Veronica spicata    Axveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Stakheden i Nyhammar (artp.), (12F 6a , [6684703, 1453385] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Österdalarna

GAGNEF

Tjärnbodarna (13F 4d , [6720710, 1466340] ), f.d.fäbodvall, spridd på några m2 ,kvarstående ? , 2006 (IPt)
Västerdalarna

MALUNG

S. Grimsmyrheden (13D 5h , [67296, 13856] ), gräsmark, trädgårdsflygting, fåtal ex , 1989 (AOl)

Dalarnes Flora