Viola x wittrockiana    Pensé


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdsdeponi/utkast, noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 20 , 2016 (Jerry Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

1 km SO om Myrheden ,nära kraftledningsgata (13F 2c , [6712656, 1463706] ), skogsbilvägsdike (utkast), 10-tal plantor , 2012 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, 2019 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721310, 1460511] ), vägkant, sandbacke, ca. 20 ex , 2004 (IPt)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
ORSA

Brantudden (artp.), (14E 5h , [6777994, 1435716] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), 2 , 2018 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Västerdalarna

FLODA

Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ), ängsmark, blandskog, 2 plantor i blom , 2015 (IPt)
JÄRNA

Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,utkast, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)

Dalarnes Flora