Vulpia myuros    Råttsvingel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), uppschaktad bank intill industriområde, mest steril men 5-6 fertlia tuvor , 2019 (Tomas Ljung)
Fjällsocknarna

IDRE

2 km NNO Fjätbodarna vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ), väginsåning, 2 tuvor , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora