Viola rupestris    Sandviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Brunnsjön (12G 5e , [66783, 15227] ), ogödslad slåtteräng, sparsamt , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ), torrbacke vid kalkförande gruva, sparsam , 1987 (LNo)
HUSBY

Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (12G 9f , [66999, 15275] ), hyllor i btottets väggar, fl.i små grupper , 1993 (PDm)
STORA SKEDVI

Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), sydbrant, rikligt , 1990 (JEd)
SÄTER

Bispberg V om brottet (12F 8j , [66937, 14990] ), gamla gruvvarphögar, enstaka , 1990 (JEd)
SILVBERG

Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ), torrbacke, 2013 (SNy)
Norr flygfältet Romme (13F 0g , [6701487, 1482785] ), vägkant, 2020 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ), skogsmark och öppen skidbacke, 2014 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ), hällmark, fl. , 1987 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ), längs stig, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713578, 1470202] ), längs vägen på åskrönet, hävdad slåttermark, 2020 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott på klipphällar, 1986 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ), grusig skogsmark och vägkant, 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ), skärning mot vägen, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ), gräsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Mellan Djupsänget - riksvägen (13F 2h , [67107, 14864] ), betade torrbackar, enst. , 1987 (TLj)
VIKA

Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), klippsprång i sydberget, ca 5 tuvor , 1988 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), torr mark i brant, 1 ex. , 1987 (BCa)
Skutbergets S-sida (13G 4a , [67205, 15043] ), S-exp.brant berghäll m. hällebräken, smultron o piprör, 40-tal ex. , 1988 (JEd)
ASPEBODA

Björsbo (13F 2h , [67144, 14857] ), betad,sydvänd torrbacke, ~10 ex. , 1987 (TLj)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5j , [67281, 14950] ), på kaklblock m.bl.a.klippbräcka (OBS ruta för klippbräcka IPt!), enst. , 1988 (JEd)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV (13F 5j , [67282, 14954] ), på kalkrika flyttblock på hygge, enstaka , 1989 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ), på block samt torrbacke, t.riklig , 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), ört-torrbacke m.ängsgentiana etc. i beteshage, 1988 (JEd)
SV Seckan (13G 6a , [67340, 15038] ), sandtag,S-exp.slänt, 1987 (JEd & TLj)
Boränget v.gruvorna i NV (=Arnbo gruvbacke) (13G 7a , [67359, 15035] ), torrängsveg.v.grusväg/gruvhål (kalk), enst , 1988 (JEd & o.a)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670170, 1472130] ), gammalt gruvområde, fåtalig , 2004 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), kalkklippa, 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), 1990 (GEn)
Grängesbergs kyrkogård (12F 2b , [66625, 14568] ), grusgångskanter,gräsmattor ,en o annan tall, rikl. , 1989 (SBm)
Botåsen (12F 5a , [6678130, 1451060] ), torra åkerkanter och vägkanter, spridd , 2007 (TLj)
S om Norrbo ,"Sköla" (12F 6a , [66835, 14526] ), gammalt kalkbrott, 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713110, 1462660] ), vägslänt, t.riklig , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713480, 1462160] ), örtrik skogsmark på sand, numera fåtalig,ca 20 ex , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713620, 1462400] ), vägkant mot tomtmark, ca 2 m2 , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714470, 1462800] ), tomtmark, rikligt , 2015 (IPt)
Hembygdsgården (13F 3b , [6719220, 1459980] ), gårdstun, fåtalig , 2012 (IPt)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ), örtrika öppna röjda sandbackar, enst. , 1991 (JEd)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ), åstorrslänt, enst. , 1988 (TLj)
Öv.Tjärna vid jvg o Naturminnet (13F 4b , [67211, 14598] ), sandmark, enst. , 1992 (JEd)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), banvall, 2010 (Tomas Ljung)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720880, 1460130] ), tallhed ,sandmark, spridd , 2004 (IPt)
ÅL

Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ), sandiga vägkanter, 1992 (JEd)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ), grusgång, 2015 (JJa)
LEKSAND

Ullvi (13F 6b , [6733, 1459] ), torrbackar,vägslänter, t.riklig flerst. , 1986 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [6734, 1457] ), branter, fl. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Rättvik k:a (14F 0c , [67529, 14614] ), kyrkogårdsmuren, flerst. , 1985 (TLj)
Enån, S om Hedslund (14F 0c , [6753800, 1463321] ), 60 blommande ex , 2004 (BOr)
Hästhagen (14F 0d , [67524, 14661] ), torrbackar/slänter, t.riklig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), torrbackar,beteshagar,vägsläntersamt enst.på sandiga skogsvägar, frekvens:allmän > 10 lok , 1986 (TLj)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [6757793, 1465641] ), sprickor i gammalt kalkbrott, ett tiotal , 2018 (GHa)
Ingels vid "Återvinningen" (14F 1d , [67591, 14690] ), naken sand vid igenlagd rörgrav, fåtal , 2009 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ), på kalkklippor, flerst. , 1985 (TLj)
Ca 500 m N Ingels ,skogsbilväg (14F 2d , [67608, 14687] ), rik tallhed, sparsamt , 1988 (LBr)
Gryssberget (14F 2d , [67627, 14652] ), V-vänd bergsbrant (revkalk), t.riklig , 1985 (TLj)
Västra Born (14F 2e , [67604, 14701] ), torrbackar o odlingsrösen, t.riklig , 1985 (TLj)
BODA

Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14685] ), längs väg genom kalktallskog, tiotals , 2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ), solexp.torräng, enstaka , 1985 (TLj)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ), torr ängsmark, fåtal , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762050, 1470350] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
500 m SV Jutjärn,300 m S kalkbrottet (14F 2e , [67626, 14703] ), bitvis torr kalktallskog, t.riklig , 1985 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), stig genom kalktallskog, ett tiotal , 2011 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ), hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata, tiotal , 2009 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [6773730, 1465040] ), revkalk i dagen, ett tiotal , 2009 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67729, 14702] ), ~refl~ ,vändplan på grus/sandunderlag, något tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773850, 1478200] ), torr mossa på vändplan, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Fjäcka (artp.), (14F 5c , [67784, 14634] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ), kalkstensblock i hygge, enstaka , 2015 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67811, 14624] ), lodrät vägg gammalt kalkbrott, enstaka , 2015 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ), gammal bruksväg genom tallhed, enstaka , 2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [6787060, 1465300] ), vägren, flertal , 2019 (GHa)
ORSA

Wixnersvägen norra (artp.), (14E 5h , [6776242, 1437394] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Enån S om Slättberg (14E 5h , [67775, 14380] ), igenväx.torr ängsmark, enst! , 1987 (JEd)
Gammelgården Orsa (artp.), (14E 5h , [6777626, 1436701] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.), (14E 5h , [6777626, 1436701] ), rikligt på fin torrbacke , 2017 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.), (14E 5h , [6777626, 1436701] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Gammelgården Orsa (artp.), (14E 5h , [6777626, 1436701] ), 110 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Bäcka 200 m SV damm-utloppet (DF-60), (14E 6g , [67802, 14321] ), S-exp.torrbacke, 10-tal ex. , 1988 (JEd)
Heden mot NO (14E 6h , [67829, 14392] ), sandig vägkant m.kalktorrängsveg:låsbräken,rosettj.lin,rödkämpar, enst! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ), mager gräsveg. på sandkulle,kalkpåv. o.solexp!, enst! , 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67822, 14417] ), kalkpåv.sandig vägkant,m.ängsgent.,vildlin,rosettj.lin, 1987 (JEd)
Kallholens kalkbruk S-ut (14E 6i , [67837, 14406] ), kalkgrus-'torräng', m. ängsgent.getväppl.o.rödkämpar, 1988 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14411] ), kalkklippor, enst! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Mässbacken v.vägen gm. Gruvbackarna (14E 7i , [67853, 14436] ), kalkpåv.sandvägkant,m.låsbräken o rosettj.lin, enst! , 1987 (JEd)
Mässbacken v.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ), sandig torräng m.vårfingerört,femfingerört, t.rikl! , 1987 (JEd)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [67865, 14443] ), sandig torräng m.backryta,backstarr,vårfingerört, enst! , 1985 (JEd)
Ämån SO Ljuthed (14E 7j , [67887, 14451] ), S-exp. örtrik torräng/ kalkklippslänt, enst! , 1985 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
MORA

Siljansfors,gamla landsvägen i mittsträng (14E 0e , [67540, 14225] ), 1989 (BOr)
Siljansfors försökspark ,Äjsjötorpet (14E 0e , [67543, 14202] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Noret, Sjukhusparkeringen (14E 3g , [67672, 14340] ), sandig slänt, något tiotal , 2017 (GHa)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771192, 1435452] ), söder om orsas kommungräns vid vägen, 1998 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora