Viola odorata    Luktviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66759, 15373] ), grässlänt ,åssluttning, rikligt förvildad , 1985 (PDm)

Dalarnes Flora