, 1389300] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833827, 1391918] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6833962, 1391778] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Lånus (artp.) (15D 6i , [6834153, 1391789] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.) (15D 6j , [6830640, 1396390] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Risbergsheden (artp.) (15E 0a , [6801855, 1402261] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven (artp.) (15E 1a , [6805910, 1404882] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Aspvasseln (artp.) (15E 2a , [6811950, 1403506] ) , ,noterad ,2018 (Bengt Oldhammer)
Rackhyllorna, S om (artp.) (15E 4a , [6822165, 1400557] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Arctium lappa    Stor kardborre
Gåsvarv vid avtaget mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ) ,vid gård med hästar, i slänt med utkastmaterial ,två stora ex ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ) ,älvslänt och vändplan ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.) (14D 5g , [6776610, 1381662] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.) (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,frisk gräsmark vägkant vid dammen ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fridhult (artp.) (15D 4e , [6823698, 1371337] ) ,vägkant och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Carduus crispus    Krustistel
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,gård ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Åsen hockeybanan (artp.) (14D 9i , [6797121, 1393509] ) ,stadsmiljö torr mark på hockeyplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6806003, 1369244] ) , ,noterad ,2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Centaurea jacea    Rödklint
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [6782830, 1412630] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.) (14D 5i , [6775444, 1390585] ) ,potatisland, träda ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
ÅmotkojanSO om (artp.) (15D 0g , [6804167, 1384057] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Centaurea montana    Bergklint
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Glysjön, stranden (artp.) (15D 5d , [6825035, 1367707] ) ,gräsmark och gårdsmiljöer ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Cicerbita alpina    Torta
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ) ,rik skogsmark ,spridd ,2017 (LBr)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ) ,liten örtfläck ,sparsam ,2017 (LBr)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [67879, 14138] ) ,fuktig örtrik granskog, nu hygge , 1991 (BDr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [6794660, 1413690] ) , , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814047, 1399113] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783226, 1394490] ) ,vid klippbrant i granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringberg (artp.) (14D 6j , [6784577, 1395292] ) ,bergsluttning med granskog ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.) (14D 7j , [6786245, 1396222] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Digerberg (artp.) (14D 8j , [6791854, 1398426] ) ,barrnaturskog / hällmarkskog , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Järvfljotbäcken (artp.) (15D 4h , [6822203, 1385704] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storbergtjärnbäcken (artp.) (15D 4h , [6823652, 1386028] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6834183, 1394994] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skarpåsbäcken (artp.) (15D 7i , [6835589, 1390529] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
O Brindberg (artp.) (15E 0a , [6803310, 1401099] ) , , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803317, 1401115] ) ,gammal granskog med bäck, översilad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,vägkant med bäck och dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven (artp.) (15E 1a , [6805910, 1404882] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.) (15E 1a , [6807921, 1401410] ) ,sluttande kärr och fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Lövåsen (artp.) (15E 1a , [6808262, 1400962] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norr Gravarbäcken (artp.) (15E 1b , [6806081, 1405303] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Gravaränget (artp.) (15E 1b , [6806203, 1406991] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.) (15E 1b , [6806304, 1408976] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Storänget (artp.) (15E 1b , [6808508, 1406676] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Andersmyren (artp.) (15E 2b , [6813170, 1407683] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Svartberg (artp.) (15E 3b , [6818996, 1407385] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.) (15E 4a , [6823850, 1400800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829310, 1401877] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, O om (artp.) (15E 5a , [6829976, 1401676] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Knausbäck (artp.) (15E 6a , [6831456, 1402057] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Storhädens V-sida (artp.) (15E 7a , [6835558, 1400968] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Cirsium arvense    Åkertistel
Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.) (14E 6a , [6781211, 1401079] ) ,torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Fljoten (artp.) (14E 6a , [6784487, 1401640] ) ,gårdsmiljöer kring uthus ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg sågverk (artp.) (14E 6c , [6782964, 1410353] ) , ,noterad ,2018 (Gesa von Hirschheydt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Cirsium helenioides    Brudborste
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ) ,sumpskog och bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Mångsbodarna, vid kontrollen (artp.) (14D 5g , [6775664, 1382048] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Päderbäck, norr (artp.) (14D 6f , [6783772, 1377560] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Åsgrav SSO om (artp.) (14D 6i , [6783515, 1394615] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.) (14D 7h , [6788620, 1386319] ) ,vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Selgård gården (artp.) (14D 9i , [6797059, 1393069] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.) (14D 9j , [6797303, 1398783] ) ,stenig översvämningsmark. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blybergsån (artp.) (14E 6c , [6781919, 1413730] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7a , [6786740, 1400816] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789965, 1404855] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.) (14E 8b , [6790414, 1405728] ) ,fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6834183, 1394994] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.) (15E 0a , [6803770, 1404805] ) ,översilad granskog med bäck ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ) ,intermediaärt sluttningskärr ,spridd ,2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,sumpskog/vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ) ,rik- och fattigkärr samt sumpskog ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ) ,örtrik ungskog och sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skinnarbodarna åt SV (14E 7c , [6788270, 1412250] ) ,vägren ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.) (14D 6f , [6781385, 1378598] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Härbröstet SSV om (artp.) (14D 6i , [6781297, 1393926] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, kulturreservat (artp.) (14D 6j , [6783061, 1397612] ) ,grunt vatten och risig strandvegetation. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,utmed vägdiken. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Storskär (artp.) (14E 7a , [6785489, 1400887] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Rämna fäbod,hygge i väster (14D 8j , [67909, 13984] ) ,sydsluttande artrikt hygge ,riklig ,1987 (LBr)
Tjennmåirbettsjin (artp.) (14D 9i , [6797093, 1393706] ) ,fuktig gräsmark fuktig mark längs bäcken utanför kapellet ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.) (14D 9i , [6797947, 1393474] ) ,frisk gräsmark vägkant vid dammen ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ) ,Åstränder ,Spridd ,2019 (LBr)
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ) ,å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ) ,sumpskog och bäck ,spridd ,2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ) ,liten våtmark nedan branten samt kantskog ,spridd ,2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,sumpskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778060, 1381731] ) ,bäckdråg ,noterad ,2012 (Jörgen Sundin)
Kvajgelmyr SV om (artp.) (14D 5h , [6776104, 1385175] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.) (14D 5j , [6777413, 1396727] ) ,skogsbäck ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.) (14D 6g , [6782774, 1384924] ) ,bäck/bäckstrand ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) , ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.) (14D 7h , [6788650, 1386105] ) ,myrmark med kärr och gungfly ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Digerberg (artp.) (14D 8j , [6791854, 1398426] ) ,barrnaturskog / hällmarkskog , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Reningsverket älvstranden (artp.) (14D 9i , [6797058, 1394417] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Marumor, korvsjö (artp.) (14D 9j , [6797097, 1399736] ) ,grund, gammal älvfåra och strandskog. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.) (14E 6a , [6782847, 1401392] ) ,bäck med kärrområde och fuktig skog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blybergsån (artp.) (14E 6c , [6781919, 1413730] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
längs vägen 500m V om Håltby (artp.) (14E 7a , [6786021, 1400801] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.) (15D 0g , [6803230, 1382322] ) ,skogsbäckzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.) (15D 0g , [6803595, 1380271] ) ,längs ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skärgraven (artp.) (15D 0j , [6800797, 1399641] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.) (15D 2f , [6810527, 1377199] ) ,kärr med gran ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6803256, 1401128] ) ,myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6804376, 1403193] ) ,skogsbäck och kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Väster-Bölsåsen (artp.) (15E 0b , [6803535, 1408445] ) ,liten sprickdal i fasta berget / bäckdal , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsen (artp.) (15E 1a , [6808262, 1400962] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Norr Gravarbäcken (artp.) (15E 1b , [6806081, 1405303] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.) (15E 1b , [6806304, 1408976] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.) (15E 4a , [6823850, 1400800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Crepis tectorum    Klofibbla
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ) ,ruderat och dike ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775091, 1385356] ) ,vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ) ,vägdike, bäck ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Risbergs fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Svartbergs fäbod (15E 3b , [68188, 14060] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Balzers (15E 4a , [68237, 14038] ) ,vid sidan av en fästig ,några ex ,1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.) (15E 0a , [6803051, 1402041] ) ,ängsmark, delvis slåttrad ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.) (15E 1a , [6807921, 1401410] ) ,sluttande kärr och fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Antecknad från de flesta besökta fäbodarna ( , ) ,ängskanter,lövbevuxna f.d. slåtter el.betesmarker ofta fåtalig ,1987 (LBr)
Ålderberg (14D 4i , [6774140, 1391780] ) ,Ängsartad fuktsvacka längs basväg ,Spridd ,2019 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ) ,vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ) ,fäbodvall ,sparsam ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.) (14D 5g , [6776378, 1381712] ) ,fuktig skog runt bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vid telemast (artp.) (14D 5h , [6775889, 1389428] ) ,grusutfyllnad ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.) (14D 5i , [6776174, 1390329] ) ,fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Skjutbana Ö om Ryssmyr (artp.) (14D 5j , [6778973, 1395749] ) ,grusplan ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.) (14D 6i , [6780602, 1392029] ) ,torr fäbovall med ett litet surhål i söder. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.) (14D 6j , [6784617, 1395746] ) ,vändplan på grus ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785966, 1396297] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkanter vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784485, 1401632] ) , ,1 ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.) (14E 6b , [6783851, 1409906] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.) (15D 1e , [6806322, 1370899] ) ,fäbodvall ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.) (15D 4e , [6823342, 1370706] ) ,gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risbergsheden, 1,8 km SO om Risberg fäbod (artp.) (15E 0a , [6801971, 1403505] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.) (15E 0a , [6802930, 1402032] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Åsen, vid utsiktsplatsen (14D 9i , [67974, 13945] ) ,vägren/dike ,ymnigt ,2009 (GHa)
Åsens by (14D 9i , [6797430, 1394520] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804310, 1404770] ) ,tomtmark, bl.a. med jordhög ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6775440, 1382180] ) ,gräsmarker runt fäbodstugor ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.) (14D 6g , [6782514, 1382071] ) ,sedan länge ohävdad fäbodvall ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.) (14E 6a , [6784490, 1401644] ) ,fäbodbmiljö med gräsmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815116, 1375396] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Riksvägen vid Ladbladsstjärn (artp.) (15D 4e , [6823270, 1371781] ) ,vägkant med jordhög ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Helianthus annuus    Solros
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,skräpmark ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.) (15D 3c , [6815692, 1363184] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hieracium gr. Semidovrensia    Mellanfibblor
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.) (14D 7j , [6786042, 1396293] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rånäs (artp.) (15D 4e , [6822984, 1370236] ) ,gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, N delen (närmast grind) (artp.) (15E 0a , [6802968, 1402020] ) ,fuktig ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [6775210, 1385590] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ) ,fäbodvall ,spridd ,2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ) ,vägrenar, ängsbackar ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.) (15E 0a , [6804636, 1404782] ) ,strand längs älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vanån vid Sväsodlingen (artp.) (14D 5g , [6776740, 1384189] ) ,å och strandmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.) (14D 5h , [6775200, 1385499] ) ,åstrandzon ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.) (14D 6j , [6782901, 1399292] ) ,vägslänt ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.) (14D 9j , [6795324, 1396437] ) ,kulturmarker kring fäbodar ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (artp.) (14D 9j , [6797867, 1399613] ) ,ruderatmark och diken ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dysbergs sågverk (artp.) (14E 6a , [6782775, 1400132] ) ,strandmiljöer och ruderatmarker ,noterad ,2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.) (14E 7a , [6789458, 1404818] ) , ,noterad ,2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gummas naturreservat (artp.) (15D 0f , [6802702, 1377929] ) ,bäckdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åmotstugan SO om (artp.) (15D 0g , [6804089, 1384129] ) ,torr vägren ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.) (15D 1d , [6805907, 1368803] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.) (15D 3c , [6816157, 1363484] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.) (15D 3f , [6815059, 1375378] ) , ,noterad ,2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs NV (artp.) (15D 4e , [6823010, 1370058] ) ,gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rotälven, V om, mitt emot Långön (artp.) (15E 0a , [6800135, 1404873] ) ,vägkant och blockig brant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.) (15E 1a , [6808298, 1404469] ) ,älväng och strand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Glysjön (byn) (artp.) (15D 5d , [6825068, 1367612] ) ,åkerkant och fuktig gräsmark ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ) ,bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank ,spridd ,2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ) ,ängsmark, grusväg och gårdsplan ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Tennänget VSV (artp.) (14D 5h , [6775254, 1385636] ) ,tallbryn ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Gutängtjärnen SSO om (artp.) (14D 5h , [6776514, 1389246] ) ,tallskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.) (14D 5h , [6778322, 1387659] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.) (14D 5j , [6779918, 1397669] ) ,vägrenar ,noterad ,2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.) (14D 6i , [6780300, 1392177] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6782928, 1399473] ) ,ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården. ,noterad ,2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.) (14D 7h , [6785896, 1389444] ) ,sluttning med granskog, bäck och källdrag ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.) (14D 7j , [6786245, 1396222] ) , ,noterad ,2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.) (14D 9i , [6796972, 1393025] ) ,frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.) (14D 9i , [6799551, 1392791] ) ,frisk gräsmark vägkant vid vändplan ,noterad ,2017 (Staffan Jansson)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787921, 1400547] ) , ,noterad ,201