Veronica hederifolia    Murgrönsveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ), som ogräs i trädgårdsland, 1 ex. , 1987 (SNy)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67121, 14848] ), frilandsytor, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), frilandsytor, rikl.fl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Rottneby handelsträdgård (13F 3j , [67195, 14953] ), i gräsmattor, riklig , 1995 (TLj)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ), igenväxt mark vid gammal handelsträdgård, 2-3 m2 , 1999 (JJa & BCa)

Dalarnes Flora