Vincetoxicum hirundinaria    Tulkört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)

Dalarnes Flora