Vicia angustifolia var. angustifolia    Liten sommarvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), ogräs på tomt, 1996 (Bengt Oldhammer)
STORA TUNA

Borlänge flygplats v.SÖ banändan intill Skärsjövägen (12F 9h , [66994, 14851] ), torr ljunghed, 10-15 ex. , 1987 (TLj)
Österdalarna

MORA

Saxnäs vårdcentral (14E 3g , [6765, 1431] ), ruderatmark med jordhögar och grässåning, 5 ex. , 1987 (BOr)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765700, 1431617] ), lerområde, 5 ex , 1987 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora