Viola collina    Bergviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SUNDBORN

Risängsgruvan (13F 5j , [67294, 14998] ), vid äldre gruvhål, i alsnår och hävdad gräsmark samt i vägkant, minst 25 ex , 1989 (JEd)
Riset (13F 5j , [6729470, 1499820] ), gräsmark vid gamla gruvhål, spridd på stor yta , 2007 (IPt)
Risänget. (artp.), (13F 5j , [6729551, 1499799] ), på gräsmark i bryn, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Riset (artp.), (13F 5j , [6729659, 1499937] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Riset, flerstädes, trol ca 1920 (At, Isr) * (13G 5a , [67293, 15001] ), kalkpåverkad f d betes-hage, nu lövskog,, riklig 1984- , 1989 (RYN. 1985b, JEd)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden (13G 6a , [67303, 15029] ), vid foten av liten bergsklack, fåtalig på några m2 1983- , 1989 (RYN.1985b o a)
Bengtsheden, Plåtten (artp.), (13G 6a , [6730350, 1502926] ), 3 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Gårdvik, vid bäcken från Boxbotjärnen, ca 400 m från utloppet (13G 6a , [67348, 15011] ), lövlund med blåsippa, ett 10-tal ex , 1990 (TRy)
Hällberget, en grupp på ca en ar vid bergroten 1960 (GRAN.1962) * (13G 6b , [67325, 15082] ), liten men rik lokal, 1973- , 1988 (RYN.1985b o a)
Hällberget, brantfoten (artp.), (13G 6b , [6732520, 1508269] ), 3 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Hällberget, bergviollokalen (artp.), (13G 6b , [6732554, 1508234] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik, 190 m NO skärning Boxbobäcken och grusväg (artp.), (13G 7a , [6735037, 1501052] ), 14 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Båtsveds kalkbrott, stigkorset 40 m öst körväg (artp.), (13G 7a , [6735859, 1503651] ), 31 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Sveden (13G 7a , [67359, 15034] ), skogsmark vid gamla gruvhål, ca 10 ex. , 2007 (IPt)
Sveden, Vid gruvhålen nordväst (artp.), (13G 7a , [6735954, 1503581] ), på igenväxande skogsväg, 20 plantor/tuvor , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Båtsveds kalkbrott, östra körvägen (artp.), (13G 7a , [6735965, 1503569] ), 25 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), under kraftledning, 1 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), längs skogsväg, 22 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott, västra körvägen (artp.), (13G 7a , [6735982, 1503316] ), 42 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.), (13G 7a , [6735996, 1503553] ), återfynd., 9 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Sveden, Arnbo ”gruvbacke”, 1909 (Aul) = Boränget, riklig 1912 (SAM.1929) * (13G 7a , [67360, 15035] ), Dalarnas rikaste och mest spridda förekomst, 1973 , 1989 (RYN.1985b o a)
Båtsved kalkbrott, norr om mindre stenbrott (artp.), (13G 7a , [6736018, 1503488] ), 4 plantor , 2012 (Pär Karlsson)
Båtsveds kalkbrott, i kanten av kraftledningsgata (artp.), (13G 7a , [6736022, 1503316] ), 1 plantor , 2012 (Pär Karlsson)

Dalarnes Flora