DABS program

Sommaren 2022

 

OBS! Kolla vår hemsida www.dalafloran.se
för eventuella ändringar och nya programpunkter.

 

Sönd 5 juni kl 07.00 – Bioblitz Dalarna, tillfälle 1, fåglar

Bioblitzen är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska förening, Dalarnas och Västmanlands Entomologiska förening och Mykologiska föreningen svampklubben Skogsriskan. I år är inriktad på inventeringar utförda av föreningarnas aktiva och kunniga medlemmar vid tre tillfällen, en dag vardera, inom ett område som tidigare inte undersökts noga. Tidpunkterna är valda utifrån förväntad högsäsong för de organismgrupper som respektive förening främst är inriktad på. Undersökningsområde är Ockrandalen öster om Boda. Samlingsplats: Boda gammelgård – för gruppindelning, återsamling med genomgång.

Lörd 11 juni kl 10.00 – Heldagsexkursion till Smedjebacken

Vi inventerar i trakterna runt Smedjebacken. Samlingsplats: hamnen i Smedjebacken. Kontaktperson: Sören Nyström, tel. 070-229 55 62.

Sön 19 juni – De vilda blommornas dag

Lokala floravandringar som arrangeras på flera håll i länet. Se även separat program på  https://devildablommornasdag.se.

Söndag 19 juni 9.00         De vilda blommornas dag                      
Dalviks kvarn, Djurås eller vägskälet mot Säl 9.15
I år besöker vi de blomrika markerna i Säls fäbod öster om Mockfjärd.
Här finns också ett nytt naturreservat, Sälskapet, högst upp i fäboden.
Vandringsledare: Åke Tidigs 076-824 73 29 och Ragnar Nyberg 070-540 62 96

Söndag 19 juni 10.00         De vilda blommornas dag   
Blomstervandring Dalarnas botaniska sällskap
Gopa, Falun Samling Prosgårdarna
Ledare Janet Jandér

Söndag 19 juni 10.00         De vilda blommornas dag  
Blomstervandring på Gunhåbergets fäbod, vi letar växter på fäboden och i skog och på myr som ligger i anslutning till den.
Samling Malungs vårdcentrals parkeringsplats klockan 10.00
Ledare Mats Nordhag

Tisd 28 juni kl 18.00 – Kvällsexkursion till Vika (Falun)

Vi gör en kvällsinventering i trakterna av Vika (Falu kommun). Samlingsplats: Vika kyrka. Kontaktperson: Matilda Elgerud, tel. 073-647 41 60.

3 – 9 juli – Inventeringsläger i sydöstra Dalarna

Årets inventeringsläger kommer huvudsakligen att ligga i Avesta kommun. Förläggning med självhushållning är lagd till Falkuddens camping och sker till självkostnadspris. Bilresor under inventeringen bekostas av DABS. Anmälan till Urban Gunnarsson, urban.gunnarsson68@gmail.com, tel. 076-828 29 80.

Onsd 13 juli kl 10.00 - Heldagsexkursion till Trollbosjön, Hedemora

Vi inventerar i området runt Trollbosjön, Hedemora. Samlingsplats: Viksbro (vid bron över Dalälven). Kontaktperson: Urban Gunnarsson, tel. 076-828 29 80.

Tisd 19 juli kl 18.00 – Kvällsinventering av åkerogräs, Djurås

Vi samlas för att gemensamt utföra åkerogräsinventering enligt Svensk Botanisk Förenings inventering, https://svenskbotanik.se/inventera-akerogras/. Samlingsplats: Djurås station. Kontaktperson: Mats Nordhag, tel. 070-206 40 55.

Lörd 23 juli kl 10.00 – Bioblitz Dalarna, tillfälle 2, växter, mossor, lavar, insekter mm.

Information om Bioblitzen se ovan vid Bioblitz Dalarna tillfälle 1. Undersökningsområde är Ockrandalen öster om Boda. Samlingsplats: Boda gammelgård – för gruppindelning, återsamling med genomgång.

Månd 25 juli kl 10.00 – Heldagsinventering Vikerkölen, Malung

I samband med spelmansträffen i Rihimäki, Malungs finnmark, samlas vi för att inventera området runt Vikerkölen. Samlingsplats: Östra Näsberget, vid vägskälet. Kontaktperson: Mats Nordhag, tel. 070-206 40 55.

Sönd 7 aug kl 10.00 – Heldagsinventering Lumsheden, Falun

Inventering i omgivningarna av Lumsheden. Samlingsplats: affären i Lumsheden. Kontaktperson: Johanne Maad, tel. 070-467 41 01.

Lörd 17 sept. kl 10.00 – Bioblitz Dalarna, tillfälle 3, svampar

Information om Bioblitzen se ovan vid Bioblitz Dalarna tillfälle 1. Undersökningsområde är Ockrandalen öster om Boda. Samlingsplats: Boda gammelgård – för gruppindelning, återsamling med genomgång.

 

Programmet genomförs i samarbete med

Hjärtligt välkommen!

DABS styrelse / kontakt: Urban Gunnarsson tel 076-828 29 80