Veronica verna    Vårveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torrbackar,vägslänter, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), grustag, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, 1988 (DABS)
GARPENBERG

Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15218] ), torr gräsmatta mot vägg, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ), torrbacke, 2019 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), torr tomtmark vid gammal skola, 2015 (IPt)
Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ), trädesåker, 2019 (SNy)
VIKA

Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14975] ), åsslänt mot åker, 1989 (JEd & TLj)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ), betad torrängsbacke, 1988 (JEd)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), S-vänd torrbacke på sand, enstaka , 1987 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (13F 3h , [67190, 14891] ), hällmark i ängsbacke, 1988 (JEd)
Korsnäs, korsn.Stations- o Bruksvägen (13F 3i , [6718, 1494] ), torrbacke-artad gräsmatta, 1987 (JEd)
Rottnebyskogen (13F 3j , [6719880, 1495250] ), ängsmark, 2015 (JJa)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.), (13F 4i , [6721223, 1490052] ), artificiell miljö gatkant i stadsmiljö, 1 , 2017 (Johanne Maad)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Hobborn (13F 5j , [67254, 14972] ), torrslänt, 1989 (JEd)
Boda NV Hobborn (13F 5j , [67261, 14961] ), beteshage, rikligt , 1989 (JEd)
Blixbo mot NO (13G 4a , [67238, 15016] ), torräng,vägkanter på åsmtrl.på mur!, rikl. , 1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724670, 1502660] ), vägslänt, 2019 (IPt)
Korså (13G 4d , [6724, 1518] ), sandig torrbacke, 1988 (JEd)
Lumsviken vid Toftan (13G 5a , [6727220, 1500450] ), torrbackar i beteshage, riklig , 2007 (LBr)
Rupstjärn NO-ut (13G 5a , [67282, 15023] ), betad torräng, i sandblottor, enst. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boränget v.lv.V-ut (13G 7a , [67356, 15042] ), S-exp.sandslänt m. torrbacke-veg., 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, åskrönet (13G 7b , [6735860, 1505250] ), torr sandmark, rel rikligt på platsen, rel. ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, 1989 (JEd)
Linghed (artp.), (13G 8a , [67404, 15034] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ), torrbacke, 2002 (TLj)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ), torrbackar v.hällar, 1989 (TLj & LBr)
Kottars n.gården (12F 1i , [6659, 1493] ), torrbacke i vallen, 1989 (TLj & LBr)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ), vägslänt ,torr o. betad, 1989 (TLj & LBr)
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ), sandiga backar, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ), jvg-slänt, rikligt , 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Sunnansjö v.badplatsen o.sandtaget (12F 5a , [6677, 1454] ), torrbackar, spridd , 1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), torra sandmarker o vägkanter etc., riklig , 1989 (JEd & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713579, 1463911] ), torr backe, betesmark, 2016 (IPt)
Ö om Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14641] ), gammal vall, rikligt , 2007 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [67217, 14605] ), sandig vägslänt, t.rikligt , 2005 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ), grusgång, 2015 (JJa)
LEKSAND

Ullvi,på Tibbleberget (13F 6b , [67335, 14588] ), brant sandig fårhage,på blottor o torrbackar, rikl. , 1987 (TLj)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
RÄTTVIK

Gärdsjölindorna,1 km S Södergårdara (14F 1d , [67559, 14692] ), torrbacke/hällparti i beteshage, riklig , 1985 (TLj)
BODA

Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ), kanten av dike, enstaka , 2008 (GHa)

Dalarnes Flora