Veronica scutellata    Dyveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, diken , kärr, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Skommarbo (artp.), (12G 7e , [6685100, 1520700] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Söder Rudtjärn (artp.), (12F 6j , [6682470, 1497023] ), vägkant fuktigt vägdike, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
HUSBY

Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ), ~refl~ ,vägkant, 2007 (NGu)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696560, 1487350] ), nästan uttorkad kärr, 2011 (DABS)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, rikligt , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 100 , 1981 (Bengt Oldhammer)
TORSÅNG

Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärn NÖ om (artp.), (13G 5c , [6729782, 1510343] ), i traktorspår, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Dike, 2015 (DABS)
Liljansnär, längs vägen (artp.), (13G 6b , [6731740, 1505830] ), dike, 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506870] ), strand nära vattenbrynet, rel. vanlig , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ), ~refl~ ,äng, fuktäng, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ravin, 2008 (GJn)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Fjällmusberget (12E 6j , [6684500, 1449960] ), fuktsvacka, 2013 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712090, 1457210] ), älvstrand, 2011 (IPt)
Bjöka - By (13F 2b , [6712930, 1459530] ), betesmark, t.riklig , 2013 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14622] ), loka mellan älven o slänt, 2002 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, rikligt , 2012 (IPt)
ÅL

Byngsbodarna 300 m Ö-ut (13F 5f , [67273, 14764] ), kärrdråg i fd. slåttermark, 1989 (JEd)
BJURSÅS

Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Atlasruta (13F 8c ), våta ställen, mindre allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Draggåforsen,1,5 km ONO Backa (14F 1c , [67577, 14643] ), blöt traktorväg i skogen, enstaka , 1985 (TLj)
S om Spångmyren (14F 1d , [67594, 14698] ), stenlagd vinterväg på sank skogsmark, t.riklig , 1985 (TLj)
Östergårdsdammen (14F 1e , [67552, 14720] ), strand, flerst. , 1986 (TLj)
1 km SO Blecket (14F 1e , [67555, 14718] ), dyig körväg i skogen, flerst. , 1986 (TLj)
200 m S om Västra Born (14F 1e , [67599, 14700] ), vattensjukt gammalt sandtag, enstaka , 1985 (TLj)
BODA

Västanå, 300 m S byn (14F 2d , [67627, 14674] ), morängrop, t.riklig , 1986 (TLj)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ), ~refl~ ,parti av skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Måste väl i Orsa sn. vara sällsynt (?),då jag själv aldrig hittat den här! ( , ), 1987 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), frodigt sumpkärr, bäck, spridd , 2018 (LBr)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783800, 1440051] ), noterad klapperstensstrand med sand , 2020 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786324, 1443774] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Mässbacken på udden i Oreälven (14E 7i , [67865, 14434] ), sandälvstrand, sparsamt , 1990 (JEd & LBr)
Tjärvasslan (artp.), (14E 7i , [6786635, 1443245] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14440] ), öppet dykärr, 1989 (JEd & LBr)
Djuptjärnens S-sida (SO Gravberg) (14F 5b , [67782, 14589] ), grusiga dystränder (stor vattenståndsamplitud),naturligt växtsamhälle m.ärtstarr o löktåg, t.rikl. , 1988 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753280, 1422590] ), dike, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugån nära sammanflödet med Ryssån (14E 0e , [6753940, 1422470] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 200 m O Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754240, 1421980] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 450-350 m OSO Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754320, 1420690] ), 1982 (Göran Thor)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ), ~refl~ ,liten fattigmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770421, 1426142] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), bäck genom hygge, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), stranden till lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68093, 13710] ), strand av liten loka, 1995 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Nedre Tällbergssjön, Ö stranden (artp.), (12E 2d , [6660957, 1418551] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Gräsberget, Lugnen ca 300m N om g i Lugnen (13E 2g , [67128, 14309] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Dalasågen (artp.), (13E 2c , [6712935, 1412167] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Van S (artp.), (13E 4b , [6723692, 1409217] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ), ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
MALUNG

Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Brändgropen SO Backsela (13D 5i , [67291, 13936] ), grundvattengrop, rikligt , 2011 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ), dike, mkt utefter 200m , 2006 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ), frodig skogsmark, hygge, ett tiotal ,frekvens m.allm. , 2008 (BGM)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), älvens strandkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776460, 1361000] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, spridd , 2010 (LBr)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.), (15C 8h , [6841429, 1338478] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ), lokar med öppna örtstränder, sparsamt , 2002 (LBr)
Fjätnäset ,efter Särnasjön & Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), strandgrus / dy, riklig , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, sparsam , 2003 (LBr)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
450 m NNV Kimtjärn (15D 8d , [6842, 1369] ), vattenloka, sparsam , 1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, spridd , 1989 (ULn)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älvstrandmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandängar på dy ,ibland på sand, mkt.riklig och spridd , 1992 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ), örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant, rikligt , 1989 (DABS)
IDRE

1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ), gransumpskog, i uttorkade dypölar, 1988 (LNo & JEd)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ), grunda stränder, spridd , 2020 (LBr)
300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ), blöthåla, 1990 (CAl)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Flötningssundet n.bron (16C 3c , [68654, 13116] ), sjöstrand, 1988 (JEd & ANi)
Lagun v.Sörälven 700 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68679, 13309] ), översvämn.kärr (m.bl.a. C.vesicaria), rikl! , 1988 (DABS)
Mellan Gränjåsen och Brunnan 680 m.ö.h. (16C 3j , [68678, 13461] ), liten lok,dystrand, sparsamt , 1989 (DABS)
Grövlan 500 m NO om Grövelvallen (16C 5g , [68766, 13300] ), stenbank i ån, enstaka , 1990 (DABS)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ), stor bäcklok med torrlagda dystränder, 2020 (LBr)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), uttorkad svacka i skog, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora