Veronicastrum virginicum    Kransveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

Gagnef kyrka, 250 m SV. (artp.), (13F 3b , [6719196, 1458917] ), kvarstående i högörtsvegetation efter tidigare trädgårdsutkast, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), bland åkertistel, gråbo och högt gräs, nära upplagsplats för kyrkan, stort bestånd (artbest. Erik Ljungstrand) , 2014 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719206, 1458917] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719206, 1458917] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)

Dalarnes Flora