Verbascum thapsus    Kungsljus


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), bergsrötter, sand-och grusmark, t.allmän , 1995 (PDm)
Spisbo (12G 4h , [6672987, 1536552] ), 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Strandmora, väg W707 (artp.), (12G 4h , [6674637, 1535587] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan fd station (artp.), (12G 6g , [6682748, 1531557] ), 2014 (Henrik Weibull)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682772, 1531620] ), invid järnväg, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Horndal (artp.), (12G 7g , [6686421, 1533200] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
Jularbo (artp.), (12G 4f , [6671169, 1525136] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ), kalkpåverkad torräng, 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott,torrbacke, enstaka , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Norn (12G 5b , ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Hedemora stad,banvallen kring stn (12G 6b , [66839, 15097] ), torr banvall, t.rikl. , 1987 (TLj)
Hedemora jnvs.-station (artp.), (12G 6b , [6683909, 1509736] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österby,Lumkullberget,mot vägen (12G 7b , [66893, 15083] ), bergrot mot SV, enst. , 1987 (TLj)
Viggesnäs (12G 7b , [66896, 15067] ), torrslänt i beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Sörbo (12G 7d , [66862, 15150] ), 1989 (BBr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), klostergrund, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Bengtsbo, väg W764 (artp.), (12G 9b , [6697114, 1508752] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), slänt, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.), (12G 9c , [6695955, 1512464] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Dennis Nyström)
Österby (13G 0d , [6702, 1519] ), vägkant, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Österbyn -->Västerbyn (13G 0d , [67033, 15187] ), ängsliknande vägkant, >20 ex , 1989 (SJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark, ~ 5 ex , 1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Kallbäck (13G 0e , [67041, 15202] ), sandtag, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Mörttjärnsberget (13G 1d , [67065, 15150] ), kalhygge, 3 ex , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (DFL), (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, 3 ex , 1987 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), stenskravel, 5 ex , 1986 (LBr)
SÄTER

Sprättbo fäbod (artp.), (12F 6j , [6680702, 1496345] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Jätteklacken (12F 8j , [66918, 14999] ), blockrik sydbrant, 5 ex , 1986 (SJa)
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ), SV-vänd ravinslänt -eroderande zonen, 1988 (JEd)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ), torrbacke, 1989 (JEd)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693713, 1499156] ), på berghäll invid nerlagd gruva, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Bispberg vid gruvan (12F 8j , [6693720, 1499170] ), gamla varphögar o torrbackar, 2005 (TLj)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), rasbranten, spridd , 1987 (SNy)
Gruvområdet nedanför Bispbergs klack (12G 8a , [66933, 15007] ), grusmark, tämligen riklig , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Svartsjön Ö-ut (12F 9h , [66960, 14879] ), åsterrassänt, 1991 (JEd)
Hyttbäcken vid gamla kraftstn (12F 9i , [66959, 14918] ), SO-exp. nyavverkad ravinslänt, 5 ex , 1992 (JEd & LBr)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 14 ex. , 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [6684, 1472] ), vägkanter, enst. , 1989 (TLj & LBr)
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Ca 400 m V Halldammen (12F 8g , [66926, 14823] ), vägkanter o upplagsplatser, 1988 (THe)
Skärtjärn (artp.), (12F 8h , [6691124, 1488567] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästbergs g:la gruva,N dagbrottet (12F 8d , [66914, 14653] ), botten av brottet,på grus, 2 ex. , 1987 (AJs)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
150 m NV Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66916, 14653] ), grovt grus m.dungar av sälg, 2 ex. , 1987 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ), bergrötter, enst. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 20 , 2012 (Magnus Stenmark)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxt trädgårdsgång, ett fåtal , 1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ), tipplats, 2019 (SNy)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Domnarvets järnverk v.raketen (13F 1g , [67082, 14806] ), enst. , 1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Ornäs (artp.), (13F 1h , [6709976, 1485145] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6713660, 1471480] ), tomtmark, t.riklig , 2004 (IPt)
Duvnäs-Sifferbo (13F 2e , [6714, 1471] ), banvall, rikl. , 1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), soptipp, rikl.hela omr. , 1987 (TLj)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kullen N.Prästtjärn (13F 1h , [6706, 1487] ), stenig gräsmark, 1987 (JEd)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ), schakthögar, (hushållstipp), ~15 ex. , 1988 (TLj)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Botolfsbergets S-sida (inhemsk!) (13F 1j , [67080, 14967] ), S-klippor o. på S.exp. hygge, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14968] ), bersluttning-kalhygge, sparsamt , 1988 (RFr)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), rikt sydlänt hygge, rikligt , 1988 (LBr)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ), gammal tipp, 1999 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.), (13F 4j , [6720914, 1498018] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), grusmark nedom brant, 5 ex. , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Aspeboda, eft. vägen mot Stråtenbo n.Rävbacken (13F 3g , [6716, 1482] ), vägskärning, enst. , 1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [6719630, 1481410] ), tomtmark, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ), örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge, enst. , 1988 (JEd)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källviksberget i skidbacken (13F 3i , [6717, 1490] ), ruderatmark i slalombacke (ink.-men finns inhemsk i närheten :Aspeboda, enst. , 1988 (JEd)
Korsnäs stn (13F 3j , [67187, 14951] ), banvall, 1987 (JEd)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Ingarvets f.d.soptipp (DF), (13F 4h , [67209, 14892] ), rikl., tippmassor , 1988 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), sophögar, spr.fl, , 1988 (TLj)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Falun (artp.), (13F 4i , [6720585, 1491283] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
L.Främsbacka (13F 4j , [6720, 1496] ), vägslänt intill trädg. (förv?), 1988 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), slaggvarp, 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa vid ån (13F 4j , [67221, 14985] ), nyschaktad utfyllnad mot ån,trol.inkommen m.trädg.massor (bl.a.pärlhyacint), 1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Bengsheden (13G 6a , [67310, 15034] ), gårdsbacke, enstaka , 1987 (JEd & TLj)
Ön (13G 7b , [6736200, 1506750] ), vägkant, rel fåtalig , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ), ängsmark, 2 ex vitblommiga , 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749510, 1497180] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Västerbyhytta,nedre hyttplatsen (12F 1h , [66586, 14873] ), slaggvarp, massor , 1982 (RNo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, ett ex , 2013 (LBr)
Kyrkbyn (12F 2h , [6661, 1486] ), torr gräsmark, 1986 (RNo)
450 m N c i Ösängsbacken (12F 2h , [66637, 14883] ), 10 ex. , 1982 (RNo)
Saxehammar (12F 2h , [66647, 14863] ), 1983 (RNo)
Flensbäcksvägen (12F 2i , [6660, 1492] ), 53 ex. , 1983 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo, bakom nedlagda skolan (12F 3h , [6667, 1489] ), 1983 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ), ladugårdsbacke, 2017 (IPt & SNy)
Jörken (12F 3h , [6668, 1489] ), 1983 (RNo)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Näsberget (Hemmings) (12F 3i , [6669793, 1492479] ), enstaka ex på ganska kala ytor på berget, enstaka , 2003 (ALu)
Hemmingskullen (12F 3i , [66698, 14925] ), 10-15 ex. , 1981 (RNo)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ), ängsmark, 2 ex , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Snöån (artp.), (12F 1e , [6659141, 1470163] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Flatenbergs hytta (12F 3f , [6668, 1478] ), betade hyttravner, 1989 (TLj & LBr)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), torrbacke / vägkant, 1989 (TLj & LBr)
Stimmerby på åsen (12F 4g , [6671, 1484] ), torrbackar, 1989 (TLj & LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ), torrbacke ,slänt, 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ), vägkant, 2008 (DABS)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), sandig banvalls-sluttning nedlagd järnväg, några ex. , 1988 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika, bangården (artp.), (12F 4d , [6670707, 1465551] ), 2011 (Henrik Weibull)
GRANGÄRDE

Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ), badplats, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ), vändplan för skogsväg, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ), torr gräsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Säl N (artp.), (13F 1b , [6709424, 1458463] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6713590, 1450577] ), matjordshög, 4 ex. , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67127, 14590] ), tomtmark, 6 ex , 2004 (IPt)
Björka (13F 2b , [6713050, 1459940] ), vägkant, 2 ex , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, 3 ex , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14627] ), vägkant, 2 ex. , 1990 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713190, 1464700] ), vägkant mot tomtmark, 1 ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14622] ), gammalt grustag, >50 ex. en del över 2 m höga , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ), odlad mark,grönsaksland, 2 ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713930, 1462790] ), gräsmatta, 1 ex. , 2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ), torr slänt mot bruksväg, 2011 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ), erosionsslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, rikligt , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462990] ), vägkant, några ex , 2007 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda (privat tomt) (13F 4b , [67210, 14582] ), självsådd i trädgård, en lokal , 1989 (JNi)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Moje (13F 4c , [6720250, 1460940] ), vägkant, 3 ex. , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ), vägkant, 2008 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6731120, 1478550] ), vägkant, 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735430, 1482500] ), vägkant, 2012 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), gräsbevuxna vägkanter, några , 2000 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735730, 1481760] ), vägkant, 2000 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsbevuxen vägkant, enstaka , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736160, 1487340] ), täppa, 2018 (Kjell Furugård)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ), ruderatmark, 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6738823, 1451910] ), dike efter Moravägen, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14586] ), nedom branten, 4 sterila rosetter , 1988 (TLj)
Styrsjöbo (13F 6a , [6731844, 1454629] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Ullvi bystuga (13F 6b , [6733240, 1459140] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tibbleberget SV-branten (13F 6b , [6734, 1457] ), klipphyllor o.torra hällar, fl. , 1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Noret, v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ), älvbrinkar i S-läge, enst. , 1987 (TLj)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 2007 (IPt)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Vargnäs (13F 7b , [6738038, 1458030] ), vägkant, 2019 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Plintsbergets V-brant (13F 8b , [67430, 14576] ), klipphyllor, enstaka , 1986 (LBr)
Plintsbergets SV-brant (13F 8b , [67430, 14576] ), klipphyllor, enstaka , 1986 (TLj)
Plintsberget (13F 8b , [67431, 14576] ), brant hällmark, c:a 10 ex , 1987 (MKp)
Tällberg ,Digerbergets S-brant (13F 8b , [67442, 14559] ), grusmark i SV-vänd klippbrant, 1987 (JEd)
Norr Lindberg (13F 8c , [6743544, 1461651] ), vägkant, 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Altsarbyn (13F 9c , [67481, 14626] ), vägkant, enstaka , 1986 (TLj)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Jvg stn (14F 0c , [67522, 14625] ), bangård, enst. , 1990 (ABj)
Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Rättviks jvgstn (14F 0c , [67526, 14622] ), torr bangård, 25-30 ex , 1985 (TLj)
Stora industriområdet, Rättviks elektriska (14F 0c , [6753510, 1463840] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), tipp, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Vikarbyn (14F 1b , [6755, 1457] ), vägkanter,torrt kalkgrus, fl. , 1987 (TLj)
Österängstippen (14F 1c , [67550, 14649] ), sandslänter intill sopstn, enstaka , 1985 (TLj)
Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ), övergivet sandtag, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67578, 14684] ), torrbacke, enstaka , 2011 (GHa)
Övre gärdsjö landsväg (artp.), (14F 1d , [6758211, 1469424] ), vägkant, 2 , 2019 (Teresia Holmberg)
Dådran (artp.), (14F 1h , [6758274, 1485685] ), gräsmatta nära smedjan, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ), i brotten o solexp.klipphyllor, flerst. , 1985 (TLj)
BODA

Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ), sandiga vägkanter, 2 ex , 1986 (TLj)
Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Skedtjärn (14F 2d , [6761000, 1468860] ), strandäng/hygge, flera tiotal , 2012 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [6773180, 1464860] ), plats där man bränt ris, enstaka , 2015 (GHa)
Gulleråsen, vid Sunnanåkern (14F 4d , [6771, 1466] ), schaktmassor i beteshage/dike, ~10 ex , 1986 (TLj)
100 m NV Bysjöns N spets (14F 4d , [67711, 14666] ), åkerkant, 1 ex. , 1997 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14666] ), f.d.dyngstack samt i stenröse, 5 + 5 ex. , 1998 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ), kanten av vändplan, 2 ex. , 1998 (GHa)
Väg 301 vid gamla Sandaffären (14F 4d , [6773380, 1466400] ), vägslänt, fåtal , 2012 (GHa)
ORE

Dalbyn, Tunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Furudals bruk, mitt emot veteranmuseet (14F 7d , [67868, 14661] ), vägslänt, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Bäckarängsvägen (artp.), (14E 4h , [6773609, 1436228] ), 3 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775104, 1436267] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen norra (artp.), (14E 5h , [6776242, 1437394] ), 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stenberg v.Högbackavägen (14E 5h , [67766, 14372] ), förvildad i vägkant (odlad intill), enst! , 1987 (JEd)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776613, 1437307] ), 70 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776613, 1437307] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776613, 1437307] ), 30 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa, Högbackavägen. (artp.), (14E 5h , [6776638, 1437333] ), förvildad på jordhög, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 15 m2 blottlagd stenig jord, 31 , 2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), på blottad sandjord, noterad , 2018 (Claes Möre)
Trunna (14E 5h , [6777, 1436] ), inkommen i potatisland, enst! , 1986 (JEd)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), jordhög, 5 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Enån vid Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6777623, 1438368] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (14E 5h , [67787, 14362] ), spårområdet, c:a 10 , 2006 (MNo)
Orsa järnväg (artp.), (14E 5h , [6779193, 1436229] ), 3 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Stackmoravägen (artp.), (14E 5h , [6779221, 1437073] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnväg (artp.), (14E 5h , [6779298, 1436285] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hansjö (14E 6h , ), vägkant, några ex , 1988 (BOr)
Hansjöåkrarna (artp.), (14E 6h , [6781508, 1436232] ), dike, 1988 (Bengt Oldhammer)
Orsa soptipp NV Heden (14E 6h , [6782, 1438] ), schaktmassor på soptipp, enst. , 1988 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), inkommen i trädgårdsland ,ej odlad, enst! , 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6787869, 1438117] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.), (14E 7i , [6785938, 1442175] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67854, 14453] ), vägkant intill trädgård ->trädg.flykting! (väl?), enst. , 1988 (JEd)
Ämåns N-sida SO Ljothed (Ny för Orsa), (14E 7j , [67887, 14453] ), S-vänd grusmark nedom klippa mot ån (OBS! inhemsk), minst 10-tal ex! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda vid bron (14E 0g , [6753, 1432] ), stening vägkant, 1986 (BOr)
Sollerön (artp.), (14E 0g , [6754460, 1433492] ), vid bron mot gesunda, 1986 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet,på gårdstun (14E 1h , [6757480, 1435410] ), vid stuga, 1 ex , 2008 (AAd)
Klikten (artp.), (14E 1h , [6757838, 1435568] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
MORA

Solviken (artp.), (14E 2h , [6764676, 1435017] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Siljans sågverk (artp.), (14E 3g , [6765392, 1433946] ), vid kontoret, 5-10 ex , 1990 (Bengt Oldhammer)
Färnäs ,riksv.v.bron (14E 3g , [6766, 1434] ), sandig slänt, 5-10 ex. , 1987 (BOr)
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ), dike, nga ex. , 1988 (BOr)
Wasastugan (14E 3g , [67660, 14316] ), 1 ex , 1986 (TLj)
Mora, Spanskbacken (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), 1 ex. , 1990 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ), vägkant, 2010 (SJo)
Riksväg 70 (artp.), (14E 3h , [6766250, 1435215] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Bergkarlås (artp.), (14E 3h , [6769265, 1437075] ), 2 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Norrgårdssälen (artp.), (14D 2h , [6764245, 1387092] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), frisk gräsmark vägkant vid dammen, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Nopa, 20 m SO (artp.), (14E 4a , [6774220, 1401205] ), hygge, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen (artp.), (12E 3d , [6669656, 1419386] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ), vägkant, ängsmark, 2013 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Hagen (artp.), (13E 1j , [6709062, 1446474] ), i dike, 2003 (Bengt Oldhammer)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Hummelforsen (13E 0b , [67048, 14087] ), schaktplats vid älven, 1995 (IJo)
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2008 (HLe)
Fd Hemköp (13E 2c , [6711100, 1413250] ), gräsmark, 2009 (HLe)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 3f , [6718745, 1426317] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), övergivet potatisland, 1 ex , 1997 (OSt)
Backselsvägen (13D 6h , [6731014, 1388272] ), vägkant, 1 , 2013 (MNo)
Malung, sportfältet (13D 6h , [67313, 13867] ), jordhög, 1 , 2010 (MNo)
"Vid butiken ""Dalaridå""" (13D 6h , [67321, 13854] ), skräpmark på baksidan, 2 ex , 2000 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ), ruderatmark, 2011 (MNo)

Dalarnes Flora