Veronica persica    Trädgårdsveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, 5 ex , 1988 (PDm)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ), bar jord i planteringar, enst.på flera håll , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Kårarvets koloniomr (13F 4h , [672087, 148674] ), spridd kring utkast , 2002 (TLj)
Grycksbo S om bruket vid bron (13F 5g , [67294, 14824] ), schaktmark, enstaka , 1989 (JEd)
Västerdalarna

MALUNG

Malung Gymnasieskolan, vid utgången till idrottshallen (13D 6h , [673111, 138643] ), gräsmatta, 9 , 2009 (MNo)

Dalarnes Flora