Veronica longifolia    Strandveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Vikmanshyttan ,Matsjans väg (12G 7a , [66867, 15021] ), gräsbevuxen vägkant, 6 ex , 1988 (HPe)
STORA KOPPARBERG

Kårarvets koloniområde, S pumphuset (artp.), (13F 4h , [6720858, 1486758] ), trädgårdsdeponi/utkast i strand/bäckkant nedanför kompost och trädgårdsutkast från koloniområdet, 2 , 2017 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Entre Surbrunnsvägen (artp.), (13F 4i , [6721838, 1492276] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Kalle Bergström)
Digertäkt hygget NNV (artp.), (13F 5i , [6725000, 1492100] ), hygge, 2 tuvor , 2010 (Per Johansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Österdalarna

LEKSAND

1 km NO Ullvi intill Brockmyrbäcken (13F 6b , [67342, 14593] ), gammal jordtipp i skogen, ~10 ex.i blom , 1986 (TLj)
BODA

Skärmyren (14F 3d , [67676, 14665] ), ~refl~ ,övergivna myrlindor, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
ORSA

Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), 20-40 meter från närmaste hus i vägkant, 1996 (Bengt Oldhammer)
MORA

Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ), vägkant, 1 ex , 1991 (BOr)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), 50-75 cm högt iallafall. växte i öna, 1985 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren, Hindriksheden (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766840, 1436400] ), skogsväg, 1 ex , 2010 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
ÄPPELBO

Näset (13E 1a , [67081, 14037] ), åkerkant, 1997 (IJo)
MALUNG

Sillerö, Sännet (13D 3i , [6717200, 1391500] ), I kanten av en ås vid en gammal husgrund, c:a 50 , 2003 (LFr)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, 1 , 2011 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843820, 1361320] ), 2012 (Bård Řyvind Bredesen)

Dalarnes Flora