Viola epipsila    Mossviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 5g , [6679, 1534] ), vid kallkälla, 1995 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [6679, 1535] ), alkärr, 1995 (PDm)
Staksbo (12G 5i , [6675, 1541] ), sumpskog, 1995 (PDm)
Svarttjärnen (12G 6h , [66845, 15361] ), myr, 1995 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66931, 15315] ), dikeskant, 1995 (PDm)
GARPENBERG

Igeltjärn (artp.), (12G 6e , [6682100, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), åstrand, 2016 (DABS)
HUSBY

NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [670671, 150581] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Skogsmyr S Dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694754, 1478819] ), 2015 (Bo karlstens)
Högberget (12F 9d , [669760, 146810] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695548, 1472942] ), fäbodväg, 2013 (IPt)
VIKA

Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ), ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.), (13F 4h , [6721015, 1486633] ), ängslövskog översilad mark längs bäck, en blommande - annars många , 2015 (Per Johansson)
Lilltansen (artp.), (13F 6g , [6730189, 1481760] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Flinten, kärr Ö om (artp.), (13G 5c , [6725867, 1511465] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.), (13G 5c , [6726020, 1511526] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ), fuktig skog, 2017 (JMa & UGu)
Vid bäck nära Gamla landsvägen (13G 7b , [673565, 150724] ), fuktig skogsmark, rel. vanlig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägdike, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14577] ), sumpskog, mindre allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [670975, 145823] ), gammal skog med rikkärrsdråg, rikligt , 2006 (LBr & IPt)
NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707535, 1462627] ), bäckdråg, 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
SV om Dunkarbacken (13F 3c , [671558, 146030] ), kärr, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Solarvet 300 m S (13F 5e , [672869, 147394] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Kilen (13F 7d , [673684, 146621] ), hagmark, 2011 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ), strand, 2010 (DABS)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Atlasruta (14F 1d ), sumpig skogsmark,lundveg,stränder, frekvens:m.a. 4 lok , 1986 (TLj)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [675522, 148483] ), skogskant mot bäck, 2010 (IPt)
BODA

Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ), ~refl~ ,surdrag i kraftgata, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
400 m S Jälltjärn,"Branten". (14F 4c , [67730, 14648] ), ~refl~ ,tvärt stup i kalkberg, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773105, 1464863] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ersmyren (14F 4d , [67718, 14652] ), myrlindor, rikligt , 2010 (GHa)
100 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), ~refl~ ,sumpskog, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
ORE

Draggkilen (14F 4b , [677294, 145905] ), ~refl~ ,sumpigt dike, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.), (14F 6c , [6780235, 1462646] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Nedersjön (14F 6g , [67830, 14810] ), surdrag med järnockra, många , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), myrar och surdrag, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), näringsrika kärr, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), myrar och surdrag, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), rikmyr med omgivande sumpskog, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [680787, 145921] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark, Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 70 m V Nybruket (14E 0e , [675360, 142228] ), mullrik skogsmark nära bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,340 m NNO Leksbergsvägens infart (14E 1e , [675510, 142137] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ), strand av å, 2011 (IPt)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [678776, 142330] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
ÄLVDALEN

Karintjärnarna NO om (artp.), (14D 5h , [6778765, 1387069] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [678286, 138506] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783515, 1394615] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, västra delen (artp.), (14D 6j , [6784716, 1395601] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [678805, 140735] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [678764, 141410] ), liten örtfläck, spridd , 2017 (LBr)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), gammal äng, 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679510, 141322] ), skogsmark, 2015 (JJa)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ), bäck och sumpskog, 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Furubodarna (artp.), (15E 0a , [6801426, 1401934] ), gräsmark i fäbodområde, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803256, 1401128] ), kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

FLODA

Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [669957, 144804] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [670055, 144542] ), bäckstrand, 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671459, 143332] ), fäbodvall , skogsmark, 2009 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ), blandskog mot strand, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670220, 142503] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ), fdf slåtteräng/fuktäng, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ), ~refl~ ,bäck i barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
500 m NV Lämåstjärnen (13E 4b , [6721293, 1408637] ), ~refl~ ,fattigkärr med mindre del rikkärr, mjuk- och lösbottnar, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ), ~refl~ ,blandbarrskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
ÄPPELBO

Porstjärn SV (13E 2a , [671325, 140253] ), sumpskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vimyren (13D 1i , [67084, 13936] ), fuktig öppen granskog, rikligt , 2010 (MNo)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6708595, 1393840] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6708595, 1393840] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
N.Mon (13D 6g , [67339, 13845] ), ~refl~ ,frodig fuktig gles lövskog, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
1km SO Bölet (13D 6g , [67345, 13800] ), frodig sumpmark, rikligt , 2010 (MNo)
Lussivallen, uppströms där bäcken korsar vägen (13D 7h , [67376, 13869] ), kärr, bäckstrand, c:a 25 ex. , 2009 (MNo)
Arvselsvallen (13D 7h , [67385, 13895] ), bäckstrand, c:a 25 blommande ex , 1996 (MNo)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ), kärr, bäckstrand, enstaka , 2009 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [674530, 137883] ), bäckravin, 2 blommande ex , 2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67460, 13789] ), fuktstråk, 3 blommande , 2009 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ), nedan översilade diabasklippor, rikligt , 2009 (MNo)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.), (15D 3b , [6819819, 1357366] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Yvonne Liliegren)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Särnabyn (15D 8b , ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ), ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684876, 130813] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685138, 130791] ), rik sluttningsmyr i björkskog, 1996 (DABS)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [685026, 133193] ), åstrand, sparsamt , 2013 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ), ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [688804, 131701] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppens by (16C 7d , [68896, 13185] ), myr, 1990 (LAr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora