Viola hirta    Buskviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671417, 146264] ), ett ex.planterat 1965 ,numera rikligt spridd på tomtmark och i lövdunge utanför tomt, 2001 (IPt)

Dalarnes Flora