Vitis vinifera    Vin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ), rötslam/jordhög (tydligt grott ur druvkärna!), 1 kraftigt ex. , 1985 (TLj)

Dalarnes Flora