Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), gräsmark, t.allmän , 1995 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.), (12G 6g , [6682748, 1531557] ), 2014 (Henrik Weibull)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
HEDEMORA

Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ), vägkant mot sjön, 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), skogsmark, 2017 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ), Liten bergsklack m hästbeten, 2015 (SNy)
Barkargärdet, kraftledningsgata 500 m Ö (artp.), (13F 1g , [6709780, 1482980] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716059, 1470553] ), skogsbilvägkant, 2012 (IPt)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ), ~refl~ ,torr gräsbacke, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
Skog 2 W910 AV4922 (artp.), (13F 3g , [6718960, 1481761] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skog W910 AV4924 (artp.), (13F 4f , [6721801, 1479748] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.), (13G 4a , [6723240, 1501710] ), 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.), (13G 4a , [6724532, 1503391] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars, strandäng (13G 7b , [6736330, 1506970] ), frisk gräsmark, rel. vanlig , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ), betesmark, 2001 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ), lövrik sluttning, på klipphylla, sparsam , 2013 (LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ), vägkant/dike, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14578] ), torr gräsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713268, 1450277] ), fäbodvall, fåtalig , 2004 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720800, 1467894] ), fäbodvall, 2019 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [6734400, 1482120] ), gräsmark, 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ), vägkant, 2015 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6730957, 1433291] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737570, 1450120] ), 2017 (IPt & SNy)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ), vägkant, 2015 (HLe)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ), bruksvägkant, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Leksand (artp.), (13F 6b , [6732560, 1456132] ), moskog, plantor/tuvor , 2011 (Henrik Wegnelius)
Lissbjörken (13F 6d , [6734259, 1466733] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ), blandskog, enstaka , 2009 (GHa)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738745, 1459264] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Råberget (14F 0d , [67527, 14685] ), dike vid sumpskog, tiotal , 2017 (GHa)
Råberget Norra vändplanen (artp.), (14F 0d , [6753493, 1469622] ), dike, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ), övergiven odling, enstaka , 2018 (GHa)
Ingels, väg 301 (14F 1d , [67593, 14689] ), vägren/skogsbryn, enstaka , 2011 (GHa)
Nyberget Fäbodstugan (artp.), (14F 1g , [6755104, 1484606] ), fäbodvall, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ), gammal vall, enstaka , 2015 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67704, 14765] ), strandskog, enstaka , 2007 (GHa)
BODA

300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ), moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop, enstaka , 2008 (GHa)
Vägen mot Born från Jutjärnevägen (14F 2d , [6761310, 1469990] ), ängsmark, flertal , 2014 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ), dike, tiotals , 2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14645] ), ~refl~ ,kraftgata, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ), ~refl~ ,upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,ängsmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ), skogsbryn/diken i f.d. fäbod, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Gissler Andershusen (14F 4c , [67722, 14645] ), skogsbryn, enstaka , 2007 (GHa)
Blomsänget (artp.), (14F 4c , [6772616, 1463906] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ), fäbodstäkt, enstaka , 2007 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ), dike/vändplan, flertal , 2019 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), vägdike, enstaka , 2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775760, 1465620] ), kraftgata, enstaka , 2009 (GHa)
Arvet Lindensänget (artp.), (14F 6c , [6780828, 1464192] ), igenväxande änge, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ), övergiven/riven bondgård, snårskog , 2011 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67800, 14679] ), strandsnår, enstaka , 2013 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodvall fortfarande i hävd, enstaka , 2007 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, tiotals , 2017 (GHa)
Tranusjön (14F 7c , [67868, 14644] ), kojplats, flertal , 2016 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ), skogsbryn, enstaka , 2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ), förr fäbod nu kalhygge, fläckvis rikligt , 2012 (GHa)
Dalfors Knacknäs (artp.), (14F 7f , [6789192, 1478181] ), ängsmark gammalt järnbruk, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ), ängsmark vid gammalt järnbruk, flertal , 2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ), ängsmark, enstaka , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [6800400, 1470600] ), gråbergsvarp, fåtal , 2012 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), f.d. gårdsplats, flertal , 2015 (GHa)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ), gammal gårdsplats, enstaka , 2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), vägkant, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ), barrskogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ämån (artp.), (14E 7i , [6788800, 1443600] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ), ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ), ängsmark, enstaka , 2013 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14596] ), vägren, tiotal , 2017 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ), igenväxt änge, enstaka , 2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Sollerön (artp.), (14E 1g , [6756335, 1433818] ), noterad , 1998 (Ola Elleström)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), stenig skogsmark och ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Vasslarängarna (14E 3h , [6767740, 1435900] ), körvägskant, 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739115, 1404881] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767738, 1392713] ), noterad , 2018 (David Hammarberg)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [6776380, 1384830] ), åslänt, spridd , 2016 (LBr)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), sumpblandskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), rasbrant, 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802702, 1377929] ), bäckdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803717, 1399734] ), torr-frisk slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), örtrika partier längs bäcken, 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ), 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, fåtalig , 2012 (LBr)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingens kraftverk (artp.), (12E 2g , [6661636, 1430866] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.), (12E 3c , [6666870, 1412086] ), grusväg, vägkant och vägdiken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696400, 1446680] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699320, 1447470] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ), ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), vägkant, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.), (13E 1g , [6709912, 1432957] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407674] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), igenväxande gräsmark, 2009 (DABS)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), vägkant, 2008 (HLe)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), banvall, 2012 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Årberget (artp.), (13E 0d , [6701523, 1415570] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ), ~refl~ ,torräng, 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [6705290, 1419110] ), gräsmark, 2016 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714116, 1425415] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717586, 1402978] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), vägkant, 2015 (HLe)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Blomsterbacken SO (artp.), (13E 5c , [6727885, 1410050] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Holberget (artp.), (13E 0a , [6702295, 1404519] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Pervallen (artp.), (13E 0a , [6702617, 1403990] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Finnvallen (artp.), (13E 0b , [6704439, 1406690] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712320, 1401970] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), ~refl~ ,vägkant och myrteg, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
TRANSTRAND

Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Oxvålens SV_sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ), solexp.örtrik sluttning i fjällbjörkzonen, enstaka , 1992 (DABS)
IDRE

Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ), örtrika stråk och myrkanter, spridd, riklig , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ), kanten av liten lok, spridd , 2008 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
V om Kungsleden (16C 7c , [6888040, 1313850] ), ~refl~ ,vid en ridå av fjällbjörk och enar, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), kalfjällslokal ca 950 m.h ,örtrik fjälläng (med snölega), 1987 (JEd)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora