ÅL

470 arter

3087 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ) ,skogskant mot kärr , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m S (13F 5b , [6725960, 1459350] ) ,tallhed ,rikligt ,2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725735, 1460667] ) ,grusåsar,skogsmark ,en av de dominerande arterna inom flera km2 ,2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Insjöns kyrka, 3,1 km S-ut (artp.) (13F 5c , [6726569, 1461647] ) , ,noterad ,2020 (Henry Åkerström)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m S (13F 5b , [6725960, 1459350] ) ,tallhed ,rikligt ,2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden (13F 5c , [6725867, 1460087] ) ,grusåsar,skogsmark ,spridd på många lokaler ,2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.) (13F 5c , [6727886, 1460212] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Ålheden, 500 m O Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725479, 1460859] ) ,tallhed ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725788, 1460675] ) ,grusåsar,skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Insjön (W-Lek-0014) (artp.) (13F 5c , [6727870, 1460128] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lundhags (artp.) (13F 5c , [6728374, 1460464] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Matilda Elgerud)
Insjöns koppargruva (artp.) (13F 5d , [6728730, 1466260] ) ,barrskog , 1994 ((sks), Hans Thulin)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731443, 1477236] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Byngsbodarna 300 m Ö-ut (13F 5f , [67273, 14764] ) ,kärrdråg i fd. slåttermark , 1989 (JEd)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726865, 1468317] ) ,ängsmark bäckstrand , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729490, 1466580] ) ,damm , 2010 (JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ) ,sandiga vägkanter , 1992 (JEd)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725305, 1460860] ) ,grusåsar,skogsmark , 2012 (IPt)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.) (13F 5c , [6727886, 1460212] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 200 m V (13F 5c , [6725488, 1463872] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark,dike , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6727650, 1473720] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6729018, 1474160] ) ,slåttermark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6729018, 1474161] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Polypodium vulgare    Stensöta
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö och bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726169, 1459116] ) ,skogsfall , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ) ,gräsrik skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1475] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,slogsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö och bäckravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö i ravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727370, 1467930] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,slogsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö i ravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Rälta (13F 5b , [6726, 1457] ) ,botten av bäckravin ,50 m täckt av arten ,1986 (RTg)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö i ravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö i ravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726552, 1459172] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) ,igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen , 1989 (JEd)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Picea abies    Gran
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Pinus sylvestris    Tall
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m S (13F 5b , [6725960, 1459350] ) ,tallhed , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ) ,gräsbevuxen lucka i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Juniperus communis ssp. communis    En
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Populus tremula    Asp
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727370, 1467930] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ) ,gräsrik skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Salix aurita    Bindvide
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Salix cinerea    Gråvide
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Salix lapponum    Lappvide
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Salix pentandra    Jolster
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Salix phylicifolia    Grönvide
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727384, 1468196] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ) ,gräsbevuxen lucka i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725270, 1461730] ) ,skogskant mot myr , 2012 (IPt)
Myrica gale    Pors
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Kångelbäcken 1 km SO Oxberg (13F 5f , [67283, 14777] ) ,skogsbäck , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Alnus incana    Gråal
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726865, 1468317] ) ,ängsmark bäckstrand , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Betula pendula    Vårtbjörk
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Betula pubescens    Glasbjörk
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Quercus robur    Ek
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Sätergläntan (artp.) (13F 5c , [6727183, 1462614] ) , ,2 ,2018 (Albin Enetjärn)
Humulus lupulus    Humle
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ) ,strandkant vid Solbergatjärnen , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Bistorta vivipara    Ormrot
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Sätergläntan (artp.) (13F 5c , [6727700, 1462475] ) , , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727292, 1467906] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ) ,gräsrik skogsmark , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Cerastium arvense    Fältarv
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Byngsbodarna (13F 5f , [67274, 14761] ) ,vägplan vid gård , 1989 (JEd)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [6728, 1461] ) ,gräsmark invid jvg , 1991 (JEd & LBr)
Brenäs (13F 5c , [67285, 14638] ) ,torrbacke ,enst. ,1987 (TLj)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Slogsveden, 3 km Ö om Öster Insjön (13F 5d , [67291, 14682] ) ,gammal fäbodvall ,enst. ,1987 (TLj)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727358, 1467870] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Gypsophila muralis    Grusnejlika
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ) ,alslybemängd liten bäckdäld , 1993 (TLj)
Sagina procumbens    Krypnarv
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6729288, 1460989] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Silene dioica    Rödblära
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Silene vulgaris    Smällglim
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726485, 1459385] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Stellaria media    Våtarv
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Brenäsudden (13F 5c , [6729, 1463] ) ,strandängar,ännu betade ,fl. ,1987 (TLj)
Nuphar lutea    Gul näckros
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Långsjön (13F 4c , [6724890, 1460530] ) ,sjöstarnd ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,slogsmark , 2016 (JJa)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ) ,alslybemängd liten bäckdäld , 1993 (TLj)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ) ,vägkant mot skog ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Leksands kommun, Svealand, Helgbo, Dalarnas län (artp.) (13F 5d , [6727712, 1469127] ) , ,noterad ,2020 (Åke Tidigs)
Sörskogstjärnen NV (artp.) (13F 5e , [6727463, 1471304] ) ,kalkbarrskog / , 1999 ((sks), Yngve Perjons)
400 m N Sörskogstjärnen (artp.) (13F 5e , [6727989, 1471530] ) , , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Svedjebäcken 400 m NV (artp.) (13F 5e , [6728601, 1473912] ) ,kalkbarrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
O Solbergatjärnen (artp.) (13F 6d , [6730235, 1467263] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2002 ((sks), Hans Sundmark)
600 m N Graverberget (artp.) (13F 6d , [6731736, 1469855] ) , , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Koxåsberget (artp.) (13F 6f , [6731025, 1476796] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Koxåsberget (artp.) (13F 6f , [6731028, 1476786] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Koxåsberget (artp.) (13F 6f , [6731028, 1476815] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ) ,gräsrik skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Insjön (13F 5c , [6727761, 1460170] ) ,kraftledningsgata ,6 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727785, 1460582] ) , ,3 plantor ,2005 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727786, 1460514] ) , ,4 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727862, 1460167] ) , ,1 planta ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727867, 1460713] ) ,nära grusvög ,sammanhängande bestånd , 89 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727870, 1460128] ) ,20 m S om skogsbilväg ,1 planta ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727886, 1460212] ) ,mitt i kraftledningsgata , korsande grusvägar ,17 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [67279, 14606] ) ,sandig skogsmark ,ca 20 ex. ,2005 (Margareta Lilja)
Insjön ,200 m V om Rv 70, mot Ahlmans minnesskog (13F 5c , [6728175, 1460718] ) ,nära grusväg ,7 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6728278, 1461159] ) ,slänt vid gång och cykelväg ,18 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6728349, 1460498] ) ,15 m S om grusväg,brunn ,2 plantor ,2003 (FBg)
Insjön , 150 m N om minnesskogen (13F 5c , [6728387, 1460435] ) , ,3 plantor ,2003 (FBg)
Insjön (W-Lek-0011) (artp.) (13F 5c , [6727761, 1460170] ) , ,3 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0011) (artp.) (13F 5c , [6727761, 1460170] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0012) (artp.) (13F 5c , [6727786, 1460514] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0013) (artp.) (13F 5c , [6727785, 1460582] ) , ,6 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Insjön (W-Lek-0014) (artp.) (13F 5c , [6727870, 1460128] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Insjön (W-Lek-0015) (artp.) (13F 5c , [6727862, 1460167] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0015) (artp.) (13F 5c , [6727862, 1460167] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.) (13F 5c , [6727886, 1460212] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.) (13F 5c , [6727886, 1460212] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0017) (artp.) (13F 5c , [6727867, 1460713] ) , ,16 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0018) (artp.) (13F 5c , [6727955, 1460655] ) ,sandig skogsmark ,20 plantor/tuvor ,2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Insjön (W-Lek-0020) (artp.) (13F 5c , [6728278, 1461159] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , ,2 plantor/tuvor ,2003 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Ål-Kilen, Öälvsvägen (artp.) (13F 4b , [6724214, 1457958] ) , ,2 ,2017 (Sofia Möller Skog)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6727795, 1460585] ) , ,6 plantor/tuvor ,2020 (Ville Pokela)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6727878, 1460710] ) , ,11 plantor/tuvor ,2020 (Ville Pokela)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6727888, 1460211] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Ville Pokela)
Insjön, 200 m V om Rv 70, mot Ahlmans minnesskog (artp.) (13F 5c , [6728175, 1460718] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson)
insjön (artp.) (13F 5c , [6728367, 1460492] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Ville Pokela)
Insjön , 150 m N om minnesskogen (artp.) (13F 5c , [6728387, 1460435] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ) ,ängsmark, vägkant ,spridd ,2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727284, 1467905] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ösmyran (13F 5c , [6725046, 1461455] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Trollius europaeus    Smörbollar
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ) ,slåtterlinda ,rikligt ,2015 (IPt)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727278, 1467898] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Insjön Rv 70 550 m syd brofästet (artp.) (13F 5c , [6729418, 1460512] ) ,slänt på östra sidan av rv 70. observerad från bilen. , 2015 (Pär Dahlström)
Eschscholzia californica    Sömntuta
Ål-Kilen (13F 4b , [6724243, 1458714] ) ,vägslänt med liten gräsbevuxen jordhög ,flera ex. väl etablerade ,2014 (IPt)
Fumaria officinalis    Jordrök
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Hesperis matronalis    Hesperis
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,gammal tomtmark , 2007 (IPt)
Thlaspi arvense    Penningört
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Rälta (13F 5b , [6726, 1457] ) ,botten av bäckravin ,rikl. ,1987 (RTg)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Ribes alpinum    Måbär
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) ,igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen , 1989 (JEd)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2020 (IPt,SNy,KMa)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ) ,skogsbilsvägkant , 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark ,många spridda lokaler ,2012 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ) ,vägkant mot åkervallar , 2006 (IPt & JEd)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ) ,vägkant mot skog , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ) ,vägkant samt tomtmark , 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726650, 1458700] ) ,tomtmark , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ) ,vägkant mot åkervallar , 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [6729310, 1465750] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ) ,vägkant mot skog , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ) ,vägkant samt tomtmark , 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall ,3 plantor ,2020 (IPt,SNy,KMa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ) ,skogsbilsvägkant , 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ) ,vägkant mot åkervallar , 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [6729310, 1465750] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ) ,vägkant mot skog , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ) ,vägkant samt tomtmark , 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ) ,skogsbilsvägkant , 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ) ,vägkant mot åkervallar , 2006 (IPt & JEd)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ) ,gammal vall ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Insjön (13F 5c , [6729310, 1461610] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg ,2 ex (första fyndet i Ål ,foto) ,2007 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ) ,skogsbilsvägkant , 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ) ,vägkant mot åkervallar , 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ) ,vägkant samt tomtmark , 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ) ,skogsbilsvägkant , 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ) ,vägslänt , 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ) ,vägkant mot åkervallar , 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [6729310, 1465750] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ) ,vägkant mot skog , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ) ,vägkant samt tomtmark , 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ) ,ängsmark samt vägkant , 2007 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ) ,gräsbevuxen tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägkant ,enstaka ,2005 (JEd & IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ) ,vägkant samt tomtmark , 2007 (IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark,dike , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727278, 1467898] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant ,spridd ,2015 (IPt)
Fragaria vesca    Smultron
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Geum rivale    Humleblomster
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 600m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727384, 1468196] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 5c , [6728215, 1460305] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Rosa canina    Stenros
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Rosa dumalis    Nyponros
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Rosa glauca    Daggros
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,gammal tomtmark mot väg ,flera buskar av olika ålder ,2007 (IPt)
Rosa x kamtschatica    Kamtjatkaros
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Rubus odoratus    Rosenhallon
V om Långsjön (13F 4c , [6724760, 1460097] ) ,vägslänt , 2016 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725115, 1461405] ) ,myr , 2019 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Rubus saxatilis    Stenbär
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ) ,gräsrik skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.) (13F 5d , [6729487, 1466933] ) ,fuktig sänka längs liten bäck ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Rubus idaeus    Hallon
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726169, 1459116] ) ,skogsfall , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sorbus intermedia    Oxel
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728420, 1472590] ) ,bäckkant i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Vid myrmark mellan Kungs och Garvetjärnen, 200 m norr om tjärnen (13F 6e , [67314, 14707] ) ,skuggigt och skogigt, skogsstjärna ,1 ex ,1996 (MBe)
Spiraea x arguta    Brudspirea
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727930, 1473724] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Astragalus penduliflorus    Smällvedel
Långsjön (13F 4c , [6724790, 1460420] ) ,vägslänt ,10 ex ,2004 (IPt)
Långsjön i vägskärning nedom sommarhus (13F 4c , [6724804, 1460485] ) , ,ca 120 ruggar längs 100 m väg ,1993 (TLj)
Ett par km från tidigare förstörd lokal, sandig vägbank, flera ex 1985 (GTr) * vid vägen S om Lång-sjön (13F 4c , [67248, 14604] ) ,tallhed och vägkant ,ett flertal ex ,1988 (ADv)
200 m väst om Långsjön (artp.) (13F 4c , [6724742, 1460294] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.) (13F 4c , [6724820, 1460440] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.) (13F 4c , [6724820, 1460440] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.) (13F 4c , [6724820, 1460440] ) ,vägkant ,10 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.) (13F 4c , [6724820, 1460440] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.) (13F 4c , [6724820, 1460440] ) ,vägkant ,11 plantor ,2010 (Tomas Ljung)
Långsjön väster om (artp.) (13F 4c , [6724823, 1460430] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,vägkant mot bäckravin ,flera buskar helt naturaliserade ,2015 (IPt)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 5c , [6728215, 1460305] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Svedjebäcken 400 m NV (artp.) (13F 5e , [6728601, 1473912] ) ,kalkbarrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Lotus corniculatus    Käringtand
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725414, 1460775] ) ,grusåsar,skogsmark , 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 5c , [6728215, 1460305] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,gräsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,1 ,2018 (Magnus Stenmark)
Medicago lupulina    Humleluzern
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Övre Helgnäs (13F 5c , [6728100, 1464330] ) ,vägkant ,rikligt ,2015 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Trifolium aureum    Gullklöver
Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [67284, 14613] ) ,gräsmark invid jvg ,t.riklig ,1991 (JEd & LBr)
Insjön (artp.) (13F 5b , [6726655, 1459060] ) , ,noterad många plantor på vägkant av grusväg ,2020 (Stina Johansson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Trifolium medium    Skogsklöver
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ) ,skogsbilsvägkant ,rikligt ,2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg ,rikligt ,2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgnäs-Helgbo (13F 5d , [6727560, 1465590] ) ,vägkant ,fåtalig ,2003 (IPt)
Väster om Långsjön (artp.) (13F 4c , [6724763, 1460370] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726931, 1467430] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Vicia sepium    Häckvicker
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,gammal tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727384, 1468196] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
N-sluttning mot Helgsjön (13F 5d , [67254, 14687] ) ,dockig terräng med kalkinslag ,t.riklig ,1988 (LJn)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727339, 1468215] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.) (13F 5d , [6729487, 1466933] ) ,fuktig sänka längs liten bäck ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Insjön ,NO om Clas Olsson´s (13F 5c , [6728820, 1461020] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt)
Geranium pratense    Ängsnäva
Insjön vid jvg 100 m S stn (13F 5c , [6729, 1460] ) ,lv-kant mot gård ,något förvildad mot vägen , 1992 (JEd)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Geranium robertianum    Stinknäva
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727740, 1469213] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Linum catharticum    Vildlin
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Acer platanoides    Lönn
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727370, 1467930] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ) ,strandkant vid Solbergatjärnen , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) ,kulturföryngring,äldsta träd på gamla odlingsrösen , 1989 (JEd)
Kångelbäcken 1 km SO Oxberg (13F 5f , [67283, 14777] ) ,skogsbäck ,enstaka ,1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Under elledningen, 150 m efter Kungs längs vägen till Varåsen (13F 6e , [67314, 14701] ) ,högt gräs och sly, vide och piprör ,3 ex ,1996 (MBe)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Frangula alnus    Brakved
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725270, 1461730] ) ,skogskant mot myr , 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Malva moschata    Myskmalva
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Daphne mezereum    Tibast
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) ,örtrik fd. odlad mark , 1989 (JEd)
IP3 (artp.) (13F 5c , [6727546, 1460999] ) , ,2 ,2020 (Stina Johansson)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727740, 1469213] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.) (13F 5d , [6729489, 1466887] ) ,brantmiljö i ravin ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6731539, 1470119] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Viola arvensis    Åkerviol
Ål-Kilen (13F 4b , [6724243, 1458714] ) ,vägslänt med liten gräsbevuxen jordhög , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Viola epipsila    Mossviol
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Viola mirabilis    Underviol
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Viola palustris    Kärrviol
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Viola riviniana    Skogsviol
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Viola rupestris    Sandviol
Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ) ,sandiga vägkanter , 1992 (JEd)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Viola selkirkii    Skuggviol
Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ) ,alslybemängd liten bäckdäld ,t.rikl. ,1993 (TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ) ,alslybemängd liten bäckdäld , 1993 (TLj)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Epilobium montanum    Bergdunört
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) ,igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ) ,kärr , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Oenothera rubricaulis    Pricknattljus
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,gammal tomtmark mot väg ,ca 10 ex. ,2007 (IPt)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cornus suecica    Hönsbär
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726650, 1458700] ) , , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Angelica sylvestris    Strätta
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726865, 1468317] ) ,ängsmark bäckstrand , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Carum carvi    Kummin
Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ) ,ängsmark ,1 planta ,2015 (IPt)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Myrrhis odorata    Körvel
Byngsbodarna (13F 5f , [67274, 14761] ) ,vägkant snår vid fd. fäbod , 1989 (JEd)
Slogsveden,eft skogsvägen,vändplan,fäbodvallen (29 32 -41 32) (13F 5d , [67289, 14682] ) ,nu beskogade beteshagar mot gamla,nu sönderkörda fäbodstigen ,flera mindre best. ,1987 (TLj)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Blåbodarna (13F 5c , [67251, 14626] ) ,fäbodvall ,rikligt ,1993 (TLj)
Västra Solberga ödetorp (13F 6d , [6730390, 1466080] ) , ,1 bestånd v uthuset ,1993 (TLj)
Holms (13F 6d , [6730860, 1468410] ) ,torpställe ,spridd ,1993 (TLj)
Avradsbo (13F 6d , [6731160, 1468600] ) ,torpställe ,spridd ,1993 (TLj)
Sista huset längs vägen till Kungs efter elledningen (13F 6e , [67316, 14704] ) ,näringsrik, ganska skuggig mark bakom uthus ,100 ex ,1996 (MBe)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Seseli libanotis    Säfferot
500 m SO älvbron efter jvg (13F 5c , [67295, 14606] ) ,järnvägsbank ,enstaka ,1993 (TLj)
Andromeda polifolia    Rosling
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725115, 1461405] ) ,myr , 2019 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Calluna vulgaris    Ljung
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Brändbäcken (13F 6e , [67309, 14728] ) , ~refl~ ,sandig ganska fuktig vägren , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Väster om Långsjön (artp.) (13F 4c , [6724763, 1460370] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Stråttbäcken med ravin (artp.) (13F 5c , [6727440, 1460086] ) ,ravin / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Ålheden (13F 5c , [6725660, 1460105] ) ,tallskog , 2015 (IPt)
Ålheden S om Stråttbäcken (13F 5c , [6727, 1460] ) ,tallsandhed , 1992 (JEd)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.) (13F 5d , [6729487, 1466933] ) ,fuktig sänka ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,skogsmark, bäckstrand , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
400 m O om Långsjön, 2 lokaler inom 100 m (13F 4c , [6724970, 1460970] ) ,tallhed , 2013 (IPt)
Pyrola minor    Klotpyrola
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,skogsmark, bäckstrand , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) , , 2020 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ) ,gräsbevuxen lucka i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ledum palustre    Skvattram
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725115, 1461405] ) ,myr , 2019 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725115, 1461405] ) ,myr , 2019 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 200 m V (13F 5c , [6725488, 1463872] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
”Insjögölen”(?) (13F 5c , [6729540, 1460770] ) ,lövslänterna däromkring ,ymnigt förvildad ,1993 (TLj)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Knippbodarna (13F 5c , [6727230, 1462990] ) ,vägkant , dike ,rikligt ,2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Primula farinosa    Majviva
Solberga (13F 6d , [6730540, 1466780] ) ,betad fuktäng , 1993 (TLj)
Solarvet (NYSTR.1974) (13F 5e , [6728, 1474] ) , ,1 ex. ,1983 (PJo)
Primula veris    Gullviva
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Syringa vulgaris    Syrén
Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.) (13F 5e , [6727699, 1473742] ) , ,2096 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.) (13F 5e , [6727810, 1473801] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Solarvet intill vägkorset mot Oxberg (13F 5e , [6727790, 1473760] ) ,vägkanter med rik ängsflora ,flera tusen ex , många vitblommiga 1993- 2006 ,kvar även efter dikning 2001 ,2006 (TLj)
Solarvet, ca 160m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant ,103 st, de flesta blommande ,2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [67290, 14735] ) ,i hackslog ,ca 10 ex 1986- ,1990 (PJn, TLj)
Djuptjärnsbo, Ål s.n (artp.) (13F 5d , [6727281, 1467889] ) ,slåttermark ,380 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727287, 1467896] ) , ,43 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6727614, 1473694] ) ,betesmark ,8 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6727652, 1473719] ) ,betesmark ,41 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.) (13F 5e , [6727699, 1473742] ) , ,2099 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6727732, 1473744] ) ,betesmark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6728979, 1474178] ) , ,75 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6728985, 1474141] ) ,slåttermark ,18 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6728994, 1474144] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6729001, 1474142] ) ,slåttermark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6729005, 1474146] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6729011, 1474191] ) ,slåttermark ,62 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6729013, 1474191] ) , ,164 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6729017, 1474166] ) , ,208 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Solarvet, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6729018, 1474161] ) ,slåttermark ,21 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Vinca minor    Vintergröna
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Galium album    Stormåra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Galium album x verum    
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Galium boreale    Vitmåra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ) ,strandkant vid Solbergatjärnen , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ) ,gräsbevuxen lucka i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ) ,kärr , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473500] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Galium verum    Gulmåra
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Polemonium caeruleum    Blågull
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Borago officinalis    Gurkört
Ål-Kilen (13F 4b , [6724243, 1458714] ) ,vägslänt med liten gräsbevuxen jordhög , 2014 (IPt)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Galeopsis bifida    Toppdån
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725305, 1460860] ) ,grusåsar,skogsmark , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473500] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Mentha arvensis    Åkermynta
Långsjön (13F 4c , [6724806, 1460554] ) ,strand , 2019 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Prunella vulgaris    Brunört
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Solberga (13F 6d , [6730933, 1467326] ) ,tomtmark, under fågelbord , 2020 (Maria Tjäder)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725046, 1461455] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728420, 1472590] ) ,bäckkant i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726169, 1459116] ) ,skogsfall , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Insjön, Sätergläntan (artp.) (13F 5c , [6727471, 1462338] ) , , 2015 (Margareta Edqvist)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Ål-Kilen, vid elljusspårets start (13F 4b , [6724680, 1459773] ) ,gräsmark i skogsmiljö ,ett stort bestånd ,2015 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant ,några m2 ,2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Ålheden efter Rv 70 (13F 5c , [6726, 1460] ) ,i vägkanterna ,sparsam ,1993 (TLj)
Sätergläntan (13F 5c , [6727, 1462] ) ,gräsmark o dyl kring gårdarna ,rikligt ,1989 (FCa)
Knippboheden - 5 km söderut efter skogsbilväg (13F 5c , [67272, 14616] ) ,vägkanter ,ymnigt ,2004 (IPt)
Skogsbilvägen mellan Ösmyran och Knippboheden (13F 5c , [6727200, 1461680] ) ,vägkanter schaktade och rensade med maskoiner ,en av landskapets rikaste lokaler för arten nästan helt spolierad ,2012 (IPt)
Knippboheden - Sätergläntan (13F 5c , [67274, 14621] ) ,vägkanter ,rikligt ,2004 (IPt)
Vägen mellan Helgnäs och Helgbo (13F 5d , [6727, 1465] ) ,vägkanter ,spridd ,1987 (TLj)
Brenäs-Helgbo-Sjövik (DBS) (13F 5c , [6727, 1464] ) ,vägkanter ,minst 7 km väg i 7 km-rutor ,1987 (TLj)
Brenäs-Helgbo-Sjövik (DBS) (13F 5d , [6729, 1465] ) ,vägkanter ,minst 7 km väg i 7 km-rutor ,1987 (TLj)
Brenäs-Helgbo-Sjövik (DBS) (13F 6d , [6730, 1465] ) ,vägkanter ,minst 7 km väg i 7 km-rutor ,1987 (TLj)
Övre Helgnäs samt mot Ö. Insjön, vägkanter och ängsmark, ca 1980 (LKs: WIS.&MOR.1987) * vägen Brenäs-Helgnäs-Sjövik (13F5c3-3-, 3-4-, 5d3-0-, 4-0-, 6d0-0-), (13F 5c , [6728, 1463] ) ,vägkanter ,spridd ca en halvmil längs vägen ,1989 (TLj)
Övre Helgnäs samt mot Ö. Insjön, vägkanter och ängsmark, ca 1980 (LKs: WIS.&MOR.1987) * vägen Brenäs-Helgnäs-Sjövik (13F5c3-3-, 3-4-, 5d3-0-, 4-0-, 6d0-0-), (13F 5d , [6728, 1465] ) ,vägkanter ,spridd ca en halvmil längs vägen ,1989 (TLj)
Övre Helgnäs samt mot Ö. Insjön, vägkanter och ängsmark, ca 1980 (LKs: WIS.&MOR.1987) * vägen Brenäs-Helgnäs-Sjövik (13F5c3-3-, 3-4-, 5d3-0-, 4-0-, 6d0-0-), (13F 6d , [6730, 1465] ) ,vägkanter ,spridd ca en halvmil längs vägen ,1989 (TLj)
Insjön längs jvg mot Gagnef, ängsmark, riklig 1979-84 (LKs:WIS.&MOR.1987) * vid jvg ca 600 m S om stn (13F 5c , [67283, 14614] ) ,jvg-slänt ,enstaka ,1991 (JEd & LBr)
Insjön, Sätergläntan (artp.) (13F 5c , [6727471, 1462338] ) , , 2015 (Margareta Edqvist)
Lilla Helgås (artp.) (13F 5d , [6726100, 1466864] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,vägkant ,1 stort ex. ,2007 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729320, 1461600] ) ,vägkant ,2 ex. ,2006 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730155, 1461395] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ) ,strandkant vid Solbergatjärnen , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Veronica scutellata    Dyveronika
Byngsbodarna 300 m Ö-ut (13F 5f , [67273, 14764] ) ,kärrdråg i fd. slåttermark , 1989 (JEd)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Tällbergsvägen (artp.) (13F 5e , [6727538, 1473666] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Plantago major    Groblad
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Plantago maritima    Gulkämpar
Riksväg 70 (artp.) (13F 5c , [6726529, 1460061] ) ,vägkant ,noterad plantor/tuvor, flera hundra plantor. från punkt och 300 m norrut. ,2019 (Kalle Källebrink)
Plantago media    Rödkämpar
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Linnaea borealis    Linnéa
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.) (13F 5c , [6728349, 1460498] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Viburnum opulus    Olvon
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ) ,gräsbevuxen lucka i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726865, 1468317] ) ,ängsmark bäckstrand , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Knautia arvensis    Åkervädd
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Ösmyran V-ut (13F 5c , [6725014, 1461099] ) ,gräsplan i skog , 2019 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ) ,gräsrik skogsmark , 2010 (JJa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Campanula patula    Ängsklocka
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6731539, 1470119] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Långsjön (13F 4c , [6724810, 1460500] ) ,grässlänt mot sjön ,några ex ,2007 (IPt)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,gammal tomtmark mot väg , 2007 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Achillea millefolium    Röllika
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Ålniporna (13F 5b , [6726, 1458] ) ,på utkast vid ravinkant ,enst. ,2000 (TLj)
Antennaria dioica    Kattfot
Tomtjärn (13F 5b , [6726348, 1459385] ) ,gammal bruksväg i blandskog , 2014 (IPt)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727292, 1467906] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
1 km S om Solarvet (artp.) (13F 5e , [6727580, 1473684] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägren (artp.) (13F 5e , [6727871, 1473819] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Matilda Elgerud)
Vägren (artp.) (13F 5e , [6727871, 1473819] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Matilda Elgerud)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Arnica montana    Slåttergubbe
Djuptjärnsbo, Ål s.n (artp.) (13F 5d , [6727290, 1467880] ) ,slåttermark ,6 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727292, 1467906] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Carduus crispus    Krustistel
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Centaurea jacea    Rödklint
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726123, 1465185] ) ,vägkant mot bäckravin , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Insjöns jvg-station (13F 5c , [67290, 14611] ) ,järnvägskant ,rikl. ,1988 (TLj)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Cicerbita alpina    Torta
200 m från stigen från Varåsen moTräfotbodarna (13F 6e , [67303, 14713] ) ,kalhygge, slyigt, högt gräs och hallonsnår ,2 ex ,1996 (MBe)
700 m från Varåsen längs stigen mot Träftbodarna (13F 6e , [67305, 14714] ) ,soligt kalhygge, högt gräs och sly ,2 ex ,1996 (MBe)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Ösmyran V-ut (13F 5c , [6725014, 1461099] ) ,gräsplan i skog , 2019 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Cirsium helenioides    Brudborste
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ) ,strand , 2020 (SNy)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet Södra vägen (artp.) (13F 5e , [6728015, 1473590] ) , , 2005 (Kalle Bergström)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Sätergläntan (13F 5c , [6727267, 1462637] ) ,vägkant , dike , 2012 (IPt)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2014 (IPt)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,skogsmark, bäckstrand , 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.) (13F 5d , [6729487, 1466933] ) ,fuktig sänka längs liten bäck ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Helianthus annuus    Solros
Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ) ,vägslänt ,rikligt, planterad ? ,2020 (IPt)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727370, 1467930] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ) ,sandiga vägkanter , 1992 (JEd)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727292, 1467906] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.) (13F 5e , [6727737, 1473764] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lapsana communis    Harkål
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ) ,vägkant ,rikligt ,2007 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) , , 2020 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,gräsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Insjön (artp.) (13F 5c , [6728887, 1461159] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6e , [6731539, 1470119] ) ,fuktäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Mycelis muralis    Skogssallat
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig ravinskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Petasites hybridus    Pestskråp
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Åhls kyrka (artp.) (13F 5c , [6729760, 1461740] ) , ,noterad ,2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 5c , [6728215, 1460305] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Senecio vulgaris    Korsört
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Ösmyran V-ut (13F 5c , [6725014, 1461099] ) ,gräsplan i skog , 2019 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Sonchus asper    Svinmolke
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Tanacetum vulgare    Renfana
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ) ,vägkant / stenmur , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Tussilago farfara    Hästhov
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726552, 1459172] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ) ,strandkant vid Solbergatjärnen , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Paris quadrifolia    Ormbär
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Stråttbäcken med ravin (artp.) (13F 5c , [6727440, 1460086] ) ,ravin / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727740, 1469213] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.) (13F 5d , [6729585, 1466700] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726395, 1459419] ) ,gammal bruksväg i blandskog , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ) ,strandkant vid Solbergatjärnen , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Insjön , vid Blomsterhandeln (13F 5c , [67295, 14611] ) ,vägkant ,ca 1 m2 ,2004 (IPt)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ) ,åkerväg ,6 ex. ,2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Lilium martagon    Krollilja
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant ,spridd ,2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ) ,strand , 2020 (SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark,dike , 2015 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägslänt ,ca 10 ex ,2005 (IPt & JEd)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [67273, 14762] ) ,igenvuxen ängsmark ,enst. ,1989 (JEd)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet (artp.) (13F 5e , [6728086, 1473627] ) , ,flera ex. vid vägkanten. ,2016 (Maja Wressel)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Gravertjärnen (13F 6e , [67314, 14707] ) , ~refl~ ,skuggig myrmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Solarvet , , 1993 (Sporre E.)
Solarvet, ca 1930-t (Spe) , 54 ex 1960 (Tr) * ca 40 ex 1972 (NYSTR.1973) * 122 ex ,1987 (FCa)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727292, 1467906] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Solarvet (DF) (13F 5e , [67287, 14740] ) ,överg.mln f.d slåtteräng/slåttermyr ,20-25 ex. (1976 50-tal ex.) ,1983 (PJo)
Goodyera repens    Knärot
Oxberg 1,3 km mot SO (13F 5f , [6728, 1477] ) ,granskog , 1989 (JEd)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727668, 1469241] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727703, 1469219] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727776, 1469199] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727782, 1469190] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727979, 1469070] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728012, 1469201] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728076, 1469178] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728093, 1469519] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728095, 1469504] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728096, 1469185] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728100, 1469519] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728288, 1469562] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728507, 1469340] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728727, 1469095] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6728730, 1469088] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.) (13F 5d , [6729487, 1466933] ) ,fuktig sänka ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Spjutsjöberget Sågtjärnsbäcken (artp.) (13F 5f , [6727752, 1477042] ) , , 2008 (Uno Skog)
Koxåsberget (artp.) (13F 6f , [6730983, 1476872] ) ,2 x 1 meter ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Koxåsberget (artp.) (13F 6f , [6731121, 1476945] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731471, 1477689] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens, Patric Engfeldt)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731475, 1477672] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731484, 1477733] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731496, 1477680] ) , ,7 m² ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731504, 1477707] ) , ,4 m² ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731505, 1477331] ) , ,40 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731536, 1477387] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731583, 1477681] ) , ,60 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.) (13F 6f , [6731691, 1477542] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens, Ulf Lindenbaum)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728780, 1473390] ) ,vägslänt ,enstaka ,2005 (IPt & JEd)
Solberga (13F 6d , [67302, 14665] ) ,vägkant ,1 ex. ,1987 (TLj)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnsbo, Ål s.n (artp.) (13F 5d , [6727281, 1467889] ) ,slåttermark ,380 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Djuptjärnsbo (artp.) (13F 5d , [6727292, 1467906] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkant (artp.) (13F 5e , [6727714, 1473769] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Solarvet Södra vägen (artp.) (13F 5e , [6728015, 1473590] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Solarvet, Ål s:n (artp.) (13F 5e , [6729011, 1474191] ) ,slåttermark ,62 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Listera cordata    Spindelblomster
Kungs (13F 6e , [67314, 14700] ) , ~refl~ ,öppen våt mark under elledning med högt gräs , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Listera ovata    Tvåblad
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
50 m söder om Kungs under elledning vid en bäck (13F 6e , [67315, 14702] ) ,fuktig, buskig mark med högt gräs, piprör ,2 ex ,1996 (MBe)
40 m in på vägen mitt emot vägen till Kungs (13F 6e , [67318, 14702] ) ,högt gräs, ganska buskigt och skuggigt, piprör ,5 ex ,1996 (MBe)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Sätergläntan (artp.) (13F 5c , [6727043, 1462678] ) , , 2015 (Uno Unger)
Insjön, Sätergläntan (artp.) (13F 5c , [6727471, 1462338] ) , , 2015 (Margareta Edqvist)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet Södra vägen (artp.) (13F 5e , [6728015, 1473590] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Svedjebäcken 400 m NV (artp.) (13F 5e , [6728601, 1473912] ) ,kalkbarrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Platanthera bifolia    Nattviol
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Låglänt terräng ned mot Helgsjön (13F 5d , [67254, 14687] ) ,gles fuktig strandskog ,10 ex. ,1989 (LJn)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) ,igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen , 1989 (JEd)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ) ,vägkant mot skog , 2007 (IPt)
Träfotsbodarna (13F 6e , [67307, 14722] ) , ~refl~ ,torrt kalhygge med högt gräs , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
200 m söder om vändplanen på skogsvägen från Tällberg (13F 6e , [67307, 14723] ) ,torrt kalhygge med högt gräs, rödven ,4 ex ,1996 (MBe)
Gimmenvägen vid Koltjärnen (artp.) (13F 4d , [6723742, 1468812] ) , ,218 ,2017 (Per-Inge Mill)
Långbergs fäbodarna (artp.) (13F 5d , [6727740, 1469213] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Calla palustris    Missne
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Långsjön (13F 4c , [6724806, 1460554] ) ,strand , 2019 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,damm , 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729490, 1466580] ) ,damm , 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,damm , 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,damm , 2010 (JJa)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Juncus articulatus    Ryltåg
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Juncus bufonius    Vägtåg
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Juncus bulbosus    Löktåg
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Sjövik (13F 6d , [67302, 14654] ) ,nära väg i sank mark ,mindre bestånd ,1986 (MKp)
Juncus effusus    Veketåg
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ) ,gräsbevuxen lucka i skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Luzula pilosa    Vårfryle
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Carex acuta    Vass-starr
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Carex brunnescens    Nickstarr
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Carex canescens    Gråstarr
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 200 m V (13F 5c , [6725488, 1463872] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Carex digitata    Vispstarr
Insjön (W-Lek-0016) (artp.) (13F 5c , [6727886, 1460212] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728420, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex echinata    Stjärnstarr
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Carex elata    Bunkestarr
Långsjön (13F 4c , [6724890, 1460530] ) ,sjöstarnd ,ymningt,helt dominerande starr ,2003 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726865, 1468317] ) ,ängsmark bäckstrand , 2015 (IPt)
Carex ericetorum    Backstarr
Ålheden S om Stråttbäcken (13F 5c , [6727, 1460] ) ,tallsandhed , 1992 (JEd)
Carex flava    Knagglestarr
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex globularis    Klotstarr
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Carex limosa    Dystarr
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Carex loliacea    Repestarr
Oxberg 1,3 km mot SO (13F 5f , [67282, 14778] ) ,bäcksänka , 1989 (JEd)
Carex magellanica    Sumpstarr
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725115, 1461405] ) ,myr , 2019 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ) ,ängsmark vid bäck , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex ovalis    Harstarr
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna, Gullersmyran (13F 5c , [6725740, 1463734] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda ,rikligt ,2015 (IPt)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ) ,kärr , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 200 m V (13F 5c , [6725488, 1463872] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark,dike , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,damm , 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Carex vaginata    Slidstarr
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [6724806, 1460554] ) ,strand ,rikligt ,2019 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ) ,gräsmyr intill ängsgranskog , 1993 (TLj)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Ösmyran (13F 5c , [6725115, 1461405] ) ,myr , 2019 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 200 m V (13F 5c , [6725488, 1463872] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ) ,sjöstrand , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Rhynchospora alba    Vitag
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,myr , 2014 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,åstrand , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Trichophorum alpinum    Snip
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ) ,sumpmark/kärr , 2010 (IPt&JJa)
Agrostis canina    Brunven
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stångtjärn norr Övre Valsan (13F 4e , [6724172, 1473290] ) ,strand , 2020 (SNy)
Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ) ,myr med bäck , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Agrostis capillaris    Rödven
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Agrostis gigantea    Storven
Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6727, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Agrostis stolonifera    Krypven
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ) ,gammal ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Helgnäs (artp.) (13F 5c , [6728023, 1464452] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Briza media    Darrgräs
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462620] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [6728, 1461] ) ,gräsmark invid jvg , 1991 (JEd & LBr)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ) ,kärr , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ) ,myr med bäck ,stort bestånd ,2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Helgsjön, Norra änden (artp.) (13F 5d , [6726895, 1467359] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ) ,sandiga vägkanter , 1992 (JEd)
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Ö om Långsjön,vägkant (13F 4c , [6724980, 1461090] ) ,torr sandig plan ,t.rikligt ,2003 (IPt)
Tomtjärn 1 kim NNO (13F 5b , [6727300, 1459813] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [6728, 1461] ) ,gräsmark invid jvg , 1991 (JEd & LBr)
Insjön (13F 5c , [6728150, 1460910] ) ,längs rv 70 ,rikligt ,2019 (SNy)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Calamagrostis stricta    Madrör
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Danthonia decumbens    Knägräs
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,bruksväg, skogsmark , 2014 (IPt)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,gräsmark , 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ) ,skogsmark med ängsrester , 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Roegneria canina    Lundelm
Kångelbäcken 1 km SO Oxberg (13F 5f , [67283, 14777] ) ,skogsbäck , 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Elytrigia repens    Kvickrot
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,bruksväg, skogsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,åkerkant , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ) ,fritidstomt med sjöstrand , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ) ,schaktad ängsmark , 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ) ,skogskant mot åker , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ) ,vägslänt , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,blandskog med bäck , 2014 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ) ,vägdike , 2015 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,strand , 2016 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.) (13F 5d , [6729483, 1467077] ) ,bäckdråg, fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Avenula pubescens    Luddhavre
Brenäs mot Brenäsudden (13F 5c , [6729, 1463] ) ,vägrenar eft.brukningsväg/åkerkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Brenäsudden (13F 5c , [67298, 14635] ) ,betad strandäng , 1987 (TLj)
Holcus mollis    Lentåtel
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ) ,tomtmark, upplag , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [67273, 14762] ) ,gammal igenvuxen vall , 1989 (JEd)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Melica nutans    Bergslok
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,gräsmark , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.) (13F 5d , [6726387, 1469219] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.) (13F 5d , [6729487, 1466933] ) ,fuktig sänka längs liten bäck ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.) (13F 5e , [6727666, 1473736] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ) ,grösmark , 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Nardus stricta    Stagg
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ) ,skogsmark/stig nära tjärn , 2020 (IPt & SNy)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.) (13F 6e , [6731247, 1473636] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Solberga (13F 6d , [67308, 14673] ) ,vägkant ,1 stort best. ,1987 (TLj)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,vägkant mot ängsmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ) ,fäbod, vägkant , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ) ,ängsmark vid dammar , 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ) ,vägkant , 2016 (JJa)
Phragmites australis    Vass
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ) ,sjö , 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ) ,liten kärrsänka i skogmark , 2010 (IPt&JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ) ,strandkant , 2016 (JJa)
Poa annua    Vitgröe
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ) ,ängsmark, vägkant , 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729560, 1466260] ) ,gräsbevuxen grusplan , 2010 (JJa)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ) , , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Poa nemoralis    Lundgröe
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727031, 1467057] ) ,ängsmark , 2020 (IPt)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Poa palustris    Sengröe
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ) ,strand , 2019 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ) ,å / strand , 2020 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Ål-Kilen, vid elljusspårets start (13F 4b , [6724680, 1459773] ) ,gräsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Ösmyran (13F 5c , [6725046, 1461455] ) ,skogsbilvägkant , 2019 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726552, 1459172] ) ,ängsmark med bruksväg , 2014 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ) ,vägkant mot betesmark , 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ) ,fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ) ,gammal fäbodvall , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ) ,lövskog , 2020 (IPt & SNy)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ) ,vägkant / gårdsplan , 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ) ,slåtterlinda , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ) ,vägkant , 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ) ,vägkant , 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ) , , 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ) ,bymiljö / vägkant / ängsmark , 2020 (IPt & SNy)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.) (13F 5b , [6726299, 1458260] ) , ,noterad ,2016 (Johan Niss)
Poa supina    Trampgröe
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ) ,vägkant,dikesren , 2012 (IPt)
Poa trivialis    Kärrgröe
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ) ,älvstrand , 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ) ,vägkanter & diken , 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ) ,skogsbilväg , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6727112, 1466935] ) ,vägkant / ängsmark , 2020 (IPt)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ) ,fuktig skogsmark , 2010 (IPt&JJa)

Uppdaterad 2020-12-20