Viola mirabilis    Underviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck, Notberget (DF), (12G 4h , [66720, 15398] ), asplund, mkt riklig , 1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [66729, 15406] ), lövskog, rikligt , 1986 (PDm)
Forsön (12G 4i , [66731, 15415] ), skogsbacke, rikl. , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66734, 15408] ), lövkulle, rikligt , 1985 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15468] ), lövskog, rikligt , 1986 (PDm)
Västmossa (DFl-49), (12G 5g , [66785, 15346] ), skogsbacke, rikligt , 1980 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66819, 15297] ), skogsbacke vid bäck, rikligt , 1984 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66817, 15306] ), lund, rikligt , 1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66941, 15305] ), vid gamla gruvhål, rikligt , 1985 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66943, 15323] ), gammalt bruksområde, rikligt , 1985 (PDm)
GARPENBERG

Hässlen (DFl), (12G 6e , [66833, 15245] ), hassellund, spridd , 1990 (MDv)
Hässlen (DFl), (12G 6e , [66834, 15245] ), hassellund, vanlig , 1989 (MDv)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, rikligt , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Norrhyttedalen SO Bergdalen (DFl), (12G 7a , [66884, 15022] ), sydvänd ravinslänt, ca 70 ex , 1989 (HPe)
Norrhyttedalen (12G 7a , [66890, 15020] ), dalslänt, ca 20 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Sindertäkten (artp.), (12G 9f , [6696237, 1527846] ), aspskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sindertäkten (artp.), (12G 9f , [6696255, 1527485] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), örtrik lövskog i fd hage, flerst.o rikl. , 1989 (JEd & CHe & BPe)
GUSTAFS

Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, 1989 (JEd)
SILVBERG

Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, riklig , 1988 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Fiskarbo (12F 7h , [66889, 14870] ), lundveg., rikligt , 1989 (SJa)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan vägen (12F 8h , [66916, 14888] ), fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog, ca 5 ex , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
SUNDBORN

Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ), lundartad veg, enstaka , 1986 (JEd)
Flintens O-sida (13G 5c , [67256, 15113] ), brant sluttning i granskog, 1 ex , 1987 (BCa)
SVÄRDSJÖ

M. Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67340, 14973] ), beteshage på kalkrik mark, 1988 (JEd)
Västerbergets Ö-sluttning (13G 6a , [67303, 15028] ), örtrik granskog , m.bergviol, 1 ex , 1987 (JEd & TLj)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962), (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), t.rikl. , 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642995, 1477325] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648105, 1493530] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652424, 1485460] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Trollhålet ca 400 m S om Snuvtjärn (12F 0h , [66530, 14854] ), örtrikt källdrag med al, rikl. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Tunkarlsbo (12F 1h , [6656, 1489] ), lundartad vegetation, 1 ex , 1980 (RNo)
Kottars ,Kottarsberget (12F 1i , [6659, 1493] ), lundveg i bergsbranten, flera ex 1977 (RNo) , , 1989 (TLj & LBr)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Hemmingskullen (12F 3i , [66698, 14924] ), 1981 (RNo)
Ca 300 m N om Gläfse (Hyttberget) (12F 4i , [66711, 14933] ), västbrant med övervägande lövinsl., rikl. , 1987 (ALu & TPe)
NORRBÄRKE

Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), glänta i gammal granskog på varphögar av kalksten, enstaka , 1988 (HWk)
Ibbarbo, i,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66573, 14724] ), igenväxande bete, ~20 ex. , 1986 (TLn)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), fuktig kalkrik betesmark, enstaka ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, flertal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, flertal ex , 1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Dagkarsboberget (artp.), (12F 4e , [6672075, 1470805] ), noterad , 2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hyttberget (artp.), (12F 4e , [6672557, 1472086] ), kalklövskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.), (12F 4e , [6672566, 1472139] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lustikullagruvan (artp.), (12F 5e , [6677789, 1470655] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676277, 1486321] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676375, 1486380] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), örtrik lundartad skog, rikligt , 1987 (JEd)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, riklig , 2009 (JJa)
Jätturn efter Trehörningsbäcken (12F 6e , [6683500, 1470520] ), 1999 (TLj)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.), (12F 6f , [6684253, 1476523] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Thomas Husing)
LUDVIKA

Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ), nedanför kalkbergvägg,lövskog, spridd , 1987 (HWk)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667475, 1464907] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), stig i blandskog, spridd , 1989 (HWk)
Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672865, 1463979] ), kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), sydbrant i lövskog, spridd , 1986 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, enstaka , 1986 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), kalkpåverkad barrskog, 2004 (HWk)
Trollputtens kalkbrott (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), örtrik kalkgranskog efter bäck, 2009 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ), örtrik barrskog, litet bestånd nära kransramsen , 2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6682970, 1442200] ), örtrika dråg i granskog, bland kransrams, sparsam , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683271, 1442607] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681277, 1447720] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Mårtberget västsluttning (artp.), (12E 7i , [6685855, 1443331] ), kalkmarksskog vid kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.), (12E 7j , [6685816, 1446814] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Storfallberg (artp.), (12F 6c , [6684901, 1462035] ), ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn, noterad, k-skog. gammal betesskog , 2019 (Anders Janols)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690431, 1458736] ), kalkbarrskog /, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ), ängsgranskog, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693727, 1458719] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694033, 1458550] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog (stenigt), ca 10 stånd , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14527] ), örtrik sluttning i granskog, 1988 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14600] ), slänt mot ravin, spridd men minskande , 2001 (IPt)
ÅL

Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Smälingsberget' ,fl! (13F 6g , [6734, 1481] ), lövlundsnår,ängsbackar,blocksluttningar i örtrik mark, t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Stängslen, 100 m N Rappgården (artp.), (13F 6g , [6734120, 1481640] ), kalkrik jord, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
LEKSAND

700 m v Galtskallen (artp.), (13F 7c , [6738670, 1461466] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sätra hasselskog (artp.), (13F 8b , [6742060, 1458044] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sätra (13F 8b , [67423, 14582] ), gles fuktig skogsmark, litet bestånd på nägra m2 , 1988 (MKp)
Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ), hassel-granskog, rikligt , 1986 (LBr)
Rösberget (13F 8b , [67439, 14587] ), ängsmark med gles skog, t.rikl. , 1994 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [67440, 14620] ), örtrik lövskog, rikligt , 1985 (LBr)
RÄTTVIK

Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ), bäckdråg, enstaka , 2013 (GHa)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ), lundartad västslänt, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (14F 1d ), ängsbackar mbjörkdungar,lundveg,även torrare backar, frekvens:allmän ~10 lok , 1986 (TLj)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ), V-vänd klipphylla m.sydbergsveg., t.riklig , 1985 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ), delvis lundartade gamla ängsmarker, t.riklig , 1985 (TLj)
BODA

Backarnas Ö-sida,nära kalkbrottet (14F 2d , [67630, 14696] ), lundartad f.d.ängsmark, riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ), sumpig skog, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga, (norr om kalkbrottet) (14F 2d , [67633, 14680] ), snårskog på kalkberg, fläckvis ymnigt , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Atlasruta (14F 3d ), f.d.ängsmark,skogsbryn ,lövdungar,(främst kring kyrkbyn), frekvens:m.a. 4 lokaler , 1985 (TLj)
NO Sinksjön (14F 3d , [67699, 14678] ), ~refl~ ,liten revkalkkulle, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [6767320, 1471600] ), ~refl~ ,granskog, f.d. änge, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67728, 14647] ), igenvuxen skog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2006 (GHa)
400 m N Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ), liten övervuxen revkalkskulle, enst. , 2000 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), revkalksberg med igenväxande åkrar/slogar, enstaka , 2001 (GHa)
Gulleråsen, åsens Ö-sida (14F 4d , [67726, 14665] ), björkhagar ,(2615-3315), riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Västombäcken, mln Storsveden o Simsänget (14F 4d , [67727, 14650] ), f.d.slåtteräng,nu rika lundar, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ), sumpig skog i gammalt änge, enstaka , 2015 (GHa)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14678] ), kanten av rikkärr, enstaka , 2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), ängsgranskog, enstaka , 1987 (JEd)
ORSA

Öster Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776012, 1436667] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (FÄRJE.73), (14E 6i , [67812, 14408] ), örtrik lundartad löv-granskog 1/2skugga m. vårärt o skogsvicker, rikl o spr! , 1985 (JEd & PJn)
Mickelvål mot NV (DF), (14E 6i , [67818, 14421] ), kalkpåv.lundartad löv-granskog,vägkant o friskäng ,m. blåsippa, rikl! , 1987 (JEd)
Ö om Skattunbyn strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14511] ), 1/2- skuggig frisk granskog mot rikkärr,m.bl.a.vårärt, några m2 , 1985 (JEd)
Gangsberets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), frisk örtrik bäcksänka, enst , 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Fux-Andersknallarna, vid Glittärnarna (artp.), (13E 7e , [6738, 1421] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
MORA

Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), vid lindarna, 1985 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6771720, 1434491] ), aspskog /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771816, 1435261] ), betad hagmark /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824210, 1402560] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ), rikl. , 1988 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
JÄRNA

Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726559, 1421773] ), barrskog i branter ställvis örtrik, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726699, 1421661] ), barrskog i branter örtrik barrskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726762, 1421411] ), barrskog i branter ställvis örtrikt, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
MALUNG

2km NNV om Tyngebergets topp (13D 6i , [67348, 13926] ), frodig gles skog med stora aspar, 3 plantor , 2014 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), frodig granskog nedanför rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740369, 1391626] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
TRANSTRAND

400 m OSO Högstrand (14D 8c , [6792370, 1361450] ), gles fuktig frodig granskog, 2 ex , 2006 (MNo)
Horrmundvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13579] ), strandskog, massor , 2014 (BGM)

Dalarnes Flora