Viscum album    Mistel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Mistel (artp.), (12G 3d , [6669795, 1519974] ), stadsmiljö, 1 , 2019 (Daniel Lindstein)
Korsningen Myrgatan/Kungsgatan (artp.), (12G 3d , [6669799, 1519978] ), känd lokal, 1 , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
STORA KOPPARBERG

Lustigknoppmistel (artp.), (13F 4i , [6721992, 1490715] ), 1 , 2020 (Mikael Widenfalk)

Dalarnes Flora