Vicia tetrasperma    Sparvvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [66744, 15395] ), torrbacke, riklig , 1989 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66752, 15385] ), torrbacke vid väg, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66764, 15371] ), torrbacke vid väg, rikligt , 1986 (PDm)
Åkersbyn (12G 5i , [66787, 15417] ), upplagsplats, riklig , 1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ), järnvägsområde, 1 kvm , 1984 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66849, 15330] ), järnvägsbank, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), väkkanter,trädor, ymnigt , 1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, riklig , 2015 (LBr)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), tomtmark / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

SO Nås efter järnväg (12G 5c , [66790, 15109] ), järnvägsbank, några spridda ex , 1989 (HPe)
Söder Eriksdal efter väg Hedemora-Vikmanshyttan (12G 7b , [66851, 15075] ), vägkant, ca 15 ex , 1989 (HPe)
Stadsberget (12G 7b , [66855, 15092] ), torrbacke,rullstensås, 1 m2 , 1989 (MDv)
N om Emaus=Norelund=Lassbovägen (12G 7b , [66859, 15088] ), torrbacke (rullstensås), 0,5 m2 , 1989 (MDv)
Västerby vid skjutbana (12G 7b , [66892, 15055] ), sandmark, 2 ex , 1989 (HPe)
SÄTER

NV om kalkbrott ,V om Kringsjöbäcken (12F 8i , [6692, 1493] ), intill skogsbilväg, flertal , 1991 (PJo)
VIKA

Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14976] ), åsslänt mot åker, flerst.o rikl. , 1989 (JEd & TLj)
Strand, mot Granbo (artp.), (13F 1j , [6706950, 1497650] ), åsslänt mot åker, noterad , 1989 (Jan Edelsjö)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, t.rikligt , 1989 (JEd & TLj)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs vid riksvägen (13F 3i , [67191, 14949] ), torr sandig vägkant, rikligt , 1989 (JEd)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora