Vinca minor    Vintergröna


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hovnäs (12G 4i , [66746, 15440] ), ödetomt, kvarstående med vegetativ spridning , 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ), f.d. trädgård, kvarstående med vegetativ spridning , 1995 (PDm)
Fallet (12G 7g , [66856, 15309] ), f.d. torpställe, kvarstående med vegetativ spridning , 1995 (PDm)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), ödetomt, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 2e , [6664917, 1522839] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
HEDEMORA

Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, 3-4 m2 , 1990 (HPe)
STORA TUNA

Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713327, 1470749] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ASPEBODA

Vassbo i vägdike ovan skolan (13F 2g , [67121, 14846] ), vägdike,spridd på egen hand (med fåglar?) från skolan, ~1 m2 , 1988 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Vägkanten S vägen innan nedfarten till Kårarvets koloniomr (artp.), (13F 4h , [6721077, 1487029] ), vägkant frisk gräsmark i vägkanten mot koloniträdgårdar och utkast, noterad , 2017 (Per Johansson)
Falun ,Lärarhögskolan,N.Järnvägsgatan (13F 4i , [67222, 14902] ), björkdunge ,spridd från studieträdgård, ~1 m2 , 1986 (TLj)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.), (13G 9c , [6746067, 1512972] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668570, 1465530] ), öppen blandskog trädgårdsutkast, 1 bestånd 3 x 1 m , 2006 (HWk)
Österdalarna

ÅL

Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ), vägkant, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
LEKSAND

Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 50-100 m2 heltäckande yta , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)

Dalarnes Flora