Vincetoxicum hirundinaria    Tulkört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667299, 1523024] ), stationsmiljö, i kanten av brynet mellan lövbestång och bangården n om lokstallarna , 2018 (Henrik Weibull)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)

Dalarnes Flora