Verbascum lychnitis    Grenigt kungsljus


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lindan (13F 0f , [6704184, 1476685] ), vägkant, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

rondell längs Lugnetleden (artp.), (13F 4i , [6721134, 1492120] ), cirkulär ruderatmark, 2 , 2017 (Olof Hedgren)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), jordhögar, spridd , 2019 (LBr)

Dalarnes Flora