Viola biflora    Fjällviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern, 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819121, 1345692] ), stig i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847380, 1309040] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhognas Ö-sida (DFl-50), (16C 0b , [6851, 1307] ), källdrag och Salixkärr, spridd och rikligt , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ), rik sluttningsmyr i björkskog, 1996 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875471, 1344963] ), fattig fjällhed, 1 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875688, 1344879] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
N om Elgåvägen ,tvärs över Kungsleden (16C 7c , [68887, 13142] ), vid en bäckfåra i fjällbjörkskogen, >50 ex , 1997 (JPo)
Vid Kungsleden N om Elgåvägen, bredvid lilla Olån (16C 7c , [68890, 13144] ), björkskog intill en bäck, 1 ex , 1998 (JPo)
Stora Olån (16C 7d , ), källflöden längs ån, 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Grövelsjön, Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), gräsmark, några bestånd , 2009 (MNo)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892294, 1314857] ), 5 , 2017 (Göran Toss)
Stora Olån (16C 8d , ), källflöden längs ån, 1990 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ), frodig grässlänt, 2014 (MNo)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålens O sluttning kalfjället (16C 8g , [68922, 13308] ), fuktig sluttning-framsilande vatten, 10-15 ex , 1987 (HLe & UGn)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6896427, 1315949] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Töfsingsån, SO '702-tjärn' (16C 9f , [6899, 1327] ), örtrikt videkärr, 1987 (JEd)
Töfsingens N-sida (17C 0f , [6901, 1326] ), bäckdråg i högörtgranskog, 1987 (JEd)
Slugusjöns S-sida (17C 0f , [6904, 1325] ), strandäng, 1987 (JEd)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Slugusjöns V-sida (17C 1e , [6905, 1324] ), örtrika fuktängar,videsnår,etc, 1987 (JEd)

Dalarnes Flora