DABS program vintern och våren 2019/2020

Programmet genomförs i samarbete med

OBS! Kolla vår hemsida för eventuella ändringar och nya programpunkter.

Tors 13 februari kl 19.00 - Invasiva arter – Vad är det och vad gäller?

Urban Gunnarsson berättar om vilka arter som räknas som invasiva och de nya insatserna för att bekämpa dem.

Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Tors 5 mars kl 19.00 – Några aspekter på floran i Svärdsjö

Torbjörn Ryneus berättar om floran i Svärdsjö (i Falu kommun) och tar upp speciella drag hos floran i socknen.

 Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Lör 21 mars kl 15.00 – På grund av coronaviruset är DABS årsmöte framflyttat. Nytt datum kommer att redovisas på denna sida

(DABS Årsmöte med efterföljande föredrag om Hälsinglands flora)

Efter årsmötesförhandlingarna presenterar Björn Wannberg Hälsinglands flora, som blev klar 2019.

 Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Ons 1 april kl 19.00 – Genomgång av släkterna Scirpus, Juncus och Luzula (säv, tåg och fryle) i Dalarna

OBS inställt på grund av coronaviruset

Inge Palmqvist går igenom de arter som finns i Dalarna, visar bilder och var de finns i landskapet.

Exempel på hur vår databas kan användas ges också under kvällen. Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Lörd 25 april kl 10.00 – Planering av sommarens inventeringar

OBS inställt på grund av coronaviruset

Vi går tillsammans med Inge Palmqvist igenom de rutor som vi kommer att besöka under sommarens gemensamma exkursioner.

Lokal: Bodarnas bystuga, Gagnef.

Lörd 9 maj kl 10.00 - Möt våren i Säterdalen!

Den planerade vandringen i Säterdalen lördag 9 maj KAN genomföras så länge vi inte är för många, håller avstånden och planerar turen så att vi inte behöver samåka.

Det blir inte riktigt samma aktivitet som vanligt, men förhoppningsvis ändå en trevlig tur med samvaro på lagom distans.

Samling 10.00 på Gruvplanen, den stora grusplanen vid nedfarten till folkparken. Välkomna!

Digital bioblitz 18-24 maj

Sällskapet skulle ha varit en av arrangörerna av en s.k. bioblitz i Säterdalen lördag 23 maj.

Vi skulle då ha samlat alla intresserade och försökt hitta så många arter som möjligt (inom alla artgrupper) under ett dygn.

Med dagens Covid-19-situation går ett sådant arrangemang inte att genomföra och aktiviteten skjuts därför upp till maj 2021.

 

Eftersom det känns tråkigt att ställa in allt ordnar Dalarnas samlade naturföreningar istället en digital bioblitz under veckan 18-24 maj.

Tanken är då att uppmuntra människor att ge sig ut i naturen och ta kort på arter eller spela in läten man inte känner igen.

Bilderna och inspelningarna läggs sedan in i en särskild Facebook-grupp eller skickas med e-post och vi i föreningarna hjälps åt att identifiera arterna och förklara vad det är man sett.

 

Gå gärna med i facebookgruppen och skicka in bilder eller hjälp till att svara på allmänhetens funderingar - och tipsa grannar, vänner,

arbetskamrater och släktingar som behöver en liten knuff för att ta sig ut och upptäcka naturens mångfald!

Mer information finns i länken nedan.

 

Facebook-grupp där man postar bilder och filmer:

www.facebook.com/groups/BioblitzDalarna2020

E-post dit man skickar filmer, bilder och ljudinspelningar:

bioblitzdalarna@gmail.com

Taggar för inlägg på sociala media: #BioBlitzDalarna samt #BioMFDag

Hemsida: www.bioblitzdalarna.wordpress.com

Bioblitz DalarnaDalabotanik i coronatider

Som alla andra verksamheter försöker DABS dra sitt strå till stacken när det gäller "social distansering".
En följd av detta har tyvärr blivit att alla DABS organiserade sammankomster under sommaren har ställts in.
Detta betyder dock inte att botaniserandet i landskapet ska behöva bli lidande.
Tvärtom, vad kan man tänka sig för verksamhet som är mer lämpad än att botanisera i dessa tider – om än på egen eller tumanhand.

Allt botaniserande som rapporteras till DABS eller till Artportalen bidrar till kunskapen om landskapets flora och kan ligga till grund för en kommande Dalaflora.
Den som i än högre grad vill bidra till utforskandet kan styra sina utfärder till särskilt dåligt kända områden enligt de två punkterna nedan.
Det är så DABS har brukat planera sina organiserade inventeringar.

Alternativ 1) Kontakta Inge Palmkvist (076-8176857) som har mycket bra kunskap om brister i landskapets utforskning.
Han kan tipsa om lämpliga rutor eller områden att besöka där nya bidrag är av särskilt stort värde.

Alternativ 2) Studera kartan på Dalafloran.se. Under "Utbredningskartor med lokaldata" finns en flik "Artantal" med en dalakarta som visar inventeringsläget.
De rutor som saknar färg, dvs är gråa eller vita är mycket bristfälligt inventerade, de som är blå är åtminstone i södra Dalarna otillfredsställande inventerade,
medan de med röd eller lila färg är fullgott inventerade – om de inte ligger i artrika trakter med stor biotopvariation.

Med detta sagt hoppas DABS att årets botaniksäsong blir minst lika intensiv och givande som tidigare år, pandemi till trots.

DABS styrelse

 

Hjärtligt välkommen!


 

DABS styrelse / Kontakt: ordförande Urban Gunnarsson tel 076-828 29 80