Vicia villosa ssp.villosa    Luddvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Hansjö (artp.), (14E 6h , [6781641, 1436757] ), rikligt fröspridd från tidigare år gröngödslad åkermark , 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Gummusänget (14E 3h , [676584, 143921] ), jordhög, 1 ex , 2010 (SJo)

Dalarnes Flora