ÄLVDALEN

492 arter

4075 rapporter

Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Huperzia selago    Lopplumer
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
Räppen, V om (artp.) (15D 2i , [6814694, 1394482] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lillbodtjärn, O om (artp.) (15D 3i , [6819653, 1392811] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Järvfljoten (artp.) (15D 4h , [6824584, 1387464] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
4 km NV Eversberg (14E 6a , [678463, 140345] ) ,blöt mineraljord , 2015 (MNo)
Kälkåns V-sida, 1 km nedströms Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,grusbotten i lagunkärr till Kälkån ,ett par m2 ,1989 (LBr & JEd)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Drittrännhäden (15E 6a , [68336, 14037] ) ,vard, kalfjällshed , 1986 (BOr)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 9 (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382731] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.) (15D 5g , [6828710, 1383070] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
NO om Eldhusblinken (15D 4j , [68239, 13954] ) ,tallhed med tjärn , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Järvfljotbäcken (artp.) (15D 4h , [6823333, 1386931] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storbergsbäcken, N om (artp.) (15D 5h , [6826624, 1386254] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , ) ,lavtallskog ,2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681892, 138490] ) ,kal topplatå ,spridd ,2016 (LBr)
Trängslet, flygplatsen (artp.) (15D 1h , [6809958, 1387517] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rendalsknaxarna, V om (artp.) (15D 3h , [6819769, 1387582] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Tjytjysbliks nordsida (artp.) (15D 4j , [6822393, 1396189] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck, N om (artp.) (15D 6i , [6833372, 1392673] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [680548, 138203] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [682809, 138299] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Stops fäbodar, vattenfall (artp.) (15D 0j , [6801980, 1397060] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Trängslet, V flygplatsen (artp.) (15D 2h , [6810005, 1387402] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Flogbäck (artp.) (15D 2i , [6814965, 1391360] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817775, 1389685] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rassaku, S om (artp.) (15D 4g , [6823925, 1381389] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rassakufjäll, O om (artp.) (15D 4g , [6824290, 1383770] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.) (15D 5g , [6828235, 1382993] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen N Lånus (artp.) (15D 6i , [6833933, 1391927] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärbergs brant, nedanför (artp.) (15E 4a , [6824075, 1401992] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830135, 1401445] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,ogräs i täppa ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [677638, 138483] ) ,åslänt ,spridd ,2016 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
SO om Skarptäkt (15D 5j , [68290, 13974] ) ,brukningsväg , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817814, 1389917] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Lånan (artp.) (15D 6h , [6833024, 1389027] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 22 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Equisetum pratense    Ängsfräken
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Botrychium boreale    Nordlåsbräken
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825563, 1396687] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,f.d slåtteräng ,10 ex ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679707, 139374] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ) ,hävdad slåttermark ,rikligt ,1987 (LBr)
Balzers fäbod (15E 4a , [68237, 14038] ) ,hävdad slåttermark ,5 ex. ,1987 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Floj (artp.) (14D 9f , [6797317, 1377277] ) ,5-10 på stig på denna märkliga fäbodvall , 2002 (Bengt Oldhammer)
Solvaldbergs fäbodar, Älvdalen förs. (artp.) (14E 6a , [6784680, 1401430] ) ,betesmark ,7 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800114, 1405146] ) , ,7 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800115, 1405148] ) , ,5 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800141, 1405158] ) , ,40 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800189, 1405146] ) , ,40 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800209, 1405152] ) , ,10 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.) (15E 0b , [6800221, 1405214] ) , ,45 plantor/tuvor ,2008 (Hans Sundström)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Älåsbäcken, korsning med grusväg (artp.) (15E 5a , [6825823, 1404287] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678394, 141173] ) ,bergsbrant , 2008 (DABS)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Rensjöbliks östbrant (15D 3h , [681896, 138588] ) ,klippbrant ,spridd ,2016 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, lodväggar ,enstaka ,1985 (LBr)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Väst-Trollgrav (15D 5g , [6828700, 1382991] ) ,klippvägg trol. kalkhaltig ,20-tal tuvor ,2008 (JHn)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, lodväggar ,enstaka ,1985 (LBr)
Asplenium viride    Grönbräken
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant ,2 ex ,2015 (MNo)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6833937, 1393773] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ) ,skogsbacke,sumpskog , 1981 (SSv)
Gessi (14D 4j , [6772730, 1396065] ) ,skogsmark,bördig bäck , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Dalbäcken (15D 7i , [6837820, 1390950] ) ,granurskog , 2008 (JHn)
Gessibäck (artp.) (14D 4i , [6773317, 1394544] ) ,barrnaturskog / bäckdal , 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Storbergtjärnbäcken (artp.) (15D 4h , [6823353, 1385978] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storbergtjärnbäcken (artp.) (15D 4h , [6823513, 1385969] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,sydbrant , 2004 (RBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ) ,klippbrant , 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ribbåsravinen (artp.) (15E 0b , [6802351, 1405899] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Torrlid (15E 0c , [68008, 14124] ) ,odlingsröse ,ett par plantor ,1987 (LBr)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) , ,fl ställen ,2005 (Bengt Oldhammer)
Blechnum spicant    Kambräken
Granberg, V om Rämma fäbodar (14D 7i , [67897, 13947] ) ,i traktorspår i fuktig brant sluttande granskog ,1 ex ,2004 (LBr)
Larix decidua    Europeisk lärk
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Picea abies    Gran
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Stop (artp.) (15D 0j , [68018, 13971] ) ,ormgran , 1988 (Bengt Oldhammer)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Pinus sylvestris    Tall
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna mot Glåmstjärnen (artp.) (14D 5g , [6775921, 1384513] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Mångsbodarna mot Glåmstjärnen (artp.) (14D 5g , [6776102, 1384367] ) , ,noterad ,2016 (Uno Skog)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 9 (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382731] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Juniperus communis ssp. communis    En
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Populus tremula    Asp
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 3 (artp.) (14D 5g , [6777127, 1382876] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777297, 1382782] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Salix aurita    Bindvide
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 3 (artp.) (14D 5g , [6777127, 1382876] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 17 (artp.) (14D 5g , [6777314, 1382560] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 18 (artp.) (14D 5g , [6777366, 1382615] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.) (15D 6j , [6830640, 1396390] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salix glauca    Ripvide
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Salix lapponum    Lappvide
Skärmyr (14D 5g , [677833, 138256] ) ,liten bäck med anslutande juncellaäng ,spridd ,2016 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681869, 138488] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Salix myrtilloides    Odonvide
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,en buske vid västra, övre kanten ,2016 (LBr)
Salix pentandra    Jolster
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Salix phylicifolia    Grönvide
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation ,en stor buske ,2003 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ) ,skogsbacke,sumpskog , 1981 (SSv)
Gessi (artp.) (14D 4j , [6773110, 1395686] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Alnus glutinosa x incana    
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Betula nana    Dvärgbjörk
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681869, 138488] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dalabäcken (artp.) (15D 7i , [6837555, 1392555] ) ,skogsmark , 1994 (Staffan Åström)
Betula nana x pubescens    
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681888, 138626] ) ,gårdsplan och skogsbilväg med kanter ,sparsam ,2016 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Betula pubescens    Glasbjörk
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 5 (artp.) (14D 5g , [6777141, 1382840] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Corylus avellana    Hassel
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ) , ,säkert 100 ex. 6-7 cm de grövtsa ,2005 (BOr)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) ,säkert 100 ex, grövsta 6-7 cm i diameter. 1950 sågs 12 ex. ingen nöt hittades. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Humulus lupulus    Humle
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bistorta major    Stor ormrot
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Bistorta vivipara    Ormrot
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790443, 1399131] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787924, 1400546] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Polygonum aviculare    Trampört
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Rheum x cultorum    Rabarber
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dasan (artp.) (15D 6h , [6832550, 1387800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rumex crispus    Krusskräppa
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Chenopodium album    Svinmålla
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Montia fontana    Källört
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817497, 1393651] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Cerastium arvense    Fältarv
Gåsvarv invid dammbygget (14E 7b , [6785, 1407] ) ,torr gräsmark ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679707, 139374] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng , 1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Andersbodarna (15D 0j , [68020, 13990] ) ,slåtteräng ,fåtalig ,1987 (LBr)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,slåtterängsrest ,fåtalig ,1987 (LBr)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Vanån 500 m VSV Gåstjärn Norr Tennäng (14D 6f , [67820, 13797] ) , , 1981 (SSv)
Gnistran (14D 7e , [6786, 1374] ) , , 1981 (SSv)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Sagina procumbens    Krypnarv
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679743, 139452] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,ogräs i täppa ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Silene dioica    Rödblära
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dasan (artp.) (15D 6h , [6832550, 1387800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Silene latifolia    Vitblära
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Silene nutans    Backglim
Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ) ,bergbrant,sydvänd och torr , 1981 (SSv)
Silene rupestris    Bergglim
Rämna fäbod,hygget i väster (14D 8j , [67909, 13984] ) ,klippavsatser på det sydexp.hygget ,några tuvor ,1987 (LBr)
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, klipphyllor ,spridd ,1985 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Silene vulgaris    Smällglim
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Månstabanan (artp.) (14E 8a , [6793900, 1404587] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Spergularia rubra    Rödnarv
Åsens by (14D 9i , [679743, 139452] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
Stellaria alsine    Källarv
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817497, 1393651] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, myr vid (artp.) (15E 7a , [6835553, 1400851] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Stellaria media    Våtarv
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Stellaria nemorum    Lundarv
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Grundloksbäck (artp.) (14D 8g , [6794673, 1382872] ) ,barrnaturskog / gransumpskog , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykjeberg (artp.) (14E 9c , [6796078, 1412968] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Kärringbäcken (artp.) (15E 1a , [6806295, 1402045] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Storhädens V-sida (artp.) (15E 7a , [6835558, 1400968] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Nuphar lutea    Gul näckros
Vanån (14D 5g , [677888, 138233] ) ,å ,spridd ,2016 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,halv hektar ,2005 (BOr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [679466, 141369] ) , , 2004 (RBr)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,100-tals på en halv hektar. 1,5 till 2 m höga fröställningar. ,2005 (Bengt Oldhammer)
Actaea spicata    Trolldruva
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [6787, 1413] ) ,fuktig örtrik granskog, nu hygge ,riklig ,1991 (BDr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Väsagnupen (artp.) (14E 6b , [6784822, 1407222] ) ,bergbrant / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) ,rikligt ,rikligt ,2005 (Bengt Oldhammer)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817617, 1389370] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Ribbåsravinen (artp.) (15E 0b , [6802351, 1405899] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Ribbåsbäcken (artp.) (15E 0b , [6802367, 1405864] ) ,ravin / vattenfall , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824210, 1402560] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,rikligt ,2005 (BOr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Väsagnupen (artp.) (14E 6b , [6784822, 1407222] ) ,bergbrant / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , ,rikligt-mycket rikligt ,2005 (Bengt Oldhammer)
Anemone nemorosa    Vitsippa
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Loka , N om Långsjön (14E 9a , [6797574, 1403134] ) ,gammal äng ,15-20 plantor ,2005 (Eva-Britt Andersson)
4 km upp efter Rotälven ,Söder om Råbäcken (14E 9a , [6799481, 1404745] ) ,hygge ,på båda sidor om vägen ,2005 (Eva-Britt Andersson)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ) ,tallhed med inslag av gräsveg. o grus ,flertal ,1986 (PJo)
Trängslets kanjon (15D 1h , [68070, 13891] ) ,flerstädes påklipphällar ,spridda ex ,1986 (PJo)
Tjyttjysbäck (15D 4j , [6821, 1397] ) , , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Aspvasslan vid Mossiberg (15D 4j , [6824, 1396] ) , ,enormt mycet mosippor på båda sidor om Aspvasslan ,2005 (Eva-Britt Andersson)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [682809, 138299] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,flera 100 m2 ,2012 (LBr)
Mossibrändan (15D 5i , [6829, 1393] ) , ,många lokaler ,2005 (Eva-Britt Andersson)
Efter Rotälven mot Lånhus (15D 6i , [6833, 1392] ) , , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6817004, 1390392] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Källmorbäcken, V om (artp.) (15D 3i , [6817767, 1392635] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäcktjärn, N om, vid vägen (artp.) (15D 3i , [6818271, 1391093] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäckskojeavfarten (artp.) (15D 3i , [6818401, 1391648] ) , ,noterad ,1997 (Leif Ekblom)
Storbergtjärnsbäcken (artp.) (15D 4h , [6822458, 1385385] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Svisktjärn, V om (artp.) (15D 4i , [6820283, 1390435] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821498, 1395518] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.) (15D 5g , [6828167, 1383016] ) ,betesmark ,38 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828182, 1383003] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.) (15D 5g , [6828235, 1382993] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Västra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828499, 1382991] ) , ,10-20 kvadratmeter, en del nedbetade ,1989 (Bengt Oldhammer)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826015, 1386976] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kasbäck, O om (artp.) (15D 6h , [6834841, 1388923] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen S Lånus (artp.) (15D 6i , [6832518, 1392786] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.) (15D 6i , [6832800, 1393295] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6833432, 1393116] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6833737, 1392109] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 6i , [6833839, 1392411] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6833880, 1391961] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen N Lånus (artp.) (15D 6i , [6833933, 1391927] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6834026, 1391917] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen (artp.) (15D 7i , [6836621, 1391319] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Södra (väster på kartan) Trollegrav n,Granan (15D 5g , [68285, 13828] ) ,stig intill å,öppet , 1988 (BOr)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Caltha palustris    Kabbleka
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,fåtalig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dasan (artp.) (15D 6h , [6832550, 1387800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Ranunculus hyperboreus    Jordranunkel
1 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801417, 1378418] ) ,källa i sumpskog ,sparsam ,2011 (LBr)
Nyängena vid Fännänglokarna (15D 1e , [680954, 137086] ) ,stor källa ,riklig och blommande ,2009 (LBr)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Björnån ,invid reservatet (15D 1c , [680934, 136466] ) ,lugnflytande edor i ån ,rikl. ,1999 (TLj)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Myckeläng (14E 7b , [6789, 1405] ) ,låglänt älvstrand ,??? om arten se rapportbladet ,möjligen förväxlad med backruta ,1981 (SSv)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679707, 139374] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng , 1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Trollius europaeus    Smörbollar
Trollbacken (artp.) (15E 6a , [6833280, 1401081] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Chelidonium majus    Skelört
Älvdalen (14E 8b , [67902, 14062] ) ,stenparti i trädgård ,1 ex. ,1981 (SSv)
Fumaria officinalis    Jordrök
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Arabis alpina    Fjälltrav
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Rot ,Rv 70 (14E 8a , [67944, 14048] ) ,vägkant ,1 ex ,1991 (BOr)
Älvdalen (artp.) (14E 8a , [6793671, 1404895] ) ,riksvägen där man svänger mot porfyrgården , 1991 (Bengt Oldhammer)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Lill-Flogtjärn (artp.) (15D 3i , [6816171, 1391585] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Lill-Flogtjärn (artp.) (15D 3i , [6816258, 1391472] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Cardamine parviflora    Strandbräsma
Rällan, grusig revel mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6828287, 1402444] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Romundvasslan (artp.) (15D 2i , [6814900, 1390800] ) , ,noterad ,1995 (Leif Ekblom)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
På alla fäbodar, c:a 20 lokaler ( , ) ,betesmark rikligt ,1987 (LBr)
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Drosera anglica    Storsileshår
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Finnerklittjärn (14E 8c , [67927, 14134] ) , ~refl~ ,skogstjärn , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Orsa STF vandrarhem. (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) , , 2014 (Maud Andersson)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Storbäcken (Rotnen) (artp.) (15D 6j , [6830400, 1397850] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Hykjeberg (artp.) (14E 9c , [6796078, 1412968] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Manmyren (artp.) (14E 9c , [6798611, 1412539] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärgraven (artp.) (15D 0j , [6800797, 1399641] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Kärringbäcken (artp.) (15E 1a , [6806295, 1402045] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärbergs brant, nedanför (artp.) (15E 4a , [6824057, 1401972] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflotten (14E 8c , [67901, 14106] ) ,myrkant , 2004 (RBr)
Björnbergsstigen, Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Blybergsån (artp.) (14E 6c , [6781919, 1413730] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Åsen (14D 9i , [679679, 139321] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,ängsmark nära vägslänt ,3 ex ,2009 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,Kapellet (14D 9i , [679706, 139373] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678335, 141199] ) ,ängsmark ,ca 10 ex ,2008 (IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681888, 138626] ) ,gårdsplan och skogsbilväg med kanter ,sparsam ,2016 (LBr)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Åsen (14D 9i , [6797510, 1394597] ) ,vägdikesslänt ,1 planta ,2010 (IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Kuntmått SO vid älven (artp.) (14E 9a , [6796691, 1402000] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan , 2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan , 2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,riklig och spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Åsen (14D 9i , [6797510, 1394597] ) ,vägdikesslänt , 2010 (IPt)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
NV om Blyberg (14E 6b , [678383, 140992] ) ,örtrik skogsmark ,några ex ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan ,enstaka ,2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679457, 140490] ) ,vägslänt , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark ,spridd på flera lokaler ,2009 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Kuntmått SO vid älven (artp.) (14E 9a , [6796691, 1402000] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan ,några ex. ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [678320, 141230] ) ,ängsmark ,några ex ,2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,vägdike ,några stora ex. ,2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [678293, 141236] ) ,stig ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678331, 141187] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,ängsmark o vägkanter ,rikligt spridd ,2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,oerhört riklig och spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark ,massvis ,2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt ,rikligt med stora kraftiga plantor ,2010 (IPt & RCa)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan , 2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678331, 141187] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ) ,ängsmark på tomt , 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ) ,vägkant , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678331, 141187] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ) ,slänt mot parkering , 2009 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ) ,ängsmark o vägkanter , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ) ,vägdike och slänt , 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
NV om Blyberg (14E 6b , [678383, 140992] ) ,örtrik skogsmark ,spridd ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ) ,vägslänt vid bystugan ,några ex. ,2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [678320, 141230] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ) ,tomtmark , 2010 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Potentilla anserina    Gåsört
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,fåtalig ,2012 (LBr)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Rödberget (15D 6j , [683063, 139741] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 22 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,enstaka ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Fragaria moschata    Parksmultron
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ) ,vägkant ,några kvm ,1987 (LBr)
Fragaria vesca    Smultron
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Oxberg, rastplatsen vid Österdalälven (artp.) (14E 6c , [6780817, 1412078] ) , , 2015 (Per Johansson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Geum rivale    Humleblomster
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,fåtalig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng , 1987 (LBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
På 7 fäbodar ( , ) ,torra ängspartier rikligt ,1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Potentilla erecta    Blodrot
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
OMALMYREN OCH LJUSSILDER 6 KM OSO TRÄNGSLET (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Gåsvarv invid dammbygget (14E 7b , [6785, 1407] ) ,torr gräsmark ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Rosa dumalis    Nyponros
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rosa rugosa    Vresros
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rubus arcticus    Åkerbär
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rubus saxatilis    Stenbär
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rubus idaeus    Hallon
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 4 (artp.) (14D 5g , [6777136, 1382854] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Rivsjövägen N Stor-Flogtjärn (artp.) (15D 3i , [6816722, 1392121] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Evertsberg (14E 6a , [67801, 14009] ) ,i aspbevuxet odlingsröse intill åkermark, sägs ha funnits här åtmin-stone sedan 1950-t * ,5 meterhöga ex ,1987 (EFe, LBr)
Evertsberg. sydligaste delen av byn. (14E 6a , [67803, 14009] ) ,odlingsröse med lövträd, piprör och konvalj. ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Tvåråbergs fäbod (14D 6i , [67806, 13920] ) ,torr mager ängskant ,sparsam ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,torr ängsrest ,sparsam ,1987 (LBr)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Lotus corniculatus    Käringtand
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Blyberg (14E 6c , [678279, 141299] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Trifolium medium    Skogsklöver
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ) ,grusvägkant , 1989 (JEd & LBr)
Trifolium pratense    Rödklöver
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Trifolium repens    Vitklöver
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vicia sepium    Häckvicker
Mångsbodarna (14D 5g , [6775, 1382] ) ,byvägkant ,enstaka ,1986 (JEd)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Bunkris (15D 2f , [6814, 1375] ) ,ängsmark nära gård ,enstaka ,1986 (JEd)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Käringberg fäbod (15E 1a , [68055, 14030] ) ,torr hedartad ängsmark ,4 kvm ,1987 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Oxalis acetosella    Harsyra
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Geranium robertianum    Stinknäva
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ) , ,rikligt ,2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) , ,rikl, även blommande ,2005 (Bengt Oldhammer)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Acer platanoides    Lönn
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Frangula alnus    Brakved
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ) ,uttorkad tjärn, vid kanten ,riklig ,2013 (LBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,rikkärrkanter ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Nystamnet S om Rot (fel krd) (14E 8b , [6793, 1407] ) , , 1981 (SSv)
Tilia cordata    Lind
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ) , ,två lokaler, de två grövsta 12 cm i diameter ,2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Väsaberget (artp.) (14E 6b , [6784785, 1407163] ) ,de två grövsta 12 cm i diameter. lind på två ställen sågs. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Malva moschata    Myskmalva
Blyberg (14E 6c , [678279, 141299] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Daphne mezereum    Tibast
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [679750, 139737] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,några ex ,2013 (LBr)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [679466, 141369] ) , , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalen , 100 m NV Vridutjärn (15D 2j , [6814590, 1395825] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Björngravsbäcken (15D 3h , [6817660, 1389397] ) ,örtrik fuktig granskog , 2008 (JHn)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Flogbäck (artp.) (15D 2i , [6814902, 1391301] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817629, 1389391] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821405, 1397627] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6834183, 1394994] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 7i , [6836033, 1391303] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Skärbergs brant, SO om (artp.) (15E 4a , [6823089, 1402141] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824203, 1402621] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824360, 1400753] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Viola arvensis    Åkerviol
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [677638, 138483] ) ,åslänt ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Viola epipsila    Mossviol
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Viola mirabilis    Underviol
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824210, 1402560] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Viola palustris    Kärrviol
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oxberg, rastplatsen vid Österdalälven (artp.) (14E 6c , [6780817, 1412078] ) , , 2015 (Per Johansson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Viola riviniana    Skogsviol
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Viola selkirkii    Skuggviol
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,häll i sluttning ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon, vid källa ,sparsam ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,sparsam ,2012 (LBr)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Epilobium montanum    Bergdunört
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Skärmyrlok, strax öster om (14D 5g , [677681, 138293] ) ,liten lok och sumpskog ,spridd ,2016 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ) ,bäck , 1995 (DABS)
Angelica archangelica    Kvanne
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [679750, 139737] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,ett ex i älvstranden ,2013 (LBr)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.) (15D 1h , [6808299, 1388789] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Angelica sylvestris    Strätta
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,enstaka ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Carum carvi    Kummin
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Cicuta virosa    Sprängört
Björnån (15D 1c , [680987, 136467] ) ,längs ån ,spridd ,1999 (TLj)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,fäbodvall ,några kvm ,1987 (LBr)
Skord fäbodar (14E 6d , [67839, 14160] ) ,igenväxande fäbodvall ,1 kvm ,1985 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Rymnäsbodarna (15E 2b , [68121, 14097] ) ,igenväxande fäbodmark ,någon m2,i blom ,1987 (LBr)
Balser (15E 4a , [6823, 1403] ) ,fäbodvall,välskött med slåtter ,ca 5-10 m2 ,1986 (BOr,Pär Johansson)
Balzers fäbod (15E 4a , [68237, 14038] ) ,fäbodvall ,10 kvm ,1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rälldalen (15E 5a , [6828, 1403] ) ,fäbodmark ,flera m2 ,1986 (BOr,Pär Johansson)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Skarptäkt, ängsmark längst i söder (artp.) (15D 5j , [6828890, 1397320] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Vanån, NNV Tennäng (14D 5g , [677638, 138483] ) ,översvämningskärr ,spridd ,2016 (LBr)
Spjutmosjön (14E 5d , [67787, 14151] ) ,vattenbryn ,väl spridd ,2009 (GHa)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ) ,sjöstrand , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Andromeda polifolia    Rosling
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Krokfljotblik (15D 3g , [681562, 138146] ) ,hällar på toppen , 1999 (TLj)
Rensjöbliks topp (15D 3g , [681892, 138490] ) ,kal topplatå ,spridd ,2016 (LBr)
Långsjöbliks topp (15D 3j , [68191, 13953] ) ,gles tallhed , 2003 (LBr)
Drittrännhäden (15E 6a , [68336, 14037] ) ,vard, kalfjällshed , 1986 (BOr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Rensjöblik östbranten (15D 3h , [681896, 138588] ) ,kal topplatå ,spridd ,2016 (LBr)
Calluna vulgaris    Ljung
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) , , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 11 (artp.) (14D 5g , [6777210, 1382710] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,en fläck i kärret (!) ,2012 (LBr)
500 m SO Gummas NR (15D 0f , [6802093, 1378315] ) ,källdråg i granskog ,lokalt ,2011 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,sparsam ,2012 (LBr)
Mångsbodarna nr 4 (artp.) (14D 5g , [6777136, 1382854] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777629, 1382005] ) ,bäckdråg ,noterad ,2012 (Jörgen Sundin)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778128, 1381626] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778163, 1381609] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärklitt (artp.) (14E 8b , [6790238, 1409580] ) , , 2015 (Jenny Sander)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817622, 1389360] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rassakufjäll söder (artp.) (15D 4g , [6823052, 1382290] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824179, 1402469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829329, 1402106] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829649, 1400764] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Starrisbäcken, biflöde till (artp.) (15E 5b , [6828889, 1405381] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Storhädens östsluttning, källa (artp.) (15E 7a , [6835406, 1401403] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Upperud, 250 m SSV punkt 87.58 (artp.) (15D 2g , [6810789, 1383636] ) ,granskog ,11 stänglar ,2008 (Stina Eriksson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Afstadalen (artp.) (15D 2h , [6812520, 1388210] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.) (15D 5g , [6828710, 1383070] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Öster Gässelknaxen (artp.) (14D 9i , [6796469, 1391493] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Högåsbäck (artp.) (14D 9i , [6797899, 1392783] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Pyrola media    Klockpyrola
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Krokfljotblik i Rensjöreservatet (15D 3g , [68153, 13815] ) ,tallhed ,enst. ,1999 (TLj)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [681559, 138378] ) ,rikdråg i barrskog ,en planta ,2013 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pyrola minor    Klotpyrola
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785966, 1396297] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd i kärret ,2012 (LBr)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon, öppet parti ,sparsam ,2012 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785801, 1396296] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Ledum palustre    Skvattram
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Vaccinium uliginosum    Odon
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,gårdstun ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,hygge , 2012 (Bo Eriksson)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Primula farinosa    Majviva
Åsen nära älven (14D 9i , [67967, 13933] ) ,kärr och vägdike ,sparsamt ,1990 (T. Strömne: LBr)
Primula veris    Gullviva
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Dysberg, Almgården (14D 6j , [67828, 13994] ) ,i slogbacke ,ca 100 ex ,1990 (TLj)
Dysberg (14D 6j , [67828, 13994] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Dysberg (14D 6j , [67832, 13993] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Dysberg, vid busshållplatsen (14D 6j , [67832, 13993] ) ,i hackslogremsa ,ca 150 ex ,1990 (TLj)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,i hackslog ,ca 15 ex ,1987 (LBr)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) , ,0 ex ,2004 (MPn)
Rämma fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ) ,betesmark och hackslog ,ca 15 ex ,1987 (LBr o.a)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand ,2 ex ,2005 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,f d slåtteräng, ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Åsen vid Strömnes gård (14D 9i , [67968, 13934] ) ,i gräsmatta ,5 ex ,1990 (LBr & TLj)
Evertsberg (14E 6a , [67817, 14003] ) ,i hackslog ,ca 100 ex ,1990 (TLj)
Evertsberg (14E 6a , [6781775, 1400336] ) ,f.d.slåttermark ,1 x 1m , 1 ex ,2004 (MPn)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ) ,betesmark och hackslog ,flera hundra ex 1987- ,1990 (LBr o a)
Sovaldsbergs fäbod (14E 6a , [6784543, 1401499] ) ,slåttermark ,10 x 5m , 66 ex ,2004 (MPn)
Sovaldsbergs fäbod. (14E 6a , [6784562, 1401469] ) ,slåttermark ,20 x 15m ,392 ex ,2004 (MPn)
Vålberg (14E 7a , [67878, 14004] ) ,i hackslog ,ca 50 ex ,1990 (LBr)
Vålberg (14E 7a , [6787859, 1400469] ) ,hackslog vid vändplan ,10 x 11m , 99 ex. varav 12 spridda ,2004 (MPn)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803695, 1399736] ) ,slåttermark ,22 x 14 m , 146 ex ,2004 (MPn)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [68037, 13998] ) ,i slåtterängar ,ca 200 ex ,1990 (LBr & TLj)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [682809, 138299] ) ,små ängspartier ,rikligt ,1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,ca 20 fröstänglar ,2012 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [68285, 13828] ) ,på stig ,ca 50 ex ,1988 (BOr)
Almgården (artp.) (14D 6j , [6782909, 1399453] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Almgården, Dysberg. Älvdalen (artp.) (14D 6j , [6782916, 1399451] ) ,ängs- och betesmark ,4 plantor ,2012 (Bo Norell)
Dysberg, vid busshållsplatsen (artp.) (14D 6j , [6783267, 1399425] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785873, 1396221] ) , ,138 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785980, 1396116] ) , ,32 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790425, 1399163] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Rämma fäb., Älvdalen förs. (artp.) (14D 8j , [6790431, 1399135] ) ,betesmark ,95 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Rämma fäb., Älvdalen förs. (artp.) (14D 8j , [6790454, 1399110] ) ,betesmark ,24 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790454, 1399110] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784516, 1401493] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784537, 1401500] ) , ,16 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784670, 1401423] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Solvaldbergs fäbodar, Älvdalen förs. (artp.) (14E 6a , [6784670, 1401423] ) ,betesmark ,29 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787835, 1400454] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg, Älvdalen förs. (artp.) (14E 7a , [6787857, 1400468] ) ,betesmark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787859, 1400464] ) , ,22 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg, Älvdalen förs. (artp.) (14E 7a , [6787886, 1400522] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787924, 1400544] ) , ,53 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Brindsberg, Älvdalen förs. (artp.) (15D 0j , [6803676, 1399724] ) ,betesmark ,25 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803692, 1399730] ) , ,1115 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Brindsberg, Älvdalen förs. (artp.) (15D 0j , [6803693, 1399733] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hindberg fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803755, 1399755] ) ,stenig hackslått vid fäbodar ,50 plantor ,1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.) (15D 5g , [6828167, 1383016] ) ,betesmark ,38 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828167, 1383016] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.) (15D 5g , [6828235, 1382993] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828499, 1382991] ) , ,100-tals plantor här och var längs stigen upp ,1989 (Bengt Oldhammer)
Rämna fäbod, (även 6790453,1399116) (14D 8j , [6790453, 1399116] ) ,slåttermark ,1m2 , 83 ex + 1 m2 , 6 ex ,2004 (MPn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681869, 138488] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Galium album    Stormåra
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Galium album x verum    
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,spridd ,2010 (LBr)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [67946, 14137] ) , ~refl~ ,skogsmark , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Galium verum    Gulmåra
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Polemonium caeruleum    Blågull
Gåsmyr (14D 5j , [67757, 13990] ) ,myrodling ,10 ex ,1985 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Rämma, vid soptunnorna (artp.) (14D 8j , [6790555, 1399852] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Echium vulgare    Blåeld
Källtjärn, väg O om (artp.) (15D 4i , [6822731, 1391804] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Callitriche palustris    Smålånke
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,slåttermark ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ) ,betad ängsmark ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [679160, 141038] ) , , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,ett tiotal ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,slåtterängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Bössbo fäbod (15E 1a , [68095, 14042] ) ,betesmark ,några ex ,1987 (LBr)
Rymnäsbodarna (15E 2b , [68121, 14097] ) ,ängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Svartbergs fäbod (15E 3b , [68188, 14060] ) ,ängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6783276, 1399437] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Sexan-Gönans sammanflöde (artp.) (15D 2h , [6812570, 1389245] ) ,strand ,noterad ,1994 (Bengt Danielsson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg, N stolpmarkerad husgrund (artp.) (15E 4a , [6824426, 1400860] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Galeopsis bifida    Toppdån
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784539, 1401477] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [679160, 141038] ) , , 2004 (RBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mentha arvensis    Åkermynta
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Scutellaria galericulata    Frossört
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [67879, 14138] ) ,fuktig örtrik granskog, nu hygge ,riklig ,1991 (BDr)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Estenbergs gård i Väsa (14E 7b , [6787, 1406] ) ,rabatt ,ett stort ex, trol.med fågelfrö ,2004 (Ingrid Estenberg genom Inga-Britt Pettersson)
Bartsia alpina    Svarthö
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,längs bäck ,rikligt ,2005 (LBr)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ) ,gräsmark ,flertal ,1986 (PJo)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Brindberg fäbodar, (15D 0j , [6803590, 1399850] ) ,gräsmark vid brukningsväg nära ladugård ,några 10-tal exemplar, kontrollerad av Thomas Karlsson ,2016 (LBr)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen nära kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 1 (artp.) (14D 5g , [6777143, 1382932] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,gammal tallskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Rensjöns naturreservat, 150 m V raststugan (artp.) (15D 3g , [6815603, 1383811] ) ,barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,rikkärr , 1995 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
SO om Rödberget (15D 6j , [683063, 139741] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,myr, längs bäck ,spridd ,2005 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,ett litet bestånd ,2012 (LBr)
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Vid sjön Van i Lövnäs samhälle (artp.) (15D 1d , [6806000, 1369300] ) ,vägbank mot sjö ,1 plantor ,2007 (Torbjörn Tyler)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rotnen S Lånus (artp.) (15D 6i , [6832531, 1392802] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen (artp.) (15D 6i , [6833855, 1392019] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6828167, 1402654] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Älvdalen längs riks-70 (14E 8b , [679001, 140584] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2013 (LBr)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Veronica officinalis    Ärenpris
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677571, 138244] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Veronica scutellata    Dyveronika
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68093, 13710] ) ,strand av liten loka , 1995 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Pinguicula villosa    Dvärgtätört
Nyängena , V om Fännängslokarna (15D 1e , [68095, 13703] ) ,i kanten av några vitmossetuvor , 1995 (DABS)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679676, 139318] ) ,fuktig gräsmark i hällkar vid älven , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Rensjöns naturreservat, 40 m S raststugan (artp.) (15D 3g , [6815545, 1383965] ) ,insjöstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,lösbottnar i rikkärr ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,lösbottnar i rikkärr ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Plantago major    Groblad
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Plantago media    Rödkämpar
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,torr betesmark ,spridd ,1987 (LBr)
Gåsvarv,åskulle vid älven (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng med femfingerört,backruta,mm ,riklig ,1987 (LBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Åsmyrens fäbod (15D 0j , [68024, 13957] ) ,betesmark ,fåtalig ,1987 (LBr)
Linnaea borealis    Linnéa
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803856, 1399921] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Björngravsbäcken (15D 3h , [6817660, 1389397] ) ,örtrik fuktig granskog , 2008 (JHn)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [680548, 138203] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [680983, 138287] ) ,åstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,riklig ,2010 (LBr)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Campanula glomerata    Toppklocka
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Blyberg (14E 6c , [678279, 141299] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Campanula patula    Ängsklocka
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677571, 138244] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Achillea millefolium    Röllika
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Achillea ptarmica    Nysört
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Antennaria dioica    Kattfot
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
1,5 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801169, 1378481] ) ,rikfläck i granskog ,sparsam ,2011 (LBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Kälkån nära Korvbäckkojan (15D 1f , [680966, 137982] ) ,vägkant vid gammalt timmerlägg ,sparsam ,2007 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [681559, 138378] ) ,rikdråg i barrskog ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [682809, 138299] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382403] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna No . om (artp.) (14D 5g , [6777264, 1382739] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson, m.fl.)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6783276, 1399437] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790443, 1399131] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Vålberg (artp.) (14E 7a , [6787924, 1400546] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Gummas, liten vät S om den stora väten (artp.) (15D 0f , [6802811, 1378101] ) ,vät i gammal granskog, extrem svämning på gran , 2009 (Henrik Weibull)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Björngravsåsen (artp.) (15D 3i , [6817004, 1390392] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821309, 1396835] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828233, 1382990] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Gammelhästtjärn, N om (artp.) (15D 5h , [6827286, 1387290] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarpås, hed S om (artp.) (15D 6h , [6834750, 1389300] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.) (15D 6j , [6830640, 1396390] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rackhyllorna, S om (artp.) (15E 4a , [6822165, 1400557] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Carduus crispus    Krustistel
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Centaurea jacea    Rödklint
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Cicerbita alpina    Torta
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [67879, 14138] ) ,fuktig örtrik granskog, nu hygge , 1991 (BDr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [679466, 141369] ) , , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814047, 1399113] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Digerberg (artp.) (14D 8j , [6791854, 1398426] ) ,barrnaturskog / hällmarkskog , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Järvfljotbäcken (artp.) (15D 4h , [6822203, 1385704] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storbergtjärnbäcken (artp.) (15D 4h , [6823652, 1386028] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6834183, 1394994] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
O Brindberg (artp.) (15E 0a , [6803310, 1401099] ) , , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsen (artp.) (15E 1a , [6808262, 1400962] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norr Gravarbäcken (artp.) (15E 1b , [6806081, 1405303] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Gravaränget (artp.) (15E 1b , [6806203, 1406991] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.) (15E 1b , [6806304, 1408976] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Storänget (artp.) (15E 1b , [6808508, 1406676] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Andersmyren (artp.) (15E 2b , [6813170, 1407683] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Svartberg (artp.) (15E 3b , [6818996, 1407385] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.) (15E 4a , [6823850, 1400800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829310, 1401877] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, O om (artp.) (15E 5a , [6829976, 1401676] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Knausbäck (artp.) (15E 6a , [6831456, 1402057] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Storhädens V-sida (artp.) (15E 7a , [6835558, 1400968] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Cirsium arvense    Åkertistel
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Cirsium helenioides    Brudborste
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,fåtalig ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Blybergsån (artp.) (14E 6c , [6781919, 1413730] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.) (15D 6i , [6833175, 1392789] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.) (15D 6i , [6834183, 1394994] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Rämna fäbod,hygge i väster (14D 8j , [67909, 13984] ) ,sydsluttande artrikt hygge ,riklig ,1987 (LBr)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ) ,vägkant/diabasberg , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778060, 1381731] ) ,bäckdråg ,noterad ,2012 (Jörgen Sundin)
Digerberg (artp.) (14D 8j , [6791854, 1398426] ) ,barrnaturskog / hällmarkskog , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Blybergsån (artp.) (14E 6c , [6781919, 1413730] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärgraven (artp.) (15D 0j , [6800797, 1399641] ) ,örtrika bäckdråg / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen, källflöde (artp.) (15D 7i , [6835225, 1391831] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Väster-Bölsåsen (artp.) (15E 0b , [6803535, 1408445] ) ,liten sprickdal i fasta berget / bäckdal , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsen (artp.) (15E 1a , [6808262, 1400962] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norr Gravarbäcken (artp.) (15E 1b , [6806081, 1405303] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.) (15E 1b , [6806304, 1408976] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.) (15E 4a , [6823850, 1400800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Crepis tectorum    Klofibbla
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Åsens by (14D 9i , [679707, 139374] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Risbergs fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Svartbergs fäbod (15E 3b , [68188, 14060] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Balzers (15E 4a , [68237, 14038] ) ,vid sidan av en fästig ,några ex ,1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Antecknad från de flesta besökta fäbodarna ( , ) ,ängskanter,lövbevuxna f.d. slåtter el.betesmarker ofta fåtalig ,1987 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) ,gammal äng , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785966, 1396297] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Sovaldbergs fäbodar (artp.) (14E 6a , [6784485, 1401632] ) , ,1 ,2016 (Maja Wressel)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Åsen, vid utsiktsplatsen (14D 9i , [67974, 13945] ) ,vägren/dike ,ymnigt ,2009 (GHa)
Åsens by (14D 9i , [679743, 139452] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsmark , 2015 (JJa)
Hieracium gr. Semidovrensia    Mellanfibblor
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679707, 139374] ) ,gräsmark vid kyrkan , 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) , ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,enstaka ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803797, 1399742] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Tvåråberg (14D 6i , [67806, 13920] ) ,torr ängskant ,sparsamt ,1987 (LBr)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,artrika slåtterängar ,rikligt ,1987 (LBr)
Okbodarna (14D 8i , [67940, 13939] ) ,slåtteräng ,sparsam ,1987 (LBr)
Rämna fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ) ,slåtterängängsrester ,riklig ,1987 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [67931, 13998] ) ,slåtterängsrest ,något 10-tal ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ) ,betad vägkant ,några ex ,1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13969] ) ,ängskant ,lokalt riklig ,1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Brindberg (15D 0j , [68037, 13998] ) ,hävdad slåtteräng ,lokalt riklig ,1987 (LBr)
Kälkån nära Korvbäckkojan (15D 1f , [680966, 137982] ) ,vägkant vid gammalt timmerlägg ,sparsam ,2007 (LBr)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ) ,slåtterängsrest ,några ex ,1987 (LBr)
Dysberg (artp.) (14D 6j , [6783276, 1399437] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.) (14D 7j , [6785865, 1396225] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rämma (artp.) (14D 8j , [6790443, 1399131] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lactuca serriola    Taggsallat
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6783076, 1410235] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lapsana communis    Harkål
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6790121, 1405851] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [682809, 138299] ) ,små ängspartier , 1996 (TLj)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,ogräs i täppa ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Mycelis muralis    Skogssallat
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Petasites frigidus    Fjällskråp
1 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801417, 1378418] ) ,källa i sumpskog ,riklig ,2011 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Petasites japonicus    Bitterskråp
Brunnsberg (14D 9j , [6797, 1399] ) ,fuktäng nära älven ,1 ex ,1990 (N.Sohlström & LBr)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium x peterianum    Nickfibbla
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåttermark , 2016 (Anders Svenson)
Saussurea alpina    Fjällskära
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ) , , 1988 (BOr)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [680548, 138203] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Stop (artp.) (15D 0j , [68018, 13971] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat, 555 m V raststugan (artp.) (15D 3g , [6815675, 1383410] ) ,fukthål i skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Senecio jacobaea    Stånds
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Senecio vulgaris    Korsört
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tanacetum vulgare    Renfana
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679743, 139452] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Taraxacum sekt. Naevosa    Fläckmaskrosor
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Taraxacum sekt. Spectabilia    Atlantmaskrosor
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tussilago farfara    Hästhov
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
500 m SO Gummas NR (15D 0f , [6802093, 1378315] ) ,källdråg i granskog ,lokalt ,2011 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Tjärn nära Sväsodlingen (14D 5g , [677649, 138392] ) ,brunvattentjärn med omgivning ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ) ,källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ) ,Källdråg i granskog , 2003 (LBr)
Vasslen (artp.) (14D 4g , [6772276, 1384188] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykjeberg (artp.) (14E 9c , [6796078, 1412968] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Manmyren (artp.) (14E 9c , [6798611, 1412539] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817814, 1389693] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.) (15D 3i , [6816200, 1393150] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Aspvasslen (artp.) (15D 4j , [6821245, 1398025] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kasbäck (artp.) (15D 6h , [6834456, 1388995] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Ribbåsbäcken (artp.) (15E 0b , [6802367, 1405864] ) ,ravin / vattenfall , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Norr Gravarbäcken (artp.) (15E 1b , [6806081, 1405303] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Gravaränget (artp.) (15E 1b , [6806203, 1406991] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.) (15E 1b , [6806304, 1408976] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Storänget (artp.) (15E 1b , [6808508, 1406676] ) , , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Svartberg (artp.) (15E 3b , [6818996, 1407385] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot (artp.) (15E 4a , [6822375, 1400791] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.) (15E 4a , [6823850, 1400800] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [679750, 139737] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,riklig ,2013 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,sparsam ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382403] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [679750, 139737] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,riklig ,2013 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , , 2015 (Anders Malmsten)
Polygonatum odoratum    Getrams
Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ) ,bergbrant,sydvänd och torr , 1981 (SSv)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ) ,skogsbacke,sumpskog , 1981 (SSv)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Ljutmorais väster Blyberg (14E 6c , [6783, 1410] ) ,igenväxande slåttermark, luckig barr-lövskog , 1981 (SSv)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Björnbergsstigen, Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , , 2004 (RBr)
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ) , , 1988 (BOr)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814065, 1399077] ) ,skogsmark , 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,ett fåtal ,2012 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,ett fåtal ,2012 (LBr)
Mångsbodarna nr 4 (artp.) (14D 5g , [6777136, 1382854] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) ,rikligt ,rikligt ,2005 (Bengt Oldhammer)
Stop (artp.) (15D 0j , [68018, 13971] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6820995, 1398210] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Aspvasslen (artp.) (15D 4j , [6821245, 1398025] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821309, 1396835] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821368, 1397147] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Tjytjysbäck (artp.) (15D 4j , [6821405, 1397627] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Svarttjärnens utlopp (artp.) (15D 6i , [6831272, 1390264] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.) (15D 6j , [6830640, 1396390] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rotnen (artp.) (15D 7i , [6836033, 1391303] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Skärbergs brant, SO om (artp.) (15E 4a , [6823089, 1402154] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824181, 1402475] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824210, 1402560] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826735, 1403659] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,myr, längs bäck ,rikligt ,2005 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803089, 1373479] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,mycket riklig ,2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,1989 (LBr & JEd)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [680548, 138203] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,riklig ,2007 (LBr)
Krokfliotblik (15D 2g , [681454, 138220] ) ,vid bäcken vid vägen , 1999 (TLj)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Trängslet, V flygplatsen (artp.) (15D 2h , [6810005, 1387402] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817617, 1389329] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Åbäckloken, västligaste, N om (artp.) (15D 3h , [6818676, 1389965] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rassaku, S om (artp.) (15D 4g , [6823773, 1381318] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rassakufjäll, O om (artp.) (15D 4g , [6824290, 1383770] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Tjytjysblick, myr 1 km VSV om (artp.) (15D 4j , [6821609, 1395380] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Kälken (artp.) (15D 5g , [6826755, 1382730] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.) (15D 6i , [6832244, 1393610] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.) (15D 6i , [6832327, 1393561] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.) (15D 6i , [6832737, 1393306] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rotnen N Lånus (artp.) (15D 6i , [6833933, 1391927] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826745, 1403691] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.) (15E 5a , [6827895, 1402455] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830135, 1401445] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830185, 1401493] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storhäden (artp.) (15E 6a , [6832558, 1401954] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Älvdalen nära kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Rämma fäbod (14D 8j , [67909, 13984] ) ,artrikt hygge ,2 ex ,1987 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382403] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna nr 21 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,50 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Blyberg (artp.) (14E 6c , [6784200, 1412097] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.) (15D 1h , [6808410, 1388801] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.) (15E 4a , [6824210, 1402560] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.) (15D 1h , [6808410, 1388801] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817255, 1392512] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817431, 1393216] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Granubergsberg (artp.) (15D 5g , [6827980, 1384014] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829329, 1402106] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Nyäng - domänreservat , , 1995 (Färje C.-G.)
Nyängen, 1950-t (Mm, FÄRJE 1958) , 2 bestånd 1987 (Eric Bossel) * 9 ex ,1990 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,myr, längs bäck ,100-tals ,2005 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803089, 1373479] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,sparsam ,2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,rikkärr , 1995 (DABS)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,ca 5 ex ,2007 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Trängslet, V flygplatsen (artp.) (15D 2h , [6810038, 1387396] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Snodskallfljots N del (artp.) (15D 5h , [6829687, 1388554] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr SV om (artp.) (15D 5j , [6829785, 1398930] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr SV om (artp.) (15D 5j , [6829969, 1398703] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rotnen N Lånus (artp.) (15D 6i , [6833933, 1391927] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr SV om (artp.) (15D 6j , [6830130, 1398267] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826677, 1403721] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.) (15E 5a , [6827832, 1402443] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.) (15E 5a , [6827895, 1402455] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.) (15E 5a , [6827895, 1402455] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, O om (artp.) (15E 5a , [6829783, 1401929] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830129, 1401579] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830135, 1401445] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 6a , [6830203, 1401477] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan nedan Knausbäck (artp.) (15E 6a , [6831688, 1401895] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storhäden (artp.) (15E 6a , [6832558, 1401954] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ) ,kärr , 1995 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
SO om Rödberget (15D 6j , [683063, 139741] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Räppen (artp.) (15D 2i , [6814472, 1394395] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Räppen, V om (artp.) (15D 2i , [6814731, 1394359] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817681, 1389465] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rendalsknaxarna, V om (artp.) (15D 3h , [6819763, 1387570] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rassakufjäll söder (artp.) (15D 4g , [6823226, 1382514] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Järvfljoten (artp.) (15D 4h , [6823474, 1388025] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Järvfljoten (artp.) (15D 4h , [6824584, 1387464] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gammelhästtjärn, NV om (artp.) (15D 5h , [6827236, 1386759] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärbergs brant, nedanför (artp.) (15E 4a , [6824083, 1401988] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, myr V om (artp.) (15E 4a , [6824248, 1400548] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826682, 1403673] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829226, 1402135] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.) (15E 5a , [6829755, 1401459] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Husklitten (14E 8c , [67929, 14139] ) , ~refl~ ,berg , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803879, 1399940] ) ,slåttervall ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäckloken, västligaste, N om (artp.) (15D 3h , [6818676, 1389965] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Härvelsblik, V om (artp.) (15D 3i , [6815848, 1393538] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Björngravsåsen, tjärn vid (artp.) (15D 3i , [6816914, 1390286] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Måmmyr, sumpskog NV om (artp.) (15D 4j , [6822558, 1395712] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Skärbergs brant, nedanför (artp.) (15E 4a , [6824070, 1401998] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Svartbergakojan vid Rotälven (15E 2a , [6814, 1404] ) , ,ca 50 ex. ,1986 (T.Stömne: LBr)
Goodyera repens    Knärot
Ljutmorais väster Blyberg (14E 6c , [6783, 1410] ) ,igenväxande slåttermark, luckig barr-lövskog , 1981 (SSv)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [681559, 138378] ) ,rikdråg i barrskog ,en mindre fläck ,2013 (LBr)
Skavholarna (artp.) (14D 4i , [6773279, 1394398] ) , , 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norr Oxeråsen (artp.) (14D 4j , [6774901, 1399240] ) , ,30 ,2016 (Andreas Marklund, Johan Moberg, Lars Gerre, Linnea Hedman, Lars-Erik Nilsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6776965, 1382615] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777073, 1382833] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777075, 1382670] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
N Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777090, 1382810] ) , ,4 ,2016 (Andreas Marklund, m.fl.)
Mångsbodarna NO. om (artp.) (14D 5g , [6777129, 1382705] ) , ,noterad ,2016 (Mattias Ahlstedt, m.fl.)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 7 (artp.) (14D 5g , [6777180, 1382805] ) , ,22 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777190, 1382403] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna nr 21 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,25 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 19 (artp.) (14D 5g , [6777398, 1382641] ) , ,38 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 20 (artp.) (14D 5g , [6777410, 1382660] ) , ,300 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778082, 1381706] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778340, 1381640] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778357, 1381647] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6778361, 1381627] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Söder Vasselbodarna-Orrloksvägen (artp.) (14D 6h , [6780850, 1388824] ) , ,1 ,2016 (Lars-Erik Nilsson, Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Härbröstet Väster Dysberg (artp.) (14D 6i , [6782145, 1394068] ) , ,100 ,2016 (Bengt Oldhammer)
Tangeråstjärn (artp.) (14D 8j , [6792163, 1398260] ) ,barrnaturskog / , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
barrnaturskog på Blyberget (artp.) (14E 6c , [6784080, 1412082] ) , , 2012 (Sebastian Kirppu)
Mellanberg, SV om (artp.) (15D 2h , [6810808, 1389954] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Björngravsbäck (artp.) (15D 3h , [6817802, 1389729] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Ribbåsravinen (artp.) (15E 0b , [6802351, 1405899] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
norr Älvdalen (artp.) (15E 3a , [6816153, 1403811] ) , ,över 50 blomstänglar ,2015 (Anders Malmsten)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,artrik slåtteräng ,något 10-tal ex ,1987 (LBr)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ) ,artrik slåtteräng ,spridd ,1987 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,ett 100-tal ,2012 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,ett 10-tal ,2013 (LBr)
Mellanberg, SV om (artp.) (15D 2h , [6810852, 1389925] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.) (15D 6i , [6832327, 1393561] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.) (15D 6i , [6832439, 1393453] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.) (15D 6i , [6832755, 1393306] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,små sphagnumöar i tidvis översvämmat lagunkärr vid ån ,ca 5 ex ,1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,ca 20 ex ,2007 (LBr)
Listera cordata    Spindelblomster
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ) ,bäck och sumpskog , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 18 (artp.) (14D 5g , [6777366, 1382615] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 22 (artp.) (14D 5g , [6777377, 1382703] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 19 (artp.) (14D 5g , [6777398, 1382641] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.) (14D 5g , [6777897, 1382358] ) ,sumpskog ,noterad ,2012 (Jörgen Sundin)
Oxeråsen (artp.) (14D 5j , [6775073, 1398950] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Helena Björnström, Ellinor Delin)
Oxeråsen (artp.) (14D 5j , [6775092, 1398978] ) , ,noterad ,2016 (Johan Moberg, Helena Björnström, Ellinor Delin)
Norr Oxeråsen (artp.) (14D 5j , [6775095, 1399420] ) , ,10 ,2016 (Andreas Marklund, Johan Moberg, Lars Gerre, Linnea Hedman, Lars-Erik Nilsson)
Trängslet, V flygplatsen (artp.) (15D 1h , [6809994, 1387469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Kropptjärn, göl V om (artp.) (15D 2j , [6812862, 1395947] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäck (artp.) (15D 3i , [6817255, 1392512] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Järvfljotbäcken (artp.) (15D 4h , [6822558, 1385831] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rälldalen, V om (artp.) (15E 5a , [6828630, 1403170] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829649, 1400764] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, liten myr O om (artp.) (15E 6a , [6830207, 1401589] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Storhädens V-sida (artp.) (15E 7a , [6835558, 1400968] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Listera ovata    Tvåblad
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,rikkärr vid källa ,10 ex i blom ,1987 (LBr)
Sälsmyren (14E 8c , [67930, 14146] ) , , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,ett 50-tal ,2012 (LBr)
Garberget (artp.) (14E 5d , [6778342, 1417984] ) ,bergbrant / barrnaturskog , 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826636, 1403678] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826735, 1403659] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Storhäden (artp.) (15E 6a , [6834362, 1402548] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Platanthera bifolia ssp. bifolia    Nattviol
Rämma fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ) ,lövskog ,några ex ,1987 (LBr)
Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ) ,bergbrant,sydvänd och torr , 1981 (SSv)
Ljutmorais väster Blyberg (14E 6c , [6783, 1410] ) ,igenväxande slåttermark, luckig barr-lövskog , 1981 (SSv)
Väsagnupen (14E 7b , [6785, 1407] ) ,rasbrant o dess skogssluttning ,några ex ,1986 (BOr)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (BOr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ) ,rasbrant , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Vallsjöberg (artp.) (14E 7c , [6787068, 1414581] ) , , 2005 (Bengt Oldhammer)
Calla palustris    Missne
Vasslen (artp.) (14E 9b , [6795290, 1405360] ) , ,noterad ,2016 (Anders Bruks)
Liden,Älvdalen (artp.) (14E 9b , [6795360, 1407380] ) ,strand , 2007 (Lars-olof Grund)
Elodea canadensis    Vattenpest
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,sjöstrand ,ilandflutet ex. , 2009 (DABS)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Knausmyr (15E 6a , [68325, 14039] ) ,stor blötmyr i flark med vitmossa , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Kälkåns V-sida, 1 km nedströms Neder-Blikså (DF) (15D 1g , [68054, 13820] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Potamogeton natans    Gäddnate
Tjärn nära Sväsodlingen (14D 5g , [677649, 138392] ) ,brunvattentjärn med omgivning ,riklig ,2016 (LBr)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ) ,sjö , 2004 (RBr)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,sjöstrand , 2009 (DABS)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [680983, 138287] ) ,grund å med dybotten ,rätt riklig ,2013 (LBr)
Sparganium emersum    Igelknopp
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Finnerklittjärn (14E 8c , [67927, 14134] ) , ~refl~ ,skogstjärn , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Finnerklittjärn (14E 8c , [67946, 14119] ) ,tjärn , 2004 (RBr)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok ,spridd ,2016 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ) ,bäck , 1995 (DABS)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [680983, 138287] ) ,grund å med dybotten ,ymnig ,2013 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [67839, 14117] ) , , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Juncus articulatus    Ryltåg
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678375, 141177] ) , , 2008 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [680983, 138287] ) ,grund å med dybotten ,riklig ,2013 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Juncus filiformis    Trådtåg
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Juncus stygius    Dytåg
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,myr, längs bäck ,sparsamt ,2005 (LBr)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ) ,rikkärr i lösbottenytor ,t.rikligt ,1989 (LBr & JEd)
Kälkåns rikkärr (artp.) (15D 1g , [6805510, 1382000] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rensjöblik vid Kronsugan (15D 3h , [681903, 138629] ) ,vägkant ,sparsam ,2016 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dragga (artp.) (15D 4i , [6823860, 1390832] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ) ,gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark , 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,fåtalig ,2016 (LBr & IPt)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Luzula pilosa    Vårfryle
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681888, 138626] ) ,gårdsplan och skogsbilväg med kanter ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ) ,örtdråg i bläbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Luzula sudetica    Svartfryle
Vanån, NNV Tennäng (14D 5g , [677638, 138483] ) ,översvämningskärr ,spridd ,2016 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,ca 10 tuvor ,2012 (LBr)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,fåtalig i vindfälleblottor ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803717, 1399734] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ) ,uttorkad tjärn ,riklig ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Kuntmått SO vid älven (artp.) (14E 9a , [6796691, 1402000] ) ,älvstrand ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Katrinvarden, SO om (artp.) (15E 5a , [6827850, 1402455] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ) ,grusig lagunstrand ,t.rikligt ,1989 (LBr & JEd)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Carex canescens    Gråstarr
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
ONO om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68224, 13977] ) ,sluttningsmyr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Carex capillaris    Hårstarr
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ) ,översilad klippa ,något 10-tal ex ,1987 (LBr)
Stop (artp.) (15D 0j , [68018, 13971] ) ,intill fallen vid liten bäck , 1988 (Bengt Oldhammer)
Carex capitata    Huvudstarr
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,myrkant ,några tuvor ,1995 (DABS)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Nyängena , V om Fännängslokarna (15D 1e , [68095, 13703] ) ,kärr , 1995 (DABS)
ONO om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68224, 13977] ) ,sluttningsmyr , 2003 (LBr)
SO om Rödberget (15D 6j , [683063, 139741] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Carex demissa    Grönstarr
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Carex diandra    Trindstarr
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,riklig ,2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,rikkärr , 1995 (DABS)
Carex digitata    Vispstarr
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) ,fäbodvall , 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ) ,skogsstig , 2015 (JJa)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ) ,frodig örtrik brant ,några ex ,1987 (LBr)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon, öppet parti ,ett fåtal ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ) ,rikdråg , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [68224, 14029] ) ,fuktig klippa ,sparsam ,2010 (LBr)
Carex dioica    Nålstarr
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.) (15D 5g , [6828340, 1382980] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.) (15D 6i , [6832896, 1392566] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn, kärr SV om (artp.) (15E 6a , [6832673, 1401880] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Carex echinata    Stjärnstarr
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,sparsam ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Carex ericetorum    Backstarr
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex flava    Knagglestarr
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Björnbergsstigen, Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , , 2004 (RBr)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ) ,sjöstrand , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [680548, 138203] ) ,rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [680983, 138287] ) ,åstrand ,spridd ,2013 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,spridd ,2010 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Carex globularis    Klotstarr
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex heleonastes    Myrstarr
Nyängena (15D 1e , [6809, 1371] ) ,rika källkärr ,riklig ,1995 (LBr)
Nyängena , V om Fännängslokarna (15D 1e , [68095, 13703] ) ,kärr , 1995 (DABS)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681869, 138488] ) ,liten tjärn med gungflyn ,riklig ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
NO om Eldhusblinken (15D 4j , [68239, 13954] ) ,tallhed med tjärn , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Rensjöns naturreservat, 40 m S raststugan (artp.) (15D 3g , [6815545, 1383965] ) ,insjöstrand ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex limosa    Dystarr
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Carex livida    Vitstarr
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,sparsam ,2012 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,sparsam ,2007 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Carex loliacea    Repestarr
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Carex magellanica    Sumpstarr
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Rödberget (15D 6j , [683063, 139741] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex microglochin    Borststarr
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
ONO om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68224, 13977] ) ,sluttningsmyr , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Carex norvegica ssp. inferalpina    Taigastarr
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ) , ,flera ex ,1988 (BOr)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ) ,översilad klippa ,något 10-tal ex ,1987 (LBr)
Stop (artp.) (15D 0j , [68018, 13971] ) ,intill fallen vid liten bäck , 1988 (Bengt Oldhammer)
Carex norvegica ssp. norvegica    Fjällstarr
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,t. riklig ,2010 (LBr)
Carex ovalis    Harstarr
Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ) ,stor lok, på dystrand ,flera tuvor, märklig miljö ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679743, 139452] ) ,gräsmark vid parkeringsplats , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Carex pallescens    Blekstarr
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ) ,svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr ,sparsam ,2012 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Carex panicea    Hirsstarr
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,enstaka ,2012 (LBr)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [680548, 138203] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,sparsam ,2007 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ) ,gräsmyr intill ån , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäcktjärn (artp.) (15D 3i , [6817870, 1390911] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Carex pauciflora    Taggstarr
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Sälsmyren (14E 8c , [67930, 14146] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
ONO om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68224, 13977] ) ,sluttningsmyr , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Vasselbodarna (14D 6h , [67845, 13868] ) ,torr betesmark ,fåtalig ,1987 (LBr)
Hållberg (14D 7j , [67859, 13962] ) ,betesmark ,här och var ,1987 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 14034] ) ,slåttrat gårdstun ,några tuvor ,1987 (LBr)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,betesmark ,här och var ,1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng ,rätt rikligt ,1987 (LBr)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ) ,betat torrängsparti ,fåtalig ,1987 (LBr)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ) ,betad ängskant ,några tuvor ,1987 (LBr)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,fåtalig ,2016 (LBr & IPt)
Risbergs fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ) ,slagen friskäng ,fåtalig ,1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex rostrata    Flaskstarr
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [677733, 138288] ) ,örtrik granskog längs bäckdäld ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ) , ~refl~ ,sjö med stränder , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,sparsam ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681869, 138488] ) ,liten tjärn med gungflyn ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Stortröskan 11 km SSO Nornäs (artp.) (15D 1d , [6805222, 1366555] ) ,myrkomplex/mad vid sjö , 1988 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Carex vaginata    Slidstarr
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ) ,åstrand ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68093, 13710] ) ,strand av liten loka , 1995 (DABS)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Åsens by (14D 9i , [679636, 139318] ) ,gräsmark i hällkar vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Skärmyr (14D 5g , [677833, 138256] ) ,liten bäck med anslutande juncellaäng ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ) ,öppen myr med flarkar , 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ) ,kärr med flarkar , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mad vid vattendrag , 1993 (Kristoffer Hylander)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Rensjöns naturreservat, 985 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815791, 1382996] ) ,kärr i gammal barrskog ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Eriophorum gracile    Kärrull
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Söder Vasselbodarna-Orrloksvägen (artp.) (14D 6h , [6780697, 1388845] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson, Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ) ,kärr kring källdrag ,några ex ,1987 (LBr)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ) ,myr, längs bäck ,rikligt ,2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803089, 1373479] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ) ,källa med ockra och medelrikkärr ,enstaka ,2012 (LBr)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ) ,rikkärr i lösbottenytor ,t.rikligt ,1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,liten. sluttande intermediärmyr ,ca 10 ex ,2007 (LBr)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [681517, 138263] ) ,rikkärrsdråg ,spridd ,2013 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Rivsjövasslen, N om (artp.) (15D 4h , [6821085, 1386929] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.) (15E 5a , [6826636, 1403678] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Sälsmyren (14E 8c , [67930, 14146] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,myrmark , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ) ,källa i granskog ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristoffer Hylander)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,sumpskog , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rhynchospora alba    Vitag
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ) ,rikkärr ,rikligt ,1989 (LBr & JEd)
Lill-Kropptjärn (artp.) (14D 4j , [6773986, 1398981] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Äsjön vid Ärnäs (15D 1d , [68067, 13654] ) ,strand ,rikligt ,2012 (MNo)
Schoenus ferrugineus    Axag
I trakten av Hållstugan, ca 1915 (Vd: SAM.1917) = Kälkån nära Bleckstugan, ca 1925 (VEST.1926) * V om Kälkån 1 km nedströms Neder Blikså (15D 1g , [68053, 13821] ) ,fastmattekärr intill tjärn ,rikligt ,1989 (LBr & JEd)
Kälkåns rikkärr (artp.) (15D 1g , [6805510, 1382000] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum alpinum    Snip
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Sälsmyren (14E 8c , [67930, 14146] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,spridd ,2010 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Michael Löfroth)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris syd (artp.) (15D 2f , [6813870, 1375693] ) , , 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ) ,öppen blötmyr , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681896, 138606] ) ,liten myr i sluttningen ,sparsam ,2016 (LBr)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ) ,blöt och fattig myr , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ) ,småmyrar i tallskog , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Oradbäckfljot 12 km V Vasselbodarna (artp.) (14D 7f , [6785183, 1375275] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.) (14D 8g , [6794983, 1384444] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Skärmyrlok, strax nordost om (14D 5g , [677699, 138285] ) ,sumpskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ) ,liten kärrmark vid vägkant , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Agrostis capillaris    Rödven
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,skogsmark och hygge med myr ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683331, 140239] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Agrostis gigantea    Storven
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,vägkant ,lokalt rikligt ,1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Risbers fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ) ,vägkant ,sparsam ,1987 (LBr)
Agrostis mertensii    Fjällven
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ) , , 2003 (LBr)
Agrostis stolonifera    Krypven
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ) ,granmor med källor och översilningsmark ,sparsam ,2016 (LBr)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Skinnfällen (artp.) (15D 2j , [6813650, 1395000] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2003 (Gudrun Norstedt)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Briza media    Darrgräs
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,artrik slåtteräng ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [679750, 139737] ) ,älvstrand och örtrik granskog ,riklig ,2013 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ) ,sandslänter mot älven , 1989 (JEd & LBr)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ) , ~refl~ ,fäbodvall , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
1,5 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801169, 1378481] ) ,rikfläck i granskog ,sparsam ,2011 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13820] ) ,vägkant ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [680859, 138034] ) ,vägkant och rikare skog ,sparsam ,2007 (LBr)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ) ,djup bäckkanjon ,spridd ,2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [681559, 138378] ) ,rikdråg i barrskog ,riklig ,2013 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,sparsam ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [677638, 138483] ) ,åslänt ,spridd ,2016 (LBr)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,skogsbryn ,något 100-tal kvm ,1987 (LBr)
Gåsvarv (14E 7b , [6786, 1407] ) ,sandslänt mot åker ,t.rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ) ,övergiven ängsmark ,lokalt rikligt ,1987 (LBr)
1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13820] ) ,vägkant ,sparsamt ,1989 (LBr & JEd)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,sparsam ,2016 (LBr)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ) ,örtfläckar i blåbärsgranskog , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Calamagrostis stricta    Madrör
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 2 (artp.) (14D 5g , [6777151, 1382878] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen nära kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803628, 1399641] ) ,bäckslänt i slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1993 (Sören Uppsäll)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ) ,skogsväg med omgivande tallskog ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [67838, 14099] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ) ,granskog med blåbärsmark , 2006 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ) ,vägkant,torr tallhed , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 3 (artp.) (14D 5g , [6777127, 1382876] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.) (14E 6b , [6781878, 1409222] ) ,blandbarrskog , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383215] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Roegneria canina    Lundelm
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ) ,sandslänter mot älven , 1989 (JEd & LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ) ,örtrika partier längs bäcken , 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681885, 138650] ) ,nedskuren bäckravin ,sparsam ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.) (15D 5g , [6828710, 1383070] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Ribbåsbäcken (artp.) (15E 0b , [6802367, 1405864] ) ,ravin / vattenfall , 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Elytrigia repens    Kvickrot
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,ogräs i täppa ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.) (14E 8b , [6791464, 1405237] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,gräsmark , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Festuca ovina    Fårsvingel
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Tvåråberg (14D 6i , [67806, 13920] ) ,åkerkant ,någon kvm ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,vägkant ,någon kvm ,1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd på en fläck i tuvkanter ,2012 (LBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681888, 138626] ) ,gårdsplan och skogsbilväg med kanter ,sparsam ,2016 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803816, 1399936] ) ,torr-frisk slåtterängsmark ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.) (15D 3e , [6818620, 1374575] ) ,vägkant , 2012 (Bo Eriksson)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Festuca vivipara    Groddsvingel
Stops fäbodar (15D 0j , [6801, 1397] ) ,vid vattenfallet ,ett litet bestånd (best. Ö.Nilsson) ,1988 (BOr)
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ) , ,flera ex ,1988 (BOr)
Avenula pratensis    Ängshavre
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2010 (IPt & RCa)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ) ,övergiven myrslog samt uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Holcus mollis    Lentåtel
Tväråbergs fäbod (14D 6i , [67806, 13920] ) ,slåttervall ,10-tals kvm ,1987 (LBr)
Okbodarna (14D 8i , [67940, 13939] ) ,slåttervall ,10-tals kvm ,1987 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ) ,slåttervall ,10-tals kvm ,1987 (LBr)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ) ,slåttervall ,10-tals kvm ,1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [68037, 13998] ) ,slåttermark ,10-tals kvm ,1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
Skärmyrlok, strax öster om (14D 5g , [677681, 138293] ) ,liten lok och sumpskog ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Björnbergsstigen - Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ) ,igenväxande fäbodmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ) ,kant av grunt medelrikkärr ,spridd ,2012 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ) ,rikdråg i granskog, backstrand , 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ) ,örtrikt hygge/ vägkant/bäck , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,sparsam ,2012 (LBr)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ) ,fuktig klippa ,spridd ,2010 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Rensjöns naturreservat (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns NR (artp.) (15D 3g , [6815760, 1383340] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
500 m SO Gummas NR (15D 0f , [6802093, 1378315] ) ,källdråg i granskog ,lokalt ,2011 (LBr)
SO om Rödberget (15D 6j , [683063, 139741] ) ,blöt rikmyr , 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ) ,djup bäckkanjon med källsprång ,spridd ,2012 (LBr)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ) ,fäbodvall och källor , 2003 (LBr)
Randåsgrav, bäck från (artp.) (15E 5a , [6829572, 1400912] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Knausbäck (artp.) (15E 6a , [6831840, 1402254] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ) ,öppet intermediärkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ) ,gräsmark vid damm , 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,spridd ,2012 (LBr)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [680983, 138287] ) ,åstrand ,riklig ,2013 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ) ,blockig uttorkad lok ,spridd ,2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
ONO om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68224, 13977] ) ,sluttningsmyr , 2003 (LBr)
1 km OSO Mossidammen (15D 5j , [68274, 13987] ) ,tallbevuxen myr , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Mångsbodarna nr 23 (artp.) (14D 5g , [6777309, 1382772] ) , ,noterad ,2016 (Bo Karlsson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.) (14E 6d , [6781562, 1416570] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.) (14E 7a , [6789788, 1401340] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tennfljot 16 km SO Nornäs (artp.) (15D 0e , [6802473, 1374547] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1i , [6806716, 1394567] ) ,kärrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.) (15D 1j , [6807641, 1398488] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Nardus stricta    Stagg
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677571, 138244] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,riklig ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ) ,frodig strandvegetation , 2003 (LBr)
ONO om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68224, 13977] ) ,sluttningsmyr , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.) (15D 5g , [6828568, 1382766] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Blästås och Storberget, mellan (artp.) (15D 5h , [6826243, 1386196] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Permatsbodarna (artp.) (15D 7i , [6835270, 1393071] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Svartlok (14D 5g , [677595, 138244] ) ,lok med omgivande granskog ,riklig, troligen ursprungligen odlad? ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ) ,sandslänter mot älven , 1989 (JEd & LBr)
Kyrkbyn v.'Tre björnar' (14E 8b , [6790, 1405] ) ,kultur-gräsmark,ev.f.d.åkerkant el.dyl. -insådd/förvildad? , 1988 (JEd)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ) ,ängsmark , 2009 (DABS)
Österdalälven vid Åsen (DFl-50) (14D 9i , [6796, 1394] ) ,älvstrand , 1986 (JEd)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [680372, 139970] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ) ,sjöstrand , 2012 (HLe)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rom (artp.) (15D 2i , [6813450, 1390950] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Över-Navardalen (artp.) (15D 3i , [6817550, 1394000] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Granuberg (artp.) (15D 5g , [6826867, 1384469] ) , ,noterad ,2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.) (15D 5h , [6827635, 1388931] ) , ,noterad ,2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.) (15D 5j , [6825600, 1396600] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.) (15D 5j , [6826400, 1395200] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.) (15E 4a , [6824493, 1400838] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.) (15E 5a , [6827020, 1402576] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.) (15E 6a , [6833186, 1402272] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.) (15E 6a , [6833799, 1401340] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Phragmites australis    Vass
Aikyonbäck (14E 6c , [678341, 141494] ) ,myrmark , 2008 (DABS)
Skinnarbodsflotten (14E 8c , [67901, 14106] ) ,myrkant , 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ) ,rikkärr med tall och en ,riklig ,2012 (LBr)
Äsjön vid Ärnäs (15D 1d , [68067, 13654] ) ,strand ,rikligt ,2012 (MNo)
Poa alpina    Fjällgröe
Vasselbodarna (14D 6h , [67845, 13868] ) ,torr betesmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Tvåråberg (14D 6i , [67806, 13920] ) ,torr betesmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Ädbodarna (14D 7f , [67892, 13778] ) ,torr f.d betesmark ,ett par kvm ,1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ) ,torr betesmark ,spridd ,1987 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ) ,torra vägkanter ,fåtalig ,1987 (LBr)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Risbergs fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ) ,torr sluttning med gles veg. ,ett par kvm ,1987 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [68008, 14124] ) ,torr betesmark ,ett par kvm ,1987 (LBr)
Poa annua    Vitgröe
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ) ,fäbodvall med slogmark och strand , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ) ,gräsmark längs vägen genom byn , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.) (15D 0j , [6803700, 1399700] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Poa glauca    Blågröe
Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ) ,bergbrant,sydvänd och torr , 1981 (SSv)
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ) ,sydberg, klipphyllor ,enstaka ,1985 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ) ,bergsfoten , 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ) ,nedom branterna , 1999 (TLj)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ) ,blockmark o stup i sydläge , 2003 (LBr)
Sugnet (15E 5a , [682519, 140228] ) , ,enst.tuvor ,1999 (TLj)
Mossibäckfallet (artp.) (15D 5i , [6828186, 1394554] ) , ,noterad ,2003 (Bo Norell)
Poa nemoralis    Lundgröe
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ) ,källdråg och övergiven ängsmark ,spridd ,2016 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ) , ~refl~ ,gammal äng , frekvens ej bedömd , 2004 (RBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Poa palustris    Sengröe
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,våt gräsmark intill sjö , 2009 (DABS)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Dritränn (15E 6a , [683261, 140189] ) ,myr vid bäck , 2003 (LBr)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ) ,torräng ,rikligt ,1987 (LBr)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ) ,schaktmark ,spridd ,2016 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679775, 139179] ) ,gräsbevuxen betesmark , 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ) ,gräsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ) ,vägren och örteik barrskog vid bäck , 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ) , , 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ) ,gårdsplan, strand och anslutande skog , 2003 (LBr)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ) ,fäbodvall med omgivning , 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ) ,vändplan samt intilliggande myr och granskog , 2003 (LBr)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.) (14E 8b , [6790929, 1405475] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Poa supina    Trampgröe
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ) ,mittsträng i brukningsväg ,någon kvm ,1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,spridd ,2016 (LBr & IPt)
Skarptäkt (artp.) (15D 5j , [6829100, 1397250] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.) (15E 5a , [6828647, 1402903] ) , ,noterad ,2004 (Bo Norell)
Poa trivialis    Kärrgröe
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ) ,gräsmark vid älvstrand , 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ) ,fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark , 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ) ,vägkant , 2009 (DABS)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ) ,strandvall,sandig , 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ) ,slåtteräng, vall och skogskanter ,sparsam ,2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ) ,örtdråg i granskog , 2003 (LBr)

Uppdaterad 2017-03-15