Vicia villosa ssp.villosa    Luddvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Allsbäcks f.d.skola (artp.), (13F 1g , [6706521, 1483180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, rikligt , 2019 (SNy & IPt)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jägarnäs badplats (artp.), (12F 3d , [6666830, 1466120] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

ORSA

Hansjö (artp.), (14E 6h , [6781641, 1436757] ), rikligt fröspridd från tidigare år gröngödslad åkermark , 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Gummusänget (14E 3h , [6765840, 1439210] ), jordhög, 1 ex , 2010 (SJo)

Dalarnes Flora