Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkbyn Byås 200 m S kyrkan (12G 5h , [66759, 15373] ), ängsmark på åsen, enstaka , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ), ängsbacke, 2010 (IPt & JEd)
Hede (12G 6g , [66813, 15343] ), sandmark vid grusupplag, en liten grupp , 1997 (PDm)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
GARPENBERG

Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Circle K, bensinstn (artp.), (12G 7b , [6686295, 1509561] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Lundborg)
HUSBY

Västerby (13G 0d , [67031, 15182] ), betad sydvästhage (f.d.gödselbacke), 5 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Österby , S Hällsjön (DFL), (13G 0d , [67033, 15191] ), hällrik gräsmark, ~50 ex , 1987 (SJa)
Västerby mot Bro (13G 0d , [67034, 15181] ), vägkant, enst , 1988 (TLj & LBr)
Kallbäck (13G 0e , [67041, 15202] ), sandtag, 1 ex. , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, vitblommig , 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Norr Romme vid Smedjebacksvägen (13F 0g , [67028, 14824] ), vägkant, ~5 ex. , 1987 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Järnvägen direkt väst stationen (artp.), (13F 1f , [6707753, 1479406] ), slänter mot järnväg, noterad , 2019 (Pär Dahlström)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, 1 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
N.Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712810, 1474920] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck)
Kvarnsvedens pappersbruk (artp.), (13F 2f , [6711960, 1479270] ), 1 m² , 2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6710904, 1481662] ), 1 , 2020 (Lars Erik Norbäck)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, både gul- och vitblommiga , 2015 (DABS)
Kyna eft.byväg (13F 1h , [67096, 14879] ), dikeskant mot villaträdg.(inpl.i trädg. 1950,där nu tinande),alltmer spr i omgivningen, ~20 ex. , 1987 (TLj)
Kyna (13F 1h , [6709870, 1488077] ), vägkanter, 2015 (SNy)
1 km N Storsund mln jvg o.vägen (13F 2h , [67113, 14880] ), gräsbeväxt schaktyta (fyllnadsmtrl), 5 stora best. m.manshöga fröställningar , 1987 (TLj)
VIKA

"Falu fynd", f.d. Mats bilar,nära Sundbornsån (13F 3j , [6719, 1495] ), slänt ned mot ån, ett 10-tal ex , 2004 (LBr)
Korsnäs strax Ö ån (13F 3j , [67191, 14955] ), vägkant o schaktslänt mot ån, 20-tal ex , 1990 (JEd)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.), (13F 3j , [6719148, 1495555] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Lövåsvägen, Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6718859, 1494032] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, S pumphuset (artp.), (13F 4h , [6720858, 1486758] ), trädgårdsdeponi/utkast i frisk till blöt strandkant nedanför kompost och trädgårdsutkast från koloniområdet, 10 , 2017 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Österå vid landsvägen (13F 5i , [6726520, 1490560] ), vägkant, något 10-tal , 2010 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 100m N bystugan (artp.), (13G 6b , [6732687, 1506705] ), på en jordhög, 1 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax öster. (artp.), (13F 8j , [6743115, 1499928] ), gräsmark strax utanför tomt, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Hedgårdarna (13F 8j , [6743677, 1496033] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Gubbo (12F 4e , [6672924, 1473270] ), vägkanter, 2015 (SNy)
GRANGÄRDE

Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd rondellen (13F 2a , [6710210, 1453570] ), vägkant, något 10-tal , 2010 (LBr)
Nordanholen (13F 2a , [6710240, 1453490] ), vägslänt, 2 ex , 2007 (IPt)
By (13F 2b , [6712740, 1458920] ), åkerkant, 2 ex , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713040, 1460180] ), ängsmark, 3 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713850, 1463180] ), vägslänt ,(ca 100 m från trädgård där arten odlas), 2 ex. OBS vitblommiga , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), gammal åkermark,numera hästbete .spridd från trädgård, rikligt , 2001 (IPt)
ÅL

Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), vägkant, 1 stort ex. , 2007 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729320, 1461600] ), vägkant, 2 ex. , 2006 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730155, 1461395] ), vägkant, 2019 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ), tomtmark, 2019 (JJa)
LEKSAND

Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Leksand sommarland (artp.), (13F 7a , [6738223, 1454589] ), 2015 (Mathias Theander)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459780] ), vägkant mitt i byn, 10 ex , 1993 (TLj)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ), 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Nyheden (artp.), (14F 0c , [6752930, 1462592] ), ängsmark, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), avfallsanläggning, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.), (14F 5d , [6777226, 1465490] ), kvarstående på gårdsplats. gården revs för länge sedan.., 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Stenberg (14E 5h , [6776, 1437] ), naturtomt, spridd , 2002 (BOr)
wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6776079, 1437265] ), växer på en liten utfylld ruderatmark sedan flera år, 2013 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn , Wiknersvägen (14E 5h , [6776103, 1437274] ), ruderatmark intill vägen, 2 ex , OBS vitblommiga , 2008 (BOr)
Oljonsbyn , Wiknersvägen (14E 5h , [6776103, 1437274] ), ruderatmark intill vägen, 5 ex , 2008 (BOr)
Orsa, Högbackavägen. (artp.), (14E 5h , [6776638, 1437333] ), förvildad på jordhög, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
MORA

Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766650, 1436350] ), intill gödselhög, 2011 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Älvdalen längs riks-70 (14E 8b , [6790010, 1405840] ), vägslänt, något tiotal , 2013 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
JÄRNA

FD Hemköp (artp.), (13E 2c , [6711116, 1413237] ), noterad , 2008 (Håkan Lernefalk)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
MALUNG

Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ), avloppsanläggning, 1 ex , 2014 (MNo)

Dalarnes Flora