Viola persicifolia    Strandviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta, 1910-t (Esn) * vid Bysjön (DALH.1989), (12G 4h , [66739, 15398] ), tidvis översvämmade strandängar, enstaka ex , 1987 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [667424, 153965] ), översvämningspräglad aspdunge med grenrör, spridd , 2008 (TLj,JHn m fl.)
Fullsta (DFl), (12G 4h , [66744, 15397] ), betesmark ,tidvis översvämmad, rikl.flerst. , 1988 (PDm)
Fullsta vid bäckutlopp (DALH.1989), (12G 4h , [66746, 15398] ), betesmark, i stor mängd , 1988 (PDm kontr TKa [LD])
Fullsta, 1910-t (Esn) * vid Bysjön (DALH.1989), (12G 4i , [66738, 15405] ), tidvis översvämmade strandängar, enstaka ex , 1987 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66742, 15403] ), enstaka, tidvis översv.strand , 1988 (PDm)
Leknäs vid älvvik (DALH.1989), (12G 4i , [66744, 15424] ), betesmark, i stor mängd , 1985 (PDm)
Österviken vid Björk (12G 5i , [66770, 15430] ), i obetad strandäng, en begränsad lokal , 1993 (PDm)
Björk, vid Österviken (12G 5i , [66771, 15430] ), strandäng, mkt riklig , 1996 (PDm)
Sisselbo, vid Österviken (12G 5i , [66773, 15428] ), betesmark, mkt riklig , 1996 (PDm)
Trolltjärn, 1950-t (At) * Bodmossen (DALH.1989), (12G 5j , [66781, 15463] ), torrlagt kärr, 3 ex , 1986 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66781, 15477] ), sumpmark, 3 ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Jäder vid Kungsgårdssjön, 1910-t (Sam) * och flerstädes kring Jädersjön, ca 1930-t (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66703, 15272] ), strandängar med glesa alar, enstaka ex , 1989 (LBr & TLj)
Jäder vid Kungsgårdssjön, 1910-t (Sam) * och flerstädes kring Jädersjön, ca 1930-t (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66707, 15270] ), strandängar med glesa alar, enstaka ex , 1989 (LBr & TLj)
GRYTNÄS

Hyttbäcken vid Vanan (12G 4e , [66735, 15247] ), fuktig, glest albeväxt strandäng, förmodligen rätt nyligen betad, inkl. troliga hybrider med ängsviol, 50-100 ex , 1989 (LBr & TLj)
HEDEMORA

Trollbo vid Trollbosjön (12G 7c , [66878, 15119] ), obetad strand, 5 ex , 1989 (BBr)
Vid Trollbosjöns strandkant,nedanför en kohage (12G 7d , [66878, 15160] ), strandområde, 5 ex.utspr. på ~1-2 m2 , 1989 (BBr)
HUSBY

Rankholmen, 1940-t (S Mellquist) * Rankholmen i Flinesjön (12G 8d , [66942, 15165] ), buskig lövskog på fuktig mark och öppna strandängar, spridd , 1989 (HPe)
Österdalarna

LEKSAND

Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Rättvik på Siljans steniga stränder, 1893 (Kk) * Siljans strand nedom Persborg (14F 0c , [67535, 14603] ), gräsbevuxen strand med grus, tillsammans med norrlandsviol och mellanformer, tämligen rikligt , 1989 (TLj)
MORA

Knarrnäsudden (artp.), (14E 1i , [67558, 14447] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Mellan Mora och Garsås, 1961 (GRAN.1984) * vid Siljan nära Knarrnäsudden (14E 1i , [67562, 14442] ), stenig strand, 2 ex och ett stort antal hybrider , 1989 (BOr)

Dalarnes Flora