Zea mays    Majs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

RÄTTVIK

Råbergstippen (14F 0d , [6753, 1469] ), soptipp på rötslam (ca 0,5 m höga m. blommande honax), ~10 ex , 1985 (TLj)

Dalarnes Flora