DABS vårvinterprogram 2018

Programmet genomförs i samarbete med

 

Onsd 24 jan kl 19.00
Brandekologi – erfarenhet från bränningar i Dalaskogen

Fredrik Lundin från Länsstyrelsen berättar och visar bilder om hur viktiga skogsbränder är och om hur man gör naturvårdsbränningar.

Lokal: Studiefrämjandet Magasinsgatan 27

 

Onsd 14 feb kl 19.00
Rällsjö Britta och hennes växter

Lena Nygårds berättar om Rällsjö Britta från Bjursåsbyn Rällsjöbo som under hela sitt liv samlade gamla växter. Många av växterna kommer att bevaras i den Nationella genbanken i Alnarp och i ett lokalt klonarkiv på Gamla Stabergs Bergsmansgård

Lokal: Falurummet i Kulturhuset Tio14 (Teaterg 3, Falun). OBS! Entré 50:-

 

Söndag 18 mars kl.14.00 - Årsmöte

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder DABS på fika och
Bengt Stridh berättar om

Västmanlands flora

Lokal: Studiefrämjandet Magasinsgatan 27

 

Onsd 11 april kl 19.00 - Dalafloran

Lägesrapport från arbetet med Dalafloran 2017, presentation av hur långt vi har kommit, vilka områden som behöver undersökas mer o.s.v.
Lokal: Studiefrämjandet Magasinsgatan 27

 

Lörd 28 april kl 10.00
Planeringsmöte inför sommarens aktiviteter

Lokal: Bodarna bystuga Gagnef

 

Lörd 26 maj - BioBlitz

I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz  vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn.
Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupperför att bl.a. kunna artbestämma det som hittas.
Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda.

Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer.
För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret.

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs!
Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands.

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland,
Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.

 

Hjärtligt välkommen!

DABS styrelse
Kontakt: ordförande Urban Gunnarsson tel 076-828 29 80’

 

 

 

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 100 kr

Familjemedlem på samma adress (får ingen egen Trollius) 30 kr

 

Betalas in på DABS plusgirokont 67 67 17-2