Vicia hirsuta    Duvvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (12G 4h , [66738, 15354] ), kornåker, rikligt , 1985 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66753, 15397] ), åker, några ex , 1992 (PDm)
Åkersbyn (12G 5i , [6678, 1541] ), betesmark v.stranden, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gåsbo (12G 5i , [66790, 15404] ), åkerogräs, rikligt , 1985 (PDm)
Drakberget (12G 6g , [66820, 15347] ), åkerkant, 1 ex , 1980 (PDm)
Buska (12G 6h , [66805, 15360] ), åkerogräs, rikligt , 1983 (PDm)
FOLKÄRNA

Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ), klövervall, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ogräs i veteåker, 2019 (SNy)
HEDEMORA

Vikmanshyttan ,Västanå v. Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ), utschaktad jord, 2 ex , 1988 (HPe)
1 km N Bältarbo (12G 7c , [66883, 15102] ), lertäktområde, enstaka , 1990 (JEd)
HUSBY

Rörshyttan (DFl), (13G 0d , [67027, 15195] ), åkerkanter, spridd , 1990 (MDv)
Österby (13G 0d , [67032, 15188] ), potatisland, enst. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6699092, 1505917] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GUSTAFS

Ljusterbrovägen (artp.), (12F 9i , [6696181, 1494490] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, minst 0,5 ha tills med svenskmålla! , 2020 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708751, 1479059] ), på schakt efter nedlagd fiberkabel, 2017 (SNy)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707459, 1482214] ), noterad, rikligt i åker, 100-tals , 2019 (Bengt Oldhammer)
ASPEBODA

Utanmyra, n.bryggan (13F 2h , [67136, 14851] ), kornåker, rikl. , 1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Tisken - Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14908] ), jordtipp,ruderatmassor, >10 bestånd , 1986 (TLj)
Falun, Kopparvallen mot Tisken (13F 4i , [67200, 14909] ), på jordmassor, t.rikl. (se 1986 års rapp.) , 1987 (TLj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Nor (12F 2h , [66621, 14877] ), vägslänt ,torr o. betad, 1989 (TLj & LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), strand åkerloka - kornåker, rikligt , 2012 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720350, 1460740] ), kornåker, enstaka , 2003 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ), vägkant , dike, 2012 (IPt)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn',på matjordstäkt v.förskolan (13F 7b , [67354, 14552] ), schaktad f.d.ängsmark el.åker, rikl. , 1988 (TLj)
RÄTTVIK

Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67556, 14573] ), dike mot nyanlagd trädgård, enst. , 1987 (TLj)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), på gödselstacken som kom från häststallet, 2005 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ), tomtmark, 1 ex , 2008 (BOr)
MORA

700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ), skogsvägkant, 2010 (SJo)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ), jordhög, 2010 (SJo)
Västerdalarna

FLODA

Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ), sandig åkerväg och veteåker, spridd , 2009 (LBr)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [6732840, 1384530] ), jordgubbsodling, minst 10 ex , 1999 (MNo)

Dalarnes Flora