Viola riviniana    Skogsviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbackar,lundar, allmän , 1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.), (12G 5h , [6678671, 1539187] ), ungskog och körväg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup gård skogen bakom (artp.), (12G 5i , [6675907, 1543723] ), noterad , 2017 (Per Skyllberg)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
Bagghyttevägen (artp.), (12G 7g , [6686205, 1530143] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg /skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

S om Starbotornet, Flinesjön (artp.), (12G 8d , [6694165, 1517625] ), skogsmark/vägdike, 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
S Hofors (artp.), (13G 1e , [6709969, 1523498] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.), (13G 1e , [6709998, 1523484] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.), (13G 2e , [6710124, 1523454] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.), (13G 2e , [6710154, 1523480] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.), (13G 2e , [6710155, 1523482] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ), gruvområde, 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703134, 1500281] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ), skogsbacke, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682571, 1496775] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.), (12F 6j , [6683064, 1495907] ), hedbarrskog stigkant/barrskog, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.), (12F 7j , [6686253, 1495949] ), frisk gräsmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6687169, 1499156] ), sumpskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [6695060, 1489680] ), mager ängsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699673, 1491831] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Vallvägen (artp.), (12F 7g , [6688113, 1484409] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Gruvsjön (12F 7e , [6688167, 1474363] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ), skogsmark, 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695962, 1474262] ), invid sommarstugetomt, 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698568, 1478513] ), bäckdråg i skog, 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696239, 1484420] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ), skogskant mot söder, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ), gräsytor runt damm, 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), 100 m väster om hängbron., 2 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ), blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Kälarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719620, 1473090] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ), fastmark invid bäcken, 2020 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ), skogsmark, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ), ängsmark mot skog, 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14982] ), ~refl~ ,lövbryn, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsberget (artp.), (13G 1a , [6709546, 1503440] ), översilad tallskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.), (13G 2a , [6714883, 1500132] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720659, 1503320] ), vägkant, dike och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Kraftledningsgatan V Olsbacka ca 50 m söder om vägen (artp.), (13F 3h , [6715317, 1485490] ), torr gräsmark längs stig i kraftledningsgata, noterad , 2018 (Per Johansson)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719878, 1495065] ), 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ), vägkant, 2019 (SNy)
Gläntan, Hälsingberg (artp.), (13F 4i , [6720109, 1494239] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.), (13F 4i , [6720186, 1494178] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722500, 1495510] ), noterad , 2017 (Kalle Bergström)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Risänget. (artp.), (13F 5j , [6729551, 1499799] ), på gräsmark i bryn, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ), fuktig skog, 2017 (JMa & UGu)
Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärn NÖ om (artp.), (13G 5c , [6729782, 1510343] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), äng, 2015 (DABS)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark, 2012 (IPt)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ), örtrik granskog, 2003 (NGu)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.), (14G 2d , [6760705, 1515557] ), ängsmark ner mot sjön, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642894, 1477345] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Nedre Trätsbo (artp.), (11F 9i , [6649008, 1490464] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ), ~refl~ ,delvis utjämnad traktorväg i barrskog, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ), lövrik sluttning, spridd , 2013 (LBr)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Sundet (artp.), (12F 2e , [6661453, 1470306] ), frisk tät granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, spridd , 1987 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), gräsmark, flertal ex , 1987 (HWk)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.), (12F 4e , [6672566, 1472139] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.), (12F 5d , [6678657, 1469122] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ), skogsmark, 2008 (DABS)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ), vägkant, 2008 (DABS)
Spjutsbovägen (artp.), (12F 5h , [6678883, 1486894] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), ~refl~ ,tippmassor, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.), (12F 6d , [6683074, 1468171] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öradstjärn (12F 6d , [6683507, 1466510] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ), ~refl~ ,kalhyggesruta, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ), skogsmark / kraftlinje, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701504, 1453457] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14576] ), skogsbryn, allmän , 2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456390] ), skogsväg, 2017 (IPt)
Gagnef, Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ), lundlik lövskog, spridda ex, alla med blå sporre , 2015 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (artp.), (13F 2c , [6713571, 1462170] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712909, 1466619] ), ängsmark på tomt, 2018 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [6715580, 1460300] ), ~refl~ ,skogsmak, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ), ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720844, 1467954] ), fäbodvall, 2019 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Fiskdammarna, 200m öster om (artp.), (13F 5d , [6729585, 1466700] ), fuktig ravinskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ), öppen skogsmark, 2010 (JJa & IPt)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ), gammal fäbodmark, 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2009 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), strandäng mot ån, enstaka , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Källse (13E 7j , [6738840, 1446127] ), gammal skogsväg, 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, väl spridd , 2008 (DABS)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719317, 1436982] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ), levande fäbod fuktig bäckdälja, 2018 (SNy)
Brännskog (13E 6i , [6731247, 1443839] ), gammal fäbodplats med örtrik granskog, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke, 2015 (IPt)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6731448, 1460994] ), noterad , 2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
Mon (13F 7b , [6738611, 1456897] ), blandskog, 2019 (IPt)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739276, 1464368] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), skogsängar, lundar, allmän , 1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ), vägkant inom sågverksområdet, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Gruvvägen övre (artp.), (13F 9c , [6748122, 1462334] ), 20 , 2020 (Eric Sjöberg)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67507, 14729] ), f.d. betesmark, enstaka , 2009 (GHa)
Stigen mot Gumsvôd (14F 0e , [67508, 14714] ), blandskog, enstaka , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Norr Ollasbodarna (artp.), (14F 0g , [6751906, 1481191] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751045, 1490062] ), efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Finnbacka (14F 4h , [67703, 14870] ), brant lutande barrskog, enstaka , 2008 (GHa)
Rockån (14F 5h , [67791, 14863] ), fuktig blandskog utmed ån, enstaka , 2009 (GHa)
Kärr 300 m N "Kontoret" (14F 6h , [67830, 14867] ), dike, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
BODA

Skedtjärnen (14F 2d , [67608, 14686] ), tallhed, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762048, 1470341] ), fuktig slåttermark, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ), ~refl~ ,igenvuxet änge, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ), ~refl~ ,stigen mot Jälltjärnänget, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14704] ), igenväxt slåttermark i stark västsluttning, enstaka , 2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), lite sumpig skog nära utdikad loke., 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäck (14F 5d , [6775730, 1465630] ), kraftgata, enstaka , 2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,äng, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ), kanten av fäbodstäkten, enstaka , 2008 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ), vägren, flertal , 2010 (GHa)
Stalingrad (artp.), (14F 8c , [6793622, 1463853] ), noterad , 2017 (LarsErik Johansson)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), lövskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ), sluttning mot ån, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Tenningbrändan åt N (14F 9b , [6798690, 1457570] ), barrnaturskog, sparsam i rikdråg i barrskog , 2020 (LBr)
Norra änden av Kölsjövägen (15F 1a , [68075, 14539] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
SOLLERÖ

Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735898, 1423910] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Färnäs, Hjortsåkern (14E 3h , [6765450, 1435620] ), ~refl~ ,lantbruksvägar, 2010 (SJo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776450, 1421732] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, Spridd , 2019 (LBr)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), sumpblandskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ), frodigt hygge, sparsam , 2017 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ), rikdråg, 2003 (LBr)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659041, 1424260] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöklinten (artp.), (12E 3d , [6669075, 1419131] ), barrskog i branter, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ), bruksväg genom blandskog, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713123, 1449274] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Moråsens fäbodar, övre husen (artp.), (12E 6f , [6684625, 1425221] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
JÄRNA

Svartälven (artp.), (12E 6b , [6683348, 1407814] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Torpberget Stuga (artp.), (12E 8d , [6694129, 1415150] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, enstaka , 1989 (HLe)
Holkberget (artp.), (13E 4c , [6722511, 1414773] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ), ~refl~ ,blandbarrskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brindberget (13D 2j , [67146, 13969] ), gammal fäbod, rikligt , 2007 (MNo)
Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), fuktstråk nedanför ravin, rasbrant, enstaka , 2007 (BGM)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Mörkmorberget (13D 4h , [67221, 13861] ), ~refl~ ,skogsmark, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark upp mot Sjöhusliden, 10-tal ex , 2007 (AOl)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), hyggeskant med bäck, enstaka , 2006 (BGM)
Nordvallsela (13D 7e , [67381, 13714] ), gammal fäbodvall, 10 ex , 2000 (BGM)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67396, 13911] ), rasbrant, mycket , 2006 (BGM)
Öjsbergets brant (13D 8i , [67404, 13916] ), rasbrant, mycket , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), stenig strand, 2013 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), skogsbilväg, 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ), ängsmark, rikligt , 2000 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), vägkanter, 2000 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ), strandbrink, rikligt , 2007 (BGM)
Öje, Ogströmmen (13D 9i , [67460, 13938] ), frodig strandskog, mkt , 1998 (MNo)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
LIMA

D47. V Ofors (artp.), (14D 0d , [6751591, 1369923] ), frisk gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764076, 1365205] ), rasbrant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ), bäckkant i grankog, enstaka , 2014 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ), rasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, enstaka , 2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792140, 1361550] ), örtrik granskog, sparsamt , 2001 (LBr)
D44. Öster Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792260, 1361979] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Rastplats väg 311 (artp.), (15D 0b , [6800231, 1357967] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800897, 1356424] ), väg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ), örtrik SV-vänd gransluttning, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, fåtalig , 2013 (LBr)
1 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836680, 1346550] ), liten riklig fläck i sydläge, 2004 (LBr)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, enstaka , 2010 (LBr)
D43. Hägnåsen (artp.), (15D 4a , [6820553, 1351253] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Nedom Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), örtrikt fuktdråg i granskog, 1989 (DABS)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), örtsänkor i skog, enstaka , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), barrblandskog i örtrikt dråg, 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
100 m V Nedre Byggningen (16C 1i , [68558, 13430] ), ängsgranskog, t.riklig , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken (DFl-50), (16C 2c , [68626, 13128] ), torr kalkängsveg, enstaka , 1986 (DABS)
N.Tranubergets SO-sida (16C 3f , [68659, 13259] ), örtrika gläntor i granskog (med frö!), rikl! , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), örtrika sänkor i barrskog, 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrika fuktdråg i gransluttning, spars! , 1988 (DABS)
Skärbo,ca 200 m NNV-ut (16C 4d , [68704, 13186] ), örtrik sänka i barrskogskulle, 1988 (DABS)
Storådalen ,ca 1,5 km SO Siljanskojan,längs Hågådals-stigen (16C 8g , [68931, 13340] ), örtrik skogsbäcksänka, 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [68833, 13517] ), rik skogsmark, enstaka , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora