DABS program vår & sommar 2017

Kolla vår hemsida för eventuella ändringar och nya programpunkter

Programmet genomförs i samarbete med

Onsd 15 feb kl 19.00 – Slåtterängar

En presentation av den slåtter som genomförs i Länsstyrelsens regi och hur den bidrar till ängarnas mångfald. Anders Janols och Urban Gunnarsson.

Lokal: Studiefrämjandet Magasinsgatan 27

Söndag 26 mars kl.14.00 - Årsmöte

Efter årsmöesförhandlingarna bjuder DABS på fika och Peter Ståhl berättar om
Gästriklands flora

Lokal: Studiefrämjandet Magasinsgatan 27

Minikurs om knappnålslavar med Janolov Hermansson

Start 2 april kl 09.30 på parkeringen utanför biblioteket Högskolan, Dalarna, Falun

Vi kommer att ha exkursioner och utomhusaktiviteter söndagarna 2, 9 och 23 april.

Anmälan till Urban.Gunnarsson68@gmail.com eller på tel 076-828 29 80

 Lörd 22 april kl 10.00 - Planeringsmöte inför sommarens aktiviteter

Lokal: Bodarna bystuga  Gagnef

Tors 4 maj kl 18.30 - Nybörjarkurs i Botanik

Lörd 6 maj kl 10.00 (prel. dag)- Möt våren i Säterdalen!

OBS! Kolla hemsidan för definitivt besked om datum!

Samling: Parkeringen vid nerfarten till folkparken ("Gruvplan").

Följ med på DABS traditionella vårexkursion i Säterdalen med Staffan Jansson som guide. Ta gärna med fika samt flora och lupp, om du har!

Söndag 18 juni – De vilda blommornas dag

Blomstervandringar ordnas denna dag på ett flertal platser runt om i Dalarna (och i hela Norden). Alla oavsett kunskap är välkomna att följa med på promenaderna! Ta med flora och lupp, om du har.  ( glöm ej fika eller matsäck ! )

Lista över tider och platser arrangerade av DABS och/eller naturskyddsföreningen

Kommun, plats

Ledare

Kontaktperson

Mötesplats

Tid
Avesta                             Helena Roininen Helena 0226-554 11     070-681 52 36         P. på Högbosidan av Kyrkobron 10.00
Säter                               Staffan Jansson Staffan 070-206 40 04 Lena  070- 732 42 70 Gruvplanen 10.00
Falun     Sundborn
                        
Urban Gunnarsson & Märta Ohlsson Urban 076-828 29 80 Parkeringen vid Grånäsvägen10.00
Falun   Bjursås Olle Näs & Olle  023-596 24 Prosgårdarna  Gopa Sågmyra 10.00
Prosgårdsängen Janet Jandèr  

 

 
Borlänge                 Sören Nyström & Sören 070-229 55 62 Gammelgården Borlänge 10.00
Vandring utefter älven och ravinerna mot Bullerforsen Anders Janols Anders 0240-261 07    
Gagnef Inge Palmqvist Pelle Florell 0241-615 90 Dalviks kvarn, Djurås 9.00
Blomstervandring   Inge  076-817 68 57    
Rättvik Gunnar Hagelin Gunnar 0248-421 39 Stiftsgårdens parkering 10.00
Kyrkudden & Klockarbäcken        
Orsa Roland Öjeskog Roland 070-245 53 75 Orsa kyrka för färd till blomsterängen 10.30
Naturandakt  därefter blomstervandring        
Malung Mats Nordhag Mats  070-206 40 55 Lidl-parkeringen, Malung 10.00
Älgsjösälen  fäbod        

 

Sommarens övriga program

Torsd 29 juni kl 18.00  Kvällsexkursion till Bispbergshyttan. Mötesplats Fäggeby bensinmack. Ansvarig Staffan Jansson
Vi besöker bland annat Kolarbobäckens ravin för att se om vi kan återfinna hässleklocka, lundsmörblomma och storgröe som fanns här 1989
.

Sönd 9 juli kl 10.00  Exkursion till Lilla Snöån, Hagge. Mötesplats vid korsningen till Lernbo. Ansvarig: Sören Nyström
Här lockar Göbergets västsida där Almqvist fann skärmstarr i massor 1948. Vi tar oss vidare an denna dåligt undersökta ruta för att se vad där kan finnas.

10 till 15 juli Inventeringsläger i Älvdalen. Anmälan till Urban Gunnarsson 076-8282980 eller e-post: Urban.Gunnarsson68@gmail.com
 mera information se  Svenska Botaniska Föreningen

Onsd 19 juli kl 18.00  Kvällsexkursion till Toftbyn. Mötesplats vid Skolan Toftbyn. Ansvarig: Inge Palmqvist

Lörd 22 juli kl 10.00  Exkursion till Hormundberget. Mötesplats vid Kläppen nedre parkeringen. Ansvarig Urban Gunnarsson
Besök till Hormundbergets intressanta bergsida, dit inte ens Linné blev visad av lokalbefolkningen. Intressanta diabasbranter, kärr och Trollstenshuset

Sönd 23 juli kl 10.00  Exkursion till Siljansnäs. Mötesplats vid naturum Dalarna. Ansvarig Urban. Samarrangemang med naturum Dalarna.
Botaniska inventeringar i den vackra miljön omgivningarna av Siljansnäs

Lörd 5 augusti kl 10.00  Exkursion till Gesunda. Mötesplats vid brofästet till Sollerön. Ansvarig Gunnar Hagelin
Undersökningar av vad som kan hittas på och runt Gesundaberget, samt i Mångbergstrakten

Lörd 12 augusti kl 10.00 Exkursion till Linghed. Mötesplats Tempo Linghed. Ansvarig Urban Gunnarsson
Inventering av sandmiljöer och åsarna i Linghedstrakten

 

Höstprogram Skogsriskan

                    Hjärtligt välkommen!

                                          DABS styrelse
                                          Kontakt: ordförande Urban Gunnarsson tel 076-828 29 80